umu.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 73
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anderzén, Sölve
  Umeå University, Faculty of Arts, Religious Studies.
  "-föra dem til bättre lius i christendomen-": undervisningen vid Jukkasjärvi skola och i Jukkasjärvi församling åren 1744 - 18201989Report (Other academic)
 • 2.
  Berggren, Lena
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Completing the Lutheran Reformation: Ultra-nationalism, Christianity and the Possibility of ‘Clerical Fascism’ in Interwar Sweden2007In: Totalitarian Movements and Political Religions, ISSN 1469-0764, Vol. 8, no 2, p. 303–314-Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Boekraad, Maria Doeke
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Ecological sustainability in traditional Sámi beliefs and rituals2016Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The book gives a detailed overview of relevant traditional indigenous Sámi myths, beliefs and rituals based on empirical findings. The author inquires whether and how they are related to an ecologically sustainable use of the natural environment. Her main sources are ancient missionary texts, writings by Sámi and contemporary interviews with Sámi individuals. The traditional value system included ecological sustainability as a survival strategy. Beliefs and rituals, transmitted via stories, incorporated these values and transmitted a feeling of a round life, despite the strict rules for right behavior and punishment for transgressions. The term round symbolized a sense of safety, interconnectedness, reliance on mutual help and respect, identification and empathy with all living beings.

 • 4.
  Brodin Danell, Jenny-Ann
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Astrology in the contemporary period in Sweden2016In: Western esotericism in Scandinavia / [ed] Henrik Bogdan, Olav Hammer, Leiden: Brill Academic Publishers, 2016, p. 104-112Chapter in book (Other academic)
 • 5. Bulgakova, Tatiana
  et al.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies. Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Repression of shamans and shamanism in Khabarovsk Krai: 1920s to the early 1950s2017In: Ethnic and Religious Minorities in Stalin's Soviet Union: New Dimensions of Research / [ed] Andrej Kotljarchuk & Olle Sundström, Huddinge: Södertörns högskola, 2017, p. 225-262Chapter in book (Refereed)
 • 6.
  Carlquist, Jonas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Introduction: Words and Matter: the Virgin Mary in Late Medieval Parish Life2015In: Words and Matter: The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life / [ed] Jonas Carlquist and Virginia Langum, Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia , 2015, p. 8-15Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Edin, Stina
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Herren är min herde, mig skall intet fattas: En uppsats om svenska väckelserörelsers påverkan på Amerika-emigrationen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with the effect that the 18th and 19th century swedish revivals had on the emigration to America. Due to the law of 1726 against any practice of religion that was not the one preached by the established church, many swedes had to take their belief some place else. America offered a sanctuary for these grops of people due to its freedom of religion. The fanatic so called Erik Jansonist Movement from Alfta parish in Hälsningland is thought to be the first revival movement whos members emigrated from Sweden due to religious reasons. These people belived that their leader Erik Jansson was Messias and that America was the land of Kanaan. The fact that Jansson himself had been put in prison for his faith also made it imposible for his movement to stay in Sweden unless they aplied by the law and were forced back in to the swedeish church community. This revival later gave inspiration to other religious movements to emigrate from Sweden and start a new life in America. Amongst the biggest ones were the swedish lutherians and the Baptists wich this paper also includes. Both these groups had a substantial number of followers but the swedish lutherians were the ones who recruited the most number of people once they had established themselves in America. The Baptist Movement was already big in America wich made it easier for the swedish Baptists to settle there. In this paper I debate wether these people realy emigrated because of their belief or if their belief was one of many reasons. Also, I try to work out how much these emigrated revivals bacame the inspiration to other people in their emigration, believers or not.

 • 8.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Matthias Egeler, Walküren, Bodbs, Sirenen. Gedanken zur religionsgeschichtlichen Anbindung Nordwesteuropas an den mediterranen Raum (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Herausgegeben von Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer. Band 71), Berlin & New York: De Gruyter 2010, ISBN 978-3-11-024660-5; e-ISBN 978-3-11-024661-2; ISSN 1866-7678, IX + 597 pp.2011In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 5, no 2, p. 121-122Article, book review (Other academic)
 • 9.
  Enbuska, Emil
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  De läste Dårhushjonet!: Laestadiansk ungdomsväckelse i Sverige 1970-19782012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie söker utröna vad som konstituerade den laestadianska ungdomsväckelsen i Sverige 1970-1978. Studien tar ett perspektiv inifrån väckelsen, och bygger på i första hand på ett antal kvalitativa intervjuer med centrala personer i väckelsen. Dessa intervjuer har utförts enligt en intervjuguide, där frågorna kretsat runt ett antal centrala kriterier för hur väckelsens konstituerande element ska upptäckas. Kriterierna vilar i sin tur på teorier runt väckelsebegreppet. Studien finner att väckelsen kan sägas ha varit en inom-laestadiansk akademisk väckelse med vissa karismatiska drag. Ungdomsväckelsen hade en tydlig ekumenisk inriktning. Vidare utvärderas också själva kriterierna som använts, och dessa tycks väl fylla sin uppgift.

 • 10. Engqvist, Carl-Erik
  Yōkai: Obehagligheter på japanska2018In: Tidningen Kulturen, ISSN 1654-1979, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Ericsson, Mari
  Umeå University, Faculty of Arts, Religious Studies.
  "Ett ädelt kall blev dig givet": småskollärarinnorna i Jukkasjärvi skoldistrikt 1912-19301998Report (Other academic)
 • 12.
  Fazlhashemi, Mohammad
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Företal2011In: Islam: den raka vägen / [ed] John L. Esposito, Lund: Studentlitteratur , 2011, 2, p. 7-12Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Finns det något behov av att ge ut ännu en bok om islam, dess uppkomst och historia samt den nutida utvecklingen i muslimska länder? Med tanke på de förändringar som har ägt rum i muslimska länder under senare tid, att det finns en stor grupp människor här i väst som bekänner sig till islam och i takt med att främlingsfientliga och islamofobiska partier fått plats i så gott som alla europeiska parlament framstår behovet som mycket stort. Utgångspunkten för dessa partier är att sprida sina vrångbilder om islam och muslimer. I deras tankevärld framstår islam antingen som en andra rangens religion eller också reduceras den till en ideologi som är totalt väsensskild från andra abrahamitiska religioner. Detta trots att islam har sprungit ur samma religiösa idétradition, samma sociala och kulturella miljö som judendom och kristendom, följer en gemensam monoteistisk lära och att muslimerna bekänner sig till samma Gud som dessa religioner.

  Att teckna bilden av utvecklingen under islams historia och de nutida strömningarna inom nutida islam visar en mångfald av röster och tolkningstraditioner. Detta är dock inte någonting som är unikt för islam och muslimer. Vi ser liknande tendenser bland kristna, judar och andra religiösa grupper. Bokstavstrogna, traditionalistiska, fundamentalistiska och modernistiska grupper är involverade i en kamp om tolkningsföreträdet.

  Det behövs en djupare insikt om och förståelse av islam som tro och praktik och den mångfald av tolkningar som förknippas med tolkningen av islams lära under historisk tid och under vår nutid.

 • 13.
  Fazlhashemi, Mohammad
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Shiitisk politisk idétradition2011In: Islam och politik / [ed] Göran Larsson & Susanne Olsson, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 65-92Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av 1970-talet har politisk shia haft en framträdande roll för utvecklingen i länder som Iran och en rad andra länder i Mellanöstern. Dit hör omstruktureringen av den politiska kartan i Irak efter diktatorn Saddam Husseins fall, som innebar att shiitiska politiska partier och ledande shiitiska rättslärda spelar en avgörande roll i landets politik samt Hizbollahs framträdande roll i Libanon. Shiitiska grupper i en rad länder med sunnitisk majoritet har också flyttat fram sina positioner.

  De senaste decenniernas utveckling i shiadominerade områden anses grunda sig på en shiitisk politisk idétradition som vuxit fram under shiaislams 1400-åriga historia. Karaktäristisk för politisk shia har varit de rättslärdas roll i politiken samt deras hänvisning till en politisk idétradition inom shia, som enligt deras synsätt, utesluter en boskillnad mellan stat/politik och religion. Frågan är om denna bild stämmer med synen på förhållandet mellan stat och religion bland shiitiska tänkare. En tillbakablick på shias historia visar dock att synen på politik och förhållandet mellan stat och religion inom shia inte varit entydig. Sett ur ett idéhistoriskt perspektiv är det inte möjligt att tala om en oförändrad politisk tradition som skulle ha präglat allt politiskt tänkande under shias historia. Vi finner snarare ett brett spektrum av olika föreställningar bland de shiitiska rättslärda. Bland dessa föreställningar finns revolutionär radikalism, realpolitiskt tänkande och politisk aktivism.

  Artikeln studerar den shiitiska politiska idétraditionens framväxt genom att undersöka om denna har varit en oförändrad metahistorisk diskurs som har präglat allt politiskt tänkande under shias 1400-åriga historia eller om den skall ses som en produkt av den historiska utvecklingen. En central fråga är på vilket sätt de shiitiska rättslärdas syn på politiken har utformats och förändrats genom deras interaktion med de faktiska sociala och politiska förhållandena i de shiadominerade regionerna i framför allt Mellanöstern.

 • 14.
  Fazlhashemi, Mohammad
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Tro eller fönuft i politisk islam2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 874 inledde den tolfte shiitiske imamen Al-Mahdi ett liv i underjorden. Sedan dess har de rättslärda brottats med frågan om hur de ska leva tills han återkommer.

  Inom islams historia finns en lång kamp mellan de religiösa ledarna och de sekulära politiska över vilka som är bäst lämpade att styra de muslimska länderna, men den händelse under 1900-talet som framför alla andra markerade religionens – eller rättare sagt de religiösa ledarnas – återkomst på den politiska scenen var revolutionen i Iran 1979.

  Bland de shiitiska rättslärda finns dock många olika politiska föreställningar. Skillnaderna beror till stor del på rådande politiska och historiska omständigheter, sociala strukturer och ekonomiska förhållanden. Men är dessa omständigheter tillräckliga för att förstå varför en grupp shiitiska rättslärda drogs till revolutionär radikalism, andra till politisk pragmatism och ytterligare andra till total avhållsamhet från den politiska scenen? Och vad har förhållande mellan tro och förnuft för betydelse för religion och politik i de olika shiitiska skolorna?

   

   

 • 15.
  Fazlhashemi, Mohammad
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Österberg, EvaHistoriska institutionen vid Lunds universitet.
  Omodernt: Människor och tankar i förmodern tid2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt.

  Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan.

  Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.

 • 16.
  Gelfgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  ”Det kristna förnuftets banérförare”: Recension av Sällskapet: Tro och vetande i 1900-talets Sverige2014In: Årsbok för kristen humanism, ISSN 2001-7421, Vol. 76Article, book review (Other academic)
 • 17.
  Gelfgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och sekulariseringen: Exemplet Umeås Evangelisk-Lutherska missionsförening 1850-19102002In: Kyrkohistorisk årsskrift / [ed] Anders Jarlet, Uppsala: Svenska kyrkohistoriska föreningen , 2002, p. 124-125Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Gelfgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Initierad översikt över hela kyrkans historia: Recension av Jonathan Hill, Den kristna kyrkans historia2009In: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, ISSN 1650-0113, Vol. 71, p. 134-135Article, book review (Other academic)
 • 19.
  Gelfgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Kyrkan och Europas komplexa historia: Recension av: Tom Holland, Tusenårsstriden: Hur kristendomen segrade i Västeuropa2010In: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, ISSN 1650-0113, Vol. 72Article, book review (Other academic)
 • 20.
  Gelfgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Väckelsens världsbild och religiös förändring utifrån Paul Petter Waldenströms "Brukspatron Adamsson, eller Var bor du?"2009In: Från Sara Greta till lilla svarta Sara: Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur / [ed] Anders Persson, Daniel Lindmark, Skellefteå: Artos , 2009, p. 216-240Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Granqvist, Raoul J
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Att döda i Guds namn: Tomas Lindgren, Fundamentalism och helig terror2009In: Vasabladet, Vol. 28 decemberArticle, book review (Other academic)
 • 22.
  Hansson, Johan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies. Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola2016In: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 1 / [ed] Daniel Lindmark & Olle Sundström, Skellefteå: Artos & Norma, 2016, p. 439-467Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  År 1942 startades Samernas folkhögskola (SF) av Svenska Missionssällskapet (SMS). Från år 1945 var verksamheten förlagd till Jokkmokk. Skolans mål: förbereda unga samer för det moderna Sverige och förse dem med fördjupade kunskaper i den samiska kulturen och fostran i kristna värderingar. SMS ordförande var boiskop i Luleå och organisationen var integrerad i Svenska kyrkan. Den prästvigde Lennart Wallmark tillsattes vid starten som rektor, en tjänst som han hade i nästan 30 år. Wallmarks uppfattning om vad de unga samerna behövde påverkade undervisningen. Där fanns allmänna skolämnen, och stora inslag av praktiska skolämnen främst slöjd. Efter några år anpassades mer efter planen för folkhögskolornas allmänna linje. Det innebar mer tid till med mer tid till teoretiska skolämnen. Samisk slöjd hade detta till trots ett stort utrymme i timplanen. Undervisningen i samiska var problematisk med få elever och dålig tillgång på lärare i de olika språken. Utöver undervisningen ordnades gästföreläsningar, studiebesök och skolresor. Den religiösa närvaron vid SF var stark och tog sig bland annat uttryck i strikta ordningsregler och deltagande i gudstjänster. På 1960-talet minskade elevantalet, trots åtgärder som att tillåta icke-samiska elever. Detta tillsammans med att Svenska kyrkan inte längre gav bidrag till verksamheten gjorde att SMS lämnade SF i början av 1970-talet. Då trädde i stället en stiftelse in som huvudman, där såväl samiska organisationer som företrädare för Jokkmokks kommun var representerade, en ordning som består än i dag.

 • 23.
  Henrysson, Sten
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Prästerna i Lappmarken före 1850: ursprung och arbetsuppgifter1989Report (Other academic)
 • 24.
  Holmberg, Linn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  De lärda maurinerna i upplysningstidens Paris2009In: Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, ISSN 0347-0423, no 1, p. 43-51Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Holmberg, Linn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The Maurists' in the age of enlightenment: modernity, identity and secularized knowledge production within a monastic community in eighteenth-century France2010In: Bulletin du CERCOR, ISSN 0762-6460, no 34, p. 142-155Article in journal (Other academic)
 • 26. Hultgård, Anders
  Anatoly Liberman, In Prayer and Laughter. Essays on Medieval Scandinavian and Germanic Mythology, Literature, and Culture, Moscow: Paleographic Press 2016, ISBN 978-5-89526-027-2, 588 pp.2017In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 11, no 2, p. 75-79Article, book review (Refereed)
 • 27.
  Johansson, Mattias
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Raedienaehtjie eller Gud Fader? En studie av religionsskiftet i Sápmi med utgångspunkt i trolldomsrannsakningarna i Lappmarken 1649-17392007Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By the year 1100 Sweden was christianized, but the Sámi indigenous religion persisted among the Sámi people up until the mid 18th century. Up to the 17th century the efforts to convert the Sámi to Christianity was fairly weak, but increased pressure came after the protestant reformation. Death sentences could now be carried out for practicing the old religion. In this essay I have examined court protocols from trials regarding Sámi witchcraft, superstition and heresy during the period 1649-1739. I have analyzed the protocols in order to get a better understanding of how the religious change in this area came about, and how the Sámi people themselves regarded their crimes and their religious belief. I have also tried to find out how deeply rooted Christianity really was within in the Sámi community and in the Sámi area (Sápmi) during this period. It is commonly believed, that it was mainly the Sámi shaman (the noaide) who was charged and sentenced in these witchcraft trials and I have examined whether or not this really was the case by looking for common denominators and characteristics among the people on trial.

  By using a qualitative hermeneutical method in analyzing these documents I have learned that Christianity was not very deeply rooted in the Sámi community during this period and it is clear that it was in the southern parts of Sápmi that the old religion persisted the longest. I have also come to the conclusion, that the Swedish church was fairly tolerant towards the Sámi practising the old religion up to the year 1689, when the policy changed prominently. As for common denominators, the accused are all male and none of them are referred to as a noaide in the protocols. It is in this discovery I claim to bring something new to this subject field.

 • 28. Kotljarchuk, Andrej
  et al.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies. Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Introduction: the problem of ethnic and religious minorities in Stalin's Soviet Union2017In: Ethnic and Religious Minorties in Stalin's Soviet Union: New Dimensions of Research / [ed] Andrej Kotljarchuk & Olle Sundström, Huddinge: Södertörns högskola, 2017, p. 15-30Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Langum, Virginia
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  'As a Kinde Modur Schulde': Mary and Natural Maternity in the Middle Ages2015In: Words and Matter: the Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life / [ed] Jonas Carlquist and Virginia Langum, Stockholm: Sällskapet Runica et mediaevalia , 2015, p. 133-148Chapter in book (Refereed)
 • 30.
  Langum, Virginia
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Mary: the return2015In: Words and matter: the Virgin Mary in late medieval and early modern parish life / [ed] Jonas Carlquist and Virginia Langum, Stockholm: Sällskapet Runica et mediaevalia , 2015, p. 222-225Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Lindmark, Daniel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Samiska röster ur kyrkohistorien - vad har de att säga idag?2013In: Historiska perspektiv på kyrka och väckelse: Festskrift till Ingvar Dahlbacka på 60-årsdagen / [ed] Kim Groop & Birgitta Sarelin, Helsingfors: Finska kyrkohistoriska samfundet , 2013, 1, p. 121-139Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi2016Book (Refereed)
 • 33.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The Church of Sweden and the Sami - a White Paper Project: Background, Assignment, Organisation and Results2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The Church of Sweden and the Sami: a white paper project2018In: The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project / [ed] Daniel Lindmark & Olle Sundström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 9-20Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The overall results of the white paper project2018In: The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project / [ed] Daniel Lindmark & Olle Sundström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, 1, p. 205-212Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The reception of the white paper project and its publications2018In: The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project / [ed] Daniel Lindmark & Olle Sundström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 181-203Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundström, OlleUmeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project2018Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38. Nilsson, Bertil
  Iain G. MacDonald, Clerics and Clansmen. The Diocese of Argyll between the Twelfth and Sixteenth Centuries (The Northern World 61), Leiden & Boston: Brill 2013, ISBN 9789004185470, xlvii + 417 pp., index and illustrations.2015In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 9, no 1, p. 137-142Article, book review (Other academic)
 • 39.
  Nordbäck, Carola
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  "Att återvända till början": historia och identitet inom Missionsprovinsen2014In: Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism / [ed] Urban Claesson & Sinikka Neuhaus, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, p. 132-162Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Nordbäck, Carola
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  "Det gäller att lära av den heliga historien": historiebruk i kyrkohistoriska romaner2013In: Historiska perspektiv på kyrka och väckelse: festskrift till Ingvar Dahlbacka på 60-årsdagen / [ed] Kim Groop och Birgitta Sarelin, Helsingfors: Finska kyrkohistoriska samfundet , 2013, p. 23-42Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Nordbäck, Carola
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies. Åbo Akademi.
  'En försoningens väg i Jesu namn': perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete2016In: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 1 / [ed] Daniel Lindmark & Olle Sundström, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016, 1, p. 77-122Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Nordbäck, Carola
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  In Defence of Freedom: Christianity and the Pursuit of Human Happiness in Anders Chydenius' world2013In: Sweden in the eighteenth-century world: provincial cosmopolitans / [ed] Göran Rydén, Farnham: Ashgate, 2013, p. 177-199Chapter in book (Refereed)
 • 43.
  Nordbäck, Carola
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Kyrkohistorisk historiebruksforskning2014In: Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism / [ed] Urban Claesson & Sinikka Neuhaus, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, p. 14-43Chapter in book (Refereed)
 • 44.
  Olli, Soili-Maria
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Blasphemy in early modern Sweden: an untold story2008In: Journal of Religious History, ISSN 0022-4227, E-ISSN 1467-9809, Vol. 32, no 4, p. 457-470Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In early modern Sweden, blasphemy was regarded as one of the most serious crimes one could commit. It was subject to the death penalty and was termed Crimen Laesae Majestatis Diviniae - a "crime against the heavenly majesty." In the period 1680-1789, 110 cases of blasphemy came before the Judiciary Inspectorate; these cases can be divided into the following categories: blasphemy against God, basphemy against the sacraments, deliberate assignations to the Devil, and other blasphemies. Of the 117 accused, only nine were women and a significant number were soldiers. Blasphemy could be regarded a common subgenre within an already oral military culture.

 • 45.
  Olsson, Stefan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Words from the guest editor2018In: Temenos, ISSN 0497-1817, E-ISSN 2342-7256, Vol. 54, no 1, p. 5-7Article in journal (Other academic)
 • 46.
  Raddock, Elisabeth
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Choosing an ācārya for temple construction and image installation2017In: Consecration rituals in South Asia / [ed] István Keul, Leiden: Brill Academic Publishers, 2017, p. 198-222Chapter in book (Refereed)
 • 47.
  Raddock, Elisabeth
  University of California, Berkeley, USA.
  Listen how the wise one begins construction of a house for Viṣṇu: vijānatā yathārabhyaṃ gṛhaṃ vaiṣṇavaṃ śṛṇv evaṃ. Chapters 1-14 of the Hayaśīrṣa Pañcarātra2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation consists of a translation of the first fourteen chapters of Hayaśirṣa Pañcarātra and a detailed analysis aiming at its contextualization in historical, cultural, and theological milieus. The Hayaśirṣa Pañcarātra is a Sanskrit text from approximately the ninth century A.D. primarily dealing with rituals concerning the construction of a temple to the god Viṣṇu. The text is probably from Eastern India, most likely Bengal or Orissa. The Hayaśirṣa Pañcarātra belongs to the Pāñcarātra tradition, a Viṣṇu centered movement within what we today call Hinduism. The Hayaśirṣa Pañcarātra has incorporated older texts, most of which are no longer extant, and has also been a source-text for later works, most notably the Agni Purāṇa and the Hari Bhakta Vilāsa. The text is named after Hayaśirṣa, the horse-headed incarnation of Viṣṇu, who represents Viṣṇu’s divine character as revealer of śruti. This is the first time that the Hayaśirṣa Pañcarātra has been translated. The text is important for Sanskrit textual history, art history, cultural history, religious history of the subcontinent, but unavailable to even most Sanskrit scholars because of a lack of access to the Sanskrit text. The translated chapters deal with preliminary work including choosing the participants for the undertaking. They list, therefore, prerequisites and qualifications, particularly of the ācārya, the specific qualities required of the site, and for digging the foundation. The Hayaśirṣa Pañcarātra situates the temple at the center of the universe by means of the vāstupuruṣamaṇḍala. The vāstupuruṣamaṇḍala is, I argue, both a ritual and a practical diagram: it is used ritually to locate the temple at the center of the universe; and it is used practically to plan the layout of the temple. The rituals marking the beginning of temple construction, like ritual plowing, can be traced to Vedic ceremonial practice, including, but not limited to, ritual plowing in the Vedic fire altar. The text focuses on certain moments within the construction because of the ritual function of these moments. The text is primarily a ritual text, possibly written for the ācārya. The Hayaśirṣa Pañcarātra is central to the understanding of temple construction and the rituals around it making the view of these more complete.

 • 48.
  Rasmusson, Arne
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Korsmerket flagg - flaggmerket kors2009In: Strek, ISSN 1890-94977, no 1, p. 44-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49. Sundqvist, Olof
  Nicolas Meylan, Magic and Kingship in Medieval Iceland. The Construction of a Discourse of Political Resistance, Turnhout: Brepols 20142016In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 10, no 1, p. 134-139Article, book review (Other academic)
 • 50.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Anmeldelse av: Jurij B. Simtjenko, Tradicionnyeverovanija nganasan [Nganasanernas traditionella trosåskådningar] 1–2. Moskva: Rossiskaja Akademija Nauk (1996)2002In: Chaos: skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, ISSN 0108-4453, E-ISSN 1901-9106, no 37, p. 149-152Article, book review (Other academic)
12 1 - 50 of 73
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf