umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Bertha Wellin, Folke Henschen och gränsöverskridandets genusimplikationer2008In: Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier , 2008, p. 73-88Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  "Den Gode, den Onde, den Normale": Nordisk mansforskningskonferens2004Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Ett högt och ädelt kall: kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850-19332002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis describes the impact of the notion of a calling on the development of the nursing profession during the period 1850–1933. The focus of the study is on how perceptions andnotions of a calling were altered over time, and in which way this historically shaped conceptinfluenced the professionalisation of the female health care work. Some contexts of relevancefor the notion of a calling and which are emphasised in the thesis are the women’s rights movement, the expansion of the civil servants’ movement, the professionalisation and modernisationof the health care system as well as the general secularisation of society.

  The study consists of three parts. The first part constitutes a conceptual background tothe notion of a calling and here the Christian heritage of ideas is examined. The second partof the thesis describes three leading institutions of nursing education: the Ersta Institution ofdeaconesses (1851), the Red Cross education (1867), and the Sophia Home (1884). The study shows how Lutheran features influenced these educational institutions, mainly the educationof the deaconesses. The meaning of the calling differed between the deaconesses and thenurses of the Sophia Home. The deaconnesses’ notion of a calling emphasised the value ofhumbly serving fellow beings, whereas the Sophia Home attached more importance to theelevated and noble aspect of the calling.

  The third part of the thesis is the most comprehensive one. It is here analysed how the circlearound the Swedish Nursing Association (SNA), used and related to the notion of a calling during the period 1910–1933. The description is structured under four themes. The first describes how the notion of a calling expresses a particular professional ideal and an ethical attitude characterised by a Lutheran work ethics with strong altruistic features. Under the second theme, the gendered perception of the vocation is discussed. It is claimed that the nursingprofession was not unambiguously permeated by feminine gendered perceptions. Instead the nurses’ professional ideal espoused a mixture of masculine and feminine gendered metaphors.Under the third theme, it becomes clear that the nurses’ proclamation of a calling strengthened and increased the status of the profession. Under the fourth theme, the nurses’notion of a calling is related to two male professional groups, doctors and clergymen, and thepessimistic and sombre spirit of time at the turn of the century, 1900. The general secularisation of society, and the gradual modernisation of the health care sector seemed to have contributedto a need for a professional corps, marked by strong tradition, apparently considereda guarantee for a health care system that would still comprise Christian love.

 • 4.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Från fula gubbar och liderliga gummor till vitala casanovor och glada änkor?: Om 1900-talets bilder av äldres sexualitet2009In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 4Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Förgubbningen av befolkningen: diskussioner om åldrandet i svenska läkartidskrifter 1945-19502004In: Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet / [ed] Ann-Katrin Hatje, Umeå: Umeå universitet , 2004, Vol. 1, p. 110-119Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Konsten att åldras med värdighet: Om samtida och historiska åldrandeideal2010In: Livslinjer: Berättelser om ålder, genus och sexualitet / [ed] Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson, Göteborg: Stockholm , 2010, p. 93-122Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om hur ålder, klass och kön genom historien, och i nuet, utgör ett kluster av faktorer som präglar ramar och kulturella normer kring hur livet bör hanteras och levas när man åldras. Inte sällan har normerna utgått från stereotypa och ibland nedvärderande föreställningar om äldre människor.  Länge präglades kunskapsområdet om åldrandet av teorier om successiv energiförlust genom livet och utifrån det, uppfattningar om det goda i att i viss mån dra sig tillbaka. Tillbakadragenheten kunde ex vis handla om att minska ner på fysiska och intellektuella aktiviteter och vara måttfull med hårt kryddad mat och starka drycker. Den moderna tidens norm kretsar mer kring påbud om aktivitet – t.ex. arbete efter pensionen – och föreställningar om åldrandet som mer eller mindre framgångsrikt. Såväl antikens som nutidens människa har kunnat gå till den samtida självhjälpslitteraturen för att få råd om hur åldrandet bör hanteras.

   Hur ska man då bete sig när man åldras? Övergripande har ålderdomens ”värde” i hög grad handlat om vilken status man haft i det specifika samhällssammanhang man – framförallt utifrån kön och klass – befunnit sig i. I både den historiska och nutida självhjälpslitteraturen ges mycket riktigt råd som associerar till korrekthet: återhållsamhet och självkontroll. Gamla människor bör ex vis inte framstå som giriga eller sexuellt frivola, och det gäller såväl antikens som nutidens äldre. Skillnaden mellan antikens och den moderna tidens diskussion om åldrandet är att man i den antika kontexten (kring år 0) la stor tonvikt vid etiska aspekter och tankar om social rättvisa i samhället, som inbegrep tankar om lycka och ett gott liv. Den moderna människan är mer fokuserad på ”identitetsaktiviteter”, på tankar om vem man själv är och vill vara, men också på en förståelse av livsloppet i termer av kriser.

 • 7.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Successful ageing in modern social gerontology: a historical perspective on theories of activity and disengagement2013In: Social science in context: historical, sociological, and global perspectives / [ed] Rickard Danell, Anna Larsson & Per Wisselgren, Lund: Nordic Academic Press, 2013, p. 132-144Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Göransdotter, Maria
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Vårt ämne handlar om så mycket mer än bara genus: om motstånd mot genusvetenskap i Grundutbildningen2007In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2007, p. 11-23Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2005 genomfördes vid Institutionen för Historiska studier ett projekt med syfte att prova nya sätt att implementera genusperspektiv i grundutbildningen i historia/idéhistoria. På institutionen fanns en önskan att vidareutveckla didaktiska arbetsformer som både integrerar genusperspektivet och samtidigt genererar studerandeaktivitet. Projektet finansierades av medel för pedagogiskt utvecklingsarbete från Humanistiska fakulteten och bedrevs inom ramen för en programutbildning där tidigare års studenter hade efterlyst mer och tydligare genusperspektiv i undervisningen. I fyra workshops fick studenterna lösa olika arbetsuppgifter med olika arbetssätt, och olika typer av material. Projektet utvärderades kontinuerligt genom regelbundna träffar med en fokusgrupp, men även naturligtvis i en avslutande utvärdering där alla deltog. Under projektets gång upptäckte vi ganska snart att det i gruppen fanns en skeptisk inställning eller till och med ett motstånd mot projektets arbetsformer i allmänhet och mot genusperspektiv i synnerhet. Detta motstånd uttrycktes dock på ett annorlunda sätt än vi tidigare stött på i andra undervisningssammanhang. Erfarenheterna av studenternas motstånd under genomförandet av detta projekt, väckte många frågor hos oss. Det är dessa frågor vi diskuterar och reflekterar kring i artikeln.

 • 9.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Johansson, Eva E.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Family Medicine.
  The state of the art2007In: Present challenges in gender research / [ed] Åsa Andersson & Eva E. Johansson, Umeå: Umeå universitet , 2007, p. 6-14Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Kalman, Hildur
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kan man göra så i ditt ämne?2009In: Undervisning på tvären: Student- och lärarerfarenheter / [ed] Fjellström, Mona, Umeå: Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum , 2009, p. 47-58Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln reflekteras över de pedagogiska utmaningar som följer av att undervisa i tvärvetenskapliga sammanhang. Frågor som ställs rör hur ämnesbakgrunder kan fungera både som ett hinder och en hjälp i lärandesituationen; vilka specifika pedagogiska utmaningar man ställs inför som lärare, samt vad som händer med förståelsen av det egna ämnet efter att ha konfronterats med någonting nytt och annorlunda. I artikeln betonas även vikten av att (oavsett utbildningsnivå) läsa texter från andra ämnen och fakulteter än den egna - och de spänningar som kan uppstå på grund av ämnesspecifika kunskapshållningar.

 • 11.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Kalman, Hildur
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kan man göra så i ditt ämne?2009In: Undervisning på tvären: Student - och lärarerfarenheter / [ed] Mona Fjellström, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet , 2009, p. 47-58Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras de pedagogiska utmaningar som följer av att undervisa i tvärvetenskapliga sammanhang. Följande frågor ställs: på vilka sätt kan olika ämnesbakgrunder vara till hinder eller till hjälp i lärandesituationer?; vilka pedagogiska utmaningar ställs man inför som lärare?; vad sker med förståelsen av det egna ämnet efter möten med nya och annorlunda ämnestraditioner?; vilken roll spelar förmågan att kunna läsa texter från olika ämnen och traditioner än det egna, för att kunna uppnå en gynnsam lärandeprocess?

 • 12.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Kalman, Hildur
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Resenären som aldrig kom fram: hemlöshetstema i klassresenärens berättelse2007In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 2, p. 2-10Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Kalman, Hildur
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Philosophy and Linguistics.
  Andersson, ÅsaUmeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Conditions of Our Knowing: Proceedings of Nordic Network for Postgraduate Students in Feminist Epistemology and Feminist Philosophy of Science1995Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 14.
  Kalman, Hildur
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Population Studies (CPS).
  ”Kan man göra så i ditt ämne?”: Reflektioner kring lärande i tvärvetenskapliga sammanhang2010In: Undervisning på tvären: Student- och lärarerfarenheter / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum Umeå universitet , 2010, p. 47-58Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Kalman, Hildur
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Philosophy and Linguistics.
  Andersson, ÅsaUmeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Knowing Women: Proceedings of Nordic Network for Postgraduate Students in Feminist Epistemology and Feminist Philosophy of Science1995Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 16.
  Kalman, Hildur
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Andersson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Reflections on learning in interdisciplinary settings2010In: International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, ISSN 1812-9129, Vol. 22, no 2, p. 204-208Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the present article, we reflect on some didactic challenges and possibilities that emerge when teaching in interdisciplinary settings. We argue that teaching in interdisciplinary studies rests on movements between different understandings, and that it gives ample opportunities for beneficial learning processes. This does not only apply to interdisciplinary studies. The metaphor of taking a journey can be used to illustrate thelearning process and the dimension of personal change associated with moving between different understandings and discourses of knowledge. Some of the questions we raise in this article are: In what ways can differing disciplinary backgrounds be of help or create a hindrance? What are the specificdidactic challenges one faces? What happens to one’s understanding of one’s own subject afterhaving been confronted with something new and different?

1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf