Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brinkfeldt, Niklas
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Idberger, Karl
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Malmros, Bengt
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Att introducera interaktiva lärmiljöer: Dialogduk som pedagogiskt verktyg2015In: NGL 2015 - Next generation learning conference: Book of Abstract, Falun, 2015, p. 55-55Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Umeå universitet driver under åren 2012-2018 ett internt utvecklingsprojekt med syfte att skapa interaktiva lärmiljöer i fysiska rum. Om- och nybyggnationer rustas med rullbara möbler, pekskärmar, projektorer och annan interaktiv teknik. I takt med att dessa miljöer färdigställs aktualiseras behovet av utbildningsinsatser för lärare så att rummen nyttjas i sin fulla potential och inte återfaller till att bli rum för traditionell katederundervisning. Samhällsvetenskapliga fakulteten gav ht-14 Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) i uppdrag att stärka kompetensen bland fakultetens lärare gällande undervisning i dessa nya lärmiljöer. Syftet var att introducera möjligheterna med interaktiva lärmiljöer avseende olika typer av pedagogiska metoder och didaktiska grepp och därmed också avdramatisera teknikens betydelse, något som många lärare uttryckt sig frustrerade över att inte behärska. Studerandeaktiva lärandeformer som pedagogisk modell blev fokus för utbildningsinsatsen och de interaktiva salarna och dess tillhörande infrastruktur var förutsättningen.

  Med inspiration av Luleå tekniska universitets arbete med att professionalisera studentrollen (NU2014) skapade UPL en verkstad som tar stöd i en dialogduk. Dialogduken fungerar som spelplan och anteckningsyta där verkstadsdeltagarna gruppvis tar sig ann ett antal utmaningar. Till stöd för dialogduken skapades även ett case baserat på en lärare som tänker högt om universitetslärares vardag. Caset för deltagarna framåt och de får genom diskussion och tillämpade övningar pröva på rummets möjligheter, analoga så väl som digitala. Alltid med fokus på den pedagogiska aspekten av lärande. Dialogdukens övningar har valts med omsorg och berör allt från omvänd brainstorming, citatark, flipped-classroom till ommöblering av rummet och presentation av egna lärresurser. Som metareflektion får deltagarna även fundera över frågor som rör studenternas grad av ansvarstagande och aktivitet i relation till rummets möjligheter och begränsningar. Verkstaden avslutades med en diskussion om förändringsarbete på den egna institutionen och hur deltagarna ska ta detta vidare på sin hemmainstitution och i sin undervisningsvardag.

  Responsen på denna utbildningsinsats har varit över förväntan. Utvärderingar (skriftliga/muntliga) ger verkstaden högt betyg. Vissa institutioner har hängt upp duken i personalrummet för att påminna om diskussionerna som gick, andra har bett om att få skicka deltagare till öppna uppsamlingsverkstäder på samma tema. Det visade sig vara ett vinnande koncept att få uppleva och praktisera olika möjligheter i rummen istället för att få dem berättade för sig. En annan viktig aspekt som tas upp i utvärderingen var vikten av att avdramatisera tekniken och istället fokusera på förändrade undervisningsformer och den egna praktikens utmaningar.

 • 2.
  Croon Fors, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Science out of Comfort: Ethics as an Act of Violence2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Discomfort, disturbance, disharmony and disgust tend to provoke traditional science and research, bringing about questions of truth in relation to what is to be seen as emotional contamination of results and knowledge production. But what if uncomfortableness is the deal breaker for training our sensibilities and judgement as an important compass of care and ethics? What if the disharmony is an important act of violence when performed on norms and discourses of hegemonic power? Aligned with the theme of this annual meeting we invite contributions that reflect on the extent and limits of our sensibilities as STS scholars, teachers, and activists. We especially seek contributions that speculate on and figure concepts like "dirt", "the uncomfortable" and "matters out of place" in order to attain new critical sensibilities through composition, intra-action and critical reflective practices. With the theme Science out of Comfort, we would like this panel to offer a track of contributions that explore phenomena and concerns that antagonize and ruffle in order to break free — in order to feel and sense how the world is made differently sense-able through multiple discourses and practices of knowledge-making, as well as that which evades the sensoria of technoscience and STS. We welcome contributions that explore how alternative forms of knowledge production can support new critical sensibilities in which disturbances and uncomfortable affects and emotions are used in order to slow down and make room for critical reflection and attention.

 • 3.
  Croon Fors, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Danielsson, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Ethics for Responsible Technologies2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this position paper, a tentative response to questions concerning the role of philosophy in conjunction with recent advancement within the field of HCI (Human Computer Interaction) will be discussed. At the core of our discussion are new demands for responsible research where philosophically informed HCI research can play a fundamental part. Our argument is that philosophically informed HCI research can serve as a foundation for assessing and deliberating relationships between digital designs and quality of life. In our view, such assessments have much to gain by perspectives and critiques already elaborated by HCI scholars. We briefly outline how, in our experience, the basis of Critical Theory and Feminism provides a bracketing foundation for educating and cultivating HCI research that anticipates and assesses potential implications and societal expectations with regard to digital designs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Croon Fors, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Svedmark Ikonomidis, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Things and Devices in Everyday use of Information Technology2002In: Crossroads in Cultural Studies / [ed] Jussi Turtianinen, Miia Lähde, Elina Kokkoniemi-Haapanen, Tampere, Finland: Department of Sociology and Social Psychology , 2002Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Ewins, Kristin
  et al.
  Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Hultgren, Anna
  Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Grysell, Tomas
  PIL-enheten, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Att leda utbildning i akademin: en nationell kartläggning2024Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under senare år har ledarskap av utbildning i akademin diskuterats alltmer i Sverige. Flera forskare har lyft meso-nivån av ledarskapet som central för pedagogisk utveckling (Mårtensson & Roxå 2016; Bolander Laksov & Thomson 2017; McGrath, Roxå & Bolander Laksov 2019; Ewins et al. 2020; Fremstad & Ewins 2023). Trots detta saknas kunskap om hur detta ledarskap ser ut i praktiken.

  Inom regeringens satsning på ett Högskolepedagogiskt lyft 2022–24 fick Högskolepedagogiskt chefsforum (HPCF) i uppdrag att ge en översiktlig nationell bild av hur ledarskap inom utbildning på universitet och högskolor skrivs fram, organiseras och praktiseras. Syftet är att stärka sektorns strategiska pedagogiska ledning av utbildning.

  Kartläggningen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Örebro, Umeå och Göteborgs universitet. Den utgår från ett omfattande empiriskt material som samlas in i tre delar: enkät till chefer för högskolepedagogiska enheter, intervjuer med akademiska ledare på tolv svenska lärosäten samt en genomgång av styrdokument. Intervjuerna berör uppdrag, ledarskap, relationen mellan ledare, relationen mellan utbildning och forskning, kvalitet och kompetens.

  Vid tidpunkten för NU2024 kommer vi att ha besökt samtliga tolv lärosäten och kunna presentera våra preliminära resultat inför den slutrapport som ska överlämnas till UHR senare hösten 2024. Det finns ett stort intresse för denna kartläggning inom hela sektorn och vi ser denna konferens som ett ypperligt tillfälle att kommunicera preliminära slutsatser till målgruppen. Vi ser redan i det insamlade materialet otydligheter i hur ledarskap begreppssätts och konsekvenser det har för praktiken.

  Detta bidrag kan med fördel presenteras i samma panel som bidraget gällande den nationella kursen Att leda utbildning i akademin som HPCF även har i uppdrag att ta fram (se bidrag från Klara Laksov Bolaner).

  Referenser: 

  Bolander Laksov, K. & Tomson, T. (2017). Becoming an educational leader – exploring leadership in medical education. Journal of Leadership in Education, 20(4): 506–16.

  Ewins, K., Fremstad, E., Fossland, T. & Sandvoll, R. (2020). Deliberative leadership: moving beyond dialogue. I: T. Dyrdal Solbrekke & C. Sugrue (red.), Leading Higher Education as and for Public Good: Rekindling Education as Praxis. London: Routledge. S. 107–24.

  Fremstad, E. & Ewins, K. (2023). The critical-constructive potential of academic development: a case study. Studies in Higher Education, 48(7): 1097–110.

  McGrath, C., Roxå, T. & Bolander Laksov, K. (2019). Change in a culture of collegiality and consensus-seeking: a double-edged sword. Higher Education Research & Development, 38(5): 1001–14.

  Mårtensson, K. & Roxå, T. (2016). Leadership at a local level – enhancing educational development. Educational Management Administration & Leadership, 44(2), 247–62.

 • 6.
  Granholm, Camilla
  et al.
  University of Helsinki.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Research That Hurts: Ethical Considerations When Studying Vulnerable Populations Online2018In: The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics / [ed] Ron Iphofen & Martin Tolich, Thousand Oaks: Sage Publications, 2018, p. 501-509Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Ikonomidis Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Med nätet som fält: urvalstankar, känslostormar och etikproblem2011In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 2, p. 11-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Writing ethnography involves retelling a story and carrying the voices of others in order to describe and explain a cultural phenomenon. This article argues that the ethnographer cannot write in such a close manner without great difficulties when today's search engines operate with unprecedented vigour. Tracing a text string using Google takes less than a second and this has great implications for the ability to provide quotations if the researcher is to follow ethical guidelines to protect and to keep their informants anonymous. Further, this article discusses ethical implications involved in online studies of blogs where the content is of a sensitive and private nature. To undertake such research while showing respect for the informant is a challenging task, given the researchers need to adhere to the key issues in research ethics. This article specifically problematizes the ethics of informed consent and confidentiality as it provides a particular challenge for the researcher engaged in studies of affective online sharing.

 • 8.
  Ikonomidis Svedmark, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Nyberg, Annakarin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Om det privata i publika och digitala rum2009In: Se mig: Unga om sex och internet, Stockholm: Davidsons Tryckeri AB , 2009, , p. 30p. 354-383Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Affective narratives: distributed identities and performative technology2011Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Att skydda individen från skada: en forskningsetisk balansakt2012In: Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet / [ed] Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Att skydda individen från skada: en forskningsetisk balansakt2019In: Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet / [ed] Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, p. 103-115Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Becoming Together and Apart: technoemotions and other posthuman entanglements2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Using social media and norm-breaking material as an empirical touchstone this thesis elaborates, investigates and explores the entangled relationships between humans and technology in social media settings. Guided by uncomfortable, emotional and bodily online sharing the thesis gives voice to stories that are seldom heard, by people whose lives are rarely spoken of. By exploring the performative entanglements of/with/through technology, design and human intent the overall aim is to offer a critical and new understanding of our online togetherness and posthuman becoming.

  The conceptual framework throughout the thesis is based on posthuman theory and feminist technoscience, two closely connected theories providing a new onto-epistemological way of understanding the world’s becoming. The thesis should be seen as the product of an empirical practice of making theory about digital things, culture, humans and non-humans. By exploring diffraction and touch as not only theoretical standpoints but also hands-on methodology the thesis contributes to the development of new ways of doing research.

  Important findings arising from the practice of diffraction and touch are Technoemotions – conceptually agents built on a posthuman understanding of how emotions are entangled between and within the phenomenon, becoming important agents in the apparatus creating the phenomenon. Four Technoemotions seem particularly prominent in the material: Trust, Truth, Time and Embodiment.

  The thesis concludes by providing a discussion on critical alternatives for ethics, politics and power in relation to social media and the norms and norm-breaking practices most of us participate in. The responsibility and ability to respond are addressed, as well as social justice and hope for the future to come. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  spikblad
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Capturing sense making of IT-use2003Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Falling in Trust with Technology: a diffracted study of emotional online sharing2012Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Hur påverkar våra föreställningar om genus användandet av IKT i högre utbildning?2008Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Touch as ethico-onto-epistemology2016Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin2019Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Temat för årets konferens är Helhetssyn på undervisning – kropp, känsla och kognition i akademin. Konferensens keynotetalare, Åsa Nilsonne, Karolinska institutet, fokuserar på känslor i den pedagogiska ekvationen och vill slå ett slag för att ge dem utrymme. Som temat för konferensen antyder inrymmer det många olika frågeställningar och erfarenheter och nästan 40 bidrag kommer att presenteras under konferensen. I programmet varvas föredrag med rundabordssamtal, postrar, snabbpresentationer och verkstäder och vi är glada för att konferensen innehåller bidrag från hela universitetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Universitetspedagogiska konferensen 2023: högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling och erfarenheter2023Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitetspedagogiska konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet. Under 8-10 november 2023 firade konferensen 30 år med temat Högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Svedmark, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  What´s the measure of ethics?: (Re)defining responsibility for ethical practices in internet research2013Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Svedmark, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Larsson, Lars
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Nilsson Sandin, Per
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Lundmark Weinz, Julia
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Brink, Suzanne
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Undervisning i Covid-tider: erfarenheter från Umeå universitet2021Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Svedmark, Eva
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Lundmark Weinz, Julia
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Idberger, Karl
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Att leda högskolepedagogisk verksamhet i kristider: Behov av nationell samordning vid extra ordinära händelser (Covid19)2020In: NU2020: Hållbart lärande, 2020, p. 214-214, article id 121Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Med anledning av pandemiutbrottet av Covid19 behöver hela samhället mobilisera och prioritera bland kritiska och mindre kritiska verksamheter. För högre utbildning innebär smittrisken att hela eller delar av sektorn stängs ner, personal och studenter sätts i karantän och/eller genomgår sjukdomsförlopp. Undervisningens förutsättningar ändras och krisgrupper aktiveras lokalt på respektive lärosäte för att på bästa möjliga vis leda och fördela arbetet i en osäker tillvaro där förutsättningarna ändras stundtals timme för timme.

  Undervisningsformer och examinationer behöver anpassas för att klara nya format, ofta genom att äga rum på nätet istället för i fysiska rum. Pedagogiska metoder utmanas då lärandemiljöerna ändras vilket påverkar studenternas förutsättningar för lärande. Lärare förväntas flytta sin redan planerade undervisning till andra lärmiljöer så som lärplattformar, e-mötestjänster eller liknande samtidigt som kapaciteten för systemen är inte anpassade efter den belastning som uppstår när allt mer undervisning kliver ut på nätet.

  Högskolepedagogiska enheter samt ansvariga för e-lärandesystem behöver i stunder av kriser som denna samordna sin verksamhet och den information som lärosätet ger sina anställda och studenter. Korta utbildningsinsatser krävs för att snabbt utbilda lärare i att använda e-lärandesystem för sin undervisning.

  Detta rundabordssamtal tar avstamp i de erfarenheter vi gjort från situationen kring Covid19 för att diskutera hur vi på nationellt plan ska kunna generera samordningsvinster vid liknande katastrofer i framtiden. Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med oss? Hur kan vi nästa gång vara bättre förberedda? Har effekterna av åtgärderna vi gjort gett ringar på vattnet som lever kvar i våra verksamheter eller återgår vi till ”business as usual” när faran är över?

  Notera: Då detta är en kris som just startat blir detta ett kort och lite förvirrat abstrakt. Utgången av krisen är omöjlig att förutsäga och därför kan texten framstå som spekulativ. Vi vet idag inte om lärarna klarar av att med kvalitet flytta sin undervisning till nätet, om de högskolepedagogiska enheterna räcker till med sin utbildning, om e-lärande systemen klarar trycket, om lärosätena klarade av att lösa problemen med salstentamen och stora studentgrupper. Vi vet inte om högskoleprovet blåstes av eller om lärosäten stängs helt eller delvis. Inte heller känner vi i dagsläget till om effekterna slår olika för små och stora lärosäten inom högre utbildning. Dock tror vi att det kommer finnas ett stort behov att diskutera erfarenheter kring arbetet som görs med avseende på Covid19.

1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf