umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 163
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlgren, Per
  et al.
  Department of Statistics, Uppsala University, Uppsala (Sweden).
  Chen, Yunwei
  Scientometrics & Evaluation Research Center (SERC), Chengdu Library and Information Center of Chinese Academy of Sciences, Chengdu, 610041 (China).
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Umeå University Library.
  Jan van Eck, Nees
  Centre for Science and Technology Studies, Leiden University (The Netherlands).
  Enhancing Direct Citations: A Comparison of Relatedness Measures for Community Detection in a Large Set of PubMed Publications2020In: Quantitative Science Studies, E-ISSN 2641-3337, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this contribution, the effects of enhancing direct citations, with respect to publication-publication relatedness measurement, by indirect citation relations (bibliographic coupling, co-citation, and extended direct citations) and text relations on clustering solution accuracy are analyzed. We include in the study, for comparison reasons, each approach that is involved in the enhancement of direct citations. In total, we investigate the relative performance of seven approaches. For the evaluation of the approaches, we use a methodology proposed by earlier research. However, the used evaluation criterion is based on MeSH, one of the most sophisticated publication-level classification schemes available. We also introduce an approach, based on interpolated accuracy values, by which overall relative clustering solution accuracy can be studied. The results show that the co-citation approach has the worst performance, and that the direct citations approach is outperformed by the other five investigated approaches. The extended direct citations approach has the best performance, followed by an approach in which direct citations are enhanced by the BM25 textual relatedness measure. An approach that combines direct citations with bibliographic coupling and co-citation performs slightly better than the bibliographic coupling approach, which in turn has a better performance than the BM25 approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlgren, Per
  et al.
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Umeå University Library.
  Sjögårde, Peter
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, Sweden; Department of ALM, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Exploring the Relation Between Referencing Practices and Citation Impact: A Large-Scale Study Based on Web of Science Data2018In: Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, E-ISSN 2330-1643, Vol. 69, no 5, p. 728-743Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this large-scale contribution, we deal with the relationship between properties of cited references of Web of Science articles and the field normalized citation rate of these articles. Using nearly 1 million articles, and three classification systems with different levels of granularity, we study the effects of number of cited references, share of references covered by Web of Science, mean age of references and mean citation rate of references on field normalized citation rate. To expose the relationship between the predictor variables and the response variable, we use quantile regression. We found that a higher number of references, a higher share of references to publications within Web of Science and references to more recent publications correlate with citation impact. A correlation was observed even when normalization was done with a finely grained classification system. The predictor variables affected citation impact to a larger extent at higher quantile levels. Regarding the relative importance of the predictor variables, citation impact of the cited references was in general the least important variable. Number of cited references carried most of the importance for both low and medium quantile levels, but this importance was lessened at the highest considered level.

 • 3.
  Ahlgren, Per
  et al.
  Department of e-Resources, University Library, Stockholm University.
  Persson, Olle
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tijssen, Robert
  Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, PO Box 905, 2300 AX Leiden, The Netherlands.
  Geographical distance in bibliometric relations within epistemic communities2013In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 95, no 2, p. 771-784Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Scientists collaborate increasingly on a global scale. Does this trend also hold for other bibliometric relations such as direct citations, cocitations and shared references? This study examines citation-based relations in publications published in the journal Scientometrics from 1981 to 2010. Different measures of Mean Geographical Distance (MGD) are tested. If we take all citation links into consideration, there is no indication of MGD increase, but when we look at maximum distances of each relation, a weak tendency of increasing MGD could be observed. One major factor behind the lack of growth of mean distances is the form of the distribution of citation links over distances. Our data suggest that the interactions might grow simultaneously for both short and long distances.

 • 4.
  Andersson, Richard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Beslutsprocessen i en biblioteksorganisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka beslutsprocessen i ett projekt på ett medicinskt universitetsbibliotek. Undersökningen gjordes på gruppnivå för att få insikter om beslutsprocessen i realtid samt för att få en inblick i hur information används i beslutsprocessen.

  Metoden som användes var observationer, interjuver och genomgång av dokument. Syftet med dessa metoder var att triangulära sig fram till bättre data.

  Beslutsprocessen gjordes genom möten och insamling av åsikter av personal och besökare. Under projektet har arbetsgruppen samlat på sig mycket information, i syfte att komma fram till hur de ska uppnå de mål de har satt för sig själva i detta projekt. De två modeller som kan förklara beslutsprocessen är kommunikativ rationalitet och processmodellen.

  Arbetsgruppen har ett stort informationsbehov, eftersom de inte vet hur de skall uppnå de mål de har satt för sig. Målen de har är inte konkreta. Det agila arbetssättet de arbetar på inom projektet underlättar beslutsprocessen, eftersom det agila arbetssättet är förväntat på grund av att man samlar på sig mycket information, och det sker ständiga förändringar i projektet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andrén, Lina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Söka, samla, sortera och kritiskt tolka: - om att spåra och bedöma informationskompetens i samband med citeringoch referenshantering i uppsatser från BIV-programmet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Axelsson, Ellen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Varför arbetar vi läsfrämjande?: En tematisk analys av historiska förhållningssätt till barns läsning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsfrämjande arbete för barn ses som en självklar del av svensk biblioteksverksamhet idag. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur dagens synsätt kring barns läsning har kommit att växa fram. För att uppnå detta har fyra texter som skrevs i början på 1900-talet i Sverige, analyserats. Sagda texter valdes ut då de skrevs av inflytelserika aktörer inom barnboks- och biblioteksområdet under den aktuella tiden. Studiens första syfte är att ta reda på vilka argument och förhållningssätt till barns läsning som går att identifiera i texterna. Det andra syftet är att skapa förståelse för de underliggande värderingar och attityder kring barns läsning som går att utröna från dessa argument och förhållningssätt. En tematisk analys gjordes av materialet. Fem övergripande teman identifierades, och utgjorde ramverket för resultatet: Synen på barnet, Rätt och fel litteratur, Individuellt anpassad läsning, Bibliotekets betydelse och Läsningens syfte. Resultatet visar att åsikter och argument uttrycks i texterna om bland annat barns behov, vad och varför de bör läsa, och om bibliotekets roll. De förhållningssätt som framkommer i texterna visar en tydlig prägel av den samtida kulturen och samhället, men de kan samtidigt kännas igen till viss del i dagens förhållningssätt till barns läsning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Berglund, Lisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att läsa genom att lyssna: En studie om bibliotekariers attityder till och användning av ljudböcker som läsfrämjande redskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att undersöka hur ljudböcker används inom läsfrämjande verksamhet på skolbibliotek i Umeå, vilka resurser som finns samt vilken uppfattning bibliotekarier har om ljudböcker som pedagogiskt redskap och hur detta påverkar hur de används. För att få större inblick i bibliotekens verksamhet användes en kvalitativ metod där fyra skolbibliotekarier intervjuades. Undersökningen visade att ljudböcker inte förekommer i någon form av läsfrämjande eller annan verksamhet. Skolbiblioteken har överhuvudtaget inga ljudböcker i sitt bestånd. Bibliotekarierna var positivt inställda till ljudböcker som läsande form och ansåg att ljudböcker har alla förutsättningar för att väcka läslust, träna läsförståelse och ordförråd; de aspekter som de ansåg vara läsfrämjandets viktigaste mål. På grund av bland annat dåligt utbud och bristande ekonomiska resurser var det dock ingen bibliotekarie som kunde tänka sig att föra in ljudböcker i sin egen läsfrämjande verksamhet.

 • 8.
  Bergman, Catharina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jönsson, Josefine
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  SEXUELLA TRAKASSERIER MOT BIBLIOTEKSPERSONAL: Typer, strategier och konsekvenser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa intervjustudie undersöker åtta biblioteksanställdas upplevelser av sexuella trakasserier från biblioteksbesökare på biblioteket som arbetsplats för att beskriva vilken typ av sexuella trakasserier de erfarit samt hantering och följder av dessa i termer av strategier och emotioner. Sammanfattningsvis har studiens deltagare upplevt sexuella trakasserier i form av verbal och fysisk karaktär, liksom stirrande, gester och stalkning. För att undvika sexuella trakasserier från biblioteksbesökare och hantera dem då de uppstår har individuella, kollegiala och i viss mån institutionella strategier utvecklats. Studien visar också att känslor av skam och skuld är förekommande som följd av sexuella trakasserier. Som teoretisk ansats har de biblioteksanställdas berättelser om sexuella trakasserier från biblioteksbesökare analyserats utifrån begrepp som skuld, skam, offer, känsloarbete, performativitet, den manliga blicken, respektabilitet, stereotyper och praktisk klokhet. En problematisering av begreppet sexuella trakasserier görs. Studien drar slutsatsen att biblioteket i det att det är en plats till vilken alla människor har tillträde, liksom dess funktion som social och informationsförmedlande institution skapar gynnsamma förutsättningar för att sexuella trakasserier från besökare initieras. Serviceaspekten av biblioteksanställdas yrkesroll innefattar ett trevligt bemötande av alla besökare, vilket ställer den anställda inför såväl dilemman som ansvarskänsla då sexuella trakasserier upplevs. De biblioteksanställda utvecklar främst individuella, men också kollegiala strategier samtidigt som arbetsköparens ansvar ofta brister.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bergström, Ina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det integrerade folk- och skolbiblioteket ur ett dramaturgiskt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka människors ageranden på det integrerade folk- och skolbiblioteket för att med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv tydliggöra den sociala strukturen på det integrerade folk- och skolbiblioteket. Genom att observera sociala interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz (red.) samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på vem som befinner sig i biblioteket aktualiseras de olika aspekterna av den integrerade folk- och skolbiblioteksverksamheten. I mötet mellan allmänhet och bibliotekarier blir folkbiblioteksaspekterna tydliga medan i inplanerade möten med skolklasser framhävs skolbiblioteksverksamheten. När elever använder biblioteket som ett ställe att hänga på under skoldagen händer något med stämningen i biblioteket och interaktionen, eller snarare bristen på interaktion, mellan elever och bibliotekarier gör något med biblioteket som varken liknar de ageranden som kan kopplas ihop med folkbiblioteksverksamheten eller skolbiblioteksverksamheten. Slutsatsen är att mötet mellan elever och bibliotekarier skulle kunna vara det som utgör kärnan i den sociala strukturen för det integrerade folk- och skolbiblioteket. Slutsatsen grundar sig dessvärre på ett mycket litet material och bör därför snarare ses som en ingång till vidare forskning mer än en tillförlitlig slutsats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bindler, Annika
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Olsson, Magnus
  Umeå University, Umeå University Library.
  No Writing Center is an Island: A Swedish Writing Center and its University Library Work Together2016In: Building Bridges through Academic Writing: Research, Policy, and Practice: Third International Conference on Academic Writing in Israel June 27-28, 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Writing center tutors and librarians share in the goal of helping students with the recursive processes of writing and researching. Nevertheless, few writing centers that are located in university libraries work collaboratively, but rather simply share a location.

  Research from the US shows that collaboration can take different forms, and while some of these may be readily transferable to European university systems, some will be challenging to implement. Also, this research tends to originate from librarians rather than writing consultants (Ferer, 2012).

  Umea University is unusual in that it works collaboratively. Drawing on our experience, we will provide a Swedish university's perspective based on the collaboration between its Writing Centre and University Library. We explain how we work together to match students' writing and researching needs, the challenges in collaborating, and what future additional collaborations are possible. Finally, we raise the question, what more can we do to develop and maintain our collaboration?

  Discussing best practices can provide valuable information to better meet the new generation of students. Research, thinking and writing go hand in hand. Rather than compartmentalizing these processes, writing tutors and librarians can work together with students to help them navigate these intricately linked processes. Collecting this expertise into one location allows students more comprehensive support and convenient access: "one-stop shopping" (Cooke & Bledsoe, 2008).

  Writing centers and libraries can have an influence in the current reformation of higher education and should contribute to the discussion by promoting their strengths and sharing their respective knowledge (Elmborg, 2005). We hope to contribute to the conversation through our presentation.

 • 11. Björk, Johannes
  Biblioteks- och kulturpolitisk debatt i svensk press 2006-20072008In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 11, no 1, p. 27-54Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Björndotter, Ina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Morin, Hedvig
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bibliotekschef sökes: En kvantitativ innehållsanalys av platsannonser för bibliotekschefer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka huruvida det finns en gemensam kärna för chefskap inom bibliotekarieprofessionen och att identifiera vad den i sådana fall består av. Datamaterialet bestod av 162 platsannonser för bibliotekschefer inom olika bibliotekstyper. Metoden som har använts är kvantitativ innehållsanalys. Det går att urskilja en gemensam kärna för chefskap inom bibliotekarieprofessionen. Denna kärna består till att börja med av ett krav på akademisk examen. Tidigare erfarenhet som efterfrågas i platsannonserna handlar om ledarskap i olika former samt mer traditionella chefsarbeten. Personliga egenskaper som värdesätts är kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och nätverkande samt personalengagemang och coachning. Arbetsuppgifter och ansvar utgörs av verksamhetsutveckling, ett helhetsansvar samt deltagande i ledningsgrupp och/eller styrelsegrupp. Resultatet analyserades med utgångspunkt i de fyra ledarskapsbeteendena uppgiftsorienterad, relationsorienterad, förändringsorienterad och externt orienterad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Blombäck, Lotta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  MEDIE-OCH INFORMATIONSKUNNIGHET I GYMNASIESKOLAN: En studie i hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta för ökad måluppfyllelse2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om medie-och informationskunnighet (MIK) i gymnasieskolan. Syftet är att ge exempel på hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta i undervisningen, för att stärka elevernas medie-och informationskunnighet, utifrån de mål som beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). Studien är kvalitativ och empiri samlades in på en gymnasieskola, genomdokumentanalys,observation och intervjuer. Analys av de delar av läroplanen (Gy11) som beskriver målen för MIK visade att eleverna efter avslutad utbildning förväntas ha utvecklat en rad förmågor och kunskaper. Att nå hög måluppfyllelse är enligt analysen ett digert uppdrag för skolans aktörer. Analys av en lokal biblioteksplan visade att dokumenteti många avseenden lever upp till Skolverkets (2019) beskrivning av hur dokumentet bör utformas. En slutsats är att den aktuella skolan har kommit långt i arbetet med MIK: Det finns ett etablerat samarbete mellan lärare och skolbibliotek. Det finns samsynkring MIK-undervisningens syfte, innehåll och form. I analys av observationer och intervjuer lyfts flera exempel på ämnesintegrerade arbetssätt, som utgår från ett användarperspektiv. Kuhlthaus (2010) modell guided inquiry används återkommandei MIK-undervisningen. Analysen visaratt det finns faktorer som försvårar samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare. Bristen på tid för gemensam planering är en faktor. Informanterna ger uttryck för att en traditionell syn på skolbibliotekets kompetens och funktion lever kvar i viss mån på skolan, vilket beskrivs som försvårande. Fler kommunikativa insatser kring skolbibliotekets kompetens och funktion torde främja samarbete. Analys av insamlade data visar att skolbiblioteket deltar i högre utsträckning i undervisning på högskoleförberedande program än på yrkesförberedande. En tydligare struktur för samarbete skulle rimligtvis främja likvärdigheten i MIK-undervisningen och minska risken för digitala klyftor kopplat till utbildning. En ökning avämnesintegrerat samarbete förutsätter att skolbibliotekarier ges utrymme att delta i undervisningen. Detta förutsätter möjligen att skolledare tar aktiv roll i frågan om hur skolbiblioteket kan fungera som pedagogisk resurs i ännu större utsträckning. Hur detta kan göras i praktiken är ett intressant uppslag till vidare studier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Blomqvist, Matilda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Persson, Linnéa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  “Det har ju mer att göra med vilken känsla man får när man går hit.”: En studie om folkbiblioteks integrationsfrämjande arbete på glesbygden2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this thesis is to investigate how public libraries in sparsely populated areas  work with integration-promoting activities and elucidate how the conditions of the public libraries affect this work. We have applied a qualitative  method in this thesis and the  empirical data were collected through five interviews with library staff from three different public libraries in Västerbotten. We have used thematic analysis to identify codes and themes in the empirical material. Among other things, library staff feel that lack of resources, good collaboration and infrastructure in the local community affect the libraries’ ability to work  towards integration. The study’s results were further analyzed on the basis of Andersson & Skot-Hansen’s theory of the library’s four main functions in order to consider within which  functions libraries work to promote  integration, and in what way the local community influences the work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bohlin, Ludvig
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Viamontes Esquivel, Alcides
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Lancichinetti, Andrea
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Rosvall, Martin
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Robustness of journal rankings by network flows with different amounts of memory2016In: Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, E-ISSN 2330-1643, Vol. 67, no 10, p. 2527-2535Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As the number of scientific journals has multiplied, journal rankings have become increasingly important for scientific decisions. From submissions and subscriptions to grants and hirings, researchers, policy makers, and funding agencies make important decisions influenced by journal rankings such as the ISI journal impact factor. Typically, the rankings are derived from the citation network between a selection of journals and unavoidably depend on this selection. However, little is known about how robust rankings are to the selection of included journals. We compare the robustness of three journal rankings based on network flows induced on citation networks. They model pathways of researchers navigating the scholarly literature, stepping between journals and remembering their previous steps to different degrees: zero-step memory as impact factor, one-step memory as Eigenfactor, and two-step memory, corresponding to zero-, first-, and second-order Markov models of citation flow between journals. We conclude that higher-order Markov models perform better and are more robust to the selection of journals. Whereas our analysis indicates that higher-order models perform better, the performance gain for higher-order Markov models comes at the cost of requiring more citation data over a longer time period.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Borgström, Kajsa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kunskap i det kreativa ordets tjänst: En studie i skönlitterära författares informationsbeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: There is very little research about fiction writers’ information behaviours. The aim of this paper is to explore this in an empirical study. It also aims to add understanding of how novelists’ information behaviour relates to their creative writing process.Approach: The exploratory study presents findings based on qualitative data from interviews with six professional novelists.Findings: The study found that the novelists have a wide and deep information need in their creative writing, and seek a large amount of information in their research. Seeking information appears also to be an important part of their creative process. The novelists in the study, like other artistic workers, take advantage of the internet and library, museum, and archive services in their information-seeking. They also practice some largely unique methods, namely visiting environments and interviewing people. The information novelists seek are of both objective and subjective nature.Research limitations: This is a relatively new professional group to study within information behaviour research, and the small sample prevents a conclusive analysis. Further quantitative and qualitative research would enhance and confirm the findings of this paper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Boschek, Lillemor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Det sitter bara i huvudet”: - instrumentallärares behov och beteende gällande musikmaterial i sin undervisning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker vilka musikrelaterade informationsmaterial som instrumentallärare inom den kommunala musikskolan använder sig av i sin undervisning, var och hur de hittar detta material samt vilka situationer som leder till att de söker efter material.

  Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fem instrumentallärare.

  Resultatet visar att informanterna främst använder sig av noter, spelböcker, sångtexter, ljudfiler och det egna gehöret. De kriterier som ofta efterfrågas för materialet är att det har rätt svårighetsnivå, innebär en viss teknisk utmaning, omfattar en viss genre, artist eller typ av melodi, att det liknar något som eleven spelat tidigare, att det fungerar för en viss instrumentuppsättning samt att det är "roligt och bra". Materialet hittar de på den egna arbetsplatsen, på internet samt via gehör.

  Strategier för att hitta material är förmågan att transponera låtar efter gehör, den egna erfarenheten och kunskapen om låtar, tips från kollegor och forum för musiklärare samt "browsing" (planlöst sökande).

  Behov av material uppstår i huvudsak då eleven är i behov av viss teknikutveckling, vid önskemål från elever samt vid tristess.

  Studien bekräftar tidigare forskning om komplexiteten i musikmaterial och visar även att denna komplexitet kräver en stor domänkunskap hos instrumentallärarna samt att kollegialt utbyte, trots internets intåg, ännu är av stor vikt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Brodin Berggren, Lenita
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Josefsson, Malin
  Umeå University, Umeå University Library.
  Sök på Golvet: Umeå universitetsbibliotek2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fokus för projektet Sök på Golvet har varit att skapa en prototyp för ett alternativt sökverktyg på en interaktiv golvyta. Samt att undersöka hur ett mindre textbaserat gränssnitt kan utformas för andra elektroniska medium. Målgrupper för studien har främst varit distansstudenter och forskare, två grupper som relativt sällan besöker det fysiska biblioteket.

  Projektet var ett samarbete mellan Umeå universitetsbibliotek, Designhögskolan, Umeå universitet, Kulturverket, Umeå kommun, HUMlab, Umeå universitet, Lövångers skola och bibliotek, Skellefteå kommun. Projektets genomförande möjliggjordes genom att medel tilldelades från Kungliga biblioteket.

  Det empiriska underlaget för projektets resultat baserades på resultat från workshops, intervjuer och användarundersökningar. Arbetsmetoden var prövande och präglades av flexibilitet.

  Resultatet av projektet pekar på att bibliotek bör utveckla gränssnitt som präglas av interaktion, grafisk stringens med en tydlig avsändare. Den visuella inspirationen är lika viktig som att inte ge avkall på vetenskaplig tyngd. För att skapa en mer sömlös användar-upplevelse bör bibliotekets fysiska och digitala miljöer länkas samman. Resultatet av arbetet med barnen pekar mot ett icke-linjärt, mer intuitivt informationssökande där flera sinnen aktiveras i sökprocessen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Brodin Berggren, Lenita
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Josefsson, Malin
  Umeå University, Umeå University Library.
  Sök på Golvet: Umeå universitetsbibliotek2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of the project Sök på golvet (Search, Feel, Find) was to create a prototype for an alternative search tool for the interactive floor surface. Another goal was to investigate how a non-text-based interface could be designed for other electronic media. Target groups for the study were primarily distance students and researchers, two groups that visit the physical library relatively rarely. The project was a collaboration between Umeå University Library, Institute of Design (Umeå University), Kulturverket (Umeå municipality), HUMlab (Umeå University), Lövånger school and library (Skellefteå municipality). Implementation of the project was made possible by funds from the National Library of Sweden. The empirical basis for the project’s results were based on results from the workshops, interviews and user surveys. The work method was tentative and was characterized by flexibility. The results of the project indicate the need for the library to develop an interactive interface for the search service that is characterized by a clear and minimal design and follows the library’s visual identity. The visual inspiration is equally important as the scientific content. To create a more seamless user experience the library’s physical and digital environments should be linked together. The result of the work with the children points towards a non-linear, more intuitive information search in which several senses are employed in the process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Brunemo, Moa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att läsa serier: En studie av bibliotekariers syn på serier som läsfrämjande medium2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har undersökt vad fyra bibliotekarier anser om tecknade serier som ett medium och som ett läsfrämjande medium. En kvalitativ intervjumetod har använts för att undersöka detta vilket senare har analyserats med hjälp av teorierna fenomenologi, medieteori samt multimodalitet. Studien har även kartlagt hur tecknade serier togs emot under 1900-talet av bibliotekarier, vilket senare har använts för att hitta paralleller till informanternas svar. Studien kommer fram till att dessa bibliotekarier är positiva till tecknade serier både som medium och som ett läsfrämjande verktyg då de ser mediet som underhållande läsning vilket uppmuntrar till fortsatt läsande.

 • 21.
  Cabral, Regis
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  QoE: Quality of Experience: a conceptual essay2007In: Integration and Innovation Orient to E-Society, Vol 2: Seventh IFIP International Conference on e-Business, e-Services, and e-Society (13E2007), October 10–12, Wuhan, China / [ed] Weijun Wang, Yanhui Li, Zhao Duan et al, New York: Springer-Verlag New York, 2007, Vol. 252, p. 193-199Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The ICT industry and services are on the verge of substituting quality of service and utility functions; with quality of experience, QoE. While intuitive, QoE, has eluded the research community. QoE takes into account what the user is experiencing with new products and services. Once this information is collected, it becomes an input in the development of the new product or new service. But how does one measure directly quality of experience? In this conceptual paper, I discuss from an ICT perspective, the utility function and quality of service, QoS. I also present how active interested the industry is in QoE. I concluded with some key points that may serve as a guideline in the process of constructing the QoE function.

 • 22.
  Chevlin, Aurora
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Jag tror det behovet kommer explodera”: En studie om bibliotekarier- och journalisters kompetensbehov i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyexaminerade bibliotekarier och journalister upplever sin kompetens i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet.

  Utifrån analys och kodning har teman som pedagogik och teknik urskilts som kompetensbehov bland bibliotekarier och journalister i deras yrkespraktik. Bland annat upplever bibliotekarier och journalister att de vill ha mer praktiska inslag i utbildningsinnehållet och tona ner det akademiska. Före detta studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap vill ha mer pedagogisk kunskap och lära sig mer om bemötande samt att mer fokus på litteraturkunskap hade varit nyttigt i yrkeslivet. Före detta studenter inom journalistik önskar mer kunskap inom webbjournalistik som sociala medier, men också en större grund inom rättsjournalistik, samt bättre förståelse om branschen och vilka förutsättningar och arbetsformer som existerar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A novel approach to citation normalization: a similarity-based method for creating reference sets2015In: Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, E-ISSN 2330-1643, Vol. 66, no 3, p. 489-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A similarity-oriented approach for deriving reference values used in citation normalization is explored and contrasted with the dominant approach of utilizing database-defined journal sets as a basis for deriving such values. In the similarity-oriented approach, an assessed article's raw citation count is compared with a reference value that is derived from a reference set, which is constructed in such a way that articles in this set are estimated to address a subject matter similar to that of the assessed article. This estimation is based on second-order similarity and utilizes a combination of 2 feature sets: bibliographic references and technical terminology. The contribution of an article in a given reference set to the reference value is dependent on its degree of similarity to the assessed article. It is shown that reference values calculated by the similarity-oriented approach are considerably better at predicting the assessed articles' citation count compared to the reference values given by the journal-set approach, thus significantly reducing the variability in the observed citation distribution that stems from the variability in the articles' addressed subject matter.

 • 24.
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Science mapping and research evaluation: a novel methodology for creating normalized citation indicators and estimating their stability2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to contribute to the methodology at the intersection of relational and evaluative bibliometrics. Experimental investigations are presented that address the question of how we can most successfully produce estimates of the subject similarity between documents. The results from these investigations are then explored in the context of citation-based research evaluations in an effort to enhance existing citation normalization methods that are used to enable comparisons of subject-disparate documents with respect to their relative impact or perceived utility. This thesis also suggests and explores an approach for revealing the uncertainty and stability (or lack thereof) coupled with different kinds of citation indicators.This suggestion is motivated by the specific nature of the bibliographic data and the data collection process utilized in citation-based evaluation studies.

  The results of these investigations suggest that similarity-detection methods that take a global view of the problem of identifying similar documents are more successful in solving the problem than conventional methods that are more local in scope. These results are important for all applications that require subject similarity estimates between documents. Here these insights are specifically adopted in an effort to create a novel citation normalization approach that – compared to current best practice – is more in tune with the idea of controlling for subject matter when thematically different documents are assessed with respect to impact or perceived utility. The normalization approach is flexible with respect to the size of the normalization baseline and enables a fuzzy partition of the scientific literature. It is shown that this approach is more successful than currently applied normalization approaches in reducing the variability in the observed citation distribution that stems from the variability in the articles’ addressed subject matter. In addition, the suggested approach can enhance the interpretability of normalized citation counts. Finally, the proposed method for assessing the stability of citation indicators stresses that small alterations that could be artifacts from the data collection and preparation steps can have a significant influence on the picture that is painted by the citationindicator. Therefore, providing stability intervals around derived indicators prevents unfounded conclusions that otherwise could have unwanted policy implications.

  Together, the new normalization approach and the method for assessing the stability of citation indicators have the potential to enable fairer bibliometric evaluative exercises and more cautious interpretations of citation indicators.

  Download full text (pdf)
  kappa
  Download (pdf)
  spikblad
  Download (pdf)
  cover
  Download (png)
  presentationsbild
 • 25.
  Colliander, Cristian
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Umeå University Library.
  Ahlgren, Per
  Department of Statistics, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Comparison of publication-level approaches to ex-post citation normalization2019In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 120, no 1, p. 283-300Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we compare two sophisticated publication-level approaches to ex-post citation normalization: an item-oriented approach and an approach falling under the general algorithmically constructed classification system approach. Using articles published in core journals in Web of Science (SCIE, SSCI & A&HCI) during 2009 (n=955,639), we first examine, using the measure Proportion explained variation (PEV), to what extent the publication-level approaches can explain and correct for variation in the citation distribution that stems from subject matter heterogeneity. We then, for the subset of articles from life science and biomedicine (n=456,045), gauge the fairness of the normalization approaches with respect to their ability to identify highly cited articles when subject area is factored out. This is done by utilizing information from publication-level MeSH classifications to create high quality subject matter baselines and by using the measure Deviations from expectations (DE). The results show that the item-oriented approach had the best performance regarding PEV. For DE, only the most fine-grained clustering solution could compete with the item-oriented approach. However, the item-oriented approach performed better when cited references were heavily weighted in the similarity calculations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Colliander, Cristian
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ahlgren, Per
  Department of e-Resources, University Library, Stockholm University.
  The effects and their stability of field normalization baseline on relative performance with respect to citation impact: a case study of 20 natural science departments2011In: Journal of Informetrics, ISSN 1751-1577, E-ISSN 1875-5879, Vol. 5, no 1, p. 101-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we study the effects of field normalization baseline on relative performance of 20 natural science departments in terms of citation impact. Impact is studied under three baselines: journal, ISI/Thomson Reuters subject category, and Essential Science Indicators field. For the measurement of citation impact, the indicators item-oriented mean normalized citation rate and Top-5% are employed. The results, which we analyze with respect to stability, show that the choice of normalization baseline matters. We observe that normalization against publishing journal is particular. The rankings of the departments obtained when journal is used as baseline, irrespective of indicator, differ considerably from the rankings obtained when ISI/Thomson Reuters subject category or Essential Science Indicators field is used. Since no substantial differences are observed when the baselines Essential Science Indicators field and ISI/Thomson Reuters subject category are contrasted, one might suggest that people without access to subject category data can perform reasonable normalized citation impact studies by combining normalization against journal with normalization against Essential Science Indicators field.

 • 27.
  Danell, Rickard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Evaluating research organizations’ contribution to science is not the same task as evaluating the performance of their scientists2016In: Journal of Informetrics, ISSN 1751-1577, E-ISSN 1875-5879, Vol. 10, p. 655-657Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In their article “A farewell to the MNCS and like size-independent indicators” Abramo and D’Angelo argue that size-independent indicators are not suitable for assessing research performance; due to productivity differences among researchers and universities the use of size-independent indicators can distort rankings. Since I previously made a similar argument, I partly agree with the authors. However, I do not believe that assessing performance in terms of efficiency is the only important task for evaluative scientometrics. An equally important task is to assess the value of scientific contributions, and evaluating research organizations’ contribution to science is not the same task as evaluating the performance of their scientists.

 • 28.
  Danell, Rickard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Starka forskare och starka forskningsmiljöer vid nya universitet och högskolor2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I rapporten presenteras en kartläggning av starka forskare och starka forskningsmiljöer vid nya universitet och mindre högskolor. Rapporten består av två delstudier. I den första delstudien jämförs forskning vid yngre och äldre svenska lärosäten med forskning vid yngre och äldre brittiska lärosäten. Eftersom forskningsaktiviteten vi yngre universitet och högskolor är under uppbyggnad är en jämförelse enbart med äldre svenska universitet missvisande och det är därför motiverat att undersöka hur yngre och äldre svenska lärosäten presterat när de jämförs med yngre och äldre brittiska lärosäten. Jämförelsen med de brittiska lärosätena har gjorts med avseende på citeringsgenomslag, produktionsvolym, specialiseringsgrad och internationella samarbeten. I rapportens andra delstudie jämförs ett urval av yngre svenska universitet och högskolor med avseende på fördelningen av starka forskare och starka forskargrupperingar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Danell, Rickard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The contribution of authors: A study of the relationship between the size and composition of author teams2014In: Context counts: Pathways to master big and little data / [ed] Ed Noyons, Leiden, the Netherlands: Leiden university , 2014, p. 123-131Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Danell, Rickard
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hjerm, Mikael
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The importance of early academic career opportunities and gender differences in promotion rates2013In: Research Evaluation, ISSN 0958-2029, E-ISSN 1471-5449, Vol. 22, no 4, p. 210-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on previous studies it has been found that women have a smaller chance than men of attaining professorships. It has also been found that gender differences in career development have been observed in many different countries. This study aims to contribute to these discussions by analyzing the extent to which gender differences in career development can be explained by early career opportunities, specifically the prestigious postdoctoral fellowship which is particular to the Swedish university system. This study concluded that women and men have the same probability to achieve a postdoctoral fellowship and that among men and women who have achieved this we observed that they had equal chances of becoming professors. However, it was also shown that women are substantially worse off than men for the study group of those who have not achieved a postdoctoral fellowship. This indicates that a meritocratic system does not seem do discriminate against women whereas as vacancy system seems to do so.

 • 31.
  Degerström, Christina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  BIBLIOTEKEN OCH DET SAMISKA UPPDRAGET: En diskursiv analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bibliotekens uppdrag kring minoriteten och urfolket samer studeras genom intervjuer med fem aktörer inblandade i tre biblioteksdrivna satsningar i Västerbotten 2019. Undersökningen tar även i beaktning förslag till nationell biblioteksstrategi. Demokratins skattkammare(Kungliga Biblioteket 2019). Transkriberade intervjuer och förslag till nationell biblioteksstrategi behandlas som uttryck för policy. Dessa texter analyseras med Carol Bacchis policyteoretiska och uttolkande analysmetod What’s the problem represented to be? approach(2009). Genom filosof Will Kymlicka (1998) betraktas Sverige som en mångkulturell nation och samer som ett folk med en egen kultur.Texterna undersöks i relation till bibliotekspolitik, biblioteksuppdrag, visioner för bibliotek från förr och nu samt mot bakgrund av en postkolonial förståelse av uppdragets omkringliggande villkor och förutsättningar. Undersökningen visar på en viss personbundenhet i utföranden av uppdraget och finner diskursiva uttryck för samband mellan grupperna majoritet, minoritet och bibliotekets sammantagna och generella målgrupp: allmänheten eller”alla”. Undersökningen påvisar en mångfald av metoder inom de tre studerade fallen. Undersökningen visar att stöd från Kulturrådet och till förvaltningskommuner periodvis stärker biblioteksområdets kapacitet att enligt Bibliotekslagen (SFS2013:801) ägna minoriteten urfolket samer särskild uppmärksamhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Delhommeau, Heidi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den undervisande högskolebibliotekariens professionella lärande: Berättelser om kompetens och utveckling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Biblioteken står i frontlinjen för många av kunskapssamhällets snabba förändringar. Frågan hur professionen ska kunna möta nya krav i sin verksamhet är idag mer aktuell än någonsin: vilka färdigheter och kompetenser krävs och hur ska dessa utvecklas? Som ett inlägg i debatten undersöker denna uppsats undervisande högskolebibliotekariers lärande för att ur denna förståelse identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter för kontinuerlig professionell utveckling.

  Genom litteraturstudier och djupintervjuer med fyra undervisande högskolebibliotekarier framträder bilden av ett yrke som kännetecknas av varierande förutsättningar och arbetsuppgifter, där nyfikenhet och en vilja att utvecklas är centralt. Man tar själv ansvar för sitt lärande och lärobehoven tenderar att vara praktikorienterade och handlar om ämneskunskap, pedagogik, didaktik, teknik samt den akademiska miljö där man verkar. Trots att vikten av vetenskaplig grund och teoretisk förankring lyfts så står detta tillbaka för det informella och praktiknära lärandet där en själv, de egna intressena och erfarenheten – att göra, testa, pröva, söka, kolla upp och läsa på – framställs som viktigast vid sidan av de möten, samtal och utbyten man kan ha med kollegor och målgrupper.

  Framgångsfaktorer för kontinuerlig professionell utveckling som identifieras är det utvecklingsstödjande klimat som arbetsplatsen upplevs som, där utbildning och lärande ses som ett naturligt inslag och man har frihet att utforma och utveckla varierande och utmanande arbetsuppgifter. Man ingår i arbetsteam med goda förutsättningar att diskutera och bolla med kollegor. Chefen är positivt inställd till kompetensutveckling, möjlighet finns att delta i både formella och informella läraktiviteter och man är delaktig i sin egen kompetensutveckling som står i samspel med arbetsuppgifter och är väl förankrad i behov. Positiva effekter syns genom att respondenterna känner sig trygga i sin roll som undervisare och med sina kompetenser samtidigt som de behåller drivet och viljan att fortsätta lära sig och utvecklas.

  De utvecklingsmöjligheter som identifieras handlar om att komplettera vad som tycks vara en väl fungerande kompetensutveckling med fokus på yrkespraktik med en som främjar ett mer formellt, strukturerat och systematiskt lärande där vetenskap, teori och forskning ges större plats. Här skulle utbildare, yrkesföreningar och chefer kunna inta en mer proaktiv roll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Edlund, Angelica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  V8-bibliotekens innovativa kollaboration: – En kvalitativ intervjustudie bland bibliotekarier i Västerbottens inland2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis explores the work among the ”V8-libraries”, with focus on the librarians that works within the collaboration to see how it’s perceived. The questions asked are: How does the communication between the libraries work? How does the leadership look like? What benefits and what challenges does the collaboration come with? For the theoretical framework, Jennifer Rowleys theory of innovation collaboration strategies for libraries has been used. The method has been qualitative interviews with three informants that works within the collaboration.

  The study’s conclusion is that the V8-libraries have great communication and a leadership that serves the needs of the collaboration. The two biggest benefit is for the users of the libraries since they receive a greater range of books and other media, and also for the librarians since the collaboration makes bigger staff with bigger competence. The big challenge in the collaboration is the great distances between the libraries since the librarians wish to visit each other more often to discuss greater innovations between them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ehn, Billy
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Löfgren, Orvar
  Akademiska mästerskap?2008In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 2, p. 2-7Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Ekbom, Ellen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Alla kan ju berätta": - en kvalitativ studie om bibliotekariers arbete med barns muntliga berättande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bibliotekariers upplevelser av att arbeta med barns muntliga berättande. Metoden som används är kvalitativa intervjuer, där sammanlagt sex bibliotekarier intervjuas. I analysen presenteras resultatet från informanterna i tre olika delar, upplevelser och erfarenheter av barns muntliga berättande, arbetssätt som fungerat särskilt bra och särskilda utmaningar för att arbeta med barns muntliga berättande. Utöver detta går analysen även in på specifika områden som pedagogiska svårigheter, svåra ämnen, samarbeten och skillnader mellan äldre och yngre barn. Uppsatsen förankras kontinuerligt i tidigare forskning och i slutsatsen konstateras att bibliotekarierna är positiva till att arbeta med barns muntliga berättande, men att det inte görs i särskilt hög grad. De anser att det är något som är värdefullt för barnen av flera skäl, men upplever också att det finns svårigheter att genomföra detta arbete, trots att det är en uttalad uppgift för folkbiblioteken. Förhoppningsvis kan uppsatsen vara ett bidrag till att öka kunskapen i arbetet med barns muntliga berättande på biblioteken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Englund, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  För säkerhets skull: Bibliotekariers syn på säkerheten i samhällets vardagsrum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur bibliotekarier vid folkbibliotek ser på säkerheten på sin arbetsplats. Dessutom identifieras faktorer som kan påverka förekomsten av oönskade händelser i biblioteket. Studien, som har en kvalitativ ansats, har utförts genom intervjuer med bibliotekarier på fyra orter i tre kommuner i norra Sverige. Den bidrar till en djupare förståelse inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet beträffande dels bibliotekariers arbetsmiljö, dels bibliotekets funktion som offentligt rum.

  Resultatet visar att de fem informanterna har en tydlig säkerhetsmedvetenhet, även om de inte delar uppfattning om hur man ska gå tillväga för att skapa en säker miljö. Beträffande hur säkerhetsaspekter beaktas på arbetsplatsen var tre relativt nöjda, en missnöjd till en del och en relativt missnöjd. Bibliotekarierna har generellt sett god tilltro till den egna förmågan att påverka oroliga eller oönskade situationer, en förmåga de tycker har utvecklats med åren. Fyra av fem informanter känner sig överlag trygga på arbetet. Den som känner sig mindre trygg lyfter fram ensamarbete som en bidragande orsak. Vad gäller framtiden avseende öppenhet tror samtliga att biblioteket även framöver kommer att kunna vara en plats för alla.

  Utifrån intervjuerna identifierades även ett antal omständigheter som kan påverka förekomsten av oönskade händelser i biblioteket. Flera rör förhållanden som underlättar för en förövare att agera ostört, som hur biblioteket är utformat. Även bibliotekets organisation, däribland bemanningen, har inverkan på säkerheten; till exempel kan ensamarbete innebära en ökad risk. Andra faktorer har koppling till relationer, både mellan bibliotekarier och besökare och mellan besökare och besökare. Det finns också stressande omständigheter som rör brister eller osmidighet i systemet, såsom krånglande teknik.

  Studien visar att faktorer som påverkar förekomsten av oönskade händelser i bibliotek återfinns på flera nivåer. En del har med individen eller gruppen att göra, andra har koppling till arbetsplatsen. Det finns även faktorer som har samband med organisationen och/eller det omgivande samhället. Detta bekräftar tidigare forskning om hur riskfaktorer avseende hot och våld förekommer och verkar på flera plan.

 • 37.
  Engwall, Lars
  et al.
  Department of Business Studies, Uppsala University.
  Pahlberg, Cecilia
  Department of Business Studies, Uppsala University.
  Persson, Olle
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The emergence of the business network approach2016In: Extending the business network approach: new territories, new technologies, new terms / [ed] Peter Thilenius, Cecilia Pahlberg, Virpi Havila, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, p. 21-38Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Relationships between commercial actors have existed for thousands of years as highlighted by Hadjikhani and LaPlaca (2013) and Hadjikhani in the final chapter of this volume. However, research on relationships between business actors, often summarised under headings such as industrial marketing or B2B, has a more recent origin. In the words of Hadjikhani and LaPlaca (2013: 294), relationship research 'existed in society but had little scientific identity or inquiry'. This is even truer for research on wider relationship systems, that is, business networks. However, as will be demonstrated in the present volume, the situation in the beginning of the twenty-first century is quite different. Research on business networks is lively and manifested by a large number of publications. A search for 'business networks' in the databases SCI-EXPANDED, SSCI and A&HCI for all years until 2015 (with the restriction that the journals publishing the papers should be classified in the Subject Category 'Business & Economics' in all 156 journals) resulted in 553 hits, with the first papers published in 1992. Publications then did not accelerate until the early twenty-first century with an all-time high in 2012 of 70 hits, and somewhat lower figures in the following years. However, it should be noted that the 2015 figures merely refer to the first part of the year (Fig. 2.1) and will increase.

 • 38.
  Eriksson, Erik J
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Sullivan, Kirk P H
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Controlling Plagiarism: A study of Lecturer Attitudes2008In: Student Plagiarism in an online world: Problems and solutions / [ed] Tim S. Roberts, Hershey, PA, USA: Information Science Reference, 2008, p. 23-36Chapter in book (Refereed)
 • 39.
  Erixon, Therese
  Umeå University, Umeå University Library.
  Newcastle, Northumbria och Durham University Libraries: Några nedslag från en Erasmusresa till norra England2015In: Infotrend : nordisk tidskrift för informationsspecialister, Vol. 67, no 1, p. 32-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Falk, Linus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Jag har hittat en bok!": En studie om skolors klassbesök på bibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate the role of class visits to public- or school-libraries during school hours, regarding students of ages 7- 10. The research is founded on a case study on Burträsk library, and uses qualitative interviews with librarians and teachers at the nearby elementary school, and non-intrusive observations of class visits. The research questions were:

  - What is the function of the school's class visits to the library, for the students' reading and desire to read?

  - What thoughts and attitudes do the teachers and librarians who work with class visits have, about reading-promoting activities and children's reading?

  - How do these thoughts and attitudes express themselves, in the work with class visits?

  The study finds that the teachers and librarians who are part of the study have a pragmatic approach to children's reading, which places more emphasis on the children’s joy to read, than that they read a particular type of literature. The teachers 'work creates a joyful view of reading in most children who participate in class visits, and class visits seem to be of great importance for the children' s desire to read.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Fazlhashemi, Mohammad
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  En boksamlings väg till Umeå universitetsbibliotek2007In: Om boksamlingar och synen på islam: två föredrag av Sigrid Kahle med inledning av Mohammad Fazlhashemi / [ed] Mats Danielsson, Umeå: Forskningsarkivet, Umeå universitet , 2007, p. 7-11Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om boksamlingar och synen på islam. Rapporten består av två föredrag av Sigrid Kahle i samband med förvärvet av Sigrid och John Kahles boksamling till Umeå universitetsbilbliotek med en inledning av Mohammad Fazlhashemi

 • 42.
  Ferneman, Klara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  MÅNGFALD I BIBLIOTEKSBESTÅND: En undersökning av biografier och mediestrategiskt arbete på ett folkbibliotek2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Svensk titel:Mångfald i biblioteksbestånd: en undersökning av biografieroch mediestrategiskt arbete på ett folkbibliotek English title:Diversity in library collections: a study about biographiesand library collection development in a public libraryFörfattare/Author:Klara Ferneman Handledare/Supervisor:Per WisselgrenSammanfattning/Abstract: This paper explores the diversity of the biography section in a swedishpublic library. It examines representation from different parts of the world, and also if there are patterns in what subjects certain parts of the world are represented by. The role of diversity in library collections is drawn from the concepts of cultural competence and social justice. The results are discussed in comparison with the collection development plan.The methods used are both quantitative and qualitative content analyses. The collection of biographies is examined and categorized by which part of the world the subject was linked to according to the library catalogue. The study also includes interviews with the librarians to associate the results with the practice of collection development at the library in question.The findings show that the collection have an overrepresentation of biographies with European subjects and that the books from parts outside the so-called western world only included a limited kind of subjects, like terrorism and war. The interviews show the librarians experienced that they had limited ability to work with diversity, mainly because the policy documents are lacking clear incentive to focus on making the collections more diverse and also because the economic framework won’t allow it.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Fick, Hanna
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Fredriksson, Anneli
  Umeå University, Umeå University Library.
  Lindblom, Helena
  Umeå University, Umeå University Library.
  Nya metadata i bibliotekens vaRDAg: projektrapport juni 20152015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nya metadata i bibliotekens vaRDAg är ett projekt som har drivits av Umeå universitetsbibliotek i samarbete med Lunds universitets bibliotek, Kungliga biblioteket och Riksarkivet. Syftet med projektet är att utvärdera applicering av RDA på arkivmaterial. Inom projektets ramar har arkivmaterial från forskningsarkiv i Lund och Umeå katalogiserats utifrån RDA med fokus på personarkiv. Inom projektet har olika modeller för applicering av RDA på arkivmaterial utarbetats och dessa modeller har exemplifierats med olika typer av arkiv och arkivmaterial. Projektet kan ses som ett pilotprojekt för hur RDA kan appliceras på arkivmaterial och hur FRBR kan relateras till arkiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Fick, Hanna
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Fredriksson, Anneli
  Umeå University, Umeå University Library.
  Lindblom, Helena
  Umeå University, Umeå University Library.
  RDA: an opportunity for library and archive collaboration2015In: Archiving 2015: final program and proceedings, The Society for Imaging Science and Technology, 2015, p. 22-26Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  RDA (Resource Description & Access) is a new cataloging standard that has been implemented in libraries in several countries over the world. It is based on the conceptual model FRBR (Functional Requirements for Bibliographical Records) and its rules have been influenced by archival descriptive rules. Thus RDA provides an opportunity for collaboration between archives and libraries. Umeå University Library is currently running the project RDA – An Opportunity for Archive and Library Collaboration, with support from Lund University Library, the National Library of Sweden and the National Archives. The aim of this project is to explore how RDA can be applied on archival materials and how FRBR entities can be related to aforementioned materials. RIMMF (RDA in Many Metadata Formats) is a cataloging training tool and has been used to visualize RDA and FRBR. RDA Toolkit has been used as a support tool in the cataloging process. Different models for applying RDA on archival materials have been developed in the project. The models have separate advantages and disadvantages, for example when it comes to creating searchability and to link archival materials with published materials. Using RDA brings possibilities to create linked data useful for archives, libraries and other interested parties. RDA has the potential to work as a standard for describing both archival and bibliographic materials.

 • 45.
  Fick, Hanna
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Fredriksson, Anneli
  Umeå University, Umeå University Library.
  Lindblom, Helena
  Umeå University, Umeå University Library.
  RDA: exposing the archival secrets2015In: Scandinavian library quarterly, ISSN 2001-2268, Vol. 48, no 4, p. 24-26Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46. Flaatten, H.
  et al.
  Rasmussen, L. S.
  Haney, Michael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Publication footprints and pitfalls of bibliometry2016In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 60, no 1, p. 3-5Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Fleig, Stefan
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Karlsson, Lina
  Umeå University, Umeå University Library.
  Active sitting: give the users a more mobile library experience2020In: User experience in libraries: yearbook 2019 / [ed] Andy Priestner, UXLibs , 2020, p. 195-204Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2015, the team responsible for the development of the library premises was asked to make a draft of what we saw as the most important areas to focus on if we were given the chance to refurbish them.To understand the needs it is important to give a short background to the library and the development of Umeå University. When the University was founded in 1965 it had only 2000 students, and when the University Library opened in December 1968 it was built to support a University with 8000 students. Over the years there have been some extensions built to the library but it is has not been enough to keep up with the growing collection and the fact that the university today has about 34000 students and 2100 faculty staff. One problem with the extensions and the small-scale renovations of the library that have been conducted over the years, is that they have left us with a patchwork of different premises and so it is not always clear how the floorplan should be organized to make the library easy to navigate. The amount of students has of course also had an impact on the Library space. The intense usage from 4000-5000 visits/day is hard on the furniture as well as on the floor and wall surfaces in the library.196It is not only the increased use that has had an impact, but also the change in how the physical library is used. Over the years there has been a shift from the researchers’ library into the students’ library. And with a more collaborative approach to learning with a lot of group study, the requirements of the study environment are very different to the requirements of fifty years ago.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Fredriksson, Anneli
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lindblom, Helena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Köpa på efterfrågan: en utvärdering av BIN-projektets försöksverksamhet2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2003 the libraries of ten municipalities in the northern part of Sweden were each given 10 000 (SEK) by the BIN-project to purchase books on demand instead of making inter-library loans. This attempt was called Köpa på efterfrågan (Purchasing on demand). The purpose of this master thesis is to evalutate Köpa på efterfrågan. The results of the evaluation show that the books purchased on demand were quite popular. Almost all the purchased books were non-fictional with most books being bought within the field of medicin. There is also a correspondence between the education held in the participating municipality and which subject the purchased books belonged to. The libraries have all made rather similar purchases regarding subject, with the exception of Robertsfors. The most expensive subject was medicin, both per book and overall. The libraries have mostly bought their books on Internet bookstores due to their low cost and swift delivery. Purchasing on demand entails more benefits than inter-library lending, as it is less expensive, and a book, once bought, is available on the shelf for others to borrow it, although the increase of the library’s collection demands more thorough media-planning.

  Download full text (pdf)
  Köpa på efterfrågan
  Download (pdf)
  Bilaga
 • 49.
  Fredriksson, Anny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Biblioteket som informationsresurs och samhällsinstitution i dystopiska tv-spel: En semiotisk och aktivitetsteoretisk analys av alternativa biblioteksrum2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna magisteruppsats är att identifiera hur bibliotekets funktion som rum, informationsresurs och samhällsinstitution representeras via tv-/datorspel inom postapokalyps- och dystopigenren. Då tidigare forskning om populärkulturella framställningar av bibliotek fokuserat på bibliotekarieidentiteter i skönlitteratur och film vidgar den här studien forskningsfältet genom att rikta fokus mot spelmaterial. För att besvara uppsatsens syfte har bibliotek från två spel analyserats komparativt genom en trestegsmodell, utvecklad av Lindgren (2009), från textuell- till kontextuell- och sociohistorisk nivå. Vidare har aktivitetsteori och semiotisk teori applicerats för att närmare analysera hur bilden av biblioteket medieras via multimodala medier som tv-spel. Uppsatsens slutsats är att biblioteken i båda spelen huvudsakligen tecknas i en negativ bemärkelse som en del av den övervakande, ohållbara och sönderfallna samhällsstrukturen. Samtidigt förekommer även framställningar av biblioteket som en viktig informationsresurs i en positiv bemärkelse, som en plats för bildande av socialt kapital och för resursinhämtning.

 • 50.
  Fredriksson, Anny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Indexering av skönlitterära tecknade serier: Taggar som komplement till kontrollerade ämnesord- en komparativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda användargenererad metadata (taggar) som komplement till kontrollerad indexering (ämnesord och klassifikationskoder) av skönlitterära tecknade serier. Studiens relevans grundas på ett behov av att utveckla riktlinjer för att ämnesbeskriva- och skapa sökingångar till tecknade serier via bibliotekskataloger (1), samt att implementering av taggningsfunktioner, via gränssnitt i onlinekataloger (OPACS), blir allt vanligare vilket förutsätter utredning för att överväga en kombination mellan systemen (2). För att besvara studiens syfte utfördes tre delstudier. Först analyserades 48 serietitlar representerade via ämnesord och klassifikationskoder i MARC-format via Libris (I), därefter analyserades de 10 titlarna - med mest metadata från steg I - representerade via taggmoln från LibraryThing (LT) (II) för att slutligen göra en jämförelse mellan de 10 MARC-posterna och taggmolnen (III). Kvalitativt orienterad innehållsanalys har använts för att samla in, dela upp samt jämföra ämnesord-/klassifikationskoder med taggar efter fasetterna: genre, tid, plats, ämne, person och form, framtagna av bl.a. Svensk Biblioteksförening (2004): ”Att Indexera Skönlitteratur”. Aboutness-teori och semiotisk-teori har applicerats för att dels skapa en djupare förståelse för problematiken i att indexera skönlitteratur (-och bild) konsekvent men även för att jämföra systemen (dvs. kontrollerat indexeringssystem med folksonomi-baserat system) ytterligare. Resultatet av studien visade att få termer, via MARC-formaten, representerade fasetter som karaktär, ämne, tid och plats medan taggmolnen från LT innehöll desto mer metadata om seriernas ”innehåll” såsom: karaktärer, (sub)genrer och ämnen. Studien visade även tendenser som att taggarna var desto mer konnotativt präglade samt att de representerade dokumentens aboutness i högre grad, jämfört med klassifikationsnotationerna-/ämnesorden, samtidigt som det skulle behövas mer ingående studier för att närma sig taggarnas egentliga betydelse. Taggarna synliggjorde även ett mer vardagligt språkbruk samtidigt som inkonsistens gällande ordstavning och syntax uppenbarades. För att kunna besvara om användargenererad metadata kompletterar kontrollerad indexering krävs fortsatta studier kring varför användare taggar samt vilka termer som används vid informationssökning av tecknade serier. Analys av metadata från lokala bibliotekskataloger skulle även behöva göras för att ge en mer rättvis bild av hur ämnesordsindexering av tecknade serier ser ut i praktiken.

1234 1 - 50 of 163
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf