umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2428
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aartsen, Marja
  et al.
  Beland, Daniel
  Edmondson, Ricca
  Ginn, Jay
  Komp, Kathrin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nilsson, Magnus
  Perek-Bialas, Jolanta
  Sorensen, Penny
  Weicht, Bernhard
  Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning2012Report (Other academic)
 • 2.
  Aartsen, Marja
  et al.
  Social Sciences, VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Komp, Kathrin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The future of greying Europe: Conclusion2013In: Old age in Europe: A textbook of gerontology / [ed] Komp, K., & Aartsen, M., Dordrecht: Springer Netherlands, 2013, p. 131-136Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Although Europe’s population is greying, the future of Europe does not look grey. What can be learned from this book is that old age is not necessarily characterized by frailty and decline, but instead can be a time of self-fulfillment, activity, and social participation. Moreover, we now know that population ageing does not need to threaten extant social and welfare state-related institutions, but instead opens up potentials for restructuring and reinvention. Life expectancy is longer than ever before and living conditions that enhance healthy ageing have very much improved. New technologies and Information and Communication Technologies may assist older people to stay in their homes longer. The growing possibilities to reach a good old age may have given rise to what is sometimes called ‘a silver economy’: an economy with all kinds of new products and services, particularly aimed at the growing share of healthy and wealthy senior citizens. The greying of Europe might, thus, ultimately lead us into a bright and colourful future.

 • 3.
  Abdali Cabrera, Nadia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Linn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Socionomstudenters välbefinnande: En studie om studenternas psykosociala välbefinnande vid Umeå Universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien syftade till att kartlägga och beskriva hur det psykosociala välbefinnandet såg ut bland socionomstudenterna vid Umeå universitet.  Tidigare forskning visar på att nedsatt välbefinnande är vanligt bland studenter.  Genom att undersöka studenternas psykosociala studiesituation i relation till deras subjektiva och objektiva välbefinnande kartlades en bild av hur det ser ut på socionomprogrammet. Studien omfattar alla campusstuderande terminer vid Umeå universitet. Krav-, kontroll- och stödmodellen har använts för att beskriva studenternas psykosociala arbetsmiljö och General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) användes för att mäta studenternas välbefinnande. En enkät skickades ut till samtliga studenter, vilken innehöll kvantitativa och kvalitativa inslag. Resultaten visar att 47,2% av studenterna har ett nedsatt välbefinnande samt att 64,2 % upplevde lätta eller svåra upplevelser av ångest, oro eller ängslan. Majoriteten av studenterna hade besvär med sömnen och visade på trötthetstecken som huvudvärk samt upplevde stress i relation till sina studier. Ju högre stress studenten upplever desto sämre välbefinnande. Studenterna visade på högt eget inflytande över sina studier (94,6%) samt att de kan hantera de krav som ställs på dem (97,3%).

 • 4.
  Abiib, Ahmed
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johansson Garellick, Filip
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Haines Gärding, Mikael
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Pojkar och Mäns heder - Finns den?: En kvalitativ studie om mäns utsatthet i hedersrelaterade förhållanden.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Abrahamsson, Evelin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ungdomsinflytande i Örnsköldsviks kommun: En tematisk analys om ungas möjlighet till ökat inflytande i Örnsköldsvik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on three focus group interviews with minors living in Örnsköldsviks municipality. The aim is to investigate what minor individuals want to gain more influence in that concerns their citizenship rights. It also aims to investigate what obstacles there is in their surroundings that prevent them from influencing it. I have conducted semi-structured interviews with the focus groups. The theoretical framework consist of T.H Marshalls theories about citizenship, with the division of civil, political and social rights. Important theoretical conclusions from Tom Bottomore and Rut Lister theories about different group’s substantial opportunities to use their rights in their citizenship has also been used. The conclusion is that the minors living in Örnsköldsvik want to get more influence on their school, places to meet and the opportunity to create a culture place for them to practice music and other culture. The minors experience several obstacles to being able to gain real influence on their citizenship rights. Their young age was one explanation, but there are also laws and rules that prevent them from participating and gaining influenceof their rights in their citizenship

 • 6.
  Abrahamsson, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Alla är vi Charlie?: En diskursanalys av kampanjen #JeSuisCharlie på Twitter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har haft som mål att skapa förståelse för hur hashtagkampanjen #JeSuisCharlie komatt användas på den sociala medieplattformen Twitter efter attacken mot satirtidskriften CharlieHebdo i Paris, den 7 januari 2015. Med kritisk diskursanalys som metod har vi sökt studera påvilka sätt vissa twittrare använde sig av kampanjen och hur de identifierade sig med Charlie.Charlie Hebdo kom för vissa twittrare att bli en symbol för det fria ordet, men det fanns även desom inte ville ställa sig bakom Charlie Hebdos budskap. Vi har därför också sökt analysera detavståndstagande som formulerades mot kampanjen bland vissa twittrare. Detta till följd av dereflektioner som uppstod över att så många valde att identifiera sig med en tidning som tidigarekritiserats för att vara islamofobisk. Analysen visar hur #JeSuisCharlie därmed kom att bli entvetydig och komplex symbol för yttrandefrihet, som också bidrog till att reproducerakonfliktlinjer mellan det demokratiska ”Väst” och de muslimska ”Andra”.

 • 7.
  Adolfsson, Josefin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att ge och känna för andra: En studie om emotionellt arbete i förhållande till kvinnors möjlighet att vara chef2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnor innehar idag färre chefspositioner på den svenska arbetsmarknaden. För att öka förståelsen kring varför färre kvinnor jämfört med män är chefer syftar uppsatsen till att förstå om emotionellt arbete är relaterat till möjligheten för kvinnor att vara chef i Sverige. Det emotionella arbetet i uppsatsen handlar om ett omhändertagande känsloarbete som sker till förmån för andras välmående. I uppsatsen definieras emotionellt arbete med hjälp av två dimensioner. Den första dimensionen handlar om att ge emotionellt stöd och den andra om viljan att ge emotionellt stöd. Data från ESS år 2012 studeras med hjälp av beskrivande analyser och logistisk regression. Resultaten visar att kvinnor som är chefer har en lägre nivå av emotionellt arbete jämfört med kvinnor som inte är chefer. Den lägre nivån av emotionellt arbete bland kvinnor i ledande positioner kan antingen tolkas som att kvinnor i chefspositioner anpassar nivån av emotionellt arbete eller att de är kvinnor med en låg nivå av emotionellt arbete som blir chefer. Den manliga normens primat, glastaket och genusskapandet diskuteras vara faktorer som bidrar till att kvinnor i ledande positioner begränsas, vilket skulle kunna vara en anledning till att kvinnor i chefspositioner har en lägre nivå av emotionellt arbete. En eventuell anpassning av den emotionella arbetsnivån bland kvinnor i ledande positioner diskuteras även vara en potentiell faktor till en reproducering av den vertikala könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige. För att minska den vertikala könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden kan det därför finnas en poäng i att uppmärksamma att kvinnor i ledande positioner har en lägre nivå av emotionella arbete.

 • 8.
  Adolfsson, Maja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”I princip svensk”: En kvalitativ studie om hur fem unga med utländsk bakgrund upplever och hanterar rasifiering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur unga med utländsk bakgrund upplever rasifiering och vilka strategier de använder sig av för att hantera rasifieringen. Fokus föreligger på hur rasifiering “görs” samt vilka strategier som används av dem som utsätts för rasifiering i förhållande till samhällets dominerande diskurser. Genom kvalitativa intervjuer med fem unga med utländsk bakgrund har material samlats in. Av intervjuerna framgår att samtliga respondenter upplever att de tillskrivs annorlunda egenskaper och förväntningar än vad som följer av den dominerande vithetsnormen. Rasifiering “görs” genom att rasifierade bedöms som avvikande utifrån vithetsnormen och föreställningen om en svensk kulturell homogenitet. Föreställningar om annorlundaskap skapar förväntningar om att rasifierade personer ska uppträda på ett annat sätt än vad som ryms inom föreställningen om svenskhet. Därigenom utsätts de för vardagsrasism och strukturell rasism i samhället. De strategier respondenterna använde sig av för att hantera rasifieringen delas in i offensiva respektive defensiva strategier. De förstnämnda är exempelvis att motbevisa stereotyper eller att på olika sätt bekämpa strukturen. Exempel på defensiva strategier är att förneka att man är utsatt för rasifiering. Med utgångspunkt i studien föreslås fortsatt forskning för att fördjupa kunskapen om hur svenskhet konstrueras och reproduceras inom olika domäner av samhället, från samspelet mellan individer till strukturell nivå inom samhälleliga institutioner. Vidare behövs forskning om hur offensiva och defensiva strategier påverkar olika gruppers möjligheter till likabehandling.

 • 9.
  Adolfsson, Mattias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Söderlund, Sebastian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Varför vill ni inte delta?: En kvantitativ studie om orsaker till låg svarsfrekvens på en medarbetarundersökning.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Runt om i landet lägger företag och organisationer stora summor på medarbetarundersökningar varje år. För att dessa undersökningar ska bidra till verksamheten krävs en hög svarsfrekvens. Företaget hade på sin medarbetarundersökning 2014 förlorat ungefär 30 % av sin svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer som påverkat de medarbetare som valt att inte delta. Studien baserade sig på en enkät med ett totalurval av alla medarbetare på företaget. Resultatet av undersökningen visade att de faktorer som mest troligt har påverkat medarbetarnas till att inte delta är deras upplevelse av att inte känna sig anonyma på medarbetarundersökningen, att förutsättningar upplevdes olika för det som deltog och inte deltog, samt att, ett försämrat förtroende till företagets ledning ka ha haft inverkan på svarsfrekvensen.

 • 10.
  Adriansson, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Blomberg, Victor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Matchningen mellan arbetsvärderingar och arbetsförhållanden i Sverige: En kvantitativ studie av hur arbete värderas, realiseras samt relaterar till arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kartläggs svenska arbetstagares arbetsvärderingar och arbetsförhållanden samt matchningen mellan dessa två komponenter över tid vid tre mättillfällen. Detta för att se hur värderingar och de upplevda förhållandena relaterar till varandra under denna period och ifall detta har förändrats. Datamaterialet är hämtat från ISSP work orientations modul (1997,2005 och 2015). De dimensioner av arbetet som undersökts är; inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb samt autonomi i arbetet där de två senare är inre dimensioner av arbetet medan inkomst och karriärmöjligheter är yttre dimensioner. Vidare undersöks ifall matchningarna har någon påverkan på arbetstillfredsställelse samt organisatoriskt engagemang för att se huruvida kombinationen av att både värdera något samt få dessa värderingar uppfyllda ger någon extra effekt på dessa två arbetsattityder. För att kartlägga utvecklingen i Sverige har vi undersökt andelen som värderar samt andelen som upplever att de får värderingarna realiserade i arbetet samt kombinationen av dessa. Vidare har vi använt oss av multipel linjär regression för att undersöka matchningarnas påverkan på arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. Resultaten visar att de faktiska upplevda arbetsförhållandena har gått i en positiv riktning där fler tycks få sina värderingar uppfyllda i arbetet. Vidare visar resultaten att matchningarna tycks ha betydelse för arbetstillfredsställelse där de som både värderar en dimension högt samt får denna dimension realiserad har högre arbetstillfredsställelse än övriga matchningar med en extra hög effekt när det kommer till inre dimensioner av arbetet. Matchningarna har även betydelse för organisatoriskt engagemang där den andelen som både värderar en dimension högt samt får den realiserad har högre engagemang.

 • 11. Ahlberg, Beth Maina
  et al.
  Krantz, Ingela
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Lindmark, Gunilla
  Warsame, Marian
  'It's only a tradition': making sense of eradication interventions and the persistence of female 'circumcision' within a Swedish context2004In: Critical Social Policy, ISSN 0261-0183, E-ISSN 1461-703X, Vol. 24, no 1, p. 50-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper questions why female circumcision (FC) persists despite eradication interventions and the migration of people to non-practising countries and discusses the reasoning of Somali immigrants on female circumcision. It is based on interviews with diverse groups and individuals in the Somali community, mostly refugees in Sweden. Paradoxes implying denial and avoidance emerged. Female circumcision was described, as just 'a tradition' that has little to do with Islam. The fear of bringing up an uncircumcised daughter in the liberal sexual morality of Sweden was mentioned as a dilemma. Circumcised women said the health care they received during pregnancy and childbirth was poor while the law failed to take account of the experiences of the Somali people. We conclude that rather than eradication, interventions seem to have silenced and stigmatized the practice due to their failure to take account of its meanings, organization and contexts, including the diasporic dynamics within which immigrants negotiate identities.

 • 12.
  Ahlinder, Isak
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The impact of labor market insecurity on mental health among immigrants in Europe2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The impact of labor market insecurity on immigrants’ mental health is understudied. This current study investigated whether labor market insecurity, as measured by different employment arrangements, has detrimental impact on immigrants’ depression, and if so, how it compares to the role of unemployment. Furthermore, this study investigated whether labor market insecurity had more detrimental impact on immigrants than non-immigrants. To do so, data from seventh wave of European Social Survey (2014/2015) was divided into three separate immigrant groups; first-generation immigrants, second-generation immigrants and non-immigrants. The results shows that labor market insecurity among immigrants had detrimental impact on mental health. The effects were not restricted to the first- generation immigrants’ mental health, they could also be observed in the second-generation immigrants and among non-immigrants. The results presented in this thesis show that not only unemployment, but also insecure employment arrangement have negative impact on mental health, both among immigrants and non-immigrants.

 • 13.
  Ahlskog, Stina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Karlsson, Elisabeth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  HBT-arbete utifrån likabehandlingspolicy: Första och andra linjens chefers möjligheter för och föreställningar kring arbetet med HBT-frågor på Skellefteå kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  HBT-frågor är idag en alltmer omtalad fråga i den samhälleliga debatten. Sedan diskrimineringslagstiftningen ändrades år 2009 har organisationer ett alltmer omfattande ansvar att arbeta för att motverka diskriminering i alla dess former. Då Skellefteå kommun har fattat beslut om att öka sitt invånarantal till 80 000 invånare år 2030 görs stora insatser föratt se till att alla människor har samma förutsättningar att leva och verka i kommunen.Uppdraget var därför att undersöka första och andra linjens chefers möjligheter att utifrån den befintliga likabehandlingspolicyn arbeta med HBT-frågor. Studien baseras på 12 intervjuer med första- och andra linjens chefer på en kvinnodominerad och en mansdominerad arbetsplats inom kommunen. Resultatet visar att cheferna upplever en begränsning i hur de kan använda sig av likabehandlingspolicyn i sitt dagliga arbete. Dokumentet ses mer som spelregler snarare än något som konkret kan användas praktiskt. Den mest framträdande föreställningen kring HBT-frågor bland cheferna på de arbetsplatser som undersökts var att det inte fanns någon problematik med diskriminering inom deras verksamhetsområde. Därför fanns en föreställning bland några av cheferna att något förebyggande arbete med dessa frågorinte behövdes. Det går att utläsa vissa skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser i hur man arbetar med HBT-frågor samt de föreställningar som finns kring hur dessa frågor talas om på arbetsplatserna. Cheferna på de kvinnodominerade arbetsplatserna var mer benägna att bedriva ett proaktivt likabehandlingsarbete än cheferna påde mansdominerade arbetsplatserna. Ingen bedriver dock ett specifikt arbete med HBT-frågori dagsläget.

 • 14.
  Ahlstrand, Johannes
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svedberg, Josefin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kuratorers tankar om relationens betydelse i samtalsbehandling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna kandidatuppsats är att utforska hur professionella hjälpare inom psykiatrin i Norrland etablerar och upprätthåller hjälpande relationer samt vilken syn de har på betydelsen av relationen för behandlingens utfall. I studien intervjuades fyra kuratorer som var anställda på psykiatriska kliniken i Norrland, varav två kvinnor och två män som representerade olika mottagningar. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en hermeneutisk metod och strukturerades upp med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att intervjupersonerna såg relationen som väldigt viktig, både för att få till stånd en behandling men också för att upprätthålla en pågående behandling. Relationen i sig ansågs vara en bärare av hjälpen såväl som en hjälp i sig. Vi fann också att relationskompetens är en nödvändighet för att en behandling ska fungera. Begrepp som lyftes var autenticitet, att behandlaren är genuin, vågar visa känslor och reaktioner gentemot patienten. Ännu en faktor som särskilt påtalades var vikten av att som behandlare ha ett icke-dömande förhållningssätt gentemot patienten och se denne på ett realistiskt vis, vilket innebär att behandlaren ser patienten för den person den är.

 • 15.
  Ahlström, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bullying and social objectives: A study of prerequisites for success in Swedish schools2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis examines the relationship between organizations structure, culture and leadership. The specific organization that has been studied is Swedish secondary schools. The Swedish schools have a divided task, first to develop the students academic skills and secondly to develop the students socially and civically. This thesis has its interest on the schools social environment with special interest focused on questions regarding bullying and insulting behaviour. The data that has been used consists of interviews and questionnaires with students, teachers and principals in 24 Swedish schools that have been studied in a larger study. This work is a part of a project called Structure, Culture and Leadership – prerequisites for successful schools?.  The 24 schools that took part in the SCL study were divided in to four different groups depending on how well they are succeeding in reaching the social and academic objectives formulated in the steering documents. The main result show that principals that succeed to align structure and culture in relation to both the social and academic objectives are the ones that can be perceived as successful. It is these schools that have the lowest level of bullying and the highest grades. The principal takes social responsibility and takes questions in relation to bullying and insulting behaviour seriously. By doing that the principal can communicate the seriousness of the topic in order to develop awareness within the organization and a preventive work can therefore be possible. In schools that work with the students’ ability to be participative seems to develop the students both socially and academically.

 • 16.
  Ahlström, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Med hänsyn till både tid och rum: systematiskt kvalitetsarbete i fyra dimensioner2018In: Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar / [ed] Niclas Rönnström & Olof Johansson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, p. 297-322Chapter in book (Refereed)
 • 17.
  Ahlström, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Mobbning i svensk forskning2014In: Framgångsriks skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap / [ed] Jonas Höög & Olof Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 217-233Chapter in book (Refereed)
 • 18.
  Ahlström, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Rektorers syn på mobbning: eller "Vi är som alla andra"2014In: Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap / [ed] Jonas Höög & Olof Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 197-216Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Ahlström, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Rektors ansvar: Att ta ställning?2014In: Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy / [ed] Elisabet Nihlfors & Olof Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, p. 179-191Chapter in book (Refereed)
 • 20.
  Ahlström, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Student participation and school success: A study about participation, grades and bullying among 9th grade students in Sweden2010In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, Vol. 1, no 2, p. 97-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish school law and curriculum it is stated that students shall be participative in their work. They should work in a participative manner and the pedagogical idea is that influence and participation has multiple benefits for the students’ development. In this article the relationship between student participation and school success is examined. By using a theoretically based participation index eight schools were chosen to be closer examined. Success was measured by the schools grades and the level of perceived bullying among the students. Student participation seems to have beneficial effects on the students’ academic and social development. In schools that have higher level of student participation the grades were higher and the level of perceived bullying among the students was lower than schools with a lower level of participation.

 • 21.
  Ahlström, Björn
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Höög, Jonas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Measuring the social and civic objectives of schools2010In: School Leadership: International Perspectives / [ed] Stephan Huber, Bern: Peter Lang Publishing Group, 2010, p. 19-37Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Ahmad, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Athman Nadir, Soma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i en mellanstor kommun kan arbeta med kvinnor som är över 18 år och blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten i en mellanstor kommun kan arbeta med kvinnor som är över 18 år och blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Studien riktar sig in på de insatser som kan erbjudas, hur utredningsarbetet kan se ut samt belysa socialsekreterares upplevelse kring den kundkap de har om hedersrelaterat våld och hederkultur. Kvalitativa intervjuer med fyra socialsekreterare i en mellanstor kommun i Sverige genomfördes om står för studiens empiri. Det resultat som har framkommit är bl a att de insaser som finns är främst i form av skydd tex kvinnojourer och skyddad identitet. insatserna sker i samband med utredningsarbete där socialsekreteraren tillsammns med klienten kommer överens om lämplig insats. Gällande socialarbetarnas kunskap om hederskultur upplever vissa att deras kunskap inte är tillräcklig medan andra tyker att deras kunskap är tillräcklig. Detta då de anser att kunskapen är tillgänglig och nära till hands om de vill använda sig av den via t.ex. kollegor och specialister inom området. Ett tydligt samband utmärktes mellan kulturkompetens och val av insats.

 • 23.
  Ahnlund, Petra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Influence in elderly and disability care2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Influence in elderly and disability care

  Care for elderly and care for persons with disabilities are two sectors in the welfare state, aiming to give support, care and service when needed. There are both similarities and differences between the two sectors, our interest is how the concept influence has been discussed and understood in this both sectors. Influence is regulated in the Swedish Social Service Act and in the act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments but is operationalized in different ways in care for elderly and care for persons with disabilities. It is for example much more concrete described for the care of persons with disabilities. In the care for elderly, influence is described in a more general way whit diffuse terminology.

  The aim with the presentation is to discus differences and similarities in relation to influence and its consequences for the every day life. Laws, policies and previous research are discussed as is interviews with personnel working in respectively sector focusing on their descriptions of what they do at work. Our results show that personnel in the care for persons with disabilities include their clients in their work, influence is more visible for that group, and it is something obvious to consider at work in relation to participation and influence in ones own life. For the personnel in the care for elderly, influence is not as visible as a concept and when they talk about their work, they talk about routines and organisational needs. Our conclusions are that organisational guidelines as well as laws and policy decisions creates different opportunities to make influence for clients possible. 

 • 24.
  Ahnlund, Petra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Omsorg som arbete: Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: At the central administrative level in Sweden, care work is presented as a complex task for which personnel require special qualifications. In elderly care, questions of training and qualifications form the highly topical theme noticed by central actors. According to The National Board of Health and Welfare, the supply of manpower and the educational levels of the workers are the most important factors in ensuring high quality care for the elderly. The question of educational levels is, however, with the exception of personal assistants, not given as much attention in care for people with disabilities.

  Aim: The aim of this dissertation is firstly to compare elderly care and care for persons with disabilities with the focus to describe and analyse education and work environment in these sectors. Secondly, the aim is to analyse if, and if so how, questions of education interacts with personnel’s view of the social work environment.

  Methods: The thesis is comprised of four studies and paper 1, 2 and 3 are based on the results of a qualitative interview study, which was comprised of 48 persons who worked in elderly care and the care for persons with disabilities. Of the 48 persons who took part in the study, 11 of them worked as middle managers and 37 worked as care workers in the every day care. Paper 4 consists of a research summary on how education for care workers is being studied in a Swedish and an international context.

  The personnel who participated in the interview study work in different care settings; in elderly care the personnel work in both sheltered housing and public home care services. In the care for disabled persons, the personnel work in residential housing with special services, in public daily activities for people with intellectual disabilities and as personal assistants.

  Result: Both managers and personnel find it important for care workers to have a degree of educational background as a basis for the learning process at the work place. The results also show that educational levels and the work environment are themes that are discussed differently by different actors. In previous research on education for care workers in both elderly care and the care for People with disabilities, academic education or education at a ground level has been seen as problematic due to the distance it is said to create between the worker and the care recipient. My results show that the discussion about education for care workers has become rather biased, and that highly educated personnel tend to be more aware of the power they possesses and that the relation to the care receiver is important. In elderly care the issue of education seems to be more a question of a general educational level. In the care for people with disabilities, the question of education for personnel is on a more individual basis, where the care workers learn together with the care recipient. Educational levels, the work environment and relations with colleagues and care recipients are connected and support from the managers is important for understanding the work and the relational perspective.

 • 25.
  Ahnlund, Petra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Utbildning och mångfald2010In: Omsorg och mångfald / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups , 2010, p. 179-192Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Andersson, Tommy
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Snellman, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sundström, Madelene
  NCK.
  Heimer, Gun
  NCK.
  Prevalence and Correlates of Sexual, Physical, and Psychological Violence Against Women and Men of 60 to 74 Years in Sweden2017In: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Past-year sexual, physical, and psychological violence against women and men aged 60 to 74 years was studied. The data derived from a nationally representative survey on violence in which approximately 2,800 women and men aged 60 to 74 years in Sweden participated. Women were significantly more likely to have been subjected to at least one form of violence in the past year. The prevalence of sexual violence as well as systematic and repeated psychological violence was found to be significantly higher for women than for men. Sexual violence was the most common form of violence against women. Systematic and repeated psychological violence was the most common form of violence against men. Additional gender differences were found in relation to victim characteristics. While associations among women were found between violence victimization and sociodemographic characteristics, health as well as social capital, only health-related characteristics were found to be associated with past-year violence victimization among men. Among women, economic problems, posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms, lack of trust in other people, and not having anyone to talk to were associated with violence victimization. Poor psychological health and an at-risk consumption of alcohol were found to be associated with violence victimization among men. The results highlight the importance of research on violence victimization to assess gender differences also when inquiring into the situation among persons in older generations. The results also indicate practical implications for caring professions; the need to inquire into the experiences of violence among older persons and to pay particular attention to these characteristics when encountering women and men in this age interval.

 • 27.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Omvårdnadsprogrammet: genomströmning, etableringsgrad och utbildningens relevans2011Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den offentliga omsorgen om äldre och personer med funktionshinder arbetar i dag personal som tillsammans utgör det största yrkesområdet i Sverige. I rapporten studeras hur intentionerna med att höja utbildningsnivån för äldreomsorgens personal genom att formalisera all kompetens kring en utbildning lyckats. Till grund för analysen ligger enkätdata samt statistik från SCB.

  Undersökningen visar att gymnasieskolans omvårdnadsprogram inte som enda aktör kan utbilda personal i en omfattning som motsvarar de framtida rekryteringsbehoven. Detta trots att omvårdnadsprogrammet har en god genomströmning och trots att en stor andel av eleverna arbetar inom avsedda målgruppsområden efter avslutade studier. Av de som avgick från omvårdnadsprogrammet 2000 och som finns i arbete 2008, arbetade 78 procent i ett målgruppsområde, de flesta som vård- och omsorgspersonal (SSYK 513) följt av sjukstöterskor (SSYK 223 och 323).

  Rapporten visar att utbildningen på omvårdnadsprogrammet har förberett eleverna för kommande arbetsliv på ett bra sätt, ett påstående som både de som arbetade och de som inte arbetade inom vård- och omsorg instämde i. Däremot råder det en stor variation bland de som arbetade inom vård- och omsorgsfältet vad gäller om kunskapen tas tillvara på den nuvarande arbetsplatsen.

 • 28.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Social Welfare.
  Johansson, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Social Welfare.
  Omvårdnadsutbildning som mål eller medel?: Om legitimitetsproblem och kunskapssyn2006In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 13, no 3, p. 212-227Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Utbildning och kompetensfrågor för äldre- och handikappomsorgens personal: En forskningsöversikt2008In: Tidskriften Socionomens forskningsöversikt, ISSN 0283-1929, no 6, p. 70-82Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sauer, Lennart
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Inflytande2016In: Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra / [ed] Stina Johansson & Annika Taghizadeh Larsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, p. 119-128Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Attacken mot hagamannen inte konsekvens av pöbelmentalitet2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den tornedalska identiteten i Sverige – finns den?2017In: Tornionlaakson vuosikirja 2015-2017: Tornedalens årsbok 2015-2017 / [ed] Henry Barsk, Tapio Salo, Kyösti Satokangas, Haparanda: Tornionlaakson neuvosto , 2017, p. 12-45Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Economic Crime: Does Personality Matter2003In: International journal of offender therapy and comparative criminology, ISSN 0306-624X, E-ISSN 1552-6933, ISSN 0306-624X, Vol. 47, no 3, p. 335-355Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the publication of Edwin Sutherland's classical study, White Collar Crime, personality has been treated as completely irrelevant as a cause or as a correlating variable in studies of economic crime. This article questions that thesis. In an ongoing Swedish project studying economic crime in the areas of construction, engineering, and the music industry, 128 informants were interviewed regarding the personal character of the economic criminal compared to that of the law-abiding businessperson. Data were collected from five different regions in Sweden using the Big Five model, the personality model most often used within the field of personality research today. This article compares the results from the interviews with the few international studies that exist regarding economic crimes in these areas and common results are emphasized. It also presents nuanced analyses of the significance of personality in economic crime.

 • 34.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Fifflarens personlighet: en studie om personlighetsdragets betydelse vid ekonomisk brottslighet2002Report (Other academic)
 • 35.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Finns där ett kön bakom ekonomisk brottslighet?1999In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, ISSN 0105-1121, Vol. 22, no 2, p. 53-62Article in journal (Refereed)
 • 36.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Integrated criminology and biological related criminology facing white collar crime2015In: Advances in Criminology Research / [ed] Guzman Julia, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015, 1, p. 41-72Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  During the last two decades the rise of integrated approaches and biosocial approaches has given criminology a fresh theoretical and empirical approach. However, a full scale integration of these two approaches has not come to a conclusion over the etiological question of what forms the criminal mind. The aim of this article is to give an argument whereby the agenda of white collar crime research can be developed by a synthesis of integrated and biosocial factors. The argument takes its standpoint in one of the recent theories on white collar crime research today, the crime-as-choice theory by Shover, Hochstetler & Alalehto (2012). The theory proposes an integrated model of factors working on different levels. For example, the linkage between lacks of credible oversight on aggregated level, the existence of a crime-facilitative culture on organizational level, and propensities towards aggressiveness, thrill-seeking, resilience, and entitlement on individual level. However, as a typical social scientific theory the crime-as-choice theory lacks a complete etiological argument behind its proposed proximate causality. I elaborate upon the etiological concepts from the fields of evolutionary theory, biosocial criminology and institutional theory to exemplify how the crime-as-choice theory can get an even more coherent structure between ultimate and proximate causes.

 • 37.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ivar Kreuger: An International Swindler of Magnitude2014In: Radical Criminology, ISSN 1929-7904, no 3, p. 47-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay discusses the case of Ivar Kreuger, the founder of Kreuger & Toll Inc. (a Swedish match conglomerate), known as the “Match King”. After his death in 1932, Kreuger was accused of falsifying accounts, forging documents and concealing a misappropriation of funds of a massive scale in the USA and Europe during the 1920s. The aim of this study is to explore the case of Ivar Kreuger and the business world of which he belonged, from a perspective of critical criminology, and mainly a left realist viewpoint. Using an integrative approach by combining data on an institutional, organizational and individual level, the essay will explore the case as a rather typical phenomenon within a capitalistic economy, despite its extreme outcome. It was the combination of a culture which bred monopolistic endeavors in business, together with an autocratic style of leadership and an ego which was intent on conquering, which lead to one of the worst known swindles in the history of white collar crime.

 • 38.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kausalitet inom samhällsvetenskapen: en fallstudie av nazistiska partiframgångar i Tärendö kommun2018In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 120, no 1, p. 33-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article’s purpose is to discuss causality in the social sciences. More specifically, causality as the relationship between the necessary and sufficient conditions in order to derive why A, B, C ... cause Z. Its empirical focus is the1934 Tärendö municipal election within which the Swedish Nazi party received 30.8 percent of the vote as compared to surrounding municipalities where it received less than 4 percent of the vote. Its analytical foci are the necessary and sufficient conditions behind a historical event, as refered to by the so-called INUS model, derived from a number of formal logical rules (above all the rule of contraposition). In Tärendö, in contrast to surrounding communities, a number of socially prominent people (the forester, doctor, priests and farmers) supported the Nazi message and there was no established social-democratic alternative, besides a communist party, and only weakened bourgeois partial alternatives that formed a defense against Nazism.

 • 39.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Reglering som policyfråga: En diskussion om regleringens effekter vid ekonomisk brottslighet2012In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 99, no 3, p. 316-335Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Teknik och konflikt: LKAB 1946-19871992Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis examines the connection between technological dependence of mankind and its attitudes towards it. The issue is to what extent technological change in the workplace is a generator of conflict or a creator of consensus?

  The subject of the study is the Swedish mining company LKAB during the period 1946-1987. The case study concentrates on the approaches to new technology by the local union leadership and the LKAB company management.

  The analysis is carried out through a classification scheme over job- functions, divided into four functional categories. The classification is ranging from manually inclined work on the end to highly automized work on the other pole. The results show a clear and unquestionable development of mechanization. At the next level of analysis the focus is on approaches and ways of relating mechanization by the two parties took on the question, and how this influenced the relationships between the two parties. The final results show that technological change in general is a creator of consensus. However, at the same time, techno­logical change is an unequeal process because the company commands control over three kinds of power resources; ownership, the legislative right of paragraph 32 and the monopoly of technological expertis. Organized labour can only try to attain technological knowledge and high levels of worker support.

 • 41.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Act of Economic Crime: The Logic of Dirty Business and Normative Restrictions in the Swedish Restaurant Industry2000In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, ISSN 1404-3858, Vol. 1, no 2, p. 156-177Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Why do respected businessmen get involved in economic crime? This is the classic question posed by researchers of economic crime. In this article both the economic and normative conditions on how it is to run a business are described, exemplified by data from the Swedish restaurant industry. The data were collected through semistructured interviews from 119 restaurateurs and 12 authority representatives. The data are interpreted with three hypotheses as guidelines: the hypothesis of 'differential association', the hypothesis of 'cross-pressure' and the hypothesis of 'the first generation of immigrants', which was formulated as a consequence of Merton's 'strain theory'.

 • 42.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The logic of agency or the logic of structure in the concept of white collar crime: a review2018In: Crime, law and social change, ISSN 0925-4994, E-ISSN 1573-0751, Vol. 69, no 3, p. 385-399Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since 60s the white collar crime concept is divided in occupational crime versus corporate crime, exposing two different causal primacy: an agency logic and a structural logic. The logic of agency argues that corporate crime concept and the logic of structure is more or less useless for white collar crime research. The logic of structure argues that corporate crime has a validity in its own and describe a dimension of white collar criminality that the logic of agency doesn’t reach. The validity of this two positions is discussed by four crucial issues: The status of juristic persona, explanatory value, mens rea and suffering by punishment. It ends up in a Soritie paradox to which a three valued formal logic by the Stoicists Chrysippus is applied. The conclusion is that the logic of agency has the primacy, and the concept of occupational crime should be the prime concept for white collar crime.

 • 43.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Psychology Behind Tax Crime: An Evolutionary And Game Theoretical Scenario2012In: Competitiveness: Psychology, Production Impact and Global Trends .Business Issues, Competition and Entrepreneurship / [ed] Alexander M. Beckford, Julianne P. Larsen, Nova Science Publishers, Inc., 2012, p. 47-57Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The article explores the relation between the willingness of corporate entrepreneurs to pay taxes and the impersonal demand of the tax authority upon corporate owners to fulfil the tax system. The relationship is discussed from a modern evolutionary and game theoretical standpoint including concepts as inclusive fitness, reciprocal altruism, prisoner’s dilemma, tit-for-tat, etc. The application of this theoretical model shows how entrepreneurs are willing to pay unselfish taxes if the taxes are distributed for community expenses such as schools, medical care, etc. and/or if they receive some direct tribute for their corporate activity, such as extra personnel provided by unemployment offices and paid for by the tax system. If entrepreneurs do not trust that the tax system will be used in either of these two forms, they are likely to feel that their resources are being confiscated. They can then logically - from evolutionary and game theoretical standpoints - evade taxes because they view themselves as cheated by an impersonal tax system.

 • 44.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The rate of white collar crime: The hot spot of white collar crime in Sweden during the 2000 decade2012In: Crime rates, types and hot spots / [ed] Alexander D. Morina, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, p. 145-158Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The wealthy white-collar criminals: corporations as offenders2010In: Journal of Financial Crime, ISSN 1359-0790, E-ISSN 1758-7239, Vol. 17, no 3, p. 308-320Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to map out the corporate criminality among the 70 top-ranked corporations in the Swedish business world. It aims to identify properties common for companies that get a decision by a regulatory agency and which kind of properties there are when the regulatory agency goes to a decision.

  Design/methodology/approach – Data on decisions taken against violation (criminal, civil, or administrative) collected from annual reports (1999-2008) presented on the internet by eight regulatory agencies in Sweden. The corporations collected by the internet site “largest companies” and the Swedish business magazine Affärsvärlden (World of Business). The analysis of data were worked out by cross tab, designed as analysis of covariation between one independent variable to one dependent variable, or two or more independent variables (were one or more of them were held invariant to each other) to one dependent variable.

  Findings – Approximately, 60 companies (85.7 per cent) had at least one decision against them during the period 1999-2008, and 28 companies had more than five decisions (court, administrative law, objection or settlement) against them, which means that 40 per cent of the whole sample performed a carrier criminality. Among the variables, low profitability, interior business, and to some degree, management control tend to covary with some or all kinds of decisions given by the regulatory agencies.

  Originality/value – The paper provides the field of white-collar crime an investigation of corporations as offenders from the Swedish horizon. It provides regulatory agencies with a model of the causality behind the decisions against a corporation.

 • 46.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Trafficking in the Northern Countries: Eastern Prostitution from Russia to Sweden and Finland2002In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, ISSN 1404-3858, Vol. 3, no 1, p. 96-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Trafficking is a relatively new phenomenon in the research agenda on organized crime. In this article the spread of the phenomenon in Scandinavia is described and discussed. Special attention has been given to Russian-organized prostitution in the Tornio Valley (the borderarea between northern Finland and northern Sweden). The data for the article consist of observations at special 'deposit-sites' in Finland and interviews with the authorities concerned (police, customs, social services, Center for Disease Control (CDC), etc.) in Sweden, and also newspaper articles that have reported on the phenomenon. The methological projection of the article is exploratory in character with the purpose of describing the phenomenon, rather than being able to explain it. The results show that there is an organized trade in women in the Tornio Valley (set rendezvous points, pick-up sites, transport via Russian-registered minivans etc). Despite this the phenomenon cannot be tied conclusively to Russian-organized crime. One conclusion is that further research on this phenomenon should gather information from the Russian authorities and from the prostitutes themselves.

 • 47.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  White Collar Criminals: the State of Knowledge2015In: The Open Criminology Journal, ISSN 1874-9178, ISSN 1874-9178, Vol. 8, p. 28-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  White collar crime is the least studied and the least understood crime type in comparison to traditional crime types. This review highlights the recent developments in the state of knowledge over the white collar criminals. The review concerns the topics of demography, motivation for offending and career criminality among white collar criminals. It compiles the international results (mainly West-European) so far in the three topics. The review ends with a request on further research that needs to be done in four aspects: what is the main demographic difference between white collar offenders and confirmative non-offenders? How can we explain the difference in the age-crime relationship between street criminals and white collar criminals? Why do we still have the gender divergences by white collar criminals, despite the fact that women increase their participation into the labor market? And why do we know so little about the criminal motivation among white collar criminals?

 • 48.
  Alalehto, Tage
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Azarian, Reza
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  When white collar criminals turn to fatal violence: the impact of narcissism and psychopathy2018In: Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, ISSN 1544-4759, E-ISSN 1544-4767, Vol. 15, no 2, p. 215-226Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article takes as its point of departure Perri's view, according to whom the impact of personality traits such as psychopathy and narcissism has unduly been omitted in research on white collar criminality. However, this article argues that although such factors have an important role to play in some cases when white collar criminals turn violent in order to prevent the detection of their felonies, they constitute neither the necessary nor the sufficient conditions for white collar criminals to commit murders. This means on the one hand that, although potentially increasing the risk for violence, these traits are not by themselves sufficient as the triggers of violent acts and can function so only under certain social‐contextual circumstances. However, such personality traits are not by themselves necessary, as there can be empirical cases of fraud detection murder committed by white collar criminals lacking them. This position is supported by both a logical analysis of Perri's main arguments and by empirical evidence, consisting of a few real‐life cases of Scandinavian white collar criminals who have “turned red.”

 • 49.
  Alalehto, Tage
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Korsell, Lars
  Larsson, Paul
  Ekonomisk brottslighet: en nordisk reader2014Book (Other academic)
 • 50.
  Alalehto, Tage
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Larsson, Daniel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Avslutning2011In: Vinddriven kriminalitet på en vinddriven marknad: Ekonomisk och organiserad brottslighet, Borås: Recito förlag , 2011, 1, p. 206-213Chapter in book (Other academic)
1234567 1 - 50 of 2428
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf