Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3134
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aaro, Anna-Carin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Övergång, en stadig bro eller en tunn röd tråd?: En intervjustudie om barns övergång mellan förskola och förskoleklass sett ur ett organisatoriskt perspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i barns övergångar från förskolan till förskoleklassen med fokus på det organisatoriska perspektivet. De två skolformerna ska samverka och utbyta information om barnens utveckling och lärande i syfte att främja progression i ett långsiktigt perspektiv. Det är sparsamt med nationell forskning som inriktat sig på skolformernas organisatoriska förutsättningar att gestalta likvärdiga övergångar utifrån de uppdrag styrdokumenten förespråkar. Studiens syfte har varit att bilda kunskap om hur förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklassen beskriver övergångsprocesser och hur ansvarsfördelningen mellan förskolan, förskoleklassen och huvudmannen kan förstås. För att undersöka ovan nämnda syfte föll valet på kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomförts med tre förskollärare i förskolan och tre förskollärare/lärare i förskoleklass.Den insamlade empirin har bearbetats genom kvalitativ analys som visar att brist på tid för samverkan och otydlig styrning är centrala utmaningar för både förskolan och förskoleklassen. Behov av tydligare styrning av övergångsprocesser diskuteras samt behov av framtida forskning kring förskollärares och lärares förutsättningar att gestalta övergångar. Vad som ska göras finns tydligt beskrivet i styrdokument men hur är frågan som behöver rätas ut för att främja jämlika övergångar för barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aarseth, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Nyckeln till jämlik studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet?: En policystudie av det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet med inriktning studie- och yrkesvägledning2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som ett komplement till de undersökningar som visar att det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning studie- och yrkesvägledning inte genomförs av alla skolenheter och huvudmän syftar denna policystudie till att, genom dokumentanalys av tre gymnasium med respektive huvudmans dokumenterade kvalitetsarbete, ge en inblick i hur det görs. Studiens tre specifika frågeställningar är:

  • Hur kan det systematiska kvalitetsarbetet, med inriktning studie- och yrkesvägledning beskrivas utifrån dokumentationen?
  • I vilken utsträckning är det studerade dokumenterade arbetet förenligt med de riktlinjer som finns?
  • Vilka skillnader återfinns i det dokumenterade arbetet huvudmän och enheter emellan?

  Resultatet, som baseras på data från tre gymnasieskolor med huvudmän, visar att det finns variationer i innehåll och genomförande av det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet med inriktning studie-och yrkesvägledning mellan enheter och mellan kommuner. Innehållet, eller i vissa fall bristen på innehåll pekar på att reglering av systematiskt kvalitetsarbete och studie- och yrkesvägledning inte har resulterat i det systematiska kvalitetsarbete och den studie- och yrkesvägledning som var tänkt.

  I den studerade dokumentationen kan okunskap om både studie- och yrkesvägledning och systematiskt kvalitetsarbete samt brist på kontinuitet och mätbara relevanta mål skönjas som förklaringar till glappet mellan intention och praktik. Det finns dock anledning att, med hjälp av den teoretiska referensramen policyenactment, beakta och diskutera mer komplicerade underliggande processer i fråga om tolkning, relationer, motstånd och performativitet som hinder för utveckling av jämlik studie- och yrkesvägledning, av hög kvalitet, enligt de riktlinjer som finns i dagsläget.

 • 3. Aarseth, Espen
  et al.
  Bean, Anthony M.
  Boonen, Huub
  Carras, Michelle Colder
  Coulson, Mark
  Das, Dimitri
  Deleuze, Jory
  Dunkels, Elza
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Edman, Johan
  Ferguson, Christopher J.
  Haagsma, Maria C.
  Bergmark, Karin Helmersson
  Hussain, Zaheer
  Jansz, Jeroen
  Kardefelt-Winther, Daniel
  Kutner, Lawrence
  Markey, Patrick
  Nielsen, Rune Kristian Lundedal
  Prause, Nicole
  Przybylski, Andrew
  Quandt, Thorsten
  Schimmenti, Adriano
  Starcevic, Vladan
  Stutman, Gabrielle
  Van Looy, Jan
  Van Rooij, Antonius J.
  Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal2017Ingår i: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 6, nr 3, s. 267-270Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Concerns about problematic gaming behaviors deserve our full attention. However, we claim that it is far from clear that these problems can or should be attributed to a new disorder. The empirical basis for a Gaming Disorder proposal, such as in the new ICD-11, suffers from fundamental issues. Our main concerns are the low quality of the research base, the fact that the current operationalization leans too heavily on substance use and gambling criteria, and the lack of consensus on symptomatology and assessment of problematic gaming. The act of formalizing this disorder, even as a proposal, has negative medical, scientific, public-health, societal, and human rights fallout that should be considered. Of particular concern are moral panics around the harm of video gaming. They might result in premature application of diagnosis in the medical community and the treatment of abundant false-positive cases, especially for children and adolescents. Second, research will be locked into a confirmatory approach, rather than an exploration of the boundaries of normal versus pathological. Third, the healthy majority of gamers will be affected negatively. We expect that the premature inclusion of Gaming Disorder as a diagnosis in ICD-11 will cause significant stigma to the millions of children who play video games as a part of a normal, healthy life. At this point, suggesting formal diagnoses and categories is premature: the ICD-11 proposal for Gaming Disorder should be removed to avoid a waste of public health resources as well as to avoid causing harm to healthy video gamers around the world.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abai Luelseged, Solomon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare: En kvalitativ studie om samarbetet mellan studiehandledare och ämneslärare kring studiehandledning på modersmålet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiehandledning på modersmålet är ett sätt att stödja nyanlända elevers kunskapsutveckling i alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Studiehandledning på modersmålet har funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Ämneslärarens och studiehandledarens roll är av stor vikt när det gäller studiehandledning på modersmålet. Ämneslärare planerar undervisningen och studiehandledaren följer planeringen.

  Syftet med denna studie är att undersöka samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare, vad som framträder i studiehandledarens respektive ämneslärarens yrkesroll och hur ämnesläraren och studiehandledaren beskriver samarbetet när det gäller studiehandledning på modersmålet. Dessutom lyfts vilken betydelse samarbetet har för nyanlända elever i skolan.

  Studien har genomförts på en gymnasieskola som undervisar nyanlända elever och informanterna är ämneslärare och studiehandledare. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer: tre ämneslärare och tre studiehandledare deltog.

  Resultaten av denna studie visar att ämneslärare och studiehandledare samarbetar för att stötta nyanlända elever i deras lärande. Det visar att tidsbristen är ett hinder för samarbetet och att kompetensutveckling inom området studiehandledning på modersmålet är en förutsättning för samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare.

 • 5.
  Abdul Aziz, Siham
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ATT NAVIGERA I DET FLERSPRÅKIGA KLASSRUMMET: Lärares arbete med att stödja flerspråkiga elevers språkutveckling2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ökad mångfald och flerspråkighet i den svenska skolan har fört med sig nya utmaningar för lärare i dagens samhälle. Enligt Skolverket uppmanas lärare att anpassa sin undervisning för att möta elevers individuella behov för att främja en positiv språkutveckling. Trots detta så har det visat sig att många flerspråkiga elever har stora utmaningar i sin språkinlärning. Tidigare forskning menar att en större mångfald i klassrummet tenderar att vara belastande för skolan samt att lärarna måste ge rätt verktyg och kompetens för att kunna möta de flerspråkiga eleverna i deras språkutveckling. Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med språkutveckling hos flerspråkiga elever och de utmaningar lärarna upplever i undervisningen för flerspråkiga elever, med fokus på att identifiera utmaningar och strategier för att stödja deras språkutveckling. En kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer används i denna studie, intervjuerna har analyserats genom en tematisk innehållsanalys. Intervjuer har genomförts med sex grundskolelärare från tre olika skolor från samma kommun. Tydliga teman och mönster återfinns efter att ha analyserat svaren från sex olika lärare angående de utmaningar som upplevs i att utforma undervisningen för flerspråkiga elever. Framför allt diskuteras brist på elevens ordförråd som en utmaning, speciellt då eleverna har en varierande språklig bakgrund och kunskapsnivå i det svenska språket. Ytterligare diskuteras brist på tid och rätt resurser i klassrummet som en utmaning, där lärare upplever utmaningar i att hitta tid för att utvärdera elevens språkkunskaper samt anpassa undervisningen utifrån detta. Vidare forskning behövs om föräldraengagemang och stöd i hemmet för flerspråkiga elever samt om på vilket sätt den pågående digitaliseringen i klassrummet kan komma att fungera som en behjälplig resurs för flerspråkiga elever i framtiden.

 • 6.
  Abma, Tineke
  et al.
  Amsterdam University Medical Center, The Netherlan.
  Visse, Merel
  University of Humanistic Studies, The Netherland.
  Hanberger, Anders
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Simons, Helen
  University of Southampton, UK.
  Greene, Jennifer
  University of Illinois at Urbana–Champaign, US.
  Enriching evaluation practice through care ethics2020Ingår i: Evaluation, ISSN 1356-3890, E-ISSN 1461-7153, Vol. 26, nr 2, s. 131-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recently, several authors have called for a critical assessment of the normative dimensions of evaluation practice. This article responds to this call by demonstrating how evaluation practice can be enriched through deliberate engagement with care ethics. Care ethics has a relational and practice view of morality and places caring relationships and responsibilities at the forefront of our being in the world. We will demonstrate how care ethics, in particular Joan Tronto’s moral-political theory of democratic caring, can help evaluators to reshape our way of working by placing caring and relationality at the centre of our evaluative work. Care ethics as a normative orientation for evaluation stretches beyond professional codes of conduct, and rule- or principled-based behaviour. It is part of everything we do or not do, how we interact with others, and what kinds of relationships we forge in our practice. This is illustrated with two examples: a democratic evaluation of a programme for refugee children in Sweden; and a responsive evaluation of a programme for neighbours of people with an intellectual disability in The Netherlands. Both examples show that a caring ethos offers a promising pathway to address the larger political, public issues of our times through the interrogation of un-caring practices. We conclude a caring ethos can help evaluators to strengthen a caring society that builds on people’s deeply felt need to care, to relate, and to connect within and across communities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abrahamsson, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Fahlgren, Klara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan: Uppfattningar och reflektioner bland förskollärare,specialpedagoger och rektorer2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utveckla kunskap om arbetssätt och uppfattningar bland olika yrkesgrupper om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Yrkesgrupperna var förskollärare, specialpedagoger och rektorer. Den valda teorin vilade på de relationella och kategoriska perspektiven. Studien hade en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att det råder en gemensam syn på arbetet med barn i behov av särskilt stöd men att det finns olika arbetssätt. Det framkom att verkligheten är sårbar samt att det finnsmycket risker och utmaningar med arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Några informanter poängterade att förutsättningarna har försämrats. Dessutom var det viktigt att skapa en gemensam syn på benämningen barn i behov av särskilt stöd, för att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar. Inkluderingsarbetet sågs som det allra bästa för alla barn men var svårt att tillämpa i praktiken. Det är lätt att säga saker men utan resurser, tid och rätt kompetens blir arbetet problematiskt. Sammanfattningsvis var arbetet viktigt för att alla barn ska få samma förutsättningar att utvecklas och lära i enlighet med förskolans styrdokument. De olika yrkesgruppernas uppfattningar och deras kunskap om arbetssätt visade ett stort engagemang kring området men att det medför utmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abrahamsson, Jenny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Att undervisa med kooperativt lärande i de lägre årskurserna: En enkätstudie om svenska lärares erfarenheter2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undervisningsmetoden kooperativt lärande bygger på ett strukturerat instruktions- och sam- arbetsbaserat smågruppslärande där eleverna arbetar tillsammans för att maximera deras egna och andras inlärning när det kommer till ämneskunskaper samt utveckling av språk- liga, demokratiska och sociala förmågor. Undervisningsmetoden är starkt kopplad till teorin om positivt ömsesidigt beroende, men utgår även till viss del från socialkonstruktivismen, där det sociala lärandet och den proximala utvecklingszonen är betydande beståndsdelar. Studiens syfte var att skapa kunskap om hur ofta, på vilka sätt och när erfarna lärare i årskurs F-3 använder sig av kooperativt lärande samt vilka utmaningar de möter med undervisnings- metoden utifrån den svenska skolkontexten. Studien bygger på en i huvudsak kvantitativ webb-enkätundersökning, med 35 lärare i den svenska grundskolans årskurs F-3. Resultatet visade på att det egna intresset var en viktig komponent för hur väl lärarna utövade koopera- tivt lärande och att vissa lärare upplevde utmaningar kopplat till forskningsefterlevnad av metoden. Men också att det var förvånansvärt få svenska lärare som var erfarna med meto- den.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abrahamsson, Mathilda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  LUSTFYLLT LÄRANDE MED LÄRPLATTA: En kvalitativ studie om lärplattan som digitalt läroverktyg i förskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft som syfte att bidra med nya kunskaper om hur lärplattan används av barn och pedagoger i förskolan, samt att undersöka pedagogers syn på lärplattan. För att göra detta så har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Fyra pedagoger verksamma i förskolan har intervjuats. Resultaten har analyserats med meningskoncentrering och visar på att lärplattan kan och används på flertalet olika sätt tillsammans med barn och kreativa pedagoger. Resultatet har också visat att pedagogerna har uttryckt farhågor och svårigheter med lärplattan som skärmtid och möten med skadligt innehåll. Slutligen har också pedagogens roll i barnets möte med lärplattan undersökts och där har det visat sig att pedagogerna kan och, i informanternas tycke, bör spela en stor roll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Almarlind, Pia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Bergqvist, Göran
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Lundgren, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolan årskurs 102012Ingår i: Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, Stockholm: Skolverket , 2012, , s. 28-43s. 28-43Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Almarlind, Pia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Bergqvist, Göran
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Lundgren, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesproven i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 årskurs 9, 2013: Biologi, fysik och kemi, årskurs 9, vårterminen 20132013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Almarlind, Pia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Bergqvist, Göran
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Lundgren, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesprovet i NO: biologi, fysik och kemi2013Ingår i: Ämnesproven 2012 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 / [ed] Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2013, , s. 32-44s. 32-44Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Abrahamsson, Sandra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Gradin, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Holm, Einar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Digitalisering & Covid-19: En studie om lärares användning av digitala verktyg2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg får en allt större plats inom skolvärlden, både inom grundskolans senare år och på gymnasiet; tillgänglighet och möjlighet till 1:1-undervisning är i princip fullständiga landet runt. Denna förändring har förstärkts i och med coronapandemin som drabbade världen under 2020. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares attityder till användningen av digitala verktyg i sin undervisning, samt hur de uppfattar att coronapandemin förändrat detta. För att besvara dessa frågor har semistrukturerade intervjuer genomförts med lärare i svenskämnet, matematik och naturvetenskapliga ämnen, vilka senare har analyserats med en tematisk innehållsanalys. Resultaten visar bland annat 1) att lärare uttrycker en positiv inställning till användandet av digitala verktyg, men inte utan reservationer; 2) att lärare använder digitala verktyg med väl underbyggda syften; 3) att en viss aspekt av digital kompetens, programmering, tycks skapa problem för lärarna; 4) att coronapandemin inte förändrat mycket i lärarnas attityder, mycket på grund av tidsbrist. Detta tyder på att coronapandemin inte på längre sikt kommer påverka hur lärare ser på digitala verktyg i klassrummet, men då pandemin inte ännu är över skulle ytterligare forskning behövas för att klargöra denna fråga.

 • 14.
  Abu Hashish, Feras
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Juratli, Farah
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Digitala verktyg i undervisning: En kvalitativ studie om användandet av digitala verktyg i undervisningen i grundskolan – dess möjligheter och utmaningar2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I skolan idag används digitala verktyg i olika utsträckning av lärare och elever. Syftet med studien är att utreda vilka digitala verktyg som lärarna använder i undervisning i grundskolan. Studien syftar till att även öka kunskapen om hur lärare använder digitala verktyg i sin undervisning samt vad lärarna har för attityder och funderingar kring användandet av digitala verktyg och hur deras digitala kompetens upplevs av dem. Utifrån detta kommer studien att belysa vilka möjligheter och utmaningar lärare anser att digitala verktyg bringar i undervisningen. Studien är kvalitativ och baserad på semistrukturerade intervjuer av åtta grundskollärare. Resultatet visar att alla lärare är positiva och motiverade till att använda digitala verktyg i undervisning. Flesta av de intervjuade lärare ser digitala verktyg som ett hjälpmedel till skolans uppdrag för att utveckla elevernas digitala färdigheter och motivera dem under deras lärande. I en framtida forskning skulle det vara intressant att titta på elevernas inställning till hur digitala hjälpmedel används för att skapa en positiv lärmiljö.

 • 15.
  Adolfsson, Johannes
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Lindström, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Aktiv samverkan i Estetisk kommunikation: En undersökning av förhållningssätt till Skolverkets direktiv bland lärare på Estetiska programmet2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör ämnet Estetisk kommunikation 1 och mer precist ett av kursens huvudmoment – Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk. Det framgår klart av det centrala innehållet för kursen att eleverna bland annat ska jobba med samverkan mellan olika konstformer. I studien har sju gymnasieskolor på två orter i Norrland undersökts, både friskolor och kommunala skolor. De metoder som använts för att samla in data i studien är frågeformulär och intervjuer. Frågeformulär har distribuerats till femton lärare och 293 elever. Därefter har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra lärare vid fyra av de sju skolorna. Dessa undersökningar har lett till en så kallad triangulering, vilken inringar resultatet på ett mer precist sätt. Resultatet, som framgår av studien, visar på att lärarna i större utsträckning upplever att de arbetar aktivt med samverkan mellan konstformer än vad eleverna upplever sker. I resultatet framträder hur de olika skolorna arbetar aktivt med samverkan mellan konstformer, i större eller mindre utsträckning. I huvudsak följer undervisningen, på de skolor som deltagit i studien, Skolverkets styrdokument som finns för kursen Estetisk kommunikation 1. Det framkommer också att samarbete mellan lärare med olika estetiska kompetenser förekommer i stor utsträckning på de skolor som ingår i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adolfsson, Tony
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Skogsmo, Adam
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  En likvärdig medborgare - utvecklingsstörning i samhället: Övergången mellan gymnasiesärskolan och integreringen på den öppna arbetsmarknaden2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om personer med en utvecklingsstörning, närmare bestämt deras övergång från gymnasieärskolan till den öppna arbetsmarknaden i Umeås kommun. Den beskriver skolans förberedande insatser samt vilka svårigheter som finns i övergången till- och i arbetslivet. Syftet är att få en förståelse och att kartlägga hur man arbetar och ser på personer med en utvecklingsstörning och deras situation. Genom intervjuer med studie- och yrkesvägledare och en rektor på en lokal gymnasiesärskola samt en arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen. Det ger en inblick i hur yrkesprofessionella arbetar och vad de anser behöver göras för att underlätta integreringen. Resultatet visar på en svår situation för målgruppen ute i arbetslivet. Många individer har inte en sysselsättning men dem som har det har ingen lätt uppgift att behålla det. En kombination av individuella bekymmer i form av bristande kompetens och samhällets syn på personer med en utvecklingsstörning utgör en tuff verklighet. De slutsatser som kan dras är att man från skolhåll, men främst från arbetsmarknaden, måste fortsätta att stärka sitt samarbete och tillsammans underlätta integreringen till den öppna arbetsmarknaden för målgruppen. Nya siffor visar upp en oroväckande framtid om inte någonting drastiskt förändras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Aggestål, Sandra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Ahlenhed, Elenore
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Den högaktuella högläsningen: Mer än att bara läsa högt2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om hur högläsningen tillämpas ochbearbetas i förskolan, samt om implementeringen av den nya läroplanen kommer att ledatill några förändringar i arbetet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kunde vi samla in datafrån förskollärares tankar och erfarenheter om ämnet. Studien har sin utgångspunkt i ettsociokulturellt perspektiv, med fokus på att lärandet sker i samspel med andra. Resultatetvisade att högläsning anses viktigt för bland annat barns språk-, läs- och skrivutveckling.Det fanns en stor vilja bland många av förskollärarna att ha mindre läsgrupper och anpassautifrån utvecklingsnivåer och mognad men på grund av ramfaktorer var det många gångerinte möjligt. Inför den nya läroplanen ansåg majoriteten av förskollärarna som deltog istudien att de inte är i behov av att göra några förändringar i sitt nuvarande arbetssätt.

 • 18.
  Agnepil, Madeleine
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Tälth, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  HÅLLBART SLÖJDANDE!: Slöjdlärares syn på teoretiska kunskaper & praktiska färdigheter för hållbar utveckling2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som avses med hållbarhet och hållbar utveckling i den kommande kursplanen för skolämnet slöjd i grundskolan. Vidare har vi, kopplat till den kommande kursplanen och utifrån ett fokus på hållbar utveckling, velat undersöka vad slöjdlärare i grundskolan anser vara viktigt att eleverna får med sig från slöjdundervisningen. De frågeställningar vi arbetat utifrån är: I en hållbarhetsfokuserad slöjdundervisning, vilka teoretiska slöjdkunskaper och praktiska slöjdfärdigheter anser slöjdlärare att elever bör få med sig från grundskolans skolslöjd? Vilka eventuella hinder eller problem ser slöjdlärare för att undervisa med hållbar utveckling som fokus i sitt ämne?

  Vi har genomfört en webbenkät i Facebook-forumet Nationellt centrum för slöjdutbildning, riktad till slöjdlärare. Utifrån de 77 svar som inkom visades en stor enhällighet kring vikten av de praktiska slöjdfärdigheter och teoretiska slöjd- kunskaper som lyftes. Gällande slöjdlärarnas åsikter kring eventuella hinder för en slöjdundervisning med ett fokus på hållbar utveckling inkom flera svar, varav de flesta kunde kategoriseras inom ekonomi, tidsbrist samt brist på läromedel och fortbildning på området.

  Våra resultat har diskuterats med stöd i teori kring miljöpedagogik och vanliga undervisningstraditioner i svensk miljöundervisning. Vi har även lyft kom- plexiteten inom hållbar utveckling som undervisningsområde, dels kopplat till rätt och fel, dels inom vilken form detta kan undervisas.

  Exempel på framtida forskning kan vara hur slöjdundervisning med ett hållbarhetsfokus kan eller bör utföras i klassrummet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Agrell, Charlotte
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Bång, Katarina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ”Jag skulle säga att trygghet är A och O för lärande”: En studie om trygghetens betydelse för barns lärande i förskolan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [no]

  Syftet med detta examensarbete var att få ökad kunskap om trygghetens betydelse för barns lärande. I studiens frågeställningar efterfrågas hur personal i förskolan ser på trygghet i relation till lärande, och vilka faktorer som kan påverka barns trygghet. Examensarbetet har förankring i den sociokulturella teorin. För att uppnå syftet och frågeställningarna genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med åtta förskolepersonal i åtta olika förskolor i två kommuner. Majoriteten av informanterna ansåg att de mest framträdande faktorerna som påverkar barns trygghet och lärande är stress, personalomsättning, stora barngrupper och förskolepersonalens förhållningssätt.I förskolans utbildning ska varje individ erbjudas en trygg och lärorik vistelse enligt förskolans styrdokument. Alla barn ska ges rätt förutsättningar för att kunna känna trygghet och därmed ta till sig kunskaper. Trygghet är något alla barn behöver för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig ett lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahl, Astrid
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Olofsson, Åke
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Taube, Karin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Studenter med dyslexi inom högre utbildning i Sverige och Storbritannien2010Ingår i: Dyslexi : aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, ISSN 1401-2480, nr 3, s. 4-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Ahlbom, Ida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  När livet skapar brytpunkter i karriären: En narrativ studie av fyra individers karriärutveckling2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Karriär är idag ett uppdaterat begrepp som innefattar hela individens liv med åtaganden, sociala relationer och arbetsplatser. Karriären är under ständig utveckling och förs framåt med hjälp av olika vändningar och skiften, också kallade brytpunkter. Studiens syfte var att skapa kunskap kring karriärutvecklingen och dess brytpunkter, vilket gjordes genom att studera fyra individers karriärberättelser. Dessa individer hade alla genomgått både frivilliga, påtvingade och strukturella brytpunkter inom sitt yrkesverksamma liv. Resultatet visar att en karriär består av olika sorters brytpunkter och rutiner, men att det kan vara svårt att kategorisera dem. Därav blir en av slutsatserna att brytpunkter och rutiner är en enhetlig process som tillsammans skapar och utvecklar en människas karriär. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ahlers, Miranda
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Nylander, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  “Elever gör mycket begränsningar utifrån sitt eget kön”: En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares syn på hur de arbetar med genus i grundskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att analysera och tolka studie- och yrkesvägledares föreställningar om hur de jobbar med genus i grundskolan och vilken kunskap de själva anser att de besitter för att kunna göra detta. Vi har tagit del av beskrivningar av studie- och yrkesvägledares arbete och ger en inblick i hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare på grundskolan arbetar med genus. Vi har också undersökt om studie- och yrkesvägledarna själva upplever att de besitter kunskap i att arbeta med genusfrågor. Undersökningen har utgått från kvalitativ metod och grundats på intervjuer från verksamma studie- och yrkesvägledare på fyra olika orter i Sverige.

  Under intervjuerna uppgav studie- och yrkesvägledarna att de i sin verksamhet arbetar med genusfrågor. Studien visar att detta inte är något som sker med en långsiktig planering. Insatserna börjar i regel först i högstadiet med fokus på årskurs åtta och nio. I den vida vägledningen var det främst fokus på att vidga perspektiv samt självkännedom men vi kunde också se ett speciellt fokus på flickor och de könsöverskridande valen. Vägledarna i studien redovisade inte vilka metoder eller verktyg de använde sig av i sitt arbete med genus. De upplever inte heller att de fått med sig tillräckligt med kunskap från studie- och yrkesvägledarutbildningen för att arbeta med genus. Sammanfattningsvis riskerar därmed studie- och yrkesvägledningen att misslyckas i uppdraget att traditionella könsmönster motverkas och att vägledningen snarare kommer utgå från studie- och yrkesvägledarens egenintresse i frågan.

 • 23.
  Ahlgren Sesay, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Baratezadeh, Shilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  I det komplexa vägledningssamtalet speglas en komplex livssituation: En kvalitativ studie om interkulturell vägledning2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt alltmer mångkulturella samhälle, ställer krav på interkulturell kompetens i undervisnings- och vägledningssammanhang, inte minst i mötet med nyanlända elever på Språkintroduktion. Beroende på elevernas olika skolbakgrund och förutsättningar har många av dessa elever svårigheter att uppnå de kunskapskrav som behövs för att få behörighet till gymnasiet eller fullfölja gymnasieutbildningen. Språkintroduktion kan konstateras vara en komplex verksamhet och därmed finns svårigheter att skapa de förutsättningar som behövs för eleverna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Studiens syfte är att öka kunskapen om hur studie- och yrkesvägledare arbetar med interkulturell vägledning med nyanlända ungdomar. Val av teoretisk utgångspunkt i studien är karriärteorin SCCT, dock kommer denna teori mesta att behandla en av frågeställningarna, där den upplevda självförmågan kopplas till självinsikt och motivation hos eleverna. Vidare fördjupas studien i sin helhet, genom koppling av tidigare forskning om kulturmöten och vägledningsstrategier i olika kulturella kontexter. Syftet är att öka förståelsen för dels vilka synsätt som ligger bakom de resonemang som förs av respondenterna, dels lyfta de framgångsfaktorer som beskrivs för ett interkulturellt möte.

  Studien har en kvalitativ ansats där intervjuer med sju verksamma studie- och yrkesvägledare på Språkintroduktion har genomförts. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna besitter en interkulturell kompetens, vilket innebär att både förhållningssätt och vägledningsstrategi anpassas till den målgrupp de möter. De utmaningar som uppkommer på grund av både språkliga och kulturella skillnader, bemöts genom skapande av förtroendefulla relationer mellan vägledaren och den vägledde samt att hänsyn tas till den nyanländas livssituation. Genom nyfikenhet och uppmuntran kan vägledningssamtalen mynna ut i effektiva möten för att diskutera elevernas framtida studie- och yrkesval. Hur eleven ser på sina möjligheter i det nya landet speglas av hur hen upplever sig klara av att hantera utmaningarna (upplevd självförmåga), där motivationen kan förstärkas för framtida steg. För framtida forskning hade intervjuer med elever på Språkintroduktion varit givande för att få en inblick i deras upplevelse av deras studie- och yrkesval i ett nytt land.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahlqvist, Charlotte
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Larsson, Jenny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Vad är det som gör att kvinnor stannar kvar i byggbranschen?: Normbrytande val och karriärutveckling i en mansdominerad bransch2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är formellt och på ytan ett jämställt land med principer och policys som förordar jämställdhet men i praktiken finns det stora brister. Den svenska arbetsmarknaden uppvisar en tydlig uppdelning mellan könen där kvinnor och män arbetar inom olika yrken. Syftet och frågeställningen med studien var att få ökade kunskaper om de normbrytande yrkesval som en grupp kvinnor har gjort genom att arbeta inom den mansdominerade byggbranschen samt varför de stannar kvar i yrket. Metoden för undersökningen var kvalitativa intervjuer och urvalet utgjordes av sju kvinnor som alla arbetar i byggbranschen. Teoretiska utgångspunkter som kön, genussystem, karriärteorier samt studier av kvinnor i mansdominerade branscher och utbildningsval har varit grunden för att förstå och analysera vårt stoff. Resultaten visar att trivsel, karriärmöjligheter inom yrket och företag som månar om sina anställda är viktiga faktorer för att kvinnorna stannar kvar i yrket. Att vara kvinna i byggbranschen är synonymt med att vara i minoritet och kopplat till det redogjorde kvinnorna för framför allt en negativ aspekt, nämligen en exkluderande jargong som flertalet har upplevt. Men trots detta trivs samtliga kvinnor med sitt yrkesval. Seglivade könsstrukturer motverkar skolans och branschens jämställdhetsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ahlqvist, Helena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Förskollärare ska…: Om uppdraget att arbeta medpedagogisk dokumentation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom intervjuer har fyra förskollärare fått berätta om sina erfarenheter att arbeta med pedagogisk dokumentation och vilka aspekter de tror kan påverka realiseringen av uppdraget. Det som kommit fram har handlat om tydligheten i uppdraget men sen att hur den omsätts i praktiken skiljer sig åt på olika sätt. Förskollärare arbetar i enlighet med uppdraget då de ser hur pedagogisk dokumentation kan bidra till utveckling av en pedagogisk verksamhet som positivt gagnar barns utveckling och lärande. Det som förskollärarna beskrivit som svårt med uppdragsarbetet är att få tiden att gå ihop och sen vilka tillvägagångssätt som är mest gynnsamma.

 • 26.
  Ahlstrand, Marika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Digitala Med(ie)borgare: En intervjustudie rörande verksamma fritidslärares förhållnings- och arbetssätt med digitala verktyg och sociala medier2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra och identifiera hur verksamma fritidslärare förhåller sig till samt arbetar med digitala verktyg och sociala medier. Vidare så var syftet även att synliggöra vilka effekter som fritidslärarna anser att dessa verktyg och medier kan ha på elevernas lärande.  Den metod som använts till studien har varit forskningsintervjuer, detta för att ta reda på hur det valda ämnet, digitala verktyg och sociala medier, tolkas och förstås utifrån de intervjuades egna perspektiv. Studien bygger på intervjuer gjorda på fem fritidshem med fem olika fritidslärare.

   

  Det resultat som framkommit har varit att de flesta av de intervjuade fritidslärarna har ställt sig positivt till digitala verktyg och sociala medier inom den pedagogiska verksamheten. De anser att elevernas sociala kompetens utvecklas, att eleverna inkluderas i varandras lärande samt att lärandet blir roligare via dessa verktyg och medier. Men det har även nämnts vissa negativa effekter av dessa digitala verktyg och sociala medier. Att eleverna kan bli exkluderade från övriga elevgruppen om hen inte har tillgång till dessa verktyg och medier. En fritidslärare nämnde även att dessa verktyg och medier kan framkalla negativt beteende, främst hos pojkar i form av bråk och slagsmål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ahlénius, Caroline
  Umeå universitet, Umeå School of Education (USE). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Familjen börjar i förskolan: Föräldrars perspektiv på problematiska inskolningar2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för denna kvalitativa studie var att utveckla förståelse för föräldrars perspektiv på deras barns förskolestart och vad som då kan vara problematiskt. Syftet var också att bidra med kunskaper om önskvärda handlingsmönster hos pedagoger vid förskolestarten. Studien genomfördes på internet där tio respondenter hittades på ett internetforum för föräldrar. Föräldrarnas inlägg insamlades och därtill genomfördes en e-postenkätundersökning som jag formulerat för denna studie. Några aspekter som visade sig vara viktiga för alla tillfrågade föräldrar var tillgången till information i förhand, möjligheter till inflytande över inskolningsarbetet, samt en fungerande kommunikation mellan pedagoger och föräldrar. I samtliga undersökta fall av problematiska inskolningar uppstod med eller mindre uttalade konflikter kring när och hur föräldern skulle lämna barnet och hur man skulle tolka barnets gråt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Familjen börjar i förskolan
 • 28.
  Ahmadi, Sivita
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Mallkoo, Shireen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Mångkulturell vägledning: En undersökning om mångkulturell vägledning på Komvux2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om mångkulturell vägledning på Komvux i Umeå. Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur vägledarna respektive utlandsfödda studenter upplever mångkulturell vägledning. Vi vill även undersöka vägledarnas arbetssätt i mångkulturell vägledning samt vad dessa vägledare anser om sina mångkulturella kompetenser och hur den kan utvecklas.

  Undersökningen är byggt på den kvalitativa arbetsmetoden som grunder sig på intervjuer med tre verksamma studie- och yrkesvägledare på Viva vägledning samt tre utlandsfödda studenter på Komvux.

  Vi har utgått ifrån de teorier som vi har lärt oss under utbildningens gång. Denna teori kan handla exempelvis om kultur, bakgrund, levnadsberättelser, mångkulturell vägledning, kreativa arbetssätt samt studie- och yrkesval.

  I resultatet har det framkommit av de intervjuade studie- och yrkesvägledare respektive utlandsfödda studenter att begreppet mångkulturell vägledning definieras som ett förhållningssätt. Med menas det hur människor förhåller sig till varandra i ett vägledningssamtal där specifika och kreativa arbetssätt utövas för att kunna underlätta informationsutdelningen. I studiens analys och diskussion kom det fram att vägledarna behöver utveckla sina mångkulturella kompetenser för att kunna öka förståelse av utlandsfödda studenters etniska bakgrund.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ahokas, Pia
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Förskollärares tankar om tvåspråkighet: En studie om likheter och skillnader från två samhällen med olika språk villkor2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om förskollärares tankar och attityder till tvåspråkighet när det gäller att anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån tvåspråkiga barns behov. Det handlar även om att jämföra likheter och skillnader mellan förskollärare som kommer från två samhällen med olika språkvillkor. Examensarbetet fokuserar mest på tvåspråkighet med inriktning på finska och svenska. För studien gjordes intervjuer med sju informanter varav sex var förskollärare och en var förskolechef. De förskollärare som deltog i studien var både en- och tvåspråkiga och kom från två olika samhällen; ett samhälle i Sverige där majoritetsspråket är svenska och det andra var ett samhälle i Tornedalen där de två majoritetsspråken är finska och svenska. En slutsats som drogs av studien är att samtliga av studiens informanter, oavsett i vilken kommun de arbetade och om de själva var tvåspråkiga, såg positivt på tvåspråkighet och ansåg att det är bra för barns senare utveckling att vara tvåspråkiga. En annan slutsats var deras pedagogiska anpassning utifrån tvåspråkiga barns behov. I Tornedalen fokuserade de mer på att barnen skulle lära sig svenska eftersom finskan dominerade både i hemmet och i samhället. Det kunde anses som en problematik för barnen om de inte hade lärt sig att behärska det svenska språket innan de börja skolan. En annan skillnad var att man i det andra samhället i Sverige använde sig mer av hemspråksundervisning för att utveckla barns tvåspråkighet, men i Tornedalen hade man i varje avdelning en förskollärare eller barnskötare som behärskade både finska och svenska.

  Ladda ner fulltext (txt)
  fulltext
 • 30.
  Ahrell, Annika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Fougt, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ”Mer än bara en spelmaskin”: En studie om digitalisering i förskolan.2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger arbetar med digitalisering i förskolan. Vi undersökte också vilka möjligheter samt vilka begränsningar pedagoger upplever i arbetet med digitala verktyg. Studien har också berört barns delaktighet i användandet av digitala verktyg. Studien är uppbyggd av åtta intervjuade pedagoger som är verksamma inom förskolan. De intervjuade arbetar på åtta olika förskolor inom kommunen. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, eftersom i dagens samhälle är digitaliseringen omfattande och de digitala verktygen kan ses som ett kulturellt redskap som beskrivs i det sociokulturella perspektivet. Det resultat som framkom var att många pedagoger känner sig begränsade i användandet av digitala verktyg på grund av brist på kompetens och förskolorna inte får den fortbildning de önskar inom området. Av resultatet framkom också att digitalisering är ett område fullt med möjligheter och att digitala verktyg är positivt för barns lärande, men att det då krävs att en pedagog finns med och kan motivera användandet av verktyget samt introducera det för barnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Aira Fjällström, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ETT LEVANDE SPRÅK: En studie av vuxnas motivation till att lära sig och använda det samiska språket2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samiska språket är ett av Sveriges minoritetsspråk som skyddas i lagen. Under en lång tid har samiskan befunnit sig i en språkbytesprocess. Forskning visar att när ett språk hotas är vuxeninlärning en viktig åtgärd i återupplivandet av språket. Syftet med denna studie är att kartlägga och få förståelse för vuxnas (i detta fall föräldrar till barn inom en sameskola och en samisk förskola) upplevelser av användning av samiska i sin vardag och motivation till sin egen språkinlärning. Genom en kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag där 60 föräldrar (till barn inom en sameskola och en samisk förskola) deltog söker studien svar på vad som motiverar till inlärning och användning av samiska samt vilka förutsättningar och hinder det kan finnas. Resultatet av enkätstudien visar att respondenterna tycker att samiskan är viktigt att bevara och överföra till nästa generation. Framförallt ses barn som en motiverande faktor till att både utveckla kunskaper i samiska och använda språket i vardagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Airijoki, Jenny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Vägledning genom sociala medier: Studie- och yrkesvägledares uppfattning om Internet som vägledningsverktyg2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med undersökningen är att beskriva om Internet och sociala medier kan användas inom studie- och yrkesvägledningens verksamhetsområde, men även om det finns problem och hur framtiden kan se ut. Människan är i behov av vägledning genom livet då flera studie- och yrkesrelaterade val genomförs. Denna studie är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Studiens mål är att besvara frågeställningarna med hjälp av fem studie- och yrkesvägledare som informanter. Deras erfarenheter och kunskaper ger en bild av hur Internet och Facebook används. Tillsammans med Skolverkets styrdokument, Krumboltz (1999) teori om Planned Happenstance och Peavys (2007) konstruktivistiska vägledning kopplas allt ihop. Resultatet visar att Internet och Facebook som socialt medium utvecklas och användningen av dessa forum i yrkesrollen som studie- och yrkesvägledare varierar från person till person. Många av intervjudeltagarna tror att utvecklingen av dessa forum kommer att fortsätta, men ”face to face” kontakten är fortfarande den viktigaste. Intervjudeltagarna ser Facebook som ett komplement till skolornas lärplattformar och klassinformationen. De tillfrågade studie- och yrkesvägledarna påtalar också att man med hjälp av Facebook och Internet kan förmedla information snabbare till eleverna. Slutsatsen är att den snabba utvecklingen av Internet och sociala medier får en större inverkan på studie- och yrkesvägledarrollen.

 • 33.
  Al Kour, Taghrid
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Motivation och digitala verktyg i språkundervisningen: En enkät om digitala verktygs påverkan på språkinlärning i åk 6–92023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I styrdokumentet står det vikten av att eleverna behärskar användningen av digitala verktyg för att underlätta deras lärande och behovet av att återuppliva önskan om livslångt lärande bland elever. I tidigare forskning har visat att användningen av digitala verktyg stöder elevernas lärande och motivations metoder ökar elevernas lust att lära sig. Syftet med denna studie är att bygga kunskap om språklärares användning av digitala verktyg för att stödja elevers lärande och motivera dem trots deras olika behov. För att svara på frågeställningar samlade jag på erfarenheter från 49 språklärare genom att genomföra en digital enkät. Jag samlade in data och presenterade och analyserade det kvantitativt och kvalitativ för att nå språklärarnas erfarenheter användning av digitala verktyg i klassrummet. Tematisk innehållsanalys visar att digitala verktyg och motivations metoder är nödvändiga samt de flesta språklärarna är medvetna om hur de använder digitala verktyg för att stödja elevernas lärande, och hur de motiverar dem. Ibland möter språklärare vissa utmaningar som elevernas användning av digitala verktyg för andra icke-pedagogiska ändamål. Vikten av användningen av digitala verktyg och motivation i språkundervisningen för att nå målet enligt läroplanen för eleverna diskuterades. Det finns ett behov av mer forskning om hur språklärare använder digitala verktyg inom utbildningsplaner och idéer, som till exempel TPACK.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Al-Bayati, Alyaa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Shahadeh, Thaer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  UTMANINGAR, METODER OCH ANPASSNINGAR FÖR ELEVER MED NPF: En kvalitativ studie om lärares arbete med elever med NPF2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöker vi hur fysik- och modersmålslärare arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Elever med NPF har på grund av sin nedsättning svårt att sortera, planera, minnas, prioritera och förstå sociala koder. Studien utgår från två frågeställningar där den första frågar efter vilka utmaningar och svårigheter lärare upplever när arbetar med elever med NPF och den andra frågan söker svar på vilka metoder och anpassningar lärare använder när de arbetar med elever med NPF. Vi har använt en kvalitativ intervjustudie för att samla data och tematisk analysmetod för att identifiera teman som ger vissa svar på frågorna. Slutsatser som vi fick utifrån resultat är att fysik- och modersmålslärare möts av olika utmaningar vid arbetet med elever med NPF och att det även finns olika fungerande metoder. Studien visar att tydlighet, anpassning av klassrumsmiljö, används av digitala verktyg, stimulans, förstärkning, koppling till ämnet och individuellt arbete är viktigt för elever med NPF. Att utbilda lärare och öka deras medvetenhet och förståelse kring elever med NPF kan göra en stor skillnad för lärarnas arbete vad gäller anpassning av undervisning, skapande av en inkluderande miljö samt öka elevernas kunskapsnivå.

 • 35.
  Albertsson, Berit
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Marklund, Ingela
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Klassresans drivkrafter och upplevelser: En intervjustudie med sex läkare med arbetarbakgrund2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett tydligt exempel på att Sverige fortfarande är ett klassamhälle är den sociala snedre- kryteringen till högre studier. Störst är den till läkarutbildningen där endast tre av tio som började på läkarutbildningen 2012 kom från en arbetarbakgrund. Syftet med studien var att beskriva och analysera orsaker till varför vissa individer med arbetarbakgrund blir läkare samt upplevelsen av att göra en klassresa. Vi ville titta på vilka faktorer som på- verkar individernas val av vidare studier, vilka hinder de upplevde, varför dessa individer gjorde en klassresa samt vilka upplevelser de hade av att ha gjort denna resa. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex läkare vars föräldrar hade mindre än tre år eftergymnasial utbildning. Resultatet visade på ett antal viktiga sociala relationer som hade betydelse för respondenternas karriärutveckling, bland annat vänner och speci- ella lärare. Viktiga personliga egenskaper under studietiden var att vara målinriktad och strukturerad. Upplevelserna av klasskillnader var tydliga, allt från känslan av att vara mindre värd vilket väckte revanschlystnad till upplevelsen att inte riktigt passa in i den akademiska världen och dess språkbruk. Bristen på överföring av kulturellt kapital från- respondenternas föräldrar var tydlig, lika tydligt var betydelsen av tillförseln av kulturellt kapital från annat håll. Känslan av att inte riktigt höra hemma någonstans var stark, att man inte riktigt hörde hemma i den nya sociala miljön men heller inte längre kunde iden- tifiera sig helt med sitt ursprung. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Albertsson, Pontus
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Sundström, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Evaluation of Insight Training of Ambulance Drivers in Sweden Using DART: a New E-learning Tool2011Ingår i: Traffic Injury Prevention, ISSN 1538-9588, E-ISSN 1538-957X, Vol. 12, nr 6, s. 621-629Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of the study was to evaluate whether a new e-learning tool for insight training of ambulance drivers can have an effect on drivers’ driving behaviors, perceived driving competence, competence to assess risks, self-reflection, and safety attitudes.

  Methods: A quasi-experimental study design, with participants nonrandomly assigned into a control and intervention group, was used. The intervention group participated in the insight-training course and the control group did not. Both groups completed a self- and peer assessment online questionnaire before and after the training.

  Results: The main finding is that the ambulance drivers assessed themselves through the instruments after the training, with the e-learning tool Driver Access Recording Tool (DART), as safer drivers in the areas of speed adaptation, closing up, and overtaking. In the answers from the group-based evaluation, the ambulance drivers responded that they were more reflective/analytical, had increased their risk awareness, and had changed their driving behaviors.

  Conclusions: After insight training, the ambulance drivers in this study assessed themselves as safer drivers in several important areas, including speed adaptation, closing up, and overtaking. In future training of ambulance drivers there should be more focus on insight training instead of previous training focusing on maneuvering capabilities.

 • 37.
  Aldory, Dhiba
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Från förberedelseklass till ordinarie klass: Nyanlända elevers resa - möjligheter, utmaningar och behov2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nyanlända elever är en grupp barn och unga som kommer till Sverige på grund av olika anledningar. Krig och fattigdom är de vanligaste orsakerna som tvingar människor att lämna sina hemländer för att försöka hitta ett bättre liv i ett annat land. De nyanlända elevernas förkunskaper varierar och beror på vilka förutsättningar och upplevelser de hade i sitt hemland. Dessa förutsättningar och upplevelser påverkar elevernas fortsatta skolgång i den nya skolan i Sverige.Både de nyanlända eleverna och skolan de går på kommer att möta möjligheter och utmaningar under de första fyra skolåren, dvs de år eleverna betraktas som nyanlända. Fokus och utgångspunkten i denna studie är att öka kunskaperna om hur nyanlända elever upplever situationen i en ny skola där de lär sig flera olika ämnen via ett nytt språk. Vilka faktorer som påverkar deras skolgång, räcker det stöd de får i skolan för att lyckas eller behöver de mer hjälp och stöttning? Vad kan skolan göra för att främja elevernas prestationer?Fem elever i olika åldrar, med olika modersmål, från olika länder och skolbakgrund deltar i denna studie. Data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer.Analysen av data visade att språket och sociala kompetenser är de största utmaningarna som eleverna upplever både i förberedelseklassen där de behöver ett gemensamt språk för att kunna kommunicera med klassläraren, skolans personal och med andra elever, och i ordinarie klassen när de utöver ovan studerar fler ämnen och med högre krav. Studien visar också hur skolan utvecklat sina möjligheter att erbjuda eleverna olika undervisningsmetoder för att lättare nå kunskapsmålen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Alexander, Eklund
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Burström, Gustav
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ”HAR DU INTE GODA RELATIONER INOM ELEVGRUPPEN SÅ KOMMER JU ELEVER ATT OTRIVAS”: -En kvalitativ studie om relationskapande i fritidshemmet2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte var att få en fördjupad förståelse och kunskap om relationsarbete på fritidshemmet, hur fritidslärares bemötande och förhållningssätt främjar och påverkar relationer och deras betydelse för eleverna. För syftet insamlades empiriska data i en kvalitativ intervjustudie med åtta informanter, samtliga yrkesverksamma fritidspedagoger/fritidslärare i fritidshemmet. Intervjuerna transkriberades och analyserades tematiskt i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt, ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I studiens resultat framkommer att fritidslärarnas arbete för att främja goda relationer och nå alla elever med olika behov är grundläggande för att få en fungerande verksamhet på fritidshemmet. Goda relationer utgör enligt studiens informanter grunden för elevernas trivsel, trygghet och mående som i sig utgör grunden för lärande. Samtliga av de medverkande fritidslärarna strävar efter att främja goda relationer, genom att använda sig av olika former av samtal och lekar. Studiens resultat ligger därmed teoretiskt i linje med det sociokulturella perspektivet på lärande. Studiens övergripande slutsats är att fritidslärare i sin dagliga verksamhet behöver ha en bred verktygslåda för att kunna variera sitt förhållningssätt och bemötande av alla olika elever.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39. Alexiadou, N
  et al.
  Dovemark, M
  Erixon Arreman, I
  Holm, A-S
  Lundahl, L
  Lundström, Ulf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Managing inclusion – Shifting paradigms of social justice in the Swedish Upper Secondary School2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Equality and education policy in the European Union: an example from the case of Roma2017Ingår i: Policy and inequality in education / [ed] Stephen Parker, Kalervo N. Gulson, Trevor Gale, Singapore: Springer, 2017, s. 111-131Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Union represents a transnational level of polity where education policies are constructed in parallel to those of nation states, and where equality is framed both in legal frameworks and in policies around citizenship and inclusion. This chapter focuses attention on the interplay between the legal and the policy landscapes around equality and their relation to education policy, and explores these ideas in relation to the Roma minority, and the efforts of the EU to address their experience of multiple inequalities across the continent. The process of developing an education and social policy, and the refinement of equality and anti-discrimination legislation, contribute to a reframing of equality beyond the borders of national policies, and open up new opportunities for their negotiation. The case of Roma EU policies suggests that a combination of legal and policy processes is necessary to address issues of inequalities in education. But there are political risks with the EU taking over such policy work especially when the equality definitions used are narrow in their remit, and when national governments lack the political will to implement EU policies.

 • 41.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Framing education policies and transitions of Roma students in Europe2019Ingår i: Comparative Education, ISSN 0305-0068, E-ISSN 1360-0486, Vol. 55, nr 3, s. 422-442Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to identify the contexts and conditions that allow for successful education transitions and opportunities for the Roma minority in Europe. Thus far, transnational and national policies have failed to ensure Roma inclusion and education equality, even though some progress is visible. Using a combination of policy analysis and interviews with NGO and European Union actors, University academics and Roma students, the article examines the key contexts that frame education policies and create the necessary conditions for education transitions. It identifies the problems and challenges within the contemporary EU education policy frameworks and highlights the tensions between political rhetoric and policy commitments that are visible at national, transnational, and local levels. In addition, through a focus on individual student experiences, the article captures the lived reality of Roma students who have managed their education transitions with success.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Policy learning and europeanisation in education: the governance of a field and the transfer of knowledge2014Ingår i: Transnational policy flows in European education: the making and governing of knowledge in the education policy field / [ed] Andreas Nordin & Daniel Sundberg, Oxford: Symposium Books, 2014, s. 123-140Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter reviews the recent education policy initiatives in the EU through two lenses: (1) policy learning through the open-method of coordination, as a set of mechanisms of education governance, and, (2) what these mechanisms mean for the relationships between national and transnational levels of policy making. It is argued that policy learning acts as a particular mode of control of the direction, nature and content of the desired reforms, while at the same time there are appeals to its political neutrality and operational effectiveness. In the process of implementing and monitoring policy learning, national institutions become important sites for the understanding of reforms in practice. Drawing on a critical approach to policy instrumentation and new sociological institutionalism the chapter examines key debates in the literature of Europeanisation and policy learning and how these manifest themselves in the field of education policy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Privatising public education across Europe: Shifting boundaries and the politics of (re)claiming schools2013Ingår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 4, nr 3, s. 413-422Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The issue of privatisation is not new. It has been debated since the end of the 1970s following a major financial crisis and the subsequent ‘crisis’ of the public sector. The once celebrated welfare state that has been a core institution in many industrialised European countries has been under various forms of pressure: financial, social, managerial, but also of political legitimacy. Ideologically, the welfare state has been challenged by (neo)liberals who have seen it as not only financially unsustainable, but also antithetical to the goals of economic efficiency and the pursuit of personal liberties. Its operations have also been attacked by political pragmatists who have seen its cumbersome bureaucratic nature as increasingly problematic. The answer for this latter group was not (necessarily) privatisation but the increased diversity of providers (often all state providers) competing for resources in order to increase the state’s responsiveness and effectiveness.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Privatization-Education Inquiry
 • 44.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Responding to 'crisis': Education policy research in Europe2016Ingår i: Research in education (Manchester), ISSN 0034-5237, E-ISSN 2050-4608, Vol. 96, nr 1, s. 23-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper discusses the significance of international and transnational developments for education policy research, with a focus on the European Union. The rise of policy projects at the EU level since 2000, has altered the relationships between the state, EU institutions and education policy, in terms of the definition of values, purposes, and mechanisms of education change, in what is often referred to as the europeanisation of education policy and governance. In a time of financial crisis and extensive population migrations to and within the European space, the paper argues for further critical research on the EU institutions and their relationship to national education systems, as well as on the social justice dimensions and implications of considering both national and EU sites of policy for addressing young and vulnerable peoples’ education and social futures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Schools for the future Europe: values and change beyond Lisbon2014Ingår i: Educational research (Windsor. Print), ISSN 0013-1881, E-ISSN 1469-5847, Vol. 56, nr 1, s. 111-113Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Social inclusion and leadership in education: An evolution of roles and values in the English education system over the last 60 years2011Ingår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 2, nr 4, s. 581-600Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article reviews the changing relationships between education policies and their links to social disadvantage and conceptions of school leadership. The argument is that definitions of leadership evolve as the assumptions underpinning the relationships between society, the economy and education institutions change. The article draws on the case of English education policy developments over the last 60 years, and places debates about school leadership against a set of changing relationships between the state and the institutions of the market. Defining a good school leader very much depends on ideas about the core school functions as well as dominant ideas about how these functions relate the institution of the school to major social and economic structures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Social inclusion and leadership in education
 • 47.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Dovemark, Marianne
  Göteborgs universitet.
  Erixon-Arreman, Inger
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Holm, Ann-Sofie
  Göteborgs universitet.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Lundström, Ulf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Managing inclusion in competitive school systems: The cases of Sweden and England2016Ingår i: Research in Comparative and International Education, E-ISSN 1745-4999, Vol. 11, nr 1, s. 13-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The last 40 years have seen great political attention paid to issues of inclusion in education, both from international organisations and also individual nations. This flexible concept has been adopted enthusiastically in education reforms concerned with increased standardisation of teaching and learning, decentralisation of education management, reduced teacher autonomy and marketisation of school systems. This paper draws from a research project that explores inclusion as part of the education transformations in England and Sweden. These two countries have been very different in their state governance and welfare regimes, but have been following similar directions of reform in their education systems. The paper evaluates the changing policy assumptions and values in relation to inclusion in the schooling changes of the last few decades, through an analysis of policy contexts and processes, and a presentation of selected empirical material from research in the two countries. We argue that, despite the similar dominant discourses of competition and marketisation, the two education systems draw on significantly different paradigms of operationalising inclusion, with distinct outcomes regarding equality.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Erixon Arreman, Inger
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Lundström, Ulf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Inclusive and Competitive?: Municipalities and Schools in the Intersection between Social Inclusion and Marketisation2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Outline of research questions and theoretical framework

  The Swedish and English school systems have undergone fundamental transformations since the end of the 1980s. In in the early 1990s, Sweden with long tradition of centralistic, egalitarian, universalistic education shifted into the direction of a decentralised, marketised, individualised project, with significant elements of New Public Management ideas (Bunar 2012). Political decisions introducing student choice and favourable conditions for private actors have resulted in a fast expansion of “free schools” and a more market-like situation than in most other countries. Recent studies indicate that such policies contribute to increased segregation between schools and between students (Skolverket 2012; Östh, Andersson and Malmberg 2012), contradicting central intentions of Swedish education. There is still political consensus regarding the Swedish school system’s socially compensatory task and striving for equity and inclusion. Furthermore, the far-going decentralisation of responsibilities to the local level means that the ways that municipalities and schools try to balance the demands of being competitive and socially inclusive may show large variations.  The United Kingdom, and England in particular, followed a similar trajectory of market driven reforms introduced in the late 1980s, combined with sophisticated systems of data management and central control of academic targets (Ball 2008, Jones 2003). ‘Inclusion’ in English schools, has been a long standing agenda since the 1990s, but it is a concept open to interpretation and defined by the marketised context schools operate in, and the high pressures for academic standards.  

  How municipal and school actors in the two countries understand the concepts of inclusion and competition, how they interpret and practice them, is very much shaped by the institutional histories of their municipality/school, but also what the policy context makes possible.

  This presentation draws on a research project, funded by The Swedish Research Council, that focuses on how competition, performance and inclusion demands on upper secondary school are enacted at the local level, that is how these policies are interpreted and translated and what strategies and practices emerge as responses to new/current policy context.  

  The paper aims to explore and understand similarities and differences in the ways Swedish and English municipal and school actors at the local level respond to the simultaneous demands of being competitive and inclusive.

  The concept policy enactment (Ball, Maguire & Braun 2012) is used as a theoretical framework, a concept which emphasises the importance of multi-faceted contexts and that policies are discursive strategies (e.g. the construction of “an upper secondary school for all” and a school quasi-market). Putting policies into actions is a complex process in which various enactors with various interests and power take part. In a decentralised school system - which applies for the two countries-  local actors, including municipalities and schools are responsible for the realization of the national education policy.

  At the same time, how education is actually constructed local levels is sparsely highlighted in the research literature – not least the issue of how inclusion is maintained in a market-oriented context.

   

  Methodology, methods

  A qualitative research approach, relying on extensive data collection is used: (a) interviews in four Swedish municipal settings including politicians, school leaders, head-teachers and study and guidance officers, (b) interviews in two case schools in England: head-teachers and other senior managers of schools, middle managers, teachers, special needs coordinators, teaching assistants, and groups of pupils. Relevant documents have been studied in both countries. The data have been analysed through traditional thematic coding combined with elements of discourse analysis (Silverman 2010).

  We explore our research questions in two different European countries. Our aim is to understand local interpretations of ‘inclusion’ within schools and municipalities in these countries, and within an increasingly marketised and competitive policy and local context.  But, our research design is not at the outset comparative. We aim to understand each case in its own right, but through a common set of research questions we have possibilities for fruitful comparisons in selected areas of the findings.

  Conclusions, expected outcomes and findings

  In Sweden, differing local strategies are related to a variety of factors including political composition of the municipal councils, the size of population, the geographical site of schools including specific “profiling” of schools to attract particular groups of students. The ideological contexts frame, constrain and enable the enactment of inclusion and school choice policies. Further, the recent upper secondary reform constitutes a special challenge regarding the division of students, eligibility to higher education, the handling of dropouts and students who are not eligible for upper secondary school.

  In England, interviews with school actors reveal the pressures of the inspection process and the operation of local markets not only in the way the schools position themselves in this market, but also in the very core activities of designing the curriculum and assessment. Inclusion is a concept that has been accepted by all as part of normal school terminology. But the adjustments that teachers and school managers have to make in pedagogy and school organisation to meet the external pressures, often works against the ideal of inclusion, or leads to a use of a concept of inclusion that is drawing on neo-liberal understandings of minimal entitlement to equal opportunities.

  References

  Ball, S. (2008) The Education Debate: Policy and Politics in the Twenty-First Century, The Policy Press.

  Ball, S. Maguire, M. & Braun, A. (2012). How schools do policy. Policy enactments in secondary schools. London & New York: Routledge

  Bunar, N. (2012) The Free Schools “Riddle”: Between traditional social democratic, neo-liberal and multicultural tenets. Scandinavian  Journal of Educational Research. 52: 4, 423-438

  Jones, K. (2003) Education in Britain, Polity Press.

  Silverman, D. (2010) Doing Qualitative Research, Third Edition, Sage.

  Skolverket (2012). Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374. Stockholm: Fritzes  

  Östh, John, Andersson, Eva and Malmberg, Bo (2012). School Choice and Increasing Performance Difference: A Counterfactual Approach. Urban Studies published online 26 July 2012. http://usj.sagepub.com/content/early/2012/07/26/0042098012452322

 • 49.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Essex, Jane
  School of Education, Brunel University, UK.
  Teacher education for inclusive practice: Responding to policy2016Ingår i: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 39, nr 1, s. 5-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article draws on research in one teacher education course in England and examines the ways in which the program prepares student teachers for inclusive practice in science teaching. We frame our analysis by drawing on aspects of institutional mediation of official policy in teacher education, as well as theories around inclusion and critical pedagogy. Using data from official sources, lecture material, and interviews, we argue that in order to achieve real inclusion in teacher education programs we need pedagogies of praxis that move beyond (and sometimes against) the official policy definitions of inclusion, and draw instead on a more critical approach to the formation of future professionals.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Findlow, Sally
  School of Public Policy and Professional Practice, Keele University, Staffordshire, ST5 5BG, United Kingdom.
  Developing the educated citizen: changing frameworks for the roles of Universities in Europe and England2014Ingår i: Annales, Series Historia et Sociologia, ISSN 1408-5348, Vol. 24, nr 3, s. 371-382Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores questions of citizenship and the role of universities in the context of the policy changes in the UK and in Europe over the last two decades. Twenty five years after the political transitions in Eastern Europe, and 70 years since the end of the Second World War, Europe is more united than ever before. New political, social and economic configurations across the continent are bringing expectations and pressures to its citizens and institutions, with universities at the front of many economic and social projects. What do these new conditions mean for citizenship in the context of European universities, and how do member states respond to this changing context? The article will use England as a national case study within the EU to illustrate the tensions between the humanistic visions still carried out by many universities, although interpreted differently across the sector, and the pressures for the creation of the ‘knowledge economy’ that are shared at the national and transnational levels.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 3134
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf