umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2388
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Annett, Vikström
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att använda sig av hälsopromotion i grupputveckling.: Strävan mot ett team.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en fallstudie som handlar om de varierande uppfattningar som en arbetsgrupp vid en vårdavdelning har haft av ett påbörjat arbete med grupputveckling. Denna grupp gavs möjlighet för forskaren att studera under hösten 2013 och en studie av denna arbetsmetod är idag aktuell. Arbetet med grupputveckling har skett genom en modell innehållande hälsopromotion. För att ta reda på gruppens uppfattningar av denna metod genomfördes kvalitativa enskilda intervjuer med dem. Materialet har till en början inspirerats av en fenomenografisk analysmetod. Därefter förändrades valet av analysmetod till en blandad metod istället. Detta för att kunna visa en så rättvis bild som möjligt av informanternas uppfattningar. Fenomenografin är fördelaktig gällande analysen av det syfte som är formulerat, vilket är att förstå på vilka olika sätt som deltagarna har uppfattat den aktuella grupputvecklingsmetoden. Resultatet som visade sig i studien var att arbetsmetoden för grupputveckling till viss del har gett ett positivt resultat. Dock visade det sig att alla uppgifter som skulle genomföras inte ännu hade hunnit fullföljas. Detta på grund av svårigheter med att finna vikarier till en slimmad vårdavdelning. Tidsaspekten för denna studie har varit 10 veckor.

 • 102.
  Anvell, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Specialpedagogens yrkesroll och funktion: En kvalitativ studie som fokuserar specialpedagogers specifika kompetens och hur den tas tillvara i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study covers the work and assignment of special education teachers in Sweden today and also how their competence is being used in school. The study has the relational and categorical perspective as its starting point. This perspective has also been the method, which has been used to analyze the information gathered during the study. The study has a qualitative research method where the data consists of interviews with 8 special education teachers. !The results of the study reveal that schools need the competence of special education teachers and that the schools in this study are using that competence wisely. The statements of the special education teachers show that they have a variety of assignments. For example; guiding other teachers, making action plans for the students and also as important discussion partners for the principal regarding teaching. Several of the special education teachers emphasize that they almost never teach students themselves. In conclusion, the work they do in school is more on a general level than actual interaction with the students. This result differs in comparison to other studies on the subject.

 • 103.
  Arctaedius, Helena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Spänningar mellan lagen och praktiken.: Hur skolledare, specialpedagoger och matematiklärare förhåller sig till skollagens text gällande barn i behov av särskilt stöd.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 104.
  Armitstead-Åström, Dorothy
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Modern Languages.
  Sedlacek, Irene
  Umeå University, Faculty of Arts, Modern Languages.
  Shrimpton, Pat
  Umeå University, Faculty of Arts, Modern Languages.
  Raising intercultural awareness: how can we do it?2007In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2007, p. 25-31Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Umeå University wants to increase the number of students who do part of their degree course at a foreign university, as part of a general drive to increase internationalization in all fields (Verksamhetsuppdrag & resursfördelning 2007 Fastställd av universitetsstyrelsen 2006-11-13). However, students going abroad need preparation – not just in the specific formalities of behaviour etc. in the country they will visit but in developing an understanding that will help them to function wherever they go outside Sweden. As there was no course of this kind available for Umeå’s outgoing students the Department of Modern Languages decided to make use of its expertise in the field and put together a 5-credit course in raising intercultural awareness. The department received financial support for the planning and delivery of a pilotcourse, Spring 2007, from the International Committees of the University and the Faculty of Arts. The ultimate aim of internationalization must be the increased understanding that comes from working with others, which demands intercultural awareness. Intercultural awareness comes from reflecting on one’s own values and beliefs vis-à-vis those of others and achieving an attitude of acceptance. This is not achieved through textbooks or lectures about gestures etc. but through participation in structured activities.

 • 105.
  Aronsson, Patricia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Klefbohm, Alexandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Arbetsgivarnas hemsida, en outnyttjad rekryteringskanal: lEn studie om hur hemsidan används till att attrahera nya medarbetare och om budskapet som förmedlas inkluderar kvinnor och män2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats grundar sig i tesen om att arbetsgivare inte tar tillvara på hemsidan som en kommunikationskanal för att locka till sig potentiella medarbetare och att budskapet som förmedlas inte alltid är genomarbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare forskning har undersökt jobbannonsens utformning och budskapet som förmedlas via denna medan hemsidan, som är en etablerad informationskälla, i mindre utsträckning berörts av forskningen.Denna studie utforskar hur företag använder sin hemsidas möjligheter att locka jobbsökande i marknadsföring- och rekryteringssyfte. En risk finns att arbetsgivare, omedvetet eller medvetet,förmedlar budskap i marknadsföringen som är mer riktat mot ena könet, därför undersöks även detta. Genom innehållsanalys visade resultatet, som utgör 70 undersökta hemsidor, på storvariation avseende hur hemsidan utnyttjas gällande informationsmängd, antal attribut,könskodade ord och bilder. Förmedlade attribut och budskap analyserades och dess möjliga konsekvenser diskuteras i uppsatsens analys- och diskussionsdel. Analysen visar att arbetsgivare bör använda hemsidan till att marknadsföra attribut tillsammans med ett jämställt språkbruk och på så sätt skapa förutsättning att locka både kvinnliga och manliga jobbsökande vilket skapar konkurrenskraft.

 • 106.
  Arvidsson, Elisabet
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Det är jättestora frågor, man blir aldrig färdig!: Pedagogers erfarenheter och upplevelser av likabehandlingsarbetet i särskolan.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Likabehandlingsarbetet är ett stort område som omfattar likabehandling och värdegrundsfrågor och som styrs av diskrimineringslagen och skollagen. Detta arbete gäller för alla skolformer i Sverige och därmed även särskolan. Det fanns mycket skrivet om likabehandlingsarbetet i skolan men inget med fokus på särskolan. Denna studies syfte var därför att beskriva och analysera pedagogers erfarenheter och upplevelser av likabehandlingsarbetet i särskolan. Forskningsfrågorna handlade om pedagogernas erfarenheter av stöd och vägledning, vilka utmaningar det finns i arbetet kring likabehandling och upplevelse av elevers delaktiga i arbetet inom särskolan. Valet blev att göra en kvalitativ intervjustudie då syftet var att gå på djupet och se nyanser av pedagogernas erfarenheter och upplevelser. Intervjuer genomfördes med fyra pedagoger på fyra skolor i två olika kommuner i norra Sverige. Studien visar att pedagoger har mycket olika erfarenheter och upplevelser av likabehandlingsarbetet, framförallt när det gäller stöd och vägledning. I analysen återkommer särskilt olika aspekter av stöd och vägledning, som att pedagoger behöver kunskap om uppdraget, medvetenhet om sin egen roll i arbetet och stöd från skolledning för att driva likabehandlingsarbetet. Det är inte ett enkelt uppdrag, men viktigt.

 • 107.
  Arvidsson, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lundell, Daniel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Länge leve dagens idrottsrörelse!: En studie om specialidrottsförbundens förändringsbenägenhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish sports movement has in recent years raised an age related drop-out problematic. Just like their Scandinavian neighbours the Swedish sports movement appeal less adolescent participants as they grow older. This was largely explained by scholars and the Swedish sports movement as a competitive rationale. Therefore The Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet) has introduced a subject of change to become a more inclusive sports movement where people can exercise independently of their competitive commitment. The purpose of the study was to investigate how the national sports associations will manage members’ lifelong commitment to sport. Attitudes to changes was evaluated through the use of interviews with executives and employees in the national sports associations in order to know how the suggested changes will be received. Overall, the participants present elements of a strong competitive culture that tries to prevent the proposed change. Some aspects consisted of time consuming processes, conflicts and differentiated organizing ideas within all organizations. Even though many sports associations argue they have challenging conditions, there are people within the organizations who try to neglect a competitive sports ideal. New forms of ideas might still attract more people to organized sports movement. The main conclusion is that the competitive logic is maintained within the national sports associations. Change of the sports movement’s behaviour patterns will always act in comparison to the historically competitive rationale and therefore also be influenced by it.

 • 108.
  Arwidson, Tobias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Effekten av direkt och indirekt yttre feedback på självförtroendet: En studie inom svenskt skidskytte på internationell nivå om vilka uppfattningar tränare och utävare har om den yttre feedbackens påverkan på idrottarnas självförtroende2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka vilka uppfattningar skidskyttetränare och utövare har, om hur en yttre feedback kan påverka utövarnas självförtroende. För att få mer information om hur utövarna reagerar på feedback togs även tränarnas upplevelser och tankar med, eftersom det kan vara svårt att som individ analysera sitt eget självförtreonde och se vad som påverkar en själv. Utifrån intervjuer med 8 skidskytteutövare och 3 skidskyttetränare som verkat på internationella tävlingar för Sverige, samlades information in om deras tankar och upplevelser inom yttre feedback och dess påverkan på utövarnas självförtroende. Resultatet visade att yttre feedback påverkar utövarnas självförtroende, varav en direkt yttre feedback ansågs mest kunna påverka självförtroendet. En indirekt yttre feedback ansågs vara bra för självförtroendet i längden, om den innehöll konstruktiv information. Yttre feedback som gavs från personer utövarna hade nära relation med eller såg upp till, som tränare eller familj, ansågs kunna ge mest effekt. Feedback ansågs kunna påverka individer på olika sätt samtidigt som tränarnas upplevelser inte skilde sig väsentligt från utövarnas egna upplevelser. En ökad kunskap hos tränare om hur användningen av yttre feedback påverkar individer beroende på hur den används, samt hur tränarna kan utveckla en trygg miljö, tycks kunna påverka utövarnas självförtroende positivt.

 • 109.
  Arwidson, Tobias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Faktorer som kan påverka elever till inaktivitet inom skolirotten: En studie om högstadieelevers tankar och upplevelser vid en skola i Mellansverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka vilka faktorer som kan påverka högstadieelevers inaktivitet inom skolidrotten. Utifrån 94 enkätsvar från högstadieelever på en skola i Mellansverige sammanställdes information om elevernas tankar och uppleverser inom skolidrotten. Resultatet visade att en mängd olika faktorer kunde påverka elevernas motivation till att delta på idrottslektionerna. 40 % av de elever som någon gång varit inaktiva på skolidrotten ansåg att det var aktiviteten som påverkade deras motivation så mycket att de inte deltog. De faktorer som påverkar 83 % av elevernas motivation negativt till att delta på idrottslektionerna är aktiviteten, lärare, klasskamrater och hälsan. Faktorer som enligt 90 % av eleverna kan motivera dem till ett deltagande på idrottslektioner är aktiviteten, klasskamrater, lärare och betygen. Majoriteten av eleverna (76 %) ansåg i slutändan att de viktigaste faktorerna som påverkar deras motivation och motverkar inaktivitet inom skolidrotten är aktiviteten (44 %), lärare (28 %) och klasskamrater (4 %). De faktorer som eleverna angav tycks kunna påverka varandra och en lösning för att minska inaktiva elever kan vara bättre utbildningar för lärare. Anledningen till att lärare har en viktig position beror på att de tydligen kan påverka de flesta faktorer genom sitt agerande. Lärare med en ökad kunskap och medvetenheten om hur deras undervisning påverkar omgivningen kan därför ge positiv effekt när det gäller elevernas motivation och deltagande inom skolidrotten.

 • 110.
  Aspehult, Natalie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jämställdshetsförhållanden inom Stockholms läns Polis: Genusperspektiv på kvinnors karriärer och ledarskap i ett mansdominerat yrke2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka jämställdheten mellan män och kvinnor inom Polisen. Data samlades in från totalt 10 poliser, 5 kvinnor och 5 män. Alla intervjufrågorna besvarades. Frågorna som ställdes handlade om eventuella skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap inom Polisen i Stockholms län, samt om det existerade ”manliga” och ”kvinnliga” avdelningar. Resultatet bekräftade att det existerade könsdominerade avdelningar inom Polismyndigheten samt att det existerade skillnader i ledarskapet hos kvinnor och män.

 • 111.
  Aspehult, Natalie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Svenska studenter i Los Angeles:: En Bourdieuinspirerad analys av utlandsstudenters upplevelser2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka svenska studenters upplevelse av att studera i Los Angeles med fokus på vad de ansåg prioriterades inom högskoleundervisningen. Studien undersökte också de fördelar och nackdelar studenterna ansåg att utlandsstudier innebar samt av vilka skäl de valde att studera i USA. I studien ingick 10 kvinnliga studenter från Sverige som studerade eller hade studerat i Los Angeles. Alla intervjufrågor besvarades ur den intervjuguide som konstruerades för studien och de data som samlades in analyserades utifrån en bourdieuinspirerad ansats med fokus på habitus. Resultatet visade att studenter som väljer att studera utomlands har liknande kulturell bakgrund. Utlandsstudier är också ett sätt för svenska studenter att efter hemkomsten till Sverige förflytta sig i de sociala fälten till nya positioner som tidigare varit svåra för dem att nå. Utlandsstudier bidrog även till sociala förmågor och interkulturell förståelse som inte hade varit möjligt att lära sig vid studier i Sverige. Undersökningen visade även att studenter i Los Angeles lärde sig att lösa problem genom användandet av sociala nätverk, strategiskt planerande, och kommunikation. Resultatet stämde överens med tidigare forskning om utlandsstudier.

 • 112.
  Aspviken, Jakob
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Zetterström, Carl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Friluftslivets möjligheter och hinder: En kvalitativ undersökning av idrottslärares uppfattningar av friluftslivsundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker svar hur svenska idrottslärare arbetar med friluftsliv, ett område som pedagoger kan uppleva som problematiskt. Friluftsliv är något som kan bidra till såväl fysisk som psykiskt välmående för individer som genomför friluftslivsaktiviteter. Hur undervisningen ska bedrivas bestäms utifrån skolan styrdokument men den enskilda idrottsläraren får tolka styrdokumenten vilket resulterar i att undervisningen ser olika ut beroende på vilka tolkningar idrottsläraren gör. För att ta del av idrottslärares uppfattningar genomfördes e-postintervjuer som sedan tolkades med hjälp av den hermeneutiska analysmetoden. Resultatet påvisar att uppsatsens deltagare inte är överens om styrdokumenten behöver preciseras eller ej. Informanterna belyser att tid är en faktor som påverkar momentet i stor utsträckning. Uppsatsen påvisar att idrottslärare genomför friluftsliv praktiskt något som är positivt då eleverna då får möjligheter att ta del av de positiva effekterna friluftsliv kan leda till.

 • 113.
  Axelsson, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att förebygga negativ stress bland anställda inom daglig verksamhet: Uppfattningar bland habiliteringsassistenter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa förståelse för habiliteringsassistenters uppfattning om hur negativ stress kan förebyggas på arbetsplatsen. Studiens frågeställning söker svar på innebörden av negativ stress för habiliteringsassistenter och deras uppfattning om hur den kan förebyggas. Sex habiliteringsassistenter deltog i studien och kontaktades via ett målstyrt bekvämlighetsurval. Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med öppna frågor. Dataanalysen genomfördes ur ett fenomenografiskt perspektiv och resulterade i två kategorisystem. Innebörden av negativ stress förstås genom tre beskrivningskategorier: arbetsförutsättningar, social miljö i personalgruppen och arbetsledning. Uppfattningen om hur negativ stress på arbetsplatsen kan förebyggas förklaras i kategorisystem två. Fyra beskrivningskategorier upprättades: förändring, viljan att förändra, trygghet och självinsikt. Dessa skapar möjlighet att förebygga negativ stress på arbetsplatsen.

 • 114.
  Baartvedt, Nicoline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Talent management as a strategic priority for competitive advantage.: A qualitative case study on talent management implementation within a Multinational Company.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Talent management has become a management priority among business leaders as a result of the transition from a commodity to a knowledge-based economy. Organizations are entering a new era affected by demographical challenges, increased globalization and a generation shift in the labor market that forces organizations to rethink how they attract, develop and retain talented employees. Research predicts that there will be a shortage on labor as a result of the baby boomers retirement in the coming years. Talent management strategies and processes linked to the business strategy is a key to organizational advantage. Organization´s most critical assets are the employees and by having the right people who perform in the right jobs is essential to get a sustainable organization. The concept of talent management is often ill defined and underdeveloped and talent management practice appears to vary widely among organizations. The purpose of this thesis is to get a deeper insight into the concept of talent management processes and framework. Through a single case study approach, this study explores how talent management practice and processes are implemented in a multinational knowledgebased company. The intention is to understand how line leaders and HR managers work with talent management activities by following a hermeneutic research method. A semi-structured interview method has been performed to collect the empirical data. The empirical findings show that many of the talent management activities are implemented in a sophisticated organizational process called the EMS (Employee management system). Employees are rated and evaluated based on their performance throughout the year. Line leaders are mainly accountable for employees’ development and growth in the organization. Findings also show that line leaders are mentors, coaches and a guidance to employees in the daily work. Findings show that HR managers support both leaders and employees in the work with talent management. HR managers’ responsibilities are to influence and coach the leaders in decision-making, in addition to work for employees’ well-being at the work. The organization has presently low turnover. This affects both the recruitment of new employees and hinders presents employee development. The competence level in the organization is estimated to be high and the organization struggle to store critical knowledge.

 • 115.
  Back, Emma
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Pettersson, Tova
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  På väg mot ett starkare Employer brand: En kvalitativ studie om tjänstemän och företagslednings upplevelse av Norrmejeriers arbetsgivarvarumärke.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag när det har blivit minst lika viktigt att konkurrera om anställda som att konkurrera om kunder, måste arbetsgivare skilja sig från mängden för att ses som en attraktiv arbetsgivare hos sökande och nuvarande anställda. Syftet med denna studie har varit att höra hur tjänstemän, på två olika arbetsplatser i Umeå, samt företagsledningen upplever företagets arbetsgivarvarumärke. En kvalitativ metod har använts för att kunna svara på syftet. Fokus lades på att undersöka deltagarnas upplevelse kring organisationskulturen och arbetsgivaren i stort, eftersom det är faktorer som går under begreppet arbetsgivarvarumärke. Tillvägagångssättet har varit att samla in material genom semistrukturerade intervjuer med 14 anställda inom företaget, som sedan har analyserats med en Hermeneutisk analysmetod i syfte att förklara, tolka och förstå informanternas upplevelser. Det resultat som framkommit har visat på att det kan skilja sig mellan grupperna vi undersökt men överlag uppfattas arbetsgivarens varumärke vara positivt, dels för att de är verksamma lokalt samt har bra värderingar. Det har däremot framkommit att man kan ha olika förutsättningar till karriärmöjligheter, ledarskap och god kommunikation, beroende på vilken roll man har och vilken utav arbetsplatserna man arbetar på. Det framgår även att det finns en gemensam värdegrund inom företaget som många utav informanterna relaterar till men att det däremot finns utrymme för utveckling inom vissa områden i företaget. Företaget är i början av sitt arbete med Employer branding och därför blir denna studie en god start i deras arbete med att spegla en, enligt tjänstemännen, sanningsenlig bild av företaget. På detta sätt får arbetsgivaren en bild av deras upplevelser och kan på så sätt attrahera, utveckla och behålla anställda.

 • 116.
  Backeström, Mona
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kommunikation- nyckeln i ett förändringsarbete: En fallstudie om pedagogers och förskolechefers erfarenheter av ett påbörjat förändringsarbete2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie har varit att få kunskap om pedagogers och förskolechefers erfarenheter av ett påbörjat förändringsarbete som uppmärksammar ett kommunikationsverktyg. Frågeställningar som skulle besvaras var hur förutsättningarna var för att genomföra ett förändringsarbetes intentioner i förskolans verksamhet då det initierades, vilka främjande och hindrande faktorer de upplever finns för att implementera innehållet i förskolans verksamhet samt vilket behov av stöd som finns. Genom semistrukturerade intervjuer av fyra pedagoger och två förskolechefer samt enkätstudie med 42 informanter inom två förskoleområden i en kommun i Norrland har studiens syftesfrågor besvarats. Analysen av det empiriska materialet har inspirerats av sociokulturellt perspektiv samt funnit stöd av förändringsprocessens fyra faser. Resultatet visade att informanterna fått förutsättning att utveckla ny kunskap, däremot har inte alla pedagoger fått förutsättning till kollegialt lärande. Resultatet visade också att främjande faktorer som exempelvis samarbete och kommunikation även kan vara hindrande faktorer. Informanterna lyfte kommunikation och samspel som de mest betydande faktorerna i ett förändringsarbete. De behöver stöd av förskolechefen att det skapas utrymme för detta och specialpedagogen har en betydande roll i samtalen i form av samtalsledare och handledning.

 • 117.
  Backlund, Christoffer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Lärande organisation: Är systematiskt kvalitetsarbete i skolan grunden till en lärande organisation?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 118.
  Backman, Jarl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Textförståelse och tidigare kunskaper1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En text omfattande ca 600 ord förelädes en grupp högstadieelever (142 st) för genomläsning under två olika betingelser. Texten var avsedd att vara innehållsligt och strukturellt av hög komplexitetsgrad för den utvalda läsargruppen, och sådan att man med svårighet skulle kunna relatera den till tidigare omvärldskunskap. Hypotesen att en grupp som läste texten en gång, och en annan grupp som läste den en gång med samtidig understrykning inte skulle skilja sig åt i textförståelse kunde stödjas. Frånvaro av en differns kunde noteras på såväl mikro-som makronivå. Man kunde inte heller iaktta några differentiella effekter över årskurser; åk 7, 8 eller 9. Utfallet visar på betydelsen av omvärldskunskap för det kognitiva processandet av textinformation.

 • 119.
  Backström, Charlotta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kompetens som strategi: En studie av strategiska kompetensförsörjningsprocesser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats är utgångspunkten att strategiska kompetensförsörjningsprocesser blir allt viktigare som områden för organisationsutveckling. Trots detta saknas forskning avseende fenomenets frekvens och omfattning ur ett pedagogiskt perspektiv. Syftet med arbetet är således att undersöka definitioner av begreppet kompetens ur ett reellt perspektiv samt användandet av kompetensförsörjningsprocesser inom organisationer. Detta har gjorts i form utav kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 6 representanter från företag inom energibranschen vars organisationer består utav allt från kärnkraftsverksamhet till servicefunktioner. Resultatet från dessa intervjuer har sedan kategoriserats och analyserats med hjälp av teoretiska referensramar från det pedagogiska området. Slutsatsen är att kompetens definieras med tyngdpunkten på attitydmässiga attribut samt att strategisk kompetensförsörjning används inom organisationerna, men i varierande omfattning och med varierande syfte.

 • 120.
  Baena, Karolina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ung, tarmsjuk, relationer och skolgång, går det ihop?: En kvalitativ undersökning om hur elever med en tarmsjukdom bemöts i skolanIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers dolda handikapp, i detta fall en tarmsjukdom, påverkar deras skolgång. Studiens fokus är att undersöka vilka kunskaper och vilken förståelse det finns inom skolväsendet om situationen för elever med dolda handikapp. Utgångspunkten för undersökningen är de egna uppfattningar som några elever med denna problematik kommunicerar, samt att undersöka hur skolan tillgodoser det behov som elever med detta handikapp har.

  Den metod som används är av kvalitativ form med semistrukturerad intervju. Det är totalt sex informanter intervjuade i åldrarna 15 till 25 år. Resultatet visar att denna grupp elever har speciella behov på grund av det dolda handikappet samt att skolan inte lyckas tillgodose dessa behov. Resultaten visar också att pedagoger inte har tillräcklig kunskap om dessa elevers problematik. Den del av studien som undersökte huruvida den aktuella elevgruppen känner den tillit gentemot skolpersonalen som krävs för att våga tala om sin problematik, är svårtolkad. Informanterna uppger att denna tillit till att tala om problematiken finns men ändå sker detta inte.

 • 121.
  Bagger, Anette
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Quality and equity in the era of national testing: the case of Sweden2017In: World yearbook of education 2017: assessment inequalities / [ed] Julie Allan, Alfredo J. Artiles, Oxon: Routledge, 2017, p. 68-88Chapter in book (Refereed)
 • 122. Barman, Linda
  et al.
  Fjellström, Mona
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Högberg, Ulla
  Oldsjö, Fredrik
  Stockholms universitet, Universitetspedagogiskt centrum.
  Kvalitetsutveckling av högskolepedagogiska enheter: fortsatt arbete kring syfte, kriterier och former2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetet har varit fokuserat på att vidareutveckla modeller för både kvalitetsutveckling och extern kvalitetsgranskning. Erfarenheterna som gjorts pekar mot att i första hand gå vidare med formerna för kvalitetsutveckling med peer review-förfarande i form av kritiska vänner. Frågorna varför, vad, för vem, av vem, hur och när måste besvaras gemensamt av de inblandade i en kollegial dialog. Syftet är framåtriktad förändring. Bedömningsområden och kriterier måste anpassas till verksamhetens förutsättningar. Arbetsgruppen bör i första hand sträva efter att ta fram några allmänna bedömningsområden och en allmän ram för utvärderingsprocessen som sedan anpassas vid varje utvärdering. Den tidigare gruppens arbete är en mycket bra utgångspunkt (se bilagorna).

  Den senaste utvecklingen med kvalitetspropositionen och framför allt autonomipropositionen bedöms inte ha ökat behovet av en modell för extern granskning. Utvecklingen de närmaste månaderna behöver noga följas och en beredskap hållas för att hantera avregleringarna bl a av kravet på högskolepedagogisk utbildning inklusive forskarhandledarutbildning. En gemensam ram för utveckling av högskolepedagogisk verksamhet kan främja kommande diskussioner lokalt på lärosätena och också tjäna som grund för kvalitetsdrivande utvärderingar.

 • 123.
  Barrett, James
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Gelfgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  En görandets humaniora: skapande i virtuella världar som pedagogiskt verktyg2010In: Undervisning på tvären : student- och lärarerfarenheter: den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå Universitet , 2010, p. 59-77Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the possibilities for the creative use of virtual worlds as tools for learning. Initially it describes the starting points and motivations for this work. It goes on to report the experience of a course in which students in the museum studies program created exhibits in the virtual three-dimensional world of Second Life. The purpose was primarily to provide the students with competence in digital visualization and presentation techniques, but also to give them the tools to combine theoretical perspectives with practical work, and thereby stimulate creative thinking and practice. The experience shows that students, above the intial goals, also gained insight into themselves through community processes, group dynamics, the individual's own role in a working group, in relation to language processing, and the laws of copyright.

 • 124.
  Barrett, James
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Jenna, Ng
  University of York.
  A Pedegogy of Craft: Teaching culture analysis with machinima2013In: Understanding Machinima: Essays on Filmmaking in virtual worlds / [ed] Jenna Ng, New York: Bloomsbury Academic, 2013, First, p. 227-244Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Machinima films are commonly associated with various other media forms such as games, television, cinema, theatre and music videos. Sprung from gameplay, machinima originated as gaming “demos” – data logs which can be played back on a game engine to re-live past events in a game world, typically used to re-play gamers’ high jinks or record performances (Lowood 2005; Lowood 2006; Nitsche 2007) – in a process already cinematic in its Lumiére Brothers-esque recording of game reality (Burke 2012). Such “high-performance play” (Lowood 2005, 11) morphed into narrative cinema with The Rangers’s hacking of Quake (id Games 1994) to make Diary of a Camper in October 1996 (Lowood 2006), as the gamers appropriated the game’s camera perspective (from FPS to an independent viewpoint), edited disparate shots and formulated visual narrative with its sequences. As machinima evolved, other media forms drove its format, language and aesthetics. Well-known machinima such as Red vs Blue and Bill and John, for example, adapt the episodic format of comedy television and rely on theatrical comic timing and voice acting, even to a certain Brechtian absurdism (Avers), for their success. Michael Nitsche directly links machinima with live performance “acted out inside the virtual world and presented in different formats to the audience.” (Nitsche, Film Live) Other scholars see works such as The Edge of Remorse (Hancock and Ingram 362) and Rise of the Living Dead (Pigott 2011) as particularly cinematic. Elements of older media are not only integrated, but are subverted: Jeffrey Bardzell discusses a “resistance stance” in machinima that “seeks to subvert the reality of the game or subordinate it to the vision or meanings that the machinimator seeks to express” (Bardzell 2011, 208).

  There is thus already much scholarship in studying machinima with respect to screen media and performance. Yet, one aspect of machinima that has not been discussed as much so far is how machinima is also very much a made object, composed both as a technology and as a thing. In making machinima, game technologies are modified, subverted, adapted, even re-created.[i] However, that form of making is merely one part of the story – creating machinima also involves drawing up and building virtual objects, creating and dressing avatars (often with custom-made clothes, accessories and skins), designing or selecting sets, writing scripts and recording acting voices. In that respect, machinima is also a thing – an object – constructed through a series of processes and fashioned with a whole set of skills. This crafting of machinima, in the sense of it being formed as a complex digital artefact, is often overshadowed by its more dominating importance of it being a media object. We propose that prioritizing process over object not only presents an alternative perspective to understanding machinima, but also deflects attention onto the contingency of media and, by extension, new methods of making and extracting meaning. As Nicholas Thoburn argues, media is transformed as “they enter into new external relations, new ecologies – and traversed by a multiplicity of forces and struggles” (2012, 817). Shifting the theoretical focus to the making of media taps into this fluid placing of media in its flux of relations and ecologies so that we may further understand how the creating of media itself can become a space of political and social transformation.

  At first glance, the connection between machinima and craft appears tenuous. As Oliver Morton, editor-in-chief of Wired magazine (Europe), first observed in 1995, computer technologies remove the aspect of “hands-on” making in craftwork. (Dormer 1997, 137) The common notion of craft involves a tangible object – “the thing made by human hands” (Paz) – such as a pottered water jug or a handwoven basket, invoking sensuality, physicality, and the organic. Craft also implies elements of physical skill, of “cumbersome manual techniques” (Turim, 51) which gives rise to a slow, tactile and responsive process of creation. Images from Denis Diderot’s Encyclopédie, for example, depict craftsmen hunched at large tables, bent over their tools in workshop-like environments, hands busily working away at unfinished products. On the other hand, machinima, like all digital objects, is fundamentally immaterial. It may be contained in something tangible such as a DVD (indeed, the CD-ROM accompanying Machinima for Dummies contains, among others, some of the authors’ “top ten Machinima films”) or a thumb drive containing a demo file, both of which may, in different ways, provide access to the game movies they store. However, its basic ontology – as a film – is binary code, strings of zeros and ones, which as an artefact or object do not take any humanly recognizable material form. Furthermore, with so many computer processes in the making of machinima – moving avatars, recording onscreen captures, editing digitally, uploading and distributing online – there appears to be little “hands-on” making, save for perhaps the prodigious controlling of a computer mouse. How, then, might machinima be seen as craftwork?

  Yet, we see this linkage as an important one. The connection between making and understanding is a close and well-known one, whereby it is acknowledged that we often understand something best by actually making it. Machinima as craft thus formulates also a means to the learning of knowledge and skills. As we will argue, the process of making imparts valuable skills and places learning in different frameworks, re-formulating concepts and ideas so as to make them more memorable and allowing for more effective analysis. In a wider scale, machinima thus also offers pedagogy the possibility of making – and learning – in numerous media contexts, such as film, music video, theatre, design, architecture and performance, and in relatively cheap and efficient ways, without the need for costly equipment, such as physical cameras, or complicated logistics of onset filming and recording.

  This chapter proceeds as follows. We first discuss how machinima may be deemed to be craft through canvassing its definition, before examining the characteristics of making machinima and comparing them to those for traditional craftwork. The next section explicates the connection between craft and teaching, primarily as it is used in HUMlab, Umeå University. We then describe a case study from the lab which uses precisely those qualities of craft in machinima as a teaching method for a second-year media and culture course, Cultural Analysis. In the process, we also examine these questions: what were the motivations of using the aspect of “making” in machinima as part of the course? How was it done? What did it achieve?

  [i] Although this is being increasingly qualified with machinima-specific software such as The Movies and Moviestorm, and with embedded machinima software in games such as Halo.

 • 125.
  Barsk, Ulla-Maija
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Objektorienterad programmering på teknikprogrammet.: Vad lär sig gymnasieelever av programmering vidC-sharplektioner?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien problematiserade gymnasieelevers lärande i perspektivet: Lär sig elever förmågan att programmera eller lär de sig enbart programmeringsspråket? Syftet var att undersöka och analysera hur elever lär sig att programmera och om de lär sig tankesättet för att praktiskt tillämpa sina kunskaper av ett objektorienterat språk. Frågeställningar var: Hur uppfattar elever programmeringen och på vilket sätt lär de sig att programmera,dvs. kan de ta till sig programmeringsspråket för att lösa problem samt hur bibehåller elever sin motivation för lärande? Studien omfattade ett tjugotal elevers uppfattningar av programmering under ett tjugotal lektioner i C-sharp, som analyserades enligt en fenomenografisk ansats. Resultatet visade en variation från att eleven inte ens behärskade det logiska tankesättet som krävs för att tillämpa syntaxen i något programmeringsspråk till att eleven har tankesättet för att tillämpa ett objektorienterat språk vid praktiskt problemlösning. De flesta eleverna tillämpade ett sekventiellt tankesätt för programmering och var ovana att ta till sig objektorienteringen. Eleverna uppfattade programmeringslärandet som språkinlärning och koncentrerade sig på att lära sig syntaxen i C-sharp snarare än att lösa problem med ett objektorienterat tankesätt. Därför efterlyses mer lösningsinriktat lärande som liknar den praktiska programmeringen, där programmeringsprocessen och koncepten i objektorientering visualiseras i undervisningen.

 • 126.
  Baunsgaard, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hen - det könsneutrala pronomens inträde i barnbokens värld: En kvalitativ analys av bilderböcker skrivna med pronomen hen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hen är ett relativt nytt ord som sedan år 2012 har börjat användas i bilderböcker för barn. Barn påverkas av det de läser och skapar sig bilder av hur verkligheten ser ut. I denna studie analyseras fyra bilderböcker skrivna med det könsneutrala pronomen hen. Syftet är att undersöka vad användandet av hen förmedlar till läsaren, hur hen skildras, vilka pedagogiska budskap böckerna lär ut och även hur genuskonstruktionen i böckerna ser ut. För att ge svar på frågorna användes en bildanalys och en innehållsanalys med en hermeneutisk tolkning. Resultatet av studien visar att hen används på olika vis, det används antingen för att skapa könsneutralitet genom en hel bok eller för att enbart göra icke-mänskliga varelser könsneutrala. Huvudkaraktären hen är inte alltid fri från könsstereotyper och det fanns genuskonstruktioner i tre av de fyra böckerna. Det var enbart en av de analyserade böckerna som hade ett tydligt pedagogiskt syfte, de andra kan ses utifrån ett underhållningsvärde.

 • 127.
  Baxter, Jacqueline
  et al.
  Oxford University.
  Hult, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Different systems, different identities: the work of inspectors in Sweden and England2017In: School inspectors: policy implementers, policy shapers in national policy contexts / [ed] Jacqueline Baxter, Cham: Springer, 2017, p. 45-69Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  School inspection has formed part of both English and Swedish approaches to governing education for some time now. But latterly due to the neo liberal drive for educational excellence, both countries have remodelled their inspector workforce. Using Jacobsson's theory of governance as a regulative, meditative and inquisitive activity, this chapter investigates the effects that these shifts have had on the operational work of inspectors. Drawing upon interview data with inspectors and head teachers from both systems combined with documentary analysis we examine how the remodelling of the workforce in both countries has impacted on the ways in which inspectors carry out their work. The chapter concludes that inspection operating within a neo liberal framework of regulation must constantly shift and evolve in order to remain credible. It also points out that these shifts in themselves create tensions around the role and operational work of inspectors in both countries.

 • 128.
  Baxter, Jacqueline-Aundree
  et al.
  The Open University UK, United Kingdom.
  Hult, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Different systems, different identities: school inspectors in England and Sweden a comparative study2013In: European Conference for Educational Research, Istanbul, September 9-13, 2013.: Educational Improvement and Quality Assurance, Network 11, 2013, p. 1-30Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  School inspection has formed part of both English and Swedish approaches to governing education for some time now (Maclure, 2000; Segerholm, 2009) But latterly both countries have begun to adopt different approaches to the process, reflected in in the recruitment, training and development of their inspectors. In Sweden the inception of a new inspectorate in 2008 introduced an intensified scheme and a sharper mission, but also a departure from the recruitment of teachers and those with an educational background in a move to recruit individuals with backgrounds in either law or investigation. In England the inception of a New Inspection Framework early in 2012 (Ofsted, 2012a, 2012b) was accompanied by a drive to re-model the inspectorate workforce in aiming to recruit in-service school leaders as part time inspectors (Baxter and Clarke, 2013;Baxter, 2012) Using Jacobsson's theory of governance as a regulative, meditative and inquisitive activity, this paper investigates the effects that these shifts have had on the recruitment and training of inspectors and the shifts have had on the inspection experience .(Hult & Segerholm, 2012; Lindgren et.al., 2012).  The research questions within the study are :  -Which competencies are required for school inspectors within both systems, and why? -How do changes in the both systems affect school leader perceptions of inspection as a governing tool? The paper concludes that in spite of the concerted efforts of both inspectorates to ensure that their systems combine regulatory rigour with developmental impact,  the changes are causing substantial tensions in the recruitment, training and operating capacity of inspectors

 • 129.
  Bayne, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fackförbunden och livslångt lärande: Kritisk analys av livslångt lärande ur ett fackligt perspektiv2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lifelong learning (LLL), a concept dating back to the 1920s, is much used both by the OECD, UNESCO and the EU. But while intergovernmental think-tanks and supranational organisations often use the term in a positive sense, many (not least scholars) are critical of the term. The critique either deals with the lack of a universal definition, that the implicit responsibility for LLL has shifted onto the individual, or that the meaning of the term has shifted from a humanistic one linked to the personal development and a better society to a neoliberal one that involves growth, competition, globalisation and human capital theory. This study is based on interviews with nine trade union representatives on their understandings of lifelong learning. The results showed that while LLL was positively viewed by most, there was virtually no communication vis-à-vis members on the topic, most trade unions have no policy regarding LLL, and responses from representatives were sometimes self-conflicting.

 • 130.
  Bayne, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gymnasielärare, kön och skolprestationer: Gymnasielärares attityder till kön och skolprestationer, deras kunskaper om genus och deras bemötande av elever2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har under flera år påtalats att pojkar presterar sämre än flickor i skolan, både i Sverige och i utlandet. Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en enkät och några intervjuer ta reda några svenska gymnasielärares uppfattning om könsskillnader i skolprestationer. Syftet var också att ta reda på om lärarna har någon utbildning i frågor som rör genus och jämställdhet, samt att ta reda på om lärarna uppfattar att de bemöter elever lika, oavsett kön. Resultatet visade att det finns kunskaper om orsaker till könsskillnader i skolprestationer bland lärarna. Dock visade även resultatet att det finns brister i kunskaperna hos lärare, samt att en del lärare saknar utbildning i frågor om genus och jämställdhet, vilket riskerar att bidra till att könsstereotyper reproduceras och att könsskillnaderna i skolprestationer kvarstår.

 • 131.
  Beckman, Caroline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att arbeta inom en myndighet och möta individer: En kvalitativ studie angående fem arbetsförmedlares upplevelser av lärande i arbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsförmedlarna i studien upplever förutsättningarna lärandet på Arbetsförmedlingen som arbetsplats, vad de beskrev vara drivkraften för sitt individuella lärande och hur deras upplevelser kunde förstås som en balans mellan det reproduktiva respektive utvecklingsinriktade lärandet och utförandets respektive utvecklingens logik. Tanken var att resultatet av studien skulle kunna användas i fortsatta diskussioner kring lärandestrategier i ett föränderligt arbetsliv. Denna kvalitativa studie genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fem arbetsförmedlare och visade att kärnan för lärandet kretsar kring viljan att göra ett bra jobb gentemot kunderna. En hög förändringstakt och en hög arbetsbelastning beskrevs som påtaglig i arbetsmiljön men hanteras med hjälp av lärande och är en källa till lärande. Dubbelheten att vara del av en myndighet med dess ramar och krav på enhetlighet och samtidigt möta unika individer, beskrevs vara en väsentlig faktor i lärandemiljön, där utförandets respektive utvecklingens logik existerar i ett spänningsförhållande. Vissa arbetsmoment beskrevs präglas av ett reproduktivt lärande, för att skapa utrymme åt utvecklingsinriktat lärande, som möjliggör ett utvecklingstänk som gagnar kunderna. Arbetsförmedlarna beskrev tydligt lösningsfokus där arbetssätt och verktyg att göra ett bra jobb hittas i verksamhetens lärandemiljö, som övervägande byggde på informella lärandenätverk.

 • 132.
  Behrens, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Det är ju okej att vara smart på olika sätt: Om svenska och tyska lärlingselevers syn på yrkesutbildning och allmänutbildning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärlingsutbildningarna har länge varit en del av det tyska utbildningssystemet och är djupt integrerade i det tyska samhället. I Sverige har intresset för lärlingsutbildningar ökat under de senaste åren. Lärlingsutbildningarna ses som en möjlighet att överlätta övergången från skola till arbetsliv och därmed som en utväg ur ungdomsarbetslösheten. I den här uppsatsen undersöktes hur lärlingselever i Sverige och Tyskland ser på sin utbildningssituation. Bakgrund till studien var de diskussioner som har ägt rum i både Sverige och Tyskland angående integrationen av allmänutbildande och yrkesinriktande ämnen i utbildningen. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärlingseleverna själva ser på frågan om allmänutbildning och yrkesutbildning. Frågeställningarna fokuserade på varför lärlingseleverna valde just en lärlingsutbildning, hur de såg på praktiska och teoretiska kunskaper, vilken status de uppfattade att deras utbildning hade i samhället samt hur de såg på framtida jobbmöjligheter och vidare studier. Kvalitativa intervjuer användes som undersökningsmetod och i både Sverige och Tyskland genomfördes semistrukturerade fokusgruppintervjuer. Resultaten visade att det både fanns likheter och skillnader mellan de svenska och tyska lärlingselevernas uppfattningar. Gemensamt för de svenska och tyska lärlingseleverna var att de hade valt en lärlingsutbildning eftersom de ville arbeta mer praktiskt samt att de var optimistiska när det gällde deras yrkesframtid. Skilda uppfattningar hade eleverna när det gällde skoltrötthet och värderingen av lärlingsutbildningen. Avslutningsvis diskuterades resultaten mot bakgrund av de diskussioner som har ägt rum i samband med skolutvecklingen i allmänhet och lärlingsutbildningarna i synnerhet.

 • 133.
  Behrens, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Learning by doing eller learning by reflective experience?: Tyska lärlingselevers syn på kunskap och status i utbildningen2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den tyska lärlingsutbildningen är ett dualt utbildningssystem där praktiska och teoretiska kunskaper lärs ut, både i skolan och på en arbetsplats. Utbildningsformen har en lång tradition och är väl etablerad i det tyska samhället. Diskussioner kring utbildningens utformning präglas av de föreställningar som finns kring praktisk och teoretisk kunskap. Detta gäller generellt för utbildningssystem i olika länder. Redan i antiken lade Platon och Aristoteles grunderna till den kunskapssyn som lever kvar i vårt samhälle än i dag. Praktisk kunskap värderas ofta lägre än teoretisk kunskap. Det finns även en föreställning om att det är den teoretiska kunskapen som ska eftersträvas i högsta möjliga mån. I den här kvalitativa studien undersöktes hur tyska lärlingselever ser på praktisk och teoretisk kunskap, hur de upplever att praktisk och teoretisk kunskap hänger samman samt hur de ser på status i samband med praktisk och teoretisk kunskap. I undersökningen användes fokusgruppintervjuer som undersökningsmetod. Lärlingselever med olika utbildningsinriktningar intervjuades och därefter analyserades elevernas utsagor. Resultaten visade att lärlingseleverna definierar praktisk och teoretisk kunskap utifrån de föreställningar som länge har funnits kring de olika kunskapsformerna. De upplevde att praktisk och teoretisk kunskap bildar en enhet och att båda kunskapsformerna behövs. Lärlingseleverna framhävde att de lär sig bäst när de själva får utföra en handling samt att fel och feedback främjar lärprocessen. När det gäller status upplevde lärlingseleverna att deras utbildning har en låg status samt att deras arbete inte uppskattas i samhället. Resultaten analyserades utifrån tidigare forskning på området samt John Deweys teorier om praktisk och teoretisk kunskap: intelligent action, learning by doing samt status i förhållande till praktisk och teoretisk kunskap.

 • 134.
  Beijar, Per
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrottsvanor bland ungdomar: En kartläggning över föreningsidrott och spontanidrott2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis examines sport habits among young people and a view of their future in sports. Research has shown that the majority of youth leave sport clubs during adolescence. The thesis questions were: How physically active are young people? Which sports do they practice? Regarding their future in sports, what kind of aspirations do the young people have? Are there any barriers that could complicate their involvement in these activities? These questions were examined by analyzing if there were any differences between boys and girls, youth in different grades and youth with Swedish or foreign backgrounds. Pierre Bourdieu´s theoretical framework about sports and economic capital has been used as a research framework. 248 students (6th to 9th grade) in Umeå answered a survey about their sport habits. The results showed that many adolescents participate in sports activities. Participation in sport clubs decreased with age, which lead to the fact that many young people do not meet the recommendation from WHO (2010) of one hour of physical exercise each day. Sport capital was an important factor for physical practice, while economic capital was important within sport clubs but not outside. Half of the studied population wanted to exercise more frequently but there were several factors that prevented them. The different groups that were analyzed showed varying results, especially about their habits within sport clubs. This study confirms research about drop-out during adolescence which could lead to large challenges for sport clubs and decision makers within sports in the future.

   

 • 135.
  Bek, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Undervisning och reflektion: Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. Lessons were documented using field notes and video camera. The teachers were interviewed about their views on teaching, and a group of students were interviewed about how they perceived the teaching. Based on Kolb’s experiential learning model (Kolb 1984), a new model for analyzing and describing teaching, named MABU, was developed and used as an analytical tool. MABU describes teaching by identifying and naming four new types of teaching, each of which is a combination of a type of content and a way of processing it: Formulation, Discussion, Application and Exercise. The main tendency is that teaching predominantly consisted of Formulation and Discussion, with an emphasis on theoretical content, processed through verbal activities such as group discussions. However, the studied teaching also included practical content and activities. Instances of student reflection were graded using Moon’s model for grading reflection (Moon2004:214ff). The results show that in most cases, concrete content is processed through organized reflective activities such as discussions, while theoretical content is frequently presented without any subsequent processing activities. In 20 % of the observed lessons, articulated student reflection on deeper levels took place. The teaching during these lessons was subject to further analysis, focusing on four aspects: the presence of interactive activities and a “problem” to stimulate reflection (cf. Dewey 1998/1933); how students’ previous experiences are treated, and whether lesson content is related to the students, their experiences and future, thereby facilitating the creation of what Dewey calls“interest” (Dewey 1975/1913); how emotions are evoked, used and dealt with; and teacher performance, in terms of communicative techniques and how the teacher gives a sense of “personhood” (Brookfield 2006:71). The results show that content is consistently related to the students, their views, values and future profession. However, although the teachers stress the importance of students reflecting critically on previous experiences, these were seldom addressed during the lessons. Based on detailed analysis and rich description of teaching, the study suggests a number of teacher actions and behaviors that stimulate and deepen student reflection, and others that seem to inhibit reflective activity.

 • 136.
  Bengtsson, Joakim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Granlund, Zakarias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att anpassa sig som attraktiv arbetsgivare: En kvalitativ studie gjord på uppdrag av en mindre kommun hur de arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years it has become way more important for organizations to use their brand to market themselves as an employer. In a market where organizations are competing for labor it has been known that the brand can make it possible for organizations to differentiate themselves as unique and attractive place of work. The concept is called Employer Branding and if an organization wants to suceed they have to have a clear and defined structure. The concept is well known among private organizations and not as common with the public sector. The purpose of this study was to examine how a small municipality in northern Sweden is working to be an attractive employer. The following questions were aimed to be answered: How do the municipality get their staff to work towards common goals and values? How is the municipality working to create a good management that promotes a friendly workforce? How is the municipality working to enhance their image? Semi-structured interviews were conducted to get the purpose of the study answered. Six employees were interviewed. The results showed what the municipality needs to focus on if they want to become an attractive employer. Evidence in the results showed that weak goals and values exists, there is a need for a clearer management, and that competence is neglected because of the municipality economy. The results are discussed and analyzed in relation to previous research and finally proposals is conducted for the studied municipality.

 • 137.
  Bengtsson, Patrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tränarutbildningar hos nationella idrottsförbund: Om innehåll, upplägg och ledarskap i en kontext driven av olika syften2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska idrottsrörelsen är en stor del av samhället med långa anor som en ideell institution med traditionellt betingade uppdrag härrörande till fostran för ungdomen i såväl tävling som demokrati och föreningsliv. Samtidigt, som en del av samhället, är idrottsrörelsen utsatt för förändringsprocesser drivna av samhället, exempelvis professionalisering och individualisering, som kan försvåra ledarskapet och uppdraget inom rörelsen. En strategi för att motverka eller hantera dessa effekter är utbildning och ledarskap. Denna studie belyste åtta nationella idrottsförbunds, fyra individuellt inriktade idrotter och fyra lagidrotter, grundläggande tränarutbildningar med särskilt fokus på innehåll, struktur, upplägg och mål med utbildningen relaterat till ledarskap. Särskilt fokus lades på innehåll, säkerställande av inlärning samt syn på och utmaningar med ledarskap som de olika förbunden tog upp. Detta analyserades sedan med hjälp av institutionell teori. Genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentanalys konstaterades att innehållet på utbildningar inte varierade nämnvärt mellan olika förbund och att fördelningen mellan idrottsspecifika kunskaper och mer generella ämnen numera är relativt lika. Dessutom var strukturerna på utbildningarna och förmedlingsmetoderna även det liknande mellan idrotterna. En tydlig förändring i utbildningarna under senare år belystes från informanternas sida, med ett tydligare fokus på ledarskap. Detta ökade fokus härrörde både från det organisatoriska fältet, dess uppdrag, och dess aktörer men även från förbunden själva. Detta relaterades sedan till olika utmaningar som idrotten ställts inför såsom ökade krav på resultat, utbildade tränare och en mer professionellt inriktad verksamhet och problematik relaterad till att behålla individer inom idrotten men även till att det ideella ledarskapet blivit mer ifrågasatt. Samtidigt identifierades en förändring i själva tränarna, med en annan typ av ledarskap och ett generationsskifte inom idrotten som kan komma att påverka ledarskapet inom idrotten. Idrottsrörelsen står inför många utmaningar och har börjat förändra sina utbildningssystem därefter.

 • 138.
  Bengtsson, Patrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Unga ledares ledarskap - en kulturell fråga: Ett exempel från en handbollsförening2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Culture is seen as an abstract phenomenon, not easily defined. It is cathegorized as something that affects every person, though it is seldom described how. This study adress how culture, in the form of basic assumptions and accepted behaviors and ways to think affected how young coaches formed their leadership under the influence of their organization. The possible implications for the importance of knowing about ones culture in an organization affect both the recruitment process in organizations and what the organization stands for and what is conveyed through values and ways to act in the organization. The purpose of this study was, through the use of semi-structured interviews with young coaches and organizational leaders and a review of policys, to get the perspective and experiences of young coaches regarding cultural influence on their leadership. Organizational leaders were interviewed to get a perspective view of the organization and see what they thought about culture and leadership in young coaches. The study aims to find the answer to questions regarding the basic assumptions in an organization, which kind of behaviour is accepted in the organization, how is leadership shaped in young coaches and what tools are used by the organization to apply their culture to their young coaches. Results showed that basic assumptions and accepted behaviours create values and examples of behaviour that becomes the foundation for a leadership specific for the organization. This specific leadership style is internalized in young coaches mainly through background in the organization, via recruitment, recognition of work, expectations of behaviour, other leaders as rolemodels and education. Young coaches were therefore socialized into a leadership formed by what is important in the organization. Culture therefore played a big role in the forming of a leadership in young coaches.

 • 139.
  Berg, Christina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ny läroplan för förskolan - Vad tycker förskollärare och förskolechefer?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan fick 2010 en ny reviderad läroplan. Den reviderade läroplanen hade flera tillägg vad gäller målområden samt förskollärare och förskolechefens ansvar i verksamheten. Förskolan började 1 juli 2011 lyda under den nya skollagen SFS 2010:800, därmed blev förskolan en egen skolform och första ledet i samhällets samlade utbildningssystem. Syftet med studien var att undersöka och analysera hur förskollärare samt förskolechefer tänker och resonerar kring den reviderade läroplan som gäller för förskola, LpFö, 98/rev 2010 samt den nya skollag som förskolan nu lyder under och ifall dessa båda dokument påverkar/påverkat verksamheten, och på vilket sätt i så fall. En annan viktig aspekt i studien var att försöka skapa förståelse för hur förskollärare/förskolechefer resonerar kring kvalitéts begreppet i förhållande till dessa båda dokument. Studien var en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer som metod. Analysen skedde med hjälp av en innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet av studien visade att både förskollärare och förskolechefer var positivt inställda till både den reviderade läroplanen samt skollagen. De menade att läroplanen ökade deras medvetenhet kring deras roll som pedagogiska ledare. Reflektion ansågs som ett verktyg för att höja kvalitén inom förskolan. Resultatet visade också en önskan om att höja statusen inom förskolläraryrket, då flera menade att den reviderade läroplanen var ett steg i rätt riktning då den betonar vikten av att förskollärarna har det pedagogiska ansvaret för verksamheten i förskolan.

 • 140.
  Berg, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Ethnology. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Hernborg, Emma
  Umeå University, Faculty of Arts, Ethnology. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Mot nya gränser: Kulturanalytiska perspektiv på sjuksköterskeyrket2001Report (Other academic)
 • 141.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Stories of resistance: contextual gender choreography analysis in local educational settings2011In: 'It is difficult to work without it': Action research at work in countering hegemonic education policies / [ed] Ruth Balogh, Didsbury: Manchester Metropolitan University , 2011, p. 52-60Conference paper (Refereed)
 • 142.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Chounlamany, Kongsy
  National University of Laos, Faculty of Education .
  Khounphilaphanh, Bounchanch
  National University of Laos, Faculty of Education.
  Silfver, Ann-Louise
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Reforming Lao teacher education to include females and ethnic minorities: exploring possibilities and constraints2017In: Asia Pacific Journal of Education, ISSN 1742-6855, Vol. 37, no 1, p. 103-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores possibilities and constraints for the inclusion of femaleand ethnic minority students in Lao education in order to provide educationfor all. Females and ethnic minorities have traditionally been disadvantagedin Lao education and reforms for the inclusion of these groups are therefore welcome. The article provides rich information about how teachers and students in four teacher training institutions in Lao PDR experience inclusionary reform. The results show that inclusion strategies benefit both female and ethnic minority students, but in different ways. Female students from the majority ethnic group generally benefitted from the allowance for individual learning, since this provided space for them to act outside of gendered expectations. Ethnic minority students, however, benefitted more from the opportunity to work in smaller group settings, since they could receive support from other students, especially in language, which often proved to be a constraint for students with a different first language from the language of instruction. Although there are positive developments regarding the inclusion of females and ethnic minorities, there is still need to further develop and strengthen these efforts in order to support the continued inclusion of disadvantaged groups in Lao society.

 • 143.
  Berge, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Silfver, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Danielsson, Anna
  Department of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden; School of Education, Communication and Society, King's College London, London, UK.
  In search of the new engineer: gender, age, and social class in information about engineering education2019In: European Journal of Engineering Education, ISSN 0304-3797, E-ISSN 1469-5898, Vol. 44, no 5, p. 650-665Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is widely argued that engineering education needs to change in order to attract new groups of students and provide students with knowledge appropriate for the future society. In this paper we, therefore, investigate and analyse Swedish universities’ websites, focusing on what characteristics are brought to the fore as important for tomorrow’s engineers. The data consist of text and pictures/photos from nine different Engineering Mechanics programme websites. Using a critical discourse analysis approach, we identify three societal discourses concerning ‘technological progression’, ‘sustainability’, and ‘neoliberal ideals’, evident in the websites. These discourses make certain engineering identities possible, that we have labelled: traditional, contemporary, responsible, and self-made engineer. Our analysis shows that universities’ efforts to diversify students’ participation in engineering education simultaneously reveal stereotypical norms concerning gender and age. We also argue that strong neoliberal notions about the self-made engineer can derail awareness of a gendered, classed, and racialized society.

 • 144.
  Bergenheim, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning. Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega : Forskarhandledares vision och verklighet2001Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 145.
  Bergenudd, Ann-Charlotte
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bolin Sundberg, Monica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skolutveckling med ett neurodidaktiskt perspektiv.: En kvalitativ studie med skolledare, specialpedagoger och en utvecklingsledare.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 146.
  Berggren, Lena
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Att få A-studenter att skriva VG: erfarenheter från ett examinationsprojekt2007In: Utsikter, insikter och avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Umeå universitet , 2007, p. 33-40Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver ett projekt i syfte att försöka förbättra genomströmningen och antalet studenter som får betyget VG på ett av momenten inom kursen Historia A, samt resultaten av en förstatest omgång. Bakgrunden till projektet är att studenterna på detta moment generellt för det första uppvisat vissa problem med att få en bra överblick över det momentet omfattar och för det andra inte riktig tkunnat behandla kurslitteraturen på ett självständigt sätt, vilket gjort attantalet VG varit lågt. I syfte att få fler studenter att skriva VG har momentet förstärkts med en workshop om vetenskapligt skrivandemed hemskrivningen i fokus, samt ett antal litteraturseminarier där studenterna dels har arbetat med momentets instuderingsfrågor, dels framställt geografiska och tematiska ”kartor” som har ordnats längs en tidslinje. I skrivande stund har förändringarna bara testats fullt ut en gång vilket gör att de resultat som kan uppvisas mycket väl kan vara fullständigt slumpartade. En jämförelse mellan HT 2005 och HT 2006 ger dock vid handen, att såväl examinationsfrekvensen som andelen studenter som fått VG ökat signifikant. De enda förändringar som gjorts mellan de två kurstillfällena är tilläggen av workshop och litteraturseminarier, i övrigt är momentet detsamma.

 • 147.
  Berggren, Sandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hälsofrämjande skolutveckling i praktiken: En kvalitativ studie om grundsärskolans lärmiljöer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  According to both international and national political regulations the school should be a school for all regardless of class, gender, ethnicity, culture, language and religion. Even so recent studies show that the Swedish school is inequivalent. With the aim to improve the equality, the Swedish government has taking national initiatives on health promoting school improvement.The purpose of this study has been to examine and analyze how teachers, pupil assistants and staff from the pupil health team, experience possibilities and challenges working with health promoting school improvement. The aim is to provide knowledge of how health promoting school improvement takes place in practice. The study is based on twelve semi-structured interviews with teachers, pupil assistants and staff from the pupil health team in a special education school in the north of Sweden. They were all part of a school improvement project with the aim to promote health and learning of the pupils by changing the physical learning environments. The result of the study has been analyzed according by the socio-culture theory and the perspective of learning organization. The result showed that the project involvement changed the interviewees thinking about their own learning and their understanding of learning environment. Furthermore, the result indicates that beneficial factors for successful school improvement is the headmaster´s role in making everybody involved, feeling important and well-being and sensing a freedom of action. This confirms the importance of the learning organization for successful school improvement. A conclusion is that a change in school culture may be necessary for the equality and quality of the learning environment and in a school for all. Finally, leadership is considered to be significant for creating a developing and learning school organization.

 • 148.
  Berggren, Sofie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Sundström, Sofia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Kommunal idrottspolitik i Västerbotten: En kvalitativ studie om idrotts- och motionsrörelsens styrning på kommunal nivåIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was commissioned by the Västerbotten sports federation, who

  called for an overview of the policies that the municipalities in

  Västerbotten work after in the field of sport. The study aimed to identify

  sports policy programs or documents that have been produced by the

  municipalities, and how they work with them. Furthermore, the study

  highlights the municipality’s politicians reasoning about

  sport and

  recreation-sector,

  and how their sport policy-work was practiced. The data

  collection was based on seven interviews and document-collections from

  the 15 municipalities. The result shows that no municipalities have drawn

  up a sport policy program, and

  the lack of common goals, guidelines and a

  clear vision of the sport and recreation-sector were big.

  The overall

  process consisted of running the handling of cases involving the sports

  industry. Municipalities work with sport and recreational questions dealt

  largely with preserving the existing level and maintaining the sporting

  activities already in place.

 • 149.
  Bergkvist, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gruffman, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Strandberg, Angelica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Physical Literacy: Vägen till ett aktivt liv för barn och ungdomar?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  More and more children and adolescents are sedentary, and many do not meet recommended guidelines for physical activity. This is a negative trend when children and young people have a lot to gain from having a broad physical bank. Physical literacy aims to describe how conditions can contribute to a lifelong sporting interest; motivation and self-esteem are two of the six components that are part of physical literacy. The purpose of this study was to investigate how sport coaches create conditions in order for children and young people to develop a movement competence now and in the future. In order to delineate the study, we have chosen to investigate how coaches create the conditions for promoting motivation and self-esteem among athletic children and adolescents. The study is a qualitative study, an interview guide was designed based on two components within the concept of Physical literacy, and these were motivation and self-esteem. The result shows that these components are used by all coaches, but to a different extent, respondents argue that motivation is an important component for being physically active and for maintaining a lifelong interest in sport. Although self-esteem was perceived as a complex concept, it was found that respondents work to promote the self-esteem of children and adolescents. It is clear that coaches today have an awareness of the importance of a broad physical repertoire, and what its effects may have for the life and longevity of children and youth in sports and physical activity.

 • 150.
  Berglin, Henrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bland skivstänger och feedback: Verktyg för personliga tränare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personliga tränare används bland annat för att lära sig träna på ett korrekt sätt vilket betyder att personliga tränare har en pedagogisk roll. En viktig del i att lära är att få feedback för att utvecklas och det finns flera sätt, bra och dåliga, att ge feedback på. Forskning kan ge svar på hur feedbacken fungerar men hur förhåller sig personliga tränare till det som forskningen säger? Den här studien har undersökt personliga tränares syn på feedback för att påverka sina kunder. Genom att använda semistrukturerade intervjuer så har 5 personliga tränare intervjuats för att de ska kunna ge sin syn på feedback, vad de anser är viktigt att tänka på när de ger feedback. Alla personliga tränarna hade minst 2 års arbetslivserfarenhet för att säkerställa att de hade praktisk erfarenhet av att jobba med feedback. Dessa intervjuer transkriberades, kodades, kategoriserades och analyserades. Feedback ansågs vara en viktig komponent i arbetet som personlig tränare och användes för att motivera kunder, korrigera teknik och hjälpa kunderna nå sina mål. Feedbacken anpassades till kunden och gavs utifrån tränarens kompetens och preferenser. En återkomande synpunkt var att feedback var väldigt individuell i förhållande till kundens förutsättningar. Uppsatsen har bara undersökt de personliga tränarnas syn på feedback och det finns inte så mycket forskning inom området men det finns indikationer att synen på feedback inte alltid överensstämmer med en mer objektiv observation.

1234567 101 - 150 of 2388
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf