umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 29 of 29
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1. Andersson, Jonas
  et al.
  Pelle, Snickars
  Efter The Pirate Bay2010Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vilket slags Internet vill vi egentligen ha? Vem skall bestämma över nätet, och enligt vilka kriterier? Hur bör en progressiv nätpolitik se ut? Var utspelar sig samtidens mest brännande nätpolitiska konflikter? Hur skall man förstå den delandets kultur som präglar Internet? Om fildelning är en folkrörelse, är det rimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration? Kan upphovsrätten modifieras? Vilka framtida affärsmodeller för kultur- och mediedistribution existerar? Efter The Pirate Bay kan ett antal lärdomar dras. De bör ligga till grund för, och användas i utformandet av en progressiv digitalpolitisk agenda.

 • 2. Cronqvist, Marie
  et al.
  Lundell, Patrik
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Inledning2014In: Återkopplingar / [ed] Marie Cronqvist, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Lund: Lunds universitet , 2014, p. 9-28Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Cronqvist, Marie
  et al.
  Lunds universitet.
  Lundell, PatrikLunds universitet.Pelle, SnickarsUmeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Återkopplingar2014Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forsk­ning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den kommande boken, Återkopplingar, är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensi­bilitet uppdatera mediestudiet. Förnyelsen sker inte sällan i skärningspunkten mellan den ofta teknikdeterministiska mediearkeologin och den historiskt lika anspråksfulla som problematiska medialiseringsteorin.

  I denna bok presenteras 19 mediehistoriska texter som behandlar medieformer som skrivbord, papper, affischer, kassetter, fisheye­ linser, radio, telegraf, film, smarta telefoner, litografier, dagstidningar, mikrofilm, begagna­ de mp3­-filer, krigsbyten, biblioteksbyggnader och ölkrus. I boken presenteras en rad sam­tida perspektiv på förflutna medier – allt i form av en icke-­linjär växelverkan mellan nu och då – därav titeln: Återkopplingar.

 • 4. Czaika, Otfried
  et al.
  Nordin, JonasPelle, Snickars
  Information som problem: medieanalytiska texter från medeltid till framtid2014Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av ett långt tidsperspektiv försöker den här boken tematiskt att undersöka informationsförsörjningens kontinuiteter och avbrott. Ambitionen varit att berätta och belysa, diskutera och spekulera om informationsförsörjningens svårigheter, möjligheter och utmaningar i det förflutna, i nuet och i framtiden. Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras Kan information vara fri?

 • 5.
  Dahlberg, Leif
  et al.
  KTH, Stockholm.
  Pelle, SnickarsStatens ljud- och bildarkiv, Stockholm.
  Berättande i olika medier2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstrueraren historia? Att medier är betydelsefulla i berättarsamman- hang är det få som betvivlar, medieformer influerar både innehåll, handling och berättarteknik, samt inte minst hur berättelser används. Men existerar det verkligen ett medie- specifikt berättande?

  Humanistiska discipliner som studerar berättande i olika former har mycket sällan ställt frågan om förhållandet mellan berättande och medium. I boken Berättande i olika medier utforskas därför denna relation. Åtta artikelförfattare – från discipliner som film- och litteraturvetenskap, idéhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap – frågar sig hur berättande sker i olika medier, samt hur medier genom historien fungerat som berättare. Om berättandets villkor har förändrats genom tillkomst av nya medier och mediepraktiker, så har dessa också inneburit att mediehistoriens berättarformer framträder med allt större klarhet. Flera av bokens bidrag handlar därför om berättandets mediehistoria – från rumsligt berättande kring 1900, över pornografin som berättelseform, till webbkamerans funktion för samtidens urbana historier.

 • 6. Dahlgren, Anna
  et al.
  Pelle, Snickars
  I bildarkivet: om fotografi och digitaliseringens effekter2009Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig alltid i själva bildakrivet; där presenteras och distribueras fotografier på helt nya sätt. I den här boken diskuterar sex stycken foto-, konst- och mediehistoriker den digitala bildens förändrade arkivariska funktion och de effekter som olika slags digitaliseringsprocesser genererat. En återkommande fråga är hur man bör förstå den mediala rörelse som all digitalisering är inskriven i, en annan hur minnesinstitutioner blivit utmanade av helt nya kulturarvsaktörer som Flickr och Wikipedia. Boken är ett uppdaterat bidrag till den fotohistoriska forskning som ägnat sig åt fotograferingsmediets transformation i skarven mellan analogt och digitalt.

 • 7.
  Ekström, Anders
  et al.
  idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
  Jülich, SolveigLinköpings universitet.Pelle, SnickarsStatens ljud- och bildarkiv, Stockholm.
  1897: mediehistorier kring Stockholmsutställningen2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.

  De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.

 • 8. Hedling, Olof
  et al.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Film Studies anno 2013: A Bird’s Eye View2014In: Journal of Scandinavian Cinema, ISSN 2042-7891, E-ISSN 2042-7905, Vol. 4, no 1, p. 35-41Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  This short subject assessing the current state of the academic field of film studies as practiced at sites of higher learning in Sweden is based on experiences and knowledge the co-authors gained as members of a national committee to evaluate the ‘academic quality’ of programmes from a comparative point of view

 • 9. Ilshammar, Lars
  et al.
  Pelle, SnickarsVesterlund, Per
  Citizen Schein2010Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Harry Schein är en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans initiativ till filmreformen 1963 och inrättande av Svenska Filminstitutet (SFI) är väldokumenterat och omskrivet – inte minst av honom själv. Vid sidan av ledarskapet för SFI hade han en mängd nyckelpositioner inom filmbransch, press och etermedia. Schein var också en flitig skribent och samhällsdebattör: som filmkritiker introducerade han under 50-talet kontinental och amerikansk filmteori; som författare och medieutredare förebådade han under 60- och 70-talen de digitala mediernas utveckling; som debattör identifierade han tidigt potentiella och reella problem – samt inte minst inkonsekvenser – i den svenska kulturpolitik han också kom att bli en del av. Harry Scheins centrala roll i den svenska offentligheten kan med fördel iakttas med ett slags dubbel optik: en synlighetens och en osynlighetens. På ett plan ägde han en välexponerad medial persona, ständigt närvarande i press, radio och TV. Samtidigt var han integrerad i olika informella och mer eller mindre inofficiella kontaktnät inom näringsliv och socialdemokrati, liksom givetvis i olika kulturetablissemang.

 • 10. Jönsson, Mats
  et al.
  Pelle, Snickars
  Medier & politik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier – trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är ju tidningsredaktörer August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. Mer än sextio år senare har Olof Palme på ett normativt sätt förändrat hur svenska politiker bör förhålla sig till media och ytterligare ett kvartsekel senare dansar Göran Persson i ”Bolibompa”. I den här boken frågar sig historiker, filmvetare och mediehistoriker vad det är som händer under den här perioden. Ambitionen är att förklara hur den svenska arbetarrörelsen landets mest inflytelserika politiska aktör under 1900-talet reformerade sitt förhållningssätt till audiovisuella massmedier.

  Bokens åtta kronologiskt upplagda artiklar diskuterar de senaste hundra årens politiska mediebruk i Sverige från storstrejken 1909 till valbloggar 2006 med fokus på arbetarrörelsen i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet. Dels anlägger boken mediala perspektiv på arbetarrörelsens historia, dels uppmärksammar den arbetarrörelsens eget mediebruk. Ett flertal av de filmer som diskuteras i boken återfinns på två medföljande DVD-skivor. De innehåller mer än sex timmar rörligt bildmaterial producerat för den svenska arbetarrörelsen.

 • 11. Jönsson, Mats
  et al.
  Pelle, Snickars
  "Skosmörja eller arkivdokument?": om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Français menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. Den digitala utvecklingen förefaller givit honom rätt; bred tillgäng­ lighet till filmens historia är allra viktigast på en sajt som filmarkivet.se.

  Samtidens digitala utveckling återverkar idag på flera sätt medialt på arkivsektorn. Frågan är därför vad ett filmarkiv numera egentligen är för något – och vad det ska ägna sig åt? Arkivet innehåller ju inte bara det förflutna; snarare får det alltid sin innebörd i relation till nuet och framtiden – och den kommer inte att vara analog. Ny teknik påverkar alltid arkiv och deras bestånd. Digitaliseringen av filmens historia innebär naturligtvis stora möjlig­ heter, både forsknings­ och folkbildningsmässigt, men också nya format­, arkiv­ och urval­ sproblem. Frågan är komplex och tål att diskuteras, vilket flertalet filmvetare och filmarkivarier gör i denna bok. Ju mer arkivens filmer tillgängliggörs digitalt – desto mer kommer dock intresset för Sveriges filmarv att växa; det gäller såväl forskning som undervisning, liksom publikt – och förstås även politiskt. Digital tillgänglighet är idag det bästa medlet för att bevara det rörliga bildarvet.

 • 12. Jülich, Solveig
  et al.
  Lundell, PatrikPelle, Snickars
  Mediernas kulturhistoria2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns ett vidsträckt medielandskap som väntar på att utforskas.

  Den här boken är ett bidrag till mediernas kulturhistoria. Med utgångspunkt i ett brett mediebegrepp belyser den massmedier som teve, film och internet, men också äldre medieformer som skriften, posten och ornamentik. En rad olika mediepraktiker lyfts fram – från skriftkulturens admini- strativa förändring av statsapparaten kring 1700, över marknadsföringen av konfektyr med hjälp av kändisar runt förra sekelskiftet, till dagens realtidsövervakning med skärm- bildsteknologier. Boken argumenterar för att det är först när medier betraktas i sin historiska specificitet som det blir möjligt att föra mer övergripande resonemang om hur relationer mellan medier och kultur skiftar över tid och rum. Gamla medier var en gång nya. De vittnade om ett levande förflutet – och en osäker framtid.

 • 13.
  Pelle, Snickars
  Swedish National Library, Sweden.
  Against Search: Towards A New Computational Logic of Media Accessibility2013In: A companion to new media dynamics / [ed] John Hartley, Jean Burgess & Axel Bruns, London: Wiley-Blackwell, 2013, p. 261-273Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Let's start off with one of the most compelling questions of our time: what does it mean to be human in the digital age? Well, one overwhelming challenge facing us all is having digital access to more information, data and knowledge than any previous generation of humankind. A burden perhaps—at least for some. But for the majority of us, a blessing. The often invoked libertarian information-wants-to-be-free paradigm not only insists on free flow of data. All these bits and bytes in the digital domain has to be organized and found, which needless to say is the underlying rationale for the most successful web behemoth of all. Suffice to say, we all live with an increased screen attention (of various sizes), and giving computers (and their mobile clones) textual and haptical commands has also become a ubiquous normality. Access to whatever we want literally lies at our fingertips; information is there somewhere waiting—and the question are always where to look. So, you search.

 • 14. Pelle, Snickars
  Archival Transitions: Some Digital Propositions2011In: Media, Popular Culture, and the American Century / [ed] Kingsley Bolton & Jan Olsson, London: John Libbey Publishing, 2011, p. 301-329Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In mid-July 2009 Wikinews published an article claiming that the National Portrait Gallery in London threatened a U.S. citizen with legal action since he had allegedly breached the museum’s copyright of several thousands of photographs of works of art. Apparently, the young American Derrick Coetzee had come up with a program that automatically would download high resolution imagery from the National Portrait Gallery’s website, images that Coetzee as a regular contributor to Wikimedia Commons uploaded to the site. Wikimedia Commons is the database of free-to-use media that Wikipedia writers use for illustrations; today the database contains some five million photographs. The digital images that Coetzee uploaded were exact digitized reproductions of artworks, drawings and older photographs. Since the holdings of the National Portrait Gallery consisted of mostly older material, Coetzee considered the digital reproductions to belong to the public domain and thus free for public use under United States law (where he and Wikimedia Commons were based). The crux of the matter was that copyright to digital reproductions was claimed to exist in the U.K. where the museum was situated. Hence, in “a letter from [the museum’s] solicitors sent to Coetzee via electronic mail, the National Portrait Gallery asserted that it holds copyright in the photographs under U.K. law.” They demanded that Coetzee provided undertakings to remove all of the images from Wikimedia Commons.

 • 15. Pelle, Snickars
  Boken som medium2012In: Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi / [ed] Ulla Carlsson & Jenny Johanisson, Stockholm: Fritzes, 2012, p. 247-259Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som en kommentator av inspelningen på YouTube uttryckte det: ”good product, bad introduction”. Amazon kan trösta sig med att den amerikanska tv-reklamen för Kindle Fire varit desto snyggare. Ett (översatt) Voltaire-citat med orden ”fire” och ”kindle” iscensätts i ett snabbt mediehistoriskt montage, där Gutenbergs lösa typer tonas över i surfplattans medialt tilltalande gränssnitt: ”a Kindle for movies, music, web, games and reading.”

 • 16.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Digitalism: när allting är internet2014Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Allt, från hur vi roar oss på fritiden till hur vi löser komplexa samhällsproblem, kan reduceras till ettor och nollor. Internet är lösningen på, ja, allt. Eller? För samtidigt krisar mediehusen, vi har fått en digital underklass, skolan blir sämre och Facebook gör oss möjligen olyckliga. Alla är uppenbarligen inte digitala vinnare. Den samtida digitalismen påverkar oss alla oavsett om man är vinnare eller förlorare. Det är egentligen bara boktryckarkonsten som kan mäta sig med digitaliseringens mediala och kulturella genomslag. Vad är det egentligen som han hänt? Hur har det påverkat oss människor, när började det och vart leder det oss? Att vi lever i en revolutionerande tid är kanske en floskel men vår samtid är faktiskt annorlunda. Väldigt annorlunda.

 • 17.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Himalaya of Data2014In: International Journal of Communication, ISSN 1932-8036, E-ISSN 1932-8036, no 8, p. 2666-2678Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  On January 17, 2007, the Wayback Machine’s software crawler captured wikileaks.org for the first time. The crawler’s act of harvesting and documenting the Web meta-stored a developing site for “untraceable mass document leaking”—all in the form of an “anonymous global avenue for disseminating documents,” to quote the archived representational image of the site (Wayback Machine, 2007, para. 6). The initial WikiLeaks captures, and there were additional sweeps stored during the following months, vividly illustrate how WikiLeaks gradually developed into a site of global attention. The WikiLeaks logo, with its blue-green hourglass, was, for example, graphically present from the start, and later headings at the right were “news,” “FAQ,” “support,” “press,” and “links”—the latter directing users to various network services for anonymous data publication as i2P.net or Tor. Interestingly, links to the initial press coverage on Wikileaks are kept—which is not always the case at Wayback Machine—and can still be accessed. Apparently, one of the first online articles to mention what the site was about stated: “a new internet initiative called WikiLeaks seeks to promote good government and democratization by enabling anonymous disclosure and publication of confidential government records”.

 • 18. Pelle, Snickars
  Hårddisken och samtiden2010In: The story of storage I / [ed] Lars Björk, Jānis Krēslin̦š & Matts Lindström, Stockholm: Kungliga biblioteket , 2010, p. 44-51Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vår samtids mest centrala redskap, lika diskret som elementärt för det moderna samhällets uppbyggnad, är hårddisken. Som den digitala lagringskulturens materiella bas reglerar den på många sätt informationssamhällets överbyggnad. Under de senaste femtio åren har hårddisken som teknisk innovation radikalt förändrat lagrandets villkor. Men den kan också betraktas som ett slags metafor för vår binära samtid.

 • 19.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Information overload2014In: Information som problem: Medieanalytiska texter från medeltid till framtid / [ed] Otfried Czaika, Jonas Nordin & Pelle Snickars, Stockholm: Kungliga biblioteket , 2014, p. 278-320Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det finns en utbredd uppfattning att vi lever i en tid av informationsöverflöd. Detta överflöd sägs inte sällan vara utan motsvarighet i historien. Modern informationsteknologi har, påpekas det, gjort att vi inte längre med våra sinnen kan ta in och bearbeta all den mängd information som omger oss; det finns mer information tillgänglig än någon- sin, bruset är konstant. ”Aldrig förr”, hävdar till exempel Framtidskommissionens huvudsekreterare, ”har informationsöverskottet varit lika omfattande som nu.” Men, påpekas det något förnumstigt: ”att det finns mer information tillgänglig än någonsin är inte liktydigt med att det finns mer sann och relevant information tillgänglig. Det är inte bara mängden sann och relevant information som har ökat, utan också desinformation.”1 Boven i dramat sägs ofta vara den pågående revolutionen av medielandskapet och de nya digitala mediernas genomslag. Lägg där- till maskinärt producerad spam, ett ubikvitärt nät, sociala medieformer och allt mer integrerad informationshantering via mobil hårdvara – där mer än hälften av den svenska befolkningen dagligen använder internet i mobiltelefonen – så framträder bilden av en ny sorts samhällelig informationstäthet.

 • 20.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Ni skapar ett förakt för medieforskningen2015In: Mittmedia KulturArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Överflöd, brist och begagnade medier2014In: Återkopplingar / [ed] Patrik Lundell, Marie Cronqvist & Pelle Snickars, Lund: Lunds universitet , 2014, p. 365-383Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  1900-talets medielandskap framstår i backspegeln som särdeles rikt och präglat av kulturell mångfald. Det gäller medieutbudet i både dess kommersiella och mer statliga tappning. Ändå har stödformer kring speciellt värdefullt innehåll (med kvalitativa förtecken) länge präglat den svenska medie- och kulturpolitiken. Regeringens nuvarande kulturpolitiska mål från 2009 slår till exempel fast att kulturpolitiken ”ska främja kvalitet och konstnärlig förnyelse” – och ungefär så har det hetat även tidigare. Mediehistoriska belägg för att dåtidens utbud behövde regleras (på ett eller annat sätt) finns det därför många. Alternativa uttryck har uppmuntrats; att styra bort medie- och kulturkonsumtion från den lika hotande som enfaldiga brist som kännetecknat den kommersiella mediekulturen har varit ett ständigt påbud. Sitt mest flagranta uttryck fick denna hållning i 1974 års kulturpolitik, vilken uttryckligen skulle motverka den kommersiella kulturens skadliga inverkningar.

 • 22.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Skräppost blev inte ondsint över en natt2014In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Spam, mänsklighetens kanske minst lyckade kommunikationsform, började på 90-talet som en ganska harmlös form av annonsering men förföll gradvis. Utvecklingen till dagens avart illustrerar något viktigt om internets ekonomiska förutsättningar.

 • 23.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Svallvågor från botar i ett hav av information2014In: Svenska dagbladetArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Så trångsynt att man blir mörkrädd2015In: Mittmedia KulturArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Pelle, Snickars
  et al.
  Filmvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet och Statens ljud- och bildarkiv.
  Cecilia, TrenterEU:s ramprogram Industrisamhällets kulturarv i Västernorrland.
  Det förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk2004Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I antologin “Det förflutna som film och vice versa – om medierade historiebruk” skriver nio historiker och filmvetare om massmedial historieförmedling. Ämnet är lika aktuellt som när boken kom ut för några år sedan. Olika former av webbaserad och televisuell iscensättning av det förflutna rör sig alltmer obesvärat mellan historiska fakta och underhållande fiktion. Syftet med boken är att uppmärksamma och undersöka hur audiovisuella medieringar av det förflutna blivit allt viktigare för vår uppfattning om historia.

 • 26. Pelle, Snickars
  et al.
  Strömbäck, Per
  Myten om internet2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Internet utgör idag navet i många delar av våra liv: arbete, umgänge, fritid, samhälle, service och ekonomi. Nätet och vår användning av det förknippas ofta med begrepp som öppenhet, kommunikation över gränser och delaktighet. De populäraste tjänsterna är gratis att använda, men vi betalar med den data vi lämnar efter oss. Åsikter, beteenden och nätverk är vår tids valuta. Internet är på ett plan öppet och fritt, men lika mycket är det skapat av offentliga regleringar, teknik och affärsintressen. I ”Myten om internet” har redaktörerna Pelle Snickars och Per Strömbäck samlat såväl svenska som internationella skribenter för att krossa några av de myter som skapats kring internet i den offentliga debatten.

 • 27.
  Pelle, Snickars
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Vonderau, Patrick
  Moving data: the iphone and the future of media2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  The iPhone has revolutionized not only how people communicate but also how we consume and produce culture. Combining traditional and social media with mobile connectivity, smartphones have redefined and expanded the dimensions of everyday life, allowing individuals to personalize media as they move and process constant flows of data. Today, millions of consumers love and live by their iPhones, but what are the implications of its special technology on society, media, and culture?

  Featuring an eclectic mix of original essays, Moving Data explores the iPhone as technological prototype, lifestyle gadget, and platform for media creativity. Media experts, cultural critics, and scholars consider the device’s newness and usability—even its “lickability”—and its “biographical” story. The book illuminates patterns of consumption; the fate of solitude against smartphone ubiquity; the economy of the App Store and its perceived “crisis of choice”; and the distance between the accessibility of digital information and the protocols governing its use. Alternating between critical and conceptual analyses, essays link the design of participatory media to the iPhone’s technological features and sharing routines, and they follow the extent to which the pleasures of gesture-based interfaces are redefining media use and sensory experience. They also consider how user-led innovations, collaborative mapping, and creative empowerment are understood and reconciled through changes in mobile surveillance, personal rights, and prescriptive social software. Presenting a range of perspectives and arguments, this book reorients the practice and study of media critique.

 • 28. Pelle, Snickars
  et al.
  Vonderau, Patrick
  The YouTube reader2009Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  YouTube has come to epitomize the possibilities of digital culture. With more than seventy million unique users a month and approximately eighty million videos online, this brand-name video distribution platform holds the richest repository of popular culture on the Internet. As the fastest growing site in the history of the Web, YouTube promises endless new opportunities for amateur video, political campaigning, entertainment formats, and viral marketing—a clip culture that has seemed to outpace both cinema and television. 

  The YouTube Reader is the first full-length book to explore YouTube as an industry, archive, and cultural form. This remarkable volume brings together renowned film and media scholars to debate the problems and potential of "broadcasting yourself." The YouTube Reader takes on claims of newness, immediacy, and popularity with sytematic and theoretically informed arguments, offering a closer look at the available texts on YouTube and the policies and norms that govern their access and use. 

 • 29.
  Snickars, Pelle
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Svensk film och visuell masskultur 19002001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
1 - 29 of 29
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf