umu.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 109
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlgren, Per
  et al.
  Department of Statistics, Uppsala University, Uppsala (Sweden).
  Chen, Yunwei
  Scientometrics & Evaluation Research Center (SERC), Chengdu Library and Information Center of Chinese Academy of Sciences, Chengdu, 610041 (China).
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Umeå University Library.
  Jan van Eck, Nees
  Centre for Science and Technology Studies, Leiden University (The Netherlands).
  Enhancing Direct Citations: A Comparison of Relatedness Measures for Community Detection in a Large Set of PubMed Publications2020In: Quantitative Science Studies, E-ISSN 2641-3337, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this contribution, the effects of enhancing direct citations, with respect to publication-publication relatedness measurement, by indirect citation relations (bibliographic coupling, co-citation, and extended direct citations) and text relations on clustering solution accuracy are analyzed. We include in the study, for comparison reasons, each approach that is involved in the enhancement of direct citations. In total, we investigate the relative performance of seven approaches. For the evaluation of the approaches, we use a methodology proposed by earlier research. However, the used evaluation criterion is based on MeSH, one of the most sophisticated publication-level classification schemes available. We also introduce an approach, based on interpolated accuracy values, by which overall relative clustering solution accuracy can be studied. The results show that the co-citation approach has the worst performance, and that the direct citations approach is outperformed by the other five investigated approaches. The extended direct citations approach has the best performance, followed by an approach in which direct citations are enhanced by the BM25 textual relatedness measure. An approach that combines direct citations with bibliographic coupling and co-citation performs slightly better than the bibliographic coupling approach, which in turn has a better performance than the BM25 approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlgren, Per
  et al.
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Umeå University Library.
  Sjögårde, Peter
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, Sweden; Department of ALM, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Exploring the Relation Between Referencing Practices and Citation Impact: A Large-Scale Study Based on Web of Science Data2018In: Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, E-ISSN 2330-1643, Vol. 69, no 5, p. 728-743Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this large-scale contribution, we deal with the relationship between properties of cited references of Web of Science articles and the field normalized citation rate of these articles. Using nearly 1 million articles, and three classification systems with different levels of granularity, we study the effects of number of cited references, share of references covered by Web of Science, mean age of references and mean citation rate of references on field normalized citation rate. To expose the relationship between the predictor variables and the response variable, we use quantile regression. We found that a higher number of references, a higher share of references to publications within Web of Science and references to more recent publications correlate with citation impact. A correlation was observed even when normalization was done with a finely grained classification system. The predictor variables affected citation impact to a larger extent at higher quantile levels. Regarding the relative importance of the predictor variables, citation impact of the cited references was in general the least important variable. Number of cited references carried most of the importance for both low and medium quantile levels, but this importance was lessened at the highest considered level.

 • 3.
  Ahlgren, Roger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Sjödin, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Att bryta en trend och förändra en tradition2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 6-7Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Andersson, Per
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Digital portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter2014Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Dafgård, Lena
  Webbaserad pedagogisk portfölj: För- och nackdelar?2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetet med införandet av modeller av pedagogisk portfölj för dokumentation av pedagogisk skicklighet pågår vid flera lärosäten i Sverige. Vid bl.a Umeå och Göteborgs universitet finns idag möjlighet att lämna in en webbaserad pedagogisk portfölj. Fördelarna med webbaserad portfölj kan vara; att skapa mer överskådlig portfölj, att enkelt tillgängliggöra portföljen, att göra portföljen estetiskt tilltalande och möjliggöra andra medier än text (Winka & Ryegård, 2013). Vid universiteten i Umeå, UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) och Göteborg, PIL (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) har ett samarbete påbörjats för att studera för- och nackdelar med införandet av nätbaserad portfölj med syfte att underlätta för lärare att skapa sin portfölj och för sakkunniga att bedöma portföljerna. Vid respektive lärosäte skapades pilotprojekt där verktyg för webbaserad pedagogisk portfölj valdes och ett pedagogiskt upplägg utformades för att introducera lärare i att skapa sin pedagogiska portfölj i webbformat. Samarbetet var inriktat mot både tekniska och pedagogiska aspekter; såsom val av verktyg, modeller hur lärare kunde skapa struktur i verktyget och hur lärares meriter kan tydliggöras genom olika medier. Vid båda lärosätena valdes verktyget Mahara, som fått goda utvärderingar i ett antal studier (Himpsl & Baumgartner, 2009; Balaban & Bubas, 2010). Vid Umeå och Göteborgs universitet har en studie genomförts med syfte att undersöka för- och nackdelar med webbbaserad portfölj. Problemställning: Vilka för- och nackdelar ser lärare och sakkunnigbedömare med webbaserad pedagogisk portfölj? Resultat: De första preliminära resultaten från en enkätutvärdering från hösten 2015 visar ett antal lärare intresse för att använda Mahara. Mahara motsvarar deras förväntningar och är ett system de kan tänka sig att använda. Men tidsbrist hindrade många lärare från att komma igång med skapandet av sina pedagogiska portföljer. Totalt fyra webbaserade pedagogiska portföljer vid Umeå och Göteborgs universitet lämnades in för bedömning. Dessa fyra webbportföljer kommer utvärderas under våren 2016 ur lärar- och bedömarperspektiv. Under pilotprojektet är känslan att en webbaserad pedagogisk portfölj ligger rätt i tiden. Många lärare arbetar idag mer eller mindre nätbaserat och är vana vid s.k. molntjänster. I projektet tycker vi oss se att införandet av webbaserad pedagogisk

  portfölj är fullt möjligt att genomföra inom ramarna för lärosätens befintliga upplägg för pedagogisk portfölj med smärre modifieringar. De problem som uppstått tycks mer bero på tidsbrist hos lärarna och är inte kopplade till tekniken och den webbaserade portföljen. Vi räknar också med att utvärderingarna av de inlämnande webbaserade portföljerna som kommer analyseras under våren kommer bidra med mer underlag.

  Ett tydligt resultat av pilotprojekten är att samarbetet mellan UPL och PIL har varit givande och bidragit till att nya perspektiv och lösningar har synliggjorts. 

 • 6.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Käck, Annika
  Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
  E-portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter?2014Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Byholm, Maria
  Vasa universitet, Finland.
  KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)2014Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi. En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering. Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen. Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK.

 • 9.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi.

  En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering.

  Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen.

  Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.

  Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK. 

 • 10.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  “One day, one problem”: applying SOTL on a course about teaching in higher education2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  At the Centre for Teaching and Learning at Umeå University, we are responsible for the development of university teachers’ pedagogical competence. One of the main purposes of our courses is to help teachers develop an array of teaching methods – including a sound basis for their decisions about which method to use. We work with teaching methods for student active learning that develop sustainable knowledge (Hattie, 2009), for example Problem Based Learning, PBL. Our problem is that this usually takes a lot of time on our short courses. So we asked ourselves: How can we use SoTL to describe, develop and evaluate a method that gives key transitions in the university teachers’ journey towards pedagogical competence, both theoretically and practically (Dietz-Uhler and Bishop-Clark, 2012)? We wanted a group of teachers on one of our courses to learn more about PBL and to be active while doing this. We also wanted a meta-didactic discussion about it afterwards. We found a method called “One day, one problem” (O’Grady, 2012) that we wanted to try. We had to redesign the method slightly to fit our context, by writing a relevant scenario in line with our expected learning outcomes. Apart from this we followed the suggested process in the article. We carried out formative and summative evaluations, and we as teachers documented the activity. Our preliminary analysis shows that this method gave us what we wanted since the learners were positive towards working this way, and the self- evaluated learning process and product was given high grades. Our preliminary results and conclusion is that this method is a useful way to both teach about the PBL process and to work with course content. We also saw that SoTL, systematically searching, finding, developing and evaluating a new teaching method is a good way to develop both our own and our students’ pedagogical competence. 

 • 11.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  “One day, one problem”: endags PBL-undervisning2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 10-11Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods

  P. Andersson and M. Wester, Umeå University, Sweden

  ABSTRACT

  The theme of the presentation is teaching methods and how the educational developer’s choice of teaching methods can affect the development of teaching and learning in higher education. The starting point is a study and survey of the teaching methods used at one university teaching development unit, and how and why these methods were chosen. The survey consisted of a systematic review of teaching methods used on fourteen courses, in various fields and levels in teacher professional development  in higher education. Both a description of how the survey was conducted and the results will be presented.

  The survey also included information on the background and reasons why these methods were chosen. Another aim  of the study was to find ways for systematic method development and two concrete examples will be presented. We will also discuss the role and importance the choice of teaching methods has for university teaching development, both at the individual and unit level.[1] Another aspect addresses the role of the educational developer as a role model with a wide range of teaching methods and an ambition for constant development.[2]

  In the study we also address responses to the development initiative. We proposed to our colleagues that the whole unit should work systematically with the development of teaching methods. In general, the responses were positive, but we do not yet know what the result of this will be for the unit as a whole.[3]

  References

  Arnold-Garza, Sara (2014), The Flipped Classroom Teaching Model and Its Use for Information Literacy Instruction, in Communications in Information Literacy

  Baume, David & Popovic, Celia (red) (2016), Advancing Practice in Academic Development. Routledge, New York

  Entwistle, Noel (2009), Teaching for understanding at university, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan

  Timmermans, Julie A. (2014), Identifying threshold concepts in the careers of educational Developers, International Journal for Academic Development, Vol 19, No 4, pp 305-317

  [1] Arnold-Garza, 2014; Entwistle, 2009

  [2] Timmermans, 2014

  [3] Baume et al (red), 2016

   

 • 13.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library. Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Skylling, Malin
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Den nya tidens storstadsman: En kvalitativ innehållsanalys om hur hegemonisk maskulinitet omförhandlas i podcasten “Alex och Sigges podcast”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the hegemonic masculinity that can be identified in the podcast “Alex och Sigges podcast”. In this study, a rhetorical analysis and a critical discourse analysis have been conducted. The study has also used the following theories: Raewyn Connells hegemonic masculinity, Pierre Bourdieus field and symbolic capital theory, homosociality, “power and media” and “humor and discours”. The material consists three chapters from the podcast, and these three chapters are: Stympad, Pysslingen and Där alla kan ditt namn. From these chapters, some conversation extracts have been selected, and then transcribed and analyzed. The content in the analysis is thematically divided, which is intended to visualize how the different parts reproduce or challenge hegemonic masculinity. These extracts, taken out from context, will be represented for the podcast in a broader perspective.

   

  In the end of the study there is a final discussion, which conclude results of the analysis combined with parts of the theoretical chapter. This study believes that the podcast “Alex och Sigges podcast” is creating a new type of ideal man through Schulman and Eklunds construction of hegemonic masculinity. By visualizing economic, social and cultural capital and using humor and laugh as a tool in their way to communicate, the podcast shows their listeners how hegemonic masculinity is maintained. Schulman and Eklund also challenge the prevailing masculinity norms, especially in their role as a father, where they show how a man can be sensitive, communicative and open about  showing feelings to others. Hence, the title of the study, where they are successively creating “a modern cityman”.            

  Download full text (pdf)
  Den nya tidens storstadsman
 • 14.
  Bergström, Peter
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML).
  Rönnlund, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tieva, Åse
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Making the shift from the traditional classroom to the active learning classroom: possibilities and challenge2019In: Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete i Umeå 19-20 augusti 2019: Abstractbok, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a case study of a school development project in a Swedish upper secondary school. The project initiators (three teachers), wanted to change their teaching towards student active learning, and as part of that change they designed and prepared a classroom inspired by the Active Learning Classroom model (Baepler et al. 2016). The aim was to increase the understanding of possibilities and challenges when changing the pedagogical practice. The research questions addressed: What characterise the pedagogical practices in the traditional vs newly designed classroom in terms of communication and interaction between teachers and students, and what characterises the pedagogical change? A participatory design-based research (DBR) methodology was applied in three phases: the exploration phase, the development phase and the evaluation phase. This paper focus on a selected sequence of three months of the development phase, exploring teaching in the shift from the traditional classroom to the ALC. The analysis draws on a) video and audio recorded observations of lessons (N=15) in the traditional classroom and in the newly designed classroom, b) teachers’ individual evaluations of lessons based on pre-formulated reflective questions, and c) focus group discussions (N=3) on the topic ‘teaching for students’ active learning’.  The data was analysed using Bernstein’s concepts of classification and framing (2000). Preliminary results indicate variations in outcome of pedagogical change depending on how the teachers worked in the traditional classroom. For example, when the students were unaware of working in groups and using digital facilities collectively, this led to challenges in the active learning classroom.

 • 15.
  Bindler, Annika
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Olsson, Magnus
  Umeå University, Umeå University Library.
  No Writing Center is an Island: A Swedish Writing Center and its University Library Work Together2016In: Building Bridges through Academic Writing: Research, Policy, and Practice: Third International Conference on Academic Writing in Israel June 27-28, 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Writing center tutors and librarians share in the goal of helping students with the recursive processes of writing and researching. Nevertheless, few writing centers that are located in university libraries work collaboratively, but rather simply share a location.

  Research from the US shows that collaboration can take different forms, and while some of these may be readily transferable to European university systems, some will be challenging to implement. Also, this research tends to originate from librarians rather than writing consultants (Ferer, 2012).

  Umea University is unusual in that it works collaboratively. Drawing on our experience, we will provide a Swedish university's perspective based on the collaboration between its Writing Centre and University Library. We explain how we work together to match students' writing and researching needs, the challenges in collaborating, and what future additional collaborations are possible. Finally, we raise the question, what more can we do to develop and maintain our collaboration?

  Discussing best practices can provide valuable information to better meet the new generation of students. Research, thinking and writing go hand in hand. Rather than compartmentalizing these processes, writing tutors and librarians can work together with students to help them navigate these intricately linked processes. Collecting this expertise into one location allows students more comprehensive support and convenient access: "one-stop shopping" (Cooke & Bledsoe, 2008).

  Writing centers and libraries can have an influence in the current reformation of higher education and should contribute to the discussion by promoting their strengths and sharing their respective knowledge (Elmborg, 2005). We hope to contribute to the conversation through our presentation.

 • 16.
  Bindler, Annika
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Olsson, Magnus
  Umeå University, Umeå University Library.
  Paraphrasing makes perfect sense: Help students understand what "write it in your own words" means2016Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Bindler, Annika
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Vu, Mai Trang
  Umeå University, Umeå University Library.
  Olsson, Magnus
  Umeå University, Umeå University Library.
  Academic literacies and PhD education?: Aspirations, implementation, and implications from a doctoral workshop series2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This presentation reports on the process of developing and implementing a workshop series for PhD students at the Academic Resource Centre, Umeå University, launched for the first time during the spring term 2017. Adopting an academic literacies model (Lea & Street, 1998, 2006) as the framework for the course’s underlying principles, its design and instruction, we propose that literacy in a university setting and especially at doctoral level can be understood not only as the individual, transferable cognitive skills of writing and reading. Rather, it is an interrelated, dynamic, and situated set of knowledge, skills, and personal attributes that support PhD students to acculturate themselves into their disciplinary discourses, as well as the academic community and wider social contexts.

  Lea and Street’s (2006) academic literacies model draws from both the surface features of language form (the study skills model) and students’ acculturation into a disciplinary and subject area community (the academic socialisation model). However, the academic literacies model moves beyond the academic socialisation model by considering social processes (such as power, identity, and authority). This model has been used in different higher education contexts, enabling the conceptualising and reconceptualising of the knowledge students should learn and do with regards to academic writing and reading (e.g. Wingate, 2012; Castanheira, Street, & Carvalho, 2015; Guzmán-Simón, García-Jiménez, & López-Cobo, 2017).

  In the particular setting of Umeå University, the Academic Resource Centre, University Library is the unit who provides academic support to students at all levels, including PhD students. From our experience as academic tutors, academic librarians and researchers working with the University’s doctoral students, we were able to identify their need for support not only with thesis texts written in English but also a range of capabilities such as article reading, research communicating, information searching, and publishing. These needs have also been expressed by PhD students themselves. As a result, the workshop series “Write here, Write now” was developed and implemented by the Academic Resource Centre during March – May 2017. Informed by the academic literacies model, a number of factors were considered as we approached writing. Besides the focus of helping students to improve their academic English, we wished to highlight that writing is a process which involves a myriad of competence, and it is a social practice rather than merely an individual cognitive skill. Above all, we aspired to develop a course that aligns with the national goals for Swedish PhD education which are set beyond the final thesis; the aim is to educate a critical, autonomous, creative, and responsible PhD researcher (Swedish Higher Education Ordinance, Annex 2, Qualifications Ordinance). The course should also be designed following the fundamental principles of teaching and learning in higher education that promote critical thinking, active learning, learner autonomy, and collaborative learning.

  In our presentation, we will show how these aspirations have helped us with our attempts at defining “literacy” in PhD education at Umeå University as lying at the intersection of English language, research competence, and Information literacy. Examples of how we incorporated the intended contents and guiding principles in our pedagogical practices will be provided. Reflections on our roles as instructors and further implications regarding policy on PhD education in the Swedish context will also be discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Brinkfeldt, Niklas
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Hansen Nilsson, Andréas
  Örebro universitet.
  Förstå mig rätt: tydligare tentamen för lärares och studenters skull2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 15-17Conference paper (Other academic)
 • 19.
  Brodin Berggren, Lenita
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Josefsson, Malin
  Umeå University, Umeå University Library.
  New ways to search the library catalog2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  New ways to search the library catalogImages, animations and sound has not an obvious role as information carriers in the library catalog. To create a new interface which inspires and allows a more visual browsing we collaborated with children, artists, design students and software developers. The prototype has been implemented on an interactive touch floor screen. The new interface is based on the circle form, is voice controlled and has images and animations in focus. This new information landscape involves the whole body in the search process. The interface can of course be displayed on more common technological devices as smartphones and tablets.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Brodin Berggren, Lenita
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Josefsson, Malin
  Umeå University, Umeå University Library.
  Sök på Golvet: Umeå universitetsbibliotek2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fokus för projektet Sök på Golvet har varit att skapa en prototyp för ett alternativt sökverktyg på en interaktiv golvyta. Samt att undersöka hur ett mindre textbaserat gränssnitt kan utformas för andra elektroniska medium. Målgrupper för studien har främst varit distansstudenter och forskare, två grupper som relativt sällan besöker det fysiska biblioteket.

  Projektet var ett samarbete mellan Umeå universitetsbibliotek, Designhögskolan, Umeå universitet, Kulturverket, Umeå kommun, HUMlab, Umeå universitet, Lövångers skola och bibliotek, Skellefteå kommun. Projektets genomförande möjliggjordes genom att medel tilldelades från Kungliga biblioteket.

  Det empiriska underlaget för projektets resultat baserades på resultat från workshops, intervjuer och användarundersökningar. Arbetsmetoden var prövande och präglades av flexibilitet.

  Resultatet av projektet pekar på att bibliotek bör utveckla gränssnitt som präglas av interaktion, grafisk stringens med en tydlig avsändare. Den visuella inspirationen är lika viktig som att inte ge avkall på vetenskaplig tyngd. För att skapa en mer sömlös användar-upplevelse bör bibliotekets fysiska och digitala miljöer länkas samman. Resultatet av arbetet med barnen pekar mot ett icke-linjärt, mer intuitivt informationssökande där flera sinnen aktiveras i sökprocessen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Brodin Berggren, Lenita
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Josefsson, Malin
  Umeå University, Umeå University Library.
  Sök på Golvet: Umeå universitetsbibliotek2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of the project Sök på golvet (Search, Feel, Find) was to create a prototype for an alternative search tool for the interactive floor surface. Another goal was to investigate how a non-text-based interface could be designed for other electronic media. Target groups for the study were primarily distance students and researchers, two groups that visit the physical library relatively rarely. The project was a collaboration between Umeå University Library, Institute of Design (Umeå University), Kulturverket (Umeå municipality), HUMlab (Umeå University), Lövånger school and library (Skellefteå municipality). Implementation of the project was made possible by funds from the National Library of Sweden. The empirical basis for the project’s results were based on results from the workshops, interviews and user surveys. The work method was tentative and was characterized by flexibility. The results of the project indicate the need for the library to develop an interactive interface for the search service that is characterized by a clear and minimal design and follows the library’s visual identity. The visual inspiration is equally important as the scientific content. To create a more seamless user experience the library’s physical and digital environments should be linked together. The result of the work with the children points towards a non-linear, more intuitive information search in which several senses are employed in the process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Colliander, Cristian
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Umeå University Library.
  Ahlgren, Per
  Department of Statistics, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Comparison of publication-level approaches to ex-post citation normalization2019In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 120, no 1, p. 283-300Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we compare two sophisticated publication-level approaches to ex-post citation normalization: an item-oriented approach and an approach falling under the general algorithmically constructed classification system approach. Using articles published in core journals in Web of Science (SCIE, SSCI & A&HCI) during 2009 (n=955,639), we first examine, using the measure Proportion explained variation (PEV), to what extent the publication-level approaches can explain and correct for variation in the citation distribution that stems from subject matter heterogeneity. We then, for the subset of articles from life science and biomedicine (n=456,045), gauge the fairness of the normalization approaches with respect to their ability to identify highly cited articles when subject area is factored out. This is done by utilizing information from publication-level MeSH classifications to create high quality subject matter baselines and by using the measure Deviations from expectations (DE). The results show that the item-oriented approach had the best performance regarding PEV. For DE, only the most fine-grained clustering solution could compete with the item-oriented approach. However, the item-oriented approach performed better when cited references were heavily weighted in the similarity calculations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Croon Fors, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Danielsson, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Ethics for Responsible Technologies2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this position paper, a tentative response to questions concerning the role of philosophy in conjunction with recent advancement within the field of HCI (Human Computer Interaction) will be discussed. At the core of our discussion are new demands for responsible research where philosophically informed HCI research can play a fundamental part. Our argument is that philosophically informed HCI research can serve as a foundation for assessing and deliberating relationships between digital designs and quality of life. In our view, such assessments have much to gain by perspectives and critiques already elaborated by HCI scholars. We briefly outline how, in our experience, the basis of Critical Theory and Feminism provides a bracketing foundation for educating and cultivating HCI research that anticipates and assesses potential implications and societal expectations with regard to digital designs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Danielsson, Mats
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Aronsson, Kjell-Åke
  Áttje, Svenskt fjäll- och samemuseum.
  Forska om samer: digitala arkivkällor och litteraturtips2009 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Diehl, Monika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Näslund, Monica
  Umeå University, Umeå University Library.
  Hed, Helen
  Umeå University, Umeå University Library.
  Skrivsvårigheter, demokrati och lärarutbildning: utmaningar, förutsättningar och möjligheter2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studenters bristande förmåga att uttrycka sig i skrift har under en längre tid varit ämne för diskussion, såväl i medialt som inom akademin. I denna rapport fokuseras på lärarstudenter då deras (o)förmåga att kommunicera i skrift är av yttersta vikt för framtida generationer. I rapporten argumenteras för detta utifrån ett demokratiperspektiv.  Situationen i Sverige idag är i många avseenden problematisk. Det råder en enorm brist på lärare, kraven för att bli antagen till lärarutbildningen är låga och allmänhetens förtroende för, och tillit till, lärare är förhållandevis låg. I rapportens första del ges en översikt avseende tänkbara orsaker till studenters bristande förmåga att uttrycka sig i skrift, medias rapportering, studieverkstäders betydelse samt andra universitets och högskolors föreslagna och genomförda åtgärder. Frågan om lärare och skrivsvårigheter tas upp i relation till demokrati och rapportens första del avslutas med ett avsnitt om lärarutbildning, lärares professionalisering och professionalism. Rapportens andra del inleds med en kort beskrivning av universitets och högskolors uppdrag och ger sedan en översiktlig bild av nuläget (2018) vid Umeå universitet avseende lärarutbildning. Rapporten avslutas med några förslag på fortsatt utvecklings-arbete i syfte att stötta studenters skrivkompetens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ehlin Kolk, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL). Institutionen för Medicinska Vetenskaper Uppsala.
  The Swedish Doctor? En studie om att formulera nationella lärandemål för den grundläggande läkarutbildningen.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Academic development: a multi-faceted endeavour2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  ABSTRACT: Current research indicates that an integral part of a student-centred approach to teaching in higher education (HE) is the teachers’ conceptions of teaching and learning. Consequently the focus of academic development is frequently placed upon the ‘development’ of individual academics, however the context in which academics work also has considerable influence upon how they conceive and approach teaching and learning. An increased knowledge of the contextual factors contributing to conceptual change is therefore necessary as it has practical implications for academic development strategies at individual and institutional level. This presentation will describe a research study examining the working environments of HE teachers on an online programme to investigate contextual factors that contribute to conceptual development in a technology-rich environment. Interview data and contextual data concerning the educational setting are examined within a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) framework to investigate contextual factors contributing to changes with reference to the individual experiences of the teachers, the structural contextual factors and the communities in which they participate. From this perspective, the actions of the individuals can be related to activity at departmental, programme and institutional level. Distinct differences in the cultures and working practices of the teachers’ contexts were identified which in turn influenced their possibilities to develop and change conceptions of teaching and learning. Departmental communities of practice were found to influence teaching cultures and practice both positively and negatively. Where support, community and channels for communication and reflection were present, opportunities for conceptual change could be created. These findings have implications for the design of academic development activities. It is necessary to consider not only the individual academic but also the predominant culture of the communities of practice within which the individual acts. As academic developers we need to ask how we can support communities of practice at departmental level, creating better opportunities for communication and dialogue. Furthermore, we also need to consider the institutional culture of the university, as the institution itself is responsible for the structures it creates and the hence the context within which academics teach. Academic development at strategic level is therefore essential.

 • 28.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Exploring approaches to teaching in three-dimensional virtual worlds2017In: The international journal of information and learning technology, ISSN 2056-4880, E-ISSN 2056-4899, Vol. 34, no 2, p. 140-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore how teachers’ approaches to teaching and conceptions of teaching and learning with educational technology influence the implementation of three-dimensional virtual worlds (3DVWs) in health care education.

  Design/methodology/approach

  Data were collected through thematic interviews with eight teachers to elicit their approaches to teaching in a 3DVW and their conceptions of teaching and learning with technology in online health care education.

  Findings

  Results indicate that teaching in 3DVWs necessitates the adoption of a student-centred approach to teaching. The teachers’ underlying approaches to teaching and learning became evident in their student-centred approach and use of problem-based activities. The immersive, social nature of the environment facilitated the creation of authentic, communicative learning activities created by the health care teachers and was in alignment with their disciplinary approaches to teaching and learning.

  Research limitations/implications

  The sample size of the study is relatively small which limits the degree of external validity and generalisability of the results.

  Practical implications

  If sustainability of 3DVWs is to be achieved, academic development activities for teachers and their communities of practice may be necessary to support conceptual change and facilitate a shift to student-centred teaching where necessary.

  Originality/value

  There is limited research concerning the relationship between teachers’ approaches to teaching and the use of educational technologies, in particular the implementation of 3DVWs.

 • 29.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Exploring interdisciplinary academic development: the Change Laboratory as an approach to team-based practice2018In: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 37, no 4, p. 698-714Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education institutions are under increasing pressure to offer interdisciplinary education programmes; however, their implementation is not uncomplicated. Particularly where parts of a programme are delivered by different departments, academic development activities to change practices and develop a coherent interdisciplinary programme are problematical. This paper describes a team-based academic development activity aimed at improving student experiences of an interdisciplinary programme by seeking to resolve pedagogical, organisational and structural tensions. The activity is in the form of a Change Laboratory, a formative intervention method that builds on the theoretical framework of Cultural–Historical Activity Theory. Using this approach, participants were able to analyse and discuss the programme in a neutral interdisciplinary forum not available in academic development initiatives at the micro level of the individual teacher.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Teaching in an age of complexity: exploring academic change and development in higher education academia2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education (HE) has expanded and diversified at an unprecedented rate over the last two decades in response to a rapidly changing educational and political climate (Henkel, 2016; Saroyan and Trigwell, 2015). Change is omnipresent, a constant part of teachers’ sociocultural and organisational practice at multiple levels; at the micro-level of the individual, the meso-level of the department or programme and the mac-ro-level of the institution (Leibowitz et al, 2014; Hannah and Lester, 2009). This suggests that when researching teaching and learning practices it is essential to adopt a holistic perspec-tive, exploring not only individual factors but also sociocultural and structural factors and their interrelationships.

  The research presented is a series of five studies that con-stitute an exploration of academic change and development in a HE teaching and learning environment supported by educational technology. A twelve-year longitudinal study of teachers on an online pharmacy programme forms the basis for the research. The principal aim of the research was to gain a deeper understanding of the factors that influence academic change with the additional aim of providing insight into factors that may be relevant in the design of academic development activities to support teachers and managers in the enhance-ment of teaching and learning. A multilevel approach was used to investigate academic change and development addressing micro-, meso- and macro-levels of the university teaching en-vironment (Hannah and Lester, 2009; Kozlowski and Klein, 2000). The approach captures the influence of factors such as conceptions and approaches to teaching at the micro-lev-el of the individual teacher (Postareff and Lindblom-Ylänne, 2008; Trigwell, Prosser, Martin, & Ramsden, 2005), as well as the influence of systemic factors such as sociocultural and structural context at both the meso-level of the department or programme (Neumann, Parry, & Becher, 2010; Trowler, Saun-ders, & Bamber, 2012) and the macro-level of the institution (Fanghanel, 2007; Leibowitz, et al., 2014).

  The research studies suggest that at micro-level a critical fac-tor in the choice and use of educational technology is the un-derlying conception of and approach to teaching and learning of the teacher (Kim et al, 2013; Glassett, 2009). Opportunities for change and development were found to be facilitated by the sociocultural context of the teacher at meso-level encom-passing support from the community and mediating tools for communication (Mårtensson and Roxå, 2016; Trowler and Wareham, 2008). However institutional policy and strategy at macro-level, as interpreted by the department, was seen to impede change and development, where research is given pri-ority over teaching (Deem and Lucas, 2007; Fanghanel, 2007). At the meso-level of the programme, the opportunity to work together as a team to collaboratively construct and develop practice was found to be of significance in the development of agency and interdisciplinary cooperation (Haapasaari, Eng-eström, & Kerosuo, 2016).

  Taking into account a combined analysis of the five studies, it becomes apparent that change and development in HE is influenced by factors at the micro-level of the individual teacher, by contextual sociocultural factors at the meso-level of the department or programme and by contextual structural factors at the macro-level of the institution. If a deeper under-standing is to be achieved, it is necessary to adopt a holistic approach, considering factors at micro-, meso- and macro-level and the interrelationships between these factors. The research suggests that an effective strategy for the facilitation of aca-demic change and development may be the introduction of a Scholarship of teaching and Learning (SoTL) model where initiatives at the three levels are aligned so that SoTL is linked both to academic development at micro- and meso-levels and excellence and promotional frameworks at macro-level (Booth and Woollacott, 2017).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Teaching in immersive virtual worlds: conceptual challenges and opportunities2016In: The proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2016 / [ed] Linda Morris, Costas Tsolakidis, 2016, p. 428-438Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The immersive and social affordances of virtual worlds offer many new opportunities for educators but also challenge established teaching practices in higher education. This study describes the experiences of eight teachers from the fields of Pharmacy and Nursing who have chosen to used immersive virtual worlds in their courses. Results indicate that the immersive, social nature of the environment challenges teachers’ conceptions of teaching and learning, requiring a student-centred approach to design and implementation of activities. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Gustafsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Gallego, Gisselle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology. School of Medicine, The University of Notre Dame, Australia, New South Wales 2010, Australia.
  Pharmacy Students' Attitudes and Perceptions of "Virtual Worlds" as an Instructional Tool for Clinical Pharmacy Teaching2017In: Pharmacy, ISSN 2226-4787, Vol. 5, no 1, article id 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objectives of this study were to explore pharmacy students’ perceptions and experiences of three-dimensional virtual worlds (3DVWs) as an instructional tool for clinical pharmacy teaching. Semi-structured interviews were carried out with Master of Science in Pharmacy students who had participated in communicative exercises in a 3DVW. Interviews were digitally recorded, transcribed and analyzed using thematic analysis. More than half of the students were positive to using 3DVWs for educational purposes and see the advantages of having a setting where communication can be practiced in an authentic but ‘safe’ environment available online. However, many students also reported technical difficulties in using the 3DVW which impacted negatively on the learning experience. Perceived ease of use and usefulness of 3DVWs appears to play an important role for students. The students’ level of engagement relates to not only their computer skills, but also to the value they place on 3DVWs as an instructional tool.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olofsson, Anders D.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Price, Linda
  University of Bedfordshire, UK.
  The influence of sociocultural and structural contexts in academic change and development in higher education2018In: Higher Education, ISSN 0018-1560, E-ISSN 1573-174X, Vol. 76, no 6, p. 1051-1069Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teaching quality improvements frequently focus upon the ‘development’ of individual academics in higher education. However, research also shows that the academics’ context has considerable influence upon their practices. This study examines the working environments of teachers on an online pharmacy programme, investigating contextual conditions that facilitate or impede academic change and development. Interview data and institutional policy documents are examined within a Cultural-Historical Activity Theory framework. Distinct differences in the teachers’ sociocultural context were identified as influencing change and development. Departmental teaching cultures and patterns of communication influenced practice both positively, by offering collegial support, and negatively by impeding change. The findings have significance for academic development strategies. They suggest that departmental-level support should include communicative pathways that promote reflection upon and development of conceptions of teaching and learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Price, Linda
  Universoty of Bedfordshire, UK.
  Facilitating agency: the Change Laboratory as an intervention for collaborative sustainable development in higher education2018In: International journal for academic development, ISSN 1360-144X, E-ISSN 1470-1324, Vol. 23, no 3, p. 192-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To cope with the rapidly changing Higher Education climate, teachers need the agency to act proactively to initiate and steer changes to meet their needs. The results of this study indicate that transformative agency emerges when teachers are given the opportunity to analyse, envision and redesign their practice collaboratively with the help of mediating conceptual tools. This has implications for academic development, suggesting that activities providing a 'third space' for discussion and criticism of current practices is needed to support the development of agency. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Educating pharmacists: the perfect prescription?2015In: Academic Bildung in Net-Based Higher Education / [ed] Trine Fossland, Helle Mathiason and Mariann Solberg, Abingdon, UK: Routledge, 2015, 1, p. 90-106Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under tio års tid har Universitetspedagogik och lärandestöd (tidigare Universitetspedagogiskt centrum) aktivt bidragit till att stödja studierektorer, programansvariga och motsvarande i deras utövande av uppdraget som pedagogiskt ansvariga. Detta har gjorts dels genom ett nätverk benämnt SPA (seminarieserien för pedagogiskt ansvariga), dels genom en kurs för pedagogiskt ansvariga. Båda aktiviteterna har också ambitionen att leda till en ökad professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitetet. På denna poster presenteras dessa båda aktiviteter. 

 • 37.
  Erixon, Therese
  Umeå University, Umeå University Library.
  Newcastle, Northumbria och Durham University Libraries: Några nedslag från en Erasmusresa till norra England2015In: Infotrend : nordisk tidskrift för informationsspecialister, Vol. 67, no 1, p. 32-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Fick, Hanna
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Fredriksson, Anneli
  Umeå University, Umeå University Library.
  Lindblom, Helena
  Umeå University, Umeå University Library.
  Nya metadata i bibliotekens vaRDAg: projektrapport juni 20152015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nya metadata i bibliotekens vaRDAg är ett projekt som har drivits av Umeå universitetsbibliotek i samarbete med Lunds universitets bibliotek, Kungliga biblioteket och Riksarkivet. Syftet med projektet är att utvärdera applicering av RDA på arkivmaterial. Inom projektets ramar har arkivmaterial från forskningsarkiv i Lund och Umeå katalogiserats utifrån RDA med fokus på personarkiv. Inom projektet har olika modeller för applicering av RDA på arkivmaterial utarbetats och dessa modeller har exemplifierats med olika typer av arkiv och arkivmaterial. Projektet kan ses som ett pilotprojekt för hur RDA kan appliceras på arkivmaterial och hur FRBR kan relateras till arkiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Fick, Hanna
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Fredriksson, Anneli
  Umeå University, Umeå University Library.
  Lindblom, Helena
  Umeå University, Umeå University Library.
  RDA: an opportunity for library and archive collaboration2015In: Archiving 2015: final program and proceedings, The Society for Imaging Science and Technology, 2015, p. 22-26Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  RDA (Resource Description & Access) is a new cataloging standard that has been implemented in libraries in several countries over the world. It is based on the conceptual model FRBR (Functional Requirements for Bibliographical Records) and its rules have been influenced by archival descriptive rules. Thus RDA provides an opportunity for collaboration between archives and libraries. Umeå University Library is currently running the project RDA – An Opportunity for Archive and Library Collaboration, with support from Lund University Library, the National Library of Sweden and the National Archives. The aim of this project is to explore how RDA can be applied on archival materials and how FRBR entities can be related to aforementioned materials. RIMMF (RDA in Many Metadata Formats) is a cataloging training tool and has been used to visualize RDA and FRBR. RDA Toolkit has been used as a support tool in the cataloging process. Different models for applying RDA on archival materials have been developed in the project. The models have separate advantages and disadvantages, for example when it comes to creating searchability and to link archival materials with published materials. Using RDA brings possibilities to create linked data useful for archives, libraries and other interested parties. RDA has the potential to work as a standard for describing both archival and bibliographic materials.

 • 40.
  Fick, Hanna
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Fredriksson, Anneli
  Umeå University, Umeå University Library.
  Lindblom, Helena
  Umeå University, Umeå University Library.
  RDA: exposing the archival secrets2015In: Scandinavian library quarterly, ISSN 2001-2268, Vol. 48, no 4, p. 24-26Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Fjellström, Mona
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Developing education – in a innovative dialogue with stakeholders2013In: ECER Creativity and Innovation in Educational Research 2013: European Conference on Educational Research 2013, 2013, p. 152-153Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to point out what could be lost in a culture of higher education (HE) development characterised by a quality discourse (Fjellström, 2007; Segerholm, 2012). In a long term case study of a locally initiated participative stakeholder evaluation (supporting a curriculum change) three research questions has been explored. [1] What are the participants’ experiences of participation? [2] How does the evaluation strategy enable participation in the developmental work and [3] what are the benefits of the participation?

 • 42.
  Fjellström, Mona
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Larsson, Malin
  Planeringsenheten, Umeå universitet.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Kjellsson Lind, Annika
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education. Planeringsenheten, Umeå universitet.
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Eriksson, Nils
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arnqvist, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Arvidsson, Erik
  Umeå Studentkår.
  Fakultetsaudit: Intern bedömning av kvalitetsarbete för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet hösten 20162017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Fjellström, Mona
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning: Drivkrafter, stöd och utmaningar2019In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 20-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna artikel är att diskutera förutsättningarna för universitetslärares skrivande om och för sin undervisning. I policydokument och regelverk på såväl nationell som lokal nivå uttrycks förväntningar om att lärare ska problematisera, utforska och dokumentera sin undervisning; förväntningar om ett akademiskt lärarskap.

  I denna artikel utgår vi från ett case där ett antal lärare beskriver sina tankar om och erfarenheter av att skriva om undervisning. Via enkäter, fokusgruppsintervjuer och kursutvärderingar har vi inhämtat kvantitativa och kvalitativa data från 30 deltagare i en högskolepedagogisk kurs med fokus på skrivande om och för undervisning. Våra data har analyserats innehållsligt utifrån en förståelseinriktad ansats.

  Resultaten visar att skrivande om och för undervisning försiggår ensamt, osett och i tystnad samtidigt som lärarna upplever stor osäkerhet inför det de upplever som annorlunda skrivande. Baserat på våra resultat presenterar vi förslag på hur högskolelärares skrivande om och för undervisning kan stödjas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Fleig, Stefan
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Karlsson, Lina
  Umeå University, Umeå University Library.
  Active sitting: give the users a more mobile library experience2020In: User experience in libraries: yearbook 2019 / [ed] Andy Priestner, UXLibs , 2020, p. 195-204Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2015, the team responsible for the development of the library premises was asked to make a draft of what we saw as the most important areas to focus on if we were given the chance to refurbish them.To understand the needs it is important to give a short background to the library and the development of Umeå University. When the University was founded in 1965 it had only 2000 students, and when the University Library opened in December 1968 it was built to support a University with 8000 students. Over the years there have been some extensions built to the library but it is has not been enough to keep up with the growing collection and the fact that the university today has about 34000 students and 2100 faculty staff. One problem with the extensions and the small-scale renovations of the library that have been conducted over the years, is that they have left us with a patchwork of different premises and so it is not always clear how the floorplan should be organized to make the library easy to navigate. The amount of students has of course also had an impact on the Library space. The intense usage from 4000-5000 visits/day is hard on the furniture as well as on the floor and wall surfaces in the library.196It is not only the increased use that has had an impact, but also the change in how the physical library is used. Over the years there has been a shift from the researchers’ library into the students’ library. And with a more collaborative approach to learning with a lot of group study, the requirements of the study environment are very different to the requirements of fifty years ago.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Forsgren, Tuuli
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library.
  Larsson, Göran
  Umeå University, Umeå University Library.
  The digital infrastructure of the archives: workshop in Umeå and Sandslån 15-19 May 20002002Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  The digital infrastructure of the archives: workshop in Umeå and Sandslån 15-19 May 2000
 • 46.
  Gavel, Ylva
  et al.
  Karolinska Institutet University Library.
  Iselid, Lars
  Umeå University, Umeå University Library.
  Web of Science and Scopus: a journal title overlap study2008In: Online information review (Print), ISSN 1468-4527, E-ISSN 1468-4535, Vol. 32, no 1, p. 8-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this research is to provide the scientific community with some quantitative data of relevance to the evaluation of two major citation databases. In addition, various aspects of the methodology of database coverage comparisons are discussed. Design/methodology/approach - Calculations of the overlaps between the journal lists of Web of Science and Scopus and some other major scientific databases are presented. Findings - The results provide some measures of the overall title coverage as well as the amount of unique material in the sources studied. Research limitations/implications - The journal title overlap calculations are based on journal lists provided by the database producers rather than searches in the databases themselves. Any inaccuracies in the lists may be reflected in the results. Also, the lists do not provide any information about the depth and consistency of the coverage. The nature of possible error sources is discussed. Originality/value - The methodology chosen allows comparatively quick comparisons between the contents of databases. This makes it suitable for analysis of trends in database coverage.

 • 47.
  Granholm, Camilla
  et al.
  University of Helsinki.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Research That Hurts: Ethical Considerations When Studying Vulnerable Populations Online2018In: The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics / [ed] Ron Iphofen & Martin Tolich, Thousand Oaks: Sage Publications, 2018, p. 501-509Chapter in book (Refereed)
 • 48.
  Granqvist, Raoul
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Modern Languages. Engelska.
  Carlquist, Eric
  Umeå University, Umeå University Library.
  Två dikter av Wallace Stevens1984In: Nya Argus, Vol. 77, no 12, p. 227-29Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Gruffman Cruse, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Wiklund, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Ett hum om lärande och rum2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 27-29Conference paper (Other academic)
 • 50.
  Gustafsson, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Englund, Claire
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Gallego, Gisselle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology. School of Medicine, The University of Notre Dame, 160 Oxford Street, Darlinghurst, New South Wales 2010, Australia.
  The description and evaluation of virtual worlds in clinical pharmacy education in Northern Sweden2017In: Currents in Pharmacy Teaching and Learning, ISSN 1877-1297, Vol. 9, no 5, p. 887-892Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose of this article is to describe and evaluate the use of a three-dimensional virtual world (3DVW) in a clinical pharmacy course.

  Educational activity and setting: Students are provided with training opportunities in simulated ward rounds and patient meetings in a 3DVW. The 3DVW enables students to practice communication with patients and colleagues in a professional manner. To evaluate the course and use of the 3DVW, an online course evaluation was completed by students after they had finished the clinical pharmacy course.

  Findings: Forty-two students completed the online course evaluation (62%). Most students (83%) reported that they could adopt the role of a clinical pharmacist in the 3DVW. Sixty percent reported that the environment felt authentic, although some noted that “it can never be quite the same as sitting next to a real person to talk”. More than half of the students (66%) described the use of the 3DVW as a worthwhile exercise. The majority (93%) rated the overall quality of the course as good or very good, with 76% reporting that the pedagogical design of the course helped them with their studies.

  Discussion and summary: Students at Umeå University valued the use of 3DVWs in clinical pharmacy teaching. However, there is a need to make the virtual environment more realistic and easier to use. The invaluable feedback gathered from students will help to improve the future use of virtual worlds in pharmacy education.

123 1 - 50 of 109
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf