umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 463
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Hellgren, Samuel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  ”Ni kallar mig herre”: Om Johannesevangeliets användning av kyrios för att beskriva Jesus i relationen mellan honom och hans lärjungar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 102.
  Henningsson, William
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Djävulens trumslagare: En studie av trolldomsrannsakningarna ilappmarken 1649–17392017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 103.
  Henningsson, William
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Läraren och metoden: En studie om ungdomars etiska och moraliskatänkande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The introductory chapter in this study introduces the reader to the overall problem that concernsLawrence Kohlberg and Sven G. Hartman's moral education models. The purpose and questions ofthis studie specifies the overall problem in order to facilitate the process of answer the researchquestions, which is largely about which of Kohlberg's and Hartman's theory one can reasonablyadvocate in the context of, when teachers plan their lessons. Also how do the theories relate to eachother based on the source material. This chapter also describes the hermeneutical method anddocument analysis used to answer the questions. Both Kohlberg's and Hartman's theories aredescribed in this chapter, as well as a problematisation of them. Since the source material consistsof freely written texts of young people, this chapter also discuss ethical considerations. Chapter Twopresents the result, consisting of quoted texts written by the youngsters. The texts presents theirthoughts and arguments about different moral or ethical problems. These problems are divided intothree categories, material and resource distribution, power distribution (political) and solutions toinequality. This chapter also includes the analyses of the result by Kohlberg's and Hartman'stheories. Chapter three, analysis and discussion, answers the questions as to whether teachers haveany benefit from these theories, as well as what one can derive from comparing these theories witheach other. In conclusion, this chapter presents a discussion about which theory is most suitable touse by teachers in the schools, based on the source material. Although the chapter, analysis anddiscussion, mentioning advantages of both theories, the analysis suggests that Kohlberg's theoryweighs a little heavier in a school kontext than Hartman's theory.

 • 104.
  Henriksson, Linda
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Tillför jag, tillhör jag: En kvalitativ intervjustudie om hur Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsenattraherar och upptar ungdomar i den kristna gemenskapen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to examine, discuss and compare how The Church of Sweden: Svenskakyrkan, and the co-church Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) in north Sweden attractsmembers, especially the youth. The study rests on a hypothesis based on sociological theoriesthat EFS attracts more members due to its understanding of community, fellowship, belongingand identity.Scholars like Fredrik Modéus and Martin Modéus debates that the major transformations andchanges in The Church of Sweden in the twentieth century have affected the congregations’role and participation in the church. The view of the congregation as the centre of the churchhas shifted and the congregation have been given a more secondary role in the church. TheChurch of Sweden has developed a professionalism witch gives the congregation less space toparticipate and work voluntarily.To examine the hypothesis 10 qualitative interviews have been conducted with preachers andeducators from the two churches. The interviews were then analysed with hermeneutic andphenomenology as methods. The results show that the churches have different views on itscongregations and the participations of members; which affects the sense of fellowship andbelonging to the church. EFS view on voluntary work and fellowship can be two of thereasons EFS attracts new members.

 • 105.
  Holmberg, Cecilia
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Religion, en praktisk skyddsmantel?: En kvantitativ studie om elevers upplevelse avtrygghet, lycka och tillit.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka elevers upplevelse av trygghet, lycka och tillit.Undersökningen baseras på en webbenkät som sätts i förhållande till World Value Surveysvärderingsstudier. I studien ställer jag security-blanket teorin1, som handlar om att religionen kanskänka människan trygghet och lycka, mot mitt och World Value Surveys resultat. Detta för attundersöka dess giltighet och ifall teorin har någon verklig, praktisk funktion. Resultatet frånwebbenkäten visar att de elever utan en uppväxt i en religiös miljö upplevde sig tryggare, lyckligareoch visade på en högre grad av tillit till andra människor än de elever med en uppväxt i en religiösmiljö. Detta resultat ligger i linje med World Value Surveys data. Slutsatsen är att security-blanketteorin verkar vara ogiltig och att den inte har någon verklig, praktisk funktion i varje fall här och nu.Däremot finns data som tyder på att religion eller religiositet kanske kan göra redan lyckligamänniskor lite lyckligare. Religionens roll och funktion för människan i olika delar av världen är ettinvecklat och komplicerat ämne som fortfarande är relevant för religionsvetenskapen att studera ochdebattera.

 • 106.
  Holmlund, Emilia
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  ”Låt barnen komma hit till mig…”: En ecklesiologisk studie av prästers och pedagogers inställning till barn i relation till Svenska kyrkans högmässa.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är dags för mässa, en helt vanlig söndag i oktober. Klockorna ringer i vanlig ordning, detär procession precis som vanligt, liturgin är densamma som varje mässa, vi får ta emotnattvarden – allt är precis som det brukar vara. Men ändå är det något som är annorlunda. Iprocessionen bärs det tunga processionskorset av ett barn i sjuårsåldern med hjälp av enkyrkvärd, likaså evangelieboken. Barnen får sitta längst fram i koret tillsammans medprästerna som leder högmässan och de får tillsammans med kyrkvärdarna utföra olikauppgifter. När det är dags för nattvarden sker det som gör just denna högmässa till något avdet största jag har varit med om, för även här är barnen med under själva utdelandet avnattvardsgåvorna. När jag kommer fram till en av de två stationerna med bröd och vin sägerprästen ”Kristi kropp för dig utgiven”, men det är ett barns ögon jag möter, och det är en litenbarnahand som försiktigt lägger oblaten i min framsträckta hand innan jag går vidare tillkyrkvärden som håller i vinkalken. Framför prästen står ett barn i sjuårsåldern och delar utoblater medan prästen säger ”Kristi kropp för dig utgiven”. Framför mig står ett barn som fårvara med i högmässan, och dessutom har fått konkreta uppgifter i den. Framför mig står ettbarn som inte bara får vara med, utan som får vara delaktig, och det slår mig att så här skulledet kunna vara överallt, i varje högmässa som firas i Svenska kyrkan.I denna uppsats undersöker jag hur två yrkesprofiler inom Svenska kyrkan, präster ochpedagoger, förhåller sig till barnen i relation till högmässan och vilka förståelser av kyrkansynsätten indirekt grundar sig i. Genom att belysa och jämföra prästers och pedagogerssynsätt kan tänkbara skillnader i pedagogiska förhållningssätt och dess inverkan på Svenskakyrkan aktualiseras och föras till diskussion.

 • 107.
  Hultdin, Joel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  För oss utgiven: En empirisk undersökning av nattvardssynen hos präster i Luleå stift2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Hutchings, Timothy
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Online christian churches: three case studies2010In: Australian Religion Studies Review, ISSN 1031-2943, E-ISSN 1744-9014, Vol. 23, no 3, p. 243-260Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Online churches are Internet-based Christian communities, pursuing worship, proselytism and other ecclesial activities through digital media. This article is based on three case studies of online churches: i-church, the Anglican Cathedral of Second Life, and LifeChurch.tv Church Online. Seven key themes emerge from these case studies and are used here as a framework for comparative analysis: mass appeal, spiritual experience, community, reliance on the familiar, local church attendance, internal control and external oversight.

 • 109.
  Hägglund, Johan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Hur presenteras heliga skrifter?: En analys av behandlingen av de abrahamitiska religionernas heliga skrifter i läroböcker2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 110.
  Johansson Camara, Jasmine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  "Gud ser oss ändå!”: Åtta kvinnors erfarenheter av den religiösa gemenskapen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay looks to examine how eight religious women within Sunni Islam and Conservative Judaism in Sweden perceive their place in the religious community. The essay in itself rests on the theories of social constructionism and intersectionality, along with a qualitative interview study conducted with the eight different women. The results show that the women have very different opinion in regards to their thoughts about their place in the religious community depending on a variety of pre-consisting social factors which includes (but are not limited by) religious background, ethnicity and culture. Some women feel satisfied with their place in the religious community and in society while others call for a change to be made both in the religious community they belong to and in the society they live in.

 • 111.
  Johansson, Caroline
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Den tvetydiga andligheten: En tematisk studie om otydligheten i begrepp som används i undervisningen om hinduism och buddhism2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate which kind of concept teachers at secondary level use in their education about the two religions, Buddhism and Hinduism. The study also aims to investigate if there is an ambiguity in the different concept and to see where teachers gather their information about the different concept. The study is inductive where written interviews have been used when collecting data. The results show that teachers use their textbooks available at their school to gather material. The results also show that there is a certain ambiguity in what kind of words that can be classified as concept. Words for buildings et cetera have been used by teachers as concept. The study also show that textbooks are different in their opinions about meaning of different concept and that concept used by teachers are not described in the mentioned textbooks.

 • 112.
  Johansson, Caroline
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  “Idag är folk så stressade så de får en religiös upplevelse bara av att ligga ner”: En kvalitativ undersökning om yoga och utövarnas relation till religion2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka huruvida yogautövarna anser att yoga är en religiös utövning. Det är en kvalitativ studie där både yogainstruktörer och yogautövare har blivit intervjuade. Sex personer har blivit intervjuade och intervjuerna har transkriberats och analyserats. Resultatet av studien blev att ingen av informanterna ansåg att yoga var helt och hållet en religiös utövning. Däremot så var de väl medvetna om att yoga återfinns både inom buddhistiska och hinduiska traditioner. Religion var något som informanterna hade svårt att ta till sig i sin yogautövning, dock så ansåg de att yogan är andlig. Slutdiskussionen tar sin utgångspunkt i vad som menas med religion och andlighet. Det finns även en didaktisk syn på det hela där det diskuteras kring hur man som lärare ska bemöta exempelvis föräldrar som anser att yoga i skolan bör förbjudas

 • 113.
  Jonasson, Jessica
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Tradition och överlevnadsvärdens resa genom tiden?: Ett kvantitativt arbete som jämför tradition och överlevnad över tid.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetets syfte är att undersöka hur ett urval länder placerar och förändrar sigöver tid sett till överlevnads och traditionsdimensionen som presenteras av Inglehart& Baker. Detta sker genom en kvantitativ metod och mer specifikt en sekundäranalysav material sammanställt av World Value Survey. Till detta kommer en kopplinggöras till modernitet och postmodernitet. Resultatet visar att det är en tämligen jämnfördelning mellan länderna hur de placerar sig på traditions kontra den sekulärrationella skalan. De sker desto fler förändringar när man ser till överlevnads kontrasjälvförverkligande.

 • 114.
  Jonasson, Katarina
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Är fundamentalism det nya F-ordet?: En intervjustudie med gymnasieelever om fundamentalism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om fundamentalism där fokuset kommer vara på hur gymnasielever resonerar kring ämnet samt vilken syn eleverna har om hur fundamentalism behandlas i skolan. Detta är en intervjustudie som är genomförd med hjälp av en hermeneutisk metod, metoden handlar kort om att tolka vad personen verkligen menade. Uppsatsen behandlar även historien kring fundamentalism, definitioner, karaktärsdrag och hur man arbetar med ämnet i skolan med fokus i religionsundervisningen. Målet med uppsatsen är att få en förståelse om hur elever uppfattar ämnet för att förbereda mig själv som framtida lärare. Det man slutligen kan se i uppsatsen är att större delen av elever inte har någon kännedom om fundamentalism och många har inte ens hört talas om begreppet tidigare. De få elever som hade hört om fundamentalism var antingen intresserade i religionsämnet eller troende inom någon religion. Dessutom var det endast en av de medverkande som hade behandlat fundamentalism i skolvärlden.

 • 115.
  Jonsson, Katarina
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Samer, ett färgstarkt tillägg eller ett osynligt bihang?: En intervjustudie med gymnasielärare inom religionskunskap och historia2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to analyze teacher’s thoughts about Sami culture, religion and history. How do teachers shape their teaching in these topics? Teachers in secondary school and the subjects religion and history has been the basis of the survey. To complete this work, these methods have been used; qualitative research interview, surveys and hermeneutics. When you conduct a study that involves people you have to include ethical principles. In this essay, these principals have supported the methods to fulfill the study. The Sami topic has been visible in the field, in different ways. Regarding its visibility in school, it is clear that Sami has been overlooked in teaching materials and by previous research in different school levels and subjects. The supporting theory in this essay is a curriculum-based theory that has looked deeper into the subjects religion and history curricula for elementary school and secondary school. This essay shows that Sami neither takes up a large or a small part in the teaching. Instead the Sami culture, religion and history appear as an example in other areas of these subjects.

 • 116.
  Jonsson, Mia
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Feminist och troende muslim?: En studie om muslimers syn på feminism i islam via sociala medier2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Karlsson, Jennie
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Att döda ett fikonträd: Exegetiska tolkningar av förbannelsen av fikonträdet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 118.
  Karlsson, Jenny
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Själen: i samtida kristen teologi2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Kristoffersson, Anders
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Guds inre och Guds yttre.: Karl Rahner och Jürgen Moltmann om treenig Gud som (o)personlig och (o)berörbar – klassiker eller modernister?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Källman, Elina
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  ”Antingen är du för eller emot, är du emot så är du dum”: En kvalitativ studie av prästers och pastorers tankar om homosexualitet och en jämförelse däremellan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Antingen är du för eller emot – är du emot så är du dum utförs en kvalitativ studie, baserad påintervjuer, av präster och pastorer inom Svenska kyrkan respektive Pingstkyrkan. Syftet är attundersöka prästerna och pastorernas ställningstagande i frågan gällande homosexualitet ochsamkönad vigsel. I resultatdelen presenteras prästerna och pastorernas intervjuer genommeningskoncentrering, där intervjuerna sammanfattas under respektive meningskategori. Ianalysen framgår att två präster ställer sig positivt, medan en av prästerna och alla pastorer ställersig negativt och frågande till homosexualitet och samkönad vigsel.

 • 121.
  Larsen, Rolf Inge
  et al.
  UiT The Arctic University of Norway.
  Thorvaldsen, Steinar
  UiT The Arctic University of Norway.
  Conzett, Philipp
  UiT The Arctic University of Norway.
  Making Cultural Heritage Online: Lars Levi Lastadius’ Work and its Relevance in the Arctic Region2015In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 9, no 2, p. 96-100Article, review/survey (Refereed)
 • 122.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Das Neue Testament im Film2017In: Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt / [ed] Ilona Nord, Hanna Zipernovszky, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2017, 1, p. 41-60Chapter in book (Refereed)
 • 123.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  David i filmen: en kort översikt2018In: Ordet är dig mycket nära: tolkningar av Gamla testamentet / [ed] James Starr, Birger Olsson, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2018, p. 175-188Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  De bibliska berättelserna i Samuelsböckerna och Kungaböckerna om kung David och hans tid har varit föremål för filmatiseringar från den tidiga stumfilmen under 1900-talets första decennium fram till våra dagar. Kapitlet ger en översikt över ett 20-tal filmatiseringar av dessa berättelser. Filmerna sätts i förhållande till bibeltexten, beträffande främst manus, visuellt arbete och musikalisk gestaltning.

 • 124.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Den gamla översättningen: Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria : föredrag vid en konferens i Lund den 21-25 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund2005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom ett kungligt beslut den 5 maj 1699 att den nya bibelutgåvan skulle tryckas i ”Folio Regali”, dvs. i kyrkobibelformat, kom den svenska reformationsbibelns liv att förlängas med över tvåhundra år. Den 7 november  1703 var Bibeln färdigtryckt, och Catarina Höök som var ansvarig för tryckningen sände över det första exemplaret till Kanslikollegiet.

   

  Den nya kyrkobibeln, Karl XII:s bibel, kom att användas mer än någon tidigare bibelutgåva, och den läses fortfarande idag fast vi har fått två nya officiella översättningar sedan 1703. Gustav V:s bibel kom 1917/1921 och Bibel 2000 kom 1999/2001.

   

  Den svenska reformationsbibeln från 1541 med dess nyutgåvor 1618 och 1703 har påverkat kyrka, samhälle och kultur i Sverige mer än någon annan svensk översättning. Den kan fortfarande med rätta kallas för ”Den gamla översättningen”. Fast den blev svenskarnas första läsbibel under 1800-talet har dess öden och äventyr blivit mycket litet utforskade. För att uppmärksamma denna lucka i svensk kulturforskning och uppmuntra till fortsatta studier anordnade Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund en konferens när Karl XII:s bibel fyllde 300 år. Föredragen vid konferensen publiceras här.

 • 125.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Den gustavianska bibelkommissionen: Första protokollsboken2009 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 126.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  "Där wår Vulgata är altför mörk och otydelig": Den gustavianska bibelkommissionens bruk av Karl XII:s bibel2005In: Den gamla översättningen: Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria : föredrag vid en konferens i Lund den 21-25 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund / [ed] Tord Larsson - Birger Olsson, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2005, 1, p. 141-154Chapter in book (Other academic)
 • 127.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  En evangelisk predikare: det kyrkliga språket i kyrkoherden Högströms programförklaring för Skellefteå församling 17492017In: Det kyrkliga språket i teori och praxis / [ed] Marie Rosenius, Umeå: Umeå universitet , 2017, p. 123-148Chapter in book (Refereed)
 • 128.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Evangelierna och den vita duken: en bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Filmer baserade på evangeliernas berättelser har producerats under snart 120 år. I denna bok analyseras ingående tre av de mest betydelsefulla och omdiskuterade filmerna av detta slag.

  Pier Paolo Pasolinis Matteusevangeliet utlöste en het debatt när den hade premiär 1964. George Stevens Mannen från Nasaret, med den då internationellt relativt okände Max von Sydow i huvudrollen, satte också känslorna i svall. Den mest intensiva mediedebatten förorsakade 2004 Mel Gibsons The Passion of the Christ, som har utsetts till den mest kontroversiella film som någonsin gjorts.

  Dessa tre filmer – som sinsemellan är mycket olika – undersöks noggrant som konstverk, tidsdokument och existentiella tolkningar. Den huvudfråga som behandlas är på vilka sätt filmerna använder, omtolkar och accentuerar evangeliernas berättelser, men även cineastiska och musikaliska aspekter diskuteras. Det är första gången en så ingående bibelvetenskaplig analys presenteras av filmer av detta slag.

  Tord Larsson är universitetslektor i Nya testamentets exegetik vid Umeå Universitet, och är även högskoleutbildad musiker.

 • 129.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Glory or Persecution: The God of the Gospel of John in the History of Interpretation2008In: The Gospel of John and Christian Theology / [ed] Richard Bauckham and Carl Mosser, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2008, 1, p. 82-88Chapter in book (Other academic)
 • 130.
  Larsson, Tord
  Lunds universitet.
  God in the Fourth Gospel: A Hermeneutical Study of the History of Interpretations2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This book presents an exhaustive and systematic investigation of six representatives of three important periods of New Testament interpretation: Martin Luther, John Calvin, Brooke Foss Westcott, Heinrich Julius Holtzmann, Rudolf Bultmann and Raymond E. Brown. They serve as dialogue partners in an investigation of the notion of God in the Fourth Gospel, a topic that has been called “the neglected factor in New Testament theology”. The six interpreters’ commentaries on the Fourth Gospel are read attentively and then used in a comparative dialogue with modern exegesis. Their results, methods, and presuppositions are investigated, and the outcome shows a great diversity even between interpreters who lived and worked in the same period. The investigation also shows that there are significant similarities through the centuries, especially as regards a genuinely theological subject such as the notion of God. The positions on questions that are still debated had their representatives already in the sixteenth and nineteenth centuries.

  The notion of God in the Fourth Gospel that emerges through this investigation is a multifaceted notion where love is only one ingredient; God is both hidden and revealed, and God is both the source of life and detached from the “natural” life of the kosmos. But there are also two cardinal thoughts in the Fourth Gospel: that God reveals himself pre-eminently both as and in the persecuted and dying human being Jesus, and that God is intimately close and caring for those whom he has drawn to himself.

  The Fourth Gospel is one of the important factors behind the shaping of the Christian church and Western society. This book draws attention to one of the principal roots of the Christian notion of God.

 • 131.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Guds gåva i våra kroppar: Några ord om Luther och nattvarden1996In: Från bygd och vildmark : Luleå stifts årsbok, ISSN 0281-5540, no 83, p. 97-107Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 132.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Inledning av Tord Larsson2009In: Den gustavianska bibelkommissionen: första protokollsboken / Utgiven med inledning och kommentar av Tord Larsson / [ed] Sverige. Bibelkommissionen (1773), Lund: Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv , 2009, 1, , p. 318 [2]p. 23-51Chapter in book (Other academic)
 • 133.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Recension av "I am he" : the interpretation of "ani hu" in Jewish and early Christian literature by Catrin H. Williams, 20002003In: Svensk Exegetisk Årsbok, ISSN 1100-2298, no 68, p. 242-243Article, book review (Other academic)
 • 134.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Recension av Jesus, the Gospels and Cinematic Imagination: A Handbook to Jesus on DVD by Jeffrey L. Staley & Richard Walsh, 20072008In: Svensk Exegetisk Årsbok, ISSN 1100-2298, no 73, p. 277-279Article, book review (Other academic)
 • 135.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The New Testament in film2017In: Religious education in a mediatized world / [ed] Ilona Nord, Hanna Zipernovszky, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2017, p. 40-56Chapter in book (Refereed)
 • 136.
  Larsson, Tord
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Tolkningshistorien som en väg tillbaka till den glömda frågan om Gud2007In: Forskning pågår: Från Svenska kyrkans forskardagar 2005 / [ed] Björn Ryman, Stockholm: Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur , 2007, 1, p. 115-120Chapter in book (Other academic)
 • 137.
  Laviola-Svensäter, Annamaria
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Women’s Roles and Bodily Descriptions in Tertullian’s Ad Uxorem : A contextual analysis of Tertullian’s views of wives and widows.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Lessnert, Charlie
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Aegishjalmur, tyrrunan och valknuten: En kvalitativ studie i användandet av fornnordiska symboler bland nationalistiska rörelser.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Lindgren, Tomas
  Teologiska institutionen, Uppsala universitet.
  Bön som akt och erfarenhet: En religionspsykologisk studie av bönens uttryck, förutsättningar och funktioner i en muslimsk och kristen kontext2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 140.
  Lindgren, Tomas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Evolutionspsykologi och religion2017In: Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin / [ed] Antoon Geels & Owe Wikström, Stockholm: Natur och kultur, 2017, 4, p. 483-503Chapter in book (Other academic)
 • 141.
  Lindgren, Tomas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Islam i Sydostasien2015In: Islam: en religionsvetenskaplig introduktion / [ed] Susanne olsson Simon Sorgenfrei, Stockholm: Liber , 2015, p. 245-256Chapter in book (Refereed)
 • 142.
  Lindgren, Tomas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Kultur- och religionsmöten under fältstudier2011In: Verktyg för ökad förståelse: Lärdomar från 10 år av fältstudier / [ed] Ove Gustafsson, Stockholm: Svenska Missionsrådet , 2011, p. 30-34Chapter in book (Other academic)
 • 143.
  Lindgren, Tomas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Religion och konflikt: Komplexa samband, komplexa orsaker2014Book (Other academic)
 • 144.
  Lindgren, Tomas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  The psychological study of religious violence: A theoretical and methodological discussion2016In: Al-Albab, ISSN 0216-6143, Vol. 5, no 2, p. 155-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to discuss the use and usefulness of psychological theory and psychological methods in the study of religious violence. My analysis of previous research revealed an imbalance between data, method and theory. There are few psychological studies on religious terrorism based on first-hand empirical data. The analysis also showed that psychological explanations of religious terrorism are, in general, not sensitive to cultural factors. Religious terrorism is a culturally constituted phenomenon. It is therefore important that research on religious violence is based on theoretical and empirical approaches sensitive to the cultural construction of violence. This means that psychologists of religion must be willing to use novel and creative methods sensitive to the unique cultural context where the violent behaviour is acted out and interpreted by the actors of the violent drama, for example, discourse analysis or narrative research. In the self-corrective and growth-inducing feedback process between these methods and primary data it would be possible to develop valid psychological explanations of religious violence.

 • 145.
  Lindgren, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sonnenschein, Hannes
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  What’s the problem?: A critical examination of contemporary research on religious conflicts2019Conference paper (Other academic)
 • 146.
  Lindmark, Daniel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Carl Olof Rosenius betydelse: regionalt, nationellt och internationellt2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Carl Olof Rosenius föddes i Ånäset i Nysätra socken den 4 februari 1816. När han avled i Stockholm den 24 februari 1868, var han en ledande person inom den nyevangeliska väckelsen i Sverige. Boken Carl Olof Rosenius betydelse speglar olika aspekter av hans inflytande i Västerbotten, Sverige och USA.

  LarsOlov Eriksson skriver om de arbetsuppgifter som fyllde Rosenius dagar som stadsmissionär i Stockholm. Rosenius var ständigt verksam som förkunnare, författare och själavårdare. Genom tidskrifterna Pietisten och Missions-Tidning nådde han människor i hela landet, och genom brevväxling stod han i kontakt med många enskilda personer. Boken innehåller fem nyfunna brev från Rosenius till vännen August Söderlund som presenteras av LarsOlov Eriksson. De vardagliga breven från 1860-talet ger en inblick i Rosenius arbetssituation med tung arbetsbörda och tilltagande hälsoproblemen.

  Rosenius betydelse sträckte sig redan under hans livstid långt utanför landets gränser. Kjell Söderberg visar att flera av de präster som emigrerade till Amerika var starkt influerade av Rosenius. Den kyrka som de byggde upp i USA, Augustanasynoden, fick en rosenianskt lågkyrklig prägel med nära förbindelser till EFS. Rosenius nådde även läsare inom andra svensk-amerikanska samfund.

  Genom sitt författarskap utövade Rosenius inflytande långt efter sin död. Detta gäller inte minst Västerbottens kustland, där flera väckelser under årtiondena kring sekelskiftet 1900 var starkt präglade av Rosenius skrifter. Daniel Lindmark lyfter fram den starka ställning som Rosenius Dagbetraktelser fick inom husandakten. Även i söndagsläsningen i hemmen och i den kollektiva byabönen vann Rosenius skrifter insteg.

 • 147.
  Lindmark, Daniel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Colonial Encounter in Early Modern Sápmi2013In: Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena / [ed] Magdalena Naum & Jonas M. Nordin, New York: Springer , 2013, p. 131-146Chapter in book (Other academic)
 • 148.
  Lindmark, Daniel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Den muntliga traditionen inom den norrländska väckelsehistorien: Zakarias Lindmark och läseriet i Skelleftebygden i Carl Edquists författarskap2017In: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ / [ed] Jakob Dahlbacka och Kim Groop, Åbo: Åbo Akademi , 2017, p. 21-56Chapter in book (Refereed)
 • 149.
  Lindmark, Daniel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Folkundervisning och läskunnighet2019In: Utbildningshistoria: en introduktion / [ed] Esbjörn Larsson, Johannes Westberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 77-92Chapter in book (Other academic)
 • 150.
  Lindmark, Daniel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten2016Collection (editor) (Refereed)
1234567 101 - 150 of 463
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf