umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Hansen, Wenche
  Länsstyrelsen Västernorrland.
  Wänstrand, Ingrid
  Länsstyrelsen Gävleborg.
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Wikner, Johan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Strategi för kontrollerande övervakning av Bottenhavets vattendistrikt2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett pelagialprogram har tagits fram för övervakning i relativt opåverkade referensområden i kustvattentyperna 16 t.o.m.19 i Bottemhavet. Programmet bör kunna ligga till grund för uppföljning av internationella, nationella och regionala miljömål samt följa upp ekologisk status. Den rumsliga variationen samt mellanårsvariationen hos pelagiala variabler i Bottenhavsområdet har använts som utgångspunkt för att beräkna provtagningsbehovet. Det föreslagna programmet innebär att mellan 48 och 60 provtagningar årsperiod, varefter ekologisk status kan bedömas. Designen gör det möjligt att med 80 % säkerhet bedöma ekologisk status med mätdata som ligger minst 20 % från klassgränserna. Mätprogrammet är designat för provtagningar -årsperiod. Stationer har slumpats ut i de olika typerna, och förslag på årliga provtagningslokaler anges i rapporten. Eftersom djupet vid de olika stationerna varierar, bör de flesta pelagiala variablerna provtas vid ett diskret djup i övre delen av vattenmassan, t.ex. 1 m djup. Av vetenskapliga och ekonomiska skäl är det viktigt att pelagialprogrammet samordnas för hela Bottenhavet.

  För mjukbottenfauna bedöms det befintliga integrerade programmet för trendanalys i Bottenhavet kunna tillgodose Vattendirektivets behov för kontrollerande övervakning i distriktet. Detta under förutsättning att Sundsvallsbuktens program fortsätter och att de nya nationella och regionala provtagningsområdena i södra Bottenhavet (Gräsö) etableras och drivs. Dimensioneringen av nuvarande nationellt och regionalt bottenfaunaprogram och områdesövervakning men har även visat sig vara väl anpassat för bedömningar inom ramen för Vattendirektivet. Enligt bedömningsgrunden bör minst 5 stationer användas för klassning av ekologisk status. Dessa stationer måste dock inte ligga inom samma vattenförekomst, utan kan vara lokaliserade i angränsande vattenförekomster. Den ekologiska statusen för mjukbottenfauna i enskilda vattenförekomster klassas genom extrapolering med hjälp av data från närbelägna områden med liknande bottenmiljö och påverkansgrad.

  Befintlig fiskebeståndsövervakning föreslås fortlöpa för att möjliggöra uppföljning av förändringar. En utökning av antalet övervakningsområden föreslås dock för att upprätta minst ett referensområde per inre och yttre kustvattentyp. En kombination av stratifierad och slumpmässig övervakning av fiskebestånden enligt nuvarande strategi föreslås, där djupintervallen stratifieras medan stationerna slumpas ut i respektive djupintervall.

  Provfiske och provtagning för miljögiftsanalys av fisk bör samordnas till samma provtagningstillfälle. Vidare bör den modell för samfinansiering och samordning som idag tillämpas av kustlänen i Bottniska viken för övervakning av fiskbestånd, samt och miljögiftsövervakning av fisk, fortlöpa även framöver.

  De ämnen som ingår i det pågående nationella programmet för miljögifter i fisk bör mätas även i de nya föreslagna områdena. När EU:s dotterdirektiv för prioriterade ämnen är beslutat och Vattenmyndigheterna fastställt miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen, bör en översyn göras och ytterligare ämnen som är aktuella för Bottenhavet införlivas i övervakningsprogrammet. Miljögiftsövervakning i fisk bedöms kunna mätas med ett maximalt avstånd på 75 km mellan stationsområdena. Bedömning och extrapolera mätvärdena.

  För samtliga delprogram har en grova uppskattningar av kostnader för genomförandet gjorts.

 • 2.
  Andersson, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Höglander, Helena
  Karlsson, Chatarina
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Key role of phosphorus and nitrogen in regulating cyanobacterial community composition in the northern Baltic Sea2015In: Estuarine, Coastal and Shelf Science, ISSN 0272-7714, E-ISSN 1096-0015, Vol. 164, p. 161-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite cyanobacteria being a key phytoplankton group in the Baltic Sea, the factors governing their community structure are still poorly understood. Here, we studied the occurrence of the orders Chroococcales, Oscillatoriales and Nostocales, and potentially explanatory variables at five locations in the northern Baltic Sea from June–September, 1998–2012. Cyanobacteria constituted 1–36% of the total phytoplankton biomass along the north–south gradient. In the Bothnian Bay, Chroococcales and Oscillatoriales dominated the cyanobacterial community, whereas in the Bothnian Sea and northern Baltic Proper, Nostocales was the dominant group. The dominance of Chroococcales was coupled to low salinity and low total phosphorus, whereas Oscillatoriales correlated with high total nitrogen and low salinity. Nostocales correlated to high total phosphorus, inorganic phosphorus and salinity. Chroococcales showed an increase over time in the offshore Bothnian Bay, whereas Nostocales increased in the coastal Bothnian Sea and coastal Baltic Proper. The increase of Nostocales in the coastal Bothnian Sea was explained by a rise in total phosphorus and decrease in dissolved inorganic nitrogen compared to an increase of total nitrogen and phosphorus in the coastal Baltic Proper. No significant trends were observed in the cyanobacterial community in the offshore Bothnian Sea and the offshore northern Baltic Proper. We concluded that Chroococcales may be a useful indicator for increased phosphorus levels in waters with low phosphorus concentrations, whereas Nostocales could be used as a quality indicator for increasing phosphorus concentrations in waters with low inorganic N/P ratios (<20), such as in the coastal Bothnian Sea and Baltic Proper.

 • 3.
  Andersson, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Karlsson, Chatarina
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Höglander, Helena
  Mer fosfor ger mer cyanobakterier i norra Östersjön2013In: Havet, p. 51-54Article, review/survey (Other academic)
  Abstract [sv]

  I flera områden i norra Östersjön har cyanobakterierna ökat under de senaste tio till femton åren. I Bottenhavets och Egentliga Östersjöns kustområden ökar de kvävefixerande cyanobakterierna. I Bottenvikens utsjö är det den småcelliga och kolonibildande gruppen Chroococcales som blir fler. Förändringarna beror i flera fall på ökande halter av fosfor.

 • 4.
  Degerlund, Maria
  et al.
  University of Tromsø.
  Huseby, Siv
  University of Tromsø.
  Zingone, Adriana
  Laboratory of Ecology and Evolution of Plankton,Stazione Zoologica Anton Dohrn.
  Sarno, Diana
  Taxonomy And Identification of Marine Phytoplankton, Stazione Zoologica Anton Dohrn.
  Landfald, Bjarne
  University of Tromsø.
  Functional diversity in cryptic species of Chaetoceros socialis Lauder (Bacillariophyceae)2012In: Journal of Plankton Research, ISSN 0142-7873, E-ISSN 1464-3774, Vol. 34, no 5, p. 416-431Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The cosmopolitan distribution of the marine planktonic diatom Chaetoceros socialis Lauder is generally interpreted as a case of wide ecological plasticity. However, cryptic diversity has recently been observed within this taxon and this genetic diversity could extend to phenotypic differences between allopatric populations. Monoclonal strains of C. socialis isolated from NE Atlantic/Arctic and Tyrrhenian Sea waters were cultivated at 2.5, 8 and 13°C, and analysed for morphological, phylogenetic (LSU rRNA gene) and physiological (growth rate, photosynthetic yield) traits. The molecular analysis indicated an unequivocal divergence between the southern and the northern strains. Clear differences in spore morphology between the two groups were also observed, despite their morphological similarity in vegetative form. The physiological data demonstrated a functional partition between the northern and southern strains. The northern strains showed significantly higher growth rates than the southern ones at the lower temperatures, and vice versa at 13°C. Differences between the groups were also observed in the photosynthetic yields. These results reveal the expression of allopatric speciation in several phenotypic characters, providing a functional dimension to the cryptic, or rather pseudo-cryptic, diversity observed within C. socialis. We believe that such an integrated approach is useful for robust taxonomic and functional delimitations of presumed cosmopolitan microorganisms.

 • 5.
  Eilertsen, H. C.
  et al.
  Universitetet i Tromsø.
  Huseby, Siv
  Universitetet i Tromsø.
  Degerlund, M.
  Universitetet i Tromsø.
  Eriksen, G. K.
  Universitetet i Tromsø.
  Ingebrigtsen, R. A.
  Universitetet i Tromsø.
  Hansen, E.
  Universitetet i Tromsø.
  The effect of freeze/thaw cycles on reproducibility of metabolic profiling of marine microalgal extracts using direct infusion high-resolution mass spectrometry (HR-MS)2014In: Molecules, Vol. 19, no 10, p. 16373-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During normal sample preparation, storage in freezers and subsequent freeze/thaw cycles are commonly introduced. The effect of freeze/thaw cycles on the metabolic profiling of microalgal extracts using HR-MS was investigated. Methanolic extracts of monocultures of Arctic marine diatoms were analyzed immediately after extraction, after seven days of storage at -78 degrees C (one freeze/thaw cycle), and after additional seven days at -20 degrees C (two freeze/thaw cycles). Repeated direct infusion high-resolution mass spectrometry analysis of microalgae extracts of the same sample showed that reproducibility was ca. 90% when a fresh (unfrozen) sample was analyzed. The overall reproducibility decreased further by ca. 10% after the first freeze/thaw-cycle, and after one more freeze/thaw cycle the reproducibility decreased further by ca. 7%. The decrease in reproducibility after freeze-thaw cycles could be attributed to sample degradation and not to instrument variability.

 • 6. Hajdu, Susanna
  et al.
  Larsson, Ulf
  Andersson, Agneta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Skjevik, Ann-Turi
  Sommarens växtplanktonsamhälle har förändrats2007In: Havet 2007, Naturvårdsverket, 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Växtplanktonsamhällets sammansättning under sommaren har förändrats i alla havsområden under senare år. Exempelvis har filamentösa cyanobakterier ökat i Egentliga Östersjön. Den troligaste förklaringen är ändrade hydrografiska förutsättningar, så som ökad humustillförsel från land, försämrat ljusklimat, minskad salinitet och ökad temperatur orsakad av ändringar i klimatet.

 • 7.
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Four offshore monitoring stations in the Gulf of Bothnia were in this studyclassified according to the Habitat Directive and EUNIS/ HUB. The stationswere sampled with Van Veen grab and later taxonomically analyzed in thelaboratory. For offshore stations there are three possible Natura2000 types:1110 sandbanks, 1170 reefs and 1180 submarine structures made by leakinggases. None of the stations could fit the descriptions of any of these Natura2000 habitat types. The sediment at all four stations was mostly clay (>90%)with elements of sand and silt and ferromanganese concretions. At all stationsthe amphipod species Monoporeia affinis and/or Pontoporeia femoratadominated the biomass. The EUNIS/HELCOM HUB classification for allstations was ABH3N1 Baltic aphotic muddy sediment dominated byMonoporeia affinis and/or Pontoporeia femorata.

 • 8.
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Pelagial biologi/bakterieplankton2016In: Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Naturvårdsverket, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten , 2016, p. 62-62Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Huseby, Siv
  et al.
  University of Tromsø.
  Degerlund, Maria
  University of Tromsø.
  Eriksen, Gunilla K.
  University of Tromsø.
  Ingebrigtsen, Richard A.
  University of Tromsø.
  Eilertsen, Hans Chr.
  University of Tromsø.
  Hansen, Espen
  University of Tromsø.
  Chemical Diversity as a Function of Temperature in Six Northern Diatom Species2013In: Marine Drugs, ISSN 1660-3397, E-ISSN 1660-3397, Vol. 11, no 11, p. 4232-4245Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we investigate how metabolic fingerprints are related to temperature. Six common northern temperate diatoms (Attheya longicornis, Chaetoceros socialis, Chaetoceros furcellatus, Porosira glacialis, Skeletonema marinoi, and Thalassiosira gravida) were cultivated at two different temperatures, 0.5 and 8.5 °C. To exclude metabolic variations due to differences in growth rates, the growth rates were kept similar by performing the experiments under light limited conditions but in exponential growth phase. Growth rates and maximum quantum yield of photosynthesis were measured and interpreted as physiological variables, and metabolic fingerprints were acquired by high-resolution mass spectrometry. The chemical diversity varied substantially between the two temperatures for the tested species, ranging from 31% similarity for C. furcellatus and P. glacialis to 81% similarity for A. longicornis. The chemical diversity was generally highest at the lowest temperature.

 • 10.
  Huseby, Siv
  et al.
  University of Tromsø.
  Degerlund, Maria
  University of Tromsø.
  Zingone, Adriana
  Laboratory of Ecology and Evolution of Plankton,Stazione Zoologica Anton Dohrn.
  Hansen, Espen
  University of Tromsø.
  Metabolic fingerprinting reveals differences between northern and southern strains of the cryptic diatom Chaetoceros socialis2012In: European journal of phycology, ISSN 0967-0262, E-ISSN 1469-4433, Vol. 47, no 4, p. 480-489Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Morphology and molecular phylogeny constitute the structural elements of diatom taxonomy. These approaches do not, however, give information on the functioning of taxa. Additional methods to serve a more integrated and wide-ranging taxonomy have therefore been called for. Metabolic fingerprinting is one approach used within the field of metabolomics, often applied in classification of samples. Here we apply metabolic fingerprinting in a taxonomic study of a cryptic diatom species. Strains of the cosmopolitan diatom Chaetoceros socialis from two geographical areas; the north-east Atlantic and Arctic and the Gulf of Naples, were cultivated at three different temperatures; 2.5, 8 and 13°C. The strains from the two different geographical areas exhibited different growth rates as well as different photosynthetic efficiencies. Algal extracts, collected at the end of the growth experiments, were analysed by Ultra-Performance Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry. The two groups of strains were separated by principal component analysis of their metabolic fingerprints. Analysis of the data revealed both qualitative and quantitative differences in metabolite markers. These phenotypic differences reinforce differences also found for morphology, phylogenetic markers and growth rates, and point at different adaptive characteristics in organisms living under different temperature regimes.

 • 11.
  Höglander, Helena
  et al.
  Stockholm Universitet.
  Skjevik, Ann-Turi
  SMHI.
  Karlsson, Chatarina
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Pelagial biologi/växtplankton2016In: Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Naturvårdsverket; Havsmiljöinstitutet; Havs- och vattenmyndigheten , 2016, p. 56-59Chapter in book (Other academic)
 • 12. Karlsson, Bengt
  et al.
  Hajdu, Susanna
  Andersson, Agneta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Huseby, Siv
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF).
  Skadliga algblomningar2008In: Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2008, Stockholm: Naturvårdsverket, 2008, p. 46-49Chapter in book (Other academic)
 • 13. Olenina, I
  et al.
  Hajdu, S
  Edler, L
  Andersson, A
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Wasmund, N
  Busch, S
  Göbel, J
  Gromisz, S
  Huseby, Siv
  Huttunen, M
  Jaanus, A
  Kokkonen, P
  Ledaine, I
  Niemkiewicz, E
  Biovolumes and size-classes of phytoplankton in the Baltic Sea2006In: HELCOM, Balt. Sea Environ. Proc, Vol. 106, p. 1-144Article in journal (Refereed)
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf