umu.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Diabetes Mellitus and Cardiovascular Risk: epidemiology, etiology and intervention
Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine. Norrbottens läns landsting (NLL). (Arcum)ORCID iD: 0000-0003-4818-3355
2016 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Background: The Framingham Study from 1988 showed a heavy impact of diabetes mellitus (DM) on the risk and prognosis of cardiovascular disease (CVD). Several other studies have confirmed that DM is an independent risk factor for coronary heart disease (CHD) and that patients with DM have a poor prognosis. However, the strength of DM as a risk factor is debated. Some studies indicate that DM, as a risk factor for a coronary event, is comparable to already known or established CHD. Also, mechanisms of how diabetes increases the CVD risk are under intensive research. A novel risk factor such as altered fibrinolysis is one of the potential mechanisms explaining the heavy cardiovascular burden in diabetes. Hypofibrinolytic changes can be seen in individuals with metabolic syndrome, insulin resistance, and obesity as well as in patients with manifest diabetes or manifest CHD.

Methods: This dissertation is divided in three parts; epidemiological, etiological and interventional. Papers I and II are epidemiological, population based retrospective studies which compare time trends in myocardial infarction and stroke morbidity and mortality between patients with or without diabetes. Papers III and IV have an etiological approach to the fibrinolytic system and CVD risk both in patients with or without diabetes. Paper V is the interventional part of this thesis studying if intensive insulin treatment can improve fibrinolysis in patients with high CVD risk.

Results: The incidence and mortality from myocardial infarction and stroke have declined in the counties of Västerbotten and Norrbotten in Northern Sweden. Unfortunately, the subgroup with patients with diabetes and myocardial infarction (MI) in Paper I did not benefit from these favorable trends over the study period. For stroke, this is for the first time declining incidence has been reported in this population. Incidence of first-ever stroke decreased for non-diabetic men with a yearly change of -0.8 percent (p-value  <0.001), and for diabetic women with a yearly change of -1.5 percent (p-value=0.012). Recurrent stroke incidence declined highly significant, p-value  <0.001, for non-diabetic men and women and for diabetic women with a yearly change of -1.5, -2.7, and -5.4 percent, respectively. For diabetic men a non-significant decline of -1.0 percent (p-value=0.28) in stroke incidence was seen. Paper II showed that women with diabetes had decreased incidence for stroke but not men with diabetes. Also, reduced mortality from stroke was found in all patients except for diabetic women with first ever stroke.

Patients with diabetes have altered fibrinolysis compared to individuals with normal glucose metabolism. Also, patients with prior MI manifest a hypofibrinolytic stage with low tissue-type plasminogen activator (tPA) activity and high levels of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) and fibrinogen. Paper III showed a significant association between decreased tPA activity and increased fibrinogen levels in patients with a first MI when examined 3 months after the event. The results persisted even after adjustment for traditional risk factors and variables mirroring the insulin resistance syndrome and were significant in the whole study group of subjects with MI as well as for men alone.

Paper IV, a 10 year follow-up study, showed that in patients with diabetes, tPA-activity significantly predicted the presence of sign(s) of lower extremity arterial disease (LEAD) at the baseline and at the 10-year follow-up. In addition, tPA-mass at the 10-year follow-up was associated with signs of LEAD. Baseline age, hypertension, and HbA1c were independently associated with sign(s) of LEAD at 10 years. This long-term study supports previous findings of a significant association between asymptomatic LEAD and tPA-activity. Thus, tPA-activity may be an early marker of LEAD, although the mechanism of this relationship remains unclear.

Several studies report conflicting results regarding benefits and disadvantages of intensive insulin treatment. ORIGIN trial was an international multicenter trial studying effects of intensive insulin treatment on CVD. This thesis reports a Swedish sub-study of ORIGIN trial examining effects of insulin treatment on fibrinolysis. The allocation to insulin treatment did not significantly affect the studied fibrinolytic markers or von Willebrand factor (VWF) compared to the standard treatment. Log mean delta values between baseline and end of study increased significantly for tissue plasminogen activator activity (tPAact) and tPA/PAI-1 complex. For plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), tPA antigen (tPAag) and VWF no significant differences were found. Within-group analysis during the whole study period revealed significant changes for tPA/PAI-1 complex, tPA antigen, and VWF in the insulin treatment group but no significant changes in the standard treatment group.

The hypothesis that allocation to insulin treatment would improve the levels of markers of fibrinolysis or VWF compared to standard glucose lowering treatment could not be verified.

 

Conclusion: This dissertation shows that patients with diabetes still have a heavy cardiovascular disease burden with increased risk for MI and stroke compared to individuals with normal glucose metabolism. This cardiovascular burden also includes increased morbidity, mortality, and poorer long-term prognosis. The fibrinolytic system has an impact on cardiovascular disease and this thesis has shown that patients with diabetes have unfavorable changes in their fibrinolysis and that alterations in fibrinolysis can predict future peripheral artery disease. However, intensive insulin therapy did not appear to affect this system to the extent of resulting in reduced cardiovascular morbidity.

Abstract [sv]

Diabetes bakgrund: Diabetes Mellitus är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Diabetesförekomsten har ökat påtagligt de senaste årtiondena. Ökningen beror på ökat insjuknande på grund av livsstilsförändringar med minskat fysisk aktivitet och ökad övervikt och även på grund av förbättrad diagnostik. Även förbättrad sjukvård med ökad överlevnad hos patienter med diabetes samt fler andel äldre ökar andelen diabetes patienter i befolkningen. Enligt WHO har antalet patienter med diabetes stigit från 30 miljoner år 1985 till 171 miljoner år 2000 då uppskattningsvis 4,6 % av vuxenbefolkning har diabetessjukdomen. Majoriteten, ca 80 % har diabetes typ 2. WHO:s prognos visar fortsatt kraftig ökning av diabetes med ca 550 miljoner drabbade år 2030. Majoriteten av denna förändring förklaras av diabetes typ 2 som i framtiden beräknas utgöra 90-95% av all diabetes.

Diabetes är fortsatt den viktigaste bakomliggande orsaken till terminal njursvikt i industriländer och en av de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. Diabetes innebär en kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Patienter med diabetes som drabbats av hjärt- och kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt eller stroke har ofta sämre prognos, både akut och på långsiktigt, jämfört med patienter utan diabetes. På grund av att diabetes är en kronisk sjukdom med många, ofta svåra och kostsamma, komplikationer står diabetesrelaterade sjukvårdskostnader för en betydande del av totala de sjukvårdskostnaderna i världen varierande mellan 2,5 – 25 % av olika länders sjukvårdsbudget.

Diabetes och risk för hjärt- och kärlsjukdomar: De klassiska risk-faktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar är ålder, rökning, högt blodtryck, högt kolesterol, låg fysisk aktivitet/övervikt och ärftlighet. Lägger man till diabetes till dessa riskfaktorer får man påtagligt ökad risk för kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och perifer kärlsjukdom. Mekanismerna bakom denna överrisk av diabetes är fortfarande åtminstone till viss del oklara och aktuella för intensiv forskning och debatt.

Sannolikt har tiden före diabetesdiagnosen, prediabetes, betydelse då vi vet att vid tidpunkt för diagnos har patienterna med typ 2 diabetes haft störd sockeromsättning varierande länge, oftast sannolikt flera år. Andra tänkbara diabetesrelaterade orsaker för ökad hjärt- och kärlsjuklighet kan vara kronisk inflammation, blodets störda levringsfunktion (hypofibrinolys), nedsatt funktion i blodkärlen (endoteldysfunktion), ogynnsam blodfetts-profil, kroniskt höga insulinnivåer och även sannolikt direkt skadlig effekt av det höga sockret på flertal celler och organ i kroppen.

Framtidens behandlingsmöjligheter: Aktuella behandlingsriktlinjer betonar vikten av att betrakta individer med diabetes som högriskpersoner avseende hjärt- och kärlsjukdomar oavsett förekomst av känd kärlsjukdom. Sjukvården ska primärpreventivt intensivbehandla de traditionella riskfaktorerna hos individer med diabetes. Det är dock uppenbart att personer även med helt optimalt behandlade riskfaktorer som blodtryck och kolesterol och även optimal sockerkontroll har fortsatt högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, så kallad residual risk, jämfört med personer utan diabetes. Det är viktigt att i framtiden försöka klargöra vilka faktorer som utgör denna residual risk och utveckla behandlingsmöjligheter mot dessa faktorer. Det är sannolikt av största vikt att tidigt identifiera individer med störd sockeromsättning och risk för utveckling av diabetes. Sjukvården bör sträva efter att minimera de negativa effekterna av prediabetes och förebygga progress till manifest diabetes.

Avhandlingens syfte: Att kartlägga hur effektiv den traditionella riskfaktorbehandlingen har varit i att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, särskilt hjärtinfarkt och stroke, hos patienter med diabetes. I avhandlingen  studeras närmare en av de icke traditionella riskfaktorerna nämligen i det blodproppsupplösande systemet, fibrinolysen. Det är numera välkänt att diabetes i sig påverkar fibrinolyssystemet ogynnsamt och att vissa diabetesläkemedel kan påverka fibrinolysen gynnsamt. Vi har studerat om förändringar i fibrinolysen kan prediktera perifer kärlsjukdom hos patienter med diabetes och om intensiv insulinbehandling kan påverka detta fibrinolyssystem.

Resultat: Avhandlingen visar att insjuknandet och dödlighet i hjärtinfarkt och stroke har minskat i Västerbotten och i Norrbotten. För stroke var det första gången ett minskat insjuknande kunde rapporteras för denna population. Tyvärr har inte patienter med diabetes och hjärtinfarkt fått ta del av dessa gynnsamma trender under studerad tid.

För stroke har kvinnor med diabetes fått minskat insjuknande men inte män med diabetes. Strokestudien kunde också redovisa minskat dödlighet i stroke för alla patienter utom kvinnor med diabetes med en förstagångs insjuknande i stroke.

Patienter med diabetes har påverkad fibrinolys jämfört med personer med normal glukosmetabolism. Även patienter med tidigare hjärtinfarkt uppvisar ett hypofibrinolytisk tillstånd med låg tPA-aktivitet och höga nivåer av PAI-1 och fibrinogen. Arbete III visade en association mellan låg tPA-aktivitet och höga nivåer av fibrinogen hos patienter med förstagångs hjärtinfarkt. Detta samband kvarstod även efter justering med traditionella riskfaktorer. Arbete IV, en 10 års uppföljning visade hos patienter med diabetes att tPA-aktivitet kan prediktera förekomsten perifer kärlsjukdom vid baslinjen och även vid 10-års uppföljning. Dessutom var tPA-mass vid 10-års uppföljning associerad med perifer kärlsjukdom. Av de traditionella riskfaktorerna var ålder, hypertension och HbA1c vid studiestart oberoende associerade med förekomst av perifer kärlsjukdom vid 10 års uppföljning. Denna långtidsstudie stöder tidigare fynd av ett signifikant samband mellan asymtomatisk perifer kärlsjukdom och tPA-aktivitet. Sålunda kan tPA-aktivitet vara en tidig markör av perifer kärlsjukdom, även om, den bakom liggande mekanismen för detta är fortfarande oklart.

Flera större studier rapporterar motstridiga resultat beträffande för- och nackdelarna med intensiv insulinbehandling. ORIGIN studien var en internationell multicenterstudie som undersökte effekterna av intensiv insulinbehandling på hjärt- och kärlsjukdomar. I arbete V med ORIGIN-studiens svenska kohort undersöktes effekterna av insulinbehandling på fibrinolys. Randomisering till insulinbehandling hade ingen signifikant effekt på de studerade fibrinolytiska markörerna eller von Willebrand faktorn VWF jämfört med standardbehandling. Logaritmerade medeldeltavärden mellan baslinjen och studie slutet ökade signifikant för tPA-aktivitet och tPA/PAI-1-komplexet. För PAI-1, tPA-antigen och för VWF kunde inga signifikanta skillnader visas. Inom-gruppsanalys över hela studieperioden visade signifikanta förändringar för tPA/PAI-1-komplexet, tPA-antigen och VWF i insulingrupp men inga signifikanta förändringar för patienter med standardbehandling. Hypotesen att randomisering till insulinbehandling skulle förbättra nivåerna av fibrinolysfaktorer eller VWF jämfört med standardbehandling kunde inte verifieras

Konklusion: Denna avhandling visar att patienter med diabetes har fortsatt ökad risk för hjärtinfarkt och stroke jämfört med individer med normal sockeromsättning. Denna överrisk betyder för patienter med diabetes en ökad risk för insjuknande, svårare sjukdomstillstånd och sämre prognos med ökad risk för återinsjuknande samt även högre dödlighet både på kort och lång sikt. Även andra aktuella studier rapporterar en fortsatt hjärt- och kärlrelaterad överrisk hos patienter med diabetes. Fibrinolyssystemet har betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar och denna avhandling visar att patienter med diabetes har ogynnsamma förändringar i sin fibrinolys, så kallad hypofibrinolys. Intensiv insulinbehandling förefaller inte påverka fibrinolysen till den grad att minskad hjärt- och kärlsjuklighet kan ses

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå Universitet , 2016. , p. 98
Series
Umeå University medical dissertations, ISSN 0346-6612 ; 1773
Keywords [en]
Diabetes, Cardiovascular risk, epidemiology, myocardial infarction, stroke, fibrinolysis, insulin treatment
Keywords [sv]
Diabetes, kardiovaskulär risk, epidemilogi, hjärtinfarkt, stroke, fibrinolys, insulinbehandling
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Medicine, cardiovascular disease
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-117028ISBN: 978-91-7601-408-0 (print)OAI: oai:DiVA.org:umu-117028DiVA, id: diva2:904126
Public defence
2016-03-18, Aulan, Sunderby sjukhus, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå, Luleå, 12:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-02-26 Created: 2016-02-18 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
List of papers
1. Favourable trends in the incidence and outcome ofmyocardial infarction in nondiabetic, but not in diabetic, subjects: findings from the MONICA myocardial infarctionregistry in northern Sweden in 1989–2000
Open this publication in new window or tab >>Favourable trends in the incidence and outcome ofmyocardial infarction in nondiabetic, but not in diabetic, subjects: findings from the MONICA myocardial infarctionregistry in northern Sweden in 1989–2000
Show others...
2005 (English)In: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 258, no 4, p. 369-377Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: The aim of this study was to comparetime trends in incidence, case fatality and mortalitydue to myocardial infarction (MI) in patients with orwithout diabetes.Methods: This study was based on the Northe rnSweden MONICA Project MI registry with a targetpopulation of about 200 000 inhabitants in the agegroup 35–64 years in the two northernmostcounties of Sweden. During 1989–2000, 6254patients who had had an MI according to MONICAcriteria were included in this study: 4569 patientshad a first MI and 1685 had a recurrent MI. Sixteenper cent of the men and 20% of the women had haddiabetes mellitus diagnosed prior the MI.Results: Over the 12-year period, there was adeclining trend in incidence and case fatality infirst MI. Also, the event rates (first ever andrecurrent MI) decline d in men without diabetes. Inwomen without diabetes favourable time trendswere seen in first ever MI, recurrent MI and in casefatality. There were no favourable time trends forany of these outcomes in patients with diabetes.Conclusion: In nondiabetic subjects belo w the age of65, the inc idence of, and case-fatality in, MIdeclined. This led to a decreased mortality over the12-year period. These favourable trends over timewere not observed in diabetic subjects.Keywords: acute myocardial infarction, diabetesmellitus, incidence, mortali ty, time trends

Keywords
Adult, Case-Control Studies, Diabetic Angiopathies/*epidemiology/mortality, Female, Health Surveys, Humans, Incidence, Male, Middle Aged, Myocardial Infarction/*epidemiology/mortality, Recurrence, Registries, Sweden/epidemiology, Time, Treatment Outcome
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-15010 (URN)10.1111/j.1365-2796.2005.01552.x (DOI)000231825500008 ()16164577 (PubMedID)
Available from: 2007-06-25 Created: 2007-06-25 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
2. Favorable Trends in the Incidence and Outcome in Stroke in Nondiabetic and Diabetic Subjects Findings From the Northern Sweden MONICA Stroke Registry in 1985 to 2003
Open this publication in new window or tab >>Favorable Trends in the Incidence and Outcome in Stroke in Nondiabetic and Diabetic Subjects Findings From the Northern Sweden MONICA Stroke Registry in 1985 to 2003
2008 (English)In: Stroke, ISSN 0039-2499, E-ISSN 1524-4628, Vol. 39, no 12, p. 3137-3144Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND AND PURPOSE: Several studies indicate a declining case-fatality and mortality in stroke. Little is known about time trends in stroke for subjects with diabetes. The purpose of this study was to compare time trends in incidence, case-fatality and mortality for stroke patients with or without diabetes. METHODS: This study was based on the Northern Sweden MONICA Project Stroke registry during 1985 to 2003. 15 382 patients, aged 35 to 74 years, were included in the study. 11 605 had a first-ever stroke and 3777 had a recurrent stroke. In both men and women previously diagnosed diabetes was found in 22.8%. RESULTS: The incidence of stroke was 5 and 8 times higher in diabetic subjects than in nondiabetics, in men and women, respectively. Incidence of first-ever stroke decreased for nondiabetic men, probability value <0.001, and for diabetic women, probability value=0.012. Recurrent stroke incidence declined highly significant, probability value <0.001, in all but diabetic men. For diabetic women, the decrease in incidence in first and recurrent stroke was significantly greater than in nondiabetic women. Case-fatality and mortality in stroke declined for all groups except diabetic women with first-ever stroke. The time trends in case fatality and mortality did not differ significantly between nondiabetic and diabetic patients. CONCLUSIONS: The incidence of stroke declined in both nondiabetic and diabetic subjects except for diabetic men and for nondiabetic women with first-ever stroke. Case-fatality in first-ever stroke declined for all but diabetic women. This led to a decreased mortality over the 19-year period for both groups. This is the first time that the decline in stroke incidence is reported in this MONICA population.

Keywords
time trends, incidence, mortality, diabetes, stroke
National Category
Endocrinology and Diabetes
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-19396 (URN)10.1161/STROKEAHA.107.504100 (DOI)000261224800003 ()18723426 (PubMedID)
Available from: 2009-03-05 Created: 2009-03-05 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
3. Low level of tissue plasminogen activator activity innon-diabetic patients with a first myocardial infarction
Open this publication in new window or tab >>Low level of tissue plasminogen activator activity innon-diabetic patients with a first myocardial infarction
Show others...
2005 (English)In: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 258, no 1, p. 13-20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective. To explore the role of tissue plasminogen activator (tPA) activity and plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1) in survivors of a first myocardial infarction (MI). Insulin and proinsulin were analysed as potential risk factors. Design. Case-control study in northern Sweden. Subjects. A total of 115 patients under 65 years of age with a first MI were enrolled and recalled for further examination 3 months later. Twenty-seven patients were excluded, 17 with known diabetes and 10 who did not come to the follow-up, giving a final number of 88 patients, 73 men and 15 women. Patients were age- and sex matched with control subjects drawn from the local cohort in the MONICA population survey 1994. Main outcome measures. We compared MI patients and controls using univariate and multiple regression analyses including odds ratios (OR). Results. PAI-1 activity, fibrinogen, postload insulin and -proinsulin were significantly higher and tPA activity significantly lower in MI patients in the univariate analysis. In a multiple regression analysis, including also age, sex and cardiovascular risk factors, these parameters were divided in quartiles. The lowest quartile of tPA activity was significantly associated with MI (OR = 19.1; CI 3.0-123) together with the highest quartiles of fibrinogen (OR = 25; CI 5.2-120) but other variables were not. Conclusion. Low tPA activity, i.e. low fibrinolytic activity, characterized nondiabetic subjects after a first MI which is not explained by concomitant disturbances in metabolic and anthropometric variables

Keywords
Analysis of Variance, Body Mass Index, Case-Control Studies, Cohort Studies, Female, Fibrinogen/analysis, Glucose Tolerance Test, Humans, Hypercholesterolemia/complications/metabolism, Insulin/blood, Lipids/blood, Male, Middle Aged, Myocardial Infarction/blood/complications/*metabolism, Plasminogen Activator Inhibitor 1/metabolism, Proinsulin/blood, Risk Factors, Tissue Plasminogen Activator/*metabolism, Triglycerides/blood
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-14799 (URN)10.1111/j.1365-2796.2005.01507.x (DOI)000229701200002 ()15953128 (PubMedID)
Available from: 2008-01-11 Created: 2008-01-11 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
4. Markers of fibrinolysis may predict development of lower extremity arterial disease in patients with diabetes: A longitudinal prospective cohort study with 10 years of follow-up
Open this publication in new window or tab >>Markers of fibrinolysis may predict development of lower extremity arterial disease in patients with diabetes: A longitudinal prospective cohort study with 10 years of follow-up
2016 (English)In: Diabetes & Vascular Disease Research, ISSN 1479-1641, E-ISSN 1752-8984, Vol. 13, no 3, p. 183-191Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: A previous cross-sectional study suggested that tissue plasminogen activator-activity might be an early marker of asymptomatic lower extremity arterial disease, but the long-term relationship is unknown.

SUBJECTS AND METHODS: This study included 96 diabetic (48 type 1/48 type 2) and 62 non-diabetic subjects aged 30-70 years without previously known lower extremity arterial disease (age: 50.3 ± 9.3 years, gender: M/W 47.5/52.5% and body mass index: 26.6 ± 4.5 kg/m(2)). The relationships between asymptomatic lower extremity arterial disease and fibrinolytic markers (tissue plasminogen activator-activity, tissue plasminogen activator-mass, plasminogen activator inhibitor-1 activity) at baseline and after 10 years were assessed by logistic regression analysis adjusting for age, hypertension, statin treatment, HbA1c, triglycerides and low-density lipoprotein cholesterol as fixed covariates.

RESULTS: The tissue plasminogen activator-activity at baseline and at the 10-year follow-up significantly predicted the presence of sign(s) of lower extremity arterial disease (odds ratio = 1.78, 95% confidence interval: 1.02-3.10, p = 0.043 and odds ratio = 1.78, 95% confidence interval: 1.12-2.23, p = 0.014, respectively). In addition, tissue plasminogen activator-mass at the 10-year follow-up was associated with signs of lower extremity arterial disease (odds ratio = 1.07, 95% confidence interval: 1.00-1.15, p = 0.046). Baseline age, hypertension and HbA1c were independently associated with sign(s) of lower extremity arterial disease at 10 years (odds ratio = 1.09, 95% confidence interval: 1.04-1.14, p = < 0.001; odds ratio = 3.68, 95% confidence interval: 1.67-8.12, p = 0.001 and odds ratio = 1.54, 95% confidence interval: 1.21-1.95, p = < 0.001, respectively).

CONCLUSION: This long-term study supports previous findings of a significant association between asymptomatic lower extremity arterial disease and tissue plasminogen activator-activity. Thus, tissue plasminogen activator-activity may be an early marker of lower extremity arterial disease although the mechanism of this relationship remains unclear.

Keywords
Fibrinolysis, lower extremity arterial disease, diabetes mellitus
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-116987 (URN)10.1177/1479164115618516 (DOI)000374241800002 ()26818227 (PubMedID)
Available from: 2016-02-16 Created: 2016-02-16 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
5. The effect of basal insulin glargine on the fibrinolytic system and von Willebrand factor in people with dysglycaemia and high risk for cardiovascular events: Swedish substudy of the Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention trial
Open this publication in new window or tab >>The effect of basal insulin glargine on the fibrinolytic system and von Willebrand factor in people with dysglycaemia and high risk for cardiovascular events: Swedish substudy of the Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention trial
Show others...
2017 (English)In: Diabetes & Vascular Disease Research, ISSN 1479-1641, E-ISSN 1752-8984, Vol. 14, no 4, p. 345-352Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction: Fibrinolytic factors, plasminogen activator inhibitor-1, tissue plasminogen activator, tissue plasminogen activator/plasminogen activator-complex and the haemostatic factor von Willebrand factor are known markers of cardiovascular disease. Their plasma levels are adversely affected in patients with dysglycaemia, and glucose normalization with insulin glargine might improve the levels of these factors. Methods: Prespecified Swedish substudy of the Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention trial (ClinicalTrials.gov number, NCT00069784). Tissue plasminogen activator activity, tissue plasminogen activator antigen, plasminogen activator inhibitor-1 antigen, tissue plasminogen activator/plasminogen activator inhibitor-1 complex and von Willebrand factor were analysed at study start, after 2 years and at the end of the study (median follow-up of 6.2 years). Results: Of 129 patients (mean age of 64 ± 7 years, females: 19%), 68 (53%) and 61 (47%) were randomized to the insulin glargine and standard care group, respectively. Allocation to insulin glargine did not significantly affect the studied fibrinolytic markers or von Willebrand factor compared to standard care. Likewise, there were no significant differences in plasminogen activator inhibitor-1, tissue plasminogen activator antigen and von Willebrand factor. During the whole study period, the within-group analysis revealed a curvilinear pattern and significant changes for tissue plasminogen activator/plasminogen activator inhibitor-1 complex, tissue plasminogen activator antigen and von Willebrand factor in the insulin glargine but not in the standard care group. Conclusion: In people with dysglycaemia and other cardiovascular risk factors, basal insulin does not improve the levels of markers of fibrinolysis or von Willebrand factor compared to standard glucose-lowering treatments.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
Diabetes, insulin glargine, glucose-lowering treatment, fibrinolysis
National Category
Endocrinology and Diabetes Cardiac and Cardiovascular Systems
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-113823 (URN)10.1177/1479164117703034 (DOI)000403606900010 ()28403644 (PubMedID)
Note

Originally included in thesis in manuscript form with title: "The effect of basal insulin glargine on the fibrinolytic system and von Willebrand factor in people with dysglycaemia and high risk for cardiovascular events : Swedish substudy of the ORIGIN trial" and authors: Aslak Rautio, Hertzel C Gerstein, Jenny Hernestål-Boman, Shun Fu Lee, Linda Garcia Mellbin, Mona Olofsson, Lars Rydén and Kurt Boman

Available from: 2016-01-04 Created: 2016-01-04 Last updated: 2018-06-25Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(7300 kB)236 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 7300 kBChecksum SHA-512
f6e43867b499afa15a135d1f48928ddc118b588a776eb0d06e19cb0e861d12c77cd11d92d32e33d281426e4b3672da5e3c64e8f6cdd9e969ade049e5077648c0
Type fulltextMimetype application/pdf
spikblad(68 kB)18 downloads
File information
File name SPIKBLAD01.pdfFile size 68 kBChecksum SHA-512
f9b65c4fd400dc0fc115721bcbf1be9979ab933ef3a058fcf42284deb0d9731f7a1dfae7436079b06641ddeeb306b99d241786ec75fa3a65f0fbc0c8e42026e6
Type spikbladMimetype application/pdf

Authority records BETA

Rautio, Aslak

Search in DiVA

By author/editor
Rautio, Aslak
By organisation
Department of Public Health and Clinical Medicine
Medical and Health Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 236 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 1124 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf