umu.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdulbasid Samad, Delan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Farmaceut-patientkommunikation på öppenvårdsapotek i Kurdistan: En observationsstudie som undersöker i vilken omfattning apotekspersonalen informerar om läkemedelsanvändningen och dess verkan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Apotekens riktlinjer har utvecklats från att ha begränsat farmaceuter ideras utdelning av medicin till att ge råd eller erbjuda rådgivning om patientens medicinering. Det är viktigt att farmaceuter ger rådgivning kring patienters medicinering då det ger effektivt behandlingsresultat, ökad följsamhet och minskar konfusion och osäkerhet hos patienten. Studier har visat att den farmaceutiska rådgivningen varierar mycket på apotek. En svensk studie har visat att samtalet mellan farmaceut och patient fokuserar mer på ekonomi och regelverk än att ge farmaceutiskrådgivning. Det har tidigare inte gjorts studier på hur kommunikation samt den farmaceutiska rådgivningen fungerar i mellanöstern.

  Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka kommunikationen mellan farmaceut och patient på öppenvårdsapotek i Kurdistan, Irak. Kommunikationen kommer att undersökas utifrån hur lång tid patientmötena tar och innehåll. Det som studeras är i vilken utsträckning apotekspersonalen konsulterar patienter samt den information som tillhandahålls till patienterna ur ett farmaceutiskt perspektiv.

  Metod: En kvantitativ och icke- deltagande observationsstudie där patientmöten observerades utifrån innehåll och tidsmätning av mötet. Observatören bockade avämnen som tas upp under mötet utefter en empirisk fastställd observationsmall.

  Resultat: 4 apotek deltog i studien och det gjordes sammanlagt 90 observationer varav 85 stycken inkluderades i studien. Apotekmiljön har en negativ påverkan på patientmötena, exempelvis att det saknas ett avskilt ställe för ett privatsamtal medpatienter, bullret i omgivningen och dålig organiserad läkemedel. Den stora delen av den medicinska konsulteringen är information om administrering, lite om läkemedelsverkan och nästan inget om biverkningar. Det icke-medicinska innehållet var frågor om pris och tillgänglighet av läkemedel.

  Diskussion: Det finns säkert många anledningar för varför kommunikationen inte är fokuserad på konsultering till patienter. En orsak kan vara otillräcklig kunskap bland informatörerna som konsultering kring biverkningar och läkemedels verkan exkluderas i kommunikationen. En annan förklaring kan vara att rådgivningen tar mer tid och at tapoteksägare upplever rådgivning som en dyr tjänst och av den anledningen inteprioriterar sin uppmärksamhet på läkemedelsrådgivning. Försäljningen som uppenbarligen inte ligger i att ge läkemedelsrådgivning till patienterna.

  Slutsats: Den här observationsstudien visade att mycket lite tid (medeltid 125,5 smin7 s/max 427 s) tillägnas till rådgivning kring patientens medicinering. Läkemedel är en stor behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården av den orsaken borde farmaceutisk rådgivning vara tillgänglig för personer som besöker apotek. Resultatet avden här studien visar att dagens patientmöten på öppenvårdapotek i Kurdistan inte fokuserar på konsultering kring läkemedel. Eventuellt kommer patienten inte få ett nyttigt behandlingsresultat.

 • 2.
  Abramsson, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Följsamhet till behandling med bisfosfonater: En intervjustudie på ortopedavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Ahmed Nazad, Zina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  MicroRNAs as biomarkers in some cardiovascular diseases: A bioinformatics and review study2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Akpan, Joyce
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  The Prevalence of Potentially Inappropriate Drug Prescription among Elderly Patients Registered in Balder Clinic in Åmål, Sweden2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Alfredji, Kaothar
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Effekt av tillskott av vitamin D på vårt immunförsvar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Al-Obaidi, Mays
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Effekt av vitamin A-tillskott på mortalitet och morbiditet hos barn mellan 6 månader och 6 års ålder: En litteraturstudie med fokus på effekter av vitaminA-tillskott på dödlighet och sjuklighet i diarré och luftvägsinfektioner hos barn i utvecklingsländer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Anderholm, Louise
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Behandling av beteendemässiga ochpsykiska symtom med fokus påagitation hos äldre med Alzheimerssjukdom.: En jämförelse mellan neuroleptika ochacetylkolinesterashämmare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: År 2030 uppskattas det vara ungefär 230 000 stycken människor i Sverige somhar drabbats av någon typ av demenssjukdom. Sjukdomens stadier delas in i begynnande,mild, måttlig och svår demens. Där första symtomen i den begynnande fasen brukar vara attden drabbade inte kommer ihåg vart den lagt sina saker. I den svåra fasen av sjukdomen ärpatienten förmodligen beroende av dygnet runt vård, patienten brukar även ha svårt attprata, enstaka ord eller meningar brukar upprepas. Beteendemässiga och psykiska symtom(BPSD) hos demenssjuka är symtom som kan orsaka lidande hos patienten och dessanhöriga. Symtomen delas in i fyra undergrupper affektiva, psykossymtom, hyperaktivitetoch apati. Riskfaktorn med högst evidens är Apolipoprotein E (ApoE), ApoEε4-allelen.Riskfaktorer med lägre evidensgrad är t.ex. låg utbildning och släktskap.

  Sjukdomen orsakas av att nervcellerna i hjärnan dör, framförallt i delen av hjärnan därminnet sitter. En röntgen av hjärnan visar onormala proteininlagringar, amyloida plack.Amyloidhypotesen påstår att det blir en överproduktion av amyloid-beta proteinet vilken trosvara den patologiska händelsen vid Alzheimers sjukdom. Tauproteinet hyperfosfyleras till enisoform som är tre gånger större än i en frisk hjärna, om överproduktion av tau på specifikaställen eller hela hjärnan orsakar sjukdomen har forskarna inte kommit fram till ännu. Mildtill måttlig Alzheimers sjukdom behandlas med acetylkolinesterashämmarna donepezil,rivastagmin och galantamin. Svår Alzheimers sjukdom behandlas med en NMDAreceptoragonist,memantin.

  Syfte: Att undersöka om acetylkolinesterashämmare eller neuroleptika fungerar bäst vidsymtom som uppkommer vid BPSD, samt undersöka vilka biverkningar som är vanligast.

  Metod: PubMed har använts för att hitta studier som stämmer in på inklusionskriterierna.Studier som exkluderas är de som undersökt fel substans, fel indikation eller fel preparat t.ex.omega-3.

  Resultat: De vanligaste biverkningarna som rapporterats hos acetylkolinesterashämmarnaär bland annat illamående och kräkningar. Av neuroleptika preparaten verkar det varasömnighet som är den mest rapporterade biverkningen. Studierna som undersökteneuroleptika kom fram till ungefär samma sak, att preparaten kan förbättra symtomen. Av destudier som undersökte acetylkolinesterashämmarna var det tre studier som drog slutsatsenatt de kan ha effekt. En studie säger att det inte sågs någon skillnad mellan donepezil ochplacebo vid dessa typer av symtom.

  Diskussion: Då de olika studierna som använts i arbetet har undersökt olika effektmått hardet varit svårt att göra en rättvis bedömning om läkemedlen fungerar eller ej. Då i de flestafall bara gått och jämföra ett effektmått från studierna. Hade jag bestämt vilka effektmåttsom fick finnas i varje studie redan från början och sedan gjort en exkludering utifrån det,hade det varit enklare att jämföra studierna och därefter kommit fram till en bra slutsats. Viden jämförelse mellan de olika substanserna ur neuroleptikagruppen, är sömnighet denvanligaste biverkningen i tre av fyra grupper. Viktökning är också en av de vanligastebiverkningarna i två av grupperna där ungefär 32% drabbades av just denna biverkning.Varför patienterna ökat i vikt framgår inte i studierna.

  Slutsats: Acetylkolinesterashämmare och neuroleptika kan ha effekt vid symtom somuppkommer vid BPSD. Acetylkolinesterashämmarna bör provas i första hand om intebehandlingen redan är insatt.

 • 8.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, Clinical Bacteriology.
  Hartmanova, Blanka
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, Clinical Bacteriology.
  Kuolee, R.
  Ryden, Patrik
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Conlan, Wayne
  NRC, Kanada.
  Chen, Wang
  Sjöstedt, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, Clinical Bacteriology.
  Transcriptional profiling of the host responses in mouse lungs following aerosol2006In: Journal of Medical Microbiology, ISSN 0022-2615, E-ISSN 1473-5644, Vol. 55, no 3, p. 263-271Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Arakji Jawad, Ola
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Effekter av begränsad förpackningsstorlek för paracetamol2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Asi Rebatti, Lava
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Premedicinering av barn: - en jämförelse mellan alfa-2-adrenoceptoragonister ochmidazolam2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Premedicinering innebär att en patient behandlas med lugnande läkemedel inför enoperation eller ett ingrepp för att dämpa dennes oro och smärta. Inom den pediatriskapopulationen är detta vanligt då yngre patienter kan uppleva oro eftersom de inte alltidförstår syftet med ingreppet och kan känna rädsla då de ska separeras från sinaföräldrar. Bensodiazepinet midazolam har länge använts inom premedicinering tillbarn och har väl dokumenterad effekt. Det har dock påvisats att läkemedlet kan geupphov till så kallade paradoxala reaktioner, en biverkan som innebär att barnen fåroväntade reaktioner i form av t ex agitation. Det har därför föreslagits att substansenbör ersättas med alfa-2-adrenoceptoragonister som t ex klonidin eller dexmedetomidin,vilka har samma indikationer som midazolam, men utan att orsaka paradoxalareaktioner.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka om alfa-2-adrenoceptoragonister äröverlägsna midazolam vid premedicinering av barn. Arbetet är en litteraturstudie somfrämst jämfört resultaten från kliniska prövningar av olika läkemedelsbehandlingar isamband med premedicinering av barn avseende effekt och kvalitet, samt uppkomst avbiverkningar mellan de tre substanserna midazolam, klonidin och dexmedetomidin. Deprimära parametrar som jämförts är sedationsdjup, tillslagstid, substansernasanxiolytiska effekt och återhämtningsprofil. De sekundära parametrarna är hanteringav separation från föräldrar, föräldrarnas betyg samt läkemedels-/maskacceptans.

  Resultatet visar att de två alfa-2-adrenoceptoragonisterna klonidin ochdexmedetomidin är bättre än midazolam vad gäller sedationsdjup, separation frånföräldrar, läkemedelsacceptans och återhämtningsprofil, samt var denläkemedelsgrupp som gavs högst betyg av föräldrarna. Anxiolytisk effekt ochmaskacceptans var likvärdiga mellan de två grupperna, medan midazolam hadesnabbast tillslagstid. Paradoxala reaktioner förekom i relativt hög frekvens vidmidazolamsedering, medan alfa-2-adrenoceptoragonisterna gav biverkningar i form avhemodynamiska förändringar som sänkt blodtryck och puls.

  Avslutningsvis visar resultaten i denna studie att alfa-2-adrenoceptoragonister är attföredra framför midazolam. Speciellt avsaknaden av paradoxala reaktioner vid sederingmed alfa-2-adrenoceptoragonister gör att den gruppen av läkemedel har en stor fördelframför midazolam vid sedering av barn. Men i de fall där barnet har hemodynamiskabesvär i form av exempelvis bradykardi, bör man undvika alfa-2-adrenoceptoragonisteroch istället premedicinera med midazolam.

 • 11.
  Berg, Emma
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Utvärdering av farmaceutiska tjänster – en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En farmaceuts roll på ett öppenvårdsapotek är att erbjuda trygga och effektivaprodukter samt kunna ge råd om dessa. Genom sin kompetens inom läkemedel är öppenvårdsapotek är en viktig del i sjukvårdssektorn. Apoteken i Sverige är till stordel privatägda och de olika kedjorna konkurrera med varandra. Det är därför av intresse för apoteken att inte bara kunna erbjuda bra produkter utan även att generera vinst.

  Syftet med studien är att undersöka vilka metoder och resultat som används för att utvärdera farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek.

  Studien är en litteraturstudie och litteraturen som användes bestod till största delen av artiklar som hämtades från sökmotorn PubMed. Olika nyckelord användes i olika kombinationer vid sökning och artiklarna valdes ut efter relevans i rubrik och”abstract”. Från de relevanta artiklarna kunde också relaterade artiklar hittas. Utöver artiklarna och några av deras källor användes en rapport från Läkemedelsverket ochen C-uppsats.

  Resultaten från artiklarna delades in i fem kategorier: kliniskt utfall, livskvalitetsförändringar, följsamhet till läkemedelsanvändning, apotekskundens upplevelse och farmaceutens upplevelse. Under kategorin kliniskt utfall hittades studier som genom sjukhuskontroll kunde visa på att ökad farmaceutisk vård gav bättre kliniskt utfall. Den ökade farmaceutiska vården gjorde att användning av läkemedel förbättrades vilket gjorde att deltagarnas sjukdomsbild förändrades till det bättre. Vid livskvalitetsförändringar visade en studie att deltagarna hade fått bättre hälsa och mindre risker för ytterligare sjukdomar genom att de fått ökad farmaceutisk vård och bättre användning av läkemedel. Studien använde sig av självrapportering och sjukhuskontroll. För att visa på förbättrad följsamhet till läkemedelsanvändning användes självrapportering och räkning av läkemedel där mängden läkemedel som användes jämfördes med mängden som borde ha används. Här kunde två av studierna visa på en positiv förändring av följsamheten medan en tredje studie inte visade på någon skillnad av följsamheten med ökad farmaceutiskvård. För att mäta apotekskundens och farmaceutens upplevelse användes kundmöten och intervjuer. Här mättes deltagarnas upplevelse utifrån om de varnöjda och i studierna som användes var resultatet positivt, både för kunder och förfarmaceuter, då ökad farmaceutisk vård användes.

  De resultat som visar kliniskt utfall, livskvalitetsförändringar och följsamhet till läkemedelsanvändning ger ett konkret värde som visar på positiva förändringar efteråtgärder. De visar dock inte deltagarnas upplevelse. De resultat som visar apotekskundens och farmaceutens upplevelse visar inte om användningen av läkemedel förbättrats och om den ökade farmaceutiska vården gav resultat. De flesta av resultaten i studierna visade positiva förändringar vid ökad farmaceutisk vård. För att införa ökad farmaceutisk vård på öppenvårdsapotek i Sverige krävs vissa resurser.

  Genom att kombinera flera metoder kan bättre resultat för att utvärdera farmaceutiska tjänster ges. Resultaten av de olika metoderna ger olika typer av utfall. Denna studie kan utgöra underlag för att kunna lägga mer resurser på att öka den farmaceutiska vården och ge farmaceuter en större roll inom hälso- och sjukvård. Detskulle leda till bättre läkemedelsanvändning och förbättrad hälsa för kunder och patienter.

 • 12.
  Bergqvist, Tanja
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Minitabletter till barn: Acceptans och formulering vid oral administrering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Börjesson, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Den skriftliga patientinformationen: -en jämförelse av bipacksedlar för enalapril2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion

  När läkemedel säljs följer det med en bipacksedel som användaren uppmanas att läsa i sin helhet. Denna bipacksedel är obligatorisk och baseras på produktresumén som är en sammanfattning av läkemedlet, och krävs för att läkemedlet ska kunna godkänns. När läkemedelsbehandlingar blir långvariga, tex vid hypertoni, kan olika generika inom samma utbytbarhetsgrupp expedieras på apoteket när kunden kommer för att hämta sin medicin. Apoteket erbjuder den förpackning som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket utsetts till att vara periodens vara. Trots att förpackning och utseende kan variera är läkemedlen likvärdiga och har samma indikation och biverkningsprofil. När bipacksedeln läses igenom kan det uppfattas som att detta inte stämmer, i synnerhet när biverkningar och varningar läses. Enalapril som är ett läkemedel mot hypertoni och hjärtsvikt, har för närvarande tio generika som betraktas som utbytbara. Sedan 1998 finns det inom EU gemensamma riktlinjer för hur en bipacksedel ska utformas och mallar att följa. Bland annat anges där vilka rubriker som ska vara med och i vilken ordning de ska komma. Läkemedelsverket ansvarar för översynen av innehållet i bipacksedeln i Sverige. Trots gemensamma regler och harmoniseringsprocesser som ska göra informationen mer enhetlig, kan skillnader förekomma i texten och det kan se ut som om till exempel biverkningsprofilen är annorlunda.

  Syfte

  Detta arbete studerar om det finns skillnader i hur den skriftliga informationen som följer med generika kan skilja sig åt och vad det kan bero på.

  Metod

  Undersökningen är en kvalitativ studie av bipacksedlars text hos 10 generika av enalapril som ingår i samma utbytbarhetsgrupp.

  Resultat

  Det förekommer skillnader i både innehåll och placering av text. Den största skillnaden beror dock på att ordvalen skiljer sig åt vilket gör att det kan tolkas som olika varningar eller biverkningar.

  Diskussion

  När medicinska termer används utan förklaring i en text finns risken att det uppfattas som olika biverkningar. Ett exempel är när man väljer att använda den medicinska termen anorexi istället för aptitförlust. Det förekommer också att information hamnar på olika platser i olika dokument eller att information helt uteblir.

  Slutsats

  De flesta skillnader mellan innehållet i bipacksedlarna för enalapril berodde på att ordvalen varierade samt att informationens placering inte alltid var enhetlig. Det behövs ytterligare förenkling i språket i många bipacksedlar samt en mer enhetligt utformad text för att den ska upplevas utbytbar. Dessutom skulle information vad gäller etniska skillnader behöva en egen rubrik så att det är mer överskådligt i texten.

 • 14.
  Cassini Bäckström, Cristina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Safety and efficacy ofguanfacine in treating ADHD in children and adolescents: current status of knowledge: A literature study including important factors to consider as a pharmacist in a patient-counselling role2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Curic, Emina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Vilka negativa effekter uppkommer av NSAID-användning hos patienter som är drabbade av hjärtsvikt?: - En jämförelse mellan de 6 mest använda receptbelagda NSAID i Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Decker, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Plant Physiology. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Öberg, Christopher
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Kleczkowski, Leszek A.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Plant Physiology. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Identification and characterization of inhibitors of UDP-glucose and UDP-sugar pyrophosphorylases for in vivo studies2017In: The Plant Journal, ISSN 0960-7412, E-ISSN 1365-313X, Vol. 90, no 6, p. 1093-1107Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  UDP-sugars serve as ultimate precursors in hundreds of glycosylation reactions (e.g. for protein and lipid glycosylation, synthesis of sucrose, cell wall polysaccharides, etc.), underlying an important role of UDP-sugar-producing enzymes in cellular metabolism. However, genetic studies on mechanisms of UDP-sugar formation were frequently hampered by reproductive impairment of the resulting mutants, making it difficult to assess an in vivo role of a given enzyme. Here, a chemical library containing 17 500 compounds was separately screened against purified UDP-glucose pyrophosphorylase (UGPase) and UDP-sugar pyrophosphorylase (USPase), both enzymes representing the primary mechanisms of UDP-sugar formation. Several compounds have been identified which, at 50 μm, exerted at least 50% inhibition of the pyrophosphorylase activity. In all cases, both UGPase and USPase activities were inhibited, probably reflecting common structural features of active sites of these enzymes. One of these compounds (cmp #6), a salicylamide derivative, was found as effective inhibitor of Arabidopsis pollen germination and Arabidopsis cell culture growth. Hit optimization on cmp #6 yielded two analogs (cmp #6D and cmp #6D2), which acted as uncompetitive inhibitors against both UGPase and USPase, and were strong inhibitors in the pollen test, with apparent inhibition constants of less than 1 μm. Their effects on pollen germination were relieved by addition of UDP-glucose and UDP-galactose, suggesting that the inhibitors targeted UDP-sugar formation. The results suggest that cmp #6 and its analogs may represent useful tools to study in vivo roles of the pyrophosphorylases, helping to overcome the limitations of genetic approaches.

 • 17. Demmelmair, Hans
  et al.
  Prell, Christine
  Timby, Niklas
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Paediatrics.
  Lönnerdal, Bo
  Benefits of Lactoferrin, Osteopontin and Milk Fat Globule Membranes for Infants2017In: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 9, no 8, article id 817Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The provision of essential and non-essential amino acids for breast-fed infants is the major function of milk proteins. In addition, breast-fed infants might benefit from bioactivities of milk proteins, which are exhibited in the intestine during the digestive phase and by absorption of intact proteins or derived peptides. For lactoferrin, osteopontin and milk fat globule membrane proteins/lipids, which have not until recently been included in substantial amounts in infant formulas, in vitro experiments and animal models provide a convincing base of evidence for bioactivities, which contribute to the protection of the infant from pathogens, improve nutrient absorption, support the development of the immune system and provide components for optimal neurodevelopment. Technologies have become available to obtain these compounds from cow's milk and the bovine compounds also exhibit bioactivities in humans. Randomized clinical trials with experimental infant formulas incorporating lactoferrin, osteopontin, or milk fat globule membranes have already provided some evidence for clinical benefits. This review aims to compare findings from laboratory and animal experiments with outcomes of clinical studies. There is good justification from basic science and there are promising results from clinical studies for beneficial effects of lactoferrin, osteopontin and the milk fat globule membrane complex of proteins and lipids. Further studies should ideally be adequately powered to investigate effects on clinically relevant endpoints in healthy term infants.

 • 18.
  Dobre, Cristina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Vitamin E vid prostatacancer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vitamin E är en substans med antioxidanta egenskaper, ett fettlösligt vitamin som kan finnas i naturliga källor såsom vegetabiliska oljor, ägg, grönsaker, spannmål, frukter,kött men också i syntetisk form. I dagsläget är vitamin E också tillgängligt som kosttillskott och används förebyggande och/eller vid behandling av sjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, arterioskleros, diabetes mellitius samt olika former av cancer. Vid intag av vitamin E kan oxidativ stress minskas vilket produceras av fria radikaler (t.ex. joniserande strålning, giftiga föreningar från luft, vatten, mat) som drabbar celler och på det sättet förebyggs och fördröjs uppkomst av sjukdomar. Utöver sin antioxidant effekt och är vitamin E involverat i immunförsvaret, cellsignalering,genreglering samt andra metaboliska processer. Dessa egenskaper har gjort av vitaminE är en intressant kandidat till utredning vid prostatacancer (adenocarcinom), som är den vanligaste tumörformen i Sverige hos män över 50-års ålder.

  Denna litteraturstudie har för syfte att undersöka det empiriska stödet för tesen omvitamin E kan ha en förebyggande effekt mot prostatacancer och vilka risker som finns vid intag av vitamin E vid prostatacancer. Tidigare forskning har visat att det har enantioxidativ inverkan på kroppens organ och det har därför funnits en tro på att den kan hjälpa förebygga prostatacancer. Litteraturstudien bygger på originalartiklar framförallt från PubMed, Socialstyrelse hemsidan, WebMd, olika medicinska böcker och i Google med sökord som: vitamin E, prostatacancer, tokoferol och prostatacancer,oxidative stress, antioxidant, androgen metabolism och vitamin E, prostatacancer ocharv, androgen och vitamin E.

  Resultatet av studierna visar att det inte finns ett entydigt empiriskt stöd för att vitaminE (tokoferol) har en förebyggande effekt mot prostatacancer. Vissa studier visar ett stöd för att det finns en förebyggande effekt, andra visar att det inte finns ett stöd och en visar en signifikant ökad risk för prostatacancer vid intag av tokoferol.

  Prostatacancer kan inte förebyggas med vitamin E (tokoferol) enligt forskningsresultaten i denna studie. Vidare forskning krävs för att se om det kan finnas kombinationer med t.ex. selen för att öka effektiviteten för att förebygga prostatacancer.

 • 19.
  Drammeh, Janju
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Antibiotika i Gambia – på gott eller ont?: En studie över attityden till antibiotikans roll i den gambiska apotekssektorn och risken för antibiotikaresistens2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Edgar, Atsuko
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Hur är kunskapen om infektionssjukdomar och behandling av dessa bland receptarier och apotekare på svenska apotek?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Edlund, Emma
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Kognitiv beteendeterapi vid IBS (irritable bowel syndrome): -Kan behandling med kognitiv beteendeterapi ge någon effekt hos personer med IBS?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Eklund, Evelina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  C-vitamin och övre luftvägsinfektioner: En litteraturstudie om c-vitaminets effekt på övre luftvägsinfektioner i avseende att motverka eller förkorta sjukdomsperioden.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Eklund, Veronika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Användning av vancomycin för parenteralt bruk inom slutenvården i Västra Götaland: En retrospektiv journalgranskningsstudie i Västra Götaland2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Eklund, Veronika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Användningen av vancomycin för parenteralt bruk inom slutenvården i Västra Götaland: En retrospektiv journalgranskningsstudie i Västra Götaland2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Elander, Astrid
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Läkemedelsbehandling vid CTEPH: Behandling med bosentan och sildenafil vid pulmonell hypertension vid kronisk lungemboli2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Gustafsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Gallego, Gisselle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology. School of Medicine, The University of Notre Dame, Australia, New South Wales 2010, Australia.
  Pharmacy Students' Attitudes and Perceptions of "Virtual Worlds" as an Instructional Tool for Clinical Pharmacy Teaching2017In: Pharmacy, ISSN 2226-4787, Vol. 5, no 1, article id 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objectives of this study were to explore pharmacy students’ perceptions and experiences of three-dimensional virtual worlds (3DVWs) as an instructional tool for clinical pharmacy teaching. Semi-structured interviews were carried out with Master of Science in Pharmacy students who had participated in communicative exercises in a 3DVW. Interviews were digitally recorded, transcribed and analyzed using thematic analysis. More than half of the students were positive to using 3DVWs for educational purposes and see the advantages of having a setting where communication can be practiced in an authentic but ‘safe’ environment available online. However, many students also reported technical difficulties in using the 3DVW which impacted negatively on the learning experience. Perceived ease of use and usefulness of 3DVWs appears to play an important role for students. The students’ level of engagement relates to not only their computer skills, but also to the value they place on 3DVWs as an instructional tool.

 • 27.
  Engström, Natalie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Lysergsyradietylamid (LSD) och psilocybin vid depression och ångestsjukdom: En litteraturstudie om effekter och biverkningar av LSD- och psilocybin-assisterad psykoterapi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Engström, Thomas
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  GABA-agonister som antipsykotika: En litteraturstudie kring GABA-agonisters potentiella roll som terapeutisk behandling av symptom förekommande vid schizofreni2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Estola, Evelina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Rening av livselixir: Hur fungerar dagens reningsverk och vad bör göras för att undvika förödande konsekvenser av läkemedel i naturen?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Det sker en enorm ökning i konsumtion och användning av läkemedel itakt med att världens population ökar och nya läkemedel upptäcks och framställs.Detta innebär att större mängder läkemedel även hamnar i avfall och avloppsvatten.Reningsprocessen kan skilja sig lite beroende på vilken kommun det gäller och vartvattnet tas ifrån. Aktivt kol är det mest utbredda ämnet i världen som används vidreningsverk, men trots det används det varken i Stockholm, Umeå eller i Ylitornio(Finland), de orter som studien utgår ifrån.

  Syfte: Syftet med laborationen är att konstruera tre olika experimentellauppställningar med renande funktion, och jämföra effektiviteten vad gäller elimineringav läkemedel i vatten. Detta för att eventuellt få fram ett förslag till framtida åtgärder idagliga reningsverk. Dessutom kommer dricksvatten från tre olika orter att analyserasför att ta reda på läkemedelshalterna samt diskutera vad läkemedel i naturen har förkonsekvenser för människor och djur.

  Metod: en del av studien fokuserar på de tre olika experimentella uppställningarna där man låtit spikat vatten med kända koncentrationer av vissa utvalda läkemedel (12st), rinna igenom och låta vattnet renas. Det utgående vattnet har sedan analyserats iett LCLC/MSMS-instrument för att se de utvalda läkemedlens nya koncentration, dvs.hur mycket som renats, och vilken uppställning som varit effektivast.Den andra delen av laborationen bestod av analys av dricksvatten från tre olika orterför att ta reda på om det överhuvudtaget finns några läkemedelsrester i vattnet vidricker, men också om det skiljer sig mellan olika delar av landet. Även här gjordesanalysen med hjälp av LCLC/MSMS-instrumentet.

  Resultat: Enbart sand samt sand och jord renar faktiskt en stor del av läkemedlen ochmarken i sig fungerar som ett enda stort filter, men det som ändå var effektivast medatt reducera läkemedelshalterna var uppställningen med aktivt kol.Vad gäller dricksvattnet på de olika orterna så visade det sig att Stockholmsvattnetinnehöll många fler läkemedelsretser (6 st) medan Umeås och Ylitornios vatteninnehöll en enda läkemedelsrest. Läkemedelshalterna var även de betydligt högre i Stockholmsvattnet.

  Diskussion: Trots att vattnet renas i vattenreningsverk så finner man ändåläkemedelsrester i dricksvattnet. Anledningen till att det skiljer mellan Stockholm ochUmeå samt Ylitornio, vad gäller läkemedelsrester och halterna av dessa, beror till stordel på att vattnet i Mälaren är mycket orenare än grundvattnet. Aktivt kol skulleförmodligen rena vattnet bättre om det tillsattes i dagens reningsverk, menenergikrävande återvinning av kol samt bristande förmåga i att eliminera det allrahydrofilaste läkemedel måste vägas in i besluten. Striktare åtgärder krävs dock snarastmöjligt, framförallt när det gäller rening av östrogenläkemedel, som bland annat hämmar fiskarnas fortplantning.

  Slutsats: Mycket av reningsarbetet gör naturen själv, partiklar och molekyler filtrerasav bl.a. sand och jord, men tillsats av aktivt kol är snäppet bättre. Halterna avläkemedelsrester skiljer sig i olika delar av landet. I dagsläget är halterna avläkemedelsresterna så pass låga att människor inte tar skada, men för vissa högpotentaläkemedel bör en striktare rening eftersträvas på grund av förödande konsekvenserinom djurlivet.

 • 30.
  Fakhimi, Tatiana
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Nya formuleringar och metoder vid sårbehandling: Vilka interaktiva och biologiska beredningar ger bäst klinisk behandlingseffekt hos personer med fokus på diabetiska fotsår2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Personer som har sår upplever ofta smärta och psykologiska obehag vilket, ger upphov till lidande för personen samt skapar stora kostnader för samhället. Sårförband har en stor betydelse i sårvården bland de moderna formuleringarna. Utvecklingen av medicinsk-tekniska produkter för såromläggningar pågår ständigt i samhället. De utvecklats för att skydda, stoppa blödningen, absorbera sårvätska och främja läkning. Med hjälp av nya metoder och formuleringar kan man underlätta och förbättra sårbehandling samt i vissa fall förkorta läkningstiden. Idag finns moderna alternativ så som olika nya formuleringar i form av interaktiva beredningar tex hydrogeler, hydrokolloider, filmer och skum. Valet av sårförband har dock blivit mer komplicerat eftersom det finns så många nya tillgängliga produkter på marknaden. Därför är det av stor betydelse att förstå hur respektive förband fungerar och dess specifika indikationer för användning.

  Syfte

  Syftet med den här litteraturstudien är att titta närmare på de nya beredningsmetoderna vid behandlingen av fotsår. Mer specifikt, genom att jämföra behandlingseffekten hos olika interaktiva och biologiska förband. Vilka av förbanden är mest kliniskt effektiva vid behandling av diabetiska fotsår?

  Metod

  Den här litteraturöversikten sammanfattar resultat från 22 studier som är utförda med olika design och förutsättningar. Av dessa är 16 randomiserade kontrollerade studier RCT, fyra stycken är prospektiv icke randomiserade studier och två är fallkontroll retrospektiv studier.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns studier som påvisar klinisk effekt av nya typer av förband. Samtidigt är det endast ett fåtal av dessa studier som ger ett vetenskapligt underlag för befrämjandet av användningen av interaktiva förband gällande behandlingen av diabetiska fotsår. Eftersom flera studier som inkluderades i litteraturöversikten inte kunde påvisa signifikanta resultat samt att det bara fanns en studie som visade på måttligt stödjande bevis gällande läkningseffekten kan jag inte göra några jämförelser inom detta område gällande vilket av de interaktiva förbanden som är mest effektiv vid behandlingen av diabetiska fotsår.

  Diskussion

  Eftersom flera studier har begränsningar i kvaliteten såsom att de huvudsakligen fokuserat på olika typer av fotsår med lika svårighetgrad, användning och jämförelse av flera förband med olika tillverkningsnamn, varierande tid av studiernas längd, kort uppföljningstid, samt få antal deltagare, medför svårigheter att göra någon jämförelse mellan dem.

  Slutsats

  För att ytterligare undersöka den rutinmässiga användningen av sårförband behövs ytterligare studier och klinisk praxis. En betydande acceleration av sårläkning är osannolik, eftersom majoriteten av läkning av diabetiska fotsår tar månader. Det behövs fler väl genomförda studier med tillräckligt antal personer, tillräcklig lång uppföljningstid, noggrann klassificering och beskrivning av patientens sjukdomsbörda, och pågående behandling med andra läkemedel, för att kunna minimera sammanblandning, systematiska fel samt erhålla fler statistiskt säkerställda studieresultat.

 • 31.
  Fakhouri Alharidi, Elena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Läkemedelsbehandling av graviditetsinducerad hypertoni: En jämförelse mellan oral nifedipin, intravenös labetalol och intravenös hydalazin vid behandling av svår graviditetsinducerad hypertoni2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Fakhouri, Rasha
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  ACE-hämmare/ARB som monoterapi versus som kombinationsterapi med en kalciumantagonist hos hypertoniska diabetiker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Falkenlund, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Blomberg, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  "Jag var helt uppslukad": svenska manliga bodybuilders livsstil och förhållningssätt till kost2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Freidenfelt, Isabel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Topikala icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel: En jämförelse med orala NSAID med fokus på effekt och biverkningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Frias, Barbara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB).
  Merighi, Adalberto
  Capsaicin, Nociception and Pain2016In: Molecules, ISSN 1420-3049, E-ISSN 1420-3049, Vol. 21, no 6, article id 797Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Capsaicin, the pungent ingredient of the hot chili pepper, is known to act on the transient receptor potential cation channel vanilloid subfamily member 1 (TRPV1). TRPV1 is involved in somatic and visceral peripheral inflammation, in the modulation of nociceptive inputs to spinal cord and brain stem centers, as well as the integration of diverse painful stimuli. In this review, we first describe the chemical and pharmacological properties of capsaicin and its derivatives in relation to their analgesic properties. We then consider the biochemical and functional characteristics of TRPV1, focusing on its distribution and biological effects within the somatosensory and viscerosensory nociceptive systems. Finally, we discuss the use of capsaicin as an agonist of TRPV1 to model acute inflammation in slices and other ex vivo preparations.

 • 36.
  Frostlynx Pollack, Honey
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Användning av cyklodextrinerför att öka läkemedels löslighet: En litteraturstudie om hur lösligheten hos naproxen kan påverkas av cyklodextriner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Gabrielsson, Jon
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Lindberg, Nils-Olof
  Pålsson, Magnus
  Nicklasson, Fredrik
  Sjöström, Michael
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Lundstedt, Torbjörn
  Multivariate Methods in the Development of a New Tablet Formulation2003In: Drug Development and Industrial Pharmacy, ISSN 0363-9045, E-ISSN 1520-5762, Vol. 29, no 10, p. 1053-1075Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall objective of this article is to use an efficient approach to find a suitable tablet formulation for direct compression. By using traditional approaches to statistical experimental design in tablet formulation, the number of experiments quickly grows when many descriptive variables or many excipients are included. To facilitate the screening process, a multivariate design, which allows a systematical evaluation of a large number of excipients with a limited number of experiments, was implemented. Formulations with acceptable values for disintegration time and crushing strength were obtained with some of the formulations in the present study. The multivariate experimental design strategy yielded PLS models that will be used to identify a region of interest for the optimization. The strategy is general and can be applied in many different areas of pharmaceutical research and development.

 • 38.
  Gabrielsson, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Mattsson, Sofia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Fowler, Christopher J.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Palmitoylethanolamide for the treatment of pain: pharmacokinetics, safety and efficacy2016In: British Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0306-5251, E-ISSN 1365-2125, Vol. 82, no 4, p. 932-942Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Palmitoylethanolamide (PEA) has been suggested to have useful analgesic properties and to be devoid of unwanted effects. Here, we have examined critically this contention, and discussed available data concerning the pharmacokinetics of PEA and its formulation. Sixteen clinical trials, six case reports/pilot studies and a meta-analysis of PEA as an analgesic have been published in the literature. For treatment times up to 49days, the current clinical data argue against serious adverse drug reactions (ADRs) at an incidence of 1/200 or greater. For treatment lasting more than 60days, the number of patients is insufficient to rule out a frequency of ADRs of less than 1/100. The six published randomized clinical trials are of variable quality. Presentation of data without information on data spread and nonreporting of data at times other than the final measurement were among issues that were identified. Further, there are no head-to-head clinical comparisons of unmicronized vs. micronized formulations of PEA, and so evidence for superiority of one formulation over the other is currently lacking. Nevertheless, the available clinical data support the contention that PEA has analgesic actions and motivate further study of this compound, particularly with respect to head-to-head comparisons of unmicronized vs. micronized formulations of PEA and comparisons with currently recommended treatments.

 • 39. Geh, Katharina J.
  et al.
  Hubert, Madlen
  Department of Pharmacy, Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, Ludwig-Maximilians Universität München, Munich, Germany.
  Winter, Gerhard
  Optimisation of one-step desolvation and scale-up of gelatine nanoparticle production2016In: Journal of Microencapsulation, ISSN 0265-2048, E-ISSN 1464-5246, Vol. 33, no 7, p. 595-604Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gelatine nanoparticles (GNPs) are biodegradable and biocompatible drug delivery systems with excellent clinical performances. A two-step desolvation is commonly used for their preparation, although this methodology has several shortcomings: lack of reproducibility, small scales and low yields. A straightforward and more consistent GNP preparation approach is presented here focusing on the development of a one-step desolvation with the use of a commercially available gelatine type. Controlled stirring conditions and ultrafiltration are used to achieve large-scale production of nanoparticles of up to 2.6g per batch. Particle size distributions are conserved and comparable to those determined for two-step desolvation on small scale. Additionally, a range of cross-linking agents is examined for their effectiveness in stabilising GNPs as an alternative to glutaraldehyde. Glyceraldehyde demonstrated outstanding properties, which led to high colloidal stability. This approach optimises the manufacturing process and the scale-up of the production capacity, providing a clear potential for future applications.

 • 40. Geh, Katharina J.
  et al.
  Hubert, Madlen
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB).
  Winter, Gerhard
  Progress in formulation development and sterilisation of freeze-dried oligodeoxynucleotide-loaded gelatine nanoparticles2018In: European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics, ISSN 0939-6411, E-ISSN 1873-3441, Vol. 129, p. 10-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Oligodeoxynucleotide (ODN)-loaded gelatine nanoparticles (GNPs) have proven their outstanding potential in the treatment of allergic diseases such as equine asthma and canine atopic dermatitis, which are appropriate models for the corresponding human diseases. To encourage the development of a marketable product, long term stability and sterility needs to be ensured. In this work, we aimed to advance freeze-drying options to stabilise ODN-loaded GNPs. Matrix-assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry time-of-flight was implemented as a versatile tool to assess ODN stability. With this method long-term storage stability of lyophilised ODN-loaded GNPs formulated in sucrose or trehalose was achieved. Controlled nucleation was further introduced to optimise the lyophilisation approach. This allowed shortening of the process in comparison to standard freeze-drying procedures. Particle sizes, polydispersity indices, ODN stability, residual moisture and glass transition temperature were maintained upon storage. Excipient portfolio was enlarged by novel amino acid containing formulations for lyophilisates. His emerged as an excellent excipient in stabilising lyophilised ODN-loaded GNPs, whereas addition of Arg and Gly revealed to be inadequate at accelerated conditions. Lastly, gamma irradiation was evaluated as a suitable sterilisation method of ODN-loaded GNPs.

 • 41.
  Gidlöf, Zandra
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Coating of bioceramic microneedles2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Granåsen, Gabriel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences.
  Wiklund, Urban
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences.
  Multivariate Classification of Cardiac Autonomic Function and Echocardiographic Abnormalities2013In: 2013 COMPUTING IN CARDIOLOGY CONFERENCE (CINC), 2013, p. 1151-1154Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abnormalities in the function, physiology and the regulation of the heart can be diagnosed using echocardiography (ECHO) and analysis of heart rate variability (HRV). Patients with transthyretin amyloidosis often present increased wall thickness in the myocardium and/ or autonomic dysfunction. We used a novel approach to analyse the relationship between these findings, using a combination of dimension reduction techniques and model based clustering.

 • 43.
  Gudmundsson, Anna-Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Rektal administrering av antibiotika: ett alternativ till oral administrering vid terapisvikt?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion

  När barn och vuxna blir sjuka och behöver antibiotikabehandling finns det ett antal beredningsformer att välja mellan. Antibiotika kan ges i tablettform, flytande och injektioner. Det finns dock ingen suppositorieberedning för systemiskt bruk, som kan användas om barn skulle ha svårt att svälja tabletter eller inte vill få i sig medicinen flytande av olika skäl. Det finns ett antibiotikum som funnits i suppositorieform och det är ampicillin (läkemedelsnamn Doktacillin). Det är ett penicillin med utvidgat spektrum och används vid bland annat akut öroninflammation. Rektum är den sista delen av vår magtarmkanal och kan via den mellersta och nedre venen undgå första passagemetabolismen i levern. Men om suppositorien skulle lösas upp i den övre delen av rektum så tas läkemedlet med stor sannolikhet upp av den övre venen och genomgår då första passagemetabolismen i levern innan läkemedlet når systemkretsloppet.

  Syfte

  Syftet är att undersöka varför det inte finns antibiotika i suppositorier tillgängligt på läkemedelsmarknaden, när småbarns föräldrar efterfrågar det. Syftet med litteraturstudien är också att undersöka om rektal administrering av antibiotika kan ge ökad följsamhet hos barn vid till exempel öroninflammation.

  Metod

  Litteraturstudien består av sju originalartiklar och studier publicerade mellan 1988-2012 har inkluderats. Ingen begränsning är gjord till enbart människostudier, utan denna litteraturstudie innehåller in vivo studier på djur och människa, in vitro studier på tarmepitel och caco-2 studie. Sökningar efter artiklar har gjorts via PubMed och till introduktionen har både böcker och Fass använts.

  Resultat

  I studierna med ampicillin-suppositorier sågs en ökning av biotillgängligheten när absorptionsförbättraren natriumkaprat tillsattes och suppositorien hade en fettlösligbas. I studierna med azithromycin i suppositorieform sågs det att en vattenlösligbas var att föredra, då en fettlöslig bas smälter fortare i tropiskt klimat, vilket studien undersökte. I in vitro studien med amoxicillin och flera olika fettlösligabaser kom man fram till att Novata baser hade de bästa frisättningsegenskaperna. Caco-2 studien visar att natriumkaprat ökar biotillgängligheten hos läkemedel med en molekylvikt upptill 1200 G/mol.

  Diskussion

  Varför Doktacillin-suppositorier drogs tillbaka har jag inte fått svar på. Det kan ha varit tillverknings problem eller att biotillgängligheten varit otillräcklig. Utifrån studierna så har jag kommit framtill att antibiotika i suppositorieform kan vara ett alternativ om terapisvikt med oral administrering uppstår. Dock behövs fler studier på barn för att få fram optimala suppositorier.

  Slutsats

  Suppositorier kan användas som alternativ till flytande och oral administrering av antibiotika, men vidare studier på vilka antibiotika som är bäst lämpade krävs på människa.

 • 44.
  Gustafsson, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Gallego, Gisselle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology. School of Medicine, The University of Notre Dame, 160 Oxford Street, Darlinghurst, New South Wales 2010, Australia.
  The description and evaluation of virtual worlds in clinical pharmacy education in Northern Sweden2017In: Currents in Pharmacy Teaching and Learning, ISSN 1877-1297, Vol. 9, no 5, p. 887-892Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose of this article is to describe and evaluate the use of a three-dimensional virtual world (3DVW) in a clinical pharmacy course.

  Educational activity and setting: Students are provided with training opportunities in simulated ward rounds and patient meetings in a 3DVW. The 3DVW enables students to practice communication with patients and colleagues in a professional manner. To evaluate the course and use of the 3DVW, an online course evaluation was completed by students after they had finished the clinical pharmacy course.

  Findings: Forty-two students completed the online course evaluation (62%). Most students (83%) reported that they could adopt the role of a clinical pharmacist in the 3DVW. Sixty percent reported that the environment felt authentic, although some noted that “it can never be quite the same as sitting next to a real person to talk”. More than half of the students (66%) described the use of the 3DVW as a worthwhile exercise. The majority (93%) rated the overall quality of the course as good or very good, with 76% reporting that the pedagogical design of the course helped them with their studies.

  Discussion and summary: Students at Umeå University valued the use of 3DVWs in clinical pharmacy teaching. However, there is a need to make the virtual environment more realistic and easier to use. The invaluable feedback gathered from students will help to improve the future use of virtual worlds in pharmacy education.

 • 45.
  Hadi, Zahraa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Serotoninantagonister och acetylkolinesterashämmare vid Alzheimers sjukdom: Effekt och säkerhet vid symptomatisk behandling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46. Hagen, Eirik
  et al.
  Sandberg Loding, Fredrik
  Mattsson, Sofia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Tho, Ingunn
  Use of interactive mixtures to obtain mini-tablets with high dose homogeneity for paediatric drug delivery2016In: Journal of Drug Delivery Science and Technology, ISSN 1773-2247, Vol. 34, p. 51-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mini-tablets are suitable for children since they are easy to swallow and offer dose flexibility by adjustment of the number of units. The main objective was to investigate the use of interactive mixtures as a means to obtain high dose homogeneity in mini-tablets. The effect of carrier particle properties, mixing time, mixing equipment and sample size on homogeneity was evaluated. Micronized sodium salicylate (1% w/w) was mixed with different size fractions of spray-dried and granulated mannitol. The degree of homogeneity was expressed as the relative standard deviation (RSD). Mini-tablets were prepared from the interactive mixtures and characterized with respect to uniformity of mass and content, dose homogeneity, tablet strength, wetting time and disintegration time. Generally, RSD decreased with increasing mixing times, and levelled out around 3-4%. The lowest RSD was achieved with carrier particles of intermediate sizes; 125-180 mu m, 180-250 mu m and 250-355 mu m. The tumbling mixer was considered to be more suitable than the planetary mixer and longer mixing times were required to reach high degree of homogeneity in the smaller sample size. Mini-tablets showed high dose homogeneity as well as appropriate tensile strength and disintegration time to be suitable as orally disintegrating mini-tablets for children.

 • 47.
  Hanchi, Aya
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Laktatacidos i samband med metforminbehandling: Incidenstal och riskfaktorer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Hemmingsson, Oskar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Kao, Gautam
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Still, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Naredi, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  ASNA-1 activity modulates sensitivity to cisplatin2010In: Cancer Research, ISSN 0008-5472, E-ISSN 1538-7445, Vol. 70, no 24, p. 10321-10328Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cancer can be cured by platinum based chemotherapy but resistance is a major cause of treatment failure. Here we present the nematode Caenorhabditis elegans as a model to study interactions between the platinum drug cisplatin and signaling pathways in vivo. Null mutations in a single gene, asna-1, makes worms hypersensitive to cisplatin. The metalloregulated ATPase ASNA-1 promotes insulin secretion and membrane insertion of tail-anchored proteins. Using structural data from ASNA-1 homologs, we identify specific ASNA-1 mutants that are sensitive to cisplatin while still able to promote insulin signaling. Mutational analysis reveals that hypersensitivity of ASNA-1 mutants to cisplatin remains in absence of CEP-1/p53 or apoptosis. Human ASNA1 can substitute for the worm gene, indicating a conserved function. Cisplatin sensitivity is not affected by decreased insulin signaling in wild type nematodes or restored insulin signaling in asna-1 mutants. These findings provide a functional insight into ASNA-1, demonstrate that C. elegans can be used to characterize cisplatin resistance mechanisms and propose that rationally designed drugs against ASNA-1 can sensitize cancer cells to cisplatin.

 • 49.
  Hemmingsson, Oskar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Nöjd, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Kao, Gautam
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Naredi, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Increased sensitivity to platinating agents and arsenite in human ovarian cancer by downregulation of ASNA12009In: Oncology Reports, ISSN 1021-335X, E-ISSN 1791-2431, Vol. 22, no 4, p. 869-875Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Platinating agents constitute the first line treatment for ovarian cancer but treatment failure is common because of intrinsic and acquired resistance. Cancer cells develop the RASP-phenotype (cross resistance against arsenite, antimonite and platinum) associated with decreased accumulation of cisplatin and arsenite. ASNA1 is a possible subunit of a transport system for cisplatin and arsenite due to homology to arsA, an ATPase in the E. coli ars-complex responsible for efflux of arsenite and antimonite. Eukaryotic ASNA1 is a targeting factor for membrane insertion of tail-anchored proteins involved in the secretory pathway and cellular stress responses. The purpose with this study was to evaluate if ASNA1 expression influenced cisplatin, carboplatin, oxaliplatin or arsenite sensitivity in ovarian cancer. Human ovarian cancer cell line 2008 was transfected with a sense or an antisense ASNA1 construct. ASNA1 downregulated and overexpressing clones were identified by Western blots. Cell growth and chemosensitivity was determined by the MTT assay. Down-regulated ASNA1 expression was associated with retarded growth and increased sensitivity to cisplatin, carboplatin, oxaliplatin and arsenite whereas the cisplatin resistant 2008/A overexpresses ASNA1. These observations support the hypothesis that ASNA1 is a target to overcome platinum resistance in ovarian cancer.

 • 50.
  Hemmingsson, Oskar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Zhang, Youyi
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Still, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Naredi, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  ASNA1, an ATPase targeting tail-anchored proteins, regulates melanoma cell growth and sensitivity to cisplatin and arsenite2009In: Cancer Chemotherapy and Pharmacology, ISSN 0344-5704, E-ISSN 1432-0843, Vol. 63, no 3, p. 491-499Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose ASNA1 is homologous to E. coli ArsA, a well characterized ATPase involved in efflux of arsenite and antimonite. Cells resistant to arsenite and antimonite are cross-resistant to the chemotherapeutic drug cisplatin. ASNA1 is also an essential ATPase for the insertion of tail-anchored proteins into ER membranes and a novel regulator of insulin secretion. The aim of this study was to determine if altered ASNA1 levels influenced growth and sensitivity to arsenite and cisplatin in human melanoma cells.

  Methods Cultured melanoma T289 cells were transfected with plasmids containing sense or antisense ASNA1. Cells were exposed to cisplatin, arsenite and zinc. Cell growth and chemosensitivity were evaluated by the MTT assay and apoptosis by a TUNEL assay.

  Results ASNA1 expression was necessary for growth. T289 clones with decreased ASNA1 expression exhibited 51 ± 5% longer doubling times than wildtype T289 (P = 0.0091). After exposure to cisplatin, ASNA1 downregulated cells displayed a significant increase in apoptosis. The cisplatin IC50 in ASNA1 underexpressing cells was 41.7 ± 1.8% compared to wildtype (P = 0.00097) and the arsenite IC50 was 59.9 ± 3.2% of wildtype IC50 (P = 0.0067).

  Conclusions Reduced ASNA1 expression is associated with significant inhibition of cell growth, increased apoptosis and increased sensitivity to cisplatin and arsenite.

123 1 - 50 of 139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf