Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3421
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aas, Frida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kronblad, Albin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Så länge ni sköter er bra och det verkar ni göra så är jag nöjd, så behöver jag inte lägga mig i": En kvalitativ studie om första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom regional hälso- och sjukvård2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anställda spenderar en stor del av sin tillvaro på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön blir då en viktig faktor för att främja ett längre och mer hållbart arbetsliv. Rollen som första linjens chef kräver idag stor kunskap och förmåga för att hantera de krav som finns från organisation, medarbetare, chefer samt lagar och förordningar. Det är därför av stor vikt att arbetsgivare och organisationer har väl fungerande strukturer och processer för att följa upp sina chefer och medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Syftet med studien var att bidra med en ökad förståelse för hur första linjens chefer inom regional hälso- och sjukvård upplevde sin psykosociala arbetsmiljö, hur de ansåg att den borde kartläggas och följas upp samt påvisa vilka behov cheferna har för uppföljning av den. Studien syftade till att få fram chefernas egna tankar och upplevelser kring deras psykosociala arbetsmiljö. För att undersöka detta användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att chefernas relation till sin närmsta chef var avgörande för hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö och i sin tur vilka behov de hade för uppföljning och stöd. De chefer som beskrev en god relation till sin verksamhetschef upplevde i större utsträckning att deras behov av uppföljning tillgodosågs till skillnad mot de chefer som upplevde en sämre relation till sin verksamhetschef. De chefer som beskrev en sämre relation till sin verksamhetschef beskrev att behoven i mångt och mycket skulle tillgodoses om relationen till verksamhetschefen vore bättre. De slutsatser som kunde dras var således att relationen och kommunikationen med närmsta chef var avgörande för hur man upplevde sin psykosociala arbetsmiljö. Cheferna beskrev även att det fanns ett stort behov av fler informella möten med chefskollegor och att deras psykosociala arbetsmiljö skulle gynnas av att ha en mindre arbetsgrupp. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdul Hamid, Alyssa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Dynamiskt Mindset i Förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar begreppen dynamiskt mindset, grit och motivation som nyligen varit fokuserade i forsknings- och undervisningssammanhang, och kunskaperna bland förskollärare kring dessa begrepp. Studiens avsikt var att undersöka vad ett dynamiskt mindset kan innebära för förskollärare och sedan i sin tur hur det kan påverka deras elever. Detta omfattar hur förskollärare och elever kan utveckla sitt dynamiska mindset. Studien bygger på en kvalitativ metod och utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare från olika förskolor. Resultaten visar att förskollärarna är positivt inställda till att utveckla ett arbetssätt med att lära ut dynamiskt mindset inom förskolan och en därmed få en tydligare pedagogik. Resultaten visar även att förskollärares pedagogiska kompetens skulle gynnas av en läroplan som visar tydligare riktlinjer kring hur barn ska motiveras, hur de ska arbeta med barns inspiration till ett dynamiskt mindset. Slutsatsen innefattar bland annat att mer forskning kring studiens begrepp behövs i samband med förskolans värld. Och att förskolepedagogiken i sam-band med begreppen dynamiskt mindset, grit och motivation behövs för en förbättring av läroplanen för förskolan. Detta kan göras ihop med förskollärarutbildning och en utökad återkoppling för examinerade förskollärare.

 • 3.
  Abild, Linnéa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Wikström, Tina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vi säger upp oss!: En kvantitativ undersökning om anställdas uppsägning på egen begäran2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen baseras på en enkätundersökning som syftar till att undersöka orsaken till att utbildadpersonal inom vård och omsorg samt stöd och service på eget initiativ säger upp sig från sitt arbete.Enkätens respondenter har tidigare varit anställda som undersköterskor eller stödassistenter iSkellefteå kommuns verksamheter. Vårdyrket är intressant bland annat av den anledningen attsamhället de senaste åren fokuserat mycket på vården, med tanke på Covid-19 pandemin, samt att deti sin tur har ökat intresset för arbetsmiljön vårdpersonal verkar inom. Datan samlades in under 11dagar i februari 2022 och totalt besvarades enkäten av 95 personer, varav 86 färdigställde samtligafrågor i formuläret. Enkäten bestod utav både öppna och slutna frågor för att i största möjliga månfånga upp viktig och relevant information från respondenterna. Analyseringsverktyget Netigate haranvänts för att sammanställa den data som framkommit från enkäterna, detta verktyg tar framstatistik i form av diagram och frekvenstabeller vilket gör att resultatet snabbt blir lättöverskådligt.Svaren på de öppna frågorna har analyserats och kategoriserats genom tematisk analys och därefter presenterats i övergripande teman. Resultatet av enkäten visade att respondenternas uppsägning på egen begäran främst grundat sig i brister kring arbetstid, återhämtning, kompensation, stöd frånchefer och ledarskap. Den typiska respondenten har efter sin uppsägning bytt arbete till antingenregional verksamhet eller privat sektor, där flertalet även valt att helt byta bransch. Det som visar sigha attraherat respondenterna i sitt nya arbete matchar väl de upplevda bristerna på sin tidigarearbetsplats. Respondenterna upplever generellt att Skellefteå kommun i nuläget inte arbetar aktivt med att värna om sin personal och de förbättringsområden som respondenterna nämner stämmer väl överens med resultatets främsta orsaker till uppsägning på egen begäran. Utöver de orsakerna nämns även möjlighet till att utvecklas i arbetet och förbättrad arbetsmiljö som viktiga aspekter för att respondenterna skulle ha upplevt ett aktivt arbete med att värna om sin personal. Studien bidrar därmed perspektiv på processen av uppsägning på egen begäran, direkt från en organisationspersonella resurser, samt hur och varför man kan arbeta aktivt med dessa.

 • 4.
  Abrahams, Clint
  et al.
  University of Cape Town.
  Delport, Hermie
  STADIO Higher Education.
  Perold, Rudolf
  Cape Peninsula University of Technology.
  Weber, Anna Marijke
  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen University.
  Brown, James Benedict
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.
  Being-in-context through live projects: including situated knowledge in community engagement projects2021Ingår i: Critical Studies in Teaching and Learning, E-ISSN 2310-7103, Vol. 9, nr SI, s. 99-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the ‘live project’ as a pedagogical tool in architectural education in South Africa: one that allows educators and students, through pedagogies-in-context, to access and develop deeply situated knowledge(s) in the context of community engagement. We propose the concept of pedagogies-in-context as pedagogies in multiple overlapping contexts: the physical and social contexts of the higher-education institution, the intellectual, pedagogical, and political contexts of the curriculum, and the socio-economic contexts of educators, students, and communities. A live project allows for multiple ways of being-in-context – as students, educators, researchers, and community members. The paper employs an exploration of and critical reflection on one particular live project. Based on the critical reflection, we propose that in the South African context, live projects can be understood as enterprises to reconstitute situated knowledge(s), thereby empowering students and educators to rewrite their own experiences of learning and teaching by making meaningful connections with communities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Britt-Inger
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Norberg, Eva-Britt
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fischl, Caroline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hur lärandekontraktet används som examination i olika kurser2015Ingår i: Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap / [ed] Katarina Winka, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet , 2015, s. 4-5Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Abrahamsson, Terese
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Specialpedagogiska insatser för förskolebarn som behöver extra stöd i sin sociala kompetens: En kvalitativ studie av pedagogers uppfattningar om barns socialakompetens och betydelsen av anknytning och lek2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyse nine pedagogues understandings and experiences of preschools work with early childhood interventions and special education for children in need of extra support in their social skills, from a special educational approach. Data was collected by qualitative interviews and the collected material was analysed with the phenomenological approach.The result was analysed through systems theory and three perspectives on special education. The major result showed that attachment is a concept that all respondents seemed to think were important in preschool and the foundation of every child's development. Attachment should permeate the entire preschool environment. The definition of social skills in children was for example requirements of various abilities where components such as turn-taking, consideration,communication and empathy where important. Interaction and collaboration was also important.The play of the children was a good activity and a good opportunity to train social skills, as playsituations clearly demonstrates the abilities required and the unique needs of each child. It was important that educators were present and even participating, in play by introducing, guiding,explaining and interpreting rules in playsituations. Special education is about a systematic approach by including time for teachers to reflect and adapting communication, relationships and indoorenvironments in preschools.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Specialpedagogiska insatser för förskolebarn sombehöver extra stöd i sin sociala kompetens
 • 7.
  Adamopoulou, Eirini
  et al.
  School of Education, Department of Primary Education, Νational and Kapodistrian University of Athens, Greece .
  Scheer, Sarah
  IB University of Applied Health and Social Sciences, Berlin, Germany; Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Mondaca, Margarita
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Creating brave spaces in higher education: a short interprofessional education exchange to support refugees’ psychosocial needs2022Ingår i: International Journal of Higher Education, ISSN 1927-6044, E-ISSN 1927-6052, Vol. 11, nr 6, s. 73-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Potential traumatic experiences, prior, during and after migration, are the most common risk factors consistently associated with higher rates of mental disorders among refugees. The complex nature of refugee social and health challenges requires a holistic and comprehensive approach to achieve health equity. That is why, interprofessional education and collaboration among health and psychosocial care professionals is becoming increasingly crucial to build strong foundations for socially relevant work for refugees. Academic institutions can provide learning activities to advance students’ interprofessional knowledge and competences before they enter the workforce. This study explored higher education students’ experiences and reflections on a short-term interprofessional exchange that aimed to promote mental health and psychosocial support for refugees. Participants were higher education students from Germany, Greece, Sweden, and Spain representing the fields of psychology, occupational therapy, social work, pedagogy, medicine, and nursing. A qualitative study compromising two focus groups carried out at the end and 18 months after the interprofessional exchanges. Thematic analysis resulted in four themes: a) from curiosity to responsible action, b) my cultural humility journey, c) companion stories, and d) brave spaces and a sense of hope. Interprofessional collaboration emerged as a key strategy in protecting human rights and providing equal opportunities in psychosocial support of refugees. Findings highlight the value of short-term interprofessional exchanges for preparing higher education students in health and social care to move and be responsive in intercultural societies and contexts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Adenling, Elinor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Att bli miljömedveten: Perspektiv på miljöhandbokens textvärld2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation is the study of environmental consciousness as a discursive educational project. The empirical material consist of 18 environmental handbooks that have been published in Sweden during the years 1976-2007 of which 13 appeared between 1988 and 1995. The research work uses the basic assumptions of discourse analysis, namely that language is an important factor in the construction and development of social norms and values. Three areas recieve close attention: questions relating to the form and content of the handbooks, questions relating to the social circumstances in which the handbooks were produced and questions relating to the overall educational significance of the handbooks. In the first instance, the handbooks are examined in the light of three different contextual stories. They can be read as part of wider discussions of environmentally-concsious life-styles, as a development of earlier Swedish discussions about domesticity, health, thrift and consumption, and, finally they can be read as an expression of a narrative about a dominant aspect of modernity – science. The second part of the research work comprises an examination of the handbooks in terms of their audience and educational purpose. What kind of individual is to be shaped by these handbooks? What is anticipated as the desired or ideal environmentalist? Discourse analysis suggests that, collectively, the handbooks project an image of somone who displays qualities of motivation, investigation and judgement. They should be motivated to begin a process of change in their lives, to encourage others to do the same, and to adopt the environmental problems as their own personal problems. The second quality pursued in the handbooks is of someone who should take an active stance towards the environment as a pervasive element in their way of life. They should, therefore, adopt an investigative attitude to the surrounding world, cultivate certain cognitive properties such as watchfulness, thoughtfulness and being suspicious, and constantly ask questions about their surroundings with a view to understanding how actions in their private world has an effect on the wider world. And thirdly, the ideal environmentalist citizen should be someone who demonstrates judgement in balancing polarities and resolving the claims of different standpoints. They should give attention to separating right from wrong, wisdom from madness and, above all, to finding a way of linking their own efforts to what is worth striving for and what is worth avoiding or neglecting. In summary, the subjects identified in the handbooks are expected to avoid extreme positions, to place their own expectations about sustainability on a suitable level, and to be prepared for failure and feelings of guilt. The final part of the investigation – interpreting the wider significance of the handbooks – uses a pluralistic model of analysis which takes its departure from three concepts – ecological modernisation, governmentality and the risk society. Using these orientations, the extent of the discursive educational project of the environmental handbooks is highlighted. If the handbooks are regarded as modernist prescriptions, they are texts which highlights slow and careful change taking place within the present power structure of society. If they are regarded as texts that offer a governmentality prescription, they can be read as texts which promote the transformation of everyday micropractices. And if they are regarded as prescriptions for a risk society, they are texts which enable readers to come to terms with confusion and powerlessness in a complex and risky social context. One main result is that the environmental handbooks display interesting similarities, worthy of futher exploration, supported by a broadened empirical base.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Adenling, Elinor
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Liljeström, Monica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Studentpresentationer i pedagogik2018Ingår i: Digitalisering av högre utbildning / [ed] Stefan Hrastinski, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 95-98Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Adenling, Elinor
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att mötas utan att mötas: portfolios som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning2010Ingår i: Undervisning på tvären: : student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2010, s. 11-28Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 11.
  Adenling, Elinor
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning: Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”2011Ingår i: Högre Utbildning, E-ISSN 2000-7558, Vol. 1, nr 2, s. 77-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning) och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett kritiskt perspektiv, men även de många ”halleluja moments” som arbetet med portfoliouppgifter inneburit för medverkande lärare och institutionen i stort. Erfarenheterna visar att arbetet med portfolio som examinationsform är dubbelbottnat: Å ena sidan kan det exempelvis bidra till en stärkt språklig kompetens och personlig utveckling hos studenterna. Å andra sidan kan portfoliometodik sägas leda till en ökad kontroll och självdisciplinering som sträcker sig bortom själva examinationstillfället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adolfsson, Lena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Beteendevetenskapliga mätningar.
  Flickor, pojkar, fysik och matematik: skillnader i inställning mellan hög- och lågpresterande i TIMSS 19952005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  This study uses results from TIMSS 1995 to examine the attitudes of Swedish girls and boys to physics and mathematics more closely. To be more precise, the attitude to mathematics and physics among girls and boys at different achievement levels are compared. At the time of testing the students were in the 7th grade. In TIMSS 1995 each student completed an achievement test and a questionnaire. In this study the results from the achievement test are used to divide the students into achievement levels – high and low. A number of statements about mathematics and physics were selected from the questionnaire and used to examine the differences in attitudes.

  It turns out that the high-achieving boys and girls have a similar attitude when statements concerning mathematics are compared but not the statements concerning physics. The high-achieving girls’ attitude to physics is more similar to that of low-achieving boys. The statements that most clearly reveal this pattern can be divided into two categories: statements concerning the student’s attitude to physics and statements about the importance of physics to the student’s future studies and work.

 • 13.
  Adolfsson, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Benckert, Sylvia
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  Wiberg, Marie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
  Gapet har minskat: skillnader mellan hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 och 20072011Ingår i: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 7, nr 1, s. 3-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the change over time of boys’ and girls’ attitudes towards biology, physics and chemistry. We use data from the TIMSS studies for grade 8 in Sweden to investigate how the attitudes for high- and low performing pupils have changed between 1995 and 2007. The attitude is measured by four questions from the student questionnaire in the TIMSS study. The results indicate that there have been some changes in attitudes between 1995 and 2007. High-achieving pupils and especially boys have a more negative attitude towards all three subjects, biology, physics and chemistry, in 2007 compared to 1995. The low-achieving students think that they are performing better in all three subjects 2007 compared to 1995. The difference between the group that are most positive to physics and chemistry and the least positive group has diminished between the two years. The results are discussed in relation to the changes in Swedish schools during the period.

 • 14.
  Adolfsson, Märta
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Johansson, Ebba
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  HR i den artificiella intelligensens tid.: En intervjustudie om användningsområden, möjligheter och utmatningar med artificiell intelligens inom HR.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den nuvarande utvecklingen inom artificiell intelligens kommer att påverka hela arbetsmarknaden, likaså HR-arbetet. Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka HR-medarbetares uppfattningar om utvecklingen. Hur kommer artificiell intelligens att kunna användas inom HR och vilka möjligheter och utmaningar för det med sig? Sju semistrukturerade intervjuer med HR-medarbetare inom olika branscher, med olika roller och med viss förförståelse för begreppet artificiell intelligens, har legat till grund för resultatet i studien. Artificiell intelligens kommer enligt informanterna att kunna nyttjas inom de flesta områden inom HR. I dagsläget är det mest aktuellt inom rekrytering, HR-administration och för att besvara HRfrågor av enklare karaktär. Detta öppnar upp möjligheter för mer tids- och kostnadseffektivt HR-arbete, starkare arbetsgivarvarumärke och högre kvalitet på arbetet. Samtidigt möts utvecklingen av utmaningar gällande etik, kompetens och kunskapsbrist samt det mänskliga värdet. Gällande HR-funktionens värde i organisationen finns både chans till ett ökat värde och risk för ett minskat värde. HRmedarbetare kommer i framtiden att tillåtas arbeta mer strategiskt och med mer komplexa frågor till följd av minskat manuellt arbete, något som kommer att gynna organisationen på olika sätt i längden. Om robotar ersätter den mänskliga arbetskraften riskerar HR-funktionen dock att tappa sitt värde, däremot kommer nya arbetsuppgifter som efterfrågar HR-kompetens växa fram. Trots utmaningarna ses utvecklingen som spännande och är något som HR-medarbetarna är nyfikna på och ser fram emot.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  HR i den artificiella intelligensens tid.
 • 15.
  Agak, John Odwar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Reading literacy in relation to patterns of academic achievement in Kenya1995Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  How is reading literacy related to academic achievement among 14 year old students in Kenya? This was the main issue in focus for the present study.

  The TEA Reading Literacy Test was used for measuring reading literacy and the Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) was used for measuring academic achievement. It was hypothesized that there are degrees of variation in correlation between reading literacy and each subject areas a student opts for at KCPE. It was also hypothesized that there is a variation in performance on reading literacy due to influences caused by background factors (literacy interaction) and voluntary reading processes.

  Reading literacy was assumed to be decomposable into latent variables including: a general reading ability factor, a document reading factor and specific passage factors. However, such a measurement model was not successful. The selected measurement model constituted only two latent variables: a general reading ability factor which covers most of the items with very few exceptions and a documentary factor which entails those items related to identification, location and association of information in brief documents. There was also a clear evidence that the postulated components of academic achievement, namely: general reasoning and verbal abilities were present in this study. General reasoning ability proved to be the main factor across most of the subjects at KCPE while verbal ability was connected to the subjects loaded mainly with connected texts to be comprehended.

  When voluntary reading was explored, a good measurement model was obtained. The measurement model for voluntary reading encompassed seven different types of voluntary reading topical readings from books, magazines and newspapers. Significant relationships between voluntary reading and both reading literacy and academic achievement were observed. An examination of the background factors in the study indicated that they have an impact on students’ performance on reading literacy and academic achievement. A strong relationship between reading literacy and academic achievement was noted especially when latent variables were used. This relationship remained even when the background factors were controlled. The measurement model for reading literacy and academic achievementturned out to be the same. However, there were some differences in terms of performance on reading literacy and academic achievement location wise.

 • 16.
  Agebjörn, Jonas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Med humor i verktygslådan: - en studie av lärares humorkommunikation.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to illustrate teacher humor by critically examining it from an interpersonal- and humor communicative-perspective; and to discuss teacher interpersonal humor communication-skills in relation to the Swedish high school curriculum, collegial relationships and pedagogical aspects. The study’s empiric material consists of semi-structured interviews with six high school-teachers currently working at the same school, but of different age and gender. The interviews indicate that the informants all have developed humor competence, an interpersonal communicative-skill that allows them to use humor efficiently. Moreover, the result demonstrates that the teachers have various humor approaches but that they all use humor in the classroom for much of the same reasons. Overall they identify the social function of humor as most important; humor as an approach to facilitate relationship building in the classroom. Furthermore they use humor to inspire the subjects at hand, as a part of the actual subject teaching, and to interact with colleagues on different levels. In this study it is suggested that teachers´ humor competence embraces a purely pedagogical dimension; thus it can also be viewed from a strictly professional standpoint. It is implied that the professional/pedagogical dimension of their humor competence allows teachers to essentially control the classroom activity. In addition it is also suggested that teachers´ professional humor competence is an important factor for developing humor competence in students; something that can be viewed as an important part of curricular objectives to give students a rounded education and in doing so preparing them for working life.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Med humor i verktygslådan
 • 17.
  Aggestål, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Governing public health through voluntary sport organisations: bridging grassroots engagement and expert knowledge2016Ingår i: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference: Book of Abstracts / [ed] Adam B. Evans, Glen Nielsen, Lone Friis Thing and Laila Ottesen, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport , 2016, s. 17-17Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A growing trend in welfare economies is governments´ use of voluntary organisations as tools to fulfil wider social goals (Peterson & Lupton, 2000). In Europe specifically, voluntary, non-profit and membership-based sport organisations are, as such, increasingly being used to attain health objectives (Österlind & Wright, 2012; Agergaard & Michelsen la Cour, 2012; Skille, 2008). In this development, policy processes for sport and health have become intertwined and have by that increasingly come to relate to the domain of public health (Stuij & Stokvis, 2014; Michelini, 2013; King, 2009; Coalter, 2013). In Sweden, the Swedish Sport Confederation (SSC) has been given (and taken on) increasing responsibility and has adapted the role of the premier public health promoter (Norberg, 2011; Bolling, 2005). But with this increased responsibility has followed a growing public debate about whether organised sport can deliver against public health objectives in practice. Some point to the deeply rooted tradition and logic of competition in sport as a constraint on the possibilities for sport organisations to implement health policies (Skille, 2011), while others argue that more thought should be given to what kinds of physical activities to encourage (Coalter, 2007; Murphy & Waddington, 1998), if the intention is to improve citizen´s health. Against this backdrop, this study explores sport´s significance and role in public health policy. Drawing on Norman Fairclough´s (1992; 2003) concept of interdiscursivity, it examines how Swedish Government Official Reports on public health treat issues related to sport and how corresponding reports on sport articulate public health issues. The results show how discourses on physical activity and democracy legitimize and consolidate sport´s role in public health, although they differ in their perspectives on health and people which allows for naturalized assumptions (about sport) to be maintained.

 • 18.
  Aggestål, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Organizing physical activity for public health: the case of the Voluntary Sports Movement in Sweden2016Ingår i: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference : Book of Abstracts / [ed] Adam B. Evans, Glen Nielsen, Lone Friis Thing and Laila Ottesen, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 , 2016, s. 83-83Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This abstract is based on an ongoing study in which data are collected during spring 2016 and preliminary results will be presented at the EASS conference in May 2016. The study aims at making a contribution to the research area of physical activity on prescription, in which knowledge about the role of activity organisers is called for (Kallings et al., 2008; Leijon, 2009). In heeding this call, present study puts focus on the Swedish Sports Confederation (SSC) and how it give meaning to, organises and arranges physical activities for people (patients) which are prescribed physical activity by health care providers. In doing so, this study will add to the existing literature on sport organisations' role in public health promotion (Michelini, 2015; Coalter, 2013; Geidne, Quennerstedt & Eriksson, 2012), and more specifically on the SSC’s potential as physical activity promoter and organiser of activities for people with prescription for physical activity. The study is theoretically based on Critical Discourse Analysis (Fairclough, 2003, 1992) and data is collected through interviews with leaders, in charge of prescribed physical activity, in the 21 Regional Sports Federations and in a strategic sample of the 71 National Sports Federations.

 • 19.
  Aggestål, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Sinnlig träning som livsverktyg?: Om yogautövare2010Ingår i: SVEBI:s årsbok 2010: Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, ISSN 0284-4672, s. 3-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 20.
  Aggestål, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  The role of voluntary sports organisations in delivering physical activity on prescription (PAOP): the case of Sweden2019Ingår i: Book of Abstracts: Uniting the world through sport science: 24th Annual congress of the European College of Sport Science, Prague: Charles University, 2019 , 2019, artikel-id 13Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Globally, public health is a political priority with governments´ increasingly supporting interventions in civil society for reaching health related objectives. There is a worldwide public health focus on increasing population levels of physical activity by prescribing exercise as a preventive strategy against the risk of developing a range of non-communicable diseases. The employment of voluntary sports organisations is increasingly becoming the mechanism for physical activity promotion and the implementation of interventions to raise physical activity levels. This study explores the Swedish Sports Confederation´s (SSC) implementation of physical activity on prescription (PAOP). While studies exist about the effectiveness of exercise referral schemes and programs, for participant adherence, increasing physical activity, fitness or health indicators, knowledge about the role of different organisations in delivering such schemes has been called for. In heeding this call, this study interviewed representatives from the 21 Regional Sports Federations in Sweden involved in leading, organizing and delivering physical activity. The results of the interviewee data provide detail on how PAOP is delivered and received. The presentation summarizes the findings and illustrates the complex barriers and facilitators involved in stimulating and engaging previously inactive participants in sustained physical activity in the Swedish Sports Confederation system.

 • 21.
  Aggestål, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Fahlén, Josef
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Employing voluntary sports organisations in the implementation of physical activity policy2018Ingår i: Routledge handbook of physical activity policy and practice / [ed] Joe Piggin; Louise Mansfield; Mike Weed, Abingdon: Routledge, 2018, s. 359-370Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter examines the work of the organisation StreetGames, which is a UK-based charity launched in 2007. StreetGames aims to bring sport to the doorstep of young people living in disadvantaged communities and in so doing ‘change sport, change lives and change communities’. The insight documented in this chapter is based on this experience viewed through a lens informed by broader debates around young people’s participation and active citizenship. Such debates indicate that, despite considerable efforts, children and young people are still excluded from much of the formal decision-making that impacts on their lives.

 • 22.
  Aggestål, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Fahlén, Josef
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Managing Sport for Public Health: Approaching Contemporary Problems with Traditional Solutions2015Ingår i: Social Inclusion, E-ISSN 2183-2803, Vol. 3, nr 3, s. 108-117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the area of public health, civil society involvement in attaining government objectives on physical activity participation is often carried out by voluntary sport organizations (Agergaard & Michelsen la Cour, 2012; Österlind & Wright, 2014; Skille, 2009; Theeboom, Haudenhuyse, & De Knop, 2010). In Sweden, this responsibility has been given to the Swedish Sport Confederation (SSC), a voluntary and membership-based non-profit organization, granted government authority to govern Swedish sport towards government objectives (Bergsgard & Norberg, 2010; Bolling, 2005). Research has pointed to difficulties for sport organizations to shoulder such responsibilities due to the deeply rooted logic of competition in sport and organizational structures adapted for competitive sport (Skille, 2011; Stenling & Fahlén, 2009). This article focuses on how public health is being constructed, implemented and given meaning within the SSC. Drawing on a critical discourse approach (Fairclough & Fairclough, 2012) this study explores the SSC’s role and position in public health promotion by interviewing SSC representatives and National Sport Organizations’ (NSO) general managers. Results indicate how discourses on democracy, equality and physical activity are used to legitimize the SSC’s role in public health. Also, how these discourses are compromised in practice, posing challenges for organized sport in meeting objectives of public health.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23. Agnidakis, Paul
  Rekrytering och genomströmming: Pedagogiskt fokus på Antropologin som mångfacetterat och multilokalt ämne2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Agnidakis, Paul
  et al.
  Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sverige.
  Sundberg, Molly
  Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sverige.
  De som inte strömmar igenom: Undersökning om studenters avbrott vid Uppsala universitet2017Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Agrell, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Åtgärdsprogram - en klyfta mellan ideologi och praktik?: En studie om hur lärare och rektorer i en kommun förstår direktiv rörande åtgärdsprogram2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Ahl, Astrid
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Läraren och läsundervisningen: En studie av åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar1998Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation is about reading instruction in six mixed-aged classes, called child schools, with six and seven year old children. The overall questions of this study were: How did the teachers in child schools organise work in general and reading instruction in particular? How did they handle for example the increasing range of variation concerning knowledge and skills that goes together with increasing variation of age? With respect to reading the investigation also examined the content of reading instruction and the extent to which teachers took into account those factors that, according to reading research, are important for the acquisition of reading skills? Overall the research aimed to examine how the reading ability of the pupils developed during their first years at school. Six child schools were included in the study. The data collection extended over three years and contained field studies, interviews with the staff and reading tests with the pupils. Reading theories were used to analyse the form of the reading instruction and Basil Bernstein's theory of visible and invisible pedagogy was used to analyse pedagogical practice in its context. With one exception a visible pedagogy dominated in all the child schools. During lessons designated "my own work" the pupils were allowed to plan their work. This weak framing allowed the pupils to sort themselves into groups of more or less successful learners. In reading instruction, elements of two different models for instruction were combined, e.g. the whole language and the basal reading approach. My conclusion is that this combination is effective in a mixed-age group. Pupils at different competence levels benefit from different approaches. The reading comprehension of the child school pupils did not differ from the levels obtained with comparable pupils in national surveys. The test results, like the learning conditions varied between the schools. In my view the test results were not merely a consequence of the instruction, but also of other circumstances that interacted with the pedagogy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Läraren och läsundervisningen
 • 27.
  Ahlberg, Camilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Tal- och språksvårigheter hos elever i grundskola, grundsärskola och specialskola: En kvalitativ intervjustudie med speciallärare.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med studien var att undersöka hur speciallärare i skolan kan arbeta för att utforma undervisning för elever med tal- och språksvårigheter. För att på bästa sätt uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ studie med intervjuer. Verksamma speciallärare har berättat om hur de förhåller sig till elevers individuella behov och förutsättningar. Intervjusamtalen, tillsammans med tidigare forskning, har utmynnat i en fördjupad kunskap kring elever med hörselnedsättning, utvecklingsstörning och språkstörning. Ur de intervjuade speciallärarnas berättelser går det att påvisa vikten av språkutvecklande arbetssätt i skolan. Resultatet visar att fonologisk medvetenhet är avgörande för ett barns läs- och skrivförmåga och att tidiga insatser för att träna den språkliga medvetenheten är viktig. Träningen kan ske genom exempelvis strukturerade textsamtal, intensivträning i läsning och upplevelsebaserad undervisning. Eftersom språket ständigt utvecklas bör eleven få språklig träning genom hela skoltiden. Vidare framkommer att det är viktigt med en strukturerad undervisning. I resultatet framhävs möjligheterna till utveckling genom en varierad klass- grupp- och en-till-en-undervisning. Sammantaget betonas det att eleverna ska erbjudas en strukturerad och språkutvecklande undervisning och få det stöd de har rätt till i skolan, för att kunna uppnå ett bra tal och språk

 • 28.
  Ahlgren, Jessika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att Skriva sig till Framgång: En studie om skriv- och läsinlärning i skolan med fokus på arbetssättet ASL, Att Skriva sig till Läsning.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There has been a discussion for many years now in Sweden regarding the use of computers in the classrooms. In some schools teachers and pupils are working with a type of method called ASL, wich freely translated means ”writing your way into reading”. With this method the pupils use computor keyboards instead of pencils when learning how to read and write. The purpose with this method is that it is believed to be easier to learn how to write than how to read. Another purpose with this method is that children lacking the fine motor skills needed can also learn how to write in early age.In this study a number of interviews has been made with teachers regarding their experience of the method. The main questions were about the teachers experiences regarding advantages and disadvantages using this method and how they had adjusted the method, if needed, at their schools.The result of this study shows that when working with ASL, the teachers find the pupils become more positive and more engaged in their school work, they also see a quicker progress of the pupils writing skills.. The factors that the teachers found less satisfying was that the teachers need to have a lot of knowledge about different methods used in the reading and writing education in order to optimaize ASL, they also found that some pupils, even when working with computors, still have difficulties reaching their goals. These pupils still need extra help and support.The schools has made some adjustments in order to optimize the method. Some schools start to train handwriting in earlier years than ASL suggests. All of the schools in the study combines this way of working with other methods. The teachers at the different schools are also helped to deepen their knowledge about the method with further training in ASL.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att Skriva sig till Framgång
 • 29.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Med hänsyn till både tid och rum: systematiskt kvalitetsarbete i fyra dimensioner2018Ingår i: Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar / [ed] Niclas Rönnström & Olof Johansson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, s. 297-322Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 30.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Student participation and school success: the relationship between participation, grades and bullying among 9th grade students in sweden2010Ingår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 1, nr 2, s. 97-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish school law and curriculum states that students shall be participative in their work. They should work in a participative manner and the pedagogical idea is that influence and participation has multiple benefits for students’ development. In this article the relationship between student participation and school success is examined. By using a theoretically-based participation index eight schools were chosen for closer examination. Success was measured by school grades and the level of perceived bullying among students. Student participation seems to have beneficial effects on students’ academic and social development. In schools with a higher level of student participation the grades were higher and the level of perceived bullying among the students was lower than schools with a lower level of participation.

 • 31.
  Ahlström, Björn
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Leo, Ulf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Norqvist, Lars
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Poromaa Isling, Pär
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  School Leadership as (Un)usual: Insights from Principals in Sweden during a Pandemic2020Ingår i: International Studies in Educational Administration, ISSN 1324-1702, E-ISSN 1839-2768, Vol. 48, nr 2, s. 35-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper offers insights into educational leadership in relation to the example of Sweden exceptionalism that kept most of its schools open during the COVID-19 pandemic. Informed discussions based on reports from conversations with principals, media and a survey highlight three themes identified as challenges for the principals: dealing with pupils, staff members and parents’ anxiety, a constant state of uncertainty and the ones left behind. These themes ignite discussions of implications for educational leadership in which the elements of trust, the formation of stable organizations and equity are leadership strategies in what we consider leadership as (un)usual. 

 • 32.
  Ahlén, Anders
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  ELEVHÄLSANS BESKRIVNING AV HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE: EN TEXTANALYS AV ELEVHÄLSOPLANER2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa bland unga har ökat under en längre tid och skolan beskrivs vara en av orsakerna till denna ökning. Skollagen säger att varje skola ska ha en elevhälsa och att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Samtidigt har elevhälsan en tradition av att främst arbeta med individuella åtgärder. Studiens syfte är att bidra med mer kunskap kring hur skolor och kommuner beskriver sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom textanalys utifrån metoden kvalitativ innehållsanalys analyseras insamlade elevhälsoplaner för att undersöka om beskrivningarna av elevhälsoarbetet har stort fokus på åtgärder eller om elevhälsoplanen överensstämmer med skollagen. Elevsyn samt förekomsten av beskrivningar kring arbete med psykisk hälsa undersöks också. Resultatet visar att drygt hälften av elevhälsoplanerna bedöms stämma överens med skollagen och att dessa även har beskrivningar av arbetet kring psykisk hälsa. Medans knappt hälften av elevhälsoplanerna i studien fortfarande beskriver ett elevhälsoarbete med fokus på individuella åtgärder trots att skollagen säger att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Avsaknad av tydliga riktlinjer för hur ett sådant arbete ska gå till kan vara en av orsakerna till detta resultat. Vidare forskning kring skolornas förutsättningar att följa skollagen behövs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahne, Gustaf
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Andersson, Adam
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  EN UTMANING SOM BERÖR ALLA.: n studie om kompetensförsörjning i en inlandsort.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir det allt tuffare för glesbebyggda inlandskommuner att kunna attrahera och rekrytera personal för samhällsviktiga tjänster. Dessa kommuner måste lägga ner mer resurser på att ha en väl grundad kompetensförsörjningsplan. Genom arbetet med kompetensförsörjning kan kommunerna ge en tydligare bild kring möjligheterna för de som arbetar inom kommunerna. Men vad behöver dessa glesbebyggda inlandskommuner göra för att kunna attrahera människor till kommunen? Och vad kan ett samarbete mellan kommun och näringsliv bidra till gällande kompetensförsörjning?Det huvudsakliga syftet med den här studien är att kunna ge ett underlag för kompetensförsörjning för glesbebyggda inlandskommuner. Den här studien har genomförts i Malå kommun med kommunen och näringslivet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer med chefer från både kommun och näringsliv.Studien har visat att marknadsföringen av både Malå kommun och näringslivet som arbetsgivare kan förbättras. Vidare behöver samarbetet mellan kommunen och näringslivet behöver fungera väl för att få en förståelse mellan partnerna. Detta för att tillsammans arbeta ut vad som är bra för Malå kommun.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  EN UTMANING SOM BERÖR ALLA.
 • 34.
  Ahnqvist, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Brännström, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  ”Torktumlarhuvuden” och ”teflonhjärnor”.: En fallstudie om det specialpedagogiska arbetet kring ADHD och dyslexi på tre gymnasieskolor i norra Sverige.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This case study examines how upper secondary schools in a municipality in the northern parts of Sweden structure their special pedagogy with students who have ADHD and dyslexia, students’ and parents’ experiences of this, and what regulates the schools management in this particular aspect. The results show that all the schools have special pedagogues and other support staff employed, though in varied extent. Furthermore, the resources are distributed differently from school to school. The focus, however, is always around communication between the concerned parties. Unfortunately, their good efforts to reach all students have not been successful. Not every special needs student have received the support they are entitled to. Students, as well as parents, have pointed out the shortages that they have experienced in communication, support and information about what rights they have, both as special needs students and as just students in a Swedish upper secondary school. Many of our informants have pointed out the teachers’ ignorance as one reason for the disappointment regarding the support from the schools.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  ”Torktumlarhuvuden” och ”teflonhjärnor”
 • 35.
  Airijoki, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Westerdahl, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Engagemang, nytänkande och ansvar?: En studie av anställdas inställning till LKAB:s värdegrundsarbete.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 1 februari år 2012 genomförde LKAB en organisationsförändring som bland annat innefattade införandet av explicita värderingar. Dessa värderingar är engagemang, nytänkande och ansvar vilket sammanfattas till ENA. Värderingarna är framtagna i en process som involverade medarbetarna. Syftet med denna organisationsförändring är, bland annat, att höja attraktionskraften av det egna varumärket, bygga en gemensam företagskultur samt minska avståndet mellan omvärldens uppfattningar och företagets verksamhet. Vi har i denna studie valt att beskriva och analysera hur LKAB:s anställda upplever företagets nylanserade explicita värderingar. Bland de svarande finns det en omfamnande samt en avståndstagande bild till LKAB:s värderingsarbete. De svarande beskriver främst företaget i termer av produktion och ekonomi. Ingen av de svarande beskriver spontant LKAB med orden engagemang, nytänkande och ansvar vilket delvis kan bero på att ENA är en relativt nyligen genomförd organisationsförändring. De två bilder som framgår när de svarande beskriver syftet med ENA-arbetet är dels att det är ord som inte fyller någon funktion och dels att de är ord som har en betydelse i verksamheten.Alla de svarande kände inte till orden. Men bland de svarande som kände till ENA så relaterades orden till allt ifrån att hålla ordning på arbetsutrustningen till företagets historia samt dess framtid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Engagemang, nytänkande och ansvar?
 • 36.
  Akteson, Jan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Sivebro, Jakob
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Ungdomars upplevelse av tillgänglighet till idrott: En kvalitativ undersökning om ungdomar i två idrottssvaga kommuner2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sport has the potential to attract and engage people into active, social, and healthy lifestyles. A high grade of easy access to sports facilities increases the chances to increase the number of participants. In smaller municipalities the choices of sports are often limited in comparison to bigger cities. The aim of this study was to gain understanding of how adolescents experience the choices of sports in their municipalities with a narrow range of sports to choose from. In relation to their experiences of local sports, this study also enlightens factors of importance to gain interest and continue in sports among youth, both in the initial phase of being new to a sport but also what keeps them interested to continue. With Bourdieu's theory of capital, field and habitus as a theoretical framework, this study gives attention to adolescents and their opportunities as well as obstacles for participation in leisure activities that includes sport. The selection of individuals for the study originate from two small municipalities: Nordmaling and Bjurholm with Bjurholm having the lowest number inhabitants in Sweden. Data for this study was collected through seven interviews where three of them were group interviews. The results show that the participants overall experience a good range of sports and sufficient opportunities for being active within their municipalities, despite that sports clubs are losing members, closing, and are unable to maintain sports facilities. The results also show that less popular sports also face difficulties to recruit new members, because of the norms within the municipalities. The study shows that friends often is a crucial factor, friends that quit usually results in their friends also quitting, where migration is one of the most common reasons. The conclusion of this study is that sports in Västerbottens rural municipalities of Nordmaling and Bjurholm has a narrow selection of sports, however they do attract youth but have difficulties of keeping them in the club as they grow older.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Alaniemi, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Wallgren, Markus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lärares förhållningssätt till motorisk utveckling och dess betydelse: - Inom ämnesområdet idrott och hälsa2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera studier om motorik tyder på en positiv inverkan på flera olika områden såsom barns inlärningsförmåga, fysiska aktivitet och optimala hälsa. Frågan är därför om motorisk träning får nog utrymme i dagens skola. I studien undersöktes fyra klasslärares och fyra idrottslärares förståelse, erfarenheter och förutsättningar för att erbjuda en undervisning i Idrott och Hälsa som uppfyller kraven gällande styrdokumentens innehåll inom motorik. Detta för att se om arbetsuppgifter, planeringstid och utbildning kan spela in. Frågeställningar studien utgick ifrån var;vilken utbildning och erfarenhet informanterna besitter samt hur de planerar, genomför och utvärderar undervisningen ur motorisk synpunkt. I studien valdes en kvalitativ metod, den empiriska insamlingen har skett genom åtta intervjuer i halvstrukturerad form. Motorisk förståelseför idrottslärare och klasslärare visade sig variera i stor utsträckning. Samband som kunnat uttydas är att utbildning kan spela in för vilken förståelse våra informanter förmedlat vid intervjuerna.Frågor om planering och genomförande av lektioner visade att lärarnas mål skilde sig ifrån varandra och därmed även undervisningens syfte. Vissa informanter arbetade mer ingående med motoriska färdighetsövningar medan andra strävade mer mot att bygga upp en god sammanhållning och få bort tävlingsmomenten i idrottsundervisningen. Majoriteten av informanterna uttryckte en avsaknad av material för att bedöma och utvärdera barns motoriska utveckling. En viss skillnad kunde tydas i utvärderingsmetoder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lärares förhållningssätt till motorisk utveckling och dess betydelse
 • 38.
  Albertsson, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Gymnasielärares formativa arbetssätt i undervisningen: En kvalitativ studie av gymnasielärares didaktiska ställningstaganden utifrån formativ bedömning och formativ undervisning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt gymnasielärares undervisning, i syfte att se om och hur lärare använder sig av formativ bedömning och formativ undervisning. Två gymnasielärare vid två olika skolor har observerats under nio pågående lektioner, samt intervjuats gällande sitt formativa arbetssätt. Studiens resultat visar på att lärarna tillämpar formativ bedömning men på lite olika sätt och i olika utsträckning. Även lärarnas sätt att utveckla eller förbättra undervisningen under pågående lektion skiljer, och i viss mån förefaller undervisningsämnena påverka om och hur lärarna tillämpar formativ undervisning. Lärarna arbetar däremot på liknande vis gällande relationen till eleverna och menar att en tillitsfull relation, både mellan lärare och elev samt elever emellan, är en grundförutsättning för att kunna arbeta formativt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Aldenrud Kandelberg, Mia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Samuelson, Paulina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Arbeta med frånvaro på skolor med särskilda undervisningsgrupper: En studie av skolledares och pedagogers upplevelser2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ingen skola är immun mot hög skolfrånvaro bland elever. Däremot finns ett samband mellan hög skolfrånvaro, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och placering i särskilda undervisningsgrupper. Mot den bakgrunden är det angeläget att undersöka hur pedagoger i särskilda undervisningsgrupper arbetar förebyggande och motverkande i förhållande till frånvaroproblematik. Syftet med studien var att beskriva och få förståelse för möjligheter och utmaningar för arbetet med frånvaro i skolor med särskilda undervisningsgrupper utifrån skolledares och pedagogers perspektiv. Följande forskningsfrågor användes för att besvara syftet: Hur upplever skolledare och pedagoger somarbetar i särskilda undervisningsgrupper problematiken med hög skolfrånvaro? Hur ser förutsättningarna för arbete med skolfrånvaro ut i förhållande till de särskilda undervisningsgruppernas organisering? Vilka rutiner som förebygger och motverkar skolfrånvaro har de olika skolorna med särskilda undervisningsgrupper? En kvalitativ studie genomfördes med enkätundersökningar och fördjupande intervjuer. Informanterna bestod av fem skolledare och 10 pedagoger. Resultatet bekräftade den tidigare forskningen och talade för vikten av en god samverkan, relationskompetens hos pedagoger i särskilda undervisningsgrupper och individuella anpassningar som arbetssätt. En slutsats nåddes att det är viktigt att se de olika nivåer i samhället som elever påverkas av i sin utveckling, direkt och indirekt, och att särskilda undervisningsgrupper kan argumenteras vara fördelaktiga i arbete vid skolfrånvaro på grund av deras pedagogiska metoder och arbetssätt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Alenbro, Camilla
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Alm Eriksson, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Tillsammans blir vi bättre: Specialpedagogens handledning i förskolan2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka några specialpedagogers och några rektorers erfarenheter av och uppfattning om specialpedagogens handledning i förskolan. Denna studie utgår från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fyra specialpedagoger och fyra rektorer i en och samma kommun. Studiens resultat visar att det finns stor erfarenhet och beskrivning av specialpedagogens handledning. Specialpedagogerna i studien uttrycker att handledningsfunktionen är ett stort och betydelsefullt uppdrag. Studien har även visat att specialpedagogens handledning används med olika syften och att förväntningar på handledningen behöver kommuniceras. När det inte finns några formella riktlinjer för hur specialpedagogen bör arbeta med handledning i förskolans verksamhet, har studien visat på hur specialpedagogerna själva eller tillsammans med rektorerna på sitt område arbetar fram lokala former för handledningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Alenklint, Linn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Småföräldrar och arbetsliv: En kvalitativ studie av vilka faktorer som påverkar småbarnsföräldrars sysselsättningsgrad i arbetslivet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en förståelse för vilka faktorer som småbarnsföräldrar upplever och uppfattar ligger till grund för deras sysselsättningsgrad i arbetslivet. Vidare så undersöktes eventuell upplevd tidspress hos föräldrarna och om den kan ha någon betydelse för barns utveckling. Studien undersökte också hur småbarnsföräldrar uppfattar samhällsnormer och könsperspektiv i förhållande till arbetsliv och familjeliv. Studiens forskningsfrågor var: Vilka faktorer påverkar valet av heltidsarbete och deltidsarbete enligt småbarnsföräldrar? Hur upplever och beskriver småbarnsföräldrar tidspress och vilka konsekvenser kan deras tidspress få för barns utveckling? Hur beskriver småbarnsföräldrar valet av sysselsättningsgrad i förhållande till samhällsnorm och könsperspektiv? Studiens metod var kvalitativ metod med semistrukturerad intervju. De viktigaste resultaten i studien var att ekonomi är en faktor som påverkar till heltidsarbete och tid med barn är en faktor som påverkar till deltidsarbete. Tidspress upplevs och beskrivs som något som alla småbarnsföräldrar upplever i olika utsträckning och det fanns en uppfattning att tidspress inte är gynnande för barns utveckling. De områden som är svårast att få tid till är tid med barn, hushållsarbete och tid för egna intressen. Sysselsättningsgrad kopplat till normer och könsperspektiv beskrivs i studien. Ett resultat av undersökningen visar på en uppfattning hos informanterna att kvinnor generellt har ett något större intresse för att ägna mer tid åt hushåll och barn. Hushållsarbete är något som informanterna beskriver som ett arbete som saknar anseende men är viktigt. Vidare så uppfattas eventuella pensionsskillnader mellan män och kvinnor som något som kan vara problematiskt men som går att åtgärda. Arbetsplatsens normer är en faktor som påverkar föräldrars val av sysselsättningsgrad. Vidare faktorer som påverkar sysselsättningsgrad är hushållets ekonomi och arbetets karaktär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alenrud, Jenny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Specialpedagogisk verksamhet i dagens grundskola.: En studie utifrån kommunikation, förändringsarbete och ledarskap.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Alexandersson, Amelia
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lindström, Anna
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  ”Motivationenes påverkan på läsinlärningen”: En studie om lärares arbete med motivation i läsinlärningen i grundskolans årskurs 1.2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Denna studie är fokuserad på hur lärare tänker kring sina elevers och sin egen motivation i samband med läsinlärningen i årskurs 1. I studiens bakgrund definieras motivation samt läsinlärning som är viktiga för studien. Vidare presenteras tidigare forskning om motivation samt motivation kopplat till läsning. Genom kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1 ska en tydligare bild ges av hur motivation används i läsinlärningen. Insamlat material analyseras tematiskt och diskuteras utifrån tidigare forskning och motivationsteorierna “Teorin om förväntningar och värden” och “Tron på sig själv och sin egen kapacitet”. Studiens resultat visar att lärare anser att exempelvis trygghet, nyfikenhet och intressant material är viktiga aspekter för att deras elever ska känna sig motiverade. Vidare visar studien att lärarnas egen motivation kan ha både negativ och positiv påverkan på elevernas motivation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Alkberg, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Löf, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Särskilt stöd och inkludering: - En intervjustudie om implementering av intentioner och krav i 2010 års skollag2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim with this study is to describe, analyse and understand the way intentions and requirements of the 2010 Education Act relating to special needs and inclusion are implemented in primary schools. The study is based on qualitative interviews with five principals, four special needs teachers and four (normal) teachers. The research questions are: What do the various occupational groups know about the Act’s intentions and requirements? In what way is the Act implemented in schools, i.e. in what way are the various occupational groups working with special needs and inclusion in primary schools? What circumstances impact the schools ability to implement what the Act prescribes? The results have been analyzed on the basis of special needs perspectives, relational and categorical perspectives but also different aspects of inclusion. The study shows that some of the teachers have a categorical perspective and some of them have a relational perspective. Most of them saw possibilities with inclusion. One condition for inclusion to function at its best is that the principal is supportive of the idea and lays a sound foundation.

 • 45.
  Alkbring, Mikael
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Planering: i huvudet på en historielärare2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur historielärare tänker kring planeringen av undervisningen för att hinna ge eleverna en översikt av historien och nå de ambitiösa målen i styrdokumenten och anknyta till elevers livserfarenheter så att elever kan förstå och bli intresserade av historia samt hur lärarna konkret lägger upp vissa moment av historien. Fyra gymnasielärare har intervjuats under 1-1,5 timme och tre av intervjuerna spelades in på band medan den fjärde antecknades. Intervjuerna skrevs ut från band, kortades och redigerades varsamt. Undersökningsresultatet pekar på vikten av att läraren gör ett medvetet urval för att hinna fram till modern tid och göra de nödvändiga historiska kopplingarna till nutid. Utan urval kan historieundervisningen i hög grad bli en förmedling från läraren med för lite bearbetning och social interaktion för eleverna. Läraren måste växla mellan en övergripande nivå där de stora utvecklingsdragen visas för eleven och en nivå där man visar hur den lilla människan hade det. Har man för mycket av undervisningen på en övergripande nivå blir historien abstrakt för eleverna. Om man å andra sidan inte fortlöpande refererar till orsaker och konsekvenser och låter eleverna fundera över detta och visar större utvecklingssammanhang riskerar historien för eleverna bara att bli ett antal oberoende händelser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Al-Khalisi, Saif
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lindgren, Ludvig
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Formativ bedömning inom idrott och hälsa: En intervjustudie med gymnasielärare2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att arbete med formativ bedömning kan ha en stark effekt på lärandeprocessen både för lärare och elever. Denna form av bedömning delar ansvaret för lärandet till tre olika aktörer: lärare, elev och även kamrat som tillsammans ska stödja och fördjupa lärandet. Det forskning även pekar mot är att det finns en utmaning med användandet av formativ bedömning för idrott och hälsa-lärare inom deras ämne. Det uppstod även nya utmaningar på grund av coronapandemin där Folkhälsomyndighetens direktiv krävde att gymnasieskolorna skulle stängas ner och att undervisningen skulle utföras på distans. Distansundervisningen resulterade i att idrott och hälsa-lärare med sitt praktiskt inriktade ämne tvingades förändra sin planering och bedömning. Studien syftar därför till att undersöka och bidra med kunskap kring hur gymnasielärare uppfattar och använder formativ bedömning, detta med utgångspunkt från Black och Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. Både inom vanlig fysisk undervisning och även under perioden med distansundervisning.  Undersökningen av detta utfördes genom sju kvalitativa intervjuer med gymnasielärare som distansundervisade ämnet idrott och hälsa. Resultatet i denna studie visar att idrott och hälsa-lärare utnyttjar aspekter av formativ bedömning som att ge feedback och att skapa belägg för lärandet, men aspekter som att skapa förståelse för lärandet utnyttjas mindre. Att undervisningen inte kunde bedrivas på plats i skolan gjorde att idrott och hälsa-lärarna upplevde svårigheter med att använda och ge formativ bedömning. Lärarna planerade om momenten på distans till att bli mer teoretiska för att bättre kunna veta vad eleverna faktiskt har lärt sig. Elever som föredrar teoretiska uppgifter före praktiska motiverades av det större ansvarstagandet, jämfört med de elever som behöver rutin och lärare vid sig. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Alm, Anita
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Forsgren, Tuuli
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten.
  Henrysson, Sten
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Catalogus discentium vid Jockmocks schola, ifrån åhr 1732. tå hon tog sin början": en bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Alm, Anita
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Henrysson, Sten
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Gällivare lappskola 1756 - 1850: en elevmatrikel jämte analys1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Alm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Bohman, Jonas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kompetensutveckling.: En fallstudie på ett livsmedelsföretag gällande kollektivanställdas förhållningssätt till kompetensutveckling.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur kollektivanställda medarbetare vid ett tillverkningsföretag i norra Sverige förhåller sig till kompetensutveckling. De teorier som ligger till grund för den avslutande analysen är relevant litteratur vilka alla behandlar problematik gällande kompetensutveckling i alla dess former. Den metodologiska bakgrunden till denna studie är hermeneutisk till sin natur, med andra ord söker studien skapa ny fördjupad förståelse gällande det undersökta fenomenet. Insamlandet av data har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där intervjumallen konstruerats i syfte att fånga upp relevanta teman gällande respondenternas uppfattningar rörande kompetensutveckling.Resultatet av den empiriska undersökningen visar på både goda möjligheter till utveckling inom företaget men också på vissa utvecklingsområden där respondenterna önskar att ytterligare resurser investerades. Analysen visar på att förhållanden och generella uppfattningar rörande kompetensutveckling på det undersökta företaget i mångt och mycket överrensstämmer med vad som beskrivs i litteraturen, dock identifierades ett flertal områden där insatser skulle bidra med att ytterligare höja kompetensnivån i företaget och säkerställa att ny kunskap i större mån kommer organisationen till godo.

 • 50.
  Almarlind, Pia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Abrahamsson, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  A study of inter-rater agreement when teachers assess students´laboratory skills in science.2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Poster
1234567 1 - 50 av 3421
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf