umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bränberg, Agneta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Hur startar man ett helt nätbaserat utbildningsprogram?: IngOnline som ett exempel på COI för blended learning2009In: Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport / [ed] Erik Lindenius, Umeå, 2009, p. i-xConference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel kommer att beskriva hur vi, en grupp på åtta personer från åtta olika högskolor, jobbat tillsammans för att utveckla och starta ett helt nätbaserat högskoleingenjörsprogram i datateknik/elektroteknik. Arbetsmetoden som vi använt har (sett i en backspegel) vilat tungt på att vi kunnat träffas rent fysiskt för att få en social interaktion och däremellan kunnat ha olika typer av täta kontakter av mer virtuell natur där tekniken har varit till stor hjälp. Man kan uttrycka det som att vi använt så kallad Blended Learning. Formen för samverkansgruppen skulle man kunna beskriva som ett Community of Inquiry, dvs en grupp människor som samverkar för att bygga kunskap.

  Artikeln kommer att beskriva arbetsmetoden, hur vår grupp såg ut, vad vi har fått för erfarenheter av att jobba på detta vis, hur programmet blev och vad man kan ta med sig om man tänker starta ett nytt program på samma sätt som vi gjort.

 • 2.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Holmgren, Ulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Attityder och förmåga! Utbildning också för den högra hjärnhalvan: Erfarenheter från en inledande kurs på ett ingenjörsprogram2007In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Umeå Universitet, Universitetspedagogiskt centrum , 2007, p. 41-54Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Undervisningssituationen är ett samspel mellan lärare och student. Studentens framgång i studierna är i hög grad beroende av hur denna relation etableras och hur den utvecklas under studietiden. Inte minst viktigt är att vara uppmärksam på hur relationen etableras och där är lärarens attityd till studenten av betydelse. Att i någon mån släppa de ämnesstyrande kraven och redan tidigt i utbildningen skapa situationer där kreativiteten och de yrkesmässiga målen för utbildningen får dominera ökar studenternas vilja att arbeta aktivt i och med sin utbildning. Det ger utrymme för lärstilar som inte enbart bygger på teoretiskt kunskapsinhämtande och framförallt får vi som lärare en mycket roligare, mer utvecklande och mer spännande arbetssituation. Med denna artikel vill vi visa på möjligheter att med framgång och mycket tidigt i utbildningen arbeta projektorienterat och yrkesnära. Rapporten redovisar ett försök att mycket tidigt i utbildningen arbeta med ingenjörsmässiga frågeställningar utifrån studenternas erfarenheter och värderingar.

 • 3.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Holmgren, Ulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Forskningsanknytning av grundutbildning: en praktisk analysmetod2015In: 5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar: Proceedings, Uppsala: Uppsala universitet, 2015, p. 51-55Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsanknytning av grundutbildning kan och ska inte enbart vara fokuserad på att våra lärare är forskare. Det är så mycket mer kopplat till den. Som så många gånger när världen ser komplex ut är det lätt att man förenklar den alltför mycket. I denna artikel försöker vi vidga begreppen. Vi presenterar en analysmodell i form av ett fyrfältsdiagram, som kan byggas ut med en progressionsskala. Modellen som presenteras är ett verktyg som kan fungera både för analys av och som utgångspunkt för diskussioner om forskningsanknytning av ingenjörsutbildningar.

 • 4.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Holmgren, Ulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet, kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga2011In: 3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011, 2011, p. 112-116Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kursen Analog elektronik 15hp är den första renodlade ämneskurs som studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik möter och den ges under senare delen av höstterminen i första årskursen. Kursen är central på programmet dels ämnesmässigt men framförallt genom önskemålet att etablera ingenjörsmässiga arbetsformer och ett ingenjörsmässigt förhållningssätt i kommande kurser på programmet. Tre aspekter bildar bas för kursens målbeskrivning

   -Kunskapsbasen definierad av klassisk analogiteknik och elementära elektroniska system

  -Färdighetsmålen med fokus på konstruktion, experiment, simulering och analys

  -Formerande av en attityd till lärande där kreativitet, lagarbete och kritiskt förhållningssätt står i centrum

  I presentationen diskuteras hur arbetsmetodik, kursinnehåll och examination kan utformas i syfte att stödja samtliga tre måldimensioner och hur motivation, personligt ansvarstagande och professionellt förhållningssätt kan utvecklas genom en medveten utformning av läraktiviteter.

 • 5.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Holmgren, Ulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Gulliksson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Didaktik för ingenjörslärare2013In: 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar, 2013, p. 9-11Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Didaktik är vetenskapen om alla faktorer sompåverkar undervisningen och dess innehåll, och sätter fokus pålärande och hur lärande organiseras. Didaktik berör alltså vadläraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samtsambandet dem emellan. Ämnesdidaktiken fokuserar på vilkavillkor som är av betydelse för lärandet av ett specifikt ämne påolika nivåer, exempelvis matematikdidaktik eller språkdidaktik.Målet för professionsutbildningar (exempelvisingenjörsutbildningarna) skiljer sig från ämnesorienteradeutbildningar genom att fokus ligger på yrkesrollen, vad denexaminerade studenten ÄR, vad den GÖR och kanske i tredjehand vad han eller hon KAN. Detta påverkar hur vi somingenjörslärare hanterar de didaktiska frågorna VARFÖR, HURoch VAD? Rundabordsdiskussionen berör frågeställningar kringutvecklandet av en ingenjörsdidaktik samt hinder ochmöjligheter för denna didaktik att få ett större genomslag i dendagliga didaktiska praktiken. Diskussionen tar avstamp i ennyutkommen bok ”Didaktik för ingenjörslärare” [1].

 • 6.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Holmgren, Ulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Gulliksson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Didaktik för ingenjörslärare: konsten och glädjen med att utbilda ingenjörer2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 7.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Häggström, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Moström, Annika
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Problembaserat lärande på en dag: en flygande start på konstruktionsuppgiften2019In: 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå, 27-28 november, 2019, 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det kan vara svårt att uppnå det nationella målet som rör helhetssyn, och att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar. I ett försök att uppnå detta har vi använt oss av endags-PBL som en introduktion till en konstruktionsuppgift. Införandet innebar en planeringsdag, genomförande av PBL-dagen samt utvärdering. PBL-dagen har genomförts under fyra år. Resultaten från utvärderingen visar att studenterna kommit längre i arbetet med att utforma och analyser sina tekniska lösningar än tidigare. Slutsatsen är att endags-PBL är en arbetsform som lämpar sig väl för ingengörsutbildningar.

 • 8.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Winka, Katarina
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Tänk vad vi är bra: pedagogiska portföljer ger ringar på vattnet2013In: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 123-138Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Hassan, Osama
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Bränberg, Agneta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Peer-lärande och formativ bedömning: en väg till bättre lärande2013In: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 97-106Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel introduceras en modell för lärande där peer - lärande och formativ bedömning är integrerade med en traditionell föreläsningsform. I detta sammanhang genomfördes en fältstudie för att testa användbarheten av modellen för en byggingenjörskurs. Resultaten visar att modellen har gett lovande resultat med hänsyn till uppfyllandet av de förväntade studieresultaten. Artikeln diskuterar också några praktiska och teoretiska aspekter samt vilka hänsynstagande till kursens innehåll och uppläggning som skulle kunna påverka vid fullgörandet av modellen.

 • 10.
  Johansson, Dan
  et al.
  LTU Skellefteå/Systemteknik, Luleå Tekniska Universitet.
  Bränberg, Agneta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ettprogram. Tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen.2009In: Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet , 2009, p. 93-104Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att starta en helt nätbaserad utbildning på ett bra sätt kräver ett visst mått av eftertanke. Man måste ha klart för sig vad man har för syfte, d v s vad studenterna förväntas ha för kunskaper och färdigheter när de har utexaminerats. Hur utbildningen kommer att vara utformad och vad studenterna förväntas möta under den i form av pedagogiska upplägg och IKT är nästa viktiga aspekt att ha tänkt igenom. Till sist bör man ha klart för sig vad man har för möjligheter att möta upp mot alla dessa krav; vad finns det för stöd i litteratur och forskning när det gäller pedagogiskt upplägg för den här typen av kursen och vad har man för stöd på högskolan när det gäller support av olika slag?

 • 11.
  Jonsson, Ulf
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Bränberg, Agneta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Bergström, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML).
  Att utveckla en distanslärare: en institutionsövergripande aktivitet?2007In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2007, p. 189-200Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det nätburna ingenjörsprogrammet IngOnline skapades 2002 för att tillmötesgå en allt mer ökande efterfrågan på ingenjörer inom teknikområdena tele- och datakommunikation, datateknik, elektronik samt programmering. Lärare aktiva inom programmet har genomgått en kurs för att öka kompetensen inom området pedagogik för nätburna kurser. Kursen utvecklades och gavs i samverkan mellan två institutioner vid Umeå Universitet, Tillämpad Fysik och Elektronik (TFE) samt institutionen för Interaktiva Medier och Lärande (IML). En befintlig kurs hos IML anpassades och modifierades för att passa IngOnline-lärarna. Kursen inleddes med en med en kontaktskapande kursträff samt genomfördes i flexibelt format under en termin. I kursen deltog nio aktiva lärare inom programmet IngOnline.

 • 12.
  Pålsson, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Jalkanen, Ville
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Holmgren, Ulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Bränberg, Agneta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  PBL för att stötta professionsfärdigheter2013Conference paper (Refereed)
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf