umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Eklund, Niklas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Globalization, europeanization, and administrative reform2008In: Handbook of Administrative Reform: An International Perspective / [ed] Eklund, N., & Killian, J, New York: CRC Press, 2008, p. 3-24Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Eriksson, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Isaksson, Joakim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Wimelius, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Utvärdering av insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Umeå 2012-2013: slutrapport2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna slutrapport redovisas en utvärdering av hur mottagningssystemet och samhällets insatser för ensamkommande barn och ungdomar har utformats och fungerat i Umeå kommun under perioden 2012-2013. Rapporten har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet ”Hur fungerar samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar?” och handlar om flyktingungdomars introduktion och etablering i det svenska samhället.

  En av slutsatserna är att det saknas en tydlig politisk styrning och vägledning av mottagandet av ensamkommande i Umeå och att aktörerna i hög grad själva har fått tolka sina uppdrag och samordna insatserna. En annan slutsats är att samhällets insatser har bidragit till att stödja, stärka och förbereda ungdomarna på att leva i Sverige och till att socialisera dem till vad som förväntas och krävs för att anpassa sig i det svenska samhället, men det finns stora utmaningar när det gäller ungdomarnas fortsatta integration i samhället.

  I rapporten presenteras också rekommendationer för hur mottagandet kan utvecklas. Bland annat rekommenderas att de olika aktörernas uppdrag förtydligas och att en mer utvecklad målsättning och vägledning för Umeå kommuns mottagande av ensamkommande arbetas fram. Aktörerna bör också utveckla och pröva nya sätt att främja ungdomarnas integration i samhället som bättre tillvaratar resurser i civilsamhället.

  Forskningsprojektet har utvecklats och genomförts av en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Umeå universitet i samverkan med Umeå kommun och KFUM i Umeå. Projektet har medfinansierats av Europeiska Flyktingfonden.

 • 3.
  Eriksson, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Isaksson, Joakim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Wimelius, Malin E
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Utvärdering av insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå: delrapport2013Report (Other academic)
 • 4.
  Ghazinour, Mehdi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University.
  Hansson, Jonas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University.
  Lauritz, Lars Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University.
  Mojgan, Padyab
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Population Studies (CPS).
  Sundqvist, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Ögren, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport tar sin utgångspunkt i den svenska regeringens ställningstagande att barn som inte anses ha skyddsbehov eller andra skäl att stanna i Sverige ska kunna återvända hem på värdiga sätt. Samma regering har dock också tydligt uttalat att antalet av- och utvisningar väsentligen ska öka i förhållande till tidigare år. Det är den potentiella spänningen mellan skarpa krav på effektivitet i av- och utvisningsärenden å ena sidan och kraven på värdighet, respekt för mänskliga rättigheter och barnets bästa å den andra, som undersöks i den här rapporten. Fokus ligger på hur centrala aktörer förhåller sig till och tolkar dessa krav och på vad deras respektive förhållningssätt och tolkningar betyder för samverkan dem emellan.

  Tre fallstudier i kommuner av varierande storlek belägna i de geografiskt åtskilda länen Västerbotten, Skåne och Värmland har genomförts. Fallstudierna bygger på totalt 49 intervjuer med handläggare på Migrationsverket, socialsekreterare, gode män, HVBpersonal och poliser – alla verksamma som centrala aktörer vid av- och utvisningar. I analysen av det insamlade materialet betraktas de professionella aktörerna (de gode männen undantagna) som gräsrotsbyråkrater med vida handlingsutrymmen. Det som undersöks är i vilken utsträckning de anser sig kunna omsätta de politiska målsättningarna om ökad effektivitet och bibehållen värdighet i praktiken. För att kunna analysera vad det är som utmärker samarbete och samverkan mellan aktörerna används teorier om interorganisatorisk samverkan.

  De huvudsakliga slutsatser som framkommit i rapporten är att uppfattningar om och förhållningssätt till det effektiva och värdiga återvändandet skiljer sig åt bland de olika aktörerna i Västerbotten, Skåne och Värmland. Aktörerna gör egna tolkningar av begreppen effektivitet och värdighet, i vilka mening skapas utifrån professionella erfarenheter, roller och uppdrag. De största skillnaderna i uppfattning och tolkning har återfunnits mellan aktörskategorierna, inte mellan de tre fallstudierna. Polis och Migrationsverk anser generellt att effektivitet och värdighet går att förena. Poliserna och tjänstemännen på Migrationsverket har jämfört med de andra aktörerna oftare ett uttalat legalt perspektiv och ser både värdighet och respekt för barnens mänskliga rättigheter som inbäddade i det juridiska ramverket. Socialsekreterare, HVB-personal och gode män anser däremot generellt att ett återvändande mot ett barns vilja inte någonsin kan bli värdigt. De är också mer benägna att se det som att Barnkonventionen i relation till utlänningslagen hamnar i underordnad ställning. Vissa likheter mellan aktörerna har också kunnat identifieras. Samtliga betonar gott bemötande, god kommunikation och tydlig information i relation till de barn som fått av- eller utvisningsbeslut.

  Aktörernas olika förhållningssätt får konsekvenser för deras samverkan. Överlag kan samverkan i samtliga undersökta kommuner beskrivas som begränsad, oklar, personberoende och utan gemensamma mål. Aktörerna uttrycker brist på tillit och många upplever en känsla av ensamhet i sina roller. Goda erfarenheter av samverkan finns visserligen men det är tydligt att skilda professionella normer, organisationskulturer, erfarenheter och perspektiv försvårar samverkan.

 • 5.
  Ghazinour, Mehdi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Jonas
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Lauritz, Lars Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University.
  Padyab, Mojgan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sundqvist, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Eklund Wimelius, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Ögren, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En resa med tvång: erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarn2015Report (Other academic)
 • 6.
  Ghazinour, Mehdi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Jonas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Lauritz, Lars Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University.
  Padyab, Mojgan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sundqvist, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Ögren, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ensamkommande flyktingbarns återvändande: om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar2014Report (Other academic)
 • 7.
  Hansson, Jonas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University.
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Police Education Unit at Umeå University. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wimelius, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Police officers' use of discretion in forced repatriations of unaccompanied, asylum-seeking refugee children: balancing efficiency and dignity2015In: International Journal of Social Work and Human Services Practice, ISSN 2332-6832, E-ISSN 2332-6840, Vol. 3, no 3, p. 101-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many countries in the European Union (EU)—among them Sweden—are engaged in accelerated removals of refugees, including unaccompanied, asylum-seeking refugee children. Based on the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), international directives and national policies prescribe that the dignity of refugees must be respected when they are forcibly repatriated to their countries of origin. Simultaneously however, the government demands that police services improve their efficiency by continuously increasing the number of forced repatriations, something that prompts a question on the relationship between efficiency and dignity. To what extent is there a conflict between these two goals? Against this backdrop, the aim of this paper is to explore and analyse how Swedish police officers perceive their participation in forced repatriations of unaccompanied, asylum-seeking refugee children. Interviews with police officers were conducted and analysed drawing on Lipsky's street-level bureaucracy perspective. The findings show that police officers use discretion to create individual perceptions of what constitutes an efficient and dignified repatriation. One main conclusion is that they perceive no conflict between efficiency and dignity. The police officers' own interpretations of what dignity is make it cognitively possible for them to combine efficiency and dignity.

 • 8.
  Lidström, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Eckerberg, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Johansson, Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Konsolidering och breddning: 2000-20152015In: 50 år med Statsvetenskap i Umeå / [ed] Anders Lidström och Gunnel Gustafsson, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet , 2015, p. 53-83Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Wimelius E., Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Engberg, Jan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Crisis Management through Network Coordination: Experiences of Swedish Civil Defence Directors2015In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 23, no 3, p. 129-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we explore and analyse Swedish Civil Defence Directors’ views on coordination and cooperation in crisis management. The directors work at County Administrative Boards (CABs) which by law are required to coordinate all relevant actors – national agencies, municipal, private and voluntary – by leading their cooperation in extraordinary events. How do CABs manage this, especially against a backdrop of increasing demands on clarity, command, control and explicit goals in crisis management? Through the lens of research on governance we analyse the directors’ views and find that although they support horizontal, inter-organizational network based coordination and cooperation, there is frustration regarding the decision-making capacities of the CABs, the lack of conflict management mechanisms in networks and resource allocation.

   

   

 • 10.
  Wimelius E, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Isaksson, Joakim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar : förutsättningar för mottagandet och kunskapsläget2012Report (Other academic)
 • 11.
  Wimelius, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Islamism och demokrati2003In: Invandrare och minoriteter, ISSN 1404-6857, no 4, p. 28-31Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Wimelius, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  On Islamism and modernity: Analysing Islamist ideas on and visions of the Islamic state2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation is a study of Islamist ideas on and visions of the Islamic state. It begins with the observation that although a growing amount of research explores Islamism; few studies closely investigate Islamist ideas. The aim of this dissertation is to empirically and theoretically contribute to the understanding and interpretation of contemporary Islamism and its intellectual origins. Sayyid Qutb, Abu al-Ala al-Mawdudi and Ruhollah Khomeini are generally considered as sources of inspiration to Islamists currently active. Their ideas are analysed and compared to those of two Islamist parties; the Jamaat-e-Islami (JI) in Pakistan and the Front Islamique du Salut (FIS) in Algeria.

  Islamism is part of a global religious resurgence that has taken many politicai and other social scientists by surprise. According to modernization and secularisation theories, such a resurgence was not to be expected. The focus in this study is therefore on the relationship between visions of the Islamic state and modernity. In this respect, two theoretical positions are critically assessed; one stating that we should understand Islamism in terms of a rejection of modernity and the other that Islamism can be understood and interpreted as an expression of there being multiple or alternative modernities. A key issue in this regard revolves around the question of how modernity is alternative and what that means. A content-oriented analysis of ideas — based on a social constructivist approach and anchored in practical hermeneutics - is utilized in the reconstruction and analysis of Islamist texts. A framework for analysis is developed in which dimensions of modernity are constructed. Islamist ideas on and visions of the Islamic state are analysed in terms of what is rejected, accepted or possibly added to these dimensions.

  The empirical contribution to research on Islamism is the content-oriented analysis of Islamist ideas. This analysis also helps to explore similarities and differences between the ideas of Qutb, Mawdudi and Khomeini and those of the JI and the FIS. The comparisons show that Islamist ideas are under evolution; there are important differences between the two contemporary parties and their sources of inspiration. Moreover, the content-oriented analysis reveals the complexity of the relationship between modernity and visions of the Islamic state. The theoretical contribution involves both theory-testing and theory-development. It is concluded that theories of multiple or alternative modernities, with some reservations, can be applied to Islamist ideas on and visions of the Islamic state.

 • 13.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Humanitarian Interventions as Neo-Colonialism?: Perspectives from the Muslim World2006Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Islamska stater2005In: Religion och politik / [ed] Magnus Hagevi, Malmö: Liber , 2005, 1, p. 187-206Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Mänskliga rättigheter, svenska myndigheter och svensk polis2013In: Polisen - verksamhet och arbete / [ed] Niklas Eklund och Lena Landström, Malmö: Liber, 2013, 1:1, p. 41-65Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Religionsfrihet och demokrati i Sverige2002In: Mennesker & rettigheter, Nordic Journal for Human Rights, no 1, p. 57-69Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The future of military interventions in international relations2007In: International Trends Analysis: Yearbook 2007 / [ed] H Edström & Å Wiss, Stockholm: FOI Swedish Defence Research Agency , 2007, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Wimelius, Malin E.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The United Nations 2017-2027: Radical reform, muddling through or retreat?2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Wimelius, Malin E.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Gustafsson, Gunnel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Exploring Policy Responses to "honour related killings" in the Nordic countries2006Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Wimelius, Malin E.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kite, Cynthia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Arguing against new international norms: a preliminary examination2008Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Wimelius, Malin E.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kite, Cynthia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Resisting International Norms2007Conference paper (Refereed)
 • 22.
  Wimelius, Malin E.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Nord, Douglas C.
  Comparing migration and integration politics in the Nordic Countries2006Conference paper (Refereed)
 • 23.
  Wimelius, Malin E.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Nord, Douglas C
  Migration and Integration Policies in the Nordic Countries2005Conference paper (Other academic)
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf