umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Adapting sports to children - from vision to practice2017In: Book of Abstract EASS 2017: The Values of Sport: between tradition and (post) modernity / [ed] Irena Slepičková, Prague, Czech Republic, 2017, p. 74-74Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The scientific knowledge about how sport are adapted to the child’s preferences, needs and circumstances in different sports is flawed. It also means that the knowledge of the effects of alternative models for children’s sport are largely missing. The purpose of this study was to analyse how sport organizations within the Swedish sport system works to adapt sports and sport-practices to suite children better – and how the goals based on the visons of sport federations were implemented in the practice of children’s sport in sport clubs. Further, the aim was to investigate how coaches and children in sport clubs experienced the adaptions of sports initiated by sport federations. The research was inspired by a system theoretical approach and conducted within a qualitative framework. The empirical data was derived from semi-structured interviews with 31 people from the sports basketball, floorball and track-and-field. The sample consists of seven sport federation representatives (national and regional level), 12 sport-club coaches and 12 children between 10 and 13 years. The results indicated that the examined sport activities were experienced to be relatively well adapted to the children, however there are still much that needs to be changed. Furthermore, the results showed that national sports federations applied different strategies for implementation of the adaptions of the sport and sport-practices to children at the sports club level. The different strategies were; the governing strategy (basketball), the testing strategy (floorball) and the education strategy (track and field). Overall, this study contributes to a deeper understanding of possibilities and difficulties for sport organizers to develop children’s sport in accordance with a child perspective and of the meaning of cooperation within the Swedish sport system to implement visions and policies at club level. 

 • 2.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  An analysis of the dual role of being a "parental-coach" and a "coach-child" in child and youth sport2016In: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference: Book of Abstracts / [ed] Adam B. Evans, Glen Nielsen, Lone Friis Thing and Laila Ottesen, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport , 2016, p. 69-70Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to the large number of coaches coaching their own child in Swedish sport clubs, there is a need for studies about the dual role of being a coach and a parent to a child in a sport group. The aim of this study was to investigate the phenomenon of being a "parental coach" and a "coach child" in sport in the light of current childrearing discourses. By answering questions regarding what it means for the child athlete to have its father or mother as a team sport coach, and what it means for the parent to coach their own child this study starts to fill the research gap in this area. The method used was semi-structured interviews with seven “parental coaches” and six “coach children” aged 13-15 years old. A phenomenological analysis shows that there are both significant advantages and disadvantages with the dual roles of being a “parental coach” and a “coach child” in sport. The most salient advantages are the parents’ possibilities to influence their own child’s behaviour in the sport context as well as their athletic development and that the dual roles also provides opportunities for the parent and the child to spend time together and socialize. On the other hand, the disadvantages showed to be about the child’s difficulties to deal with critique from their parent and that the “parental coach” sometimes have higher demands on their own child’s behavior and sport performance compared to the other children. However, the results also shows that a “coach child” more easily is defying their “parental coach” than other coaches. Overall the study indicated this social relation requires children and parents to develop strategies to deal with the situation. One strategy used is to switch between the roles as coach/parent and athlete/child, in sport situations and at home. 

 • 3.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Anpassningar av idrott till barn: från vision till praktik inom tre idrotter2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom den svenska idrottsrörelsen pågår utvecklingsarbeten inom flera idrotter för att anpassa verksamheten bättre till barn. Det finns således ett intresse och en vilja att på olika nivåer arbeta med att anpassa idrottsverksamheten till barnen, men ibland upplevs också en osäkerhet över vad som är mest lämpligt att göra och hur det ska genomföras. Även den vetenskapliga kunskapen är otillräcklig gällande hur olika idrotter kan anpassas till barn på bästa sätt. Det saknas djupare analyser av de förändringar som gjorts i olika idrotter hittills, varför mer forskning behövs. Anpassningsarbetet handlar om ett samspel i en idrottskultur mellan visioner och praktiska handlingar, från förbund till förening och i ett idrottssystem, vilket synliggörs av en baskettränare i studien: ”Jag gillar det som förbundet gått ut med – att målet inte är att ta fram elitspelare, utan målet är att barnen ska få ett livslångt intresse. Jag har tagit fasta på det.”

  Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera den svenska föreningsidrottens utvecklingsarbete när det gäller att anpassa olika idrotter och idrottsverksamheter till barn och unga. Studien baseras på intervjuer med 31 personer från idrotterna basket, innebandy och friidrott. Urvalet består av 7 förbundsrepresentanter, 12 tränare och 12 barn mellan 10 och 13 år. Vidare har jag besökt dessa idrottsverksamheter vid några tillfällen. Resultaten visar att de undersökta idrottsverksamheterna i basket, innebandy och friidrott med aktiva barn i 10–13 års ålder upplevs vara relativt bra anpassade till barnen, men att det samtidigt finns mycket kvar som behöver förändras och utvecklas. Det unika med denna studie är att både barn och vuxna har deltagit, vilket gör att barnens perspektiv har inkluderats och synliggjorts. Vidare påvisas att specialidrottsförbunden som initierat anpassningarna arbetat på olika sätt och antagit olika strategier för implementering och styrning av idrottsföreningarnas anpassningsarbete. De olika strategierna benämns här styrningsstrategin (basket), prövningsstrategin (innebandy) och utbildningsstrategin (friidrott), vilka fått avgörande betydelse för anpassningsarbetet i olika delar av idrottssystemet. Genom analysen tydliggörs hur anpassning av idrott till barn är en komplex process som behöver förstås och hanteras på flera nivåer inom idrottssystemet – individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. Anpassningar av idrott till barn kan mot bakgrund av brist på säkra modeller med fördel utformas med ett holistiskt barnperspektiv utifrån kunskap och förståelse för hur olika perspektiv, förutsättningar och omständigheter inom idrottskulturen och idrottssystemet har betydelse och samspelar för att passa enskilda barn.

 • 4.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att sluta med idrott: en analys av avslutsprocessen bland idrottens barn och unga2015Report (Other academic)
 • 5.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott2016In: Förening för svensk beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, (SVEBI), forsknings- och utbildningskonferens, Örebro universitet., 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  IntroduktionDet finns många studier gjorda om tränare och förälder inom barnidrott, men forskning saknas helt där fokus riktats mot att studera vad det innebär att vara tränare för sitt eget barn eller att som barn ha sin förälder som tränare. I Sveriges många ideella idrottsföreningar är detta en mycket vanlig situation. Det finns ett stort antal tränare inom barn- och ungdomsidrotten och ungefär två tredjedelar av alla barn i skolåldern är med i en idrottsaktivitet. Det betyder att barn och föräldrar spenderar mycket tid tillsammans i anslutning till idrott varför det finns det ett behov av att förstå mer vad dessa dubbla roller innebär och vad de får för konsekvenser för de inblandade. Syfte & teoretisk ramDet övergripande syftet med forskningsprojektet var att undersöka frågor som rör fenomenen att vara "föräldratränare" och "tränarbarn" i barn- och ungdomsidrott. Följande forskningsfrågor har varit i fokus; vad betyder det för barn att ha sin förälder som tränare, och omvänt, vad betyder det för föräldrar att träna sina egna barn; vilka för- och nackdelar upplever föräldratränare och tränarbarn med denna relation; och vilka strategier används av dem för att hantera de nackdelar som uppstår? Studien tar sin utgångspunkt i teorier om fostran, och bygger på Smeyers (2010) and Wheelers och Greens (2014) beskrivning av det ett strukturellt och kulturellt förändrat samhället och hur föräldrarollen därmed har omdefinierats. Det finns en tendens om att tala om barn idag som att de befinner sig i ett risk- och rättighetssamhälle, och för att skydda barnen så involverar sig föräldrarna mer i barnens liv.MetodStudien baseras på data från intervjuer med 13 informanter varav 7 är föräldratränare (6 män och 1 kvinna) och 6 är tränarbarn (4 flickor och 3 pojkar) mellan 13 och 15 år (Se tabell 1). Deltagarna har 3-8 års erfarenhet av dessa dubbla roller från idrotterna ishockey och innebandy. Analysen genomfördes med inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv.ResultatResultaten visar att de huvudsakliga fördelarna med att vara tränare för sina egna barn centrerar kring att vara en del av det egna barnets fostran och socialisation men också den glädje de upplever av att få vara tillsammans med sitt och andras barn i en utvecklingsmiljö. Det handlar om att få vara en del av det egna barnets utveckling och lärande under barndomen eller att dela sitt intresse för idrott med barnen. De nackdelar som föräldratränare upplever är att kunna hantera relationen till sitt eget barn som tränare respektive förälder, men också den relationen som skapas till andra barns föräldrar samt att balansera mellan att fostra och utveckla det egna barnet rättvist i förhållande till andras barn. Fördelarna som tränarbarnen upplever med att ha sin förälder som tränare är att de känner sig tryggare och att de får mer tid att socialisera och vara tillsammans med föräldern såväl som tränaren. Nackdelar som tränarbarnen erfar är att föräldratränaren har högre krav på dem, att det är svårt att hantera det känslomässiga i relation till föräldern som tränare men också att hantera hur andra tänker om att de har denna relation. För att hantera de nackdelar föräldratränare och tränarbarn upplever har de lärt sig att använda några olika, mer eller mindre medvetna, beteendestrategier. En huvudsaklig strategi som både föräldratränare och tränarbarn använder är att distansera sig från varandra som barn och förälder i anslutning till idrotten (distans-strategi). En annan central strategi för föräldratränare för att hantera relationen med andra föräldrar är att använda en rättvise-strategi medan en mindre vanlig kan benämnas att sluta-strategin. DiskussionSlutsatserna som dras är att det finns såväl fördelar som nackdelar med att vara föräldratränare och tränarbarn i lagidrott. Det är särskilt problematiskt när uppfattningarna inte stämmer mellan hur andra upplever föräldratränarens beteende i fråga om rättvisa, i förhållande till hur de själva som föräldratränare och tränarbarn upplever det. Helt klart är relationen är svår att hantera för tränarbarnen då den strategi som finns innebär att man vid vissa tidpunkter ska tänka bort föräldra-barn-relation som de faktiskt har.

 • 6.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar2011In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 20, no 1, p. 29-33Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barns perspektiv på barnrättsperspektivet2011In: För barnets bästa – en antologi om idrott ur ettbarnrättsperspektiv / [ed] Johan R. Norberg & Johan Pihlblad, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2011, p. 111-128Chapter in book (Refereed)
 • 8.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Child-rearing in public spaces: the challenging dual-role relationships of parent–coaches and child–athletes of coaches in Swedish team sports2018In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the challenges of being either a parent–coach or a child–athlete of a coach within the context of Swedish youth sport. Conceptually, the paper draws on educational and sociological theories regarding changing perspectives in child-rearing. The results are based on data gathered from interviews with parent–coaches and child–athletes (ages 13–15) of coaches involved in team sports. The results indicate that a range of meanings emerged through these unique sets of interactions, resulting in both positive and negative experiences for both children and their parents. To manage the perceived challenges, four behavioural strategies were used including: fairness, distancing, defence, and quitting. Overall, this study provides a deeper understanding of the challenges of these unique dual roles in relation to contemporary child-rearing perspectives.

 • 9.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Children and coaches about the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)2012In: Sport in globalised societies : Changes and challenges: Book of Abstracts : 9th conference of the European Association for Sociology of Sport / [ed] Torsten Schlesinger, Sandra Günter, Yvonne Weigelt-Schlesinger and Siegfried Nagel, Waxmann Verlag, 2012, p. 136-136Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines Swedish child sport in relation to the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). In 1989, United Nations (UN) decided that children under 18 years old needed a convention for special care and protection. UNCRC is a legally binding international instrument that incorporates the full range of human rights for children. The Swedish Sport Confederation has since 2009 included a child rights perspective in their policy guidelines for child sport in Sweden. This paper draws on a study of children’s and coaches perceptions about children’s right to express their opinions, right to life and development, right to a nondiscrimination environment, right to protection from any forms of violence and that the best interests of the child is a primary consideration (UNCRC: article 2, 3, 6, 12 and 19). Data were gathered through interviews with 12 children and 6 coaches from the team sport floorball and the individual sport equestrian. Written life stories were also collected from each child. The preliminary results show that issues related to children’s rights are considered, by coaches as well as children, to be of most importance but it is never or seldom discussed in the clubs or in their sport environments. The results illuminate that neither children nor coaches are aware that the children’s rights according to UNCRC also apply to children’s sports. One difficulty to act seems to be that sport clubs do not have developed actions plans to separate a coach from his or her task if they do not follow children's rights. Overall this study contributes to a deeper understanding of the opportunities and challenges for sport clubs to work according to children’s rights.

 • 10.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Children’s views on Sport and Human Rights in Sweden2013In: Sociology and Sport in Face of New Challenges: The 10th European Association for Sociology of Sport Conference / [ed] Álvaro Rodríguez Díaz, David Moscoso Sánchez, Jesús Fernández Gavira, José Vinas Rodríhuez and Francisco Pires Vega, Cordoba, 2013, p. 54-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines Swedish child sport in relation to Human Rights, and more specifically to the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). In 1989, United Nations (UN) decided that children under 18 years old needed a convention for special care and protection. UNCRC is a legally binding international instrument that incorporates the full range of human rights for children. The Swedish Sport Confederation has since 2009 included a child rights perspective in their policy guidelines for child sport in Sweden. This paper draws on a study of children’s perceptions about children’s right to express their opinions, right to life and development, right to a non-discrimination environment, right to protection from any forms of violence and that the best interests of the child should be a primary consideration (related to article 2, 3, 6, 12 and 19 in UNCRC). In this paper results from group interviews with 12 children, ranging from 12 to 16 years of age participating in the individual sport Equestrian and the team sport

  Floorball, are presented. Written life stories were also collected from each child. The preliminary results highlight the fact that children are unaware of that the UNCRC should applies in sport and they also have very limited knowledge about what it stands for. But the results also show that issues discussed related to UNCRC are considered by the children to be of most importance. This study contributes to a deeper understanding of the children’s views and the challenges for sport clubs to work in accordance with children’s rights and the UNCRC.

 • 11.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Dropping out from sport: An analysis of the disengagement process and reasons for young girls to quit playing floorball2015Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Dropping out from sport: An analysis of the disengagement process and reasons for young girls to quit playing floorball2016In: Proceedings of 51th ISSA World Congress of Sociology of Sport, Budapest, 2016, Hungary.: Sport, Global Development, and Social Change, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many girls and boys quit sport in their teens. The reasons for this have eluded scientists and sports organizations for many years. The aim of this study was to understand why girls quit sport and to increase knowledge about what sport clubs can do to prevent girls from dropping out from floorball. Particular focus was directed towards the disengagement process which girls undergo when making the decision to quit their sport participation. The study draws on Ebaughs (1988) sociological theory of the disengagement process and is based on data from 24 semi-structured interviews with 12 girls aged 13-18 years (n=12) and with one parent of each of the girls (n=12). The results show that the disengagement process can take from a few months up to two years before the girl takes the final decision. Six factors were identified as the main reasons for the girls to quit their sport with the results indicating that a combination of three to four factors are involved. The most salient factors were an increased focus on sport performance and results, changes in the team's formation, new coaches and changes in the coach's attitudes, interest in other activities or sports, lack of time and high demands on themselves. The results indicate that changes within the sport were critical to the girls’ decision. Overall, the research contributes to a deeper understanding of the disengagement process and the reasons for girls dropping out of sports in their teenage years.

 • 13.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Sport Sciences.
  Emotional abuse in children’s sport – coaches and children’s perspectives2019In: In proceedings of 16th EASS Conference, Bø, 2019, Norway, 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Child protection has risen rapidly at the Swedish sport policy agenda in recent years as in other European countries. However, despite the United Nations Convention on the Rights of the Child it has been shown that children are not protected enough from being abused in sport. There is a lack of research on emotionally harmful behaviours in children’s sport, though more prevalent compared to other forms of abuse for example sexual abuse. The aim was to study the existence, experiences and effects of emotional abuse among 13-18 years old Swedish athletes and coaches. Data were gathered through semi-structured interviews with 21 participants, 15 children and 5 coaches. The results show that emotional abuse occurs both between athletes, and between coaches and athletes. The most commonly forms of emotional abuse were verbal abuse, non-verbal abuse, neglect and lack of attention. However, the abuse reported were often were linked to children’s sport performance.

 • 14.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Sport Sciences.
  Fler Flickor i Innebandy: Ett forskningsprojekt om flickor som slutat spela innebandy2014In: Förening för svensk beteendevetenskaplig idrottsforskning, SVEBI, forsknings- och utbildningskonferens 2014, Kristianstad, Sweden, SVEBI , 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many girls and boys quit sport in their teens. The reasons for this has eluded scientists and sports organizations for many years. This study was performed on behalf of the Swedish Floorball Association with the aim to understand why girls quit floorball during their teenage years and to increase knowledge about what sport clubs can do to prevent girls from quitting. Special focus was directed towards the disengagement process which the girls undergoes when they take the decision to quit their sport participation. The study is based on data from 24 semi-structured interviews with 12 girls aged 13-18 years and with one parent from each of the girls (n=12). The results showed that the disengagement process can take from a few months up to two years before the girl takes the final decision. A combination of different factors was found as the most common main reason to quit, and six critical factors were identified as crucial for the decision. The observed critical factors was; an increased focus on sport performance and results, changes in the team's formation, new coaches and changes in the coach's attitudes, interest in any other activity or sport, lack of time and high demands on themselves. Often a girl had quit due to a combination of three to four of these factors. The results indicated that the critical factors connected to the girls' decision often was related to changes from the way it was earlier in younger years. Furthermore, the results showed that parents were involved in the girls’ disengagement process, while representatives from the sport clubs were almost absent. Therefore, the representatives of sport clubs have limited knowledge about who the girls are and why they are thinking about quitting the sport. This means representatives are less able to adopt accurate strategies or to implement appropriate interventions to reduce the drop-out rate. One message to the sport organisations is therefore to develop strategies for dealing with the members’ thoughts and feelings about their sport participation and be especially aware of how changes in sport, in a combination with other critical factors, may affect the athletes’.

 • 15.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gendered socialization among girls and boys in children’s football teams in Sweden2011In: Soccer & Society, ISSN 1466-0970, E-ISSN 1743-9590, Vol. 12, no 6, p. 820-833Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the process of gender socialization in girls’ and boys’ football teams in Swedish children’s football. The article draws on data gathered from ethnographic fieldwork over two years which involved observations of the daily life of children’s football, and interviews with 11–12-year-old girls and boys, their coaches and parents in two sex-segregated football teams. The study is inspired by Connell’s gender theory (Connell, Gender, 2002), which provides support for the view that gender is a process of social construction in which children actively participate. An analysis of the ways the girls and boys talk about football and gender demonstrates how girls and boys produce a certain gender performance in the social interaction and how they relate to a male standard that exists in children’s football. Overall, this article contributes to a deeper understanding of the relationships between girls and boys and how children contribute to gendered socialization in sport. This article also discusses the relevance of gender equality work in child sport.

 • 16.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Sport Sciences.
  Hur är det egentligen att vara föräldratränare och tränarbarn?: 2018In: Centrum för idrottsforskning 30 års-jubileumskonferens: Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott. Stockholm, 15-16 oktober 2018 / [ed] Centrum för idrottsforskning, 2018Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "In different sports worlds": Socialisation among children, coaches, and parents in girls' and boys' football teams2015In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 12, no 2, p. 187-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Taking the sporting triangle as its point of departure, this study aims to investigate the process of socialisation among the children, coaches, and parents who are involved with club-organised girls' and boys' football teams. The study was inspired by a sociocultural perspective and by the new sociology of childhood, which views children as actively participating in the construction of childhood. This article draws on data gathered from ethnographic fi eldwork conducted during eight months over a two-year period, which included 60 observations of children's football and interviews with 38 girls and boys (11–12 years old), seven coaches, and eight parents involved with football teams in a Swedish sports club. One overall conclusion about the process of socialisation was that the children, coaches, and parents had different views on what was most valuable in children's football, and these affected what they expected of each other, as well as how they interacted and behaved. It is concluded that children, coaches, and parents operate in what is referred to as different sports worlds based on different predominating behavioural patterns. This article contributes to a deeper understanding of the process of socialisations in the sporting triangle and of how children, coaches, and parents contribute to socialisation in sports.

 • 18.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Swedish child sport and United Nations convention on the rights of the child2011In: People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference / [ed] Tor Söderström, Josef Fahlén and Kim Wickman, Umeå: Department of Education, Umeå University , 2011, p. 177-177Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  The gap between formalised children's rights and children's real lives in sport2017In: International Review for the Sociology of Sport, ISSN 1012-6902, E-ISSN 1461-7218, Vol. 52, no 4, p. 470-496Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to use the theoretical standpoint of sociology of childhood to enhance understanding about how children's rights, as outlined by the United Nations Convention on the Rights of the Child, are experienced by child athletes and adult coaches in the context of sport clubs in Sweden. Data were gathered through semi-structured interviews with children and coaches in floorball and equestrian sports during the years 2011 and 2012. The results showed that neither child athletes nor adult coaches were aware that the United Nations Convention on the Rights of the Child has been incorporated into Swedish sport policy; they also lack knowledge of the convention's content. After interviews about selected rights were conducted, it was evident that children and adults both considered the themes of those rights to be of utmost importance. However, they did not find the convention meaningful as a policy document, and no systematic, deliberate or preventive work with regard to the rights of the child was experienced in the sport clubs. This paper discusses some challenges in the children's sport context, including children's rights, the social ordering of children and adults and the goal of making children's sport a safe activity for children.

 • 20.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  To be a "coach parent" and a "coach child" in sport in the light of changing childrearing discourses2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn i lagidrotter i det svenska samhället. Referensramen utgörs av teorier om hur föräldrarollen omdefinierats i ett föränderligt samhälle och hur det kan påverka föräldrars erfarenheter och beteende i relation till en idrottsverksamhet. Studien syfte var att undersöka frågor som rör fenomenen att vara föräldratränare och tränarbarn i barn- och ungdomsidrott med fokus på följande forskningsfrågor; vad betyder det för barnet att ha sin förälder som tränare, och omvänt, vad betyder det för föräldern att träna sitt eget barn; vilka för- och nackdelar upplever föräldratränare och tränarbarn; och vilka strategier används av dem för att hantera de nackdelar som uppstår? Forskningsprojektet baseras på intervjuer med sju föräldratränare och sex tränarbarn mellan 13 och 15 år med erfarenheter från ishockey och innebandy. Resultaten visar att de huvudsakliga fördelarna med att vara tränare för sina egna barn centrerar kring att vara en del av det egna barnets fostran och socialisation men också den glädje de upplever av att få vara tillsammans med sitt och andras barn i en utvecklingsmiljö. Det handlar om att få vara en del av det egna barnets utveckling och lärande under barndomen eller att dela sitt intresse för idrott med barnen. De nackdelar som föräldratränare upplever är att kunna hantera relationen till sitt eget barn som tränare respektive förälder, men också den relationen som skapas till andra barns föräldrar samt att balansera mellan att fostra och utveckla det egna barnet rättvist i förhållande till andras barn. Fördelarna som tränarbarnen upplever med att ha sin förälder som tränare är att de känner sig tryggare och att de får mer tid att socialisera och vara tillsammans med föräldern såväl som tränaren. Nackdelar som tränarbarnen erfar är att föräldratränaren har högre krav på dem, att det är svårt att hantera det känslomässiga i relation till föräldern som tränare men också att hantera hur andra tänker om att de har denna relation. För att hantera de nackdelar föräldratränare och tränarbarn upplever har de lärt sig att använda några olika, mer eller mindre medvetna, beteendestrategier. En huvudsaklig strategi som både föräldratränare och tränarbarn använder är att distansera sig från varandra som barn och förälder i anslutning till idrotten (distans-strategi). En annan central strategi för föräldratränare för att hantera relationen med andra föräldrar är att använda en rättvise-strategi medan en mindre vanlig kan benämnas att sluta-strategin.Slutsatserna som dras är att det finns såväl fördelar som nackdelar med att vara föräldratränare och tränarbarn i lagidrott. Det är särskilt problematiskt när uppfattningarna inte stämmer mellan hur andra upplever föräldratränarens beteende i fråga om rättvisa, i förhållande till hur de själva som föräldratränare och tränarbarn upplever det. Helt klart är relationen är svår att hantera för tränarbarnen då den strategi som finns innebär att man vid vissa tidpunkter ska tänka bort föräldrabarn- relation som de faktiskt har. Det kan vara en förvirrande process för barnen att förstå det problematiska med situationen och att de själva riskerar att förlora på att inte kunna hantera det. Under den senaste 10 års-perioden beskrivs ett ökat tryck på dessa relationer, särskilt inom verksamheter med mer elit-orienterad karaktär eller i idrotter med tydliga selektionsprocesser, som exempelvis ishockey i denna studie. Det ökade trycket från andra föräldrar kan ha att göra med den förändring som skett i samhället vad gäller föräldrars upplevelse att barn är i risksituationer (Smeyers, 2010). Detta gör att föräldrar, såväl föräldratränare som föräldrar på sidan av planen, involverar sig mer för att hjälpa, skydda eller sätta press på egna barn och lagets tränare för att barnen ska få chans att lyckas bättre framöver (Wheeler & Green, 2014). Om barnet lyckas i idrotten upplever föräldrarna att de lyckas i sin fostransroll enligt Coakley (2009), vilket kan innebära att föräldrarna banar bredare väg för sitt eget barn än andras vilket får betydelse för deras beteende inom idrotten. Samtidigt som den ideelle ledaren ställer upp utan ersättning främst för att det egna barnet skull finns, en möjlighet att det egna barnet kan ges mer fördelar alternativt mer nackdelar vilket båda upplevs problematiskt på olika sätt.

 • 21.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Utredning om förutsättningarna för idrottsvetenskap som huvudområde vid Umeå universitet2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att lägga upp strategier för framtida utveckling är alltid förenat med en osäkerhet då ingen exakt vet hur framtiden kommer att te sig. Ett sätt är att utgå från det vi anser är de mest korrekta data vi har att tillgå i form av fakta och de trender som kan ses i nutid och i ett historiskt perspektiv. Föreliggande rapport är resultatet av utredningsuppdraget att undersöka förutsättningarna för Umeå universitet att inrätta idrottsvetenskap som huvudområde på olika utbildningsnivåer. I denna utredning läggs olika data fram i form av fakta och uppfattningar hos initierade som underlag för vidare beslut om lämpliga strategier för idrottsvetenskap vid Umeå universitet. Genom muntlig och skriftlig information som samlats in och bearbetats från ett stort antal universitet och högskolor i Sverige visas att det är elva svenska lärosäten som inrättat idrottsvetenskap som huvudområde i någon form. Utredningen visar att många företrädare vid dessa lärosäten är positiva till etableringen av idrottsvetenskap i Sverige men den visar också att det finns nackdelar med huvudområdet och dess utveckling. Slutsatsen i utredningen är att Umeå universitet har mycket goda förutsättningar för att inrätta idrottsvetenskap som huvudområde på grund, avancerad och forskarnivå och bli ett av de ledande lärosätena i Sverige och i Skandinavien för att bidra till vidare utveckling av det idrottsvetenskapliga området inom utbildning, forskning och samverkan.

 • 22.
  Eliasson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ferry, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att utveckla skolans idrottsprofilerade utbildning2015In: Idéer för idrottsutveckling / [ed] Josef Fahlén och Staffan Karp, Stockholm: Sisu idrottsböcker , 2015, 1, p. 159-176Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Eliasson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ferry, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Dörrarna öppnade för mera: En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan2012Report (Other academic)
 • 24.
  Eliasson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ferry, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Manlig idrottsprofilering i grundskolan2012In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 21, no 1, p. 33-37Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Eliasson, Inger Jeanette
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  I skilda idrottsvärldar: barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. Taking the sporting triangle as its point of departure this thesis aims to describe and understand the socialisation processes among children, leaders and parents in girls’ and boys’ football teams, focusing on how the children's perspective is reflected in practice. The study has an ethnographic research approach and is based on field work carried out over two years in one girls’ and one boys’ football team in an ordinary Swedish sports club. Data were generated through 60 participant observations of the daily life of football, and through interviews with 38 children, 7 leaders and 8 parents. It was found that children, leaders and parents have different views concerning what is most valuable in children’s football, which both affects their behaviour and what they expect of each other. One overall conclusion is that children, leaders and parents are in what is referred to as different sports worlds. The sports worlds of the three groups involved in child football are thus based on different logics and this has implications for the social interactions in the teams. The world of children is based in a social logic, particularly in the value of friends. The world of leaders is based in a sporting logic, more specifically in the value of building a high-performance football player. The world of parents is based in an upbringing logic, particularly in the value of what is good for their own child. The social relationships between the children also show how boys and girls relate to a male standard that exists in children's football. The results are discussed in relation to the significance of generation and gender in child football and to the demand that adults take children's specific needs and desires into account more seriously in sport. The thesis also discusses what might constitute a child perspective and how child football can be adjusted to meet the needs and desires of children. In adopting the child’s perspective there is much to be gained from seeing girls and boys as the social actors they are, instead of seeing them as the next generation of adult football players. The thesis also offers a more developed model of the sporting triangle which highlights the importance of interactions between, as well as among, the groups of girls, boys, leaders and parents, as a starting point for further research within the field of child and youth sport.  

 • 26.
  Eliasson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Johansson, Annika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att sluta med idrott: En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Many girls and boys quit sport in their teens. The reasons for this has eluded scientists and sports organizations for many years. This study was performed on behalf of the Swedish Floorball Association with the aim to understand why girls quit floorball during their teenage years and to increase knowledge about what sportclubs can do to prevent girls from quitting. Special focus was directed towards the disengagement process which the girls undergoes when they take the decision to quit their sport participation. The study is based on data from 24 semi-structured interviews with 12 girls aged 13-18 years (n=12) and with one parent from each of the girls (n=12). The results showed that the disengagement process can take from a few months up to two years before the girl takes the final decision. A combination of different factors was found as the most common main reason to quit, and six salient factors were identified as crucial for the decision. The observed critical factors was; an increased focus on sport performance and results, changes in the team's formation, new coaches and changes in the coach's attitudes, interest in any other activity or sport, lack of time and high demands on themselves. Often a girl had quit due to a combination of three to four of these factors. The results indicated that the critical factors connected to the girls' decision often was related to changes from the way it was earlier in younger years. Furthermore, the results showed that parents were involved in the girls’ disengagement process, while representatives from the sport clubs were almost absent. Therefore, the representatives of sportclubs have limited knowledge about who the girls are and why they are thinking about quitting the sport. This means representatives are less able to adopt accurate strategies or to implement appropriate interventions to reduce the drop-out rate. One message to the sport organisations is therefore to develop strategies for dealing with the members’ thoughts and feelings about their sport participation and be especially aware of how changes in sport, in a combination with other critical factors, may affect the athletes´.

 • 27.
  Eliasson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Johansson, Annika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Organisation and leadership changes reasons for teenage girls to drop to out from sport2015In: Proceedings of 20th annual Congress of the European college of Sport Science, (ECSS), Sustainable Sport, in Malmö, Sweden, June 2015, 2015, p. 1-2Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  IntroductionMany girls and boys quit sport in their teens and the reasons for this has eluded scientist and sport organisations for many years. This study was initiated by the Swedish Floorball Association with the aim to understand why many teenage girls quit floorball and to increase knowledge about what sportclubs can do to prevent girls from dropping out. A special research focus was directed towards the disengagement process which the girls undergoes when they take the decision to quit their sport. MethodsThe study is based on data from 24 semi-structured interviews with 12 girls aged 13-18 years (n=12) and with one parent from each of the girls (n=12). The girls belonged to three different floorball clubs geographically spread in Sweden and had quit floorball from 6 months to 2,5 years ago. The study draws on Ebaughs (1988) theory of the disengagement process. ResultsThe results showed that the disengagement process can take from a few months up to two yearsbefore the girl takes the final decision to quit. The process was described by four different phases 1) First doubts 2) Seeking alternatives 3) The Turning point 4) After the decision. While the parents were involved in the process representatives from the sport clubs were almost absent. The longer into the process the girls where the more final their decision became. Six factors were identified asthe main reasons for the girls to quit their sport, often a girl quit due to a combination of three to four of these factors. The most salient factors were an increased focus on sport performance andresults, changes in the team's formation, new coaches and changes in the coach attitudes, interest inother activities or sports, lack of time and high demands on themselves. No one of the girls in this study had been contacted from the sport organisations after they quit. DiscussionThe results points out the impact different changes had for the girls’ decision to quit and the importance for the clubs to be aware of this. It also highlights how the absence of there presentatives from the sport clubs in the girls’ disengagement process led to limited knowledge about the girls’ feelings and thought processes which means they were less able to adopt accurate strategies or to implement appropriate interventions to reduce the dropout rate. One message tothe sport organisations is therefore to develop strategies for how to gather knowledge of their members’ thoughts and feelings about their sport participation and be proactive in their work concerning how to handle changes, group cohesion and coach education. Organisation and leadership in the sport organisations were seen as key areas to develop when the ambition is to lower dropout rates.

 • 28.
  Eliasson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Karp, Staffan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wickman, Kim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Developing sports with a children’s rights perspective?: Intentions, methods, and priorities of development projects in local Swedish sports clubs2017In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 14, no 3, p. 244-264Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze the planned development of sport practice regarding children’s rights through project applications from Swedish sports clubs within the Lift for Sport programme. The study on which this paper reports uses data from a large-scale research project that evaluated this sport-for-all programme and is based on an analysis of 2563 applications within five different national sports organizations. Theoretically, the evaluation study draws on programme theories and analyses financially funded development applications made by the sports clubs. The proportion of applications concerning aspects of children’s rights was 2.4% within the following categories: children’s safety in sports, young people’s views, ethics of children’s sports, and prevention of exclusion and dropout from sport. Those applications were further examined regarding which intentions, methods, and priorities sports clubs were aiming to develop children’s sport to be in line with a children’s rights perspective. The methods used to reach the goals were sometimes the same regardless of intention, and, despite the good intentions and some creative methods used for development, applicants seemed to be uncertain about and searching for which relevant methods to use. The findings can be used to inform the discussion on the design of development programmes, policies, and practices to change children’s sport in the framework of children’s rights.

 • 29.
  Eliasson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Sport Sciences.
  Lindkvist, Louise
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Sport Sciences.
  Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott2018In: Idrottsforskning.seArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Fahlén, Josef
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wickman, Kim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Resisting self-regulation: an analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden2015In: International journal of sport policy and politics, ISSN 1940-6940, Vol. 7, no 3, p. 391-406Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Political programming of sport has become the new orthodoxy in many countries where the strive for a more healthy and civically engaged population is intertwined with an ambition to encourage and make responsible individuals and organizations for meeting societal goals. Although much effort has been put into studying this phenomenon, there is still a shortage of understanding of how, why and with what results sport policy programmes are made and implemented. To address this shortage this article reports on a study of the largest government intervention in sport in Sweden with the purpose of exploring processes of responsibilization and self-regulation at play in the relationship between the government and sport as well as between sport organizations on different levels. Results show how sport has received a more salient position on the government agenda, where more instrumental goals have been accompanied by increased resources to aid in their attainment. This process has assisted in the ambitions to modernize sports organizations by encouraging development through self-regulation. The sports organizations involved have embraced the new goals and resources. However, instead of self-regulating in the desired direction, each organizational level in the sports system has forwarded the responsibility for development to the next level below. This process has left the sports clubs with the full responsibility of meeting the government goals, a responsibility they have not accepted. Understandings of these phenomena and processes are discussed by pointing to the specific institutional landscape and tradition of Swedish sport.

 • 31.
  Fahlén, Josef
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wickman, Kim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Resisting self-regulation: an analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden2017In: Sport policy in small states / [ed] Michael Sam & Steven J. Jackson, Oxford: Routledge, 2017Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Fahlén, Josef
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wickman, Kim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Rights go with responsibilities: an analysis of the extended arm’s length policy in Swedish sport2012In: Book of Abstracts: 9th Conference of the European Association for Sociology of Sport / [ed] Torsten Schlesinger, Sandra Günter, Yvonne Weigelt-Schlesinger and Siegfried Nagel, Waxmann Verlag, 2012, p. 44-44Conference paper (Refereed)
 • 33.
  Karp, Staffan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att utveckla idrottens fostrande dimensioner2015In: Idéer för idrottsutveckling / [ed] Josef Fahlén och Staffan Karp, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2015, 1, p. 45-60Chapter in book (Refereed)
 • 34.
  Karp, Staffan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fahlén, Josef
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Löfgren, Kent
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wickman, Kim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrottslyftets externa utvärdering: Svenska Budo & Kampsportförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Skidförbundet2012Report (Other academic)
 • 35.
  Karp, Staffan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fahlén, Josef
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wickman, Kim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Löfgren, Kent
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Det stora lyftet uteblev2012In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 21, no 1, p. 42-45Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Renström, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Karp, Staffan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Analys av Idrottsvetenskapliga programmet 20142014Report (Other academic)
 • 37.
  Söderström, Tor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bäck, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Persson, Emil
  Svenska Innebandyförbundet.
  Forskningen synar ny spelarutvecklingsmodell2013In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, no 4, p. 38-40Article in journal (Refereed)
 • 38.
  Söderström, Tor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ferry, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Karp, Staffan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Long term athlete development in Swedish floorball: creating conditions for sport development for children and youth?2016In: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference : Book of Abstracts / [ed] Adam B. Evans, Glen Nielsen, Lone Friis Thing and Laila Ottesen, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 , 2016, p. 83-83Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Floorball is the second largest team sport in Sweden. Although it's popularity the number of children who play floorball decreases from age 10 and drops dramatically after age 15 (Swedish Floorball Federation, 2012). To overcome this situation and to counteract exclusion and early specialization the Swedish Floorball Federation adopted a new player development model, the Swedish Floorball Development model (SFD), inspired by the LTAD model (Ford et al., 2011). The main aim with SFD is to allow for better opportunities for all children and youth to develop their skills, regardless of age, sex, ambition and date of birth (Persson & Blååth, 2011). SFD is based on six development levels in which the player should be able to progress between the levels based on growth and maturity. The implementation work started 2012 through information of the concept to all 22 districts and leadership courses. The purpose of this study is to analyze the consequences of the implementation. Data consists of interviews with representatives of 14 out of 22 floorball districts. The results showed that the classification of teams that would be part of a league changed to be based on the development level instead of age, which means that the younger teams can play in a league of elder teams and vice versa. The interviewees point out that the SFD model contributes to more focus on development rather than results, everyone's right to participate but also that individual players can be moved up and down between ages based on their knowledge and skills. Some of the representatives notes that there are risks with the SFD. It could legitimize elite teams at young ages resulting in, for example, exclusion. The study shows overall that SFD contributes to both desired and undesired effects.

 • 39.
  Wickman, Kim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Karp, Staffan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fahlén, Josef
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Löfgren, Kent
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Myrsteg mot en jämställd idrott2012In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 21, no 3, p. 11-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idrottens arbete med jämställdhet och jämlikhet går långsamt. Pengar från Idrottslyftet skulle ge större delaktighet, men de statliga satsningarna har i själva verket lett till få nyheter. Förbunden hänvisar till policydokument men avstår från att arbeta för en långsiktig och hållbar förändring.

 • 40.
  Wickman, Kim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Löfgren, Kent
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eliasson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nordlund, M.
  Gender equality and Sport: an equation difficult to solve2014In: Swedish Journal of Sport Research, ISSN 2001-9475, Vol. 1, no 1, p. 110-137Article in journal (Refereed)
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf