umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aasa, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Bengtsson, Victor
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Berglund, Lars
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Öhberg, Fredrik
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper.
  Variability of lumbar spinal alignment among power- and weightlifters during the deadlift and barbell back squat2019Ingår i: Sports Biomechanics, ISSN 1476-3141, E-ISSN 1752-6116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aims of the study were to evaluate the relative and absolute variability of upper (T11-L2) and lower (L2-S2) lumbar spinal alignment in power- and weightlifters during the deadlift and back squat exercises, and to compare this alignment between the two lifting groups. Twenty-four competitive powerlifters (n = 14) and weightlifters (n = 10) performed three repetitions of the deadlift and the back squat exercises using a load equivalent to 70% of their respective one-repetition maximum. The main outcome measures were the three-dimensional lumbar spinal alignment for start position, minimum and maximum angle of their spinal alignment, and range of motion measured using inertial measurement units. Relative intra-trial reliability was calculated using the two-way random model intraclass correlation coefficient (ICC) and absolute reliability with minimal detectable change (MDC). The ICC ranged between 0.69 and 0.99 and the MDC between 1 degrees-8 degrees for the deadlift. Corresponding figures for the squat were 0.78-0.99 and 1 degrees-6 degrees. In all participants during both exercises, spinal adjustments were made in both thoracolumbar and lumbopelvic areas in all three dimensions. In conclusion, when performing three repetitions of the deadlift and the squat, lumbar spinal alignment of the lifters did not change much between repetitions and did not differ significantly between power- and weightlifters.

 • 2.
  Andersson, Linnea
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Rydberg, Caroline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  TRÄNING OCH UPPLEVELSE AV TRÄNINGSINFORMATION TILL MOTIONSVANA GRAVIDA KVINNOR SOM TRÄNAR PÅ HÖGINTENSIV NIVÅ2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor tränar mer nu än tidigare och många av dessa blir även gravida. Träning under graviditet har många hälsofördelar. De flesta råd angående träning under graviditet handlar om träning på måttlig intensitet samt motverkande av graviditetskomplikationer. En del kvinnor tränar mer än dessa rekommendationer. Därav finns råd och rekommendationer för elitatleter samt forskning på högintensiv träning under graviditet. Det är dock oklart ifall dessa råd når ut till gravida kvinnor som tränar på högintensiv nivå.

  Syfte: Att undersöka om träningsmängd förändrats under graviditet hos friska kvinnor som tränat på högintensiv nivå innan graviditeten, samt hur kvinnorna upplevt den information om träning de fått under graviditet och var de fått informationen.

  Deltagare: Arton kvinnor (23–37 år) deltog i studien. Inklusionskriterier var förstföderska, gravid i tredje trimestern fram till fyra veckor postpartum, komplikationsfri graviditet och högintensiv träning minst tre gånger per vecka under minst ett år innan och fram till graviditeten, antingen kondition, styrka eller både och.   

  Metod: Deltagarna besvarade en webbenkät med 23 frågor. Frågorna handlade om träningsmängd under graviditet samt den information om träning deltagarna fått under graviditet.

  Resultat: De flesta kvinnorna minskade sin träningsmängd under graviditeten och många av kvinnorna saknade tillräcklig information för att kunna träna på önskad nivå. Information om träning kom främst från barnmorska.

  Konklusion: Träningsmängd hos friska motionsvana gravida kvinnor har minskat under graviditeten samtidigt som kvinnorna saknade tillräcklig träningsinformation. Kvinnorna fick information om träning under graviditet främst från barnmorska. Det går inte att säga om avsaknaden av information har påverkat träningsmängden men det kan vara intressant att undersöka i framtida studier. Fortsatt forskning på högintensiv träning under graviditet behövs för att kunna ge tillräcklig information till högintensivt tränande gravida kvinnor.

 • 3.
  Bakke-King, Robert
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Johansson, Sara
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Akuta skador och överbelastningsskador inom idrotten: -  En tvärsnittsstudie om följsamhet till rehabilitering, upplevelse av skada samt upplevd smärta2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Idag klassificeras akuta skador generellt som allvarligare än överbelastningsskador då akuta skador ofta leder till längre tid borta från idrotten. Denna form av kategorisering av allvarlighetsgrad inom forskning har dock påvisats vara problematisk då det ofta exkluderar överbelastningsskador. Detta trots att dem med överbelastningsskador ofta lider av långa perioder med smärta, nedsatt funktion och försämrad prestation. Viktigt oavsett vilken skada en person har drabbats av är följsamhet till rehabilitering. Följsamhet till rehabilitering har visats vara beroende av ett flertal olika faktorer bland annat upplevelsen av skadan och smärta.

  Syfte: Undersöka ifall det finns signifikanta skillnader mellan följsamhet till rehabiliteringsträning, upplevelse av skadan och högst upplevd nivå av smärta beroende på om en idrottsskada uppstått akut eller av överbelastning.

  Deltagare: 51 personer besvarade enkäten varav 39 stycken (14 kvinnor och 25 män) inkluderades i studien. De inkluderade var mellan 16 och 35 år gamla, led av en idrottsskada samt hade ett rehabiliteringsprogram för att behandla skadan. Baserat på deltagarnas diagnos samt beskrivning av skadan grupperades dem antingen in i kategorin akuta skador eller överbelastningsskador.

  Metod: Ett frågeformulär baserat på två validerade enkäter, Rehabilitation Adherence Questionnaire och Cognitive Appraisal Health Scale samt skattning av högst upplevd smärta distribuerades till föreningar och på sociala medier. För att undersöka ifall det fanns signifikanta gruppskillnader mellan dem med akuta skador och överbelastningsskador genomfördes t-test och MANOVA.

  Resultat: Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna på någon av de undersökta variablerna. Kategorin hot närmade sig signifikansnivå (p=0,071) där dem med akuta skador värderade sin skada som mer hotfull än dem med överbelastningsskador.

  Konklusion: Endast beroende på om en skada uppstått akut eller på grund av överbelastning verkar inte vara avgörande för en persons följsamhet till rehabilitering, upplevelse av skada eller högst skattad nivå av smärta.

 • 4.
  Ballin, Marcel
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Internet-based exercise for improvingcardiometabolic risk factors in centrally obese older adults2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5.
  Blom, Joacim
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Larsson, Desireé
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Förändringar i och samband mellan objektivt mätt fysisk aktivitet och kroppssammansättning hos äldre under en femårsperiod: En populationsbaserad kohortstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Brännström Gullehag, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Stiglund, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Fysisk aktivitet och sociala medier: - En deskriptiv enkätundersökning på vuxna kvinnor 18-60 år2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av människokroppens främsta funktioner är att vara fysiskt aktiv och detta är essentiellt genom hela livet. Vuxna över 18 år rekommenderas att uppnå minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka med måttlig intensitet och bör spridas ut under veckan. Fysisk aktivitet minskar bland annat risken för förtida död och hjärt-och kärlsjukdomar. Hälsoinspirerade appar kan förbättra livsstilsvanor såsom kost och fysisk aktivitet och därmed förebygga sjukdomar. Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationsplattformar. Det har visat sig finnas ett samband mellan användandet av sociala medier och en försämrad självbild och kroppsuppfattning.

  Syfte: Syftet med studien var att ge en inblick i hur fysisk aktivitet hos vuxna kvinnor i åldersgruppen 18-60 år influeras av användandet av sociala medier och hälsoinspirerade appar samt hur sociala medier inverkar på självbild och kroppsuppfattning hos yngre och äldre kvinnor.

  Deltagare: Deltagarna var 165 stycken vuxna kvinnor inom åldrarna 18 till 60 år.  Den yngre åldersgruppen (18-30 år) innefattade 114 deltagare. Det var 19 deltagare i åldersgruppen 31-40 år och 32 deltagare i åldersgruppen 41-60 år.

  Metod: En digitaliserad enkät utformades för att besvara frågeställningar om bakgrundsinformation, användning av sociala medier, fysisk aktivitet, kroppsuppfattning samt självbild.

  Resultat: Studiens resultat visar att 95% av kvinnorna var fysiskt aktiva och 33% av dessa var aktiva 4-6 timmar per vecka. Studien har visat liten medvetenhet kring hur sociala medier kan appliceras på fysisk aktivitet hos kvinnorna 18-60 år. Yngre kvinnor använder sociala medier i en större utsträckning samt upplevde sämre kroppsuppfattning och självbild jämfört med äldre kvinnor.

  Konklusion: Studien har besvarat frågeställningarna genom att användandet av sociala medier och appar kan främja fysisk aktivitet hos kvinnor samt att det finns en skillnad i användandet av sociala medier, jämförelse och självbild mellan åldersgruppen 18-30 och 31-60.

 • 7. Eriksson, Tobias
  et al.
  Eriksson, Åsa
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  EFFEKTER AV KORTVARIG ÖVERTRÄNING PÅ HJÄRTFREKVENSVARIABILITET, ALLMÄNT VÄLMÅENDE OCH SÖMN HOS UTHÅLLIGHETSIDROTTARE2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Uthållighetsidrottare står varje dag inför en utmaning att balansera hög träningsbelastning med tillräcklig vila och återhämtning. Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och sömn tillsammans med psykologiska faktorer har visat sig vara viktiga att monitorera för att upptäcka överträning (OR). Dock finns få studier redovisade om hur dessa variabler tillsammans kan användas för att utvärdera uthållighetsidrottares status. Syfte: Studien syftade till att undersöka sambandet och skillnaden mellan HRV, upplevt allmänt välmående och sömnduration hos uthållighetsidrottare efter en veckas planerad överträning. Deltagare och metod: Sex vältränade uthållighetsidrottare, fem män och en kvinna (ålder 31,3±5,3, vikt 69,2±7,6, VO2max ml/kg/min 61,34±5,53, träningstid 6,54 h/vecka) som tränade löpning (n=5) och skidåkning (n=1) deltog i den fem veckor långa studien. De fyra första veckorna representerade normal träning och femte veckan en överträningsperiod med en planerad ökad träningsbelastning på 30%. Ett fyra minuters ortostatiskt test användes för att mäta HRV som analyserades genom tidsdomänen RMSSD. Profile of Mood States (POMS), däribland Total Mood Disturbance (TMD) och Energy Index (EI) användes för att undersöka allmänt välmående. Sömnduration mättes med hjälp av Polar Vantage V. Resultat: Inga signifikanta skillnader vid HRV i vila (rHRV) och stående (sHRV), TMD eller EI före jämfört med efter den planerade överträningsveckan påträffades (rHRVpre mot rHRVpost p=0.1976; sHRVpre mot sHRVpost p=0.1627, TMDpre mot TMDpost p=0.0938; EIpre mot EIpost p=0.0625). Det fanns inga signifikanta samband mellan HRV i vila och stående, TMD och EI. Statistisk analys av sömnduration kunde inte genomföras på grund av otillräcklig sömndata. Konklusion: Inga förändringar i HRV och POMS påträffades efter den planerade överträningsveckan. Enskilda variabler i POMS visade en tendens till OR vilket belyser vikten att inkludera psykologiska stressfaktorer och inte enskilt avgöra tendens till OR utifrån HRV.

 • 8.
  Gilenstam, Kajsa
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Karp, Staffan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Henriksson Larsén, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Le genre en hockey sur glace2010Ingår i: Sport et discriminations en Europe: regards croisés de jeunes chercheurs et de journalistes européens / [ed] William Gasparini et Clotilde Talleu, Strasbourg Cedex, France: Editions du Conseil de l’Europe , 2010, s. 51-57Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Glimblad, Jessica
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Jernudd, Grim
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  RÖRELSERIKEDOM OCH FYSISK AKTIVITETSNIVÅ: En tvärsnittsstudie i svenska grundskolan årskurs fyra2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Rörelserikedom är ett multidimensionellt koncept som utöver motorisk kompetens även innefattar kognitiva, emotionella och sociala aspekter. Rörelserikedom har beskrivits som nyckeln till ett aktivt liv. Den empiriska evidensen för konceptets direkta koppling till fysisk aktivitet och hälsa är dock begränsad. En anledning till detta kan vara att konceptets multidimensionella komplexitet gör att det blir svårt att mäta. Syftet med denna studie var att undersöka om den fysiska aktivitetsnivån bland svenska elever i årskurs fyra skiljer sig mellan grupper med olika nivåer av motorisk kompetens och självskattad rörelserikedom. Ett sekundärt syfte var att jämföra flickor och pojkars utveckling av motorisk kompetens och självskattad rörelserikedom. Metod: Urvalet bestod av 60 friska elever som var 10–11 år (M = 10.9, SD = 0.3). Mätverktygen utgjordes av pedometrar (Denver BFH-15) för fysisk aktivitetsnivå samt modifierade versioner av testprotokollen PLAY Fun för motorisk kompetens och PLAY Self för självskattad rörelserikedom. Ett Chi-Squaretest användes för att sortera deltagarna i olika grupper med kombinationer av hög eller låg nivå av motorisk kompetens och självskattad rörelserikedom. Resultat: I denna studie påvisades ingen signifikant skillnad i aktivitetsnivå mellan grupperna (p = 0.56). Vidare var det en större andel pojkar än flickor som utifrån PLAY Fun behärskade tre rörelseförmågor (Överhandskast, Sparka boll och Lägg dig ner och ställ dig upp). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar gällande självskattad rörelserikedom. Slutsats: Författarna till denna studie förmodar att med ett större urval och mer representativt mått på aktivitetsnivå kan denna typ av forskning generera värdefull kunskap om rörelserikedom.

 • 10.
  Grate, Moa
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Sandström, Therese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  EFFEKTER AV KORTVARIG PLANERAD ÖVERTRÄNING HOS UTHÅLLIGHETSIDROTTARE: Hjärtfrekvensvariabilitet, hjärtfrekvens och laktatproduktion som markörer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka om en veckas planerad överträning påverkar hjärtfrekvensvariabilitet (i.e. heart rate variability, HRV) i vila, samt undersöka korrelationer mellan förändringar genom överträningsveckan i HRV, hjärtfrekvens och laktatproduktion vid submaximal och maximal löpning vid test på löparband.

  Metod: Sex uthållighetsidrottare (män n=6, kvinna n=1, ålder 31± 5, vikt 69 ± 8, VO2max ml/kg/min 61 ± 6) genomförde en veckas planerad överträning. Laktattröskeltest, VO2-maxtest och HRV vid uppvaknande mättes före och efter perioden för att jämföra förändringar.

  Resultat: Inga signifikanta skillnader i HRV (p >0.05) sågs efter en veckas planerad överträning. Signifikanta samband sågs mellan förändringar i peak laktat och HR under tröskeltestet, samt mellan förändringar i laktat under tröskeltestet och löpdistans.

  Konklusion: Sammanfattningsvis visade resultaten inga signifikanta förändringar, vilket sannolikt beror på att en veckas överträning var för kort, alternativt inte tillräckligt intensiv, för att orsaka effekter på markörerna HRV, HR och laktat.

 • 11.
  Jakobsson, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Commentary: Greek Yogurt and 12 Weeks of Exercise Training on Strength, Muscle Thickness and Body Composition in Lean, Untrained, University-Aged Males2019Ingår i: Frontiers in Nutrition, ISSN 2296-861X, Vol. 6, artikel-id 137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 12.
  Karlsson, David
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Mattsson, Amanda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Påverkar smärta i ljumskarna styrkeförhållandeti höftadduktorerna-abduktorerna?: - En korrelationsstudie på subelit-fotbollsspelare i Umeå2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion

  Bristning i ljumskarnaär den näst vanligaste muskelbristningen bland fotbollsspelare och representerar upp till 28% av alla fotbollsskador per år. Det finns flertalet riskfaktorer som kan ge upphov till denna skadetyp, exempelvis styrkeförhållandet mellan höftadduktorer-abduktorer. Vidare har smärta påvisats minska muskelstyrkan. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och smärta.

  Metod

  Ett subelit-herrfotbollslag (n= 14) från Umeå deltog i studien. Testproceduren innehöll test med handdynamometer, som är ett validerat och reliabelt verktyg för att mäta styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer samt Five-Second Squeeze Test (5SST) som är validerad att utvärdera höft-och ljumskfunktion bland fotbollsspelare.

  Resultat

  Inget signifikant samband mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och smärtskattning i 5SST (p<0.05)noterades i denna studie.

  Konklusion

  Studien fann ingetsignifikant samband mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och smärtskattningen i 5SST. Baserat på detta resultat kan 5SST troligtvis inte användas för att identifiera fotbollsspelares styrkeförhållande i höftadduktorer-abduktorer. I framtiden bör större studier med fler deltagare utformas för att kartlägga om det finns ett samband mellan styrkeförhållande och upplevd smärta.

 • 13.
  Klasson Svensson, Love
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  The effect of six weeks of moderate-vs highintensity interval training on autonomic function in physically inactive older adults2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With higher age there tend to be a decrease in the autonomic regulation of the cardiovascularsystem. Exercise is hypothesized to improve autonomic function but the time and intensitynecessary for substantial improvements has not been concluded. High intensity training(HIT)training poses potential time benefits that may aid physically inactive people.

  The purpose of this study was to evaluate the effects of a 6-week High intensity interval training(HIIT)-program vs a 6-week Moderate intensity exercise training (MIET)-program on autonomic function in physically in-active older adults.

  Home recordings of blood pressure and heart rate variability was conducted prior to and 6-weeks in to the training period. Training was carried out in a gym setting, 2 times weekly, duringa 6-week period. Participants were randomized to either the HIIT or MIET protocol with 15 participants in the HIIT group and 15 participants in the MIET group.

  There was no significant difference in Heart rate variability after a 6-week training programregardless of time and intensity of exercise. The MIET group reduced morning blood pressure parameters significantly (Mean arterial pressure mornings: 95% Confidence interval (CI)I:-5,8- -0,7, p=0,016; Morning systolic pressure: CI:-9,3- -1,3, p=0,002; Morning diastolic pressure: 95%CI:-4,2- -0,3, p=0,03), the HIIT group did not (Mean arterial pressure mornings: 95% CI: -10,3-1,8,p=0,147; Morning systolic pressure: 95% CI: -12,3-1,5, p=0,110; Morning diastolic pressure:95%CI: -9,5-2,2, p=0,196).

  A 6-week training protocol is not sufficient in order to improve autonomic function in a population of older inactive adults.

 • 14.
  Kronlund, Jesper
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Palm, Matilda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Effekten av submaximala Benböj på Countermovement Jump with Arm Swing: Tvärsnittsstudie på aktiva bollidrottare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Den vertikala hoppförmågan är viktigt för prestationen inom många idrotter. Att använda sig utav komplexträning som benböj och vertikala upphopp har i tidigare forskning visats ge signifikant förbättrad kraftutveckling. Post-Activation Potentiation (PAP) är ett fysiologiskt fenomen som ökar muskelspänningen och kraftutvecklingen i de arbetande musklerna, vilket kan implementeras under komplexträning.

  Syftet med studien var att undersöka om idrottare inom basket, fotboll, handboll och volleyboll får en gynnsam ökning på Countermovement jump with arm swing (CMJa) om de genomför benböj med en belastning på 50% och 80% av deras estimerade eller faktiskt uppmätta 1 repetition maximum (RM) innan test av CMJa.

  Metod: 9 män och 2 kvinnor, ålder 20.6±3.3, 181.4±7.4 cm, vikt, 76.9±12.6 kg, deltog där samtliga deltagare var aktiva inom någon av idrotterna basket, fotboll och handboll. Testdeltagarna utförde två set tunga benböj följt av fem set CMJa på en infraröd sensor.

  Resultat: Resultatet visade ingen signifikant förbättring över tid i hopphöjd hos aktiva bollidrottare (p=0.98).

  Slutsats: Resultatet tyder på att användandet av PAP med tunga benböj inte leda till förbättrad prestation på hopphöjden vid genomförande av CMJa hos bollidrottare. Resultatet i den här studien stödjer inte tidigare forskningsresultat om att det finns en positiv skillnad på hopphöjd efter tunga benböj över tid.

 • 15.
  Larsson-Tiensuu, Linus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Inaktiva äldre personers mående under utförandet av mycket korta högintensiva cykelintervaller2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  High Intensity Training (HIT) is a time efficient training method with positive effects on several health outcomes. Although promising, HIT has found it difficult to compare with Moderate Intensity Continuous Exercise (MICT) regarding affective responses during exercise, an important predictor to future exercise behavior. The purpose of this study was to compare the affective responses during two different forms of cycle ergometer training in sedentary older adults, and to describe affective responses over time. A secondary purpose was to evaluate the relationship between affective responses and perceived exertion. A regulated supramaximal HIT protocol (10 x 6 sec) was compared to MICT (3 x 8 min). Thirty participants (aged 69,4 ± 2,9; 15women) completed physical tests and were then randomized into six weeks of HIT or MICT (12 sessions). Affective state was measured using Feeling Scale (FS) and perceived exertion through Borg’s Rating of Perceived Exertion (RPE). There was no significant differences between groups regarding the affective responses assessed at the end of the final interval on any of the 12 sessions. The affective response during the last interval remained positive throughout the intervention (HIT: +3,0 to +3,7; MICT: +3,0 to +3,9). A weak correlation was observed between FS and Borg’s RPE for both interventions (HIT: p<.0001, rs = -.3724; MICT: p<.0001, rs = -.3697). This study highlights HIT with very short sprint intervals as a time efficient and feasible training method in sedentary older adults due to the participants’ positive affective responses. Future studies should examine the effects of this novel training method.

 • 16.
  Lehto, Joakim
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Vestman, Jonas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Samband mellan excentrisk lårstyrka och förmågan att riktningsförändra: – en studie på ishockeyspelare i juniorålder2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lagidrotter ställer höga krav på förmågan att vid upprepade tillfällen ändra riktning på sin kropp i hög hastighet. Ishockey tillhör en av dessa idrotter och har utvecklats mot ett allt mer intensivt spel med krav på förmågan att riktningsförändra. I en riktningsförändring ställs krav på den excentriska styrkan där forskning idag tyder på att den relativa excentriska styrkan är en faktor vid riktningsförändringar i andra typer av lagidrotter. Motsvarande forskning saknas dock inom ishockeyn.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan excentrisk styrka i quadriceps och hamstrings med förmågan att riktningsförändra hos ishockeyspelare. Hypotesen var att de excentriskt starkare deltagarna skulle prestera bättre i 505-testet.

  Metod: Tolv manliga deltagare (16,6 ±0,8 år, vikt 82 ± 9,3 kg, längd 180,4 ± 6,2 cm) genomgick ett excentriskt styrketest för quadriceps och hamstrings i en dynamometer, 60°/s och 210°/s, samt ett 505-test på barmark och separata dagar för att undersöka sambanden mellan de två variablerna.

  Resultat: Huvudsakliga resultatet visade på signifikant samband mellan den excentriska styrkan i hamstrings 60°/s och prestation i 505-testet med vändning åt vänster. Inga signifikanta samband kunde hittas mellan övriga variabler.

  Konklusion: Slutsatsen från denna studie var att excentrisk styrka i hamstrings kan vara av betydande roll i en riktningsförändring. Dock behöver studier undersöka vilka samband det finns mellan riktningsförändring på is och på barmark.

 • 17.
  Malm, Christer B.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Jakobsson, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Isaksson, Andreas
  Physical Activity and SportsReal Health Benefits: A Review with Insight into the Public Health of Sweden2019Ingår i: Sports, ISSN 2075-4663, Vol. 7, nr 5, artikel-id 127Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Positive effects from sports are achieved primarily through physical activity, but secondary effects bring health benefits such as psychosocial and personal development and less alcohol consumption. Negative effects, such as the risk of failure, injuries, eating disorders, and burnout, are also apparent. Because physical activity is increasingly conducted in an organized manner, sport's role in society has become increasingly important over the years, not only for the individual but also for public health. In this paper, we intend to describe sport's physiological and psychosocial health benefits, stemming both from physical activity and from sport participation per se. This narrative review summarizes research and presents health-related data from Swedish authorities. It is discussed that our daily lives are becoming less physically active, while organized exercise and training increases. Average energy intake is increasing, creating an energy surplus, and thus, we are seeing an increasing number of people who are overweight, which is a strong contributor to health problems. Physical activity and exercise have significant positive effects in preventing or alleviating mental illness, including depressive symptoms and anxiety- or stress-related disease. In conclusion, sports can be evolving, if personal capacities, social situation, and biological and psychological maturation are taken into account. Evidence suggests a dose-response relationship such that being active, even to a modest level, is superior to being inactive or sedentary. Recommendations for healthy sports are summarized.

 • 18.
  Markne Rossland, Martina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Effects of combined training on risk factors for metabolic diseases and sex-specific difference in response: An explorative study2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Obesity and physical inactivity, in combination and each per se, increase the risk of several metabolic diseases linked to chronic low-grade inflammation such as type 2 diabetes (T2D) and cardiovascular disease (CVD), cancer and dementia. Physical activity has been shown to promote beneficial physiological and molecular adaptions which can reduce the risk of metabolic disorders. The mechanisms behind these events are not yet fully understood. Additionally, studies investigating sex-specific differences in physiological and molecular adaptions to training in young obese females and males are lacking.

  The present explorative intervention study investigates the effect of seven weeks combined resistance and conditioning training on a large set established risk factors and potential new risk factors of metabolic diseases. The secondary aim was to test sex-specific differences in effect in response to the training intervention. Eighteen overweight (median BMI 30.2 kg/m2), young (median 26.0 years) and healthy females and males with a sedentary lifestyle completed the study. The training intervention generated improvements in several factors related to body composition, physical capacity and metabolic function. Surprisingly, there were statistically significant increases in serum concentration of monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), endothelial leukocyte adhesion molecule-1 (E-selectin), pentraxin 3 (PTX3), vascular cell adhesion protein (VCAM) and Chaperon S (Cath S), all associated to inflammatory conditions, which may indicate that these factors are involved in metabolic and physiologic processes beyond inflammation. These interesting findings give rise to further questions to address in future trials. While the pattern of change of many variables displayed disparities between females and males, only a few statistically significant sex-differences in effect were found.

 • 19.
  Nilsson, Robert
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Competitive performance prediction of elite alpine skiers2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: The overall aim of this doctoral thesis was to identify physiological and anthropometric variables valid for prediction of competitive performance in alpine skiing (indicated by FIS points).

  Method: Paper I-III in this doctoral thesis followed an experimental, hypothesis-generating design which included both junior and senior elite alpine skiers. In all papers, physiological and anthropometric test results (X-variables) were correlated with FIS points (Y-variables) in order to investigate the predictive power of physiological and anthropometric variables for competitive performance in alpine skiing. The significance of the included test results was examined using bivariate and multivariate data analysis.

  Results: The results of Paper I show that included aerobic test results, neither alone nor in combination with anthropometric variables, could predict competitive performance of junior elite alpine skiers. Principal component analysis shows that male and female junior alpine skiers could be separated based on test results but that none of the included tests were important for sport-specific performance. The best multivariate models reached R2 = 0.51 to 0.86 and Q2 = -0.73 to 0.18. While several significant regression models could be observed, none of these met the criteria for valid models. The lack of predictive power of observed prediction models was confirmed by cross-validation. The results of Paper II show that included physiological test results from the test battery Fysprofilen could not predict competitive performance of senior elite female alpine skiers. Principal component analysis shows that there is a high correlation between individual physiological test results and their corresponding Fysprofilen score points, indicating that they can be used interchangeably. The Mann-Whitney U test was not significant neither for SL nor for GS. This suggests that Fysprofilen score points (summarized as Fysprofilen Index) and competitive performance (indicated by FIS points) are independent. The best multivariate models for SL and GS reached R2 = 0.27 to 0.43 and Q2 = - 0.8 to - 0.17, indicating low predictive power for competitive performance (as confirmed by cross-validation). The results of Paper III show that included physiological test results from a novel test battery could not predict competitive performance of senior elite female alpine skiers on a group level. When data were analyzed on a group level, the best models for SL and GS reached R2 = 0.39 to 0.40, Q2 = 0.15 to 0.21, indicating low predictive power. In contrast, when data were analyzed on an individual level, valid models with high predictive power (R2 = 0.88 to 0.99 and Q2 = 0.64 to 0.96) were generated. A comparative analysis between individual multivariate models shows that the relative importance of different physiological qualities for athletic performance varies between skiers.

  Conclusion: When applying tests on alpine skiers, a holistic approach should be considered. This because competitive performance in alpine skiing is the result of a number of interacting dimensions. Before applying physiological tests, the validity and reliability of the test protocols must also be determined. Administering tests that do not meet these criteria will probably waste not only important resources for clubs and ski federations but also risk misleading coaches and athletes when planning and implementing preparatory training.

 • 20.
  Nilsson, Robert
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Theos, Apostolos
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Lindberg, Ann-Sofie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin. Winternet, Boden, Sweden.
  Ferguson, Richard A.
  School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Loughborough, United Kingdom.
  Malm, Christer B.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Individual Profiling for Prediction of Competitive Performance in Alpine SkiingManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Nilsson, Robert
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Theos, Apostolos
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Lindberg, Ann-Sofie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin. Winternet, Boden, Sweden.
  Ferguson, Richard A.
  School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Loughborough, United Kingdom.
  Malm, Christer B.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Lack of Predictive Power in Commonly Used Tests for Performance in Alpine SkiingManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Nyström, Emelie
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Wickbom, Andrea
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Olika motivationsregleringar och fysisk aktivitet: En tvärsnittsstudie som undersöker samband mellan olika typer av motivation och fysisk aktivitetsnivå, samt jämför köns- och åldersskillnader2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Sveriges befolkning är idag otillräckligt fysiskt aktiva enligt rekommendationerna som finns på minst 150 minuters fysisk aktivitet varje vecka. Detta trots att det finns många kända hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv. Brist på motivation är en faktor som påvisats vara bidragande till att personer rör på sig för lite. Syftet med studien var därför att jämföra skillnader i typ av motivation och fysisk aktivitetsnivå och om det finns skillnader beroende på kön och ålder.

  Metod: Data samlades in via en onlineundersökning, där 251 deltagare mellan 18-64 år svarade på Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) och The Godin-Shephard Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ).

  Resultat: ANOVA visade signifikanta skillnader mellan motivationstyper och aktivitetsnivå, där personer som klassades som högaktiva hade mest motivation till fysisk aktivitet. Kvinnor hade mer introjicerad reglering och män mer identifierad reglering. Personer 18-24 år visade signifikant mer yttre reglering.

  Konklusion: Utifrån resultaten är det svårt att fastställa vilken motivationstyp som är mest bidragande till att personer är fysisk aktiva, däremot finns det indikationer på att all typ av motivation krävs för att vara fysiskt aktiv. Framtida forskning skulle kunna göra mer omfattande undersökningar på en bredare population för att få en mer fördjupad förståelse.

 • 23.
  Offerman, Jens
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Can internal and external load measures via Polar Vantage V predict training status in trained individuals?: - A prospective study during a normal and a heavy load training week.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose To evaluate the information provided by Polar Vantage V, a new generation of heart rate monitor/watch (HRM-watch) to the user, regarding the acute:chronic load ratio (ACLR), based onthe external and internal load measures and examine the measures against psychological and physiological measures before and during a threshold test with VO2max testing.

  Method A five-week prospective study with results and data collected during and after four normal training weeks and during a fifth week with a very high training load. The results from HRM-watchwere then evaluated against the results from physiological and psychological tests. Eight endurance runners were recruited.

  Results Differences in ACLR against the differences in HRR show a R2 value of 0.77 (p<0.05). ACLR signicantly increased with an average of 0.33 from 0.93 to 1.26 (p=0.003, 95 % CI= 0.17 {0.49). Differences in ACLR against dierences in total mood disturbance (TMD) from POMS showin regression analyses a R2value of 0.67 (p=0.05). No significant difference was noted in neither resting HRV (p=0.3, 95% CI= -22.2 { 8.5) or standing HRV (p=0.15, 95% CI= - 4.15 { 20.8).

  Conclusion Based on the result of the present study it can be concluded that training status, well-being and present mood state can be predicted fairly good with the information from the internal and external load measurements from the Polar Vantage V. However, the power of present exploratory study was low due to a low number of included participants. Future research with greater number of participants and an improved study design is needed to verify these interesting findings.

 • 24.
  Olofsson, Jessica
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Sjöström, Julia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Förekomst av dansrelaterade skador, bakomliggande faktorer och förslag till förebyggande åtgärder: - En enkätundersökning på kvinnliga studenter inom yrkesdansar- och danspedagogiska utbildningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dans anses idag inte som en idrott trots att det är en aktivitet som kräver många fysiska färdigheter. Det finns en hög skadefrekvens hos dansare och det är vanligast med överbelastningsskador som främst drabbar underkroppen. Bakomliggande faktorer kan vara hög träningsvolym i relation till för lite vila, låg energitillgänglighet samt otillräcklig idrottsmedicinsk kunskap.

  För att främja ett hållbart yrkesliv för dansare var syftet i denna studie att studera förekomsten av, möjliga bakomliggande faktorer till, samt ge förslag till förebyggande åtgärder till dansrelaterade skador. Studien gjordes på kvinnliga studenter inom yrkesdansar-och danspedagogiska utbildningar i Sverige genom en enkätundersökning. Frågeställningarna angående dansrelaterade skador hos studenterna var: (1) Hur ser skadefrekvensen, samt fördelningen av skador i över- och underkropp ut? (2) Hur ser träningsvolymen, i förhållande till vilan och det upplevda fysiska tillståndet, ut? (3) Hur ser ett dagsintag av måltider ut? (4) Hur ser menstruationscykeln ut? (5) Hur ser den upplevda idrottsmedicinska kunskapen ut?

  148 kvinnliga studenter på utvalda utbildningar fick möjligheten att delta i studien. Enkätfrågor utformades av ansvariga för studien och pilottestades på kvinnliga dansare. En webbenkät utformades och mailades till berörda utbildningar.

  17/148 studenter deltog i enkäten varav nio fullföljde den. Överbelastningsskador (10/14 skador) och skador i underkropp (8/14 skador) samt hög träningsvolym (mer än 16 h/v) (7/13 deltagare) var vanligt förekommande hos deltagarna i denna studie. Majoriteten av deltagarna visade inga tecken på menstruationsrubbningar eller att de åt få måltider, men däremot önskade många att få kunskap om skadeförebyggande träning (7/10 deltagare) och fysiologi (9/10 deltagare).

  Förslag till skadeförebyggande åtgärder var att införa lektioner om skadeförebyggande träning samt screening-kontroller på studenterna, genomförda av idrottsmedicinskt kunnig personal. Framtida forskning är viktig för att klargöra vilken skadeförebyggande träning dansare specifikt behöver.

 • 25.
  Otten, Julia
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för medicin.
  Andersson, Jonas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för medicin.
  Ståhl, Jens
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Stomby, Andreas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för medicin.
  Saleh, Ahmed
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Waling, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Ryberg, Mats
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Hauksson, Jon
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Radiofysik. Department of Radiography and Biomedical Science, Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Svensson, Michael B.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Johansson, Bengt
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Kardiologi.
  Olsson, Tommy
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för medicin.
  Exercise Training Adds Cardiometabolic Benefits of a Paleolithic Diet in Type 2 Diabetes Mellitus2019Ingår i: Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, ISSN 2047-9980, E-ISSN 2047-9980, Vol. 8, nr 2, artikel-id e010634Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The accumulation of myocardial triglycerides and remodeling of the left ventricle are common features in type 2 diabetes mellitus and represent potential risk factors for the development of diastolic and systolic dysfunction. A few studies have investigated the separate effects of diet and exercise training on cardiac function, but none have investigated myocardial changes in response to a combined diet and exercise intervention. This 12-week randomized study assessed the effects of a Paleolithic diet, with and without additional supervised exercise training, on cardiac fat, structure, and function.

  Methods and Results: Twenty-two overweight and obese subjects with type 2 diabetes mellitus were randomized to either a Paleolithic diet and standard-care exercise recommendations ( PD ) or to a Paleolithic diet plus supervised exercise training 3 hours per week ( PD - EX ). This study includes secondary end points related to cardiac structure and function, ie, myocardial triglycerides levels, cardiac morphology, and strain were measured using cardiovascular magnetic resonance, including proton spectroscopy, at baseline and after 12 weeks. Both groups showed major favorable metabolic changes. The PD - EX group showed significant decreases in myocardial triglycerides levels (-45%, P=0.038) and left ventricle mass to end-diastolic volume ratio (-13%, P=0.008) while the left ventricle end-diastolic volume and stroke volume increased significantly (+14%, P=0.004 and +17%, P=0.008, respectively). These variables were unchanged in the PD group.

  Conclusions: Exercise training plus a Paleolithic diet reduced myocardial triglycerides levels and improved left ventricle remodeling in overweight/obese subjects with type 2 diabetes mellitus.

  Clinical Trial Registration URL : http://www.clinicaltrials.gov . Unique identifier: NCT 01513798.

 • 26.
  Räsänen, Nea
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Wedin, Lizette
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Skador, rehabilitering och self-efficacy inom artistisk gymnastik: En kvalitativ studie utifrån tränarens perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka tränarens syn på skador och rehabilitering inom artistisk gymnastik (AG). I studien utforskades även hur self-efficacy kan påverka utförandet, uppkomsten av skador och rehabiliteringsprocessen inom AG. Ytterligare undersöktes hur tränare ser på sin roll gällande atleters rehabilitering och återkomst till idrotten efter en skada. Tidigare forskning har visat att skadefrekvensen inom AG är relativt hög. Det finns dock en begränsad mängd rehabiliteringsprotokoll inom AG. Self-efficacy har bevisats påverka utförandet och rehabiliteringsprocessen. Enligt flera tidigare studier har tränaren en väsentlig roll i rehabiliteringsprocessen, exempelvis i form av emotionellt och informativt stöd.I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Tränarna (N=6) var tillfrågade att reflektera över skadefrekvensen, rehabiliteringsprocessen, self-efficacy och sin roll under rehabiliteringen. Tränarna ansåg överbelastningsskador mest förekommande. Samtliga tränare ansåg dock att osäkerhet och rädsla kan öka risken för skador. Depåpekade vikten av att kunna anpassa sigoch träningen utifrån atleten och dess behov. Tränarna ansåg det viktigt att ha samarbete med medicinsk personal angående skador och rehabilitering. De uttryckte även att tränaren kan påverka gymnasternas självförtroende vilket i sin tur påverkar rehabiliteringsprocessen.Studiens resultatdiskuteras med tidigare studier om skador, rehabilitering, self-efficacy och tränarrollen i atletens rehabilitering.

 • 27.
  Stattin, Sebastian
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Concurrent validity and reliability of a time of-flight camera on measuring muscle’s mechanical properties during sprint running2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recent advancements in 3D data gathering have made it possible to measure the distance to an object at different time stamps through the use of time-of-flight cameras. Therefore, the purpose of this study was to investigate the validity and reliability of a time-of-flight camera on different mechanical sprint properties of the muscle.

  Fifteen male football players performed four 30m maximal sprint bouts which was simultaneously recorded with a time-of-flight camera and 1080 sprint device. By using an exponential function on the collected positional- and velocity-time data from both the devices, following variables were derived and analyzed: Maximal velocity (nmax), time constant (t), theoretical maximal force (F0), theoretical maximal velocity (V0), peak power output (Pmax), F-V mechanical profile (Sfv) and decrease in ratio of force (Drf).

  The results showed strong correlation in vmax along with a fairly small standard error of estimate (SEE) (r = 0,817, SEE = 0,27 m/s), while t displayed moderate correlation and relatively high SEE (r = 0,620, SEE = 0,12 s). Furthermore, moderate mean bias (>5%) were revealed for most of the variables, except for vmax and V0. The within-sessions reliability using Intraclass correlation coefficient (ICC) and standard error of measurement (SEM) ranged from excellent to poor with Pmax displaying excellent reliability (ICC = 0,91, SEM = 72W), while vmax demonstrated moderate reliability (ICC = 0,61, SEM = 0,26 m/s) and t poor(ICC = 0,44, SEM = 0,11 s).

  In conclusion, these findings showed that in its current state, the time-of-flight camera is not a reliable or valid device in estimating different mechanical properties of the muscle during sprint running using Samozino et al’s computations. Further development is needed.

 • 28.
  Vikberg, Sanna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin.
  Feasibility and experience of a digitalized resistancetraining program in older adults: A mixed method approach2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The world’s population is rapidly becoming older and many older adults suffer fromsarcopenia; low muscle mass and function, which may lead to falls, fractures and death. Although it is widely known that resistance training (RT) prevent loss of muscle mass and function, the prevalence of RT among older adults is low. The aim of this feasibility study was therefore to explore the effectiveness and describe user experience of a digital RT program in 31 men and women 71 years of age with low muscle mass. The outcome measures were changes in lean mass and physical function. Semi structured one-to-one interviews with eight participants were also made to get a greater view of participants experience of the digital training. The material was transcribed and analysed with qualitative content analysis. Significant improvements in lean body mass was observed (p=0.041), as well as chair stands and grip strength (p<0.05 for both) for the functional measures. Two themes emerged fromthe content analysis; “A feeling of a physical and mental change” and “Importance of being confirmed but at the same time be self-dependent“. The themes captured the participantsexperience and feasibility of the intervention, where a sense of how the body was changing and the importance of well-being were described. These findings indicate that this digital RTprogram was effective in increasing muscle mass and function. Combined with participants experiences, this intervention may lead to better compliance to RT. More research is needed to asses changes in a long-term perspective.

1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf