umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 88277
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Abrahamsson, Bengt-Ivar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Lundmark, Mats
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Med naturen som inspirationskälla2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att beskriva undervisning i utomhuspedagogik ur ett didaktiskt och sociokulturellt perspektiv. De frågeställningar vi hade var: Hur kan man arbeta med naturen som inspirationskälla? Hur kan undervisning i utomhuspedagogik ske utifrån ett didaktiskt perspektiv? Vad kan vi som blivande pedagoger lära oss av denna studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande? Varför är det viktigt att elever får kunskaper om naturen och vad ett hållbart samhälle är? Studien har utförts genom bearbetning av relevant litteratur samt en kvalitativ intervjuserie med elever i år 6 och lärare på tre skolor. Lärarna undervisar på följande nivåer: förskola, fritidshem, år 3, och år 9. De resultat som framkommit är att lärare och elever gemensamt upplever att kunskaper om utomhuspedagogik är av största vikt. Samt att kunskapsinlärningen av utomhuspedagogik underlättas i autentisk miljö.

  Sökord: Utomhuspedagogik, biologisk mångfald, hållbart samhälle.

 • 152.
  Abrahamsson, Britt-Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Norberg, Eva-Britt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hur lärandekontraktet används som examination i olika kurser2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 4-5Conference paper (Other academic)
 • 153.
  Abrahamsson, Christian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  Den nya godtrosförvärvslagen: en introduktion av dess syfte och innebörd2003Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån olika former av riksdagstryck beskriver uppsatsen den nya godtrosförvärvslagen som trädde i kraft den 1 juli 2003. Uppsatsen försöker förklara hur godtrosförvärvslagen ser ut och vad som kan väntas hända utav den. Den nya lagstiftningen är en modifiering av tidigare lag och innebär kortfattat att ursprunglig ägare i vissa fall inte behöver betala någon lösen för att få tillbaka ”sin” egendom som annan förvärvat i god tro. Den nya godtrosförvärvslagen grundar sig på två olika former av äganderättsprinciper, dels på den så kallade extinktionspricipen som reglerar äganderätt av egendom på så sätt att den godtroende förvärvaren blir ägare till förvärvad egendomen och dels på den så kallade vindikationsprincipen, som tvärtemot vad extinktionsprincipen säger, ger den ursprunglig ägaren en kvarhållande äganderätt - trots förvärvarens goda tro. Vad som avgör om extinktionsprincipen eller vindikationsprincipen skall gälla för en viss situation avgörs utifrån det sätt som egendomen en gång kommit bort från den ursprunglig ägarens besittning. Genom att införa vindikationsprincipen i godtrosförvärvslagen hoppas lagstiftaren uppnå två effekter, dels att minska efterfrågan av stulna varor och därigenom minska handeln med dem. Genom en minskad handel med stulna varor hoppas lagstiftaren även på att närliggande brottslighet ska minska. En andra förhoppning med förändringen i godtrosförvärvslagen är att vindikationsprincipens införande i godtrosförvärvslagen ska möta en bredare acceptans hos allmänheten. Den nya delen i godtrosförvärvslagen eftersträvar att ge ursprunglig ägare ett bättre skydd av sin egendom och vidare att underlätta situationen för en bestulen individ då egendomen på ett eller annat sätt återfunnits. Att lämna ut beslag till målsägande ska i framtiden gå fortare – är det tänkt.

 • 154.
  Abrahamsson, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  Gasa eller bromsa?: En studie om bilförarens hastighetsval och effekten av höjda böter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 155.
  Abrahamsson, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Locked in or true love: Branding among banks: A qualitative study of technologies, brand equity, switching barriers, choice criteria and future strategies in the context of retail banking2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to increase the knowledge about technology based services affection of the ability of retail banks to build customer based brand equity among students.

  Design/methodology/approach – A conceptual model has been developed from theories regarding customer based brand equity, switching barriers and choice criteria. Based on this conceptual model, seven in depth interviews including several brand elicitation techniques were conducted.

  Findings – The findings show that students perceive the target banks to be rather similar, especially regarding technologies. In addition, the students are satisfied with their bank, however; the technology based services have difficulties in creating true customer based brand equity. Behind this difficulties are the special character of financial service combined with the student role. Together, these results suggest that the banks need to do something besides the actual services in order to build customer based brand equity and keep the customers for a long term relationship. These strategies must be developed and implemented carefully in order to keep the current image of credibility.

  Research limitations/implications – The paper has not included comprehensive eliciting techniques and this must be taken into account when reflecting about unconscious brand associations. 

  Practical implications – The findings include good insights and advices that bank managers can use to create meaningful differentiations in the future and attract and keep students as customers for a long time. 

  Originality/value - The paper combines customer based brand equity with switching barriers, which give valuable insights to both banks and researchers. Moreover, the time period of the study related to the technological innovation provides the brand equity research in the financial sector with updated knowledge.

 • 156.
  Abrahamsson, David
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Norberg, Nathalie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Från kontanter och människor till kort och bankomater: En studie om hur avskaffandet av manuell kontanthantering påverkar bankernas tjänstekvalité2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige förändras allt mer mot ett kontantlöst samhälle och det kontanta betalningsalternativet har försvunnit på bussar, parkeringsautomater och offentliga toaletter. Anmärkningsvärt är att förändringen även nått banksektorn, en sektor starkt förknippad med kontanter. Kunderna hos dessa banker blir därmed tvungna att använda Self Service Technologies (SST:s) i form av automater för att uträtta sina kontantärenden. Samtidigt som bankkundernas valmöjlighet minskar så går Handelsbanken  mot strömmen och fortsätter erbjuda manuell kontanthantering på sina kontor.

   

  En undersökning gjord av Svenskt Kvalitetsindex visade att bankernas kundnöjdhet (tjänstekvalité) har försämrats på grund av förändringen. För att mäta tjänstekvalitén hos de olika tjänsterna kan man dela upp dessa i mindre beståndsdelar, dimensioner, vilka är olika för SST:s och traditionella tjänster. Vår promblematisering ledde därmed till följande frågeställning:

   

  Vilka dimensioner i tjänstekvalitén, sett utifrån SST- och traditionella tjänster, ger förklaringar till bankernas försämrade tjänstekvalité?

   

  Huvudsyftet med studien var främst att kartlägga vilka dimensioner som förklarar bankernas försämrade tjänstekvalité. Utifrån detta ville vi även bidra med praktiska råd till bankerna för att förbättra tjänsterna och således förbättra kundernas upplevda tjänstekvalité. Dessutom ville vi studera om det finns skillnader mellan äldre och yngre kunder angående deras åskter kring de två olika kontanthanteringstjänsterna. Vi ville även kartlägga skillnader mellan kundernas ålder, teknologiska mognadsgrad och behov av mänsklig interaktion.

   

  Studien genomfördes genom en enkätundersökning på bankkunder i ålder 18-85 år bosatta i  Umeå kommun. Studien använde sig av ett kvoturval bestående av tre kvoter:  åldersgrupp 18-35, åldersgrupp 36-59 och åldersgrupp 60-85. Insamlat material sammanställdes i en importance-performance analys och användes vid hypotesprövningar.

   

  Vår studie visade att dimensionerna säkerhet och användarvänlighet för SST:s kan förklara bankernas försämrade tjänstekvalité. Främst uppfattar de äldre kunderna att uttagsautomaternas säkerhet är bristfällig. Samtidigt kan detta även förklaras av att kundernas valmöjligheter minskat och att vissa kunder blivit så nöjda med tjänsten manuell kontanthantering att de blir missnöjda i och med förändringen.

   

  Vår förhoppning är att bankerna skall använda de praktiska råden och där igenom förbättra tjänstekvalitén. Vårt teoretiska bidrag är främst att ge en ökad kunskap rörande SST:s dimensioner och skillnader i åldergrupperna.

 • 157.
  Abrahamsson, Ellinor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Säll, Marielle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter inom hemsjukvård i glesbygd: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: Sveriges befolkning blir äldre och andelen med beviljade hemsjukvårdsinsatser ökar. Troligtvis kommer mer hälso- och sjukvårdsinsatser att utföras av distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård istället för på sjukhus i framtiden. Kraven kommer därmed att öka på distriktssköterskan i hemsjukvården och detta kan i synnerhet gälla i glesbygd där tillgänglighet till hälso- och sjukvård redan är begränsad. Motiv: Det går att se en brist på kunskap gällande distriktssköterskor och hemsjukvård. Det finns dessutom få studier som riktar sig till distriktssköterskor som vårdar patienter i glesbygd.

  Syfte: Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors upplevelse av att vårda patienter inom kommunal hemsjukvård i glesbygd.

  Metod: En kvalitativ studie där 11 distriktssköterskor inom hemsjukvården i en glesbygdskommun i norra Sverige deltog. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i 13 subkategorier, vilket mynnade ut i fyra kategorier: Familjära möten i hemmet gynnar alla, trivsam & utmanande arbetsmiljö, omväxlande vårdbehov sätter distriktssköterskan på prov och kollegor & resurser - alla är viktiga.

  Diskussion: Virginia Hendersons omvårdnadsteori diskuterades i resultatet angående främjandet av patientens oberoende samt autonomi. Dessutom diskuterades teknikens möjligheter i glesbygd och hur läkarbristen försvårade för distriktssköterskan, detta jämfördes med andra studier.

  Konklusion: För att kunna bedriva en bra hemsjukvård i glesbygd behövs det satsas på en mer utvecklad telemedicin och en större andel fasta läkare, för en trygg och jämlik hemsjukvård - dygnet runt - även i glesbygd.

 • 158.
  Abrahamsson, Erik
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Värmeöverföring från smälta till vattenkyld tapputrustning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work is done on behalf of Boliden Mineral AB at Rönnskärsverken.

  Kopparhyttan is an electric copper furnace for melting of copper concentrates and secondary materials in the form of ashes, metal scrap, crushed matte, slag and sludge.

  Depending on how the input material varies, the chemical composition of the melt will vary as well. Variations in the chemical composition of the melt also imply that the physical properties of the melt vary and the heat transfer between melt and tap block.

  A high heat load on the tap block during tapping of matte, results in increased wear and severe erosion of the tap channel and therefore the need of an understanding of the underlying causes to prevent and if possible avoid the high heat load.

  The completed analysis shows that a high heat load on the tap equipment mainly is associated with the copper content. A lower copper content leads to the melting point is lowered and also reduces the viscosity, leading to an increased mass flow. The increased heat load thus indicate an increased mass flow in combination with a reduced melting point, which means that the freezing of an erosion protective coating of matte on the inside of tapping channel walls becomes more difficult and thus increases the erosion on the tap equipment. Sulphur deficit, which is calculated from a chemical analysis of matte, showed no correlation to a high heat load and no connection between the sulfur deficit and the erosion of the tap equipment were successfully concluded.

  Measures proposed to reduce the wear on the tap equipment are increasing the flow of cooling water and a possible reduction of the tap channel diameter.

 • 159.
  Abrahamsson, Evelin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ungdomsinflytande i Örnsköldsviks kommun: En tematisk analys om ungas möjlighet till ökat inflytande i Örnsköldsvik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on three focus group interviews with minors living in Örnsköldsviks municipality. The aim is to investigate what minor individuals want to gain more influence in that concerns their citizenship rights. It also aims to investigate what obstacles there is in their surroundings that prevent them from influencing it. I have conducted semi-structured interviews with the focus groups. The theoretical framework consist of T.H Marshalls theories about citizenship, with the division of civil, political and social rights. Important theoretical conclusions from Tom Bottomore and Rut Lister theories about different group’s substantial opportunities to use their rights in their citizenship has also been used. The conclusion is that the minors living in Örnsköldsvik want to get more influence on their school, places to meet and the opportunity to create a culture place for them to practice music and other culture. The minors experience several obstacles to being able to gain real influence on their citizenship rights. Their young age was one explanation, but there are also laws and rules that prevent them from participating and gaining influenceof their rights in their citizenship

 • 160.
  Abrahamsson, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Alla är vi Charlie?: En diskursanalys av kampanjen #JeSuisCharlie på Twitter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har haft som mål att skapa förståelse för hur hashtagkampanjen #JeSuisCharlie komatt användas på den sociala medieplattformen Twitter efter attacken mot satirtidskriften CharlieHebdo i Paris, den 7 januari 2015. Med kritisk diskursanalys som metod har vi sökt studera påvilka sätt vissa twittrare använde sig av kampanjen och hur de identifierade sig med Charlie.Charlie Hebdo kom för vissa twittrare att bli en symbol för det fria ordet, men det fanns även desom inte ville ställa sig bakom Charlie Hebdos budskap. Vi har därför också sökt analysera detavståndstagande som formulerades mot kampanjen bland vissa twittrare. Detta till följd av dereflektioner som uppstod över att så många valde att identifiera sig med en tidning som tidigarekritiserats för att vara islamofobisk. Analysen visar hur #JeSuisCharlie därmed kom att bli entvetydig och komplex symbol för yttrandefrihet, som också bidrog till att reproducerakonfliktlinjer mellan det demokratiska ”Väst” och de muslimska ”Andra”.

 • 161.
  Abrahamsson, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Risén, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiskt resonemang i mötet med unga vuxna med autism2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Abrahamsson, Jan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Beyond Going Global: Essays on business development of International New Ventures past early internationalization2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The notion of International New Ventures, or INVs, emerged in academia in the early-to-mid 1990s and generally refers to entrepreneurial firms that tend to internationalize very early in their life-cycle, and whose expansion into foreign markets occurs much more quickly than predicted by earlier theories of the incremental internationalization process. Previous literature proposes effective networking with market partners and, more recently, internationally viable business model among key distinguishing features of INVs that allow for such early and rapid entry into international markets. Nevertheless, little is yet known regarding how these younger firms develop over time and how they could sustain international growth. With the purpose of filling this gap, this doctoral dissertation scrutinizes business models and business model innovation of INVs beyond their early internationalization, with a particular emphasis on INVs’ external relationships configurations.

   

  The dissertation consists of four self-contained essays that represent a methodological mixture of qualitative and quantitative approaches and incorporate longitudinal case studies, surveys and register-based data encompassing nine years of Swedish INVs’ development. The findings highlight the importance of the business model as an initial market entry tool, and of business model innovation as a potential growth vehicle over time. Findings also display that INVs work with a broader range of external partners compared to other firms for innovative purposes, and that INVs have different business model innovation patterns compared to other types of internationalized firms. Moreover, INVs focus more heavily on value capture innovations in their business models as they mature and seek to obtain a more centralized position in their industry ecosystem by re-configuring the parameters of existing external relationships or developing new ones.

   

  Overall, this dissertation contributes to the international entrepreneurship and business model literature by explicating how maturing INVs need to operate under different business model configurations as compared to emerging INVs, as the original business model might lack scalability after a certain point in time. Furthermore, the dissertation suggests how INVs can pursue a dynamic business model approach and utilize dynamic capabilities to design business models that put the focal firm more in control of the surrounding ecosystem, and reduce constraints that can limit the value capturing potential and thus the growth and development of INVs.

 • 163.
  Abrahamsson, Jan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The Dynamic Relationships of INVs and its Business Model Implications2014Conference paper (Refereed)
 • 164.
  Abrahamsson, Jan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The Dynamic Relationships of INVs and their Business Model ImplicationsManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Addressing International New Venture development over time and acknowledging INVs’ high degree of reliance on external relationships coupled with limited business model control, this study explores the interplay of INVs’ reconfiguration of relationship patterns and business model innovation over time. The study builds upon longitudinal case studies of three Swedish INVs beyond early internationalization stage, conducted over a period of four years. The results indicate that maturing INVs strive towards eco-system centrality to increase business model control and to capture more value from their business model portfolio. This study also suggests that coopetitive business model configurations could impair growth of maturing INVs and that engaging with new external partners could yield a more dynamic business model portfolio and expand INV’s international presence

 • 165.
  Abrahamsson, Jan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Business model innovation of International New Ventures: an empirical study in a Swedish context2019In: Journal of International Entrepreneurship, ISSN 1570-7385, E-ISSN 1573-7349, Vol. 17, no 1, p. 75-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Business model innovation (BMI) is receiving increased academic attention as a tool for gaining new or retaining existing firms' competitive advantages. This paper investigates value delivery and value capture dimensions of BMI utilized by international new ventures (INVs) and shows how this category of firms differs from other internationalized firms in Sweden. Our findings indicate that INVs tend to innovate value delivery and value capture dimensions in the form of sales channels and logistical methods more frequently than other internationalized firms and reconfigure their external relationships more intensively as well. By utilizing longitudinal data, we show that these aspects continue to differentiate INVs and constitute a unique characteristic of INVs over time. Hence, this study enhances the academic debate on business models of INVs as well as on their long-term development past early internationalization efforts. From a managerial perspective, the study highlights where to focus BMI initiatives for sustained international presence and growth.

 • 166.
  Abrahamsson, Jan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Continuing corporate growth and inter-organizational collaboration of international new ventures in Sweden2015In: Innovation and entrepreneurship in the global economy: knowledge, technology and internationalization / [ed] Charlie Karlsson, Urban Gråsjö and Sofie Wixe, Edward Elgar Publishing , 2015, p. 89-116Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we examine the scope and pattern of innovation cooperation of international new ventures (INVs) of different age, size and formation type. Using longitudinal micro-matched database and Swedish Community Innovation Survey results for the years 1998–2009, we show that INVs are more likely to be involved in international cooperation than other firms, and that INVs are also more likely to have a broader scope of international partnerships in terms of number of partners and geographic location of these partners. We further show how age of a firm that originated as an INV and its formation type – greenfield, spin-off or merger – affect patterns of international cooperation for innovation.

 • 167.
  Abrahamsson, Jan Tony
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Continuing corporate growth andinter-organizational collaboration of international new ventures in Sweden2013Conference paper (Refereed)
 • 168.
  Abrahamsson, Jan Tony
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vladimir, Vanyushyn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Organizational practices and dynamic capabilities of international new ventures: Evidence from Sweden 2000-20092013Conference paper (Refereed)
 • 169. Abrahamsson, Jan
  et al.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Organisational innovativeness of international new ventures: evidence from Swedish firms2019In: European Journal of International Management, ISSN 1751-6757, E-ISSN 1751-6765, Vol. 13, no 4, p. 479-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper scrutinises how and for what purpose international new ventures (INVs), of various formation types and at different development stages, innovate organisational structures and routines in comparison to other internationally active firms in Sweden. We show that INVs place more emphasis on reorganising their external relationships and primarily aim their reorganisation efforts at furthering their ability to enhance innovative output. Coupled with the fact that INVs report higher rates of new-to-market innovations than other internationalised firms, we conclude that INVs retain their innovative focus over time and, irrespective of their formation type, continuously advance their networking capabilities. We propose that dynamic innovation-advancing relational capability is a characteristic that is unique to the INVs as a group of firms.

 • 170.
  Abrahamsson, Jan
  et al.
  Stamford International University, Bangkok.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Organizational Innovativeness of International New Ventures: Evidence from Swedish Firms2019In: European Journal of International Management, ISSN 1751-6757, E-ISSN 1751-6765, Vol. 13, no 4, p. 479-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper scrutinizes how and for what purposeinternational new ventures (INVs), of various formation types and at different developmentstages, innovate organizational structures and routines in comparison to otherinternationally active firms in Sweden. We show that INVs place more emphasison reorganizing their external relationships and primarily aim theirreorganization efforts at furthering their ability to enhance innovativeoutput. Coupled with the fact that INV report higher rate of new-to-marketinnovations than other internationalized firms, we conclude that INVs retaintheir innovative focus over time and, irrespective of their formation type,continuously advance their networking capabilities. We propose that dynamicinnovation-advancing relational capability as a characteristic that is uniqueto the INVs as a group of firms.

 • 171.
  Abrahamsson, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Dahlström, Andreas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Essentiella förändringar av revisionsberättelsen?: En kvantitativ studie som undersöker attityder till de kommande förändringarna i revisionsberättelsen.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under en längre tid har diskussioner förts huruvida en förändring behövs inom revisionsbranschen med ändring av revisorns arbetsuppgifter och den tillhörande revisionsberättelsen. Dessa diskussioner har lett till förändringar i form av förordningar från EU samt att förändringar i ISA standarder från IFAC har utformats gällande bland annat revisionsberättelsen. Dessa kommer främst påverka börsnoterade företag genom den nya ISA standarden 701 gällande ”Key Audit Matters” men även onoterade företag kommer påverkas genom tillägg i övriga ISAs. Förändringarna på internationell nivå har stått som grund för FARs förändringar av svenska lagar och rekommendationer för hur revisionsberättelsen ska utformas samt vilken information den skall förmedla till företagets intressenter. Dessa förändringar är vad vi i denna studie kommer att undersöka.

  Vi undersöker huruvida förändringarna kommer leda till en bättre revisionsberättelse, både enligt revisorer och intressenter till det granskade företaget, närmare bestämt företagsrådgivare anställd på bank och investeringsrådgivare, samt om dessa förändringar antas leda till ett minskat förväntningsgap i revisionsbranschen som helhet. Studien utförs med en kvantitativ metod genom en enkätundersökning som sänds ut till urvalet med frågor om respondenternas åsikter kring förändringarna i revisionsberättelsen som snart träder i kraft samt frågor med syfte att utreda huruvida förändringarna antas minska förväntningsgapet. Totalt erhölls 54 fullständigt besvarade enkäter från revisorer samt 57 fullständigt besvarade enkäter från rådgivare. Dessa svar kopplas sedan med utvalda teorier i form av agentteorin och förväntningsgapet samt med tidigare studier inom området.

  Studiens problemformulering lyder; Anser revisorer samt företags- och investeringsrådgivare att de kommande förändringarna i revisionsberättelsen genererar ett ökat informationsvärde samt minskar förväntningsgapet? Resultatet studien gav visade att både revisorer och rådgivare anser att förändringarna i revisionsberättelsen är positiva och kommer att leda till ett ökat informationsinnehåll i berättelsen. Vi kunde även utläsa att längden på respondenternas arbetslivserfarenhet var den främst förklarande variabeln till attityder mot förändringarna med ett resultat som visade att revisorer med kortare arbetslivserfarenhet och rådgivare med längre arbetslivserfarenhet såg mer positivt på förändringarna. Indikationer erhölls även på att förväntningsgapet antas minskas i framtiden i och med förändringarna i revisionsberättelsen då rådgivares förväntningar på revisorer idag överstiger dess faktiska arbetsuppgiften men att förändringarna revisionsberättelsen genomgår får intressenters förväntningar att närma sig vad revisorns faktiska arbetsuppgift är. 

 • 172.
  Abrahamsson, Joakim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Lifbom, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Ordförståelse hos äldre vuxna: En valideringsstudie av två test för ordförståelse2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ability to measure vocabulary is important both in research and clinical settings. This paper has three purposes. The first is to study the psychometric properties of two newly developed parallel tests of vocabulary in a group of old adults. The second purpose of this paper is to investigate age differences in vocabulary. The third purpose is to examine whether the correlations between cognitive abilities grow as a function of increasing age. The present study has used data from a total of 440 participants, of whom 222 have completed Ordprovet A and 218 have completed Ordprovet B. The results of the study have shown that Ordprovet A and B have satisfactory psychometric properties with respect to internal consistency as well as construct and criterion validity. However, the tests seem to suffer from a ceiling effect within this older sample. The results have shown no evidence of age differences in vocabulary or increasing correlations between cognitive abilities as a function of age. This study states that Ordprovet A and B are promising instruments for measuring vocabulary. However, some minor changes could improve the tests further.

 • 173.
  Abrahamsson, Joel
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  "Vi vinner rättvist": En studie i lokala sportjournalisters hantering av de journalistiska yrkesidealen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden sports journalism has been critisised among many for lacking professionalism and sports journalists have been accused of being both restricted and biased. Especially in local sports journalism the issue is said to be evenmore prominent.Through a qualitative discourse analysis the main purpose of this essay is to study the standard of objectivity in swedish local sports journalism.Thirty two randomly selected articles written in ten local newspapers after ten games in swedish footballs top divison Allsvenskan were read and analyzed during the study. In relation to the profesional ideals of journalism some major themes of shortcomings were discovered and categorized. The most significant was the lack of hearing both sides. The reporting was very one-sided in a way that most of the time favored the local team. From an objective view questionable reporting was also found when it came to the inclusion and exclusion of certain in-game situations but also in what surrounding circumstances the journalists chose to aim their focus on. Uncertaincies were likewise exposed in the amount of personal opinions being shown by the author.

 • 174.
  Abrahamsson, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Sjöberg, Robin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv: Att skapa beslutsunderlag baserat på medborgarärendens lämplighet för olika kommunikationskanaler2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Citizens’ interaction with governments is an area with unique implications for channel management. Governments need to take the citizens perspective into further consideration in order to be successful in delivering high-quality e-services. This paper aims to determine if a categorization of citizen-initiated contacts from a citizen-centric perspective can be a valuable basis for decisions regarding e-service development. The study consisted of three steps. The first step was an examination of the existing related literature, which resulted in the uncovering of the most important aspects of citizens channel choice. The second step consisted of an elaboration of a classification based on perceived task characteristics and a subsequent matching of the categories to desirable channel characteristics. The third and final step consisted of an application of the proposed categorization on a content management system containing all citizen-initiated contacts in a Swedish municipality. The application indicated that the proposed categorization could possibly be used to guide investments in e-services towards a channel-appropriate direction.

 • 175.
  Abrahamsson, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Larsson, Madeleine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Supramaximala cykelsprintintervaller - hur påverkas autonom kontroll?: En gruppträningsintervention för äldre2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Fysisk inaktivitet är vanligt, och många äldre uppnår inte WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet, vilket kan leda till ohälsa. Fysisk aktivitet har positiv hälsopåverkan på autonoma nervsystemet, ANS, vilket kan återspeglas i hög hjärtfrekvensvariabilitet, HRV. Högintensiv intervallträning, HIT, är tidseffektivt och har påvisats påverka HRV och autonom kontroll.

  Syfte: Syftet med studien är att i) undersöka hur autonom funktion hos äldre, mätt som hjärtfrekvensvariabilitet i vila samt hjärtfrekvens under aktivitet, påverkas av högintensiv intervallträning ,HIT, i form av extremt korta cykelsprintintervaller, samt ii) undersöka genomförbarheten av självständiga mätningar av autonom funktion i hemmet.

  Metod: Åtta friska, fysiskt aktiva forskningspersoner, 65-75 år, genomförde modifierat Borgs Cycle Strength test och modifierat submaximalt Åstrandstest för att estimera maximal aerob och anaerob förmåga. Sju forskningspersoner (ett bortfall) genomförde en gruppträningsintervention av 6-sekunders HIT-intervaller. Självständiga HRV-mätningar genomfördes med pulsklocka, fyra ggr/vecka, under fem veckor. HRV, mätt i rMSSD,  samt hjärtfrekvens under uppvärmning och nedvarvning analyserades hos tre forskningspersoner i en single-subject-analys. Genomförbarheten av HRV-mätningarna studerades.

  Resultat: Positiv påverkan på autonom kontroll, mätt i Root Mean Square of Successive Differences, rMSSD,, påvisades med statistik signifikans hos två av tre forskningspersoner, a=0,05. Hjärtfrekvens under uppvärmning och nedvarvning, HRex, var lägre under nedvarvning vid sista träningstillfället än det första hos alla forskningspersoner. HRex under uppvärmning minskade från första till sista träningstillfället för en forskningsperson, och var densamma för två forskningspersoner. Genomförbarhetsundersökningen resulterade i 20/20 insamlade mätpunkter för HRV.

  Konklusion: HIT tycks ha positiv påverkan på autonom kontroll, i form av ökad HRV, hos friska, fysiskt aktiva äldre personer. Det är möjligt för äldre personer att självständigt mäta HRV med pulsklocka i hemmet.

 • 176. Abrahamsson, Jonas
  et al.
  Clausen, Niels
  Gustafsson, Göran
  Hovi, Liisa
  Jonmundsson, Gudmundur
  Zeller, Bernward
  Forestier, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Clinical Sciences, Paediatrics.
  Heldrup, Jesper
  Hasle, Henrik
  Improved outcome after relapse in children with acute myeloid leukaemia.2007In: British journal of haematology, ISSN 0007-1048, Vol. 136, no 2, p. 229-236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Nordic Society for Paediatric Haematology and Oncology paediatric study acute myeloid leukaemia (AML) 93, event-free survival was 50% and overall survival was 66%, indicating that many patients were cured following relapse. Factors influencing outcome in children with relapsed AML were investigated. The study included all 146 children in the Nordic countries diagnosed with AML between 1988 and 2003, who relapsed. Data on disease characteristics and relapse treatment were related to outcome. Sixty-six percentage achieved remission with survival after relapse (5 years) 34 +/- 4%. Of 122 patients who received re-induction therapy, 77% entered remission with 40 +/- 5% survival. Remission rates were similar for different re-induction regimens but fludarabine, cytarabine, granulocyte colony-stimulating factor-based therapy had low treatment-related mortality. Prognostic factors for survival were duration of first complete remission (CR1) and stem cell transplantation (SCT) in CR1. In early relapse (<1 year in CR1), survival was 21 +/- 5% compared with 48 +/- 6% in late relapse. For children receiving re-induction therapy, survival in early relapse was 29 +/- 6% and 51 +/- 6% in late. Patients treated in CR1 with SCT, autologous SCT or chemotherapy had a survival of 18 +/- 9, 5 +/- 5 and 41 +/- 5%, respectively. Survival was 62 +/- 6% in 64 children given SCT as part of their relapse therapy. A significant proportion of children with relapsed AML can be cured, even those with early relapse. Children who receive re-induction therapy, enter remission and proceed to SCT can achieve a cure rate of 60%.

 • 177. Abrahamsson, Jonas
  et al.
  Forestier, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Paediatrics.
  Heldrup, Jesper
  Jahnukainen, Kirsi
  Jónsson, Olafur G
  Lausen, Birgitte
  Palle, Josefine
  Zeller, Bernward
  Hasle, Henrik
  Response-guided induction therapy in pediatric acute myeloid leukemia with excellent remission rate2011In: Journal of Clinical Oncology, ISSN 0732-183X, E-ISSN 1527-7755, Vol. 29, no 3, p. 310-315Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The NOPHO-AML 2004 induction strategy gives an excellent remission rate with low toxic mortality in an unselected population. Outcome is worse in patients with intermediate response but may be improved by intensifying consolidation in this group using SCT.

 • 178.
  Abrahamsson, Karolina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, Biomedical Laboratory Science.
  Detektion av herpesvirus i hjärnvävnad med q-PCR: Utvärdering av KAPA Express Extract kit och KAPA PROBE FORCE q-PCR kit2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 179.
  Abrahamsson, Lillemor
  et al.
  Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.
  Hörnell, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Ekblad, Jenny
  FoU Malmö stad, Malmö.
  Nutrition under livscykeln2013In: Näringslära för högskolan: från grundläggande till avancerad nutrition / [ed] Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd, Stockholm: Liber, 2013, 6, p. 379-403Chapter in book (Other academic)
 • 180.
  Abrahamsson, Linnéa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Ljungdahl Ristare, Martin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Att vara man i ett kvinnodominerat yrke: Manliga vårdares upplevelser av att bemöta kvinnor i situationer som kan upplevas intima och de hanteringsstrategier som används2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Throughout history, the healthcare has been dominated primarily by female caregivers. There are areas for men in nursing which can be considered as taboo. These areas can often be related to intimate care of the opposite sex. Men do primarily work in technical positions in healthcare, for example as a radiographer. At present there is a knowledge gap regarding male radiographers’ intimate care of the opposite sex.

  Aim: Illuminate male caregivers' experiences of dealing with women in situations that can be experienced intimate in Western culture, and management strategies used.

  Method: Nine quality controlled qualitative studies were used in the result. These studies have been analysed by means of qualitative content analysis. The outcome resulted in two domains divided into three categories each, illuminating the experiences and handling strategies for how male caregivers perform and experiences giving intimate care to female patients.

  Results: Male caregivers’ express concern about sexual charges. They also experience prejudice and feel placed in stereotypical compartments that may affect their work with intimate care. To protect themselves they use methods such as communication, breaking the ice or taking help of female colleagues. Several male caregivers describe shortcomings in their education to learn how to handle intimate care.

  Conclusion: Further research is needed in the field of gender in healthcare and radiography linked to the male caregivers’ perspective of providing care. 

 • 181.
  Abrahamsson, Marléne
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Viklund, Mikael
  Personers upplevelse av att leva med diabetesfotsår: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Peoples experience of living with diabetic foot ulcers

  Abstract

  Background: Foot ulcers related to diabetes is a global problem. These ulcers can be difficult to heal and very painful for the affected person. Risk for infections and amputations are high. Diabetic foot ulcers can change the affected person’s life world.

  Aim: The purpose of the literature study was to illustrate people's experiences of living with diabetic foot ulcers.

  Method: A literature study based on twelve articles with qualitative approach. The results from respective article has been reviewed, analyzed and compiled. The databases that were used was CINAHL, PubMed, MEDLINE och PsycINFO.

  Result: The analyze resulted in two categories and a total of five subcategories. The categories were: Lost autonomy and Emotional suffering.

  Conclusion: The experience of living with diabetic foot ulcers varies between individuals, but common to many is that they suffer in different ways and that the quality of life deteriorate. The nurse can be a cause of the suffering, but also a hopeful mainstay. To provide person-centered care and see the whole individual is a prerequisite for good nursing care.

  Keywords: Diabetic foot ulcers, experience, suffering.

 • 182.
  Abrahamsson, Mathilda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  LUSTFYLLT LÄRANDE MED LÄRPLATTA: En kvalitativ studie om lärplattan som digitalt läroverktyg i förskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft som syfte att bidra med nya kunskaper om hur lärplattan används av barn och pedagoger i förskolan, samt att undersöka pedagogers syn på lärplattan. För att göra detta så har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Fyra pedagoger verksamma i förskolan har intervjuats. Resultaten har analyserats med meningskoncentrering och visar på att lärplattan kan och används på flertalet olika sätt tillsammans med barn och kreativa pedagoger. Resultatet har också visat att pedagogerna har uttryckt farhågor och svårigheter med lärplattan som skärmtid och möten med skadligt innehåll. Slutligen har också pedagogens roll i barnets möte med lärplattan undersökts och där har det visat sig att pedagogerna kan och, i informanternas tycke, bör spela en stor roll.

 • 183.
  Abrahamsson, Matilda
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Metoder för utredning av inomhusmiljö: En studie inom hälsoskyddet med delsyfte att utföra dammätningar i skolor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Methods for inspection of the indoor environment – a study within health protection where a part of the aim is to perform measurements of dust in schools

  In Sweden the communities are responsible for the health protection in many agencies. The control of the indoor environment can be done in different ways and with different means. The aim of this report was to study in which way the inspectors made this kind of inspections and if there was anything in their approach that could be developed. A part of the aim of the report was to study how fast a clean surface in a school become dusty. Interviewes with healthinspectors in Uppsala, Håbo and Tierp was made. Together with them also some inspections were performed. To get a larger view of methods to investigate the indoor environment some inspections of schools and dwellings were done with an employee at the unit of Arbets- och miljömedicin at the University Hospital in Uppsala. The dust study was performed at two schools in Knivsta. The results were that the inspectors had well developed methods for assessings of the indoor environment. The approach differed in some matters between the larger and the smaller communities. Regardless of the size of the communities the inspectors rarely used instruments as a tool for the inspections. The communication and agreement between the inspectors was also shown as an important part in their work. In general the inspectors felt secure in their role and to make decisions. It appeared some shortcomings in the general advice and guidelines from the national board of health and welfare, which is the national supervisory authority that shall guide inspection of health protection. For example there was shown a lack in the guidelines regarding cleaning in schools and kindergardens. The study of dust in schools showed that there was more dust after five days than after one day.

 • 184.
  Abrahamsson, Mattias
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Elkvalitet på ett industrinät2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En tung industri har oftast utrustning installerad som kan bidra till övertoner på ett elnät. Samtidigt är oftast elnäten starka inom dessa industrier vilket ska bidra till att reducera spänningsövertonerna som går att finna på respektive fas.Studien har arbetat med de villkor och föreskrifter som gäller både för en ansluten elanläggning till Vattenfalls elnät, men även hur en elkvalitetsmätning ska genomföras och vilka krav som behöver uppfyllas.Åkers Sweden AB, där studien har ägt rum, har induktionsugnar för smältning av metaller. Det förekommer olika tekniska lösningar samt 3 olika fabrikat. Mätningar har genomförts på samtliga dessa fabrikat för att kontrollera om någon av dessa urskiljer sig gentemot de övriga.Genomförda mätningar indikerar att spänningsövertoner förekommer men inte i sådan utsträckning att man inte uppfyller gällande regelverk. Det finns dock anledning till att fortsätta arbetet och utöka mätningarna till övriga objekt inom företaget som inte har ingått i denna studie.Företaget har ett effektabonnemang och en kontroll av detta med avseende på nu gällande effekt och förbrukning under 2015 har genomförts för att kunna ge förslag på eventuella förändringar. Eftersom företaget har ungefär samma produktionsvolym 2016 som 2015 finns anledning till att se över nu gällande avtal för att kunna erhålla en kostnadsreducering.En enkät har skickats ut till samtliga anställda inom företaget med syfte att både upplysa de anställda om vilka kvalitetsproblem som kan förekomma inom ett elnät, men även få en återkoppling på hur de anställda upplever nuvarande situation. Enkäten fick låg svarsfrekvens men svaren som inkom indikerade att de anställda upplever att företaget har en god elkvalitet.

 • 185.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Almarlind, Pia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Bergqvist, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Lundgren, Christer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolan årskurs 102012In: Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, Stockholm: Skolverket , 2012, , p. 28-43p. 28-43Chapter in book (Other academic)
 • 186.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Almarlind, Pia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Bergqvist, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Lundgren, Christer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Ämnesproven i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 årskurs 9, 2013: Biologi, fysik och kemi, årskurs 9, vårterminen 20132013Report (Other academic)
 • 187.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Almarlind, Pia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Bergqvist, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Lundgren, Christer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Ämnesprovet i NO: biologi, fysik och kemi2013In: Ämnesproven 2012 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 / [ed] Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2013, , p. 32-44p. 32-44Chapter in book (Other academic)
 • 188.
  Abrahamsson, Mikael
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  Helgesson, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  Överskottsinformation: En reglering efter 30 års utredande2005Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De brottsbekämpande myndigheterna har idag möjlighet att använda sig avhemliga tvångsmedel. Med hemliga tvångsmedel menas hemlig telefonavlyssning,hemlig telefonövervakning och hemlig kameraövervakning. I de sammanhangenkan uppgifter om brott som inte har samband med tvångsmedelsbeslutet kommatill kännedom. Sådana uppgifter kallas för överskottsinformation. Nu villregeringen reglera om användningen av överskottsinformation i lag.Syftet med denna rapport är att utreda svårigheterna i en reglering av sådaninformation. Några av frågorna som har behandlats i rapporten är,integritetsproblematiken och risken för missbruk.Vår utgångspunkt i arbetet har varit Ds 2003:13 som initierade lagförslaget. Vi harockså fördjupat oss i tidigare utredningar såsom SOU:s, propositioner ochremissvar.Idag finns det indirekt reglerat hur överskottsinformation ska användas genomrättegångsbalken och polislagen. Med respekt för den personliga integriteten hardock informationen ofta använts restriktivt. Människan ska enligt grundlagen ochEuropa konventionen vara skyddad mot sådana intrång som ett tvångsmedelinnebär. Om sådana intrång ändå görs, ska det göras med stöd i lag. Efter deutredningar som gjorts i integritetsfrågan har man funnit att den aspekten inte ärett skäl till att förbjuda användningen av överskottsinformation. Ett annatargument för att förbjuda användningen av överskottsinformation har varit riskenför missbruk. Att polis och åklagare skulle gå utanför sina befogenheter har dockav utredarna endast ansetts vara teoretisk. Fri bevisprövning och bevisvärdering ären lagstadgad och viktig princip i det svenska rättsväsendet. Förslaget i Ds2003:13 innebar en bevisförbudsregel och stred mot den principen. I efterföljandeproposition justerades förslaget och ett förundersökningsförbud infördes istället.De argument som framförts som skäl för en reglering är hållbara men inte direktnödvändiga. I de utredningar som har gjorts har argumenten inte spelat någonavgörande roll. Vi har egentligen endast funnit två skäl till ett lagförslag.Det första är att överskottsinformation måste vara reglerat för att de nya förslagetom hemlig avlyssning, så kallad ”buggning” ska kunna läggas fram. Det andra äratt förslaget innebär ett sätt att spara på rättsväsendets resurser.

 • 189.
  Abrahamsson, Mirjam
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Furufalk, Helena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Jämställdhet är...en alldeles för stor fråga: Barnmorskors uppfattningar om unga mäns ansvarstagande, delaktighet och möjlighet till råd och stöd, vid oönskade eller oplanerade graviditeter.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Objective: The aim of this study was to investigate midwives perceptions about young men’s responsibility and participation in case of unwanted and unplanned pregnancies and their ideas of support aimed at men, from an equality standpoint.

  Design: Semi-structured interviews with seven midwives in the north of Sweden. The interviews were analyzed with a qualitative content-analysis and from a Critical theory-perspective. It resulted in eleven sub-categories, four categories and one theme.

  Result: Four categories as follows, The excluded young men, shows midwives attitudes regarding that young women, the society and sexual and reproductive healthcare tends to exclude young men when it comes to men´s issues. It is a woman’s world: The midwives saw that their primary work was all about the women, where pregnancy and contraceptives overall was a woman´s matter, in which only women made the decisions. Young men acts according to the masculinity norms of the society: The young men were perceived as rarely looking for support and help with their reproductive and sexual health and were often perceived as having an immature approach to sex. Long way until the sexual and reproductive health is equal: Sex education for young men took place in large groups and was - according to the midwives, often focusing on the wrong things. Sex education needs to start early on and preferably with the support of parents. The midwives had the knowledge requested by young men, but were not routinely sharing it. The theme: Equal responsibility for reproduction no reality in practice includes all categories.

  Conclusion: Young men are considered important in theory but not in practice. The young men are perceived as absent from unplanned pregnancies. With their great knowledge within sexual and reproductive healthcare, midwives are considered ideal working with this group.

 • 190. Abrahamsson, Niclas
  et al.
  Borjesson, Joey Lau
  Sundbom, Magnus
  Wiklund, Urban
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences.
  Karlsson, F. Anders
  Eriksson, Jan W.
  Gastric Bypass Reduces Symptoms and Hormonal Responses in Hypoglycemia2016In: Diabetes, ISSN 0012-1797, E-ISSN 1939-327X, Vol. 65, no 9, p. 2667-2675Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gastric bypass (GBP) surgery, one of the most common bariatric procedures, induces weight loss and metabolic effects. The mechanisms are not fully understood, but reduced food intake and effects on gastrointestinal hormones are thought to contribute. We recently observed that GBP patients have lowered glucose levels and frequent asymptomatic hypoglycemic episodes. Here, we subjected patients before and after undergoing GBP surgery to hypoglycemia and examined symptoms and hormonal and autonomic nerve responses. Twelve obese patients without diabetes (8 women, mean age 43.1 years [SD 10.8] and BMI 40.6 kg/m(2) [SD 3.1]) were examined before and 23 weeks (range 19-25) after GBP surgery with hyperinsulinemic-hypoglycemic clamp (stepwise to plasma glucose 2.7 mmol/L). The mean change in Edinburgh Hypoglycemia Score during clamp was attenuated from 10.7 (6.4) before surgery to 5.2 (4.9) after surgery. There were also marked postsurgery reductions in levels of glucagon, cortisol, and catecholamine and the sympathetic nerve responses to hypoglycemia. In addition, growth hormone displayed a delayed response but to a higher peak level. Levels of glucagon-like peptide 1 and gastric inhibitory polypeptide rose during hypoglycemia but rose less postsurgery compared with presurgery. Thus, GBP surgery causes a resetting of glucose homeostasis, which reduces symptoms and neurohormonal responses to hypoglycemia. Further studies should address the underlying mechanisms as well as their impact on the overall metabolic effects of GBP surgery.

 • 191.
  Abrahamsson Nordin, Jennifer
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Lundmark, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  En studie om högstadieelevers lunchvanor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Intake of a balanced school lunch has been associated with healthier eating habits in general, for example better meal planning and healthier snacks.Objective: To investigate the lunch habits of pupils during school days, in one secondary school in Arjeplog and Arvidsjaur, respectively.Method: A survey was handed out to 110 pupils in 8th and 9th grade in Arjeplog and Arvidsjaur. The survey asked for the pupils’ lunch habits, intake of high sugary and fast food as well as fruit and vegetables.Results: Four out of five pupils ate school lunch daily (77 %, n=84). Less than every five of these pupils ate a balanced school lunch according to the Swedish food administration’s definition (17 %, n=14). More pupils ate a balanced school lunch in Arvidsjaur (p=0,009). The most chosen reason to eat school lunch was to satisfy ones hunger, and for not to eat that they didn’t like the food. Among non-school lunch eaters, it was most common to eat fast food instead. Of all the pupils, 62 % (n=67) thought that the school lunch was lacking main course options. Candy was eaten at least two days per week by 53 % (n=57) of the pupils. Among balanced school lunch eaters, fruit and vegetables where consumed more frequently than among those eating an unbalanced school lunch (p=0,023; p<0,001, respectively). Vegetables where eaten daily by 37 % (n=15) of the girls and 17 % (n=11) of the boys (p=0,025).Conclusion: The eating habits during lunchtime in Arjeplog and Arvidsjaur indicate less healthy dietary habits in general. There are tendencies of less healthy food habits in Arjeplog. When deciding whether to eat school lunch or not, taste and quality of the food is of major importance. Investment in school meals is an important investment in public health.

 • 192.
  Abrahamsson, Oscar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Integration och samverkan: en dagsslända2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Integrationsfrågan ligger högt upp på den politiska agendan efter ett högt lyktingmottagande till Sverige de senaste tio åren. En av de kommuner som haft ett betydande mottagande är Lessebo kommun, där man bland annat initierat ett integrationsprojekt för att förbättra integrationen i kommunen genom samverkan. Studien är en fallstudie av integrationsarbetet

  Lessebo kommun med en utgångspunkt i teorin om multi-level governance. Syftet var att svara på hur samverkan på området sett ut bland de medverkande aktörerna. Det låg även i studiens intresse att se hur kontinuiteten och framtidsutsikterna såg ut för integrationsarbetet.

  Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer och studien visade att Lessebo kommun har ett förhållandevis djupt samverkansarbete inom integrationsområdet. Studien visade att det finns strukturella utmaningar inför framtiden, där bland annat regelverk bör ses över för att harmonisera bättre med hur man arbetar med integration. Resultatet visar dock även att samverkansforumet varit öppet och att samtliga medverkande uppfattat sitt inflytande som gott.

 • 193.
  Abrahamsson, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boström, Nicklas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Revisorns oberoende - fakta eller fiktion?: En kvantitativ studie om skillnader i förekomsten av typ -II fel i aktiebolag lokaliserade i svenska städer.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare år har det varit många skandaler exempelvis Enron och Worldcom vilka skakat den finansiella marknaden. Den gemensamma nämnaren var revisorer vilka ej varit oberoende i sitt agerande mot företagen och intressenterna. Dessa skandaler har lett till en ökad diskussion om revisorsyrket samt vad som påverkar revisorernas oberoende. Då intressenterna är beroende av att informationen är kvalitetssäkrad av revisorerna har dessa felaktigheter slagit hårt mot dem som grupp.

  I Sverige skall revisorer följa de lagar och regler som gäller för aktiebolag i samband med en revision. En av dessa regler är uttalandet om ett företags fortsatta drift, vilket påvisas i samband med revisionsberättelsen. Denna anmärkning skall följa direktiven i ISA 570. I denna studie har vi valt att definiera revisorns oberoende som förmågan att korrekt utfärda en anmärkning om fortsatt drift enligt ISA 570. Det har även utförts tester utifrån en bredare proxyvariabel för revisorns oberoende nämligen anmärkning om ekonomisk svårighet.

  Då intressenterna är en grupp vilket felaktigheter från revisorn slår hård mot har denna studie valt att undersöka revisorernas oberoende ur intressenternas perspektiv. För att kunna mäta revisorernas oberoende genom att studera samma information vilket intressenterna får (årsredovisningarna), utfördes en kvantitativ undersökning av företag vilket avslutat konkursen under de sista fyra månaderna av år 2010. Studien grundades på en deduktiv forskningsansats och använde 943 observationer av företag vilket avslutat konkursen år 2010.

  Studien undersökte revisorernas oberoende med undersökningsvariablerna revisionsarvode, konsultarvode och storleken på staden där revisorn var verksam i. Städerna delades upp i liten, mellanstor och stor stad. Dessa undersöktes genom användandet av binära logistiska regressioner med anmärkning om fortsatt drift, samt anmärkning om ekonomisk svårighet som beroende variabel. I studien inkluderade vi kontrollavariabler vilka visats påverka revisorns oberoende utifrån tidigare studier.

  Då tidigare studier mest undersökt revisionsbolagen på antingen koncernnivå eller kontorsnivå valdes att undersöka revisionsbolagen på en stadsnivå. Att välja ett stadsperspektiv ledde till en djupare insikt om det skiljer i oberoendet mellan olika storlekar på städer.

  Resultatet av denna studie uppvisar ej något signifikant samband mellan städernas storlek och revisorns oberoende. Även revisionsarvodet och konsultarvodet uppvisade ej ett signifikant samband med revisorns förmåga att korrekt utfärda en anmärkning om fortsatt drift eller förmåga att anmärka om ekonomiska svårigheter. Det leder till att revisorns oberoende enligt denna studies resultat ej kan antas påverkas av dessa faktorer.

 • 194.
  Abrahamsson, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bemötandets betydelse - ur de allergiska och överkänsliga individernas synvinkel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att individer med allergier själv vidtar åtgärder för att undvika allergiexponering och försöker minimera risker för insjuknande, utsätts de inför situationer i sin omgivande miljö som de inte kan kontrollera. Omgivningens kunskaper och synsätt kring allergier varierar. Syftet med denna studie var då att belysa hur individer med astma, allergi- och överkänsligheter upplever att omgivningens indirekta- och direkta bemötande inverkar på sättet att se på sig själva, sin livssituation och sin delaktighet i aktivitet. Fyra kvinnor med olika typer av astma, allergi och överkänslighet intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta det insamlade intervjumaterialet. Resultatet presenterades i fem huvudkategorier: Viljan att berätta beror på vem du möter. Att tvingas prioritera och acceptera risker för att få vara delaktig. Familj och vänners stöd underlättar. Vårdens och samhällets bemötande skapar osäkerhet. Andras agerande och kunskap påverkar. Denna studie visar bland hur omgivningens sätt att bemöta kan ha en försvårande och underlättande effekt för individer med allergiers självbild, livssituation och delaktighet i samhället, både fysiskt och socialt. Slutsatsen är att andra människors bemötanden, beteenden och sätt att vara har betydelse för hur individer med allergier påverkas av sin sjukdom. Arbetsterapeuter kan med sina kunskaper bidra till ökad förståelse och delaktighet för målgruppen i samhället.

   

  Sökord: allergi, hanteringsstrategier, bemötande, delaktighet, aktivitetsorättvisor, arbetsterapi   

 • 195.
  Abrahamsson, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bemötandets betydelse - ur de allergiska och överkänsliga individernas synvinkel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att individer med allergier själv vidtar åtgärder för att undvika allergiexponering och försöker minimera risker för insjuknande, utsätts de inför situationer i sin omgivande miljö som de inte kan kontrollera. Omgivningens kunskaper och synsätt kring allergier varierar. Syftet med denna studie var då att belysa hur individer med astma, allergi- och överkänsligheter upplever att omgivningens indirekta- och direkta bemötande inverkar på sättet att se på sig själva, sin livssituation och sin delaktighet i aktivitet. Fyra kvinnor med olika typer av astma, allergi och överkänslighet intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta det insamlade intervjumaterialet. Resultatet presenterades i fem huvudkategorier: Viljan att berätta beror på vem du möter. Att tvingas prioritera och acceptera risker för att få vara delaktig. Familj och vänners stöd underlättar. Vårdens och samhällets bemötande skapar osäkerhet. Andras agerande och kunskap påverkar. Denna studie visar bland hur omgivningens sätt att bemöta kan ha en försvårande och underlättande effekt för individer med allergiers självbild, livssituation och delaktighet i samhället, både fysiskt och socialt. Slutsatsen är att andra människors bemötanden, beteenden och sätt att vara har betydelse för hur individer med allergier påverkas av sin sjukdom. Arbetsterapeuter kan med sina kunskaper bidra till ökad förståelse och delaktighet för målgruppen i samhället.

   

  Sökord: allergi, hanteringsstrategier, bemötande, delaktighet, aktivitetsorättvisor, arbetsterapi   

 • 196.
  Abrahamsson, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Methodological aspects on microdialysis sampling and measurements2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background:     The microdialysis (MD) technique is widely spread and used both experi­mentally and in clinical practice. The MD technique allows continuous collection of small molecules such as glucose, lactate, pyruvate and glycerol. Samples are often analysed using the CMA 600 analyser, an enzymatic and colorimetric analyser.  Data evaluating the performance of the CMA 600 analysis system and associated sample han­dling are sparse. The aim of this work was to identify sources of variability related to han­dling of microdialysis samples and sources of error associated with use of the CMA 600 analyser. Further, to develop and compare different application techniques of the micro­dialysis probes both within an organ and on the surface of an organ.

   Material and Methods:  Papers I and II are mainly in vitro studies with the exception of the No Net Flux calibration method in paper I where a pig model (n=7) was used to exam­ine the true concen­tration of glucose and urea in subcutaneous tissue. Flow rate, sampling time, vial and caps material and performance of the analyser device (CMA 600) were examined. In papers III and IV normoventilated anaesthetised pigs (n=33) were used. In paper III, heart ischemia was used as intervention to compare microdialysis measurements in the myocardium with corresponding measurements on the heart surface. In paper IV, microdialysis measurements in the liver parenchyma were compared with measurements on the liver surface in associa­tion with induced liver ischemia. All animal studies were approved by the Animal Experi­mental Ethics Committee at Umeå University Sweden.

  Results:  In paper I we succeeded to measure true concentrations of glucose (4.4 mmol/L) and Urea (4.1 mmol/L) in subcutaneous tissue. Paper II showed that for a batch analyse of 24 samples it is preferred to store microdialysis samples in glass vials with crimp caps. For reliable results, samples should be centrifuged before analysis. Paper III showed a new application area for microdialysis sampling from the heart, i.e. surface sampling. The sur­face probe and myocardial probe (in the myocardium) showed a similar pattern for glucose, lactate and glycerol during baseline, short ischemic and long ischemic interventions. In paper IV, a similar pattern was observed as in paper III, i.e. data obtained from the probe on the liver surface showed no differences compared with data from the probe in liver paren­chyma for glucose, lactate and glycerol concentrations during baseline, ischemic and reperfusion interven­tions.

  Conclusion:  The MD technique is adequate for local metabolic monitoring, but requires methodological considerations before starting a new experimental serie. It is important to consider factors such as flow rate, sampling time and handling of samples in association with the analysis device chosen. The main finding in this thesis is that analyses of glucose, lactate and glycerol in samples from the heart surface and liver surface reflect concentra­tions sampled from the myocardium and liver parenchyma, respectively.

 • 197.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Johansson, Göran
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Åberg, Anna-Maja
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Haney, Michael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Winsö, Ola
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Optimised sample handling in association with use of the CMA 600 analyser2008In: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, ISSN 0731-7085, E-ISSN 1873-264X, Vol. 48, no 5, p. 940-945Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A large degree of variability for batched analysis of serially collected microdialysis samples measured with the CMA 600 analyser has been described. This study was designed to identify sources of variability related to sample handling. Standard concentrations of four solutes were placed in microdialysis vials and then stored and analysed at intervals. Results were analysed for variability related to vial and cap type, duration and temperature of storage, centrifugation and re-analysis. The main results were that centrifugation of samples reduced variability. When a batch of 24 samples was analysed, the use of crimp caps reduced evaporation. Samples in glass vials with crimp caps could be stored in a refrigerator for up to 14 days without large variability in concentration compared to plastic vials which demonstrated variability already when stored for more than 1 day. We conclude that variability in microdialysis results can occur in relation to storage and analysis routines if routines are not optimised concerning evaporation. Centrifugation before analyses, glass vials with crimp caps even during frozen storage, and attention to minimal times for samples to be uncapped during analysis all contribute to minimise variability in the handling and analysis of microdialysis samples.

 • 198.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Johansson, Göran
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Åberg, Anna-Maja
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Winsö, Ola
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Blind, Per Jonas
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Outcome of microdialysis sampling on liver surface and parenchyma2016In: Journal of Surgical Research, ISSN 0022-4804, E-ISSN 1095-8673, Vol. 200, no 2, p. 480-487Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: To investigate whether surface microdialysis (μD) sampling in probes covered by a plastic film, as compared to noncovered and to intraparenchymatous probes, would increase the technique's sensitivity for pathophysiologic events occurring in a liver ischemia-reperfusion model. Placement of μD probes in the parenchyma of an organ, as is conventionally done, may cause adverse effects, e.g., bleeding, possibly influencing outcome.

  Methods: A transient ischemia-reperfusion model of the liver was used in six anesthetized normoventilated pigs. μD probes were placed in the parenchyma and on the liver surface. Surface probes were either left uncovered or were covered by plastic film.

  Results: Lactate and glucose levels were significantly higher in plastic film covered probes than in uncovered surface probes throughout the ischemic period. Glycerol levels were significantly higher in plastic film covered probes than in uncovered surface probes at 30 and 45 min into ischemia.

  Conclusions: Covering the μD probe increases the sensibility of the μD–technique in monitoring an ischemic insult and reperfusion in the liver. These findings confirm that the principle of surface μD works, possibly replacing need of intraparenchymatous placement of μD probes. Surface μD seemingly allows, noninvasively from an organ's surface, via the extracellular compartment, assessment of intracellular metabolic events. The finding that covered surface μD probes allows detection of local metabolic changes earlier than do intraparenchymatous probes, merit further investigation focusing on μD probe design.

 • 199.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Winsö, Ola
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  An assessment of calibration and performance of the microdialysis system2005In: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, ISSN 0731-7085, E-ISSN 1873-264X, Vol. 39, no 3-4, p. 730-734Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To improve the reliability of microdialysis measurements of tissue concentrations of metabolic substances, this study was designed to test both the performance and the internal validity of the microdialysis methods in the hands of our research group. The stability of the CMA 600 analyser was tested with a known glucose solution in 72 standard microvials and in 48 plastic vials. To evaluate if variation in sampling time makes any difference in sample concentration (recovery), sampling times of 10, 20 and 30 min were compared in vitro with a constant flow rate of 1 microl/min. For testing of sampling times at different flow rates, an in vitro study was performed in which a constant sample volume of 10 microl was obtained. With the no net flux method, the actual concentration of glucose and urea in subcutaneous tissue was measured. The CMA 600 glucose analysis function was accurate and stable with a coefficient of variability (CV) of 0.2-0.55%. There was no difference in recovery for the CMA 60 catheter for glucose when sampling times were varied. Higher flow rates resulted in decreased recovery. Subcutaneous tissue concentrations of glucose and urea were 4.4 mmol/l and 4.1 mmol/l, respectively. To conclude, this work describes an internal validation of our use of the microdialysis system by calibration of vials and catheters. Internal validation is necessary in order to be certain of adequate sampling times, flow rates and sampling volumes. With this in mind, the microdialysis technique is useful and appropriate for in vivo studies on tissue metabolism.

 • 200.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Åberg, Anna-Maja
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Johansson, Göran
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Winsö, Ola
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Waldenström, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Cardiology.
  Haney, Michael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology.
  Detection of myocardial ischaemia using surface microdialysis on the beating heart2011In: Clinical Physiology and Functional Imaging, ISSN 1475-0961, E-ISSN 1475-097X, Vol. 31, no 3, p. 175-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Microdialysis (MD) can be used to study metabolism of the beating heart. We investigated whether microdialysis results obtained from epicardial (surface) sampling reflect acute changes in the same way as myocardial sampling from within the substance of the ventricular wall. In anaesthetized open-thorax pigs a coronary snare was placed. One microdialysis probe was placed with the sampling membrane intramyocardially (myocardial), and a second probe was placed with the sampling membrane epicardially (surface), both in the area which was made ischaemic. Ten minutes collection intervals were used for microdialysis samples. Samples from 19 pigs were analysed for lactate, glucose, pyruvate and glycerol during equilibration, baseline, ischaemia and reperfusion periods. For both probes (surface and myocardial), a total of 475 paired simultaneous samples were analysed. Results from analyses showed no differences in relative changes for glucose, lactate and glycerol during baseline, ischaemia and reperfusion. Surface microdialysis sampling is a new application of the microdialysis technique that shows promise and should be further studied.

1234567 151 - 200 of 88277
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf