umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1974
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Jennifer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Snabba #twittpuckar i upplevelseindustrin: Att hantera upplevelseerbjudanden med sociala medier som marknadsverktyg: en fallstudie i samarbete med MODO Hockey2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 102.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Nordström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten?: En kvalitativ studie om hur små aktiebolag i Sverige upplever nyttan med revision.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Små aktiebolag i Sverige behöver sedan 2010 inte längre bli reviderade. Trots detta väljer många små aktiebolag att fortsätta eller att påbörja ett samarbete med en revisor. Detta tyder på att företagarna upplever att det finnas ett värde med revisionstjänsten. Tidigare litteratur berör främst nyttan med revision i större aktiebolag. I dessa företag finns det ett direkt värde med revision eftersom företagsledningen och aktieägarna är skilda. Där fyller revision sitt syfte genom att minska informationsassymetrin mellan ledning och ägare, i mindre företag har denna aspekt ringa betydelse.

  I små aktiebolag är ledning och ägare ofta samma person. I denna miljö fyller revisionstjänsten en annan uppgift än att minska informationsassymetrin mellan ledning och ägare. Istället kan revision hjälpa små aktiebolag på andra sätt. I denna studie har vi försökt reda ut hur små aktiebolag upplever nyttan med revisionstjänsten. I denna studie framkommer det att små aktiebolag väljer att bli reviderade till följd av oro för att göra fel. Genom revisorn finner de trygghet genom att deras oro över att något är felaktigt dämpas. Det står klart att de små aktiebolagen upplever nytta med revisorn och inte revisionstjänsten. Det är genom revisorns arbete de upplever nyttan.

  Det har även visats sig vara av värde för små aktiebolag att revisorn erbjuder råd och vägledning när det behövs. Företagen upplever nytta genom att revisorn hjälper de vid komplexa frågeställningar och när de känner sig osäkra. Små aktiebolag kan ha missuppfattade förväntningar om revisorns arbetsuppgifter och kan därför förvänta sig mer vägledning av sin revisor. Små aktiebolag ser inte alltid revisorn som den strikta versionen av en oberoende granskare. Istället kan små aktiebolag vilja ha en god relation till revisorn och på så sätt känna sig trygga att de agerar korrekt. Relationen till revisorn hör i stor utstäckning samman med den upplevda nyttan. När de små aktiebolagen känner förtroende för revisorn och när de upplever att revisorn är engagerad höjs den upplevda nyttan med revision. Dock är detta en högst subjektiv uppfattning, personer har olika syn på vilken nivå och form denna relation ska ta. Det är dock av vikt att de små aktiebolagen upplever relationen till revisorn och deras samarbete som tillräcklig

 • 103.
  Andersson, jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Wikström, Annika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Drivkrafter och motstånd. Kvinnors entreprenörskap i Västerbotten: En kvalitativ studie2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 104.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Ledin, Jens
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Goodwill-nedskrivningar: Ett standardenligt samband med framtida kassaflöden, eller ett utrymme för godtyckliga antaganden?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka hur nedskrivningar av goodwill påverkar de framtida kassaflödena för svenska börsnoterade företag samt om det kan finnas agent-teoretiska problem eller resultatmanipulerande incitament som påverkar relationen mellan goodwill och de framtida kassaflödena. I och med att studiens urval består av svenska börsnoterade bolag är IFRS det applicerbara regelverket där studien använder sig av ett kvantitativt tillvägagångsätt för att med ett deduktivt angreppssätt söka svar på de frågeställningar som finns.

  Omfattningen av studien är 1277 observationer mellan åren 2007 och 2012, vilket innebär att ett företag har blivit identifierat och inkluderat i studien för varje år ett företag innehaft goodwill som redovisad tillgångspost mellan 2007 och 2012. Det empiriska materialet är inhämtat från diverse databaser. Vad gäller tillgångsposten goodwill är den insamlad och därefter manuellt granskad för alla observationer för att säkerställa de kvalitativa krav vi har haft på datamaterialet.

  För att svara mot studiens primära syfte har hypoteser deducerats från studiens teoretiska referensram. Ur den tidigare forskningen har det även identifierats meningsskiljaktigheter i hur väl de tillämpliga standarderna följs och hur investerare reagerar på nedskrivningar av goodwill, vilket ytterligare stärker de incitament som finns med studien. Den inledande operationaliseringen är en replikering av en tidigare studie för att studera om det finns ett negativt samband mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena. Därefter undersöker studien om dessa nedskrivningar kan påverkas av företagens skuldsättningsgrad som en proxy för agent-teoretiska problem, för att slutligen studera hur nedskrivningarna kan vara frukten av resultatmanipulerande incitament i form av bonus till företagsledningen. Värt att nämna är att de två senare operationaliseringarna har tagits fram på eget manér men att dess inspiration har hämtats från den teoretiska referensramen.

  Det empiriska resultatet visar att nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena hade ett signifikant och negativt samband. Implicit innebär detta att nedskrivningar av goodwill genererar lägre kassaflöden i framtiden. Vidare visade det empiriska resultatet inte tillräckliga bevis för att kunna utesluta förekomsten av agent- teoretiska problem. Däremot har studiens resultat empiriskt stöd för att resultatmanipulering inte påverkar sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena.

  Sammanfattningsvis bidrar resultatet till slutsatserna med att svenska börsnoterade företag följer gällande standard och skriver ner goodwill när ekonomiska omständigheter indikerar lägre framtida kassaflöden. Avslutningsvis kan vi inte utesluta att nedskrivningar beror på andra faktorer än de framtida kassaflödena vilket kan bero på agent-teoretiska problem. Med tanke på att resultatmanipulerande incitament inte har någon inverkan på sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och framtida kassaflöden, indikerar resultatet på god etik hos företagsledningar bland svenska börsnoterade bolag. 

 • 105.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Boström, Axelina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Digitalization Strategies in the Banking Industry: A study among Swedish banks2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem The banking industry is changing with new technologies and the financial sector is exposed to the strong pressure of change. All this appearing as a result of the ongoing digitalization.

  Purpose The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how Swedish banks internally work with digitalization. Also, to create an understanding of the banks’ views of challenges, opportunities, and the future perspective of the Swedish banking industry that follows with digitalization.

  Theoretical Framework The theoretical framework has been developed from our three keywords: Digitalization, Bank industry and Digital banking. The theoretical foundation of this thesis is presented to create an understanding of the concept of digitalization.

  Methodology A qualitative research approach is used in this thesis where interviews are conducted with highly insightful respondents from each bank to fulfil the purpose and answer the research question.

  Empirical Findings The result of the empirical data collection consists of primary data collected through interviews with four major banks in Sweden.

  Conclusions All banks have a different internal approach to digitalization. However, there is no one-size-fits-all solution for a successful strategy, and the banks must adapt their internal work in order to manage the digitalization in the most suitable way. Although there are some difference and similarities in how banks internally work with digitalization, it is evident that the banking industry is changing along with the digitalization. We are facing a new reality where the digitalization brings both challenges and opportunities. The banks have a positive perspective on the future of digitalization. However, we will probably see a lot of changes in the banking industry in the near future.

 • 106.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Lindberg, Robin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Kompetens som resurs: En fallstudieanalys över den affärsmässiga kompetensen hos akademiska spinoff-företag i Umeå2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är viktigt med en ständig tillförsel av mindre företag i ett land för att kunna erhålla en långsiktig ekonomisk tillväxt i landet. Många tekniska framsteg och nya uppfinningar kommer ifrån akademin, och för att detta ska nå allmänheten behöver forskarna hitta ett sätt att få ut sina idéer på marknaden. Idag är det svårt för företag skapade av forskare direkt från akademien att överleva, mycket för att de saknar den affärsmässiga kompetensen som krävs för att starta och driva ett framgångsrikt företag. Detta gjorde det intressant att undersöka vad denna typ av företag besitter för affärsmässig kompetens och hur de gör för att införskaffa sig denna.

   

  Vi har utfört en kvalitativ fallstudie på tre högteknologiska spinoff-företag i Umeå som har tagit hjälp av företagsinkubatorn Uminova. Vi har genom intervjuer med grundare och företagsledare försökt bilda oss en uppfattning om vad för typ av affärsmässig kompetens som finns och har funnits i de tre företagen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och baserade på teorier om viktiga kompetenser ett akademisk spinoff-företag bör inneha, samt vilka olika faser av utveckling ett sådant företag går igenom. Vi har undersökt kompetenserna genom ett resource based view, där vi sett kompetenser som immateriella resurser som skapar fördelar för företagen om de innehar dem.

   

  De resultat vi erhöll och de slutsatser vi dragit är att som väntat fanns inom utbildningen ingen källa till affärsmässig kompetens, den kompetens som funnits hos grundaren har i så fall kommit genom erfarenheter från annat håll än genom akademien. I samband med att akademiska spinoff-företag erhåller en större mängd kapital från investerare eller finansiärer så införskaffar de ofta den stora delen av sin affärsmässiga kompetens genom rekrytering av personal. Detta görs dock ofta i för stor utsträckning eller i ett för tidigt skede och kan ha som resultat att företaget är tvungen att göra nedskärningar av den nyligen erhållna personalen.

 • 107.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Mårtensson, Simon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  ESG investing in the Eurozone: Portfolio performance of best-effort and best-in-class approaches2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The last decades have seen a rapid increase of sustainable investing, also known as ESG (Environmental, Social and Governance) investing. There has also been an increasing body of academic literature devoted to whether investors can gain any financial benefits from taking ESG under consideration. Previous literature of portfolio performance in terms of risk-adjusted returns has given much of its attention to best-in-class approaches, which is a strategy that selects top performers in ESG within a sector or industry. The purpose of this study is foremost to investigate a best-effort approach to ESG investing, which is a strategy that focuses on the top improvers in ESG. The purpose is further to compare this with a best-in-class approach, since the findings from earlier studies of this strategy still are inconsistent. The region chosen to perform this study in is the Eurozone. Several theories that have implications for portfolio studies and abnormal returns are taken under consideration in relation to the study and its findings. This includes the efficient market hypothesis, the adaptive market hypothesis and modern portfolio theory. The theoretical framework also cover asset-pricing models and the notions of risk-adjusted returns. A quantitative study with a deductive approach are used to form portfolios, with a Eurozone index as the investable universe. Best-effort and best-in-class portfolios as well as difference portfolios of the two approaches are created, based on ESG data and different cut-off rates for portfolio inclusion. As for risk-adjusted performance measure, the Carhart four-factor model are used. The overall results are mostly insignificant findings in terms of abnormal returns. However, three best-effort portfolios based on the top ESG improvers show significant positive abnormal returns. These findings are strongest for the environmental and social factor. As for the best-in-class approach, only the governance portfolios provided weakly significant results in terms of abnormal returns. Further, the study is not able to significantly distinguish between a best-effort and a best-in-class approach when it comes to risk-adjusted performance. The exception is the environmental factor based on the top performers in each approach, where the best-effort portfolio outperforms the best-in-class portfolio. Finally, none of the portfolios provided significant negative risk-adjusted returns. This can at least be considered as good news for ESG investing, since it indicates that investors do not have to sacrifice risk-adjusted returns in order to invest in a more sustainable way.

 • 108.
  Andersson, Lovisa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Rönnerdag, Alice
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Look good, do good, feel good: En kvalitativ undersökning om returlogistik i modebranschen på den svenska marknaden.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhet inom modebranschen är ett hett ämne som präglas av goda men även otrevliga syner kring hur våra klädesplagg tillverkas, vem som tillverkar dem och hur arbetarna på fabrikerna behandlas. Företag inom modebranschen präglas av att den medvetna kunden ställer allt högre krav på hållbara produkter och att produkterna tillverkas under rättvisa förhållanden. Returlogistik definieras som ‘the process of planning, implementing and controlling backward flows of raw materials, in process inventory, packaging and finished goods, from a manufacturing, distribution or use point, to a point of recovery or point of proper disposal’ och används för att beskriva flödet efter konsumtion av en produkt tillbaka genom flödet för återvinning, återanvändning och återskapande. Detta i syfte att skapa en hållbar och cirkulär affärsmodell där företaget arbetar med hållbarhet hela vägen från råmaterial till kund och från kunden tillbaka till råmaterial. Detta för att kunna skapa nya produkter av befintligt material. Tidigare forskning visar ett gap inom forskningen där returlogistik i modebranschen på den svenska marknaden inte är särskilt väl studerat.

  Denna studie ämnar undersöka hur returlogistik används inom modebranschen samt syftar till att studera hur arbetet med returlogistik bidrar med ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter inom ett modeföretags hållbara försörjningskedja. Studien syftar även till att undersöka hur väletablerat returlogistik är i modebranschen och om modeföretag på den svenska marknaden har en hållbar försörjningskedja. För att besvara detta har vi genomfört en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Vårt empiriska material har samlats in med hjälp av intervjuer där de intervjuade företagen är verksamma inom den svenska modebranschen.      

  Slutsatser som dras med grund i vårt empiriska material är att företag inom modebranschen arbetar på olika sätt när det kommer till hållbarhet. De arbetar med olika hållbarhetsaktiviteter men få respondenter arbetar med returlogistik. Vi har identifierat ett problemområde inom returlogistikflödet där företagen stöter på problem och okunskap kring fortsatt hållbarhetsarbete. Andra slutsatser som vi kan dra i denna studie är att företagen drivs av att skapa en bättre miljö men i slutändan handlar det ändå om att välja det kostnadseffektivaste valet. Företagen har ett kortsiktigt perspektiv och ser inte den ekonomiska vinningen som kan återfås på lång sikt av ett effektivt returlogistiksarbete. Vidare konstaterar vi att det finns förbättringsmöjligheter inom hållbarhets- och returlogistiksarbetet på företag inom modebranschen. För att åstadkomma dessa förbättringar krävs nära samarbete, teknikutveckling samt att företagen vågar satsa på att skapa en hållbar cirkulär affärsmodell med återvinning, återanvändning och återskapande av befintligt material till nya användbara klädesplagg.

 • 109.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Wiklund, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The 21st century company's true value: Intellectual capital disclosure and share prices on Nasdaq OMXS302012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study investigates the relationship between intellectual capital and share prices on the Nasdaq OMXS30 companies between 2001 and 2010. This, by using content analysis to score the companies' disclosure of intellectual capital and linear regression to test for a relationship with the corresponding share prices.

  We find a significant positive relationship between Price and Intellectual capital only for one of its subcategories: Internal Capital. The other two, Human Capital and External Capital, were both negatively correlated, explaining why we could not see a relationship between our total Intellectual capital score and price. Apart from this, we see that the average IC disclosure increased significantly during our researched time period and that IC disclosure in knowledge-intensive companies is statistically higher than for capital-intensive companies when it comes to External Capital and Human Capital. For Internal Capital, as well as for Total intellectual capital disclosure, we could not see any difference.

 • 110.
  Andersson, Nils
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Englund, Anton
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Vilka faktorer påverkar små företag vid valet av revisor?: En kvantitativ studie beträffande vilka faktorer som påverkar små företag vid valet av revisor och hur dess process ser ut.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Sverige idag har ett stort utbud av revisionsbyråer. Där byråerna som räknas till Big-4, second tier samt övriga är verksamma på ett flertal olika platser runt om i landet. Det stora utbudet av byråer gör att små företag i Sverige har ett svårt val att veta vilken revisor de ska välja. Denna svårighet grundar sig i att revision som tjänst är svår att utvärdera innan den är köpt och erhållen.  De små företagen som fortfarande måste bli reviderade efter lagförändringen 2010 ställs nu och då inför valet av att välja revisor. Tidigare studier har konkluderat att det finns olika faktorer som påverkar valet av revisor. Dessa har dock behandlat stora företag på andra marknader än Sverige. Oavsett detta har faktorer som pris, plats, kompetens och utbud av tjänster visat sig kunna påverka ett företags slutliga val av revisor.

  Syfte: Studien syftar till att förklara vilka faktorer som påverkar små företag vid valet av revisor. Vidare har studien två delsyften där första är att kartlägga hur själva valet av revisor ser ut när små företag väljer sin revisor. För det andra vill vi förklara om det finns några skillnader beroende på om företagen representeras av stor eller liten revisionsbyrå angående vilka faktorer som påverkar valet av revisor.

  Metod: Studien har använt en kvantitativ forskningsmetod. Där utgångspunkten har varit en deduktiv ansats där vi utifrån teorikapitlet har skapat en enkät för att samla in empiri. Studien bestod av ett obundet slumpmässigt urval på 4000 företag. Av dessa svarade 555 stycken. Med hjälp av univariata tester samt regressioner har studien kunnat besvara den uppställda problemformuleringen.

  Teoretisk referensram: Studien referensram inleds med en förklaring av varför företag efterfrågar revision. Vidare förklaras köpprocessen och hur ett företag väljer revisor. Sista delen går in på vilka faktorer som enligt tidigare forskning har visats sig påverka företags val av revisor.

  Slutsatser: Resultaten visar att de två främsta faktorerna som påverkar små företags val av revisor är; relationen till sin revisor och revisorns kompetens. Förutom dessa två var även faktorerna; revisionsbyråns kompetens, rykte, relationen till revisionsbyrån, närheten till revisionsbyrån och priset betydande faktorer vid valet. Studien konkluderar även att små företag i mindre utsträckning tar sig tid att jämföra olika revisionsbyråer vid valet av revisor.

 • 111.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Sundqvist, Emelie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Är värdet verkligt?: En kvantitativ studie om tillförlitligheten i redovisningen av förvaltningsfastigheter2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter att International Accounting Standard 40 (IAS 40) infördes år 2005 avseende värdering av fastigheter till verkligt värde för noterade bolag, har det uppstått diskussioner. Tillförlitligheten har ifrågasatts eftersom värderingsmodellerna är komplexa och påverkas av det rådande marknadsläget. Under en finanskris är det därför ännu svårare att göra värderingen då marknaden är instabil och det är svårt att jämföra med andra fastigheter.

  I studien undersöks hur stor avvikelsen är mellan det bokförda värdet på fastigheten och försäljningspriset och tre faktorer som kan påverka värderingen i tre europeiska länder, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan extern värderare, finanskrisen och land i förhållande till avvikelsen. Utifrån resultatet syftar studien att ge en fingervisning om hur stort fel det kan vara i årsredovisningen för intressenterna som använder den till att ta beslut men även för revisorn som granskar den.

  Studien utgår ifrån ett användarperspektiv, eftersom det är de i huvudsak som använder informationen i årsredovisningar för att ta beslut. Vi har använt oss av en kvantitativ forskningsmetod med ett positivistiskt synsätt och en objektiv vetenskapssyn. Urvalet består av samtliga noterade fastighetsbolag i Sverige och ett matchande urval av företag från Storbritannien och alla tyska fastighetsbolag där vi kunde få tag i årsredovisningarna på engelska. De teoretiska utgångspunkterna utgår från tidigare forskning inom värdering av verkligt värde, de kvalitativa egenskaperna i redovisningen, redovisningskvalité, resultatanpassning, finanskrisen och mellan länder.

  Resultatet från studien visar att företagen tenderar att undervärdera sina fastigheter och den genomsnittliga avvikelsen för samtliga länder är 20,4 procent och medianen är 12 procent vilket är högre än tidigare studier. För de enskilda länderna är avvikelsen i genomsnitt 15,5 procent med en median på 10 procent för Sverige, för Tyskland är genomsnittet 28,5 och medianen 14 procent och i Storbritannien är den genomsnittliga avvikelsen 19,55 procent och medianen är 12 procent. Vi kan dock inte säga om avvikelsen beror på manipulation i värderingarna eller om det beror på kunskapsbrist hos företagen. Studien ger indikationer på att värderingen blir bättre med extern värderare, och att finanskrisen har ett samband med övervärderingarna och vi ser att det finns signifikanta skillnader mellan länderna.

 • 112.
  Andersson, Towa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Jonsson, Sandra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Check it out...and in: En kvalitativ studie om self service betydelse för kundrelationer i hotellbranschen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den teknologiska utveckling som skett under 2000-talet har resulterat i att vi idag lever i ett digitaliserat samhälle. Samhället befinner sig fortfarande mitt i den digitala transformationen. Det lanseras ständigt nya teknologiska lösningar till marknaden vilka fortsätter driva den digitala utvecklingen framåt. Digitaliseringen påverkar inte bara vårt levnadssätt utan även företagsvärlden och de varor och tjänster som finns på marknaden. Som ett resultat av den digitala samhällsutvecklingen har rollerna för både kunder och företag förändrats i affärssammanhang. Detta är framförallt framträdande i tjänstesamhället, där mänskliga interaktioner i allt större utsträckning ersätts av teknologiska, och de grundläggande förutsättningarna i branscherna förändras.

  Med utgångspunkt i marknadsföring undersöker denna studie komplexiteten av digitalisering i tjänstesamhället. Utifrån tidigare forskning inom området identifierades ett forskningsgap i relationsmarknadsföringen; hur self service bidrar till kundens upplevelse av relationer till företag. För att undersöka digitaliseringens effekter på relationer har vi studerat hotellbranschen, som tidigare karaktäriserats av de mänskliga interaktionerna men som idag utmanats av samhällets utveckling. Detta har undersökts med forskningsfrågan; hur upplever kunden relationen till företag inom hotellbranschen när interaktionen mellan parterna sker via self service?

  Tidigare forskning om framförallt relationer, servicemötet och teknologi sammanställdes i en teoretisk referensram. Utifrån denna ram konstrueras en konceptuell modell för studien, vilken ligger till grund för den empiriska insamlingen. Syftet med denna studie är att, genom att undersöka relationen mellan kund och företag vid self service, skapa en djupare förståelse för kundens upplevelse av denna. För att uppnå detta utgår studien från en kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade intervjuer. Till grund för studiens resultat ligger således en empirisk insamling på åtta intervjuer som analyserats relaterat till tidigare forskning.

  Resultatet av undersökningen visar på att relationsbyggande kan ske inte bara i ett mellanmänskligt utan även i ett digitalt servicemöte. Hur kunden upplever relationen till ett företag beror däremot på hur kunden ställer sig till de nya förutsättningarna. Vårt resultat tyder på att den upplevda relationen påverkas av kundens inställning till både relationer och teknologi, vilka i sin tur bidrar till upplevelsen av förväntningar och ansvar i det digitala servicemötet. Det finns ett tydligt mönster i det digitala servicemötet att kunder ställer sig mer likgiltiga inför en relation eftersom de inte upplever samma relationsfördelar som i det tidigare mellanmänskliga mötet. Vi har identifierat att en positiv attityd mot teknologi inte utesluter betydelsen av den mänskliga närvaron i relationen, då den bidrar till trygghet i det nya sammanhanget. Ett digitalt servicemöte skapar förändrade förväntningar och roller för både kund och företag, vilka är viktiga att förstå för att möjliggöra ett relationsbyggande.

 • 113. Andersson, Ulf
  et al.
  Johanson, Martin
  Silver, Lars
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The role of trust, commitment and cooperation in business relationships1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 114. Andersson, Ulf
  et al.
  Johanson, Martin
  Silver, Lars
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Whats up in distribution channel marketing?1996Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 115.
  Andreasdotter, Terese
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Lindquist, Erika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Vem ska chefa var?: Önskvärda ledarskapsbeteenden som förklaring till könsfördelningen på chefspositioner i privat och offentlig sektor2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att Sverige är världens fjärde mest jämställda land finns en ojämn fördelning av män och kvinnor på chefspositioner. Inom privat sektor är majoriteten av cheferna män och inom offentlig sektor är majoriteten av cheferna kvinnor. Av alla chefspositioner som finns i Sverige innehar män majoriteten av dessa tjänster. Den här studien syftar till att ta reda på vad denna fördelning kan bero på. Normen har alltid varit att en chef också är en man, vilket än idag är normen för en chef. Denna norm har dock börjat ifrågasättas då forskning kring kvinnligt ledarskap visat positiva effekter av att låta kvinnor chefa. Normer tar dock lång tid att bryta, och frågan kvarstår: Vem ska chefa var? Syftet med studien är att jämföra om anställda inom privat och offentlig sektor värderar ledarskapsbeteenden olika. Det teoretiska bidraget är att jämföra om anställda inom privat och offentlig sektor värderar ledarskapsbeteenden och attribut olika. Det praktiska bidraget är att synliggöra dessa olikheter för att på så sätt kunna göra sektorerna mer jämställda i ett ledarskapsperspektiv. Det handlar även om ett lönsamhetsperspektiv då heterogena grupper ökar lönsamheten. Vi ämnar att med resultatet från den här studien ge förslag på hur chefer kan agera i en rekryteringsprocess för att kunna skapa en öppnare organisation som inte utesluter människor på grund av deras kön. I denna studie har vi funnit stöd för att kvinnliga ledarskapsstilar och beteenden föredras av respondenterna i offentlig sektor och skulle kunna vara en anledning till att det också finns fler kvinnliga chefer i offentlig sektor. Vi har dock inte funnit stöd för att manliga ledarskapsbeteenden föredras framför kvinnliga ledarskapsbeteenden av respondenterna i privat sektor. I stället visar resultaten för respondenterna i privat sektor att varken kvinnliga eller manliga ledarskapsbeteenden värderas högre än det andra inom sektorn.

 • 116.
  Andrén, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Borg, Jimmy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Is retirement something for students?: A qualitative study on the students’ perception of pension savings2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 117.
  Anell, Barbro
  et al.
  Centre for Regional & Tourism Research, 37 30, Nexö, Denmark.
  Bonnedahl, Karl Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The impact of internationalisation on the Swedish food industry: Competition and countervailing power2004Ingår i: Journal of International Food & Agribusiness Marketing, ISSN 0897-4438, E-ISSN 1528-6983, Vol. 15, nr 1/2, s. 23-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European integration process has changed the competitive landscape in many industries. The questions raised in this paper concern the reactions of national firms that are subjected to this process of internationalisation of competition.

  This study highlights the vertical inter-dependence within a system of production and distribution. In internationalisation theory, most studies have focused on how firms become international or global players, where entrance into new markets is seen as a result of strategic decisions.

  To illustrate this process, three industries in food production, that is the baking, the brewing and the confectionery industries, were chosen.

  The results indicate that a supra-industrial strategic recipe exists, with a core content of specialised volume production. The discussion on company strategies focussed on the retail sector. The findings might be interpreted in the light of Galbraith's theory of countervailing power.

 • 118.
  Angerstig, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Johansson, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Inlåst på lås?: En kvantitativ studie om uppfattningen av Låssmedens varumärkesidentitet.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnade undersöka och således ta sin utgångspunkt hos Låssmeden i Umeå. Det har kommit till Låssmedens kännedom att somliga kunder anlitat företagets konkurrenter för installation av system de inte är medvetna om att även Låssmeden tillhandahåller. Kunderna anses på grund av varumärket förknippa Låssmeden endast med låssystem och har därmed inte kännedom om företagets övriga produkt- och tjänsteutbud. Vår studie tog med hänsyn till Låssmedens förutsättningar och uppmärksammade problem sin utgångspunkt internt i företaget. Genom en kvantitativ studie ämnade vi undersöka både den interna uppfattningen av varumärkesidentiteten genom de anställda och den externa uppfattningen av varumärkesidentiteten genom kunderna. Med hänsyn till Låssmedens förutsättningar menar vi att detta möjliggjorde för oss att få en komplett bild av varumärkesidentiteten då någon uttalad identitet inte fanns att tillgå. Vidare ansåg vi att även kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten bidrog till en ökad förståelse för varumärkesidentiteten som helhet. Studiens problemformulering lyder: ”Hur skiljer sig business-to-business kundernas uppfattning om Låssmedens varumärkesidentitet åt gentemot Låssmedens faktiska varumärkesidentitet?”. Syftet med studien var således att jämföra business-to-business (B2B) kundernas uppfattning av Låssmedens varumärkesidentitet med deras faktiska varumärkesidentitet som definieras utifrån de anställda. Vidare var syftet att ge rekommendationer vid ett eventuellt gap mellan dessa för att således möjliggöra uppbyggandet av en enhetlig varumärkesidentitet. För att genomföra denna jämförelse gick enkäten ut till både företagets anställda samt B2B kunder. Totalt besvarades enkäten av 16 anställda och 55 kunder. Baserat på problemformuleringen och syftet har studien genomförts genom en positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt. Studien tillämpade teorier kring varumärkesidentitet för att undersöka anställdas bild av varumärkesidentiteten samt för att undersöka kundernas uppfattning av densamma. Detta gav således både en intern och extern bild av uppfattningen av Låssmedens varumärkesidentitet. Utifrån Låssmedens förutsättningar kompletteras studien av de uppsatta kriterierna B2B samt små och medelstora företag (SMF). Studiens teoretiska referensram har utifrån teorier gällande varumärkesidentitet resulterat i de fem faktorerna produkt- och tjänsterelaterade associationer, varumärkespersonlighet, organisationskultur, relation samt visuell bild. Dessa fem faktorer i kombination med studiens kriterier B2B samt SMF resulterade i studiens teoretiska modell. Dessa faktorer har således legat till grund för uppbyggnad av enkäten. Utifrån vår analys av datainsamlingen kunde vi dra slutsatsen att Låssmeden har en varumärkesidentitet, detta baserat på de anställdas relativt jämlika svar, om än den inte är uttalad. Baserat på de skillnader vi kunde urskilja mellan kunderna och anställda, samt spridningen gällande framförallt kundernas svar, finns ett behov för Låssmeden att se över och förtydliga samtliga delar av varumärkesidentiteten för att skapa en enhetlig identitet som avspeglar företaget och vad de står för. Genom att använda vår studies resultat som utgångspunkt anser vi att Låssmeden som ett första steg har goda förutsättningar för att utarbeta en tydlig varumärkesidentitet. Genom att göra detta tror vi även att den spridning vi kan urskilja gällande kundernas svar samt det uppmärksammade problemet Låssmeden uppfattat kan minimeras. En förutsättning för detta är att Låssmeden involverar de anställda i arbetet då en viktig faktor är att identiteten skapas internt och således genomsyrar verksamheten. Vidare är detta av vikt då de anställdas beteende och all den interaktion kunderna har med företaget påverkar deras uppfattning. Om de anställda har en tydlig uppfattning av varumärkesidentiteten och agerar konsekvent utifrån det tror vi även att kundernas uppfattning av varumärkesidentiteten blir mer enad.

 • 119.
  Anlert Blomqvist, Sofie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Sundewall, Sebastian
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  SJ's värdekedja: En kvalitativ studie om hur en organisations värdekedja påverkas av en vertikal integration2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Avregleringen av Sveriges järnväg ledde till att Statens Järnvägar delades upp i olika företag, SJ AB bildades som har i uppgift att bedriva lönsam persontrafik. Avregleringen har haft en stor påverkan på hur SJ bedriver sin verksamhet idag samt lett till att komplicerade ägarförhållanden har uppstått i Hagalund. Hagalund är SJ’s största depåanläggning för underhåll av fordon.

  I samråd med SJ’s Division Fordon och Divisionen för Planering och Trafikledning har vi fått i uppdrag att undersöka hur SJ påverkas om de införskaffar en depå i egen regi. Vi har valt att undersöka SJ ur ett värdekedjeperspektiv. Studien bygger sedan på hur SJ’s värdekedja påverkas om en ny depåanläggning införskaffas.

  Vi har använt Porters värdekedja som grund till vår studie, det är en analysmetod som kartlägger en organisations värdeskapande aktiviteter. Vi har även tagit del av forskning som gjorts på Porters värdekedja med fokus på resurshantering och informationsprocesser. För att kunna undersöka problemområdet har vi även undersökt och analyserat forskning inom det teoretisk omtrådet vertikal integration. Vertikal integration innebär att en organisation införskaffar en verksamhet till egen regi.

  Den här studiens syfte är att undersöka hur en organisations värdekedja påverkas om en vertikal integration utförs. För att besvara syftet har vi undersökt hur de sekundära aktiviteterna i SJ’s värdekedja påverkas om en primär värdeskapande aktivitet vertikalt integreras. Vi har även i delsyfte att undersöka vilka effekter den nya depåanläggningen skulle ha på SJ’s produkt tågresor som säljs till kund. Vi besvarar både syftet och delsyftet genom en deduktiv kvalitativ undersökning. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjumetod där vi intervjuade respondenter från SJ’s Division Fordon och Divisionen för Planering och Trafikledning.

  Vår övergripliga slutsats av studien är att en vertikal integration har en inverkan på SJ’s värdekedja. Den vertikala integrationen medför en förbättrad kommunikation samt kontroll av depåverksamheten och dess resurser. SJ’s depåverksamhet blir mer flexibel vilket kan leda till snabbare reaktioner vid oväntade händelser. Kvalitén av produkten tågresor påverkas även positivt. Förutsättningen till dessa fördelar är att SJ har en god kommunikation med nya depån samt införskaffar de resurser som krävs.

 • 120.
  Annelin, Alice
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Audit Team Equality and Audit Quality Threatening BehaviourManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 121.
  Annelin, Alice
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Audit teams and audit quality: a sustainable development goal perspective2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation investigates the influence of audit teams on audit quality and produces a conceptual analysis through the perspective of the Sustainable Development Goal (SDG) framework (United Nations, 2017). Four articles study four different audit team factors, namely audit team hierarchical structures, team stress, team psychological distances and team equality. The conceptual analysis approach has been chosen to address the increasing demand for a better understanding of the accounting research role in sustainable development (Bebbington & Unerman, 2018), which drove the research problem focus in each article. This dissertation summarises the work that has been conducted in the four studies and also makes propositions for an SDG perspective on the work and for future research based on their findings.

  A unique set of data has been collected that contains information about auditors who have worked on the same engagements in the same team. The data has been collected by interviews and questionnaire surveys conducted in a field study, which have provided information that can be analysed using a qualitative and quantitative approach. The data has also included proprietary information about audit team client characteristics from a Big 4 audit firm. More specifically, this research has contributed to audit team, audit quality and the role of accounting in the achievement of the UN’s SDGs by answering several research questions. Results find that hierarchical power and status as well as trust play a role in audit team structure; audit team stress triggers and consequences include 1) team planning, competence, autonomy, 2) team changes, coordination and leadership, communication and cooperation and team support, and 3) team stress cognition, physical and affective forms; and, audit team psychological distances and equality has a relation to team behaviour. Findings can contribute to an understanding of equality and well-being in audit teams and therefore to the audit team’s achievement of the UN’s SDGs.

 • 122.
  Annelin, Alice
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Comparing the Volatility of Socially Responsible Investments, Renewable Energy Funds and Conventional Indices2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A growing concern among investors for social responsibility in relation to the business world and its effect on the environment, society, and government has increased and therefore different types of stock indices and funds that incorporate socially responsible ideals have been developed. However, a literature review revealed that there does not seem to be much information about the volatility of Green Funds or Socially Responsible Investments (SRI). Volatility is an important part of understanding the financial markets and is used by many to understand asset allocation, risk management, option pricing and many other functions. Therefore, the purpose of this thesis is to investigate the volatility performance of SRIs, REFs and Conventional Indices by using different models CAPM, SR, JA and EGARCH, and monthly and daily data from the US, UK, Japan and Eurozone financial markets to compare results.

   

  This thesis has been conducted by following an objective ontological and positivist epistemological position, because the data used for analysis in this thesis is independent from the author and has studied what actually exists, not what the author seeks to interpret. The research approach is functionalist, because this thesis sought to explain how the investments function in relation to volatility comparisons in different financial markets and if this volatility can be predicted through a framework of rules designed by previous researchers. The design is a deductive study of quantitative, longitudinal, secondary data, because hypotheses are derived from theory to test the volatility of time series data between the year 2007 and 2012 through empirical evidence.

   

  Statistical evidence was found to suggest that the EGARCH model for volatility measurement is the best fit to model volatility and daily data can give more information and better consistency between results. SRIs were found to be less volatile than CIs in all financial markets; REFs were found more volatile than CIs in the US and Eurozone markets but not in the UK and Japan markets; REFs were found to be more volatile than SRIs in all markets except the UK; REFs were also found to be more volatile than SRIs and CIs during a recession in all markets except the UK. Evidence also indicated that the correlations between REFs and SRIs in the US and Eurozone were significant, but not significant in the UK and Japan market samples. The correlations were low between the UK and Japan SRIs, Japan and Eurozone SRIs and Japan SRI and Eurozone REF, which suggest that an investor may consider to diversify between these investments. However, all other statistically significant correlations between financial markets were high and could consequentially deliver poor long term investment performance.

 • 123.
  Annelin, Alice
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Che, Limei
  Audit Team Distances and Audit Quality Threatening BehaviourManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 124.
  Annelin, Alice
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Svanström, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi. BI Norwegian Business School.
  The Triggers and Consequences of Audit Team StressManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 125.
  Annelin, Alice
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Svanström, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi. BI Norwegian Business School.
  Willekens, Marleen
  Opening the Black Box of Audit Teams: Qualitative Evidence of Composition and Role StructureManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 126.
  Antonov, Andrii
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Schirra, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Tracking down European Markets: Tracking Performance of ETFs and Mutual Index Funds2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, the financial service industry demonstrated substantial growth of Exchange Traded Funds (ETFs). Apart from offering access to new and more specific investment opportunities, many ETFs enter direct competition with conventional, already existing Mutual Index Funds. With 22,1% growth of assets over the past 5 years, the European market by now accounts for 19% of the global ETF market, while at the same time we observe a decline of cash flows to Mutual Index Funds.

  Given the recent development, index investors are likely to face a choice between ETFs and Mutual Index Funds offering the same service. The purpose of this study is to analyze those two similar investment instruments towards the quality of achieving their objective, which is to deliver a performance as close as possible to the respective benchmarks'. The analysis will be performed for the European market, i.e. we include only Index Funds that track European indices.

  This study is guided by objectivism and positivism as ontological and epistemological positions. We conduct a deductive research by reviewing and testing previous findings through the formulation of hypotheses that serve our purpose. For our analysis we gather quantitative data in the form of daily prices for 21 ETFs and 22 Mutual Index Funds, tracking 9 European indices. We further use a time frame of 7 years (2006-2012), which we analyze as a whole as well as divided into sub-periods as determined by different states of the European market. As a basis for the analysis we calculate return differences and different measures of tracking risk.

  Our results show that on average ETFs as well as Mutual Index Funds sufficiently replicate index performance with approximately the same level of tracking risk for both instruments. Furthermore, we see no significant impact of expected returns or index volatility on return difference. However, through examination of fees and tracking errors during recent economic turmoils, we show that ETFs first bear lower directly attributed costs and second are less affected by down markets than Mutual Funds.

 • 127.
  Antonsson, Camilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Sponsring eller event marketing – vilken metod stärker bäst ett företags varumärke inom sportbranschen?: En studie baserad på marknadschefers medvetenhet kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke.

  Teorier visar att företag som medverkar i ett event genom kommunikationsmetoderna sponsring eller event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. Hur medvetna är då företagets marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event marketing för att stärka sitt varumärke?

  Syftet med den här studien är att kartlägga nio marknadschefers medvetenhet mellan sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent. Studien är av kvalitativ art och har ett deduktivt angreppssätt för att besvara problemformuleringen om hur medvetna marknadschefer är om skillnaden mellan sponsring och event marketing när de är associerade med ett idrottsevent och önskar nå en förbättrad image och medvetenhet kring sitt varumärke.

  Resultatet av undersökningen visar att de nio intervjuade marknadscheferna är medvetna om skillnaden mellan sponsring och event marketing. De anser även att event marketing genererar ett starkare mervärde än vad sponsring gör. Dock är det tid- och resursmöjligheter som begränsar dem från att arbeta med event marketing i den omfattning de önskar.

 • 128.
  Anundsson, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Nordqvist, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Mekanisk strategi på den nordiska aktiemarknaden: En kvantitativ studie där kombinationer av värdeaktier och momentum utreds2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Debatten kring huruvida det är möjligt att överavkasta aktiemarknaden över tid har existerat i många år. Forskare som Eugene Fama (1965) konkluderar att aktiemarknader i allmänhet är effektiva och menar att högre avkastning inte kan genereras utan ökat risktagande. Andra forskare som exempelvis Shiller (2003) har dock dragit slutsatsen att det finns investeringsstrategier som överavkastar marknaden över tid. Denna studie syftar till att undersöka effektiviteten på den nordiska aktiemarknaden genom att utvärdera prestationen av olika portföljer sammansatta av utvalda nyckeltal. Vidare utreder författarna huruvida valet av beräkningsmodell påverkar bedömningen av portföljernas prestationer.

   

  Studien utreder samtliga kombinationer av variablerna EV/S, EV/EBIT och momentum. De första två nyckeltalen beaktar bolagets värde (EV) i relation till dess försäljning (S) respektive vinst (EBIT). Den tredje variabeln som undersöks i studien är momentum, vilket är en indikator som används för att finna de aktier som ökat mest i pris den senaste tiden. Tidigare forskning visar att kombinationen av värdeaktier (exempelvis EV/S och EV/EBIT) och momentum kan generera överavkastning tack vare en negativ korrelation mellan variablerna. För att utreda hur samtliga kombinationer presterar så skapas portföljer sammansatta av de olika nyckeltalen. Studien undersöker hur portföljerna presterar över en tioårsperiod på den nordiska aktiemarknaden. Portföljerna utvärderas med hjälp av tre olika teoretiska beräkningsmodeller som alla är vedertagna inom anomali-forskningen. Capital Asset Pricing Model (CAPM) skattar portföljers avkastning baserat på den tagna risken, trefaktormodellen inkluderar även proportionen småbolag och andelen värdeaktier medan fyrfaktormodellen inkorporerar momentum som en ytterligare faktor.  

   

  Studien resulterar i att fem av de totalt sju portföljerna genererar en riskjusterad avkastning som skiljer sig från marknaden. Författarna kan konkludera att tre av dessa överavkastar marknaden medan två uppvisar en lägre riskjusterad avkastning än index. Portföljer innehållandes nyckeltalet EV/S presterar generellt sett undermåligt medan EV/EBIT ingår i flertalet framgångsrika portföljer.  Författarna kan se tendenser till att kombinationer av värdenyckeltal genererar extra värde samt att momentum i kombination med värdenycketal verkar vara fördelaktigt. De sistnämnda slutsatserna kan dock inte statistiskt säkerställas eftersom ingen av de undersökta kombinationerna var signifikant bättre än beståndsdelarna separat. Beroende på vilken av CAPM, trefaktormodellen eller fyrfaktormodellen som används för att skatta portföljernas prestationer varierar antalet signifikanta överpresterande portföljer. Författarna drar därav slutsatsen att det är viktigt att betänka valet av vilken beräkningsmodell som bör tillämpas för att skatta portföljernas riskjusterade avkastning.

 • 129.
  Anundsson, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Nilsson, Jonas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Hur påverkar stress och kompetens revisionskvalitet?: En kvantitativ undersökning av mindre revisionsbolag2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionskvalitet är något som ständigt verkar vara ett aktuellt ämne. Forskare har genom åren använt flera olika mått och metoder för att försöka mäta denna kvalité. Vi har i denna studie valt att använda oss av ett kvalitetsmått som heter Kvalitetshotande beteende (KHB) som innebär att vi istället för att mäta kvalitet, undersöker vad som kan hota revisionskvaliten. Exempel på kvalitetshotande beteenden kan vara att revisorn av olika anledningar hoppar över steg i kontrollpunkterna i revisionen eller godtar en klients svaga förklaring utan att själv titta närmare på fallet. Faktorer som skulle kunna påverka revisorer att begå dessa felaktigheter är flera, men vi har i vår studie valt att fokusera på olika stressfaktorer och kompetensfaktorer. Tillsammans med olika bakgrundsvariabler har vi försökt hitta samband mellan kvalitetshotande beteende, stressfaktorer och kompetensfaktorer. Studiens problemformulering lyder: Hur upplever revisorer i mindre revisionsbolag stress och vikten av kompetens och påverkar det kvalitén i deras arbete?Syftet med studien är att undersöka om de olika individuella faktorerna stress och kompetens påverkar kvalitén på utfört arbete i mindre revisionsbolag. Studien är kvantitativ och i form av en enkätundersökning. Med hjälp av regressionsmodeller, vår positivistiska kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt har vi analyserat och kartlagt huruvida dessa faktorer påverkar hur revisorer på de mindre revisionsbolagen uppleverarbetssituationen och om detta i förlängningen påverkar revisionskvalitén.

  De tydligaste sambanden i vår studie visar att:

  • Stressfaktorerna: Det finns ett positivt signifikant samband mellan Kvalitetshotande beteende och Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskar. Även Oklara arbetsuppgifter visade på ett positivt signifikant samband med Kvalitetshotande beteende.
  • Kompetensfaktorerna: Det finns ett negativt samband mellan Kvalitetshotande beteende och variabeln som behandlar revisorernas uppfattning att det är Påfrestande att bli granskad av FAR/RN.
  • Den tredje regressionsmodellen, där samtliga oberoende variabler samt bakgrundsvariablerna ingår, visar ett positivt signifikant samband mellan Kvalitetshotande beteende och Tidsbrist att inte hinna slutföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt man önskat.

  Vår kartläggning av revisorernas upplevelser inom området har även gett oss en hel del intressanta svar. Exempelvis visar vår studie att majoriteten av revisorerna inte upplever tidsbristen som något problem i deras yrkesutövande. Som författare till denna uppsats ter sig detta något förvånande då vi fått känslan av att revisorer har ett mycket pressat tidsschema. Vår kartläggning visar även att 50 procent av de som idag arbetar på en mindre revisionsbyrå har en tidigare bakgrund i någon av Big 4-byråerna.

 • 130.
  Apine, Anete
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Escobar Valdés, Francisco José
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Risk Management in Sustainable Projects in the Construction Industry: Cases of Swedish Companies2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sustainable construction projects are expanding in the market and green codes andstandards are advancing giving the ground for development of technology and materialsapplied. With every new material and technology utilised in the field, also risks aregrowing. The importance of risk management in sustainable construction projects isthus increasing and more experience and expertise is needed. So, the purpose of thisthesis is to examine and gain deeper understanding of project related risks in sustainableconstruction projects in Swedish companies operating in built environment. It is crucialto gain knowledge of good practices within the industry to be able to propose furtherinvestigation of the subject that could improve the existing risk management andsustainable construction project goals.This thesis examines the existing theory of the risk management process and sustainableprojects by shedding light on the trends within the construction industry. The intentionof the thesis is to add value to the existing gap in the theory that suggests thatconstruction industry is exposed to more risks and uncertainty than perhaps otherindustries, and that introducing sustainability adds more uncertainties and risks. Thisphenomenon is claimed to be due to the lack of knowledge and experience in the areaand, thus, practitioners seek for new ways how to tackle the arising issues. This thesisattempts to display how Swedish companies who are working with green and highperformance buildings identify and deal with risks.Two Swedish companies operating in built environment were chosen in order toinvestigate different ways of dealing with risks and the trend of sustainability inconstruction. Those in charge of risk and sustainability within the companies wereinterviewed applying semi-structured interviews and additional information wasgathered through multiple sources, such as annual reports, web pages and otherdocuments. This thesis has exploratory and qualitative research design and appliesabductive approach for the purpose and the nature of phenomena.The findings showed the different tools how risk management is applied in thecompanies and how it is related to the risks faced in green building construction. Theresults showed the importance of tools applied tackling sustainable construction projectsthat companies have applied and added to their processes in order to manageuncertainties that could occur if these processes were not implemented. As regards thegeneralisability towards findings, there still could be added more companies and futureresearch could imply also maturity of the companies to make findings more precise.However, after consideration of the processes learnt from companies, the proposedmodel for achievement of successful sustainable construction projects can be followedand applied in other companies operating in this industry.

 • 131.
  Arbuthnott, Andrew
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Business administration: an open discipline and answer to the call for restructuring the social sciences2013Ingår i: Social science in context: historical, sociological, and global perspectives / [ed] Rickard Danell, Anna Larsson & Per Wisselgren, Lund: Nordic Academic Press, 2013, s. 115-131Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 132.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Jansson, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Cluster development and marketing challenges for a regional biorefinery cluster2013Ingår i: Marketing management in geographically remote industrial clusters: Implications for business-to-consumer marketing / [ed] Tesar, G & Bodin, J., Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd. , 2013, s. 301-323Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 133.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet, Östersund, Sweden.
  Entrepreneurial renewal in a peripheral region: the case of a winter automotive-testing cluster in Sweden2013Ingår i: Entrepreneurship and Regional Development, ISSN 0898-5626, E-ISSN 1464-5114, Vol. 25, nr 5-6, s. 371-403Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This research paper generates new insights into renewal processes that may occur in peripheral regions. Key findings are presented from an explorative study on a regionally clustered automotive-testing industry, located in northern Sweden. The findings suggest that despite theoretically unfavourable conditions it is possible to progress regional industry after a peripheral setting's socio-economic relapses. Moreover, this research shows how, notwithstanding the importance of profitable service offerings, an entrepreneurial environment can be encouraged within a peripheral region and subsequent renewal achieved by advancing local networks, improving internationalization and enhancing local infrastructures related to a service-based regional industry. Consequently this research offers us a glimpse into a pioneering service-based renewal case which, in essence, differs from previously reported entrepreneurship scholarship.

 • 134.
  Archontakis, Ioannis Stylianos
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Agile development in the video game industry: Examining the effects of iteration and methods of limiting it2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research is examining one of the most dominant managerial methods used in development in the video game industry, Agile development. More particularly, the thesis examines a certain attribute of Agile development, that of iteration. The thesis will set to examine how iteration affects several layers of development during the production of a video game and whether it can be replaced by other managerial technics.As a result, the purpose of this thesis is to raise a different viewpoint against the Agile’s iteration. Furthermore, this thesis aims to contribute to the academic research by concentrating on the video game industry, an industry that is often neglected by the academia.The theoretical framework and literature review concentrate on concepts of Agile development, overworking, development cycle in video games, definitions of project success and project failures and creative process in video game development.The thesis deploys qualitative methodology to address and research its data. The collected data belongs to two categories, data stemming from interviews conducted by the thesis’s author and data stemming from journalistic magazines.The results of both type of data are compared and act supplementary to each other, then they are analyzed to answer the research questions asked by this thesis. The results showcase that iteration has negative effects to video game developers in both a macroscale (company’s resources, annual revenue) and in a microscale (overworking, health issues) level. The results also highlight that Agile is an all-time favorite development methodology of developers in the video game industry.In conclusion, the thesis supports the notion that iteration should be suppressed and proposes a number of solutions for that matter. The suggestions are essentially encouragement towards developers: to seek higher interactivity with customers throughout the duration of all the development stages of a video game, to show more trust to established gameplay mechanics and to place more reliance on a franchise’s profit power and benefits. These measures can be used in a preventive manner in order to limit the appearance of iteration and as a result, to limit its’ negative effects.

 • 135.
  Arencibia, Ofelia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Söderling, Frida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Att leva mer med mindre: En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar barnfamiljers agerande på C2C-marknaden online2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Marknaden för begagnade produkter växer sig starkare och digitaliseringen har möjliggjort att den numera till stor del äger rum på internet. Vi har studerat barnfamiljers agerande på C2C-marknaden (consumer-to-consumer) online, där vi utgått från världens största sociala media, Facebook, för vår enkätundersökning. Barnfamiljer vill agera hållbart, lever i ekonomisk begränsning men vill samtidigt konsumera i gemensam takt för att inte riskera att hamna utanför normen. Eftersom barn växer snabbt har de även stor omsättning av kläder. Konsumtionen av kläder ökar i Sverige samtidigt som medvetenheten kring hållbarhet också ökar (Sörme & Allerup, 2015). Trots att folk är medvetna så slängs mer än hälften av kläderna i soporna istället för att återvinnas eller återanvändas på olika sätt (Sörme & Allerup, 2015). Frågeställningen för denna studie är ”vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa/sälja kläder, skor och textilier för barn på C2C-marknaden online?”.

  I denna studie har vi utgått från forskning inom konsumentbeteende där vi fokuserat på onlinebeteende och barnfamiljers konsumtion. Vi har vidare beskrivit bakgrund och teori kring hållbarhet med inriktning mot kläder och avfallshantering samt gjort en övergripande sammanställning av hur begagnatmarknaden ser ut idag. Den teoretiska referensramen mynnar ut i en sammanfattning där vi presenterar sex olika faktorer som bildar grunden till vår kvantitativa undersökning: tid och bekvämlighet, produkten, hållbarhet, socialt utbyte, ekonomi och diskrepans.

  Genom en kvantitativ enkätundersökning och via statistisk analys kan vi konstatera att de tre starkaste faktorerna för barnfamiljers agerande på C2C-markanden online är bekvämt och effektivt, hållbarhet och att tjäna/spara pengar. Vi kan även konstatera att faktorerna är olika starka beroende på hur aktiva barnfamiljer är på marknaden och att det finns skillnader när det gäller att köpa och sälja produkter på denna marknad. De minst aktiva påverkas i mindre utsträckning av bekvämt och effektivt, hållbarhet och att tjäna/spara pengar och lämnar i störst utsträckning begagnade kläder till släkt, vänner och familj. De mest aktiva påverkas mest av tid och bekvämlighet, hållbarhet och tjäna/spara pengar och lämnar minst begagnade kläder till släkt, vänner och familj. Slutligen kan vi se att de som är medelaktiva utmärks av att de lämnar mest kläder till återanvändning och återvinning. Vidare kan vi konstatera att varor med hög kvalitet och högt inköpspris i större utsträckning säljs på C2C-marknaden online. Resultatet visar även att frekvensen av sålda/köpta produkter hos barnfamiljer delvis kan förklaras av vilka andra alternativ de använder för att göra sig av med kläder, som återanvändning, återvinning, lämna till släkt, vänner och familj och slänga i hushållsavfallet. Vi vill med denna uppsats kartlägga konsumenters beteende på C2C-marknaden online då vi anser att den är en viktig del av framtidens affärssamhälle. Faktorerna som visats påverka konsumenters beteende på C2C-marknaden online skulle kunna beaktas i traditionell handel och vi hävdar att den handel som pågår på sociala medier är så pass utspridd och omfattande idag att den borde uppmärksammas i större omfattning av både konsumenter och företag. Vi menar att C2C-marknaden online är en del av framtiden som erbjuder ett hållbart alternativ till dagens överkonsumtion, där produkter används hela sin livscykel.

   

 • 136.
  Arenrud, Camilla
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Johansson, Jennie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Utdelningar och Återköp: - Hur har distributionen av finansiella medel utvecklats samt vad förklarar företagens beslut om utbetalningspolicy?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att ämnet utbetalningspolicy har studerats i över ett halvt sekel anses det ändå av forskare vara ett pågående pussel. Utbetalningspolicyn i publikt handlade företag innefattar olika val och interna riktlinjer vad gäller att distribuera finansiella medel till aktieägarna. För att öka värdet på investerarnas kapital gör företagen en årlig avvägning mellan att betala ut finansiella medel till aktieägarna och att kvarhålla dessa i företaget för att återinvestera i nya projekt. Efter denna avvägning finns två huvudsakliga sätt att betala ut återstående medel till aktieägarna, det vill säga kontant utdelning och återköp av egna aktier.

   

  Studiens teoretiska referensram bygger på kontanta utdelningar som den traditionella formen av utbetalning till aktieägarna. Sedan återköp av egna aktier i USA tog fart under 1980-talet har dock senare forskning visat att utdelningar minskat och att återköp tagit över som distributionsmetod. Detta fenomen benämns substitutionshypotesen och innebär att företag i större utsträckning köper tillbaka egna aktier med finansiella medel som annars hade använts för att öka utdelningarna.

   

  Vilken form av utbetalning som företagens investerare prefererar kan dock vara olika. För att optimera sina investeringar är det av vikt för dem att förstå vad som påverkar företagens beslut om utdelningar respektive återköp. Syftet med den här studien var därför att undersöka ämnet utbetalningspolicy bland svenska företag inom segmentet large cap. Utifrån detta formulerades följande frågeställning:

   

  Hur har utbetalningspolicyn bland svenska large cap företag utvecklats samt vad förklarar deras beslut att distribuera finansiella medel genom utdelningar respektive återköp av egna aktier?

   

  För att besvara denna fråga utformades hypoteser för att testa om det skett en signifikant förändring i företagens utbetalningspolicy mellan åren 2007–2016. Studien har även testat om det finns ett signifikant samband mellan ett företags utbetalningspolicy och de inom tidigare forskning mest frekvent förklarande variablerna årsresultat, lönsamhet, storlek samt historiska utdelningar/återköp.

   

  Resultatet visar att det inte skett någon större förändring bland företagens utdelningar över den valda tioårsperioden. Däremot upptäcktes att återköpen av egna aktier signifikant minskat vilket motsäger vad tidigare teorier sagt om att återköp som utbetalningsform tagit över. Vidare konstaterades att de variabler som har en påverkan på företagens beslut om utdelningar respektive återköp är dess historiska nivåer. Resultatet från denna studie bidrar således till att investerarna får en vidare förståelse för vad som påverkar företagen i deras beslut om utdelningar respektive återköp för att i största mån välja att investera i företag som optimerar investeringarna baserat på deras egna preferenser.

 • 137.
  Arestav, Amanda
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Åström, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Bridging the digital and physical worlds: The deployment of augmented reality in a retail setting – a case study on IKEA2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Developments in digital marketing are putting pressure on companies to keep up in the rapidly changing market environment. To do so, companies must take proactive steps in identifying new strategies to optimize their customers’ experiences in a digital era of increasing customer demands for online solutions. Among the most promising technological developments is the growth of Augmented Reality (AR) applications. While the future of augmented reality is relatively unknown, its unique attributes of bridging the digital and physical world have gotten investors excited. Yet, the knowledge of how to utilize AR’s unique attributes in marketing strategies is still limited, and the discussion on how to get the restless new generation to accept this emerging technology is accelerating.

  Within the retail industry, IKEA is considered a pioneer in deploying augmented reality in their customer experience. This project is a case study on IKEA’s implementation of augmented reality, a source of inspiration for future deployment strategies. The research data consists of interviews with respondents from both IKEA and IKEA’s innovation lab SPACE10, representing the industry practitioners, and two focus groups representing the low- and high-involvements customer perspectives. Supported by both theoretical and case study findings, this study develops a conceptual framework for AR deployment within the retail industry.

  The framework highlights the main elements to consider for an effective deployment of AR within a retail context. Firstly, companies should identify which customer values the AR program aims to provide, evaluate whether or not the AR technology is more effective than traditional methods for the intended value creation and thereafter design the program objectives accordingly. Secondly, the deployment stage consists of three entangled dimensions that are intertwined with a customer feedback loop. The three dimensions represent AR deployment success factors, and they are: (1) User experience (2) Utilizing unique attributes and (3) Strategy coherence.

 • 138.
  Ari, Alparslan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Bolte, Micha J.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The Influence of Credit Ratings on the Choice of Payment in the German Merger & Acquisition market2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 139.
  Arifi, Norë
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Richter, Lukas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Impact Investment: The Midway between Investment and Philanthropy2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Impact investment is an innovation in the finance field, thus contributing to further development of social finance. This kind of investment is essential due to its ability to help reach the SDGs. The biggest challenges our generation has to address are represented through the SDGs. Impact investing offers a viable potential to tackle these goals. Through this type of investment, the investor aims to generate positive environmental and societal change, alongside financial returns. Research about the role of impact investors is rather scarce. The definitionof the field, its market players, and the investment process are unclear. Therefore, we have derived a question that aims to explore the field of impact investment by grouping the main players in two categories. Further, the research question seeks to explore the impact investment process by these two groups of investors and identify the difference. Thus, this purpose resulted in the research question as below:What are the differences between the approaches used by VPOs and SIIs in the investment processstages, in the DACH region?The field of impact investment is in its infancy. Therefore, there is no fully developed theoretical research performed. Thus, initially, an overview of entrepreneurial finance is provided. Further, we identified two main players, VPOs and SIIs, and their main characteristics as impact investors. In order to set the theoretical foundation of our research, we identified stages of the investment performed by two groups of investors which are: deal sourcing, deal screening, due diligence, investment decision, post-investment, and exit. Further, we compared the approaches used between two groups of investors. This comparison led to the preliminary framework, which is used as a guide for the exploratory study.When conducting the impact investment market research, we identified that DACH region as a hub of many types of impact investors: impact investing funds, microfinance funds, investment advisors, wealth managers, foundations, charities, and social investors —using an inductive approach, for the selected comparative exploratory study we conducted semi-structured interviews. A general question about the investment process was initially asked, followed by additional questions for better clarity and understanding of the process.The study arises with two groups of investors who, even though performing similar investment process, use different approaches in the investment process stages. Results from the study show that there are differences in each stage of the investment, where the deal screening and due diligence are the stages with the majority of the differences. The analysis has shown that the reason behind these differences is due to the type of the investors, targeted themes, targeted markets, targeted financial return, targeted impact return, and targeted stage of development of the companies. We believe that we additionally provided a better understanding of the two types of investors.

 • 140.
  Arshad, Ammar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Shahzad, Khurram
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The Relationship between Job Quality and Customer Satisfaction in Customer Contact Centers of Pakistan2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Most of the researchers have discussed the phenomenon of job quality from different perspectives in Customer Contact Center. The current study has highlighted this issue by investigating the relationships of job quality within the organization and the external world. The literature of the study thoroughly discussed the issue in a symmetric way. Further, the hypothesis has been developed on the basis of previous literature and theory.

  By considering the both employees and customer’s perspective, a dyadic approach has been selected. The primary data were collected with the help of two questionnaires. Three sample companies have been selected from Telecom Industry of Pakistan.

  Subsequently, the empirical data is presented and tested by using statistical software (SPSS). Finally, the hypotheses have been verified by using statistical tools. In concluding, a positive indirect relationship has been found among the variables of job quality and customer satisfaction. The contribution to study along with further research has been conferred.    

 • 141.
  Arshad, Rizwan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Impact of Foreign Banks´ Profitability on Domestic Banks´ Earnings in BRIC2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The current study aimed at investigating the impact of foreign banks on domestic banks in (Brazil, Russia, India and China) BRIC group of countries during 2001-2011. The importance of this topic is due to instability of financial industry and continuously changing financial markets. Financial liberalization did not only give boom to banking industry but also made it more competitive and unstable. To stay in competition, banks follow risky practices that do not only create problems within financial industry but also become cause of financial crisis. Financial crisis in 2008 is one of the examples of risky practices. Due to the importance of this topic, many researchers conducted studies on it. One of the famous studies on that topic was conducted by Claessens et al in (2001). Their study examined foreign and domestic banks in developing and the developed countries. It was found that foreign banks became the cause of reduction in domestic banks’ income, profit and cost in developing countries. Current study was the extension of Claessens et al (2001) with some amendments. First of all, current study focused on BRIC countries only which are the fastest growing developing countries. Second, this study compared foreign bank’s profitability with domestic bank’s profitability. Whereas, return on assets and return on equity was used as an indicator of profitability. Nearly 1600 bank’s financial data was collected from Bankscope database and Thomason Reuter’s DataStream. The current Study followed a Quantitative research method in order to investigate two research questions; first was the impact of foreign bank’s profitability on domestic bank’s earnings during 2001-2011 and second was foreign and domestic bank’s financial performance during financial crisis. Hierarchical multiple regression in the absence of control variables (foreign bank’s market share, inflation rate, real interest rate and GDP growth rate) explained that foreign banks were positively related with domestic banks in BRIC during 2001-2011. This Study rejected previous research results that foreign banks had negative relation with domestic banks in developing countries. Second result showed that in fast growing developing countries like Brazil, Russia, India and China, domestic banks performed better than foreign banks during financial crisis whereas foreign bank’s profitability had high volatility then domestic banks in financial crisis.

 • 142.
  Arvaniti, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Carvajal, Andres
  Risk externalities: when financial imperfections are not the problem, but part of the solution2018Ingår i: Journal of Mathematical Economics, ISSN 0304-4068, E-ISSN 1873-1538, Vol. 77, s. 87-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We model an economy with complete financial markets where one agent's actions impose an externality on other agents by altering the probability distribution of their risks, and show that limiting the ability of that agent to diversify his risks creates incentives for him to internalize the welfare effects of his decisions, leading to a welfare improvement. Hence, in the presence of risk externalities, disturbing the functioning of perfect financial markets can be socially beneficial. An important implication is, for instance, that allowing oil companies to diversify their exploration risks may result in an inefficiently high risk of environmental catastrophes. 

 • 143.
  Arvidsson, Ida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Magnusson, Annelie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Reshoring, a trend in Sweden?: A qualitative study among Swedish manufacturing firms.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Offshoring and outsourcing have the last decades occurred as a trend in the manufacturing industry, where many companies have moved to low-cost countries. Several motives can explain this, such as access to cost-effective advantages, closeness to market, and/or to access markets to mention a few. In the last years, a reshoring phenomenon has been observed where companies have moved back activities to its home country, mainly in America. However, few studies have been made of the reshoring phenomenon and we experience a research gap in Sweden. Our thesis will therefore seek to answer the following question: “How is the attitude among manufacturing firms in Sweden to change their strategies from offshoring and outsourcing to reshoring?”

  With a qualitative approach, we want to create a deeper understanding of a possible reshoring trend in Sweden, and factors/events that can affect or explain such decisions. The data collection consists of semi-structured interviews with seven larger Swedish manufacturing firms. The interviews were executed with higher managers with knowledge, insight and experience of offshoring and outsourcing. The study is structured to analyse the motive behind the original decisions to move out activities, problematic issues and risks with foreign activities, and future plans of the foreign activities for each firm. This, in order to connect to a possibly reshoring trend. The purpose of the research is to create a holistic picture and we have been inspired of a hermeneutic viewpoint, where we have analysed the research problem from different aspects to create a deep understanding of a possible reshoring trend. The study's conclusions rest on our deductive approach that aimed to connect theory with the collected interview material.

  The results show that there are several key factors for the current strategies of the firms: closeness to market and customers, costs and concentration factor. These factors are also the main explanation for a non-visibly reshoring trend among Swedish manufacturing firms. Economically some activities are unfeasible to move back home due to closeness to markets and customers in foreign markets, where transportation costs and lead-times are controlling factors. The study also indicates that Sweden lack competitiveness in areas of efficiency and technological products compared to foreign countries. However the empirical data show that most firms though try to protect their activities in Sweden as long as they are cost effective, and that many firms would like to buy closer to home if would exist competitive alternatives. Furthermore, we see a bigger potential in a future reshoring trend among outsourced activities, than offshore activities. Finally, the study also demonstrates differences from previous studies conducted on reshoring.

  The main conclusion is that a reshoring trend is not present among the respondents and that the main key controlling variables behind these are: cost-effectiveness, closeness to market and customer, and to focus on core competences. The motives behind the firm decision to offshore activities was of strategically and long-term importance, that still are needed, and will be as long as they want to serve the foreign markets. We also found opportunities for reshoring activities to possibly take place in the future, if certain conditions can be achieved, improved or implemented. 

 • 144.
  Arvidsson, Ida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Nyman, Karin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Engagerade medarbetare: En viktig faktor i gasellföretag2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 145.
  Arvidsson, Linus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Belöningssystemens utformning inom svenska börsföretag2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 146.
  Asplund, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Sundgren, Jonathan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Hållbarhet inom den svenska gruvindustrin: En studie med fokus på företags kommunikation av hållbarhetsarbete2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet hållbar utveckling kan ses som en kombination av ekonomisk tillväxt och ett smart utnyttjande av naturens resurser och nämns allt oftare i mediala sammahang. Företagens ansvar inom detta område har intensifierats på senare tid och fokus på företagens faktiska ansvar har ökat, vilket har bidragit till en högre grad av transparens gällande företagens verksamhet. Mineraler och metaller är viktiga råvaror i dagens moderna samhälle, men gruvindustrin anses vara en högintensiv bransch med avseende på miljöpåverkan. Forskning visar att det finns vissa utmaningar vad gäller företags CSR- kommunikation, bland annat vad företagen ska kommunicera, hur företagen ska kommunicera och vem som är målgrupp för kommunikationen. Mot denna bakgrund valde vi att undersöka vad, hur och till vem gruvföretag kommunicerar sin miljömässiga information samt vilken miljömässig information företagen kommunicerar i sina hållbarhetsredovisningar och i vilken utsträckning denna information är jämförbar med företagens miljörapporter.

   

  Ett delsyfte med studien är att skapa förståelse för varför kommunikationen av hållbarhetsarbete skiljer sig åt inom den svenska gruvindustrin. Studien syftar även till att undersöka jämförbarheten mellan företagens hållbarhetsredovisningar enligt ramverket Global Reporting Initiative (GRI) samt företagens miljörapporter, för att se om det finns förutsättningar för att skapa en mer likartad kommunikation företagen emellan.

   

  Utifrån studiens problemformulering valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med representanter från sex metallgruvor i Sverige samt branschorganisationen SveMin. För att kunna jämföra företagens hållbarhetsredovisningar och miljörapporter genomförde vi dessutom en innehålls- samt dokumentanalys. Vi har valt ett deduktivt angreppssätt och studien utförs enligt en hermeneutisk kunskapssyn med vissa positivistiska inslag.

   

  Studiens teoretiska ramverk inleds med en presentation av den svenska gruvindustrin. Därefter redogör vi för aktiviteten kommunikation och de problem som finns relaterade till företags CSR-arbete, begreppet hållbarhetsredovisning samt ramverket GRI. Detta följs upp av Carrolls pyramid, agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori och avslutningsvis accountability theory.

   

  Resultaten av samtliga intervjuer presenteras enligt sex olika kategorier; kommunikation, organisation, intressenter, ansvar och hållbar utveckling, externa påtryckningar och legitimitet samt statliga riktlinjer. Samtliga delar, förutom kommunikation, ligger till grund för studiens analys.

   

  Studien visar att fem dimensioner kan förklara skillnaderna i företagens redovisning och dessa är organisation, intressenter, ansvar, imitation samt gynnsamma förhållanden. Vi kan konstatera att företagen totalt sett rapporterar flest indikatorer under kategorin utsläpp till luft och vatten samt avfall. Av 30 indikatorer har vi funnit att 10 stycken redovisas av företagen gemensamt. Av dessa 10 har vi funnit att vissa är helt, delvis eller inte alls jämförbara med informationen i företagens miljörapporter. Undersökningen visade även att vissa företag har tillgång till denna information internt, trots att de inte rapporterar den.

 • 147.
  Asri, Paramita
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Tsourounakis, Nikolaos
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The Eye of Co-Creation: A Guide for Governance of Cultural Co-Creative Projects: Taking Umeå 2014 European Capital of Culture as a Case Study2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Creative economies can establish sustainable development through co-creative cultural projects. Project management practice and particularly project governance can balance creativity and control fostering the co-creative environment that inspires and ignites innovation. The success of those cultural projects is the platform that leads to long-term development and growth.

   

  This thesis work aims to answer the following research question, “How will project governance structure provide the environment for the co-creation approach to flourish and enhance project performance?” The objective of this research is to examine how the project governance structure creates a conducive environment for the co-creation approach to burgeon and boost project performance.

   

  The authors investigate the subject by building a theoretical frame of reference, formulating a proposition and designing the research strategy in order to answer the research question. This research applies the qualitative method through semi-structured interviews based on a case study on Umeå 2014 as the ECoC. Thirteen respondents participated in this research, all of whom are members of the Umeå 2014 Project Team. As secondary data, six interviews with Umeå 2014 project owners were investigated and analysed in order to support and increase the reliability of the research findings from the primary data analysis. All primary and secondary data were analysed based on the theoretical framework.

   

  The research revealed that project governance nurtures the environment necessary for co-creation to flourish. The co-creation approach will flourish when developed within the mixture of hierarchical and relational project governance structures that foster co-creative elements. The synergy between co-creation and project governance will boost the potential to achieve sustainable development and long-term growth. 

 • 148.
  Assamany, Francisca
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Naomi, Adom
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  THE TRANSITION OF AGING HEALTH PRACTITIONERS TO RETIREMENT STAGE: A comparison between Doctors and Nurses in Sweden and Ghana2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Data from various sources indicate that the world’s population is aging and doing so at an unprecedented way. Global population figure of people aged 60 years and over have doubled since the 1980s. While these figures are indications of reduced fertility rate, improved life style, advanced medical technologies, there is also the school of thought that aging population pose as a challenge to the fiscal and macroeconomic stability of many countries. There is also another school of thought that argues that aged population also constitute an important part of the labour force or the labour market that have not been given much attention. Because people are living longer, older people are postponing retirement, hence, transitioning into bridge employment or grey entrepreneurship.

  Therefore, this study aims to develop understanding of how aging health workers transition to post-retirement work, in a comparative study.

  To answer this aim, a qualitative study was designed with the intention of developing a great understanding of the intensions and aspirations of health workers on their post-retirement career. Participants in this study were aging doctors and nurses in Sweden and Ghana. Data collection was done through the use of semi-structured interviews with open-ended questions with ten doctors and nurses each in Ghana and Sweden.

  The results show that almost all the respondents expressed the desire for a post-retirement career. We found that while every doctor in Sweden has the chance to participate in career bridge employment, it was only the specialized doctors that are more likely to have the chance to participate in career bridge employment in Ghana. However, almost all the respondents, except doctors in Sweden, expressed the desire for grey entrepreneurship, some have actually started their small businesses, for instance, one doctor owns and runs a non-governmental health delivery organization that delivers free health services to people in rural areas and in his community.

  To conclude, this study has shown that the desire and willingness of a post-retirement career especially in Ghana is influenced mostly by familial and economic factors, while personal factors explain that for Swedish doctors and nurses.

   

 • 149.
  Atik Gumuscu, Sezen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Use of marketing communication tools by micro and small enterprises: A case study based on three small restaurants in Umeå2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Changing and development characterize all areas of life in contemporary world, also businesses have begun to move from traditional marketing approaches to relationship marketing which is a customer based approach. New marketing strategies and application have developed for reaching more customers and keeping existing customers. Marketing communication tools are one of these marketing strategies. However, the application of these strategies like marketing communication tools is based on enterprises ́ budget. In this context,small enterprises are more influencedthan large organizations as relating to high costs. This study examines a fundamental issue using marketing communication tools by small businesses, i.e., the functions such toolsto build new customers or keep existing customers. I argue that small firms face some challenges applyingmarketing communication tools such as, financial limitations and lack of marketing experience. In addition, the fact that small firms struggle with theselimitations has been studied through this study. A qualitative research strategy has been applied with the semi-structured interviews to collect the data for this study. In order to collect data for this study appropriate sampling strategy was used and this study includes primary data about three micro and small restaurants that are available and accessible in the environment that is in northern Sweden, Umeå. The interviews have been structured based on the previous theories identified in marketing communication tools. To summarize, basing on analyzingfindings the most used marketing communication tools advertising, Internet and sales promotion by three small restaurants and financial limitations have been most important barriers to applymarketing communication tools by small restaurant businesses. Because of this reason, small sized restaurants have not used marketing communication tools according to their needs. The results of this study also show that although the importance of marketing communication tools is known by small firms, but these businesses cannot encourage for improving their marketing activities because of challenging limitations. For improving the known potential efficiency of marketing communication tools for small firms, marketing communication tools should be used as professionally by small firms and small firms should separate budget to use these tools.

 • 150.
  Atwal, Glyn
  et al.
  ESC-Dijon School of Business.
  Bryson, Douglas
  ESC-Rennes School of Business.
  Hultén, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The impact of product packaging on consumers' purchase desisions within a low involvement product category2012Ingår i: Journal of Euromarketing, ISSN 1049-6483, E-ISSN 1528-6967, Vol. 21, nr 2/3, s. 124-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
1234567 101 - 150 av 1974
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf