umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 471
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  A. Aljundi, Rachelle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Bildklassresa mellan konststilar och epoker: om bildlärares konstsyn och teknikval i grundskolans bildundervisning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to to examine what teachers think about visual art and how the learning process in this subject does look like. To answer these issues, I made interviews with five teachers of visual art from different schools, and I examined several examples of pupils’ artworks. The stories of the teachers were analyzed in relation to governing documents and with assumptions from sociocultural theory, postmodernism and pedagogical - aesthetic research as theoretical point of view.

  By the qualitative interview method, the observations of the pupil’s artworks, and by the analysis of the interviews with the teachers, I have come to the conclusion that teachers think differently about art but they try to keep themselves in line with the national governing documents. Its affects aspects of disciplines, styles, techniques and medium that is exemplified by the pupil’s art works, and it points out similarities and differences between the pupil’s art works and between the teachers when teaching visual art.

  Download full text (pdf)
  Slutfärdig. Rätt version
 • 2.
  Alakangas, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Brändström, Hans
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Praktiska och teoretiska examinationsformer2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom våra ämneskombinationer är så olika har vi haft möjlighet till att kunna studera vilka möjligheter som finns för att lärare ska kunna samarbeta i en ämnesövergripande examination. Våra begränsningar har varit till grundskolans senare år och lärarna som undervisar där. Intervjuer har gjorts som primär data till detta arbete och haft litteratur som sekundär data. Resultatet visar att de intervjuade lärarna gärna skulle vilja arbeta med ämnesövergripande examinationer och tror att eleverna får vinster på detta sätt. Svaga elever och elever med dyslexi/dyskalkyli får lättare visa vad de kan. I resultatet framgår även att examinationerna i praktiska och teoretiska ämnen skiljer sig drastiskt åt. De praktiska ämneslärarna ser ofta på en längre period och på hur kunskaper och utveckling förändras över tid. De teoretiska ämneslärarna prövar oftast eleverna på ett kortare avsnitt, t.ex. en del av ett kapitel eller avsnitt i en bok. De olika ämneslärarna kan dra nytta av varandras erfarenheter och ge eleverna en helhetsinlärning för att få samhällsgoda medborgare. Det stora hindret för detta arbetssätt är tiden till att samordna ett sådant projekt men detta är något varje rektor har som ansvar att ordna. Nyckelord: Ämnesövergripande samarbete, teoretiska ämnen, praktiska ämnen, examination

  Download (pdf)
  SUMMARY01
 • 3.
  Albing, Ola
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Musiklärares syn på elevinflytande: en komparativ studie mellan Sverige och Nya Zeeland2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Åsikter om elevers inflytande inom den svenska skolan har sedan 1920-talet förändrats och formulerats olika i skolutredningar och läroplaner. I dagens rådande läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) har jag funnit flera mål och riktlinjer där elevinflytande innefattas. Under min praktik som lärarstuderande i ämnet musik har jag tyckt mig kunna se ett ökande engagemang hos elever som själv fått välja låtar till ensemblespel. Denna iakttagelse formade ett syfte till att undersöka och få större förståelse för musiklärares syn på elevinflytande och hur de menar inflytandet påverkar deras undervisningspraktik. Ett annat syfte till detta arbete blev att i en jämförande studie försöka se eventuella skillnader mellan Sverige och Nya Zeeland. Mina frågeställningar är; vad anser lärarna om elevinflytande i sin planering?, Hur menar de att det påverkar deras undervisningspraktik?, Hur har de tolkat sitt lands läroplan när det gäller elevinflytande? Jag har studerat vad tidigare forskning, undersökningar och projekt säger om synen på elevinflytande. Jag har också intervjuat fyra musiklärare, två från Sverige och två från Nya Zeeland och då använt mig av en kvalitativ intervjuform. Jag har även gjort observationer på min praktikskola på Nya Zeeland. Resultaten från min undersökning visade enligt min tolkning att elevinflytande har en större plats i den svenska undervisningen i jämförelse med Nya Zeelands. Detta konstaterade jag utifrån intervjuer, observationer och innehållet i ländernas läroplaner. Elevinflytandet visade sig mest i elevernas möjlighet att välja ensemblelåtar. En slutsats blev därför vikten för lärare att se andra möjliga områden för elevers inflytande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Almquist, Sara
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Från nyproducerat till textilavfall - en hållbar förändring i skolslöjden?: En undersökning om textilt återbruk och hållbarhet2013Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper has been written to find out how textile sloyd teachers and staff at second hand shops approach the thought of switching all of the brand new materials used in school sloyd today to textile waste. The research questions are about pros and cons with this idea in schoolpractice. Three sloyd teachers and three secondhand shop staffs has been interviewed. Sustainable developement has been focus in the essay and both economic, ecological, social and cultural aspects has been taken into consideration. The conclusion is that the subject is very complex and it is hard to give a clear solution on how textile waste in schools could be handled the best way. However it has emerged that schools have other missions that might be even more important to highlight than taking care of textile waste. Focus in textile sloyd can concentrate more on pupils responsibility for the textile they buy and take good care of their clothes, towels and curtains.

 • 5.
  Anders, Lind
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  MOBILE PHONE ORCHESTRA: NOVEL TECHNOLOGY FOR ORCHESTRA PERFORMANCES OF CONTEMPORARY ART MUSIC IN MUSIC EDUCATION2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Imagine having orchestra performances of contemporary art music involving whole school classes within the elementary and secondary school music education… Scholars have argued that contemporary art music could serve as a good starting point for discussing and learning basic music theory and the fundamental basics of music. Still, reports reveal that contemporary art music often is neglected in the music education in Sweden. Furthermore, the main activity reported within the Swedish secondary school music education is ensemble playing with traditional instruments as piano, guitar and drums. However, scholars argue that due to the knowledge level demanded to handle the traditional instruments not all of the schoolchildren are able to fully take part in these ensemble lessons. Orchestra2020.com is a web application under development by a team including the author to among other things address these issues. The ambition with the application is to enable schoolchildren regardless their musical knowledge and background to participate in orchestra performances of contemporary art music by using their mobile phones as musical instruments. The application includes a performance mode with three musical instruments and a conductor mode with animated music notation, which give instructions how to perform on the instruments. Animated notation could shortly be described as moving graphics presented on a screen, similar to the performance instructions presented in videogames as Sing Star and Guitar Hero. The development process of the first pilot version of the orchestra2020.com web application has been based on both artistic and educational aims. From the educational point of view the aim is to democratize orchestra performances of contemporary art music in music education, and from the artistic point of view the aim is to develop new artistic possibilities for performances of contemporary art music including electronic sounds. This presentation will present the background, the content and the aims of the orchestra2020.com application. Finally, it will report from a pilot study including workshops and a concert, where a professional chamber ensemble performed together with approximately hundred school children using the orchestra2020 application. 

 • 6.
  Anders, Lind
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Voyage One - Mobile Phone Orchestra 2020 Conducted by Animated Notation2018Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Andersson, David
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Självkänsla och slöjden: En studie i slöjdlärares förståelse av begreppet självkänsla och deras metoder i arbetet med självkänsla hos elever2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Andersson, Elinor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Thörnqvist Gottschalk, Barbro
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Balans mellan estetiskt - praktiska och teoretiska ämnen i grundskolan: För optimal inlärning och utveckling av hjärnans alla resurser2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att söka efter motiveringar som belyser de estetiskt - praktiska ämnens bidragande del för en allsidig utveckling av hela hjärnan. Vi ville undersöka rektorernas syn på balansen mellan teoretiska och estetiskt - praktiska ämnen, samt hur de ser på elevers kunskapsinlärning. Vi använde oss av litteraturstudier och enkätfrågor i vårt arbete. Vi har även följt mediadebatten för att kunna spegla samhällets syn på skolfrågor inom ämnet. En enkätundersökning genomfördes med rektorer i grundskolans senare del. Vi ville ta reda på rektorers uppfattning av en balanserad undervisning kontra kraven på godkänt betyg i svenska, engelska och matematik som ger behörighet till gymnasiet. Två tredjedelar av de tillfrågade rektorerna ansåg att deras skolor hade balans mellan teoretiska och estetiskt - praktiska ämnen, medan en tredjedel menade att det fanns en obalans. Alla tyckte att det var viktigt att skolan kunde erbjuda en balans mellan dessa ämnen. Lite mer än hälften av de tillfrågande tyckte att de var insatta i/visste något om hjärnans inlärningsprocess och minnesfunktion. Rektorerna ansåg att det fanns en statusskillnad mellan teoretiska och estetiskt - praktiska ämnen. Vad som också gick att utläsa från enkätresultatet var att rektorerna ser med oro på den skolpolitiska utvecklingen där kraven på mätbara kunskaper ökar på bekostnad av de estetiskt - praktiska ämnena.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Andersson Fernold, Lena
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Reggio Emilias filosofi: en inspirationskälla2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag om Reggio Emilia filosofin utgör en inspirationskälla bland pedagoger på svenska traditionella förskolor. I en jämförande textanalys mellan förskolans läroplan och Reggio Emilias filosofi framkom att förskolans läroplan är inspirerad av denna filosofi, bland annat genom införandet av pedagogisk dokumentation. Jag har intervjuat fyra pedagoger från fyra olika förskolor där inspirationen av denna filosofi har varit av olika grad. Intervjuerna är gjorda i två mellanstora städer, de tre första i Norrland och den fjärde i östra Mellansverige. Samtliga förskolor står i kontakt med ett utvecklingscenter för förskola som i sig inspireras av filosofin från Reggio Emilia. Dessa center erbjuder bland annat fortbildningskurser till kommunens pedagoger. I intervjuerna berättar pedagogerna om sitt förhållningssätt och sin syn på förskolans läroplan utifrån verksamheten och/eller Reggio Emilias filosofi. Min slutsatts är att oavsett hur uttalad inspirationen av filosofin var, hade förskollärarna i stort samma förhållningssätt och barnsyn. Samtliga hade sett över förskolans miljö och anpassat den efter barnens förmågor samt såg pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i arbetet med barnens läroprocess och för verksamhetens utveckling. Läroplanens inspiration av filosofin kan vara en av anledningarna till att pedagogernas förhållnings- och arbetssätt är likartade oavsett hur mycket de ansåg sig inspireras av filosofin och vilken kommun verksamheten låg i.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Isabella
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Alm, Elin
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Samarbetsavtryck: en studie om hur marknadsföring utformas efter jämställdhetsmål2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur olika verksamhetsnivåer från lärare genom rektor till gymnasieförvaltning arbetar och samarbetar för att uppnå de statliga och kommunala jämställdhetsmålen. Utgångspunkten har varit en verksamhetsplan för gymnasieskolan i den aktuella kommunen vi har undersökt. Där skrev gymnasieförvaltningen att de ville motverka könsbaserade gymnasieprogramval och att de skulle genomföra ett jämställdhetsprojekt 2008-2010. Med denna text som utgångpunkt har vi analyserat bild och text i två gymnasieprogrambroshyrer med inriktning mot design och slöjd. Det ena programmet är kvinnodominerat och det andra mansdominerat, programmen har ett liknande innehåll. Vi har sedan gjort en komparativ analys med dessa gymnasieprograms broschyrer i centrum. De värderingar och attityder om kön och vad man egentligen har gjort och gör för att motverka könsbaserade gymnasival har varit i fokus. Därefter har vi intervjuat det ena programmets verksamhetsled med två lärare, rektor, studie och yrkesvägledare och gymnasieförvaltning som representanter för verksamheten. Vi har koncentrerat oss på hur den aktuella verksamheten samarbetar med jämställdhetsfrågor och hur och om de därmed utformar sin marknadsföring utifrån jämställdhetsmål. En viktig slutsats av vårt arbete är att det finns brister i samarbetet mellan de olika verksamhetsnivåerna och att det påverkar jämställdhetsarbetet, både i marknadsföringen och slutligen i gymnasieförvaltningens mål att motverka könsbaserade gymnasiprogramval.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Andersson, Jenny
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Hållbar utveckling på slöjden: Nyutbildade slöjdlärare om hållbar utveckling på skolslöjden2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att jämföra diskurser med nyutbildade slöjdlärares resonemang om skolslöjd och hållbar utveckling. Detta gjorde jag genom att utföra en semistrukturerad intervjustudie där fem nyutbildade slöjdlärare ingick. Utifrån de ämnen informanterna valde att tala om under intervjuerna skapade jag teman, vilka jag sedan undersökte i resultatkapitlet. De teman som undersöktes var återbruk, materialhushållning, reparationer, teori i slöjd, ämnesövergripande arbete samt skapa versus köpa. Innehållet i några av dessa teman föreskrivs i styrdokumenten medan andra inte gör det. Även de tre diskurserna miljödiskursen, slöjddiskursen samt skoldiskursen undersöktes i resultatkapitlet. I diskussionskapitlet undersökte jag sedan vilka av nämnda diskurser respektive tema kunde tänkas tillhöra. Jag föreslog därefter tänkbara orsaker till detta. De diskurser jag använde mig av var skoldiskursen, slöjddiskursen samt miljödiskursen. De slutsatser jag drog var att det finns sådant som tyder på att skolslöjden genomgår en förändring. Dels tycks skolslöjden vara på väg att få teoretiska inslag och dels tycks den gå en mer miljövänlig framtid till mötes. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Aulik, Loona
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Bildämnet i ett bildintegrerat perspektiv: Förutsättningar och möjligheter i grundskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att öka förståelsen av faktorer som styr bildämnets didaktik i grundskolan beträffande bildintegrerat arbete. Jag använde strukturerade och ostandardiserade frågor för att genomföra kvalitativa intervjuer med sju grundskolelärare. Respondenterna representerade alla grundskolestadier, tre av dem var bildlärare. Genom att tolka och analysera intervjusvaren fick jag fram studiens resultat. Resultatet ger en allsidig bild av faktorer som styr bildämnets didaktik i ett bildintegrerat perspektiv. Slutsatser av resultatet är att bildämnet välkomnas till ett integrerat arbetssätt för att bidra i kreativa, demokratiska och meningsskapande läroprocesser. Dock är det bildintegrerade arbetet inte så självklart i  grundskolans senare år som i de lägre åren på grund av faktorer i ramsystemet och på grund av bildämnets komplicerade roll, som forskare tidigare bemödat sig att kartlägga. Härmed blir lärarnas didaktiska kompetens avgörande om det bildintegrerade arbetet genomförs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Berg, Lisa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Konstens roll i bildämnet: ett försök att belysa och ställa relevanta frågor2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks konstens roll i bildämnet. Litteraturgenomgången tar bland annat upp hur kursplanen kan tolkas angående konstens roll i bildämnet. I en överblick över hur konsten kan delas in problematiseras begreppen samtidskonst och konstnärliga artefakter. Studien som genomförts har bestått av sex kvalitativa intervjuer med sex olika bildlärare verksamma i grundskolan i årskurs sju till nio. Resultatet berörde hur den traditionella konsten och modernismen finns med i bildämnet på olika sätt medan samtidskonsten fick förhållandevis litet utrymme i bildundervisningen. Undersökningen gav att bildlärarna upplevde att eleverna har svårigheter att ta till sig konst. Att konsten befinner sig långt ifrån elevernas livsvärldar. Många av bildlärarna upplevde att de inte hade tillräcklig kompetens eller/och resurser att genomföra en undervisning som handlar om samtidskonsten. En slutsats som kunde dras var att bildlärarens uppfattning om konst och tolkning av kursplanen blir betydande för konstens roll i bildämnet i praktiken. Frågor som följde av undersökningen var bland andra: Om en viss del av samtidskonsten, den som inte behandlar bilder, egentligen hör till bildämnets ansvar?Ska bildämnet vara ett bildspråkligt ämne med hantverk och bildgrammatik i fokus eller ett ämne där användandet av bilder i allmänhet är kärnan?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Berg, Marlene
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Hållbar utveckling i textilslöjden: en undersökning om hur några textillärare arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur några textillärare i grundskolan år 3-9 arbetar med hållbar utveckling i textilslöjden. I studien har jag använt mig av både litteraturstudier och en enkätundersökning. Litteraturstudiet ger svar på vad begreppet hållbar utveckling innebär. Studiens slutsats är att hållbar utveckling är en naturligt integrerad del av slöjdämnet. I slöjdämnet agerar eleven både som designer, producent och konsument och detta ger en tydlig integration med hållbar utveckling och alla de aspekter som detta innefattar. I slöjdämnet utvecklar eleven sin förmåga att göra medvetna val, samt en handlingsberedskap inför det dagliga livet. I slöjdprocessen, ifrån idé till färdig produkt ingår aspekter som ekonomi, miljö, resurshushållning, kultur och jämställdhet, vilka alla är viktiga delar inom hållbar utveckling. Genom aktiv problemlösning övar sig eleven att tänka konstruktivt och att se situationer ur ett helhetsperspektiv, vilket är centralt i frågor om hållbar utveckling. Tio lärare i grundskolan deltog i enkätundersökningen som speglar hur lärarna arbetar med hållbar utveckling i textilslöjden. Utifrån detta kan det konstateras att de flesta av lärarna försöker att medvetet införliva de olika aspekterna av hållbar utveckling i utbildningen. Då alla lärare har begränsade kunskaper inom ämnet har detta resulterat i svårigheter att få en tydlig koppling mellan de olika aspekterna i hållbar utveckling. Den övervägande delen av textillärarna har, inom lärarutbildningen, deltagit i en kurs i återbruk där hållbar utveckling bland annat har belysts i diskussioner. Lärarna anser att en ökad och bredare fortbildning behövs för verksamma lärare i skolan. Främst behövs kunskaper om hur utbildningen ska utformas och vad den ska behandla för att utgöra en gynnsam förutsättning för hållbar utveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Berger, Anneli
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Vårt uppdrag som lärare: En studie om lärares roll i undervisningen2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  examensarbete
 • 16.
  Bergmark, Ulrika
  et al.
  Luleå tekniska universitet .
  Erixon, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Professional and academic knowledge in teachers’ research: An empowering oscillation2019In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we study the academisation of the teaching profession in Sweden, which follows contemporary trends in other Nordic and European countries. The specific aim was to analyse 14 reports written by researching teachers enrolled in a master’s programme to investigate how they perceive, interpret and value academic and professional knowledge. The conceptual framework comprises theories concerning academic literacies and knowledge structures. The report analysis focussed on scope, aims and research questions, and how the researching teachers related to teacher knowledge and academic knowledge, normativity and a critical approach. After a preliminary analysis, the researching teachers were invited to participate in the analysis, giving their contextual understanding. The study indicates that the reports were based on empirical data and situated in a professional context, with the aim of exploring and understanding professional issues in relation to research, national policies and professional teacher experience. Report orientation was deeply nourished by teacher knowledge. The researching teachers’ contextual knowledge both benefitted and challenged academic knowledge and vice versa, with the ambition to improve practice. Accordingly, the teachers’ contextual knowledge can deepen the understanding of a research phenomenon. There was an empowering oscillation between teacher knowledge and academic knowledge in the teachers’ research.

 • 17.
  Bern, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Estetiska läroprocesser i förskolan: mer än ett pedagogiskt verktyg?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Estetiska läroprocesser i förskolan är någonting som det ofta talas om i skolvärlden och på lärarutbildningen. En estetisk läroprocess kan beskrivas som en kreativ och sinnlig process med en gestaltande estetisk form. Somliga menar på att användandet av estetiska läroprocesser hjälper barnen med att komma till självinsikt, samt bidrar till att barn blir mer analytisk medvetna genom reflektion. Estetiska läroprocesser lär barn att kritiskt sortera tankar och att göra analyser av sina egna tankebanor. Syftet med denna studie är att undersöka hur och om förskollärarna använder sig av estetiska läroprocesser i förskolan, samt om estetiska läroprocesser ingår i förskollärarnas kunskapssyn. Jag har i min studie utgått från tre frågeställningar för att få en fördjupad insikt i hur verksamheten ser ut. Mina frågeställningar berör personalens syn på användandet av estetiska läroprocesser. Vidare syftar mina frågeställningar till att undersöka hur estetiska läroprocesser påverkas av personalens kunskapssyn samt miljöns betydelse i samband med det faktiska utövandet av de estetiska läroprocesserna. Min studie bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. Deras tankar kring estetiska läroprocesser redogörs i mitt arbete och ställs i förhållande till tidigare forskning kring kunskap, lärandemiljöer samt estetiska läroprocesser. Ett resultat av min studie visar på att estetiska läroprocesser inte är något entydigt och lättdefinierat begrepp samt att användandet av dessa läroprocesser varierar. Min studie visar också på att den pedagogiska miljön i förskolan både kan bli ett hinder eller fungera som en förutsättning för estetiska läroprocesser.

 • 18.
  Berntsson, Rebecka
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Slöjd - ett gemensamt ämne?: En studie av ramfaktorers inverkan på slöjdens organisation.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet slöjd skrivs fram som ett gemensamt ämne enligt den nu gällande läroplan, men som i praktiken är uppdelad i två slöjdinriktningar. Traditionens makt är stor över hur slöjdundervisningen skall mötas och bearbetas. Syftet med studien har varit att undersöka hur slöjdlärare arbetar vid högstadieskolor som i organisationen av slöjdämnet suddat ut gränserna mellan materialinriktningarna textilslöjd och trä- och metallslöjd. Syftet har studerats genom frågeställningarna: Hur beskriver lärare att det kollegiala samarbetet fungerar i det gemensamma slöjdämnet i relation till planering, undervisning och bedömning? Vilka ramfaktorer styr detta samarbete och hur inverkar det organisatoriskt på utformandet av det gemensamma slöjdämnet? Studiens empiri har sin grund i kvalitativa intervjuer av sex slöjdlärare som arbetar med slöjd som ett ämne. Det kollegiala samarbetet och slöjdundervisningen påverkas organisatoriskt av olika ramfaktorer, påverkas både positivt och negativt. Slöjdlärarna har beskrivit olika faktorer och situationer i sitt samarbete som har gjort att de befinner sig där de är med sitt kollegiala samarbete. Resultatet i studien har visat att ramfaktorer som tid har en stor inverkan på samarbete mellan slöjdlärarna, påverkan på hur lärarnas schemapositioner och gemensamma planeringstid ser ut. Samt påverkan på faktorer som hur stora elevgrupper man möter och slöjdsalarnas placering i förhållande till varandra.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Billström, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Gunnarsson, Jenny
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Bildens betydelse för barns/elevers skrivutveckling: hur bilden kan påverka som ett hjälpmedel för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar även till att konkretisera om bilden som pedagogiskt hjälpmedel stimulerar läs- och skrivinlärningen. Vår uppsats behandlar bildens betydelse för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter. Med bildens betydelse menar vi hur den påverkar den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi undersöker vad forskningen säger i ämnet och vidare hur det ser ut i dagens verksamhet. Såsom skolans verksamhet ser ut är det i själva verket en viktig förutsättning för individuell framgång att man tidigt har språket i sin makt – muntligt och skriftligt språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Skolan skall ge varje elev rika möjligheter att utveckla sina möjligheter att kommunicera så att varje individ får tilltro till sin språkiga förmåga (Lgr-11, s. 9).

   

  Eftersom praktiskt taget all verksamhet i skolan förutsätter läsande och skrivande, blir det snart svårt för den som inte redan tidigt läser och skriver. I vår undersökning använder vi oss av litteraturstudier och vänder oss till specialpedagoger som dagligen arbetar med barn/elever som har läs- och skrivsvårigheter för att vidare undersöka hur dessa använder bilden som hjälpmedel. Det vi tar upp i studien är barns tidiga bildskapande, samt bild- och textförhållandet som handlar om hur barn förhåller sig och använder sig av bilder, samt bildens relation till texter i olika kontexter. Begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter behandlas. Reggio Emilias filosofi med sina estetiska läroprocesser i praktiken lyfts fram som en alternativ metod och problematiseras. I läroplanen för förskolan står det att arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Studiens resultat visar på att den största skillnaden ligger hos pedagogernas värdering av bildens funktion, men att bilden är ett viktigt hjälpmedel för barn som skall lära sig läsa och skriva.

  Download full text (pdf)
  Bildens betydelse för barns/elevers skrivutveckling
 • 20.
  Björö, Henning
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Sjöstedt, Lars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Digitala hjälpmedel i slöjden: Hur elever uppfattar digitala instruktioner i trä- och metallslöjdsundervisningen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi genom konstruerandet av videoinspelade instruktioner hur eleverna i grundskolan upplever och tar till sig praktiska moment genom videoinspelade instruktioner. Studien undersöker även i vilken utsträckning eleverna anser att detta är till hjälp i deras lärande samt slöjdarbete. Den gestaltande delen utgörs av två instruktionsfilmer designade att förmedla baskunskaper kring momentet täljning, dessa är konstruerade och presenterade för två grupper av informanter. Informanterna är från olika delar av Sverige. Upplevelserna av det inspelade materialet är insamlat via observationer och enkätfrågor. All data är analyserad utifrån hermeneutisk teori där både helheten och detaljerna har tolkats. Studien visar att majoriteten av informanterna upplever arbetet med digitala instruktionsfilmer i slöjdsundervisningen som positivt och givande. De slutsatser som dras utifrån studiens resultat är att användningen av inspelade instruktioner i slöjdsundervisningen är ett bra sätt att förmedla kunskaper och tekniker till elever i grundskolan. Att enbart använda inspelat material visar sig svårt, det är mer givande att använda instruktionerna som ett komplement till klassisk undervisning.

  Download full text (pdf)
  Digitala hjälpmedel i slöjden
 • 21.
  Bojkowska, Malgorzata
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Att synliggöra Bildämnet för elever inom autismspektrum: Om att tillämpa estetiska läroprocesser och visuella hjälpmedel vid undervisning i ämnet Bild2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur de estetiska läroprocesserna tillämpas av bildlärare i bildundervisningen för elever inom autismspektrum. Centrala frågor för studien har varit vilka metoder/strategier bildlärare använder för att hjälpa elever inom autismspektrum med att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Men även frågor om vilka lärandesituationer som främjar kunskapsinhämtning och på vilket sätt som bildlärare återkopplar till eleverna inom autismspektrum har tagits upp i denna studie. Studiens viktigaste resultat är att lärarna använder estetiska läroprocesser för att förtydliga och skapa struktur i undervisningen samt att lärarna använder olika visuella hjälpmedel för att hjälpa elever inom autismspektrum vid undervisning av ämnet Bild. Det har också framkommit i studien att lärarna återkopplar muntligt, instruerande, textbaserat och bildbaserat. Återkoppling till elever inom autismspektrum sker på samma sätt som till elever utan diagnos men den bildbaserade och textbaserade återkopplingen ansågs vara mer tydlig. I studien framkommer det att lärandesituationer som främjar kunskapsinhämtning i ämnet Bild för målgruppen bygger på tydlighet, begränsad valmöjlighet, visuellt stöd samt att utgå från elevernas specialintressen. Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer och empirin har analyserats utifrån Lars Lindströms modell för estetiska lärprocesser OM, I, GENOM och MED-konst.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Borg, Kajsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Alla dessa slöjdpåsar2009In: KRUT, ISSN 0347-5409, no 133/134, p. 16-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I över 100 år har elever sytt slöjdpåsar i textilslöjd. Slöjdämnets skeptiker ser det som bevis för att slöjdundervisningen är föråldrad. I själva verket är den ständigt föränderliga och till tidsandan anpassade slöjdpåsen beviset för motsatsen.

 • 23.
  Borg, Kajsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Communication and learning in sloyd practises: Research project2009In: Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, ISSN 1238-9501, E-ISSN 1893-1774, no A:14, p. 191-198Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article describes in short the point of departure for an extensive research project on Sloyd. In the latter part of the article some of the outcomes of the research work are presented such as textile knowledge related to liberal or vocational studies: sloyd teacher education: evaluation, feed back and assessment, Sloyd classroom studies, curicuum studies, history of the Sloyd subject and finally theoretical perspectives.

 • 24.
  Borg, Kajsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Bergqvist, Ingrid
  Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
  Hasselskog, Peter
  Göteborgs universitet.
  Slöjd i Sverige2008In: Nuläge och framåtblickar: om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet / [ed] Marte S. Gulliksen & Marléne Johansson, Vasa, Finland: NordFo , 2008, no B:15, p. 81-91Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Brass, Karolin
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Slöjdämnets identitet: om slöjdlärares syn på sitt ämne med särskilt fokus på genusaspekter2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur slöjdläraren uppfattar slöjdämnets identitet och dess syfte. Genom att intervjua nio slöjdlärare och genom att ta del av statistik, har jag uppnått ytterligare ett syfte med mitt arbete, nämligen att tillföra genusaspekter och framtidsvisioner till studien. Mitt resultat visar att slöjdämnet följer sin tradition med uppdelningen i textilslöjd som ett ämne och trä- och metallslöjd som det andra ämnet. Slöjd har haft ett gemensamt betyg sedan Lgr 80 som ett gemensamt ämne, men denna ordning är alltså i praktiken inte gällande. Jag upplevde att fler slöjdlärare var kritiskt inställda, än positiva till införandet av en ny kursplan, och många slöjdlärare såg ämnets framtid som mörk. De slöjdlärare som genomförde ett samarbete med planering av ämnet var mer positiva till den nya kursplanen och till ämnets framtid. Gemensamt för alla respondenter var att de såg kvaliteter med ämnet vilket de uppfattade inte kom fram i skolans verksamhet. Slöjdlärarna ser många fördelar med ämnet, de anger att det ger självkänsla och att det är ett ämne som kan hjälpa andra ämnen. Flera slöjdlärare reflekterade över genusaspekter och hur rådande könsmönster påverkar ämnet.Nyckelord: genus, samarbete, slöjdlärare, ämnesidentitet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Brändström, Isabell
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education). Instutitionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet.
  Teoretiska kunskapsområden i textilslöjden: En studie om hur några textilslöjdslärare arbetar med teoretiska moment inom slöjdämnet i högstadiet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag undersökt textillärarnas arbete med teoretiska moment i slöjden. Studiens syfte är att belysa lärarnas tankar kring innehåll, syfte och hur de lägger upp undervisningen för att motivera sina elever till att jobba med dessa moment. För att samla in empiri för studien har jag gjort kvalitativa intervjuer med 8 textilslöjdslärare som arbetar på högstadieskolor. Den empiri jag samlat har sedan analyserats med hjälp av litteratur och ett didaktiskt perspektiv. Jag har kommit fram till att den teori som går att väva in i det praktiska arbetet exempelvis resurshushållning, miljöaspekter och ekonomiska aspekter inte anammas i den utsträckning som det är möjligt och det leder till att elever kan gå miste om kunskaper som krävs för att de skall kunna uppnå kursplanens kunskapskrav. Det många av lärarna i studien lyfter fram som slöjdens huvudsyften är att eleverna ska få skaparglöd och självförtroende. Detta är en möjlig anledning till att några lärare inte lägger någon större fokus på teoretiska moment eftersom de upplever att eleverna inte tycker att dessa är roliga. Några av lärarna ser dock de teoretiska momenten som viktiga, men menar att dessa måste integreras i de praktiska momenten. Som lärare anser de att man måste motivera för eleverna varför de är viktiga och att de då accepterar momenten som en del av slöjden

  Download full text (pdf)
  Teoretiska kunskapsområden i textilslöjden
 • 27.
  Brännström, Victoria
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  När tilltal blir trösklar: En studie i hur museum och skola samarbetar för att bemöta elever med funktionshinder2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser hur bemötandeaspekten av tillgänglighetsarbete för elever med funktionshinder kan se ut i samarbetet mellan museum och skola. Jag har intresserat mig för hur man som institution ser på den psykosociala miljön och vilka insatser man gör på museet i den pedagogiska verksamheten för att nå ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det mellanmänskliga mötet är av stor betydelse för hur en person med ett funktionshinder bemöts visar de studier jag tittat på. Samhällets lagar och förordningar visar sig ha en vägledande betydelse som påverkar på individens förutfattade meningar och attityd och som i sin tur påverkar bemötandet av personer med funktionshinder. Skolan och museets förutsättningar för att samarbete i lärande syfte har vidgats genom Skapande Skola projektet liksom museerna anpassar sin verksamhet uppmuntrar skolan att använda museet som lärmiljö. I studien har jag genom en intervju och en enkätundersökning undersökt hur skolan respektive museet upplever mötet, vilken syn man har på anpassning och bemötande. I mötet lyfter både museipersonal och skolgruppen med elever lärare och assistenter aspekter upplevelsen. Resultatet visar på att det personliga i mötet är av stor vikt liksom hur hjälpmedel tillämpas och att det finns intressekonflikter mellan det man ska visa, hur man visar det och hur det tas emot, och att bemötandet av elevgrupper med funktionshinder förutsätter en dialog om gruppens förutsättningar för att skapa möjlighet att anpassa. I studien diskuteras resultatet från intervjun och enkätundersökningen mot de förordningar och betänkande som regeringen lagt fram inom området liksom mot forskning kring bemötande av funktionshindrade.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Bäckström, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Aktivitetslådor som arbetsmetod: En studie kring elevarbeten som utgår från uppgifter vilka presenterats med aktivitetslådor i slöjdundervisningen2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har genomförts i syfte att undersöka vad en arbetsmetod som utgår från aktivitetslådor kan tillföra elever i undervisningen av textilslöjd. Forskningsfrågorna har varit: Hur arbetar eleverna med aktivitetslådorna i textilslöjden? Hur kan de fungera i undervisningen av textilslöjd? Vilka personliga förmågor kan arbetet med aktivitetslådor ge elever övning i? Undersökningen har utförts genom att observera tre elevgrupper vid tre tillfällen, på två olika grundskolor. De observerade eleverna svarade efter avslutad övning på tre frågor och samtliga deltagare fyllde i en ”känsloenkät”. Resultatet visade att aktivitetslådorna skapade nyfikenhet hos eleverna och att detta motiverade till arbete. Det visade sig att eleverna övade sig i samarbete, att kommunicera med varandra samt att självständigt lärande kräver självtillit. Läraren fick ta rollen som en handledare och i vissa fall räckte det att stötta eleverna i deras lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Carlsson, Evelina
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Musiklärares inställning till IKT i sin undervisning: en studie med komparativ ansats mellan Nya Zeeland och Sverige2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim in this thesis is to study what attitude music teachers in Sweden and New Zealand have towards Information and Communication Technology (ICT) in music education and obtain a better understanding of how their attitudes affect the way they use ICT in their teaching. Another intention is to discuss differences and similarities between the teachers´ preferences regarding this issue in the two different countries, and whether it has any effect on teaching. It's a qualitative study based on interviews with music teachers from both countries. Through the answers we can get an impression about how ICT is used in music education, how the curriculum is interpreted when it comes to use ICT in music education and how the teachers' attitudes towards ICT affect the music education. This thesis shows that teachers are positive towards ICT in music education but the attitude, knowledge and the way of using it differs, due to access to technology and different opinions about what is essential in music and what is pedagogical. It also shows that a personal interest in ICT on the teacher's behalf facilitates use and motivation of ICT in teaching. The curriculum is seen as a guideline by teachers in both Sweden and New Zealand. It appears that teachers in New Zealand use ICT more frequently and has wider definition about what ICT is.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30. Castro, Alfredo
  et al.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Bortom strukturalismen1992In: Bild i skolan, ISSN 0349-2117, no 2, p. 30-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31. Castro, Alfredo
  et al.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Konst och förvirring: David Eberhard; I trygghetsnarkomanernas land (2007)2009In: Västerbottenskuriren, no 16 mars, p. 30-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32. Castro, Alfredo
  et al.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Kritik mot fursten Ulf Linde: - The Thrill has Gone1986In: Vertex, ISSN 0346-4164, no 8, p. 6-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33. Castro, Alfredo
  et al.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Olvång, våga se!: Bengt Olvång; Våga se! Svensk konst 1945-1940. Författarförlaget 19831984In: Vertex, ISSN 0346-4164, no 6, p. 4-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Dahlgren, Kajsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Modern Bild: undervisning i bild på en ny plattform2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idén till denna studie kom till mig för ett antal år sedan då jag fick se ett digital skapat verk och därmed bestämde jag mig för att digitalt bildskapande skulle bli ämnet för mitt examensarbete i min utbildning på lärarutbildningen. Därmed valde jag att göra en undersökning om digitalt bildskapande och hur detta skulle kunna användas som undervisningsverktyg i skolans bildämne.

  Mina tankegångar inför detta arbete var om digitalt bildskapande är möjligt att använda i bildundervisning och ifall detta kan utveckla bildämnets undervisning. Men även undersöka om digital bildskapande är av vikt att lära eleverna och om det kan ses som en tillgång för eleverna och lärarna.

  I min undersökning använde jag litteratur för att försöka förklara och skapa en bild av ämnet digital bildbehandling. Jag gjorde även en undersökning till mitt arbete med ett digitalt bildbehandlingsprogram för att visa hur digitala metoder och tekniker skulle kunna användas i undervisningen i bildämnet.

  Resultatet av mina undersökningar med bildbehandlingsprogrammet visade på att digitalt bildskapande är möjligt att använda som undervisningsverktyg och kan även medföra fördelar för bildämnets verksamhet.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Dahlqvist, Lena
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Hur svårt kan det va´?: Från formuleringsnivå via transformeringsnivå till realiseringsnivå i ämnet Dansgestaltning på gymnasiet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is a hermeneutic analytical study of a practical pedagogical situation. For three occasions I observed my own practice as a dance teacher and how a moment, choreographic approach in the governing documents for upper secondary school GY11 was executed in a group of dance students. The part is formulated in the course objectives for the courses on the arts program under the topic Dansgestaltning with focus on choreographic approach. The study is based on a socio-cultural thinking but also takes into account the prevailing gender theories and focuses on how the process of formulation level, through the transformation level is portrayed in the realization level of the dance regarding choreographic approach. The study illustrates educational research from both a dance perspective and a school development perspective. The intention of this study was to raise the awareness of how a pedagogical situation was designed and what is realized in the dance studio. Some pedagogical models are described as useful in raising awareness of the process and the realization of the aspect of moment in a dance studio. The methodology used for the study was participant observation and focus conversations. The results are reported in a discussion on a larger awareness of my own practice, and the benefits it can bring to learning, dancing and school development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Dahlström, Michaela
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Språkets betydelse för inkludering av andraspråkselever i svenska undervisningen: - en kvalitativ studie och observationer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kvalitativ studie som fokuserar på att undersöka hur verksamheten fungerar för andraspråkselever i klassrummet med fokus på lärarens språk i undervisningen och den betydelse detta har i undervisningen. Såväl friskolor som kommunala skolor ingår i studien och undersöks även om det finns skillnader mellan dem när det gäller undervisningen avseende andraspråkselever. I arbetet har fyra olika skolor deltagit varav två skolor är friskolor samt två skolor är kommunala skolor. Både observationer och intervjuer har varit en del i insamlad data. Resultatet tyder på att det finns vissa skillnader mellan friskolors och kommunala skolors syn kring inkludering där friskolorna inte inkluderar flerspråkiga elevers språk i undervisning på samma sätt som kommunala skolor försöker att göra. Däremot finns inte lika stor skillnad i hur lärarna anpassar språket i undervisningen utan framkommer att alla använder språket och förklarar ord och begrepp likartat, dock att kommunala skolor förklarar och anpassar språket något mer till elevernas nivå för att eleverna ska förstå. 

 • 37.
  Dellenbäck, Emmeli
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Pedagogisk dokumentation: En kvalitativ studie om vad förskollärare anser att jobba med detta arbetssätt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie ville jag ta reda på hur förskollärare arbetar med denpedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet. Frågeställningarna jagsökte svar på var: Hur kan arbetet med pedagogisk dokumentation se ut iförskolan? Vad anser förskollärare om arbetet med pedagogisk dokumentation,finns det några svårigheter eller möjligheter med att arbeta på detta sätt. Vem bäransvaret för den pedagogiska dokumentationens utformning, planering ochstruktur? För att få svar på mina frågeställningar valde jag en struktureradkvalitativ metod och intervjuade fyra stycken förskollärare. I min undersökningkom jag fram till att samtliga av informanterna ansåg att pedagogiskdokumentation är ett sätt för pedagogerna att reflektera tillsammans med barnen.De flesta pedagoger använde sig av fotografier och anteckningar i arbetet medpedagogisk dokumentation. Alla informanter förklarar tidsbrist som en anledningtill att pedagogisk dokumentation inte används i den uträckning som de önskar.Även etik visar sig vara en svårighet då rädslan inför att "kränka" barn finns. Treinformanter förklarade att i den pedagogiska dokumentationen är det en ansvarigpedagog i en mindre barngrupp som ansvarar för hur utformningen, planeringenoch struktureringen ser ut. En informant använde sig inte av pedagogiskdokumentation utan har bara använt sig av vanlig dokumentation som arbetssätt iförskolan.Nyckelord: Pedagogik, reflektion, förskola

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38. Eca, Theresa
  et al.
  Morén, Sol
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Soundscapes:: start up a participatory art project online2014In: 2º Conference on Arts-Based Research and Artistic Research: Insights and critical reflections on issues and methodologies, Professional Conference, Granada, Spain, 27-30 January, 2014, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This text is about an arts education collaborative learning experience called Soundscapes Project. The Project aims the development of local intercultural projects in educational settings using arts processes. The initial part of the experiencewas a pilot study conducted during 2013 involving students aged from 3 years old until 18 years old from schools in Greece; Portugal; Brazil; Spain and Sweden. The project started as a collaboration between teachers from University of Jaén in Spain and the art teachers association APECV in Portugal. In that project interactive media was used for communication and creation of contents. Some interesting points emerged in the group such as the use of digital tools to reflect upon pedagogical practices; the use of performance as a collective tool for sharing and reflectingabout practices and finally the impact of interchange intercultural art education projects on teachers lives. After analyzing those issues with the pilot study participants we brought up some possibilities for using digital media, and multimodal performances for pedagogical reflection within a model of participatory research.

 • 39.
  Edberg, Lorentz
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Skolmusikalen: om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The two school musical theatre projects in this case study were carried out in 2011-2012 in Year 9 at two Swedish secondary schools, Annebäckskolan and Bäråskolan, as a part of the subject “Elevens val” (Student’s Elective). The purpose of the study was to analyse how pedagogy, power and control appeared in the projects, based on the following research questions: How can the influence of the local community and leisure discourses on education be understood through the two school musical theatre projects? What pedagogical codes appear in the projects and how do they relate to time and space? What power relations are produced and why? The study was conducted through participatory observations and interviews and dialogues with participating students and teachers. The analysis had a hermeneutical approach, and the theoretical starting points were Basil Bernstein's theory and concepts, such as recontextualisation, code, classification, framing, and singular, regional and generic discourses. These theories were supplemented by a space perspective based on David Harvey and his concept of the absolute, relative and relational space. The study showed that educational traditions and relations with the local community were of importance for the production of the school musical theatre discourses. The Annebäck project was characterised by teaching in relation to the pop and rock music and theatre discourse of the municipal youth centre and a local aerobics and dance discourse. These relations provided the prerequisites for a school musical theatre project with an integrated code, open to most of the students in Year 9. The Bärå project had a collection code and was characterised by teaching related to the school’s music class, as well as to the municipal music school discourse and a local theatre and dance discourse. These relations provided the prerequisites for a project mainly open to students in the school’s music class, or to students who had chosen theatre or dance as an elective subject. The activities of the Annebäck project strengthened social cooperation between the municipal youth centre and the secondary school, while the Bärå project, as a result of its collaboration with aesthetic institutions in the local community where most of the musical students were already enrolled, broadened the school's music profile. Both projects strengthened the existing orientation of the two schools’ activities, thus contributing to and reinforcing the focus and the ideas on which they were based. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  spikblad
  Download (png)
  presentationsbild
 • 40.
  Edfeldt, Mats
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Kreativitet som fenomen och begrepp i bildämnet: en kvalitativ studie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom tidigare forskning och verksamma pedagoger i ämnet bild inom grundskolans senare års utsagor ta reda på och åskådliggöra fenomenet kreativitet, kreativiteten hos elever samt hur denna kreativitet kan stimuleras och utvecklas. De frågeställningar som studien behandlar är vad som kännetecknar den kreativa eleven i bildämnet i grundskolans senare år? Hur verksamma pedagoger i ämnet bild inom grundskolans senare år uppfattar fenomenet kreativitet och om finns det skillnader i dessa uppfattningar? Samt hur man som pedagog kan stimulera och främja elevens kreativitet i ämnet bild i grundskolans senare år? Undersökningen består av ett resultat som visar på kreativitet som någonting komplext som både existerar inom oss och i den yttre världen, att kreativiteten innefattar en mängd egenskaper och i allra högsta grad är personlig. Resultatet visar även på kreativiteten som ett fenomen som både kan te sig kraftfullt och känsligt och att ett arbete med kreativitet ska tas på allra största allvar. I fråga om kreativitet och skola så visar studien på processen och meningsfullheten som viktiga faktorer i arbete med stimulans och utveckling av kreativitet. Studien visar även på att en tydlighet i undervisningen gynnar kreativiteten men att målet i fråga om slutprodukten kan få vara obestämt för att gynna arbetet med kreativiteten hos eleven.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Edlund, Patricia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Holmlund, Camilla
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Förskolors profilering: om att förskolor nischar sig mot Reggio Emiliafilosofin2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete är att få en djupare förståelse för varför många pedagoger väljer att nischa sin verksamhet och då framförallt mot Reggio Emiliafilosofin. Vi vill undersöka vad det är som lockar pedagogerna med Reggio Emiliafilosofin. Efter intervjuer med både pedagoger som arbetar på Reggio Emiliainspirerade förskolor och pedagoger som arbetar på förskolor som bara tagit till sig delar av filosofin fick vi reda på att det är främst barnsynen som lockar pedagogerna. Dessutom är miljön och pedagogisk dokumentation viktiga inslag i den pedagogiska filosofin. Framför allt är den stora skillnaden mellan den traditionella förskolan och den Reggio Emiliainspirerade förskolorna att man fokuserar på barns lärande och utveckling istället för omsorgen. Vi har även fått syn på att den största skillnaden mellan att arbeta på en nischad förskola jämfört med en som inte har en pedagogisk inriktning är att de på de icke profilerade förskolorna kan blanda olika teorier, om det är något positivt råder det delade meningar om.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Ekbom, Inger
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Elevers självständighet i textilslöjd2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att studera hur textillärare arbetar för att stärka elevers ansvarstagande för sin inlärning i slöjden. Vidare var syftet att öka kunskapen om hur lärare arbetar med att få elever delaktiga i slöjdens arbetsprocess. Några av frågeställningarna: Hur stimuleras elever till eget ansvartagande under lektionstid? Tillåts elever ta egna initiativ till arbeten i slöjden och i så fall hur? Metoder som används har varit kvalitativa intervjuer med sex textillärare och observationer under sex lektioner. Elevantalet varierade mellan nio – femton vid de olika observationstillfällena. De lärare som deltog i studien arbetar i Stockholm och i några av Stockholms kranskommuner. Resultatet visade att lärare i textilslöjd strävar efter att utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar för sin inlärning. I de flesta årskurser användes ett obligatoriskt arbetsområde innan elever fick välja egna arbetsuppgifter. Arbetet med slöjdens arbetsprocess såg olika ut på skolorna. En del lärare har haft hela processen i fokus, medan andra lärare har använt vissa delar av processen som t ex planering och utvärdering. Att ge elever tid att värdera sitt arbete i slöjden både före, under och efter arbetet är något som alla lärare behöver stäva mot. 

  Download full text (pdf)
  examensarbete
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Eklöf, Lisa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Visuella analyser i skolan: Om bildanalysens betydelse och funktion i gymnasie- och högstadieskolans bildkurser2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Texten undersöker hur bildlärare och bildlärarstudenter använder sig av bildanalysen inom ämnets undervisning. Metoder, begrepp och inställningar till bildanalys granskas ur ett lärarperspektiv. Dess innebörd i undervisningen utforskas med hjälp av kvalitativa intervjuer och textanalyser av teorier inom bildanalys vilket grundlade en insamlad empiri om bildanalysens funktion och innebörd i högstadie- och gymnasieskolans bildkurser. Skolans betydelsefulla styrdokument har analyserats i relation till empirin. Därtill är ett förslag utformats till bildanalytiskt lärarmaterial som kan användas som ett grundläggande redskap för planering av bildanalytisk undervisning.

  Download full text (pdf)
  Visuella analyser i skolan
 • 44.
  Ekwall Lattik Kim, Kim
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Musiktexter i fokus: hur musiklärare och gymnasieelever upplever kontroversiella texter i musiken2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt arbete har varit att undersöka hur musiklärare och elever ser på kontroversiella musiktexter i förhållande till de övergripande målen i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) men även hur elevernas musikval och synen på texter hänger ihop med föräldrarnas utbildning. Jag har försökt utreda om musiklärare kan/bör arbeta med kontroversiella musiktexter i skolan för att nå elevernas livsvärld och fokusera på värderingar och åsikter utifrån Lpf94. För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra musiklärare, tre av dem är gymnasielärare och en av dem arbetar med elever i grundskolans senare del och även med gymnasieelever. På fyra olika gymnasieskolor har jag försökt att dela ut 200 enkäter till elever som går det tredje året på olika gymnasieprogram och jag fick tillbaka 149 stycken (Se externt bortfall). Ett resultat visar att den här typen av undervisning är ovanlig i skolan, förmodligen för att musicerandet sätts i centrum i kursplanerna och/eller för att även musiklärarutbildningen fokuserar på musicerandet. Det finns en risk att musiklärare inte integrerar de övergripande målen från Lpf94 i sin undervisning. Jag har även kommit fram till att ungdomar verkar ha ett behov av att få diskutera kontroversiella musiktexter och att det är många ungdomar som känner sig provocerade eller stötta av musiken som finns runt dem. Det har även visat sig att många elever lyssnar på musik som de själva tror kan provocera andra.

 • 45.
  Elgebrant Rekstad, Anna
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Bilder av Bild: En studie om hur bildlärares ämnesföreställningar påverkar val av kursinnehåll vid kursplanering och likvärdigheten i utbildningen i gymnasieskolans bild- och formkurser.1919Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SammanfattningSom vikarierande bildlärare i gymnasieskolan har jag mött skiftande ämnesföreställningar och övertagit kursplaneringar med betydande skillnader både i kursinnehåll och i följ-samhet till Skolverkets centrala kursinnehåll. Utifrån dessa gjorda erfarenheter har syftet med denna studie varit att undersöka hur bildlärares ämnesföreställningar påverkar kursinnehåll och kursplanering och att därmed belysa frågan om hur bildämnet lever upp till Skolverkets syfte och mål och i förlängningen skollagens §9 om en likvärdig skola. Begrepp och teorier som har använts i studien har utgått ifrån Michael Foucault teorier om diskursers dominans och makt. Studiens metod har varit mixad där kvalitativa metoderna har använts för att hitta, förstå och formulera indikatorer för olika ämnesföreställningar i bildämnet och kvantitativa metoder för att analysera och söka samband mellan bildlärarnas ämnesföreställningar, val av kursinnehåll i kursplaneringar och Skolverkets centrala kursinnehåll. Studiens resultat har visat att bildlärare vars ämnesvärdering är intrinsikal och som delar Skolverkets ämnesföreställning gör val av kursinnehåll i sin kursplanering med stark koppling till både sin egen ämnesföreställning och Skolverkets centrala innehåll medan bildlärare vars ämnesvärdering är instrumentell och som inte delar Skolverkets ämnesföreställning antingen delvis eller helt frångår Skolverkets centrala kursinnehåll. Studien har visat tendenser på en olikvärdig bild- och formutbildning kopplat till bildlärares ämnesföreställning även om slutsatser om likvärdigheten i bild- och formutbildning i gymnasieskolan generellt inte låter sig göras, då underlaget i studien har varit för litet och inte tillräckligt representativt.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Eliasson, Inga-Lill
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  SASHIKO Japanskt broderi i textilslöjdsundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på mitt eget intresse för broderitekniken Sashiko. Jag valde attpröva sashiko som arbetsområde i undervisningen då jag arbetade somtextillärare. Jag upplevde att sashiko kunde anpassas till styrdokumenten, atteleverna kunde arbeta på olika nivåer och att resultatet av det de producerade blevväldigt lyckat. Icke desto mindre tyckte både jag och eleverna att det var ett roligtoch utvecklande arbetsområde. Ämnesområdet är nytt i undervisningen och jagville utveckla min kunskap om hur andra lärare planerar, genomför och utvärderarsin undervisning i sashiko. Jag har intervjuat fyra textillärare om deras innehålloch metoder i undervisningen. Studien har utgått från läroplansteorin, och jag haranvänt en halvstrukturerad intervjumetod. Textillärarna har svarat på frågor somrör det didaktiska fältet i undervisningen. Deltagarna i studien har utvecklatundervisningen i sashiko utifrån sitt eget intresse för tekniken. Att den gereleverna rika möjligheter till egna val framhåller de som en viktig faktor till denpositiva inställning eleverna har till tekniken. Studien slår bland annat fast attlärarna saknar läromedel i sin undervisning, de efterlyser mer tid att träffakolleger och att de ser stora möjligheter att utveckla sashiko i undervisningen.Tidigare studier har visat att lärare ofta hämtar inspiration från tidigare praktik,egen skolgång, VFU eller traditioner i yrket, vilket inte lärarna i föreliggandestudie gjort.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Emmoth, Niklas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Elevers erfarenhet av digitalt musikskapande: En kvalitativ studie med elever i årskurs 92012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver några elevers erfarenheter av digitalt musikskapande. Sammanlagt har fyra halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer genomförts   där de fått berätta om sina erfarenheter av digitalt musikskapande. Resultatet visar att eleverna har olika erfarenhet av digitalt musikskapande såväl i som utanför skolan. De har definierat digitalt musikskapande som musik som är skapat i en dator eller inspelad musik som är redigerad. Eleverna har sett att lärarens intresse och kunskap, samt skolans ekonomi påverkar digitalt musikskapande i skolan. De har även beskrivit fördelar så som möjligheten till att skapa musik på egen hand och att det är ett billigt sätt att få tillgång till mängder av instrument. De har även sett att det finns en risk att den vanliga instrumentalundervisningen i skolan blir lidande om det blir för mycket digitalt musikskapande och att digital musik inte har samma känsla av "äkthet" som det traditionella musikskapandet. 

  Download full text (pdf)
  Niklas Emmoth Examensarbete
 • 48.
  Erdelius, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Öman, Johan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Musikundervisning i Namibia: En studie av ramfaktorer och styrdokument i teori och praktik2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how music teachers in Namibia relate to current curricullum and subject prerequisites and how it affects their perception of music education. The study is an survey of where the emphasis is in the Namibian curricullum of the subject music. We have investigated how the syllabus is interpreted in theory and in practice by the teachers. Furthermore the study also examine what frame factors are present for a music teacher in Namibia and how these factors affect teaching. This study is based on socialculture theories, music didactics and frame factor theories. We have used three different methods: Hermeneutic text analysis method, observations and interviews to get answers to our research questions at issue. The results we have presented are that the music education should, according to the Namibian syllabi, educate students at a social and cultural level. The education should encourage students creativity and be based on: Exploring, participating, creating and appreciating. Our observations have showed that their classrooms are not optimized for teaching music and the instrumental assets are very limited. Furthermore the economical situation is the main factor making the frames very restricted. The difference between the private school and the government schools is legible and is visable in many different layers due to their economical and cultural situation. We also discuss whether the teachers, in the present circumstances, can give the pupils a varied music education with their small resources, this in addition to the questions regarding how much the frame factors affects the teaching. Our results shows that it is not only the frame factors that effects the music education in Namibia, even if it’s an important factor. The teachers conception of music plays a big part as well, especially for those teachers who do not have to worry too much about refounds. This study also shows that there is a paradox between the private school and the public schools. The public schools with much less refounds teach the pupils that music is a possible career in life even if they do not have equipment to practise. The private school educate the children to recognise “good” music, notation etc, even if they have the possibility to educate the childrens instrumental skills. This study was done in the capital of Namibia, Windhoek.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Erik, Lindgren
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Värdegrunden i praktiken: En intervjustudie om medielärares tolkningar av skolans gemensamma värdegrund2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Värdegrunden i praktiken är en intervjustudie som undersöker medielärares tolkningar av den gemensamma värdegrunden. Ett centralt ämne för studien är hur medielärare bör gå till väga för att till väga för att förankra de värden som beskrivs i skolans gemensamma värdegrund. Studien syftar till att undersöka hur medielärare tolkar skolans gemensamma värdegrund utifrån sina egna ideal och genus, samt vilka metoder de anger att de använder för att implementera värdegrunden i undervisningen. En fråga som berörs är hur lärare beskriver sambandet respektive diskrepansen mellan personliga ideal och skolans gemensamma värdegrund. En annan fråga som undersöks är hur medielärare reflekterar kring sina värdepedagogiska metoder. Studien utgår från kvalitativ metod och en hermeneutisk ansats. Studien kommer fram till medielärares tolkningar av värdegrunden varierar, vilket bland annat kan bero på att läroplanens formuleringar lämnar ett stort utrymme för tolkning. Vidare kommer studien fram till reflektion över den egna praktiken är central för att bli varse om normaliserade praktiker, uppnå självmedvetenhet och fortsätta utvecklas som lärare. Sökord: Värdepedagogik, Genus, Ideal

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Eriksson, Anna Karin
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Rum för kreativitet: En studie om textilslöjdsalens betydelse för elevers möjligheter att utveckla kreativitet, utifrån ett textillärar perspektiv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att ta reda på hur textillärare upplever att den yttre miljön i textilslöjdsalen kan påverka den kreativa processen hos eleverna och hur slöjdsalen i så fall kan utformas. Studien bygger på intervjuer med fem textillärare som är eller har varit verksamma inom grundskolan i ämnet textilslöjd.Det teoretiska forskningsperspektiv som studien utgår ifrån i huvudsak är den sociokulturella teorin som bygger på Lev Vygotskijs tankar och forskning. Vidare har perspektiv från ramfaktorteorin tagits i beaktande. Studien visar att alla de intervjuade textillärarna menar att ytorna i textilslöjdsalen, det vill säga både golvytor, väggytor, bordsytor och förvaringsytor ska vara tillräckligt stora för att de ska kunna rymma de innehållsmässiga beståndsdelar som textillärarna anser behövs för att stimulera elevernas kreativitetsutveckling. Textillärarna menar att eleverna ska ha ordentligt med arbetsytor när de arbetar och att elevernas pågående arbeten ska kunna förvaras i tillräckligt stora förvaringsutrymmen i textilslöjdsalen. En övervägande andel av textillärarna anser att det är det insprationsmaterial som hör samman med detarbetsområde eleverna för tillfället arbetar med som är mest kreativitetsbefrämjande. Två av textillärarna anser att textil/trä och metallslöjdsalarna ska ligga nära eller i anslutning till varandra för att samarbetet i slöjdämnet ska fungera bra. De menar även att bildsalen i nära anslutning till textilslöjdsalen skulle underlätta ämnesövergripande samarbete med bildämnet. Sammantaget finns det hos textillärarna många tankar och kreativa idéer som skulle kunna leda till att textilslöjdsalarna skulle kunna bli mer kreativitetsbefrämjande för elever. Studien visar vidare på att det är arbetsmiljölagstiftningen och miljöbalken som styr hur arbetsmiljön i textilslöjdsalen ska utformas utifrån nationella arbetsmiljö- och säkerhetskrav. Utrustning och utformning i övrigt är däremot en lokal angelägenhet. Enligt styrdokumenten ligger ett särskilt ansvar på rektor att tillsammans med lärare samarbeta för att de nationella målen ska nås av eleverna. Eleverna ska ges möjlighet till ett aktivt medinflytande i skolan. Här skulle textillärare tillsammans med rektor, som har det särskilda ansvaret, kunna arbeta för att den yttre miljön i textilslöjdsalen blir mer kreativitetsbefrämjande. Eleverna ska också enligt styrdokumenten vara medskapande och vara med i och komma med synpunkter på utformningen. Undersökningar om hur den fysiska miljön i textilslöjdsalen och dess utformning påverkar kreativitet hos elever, detta utifrån ett elevperspektiv tycker jag skulle vara en intressant ingång för fortsatta studier. Vidare studier om hur arbetsmiljöfaktorer, både fysiska och psykiska, påverkar textillärare och elever i textilslöjden vore intressant att undersöka. Den fysiska miljöns betydelse i skolan och i synnerhet i textilslöjden för elevers möjlighet till lärande tycker jag har varit eftersatt och inte uppmärksammats i den utsträckning som den borde. Mer forskning inom detta området är något som jag anser är nödvändigt för att föra utvecklingen framåt i den svenska grundskolan.

  Download full text (pdf)
  Rum för kreativitet
1234567 1 - 50 of 471
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf