umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 388
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Essner, Karl
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Renold, Mattias
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fysisk tillgänglighet för rullstolsburna barn i högstadieskolor inom Umeå kommun2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt Umeå kommuns underhållsplan utgör skolor den största delen av de byggnader som ska tillgänglighetsanpassas i syfte att uppfylla kraven på fysisk tillgänglighet. Syftet med studien var att undersöka den fysiska tillgängligheten i allmänna utrymmen på högstadieskolor i Umeå kommun och identifiera vilka utrymmen som kan utgöra störst inskränkning av den fysiska miljön för barn i rullstol. För att undersöka tillgängligheten användes  utvalda  delar  av  instrumentet Housing Enabler. Resultatet visade att det råder brist på tillgänglighet i samtliga undersökta utrymmen genom bland annat instabil ytbeläggning utomhus, höga trösklar och komplicerade/ologiska förflyttningsvägar. Studien visar att de utrymmen som har störst problem med fysisk tillgänglighet är hygienutrymmen följt av entreer andra än huvudentreer och allmänna utrymmen inomhus. Fortsatt forskning inom området rekommenderas med ett instrument som är anpassat  för allmänna lokaler, vilket ytterligare skulle kunna tydliggöra problem med den fysiska tillgängligheten.

 • 102.
  Estegren, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Jonsson, Malin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom med fokus på trötthet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som har motoriska och icke motoriska symtom. Ett vanligt  icke motoriskt symtom är fatigue som definieras som en subjektiv känsla av trötthet eller brist på energi. Symtomet kan inverka negativt på personers aktiviteter, delaktighet och livskvalite. Studiens syfte var att beskriva upplevelser och hantering av trötthet hos personer med Parkinsons sjukdom. En kvalitativ studie utfördes där sex personer med Parkinsons sjukdom och upplevd trötthet intervjuades. Intervjuerna transkriberades och resultatet bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att tröttheten upplevdes som ett hinder i vardagsaktiviteter och påverkade  social  delaktighet  negativt. Det fanns  olika metoder för att hantera tröttheten, deltagarna valde eller valde bort aktiviteter  som påverkade tröttheten. Denna studie visar att sömn och vila har stor betydelse för hanteringen av trötthet.

 • 103.
  Fahlesson, Sabina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Söderström, Emilie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen: En kvalitativ studie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet äldre i världen ökar, vilket medför att det finns ett större behov av vård och rehabilitering. Eftersom vårdtiderna blivit kortare har också en större del av rehabiliteringen förflyttats till hemmet. Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med hemtjänstpersonal. En kvalitativ studie genomfördes genom intervjuer med sex arbetsterapeuter yrkesverksamma på hälsocentraler. Materialet transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att det finns ett samarbete, men att det ser olika ut. Resultatet visade att det finns faktorer som påverkar samarbetet som att nära relationer mellan yrkesgrupperna och samordnade träffar underlättar samarbete medan stora personalgrupper och privata aktörer försvårar samarbete. Det framkom även att hemtjänstpersonalen sågs som en viktig resurs i rehabiliteringen. Sammanfattningsvis pekar studien på att det finns delar i samarbete som går förbättra och att ett välfungerande samarbete är betydelsefullt för att de arbetsterapeutiska insatserna ska nå de äldre. 

 • 104.
  Fahlgren, Aina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Kitti Edin, Sara
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Effekter av interventioner med kognitivt stöd bland personer med nedsatt kognitiv förmåga2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhället ställer krav på människans kognitiva förmågor och personer som lever med kognitiva nedsättningar har svårare att leva upp till kraven. Ett sätt att kompensera för kognitiva nedsättningar är att använda sig av tekniska hjälpmedel. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekter av interventioner med kognitivt stöd i form av tekniska hjälpmedel bland personer med nedsatt kognitiv förmåga. En beskrivande litteraturstudie utfördes där tio kvantitativa kvalitetsgranskade artiklar valdes ut att besvara syftet. Analys utfördes där likheter och skillnader i artiklarnas resultat identifierades. Resultatet indikerade på likheter och skillnader i effekter av tekniska hjälpmedel beträffande minnesförmåga, självständighet, utförande av vardagsaktiviteter och socialt deltagande. Positiva ekonomiska effekter har visat sig från tidigare, att tekniska hjälpmedel ger vinster i längden både för individen och samhället. Arbetsterapeuter med klientcentrerat arbetssätt och fokus på meningsfulla aktiviteter kan med ökad kunskap om tekniska hjälpmedel för kognition, bidra till effektivare individanpassade interventioner som främjar aktivitet och delaktighet.

 • 105.
  Feldt, Kajsa
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Vihtari, Linnéa
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Politikers och tjänstemäns syn på tillgänglighet gällande allmänna lekplatser för rörelsehindrade barn i Umeå kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 106.
  Fischl, Caroline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Assessing engagement in digital technology-supported occupations: First steps in taking on the challenge2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The ubiquitousness of digital technology in everyday life has resulted in emerging roles for occupational therapists. However, many occupational therapists do not take on the challenge of exploring clients’ use of digital technology in daily occupations. Apart from the likelihood of experiencing organizations’ allocation of resources to prioritized outcomes as a restrictive factor, occupational therapists’ own knowledge of and experiences with digital technology limit them from probing issues that they think they cannot deal with themselves. The objective of the presentation is to introduce digital literacy in the approach to assessing engagement in occupations involving digital technology and to identify competencies that are already present in the occupational therapists’ toolbox that can assist in assessment.  The intention of the presentation is to inspire the audience to become more open to exploring occupational issues involving digital technology with clients. 

 • 107.
  Fischl, Caroline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Exploring information and communication technology-supported activities: An elderly novice’s narrative2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Rationale

  Fieldwork is a critical element in occupational therapy education, intended to provide students opportunities to apply knowledge and skills in practical contexts. Students can further develop professional behaviors necessary for working life, such as clinical reasoning, independence and resourcefulness. To prepare students to respond to both existing health care and emerging social needs, fieldwork placements should include traditional and non-traditional settings. Traditional placements provide clinical experiences in client care, while non-traditional or role-emerging placements challenge students to explore potential roles of occupational therapists in new arenas.

  Objective

  To present student and teacher reflections on the content and organization of combined clinical and role-emerging international fieldwork placements under the Linnaeus-Palme student exchange program 2014-2015.

  Description of Project

  Two Filipino students participated in the Linnaeus-Palme student exchange program at Umeå University for 12 weeks. The students were assigned to clinical and role-emerging placements with an individualized study plan.

  Results

  The placements were at the Hand and Plastic Surgery Unit at the University Hospital in Northern Sweden and the Department of Computing Sciences at Umeå University. Learning activities included occupational therapy assessment and intervention in direct client care and the development of assistive technology in collaboration with knowledge engineers. The placement periods overlapped, such that students could have assignments in both facilities under the same week. Coordination and consultation between the students and occupational therapy program‟s international coordinator at Umeå University ensured structure in learning activities and goal attainment. A reflective discussion on students‟ learning experiences increased their awareness on occupational therapists‟ roles and importance of collaboration in responding to existing health care and emerging social needs.

  Summary

  Integration of experiences in combined placements can broaden students‟ perspectives of occupational therapy practice.

  Implications to Practice

  Combining clinical and role-emerging placements may contribute to developing students‟ competencies to respond to the evolving health and social needs in society

 • 108.
  Fischl, Caroline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Pag-unlad ng wikang Filipino sa sakop ng occupational therapy2005Inngår i: Philippine Journal of Linguistics, Vol. 36, nr 1-2, s. 28-32Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to describe the term occupation, the basic and most important concept in occupational therapy (OT), and to urge the translation of OT concepts in Filipino. OT is a branch of rehabilitation that deals with the improvement or maintenance of a person's skills to perform daily activities. The profession started in the Philippines more than 40 years ago, and the medium of its instruction is English. Until now, there is no official register of OT terminology in Filipino, which may have resulted in a mixing of the two languages when communicating with clients. This may have led to the misunderstanding of the client on the role of OT in improving quality of life, and to the difficulty of the therapist to encourage clients to take active part in their own therapy. To facilitate service delivery, the therapist should be able to communicate in a language which is used and understood by the Filipino client. A register of OT terms in Filipino and its dissemination among therapists in practice and academe is the proposed solution.

 • 109.
  Fischl, Caroline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Promoting older adults' social participation through digital technology: Exploring environmental factors surrounding engagement2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Promoting social participation among older adults requires creating opportunities for meaningful social roles and reciprocal relationships. To facilitate this, it is important to understand the impact of environmental factors on older adults’ engagement in social activities. Digital technology has proved to be a useful tool in engagement in many social activities. In promoting social participation through digital technology, it also becomes important to understand how access to services and systems through digital technologies can be improved.

  The aim of the study is to identify environmental factors that older adults perceive as relevant in their occupational engagement in order to promote social participation mediated by digital technology. Participants in this study were recruited through purposive sampling of older adults 65 years or older who were interested in contributing to the development of Internet-based services in rural municipalities in Northern Sweden. Focus group interviews and qualitative content analysis were methods used to gather and analyze the data for this study.

  This study is intended to expand the knowledge base on environmental factors surrounding social participation, more specifically those factors which older adults perceive can impact their current and desired social activities. The results from this study will be utilized in the planning of digital technology-mediated services in the community. 

 • 110.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Asaba, Eric
  Karolinska Institutet.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Faculty of Health, Care and Nursing, Norwegian University of Science and Technology, Gjøvik, Norway.
  Exploring potential in participation mediated by digital technology among older adults2017Inngår i: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576, Vol. 24, nr 3, s. 314-326Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Facets of participation have changed with the growing pervasiveness of digital technology in daily life. To enable older adults as active participants in an evolving digital society, it is relevant to examine how they engage in and situate digital technology-mediated occupations in daily life. Narrative inquiry was used to elucidate features in older adults’ engagement in occupations involving digital technology situated in everyday life. Analysis was based on data gathered through concurrent think aloud protocol and observations from 10 older adults in Northern Sweden. In line with narrative analysis, findings were presented as three stories about negotiating needs and values while interacting with the technological and social environments, entitled playing by the rules, being on the same wavelength, and calling the shots. Looking at these stories with an occupational lens resulted in an understanding that older adults’ participation involving digital technology likewise deals with negotiating and refining identities, as well as finding and experiencing meaning in daily life. There is potential for older adults to become active participants through digital technology, and new challenges in research and practice emerge.

 • 111.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Englund, Birgitta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Nygren, Ulla
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Lindberg, Margareta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  The occupational therapy programme at umeå university, revised2016Inngår i: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 112.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hammar, Per
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Johansson, Jeremias
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Törnqvist, Esbjörn
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Validity and rater reliability of the assessment of computer related skills for persons with rheumatic diseases2010Inngår i: Philippine Journal of Occupational Therapy, Vol. 4, nr 1, s. 4-11Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Assessment of Computer Related Skills (ACRS) was developed to aid occupational therapists in evaluating computer skills. The purpose of this study was to evaluate ACRS’ internal scale validity, person response validity, inter-rater reliability and intra-rater reliability when used for persons with rheumatic diseases. A convenience sample of 20 participants with rheumatic diseases were observed and scored using the ACRS by three raters. Based on the scores from the observations a Many-Faceted Rasch (MFR) model of the ACRS was generated. Eighty-one percent of skill items, 90% of participants, all tasks, and all raters demonstrated goodness-of-fit to the MFR model of the ACRS. The results showed evidence of validity and reliability, which indicates that ACRS has the potential to be used to assess computer abilities of persons with rheumatic diseases.

 • 113.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi. Department of Rehabilitation, School of Health and Welfare, Jönköping University, Box 1026, 551 11 Jönköping, Sweden.
  Lindelöf, Nina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Lindgren, Helena
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Nilsson, Ingeborg
  Older adults’ perceptions of contexts surrounding their social participation in a digitalized society – An exploration in rural communities in Northern Sweden2020Inngår i: European Journal of Ageing, ISSN 1613-9372, E-ISSN 1613-9380Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social participation and digital engagement can contribute to health and well-being among older adultsBecause of older adults’ decline in abilities, coupled withcomplex technology and its perceived insufficient relevance to daily life, there is a need to create and tailor social opportunities and services that are supported by digital technologies for older adults to continue participating in society. Thus, it becomes relevant to explore older adults’ perceptions about contexts surrounding their social participation in a digital society. This exploration used a qualitative research design with focus group interviews and qualitative content analysis. Eighteen older adults, aged 66-81 years, from rural communities in Northern Sweden, participated in this study. The analysis resulted in three categories: Experiencing conditions for social participation in a state of flux, Perceiving drawbacks of urbanization on social participation, Welcoming digital technology that facilitates daily and community living.These categories were encapsulated in the theme –The juxtaposition of narrowing offline social networks and expanding digital opportunities for social participation. The findings suggested that co-creating usable digitalized services and facilitating satisfactory use of digital technologies could support older adults’ social participation through activities that they find relevant in their lives, and subsequently, might enable them to live longer at home.

 • 114.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Morin, Johanna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Using a professional portfolio in occupational therapy education – student and teacher reflections2016Inngår i: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 115.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Asaba, Eric
  Karolinska institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy.
  Exploring the use of information and communication technology in older persons’ daily activities2016Inngår i: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 116.
  Fisher, Anne G.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Department of Occupational Therapy, College of Applied Human Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.
  Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: same, same or different?2013Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 20, nr 3, s. 162-173Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Since the beginning of the occupational therapy profession, engagement in occupation has been valued as the primary therapeutic agent as well as the goal of intervention. While there are few today who would not support this idea, occupational therapists continue to struggle with implementing their beliefs through "what we do" and "how we do it". Contributing to this problem is their failure to use terminology in a manner that clearly defines what and how occupational therapists do what they do in occupational therapy research, education, and practice. Methods: The author will, therefore, first discuss some key occupational therapy terms and propose that they represent an occupation-related taxonomy that can be used to more clearly define and describe for occupational therapists and others what they do and how they do what they do as occupational therapists. Then, with a goal of fostering critical self-reflection among occupational scientists and occupational therapy researchers, educators, and practitioners, the author will go through the stages of the occupational therapy process outlined in the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) and demonstrate how a more precise use of this occupation-related taxonomy can facilitate maximizing the power of occupation in practice.

 • 117.
  Fisher, Anne G.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Department of Occupational Therapy, College of Applied Human Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.
  Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different?2014Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 21, s. 96-107Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Since the beginning of the occupational therapy profession, engagement in occupation has been valued as the primary therapeutic agent as well as the goal of intervention. While there are few today who would not support this idea, occupational therapists continue to struggle with implementing their beliefs through "what we do" and "how we do it". Contributing to this problem is their failure to use terminology in a manner that clearly defines what and how occupational therapists do what they do in occupational therapy research, education, and practice. Methods: The author will, therefore, first discuss some key occupational therapy terms and propose that they represent an occupation-related taxonomy that can be used to more clearly define and describe for occupational therapists and others what they do and how they do what they do as occupational therapists. Then, with a goal of fostering critical self-reflection among occupational scientists and occupational therapy researchers, educators, and practitioners, the author will go through the stages of the occupational therapy process outlined in the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) and demonstrate how a more precise use of this occupation-related taxonomy can facilitate maximizing the power of occupation in practice.

 • 118.
  Fjellstedt, Desirée
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Lejon, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hjärntrötthet efter stroke och dess påverkan på vardagen: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stroke är en folksjukdom i Sverige och utgör en grupp patienter med stort behov av rehabilitering. Hjärntrötthet i samband med stroke är vanligt förekommande bland denna patientgrupp. Syftet med studien är att belysa hur vardagliga aktiviteter påverkas hos personer med hjärntrötthet efter stroke. En litteraturöversikt grundad på 8 kvalitativa artiklar genomfördes. Resultatet visade på att hjärntrötthet efter stroke ofta har en påverkan på personens sociala liv och bibehållande av roller i vardagen. Utförandet av de vardagliga aktiviteterna kan påverkas i olika grad och för att bemästra detta kan alternativa strategier användas. Hjärntrötthet innebär för många drabbade en helt ny upplevelse av trötthet som upplevs som svår att förklara för omgivningen, därav kan de drabbade ofta känna sig missförstådda av personer i sin närhet. Det är vanligt förekommande att dessa personer upplever bristande stöd och information från hälso- och sjukvården. Hjärntrötthet efter stroke kan ha en stor påverkan på vardagen och det finns en bredd på vilka dimensioner av vardagen som påverkas, detta visar sig olika beroende på individen. Därför är det viktigt, att i rollen som arbetsterapeut fokusera på ett klientcentrerat arbetssätt för att möjliggöra bästa rehabilitering för dessa patienter.

 • 119.
  Fladberg, Martin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Dahl, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Innebörden av att som äldre bo på ett trygghetsboende samt att delta i boendets sociala aktiviteter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I världen ökar andelen äldre och förväntas fortsätta öka. För att kunna bemöta denna ökning av andelen äldre är det viktigt med mer kunskap och förståelse för vad äldre upplever som betydelse för ett gott åldrande. En relativt ny boendeform för att öka välbefinnande bland äldre i Sverige är trygghetsboende, det kan vara en investering i samhället för ett hälsosammare åldrande. Syftet med denna studie var att undersöka innebörden av att som äldre bo på ett trygghetsboende samt att delta i boendets sociala aktiviteter. Informanterna valdes utifrån ett strategiskt urval, studien omfattades av sex äldre deltagare med en ålder över 65 år. Vikt lades vid att de skulle vara boende på ett trygghetsboende och delaktig i sociala aktiviteter. För att minska risken för missförstånd exkluderades de med uppenbara minnes och kommunikationsproblem. Datainsamlingen gjordes med en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer, materialet bearbetades sedan med en kvalitativ innehållsanalys. Det bearbetade materialet resulterade i två teman; att känna sig mindre ensam, ha möjlighet till att utföra aktiviteter ihop med andra. Resultatet som framkom visade att trygghetsboendet levde upp till deras behov och önskningar, skapade en god trivsel med att de boende fick bestämma över sig själva och en trygghetskänsla i att inte behöva känna sig ensam. Sociala aktiviteter ansågs ha betydelse för deras välbefinnande och underlättade kontakten samt gemenskapen till andra på boendet.

 • 120.
  Forsborg, Sandra
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Filippinska arbetsterapeuters erfarenheter av att möjliggöra delaktighet hos barn i skolan- en kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla barn ska ha rätt till obligatorisk och gratis utbildning, vilket gör skolan till en stor del av barns liv idag. Barn som har särskilda behov kan arbetsterapeuten stötta genom att bland annat kartlägga barnets möjligheter och hinder att delta i skolans aktiviteter. Studiens syfte var att belysa filippinska arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet hos barn i skolan. För att besvara syftet med studien intervjuades sex arbetsterapeuter som arbetar med barn som har olika diagnoser och svårigheter. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och resultatet presenteras i tre kategorier; Arbetsterapeutens arbetsformer och process, Vikten av att främja kunskap om arbetsterapeutyrket för att underlätta samarbetet med andra professioner och Vikten av att se barnet i dess naturliga miljö. I resultatet framkommer vidare att det behövs en remiss från en läkare för att arbetsterapeutisk kontakt med barnet ska påbörjas. Det framkommer också att det är viktigt med ett bra samarbete med olika professioner, samt med föräldrarna till barnet, för att uppnå ett gott resultat. Deltagarna påpekade också att det är viktigt att öka kunskap och förståelse kring vad en arbetsterapeut är och kan göra för att stötta ett barn med särskilda behov. Utifrån resultaten i denna studie anser författarna att det finns behov av arbetsterapeutens kompetens för att möjliggöra delaktighet i skolan för barn med särskilda behov.

 • 121.
  Fredriksson, Jessika
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Gustafsson, Mikaela
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Den fysiska miljöns betydelse vid rehabilitering av personer med stroke: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att en person ska få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga efter en stroke är det viktigt med rehabiliteringsinsatser, vilket skapar större chanser för patienten att få ett så självständigt liv som möjligt. När patienten påbörjar rehabilitering efter insjuknandet i stroke kan det ske på sjukhus och i personens hem men även andra platser kan vara aktuella. Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har under rehabiliteringsperioden för personer som har drabbats av stroke. Metod: Litteraturöversikt och sökningarna utfördes i databaserna Cinahl, PubMed, PsykINFO och Medline. Resultat:  Studien visade att sjukhusmiljön hjälpte deltagarna att lära sig strategier för att kunna hantera hinder i vardagen och att berika miljön på sjukhus ökade aktivitetsnivån hos deltagarna. Det framkommer även i en jämförelse mellan tre strokeenheter att den fysiska miljön både hindrade och stöttade rehabiliteringen. Rehabilitering i hemmiljön fick deltagarna att inse vad de behövde träna, kunde sätta egna mål och inse sina kroppsliga begränsningar. Det framkom även att hemmiljön ansågs vara mer realistisk än sjukhusmiljön, medan en studie visade att deltagarna tyckte att rehabilitering i sjukhus och i hemmiljö var likvärdig. Slutsats: Studien tyder på att den fysiska miljön har betydelse under rehabiliteringsperioden för patienter som drabbats av stroke samt att det behövs mer forskning inom detta ämne.

 • 122.
  Fredriksson, Sara
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Heikkinen, Sara
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Pensionärers definitioner och upplevelser av social delaktighet: En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Social delaktighet är betydelsefullt för hälsa och välmående. Social delaktighet innefattar flera olika begrepp, så som socialt engagemang och social samhörighet. Det är därför viktigt att fånga vad social delaktighet innebär för olika grupper. Syftet med studien är att undersöka pensionärers upplevelser och definitioner av social delaktighet. Informanterna valdes ut genom ett snöbollsurval där individer som varit pensionär minst ett år inkluderades. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex informanter. En kvalitativ innehållsanalys användes vilket resulterade i kategorierna social delaktighet, relationers påverkan på social delaktighet, livshändelsers påverkan på social delaktighet samt strategier för att bibehålla social delaktighet. Utifallet, att den sociala kontexten påverkade social delaktighet diskuterades i resultatdiskussionen. Slutsatserna i denna studie är att social delaktighet definieras på olika sätt och upplevs i samband med meningsfulla aktivitet. Begreppet kan även ses som en resurs samt är något individen själv kan påverka.

 • 123.
  Frisén, Josefin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Svanlund Strömberg, Gabriella
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Förstföderskors aktivitetsbalans: En enkätstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har påtalat att hälsa och aktivitetsbalans är nära sammankopplat och att en ny roll innebär aktivitetsförändringar som kan vara utmanande på olika sätt. Studier visar även att vid förändrad utförandekapacitet, som till exempel efter en förlossning, så kan denna utmaning vara ännu större. Syftet med denna studie var att beskriva förstföderskors aktivitetsbalans den första tiden efter förlossningen (≤ 6 månader). Mödrar fick besvara en webbenkät, baserat på instrumentet Occupational Balance Questionnaire-11, (OBQ-11). Frågorna (items) sammanställdes med medianvärden på grupp- och individnivå. Det framkom att majoriteten av deltagarna skattade sin aktivitetsbalans lågt, både utifrån enskilda items och totalt baserat på samtliga item. Vårt resultat indikerar att den undersökta gruppen har en aktivitetsobalans. Resultatet bör betraktas med försiktighet då urvalsgruppen var liten och ett bekvämlighetsurval gjordes. Fler och större studier behövs i ämnet för att kunna göra uttalanden om gruppen förstföderskors aktivitetsbalans i helhet.

 • 124.
  Fromholdt, Joacim
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Kamp, Anders
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Vi lever med bilder: Upplevelser och erfarenheter av hur aktivitetsschema används för barn inom träningsskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att leva med en funktionsnedsättning kan leda till minskad delaktighet och minskad självständighet. Barn med utvecklingsstörning är ofta i behov av att använda aktivitetsschema för att bli självständiga och öka deras delaktighet. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om användandet av aktivitetsscheman vid vardagsaktiviteter i träningsskolor. Telefonintervjuer genomfördes med totalt sex personer som arbetar på tre olika träningsskolor i Sverige. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras med följande två huvudkategorier, “Aktivitetsschema bidrar till trygghet, tydlighet och struktur över vardagsaktiviteter och tid ”ochIndivid och situationsanpassade bilder bidrar till ökad självständighet och initiativförmåga”. I resultatet förklarar deltagarna att de använder aktivitetsschema i olika vardagliga situationer såsom toalettbesök, på- och avklädning samt lek. Tidigare forskning har undersökt effekterna av att använda aktivitetsschema i skolmiljö, något som överensstämmer med den effekt som deltagarna i föreliggande studie också beskriver. Däremot har författarna inte hittat någon tidigare forskning som har undersökt på vilket sätt aktivitetsschema används inom vardagsaktiviteter inom skolan, vilket gör att författarna anser att ytterligare forskning inom ämnet är nödvändigt.

 • 125. Gantschnig, B. E.
  et al.
  Fisher, Anne G.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Page, J.
  Meichtry, A.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Differences in activities of daily living (ADL) abilities of children across world regions: a validity study of the assessment of motor and process skills2015Inngår i: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 41, nr 2, s. 230-238Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: One important goal of paediatric occupational therapy services is to improve activities of daily living (ADL) abilities of children. In order to plan and evaluate the effectiveness of targeted interventions, valid assessments are critically needed. The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is an internationally standardized assessment of ADL performance that has not been validated for use with children in Middle Europe.

  Aim: To evaluate for (i) significant differences in mean ADL motor and mean ADL process ability measures among children from Middle Europe compared with children from North America, UK/Republic of Ireland, Nordic countries, Western Europe, Australia/New Zealand and Asia; and (ii) meaningful differences between the international age-normative means of the AMPS and those for children from Middle Europe.

  Method: We analysed data of children across world regions extracted from the international AMPS database using many-facet Rasch and two-wayanova analyses and by estimating contrasts to evaluate for significant group differences.

  Results: anova analyses of data for 11 189 children ages 2–15 revealed significant effects for mean ADL motor and ADL process ability by region [F ≥ 15.32, d.f. = (6, 11 091), MSE ≥ 0.20, P < 0.001, ή2 ≥ 0.008], and age [F ≥ 253.47, d.f. = (13, 11 091), MSE ≥ 0.20, P < 0.001, ή2 ≥ 0.229], and a significant interaction effect for mean ADL process ability [F = 1.48, d.f. = (78, 11 091), P = 0.004, ή2 = 0.010]. Out of 168 estimated contrasts between Middle Europe and the other world regions for mean ADL motor and ADL process ability, seven were statistically significant (4.17%), but none exceeded ±1SE from the international means.

  Conclusion: The AMPS remains free of relevant differences in mean ADL ability measures between Middle Europe and other world regions, indicating that the international age-normative mean values are likely to be applicable to children from Middle Europe. The AMPS can be used internationally to evaluate ADL performance in children and to determine if the child is eligible for occupational therapy services.

 • 126.
  Gantschnig, Brigitte E
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Institute of Occupational Therapy, School of Health Professions, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland.
  Fisher, Anne G
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Department of Occupational Therapy, College of Health and Human Sciences, Colorado State University.
  Page, Julie
  Institute of Occupational Therapy, School of Health Professions, Zurich University of Applied Sciences.
  Meichtry, André
  Institute of Physical Therapy, School of Health Professions, Zurich University of Applied Sciences.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Activities of daily living differences among children across world regions: a validity study of the assessment of motor and process skillsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 127. Gantschnig, Brigitte E.
  et al.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fisher, Anne G.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Kunzle, Christoph
  Page, Julie
  Feasibility study of a single-blind randomised controlled trial of an occupational therapy intervention2016Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 23, nr 4, s. 260-271Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Several factors facilitate or hinder efficacy research in occupational therapy. Strategies are needed, therefore, to support the successful implementation of trials.

  Aim: To assess the feasibility of conducting a randomised controlled trial (RCT). The main feasibility objectives of this study were to assess the process, resources, management, and scientific basis of a trial RCT.

  Material and methods: A total of 10 occupational therapists, between the ages of 30 and 55 (M 43.4; SD 8.3) with seven to 26 years' (M 14.3; SD 6.1) experience, participated in this study. Qualitative data collected included minutes of meetings, reports, and field notes. The data were analysed based on the principles of content analysis, using feasibility objectives as the main categories.

  Results: Data analysis revealed strengths in relation to retention and inclusion criteria of participants, the study protocol, study organisation, and the competence of researchers. Weaknesses were found related to recruitment, randomisation, data collection, time for training and communication, commitment, and design.

  Conclusion: The findings indicated that there are several factors which had a considerable impact on the implementation of an RCT in practice. However, it was useful to assess methods and procedures of the trial RCT as a basis to refine research plans.

 • 128.
  Gantschnig, Brigitte E
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Zurich University of Applied Sciences, School of Health Professions, Institute of Occupational Therapy.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fisher, Anne G
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Colorado State University, College of Health and Human Sciences, Department of Occupational Therapy.
  Künzle, Christoph
  Eastern Swiss Children’s Hospital St. Gallen.
  Feasibility of a single-blind randomised controlled trial of an occupational therapy intervention with childrenManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 129.
  Gantschnig, Brigitte E
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Page, Julie
  Fisher, Anne G
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Cross-regional validity of the assessment of motor and process skills for use in Middle Europe2012Inngår i: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 44, nr 2, s. 151-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: To evaluate cross-regional validity of the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) with a specific focus on valid use with Middle Europeans.

  Design: Descriptive cross-regional validation study. Participants: A total of 1346 participants from Middle Europe and 144,143 participants from North America, UK/Ireland, the Nordic Countries, other Europe, Australia/New Zealand and Asia, between the ages of 3 and 103 years, in good health and with a variety of diagnoses, were selected from the AMPS database.

  Methods: Many-facet Rasch analysis was used to analyse participant raw data, and effect sizes were used to evaluate for differential item functioning. Evaluation for differential test functioning was also implemented.

  Results: None of the 20 activity of daily living process items, and only one of the activity of daily living motor items demonstrated differential item functioning. The activity of daily living motor item Aligns exceeded the significant effect size criterion of +/- 0.55 logit, but the significant differential item functioning did not lead to differential test functioning (i.e. all measures fell within the 95% confidence bands).

  Conclusion: This study provides further evidence of validity of the AMPS when used to evaluate quality of activity of daily living tasks performance across world regions. The AMPS measures can be used as objective indices of activity of daily living ability in rehabilitation settings and in international collaborative research related to activity of daily living task performance.

 • 130.
  Gantschnig, Brigitte E
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Page, Julie
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fisher, Anne G
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Detecting differences in activities of daily living between children with and without mild disabilities2013Inngår i: American Journal of Occupational Therapy, ISSN 0272-9490, E-ISSN 1943-7676, Vol. 67, nr 3, s. 319-327Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE. We evaluated whether the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) measures are valid for detecting differences in activities of daily living (ADL) ability among children with and without mild disabilities.

  METHOD. Retrospective data from the AMPS database were analyzed using many-facet Rasch analyses and forced regression analyses to evaluate for significant group differences.

  RESULTS. Regression analyses of data for 10,998 children ages 4-15 who met the inclusion criteria revealed significant Age x Group interaction effects (B >= 0.23, T >= 6.20, p <= .001). Post hoc t tests revealed significant group differences in ADL ability at all ages beyond age 4. ADL process ability effect sizes were moderate to large at all ages, and ADL motor ability was mostly moderate to large at ages 6 or older.

  CONCLUSION. These findings support the validity of the AMPS measures when used to identify ADL problems, among children with mild disabilities.

 • 131.
  Gantschnig, Brigitte Elisabeth
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Zurich University of Applied Science, School of Health Professions.
  Occupation-based and occupation-focused evaluation and intervention with children: a validation study of the assessment of motor and process skills (AMPS)2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Introduction

  Occupational therapists are concerned with enabling people to perform the daily life tasks they need, want, or are expected to perform for fullest possible integration into community living and participation in society. Children with mild disabilities have problems performing personal and instrumental activities of daily living (ADL) tasks at home or school, and that can limit their full integration and participation in their homes and school lives. There is a need, therefore, to identify their specific problems with ADL task performance so as to be able to develop effective interventions. Not only, there is a need for evidence related to effectiveness of occupational therapy interventions for children with mild disabilities, but also a need for valid occupational-therapy-specific evaluation tools for use with children.

  Purpose

  The purpose of this thesis was to contribute evidence to support the valid use of the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) with children, including children living in Middle Europe. More specifically, I aimed to evaluate validity evidence from different sources related to the use of the AMPS in occupation-based and occupation-focused evaluation and intervention.

  Method

  This thesis consisted of four studies, implemented in two phases. Phase one focused on evaluation of a) validity evidence of the AMPS scales in relation to internal structure and stability of item difficulty calibration values for a Middle European sample compared to samples from other world regions (Study I); b) the stability of the mean AMPS measures between typically-developing children from Middle Europe and from other world regions (Study II); and c) the sensitivity of the AMPS measures to discriminate between typically-developing children and children with and at risk for mild disabilities (Study III). Participants for phase one were from both Middle Europe and from other world regions and they were selected from the AMPS database, Ft. Collins, Colorado, USA. Data were analyzed using many-facet Rasch analyses, ANOVAs, regression analyses, related post-hoc tests, and effect size calculations. Phase two of the research project focused on evaluating validity evidence for the use of the AMPS as a standardized, occupation-based, and occupation-focused evaluation tool in the context of a feasibility study with children with mild disabilities implemented in a Swiss setting (Study IV). Data were analyzed based on feasibility objectives and the principles of deductive content analysis. The evaluation of validity evidence of the AMPS in relation to consequences of testing and test fairness was a focus of all studies (Studies I to IV).

  Results

  In Study I, data for 1346 participants from Middle Europe and 144,143 participants from other world regions were analyzed. The participants were between the ages of 3 and 103 years, and they were well or had a variety of diagnoses. The results revealed that overall the item difficulty calibration values of the AMPS remained stable and that only one out of 36 ADL items of the AMPS demonstrated DIF, but this DIF did not lead to DTF (i.e., all measures fell within 95% confidence bands).

  In Study II, data for 11,189 typically-developing children from Middle Europe and other world regions who were between the ages of 2 and 15 were analyzed. The results of ANOVAs revealed significant effects for mean ADL motor and for ADL process ability measures by region and a significant age by region interaction effect for mean ADL process ability. Out of 168 estimated contrasts between Middle Europe and the other world regions for mean ADL motor and ADL process ability, only seven were statistically significant (4.17%), and only two were more than ±1 SE from the international means.

  In Study III, regression analyses of data for 10,998 children, 4 to 15 years, who were typically-developing or with mild disabilities, revealed significant age by group interaction effects. Post hoc t tests revealed significant group differences in ADL ability at all ages beyond the age of 4. ADL process ability effect sizes were moderate to large at all ages and ADL motor ability effect sizes were mostly moderate to large age 6 and above.

  In Study IV, the use of the AMPS within the context of a feasibility study based on data of 17 Swiss children with mild disabilities was evaluated. The analyses revealed several strengths and problems that were related to the time, equipment, and materials for administering the AMPS, the adherence to standardized administration procedures, the scope of the AMPS as a test of ADL performance, and the reliable rating by the blinded rater.

  Conclusion

  This thesis provided evidence to support the validity of the AMPS measures and scales when used to evaluate quality of ADL task performance of persons from Middle Europe. Additionally, this thesis provided evidence that the international age-normative means of the AMPS are likely applicable to children from Middle Europe. Moreover, the findings supported the sensitivity of the AMPS measures to discriminate between typically-developing children and children with and at risk for mild disabilities. When it comes to implementation of the AMPS in the context of a feasibility study, the findings indicated both strengths and problems in using the AMPS as an outcome measure that need to be considered when planning further studies.

 • 132.
  Gedde, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Richloow, Linnea
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bildskapande interventioner i mötet med vuxna personer med psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige lider många av psykisk ohälsa. Att få möjlighet att uttrycka sig med hjälp av skapande aktiviteter, exempelvis bildskapande kan vara lämpligt i rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Det ger individen möjlighet att uttrycka sina känslor, vara kreativ och bli självmedveten vilket kan främja en persons hälsa samt välmående. En begränsad del av dagens yrkesverksamma arbetsterapeuter använder bildskapande interventioner i sitt arbete. Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bildskapande interventioner i mötet med vuxna personer med psykisk ohälsa. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes med fem kvinnliga arbetsterapeuter i åldrarna 55-63 år. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysen frambringade tre kategorier, Faktorer som påverkat valet att arbeta med bildskapande interventioner, Vikten av ett individanpassat arbetssätt och Erfarenheter av bristen på evidens i arbetet med bildskapande interventioner. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde bildskapande interventioner roligt, verksamt och lätt att använda speciellt inom psykiatrin. De ansåg att bildskapande var ett sätt för patienterna att uttrycka och reflektera över livsfrågor samt ett sätt för arbetsterapeuten att utveckla  den terapeutiska samarbetsrelationen. Ett intresse för bildskapande hos patienten samt en god relation mellan arbetsterapeut och klient var avgörande för en positiv rehabiliteringsprocess. Slutsatsen visar att bildskapande  interventioner  är lämpliga för denna målgrupp eftersom metoden kan hjälpa  patienten i dess rehabiliteringsprocess samt öka arbetsterapeutens förståelse för  sin  patient,  dock finns behov av forskning inom området för att eftersträva ett evidensbaserat arbetssätt.

 • 133.
  Gerginova, Kyamile
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Gamboa, Tania
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Gånghjälpmedel möjliggör aktivitet och delaktighet i vardagen bland barn med Cerebral Pares: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att barn med Cerebral Pares ofta har stora rörelsesvårigheter som tillsammans med andra funktionsnedsättningar kan utgöra hinder för barnens möjlighet att självständigt kunna klara sin vardag. Syftet med denna studie var att beskriva gånghjälpmedels inverkan och betydelse bland barn med Cerebral Pares för att möjliggöra aktivitet och delaktighet. Metoden var en litteraturstudie baserad på fem kvantitativa vetenskapliga artiklar. Vid litteratursökningen användes följande databaser: CINAHL, PubMed och OTseeker. Resultatet visade att lämpligt gånghjälpmedel har betydelse för att barn med Cerebral Pares ska kunna vara delaktiga i sina vardagliga aktiviteter. Slutsatsen är att gånghjälpmedel är stödjande för barn med Cerebral Pares medan att miljö både kan hindra eller underlätta användningen av gånghjälpmedel. Mer forskning krävs för att underlätta användningen av gånghjälpmedel bland barn med Cerebral Pares för att möjliggöra samspel med andra barn och anhöriga.

 • 134.
  Gjersvold Jansson, Helene
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Vardagsrehabilitering: En litteraturstudie om vardagsrehabilitering.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att granska det aktuella kunskapsläget om vardagsrehabilitering. För att besvara syftet valdes ett litteraturstudium där inhämtning av data genomfördes i olika databaser. Sökningen genererade 12 artiklar som granskades av författaren genom en systematisk litteraturstudie. Resultatet presenterade utifrån huvudrubrikerna: Målgrupp, Intervention, Jämförelsegrupp, Utfallsmått och resultat. Resultaten visade att det finns få och ofta bristfälligt beskrivna studier i området. De flesta visade positiva resultat inom något av de undersökta områdena, dock fanns även motstridiga resultat. Slutsatsen var att det behövs mer forskning, som är välbeskriven utifrån gällande rekommendationer, men att det finns indikationer på att vardagsrehabilitering skulle vara en lovande intervention för hemmaboende äldre.

 • 135.
  Gren, Karina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Zimmermann, Grit
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Dagliga aktiviteter hos en grupp personer med kronisk hjärtsvikt – en tvärsnittsstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt har en stigande prevalens bland populationen i industriella länder. Hjärtsvikt är ett syndrom då hjärtat får svårt att förse kroppens alla organ tillräckligt med blod. Syndromet kan debutera akut eller utvecklas till ett kroniskt tillstånd. Det kroniska tillståndet, med svåra symtom som fatigue och andfåddhet, går inte att bota och kräver en livslång behandling. Syftet med undersökningen är att beskriva ADL-förmåga hos en grupp personer med kronisk hjärtsvikt. Belysa oberoende och beroende i aktivtiter, samt att undersöka deltagarnas behov av extra tid, ansträngning, risk och användning av hjälpmedel vid utförande av ADL-aktiviteter. Som metod valdes en kvantitativ ansats i form av en deskriptiv redovisning av en tvärsnittsstudie. Resultatet visar att de flesta deltagarna är oberoende i PADL och vid dessa används hjälpmedel i större utsträckning. Vid IADL skattade många deltagare sig vara beroende av assistans. Risk att skada sig vid aktivitetsutförande skattades ha mindre betydelse. Vidare forskning behövs i ADL-bedömning när det gäller personer med kronisk hjärtsvikt. Arbetsterapeutiska interventioner, som hjälpmedel och energibesparande arbetssätt, hjälper till att göra aktiviteter mer anpassade till en fungerande vardag. Arbetsterapeutens kunskaper, blir en naturlig resurs då denne ser till hela individen och dess aktivitets- och livssituation samt miljö.

   

  Sökord: Fatigue, andfåddhet, arbetsterapi, aktiviteter i dagligt liv, intervention, hjälpmedel, energibesparande arbetssätt, självständighet

   

 • 136.
  Guraish, Jasmine
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Wickström, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Barn till alkoholmissbrukare: Aktivitetsbegränsningar i vardagen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att växa upp med en förälder som lider av alkoholmissbruk kan vara mycket svårt och kan orsaka negativa konsekvenser för ett barns vardag. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa vad som kännetecknar barns vardag i familjer där alkoholmissbruk förekommer. En litteratursökning genomfördes i databaserna EBSCO, CINAHL, SocINDEX, PsycINFO och genom manuell sökning. Fokus för funna artiklar var barns upplevelser av vardagslivet. Sju artiklar inkluderades och granskades. De inkluderade studiernas resultat analyserades enligt en beskrivande syntes. Detta resulterade i sex teman; Inkonsekvent hemmiljö, barnet tar över föräldrarollen, våld och hot i hemmet, negativa känslor, ansträngda/förstörda sociala relationer och svårigheter med skolgång. Resultatet visade att det som kännetecknade barnens vardag var att de levde i en inkonsekvent hemmiljö och barnet fick ett utökat ansvar för familj och hem. Barnen levde i ett hem där det förekom våld och hot och upplevde negativa känslor gällande hemmiljön. Barnet hade svårigheter att etablera och upprätthålla sociala relationer utanför hemmet och hade svårigheter med skolgången. Förälderns alkoholmissbruk skapar en aktivitetsobalans i barnens vardag och inverkar på barnens möjlighet till ett meningsfullt aktivitetsliv. I dagsläget utförs arbetsterapeutisk forskning och kliniskt arbete på vuxna som lider av alkoholmissbruk men det finns betydligt mindre studier på hur vardagen påverkas hos barn till alkoholmissbrukare. Denna systematiska litteraturstudie visar att det finns ett behov inom arbetsterapi att studera barnens aktivitetsliv och utforma insatser som främjar barnens möjlighet till att leva ett meningsfullt liv.

 • 137.
  Gustafsson, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Lidvall, Annie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Problematik i arbetslivet för personer med bipolär sjukdom: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att ha ett arbete är något som de flesta eftersträvar, både på individ- och samhällsnivå, dock kan det vara extra krävande för en person med psykisk ohälsa att sköta ett arbete. Syftet var därför att beskriva vilka problem personer med bipolär sjukdom kan ha i ar­ betslivet. En systematisk litteraturstudie genomfördes med sökning i sju olika databaser, vilket gav åtta ar­ tiklar för analys. En manuell sökning genomfördes också för att komplettera den initiala sökningen, vil­ ket resulterade i ytterligare en artikel. Resultatet visa­ de att kognitiva  problem,  främst  minnessvårigheter var den största bidragande faktorn till minskad ar­ betsförmåga. Annan problematik var stress, depres­ sion, osäkerhet och svårigheter med att skapa relatio­ ner till andra. Det framkom att depression visade sig skapa en starkare inverkan på människors arbetsför­ måga än mani eller hypomani. Stigmatisering och utanförskap på arbetsplatsen upplevdes  som en följd av den psykiska ohälsan vilket ansågs leda till mins­ kat självförtroende och nedsatt arbetsförmåga.  Ut­ ifrån den problematik som framkom i resultatet skulle arbetsterapi kunna ha en positiv inverkan på arbetsli­ vet för personer med bipolär sjukdom. Arbetsterapeu­ ten kan till exempel erbjuda interventioner som syftar till att möjliggöra för individen genom att bland annat hitta kompensatoriska lösningar och lämpliga strate­ gier eller anpassningar.

 • 138.
  Haglund, Stina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Nygren, Julia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Arbetsterapeuten i uppdraget som rehabkoordinator2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vara sjukskriven har många negativa effekter på den upplevda hälsan. För att stötta patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har ett lagförslag för koordineringsfunktion lagts fram, vars mål är att patienter ska återgå i arbete. I koordinatoruppdraget arbetar idag många arbetsterapeuter, därför var syftet med denna studie att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i uppdraget som rehabkoordinator. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med rehabkoordinatorer, varav samtliga var legitimerade arbetsterapeuter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet indikerade att rehabkoordinatorerna arbetade klientcentrerat med hänsyn till hela människans liv, inte bara arbete. Det visade även att arbetsterapeutisk kompetens kan nyttjas i flera delar av rehabkoordinatorns uppdrag, exempelvis i utredning, målsättning och utvärdering. Det finns flera likheter mellan rehabkoordinatorernas arbetssätt och arbetsterapeuters, å andra sidan framkommer även skillnader i studien framförallt omfattningen av rehabkoordinatorns kunskaper om extern samverkan. Studien visar sammantaget att sättet att förhålla sig, möta och bemöta är genomgående lika i båda uppdragen. Dock krävs mer forskning inom området för att fler likheter och skillnader ska kunna påvisas, samt för att styrka arbetsterapeutens lämplighet i uppdraget som rehabkoordinator. Det vore även intressant att undersöka andra professioners lämplighet i uppdraget.

 • 139.
  Hallberg, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Jonsson, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Vägen från väggen: Upplevelser av vardagen i samband med sjukskrivning hos män med utmattningssyndrom.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsrelaterad stress som leder till utmattningssyndrom har varit ett ökande problem alltsedan 1970-talet. Idag har utmattningssyndrom kommit att bli ett kvinnligt syndrom och trots att forskning visar att män, liksom kvinnor, uppvisar en rad negativa konsekvenser av sin sjukdom finns begränsat med forskning om hur männen upplever sin vardag. Syftet med denna studie var att beskriva hur män med utmattningssyndrom upplever sin vardag i samband med sjukskrivning. Kriterierna för att delta i studien var att befinna sig eller ha befunnit sig i sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom och att vara man. Tre män som mötte kriterierna intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys låg till grund för den bearbetning av data som utfördes. Analysen resulterade i de fem huvudkategorierna; Dagsformen styr vardagen, Att tas eller inte tas på allvar, Att återgå till ett socialt liv, En ständig utmaning att hantera stress samt Omorientering. Studien visar att möjligheten att utföra meningsfulla aktiviteter har betydelse för den förändringsprocess männen med utmattningssyndrom genomgår och inte minst för deras vardag under sjukskrivning.

 • 140.
  Hallin, Julia
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Kajander, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Äldres uppfattning av körsång och dess betydelse för engagemang i vardagliga aktiviteter.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att sjunga i kör har visats sig i tidigare studier påverka känslor genom bland annat upplevd glädje och en känsla av gemenskap. Vid pension kan det vara svårt att upprätthålla en god aktivitetsbalans och känna meningsfullhet i varda-gen. Syftet med denna studie var att undersöka äldres upp-fattning om körsång och dess betydelse för välbefinnande och engagemang i vardagliga aktiviteter . En kvantitativ an-sats valdes och en enkät utformades bestående utav frågor av demografisk karaktär, engagemang i vardagliga aktivite-ter och känslomässigt tillstånd. Enkäten fick 46 stycken kördeltagare i en seniorkör besvara före och efter en körre-petition. Resultatet visar att deltagarna efter körrepetitionen rapporterade signifikanta positiva förändringar i flera käns-lotillstånd, till exempel glädje och känslan av att vara bety-delsefull samt att även positiva tendenser fanns till ökat en-gagemang i vardagliga aktiviteter. En slutsats som dras i diskussionen är att fritidsaktiviteter som upplevs menings-fulla kan väcka ökat engagemang i övriga vardagliga aktivi-teter.

 • 141.
  Hammar, Amanda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Lek som intervention för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: - En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Leken är barnens viktigaste aktivitet och används för att stärka och lära barn olika förmågor och färdigheter. Det finns olika typer av lekar som barnen använder för att stärkas på olika sätt, några exempel är den sociala leken, fiktiv lek och den sensoriska leken. För barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan den sociala leken begränsas på grund av problem med sociala färdigheter. Syftet med studien var att undersöka hur lek används för barn med neuropsykiatriska nedsättningar och vilken effekt det gav på sociala färdigheter och sociala lekfärdigheter. En litteraturstudie genomfördes med kvantitativ forskning. Sökningarna genomfördes i Pubmed, CINAHL, PsycINFO, Academic Search Elite och OT Seeker. Elva artiklar inkluderades, kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visar att lekbaserade interventioner har stor effekt på sociala färdigheter och sociala lekfärdigheter. Att använda en lekkamrat visas även vara betydelsefullt för resultatet. Arbetsterapi går ut på att arbeta klientcentrerat och det är viktigt att anpassa interventionen utifrån barnets problem och intressen. Arbetsterapeuter bör därför arbeta med dessa interventioner för att främja engagemang och motivation hos barnen för att ge dem en möjlighet att förbättra sin lek och sociala förmåga.

 • 142.
  Hammarström Östman, Christina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Att arbeta med skam i bildterapi2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom bildterapi har skam inte uppmärksammats mer än i enstaka fall och adekvat litteratur saknas. Syftet med studien var att pröva en metod för att analysera bilder målade på temat skam. Tretton bilder, målade av kvinnor med erfarenhet av bildterapi, analyserades med en beskrivande fenomenologisk metod. Fokus för analysen var bildernas färger, former, symboler samt bilduttryck enligt SRT-teorin, skamkompassen och realiaaspekterna vikt och bemålad yta för att se om bilderna var att hänföra till beskrivande eller införlivad bildnivå. Resultatet visade att genom uppmärksamhet på bildframställningen, färger, former och symboler, samt bilduttryck kan bildterapeuten finna ledtrådar som kan ge hänvisning till affekten skam.

 • 143.
  Hansson-Böe, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Pihl, Ellen
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Faktorer som påverkar lagförda vid återanpassning till samhället: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom kriminalvården är rehabiliteringen som riktar sig mot långsiktig förändring bristfällig. Studier och forskning visar att återfallsrisken är hög, desto högre vid tidigare belastningar. Syftet med studien var att identifiera faktorer som lagförda upplever påverkar återanpassningsprocessen tillbaka till samhället. Metoden var en systematisk litteraturstudie med data från åtta studier som representerar kvalitativ forskning. Resultaten innehåller sex kategorier där faktorer lyfts fram, som både kan möjliggöra och hindra återanpassningsprocessen till samhället för lagförda. Kategorierna benämns enligt följande: Sociala nätverket- kan både stjälpa och hjälpa, Motivationskälla- viljekraften är källan till motivation, Sysselsättning- en stor utmaning och möjlighet, Institutionella miljön- en betydande inverkan på återanpassningsprocessen, Stigmatisering- den kriminella stämpeln bidrar till många begränsningar och Missbruk- en kritisk barriär. En viktig faktor som framkommer är individens vilja för att uppnå en förändring under processen. Diskussionen lyfter bland annat hur dessa faktorer kan närmas utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.  

 • 144.
  Hariz, Gun-Marie
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Klinisk neurovetenskap.
  Hamberg, Katarina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Perceptions of living with a device-based treatment: an account of patients treated with deep brain stimulation for Parkinson’s disease2014Inngår i: Neuromodulation (Malden, Mass.), ISSN 1094-7159, E-ISSN 1525-1403, Vol. 17, nr 3, s. 272-278Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives Deep brain stimulation (DBS) is an established treatment for Parkinson's disease. Little is known about patients' own perceptions of living with the implanted hardware. We aimed to explore patients' own perceptions of living with an implanted device. Materials and Methods Semistructured interviews with open-ended questions were conducted with 42 patients (11 women) who had been on DBS for a mean of three years. The questions focused on patients' experiences of living with and managing the DBS device. The interviews were transcribed verbatim and analyzed according to the difference and similarity technique in grounded theory. Results From the patients' narratives concerning living with and managing the DBS device, the following four categories emerged: 1) The device—not a big issue: although the hardware was felt inside the body and also visible from outside, the device as such was not a big issue. 2) Necessary carefulness: Patients expressed the need to be careful when performing certain daily activities in order not to dislocate or harm the device. 3) Continuous need for professional support: Most patients relied solely on professionals for fine-tuning the stimulation rather than using their handheld controller, even if this entailed numerous visits to a remote hospital. 4) Balancing symptom relief and side-effects: Patients expressed difficulties in finding the optimal match between decrease of symptoms and stimulation-induced side-effects. Conclusions The in-depth interviews of patients on chronic DBS about their perceptions of living with an implanted device provided useful insights that would be difficult to capture by quantitative evaluations.

 • 145.
  Hariz, Gun-Marie
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Klinisk neurovetenskap. UCL Institute of Neurology, Queen Square, London, UK.
  Limousin, P.
  Zrinzo, L.
  Tripoliti, E.
  Aviles-Olmos, I.
  Jahanshahi, M.
  Hamberg, Katarina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Foltynie, T.
  Gender differences in quality of life following subthalamic stimulation for Parkinson's disease2013Inngår i: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404, Vol. 128, nr 4, s. 281-285Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives - Surveys of subthalamic nucleus (STN) deep brain stimulation (DBS) for Parkinson's disease (PD) have shown that this procedure is roughly twice more common in men than in women. Here, we investigate possible differences between women and men undergoing STN DBS, with respect to health-related quality of life.

  Materials and methods - Forty-nine consecutive patients (18 women) received STN DBS. The impact of PD and its surgical treatment was compared between women and men, before and at mean of 19 +/- 11months after surgery, using the Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) and the Parkinson's Disease Questionnaire-39 (PDQ-39).

  Results - Duration of disease at surgery and off-medication scores of the motor part of the UPDRS were similar in women and men. At baseline, women had lower doses of dopaminergic medication than men, experienced more disability due to dyskinesias, had more sensory symptoms and perceived more difficulties in mobility. Following DBS, both men and women showed equal and significant (P<0.001) improvement in off-medication scores on the UPDRS III. On the PDQ-39, women expressed improvement in ADL to a greater extent than men. Moreover, women but not men showed a positive effect on mobility, stigma and cognition as well as on the summary score of PDQ-39.

  Conclusions - Although STN DBS results in equal degree of motor improvement between women and men, health-related quality of life seems to improve to a greater extent in women.

 • 146.
  Hariz, Gun-Marie
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Klinisk neurovetenskap.
  Lindberg, Margareta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bergenheim, A Tommy
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Klinisk neurovetenskap.
  Impact of thalamic deep brain stimulation on disability and health-related quality of life in patients with essential tremor2002Inngår i: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, ISSN 0022-3050, E-ISSN 1468-330X, Vol. 72, nr 1, s. 47-52Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To evaluate the impact of thalamic deep brain stimulation (DBS) on disability and health-related quality of life in patients with essential tremor.

  METHODS: Twenty seven consecutive patients were evaluated prospectively, before surgery and at a mean of 12 months (range 6-26) after thalamic DBS. Assessment tools included the Fahn-Tolosa-Marìn tremor rating scale (TRS), activities of daily living (ADL) taxonomy, Nottingham health profile (NHP) and the visual analogue scale (VAS) for measuring impact of disease on life. Additional information on the side effects of, and expectations from surgery was obtained by interview.

  RESULTS: Thalamic DBS improved the ability of the patients in eating, drinking, writing, home maintenance, hobbies, and participation in society. Activities of daily life requiring bimanual skills were less improved. The emotional condition of the patients was positively affected and the negative impact of the disease on life as a whole, and on social life was decreased. Seventy per cent of the patients considered that the surgical treatment met their expectations.

  CONCLUSIONS: After thalamic DBS, health-related quality of life including disability in ADL and social life were improved in patients with essential tremor.

 • 147.
  Hassan, Jomanah
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Säfström, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Musikprojekt på ett demensboende: en kvalitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning belyser att för personer med demenssjukdom är musik en aktivitet som ökar möjligheten till sociala interaktioner och bidrar till positiva fysiska och psykiska effekter. Personer med demenssjukdom är inte sällan beroende av personer i sin omgivning för att delta i aktiviteter, därför är vårdpersonalens inställning väsentlig. Syftet med studien var att belysa personalens erfarenheter av att delta i ett projekt med strukturerade musikaktiviteter i ett boende för personer med demenssjukdomar. Sju av de anställda på boendet intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Innan projektet började beskrev personalen vissa tveksamheter för musikaktiviteter när det gällde tid, personal och vilja från både personal och brukare. Sammantaget beskrivs efter projektets genomförande positiva erfarenheter av musikaktiviteterna och en positiv inställning till att använda musik på boenden i framtiden. Dock finns en viss osäkerhet gällande tillgång till resurser, till exempel tillgången till personal samt personalens motivation.

 • 148.
  Hedman Karnå, Agneta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Att som specialpedagog introducera och förankra bildarbete inom skolan2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka olika sätt att introducera bildarbete i skolan och att kartlägga möjligheter och hinder vid införandet och förankringen av bildarbete i skolan. Fyra intervjuer med specialpedagoger som varit eller var verksamma med bildarbete i svenska skolor genomfördes. Den kvalitativa metod som användes vid bearbetningen visade att det tidsbegränsade projektet var det bästa introduktionssättet. Hinder var tids- och lokalbrist, felaktiga förväntningar och ekonomi. Information om bildarbete och att tydligt definiera bildarbete var av stor betydelse. Specialpedagogrollen innebar både hinder och möjlighet. Omgivningens reaktioner varierade. Möjligheter fanns i allianser, arbetsgång, samarbetsförmåga, rektorers stöd och föräldrars och elevers positiva respons. Bildterapeuter i USA och Israel redovisade liknande erfarenheter. Bildarbete i skolan visade sig fylla en viktig funktion.

 • 149.
  Hedström, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  ”We are in charge of making it happen!”: Exploring art therapists’ experiences of conducting art therapy in Thailand2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Art therapy is spreading from country to country in the world. The aim of this study was to explore art therapists’ experiences of conducting art therapy in Thailand. The data was collected through semi-structured interviews with seven art therapists during a six month period. Three of the participating art therapist were native Thais, three Caucasian and one Asian but not Thai. The data were analyzed using inductive thematic analysis. The analysis resulted in four themes: adjusting art therapy to the Thai client and context, being open-minded, flexible and eclectic as an art therapist, dealing with severe emotional and physical sufferings and we are in charge of developing art therapy. Examples of cultural adjustments and ways to use art therapy in Thailand are presented in the study results. The conclusion is that art therapy is a method well suited for therapeutic work in an Asian country like Thailand. The art therapists’ experiences uncovers i

 • 150.
  Heinull, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Lindman, Marie-Louise
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Jämförelse mellan Sverige och Finland gällande arbetsterapi för barn: En kvantitativ enkätstudie om sjukhusanställda arbetsterapeuter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsterapeutens roll på sjukhus har länge varit svårdefinierad. Trots liknande grundantaganden har stora skillnader funnits mellan Sverige och Finland vad gäller arbetsterapi för barn. Syftet med studien var att identifiera likheter och skillnader mellan sjukhusanställda arbetsterapeuters förutsättningar och arbetssätt i mötet med barn i Sverige, respektive Finland. Kvantitativ an-sats med deskriptiv design användes och en elektronisk enkät skickades ut. I studien deltog 38 arbetsterapeuter, 17 från Sverige och 21 från Finland. Den största likheten handlade om var och hur barnen kommer i kontakt med en arbetsterapeut. Vad gäller skillnader framkom det att arbetsterapeuterna i Sverige främst arbetade med fysiska utmaningar, hjälpmedel och miljöutredningar, medan de i Finland inte genomförde behandlingsinsatser på sjukhusen, utan i större grad arbetade med utredning av kognitiva och sociala förmågor. Vidare studier behövs för att arbetsterapeutens roll med barn på sjukhus ska kunna fastställas och evidensbaserad arbetsterapi kunna erbjudas barnen.

1234567 101 - 150 of 388
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf