Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life
Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences, Oncology. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
2014 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)Alternative title
Dilemman i samband med palliativ cytostatikabehandling när livets slut nalkas (Swedish)
Abstract [en]

Background When cure is no longer possible, medical care should aim for a transition to palliative care regardless of disease. Patients with incurable cancer are often treated with palliative chemotherapy (PCT), starting with the intent to prolong life and increase quality of life. Eventually, in the late stages of the disease, the patient reaches a transition phase when further PCT neither prolongs life nor adds any predominantly positive effects.

Aim of the thesis

Study I: To analyse the proportion of patients with incurable cancer who received palliative chemotherapy during the last month of life, and to identify their discriminative characteristics.

Study II: To develop a questionnaire assessing performance status in palliative chemotherapy, and to test its psychometric properties.

Study III: To explore challenging situations experienced by registered nurses when administering palliative chemotherapy to patients with incurable cancer.

Study IV:  To investigate whether routine use of the Performance Status in Palliative Chemotherapy (PSPC) questionnaire in PCT would affect the proportion of patients receiving PCT during the last month of life, hospital admissions, notifications of performance status, documented decisions of ceasing PCT in the medical records, and/or place of death. A secondary aim was to gather registered nurses’ experiences of PSPC in clinical use.

Methods In Studies I and IV, information from the medical records of deceased patients with epithelial cancers was used in descriptive analyses of the proportions of patients receiving PCT in counties in northernmost Sweden. A quantitative design was chosen, using non-parametric statistical methods. In Study II, a brief patient-completed questionnaire assessing performance status was developed and psychometrically tested. In Study III, data from research interviews with registered nurses were analysed qualitatively with a narrative thematic approach.

Results Studies I and IV showed that about 25% of patients receiving PCT were treated during the last month of life. This group of patients had more hospital admissions, were less likely to die at home, and had fewer instances of documentation of the decision to cease PCT. The questionnaire developed in Study II was shown to have acceptable psychometric qualities such as reliability, validity, and sensitivity to detect deterioration in performance status. Study IV showed that the questionnaire gave nurses valuable information about patients’ performance status. The results also showed that 97% of nurses and 48% of physicians documented their patients’ performance status in the medical records. Study III demonstrated that when nurses administered PCT they considered futile, they could experience dilemmas created by the unforeseeable outcomes of PCT or stemming from insufficient communication between nurses, patients, next-of-kin, and physicians.

Conclusions Administration of PCT can create dilemmatic situations for both the patient and medical staff when approaching end-of-life. This is underlined by the finding that some 25% of treated patients received their last round of PCT as late as during the last month of life. The decisions to cease PCT were less likely to be documented for patients who had received PCT within a month before death. Nurses described situations where they felt they were in the middle of the decision-making process regarding whether or not to continue PCT. They found the treatments were given on the authority of someone else; the physician’s recommendation or the patient’s and/or relatives’ request.

The unpredictability of PCT was a continuous theme in the work described in this thesis, emphasizing the necessity of individually assessing every patient before PCT in order to minimize the risk of futile treatments. The attempt to develop a reliable and valid questionnaire for systematic assessment of performance status has increased future possibilities to monitor this parameter in PCT when approaching end-of-life. The questionnaire developed as part of this thesis has provided nurses with increased knowledge of patients’ performance status. If routinely used, it may help decrease the proportion of patients receiving PCT during the last month of life, though this remains to be rigorously proven. Further research efforts are needed to progress in the task of optimizing rather than maximizing the use of PCT when approaching end-of-life.

Abstract [sv]

Bakgrund Cytostatikabehandling som ges vid obotlig cancersjukdom kan minska tumörbörda och besvärande symtom som t. ex smärta. Behandlingen ökar livskvalitet och överlevnadstid i många fall och bör därför erbjudas alla patienter som kan ha nytta av den. Dock är cytostatika potenta läkemedel som kan ge besvärliga biverkningar. Diskussionen i många studier pekar på att den förväntade överlevnaden bör överstiga en månad för att behandlingen ska kunna ha avsedd effekt.

Då cytostatikabehandling vid obotlig cancersjukdom inte kan bota patienten är det alltid en tidsfråga innan nyttan med behandlingen avtar för att till sist helt upphöra. Fortsatt behandling med cytostatika innebär då risk för enbart negativa effekter i form av ökad trötthet, nedsatt immunförsvar och till och med livsförkortning. Möjligheterna att klara av fortsatt cytostatikabehandling bedöms inför varje behandling med blodprover och klinisk bedömning. På sjukhus utan tjänstgörande onkologspecialist träffar patienten sjuksköterskan som ger behandlingen. Ansvarig läkare kontaktas när provsvar eller något i patientens tillstånd avviker från det vanliga.

När sjukdomen framskrider och patientens allmänstillstånd börjar svikta, bör syftet med behandlingen utvärderas och överväganden göras huruvida den ska fortsätta, regimen förändras eller avslutas. Min erfarenhet, ur ett sjuksköterskeperspektiv, av palliativ vård och cytostatikabehandlingar givna till patienter med obotlig cancersjukdom, fick mig att vilja undersöka hur många patienter som behandlas i livets slutskede. Jag ville också ta reda på hur bedömningen av patienten inför behandlingen gick till och om den kunde förbättras, samt hur sjuksköterskan upplevde att ge cytostatikabehandlingar i sent sjukdomsskede.

Syften

Att utforska andelen patienter med obotlig cancer som behandlas med palliativ cytostatika under sista levnadsmånaden samt att finna utmärkande karakteristika för denna grupp patienter.

Att utveckla och psykometriskt testa en kortfattad enkät utformad för bedömning av patientens allmäntillstånd vid palliativ cytostatikabehandling.

Att identifiera situationer som sjuksköterskor kan uppleva som utmanande vid cytostatikabehandling av palliativa patienter med cancer.

Att undersöka om rutinmässig användning av enkäten utvecklad i studie II påverkat andelen patienter som behandlas med palliativ cytostatika under sista levnadsmånaden, andel sjukhusinläggningar, dokumentation av allmäntillstånd, dokumentation av avslutande av behandling i journal och/eller dödsplats.

Metod Alla inkluderade patienter i studierna hade cytostatikabehandlats med anledning av obotlig, epitelial cancer (utgående från organens slemhinneceller) och var 20 år eller äldre.  Deltagande sjuksköterskor arbetade på cytostatikabehandlingsmottagningar/avdelningar. Både pati-enter och sjuksköterskor kom från Jämtland, Västerbotten och/eller Norrbotten. I studie I jämfördes journaldata från avlidna patienter som cytostatikabehandlats under sista levnadsmånaden med dem som avslutat behandlingarna tidigare. I studie II erbjöds patienter att delta i utvecklingen av en enkät som tagits fram för att mäta allmäntillståndet före cytostatikabehandling. I studie III intervjuades sjuksköterskor som arbetar med att ge cytostatika och deras berättelser analyserades med narrativ metod. I studie IV jämfördes journaldata för avlidna patienter som använt enkäten från studie II med matchade kontroller och i tillämpliga frågor data från studie I.

Resultat Studie I visade att 23 % av alla patienter som cytostatikabehandlats någon gång under sista året före sin död även fick cytostatikabehandling under sista levnadsmånaden. Studien visade också en samvariation mellan behandling sista levnadsmånaden och fler sjukhusvistelser inom en månad efter sista behandling, färre dokumenterade beslut att avsluta behandlingen samt att färre patienter från denna grupp avled i hemmet.

I Studie II konstaterades att den utformade enkäten uppvisade tecken på såväl reliabilitet, validitet som förmåga att detektera när patientens allmäntillstånd försämrades.

Studie III visade att palliativa cytostatika kan upplevas som potenta och oförutsägbara läkemedel, som kan skapa dilemman för de sjuksköterskor som genomför behandlingarna när de ges till patienter som är försvagade av sin cancersjukdom. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland stod mitt emellan läkare, patienter och närstående inför behandlingsbeslut.

Studie IV visade ingen statistiskt säkerställd effekt av rutinmässig monitorering av allmäntillståndet med det i studie II framtagna formuläret. Varken behandling under sista månaden i livet, sjukhusvistelser, dokumenterade beslut att avsluta behandling eller dödsplats påverkades. Däremot rapporterade sjuksköterskorna att formuläret gav dem värdefull information om patientens allmäntillstånd inför behandling.

Klinisk nytta för framtiden Fynden i studien kan vara till nytta för alla inblandade i cytostatikabehandlingen; patienten, närstående, sjuksköterskan och läkaren. Särskilt i beslutsprocessen om cytostatikabehandlingen ska fortsättas eller avbrytas. Metoder för att bättre bedöma prognostiska faktorer inför cytostatikabehandling behöver utvecklas ytterligare. I en framtida studie skulle formuläret kunna vidareutvecklas för datoriserad användning så resultaten förs in i patientjournalen, där både sjuksköterska och läkare enklare skulle ha tillgång till dem innan behandlingsbeslut.

Slutsatser Behandling med palliativ cytostatika nära livets slutskede kan skapa situationer som upplevs som dilemman, både för patienten och för vårdpersonalen. I studierna behandlades 23-25 % av patienterna med cytostatika under sista levnadsmånaden. Dessa patienter vårdades oftare på sjukhus och färre av dem dog i hemmet. Sjuksköterskorna beskrev att de i vissa fall upplevde sig vara "mitt i mellan" i beslutsprocessen om cytostatikabehandling skulle ges eller inte.

Cytostatikabehandlingens oförutsägbarhet visade sig vara ett genomgående tema i avhandlingen. Oförutsägbarheten leder till att individanpassning för varje enskild patient är av största vikt. Försöket till formulärutveckling skulle kunna öka möjligheten att mer objektivt använda allmäntillstånd som en parameter inför behandlingsbeslut när patienten nalkas livets slut. Formuläret visade sig ge sjuksköterskorna värdefull information om patienternas upplevda allmäntillstånd även om denna studie inte visade statistiskt säkerställda skillnader mellan de som använde formuläret och kontrollgruppens patienter. För att ytterligare optimera beslutsfattandet vid palliativ cytostatikabehandling när livets slutskede nalkas krävs fortsatt forskning.

Abstract [fi]

Tausta Parantumattoman syöpäsairauden yhteydessä annettu sytostaattihoito voi vähentää kasvainkuormaa ja haittaavia oireita kuten esim. kipua. Monissa tapauksissa hoito parantaa potilaiden elämänlaatua ja antaa lisää elinaikaa. Siksi hoitoa on tarjottava kaikille potilaille, jotka voivat hyötyä siitä. Sytostaatit ovat kuitenkin potentteja lääkkeitä, joilla voi olla voimakkaat vaikutukset ja haittavaikutukset. Tutkimukset viittaavat siihen, että jäljellä olevan odotetun eliniän tulee olla yli kuukausi, jotta hoidolla olisi toivottu teho. 

Koska parantumattoman syöpäsairauden yhteydessä annettu sytostaattihoito ei voi parantaa potilasta, on aina ajan kysymys, milloin hoidon teho alkaa vähetä loppuakseen viimein kokonaan. Silloin jatkettu sytostaattihoito merkitsee potilaalle vain negatiivisten vaikutusten riskiä lisääntyneen väsymyksen, heikentyneen vastustuskyvyn ja jopa eliniän lyhentymän muodossa. Potilaan mahdollisuus selvitä jatketusta sytostaattihoidosta arvioidaan ennen hoidon aloittamista verikokeiden ja kliinisen arvion perusteella. Jos sairaalassa ei ole päivystävää onkologian erikois-lääkäriä, potilas tapaa sairaanhoitajan. Vastaavaan lääkäriin otetaan yhteyttä silloin, kun koevastauksissa tai potilaan tilassa on jotain tavallisuudesta poikkeavaa.

Kun sairaus etenee ja yleistila alkaa heiketä, potilaan elämänlaatu usein heikkenee ja elinaika lyhenee. Tällöin on syytä arvioida hoidon tarkoitusta ja pohtia, jatketaanko vai muutetaanko hoitoa, vai lopetetaanko se kokonaan.

Kokemukseni sairaanhoitajana parantumattomien syöpäpotilaiden palliatiivisesta hoidosta ja sytostaattihoidosta herätti minussa halun tutkia, kuinka moni potilas saa hoitoa elämän loppuvaiheessa. Halusin myös tutkia, miten potilaat arvioidaan ennen hoitoa, onko arvioinnissa parantamisen varaa ja miten sairaanhoitajat kokevat elämän loppuvaiheessa annettavat sytostaatti-hoidot.

Tavoitteet

Tutkia, kuinka suuri osa parantumatonta syöpää sairastavista potilaista saa palliatiivista sytostaattihoitoa viimeisen elinkuukautensa aikana sekä löytää tämän potilasryhmän erottavat tekijät.

Kehittää ja testata psykometrisesti lyhyt lomake, jolla mitataan potilaan yleistila palliatiivisen sytostaattihoidon yhteydessä.

Tunnistaa tilanteita, jotka sairaanhoitajat voivat kokea ongelmallisina syöpäpotilaille annettavan palliatiivisen sytostaattihoidon yhteydessä.

Tutkia, onko tutkimuksessa II laaditun lomakkeen rutiininomainen käyttö vaikuttanut viimeisen elinkuukautensa aikana sytostaattihoitoa saavien potilaiden osuuteen, sairaalahoitojaksojen osuuteen, yleistilan dokumentointiin, päättyneen lääkityksen dokumentointiin potilaskertomuksessa ja/tai kuolinpaikkaan. 

Menetelmä Kaikki tutkimuksen potilaat olivat saaneet sytostaattihoitoa parantumattomaan, elinten limakalvosoluista lähtöisin olevaan epiteelisyöpään. Potilaat olivat 20 vuotta täyttäneitä ja asuivat Jämtlannin, Västerbottenin tai Norrbottenin alueella. Tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat työsken-telivät saman alueen sytostaattivastaanotoilla tai -osastoilla. Tutkimuksessa I verrattiin tilastollisia menetelmiä käyttäen kuolleiden, viimeisen elin-kuukautensa aikana sytostaattihoitoa saaneiden potilaiden potilaskerto-mustietoja niihin potilaisiin, joiden hoito oli lopetettu ennen viimeistä elinkuukautta.  Tutkimuksessa II potilaille tarjottiin mahdollisuus osallistua sellaisen lomakkeen kehittämiseen, joka on laadittu mittaamaan potilaiden yleistilaa ennen sytostaattihoitoa. Tutkimuksessa III haastateltiin sairaan-hoitajia, ja heidän kertomuksensa analysoitiin narratiivisia menetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa IV verrattiin kuolleiden, tutkimuksen II lomaketta käyttäneiden potilaiden potilaskertomustietoja sopivaan vertailuryhmään ja soveltuvissa osin tutkimuksen I tietoihin. 

Tulokset

Tutkimus I osoitti, että 23 % kaikista potilaista, jotka olivat saaneet sytostaattihoitoa viimeisen elinvuotensa aikana, saivat sitä myös viimeisenä elinkuukautenaan. Tutkimus osoitti myös, että viimeisen elinkuukauden aikana annetulla sytostaattihoidolla oli yhteisvaihtelua seuraavien tekijöiden kanssa: useat sairaalahoidot kuukauden sisällä viimeisestä sytostaatti-hoidosta, vähemmän hoidon lopettamispäätöksiä ja harvemmat ryhmään kuuluvista potilaista kuolivat kotona.

Tutkimuksessa II todettiin, että laadittu lomake osoitti merkkejä sekä reliabiliteetista, validiteetista että kyvystä havaita erot sellaisten potilaiden välillä, joiden yleistila heikkeni tutkimuksen aikana. 

Tutkimus III osoitti, että palliatiiviset sytostaatit voidaan kokea potentteina ja ennalta arvaamattomina lääkkeinä. Ne voivat kuitenkin olla ongelmallisia hoitaville sairaanhoitajille silloin, kun sytostaattihoitoa annetaan potilaille, jotka ovat syöpäsairautensa heikentämiä. Sairaanhoitajat kokivat, että he joskus hoitopäätöksiä tehtäessä joutuivat lääkäreiden, potilaiden ja läheisten "väliin" olematta kuitenkaan itse osallisia kommunikaatiosta.

Tutkimus IV ei osoittanut, että tutkimuksessa II laaditun lomakkeen avulla suoritetulla rutiininomaisella yleistilan monitoroinnilla olisi mitään tilastollisesti osoitettavaa tehoa. Sillä ei ollut vaikutusta viimeisen elin-kuukauden aikana annettuun hoitoon, sairaalahoitojaksoihin, doku-mentoituihin hoidon lopettamispäätöksiin tai potilaan kuolinpaikkaan. Sairaanhoitajat ilmoittivat kuitenkin, että lomake antoi heille arvokasta tietoa potilaan yleiskunnosta ennen hoitoa.

Kliininen hyöty tulevaisuudessa Tutkimuksen tuloksista voivat hyötyä kaikki sytostaattihoitoon osalliset, potilas, läheiset, sairaanhoitaja ja lääkäri; päätösprosessissa, joka koskee hoidon jatkamista tai lopettamista. On kehitettävä entistä parempia menetelmiä yleistilan arvioimiseksi ennen sytostaattihoidon aloittamista. Tulevassa tutkimuksessa voitaisiin tutkimuksen lomakkeesta kehittää sähköinen lomake, jolla tulokset kirjataan potilaskertomukseen, josta sekä sairaanhoitajat että lääkärit saavat tiedot ennen hoitopäätösten tekemistä.

Johtopäätökset Elämän loppuvaiheessa annettu palliatiivinen sytostaattihoito voi aiheuttaa tilanteita, jotka voidaan kokea ongelmallisina sekä potilaan että hoitohenkilökunnan kannalta. Tutkimuksissa 23–25 % potilaista sai sytostaatti-hoitoa viimeisen elinkuukautensa aikana. Näitä potilaita hoidettiin useammin sairaalassa ja harvemmat heistä saivat kuolla kotonaan. Omien kuvaustensa mukaan sairaanhoitajat kokivat tietyissä tapauksissa joutuneensa "väliin" sytostaattihoidon jatkamista tai lopettamista koske-vassa päätösprosessissa.

Sytostaattihoidon ennalta arvaamattomuus osoittautui tutkielman läpikäyväksi teemaksi.  Tämä ennalta arvaamattomuus merkitsee sitä, että on erittäin tärkeä räätälöidä hoito jokaiselle potilaalle yksilöllisesti.  Tutkielman puitteissa laadittu lomake voisi antaa lisämahdollisuuksia käyttää entistä objektiivisemmin yleistilaa parametrina, kun tehdään hoitopäätöksiä potilaan elämän loppuvaiheessa. Osoittautui, että lomake antaa sairaanhoitajille tärkeää tietoa potilaiden kokemasta yleistilasta vaikka tämä tutkimus ei osoittanutkaan tilastollisesti vahvistettavia eroja lomaketta käyttäneiden ja vertailuryhmän potilaiden välillä. Vaaditaan lisätutkimusta, jotta voitaisiin optimoida päätökset, jotka koskevat palliatiivista sytostaatti-hoitoa elämän loppuvaiheen lähestyessä.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet , 2014. , p. 62
Series
Umeå University medical dissertations, ISSN 0346-6612 ; 1660
Keywords [en]
cancer, chemotherapy, decision-making, dilemma, palliative care, performance status, questionnaire, registered nurse
Keywords [fi]
kyselylomake, ongelma, palliatiivinen hoito, päätöksenteko, sairaanhoitaja, sytostaattihoito, syöpä, yleistila
Keywords [sv]
allmäntillstånd, beslutsprocess, cancer, cytostatika, dilemma, enkät, palliativ vård, sjuksköterska
National Category
Cancer and Oncology
Research subject
Oncology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-88080ISBN: 978-91-7601-037-2 (print)OAI: oai:DiVA.org:umu-88080DiVA, id: diva2:713562
Public defence
2014-05-16, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus, Östersund, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Funder
Swedish Cancer Society, CAN 2012/392Available from: 2014-04-24 Created: 2014-04-23 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
List of papers
1. Palliative chemotherapy during the last month of life
Open this publication in new window or tab >>Palliative chemotherapy during the last month of life
2011 (English)In: Annals of Oncology, ISSN 0923-7534, E-ISSN 1569-8041, Vol. 22, no 11, p. 2375-2380Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: This study analyses the potential discriminative characteristics for patients with incurable cancer who received palliative chemotherapy during their last month of life.

PATIENTS AND METHODS: The study includes all patients with epithelial cancer treated with palliative chemotherapy who died in 2008 in northern Sweden. Demographic parameters and care utilization data were registered. Data were analyzed using nonparametric methods.

RESULTS: Of 374 included patients, 87 (23%) received chemotherapy during the last month of life. These patients had a significantly shorter survival time from first palliative treatment to death, were admitted more frequently to hospital, more often lacked a documented decision to cease treatment, and died less frequently at home.

CONCLUSIONS: The results indicate covariations between palliative chemotherapy treatments in the last month of life and unfavorable patient outcomes. As almost one of four patients with incurable cancer received their last round of palliative chemotherapy <31 days before death, there is a potential for improved routines.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford University Press, 2011
Keywords
cancer, chemotherapy, decision making, palliative treatment, retrospective study
National Category
Cancer and Oncology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-41462 (URN)10.1093/annonc/mdq778 (DOI)21402621 (PubMedID)2-s2.0-80155174316 (Scopus ID)
Available from: 2011-03-25 Created: 2011-03-25 Last updated: 2023-03-23Bibliographically approved
2. Avoiding harmful palliative chemotherapy treatment in the end of life: development of a brief patient-completed questionnaire for routine assessment of performance status
Open this publication in new window or tab >>Avoiding harmful palliative chemotherapy treatment in the end of life: development of a brief patient-completed questionnaire for routine assessment of performance status
2012 (English)In: The journal of supportive oncology, ISSN 1544-6794, Vol. 10, no 6, p. 230-237Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Earlier studies have shown that up to 43% of patients with incurable cancer are treated with palliative chemotherapy in the last month of their lives. Although pretreatment blood tests are acceptable, the patient's general condition may not permit further palliative chemotherapy treatment (PCT). Presently, there is no patient self-assessment tool available to monitor performance status during PCT.

OBJECTIVES: To describe the development process of the Performance Status in Palliative Chemotherapy (PSPC) questionnaire, and the testing of its psychometric properties.

METHODS: The questionnaire was developed by the authors based on the Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status Rating (ECOG PSR) scale as well as their clinical experience with PCT. Adult patients who were diagnosed with epithelial cancers (n = 118) were enrolled to test the PSPC questionnaire for reliability, sensitivity for change, and validity.

RESULTS: After stepwise modifications of the PSPC questionnaire, psychometric tests revealed acceptable values for reliability (via a test-retest method), sensitivity for change (via a comparison of patients with progressive disease over time), and validity (via a comparison of the PSPC vs the Edmonton Symptom Assessment System [ESAS]).

LIMITATIONS: At this stage of questionnaire development, we are unable to conclude whether the PSPC is superior to the conventional ECOG PSR in the evaluation of performance status and the prediction of chemotherapy response.

CONCLUSION: Psychometric tests suggest that the PSPC questionnaire may be a useful patient-completed tool in the late stages of cancer disease to routinely monitor performance status in palliative chemotherapy treatments so as to minimize the risk of inflicting more harm than good.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2012
National Category
Cancer and Oncology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-82333 (URN)10.1016/j.suponc.2012.06.003 (DOI)22951048 (PubMedID)2-s2.0-84869131709 (Scopus ID)
Note

Comment in: J Support Oncol. 2012 Nov-Dec;10(6):238-9 22940144

Available from: 2013-10-30 Created: 2013-10-30 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
3. Challenging situations when administering palliative chemotherapy: a nursing perspective
Open this publication in new window or tab >>Challenging situations when administering palliative chemotherapy: a nursing perspective
2014 (English)In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 18, no 6, p. 591-597Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

Palliative chemotherapy treatments (PCT) are becoming more common for patients with incurable cancer; a basic challenge is to optimize tumour response while minimizing side-effects and harm. As registered nurses most often administer PCT, they are most likely to be confronted with difficult situations during PCT administration. This study explores challenging situations experienced by nurses when administering PCT to patients with incurable cancer.

Methods: Registered nurses experienced in administering PCT were asked in interviews to recall PCT situations they found challenging. Inspired by the narrative tradition, stories were elicited and analysed using a structural and thematic narrative analysis.

Results: A total of twenty-eight stories were narrated by seventeen nurses. Twenty of these were dilemmas that could be sorted into three storylines containing one to three dilemmatic situations each. The six dilemmatic situations broadly related to three interwoven areas: the uncertainty of the outcome when giving potent drugs to vulnerable patients; the difficulty of resisting giving PCT to patients who want it; and insufficient communication between nurses and physician.

Conclusion: Nurses who administer PCT are engaged in a complex task that can give rise to a number of dilemmatic situations. The findings may be interpreted as meaning that at least some situations might be preventable if the knowledge and insight of all team members – nurses, physicians, patients, and relatives – are jointly communicated and taken into account when deciding whether or not to give PCT. Forming palliative care teams early in the PCT trajectory, could be beneficial for staff and patients.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2014
Keywords
communication barriers, dilemma, narrative, registered nurse, palliative chemotherapy, patient care team
National Category
Nursing Cancer and Oncology
Research subject
Oncology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-87307 (URN)10.1016/j.ejon.2014.06.008 (DOI)000346222800008 ()2-s2.0-84912042963 (Scopus ID)
Note

Included in theses in manuscript form with the title: "Dilemmas administering palliative chemotherapy : a nursing perspective"

Available from: 2014-03-28 Created: 2014-03-28 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
4. Can a performance status questionnaire decrease palliative chemotherpy in the last months of life?
Open this publication in new window or tab >>Can a performance status questionnaire decrease palliative chemotherpy in the last months of life?
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [en]

Background: Physicians often offer further palliative chemotherapy treatments (PCT) late in the cancer disease trajectory, even when treatment benefits are doubtful.

Objective: Our main aim was to investigate whether routine use of the Performance Status in Palliative Chemotherapy (PSPC) questionnaire would affect the proportions of patients receiving PCT during the last month of life, hospital admissions, documentation of performance status and the decisions to cease PCT, and/or place of death. A secondary aim was to gather registered nurses’ experiences of PSPC in routine use.

Methods: Eighty incurable patients with cancer who had used the PSPC before PCT were compared to 160 matched controls, using non-parametric tests. Patients’ comments in the questionnaires were analyzed and nurses reflections collected in a work-journal.

Results: No significant differences were found between users or non-users of the PSPC in terms of proportions receiving PCT during the last month of life. Higher proportions of patients older than 74 years received PCT than in previous studies (38% versus 17%). Nurses considered the questionnaires superior to verbal communication in providing accurate pictures of patients’ performance status.

Limitations: The results of this interim analysis could have been more significant if the originally planned number of patients had been recruited.

Conclusion: The proportion of patients receiving PCT during the last month of life was lower than in a previous study (25% versus 32%). As we found no significant differences between the study group and the control group, we cannot claim this to be an effect of PSPC use.

Keywords
cancer, case-control study, decision-making, palliative care, rural hospitals
National Category
Cancer and Oncology
Research subject
Oncology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-87308 (URN)
Available from: 2014-03-28 Created: 2014-03-28 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life(1433 kB)1459 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1433 kBChecksum SHA-512
d424b315827112eb76328ca9a98a785b57c3026628ccae0184182a603482d3b746b96708709e04d26e69b7372fba3c9fc15829f333d3c409002895978909682c
Type fulltextMimetype application/pdf
errata(68 kB)109 downloads
File information
File name ERRATA01.pdfFile size 68 kBChecksum SHA-512
d1e8198d3d88b122e8c7701434ab1aef39de2537b9682092b1d26d05199470b43ea8023fdabb1239672f5cee03ccce511ed5536b6674eaed21a47b31fe6920c7
Type errataMimetype application/pdf

Authority records

Näppä, Ulla

Search in DiVA

By author/editor
Näppä, Ulla
By organisation
OncologyDepartment of Nursing
Cancer and Oncology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 1508 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 1672 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf