Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 4179
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aalto, Johanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Gårner, Paulina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Säkerhet eller produktion först?: En kvalitativ studie om säkerhetsarbete på en processindustri i Sverige2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett fungerande arbetsmiljö och säkerhetsarbete är viktigt för att förebygga olyckor i arbetet. Därför är det intressant att undersöka hur säkerhetsarbetet i en processindustri upplevs, en organisation där medarbetare dagligen utsätts för risker i arbetet. Genom kvalitativa intervjuer har problemområdet undersökts i syfte att identifiera aspekter som påverkar säkerhetsarbetets förutsättningar. Studiens resultat visar att säkerhetsarbete är ett komplext område där organisatoriska, tekniska och kulturella aspekter kontinuerligt samspelar. Att säkerhet ständigt tävlar om prioritet mot produktionen är dessutom en ständig utmaning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2. Aartsen, Marja
  et al.
  Beland, Daniel
  Edmondson, Ricca
  Ginn, Jay
  Komp, Kathrin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Nilsson, Magnus
  Perek-Bialas, Jolanta
  Sorensen, Penny
  Weicht, Bernhard
  Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Aartsen, Marja
  et al.
  Social Sciences, VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Komp, Kathrin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The future of greying Europe: Conclusion2013Ingår i: Old age in Europe: A textbook of gerontology / [ed] Komp, K., & Aartsen, M., Dordrecht: Springer Netherlands, 2013, s. 131-136Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although Europe’s population is greying, the future of Europe does not look grey. What can be learned from this book is that old age is not necessarily characterized by frailty and decline, but instead can be a time of self-fulfillment, activity, and social participation. Moreover, we now know that population ageing does not need to threaten extant social and welfare state-related institutions, but instead opens up potentials for restructuring and reinvention. Life expectancy is longer than ever before and living conditions that enhance healthy ageing have very much improved. New technologies and Information and Communication Technologies may assist older people to stay in their homes longer. The growing possibilities to reach a good old age may have given rise to what is sometimes called ‘a silver economy’: an economy with all kinds of new products and services, particularly aimed at the growing share of healthy and wealthy senior citizens. The greying of Europe might, thus, ultimately lead us into a bright and colourful future.

 • 4.
  Abdali Cabrera, Nadia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Eriksson, Linn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Socionomstudenters välbefinnande: En studie om studenternas psykosociala välbefinnande vid Umeå Universitet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien syftade till att kartlägga och beskriva hur det psykosociala välbefinnandet såg ut bland socionomstudenterna vid Umeå universitet.  Tidigare forskning visar på att nedsatt välbefinnande är vanligt bland studenter.  Genom att undersöka studenternas psykosociala studiesituation i relation till deras subjektiva och objektiva välbefinnande kartlades en bild av hur det ser ut på socionomprogrammet. Studien omfattar alla campusstuderande terminer vid Umeå universitet. Krav-, kontroll- och stödmodellen har använts för att beskriva studenternas psykosociala arbetsmiljö och General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) användes för att mäta studenternas välbefinnande. En enkät skickades ut till samtliga studenter, vilken innehöll kvantitativa och kvalitativa inslag. Resultaten visar att 47,2% av studenterna har ett nedsatt välbefinnande samt att 64,2 % upplevde lätta eller svåra upplevelser av ångest, oro eller ängslan. Majoriteten av studenterna hade besvär med sömnen och visade på trötthetstecken som huvudvärk samt upplevde stress i relation till sina studier. Ju högre stress studenten upplever desto sämre välbefinnande. Studenterna visade på högt eget inflytande över sina studier (94,6%) samt att de kan hantera de krav som ställs på dem (97,3%).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Studenters välbefinnande
 • 5.
  Abdullahi, Mohamed Bashe
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Alkoholberoende: En studie på alkoholbehandlares förklaringar till alkoholberoende.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att, från behandlares perspektiv, undersöka vilka bakomliggandefaktorer som kan leda till alkoholberoende i arbetet med vuxna alkoholberoende. Studien hargenomförts med hjälp av en kvalitativ ansats genom att tre intervjuer gjorts med behandlareinom den privata öppenvården. Bakgrunden till studien är att det finns attityder ochgrupperingar i samhället som inte anser att alkoholberoende är en sjukdom, att det finns olikasynsätt på de bakomliggande faktorerna till beroendet. Studiens resultat stämmer i stor delöverens med det som finns i den tidigare forskningen inom ämnet. Tidigare forskning påvisaratt det finns två huvudsakliga faktorer som kan ligga bakom alkoholberoende, där den ena ärgenetik och den andra är miljö. Denna studies resultat stämmer i stor del överens med dentidigare forskningen eftersom behandlarna som intervjuats ser alkoholberoende som ensjukdom med flera symtom och de ser själva beroendet som en sjukdom. Enligtrespondenterna kan det även vara ett samspel mellan genetik och miljö, och att man ej skallutesluta det ena över det andra. Miljöfaktorer fokuserar mer på livshändelser och socialasituationer, medan genetiken fokuserar på ärftlighet och gener. Vid vändpunkten närklienterna söker behandling så finns det en rädsla för att förlora sin identitet när det måste taslivsviktiga beslut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abiib, Ahmed
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Skapandet av motståndskraftiga samhällen: En fallstudie om hur Jönköpings kommun arbetar för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att belysa hur samverkande lokala aktörer skildrar arbetet med att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering på lokal nivå. I ett försök att besvara studiens syfte har studien utgått från frågeställningarna vilka faktorer identifierarde lokala aktörerna som viktiga i arbetet för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping, samt vilka dilemman beskriver de lokala aktörerna i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping? För att besvara studiens syfte utfördes en fallstudie riktad mot Jönköpings kommun, där tolv semi-strukturerade intervjuer genomfördes med samverkande lokala aktörer. Intervjuerna gav respondenterna möjlighet att ge sina professionella utsagor om vilka faktorer och aktörer som bidrar till möjligheter eller dilemman. Som analysredskap användes tematisk analys för att identifiera centrala teman utifrån respondenternas utsagor.

  Studiens empiriska fynd visar att motverkandet av våldsbejakande extremism och radikalisering är komplext. Studiens respondenter beskriver b.la. att ett proaktivt områdesarbete samt en ökad kunskapsnivå hos första linjens aktörer avseende företeelserna som viktiga faktorer i skapandet av lokal motståndskraft. Dock belyser respondenterna en utmaning i att utvärdera effekten av det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun och respondenterna uttrycker även att ovissheten avseende delgivning av känslig information mellan olika lokala aktörer som ett hinder för det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Skapandet av motståndskraftiga samhällen
 • 7.
  Abiib, Ahmed
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson Garellick, Filip
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Haines Gärding, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Pojkar och Mäns heder - Finns den?: En kvalitativ studie om mäns utsatthet i hedersrelaterade förhållanden.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Pojkar och Mäns Heder - Finns den?
 • 8.
  Abildgaard, Johan Simonsen
  et al.
  Department of Organization, Copenhagen Business School, Denmark; The National Research Centre for the Working Environment, Denmark.
  Tafvelin, Susanne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Christensen, Marit
  Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Special issue editorial: new perspectives on workplace interventions2023Ingår i: Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, E-ISSN 2002-2867, Vol. 8, nr 1, artikel-id 12Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the current special issue is to promote and foster development, debate, and knowledge of workplace Interventions. It is fitting that SJWOP, being a Scandinavian journal, has taken on the task of foregrounding intervention research. Scandinavian work and organizational psychologists have since the late 1990’s been at the forefront of the development of research into organizational interventions, for example by promoting a focus on not only effect, but also on process evaluation. This tradition has been kept alive by new generations of Scandinavian researcher who share the ideals of increasing our knowledge about the working mechanisms of interventions. But organizational interventions have proven to be much broader than just participatory interventions, and the current special issue contains a range of intervention approaches and methodological approaches. The papers in the special issue each present different areas and approaches in advancing our knowledge about interventions. We are pleased to publish both conceptual papers on evaluation and new forms of intervention as well as evaluations of interventions expanding our methodological toolbox.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abrahamsson, Ella
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  En företagskultur i expansion: En kvalitativ fallstudie om att upprätthålla en startupkultur2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På dagens dynamiska och komplexa marknad har innovation framställts som en nödvändighet för en organisations överlevnad. Startups har framhållits som organisationer i framkant när det kommer till innovation. Vidare har kulturen i startups identifierats som en central byggsten i deras framgång, en kultur som utmanas när startups expanderar. I takt med att startupföretagen växer ökar de formella och strukturella inslagen i organisationen och de kulturella element som kännetecknar startupkulturen formaliseras för att gynna den förändrade strukturen. Syftet med studien var dels att undersöka hur medarbetare i en startuporganisation upplevde att företagskulturen påverkades i en expansionsfas, dels att undersöka vilka faktorer som kunde identifieras som värnande av företagskulturen. För att undersöka detta genomfördes en kvalitativ fallstudie, där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Studien visade att fallorganisationens företagskultur karaktäriserades av en familjär känsla, vilken utmanades under organisationens expansion. Organisationen har genomgått strukturella förändringar. Utvecklingen av funktionsbaserade avdelningar, med specialiserade teams och nya positioner, utgjorde en av de huvudsakliga förändringarna följt av införandet av mellanchefer. Införandet av struktur och formalisering av kommunikation och samarbetsformer hade en negativ inverkan på medarbetarnas känsla av samhörighet till organisationen i sin helhet. De kulturella förändringarna kunde i stor utsträckning härledas till medarbetarantalets drastiska ökning under expansionen. Organisationens storlek hämmade medarbetarnas nära och vänskapliga relationer, vilket utmanade den familjära kulturen. Slutsatsen för studien visade att områden som rekrytering, värdegrundsarbete, ledarskap, onboarding, teamkultur, utvecklingsmöjligheter och relationsbyggande aktiviteter kan utgöra upprätthållande faktorer för kulturen i startups under expansion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson, Evelin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ungdomsinflytande i Örnsköldsviks kommun: En tematisk analys om ungas möjlighet till ökat inflytande i Örnsköldsvik2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is based on three focus group interviews with minors living in Örnsköldsviks municipality. The aim is to investigate what minor individuals want to gain more influence in that concerns their citizenship rights. It also aims to investigate what obstacles there is in their surroundings that prevent them from influencing it. I have conducted semi-structured interviews with the focus groups. The theoretical framework consist of T.H Marshalls theories about citizenship, with the division of civil, political and social rights. Important theoretical conclusions from Tom Bottomore and Rut Lister theories about different group’s substantial opportunities to use their rights in their citizenship has also been used. The conclusion is that the minors living in Örnsköldsvik want to get more influence on their school, places to meet and the opportunity to create a culture place for them to practice music and other culture. The minors experience several obstacles to being able to gain real influence on their citizenship rights. Their young age was one explanation, but there are also laws and rules that prevent them from participating and gaining influenceof their rights in their citizenship

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Evelin Abrahamsson
 • 11.
  Abrahamsson, Hanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Alla är vi Charlie?: En diskursanalys av kampanjen #JeSuisCharlie på Twitter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har haft som mål att skapa förståelse för hur hashtagkampanjen #JeSuisCharlie komatt användas på den sociala medieplattformen Twitter efter attacken mot satirtidskriften CharlieHebdo i Paris, den 7 januari 2015. Med kritisk diskursanalys som metod har vi sökt studera påvilka sätt vissa twittrare använde sig av kampanjen och hur de identifierade sig med Charlie.Charlie Hebdo kom för vissa twittrare att bli en symbol för det fria ordet, men det fanns även desom inte ville ställa sig bakom Charlie Hebdos budskap. Vi har därför också sökt analysera detavståndstagande som formulerades mot kampanjen bland vissa twittrare. Detta till följd av dereflektioner som uppstod över att så många valde att identifiera sig med en tidning som tidigarekritiserats för att vara islamofobisk. Analysen visar hur #JeSuisCharlie därmed kom att bli entvetydig och komplex symbol för yttrandefrihet, som också bidrog till att reproducerakonfliktlinjer mellan det demokratiska ”Väst” och de muslimska ”Andra”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abrahamsson, Signe
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Danielsson, Louise
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hybridarbetets utveckling, en framgång eller ett misslyckande?: En kvalitativ studie om medarbetares och chefers upplevelser av hybridarbete som arbetsform2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a qualitative study, and the purpose is to investigate whether hybrid work is a successful way of working in matters of conflict, leadership, and control. The two questions that form the basis of the analysis are I: What does hybrid work mean and how does this affect employees in practice? And II: What impact does hybrid work have on leadership? The essay was written on behalf of and in collaboration with a Swedish government authority. The purpose of the essay has been developed in collaboration with the authority. Semi-structured interviews have been the main approach to data collection. The interviews took place at the relevant authority with both employees and managers. Thematic analysis based on Braune and Clark’s six steps (2006) has been carried out to analyze the data and to produce the results on which the study is based. The main results that emerged are that hybrid work based on several factors entails both advantages and disadvantages. Some of the results that emerged were that change in leadership is central to hybrid work and that it requires more from managers to adapt to this. There have also been results about loss of control for both managers and employees, as well as both a positive and negative impact on mood due to hybrid work. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abramsson, Julia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Lindmark, Lovisa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Dilemmat Samverkan: samverkan inom socialtjänsten i Norrbottens inland utifrån exemplet missbruksvård2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inlandskommuner i Norrbotten står ständigt för utmaningar i form av långa avstånd och hög personalomsättning. Missbruksvården är komplex och kräver bred kompetens för att möta klienter med individuella och unika erfarenheter. Samverkan mellan de små inlandskommunerna och de större kustkommunerna blir då ett viktigt verktyg för att garantera en likvärdig vård och insatser skapade utifrån individuella behov. Därav är syftet med vår studie att undersöka hur socialsekreterare i inlandskommuner i Norrbotten ser på villkor för samverkan utifrån exemplet missbruksvård. Med hjälp av kvalitativa metoder har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med tre socialsekreterare som är eller har varit yrkesverksamma inom missbruksvården i inlandskommuner i Norrbotten. Även en forskare i socialt arbete, som forskat på fenomenet samverkan, har intervjuats för uppsatsen. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys ur ett kulturellt organisationsperspektiv.

  Resultaten visar på att samverkan inte bedrivs i den utsträckning som kan behövas. Intresset för samverkan med andra kommuner var lågt, och inställningen var ofta att samverkan leder till lika många problem som lösningar. Samtidigt sågs samverkan inom den egna kommunen som någonting som var enklare i en liten kommun jämfört med stora kommuner. Försvårande omständigheter som hög personalomsättning och stora avstånd var närvarande. Även avsaknaden av vissa behandlingsformer försvårade arbetet. Intresset av att förbättra villkoren för samverkan var också svagt, och det var svårt att bibehålla de samverkansgrupper som fanns. I slutsatsen framkom att samverkan mellan kommuner är mycket komplext, framförallt när stora avstånd försvårar. Ett behov av stärkt kunskap om samverkan framträdde. Det krävs också en stärkt organisatorisk struktur när det kommer till samverkan, som kan bidra till gemensamma förutsättningar och en mer positiv inställning till samverkan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Absuge, Faiza
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Abdissa, Hermella
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  ATT ARBETA MED HEDERSVÅLD OCH FÖRTRYCK: En kvalitativ studie om insatser, svårigheter och brister i arbetet mot hederskulturen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skyddade boendens arbete med kvinnor som är utsatta för hedersvåld och förtryck har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Fler skyddade boenden har öppnats och stödet som ges till hedersutsatta kvinnor inom dessa verksamheter har utvecklats över tid. Ett flertal undersökningar har dock visat att flera yrkesverksamma som jobbar med hedersutsatta saknar tillräckligt med kunskap om problematiken. Flertal rapporter påpekar också att det inte finns en enhetlig definition av fenomenet hedersvåld och därmed behövs mer kunskap och fakta om problematiken för att kunna möta behovet. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare inom skyddade boenden i Stockholms län arbetar med hedersutsatta kvinnor samt vilka svårigheter de möter under arbetet med hänsyn till ovanstående problematik gällande kunskapsbristen inom området. Studien bygger på en i huvudsak kvalitativ metod, där vi intervjuat tre personal från tre olika skyddade boenden. Intervjuerna genomfördes utifrån den semistrukturerade metoden där vi hade förberett en intervjuguide med tema och frågeområde. En fenomenografisk ansats tillämpades och analysen av datamaterialet genererades i två kategorier. Resultatet visar att samtliga informanter på skyddade boenden arbetade främst med att skydda kvinnorna från hotbilden. Dessutom erbjöds det stödsamtal, krissamtal och motiverande samtal i samtliga skyddade boenden. Den stora utmaningen under arbetet enligt samtliga informanter är att stötta kvinnor som vill återvända hem trots alla risker. Den främsta svårigheten under arbetet med hänsyn till kunskapsbristen är yrkesverksammas olika uppfattningar om problematiken som skapar förvirring inom arbetsgruppen och försvårar arbetet. Informanterna berättade att vissa yrkesverksamma har en uppfattning om problematiken som inte bygger på fakta vilket ofta kan leda till felbedömning.  Trots alla ovan nämnda svårigheter ansåg inte samtliga informanter behovet av en generell riktlinje i arbetet med hedersutsatta. Samtliga informanter betonade vikten av att uppdatera sig med nya kunskap och vara vaksam på sig själv för att kunna utföra ett faktabaserat arbete. Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsats om att arbetet på skyddade boenden handlar främst om att skydda kvinnorna från hotbilden. En detaljerad och generell riktlinje i arbetet med hedersutsatta är inte nödvändig då hedersutsattas hjälpbehov varierar från individ till individ. Detta innebär då att handlingsutrymme ökar ytterligare när det kommer till individuella bedömningar.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ackermann, Alice
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Åström, Antonia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  "Vad är lagen till för då?": En kvalitativ studie om LSS-handläggares upplevelser av myndighetsutövningen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och analysera hur LSS-handläggare inom välfärdssystemet anser att lagstiftningarna kan inverka på deras myndighetsutövning samt hur LSS-handläggarna anser att brukare får de sökta insatserna utifrån sina individuella behov. Studien är baserad på en semistrukturerad intervjumetod med sex LSS-handläggare som antingen arbetar i en medelstor kommun eller i en stor kommun. De teoretiska utgångspunkterna som använts har rötter i organisationsteorin där analysen av data gjorts utifrån ‘top-down’ och ‘bottom-up’ styre samt gräsrotsbyråkrati.

  Resultatet av vår studie visade att informanterna ansåg att gällande lagstiftning, rådande kommunpolitik och chefskapet var väsentliga delar som påverkade deras myndighetsutövning på olika sätt. LSS-lagstiftningen upplevs föråldrad och svårapplicerad i dagens samhälle utifrån brukarens individuella behov. Det i sin tur medför dilemman i myndighetsutövningen, att lagen inte kan tillämpas på ett sätt som är fördelaktigt för brukaren. Studien belyser hur brukarens rätt till delaktighet, självbestämmande och jämlikhet kommer i uttryck i det praktiska arbetet utifrån handläggarnas perspektiv.

  Vi har kunnat se ett genomgående tema av ett ‘top-down’ styre i samtliga verksamheter som informanterna var yrkesverksamma inom. Studien indikerar att kommunpolitiken och chefskapet har inflytande på handlingsutrymmet. Lagstiftningarna LSS och SoL ska kunna fungera som kompletterande lagar, men det visade sig att det inte alltid används i kombination med varandra. Det finns även risk för att personer med funktionsnedsättning kan hamna mellan stolarna om de inte uppfyller alla krav enligt LSS. Vi uppmärksammade även att det kan finnas ett tolkningsföreträde hos beslutsfattaren framför brukaren. Ett mått på hur “att leva som alla andra” ser ut i praktiken finns inte, vilket försvårar handläggningen av ärenden. I studien har vi inte kunnat se något som tyder på skillnader i informanternas upplevelser av arbetet i samband med kommunens storlek eller vart informanterna arbetat geografiskt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adeli, Sakhi
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Förvaltning; Försörjningsenheten.
  Ensamkommande barn på HVB-hem: En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser och erfarenheter av integrationsprocessen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande barns upplevelser och erfarenheterav integrationsprocessen bland ensamkommande som har erfarenhet av att bo på ett HVB-hem.Semistrukturerade intervjuer gjordes med fem unga vuxna män som kommit till Sverige somensamkommande barn från Afghanistan. Materialet utmynnade i sju teman: boende ochutslussverksamhet, relation, språk och utbildning, integration, känslan av ensamhet ochutanförskap, psykisk ohälsa under asylprocessen samt i väntan på uppehållstillstånd.Resultaten visar att respondenterna upplevde att språket var viktigt för att komma in i detsvenska samhället och att det blev lättare att få ett arbete. Andra faktorer som de upplevdeviktiga för en lyckad integration är bland annat att skaffa svenska vänner, lära sig regler, densvenska kulturen och ett bra mottagande. Resultatet visar även det att respondenterna uppleveratt det har varit svårt att få svenska vänner både i skolan och i samhället, vilket bidrar tillutanförskap och ensamhet. Vidare visar studien att respondenterna tycker att socialarbetarebehöver mer utbildning i arbetet med ensamkommande barn för att få en bättre förståelse förderas kultur och vad barnen bär med sig. Intervjupersonernas upplevelser ger en beskrivning avhur de har haft det som ensamkommande barn, men det går inte att dra generella slutsatser tillen större population av ensamkommande. Sammanfattningsvis kan denna studieförhoppningsvis bidra till att förbättra förståelsen för ensamkommande barns behov undervistelsen vid HVB-hem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Adler, Simon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Medling av interpersonella konflikter på Arbetsplatsen: – en litteraturstudie2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien undersöker hur medling fungerar som verktyg för att lösa interpersonellakonflikter på arbetsplatser samt hur empowerment påverkar de berörda parterna. Medling innebär att en eller flera neutrala parter assisterar de tvistande parterna att nå en överenskommelse. Litteraturstudien omfattar forskning publicerad mellan 2003 och 2022.Syftet är att undersöka upplevelserna av professionell medling i interpersonella konflikter på arbetsplatser samt hur medling fungerar för att lösa dessa konflikter. Litteraturstudien byggerpå systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar där relevanta artiklar har analyserats genom tematisk analys. Resultaten visar att medling har möjligheter att förebygga konflikter och hjälpa parterna att lösa dessa konflikter. Medlingsprocessen ger individen en känsla av handlingsutrymme och makt då de tvistande parterna gemensamt arbetar fram lösningar på konflikten. Kritiken mot medling tar upp dess svårigheter att hantera maktobalanser. Medling kan maskera organisatoriska problem på arbetsplatsen och riskerar att underminera formella rättsprocesser när sådana skulle behövas.Slutsatserna av litteraturstudien är att medling har potentialen att fungera som ett verktyg för empowerment i interpersonella konflikter på arbetsplatser, men måste användas medmedvetenhet om dess begränsningar och risker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Adolfsson, Josefin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att ge och känna för andra: En studie om emotionellt arbete i förhållande till kvinnors möjlighet att vara chef2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnor innehar idag färre chefspositioner på den svenska arbetsmarknaden. För att öka förståelsen kring varför färre kvinnor jämfört med män är chefer syftar uppsatsen till att förstå om emotionellt arbete är relaterat till möjligheten för kvinnor att vara chef i Sverige. Det emotionella arbetet i uppsatsen handlar om ett omhändertagande känsloarbete som sker till förmån för andras välmående. I uppsatsen definieras emotionellt arbete med hjälp av två dimensioner. Den första dimensionen handlar om att ge emotionellt stöd och den andra om viljan att ge emotionellt stöd. Data från ESS år 2012 studeras med hjälp av beskrivande analyser och logistisk regression. Resultaten visar att kvinnor som är chefer har en lägre nivå av emotionellt arbete jämfört med kvinnor som inte är chefer. Den lägre nivån av emotionellt arbete bland kvinnor i ledande positioner kan antingen tolkas som att kvinnor i chefspositioner anpassar nivån av emotionellt arbete eller att de är kvinnor med en låg nivå av emotionellt arbete som blir chefer. Den manliga normens primat, glastaket och genusskapandet diskuteras vara faktorer som bidrar till att kvinnor i ledande positioner begränsas, vilket skulle kunna vara en anledning till att kvinnor i chefspositioner har en lägre nivå av emotionellt arbete. En eventuell anpassning av den emotionella arbetsnivån bland kvinnor i ledande positioner diskuteras även vara en potentiell faktor till en reproducering av den vertikala könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige. För att minska den vertikala könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden kan det därför finnas en poäng i att uppmärksamma att kvinnor i ledande positioner har en lägre nivå av emotionella arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att ge och känna för andra - Josefin Adolfsson
 • 19.
  Adolfsson, Maja
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”I princip svensk”: En kvalitativ studie om hur fem unga med utländsk bakgrund upplever och hanterar rasifiering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur unga med utländsk bakgrund upplever rasifiering och vilka strategier de använder sig av för att hantera rasifieringen. Fokus föreligger på hur rasifiering “görs” samt vilka strategier som används av dem som utsätts för rasifiering i förhållande till samhällets dominerande diskurser. Genom kvalitativa intervjuer med fem unga med utländsk bakgrund har material samlats in. Av intervjuerna framgår att samtliga respondenter upplever att de tillskrivs annorlunda egenskaper och förväntningar än vad som följer av den dominerande vithetsnormen. Rasifiering “görs” genom att rasifierade bedöms som avvikande utifrån vithetsnormen och föreställningen om en svensk kulturell homogenitet. Föreställningar om annorlundaskap skapar förväntningar om att rasifierade personer ska uppträda på ett annat sätt än vad som ryms inom föreställningen om svenskhet. Därigenom utsätts de för vardagsrasism och strukturell rasism i samhället. De strategier respondenterna använde sig av för att hantera rasifieringen delas in i offensiva respektive defensiva strategier. De förstnämnda är exempelvis att motbevisa stereotyper eller att på olika sätt bekämpa strukturen. Exempel på defensiva strategier är att förneka att man är utsatt för rasifiering. Med utgångspunkt i studien föreslås fortsatt forskning för att fördjupa kunskapen om hur svenskhet konstrueras och reproduceras inom olika domäner av samhället, från samspelet mellan individer till strukturell nivå inom samhälleliga institutioner. Vidare behövs forskning om hur offensiva och defensiva strategier påverkar olika gruppers möjligheter till likabehandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Adolfsson, Maja
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Place and youth political action: how place shapes political action in rural Sweden2024Ingår i: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 32, nr 2, s. 125-141Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are important gaps in the research on youth political action due to a lack of attention to the roles of place and the experiences of young people in rural places. To address these gaps, this article presents findings from intensive interviews with 15 young people (aged between 16 and 29 years) who identified as politically/socially engaged and lived or had recently lived in a rural place in Sweden. Analysis of their responses, based on constructivist-grounded theory, shows that place dimensions shaped three social processes of young people’s political action: engaging in politics in (rural) places, finding recognition as political actors in (rural) places and negotiating political belonging in relation to (urban) places. By linking these processes with Agnew’s three-dimensional understanding of place, the analysis provides novel insights into how various dimensions of place shape crucial social processes of youth political action.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Adolfsson, Maja
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM).
  Baranowska-Rataj, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM).
  Upward wage mobility of low-wage workers: The role of trade unions2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  While previous studies have demonstrated the disadvantages of workers who get stuck in low-wage employment, more knowledge is needed about the institutions that facilitate getting better-paid jobs. This paper examines the role of trade unions, taking a cross-country comparative perspective. It uses data on 29 European countries from the European Union Statistics on Income and Living Conditions and multilevel modelling techniques. The results suggest that stronger trade unions improve chances for upward wage mobility among low-wage workers. We also find differential effects across population subgroups, with larger benefits among better educated employees and workers in the prime-age. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Adolfsson, Maja
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Baranowska-Rataj, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).
  Lundmark, Anneli
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Temporary employment, employee representation, and employer-paid training: a comparative analysis2022Ingår i: European Sociological Review, ISSN 0266-7215, E-ISSN 1468-2672, Vol. 38, nr 5, s. 785-798Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the moderating role of employee representation on the chances of receiving employer-paid training among temporary and permanent workers from a cross-country, comparative perspective. The impact of employee representation is considered at the individual level and at the country level. The statistical analyses are performed using data from the 2015 European Working Conditions Survey and multilevel modelling. Our results suggest that temporary workers receive less employer-paid training than permanent workers. Access to employee representation increases workers' access to employer-paid training, regardless of contract type. At the country level, we found that the training-related benefits from union coverage are larger for permanent than for temporary workers. Our findings suggest that employee representation in the workplace could operate as an equalizer between temporary and permanent workers; while at the country level, the lobbying effect of union coverage is more beneficial for permanent workers. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Adolfsson, Maja
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Department of Sociology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Coe, Anna-Britt
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Department of Sociology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Understanding how place is addressed in research on young people’s political action: cases from Sweden2024Ingår i: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680, Vol. 27, nr 3, s. 455-469Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Following recent critiques of the metrocentric nature of global youth studies, this paper explores the role of place in current research on youth political action in Sweden. Drawing on Agnew’s [2011. “Chapter 23: Space and Place.” In Handbook of Geographical Knowledge, edited by J. Agnew, and D. Livingstone. London: Sage] concept of place and using qualitative interpretive review as our method, we examined three sets of research publications on three different aspects of youth political action in Sweden. Our analysis found that place was addressed differently in each set of publications: youth political socialization and civic engagement were approached as placeless, street protests were examined as place assumed and urban justice movements were studied as place-based. The first two sets of publications contribute to reproducing a metrocentric understanding of youth political action, where urban areas are constructed as the key settings for political action among young people, while rural or peripheral areas are assumed to work in the same way or are depicted as non-political. By contrast, the publications on urban justice movements offered an alternative by exploring political action as place-based. The need to study the place-specific ways that young people do politics is discussed, with its potential to further the understanding of how young people do politics from where they are.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Adolfsson, Maja
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lundmark, Anneli
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  FIXED-TERM CONTRACTS, TRADE UNION REPRESENTATION AND EMPLOYER-PAID TRAINING: A Comparative Multilevel Analysis Across 35 European Countries2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis examines the moderating role of trade union representation in addressing the gap in employer-provided training between permanent workers and workers with fixed-term contracts (FTCs) from a cross-country, comparative perspective. The impact of trade union representation is measured on two different levels: (1) access to trade union representation at the workplace at the individual-level (2) average trade union representation at the country-level, measured as trade union power. The statistical analyses are performed using data from the 2015 European Working Conditions Survey (EWCS) and multilevel modelling. Our result suggests that, across the European countries, workers with FTCs receive less employer-paid training than permanent workers. Regarding the impact of trade union representation, statistically significant result is found only at the individual-level, where access to trade union representation increases employer-paid training regardless of employment contract. For the interaction between access to trade union representation at the individual-level and FTC, no significant relationship is found. However, the models with the cross-level interaction between trade union power and FTC indicate that employer-paid training increases for permanent workers only. Our findings suggest that trade union representation at the workplace could operate as an equalizer between permanent workers and FTC workers, while at the country-level, their lobbying effect is beneficial for permanent workers only

 • 25.
  Adolfsson, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Söderlund, Sebastian
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Varför vill ni inte delta?: En kvantitativ studie om orsaker till låg svarsfrekvens på en medarbetarundersökning.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Runt om i landet lägger företag och organisationer stora summor på medarbetarundersökningar varje år. För att dessa undersökningar ska bidra till verksamheten krävs en hög svarsfrekvens. Företaget hade på sin medarbetarundersökning 2014 förlorat ungefär 30 % av sin svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer som påverkat de medarbetare som valt att inte delta. Studien baserade sig på en enkät med ett totalurval av alla medarbetare på företaget. Resultatet av undersökningen visade att de faktorer som mest troligt har påverkat medarbetarnas till att inte delta är deras upplevelse av att inte känna sig anonyma på medarbetarundersökningen, att förutsättningar upplevdes olika för det som deltog och inte deltog, samt att, ett försämrat förtroende till företagets ledning ka ha haft inverkan på svarsfrekvensen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Varför vill ni inte delta?
 • 26.
  Adriansson, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Blomberg, Victor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Matchningen mellan arbetsvärderingar och arbetsförhållanden i Sverige: En kvantitativ studie av hur arbete värderas, realiseras samt relaterar till arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kartläggs svenska arbetstagares arbetsvärderingar och arbetsförhållanden samt matchningen mellan dessa två komponenter över tid vid tre mättillfällen. Detta för att se hur värderingar och de upplevda förhållandena relaterar till varandra under denna period och ifall detta har förändrats. Datamaterialet är hämtat från ISSP work orientations modul (1997,2005 och 2015). De dimensioner av arbetet som undersökts är; inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb samt autonomi i arbetet där de två senare är inre dimensioner av arbetet medan inkomst och karriärmöjligheter är yttre dimensioner. Vidare undersöks ifall matchningarna har någon påverkan på arbetstillfredsställelse samt organisatoriskt engagemang för att se huruvida kombinationen av att både värdera något samt få dessa värderingar uppfyllda ger någon extra effekt på dessa två arbetsattityder. För att kartlägga utvecklingen i Sverige har vi undersökt andelen som värderar samt andelen som upplever att de får värderingarna realiserade i arbetet samt kombinationen av dessa. Vidare har vi använt oss av multipel linjär regression för att undersöka matchningarnas påverkan på arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. Resultaten visar att de faktiska upplevda arbetsförhållandena har gått i en positiv riktning där fler tycks få sina värderingar uppfyllda i arbetet. Vidare visar resultaten att matchningarna tycks ha betydelse för arbetstillfredsställelse där de som både värderar en dimension högt samt får denna dimension realiserad har högre arbetstillfredsställelse än övriga matchningar med en extra hög effekt när det kommer till inre dimensioner av arbetet. Matchningarna har även betydelse för organisatoriskt engagemang där den andelen som både värderar en dimension högt samt får den realiserad har högre engagemang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Aggestål, Felix
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Elander, Olle
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Samhällets samarbete för att främja barnens uppväxt och utveckling: En kvalitativ studie om förskolan och socialtjänstens upplevelser av den existerande samverkan gällande orosanmälningar2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn som befinner sig i förskoleåldern är en grupp i samhället som är särskilt utsatta och riskerar att fara illa i sina hem (Svensson, 2013). Syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos förskolan och socialtjänsten angående dess samverkan gällande orosanmälningar hos barn som riskerar att fara illa. En ytterligare aspekt med studien syftade till att jämföra undersökningens resultat mellan två orter i Sverige; en större ort i norra Sverige och en mindre ort i södra Sverige. Den insamlade empirin som ligger till grund för studien har inhämtats genom kvalitativa intervjuer från yrkesverksamma inom förskola och socialtjänst i de två svenska orterna. Analyseringen av empirin har skett genom en tematisk analys där fyra teman skapades: återkoppling, vikten av en personlig kontakt, varför man inte anmäler och upplevelser av samverkan. I resultatet av det insamlade materialet visar det sig från båda orter att samverkan mellan verksamheterna är i en positiv utvecklingskurva, men att det existerar ett flertal faktorer som leder till brister i samverkansarbetet. Från samtliga informanter framhävs en stor vilja till förbättring gällande verksamheternas samarbete och ett engagemang som grundar sig i barnens bästa. Vi författare vill bidra med en bredare kunskap och öka förståelsen inom området av samverkan kring barn som far illa. Förhoppningsvis ser vi denna studie kunna resultera i en positiv utveckling av området och bidra med kunskap till framtida studier. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Agnidakis, Paul
  Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Ethnology: Theories and methods2018Ingår i: The International Encyclopedia of Anthropology: Topic: Theory and method / [ed] Hilary Callan, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018, 1, s. 1-13Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ethnology is a disciplinary field that is more or less interwoven with anthropology. Its main focus is the analysis of various cultures and cultural expressions, usually within a national context. In practice, ethnologists favor an approach toward culture from the individual perspective, with a key interest in how single ordinary individuals, seen as active cultural beings, think and act in their everyday lives. This implies that they are both shaped by and contributors to the shaping of cultures in their everyday lives. However, within ethnology, culture viewed as a bidirectional phenomenon is not merely regarded as an individual process. Rather, it is regarded as something that occurs in collective social contexts. When analyzing culture, ethnologists usually employ a combined focus on its ideational and folkloric aspects as well as aspects of materiality, locality, and identity. Ethnology's general methodological approaches comprise ethnographic fieldwork as well as studies of artifacts and sociocultural structures.

 • 29. Agnidakis, Paul
  Rekrytering och genomströmming: Pedagogiskt fokus på Antropologin som mångfacetterat och multilokalt ämne2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Agnidakis, Paul
  et al.
  Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sverige.
  Gunnarsdotter, Yvonne
  Hansen, Kjell
  Stiernström, Arvid
  Waldenström, Cecilia
  Slutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013: Axel 3: Förbättra livskvalitet på landsbygden; Axel 4: Leader - genomföra lokala utvecklingsstrategier2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Agnidakis, Paul
  et al.
  Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sverige.
  Sundberg, Molly
  Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sverige.
  De som inte strömmar igenom: Undersökning om studenters avbrott vid Uppsala universitet2017Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 32. Ahlberg, Beth Maina
  et al.
  Krantz, Ingela
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Lindmark, Gunilla
  Warsame, Marian
  'It's only a tradition': making sense of eradication interventions and the persistence of female 'circumcision' within a Swedish context2004Ingår i: Critical Social Policy, ISSN 0261-0183, E-ISSN 1461-703X, Vol. 24, nr 1, s. 50-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper questions why female circumcision (FC) persists despite eradication interventions and the migration of people to non-practising countries and discusses the reasoning of Somali immigrants on female circumcision. It is based on interviews with diverse groups and individuals in the Somali community, mostly refugees in Sweden. Paradoxes implying denial and avoidance emerged. Female circumcision was described, as just 'a tradition' that has little to do with Islam. The fear of bringing up an uncircumcised daughter in the liberal sexual morality of Sweden was mentioned as a dilemma. Circumcised women said the health care they received during pregnancy and childbirth was poor while the law failed to take account of the experiences of the Somali people. We conclude that rather than eradication, interventions seem to have silenced and stigmatized the practice due to their failure to take account of its meanings, organization and contexts, including the diasporic dynamics within which immigrants negotiate identities.

 • 33.
  Ahlinder, Isak
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The impact of labor market insecurity on mental health among immigrants in Europe2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The impact of labor market insecurity on immigrants’ mental health is understudied. This current study investigated whether labor market insecurity, as measured by different employment arrangements, has detrimental impact on immigrants’ depression, and if so, how it compares to the role of unemployment. Furthermore, this study investigated whether labor market insecurity had more detrimental impact on immigrants than non-immigrants. To do so, data from seventh wave of European Social Survey (2014/2015) was divided into three separate immigrant groups; first-generation immigrants, second-generation immigrants and non-immigrants. The results shows that labor market insecurity among immigrants had detrimental impact on mental health. The effects were not restricted to the first- generation immigrants’ mental health, they could also be observed in the second-generation immigrants and among non-immigrants. The results presented in this thesis show that not only unemployment, but also insecure employment arrangement have negative impact on mental health, both among immigrants and non-immigrants.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahlqvist, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Nerg Nordlander, Emilia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Äldres självbestämmanderätt i vårdnära arbete: En litteraturöversikt om svårigheter och strategier gällande omsorgspersonals förhållningssätt till äldres självbestämmanderätt avseende den personliga hygienen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt fler människor kommer att leva längre och således även bli äldre vilket gör att ämnet kring äldre är aktuellt och viktigt. Att vara självständig kan för många vuxna ses som en naturlig del av livet. Det gör det intressant att undersöka hur självbestämmandet ser ut när äldre människor har kommit till det stadium att de är i behov av både stöd- och hjälp för att rå med sina vardagsuppgifter. Därför har den här undersökningen som utförts syftat till sammanställning och analys av redan tidigare utförd forskning gällande vilka svårigheter och strategier som finns för äldres självbestämmanderätt vid insatser som avser den personliga hygienen och hur personal förhåller sig till det. För att sammanställa den tidigare utförda forskningen så har en litteraturöversikt av främst kartläggande karaktär använts för att samla in 12 artiklar som sedan analyserats utifrån tematisk analys. Det resultat som framkom beskrev svårigheter som handlar om de känslor som kan uppstå i arbetet med personlig hygien, att det inte finns tillräckligt med resurser samt att det är en maktskillnad mellan personal och den äldre. I resultatet framkom även strategier som underlättar svårigheterna i form av metoder som lindrar utsatthet och bevarar värdighet för den äldre i dessa situationer, att stärka den äldre i dennes självbestämmande samt kompromisser. Däremot kan strategierna som framkommit vara svåra att applicera i praktiken med tanke på de svårigheter som identifierats. Förutom detta visar det sig att vård kring den personliga hygienen kring äldre involverar flera känslor i det praktiska arbetet som bidrar till en komplexitet. Dessutom bidrar den tid och tidsplanering som finns inom dagens arbete med äldre till svårigheter för personal gällande deras möjlighet att fullt ut beakta äldres självbestämmanderätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ahlskog, Stina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Karlsson, Elisabeth
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  HBT-arbete utifrån likabehandlingspolicy: Första och andra linjens chefers möjligheter för och föreställningar kring arbetet med HBT-frågor på Skellefteå kommun2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HBT-frågor är idag en alltmer omtalad fråga i den samhälleliga debatten. Sedan diskrimineringslagstiftningen ändrades år 2009 har organisationer ett alltmer omfattande ansvar att arbeta för att motverka diskriminering i alla dess former. Då Skellefteå kommun har fattat beslut om att öka sitt invånarantal till 80 000 invånare år 2030 görs stora insatser föratt se till att alla människor har samma förutsättningar att leva och verka i kommunen.Uppdraget var därför att undersöka första och andra linjens chefers möjligheter att utifrån den befintliga likabehandlingspolicyn arbeta med HBT-frågor. Studien baseras på 12 intervjuer med första- och andra linjens chefer på en kvinnodominerad och en mansdominerad arbetsplats inom kommunen. Resultatet visar att cheferna upplever en begränsning i hur de kan använda sig av likabehandlingspolicyn i sitt dagliga arbete. Dokumentet ses mer som spelregler snarare än något som konkret kan användas praktiskt. Den mest framträdande föreställningen kring HBT-frågor bland cheferna på de arbetsplatser som undersökts var att det inte fanns någon problematik med diskriminering inom deras verksamhetsområde. Därför fanns en föreställning bland några av cheferna att något förebyggande arbete med dessa frågorinte behövdes. Det går att utläsa vissa skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser i hur man arbetar med HBT-frågor samt de föreställningar som finns kring hur dessa frågor talas om på arbetsplatserna. Cheferna på de kvinnodominerade arbetsplatserna var mer benägna att bedriva ett proaktivt likabehandlingsarbete än cheferna påde mansdominerade arbetsplatserna. Ingen bedriver dock ett specifikt arbete med HBT-frågori dagsläget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  HBT-arbete utifrån likabehandlingspolicy
 • 36.
  Ahlstrand, Johannes
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svedberg, Josefin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kuratorers tankar om relationens betydelse i samtalsbehandling2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna kandidatuppsats är att utforska hur professionella hjälpare inom psykiatrin i Norrland etablerar och upprätthåller hjälpande relationer samt vilken syn de har på betydelsen av relationen för behandlingens utfall. I studien intervjuades fyra kuratorer som var anställda på psykiatriska kliniken i Norrland, varav två kvinnor och två män som representerade olika mottagningar. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en hermeneutisk metod och strukturerades upp med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att intervjupersonerna såg relationen som väldigt viktig, både för att få till stånd en behandling men också för att upprätthålla en pågående behandling. Relationen i sig ansågs vara en bärare av hjälpen såväl som en hjälp i sig. Vi fann också att relationskompetens är en nödvändighet för att en behandling ska fungera. Begrepp som lyftes var autenticitet, att behandlaren är genuin, vågar visa känslor och reaktioner gentemot patienten. Ännu en faktor som särskilt påtalades var vikten av att som behandlare ha ett icke-dömande förhållningssätt gentemot patienten och se denne på ett realistiskt vis, vilket innebär att behandlaren ser patienten för den person den är.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kuratorers tankar om relationens betydelse i samtalsbehandling
 • 37.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Sociologi.
  Bullying and social objectives: A study of prerequisites for success in Swedish schools2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis examines the relationship between organizations structure, culture and leadership. The specific organization that has been studied is Swedish secondary schools. The Swedish schools have a divided task, first to develop the students academic skills and secondly to develop the students socially and civically. This thesis has its interest on the schools social environment with special interest focused on questions regarding bullying and insulting behaviour. The data that has been used consists of interviews and questionnaires with students, teachers and principals in 24 Swedish schools that have been studied in a larger study. This work is a part of a project called Structure, Culture and Leadership – prerequisites for successful schools?.  The 24 schools that took part in the SCL study were divided in to four different groups depending on how well they are succeeding in reaching the social and academic objectives formulated in the steering documents. The main result show that principals that succeed to align structure and culture in relation to both the social and academic objectives are the ones that can be perceived as successful. It is these schools that have the lowest level of bullying and the highest grades. The principal takes social responsibility and takes questions in relation to bullying and insulting behaviour seriously. By doing that the principal can communicate the seriousness of the topic in order to develop awareness within the organization and a preventive work can therefore be possible. In schools that work with the students’ ability to be participative seems to develop the students both socially and academically.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 38.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Med hänsyn till både tid och rum: systematiskt kvalitetsarbete i fyra dimensioner2018Ingår i: Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar / [ed] Niclas Rönnström & Olof Johansson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, s. 297-322Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 39.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Mobbning i svensk forskning2014Ingår i: Framgångsriks skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap / [ed] Jonas Höög & Olof Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 217-233Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 40.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Rektorers syn på mobbning: eller "Vi är som alla andra"2014Ingår i: Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap / [ed] Jonas Höög & Olof Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 197-216Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 41.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Rektors ansvar: Att ta ställning?2014Ingår i: Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy / [ed] Elisabet Nihlfors & Olof Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, s. 179-191Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 42.
  Ahlström, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Student participation and school success: A study about participation, grades and bullying among 9th grade students in Sweden2010Ingår i: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, Vol. 1, nr 2, s. 97-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the Swedish school law and curriculum it is stated that students shall be participative in their work. They should work in a participative manner and the pedagogical idea is that influence and participation has multiple benefits for the students’ development. In this article the relationship between student participation and school success is examined. By using a theoretically based participation index eight schools were chosen to be closer examined. Success was measured by the schools grades and the level of perceived bullying among the students. Student participation seems to have beneficial effects on the students’ academic and social development. In schools that have higher level of student participation the grades were higher and the level of perceived bullying among the students was lower than schools with a lower level of participation.

 • 43.
  Ahlström, Björn
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Danell, Mats
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Rolling the dice in a game of trust: Organizational effects on trust, efficacy and motivation when using economic incentives as a driving force for development in Swedish schools2019Ingår i: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 5, nr 3, s. 139-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For a long time, the Swedish government has tried different reforms to counteract declining student results. One action was to implement a salary-lift for teachers perceived as especially skilled. However, changes within socially complex systems tend to create tensions and resistance among the staff. In this reform, a majority of teachers were excluded from the payroll raise, which led to a renegotiation of roles, rules and commitments within the faculty. In this study, the principals’ perception of the teachers’ initial reactions and responses to the implementation is the focus. The data for this study contain four narratives from principals who implemented the salary lift within their organizations. The analysis shows that the reform challenged the principals as heads of the organizations. They stated that the salary lift created conflicts and insecurities among the teachers related to their motivation, sense of trust and self-efficacy. These conflicts and insecurities seemed to fuel a spiral of mistrust within the schools in the wake of the reform.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ahlström, Björn
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Höög, Jonas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Measuring the social and civic objectives of schools2010Ingår i: School leadership: international perspectives / [ed] Stephan Huber, Bern: Peter Lang Publishing Group, 2010, s. 19-37Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study is part of a Swedish project "Structure, Culture, Leadership – prerequisites for successful schools?" The study presents a tool for the analysis of school outcomes. How can social and civic objectives be measured and what differences between schools can be found when it comes to achieving these objectives? The aim is to assess the pupils' development through a questionnaire based on the curriculum in areas like: democratic values, communication, respect for human differences, self-consciousness, responsibility, critical evaluation, creativity. The study is conducted among 2128 pupils in 24 secondary schools in 12 municipalities. Results show that it is possible to develop an instrument based on the Swedish steering documents. It's also obvious that school differences can be assessed with the Social and Civic Objectives Scale (SCOS) Using the SCOS instrument helps us to broaden the definition of a "successful school" by incorporating academic as well as social and civic objectives.

 • 45.
  Ahlström, Björn
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Keisu, Britt-Inger
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Schmauch, Ulrika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Normaliserande processer av ojämlika villkor2020Ingår i: Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation / [ed] Britt-Inger Keisu, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, s. 213-234Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 46.
  Ahlström, Björn
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Leo, Ulf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Norqvist, Lars
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling.
  Poromaa Isling, Pär
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för skolledarutveckling. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  School Leadership as (Un)usual: Insights from Principals in Sweden during a Pandemic2020Ingår i: International Studies in Educational Administration, ISSN 1324-1702, E-ISSN 1839-2768, Vol. 48, nr 2, s. 35-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper offers insights into educational leadership in relation to the example of Sweden exceptionalism that kept most of its schools open during the COVID-19 pandemic. Informed discussions based on reports from conversations with principals, media and a survey highlight three themes identified as challenges for the principals: dealing with pupils, staff members and parents’ anxiety, a constant state of uncertainty and the ones left behind. These themes ignite discussions of implications for educational leadership in which the elements of trust, the formation of stable organizations and equity are leadership strategies in what we consider leadership as (un)usual. 

 • 47.
  Ahnlund, Petra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Omsorg som arbete: Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: At the central administrative level in Sweden, care work is presented as a complex task for which personnel require special qualifications. In elderly care, questions of training and qualifications form the highly topical theme noticed by central actors. According to The National Board of Health and Welfare, the supply of manpower and the educational levels of the workers are the most important factors in ensuring high quality care for the elderly. The question of educational levels is, however, with the exception of personal assistants, not given as much attention in care for people with disabilities.

  Aim: The aim of this dissertation is firstly to compare elderly care and care for persons with disabilities with the focus to describe and analyse education and work environment in these sectors. Secondly, the aim is to analyse if, and if so how, questions of education interacts with personnel’s view of the social work environment.

  Methods: The thesis is comprised of four studies and paper 1, 2 and 3 are based on the results of a qualitative interview study, which was comprised of 48 persons who worked in elderly care and the care for persons with disabilities. Of the 48 persons who took part in the study, 11 of them worked as middle managers and 37 worked as care workers in the every day care. Paper 4 consists of a research summary on how education for care workers is being studied in a Swedish and an international context.

  The personnel who participated in the interview study work in different care settings; in elderly care the personnel work in both sheltered housing and public home care services. In the care for disabled persons, the personnel work in residential housing with special services, in public daily activities for people with intellectual disabilities and as personal assistants.

  Result: Both managers and personnel find it important for care workers to have a degree of educational background as a basis for the learning process at the work place. The results also show that educational levels and the work environment are themes that are discussed differently by different actors. In previous research on education for care workers in both elderly care and the care for People with disabilities, academic education or education at a ground level has been seen as problematic due to the distance it is said to create between the worker and the care recipient. My results show that the discussion about education for care workers has become rather biased, and that highly educated personnel tend to be more aware of the power they possesses and that the relation to the care receiver is important. In elderly care the issue of education seems to be more a question of a general educational level. In the care for people with disabilities, the question of education for personnel is on a more individual basis, where the care workers learn together with the care recipient. Educational levels, the work environment and relations with colleagues and care recipients are connected and support from the managers is important for understanding the work and the relational perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Ahnlund, Petra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Utbildning och mångfald2010Ingår i: Omsorg och mångfald / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2010, s. 179-192Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Andersson, Tommy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Snellman, Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Sundström, Madelene
  NCK.
  Heimer, Gun
  NCK.
  Prevalence and correlates of sexual, physical, and psychological violence against women and men of 60 to 74 years in Sweden2020Ingår i: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 35, nr 5-6, s. 1539-1561Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Past-year sexual, physical, and psychological violence against women and men aged 60 to 74 years was studied. The data derived from a nationally representative survey on violence in which approximately 2,800 women and men aged 60 to 74 years in Sweden participated. Women were significantly more likely to have been subjected to at least one form of violence in the past year. The prevalence of sexual violence as well as systematic and repeated psychological violence was found to be significantly higher for women than for men. Sexual violence was the most common form of violence against women. Systematic and repeated psychological violence was the most common form of violence against men. Additional gender differences were found in relation to victim characteristics. While associations among women were found between violence victimization and sociodemographic characteristics, health as well as social capital, only health-related characteristics were found to be associated with past-year violence victimization among men. Among women, economic problems, posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms, lack of trust in other people, and not having anyone to talk to were associated with violence victimization. Poor psychological health and an at-risk consumption of alcohol were found to be associated with violence victimization among men. The results highlight the importance of research on violence victimization to assess gender differences also when inquiring into the situation among persons in older generations. The results also indicate practical implications for caring professions; the need to inquire into the experiences of violence among older persons and to pay particular attention to these characteristics when encountering women and men in this age interval.

 • 50.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Omvårdnadsprogrammet: genomströmning, etableringsgrad och utbildningens relevans2011Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I den offentliga omsorgen om äldre och personer med funktionshinder arbetar i dag personal som tillsammans utgör det största yrkesområdet i Sverige. I rapporten studeras hur intentionerna med att höja utbildningsnivån för äldreomsorgens personal genom att formalisera all kompetens kring en utbildning lyckats. Till grund för analysen ligger enkätdata samt statistik från SCB.

  Undersökningen visar att gymnasieskolans omvårdnadsprogram inte som enda aktör kan utbilda personal i en omfattning som motsvarar de framtida rekryteringsbehoven. Detta trots att omvårdnadsprogrammet har en god genomströmning och trots att en stor andel av eleverna arbetar inom avsedda målgruppsområden efter avslutade studier. Av de som avgick från omvårdnadsprogrammet 2000 och som finns i arbete 2008, arbetade 78 procent i ett målgruppsområde, de flesta som vård- och omsorgspersonal (SSYK 513) följt av sjukstöterskor (SSYK 223 och 323).

  Rapporten visar att utbildningen på omvårdnadsprogrammet har förberett eleverna för kommande arbetsliv på ett bra sätt, ett påstående som både de som arbetade och de som inte arbetade inom vård- och omsorg instämde i. Däremot råder det en stor variation bland de som arbetade inom vård- och omsorgsfältet vad gäller om kunskapen tas tillvara på den nuvarande arbetsplatsen.

1234567 1 - 50 av 4179
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf