umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlgren, Roger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Sjödin, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Att bryta en trend och förändra en tradition2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 6-7Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Andersson, Per
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Digital portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter2014Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Dafgård, Lena
  Webbaserad pedagogisk portfölj: För- och nackdelar?2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetet med införandet av modeller av pedagogisk portfölj för dokumentation av pedagogisk skicklighet pågår vid flera lärosäten i Sverige. Vid bl.a Umeå och Göteborgs universitet finns idag möjlighet att lämna in en webbaserad pedagogisk portfölj. Fördelarna med webbaserad portfölj kan vara; att skapa mer överskådlig portfölj, att enkelt tillgängliggöra portföljen, att göra portföljen estetiskt tilltalande och möjliggöra andra medier än text (Winka & Ryegård, 2013). Vid universiteten i Umeå, UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) och Göteborg, PIL (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) har ett samarbete påbörjats för att studera för- och nackdelar med införandet av nätbaserad portfölj med syfte att underlätta för lärare att skapa sin portfölj och för sakkunniga att bedöma portföljerna. Vid respektive lärosäte skapades pilotprojekt där verktyg för webbaserad pedagogisk portfölj valdes och ett pedagogiskt upplägg utformades för att introducera lärare i att skapa sin pedagogiska portfölj i webbformat. Samarbetet var inriktat mot både tekniska och pedagogiska aspekter; såsom val av verktyg, modeller hur lärare kunde skapa struktur i verktyget och hur lärares meriter kan tydliggöras genom olika medier. Vid båda lärosätena valdes verktyget Mahara, som fått goda utvärderingar i ett antal studier (Himpsl & Baumgartner, 2009; Balaban & Bubas, 2010). Vid Umeå och Göteborgs universitet har en studie genomförts med syfte att undersöka för- och nackdelar med webbbaserad portfölj. Problemställning: Vilka för- och nackdelar ser lärare och sakkunnigbedömare med webbaserad pedagogisk portfölj? Resultat: De första preliminära resultaten från en enkätutvärdering från hösten 2015 visar ett antal lärare intresse för att använda Mahara. Mahara motsvarar deras förväntningar och är ett system de kan tänka sig att använda. Men tidsbrist hindrade många lärare från att komma igång med skapandet av sina pedagogiska portföljer. Totalt fyra webbaserade pedagogiska portföljer vid Umeå och Göteborgs universitet lämnades in för bedömning. Dessa fyra webbportföljer kommer utvärderas under våren 2016 ur lärar- och bedömarperspektiv. Under pilotprojektet är känslan att en webbaserad pedagogisk portfölj ligger rätt i tiden. Många lärare arbetar idag mer eller mindre nätbaserat och är vana vid s.k. molntjänster. I projektet tycker vi oss se att införandet av webbaserad pedagogisk

  portfölj är fullt möjligt att genomföra inom ramarna för lärosätens befintliga upplägg för pedagogisk portfölj med smärre modifieringar. De problem som uppstått tycks mer bero på tidsbrist hos lärarna och är inte kopplade till tekniken och den webbaserade portföljen. Vi räknar också med att utvärderingarna av de inlämnande webbaserade portföljerna som kommer analyseras under våren kommer bidra med mer underlag.

  Ett tydligt resultat av pilotprojekten är att samarbetet mellan UPL och PIL har varit givande och bidragit till att nya perspektiv och lösningar har synliggjorts. 

 • 4.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Käck, Annika
  Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
  E-portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter?2014Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Byholm, Maria
  Vasa universitet, Finland.
  KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)2014Conference paper (Refereed)
 • 6.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi. En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering. Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen. Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK.

 • 7.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi.

  En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering.

  Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen.

  Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.

  Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK. 

 • 8.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  “One day, one problem”: applying SOTL on a course about teaching in higher education2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  At the Centre for Teaching and Learning at Umeå University, we are responsible for the development of university teachers’ pedagogical competence. One of the main purposes of our courses is to help teachers develop an array of teaching methods – including a sound basis for their decisions about which method to use. We work with teaching methods for student active learning that develop sustainable knowledge (Hattie, 2009), for example Problem Based Learning, PBL. Our problem is that this usually takes a lot of time on our short courses. So we asked ourselves: How can we use SoTL to describe, develop and evaluate a method that gives key transitions in the university teachers’ journey towards pedagogical competence, both theoretically and practically (Dietz-Uhler and Bishop-Clark, 2012)? We wanted a group of teachers on one of our courses to learn more about PBL and to be active while doing this. We also wanted a meta-didactic discussion about it afterwards. We found a method called “One day, one problem” (O’Grady, 2012) that we wanted to try. We had to redesign the method slightly to fit our context, by writing a relevant scenario in line with our expected learning outcomes. Apart from this we followed the suggested process in the article. We carried out formative and summative evaluations, and we as teachers documented the activity. Our preliminary analysis shows that this method gave us what we wanted since the learners were positive towards working this way, and the self- evaluated learning process and product was given high grades. Our preliminary results and conclusion is that this method is a useful way to both teach about the PBL process and to work with course content. We also saw that SoTL, systematically searching, finding, developing and evaluating a new teaching method is a good way to develop both our own and our students’ pedagogical competence. 

 • 9.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  “One day, one problem”: endags PBL-undervisning2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 10-11Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods

  P. Andersson and M. Wester, Umeå University, Sweden

  ABSTRACT

  The theme of the presentation is teaching methods and how the educational developer’s choice of teaching methods can affect the development of teaching and learning in higher education. The starting point is a study and survey of the teaching methods used at one university teaching development unit, and how and why these methods were chosen. The survey consisted of a systematic review of teaching methods used on fourteen courses, in various fields and levels in teacher professional development  in higher education. Both a description of how the survey was conducted and the results will be presented.

  The survey also included information on the background and reasons why these methods were chosen. Another aim  of the study was to find ways for systematic method development and two concrete examples will be presented. We will also discuss the role and importance the choice of teaching methods has for university teaching development, both at the individual and unit level.[1] Another aspect addresses the role of the educational developer as a role model with a wide range of teaching methods and an ambition for constant development.[2]

  In the study we also address responses to the development initiative. We proposed to our colleagues that the whole unit should work systematically with the development of teaching methods. In general, the responses were positive, but we do not yet know what the result of this will be for the unit as a whole.[3]

  References

  Arnold-Garza, Sara (2014), The Flipped Classroom Teaching Model and Its Use for Information Literacy Instruction, in Communications in Information Literacy

  Baume, David & Popovic, Celia (red) (2016), Advancing Practice in Academic Development. Routledge, New York

  Entwistle, Noel (2009), Teaching for understanding at university, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan

  Timmermans, Julie A. (2014), Identifying threshold concepts in the careers of educational Developers, International Journal for Academic Development, Vol 19, No 4, pp 305-317

  [1] Arnold-Garza, 2014; Entwistle, 2009

  [2] Timmermans, 2014

  [3] Baume et al (red), 2016

   

 • 11.
  Bergström, Peter
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML).
  Rönnlund, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Making the shift from the traditional classroom to the active learning classroom: possibilities and challenge2019In: Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete i Umeå 19-20 augusti 2019: Abstractbok, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a case study of a school development project in a Swedish upper secondary school. The project initiators (three teachers), wanted to change their teaching towards student active learning, and as part of that change they designed and prepared a classroom inspired by the Active Learning Classroom model (Baepler et al. 2016). The aim was to increase the understanding of possibilities and challenges when changing the pedagogical practice. The research questions addressed: What characterise the pedagogical practices in the traditional vs newly designed classroom in terms of communication and interaction between teachers and students, and what characterises the pedagogical change? A participatory design-based research (DBR) methodology was applied in three phases: the exploration phase, the development phase and the evaluation phase. This paper focus on a selected sequence of three months of the development phase, exploring teaching in the shift from the traditional classroom to the ALC. The analysis draws on a) video and audio recorded observations of lessons (N=15) in the traditional classroom and in the newly designed classroom, b) teachers’ individual evaluations of lessons based on pre-formulated reflective questions, and c) focus group discussions (N=3) on the topic ‘teaching for students’ active learning’.  The data was analysed using Bernstein’s concepts of classification and framing (2000). Preliminary results indicate variations in outcome of pedagogical change depending on how the teachers worked in the traditional classroom. For example, when the students were unaware of working in groups and using digital facilities collectively, this led to challenges in the active learning classroom.

 • 12.
  Brinkfeldt, Niklas
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Hansen Nilsson, Andréas
  Örebro universitet.
  Förstå mig rätt: tydligare tentamen för lärares och studenters skull2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 15-17Conference paper (Other academic)
 • 13.
  Croon Fors, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Danielsson, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Ethics for Responsible Technologies2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this position paper, a tentative response to questions concerning the role of philosophy in conjunction with recent advancement within the field of HCI (Human Computer Interaction) will be discussed. At the core of our discussion are new demands for responsible research where philosophically informed HCI research can play a fundamental part. Our argument is that philosophically informed HCI research can serve as a foundation for assessing and deliberating relationships between digital designs and quality of life. In our view, such assessments have much to gain by perspectives and critiques already elaborated by HCI scholars. We briefly outline how, in our experience, the basis of Critical Theory and Feminism provides a bracketing foundation for educating and cultivating HCI research that anticipates and assesses potential implications and societal expectations with regard to digital designs.

 • 14.
  Ehlin Kolk, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL). Institutionen för Medicinska Vetenskaper Uppsala.
  The Swedish Doctor? En studie om att formulera nationella lärandemål för den grundläggande läkarutbildningen.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Academic development: a multi-faceted endeavour2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  ABSTRACT: Current research indicates that an integral part of a student-centred approach to teaching in higher education (HE) is the teachers’ conceptions of teaching and learning. Consequently the focus of academic development is frequently placed upon the ‘development’ of individual academics, however the context in which academics work also has considerable influence upon how they conceive and approach teaching and learning. An increased knowledge of the contextual factors contributing to conceptual change is therefore necessary as it has practical implications for academic development strategies at individual and institutional level. This presentation will describe a research study examining the working environments of HE teachers on an online programme to investigate contextual factors that contribute to conceptual development in a technology-rich environment. Interview data and contextual data concerning the educational setting are examined within a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) framework to investigate contextual factors contributing to changes with reference to the individual experiences of the teachers, the structural contextual factors and the communities in which they participate. From this perspective, the actions of the individuals can be related to activity at departmental, programme and institutional level. Distinct differences in the cultures and working practices of the teachers’ contexts were identified which in turn influenced their possibilities to develop and change conceptions of teaching and learning. Departmental communities of practice were found to influence teaching cultures and practice both positively and negatively. Where support, community and channels for communication and reflection were present, opportunities for conceptual change could be created. These findings have implications for the design of academic development activities. It is necessary to consider not only the individual academic but also the predominant culture of the communities of practice within which the individual acts. As academic developers we need to ask how we can support communities of practice at departmental level, creating better opportunities for communication and dialogue. Furthermore, we also need to consider the institutional culture of the university, as the institution itself is responsible for the structures it creates and the hence the context within which academics teach. Academic development at strategic level is therefore essential.

 • 16.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Exploring approaches to teaching in three-dimensional virtual worlds2017In: The international journal of information and learning technology, ISSN 2056-4880, E-ISSN 2056-4899, Vol. 34, no 2, p. 140-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore how teachers’ approaches to teaching and conceptions of teaching and learning with educational technology influence the implementation of three-dimensional virtual worlds (3DVWs) in health care education.

  Design/methodology/approach

  Data were collected through thematic interviews with eight teachers to elicit their approaches to teaching in a 3DVW and their conceptions of teaching and learning with technology in online health care education.

  Findings

  Results indicate that teaching in 3DVWs necessitates the adoption of a student-centred approach to teaching. The teachers’ underlying approaches to teaching and learning became evident in their student-centred approach and use of problem-based activities. The immersive, social nature of the environment facilitated the creation of authentic, communicative learning activities created by the health care teachers and was in alignment with their disciplinary approaches to teaching and learning.

  Research limitations/implications

  The sample size of the study is relatively small which limits the degree of external validity and generalisability of the results.

  Practical implications

  If sustainability of 3DVWs is to be achieved, academic development activities for teachers and their communities of practice may be necessary to support conceptual change and facilitate a shift to student-centred teaching where necessary.

  Originality/value

  There is limited research concerning the relationship between teachers’ approaches to teaching and the use of educational technologies, in particular the implementation of 3DVWs.

 • 17.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Exploring interdisciplinary academic development: the Change Laboratory as an approach to team-based practice2018In: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 37, no 4, p. 698-714Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education institutions are under increasing pressure to offer interdisciplinary education programmes; however, their implementation is not uncomplicated. Particularly where parts of a programme are delivered by different departments, academic development activities to change practices and develop a coherent interdisciplinary programme are problematical. This paper describes a team-based academic development activity aimed at improving student experiences of an interdisciplinary programme by seeking to resolve pedagogical, organisational and structural tensions. The activity is in the form of a Change Laboratory, a formative intervention method that builds on the theoretical framework of Cultural–Historical Activity Theory. Using this approach, participants were able to analyse and discuss the programme in a neutral interdisciplinary forum not available in academic development initiatives at the micro level of the individual teacher.

 • 18.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Teaching in an age of complexity: exploring academic change and development in higher education academia2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education (HE) has expanded and diversified at an unprecedented rate over the last two decades in response to a rapidly changing educational and political climate (Henkel, 2016; Saroyan and Trigwell, 2015). Change is omnipresent, a constant part of teachers’ sociocultural and organisational practice at multiple levels; at the micro-level of the individual, the meso-level of the department or programme and the mac-ro-level of the institution (Leibowitz et al, 2014; Hannah and Lester, 2009). This suggests that when researching teaching and learning practices it is essential to adopt a holistic perspec-tive, exploring not only individual factors but also sociocultural and structural factors and their interrelationships.

  The research presented is a series of five studies that con-stitute an exploration of academic change and development in a HE teaching and learning environment supported by educational technology. A twelve-year longitudinal study of teachers on an online pharmacy programme forms the basis for the research. The principal aim of the research was to gain a deeper understanding of the factors that influence academic change with the additional aim of providing insight into factors that may be relevant in the design of academic development activities to support teachers and managers in the enhance-ment of teaching and learning. A multilevel approach was used to investigate academic change and development addressing micro-, meso- and macro-levels of the university teaching en-vironment (Hannah and Lester, 2009; Kozlowski and Klein, 2000). The approach captures the influence of factors such as conceptions and approaches to teaching at the micro-lev-el of the individual teacher (Postareff and Lindblom-Ylänne, 2008; Trigwell, Prosser, Martin, & Ramsden, 2005), as well as the influence of systemic factors such as sociocultural and structural context at both the meso-level of the department or programme (Neumann, Parry, & Becher, 2010; Trowler, Saun-ders, & Bamber, 2012) and the macro-level of the institution (Fanghanel, 2007; Leibowitz, et al., 2014).

  The research studies suggest that at micro-level a critical fac-tor in the choice and use of educational technology is the un-derlying conception of and approach to teaching and learning of the teacher (Kim et al, 2013; Glassett, 2009). Opportunities for change and development were found to be facilitated by the sociocultural context of the teacher at meso-level encom-passing support from the community and mediating tools for communication (Mårtensson and Roxå, 2016; Trowler and Wareham, 2008). However institutional policy and strategy at macro-level, as interpreted by the department, was seen to impede change and development, where research is given pri-ority over teaching (Deem and Lucas, 2007; Fanghanel, 2007). At the meso-level of the programme, the opportunity to work together as a team to collaboratively construct and develop practice was found to be of significance in the development of agency and interdisciplinary cooperation (Haapasaari, Eng-eström, & Kerosuo, 2016).

  Taking into account a combined analysis of the five studies, it becomes apparent that change and development in HE is influenced by factors at the micro-level of the individual teacher, by contextual sociocultural factors at the meso-level of the department or programme and by contextual structural factors at the macro-level of the institution. If a deeper under-standing is to be achieved, it is necessary to adopt a holistic approach, considering factors at micro-, meso- and macro-level and the interrelationships between these factors. The research suggests that an effective strategy for the facilitation of aca-demic change and development may be the introduction of a Scholarship of teaching and Learning (SoTL) model where initiatives at the three levels are aligned so that SoTL is linked both to academic development at micro- and meso-levels and excellence and promotional frameworks at macro-level (Booth and Woollacott, 2017).

 • 19.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Teaching in immersive virtual worlds: conceptual challenges and opportunities2016In: The proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2016 / [ed] Linda Morris, Costas Tsolakidis, 2016, p. 428-438Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The immersive and social affordances of virtual worlds offer many new opportunities for educators but also challenge established teaching practices in higher education. This study describes the experiences of eight teachers from the fields of Pharmacy and Nursing who have chosen to used immersive virtual worlds in their courses. Results indicate that the immersive, social nature of the environment challenges teachers’ conceptions of teaching and learning, requiring a student-centred approach to design and implementation of activities. 

 • 20.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Gustafsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Gallego, Gisselle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology. School of Medicine, The University of Notre Dame, Australia, New South Wales 2010, Australia.
  Pharmacy Students' Attitudes and Perceptions of "Virtual Worlds" as an Instructional Tool for Clinical Pharmacy Teaching2017In: Pharmacy, ISSN 2226-4787, Vol. 5, no 1, article id 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objectives of this study were to explore pharmacy students’ perceptions and experiences of three-dimensional virtual worlds (3DVWs) as an instructional tool for clinical pharmacy teaching. Semi-structured interviews were carried out with Master of Science in Pharmacy students who had participated in communicative exercises in a 3DVW. Interviews were digitally recorded, transcribed and analyzed using thematic analysis. More than half of the students were positive to using 3DVWs for educational purposes and see the advantages of having a setting where communication can be practiced in an authentic but ‘safe’ environment available online. However, many students also reported technical difficulties in using the 3DVW which impacted negatively on the learning experience. Perceived ease of use and usefulness of 3DVWs appears to play an important role for students. The students’ level of engagement relates to not only their computer skills, but also to the value they place on 3DVWs as an instructional tool.

 • 21.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olofsson, Anders D.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Price, Linda
  University of Bedfordshire, UK.
  The influence of sociocultural and structural contexts in academic change and development in higher education2018In: Higher Education, ISSN 0018-1560, E-ISSN 1573-174X, Vol. 76, no 6, p. 1051-1069Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teaching quality improvements frequently focus upon the ‘development’ of individual academics in higher education. However, research also shows that the academics’ context has considerable influence upon their practices. This study examines the working environments of teachers on an online pharmacy programme, investigating contextual conditions that facilitate or impede academic change and development. Interview data and institutional policy documents are examined within a Cultural-Historical Activity Theory framework. Distinct differences in the teachers’ sociocultural context were identified as influencing change and development. Departmental teaching cultures and patterns of communication influenced practice both positively, by offering collegial support, and negatively by impeding change. The findings have significance for academic development strategies. They suggest that departmental-level support should include communicative pathways that promote reflection upon and development of conceptions of teaching and learning.

 • 22.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Price, Linda
  Universoty of Bedfordshire, UK.
  Facilitating agency: the Change Laboratory as an intervention for collaborative sustainable development in higher education2018In: International journal for academic development, ISSN 1360-144X, E-ISSN 1470-1324, Vol. 23, no 3, p. 192-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To cope with the rapidly changing Higher Education climate, teachers need the agency to act proactively to initiate and steer changes to meet their needs. The results of this study indicate that transformative agency emerges when teachers are given the opportunity to analyse, envision and redesign their practice collaboratively with the help of mediating conceptual tools. This has implications for academic development, suggesting that activities providing a 'third space' for discussion and criticism of current practices is needed to support the development of agency. 

 • 23.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Educating pharmacists: the perfect prescription?2015In: Academic Bildung in Net-Based Higher Education / [ed] Trine Fossland, Helle Mathiason and Mariann Solberg, Abingdon, UK: Routledge, 2015, 1, p. 90-106Chapter in book (Refereed)
 • 24.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under tio års tid har Universitetspedagogik och lärandestöd (tidigare Universitetspedagogiskt centrum) aktivt bidragit till att stödja studierektorer, programansvariga och motsvarande i deras utövande av uppdraget som pedagogiskt ansvariga. Detta har gjorts dels genom ett nätverk benämnt SPA (seminarieserien för pedagogiskt ansvariga), dels genom en kurs för pedagogiskt ansvariga. Båda aktiviteterna har också ambitionen att leda till en ökad professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitetet. På denna poster presenteras dessa båda aktiviteter. 

 • 25.
  Fjellström, Mona
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Developing education – in a innovative dialogue with stakeholders2013In: ECER Creativity and Innovation in Educational Research 2013: European Conference on Educational Research 2013, 2013, p. 152-153Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to point out what could be lost in a culture of higher education (HE) development characterised by a quality discourse (Fjellström, 2007; Segerholm, 2012). In a long term case study of a locally initiated participative stakeholder evaluation (supporting a curriculum change) three research questions has been explored. [1] What are the participants’ experiences of participation? [2] How does the evaluation strategy enable participation in the developmental work and [3] what are the benefits of the participation?

 • 26.
  Granholm, Camilla
  et al.
  University of Helsinki.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Research That Hurts: Ethical Considerations When Studying Vulnerable Populations Online2018In: The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics / [ed] Ron Iphofen & Martin Tolich, Thousand Oaks: Sage Publications, 2018, p. 501-509Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Gruffman Cruse, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Wiklund, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Ett hum om lärande och rum2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 27-29Conference paper (Other academic)
 • 28.
  Gustafsson, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Gallego, Gisselle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology. School of Medicine, The University of Notre Dame, 160 Oxford Street, Darlinghurst, New South Wales 2010, Australia.
  The description and evaluation of virtual worlds in clinical pharmacy education in Northern Sweden2017In: Currents in Pharmacy Teaching and Learning, ISSN 1877-1297, Vol. 9, no 5, p. 887-892Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose of this article is to describe and evaluate the use of a three-dimensional virtual world (3DVW) in a clinical pharmacy course.

  Educational activity and setting: Students are provided with training opportunities in simulated ward rounds and patient meetings in a 3DVW. The 3DVW enables students to practice communication with patients and colleagues in a professional manner. To evaluate the course and use of the 3DVW, an online course evaluation was completed by students after they had finished the clinical pharmacy course.

  Findings: Forty-two students completed the online course evaluation (62%). Most students (83%) reported that they could adopt the role of a clinical pharmacist in the 3DVW. Sixty percent reported that the environment felt authentic, although some noted that “it can never be quite the same as sitting next to a real person to talk”. More than half of the students (66%) described the use of the 3DVW as a worthwhile exercise. The majority (93%) rated the overall quality of the course as good or very good, with 76% reporting that the pedagogical design of the course helped them with their studies.

  Discussion and summary: Students at Umeå University valued the use of 3DVWs in clinical pharmacy teaching. However, there is a need to make the virtual environment more realistic and easier to use. The invaluable feedback gathered from students will help to improve the future use of virtual worlds in pharmacy education.

 • 29.
  Idberger, Karl
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Andersson, Per
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  OER för förändrad studerandeaktivitet?2015In: NGL, Next Generation Learning Conference 2015: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  OER för förändrad studerandeaktivitet?

  Per Andersson, Karl Idberger, UPL

  Begreppet OER (Open Educational Resources) har dykt upp inom utbildningsområdet. Med OER menas lärresurser som är fritt tillgängliga, oftast via internet, som ofta fritt får användas, kopieras och spridas, samt i många fall även bearbetas och sedan spridas igen i sin bearbetade form. En OER har ofta en upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, bearbetas och spridas. Creative Commons är den vanligaste licenstypen.

  Internationellt ser OER-rörelsen ut att fortsätta växa (Horizion Report, 2015). Det händer även saker i Sverige, bl.a. med ett samarbetsprojekt där ett flertal lärosäten, med Karlstad i spetsen, finns med (OER Sverige - öppna digitala lärresurser. 2015)

  En möjlighet med OER är att lärare och studenter kan ta del av de fria resurser som finns och använda dessa i olika undervisnings- och lärsituationer. En annan möjlighet är att låta studenter och kursdeltagare själva skapa OER som en del i undervisningen. Detta kan innebära en förändrad studerandeaktivitet, från konsument till producent, och ge pedagogiska fördelar (Borelius et al, 2012).

  Det finns även andra fördelar, kurser och institutioner kan visa upp sig genom att bra utbildningsmaterial finns synligt vilket kan ge ett gott rykte och locka till sig nya studenter (Ossiannilsson, & Creelman, 2012).

  På UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) vid Umeå universitet ville vi se om det var möjligt att låta deltagarna på en kurs, Pedagogisk Digital Kompetens (PDK), skapa OER som skulle vara tillgänglig på nätet. Vi ville skapa och utvärdera ett upplägg där kursdeltagarna skulle lösa och redovisa en av PDK-kursens uppgifter i form av en OER.

  Syfte: Syftet är tvåfald, dels öka studerandeaktiviteten samt dels öka tillgängligheten på kunskap inom området PDK (Pedagogisk Digital Kompetens)

  Mål: Skapa en OER inom PDK-området som andra kan ha nytta av.

  Metod: Vi utformade ett pedagogiskt upplägg och skapade en teknisk lösning för deltagarna att lösa en uppgift i form av en OER som testades och utvärderades.

  Frågor att hitta svar på var bl.a. - Hur utformas ett pedagogiskt upplägg för kursdeltagare att skapa OER? - Hur löser man de tekniska problem som finns och som gör det enkelt att skapa och publicera resultaten?

  I denna presentation redovisas resultaten från denna pågående studie av hur OER kan användas och hur lärare och kursdeltagare upplevde arbetet. I studien har främst kvantitativa data samlats in samt observationer av arbetet med OER under två kurser vid UPL.

  Referenser

  Bourelius, Lars, Brenner, Mats, Bryant, Keith, Creelman, Alastair,Forsberg, Åsa, Hellström, Margareta, . . . Wennerström, Karin. (2012). Öppna digitala resurser (OER). Nyheter &Amp; Debatt, (3), 4.

  Johnson L, Adams Becker S, Estrada V, Freeman A. NMC horizon report: 2015 higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-highereducation-edition/. 2015.

  OER Sverige - öppna digitala lärresurser. (2015) Hämtad 1 sept, 1015 från http://oersverige.se.

  Ossiannilsson, Ebba, & Creelman, Alastair. (2012). OER, Resources for learning – Experiences from an OER Project in Sweden. European Journal Of Open And Distance Learning, (1), European Journal of Open and Distance Learning, 2012(1).

 • 30.
  Idberger, Karl
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Brinkfeldt, Niklas
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Att introducera interaktiva lärmiljöer: Dialogduk som pedagogiskt verktyg2015In: NGL, Next Generation Learning Conference 2015: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik, Falun, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att introducera interaktiva lärmiljöer; Dialogduk som pedagogiskt verktyg

  Umeå universitet driver under åren 2012-2018 ett internt utvecklingsprojekt med syfte att skapa interaktiva lärmiljöer i fysiska rum. Om- och nybyggnationer rustas med rullbara möbler, pekskärmar, projektorer och annan interaktiv teknik. I takt med att dessa miljöer färdigställs aktualiseras behovet av utbildningsinsatser för lärare så att rummen nyttjas i sin fulla potential och inte återfaller till att bli rum för traditionell katederundervisning. Samhällsvetenskapliga fakulteten gav ht-14 Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) i uppdrag att stärka kompetensen bland fakultetens lärare gällande undervisning i dessa nya lärmiljöer. Syftet var att introducera möjligheterna med interaktiva lärmiljöer avseende olika typer av pedagogiska metoder och didaktiska grepp och därmed också avdramatisera teknikens betydelse, något som många lärare uttryckt sig frustrerade över att inte behärska. Studerandeaktiva lärandeformer som pedagogisk modell blev fokus för utbildningsinsatsen och de interaktiva salarna och dess tillhörande infrastruktur var förutsättningen.

  Med inspiration av Luleå tekniska universitets arbete med att professionalisera studentrollen (NU2014) skapade UPL en verkstad som tar stöd i en dialogduk. Dialogduken fungerar som spelplan och anteckningsyta där verkstadsdeltagarna gruppvis tar sig ann ett antal utmaningar. Till stöd för dialogduken skapades även ett case baserat på en lärare som tänker högt om universitetslärares vardag. Caset för deltagarna framåt och de får genom diskussion och tillämpade övningar pröva på rummets möjligheter, analoga så väl som digitala. Alltid med fokus på den pedagogiska aspekten av lärande. Dialogdukens övningar har valts med omsorg och berör allt från omvänd brainstorming, citatark, flipped-classroom till ommöblering av rummet och presentation av egna lärresurser. Som metareflektion får deltagarna även fundera över frågor som rör studenternas grad av ansvarstagande och aktivitet i relation till rummets möjligheter och begränsningar. Verkstaden avslutades med en diskussion om förändringsarbete på den egna institutionen och hur deltagarna ska ta detta vidare på sin hemmainstitution och i sin undervisningsvardag.

  Responsen på denna utbildningsinsats har varit över förväntan. Utvärderingar (skriftliga/muntliga) ger verkstaden högt betyg. Vissa institutioner har hängt upp duken i personalrummet för att påminna om diskussionerna som gick, andra har bett om att få skicka deltagare till öppna uppsamlingsverkstäder på samma tema. Det visade sig vara ett vinnande koncept att få uppleva och praktisera olika möjligheter i rummen istället för att få dem berättade för sig. En annan viktig aspekt som tas upp i utvärderingen var vikten av att avdramatisera tekniken och istället fokusera på förändrade undervisningsformer och den egna praktikens utmaningar.

 • 31.
  Leijon, Marie
  et al.
  Malmö Universitet.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Nilsson, Andreas
  Sjöstridsskolan Karlskrona.
  Malvebo, Elisabet
  Sjöstridsskolan Karlskrona.
  Teachers designing teaching in flexible higher education learning spaces2019In: Transitions 19 Presentations, Innovative Learning Environments and Teacher Change (iletc) , 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Recently, the interest in spaces for learning in higher education (HE) has grown consider­ably in Sweden and several universities have invested in flexible learning spaces. Much inspiration comes from Australian ideas on innovative learning environments (ILEs) (Imms, 2018). There is a growing body of research that shows how teachers develop their pedagogy in innovative and flexible environments (see for example Byers & Imms, 2016). However, there is still a lack of studies with focus on learning spaces and teaching in higher education. This paper presents an ongoing research project on teacher didactic design in flexible higher education learning spaces. The aim is to describe teacher conceptions of teaching in flexible learning spaces. How do teachers design teaching? Do they experience changes on their beliefs about teaching and learning?

  Research methodology: Tentative results from interviews with twenty teachers, new to teaching in flexible spaces at six Swedish Universities, will be presented. A deductive qualitative content analysis was used. The group of researchers coded individually with a high intercoder reliability (Schreier, 2012). The final categories were: teaching, teacher role, students and spatial aspects. The research draws upon a designoriented perspective called ‘Designs for Learning’ (Selander & Kress, 2010; Leijon, 2016). Designs for learning concerns framing and conditions for learning, while designs in learning highlights how a teacher makes use of space during teaching.

  Results and findings: Teachers new to teaching in flexible learning spaces concentrates on designs for learning, like technology, support, both technical and pedagogical, booking systems and so on. However, some of the teachers have transformed their pedagogic ideas and didactic design and moved in to new territories. The teachers are beginning to incorporate the flexible learning space as a part of their teaching repertoire, as part of their designs in learning.

  Discussion of significance: What prompts the teachers to change their praxis? What hinders them? What part does the flexible learning space play? How can didactic design in flexible learning spaces be a part of a teacher repertoire? Can the tentative concept “spatial didactic design” be used to frame a complex relation between learning spaces and teaching?

 • 32.
  Lindh, Viveca
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Persson, Chatrin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Saveman, Britt Inger
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Idberger, Karl
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Östlund, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  An initiative to teach family systems nursing using online health-promoting conversations: A multi-methods evaluation2013In: Journal of Nursing Education and Practice, ISSN 1925-4040, E-ISSN 1925-4059, Vol. 3, no 2, p. 54-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Family systems nursing embraces the view that one family member’s illness affects other family members and vice versa. Family nursing developed as a way for nurses to work with families to promote health. Previously, teachers performed most of the education on health-promoting conversations with families on campus. Because online education is increasingly requested in nursing, this article evaluates teaching family systems nursing by using synchronous online health-promoting conversations.

  Methods: Fifteen registered nurses attended the course “Health-Promoting Family Focused Nursing”, an advanced-level nursing elective 10-week course. The course used technology enhanced learning and was evaluated qualitatively and quantitatively. Students and teachers participated in semi-structured focus group interviews analyzed qualitatively. The students filled in a traditional course evaluation. Students responded before and after the course to the multidimensional research instrument “Families’ Importance in Nursing Care—Nurse’s Attitudes” (FINC-NA).

  Results: The students were satisfied with the course and the synchronous health-promoting conversations. They learned to “think family” and acknowledged the importance of inviting families to take part in the care of a family member. They stated that the online practice had helped them gain a useful tool for their future family nursing practice. The teachers appreciated working in a team to develop the course. At the start of the project they viewed the online technology as a challenge. However, during the course they saw many pedagogical possibilities with the synchronous meetings and that the online family conversation training worked well. The ability to record the meetings offered educational advantages and the opportunity for students to reflect on the conversations. Even if the students rated families importance in nursing care positively prior to the course on FINC-NA, the students still gave the following domains even stronger support post-course: Family as a resource in nursing care, Family as a burden, and Family as own resource.

  Conclusions: Family systems nursing and health-promoting conversations with families, comprising interaction between several participants, can be learned using online pedagogical methods. Furthermore, the belief that health-promoting family conversations need to be held with all participants in the same room has been challenged.

 • 33.
  Lundahl, Lisbeth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Gruffman-Cruse, Ewa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Catching sight of students´ learning – a matter of space?2017In: Innovation in Higher Education Learning Spaces, 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Based on a two-year study of a development project aiming to enhance students´ learning in a natural science course by making their understanding more visible to themselves and their teachers, the paper analyzes the role of physical space in this context. Data were collected through syste­matic observations, photo and film document­ation, student surveys, interviews with stud­ents and teachers, and also from students´ examination results over an extended period. Previously, the course used traditional teaching methods and spaces. The students found the contents dif­ficult, and the average examination results were poor. The teachers de­velop­ed more student-active work­ingmethods, challenging students to make their under­standing visible. However, the course literature and type of examination tasks remained unchanged, allow­ing for comparisons over time. The instruction took place in a large, innovative “flex-room”, equipped with touchscreens, whiteboards, highly accessible technology and flexible fur­niture, allowing for increased student communication and feedback. The teach­­ers could interact with student groups in the same room,spot and quickly correct misunder­standings in student presen­ta­tions. The students´ examination results improved con­sider­ably. They argued that the work methods contributed to deeper understanding and improved retention of the course contents. Finally, few observed space-related time-losses occurred. We conclude that well-de­signed spaces were crucial preconditions to enable these positive results.

 • 34.
  Lundahl, Lisbeth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Gruffman-Cruse, Ewa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Catching sight of students´ learning: a matter of space?2018In: Core meets E-LAW: Innovation in Higher Education, Heidelberg, 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Based on a two-year study of a development project aiming to enhance students ́ learning in a natural science course by making their understanding more visible to themselves and their teachers, this paper analyzes the role of physical space in this context. Data were collected through systematic observations, photo and film documentation, student surveys, interviews with students and teachers, and also from students ́ examination results over an extended period. Previously, the course used traditional teaching methods and spaces. The students found the contents difficult, and the average examination results were poor. The teachers developed more student-active working methods, challenging students to make their understanding visible. However, the course literature and type of examination tasks remained unchanged, allowing for comparisons over time. The instruction took place in a large, innovative "flex-room", equipped with touchscreens, whiteboards, highly accessible technology and flexible furniture, allowing for increased student communication and feedback. The teachers could interact with student groups in the same room, spot and quickly correct misunderstandings in student presentations. The students ́ examination results improved considerably. They argued that the work methods contributed to deeper understanding and improved retention of the course contents. Finally, few observed space-related time-losses occurred. We conclude that well-designed spaces were crucial preconditions to enable these positive results.

 • 35.
  Lundahl, Lisbeth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Gruffman-Cruse, Ewa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Pedagogisk rum-tid och strategier för aktivt lärande i högre utbildning2017In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 11, no 1, p. 16-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The design of formal learning spaces in higher education has almost been a non-issue until recently, when the interest has increased considerably, both in Sweden and internationally. Hitherto, the close connection between space and time has been rather unnoticed in this context. The article aims at deepening the knowledge on the relationship between space, time, teaching and learning in higher education. Especially it highlights teachers´ possibilities, or lack thereof, to promote students´ understanding of curricular content under varying spatial and temporal conditions. The article describes and analyses two empirical studies, including five undergraduate courses framed by different combinations of time-space conditions. The analysis rested on extensive data: systematic observations, student surveys, interviews of students and teachers, and in one of the studies, examination results for a longer timeperiod. We found that multi-functional learning spaces where both students and teachers could engage in presentations, communication and use of digital resources enabled teaching for student active learning, thus promoting understanding and improved examination results. This however presupposed that teachers initially got educational support and additional time for planning. Good spatial preconditions also reduced space-related time-losses and disruptions of teaching and learning considerably, which is particularly important when the teacher-led time is sparse.

 • 36.
  Mattsson, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Sjöström, Hans-Erik
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Using a Virtual Tablet Machine to Improve Student Understanding of the Complex Processes Involved in Tablet Manufacturing2016In: American Journal of Pharmaceutical Education, ISSN 0002-9459, E-ISSN 1553-6467, Vol. 80, no 5, article id 87Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. To develop and implement a virtual tablet machine simulation to aid distance students' understanding of the processes involved in tablet production.

  Design. A tablet simulation was created enabling students to study the effects different parameters have on the properties of the tablet. Once results were generated, students interpreted and explained them on the basis of current theory.

  Assessment. The simulation was evaluated using written questionnaires and focus group interviews. Students appreciated the exercise and considered it to be motivational. Students commented that they found the simulation, together with the online seminar and the writing of the report, was beneficial for their learning process.

  Conclusion. According to students' perceptions, the use of the tablet simulation contributed to their understanding of the compaction process.

 • 37.
  Mejtoft, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Winka, Katarina
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Vad ger ett lärarutbyte2019In: Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning – kropp, känsla och kognition i akademin, 2019, p. 45-Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38. Pettersson, Anna F.
  et al.
  Laksov, Klara Bolander
  Fjellström, Mona
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Physiotherapists' stories about professional development2015In: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 31, no 6, p. 396-402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: A professional career may extend over a period of 40 years. Although learning is a feature of professional competence, little is known about learning and development after professional entry education. Methods: Narrative inquiry was used to understand how physiotherapists learned and developed over time, and stories from a purposeful sample of 12 physiotherapists were collected. Stories were thematically analyzed with regard to key elements related to learning and development, and common themes were identified across stories. Findings: Four themes emerged from the analysis where physiotherapists learned and developed in working life: (1) facing challenges; (2) contrasting perspectives; (3) drawing on hundreds of educators; and' (4) building on personal experience. Conclusion: Non-formal ways of learning in working life may help physiotherapists learn and develop confidence, communication strategies and different approaches to treatment. Besides reflection on personal experience and patient encounters, learning and development may be promoted and supported by taking on challenges and changing settings.

 • 39.
  Rönnlund, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science. Umeå University.
  Bergström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Rum för aktivt lärande: Från design till praktik2019Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Rönnlund, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Bergström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML).
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Space for active learning: Envisioned and practiced school design2019In: NERA 2019: Abstract book, 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents a case study of trends and transitions in the context of Nordic school design. The aim is to explore how local stakeholders in Sweden (principals, school leaders and architects) involved in school building projects envision a ‘good’ learning environment and what perceptions of teaching and learning that underlie their visions. By including various groups of 954 stakeholders, we also aim at exploring how their views relate to each other. Drawn on the results, we discuss their ideas in relation to wider discourses on teaching and learning in late modern society with focus on local – global transitions.

  The study draws on a relational understanding of space (Massey 2005; McGregor 2004), and the idea that physical, social and pedagogical dimensions of learning space are generated together and continuously in process. Furthermore, we understand learning spaces as areas where power relations, control and agency are performed. In line with this understanding the analysis draws on Bernstein’s concepts ‘classification’ and ‘framing’ (Bernstein 2000).

  We conducted semi-structured interviews with stakeholders at different levels (municipality level, school level) involved in projects concerning construction and reconstruction of school buildings. At the level of municipalities, interviews where held with 8 officials/school leaders and 3 architects. At the school level, interviews where held with 9 principals (n 20). Interview data was analysed inspired by Critical Discourse Analysis as advocated by Wodac and Fairclough (1997).

  We identified two main discourses about how learning space shall be constituted, that differed in terms of classification. One which celebrated clear boundaries and separations between different places/localities, i.e. strong classification in physical space, and one which celebrated more blurred boundaries and separations in physical space, i.e. weak classification between localities. Furthermore, the framing came in different forms in the two discourses - more strong framing of student-teacher relations and communication in the first discourse and more weak framing in the second discourse. Thus, strongly classified physical space seemed to entail (or operate with) strong framing of communication and behaviour (clear and explicit rules and principles for classroom practices), and weak classified physical space seemed to entail (or operate with) more weak framing of practices (the rules and principles for learning being merely implicit). No matter of what discourse or profession they represented, the stakeholders advocated a pedagogical approach directed towards ‘active’ learning and saw the student as an ‘active learner‘.

 • 41.
  Rönnlund, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Bergström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML).
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Teaching for Active Learning in relation to Design and Use of Physical and Digital Space2019In: ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3-6 September, 2019: Education in an Era of Risk: the Role of Educational Research for the Future, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Educational practices are influenced by a complex interaction between different factors of school life and changes in the physical environment can affect teaching practices in different directions (e.g. (Blackmore et al., 2011; Gislason, 2010; Grannäs & Frelin, 2017; Sigurðardóttir & Hjartarson 2016; Stadler-Altmann 2016; Veloso et al 2014; Woolner & Uline, 2019). With this as a starting point, this paper reports on a case study of a school development project in a Swedish upper secondary school. The project initiators (three teachers), wanted to change their teaching to become more student activity based, and as part of that change they designed and prepared a classroom inspired by the Active Learning Classroom (ALC) model (Baepler et al. 2016). In line with the ALC model, they furnished the classroom with round tables for groups of students, access to whiteboards, and digital facilities i.e. smartboards, interactive pens, projectors, and student laptop access. Hence, a design that implies collaborative work, communication and intense interaction. We employed a participatory design-based research (DBR) methodology to study the teachers’ school development project, concentrating on three phases: the exploration phase, the development phase and the evaluation phase (Holmberg, 2019). This paper focus on a selected sequence of three months of the development phase, exploring teaching in the shift from the traditional classroom to the active learning classroom with regard to possibilities and challenges for students’ active learning. The questions addressed are: What characterize the pedagogical practices in the traditional vs. newly designed classroom in terms of communication and interaction? What characterizes the pedagogical change? The analysis draws on a) video and audio recorded observations of lessons (N=15) in the traditional classroom and in the newly designed classroom, b) teachers’ individual evaluations of lessons based on pre-formulated reflective questions, and c) focus group discussions (N=3) on the topic ‘teaching for students’ active learning’. The data was analyzed using Bernstein’s concepts classification and framing (2000). Preliminary results indicate variations in outcome of pedagogical change depending on how the teachers worked in the traditional classroom. For example, when the students were unaware of working in groups and using digital facilities collectively, this led to challenges in the active learning classroom.

 • 42.
  Rönnlund, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Bergström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  The implementation and practice of ALC: A Swedish case study2019In: Transitions 19 Presentations, 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Drawing on data from a Swedish participatory design-based study, this paper discusses the implementation of Active Learning Classrooms (ALC) in an upper-secondary school context. The main question in focus is: How did the teachers experience teaching in ALC in relation to the students’ ‘active learning’? Analysis of findings revealed four themes that are discussed in relation to a conceptual framework that brings together different aspects of educational practice, namely material, organisational, cultural and social aspects. The advantages of teaching in ALC were related to what was experienced by teachers as more focused collaborative work among the students and to the fact that activities and learning were based more on the students’ own thoughts and experiences than in the ordinary classroom. Challenges were related to composing groups where individual students could work well together and to keeping students working for long sessions.

 • 43.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Att skydda individen från skada: en forskningsetisk balansakt2019In: Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet / [ed] Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, p. 103-115Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Svedmark, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Malmros, Bengt
  Brinkfäldt, Niclas
  Idberger, Karl
  Att introducera interaktiva lärmiljöer: Dialogduk som pedagogiskt verktyg2015Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Att grundligt värdera värdegrunden2016In: Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research / [ed] Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Björn Pernrud, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning , 2016, p. 161-162Conference paper (Other academic)
 • 46.
  Winka, Katarina
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Detta fastslogs i den första kartläggningen av pedagogiska meriteringsmodeller som Åsa Ryegård genomförde 2013 och bekräftas i denna uppföljning. Även ur ett internationellt perspektiv är pedagogisk meritering en aktuell fråga och den har fått extra skjuts av de senaste årens ökade fokus på kvalitetssäkring av högre utbildning. Knappt hälften (49 %) av Sveriges högskolor och universitet har idag infört någon form av pedagogisk meriteringsmodell, antingen integrerat i den akademiska befordringsgången eller som ett fristående system. Implementeringsarbete eller förberedelser pågår vid ytterligare några lärosäten medan ett antal befintliga modeller är pausade i väntan på utvärdering och revidering. Sett över hela landet är det vanligast med en gemensam modell för hela lärosätet, att modellen har två nivåer som benämns meriterad och excellent samt att lönepåslag och särskilda uppdrag följer med vid antagning till modellen. Kriterierna för pedagogisk skicklighet är i stort sett jämförbara mellan lärosäten och nivåer, däremot förhåller de sig sällan till grundkraven för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning vid lärosätet. Pedagogiska portföljer används vid ca 70 % av alla lärosäten i Sverige och instruktioner för hur de pedagogiska meriterna ska sammanställas finns hos samtliga lärosäten som har pedagogiska meriteringsmodeller. Hos några lärosäten accepteras även webbaserade portföljer. De sakkunniga rekryteras framför allt externt, vanligast är att använda två externa bedömare eller en kombination av interna och externa bedömare. Lärosätena lägger allt större vikt vid de sakkunnigas bedömarkompetens och har i några fall särskilda instruktioner för sakkunniga inför bedömning av pedagogisk skicklighet. Över 500 lärare i Sverige har hittills befordrats eller utnämnts i en pedagogisk meriteringsmodell. Deras roll vid lärosätena varierar men denna kartläggning bekräftar att de befordrade och utnämnda lärarnas kompetens börjar efterfrågas och nyttjas på olika sätt vid både det egna lärosätet och vid andra.

 • 47.
  Winka, Katarina
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC). Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Pedagogiska meriteringsmodeller – nationellt och lokalt.2015In: Gränslös kunskap. / [ed] Katarina Winka, Umeå, 2015Conference paper (Other academic)
1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf