umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 2354
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aasa, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Idrottsmedicin.
  Barnekow-Bergkvist, Margareta
  Angquist, Karl-Axel
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Brulin, Christine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Relationships between work-related factors and disorders in the neck-shoulder and low-back region among female and male ambulance personnel.2005Ingår i: Journal of Occupational Health, ISSN 1341-9145, E-ISSN 1348-9585, Vol. 47, nr 6, s. 481-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This cross-sectional study on a random sample of 1,500 ambulance personnel investigated the relationships between self-reported work-related physical and psychosocial factors, worry about work conditions, and musculoskeletal disorders among female and male ambulance personnel. Three different outcomes, complaints, activity limitation, and sick leave, for the neck-shoulder and low-back region, respectively, were chosen. Among the female personnel, physical demands was significantly associated with activity limitation in the neck-shoulder (OR 4.13) and low-back region (OR 2.17), and psychological demands with neck-shoulder (OR 2.37) and low-back (OR 2.28) complaints. Among the male personnel, physical demands was significantly associated with low-back complaints (OR 1.41) and activity limitation (OR 1.62). Psychological demands and lack of social support were significantly associated with neck-shoulder complaints (OR 1.86 and OR 1.58, respectively) and activity limitation (OR 3.46 and OR 1.71) as well as activity limitation due to low-back complaints (OR 2.22 and OR 1.63). Worry about work conditions was independently associated with activity limitation due to low-back complaints among the female (OR 5.28), and to both neck-shoulder and low-back complaints (OR 1.79 and OR 2.04, respectively) and activity limitation (OR 2.32 and OR 1.95) among the male personnel. In conclusion, the association patterns between physical and psychological demands and MSDs suggest opportunities for intervention.

 • 2.
  Aasa, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Idrottsmedicin.
  Brulin, Christine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Ängquist, Karl-Axel
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Barnekow-Bergkvist, Margareta
  Work-related psychosocial factors, worry about work conditions and health complaints among female and male ambulance personnel.2005Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 19, nr 3, s. 251-258Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 3.
  Abrahamsson, Amanda
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Sörlin, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Att vara förälder till ett barn med Diabetes typ 1: En kvalitativ litteraturstudie som beskriver föräldraras självupplevda erfarenheter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Titel: Att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanlig kronisk barnsjukdom, förekomsten ökar i flera länder världen över. Diabetes typ 1 kräver behandling hela livet. Det finns risk för komplikationer om blodsockret inte hålls på normal nivå.

  Syfte: Att beskriva föräldrars självupplevda erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1.

  Metod: En litteraturstudie genomfördes. Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultaten av 10 kvalitativa artiklar granskades, analyserades och sammanställdes.

  Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier: Inträda i en ny föräldraroll,  förhålla sig till en ny vardaglig situation, behovet av stöd och ta och ge ansvar.

  Konklusion: Föräldrarna utsätts ständigt för utmaningar och anpassningar i vardagen. Att lämna över ansvaret över barnet var svårt för föräldrarna på grund av misstro och oro. Genom sjuksköterskans uppmuntran och stöd till egenvård kan föräldrarna få hjälp att känna sig säkra kring deras barns dagliga omsorg.

   

 • 4.
  Abrahamsson, Ellinor
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Säll, Marielle
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter inom hemsjukvård i glesbygd: En intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bakgrund: Sveriges befolkning blir äldre och andelen med beviljade hemsjukvårdsinsatser ökar. Troligtvis kommer mer hälso- och sjukvårdsinsatser att utföras av distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård istället för på sjukhus i framtiden. Kraven kommer därmed att öka på distriktssköterskan i hemsjukvården och detta kan i synnerhet gälla i glesbygd där tillgänglighet till hälso- och sjukvård redan är begränsad. Motiv: Det går att se en brist på kunskap gällande distriktssköterskor och hemsjukvård. Det finns dessutom få studier som riktar sig till distriktssköterskor som vårdar patienter i glesbygd.

  Syfte: Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors upplevelse av att vårda patienter inom kommunal hemsjukvård i glesbygd.

  Metod: En kvalitativ studie där 11 distriktssköterskor inom hemsjukvården i en glesbygdskommun i norra Sverige deltog. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i 13 subkategorier, vilket mynnade ut i fyra kategorier: Familjära möten i hemmet gynnar alla, trivsam & utmanande arbetsmiljö, omväxlande vårdbehov sätter distriktssköterskan på prov och kollegor & resurser - alla är viktiga.

  Diskussion: Virginia Hendersons omvårdnadsteori diskuterades i resultatet angående främjandet av patientens oberoende samt autonomi. Dessutom diskuterades teknikens möjligheter i glesbygd och hur läkarbristen försvårade för distriktssköterskan, detta jämfördes med andra studier.

  Konklusion: För att kunna bedriva en bra hemsjukvård i glesbygd behövs det satsas på en mer utvecklad telemedicin och en större andel fasta läkare, för en trygg och jämlik hemsjukvård - dygnet runt - även i glesbygd.

 • 5.
  Abrahamsson, Linnéa
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Ljungdahl Ristare, Martin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Att vara man i ett kvinnodominerat yrke: Manliga vårdares upplevelser av att bemöta kvinnor i situationer som kan upplevas intima och de hanteringsstrategier som används2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genom historien har vårdyrken varit främst dominerat av kvinnliga vårdare. Det finns tabubelagda områden för män som utför omvårdnad. Flera av problemen är relaterade till intim omvårdnad av det motsatta könet. Män söker sig främst till tekniska vårdyrken som exempelvis röntgensjuksköterska. I nuläget finns en kunskapslucka för manliga röntgensjuksköterskor beträffande intim omvårdnad av det motsatta könet.

  Syfte: Belysa manliga vårdares upplevelser av att bemöta kvinnor i situationer som kan upplevas intima i västerländsk kultur, och de hanteringsstrategier som används.

  Metod: Nio kvalitetsgranskade kvalitativa studier används i resultatet. Dessa studier har sammanfattats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Två domäner och tre kategorier beskriver upplevelser och hanteringsstrategier som manlig vårdare upplever vid intim omvårdnad på kvinnliga patienter.

  Resultat: Manliga vårdare uttrycker oro för sexuella anklagelser. De upplever även fördomar och känner sig placerade i stereotypiska fack som kan komma att påverka deras arbete med intim omvårdnad. För att skydda sig används metoder som att kommunicera, bryta isen eller ta hjälp av kvinnliga kollegor. Flera manliga vårdare beskriver brister i sin utbildning för att lära sig hantera intim omvårdnad.

  Slutsats: Ytterligare forskning behövs inom ämnesområdet radiografi kopplat till manliga vårdares perspektiv att vårda samt att fortsätta forska för genus inom vården. 

 • 6.
  Abrahamsson, Marléne
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Viklund, Mikael
  Personers upplevelse av att leva med diabetesfotsår: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personers upplevelse av att leva med diabetesfotsår

  Abstrakt

  Bakgrund: Fotsår relaterat till diabetes är ett globalt problem. Dessa sår kan vara svårläkta och mycket smärtsamma för personen som drabbas. Risk för infektion och amputation är hög. Diabetesfotsår kan förändra den drabbade personens livsvärld.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av att leva med diabetesfotsår.

  Metod: En litteraturstudie baserad på tolv artiklar med kvalitativ ansats. Resultaten från respektive artikel har granskats, analyserats och sammanställts. Databaserna som användes var CINAHL, PubMed, MEDLINE och PsycInfo.

  Resultat: Analysen resulterade i två kategorier och sammanlagt fem underkategorier. Kategorierna var: Förlorad autonomi och Emotionellt lidande.

  Konklusion: Upplevelsen att leva med diabetesfotsår varierar mellan personer, men gemensamt för många är att de på olika sätt lider och att livskvaliten försämras. Sjuksköterskan kan vara en orsak till lidandet, men också en hoppingivande stöttepelare. Att ge personcentrerad omvårdnad och se hela individen är en förutsättning för god omvårdnad.

  Nyckelord: Diabetesfotsår, lidande, upplevelse.

 • 7.
  Abrahamsson, Mirjam
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Furufalk, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Jämställdhet är...en alldeles för stor fråga: Barnmorskors uppfattningar om unga mäns ansvarstagande, delaktighet och möjlighet till råd och stöd, vid oönskade eller oplanerade graviditeter.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet: med studien var att undersöka barnmorskors uppfattningar om unga mäns ansvarstagande och delaktighet vid oönskade eller oplanerade graviditeter samt deras föreställningar om stöd riktat till män ur ett jämställdhetsperspektiv.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer med sju barnmorskor i norra Sverige. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys och kritiskt teori perspektiv. Analysen resulterade i elva subkategorier, fyra kategorier och ett övergripande tema.

  Resultat: Den första kategorin, De exkluderade unga männen: visar barnmorskors inställning rörande att unga kvinnor, samhället och sexuell och reproduktiv- hälsovård tenderade att utestänga unga män när det handlar om mäns frågor. Det är en kvinnovärld: Barnmorskorna såg att deras primära arbete handlade om kvinnorna, där graviditet och preventivmedel överlag var en kvinnosak som bara kvinnor bestämde över. Unga män handlar efter samhällets maskulinitetsnormer: De unga männen uppfattades sällan söka stöd och hjälp kring sin reproduktiva och sexuella hälsa och uppfattades ofta ha ett omoget förhållningssätt till sex. Lång väg kvar innan den sexuella och reproduktiva hälsan är jämställd: Sexualundervisning till unga män skedde i stora grupper och fokuserade ofta på fel saker enligt barnmorskorna. Sexualundervisning borde starta tidigt och gärna med stöd av föräldrar. Barnmorskorna ägde den kunskap de unga männen behövde men delade inte med sig av den rutinmässigt. Temat Jämställt reproduktionsansvar ingen verklighet i praktiken inkluderar samtliga kategorier.

  Slutsats: Unga män ses som viktiga i teorin men inte i praktiken. De unga männen upplevs frånvarande vid oplanerade graviditeter. Med sin stora kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa ses dock barnmorskorna som idealiska i arbetet med denna grupp.

 • 8.
  Adolfsson, Katarina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Berggren Nylund, Inga
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Upplevelser av primärvården hos vuxna med Neurofibromatos typ 12015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva upplevelsen av mötet med primärvården hos vuxna personer med diagnosen Neurofibromatos typ 1 Bakgrund: Neurofibromatos 1 (NF1) är en autosomalt dominant sjukdom med symtom som café au lait fläckar på huden och flera godartade tumörer som växer från perifera nerver. Svårighetsgraden varierar mellan individer. Smärtor och sjukdomens oförutsägbarhet kan orsaka oro och medföra att patienter ofta besöker hälsocentraler. Omvårdnaden vid NF1 kan vara problematisk eftersom den innefattar en rad olika symtom och att få en helhetssyn på patienten kan vara en utmaning. Trots att en av 3000 har sjukdomen är den relativt okänd. Få studier beskriver hur primärvården upplevs av personer med NF1. Design: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Metod: År 2015 deltog 30 personer i en enkätundersökning, med flervalsfrågor och utrymme för egna kommentarer, om upplevelser av primärvården. Resultat: Hälften av deltagare upplevde primärvården generellt som bra eller mycket bra. Däremot upplevde 93 % av deltagarna att vårdpersonalen hade dåliga eller mycket dåliga kunskaper om NF1. Slutsats: De flesta studiedeltagarna upplevde att många yrkesgrupper i primärvården hade bristfälliga kunskaper om och förståelse för NF1. Ett behov av bättre omhändertagande och djupare insikt i patienters problem framträder. Upprättande av centrum för sällsynta diagnoser bör eftersträvas. Likaså skulle vårdprogram om NF1 vid hälsocentraler förbättra omhändertagandet. Det finns ett behov av mer omvårdnadsforskning om informationsförmedling vid sällsynta diagnoser.            

 • 9.
  af Bjerkén, Agneta
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Åslund, Mia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Anestesisjuksköterskors erfarenheter av vård av patienter med missbruksproblem: En intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors strategier kring omvårdnaden av patienter med missbruksproblem inom anestesiologisk omvårdnad.Bakgrund Anestesisjuksköterskan möter dagligen patienter med olika bakgrund, förutsättningar och behov. Personer med missbruksproblem har ofta andra fysiologiska och psykologiska faktorer som påverkar anestesin och den anestesiologiska omvårdnaden än personer utan liknade problem. Faktorer som spelar in är t.ex. ökad tolerans mot läkemedel, försämrad förmåga att bryta ner läkemedel i kroppen, ökad blödningsbenägenhet samt stress och oro hos patienterna. Anestesisjuksköterskans kunskap och förståelse för nämnda faktorer är av högsta vikt för att kunna utföra god och optimal anestesiologisk omvårdnad.Design Studien genomfördes med kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer.Metod Deltagarna valdes ut med ändamålsenligt urval. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med anestesisjuksköterskor på fem sjukhus i mellersta och norra Sverige. Intervjuerna skrevs ut och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.Resultat Tolv intervjuer genomfördes under hösten 2016. Analysen av materialet resulterade i tre kategorier med titlarna "Att ha handlingsberedskap", "Att kommunicera med patienten" och "Att vara säkerhetsmedveten". Kategorierna utgjordes av åtta subkategorier som fick benämningarna "Att vara beredd att anpassa doserna", "Att välja rätt läkemedel", "Att hantera blödningsrisk", "Att hantera sticksvårigheter", "Att etablera förtroende", "Att vara tydlig", "Att se till personalens säkerhet" och "Att se till patientens säkerhet".Slutsats Anestesisjuksköterskor är medvetna om de fysiologiska och psykologiska faktorer som påverkar anestesin hos patienter med missbruksproblem. De har en uttänkt strategi för planering av anestesin och för att förhindra att problem uppstår. Läkemedelsrelaterade åtgärder som dosanpassning och läkemedelsval var övervägande. Det var olika åsikter huruvida ett PM eller en generell rutin skulle öka säkerheten eller förbättra handläggandet av personer med missbruksproblemNyckelord: Anestesisjuksköterska; M

 • 10.
  Ahl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Nyström, Maria
  To handle the unexpected: the meaning of caring in pre-hospital emergency care2012Ingår i: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 20, nr 1, s. 33-41Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The patient's voice has not been present to the same degree as the professional perspective in caring research in a pre-hospital context. In order to further develop and improve pre-hospital care, it is therefore important to explore patients' situations not only in life threatening but also in non-traumatic situations. This is especially important as these patients might be defined as inappropriate attendees of ambulance services. The aim of this study was to interpret and explain experiences of caring in pre-hospital care situations that are not defined as traumatic or life threatening. Twenty informants aged between 34 and 82 years were interviewed. The design of the study was exploratory, and it used an interpretative approach in order to understand the meaning of pre-hospital caring. The findings show that pre-hospital caring can be understood and explained as a matter of interplay between carer(s) and patient with potentials for positive as well as negative outcomes. Our conclusion is that the initial meeting is of vital importance in how patients experience pre-hospital care. It is suggested that general public information on the development of Swedish pre-hospital care received in turn may facilitate the first encounter between patient and carer(s). 

 • 11.
  Ahl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. School of Health Sciences, University Collage of Borås, SE-501, 90 Borås, Sweden.
  Nyström, Maria
  Jansson, Lilian
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Making up one's mind: patients' experiences of calling an ambulance2006Ingår i: Accident and Emergency Nursing, ISSN 0965-2302, E-ISSN 1532-9267, Vol. 14, nr 1, s. 11-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The issue of the inappropriate use of ambulance transport and care has mainly been studied from the professionals' and caregivers' perspective, with few studies focusing on the patient and his/her experiences. To further understand whether patients use ambulance care in an inappropriate manner and, if so, why, it is important to obtain an overall picture of the patients' existential situation at the time they call an ambulance. The aim of this study was to analyse and describe patients' experiences related to the decision to call an ambulance and the wait for it to arrive. The design was explorative, and twenty informants aged between 34 and 82 years were interviewed. Qualitative content analyses were performed. The findings showed that calling for an ambulance is a major decision that is preceded by hesitation and attempts to handle the situation by oneself. Our conclusion is that the definition of inappropriate use of valuable health care resources should not be based solely on the professionals' point of view but also take account of the patients' reactions when they experience a threat to their life and health.

 • 12.
  Ahlberg, Camilla
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Johansson, Viola
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Vårdpersonalens kunskap om trycksårsprofylax: – En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Bakgrund: Att förebygga sjukdom och lindra lidande är två av sjuksköterskans huvuduppgifter. Trycksår räknas som vårdskada och är ett universellt problem med relativt konstant frekvens som innebär mycket smärta och lidande för patienten. Trycksår kan förebyggas i de flesta fall vilket är en del av vårdpersonalens ansvar.

  Syfte: Denna litteraturstudie avser att beskriva vårdpersonalens kunskap om trycksårsprofylax.

  Metod: 11 kvantitativa forskningsartiklar om vårdpersonals kunskap beträffande trycksårsprofylax har granskats och sammanställts för att få en klarare syn på kunskapen.

  Resultat: Även om vårdpersonalens kunskap om trycksårsprofylax överlag är relativt god så har man ändå kunnat identifiera stora kunskapsluckor.

  Konklusion: Dessa kunskapsluckor kan vara en av orsakerna till att undvikbara trycksår fortfarande uppstår.    

  Nyckelord: Sjuksköterska, trycksår, prevention, profylax, kunskap 

 • 13.
  Ahlberg, Jane
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Dannvik, Rebecka
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Omvårdnadsåtgärder: En litteraturstudie om omvårdnadsåtgärder vid Anorexia nervosa.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som debuterar i allt yngre ålder och kan yttra sig på olika sätt beroende på individen. Detta leder till att det inte finns ett enkelt svar på hur sjukdomen ska behandlas. Det ställer krav på både kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskorna för att förstå komplexiteten av anorexia nervosa, vilket är nödvändigt för att uppnå ett lyckat behandlingsresultat.

   

  Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av anorexia nervosa hos unga kvinnor.

   

  Metod: En litteraturstudie grundad på åtta kvalitativa artiklar. Artiklarnas resultat har granskats, analyserats och sammanställts för att besvara syftet. Databassökningen har genomförts i Cinahl, Pubmed samt PsykInfo.

   

  Resultat: Sammanfattningen av artiklarnas resultat bildade tre kategorier som beskriver de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna använder: 1) Bygga och upprätthålla en god relation till patienten, 2) Säkerställa viktökning och 3) Återställa ett normalt ätbeteende.  

   

  Slutsats: Litteraturstudien beskriver hur behandlingen påverkas av hur sjuksköterskorna genomför omvårdnaden. Att skapa en god relation till patienten är en avgörande komponent för att lyckas med viktökning och en beteendeförändring hos patienten.   

   

  Nyckelord: Anorexia nervosa, behandling, kvinnor, omvårdnad, ungdomar

 • 14.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Malmgren Olsson, Eva-Britt
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Brulin, Christine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Gender analysis of musculoskeletal disorders and emotional exhaustion: interactive effects from physical and psychosocial work exposures and engagement in domestic work2012Ingår i: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 55, nr 2, s. 212-228Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this study was to assess the relationships between physical and psychosocial work exposures, engagement in domestic work and work-home imbalance in relation to symptoms of musculoskeletal disorders and emotional exhaustion in white- and blue-collar men and women. Three thousand employees from 21 companies were asked to answer a questionnaire on family structure, household and child care tasks, work exposure, work-home imbalance and symptoms of neck/shoulder disorders, low back disorders and emotional exhaustion. Women reported more musculoskeletal disorders and engagement in domestic work. Adverse at-work exposures were highest in blue-collar women. High engagement in domestic work was not separately associated with symptoms but paid work exposure factors were associated. High engagement in domestic work interacted with adverse work exposure and increased risk estimates for low back disorders and emotional exhaustion. Reported work-home imbalance was associated with neck/shoulder disorders in women and with emotional exhaustion in both women and men.

  Practitioner Summary. The current article adds to earlier research by showing that high engagement in domestic work is not separately associated with increased symptoms, but interacts with psychosocial work exposure variables to produce emotional exhaustion in both women and men and low back disorders in women.

 • 15.
  Ahlm, Kristin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Rättsmedicin.
  Lindqvist, Per
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Klinisk fysiologi. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicin.
  Saveman, Britt-inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Björnstig, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Suicidal drowning deaths in Northern Sweden 1992-2009Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Ahlm, Kristin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Rättsmedicin.
  Lindqvist, Per
  Division of Social and Forensic Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Dalarna University, Falun, Sweden.
  Saveman, Britt-inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Björnstig, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Suicidal drowning deaths in northern Sweden 1992-2009: the role of mental disorder and intoxication2015Ingår i: Journal of Forensic and Legal Medicine, ISSN 1752-928X, E-ISSN 1878-7487, Vol. 34, s. 168-172Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Suicides by drowning have received limited attention by researchers. A recent finding that almost onethird of all drowning deaths in Sweden were classified as suicide instigated this study. We identified 129 cases of suicide by drowning in Northern Sweden and analyzed the circumstances and the psychiatric history prior to the suicide. Information was obtained from autopsy, police and medical records, as well as from the National Inpatient Register. One-third of the suicide victims had previously attempted suicide and half of the victims had been hospitalized due to mental health problems. One-third of these had left the hospital less than one week before the suicide. Alcohol and psychoactive drugs were present in 16% and 62% of the cases, respectively. A history of mental disorder and previous suicide attempt (s), especially by drowning, is an ominous combination necessitating efficient clinical identification, treatment and follow-up if a complete suicide is to be prevented.

 • 17.
  Ahlm, Kristin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Rättsmedicin.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Björnstig, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Drowning deaths in Sweden with emphasis on the presence of alcohol and drugs: a retrospective study, 1992-20092013Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 13, s. 216-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Drowning deaths constitute a significant proportion of unnatural deaths globally. In Sweden and other high-income countries, drowning deaths have decreased. This study investigates the epidemiology and current trends of unintentional, intentional, and undetermined drowning deaths with emphasis on the presence of alcohol and other drugs.

  Methods: During an 18-years period, 5,125 drowning deaths were autopsied in Sweden. Data on cases including toxicological analysis on alcohol, pharmaceutical drugs, and illicit drugs were obtained from the National Board of Forensic Medicine.

  Results: During the study period, the annual incidence of drowning deaths in Sweden was 3.1/100,000 inhabitants and decreased on average by about 2% each year (p<0.001). The highest incidence was found among males and in middle/older age groups. The incidence increased 3% for each year of age. Children/adolescents (<= 18 years) constituted 5% of all drowning deaths. Of all drowned females in the study, 55% (847/1,547) committed suicide, which was a significantly higher proportion compared with males (21%, 763/3,578) (p<0.001). In total, 38% (1,656/4,377) of tested drowned persons had alcohol in their blood and the mean concentration was 1.8 g/l. In the unintentional drowning group, intentional drowning group, and the undetermined group, the proportion of alcohol positive was 44%, 24%, and 45%, respectively. One or several psychoactive drugs were present in the blood in 40% (1,688/4,181) of all tested persons and in 69% (965/1,394) of tested persons who died from suicidal drowning. The most common drug was benzodiazepines (21%, 891/4,181). Illicit drugs were detected in 10% (82/854) of tested persons.

  Conclusion: Presence of alcohol and drugs were frequent and may have contributed to the drowning deaths. The incidence of drowning deaths significantly decreased during the study period. Males and the middle/older age groups had a higher incidence compared to females and children. Suicidal drowning was common especially among women. Alcohol and drugs are significant contributors in drowning deaths in Sweden and should be considered as part of a comprehensive prevention program.

 • 18. Ahlqvist, Viktor H.
  et al.
  Persson, Margareta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Ortega, Francisco B.
  Tynelius, Per
  Magnusson, Cecilia
  Berglind, Daniel
  Birth weight and grip strength in young Swedish males: a longitudinal matched sibling analysis and across all body mass index ranges2019Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, artikel-id 9719Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Low birth weight is associated with a lower grip strength later in life. However, associations between birth weight among infants born at-term and factors driving associations between birth weight and grip strength are largely unknown. A cohort of 144,369 young men born at-term, including 10,791 individuals who had at least one male sibling/s, were followed until conscription where they performed a grip strength test. We used linear and non-linear regression analyses in the full cohort, and fixed-effects regression analyses in the sibling cohort, to address confounding by factors that are shared between siblings. After adjustment, each unit increase in birth weight z-score was associated with increases of 17.7 (95% CI, 17.2-18.2) and 13.4 (10.1-16.6) newton grip strength, which converts to approximately 1.8 and 1.4 kilogram-force in the full and within-families cohorts, respectively. The associations did not vary with young adulthood BMI. Birth weight, within the at-term range, is robustly positively associated with grip strength in young adulthood among men across all BMI categories and associations appears to be mainly driven by factors that are not shared between siblings. These findings underline the importance of recognizing the influence of low birth weight, also within the at-termrange, on young adulthood muscle strength.

 • 19.
  Ahlström, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Sjöstedt, Pamela
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Den äldre människans bästa vän: En litteraturstudie om vårdhundens positiva effekter på personer med demenssjukdom2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många personer med demenssjukdom bor på särskilda boenden. Vårdmiljön på de särskilda boendena består både av fysiska och psykosociala faktorer, vilka påverkar hälsan. Demenssjukdom är ett kroniskt tillstånd som kan orsaka flera olika symtom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är vanligt förekommande och har en negativ påverkan på livskvalitén hos personer med demenssjukdom samt personer i deras närhet. BPSD behandlas oftast med läkemedel, men det finns flera kompletterande icke- farmakologiska behandlingsmetoder och djurassisterad intervention är en av dem. Inom vården har djur visat sig ha flera positiva effekter på hälsan. Hundar är det djur som används mest och finns inom exempelvis hospice, rehabilitering och demensvård.  Syfte: Syftet var att belysa positiva effekter av att använda vårdhundar inom demensvård på särskilt boende. Metod: En litteraturstudie där resultatet baserats på nio kvantitativa studier. Först genomfördes systematiska sökningar i olika databaser med utvalda sökord. Därefter granskades, analyserades och sammanställdes de valda studierna. Resultat: Sammanställningen resulterade i fyra huvudkategorier; påverkan på BPSD, påverkan på kognition, påverkan på livskvalité samt påverkan på läkemedelsanvändning. Djurassisterad intervention kan minska BPSD, förbättra orienteringsförmågan, ökad social interaktion och förbättra livskvalitén hos personer med demenssjukdom. Inom läkemedelsanvändningen sågs inga skillnader. Konklusion: Litteraturstudiens slutsats är att vårdhundar kan ha flera positiva effekter på personer med demenssjukdom. Det krävs mer forskning om interventionens utformning och om dess potentiella förmåga att komplettera eller ersätta läkemedelsanvändning.   

 • 20.
  Ahnlund, Anna-Ella
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Svennberg, Elin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Att främja anknytning när barnet föds för tidigt: -Barnsjuksköterskors erfarenheter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prematura födslar leder ofta till sämre förutsättningar för barnet att utveckla en trygg anknytning. Barnsjuksköterskor på neonatala vårdavdelningar har därför en betydande roll i att främja anknytningen mellan prematurfödda barn och dess föräldrar.

  Motiv: Forskning visar att barnsjuksköterskor i neonatalvården ofta upplever svårigheter i arbetet med att stödja föräldrarna i processen att knyta an till sitt prematurfödda barn. Få studier belyser ämnet ur barnsjuksköterskans perspektiv vilket kan ha betydelse för framtida arbete. Det är därför av intresse att söka mer kunskap om barnsjuksköterskors erfarenheter av att främja anknytningen.

  Syfte: Att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att främja anknytning mellan föräldrar och prematurfödda barn på neonatala vårdavdelningar.

  Metod: En semistrukturerad intervjustudie med åtta barnsjuksköterskor vid neonatala vårdavdelningar i sydöstra Sverige. Data är analyserad med hjälp av innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Möjliggöra närhet mellan barnet och föräldrarna, Stödja föräldrarna till delaktighet, Stärka föräldrarnas känsla av föräldraskap, samt Hinder i arbetet med att främja anknytning.

  Diskussion: Resultatet stärks och diskuteras gentemot tidigare forskning som visar att anknytningen främjas mellan föräldrar och barn när de upplever närhet till varandra, när föräldrar är delaktiga i barnets omvårdnad och när föräldrar känner trygghet i sin föräldraroll. Resultatet visar att barnsjuksköterskor ofta upplever att de saknar tillräckligt med kompetens för att stödja de föräldrar som hamnar i kris, något som också visats i tidigare forskning. Det framkom även att barnsjuksköterskor ofta saknar formell kompetens i att främja anknytning, något som däremot inte framkommer i tidigare forskning.

  Konklusion: Barnsjuksköterskors erfarenheter visar att anknytningen främjas när ansvaret för barnet på ett tryggt sätt förflyttas till föräldrarna. Ökad kunskap till barnsjuksköterskor i att stödja föräldrar i kris, kan leda till förbättringar i arbetet med att främja anknytningen mellan föräldrar och prematurfödda barn. Även organisatoriska förändringar som möjliggör samvård kan leda till att arbetet med att främja anknytning underlättas.

 • 21.
  Albinsson, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Nordlander, Anna-Lena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av samtal med äldre personer som vårdas i livets slutskede2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Att säkra god vård i livets slutskede är en mångfacetterad uppgift. Fokus tenderar ofta vara farmakologiskt och stor vikt läggs vid att lindra fysiska symtom som smärta. För en personcentrerad vård utifrån en helhetssyn är sjuksköterskans samtal med patienten betydelsefulla.

  Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av samtal med äldre personer som vårdas i livets slutskede.

  Design. Denna studie har en kvalitativ deskriptiv design och är baserad på intervjuer.

  Metod. Totalt tio sjuksköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer under början av året 2017. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat. Åtta kategorier framkom vid analysen. Studien visar att sen insikt och ett förnekande förhållningssätt till livets slutskede hos den äldre upplevs som hindrande omständigheter för samtal. En rad andra hindrande omständigheter som tidsbrist, språkliga hinder, brist på kunskap och erfarenhet samt anhörigas närvaro framkommer även i studien. Som stödjande förhållanden för samtal framkommer sjuksköterskans närhet i neutral relation, patientens upplevelse av acceptans och sjuksköterskans förmåga till balans mellan professionalitet och förtroendefullt engagemang. Ett enigt palliativt fokus kring patienten skapar bättre möjligheter till samtal och stöd för patientens bearbetning och acceptans i livets slutskede.

  Slutsats. Resultatet visar att förtroendefulla samtal är meningsfulla både för patienten och för sjuksköterskan. Sjuksköterskan upplever att möten genom samtal är betydelsefulla och nödvändiga förutsättningar för utformning av en personcentrerad vård. Samtalen behöver därmed lyftas som självklara och prioriterade delar vid omvårdnad av den äldre personen i livets slutskede.

  Nyckelord: livets slutskede, samtal, äldre, omvårdnad, sjuksköterskors upplevelser, personcentrerad vård.

 • 22.
  Alex, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Karlsson, Stig
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Effect evaluation of a heated ambulance mattress-prototype on body temperatures and thermal comfort - an experimental study2014Ingår i: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241, Vol. 22, s. 43-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:

  Exposure to cold temperatures is, often, a neglected problem in prehospital care. One of the leading influences of the overall sensation of cold discomfort is the cooling of the back. The aim of this study was to evaluate the effect of a heated ambulance mattress-prototype on body temperatures and thermal comfort in an experimental study.

  Method: Data were collected during four days in November, 2011 inside and outside of a cold chamber. All participants (n = 23) participated in two trials each. In one trial, they were lying on a stretcher with a supplied heated mattress and in the other trial without a heated mattress. Outcomes were back temperature, finger temperature, core body temperature, Cold Discomfort Scale (CDS), four statements from the state-trait anxiety - inventory (STAI), and short notes of their experiences of the two mattresses. Data were analysed both quantitatively and qualitatively. A repeated measure design was used to evaluate the effect of the two mattresses.

  Results:

  A statistical difference between the regular mattress and the heated mattress was found in the back temperature. In the heated mattress trial, the statement "I am tense" was fewer whereas the statements "I feel comfortable", "I am relaxed" and "I feel content" were higher in the heated mattress trial. The qualitative analyses of the short notes showed that the heated mattress, when compared to the unheated mattress, was experienced as warm, comfortable, providing security and was easier to relax on.

  Conclusions:

  Heat supply from underneath the body results in increased comfort and may prevent hypothermia which is important for injured and sick patients in ambulance care.

 • 23.
  Alex, Lena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Feministiska perspektiv på omvårdnad - finns det?1998Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 75, nr 1-2, s. 57-61Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Alex, Lena
  Umeå universitet, Medicinsk fakultet, Omvårdnad.
  Fråntagna sitt språk2007Ingår i: Invandrare och Minoriteter, nr 6, s. 32-5Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 25.
  Alex, Lena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Resilience among old Sami women2016Ingår i: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779, Vol. 36, s. 1738-1756Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is lack of research on old indigenous women’s experiences. The aim of thisstudy was to explore how old women narrate their experiences of wellbeing andlack of wellbeing using the salutogenetic concept of resilience. Interviews fromnine old Sami women were analysed according to grounded theory with the followingthemes identified: contributing to resilience and wellbeing built up from the categoriesfeeling connected, feeling independent and creating meaning; andcontributing to lack of lack of resilience and wellbeing built up from the categoryexperiencing lack of connectedness. The old Sami women’s narratives showedthat they were to a high extent resilient and experienced wellbeing. They felt bothconnected and independent and they were able to create meaning of being anold Sami woman. Having access to economic and cultural capital were for the oldSami women valuable for experiencing resilience. Lack of resilience was expressedas experiences of discrimination, lack of connectedness and living on the borderof the dominant society. Analysis of the Sami women’s narratives can give wider perspectiveson women’s health and deepen the perspectives on human resilience andincrease the understanding of minority groups in a multicultural world.

 • 26.
  Alex, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Lundman, Berit
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Christianson, Monica
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Hammarström, Anne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Beyond a Dichotomous View of the Concepts of 'Sex' and 'Gender' Focus Group Discussions among Gender Researchers at a Medical Faculty2012Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, nr 11, s. e50275-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: The concepts of 'sex' and 'gender' are both of vital importance in medicine and health sciences. However, the meaning of these concepts has seldom been discussed in the medical literature. The aim of this study was to explore what the concepts of 'sex' and 'gender' meant for gender researchers based in a medical faculty. Methods: Sixteen researchers took part in focus group discussions. The analysis was performed in several steps. The participating researchers read the text and discussed ideas for analysis in national and international workshops. The data were analysed using qualitative content analysis. The authors performed independent preliminary analyses, which were further developed and intensively discussed between the authors. Results: The analysis of meanings of the concepts of 'sex' and 'gender' for gender researchers based in a medical faculty resulted in three categories; "Sex as more than biology", with the subcategories 'sex' is not simply biological, 'sex' as classification, and 'sex' as fluid and changeable; "Gender as a multiplicity of power-related constructions", with the subcategories: 'gender' as constructions, 'gender' power dimensions, and 'gender' as doing femininities and masculinities; "'Sex and gender as interwoven", with the subcategories: 'sex' and 'gender' as inseparable and embodying 'sex' and 'gender'. Conclusions: Gender researchers within medicine pointed out the importance of looking beyond a dichotomous view of the concepts of 'sex' and 'gender'. The perception of the concepts was that 'sex' and 'gender' were intertwined. Further research is needed to explore how 'sex' and 'gender' interact.

 • 27.
  Alex, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lehti, Arja
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Professionell utveckling.
  Experiences of Well-Being Among Sami and Roma Women in a Swedish Context2013Ingår i: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 34, nr 8, s. 707-726Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our aim was to explore the experiences of well-being and lack of well-being among middle-aged and older women belonging to two national minority groups in Sweden. Interviews from nine older Sami women and four middle-aged Roma women were analyzed using grounded theory with the following categories identified: contributing to well-being (with the subcategories belonging to a healthy family, being spiritual, cultural norms as health promoting, and having had a life of one's own); and contributing to lack of well-being (with the subcategories living subordinate to the dominant society, living in a hierarchical family, and living in the shadow of tuberculosis.)

 • 28.
  Alex, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Wikberg, A
  Feministisk kritik av kurslitteratur inom ämnet professionell omvårdnad1994Ingår i: Omvårdaren, ISSN 0280-4123, nr 2, s. 24-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 29.
  Algotsson, Elin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Undersökningar med magnetkamera av fullgångna och prematura barn: En litteraturstudie om risker och patientsäkerhet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En magnetkameraundersökning är en relativt säker diagnostisk metod då ingen joniserande strålning används, till skillnad från konventionell röntgen, vid framställandet av bilder. Trots detta finns ändå risker att ta hänsyn till, vissa gällande för alla patienter. För neonatala barn, prematura och fullgångna, skiljer sig dessa risker åt och därmed även neonatalpersonalens och röntgensjuksköterskans möjlighet att tillgodose barnets patientsäkerhet. Syfte: litteraturstudien syftar till att därför beskriva specifika riskfaktorer som påverkar patientsäkerheten vid undersökning med MR av fullgångna och prematura barn. Metod: vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och Medline, varav åtta kvantitativa artiklar valdes ut efter kvalitetsgranskning. Resultat: Efter analys av dessa åtta artiklar utmärkte sig fyra kategorier som redovisades i resultatet; bildkvalitet, hypotermi, nedsatt saturation och narkosmedel. Resultatet visade även att användandet av en mr-kompatibel kuvös ytterligare påverkade patientsäkerheten positivt. Konklusion: Bildkvalitet, hypotermi, nedsatt saturation och narkosmedel är specifika riskfaktorer som visar sig viktiga att ta hänsyn till vid beaktande av patientsäkerheten för prematura och fullgångna neonatala barn.

  Nyckelord: MRI, magnetkamera, neonatal, patientsäkerhet, risker

 • 30. Aljuaid, Mohammed
  et al.
  Elmontsri, Mustafa
  Edvardsson, David
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. School of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Rawaf, Salman
  Majeed, Azeem
  Psychometric evaluation of the Arabic language person-centred climate questionnairestaff version2018Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 26, nr 4, s. 449-456Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AimTo evaluate the psychometric properties of the Arabic language person-centred climate questionnairestaff version. BackgroundThere have been increasing calls for a person-centred rather than a disease-centred approach to health care. A limited number of tools measure the extent to which care is delivered in a person-centred manner, and none of these tools have been validated for us in Arab settings. MethodThe validated form of the person-centred climate questionnairestaff version was translated into Arabic and distributed to 152 health care staff in teaching and non-teaching hospitals in Saudi Arabia. Statistical estimates of validity and reliability were used for psychometric evaluation. ResultsItems on the Arabic form of the person-centred climate questionnairestaff version had high reliability (Cronbach's alpha .98). Cronbach's alpha values for the three sub-scales (safety, everydayness and community), were .96, .97 and .95 respectively. Internal consistency was also high and measures of validity were very good. ConclusionArabic form of the person-centred climate questionnairestaff version provides a valid and reliable way to measure the degree of perceived person-centredness. Implications for nursing managementThe tool can be used for comparing levels of person-centredness between wards, units, and public and private hospitals. The tool can also be used to measure the extent of person-centredness in health care settings in other Arab countries.

 • 31.
  Alstam, Peter
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Franck, Thomas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Anestesisjuksköterskors erfarenheter av oväntade akuta situationer på operationssal2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje oväntad akut situation på operationssal är unik, innebär större utmaning, förknippad med risk för patientskador, svårare att förutse och beroende av erfarenhet av bedömning av situationens allvarlighetsgrad samt av patientens hälsohistoria, symtom, tecken och risker före och under anestesin. Beredskap inför oväntad akut situation finns i anestesisjuksköterskors förväntade krav för att begränsa dess negativa följder. Det är därmed av vikt att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av oväntade akuta situationer på operationssal.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av oväntade akuta situationer på operationssal.

  Metod: Studien är baserad på intervjuer med tio anestesisjuksköterskor, verksamma på två olika sjukhus i Sverige; Hallands sjukhus Varberg och Umeå universitetssjukhus. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: De fyra kategorier som framkom var: Händelser, Åtgärder, Påfrestningar, Lärdom. Fokusering på händelserna beskrevs som åtgärd för att hantera dom oväntade akuta situationerna. Anestesisjuksköterskorna söker hjälp, kommunicerar problemen och arbetar mot samma mål för att lösa situationerna. Att hamna i oväntade akut situationer beskrevs i olika personliga påfrestningar, vilket även innebär olika behov av bearbetningsstöd. Att oväntad akut situation sker beskrevs även äventyra patientsäkerheten. Lärdom togs genom reflektion efter situationerna som bidrog till ökad handlingsberedskap.

  Konklusion: Resultatet visar på att oväntade akuta situationer kan ske plötsligt. Söka hjälp för ökad trygghet i situationerna anses som viktigt. Genom att kommunicera problem och arbeta mot samma mål finns en förhoppning att lösa situationen. Oväntade akuta situationer kan upplevas och hanteras olika. Lärdom tas genom reflektion. Som förslag på vidare forskning ses vikt av att i en större personalgrupp belysa huruvida återkoppling av oväntade akuta situationer faktiskt kan dämpa negativa känslor, samt kan öka tryggheten hos anestesisjuksköterskan i kommande liknande situationer.

 • 32. Alvariza, Anette
  et al.
  Årestedt, Kristofer
  Boman, Kurt
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicin. Umeå universitet, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).
  Brännström, Margareta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. Umeå universitet, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).
  Family members' experiences of integrated palliative advanced home and heart failure care: a qualitative study of the PREFER intervention2018Ingår i: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 16, nr 3, s. 278-285Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: Chronic heart failure is a disease with high morbidity and symptom burden for patients, and it also places great demands on family members. Patients with heart failure should have access to palliative care for the purpose of improving quality of life for both patients and their families. In the PREFER randomized controlled intervention, patients with New York Heart Association classes III–IV heart failure received person-centered care with a multidisciplinary approach involving collaboration between specialists in palliative and heart failure care. The aim of the present study was to describe family members' experiences of the intervention, which integrated palliative advanced home and heart failure care.

  Method: This study had a qualitative descriptive design based on family member interviews. Altogether, 14 family members participated in semistructured interviews for evaluation after intervention completion. The data were analyzed by means of content analysis.

  Results: Family members expressed gratitude and happiness after witnessing the patient feeling better due to symptom relief and empowerment. They also felt relieved and less worried, as they were reassured that the patient was being cared for properly and that their own responsibility for care was shared with healthcare professionals. However, some family members also felt as though they were living in the shadow of severe illness, without receiving any support for themselves.

  Significance of results: Several benefits were found for family members from the PREFER intervention, and our results indicate the significance of integrated palliative advanced home and heart failure care. However, in order to improve this intervention, psychosocial professionals should be included on the intervention team and should contribute by paying closer attention and providing targeted support for family members.

 • 33. Alverbratt, Catrin
  et al.
  Berlin, Johan
  Åström, Sture
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. Department of Nursing, Health and Culture, University West, Trollhättan.
  Kauffeldt, Anders
  Carlström, Eric
  A New Working Method in Psychiatric Care: The Impact of Implementation2017Ingår i: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265, Vol. 40, nr 3, s. 295-304Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An equal mix of organizational cultures is important for a successful implementation process. The aim of this study was to examine the implementation of a new working method in psychiatric hospital wards, representing different cultural characteristics. Descriptive quantitative data were collected at two hospitals (intervention and control). The results revealed one ward characterized by a mix of organizational cultures. This ward, compared with other intervention wards, showed the best results regarding patient assessed empowerment and participation. The result shows tentatively that organizational culture may have an impact on the implementation processes.

 • 34.
  Aléx, Jonas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Cold exposure and thermal comfort among patients in prehospital emergency care: innovation research in nursing2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background

  Patients’ cold exposure is a neglected problem in prehospital emergency care. Cold stress increases pain and anxiety and contributes to fear and an overall sense of dissatisfaction. When left untreated, cold stress disturbs vital body functions until ultimately reaches hypothermia.

  Aim

  The overall aim was to investigate patients’ experiences of thermal comfort and reactions to cold exposure in prehospital emergency care and to evaluate the effects of an intervention using active warming from underneath.

  Method

  Study I:

  Persons (n=20) injured in a cold environment in the north of Sweden were interviewed. Active heat was given to 13 of them.

  Study II:

  In wintertime, 62 patients were observed during prehospital emergency care. The field study was based on observations, questions about thermal discomfort, vital signs, and temperature measurements.

  Study III:

  Healthy young persons (n=23) participated in two trials each. Data were collected inside and outside a cold chamber. In one trial, the participants were lying on a regular ambulance stretcher and in a second trial on a stretcher supplied with a heated mattress. Outcomes were the Cold Discomfort Scale (CDS), back, finger, and core body temperature, four statements from the State-TraitAnxiety-Inventory (STAI), vital signs, and short notes about their experiences of the two stretchers.

  Study IV:

  A quantitative intervention study was conducted in prehospital emergency care in the north of Sweden. The patients (n=30) in the intervention group were transported in an ambulance supplemented with a heated mattress on the stretcher, whereas only a regular stretcher was used in the ambulance for the patients (n=30) in the control group. Outcomes were the CDS, finger, core body, and air temperature, and questions about cold experiences.

  Results

  Study I:

  Patients suffered more because of the cold than from the pain of their injuries. The patients were in a desperate need of heat.

  Study II:

  Patients are exposed to cold stress due to cold environments. There was a significant decrease from the first measurement in finger temperature of patients who were indoors when the ambulance arrived, compared to the measurement taken in the ambulance. In the patient compartment of the ambulance, 85% of the patients had a finger temperature below the comfort zone and almost half of them experienced the patient compartment in the ambulance to be cold. The regular mattress surface temperature at the ambulance ranged from -22.3 to 8.4 ºC.

  Study III:

  A statistical increase of the participants’ back temperature was found between those lying on the heated mattress compared to those lying on the regular mattress. The heated mattress was experienced as warm, comfortable, providing security, and easy to relax on.

  Study IV:

  Thermal comfort increased for the patients in the intervention group and decreased in the control group. A significant higher proportion of the participants rated the stretcher as cold to lie on in the control group compared to the intervention group.

  Conclusion

  The ambulance milieu is too cold to provide thermal comfort. Heat supply from underneath increased comfort and might prevent cold stress and hypothermia

 • 35.
  Aléx, Jonas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Effect evaluation of a heated ambulance mattress-prototype on thermal comfort and patients’ temperatures in prehospital emergency care -an intervention studyManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: The ambulance milieu does not offer good thermal comfort to patients during the cold Swedish winters. Patients’ exposure to cold temperatures combined with a cold ambulance mattress seems to be a major factor leading to an overall sensation of discomfort. As far as we have seen, there is still little research on the effect of active heat delivered from underneath in ambulance care. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of an electrically heated ambulance mattress-prototype on thermal comfort and patients’ temperatures in the prehospital emergency care.

  Methods:

  A quantitative intervention study conducted in ambulance care in the north of Sweden. The ambulance used for the intervention group (n=30) was equipped with a heated mattress on the stretcher compared to the control group (n=30) where no active heat was provided on the stretcher. Outcome variables were measured as thermal comfort on the Cold Discomfort Scale (CDS), finger, ear, and air temperatures along with subjective comments on cold experiences.

  Results:

  Thermal comfort, measured by CDS, was improved during the ambulance transport to the Emergency Department (ED) in the intervention group (p= 0.001) but decreased in the control group (p=<0.014). A significant higher proportion (57%) of the control group rated the stretcher as cold to lie down on compared to three percent in the intervention group (p<0.001). Concerning finger, ear, and compartment air temperature no significant difference between groups was found. Mean transport time was approximately 15 minutes.

  Conclusion:

  The use of active heat, from underneath, increases the patients’ thermal comfort and may prevent the negative consequences of cold stress.

 • 36.
  Aléx, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Gyllencreutz, Lina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Brister i systematiskt omhändertagande på olycksplatser: en studie av traumasimuleringar inom ambulanssjukvården2018Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 115, artikel-id EWFHArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Ett systematiskt traumaomhändertagande på olycksplats har stor betydelse för patienters överlevnad. Syftet med denna studie var att observera sjuksköters­kor i ambulanssjukvården och följsamhet till konceptet »prehospital trauma life support« vid traumaomhändertagande i en simuleringssituation. Ett observationsprotokoll utformades för att analysera videoinspelningar. Resultatet visar på brister i det systematiska omhändertagandet och ett ineffektivt omhändertagande på skadeplats. Användandet av observationsprotokoll i traumasimulering kan kvalitetssäkra sjuksköterskors följsamhet till vedertagna koncept.

 • 37.
  Aléx, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. Umeå universitet, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).
  Karlsson, Stig
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Björnstig, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. Umeå universitet, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum). Center for Disaster Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Effect evaluation of a heated ambulance mattress-prototype on thermal comfort and patients' temperatures in prehospital emergency care - an intervention study2015Ingår i: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 2242-3982, E-ISSN 2242-3982, Vol. 74, artikel-id 28878Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The ambulance milieu does not offer good thermal comfort to patients during the cold Swedish winters. Patients' exposure to cold temperatures combined with a cold ambulance mattress seems to be the major factor leading to an overall sensation of discomfort. There is little research on the effect of active heat delivered from underneath in ambulance care. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of an electrically heated ambulance mattress-prototype on thermal comfort and patients' temperatures in the prehospital emergency care.

  METHODS: A quantitative intervention study on ambulance care was conducted in the north of Sweden. The ambulance used for the intervention group (n=30) was equipped with an electrically heated mattress on the regular ambulance stretcher whereas for the control group (n=30) no active heat was provided on the stretcher. Outcome variables were measured as thermal comfort on the Cold Discomfort Scale (CDS), subjective comments on cold experiences, and finger, ear and air temperatures.

  RESULTS: Thermal comfort, measured by CDS, improved during the ambulance transport to the emergency department in the intervention group (p=0.001) but decreased in the control group (p=0.014). A significant higher proportion (57%) of the control group rated the stretcher as cold to lie down compared to the intervention group (3%, p<0.001). At arrival, finger, ear and compartment air temperature showed no statistical significant difference between groups. Mean transport time was approximately 15 minutes.

  CONCLUSIONS: The use of active heat from underneath increases the patients' thermal comfort and may prevent the negative consequences of cold stress.

 • 38.
  Aléx, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Karlsson, Stig
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Patients' experiences of cold exposure during ambulance care2013Ingår i: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241, Vol. 21, artikel-id 44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Exposure to cold temperatures is often a neglected problem in prehospital care. Cold exposure increase thermal discomfort and, if untreated causes disturbances of vital body functions until ultimately reaching hypothermia. It may also impair cognitive function, increase pain and contribute to fear and an overall sense of dissatisfaction. The aim of this study was to investigate injured and ill patients' experiences of cold exposure and to identify related factors.

  METHOD: During January to March 2011, 62 consecutively selected patients were observed when they were cared for by ambulance nursing staff in prehospital care in the north of Sweden. The field study was based on observations, questions about thermal discomfort and temperature measurements (mattress air and patients' finger temperature). Based on the observation protocol the participants were divided into two groups, one group that stated it was cold in the patient compartment in the ambulance and another group that did not. Continuous variables were analyzed with independent sample t-test, paired sample t-test and dichotomous variables with cross tabulation.

  RESULTS: In the ambulance 85% of the patients had a finger temperature below comfort zone and 44% experienced the ambient temperature in the patient compartment in the ambulance to be cold. There was a significant decrease in finger temperature from the first measurement indoor compared to measurement in the ambulance. The mattress temperature at the ambulance ranged from -22.3°C to 8.4°C.

  CONCLUSION: Cold exposure in winter time is common in prehospital care. Sick and injured patients immediately react to cold exposure with decreasing finger temperature and experience of discomfort from cold. Keeping the patient in the comfort zone is of great importance. Further studies are needed to increase knowledge which can be a base for implications in prehospital care for patients who probably already suffer for other reasons.

 • 39.
  Aléx, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lundgren, Peter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Henriksson, Otto
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Being cold when injured in a cold environment: patients' experiences2013Ingår i: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 21, nr 1, s. 42-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Patients in prehospital care, irrespective of diseases or trauma might experience thermal discomfort because of a cold environment and are at risk for decreasing body temperature which can increase both morbidity and mortality.

  Objective: To explore patients' experiences of being cold when injured in a cold environment.

  Method: Twenty persons who had been injured in a cold environment in northern Sweden were interviewed. Active heat supply was given to 13 of them and seven had passive heat supply. The participants were asked to narrate their individual experience of cold and the pre- and post-injury event, until arrival at the emergency department. The interviews were transcribed verbatim, then analyzed with qualitative content analysis.

  Results: Patients described that they suffered more from the cold than because of the pain from the injury. Patients who received active heat supply experienced it in a positive way. Two categories were formulated: Enduring suffering and Relief of suffering.

  Conclusion: Thermal discomfort became the largest problem independent of the severity of the injuries. We recommend the use of active heat supply to reduce the negative experiences of thermal discomfort when a person is injured in a cold environment.

 • 40.
  Aléx, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lundin, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Joansson, Charlotta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Preparedness of Swedish EMS Personnel for Major Incidents in Underground Mines2017Ingår i: Journal of Health Science, E-ISSN 2328-7136, Vol. 5, s. 239-243Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to survey the EMS (emergency medical services) personnel preparedness for major incidents in the underground mining industry in Sweden. Every year, a high number of incidents, workplace accidents and fires are reported from the Swedish mining industry. Taking care of patients located in an underground mine represents a challenge to EMS personnel. Today, knowledge about EMS personnel preparedness for major incidents in the mining industry is limited. The study design was a cross-sectional survey. The questionnaires were distributed to EMS personnel working in ambulance stations geographically located near an underground mine. Thirteen ambulance stations were included and 137 of 258 personnel answered. Demographic data were analyzed using descriptive statistics. Differences among groups were analyzed with the Chi-Squared test, continuity correction and t-test. Results showed about half of the participants reported that they do not feel prepared to work in a major incident in an underground mine. The majority wished to receive educational training to enhance their preparedness. The most commonly requested type of education was practical drills on the scene, in an underground mine. The reported preparedness was significantly higher among the participants who had received some kind of education, or had authentic experience of a mission in an underground mine than those who did not. This study reveals shortcomings in the preparedness of EMS personnel. The perceived low preparedness of EMS personnel may affect their ability to work in a major incident in the mining industry. Study findings may be used in planning the future education, including practical drills, of EMS personnel.

 • 41.
  Aléx, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Uppstu, Tom
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  The opinions of ambulance personnel regarding using a heated mattress for patients being cared for in a cold climate - An intervention study in ambulance care2017Ingår i: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 76, artikel-id 1379305Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to describe the opinions of ambulance personnel regarding differences between using a heated mattress and a standard ambulance mattress. This study was an intervention study with pre- and post-evaluation. Evaluations of the opinions of personnel regarding the standard unheated mattress were conducted initially. After the intervention with new heated mattresses, follow-up evaluations were conducted. Ambulance personnel (n=64) from an ambulance station in northern Sweden took part in the study, which ran from October 2014 until February 2016. There were differences in opinions regarding the standard unheated mattress and the new heated mattress. The evaluation of the proxy ratings by the personnel showed that the heated mattress was warmer than the standard mattress, more pleasant to lie on and that patients were happier and more relaxed than when the standard mattress was used. The ambulance personnel in this study rated the experience of working with the heated mattress as very positive and proxy rated that it had a good effect on patient comfort. A heated mattress can be recommended for patients in ambulance care, even if more research is needed to receive sufficient evidence.

 • 42.
  Aléx, Lena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Att balansera mellan olika diskurser: konsten att leva som gammal samisk kvinna2008Ingår i: Människor i norr: samisk forskning på nya vägar / [ed] Sköld, Peter, Umeå: Centrum för samisk forskning , 2008, s. 287-301Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Aléx, Lena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Resilience among very old men and women2010Ingår i: Journal of research in nursing, ISSN 1744-9871, Vol. 5, nr 15, s. 419-431Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  High resilience is characterised by qualities of equanimity, perseverance, self-reliance, meaningfulness and existential aloneness. The aims of the present study were both to explore how the oldest of old men and women with estimated high resilience talk about experiences of becoming and being old, and to discuss the analysis of their narratives in terms of the foundational concepts of the Resilience Scale (RS). Thematic narrative interviews collected from 24 old people were analysed using content analysis, and the following themes were identified: feeling connected, feeling independent and creating meaning. The themes can be seen as congruent with the underlying concepts of the Resilience Scale; however, the themes were markedly gendered. A combination of both quantitative and qualitative research may contribute to a new angle of approach towards our understanding of resilience. In nursing practice it is of importance to both stimulate social contacts in the present and listen to narratives from the past to increase resilience among the oldest patients.

 • 44.
  Aléx, Lena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Äldre människors berättelser om att bli och vara gammal tolkade utifrån genus- och etnicitetsperspektiv2007Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of the five studies that make up this thesis is to elucidate constructions of being old from the perspectives of gender and ethnicity. One of the studies uses quantitative data and four use qualitative data.

  The sample in study I consisted of 125 participants from the Umeå 85+ study, aged 85 to 103 years old, who were able to use Likert scales in responding to questions. Studies II and III involved content analysis of interviews with old persons scoring on the extremes of the resilience scale. In study IV, interviews with nine Sami women were analysed using grounded theory. In study V, four interview situations were subjected to discourse analysis.

  Study I showed statistically significant correlations between the scales measuring resilience, sense of coherence, purpose in life and self-transcendence. These scales were supposed to measuring a common dimension, which is here interpreted as “inner strength”. There was a significant correlation between women’s “inner strength” and perceived mental health.

  The femininities found were associated with “being connected”, “being an actor”, “living in the shadow of others” and “being alienated”. The masculinities found were associated with “being in the male centre”, “striving to maintain the male facade” and “being related”. The femininity associated with “being an actor” and the masculinity associated with “being in the male centre” were pronounced in those participants assessed as having high resilience.

  Old Sami woman were found to be balancing within various discourses, including being a reindeer owner versus not owning reindeer, being Sami versus being Swedish, speaking in Sami versus speaking in Swedish, dreaming about the past versus looking to the future, being equal to men versus living in the shadow of the male herders, and changing for survival versus striving to retain uniqueness as a Sami.

  Study V revealed that shifts in power between the interviewer and the interviewed can be related to the discourses of age, gender, education, body, ethnicity and ideology.

  This thesis presents a complex picture of what it means to be among the oldest old. The ageing, gendered and ethicised selves cannot be seen as socially and culturally fixed. For the women, the femininity expressed in “being connected” involved being satisfied, content and having positive relationships. “Being an actor” involved a stress on the person’s own strength and own choices. The femininities experienced as “living in the shadow of others” and “being alienated” generated narratives about dissociation and loneliness. For the men, it seemed important to relate to themselves and to other men. However, the masculinity expressed in “being related” involved an alternative form of masculinity, focusing on the importance of daily work, new relationships, and reflecting on the meaning of life. The Sami women showed strength in being able to position themselves between various discourses, but their narratives also showed tender sadness when they spoke of their longing for the past and for their mother tongue. The reflection on how narratives are constructed by both the interviewed and the interviewer in relation to their access to various discourses of age, gender, education, ethnicity and ideology in different interview situations can be important for increasing awareness of the role of these discourses. Various ways of constructing femininities and masculinities must be studied if we are to avoid ageism developing in society. Analyzing and reflecting on the importance of age, gender and ethnicity from a constructivist perspective may reduce stereotypical descriptions of the oldest old.

 • 45.
  Aléx, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Hammarström, Anne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Shift in power during an interview situation: methodological reflections inspired by Foucault and Bourdieu2008Ingår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 15, nr 2, s. 169-176Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents methodological reflections on power sharing and shifts of power in various interview situations. Narratives are said to be shaped by our attempts to position ourselves within social and cultural circumstances. In an interview situation, power can be seen as something that is created and that shifts between the interviewer and the interviewed. Reflexivity is involved when we as interviewers attempt to look at a situation or a concept from various perspectives. A modified form of discourse analysis inspired by subject positioning was used to reflect on power relations in four different interview situations. The analyses indicate that reflection on the power relations can lead to other forms of understanding of the interviewee. The main conclusion that can be drawn from this study is that power relations are created within an interview situation and therefore it is important to be aware of dominant perspectives. Researchers and nurses face the challenge of constantly raising their level of consciousness about power relationships, and discursive reflexivity is one way of doing this. Thus, reflexivity is an important part of the qualitative research process.

 • 46.
  Aléx, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Hammarström, Anne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Women´s Experiences in Connection with Induced Abortion - a Feminist Perspective2004Ingår i: Scand J Caring Sci, Vol. 18, nr 2, s. 160-168Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 47.
  Aléx, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Hammarström, Anne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Gustafson, Yngve
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik.
  Norberg, Astrid
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lundman, Berit
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Constructions of various femininities among the oldest old women2006Ingår i: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 27, nr 10, s. 853-872Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study forms part of the Ume 85+ Study, and the aim was to explore various gendered constructions of femininities among the oldest old women. Femininities are seen as various ways of shaping oneself as a woman in relation to the impact of historical, social, and cultural circumstances. Thematic narratives were analyzed using qualitative content analysis. Through interpreting these narratives in the light of gender theories, we were able to discern four femininities: “being connected,” “being an actor,” “living in the shadow of others,” and “being alienated.” The oldest old women displayed complex outlooks on femininities, and no femininity was interpreted as being in the center related to the other femininities. Further research is needed in order to disclose the complexity of femininities related to factors such as social class, ethnicity, and financial situation among the oldest old, and to acquire a greater knowledge of various femininities.

 • 48.
  Aléx, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Hammarström, Anne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin. Allmänmedicin.
  Norberg, Astrid
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lundman, Berit
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Balancing within various discourses: the art of being old and living as a Sami woman.2006Ingår i: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 27, nr 10, s. 873-892Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 49.
  Aléx, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Hammarström, Anne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Norberg, Astrid
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lundman, Berit
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Construction of masculinities among men aged 85 and older in the north of Sweden2008Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 17, nr 4, s. 451-459Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: The aim was to analyse the construction of masculinities among men aged 85 and older. BACKGROUND: All societies have a gender order, constructed from multiple ideas of what is seen as feminine and masculine. As the group of men aged 85 and older is increasing in size and their demand for care will increase, we must recognize the importance of studying these men and various discourses of masculinities. DESIGN: Qualitative explorative. METHODS: Qualitative content analysis was used to analyse thematic narratives. Masculinity theories provided the point of departure for the analysis. RESULTS: The analysis coalesced into three masculinities. 'Being in the male centre', developed from subthemes as: taking pride in one's work and economic situation; being in the centre in relation to others; regarding women as sexual objects; and belonging to a select group. 'Striving to maintain the male facade' developed from subthemes as: emphasizing 'important' connections; having feelings of loss; striving to maintain old norms and rejecting the fact of being old. 'Being related' was formulated from subthemes as: feeling at home with domestic duties; being concerned; accepting one's own aging; and reflecting on life. CONCLUSIONS: Our study indicates the importance of being aware of the existence of multiple masculinities, in contrast to the generally unproblematic and unsubtle particular healthcare approaches which consider men as simply belonging to one masculinity. Relevance to clinical practice. Diverse masculinities probably affect encounters between men and healthcare providers and others who work with an older population and therefore our results are of importance in a caring context.

 • 50.
  Aléx, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lundman, Berit
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Lack of resilience among very old men and women: a qualitative gender analysis2011Ingår i: Research and Theory for Nursing Practice, ISSN 1541-6577, E-ISSN 1945-7286, Vol. 25, nr 4, s. 302-316Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  High degree of resilience has been described as an enduring positive view of life despite difficult circumstances during the aging process. How to become old and being old with low resilience have not been studied. The aim of this study was to illuminate experiences about becoming old and being old among very old people with low resilience. Interviews from very old women and men were analyzed using content analysis with the following themes identified: being out of it, emphasizing life experiences from the past, religious doubting, and accepting age. Except for religious doubting, the themes contained both similarities and variations between women and men. Our study showed that in spite of scoring low on the Resilience Scale (RS), very old persons can experience integration and well-being. However, the women seemed to be more vulnerable compared to men, and for them, it is important to strengthen social and relational possibilities for contributing to resilience.

1234567 1 - 50 av 2354
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf