umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 384
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Henriksson, Carin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Bildterapi med de äldre: En litteraturöversikt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: 

  It is estimated to be 9.2 billion older than 80 years and older in the world by 2050. In Sweden heart attacks, hypertension, diabetes, anxiety and sleep disorders are common diseases for elderly. When life changes and independence decrease, the elders have to receive help from others in their environment. Research on Art Therapy with older dementia patients has shown positive results, but more studies are needed to demonstrate positive treatment effects for those without dementia

   

  Purpose:

  To describe the significance of Art Therapy for the elderly 80 years and older.

   

  Method:

  A non-systematic literature review consisting of six research articles was conducted.

   

  Results:

  The articles contained qualitative, quasi-experimental and phenomenological method. The review showed that quality of life, self-esteem, cognition and physical function increased, while depression and anxiety decreased. The studies were conducted on different continents and included various physical and psychosocial impairments. This suggests that Art Therapy has potential to adapt treatments to clients regardless of disabilities and culture. The low average age of the participants in the studies means that this literature review did not fully achieve its purpose.

   

  Conclusion:

  Elderly people can, with the help of Art Therapy be affected in a direction that improves their daily lives. It is important that Art Therapists cooperate with other care professionals so that clients' functional impairments are clarified and addressed for maximum effect of Art Therapy. Continued research on evidence-based treatment methods in Art Therapy with the elderly, 80 years and older is needed.

   

   

 • 152.
  Hien, Hannah
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Alm Petrini, Regina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att vara närstående till någon som diagnostiserats med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD): – En kvalitativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet människor som uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är idag högt och beräknas konstant öka i framtiden, både i Sverige och i resten av världen. Symtomen är svåra att förutse och kan skapa problem för både närstående och demenssjuka. Syftet med denna studie är att undersöka hur närstående upplever sin vardag när de i hemmet vårdar en närstående som uppvisar BPSD-symtom. Studien är en litteraturstudie och vi använde oss av kvalitativ innehållsanalys och kunde identifiera sex kategorier. Resultatet redovisar vårt insamlade data i sex kategorier, förändrad familjerelation, skam, saknar kunskap, social isolering, okontrollerbara BPSD-symtom och behov av meningsfull aktivitet.

 • 153.
  Hjelm, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Junes, Markus
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av smartphones och applikationer som kognitivt hjälpmedel: Intervjuer med arbetsterapeuter inom Habilitering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Smartphones och applikationer är en allt mer förekommande teknik i samhället som effektiviserar och underlättar vardagen för många personer. Arbetsterapeuter inom habiliteringsverksamheten möter klienter som använder smartphones och applikationer som kognitivt hjälpmedel. Klienterna kan vara i behov av råd och stöd angående användningen av smartphones och applikationer. Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av smartphones och applikationer som kognitivt hjälpmedel för klienter inom habiliterande verksamhet. En kvalitativ metod användes och fyra arbetsterapeuter verksamma inom habilitering med unga vuxna med kognitiva svårigheter intervjuades med stöd av en semistrukturerad frågeguide. De inspelade intervjuerna transkriberades och resultatet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utgjordes av följande kategorier: "Förväntad professionalism inom området ställer krav", "En osäker strävan mot klientcentrerad intervention" och "Möjligheter och svårigheter med smartphones och applikationer". Resultatet visar att arbetsterapeuterna upplever en osäkerhet hur de ska förhålla sig angående smartphones och applikationer som kognitivt hjälpmedel. Arbetsterapeuterna är tveksamma till utbildning inom smartphones och applikationer och istället föredrar konsultation eller remittering till kunnig inom området vid behov. Det framkom att utredning är viktig för ett klientcentrerat arbete och att den största fördelen med smartphones är att den fungerar som ett ’dolt’ hjälpmedel eftersom de flesta individer i samhället använder produkten.

   

  Sökord: Arbetsterapi, Vardagsteknik, Kognitivt stöd.

 • 154.
  Hognert, Lovisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Sundberg, Linda
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildskapande i väntrummet på enbarn- och ungdomspsykiatrisk mottagning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was carried out on a child and adolescent psychiatric unit in northern Sweden. The aim of the study was to describe what children and young people create in their pictures in the waiting room. In the waiting room voluntary participants were invited to create and put up images on screens. Data collection lasted for 4 months. Data were analyzed using a specially designed assessment form which rested on a theory of visual semiotics basis and using qualitative content analysis. The results showed six categories based on image analysis and nine categories based on text analysis. Communication of thoughts and feelings could be identified in both images and texts. The conclusion is that some of the visitors in the child and adolescent psychiatry waiting room take the opportunity to create images and that the project stimulated a kind of visual dialogue in the waiting room. The images hade in some cases a strong emotional content that was both visual and verbal.

 • 155.
  Holback, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lundqvist, Alexander
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fysisk träning för ett hälsosamt åldrande: En enkätstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att bedriva fysisk träning som äldre (+65 år) bidrar till ett hälsosamt åldrande genom att styrka, funktion och ork behålls, på så sätt kan de äldre vara självständiga längre och utföra de aktiviteter som för dem upplevs som viktiga. Syftet med denna studie var att undersöka äldres tillgång till träning, träningens påverkan på det vardagliga livet, om ett internet baserat träningsstöd är intressant för åldersgruppen, vad som motiverar till träning och vilka träningsvanor de äldre har. En kvantitativ metod i form av en enkätstudie genomfördes där de äldre söktes upp på träffpunkter och träningsanläggningar för att besvara enkäten. I resultatet framkom bland annat att det finns en signifikant positiv korrelation mellan motivation till träning påverkades av tillgänglighet till träning och en anpassad träningsform. Trots rekommendationer enligt folkhälsoguiden om regelbunden styrketräning och balansträning var det få av deltagarna som tränade styrka och balans. Det som motiverade de äldre i studien till fysisk träning var främst de fysiska, psykiska och sociala effekterna som träningen bidrar till. För att förbättra hälsan hos den äldre befolkningen bör en viktig del inom hälso- sjukvården vara att motivera äldre till fysisk aktivitet.

 • 156.
  Holm, Anton
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Myrsten, Johan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Parkinsons sjukdom: En litteraturstudie av förändring över tid beträffande dagliga aktiviteter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom (PS) är en kronisk, progressiv och neurodegenerativ sjukdom som främst drabbar personer över 55 år. PS är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Syftet var att sammanställa kunskap om hur Parkinsons sjukdom över tid påverkar utförande av ADL-aktiviteter, samt förändringen av beroende/oberoende. För att besvara syftet utfördes en litteraturstudie där sökningen genomfördes i fyra databaser och resulterade i åtta artiklar som sedan analyserades. Resultatet visade att utförande av ADL-aktiviteter försämras över tid bland PS patienter och att de flesta patienterna blir beroende av andra och slutligen hamnar på vårdhem. Både icke-motoriska och motoriska symtom påverkar progressionen och utförandet av ADL-aktiviteter. Studien kan användas som underlag för vidare forskning kring PS och ADL-aktiviteter, där fokus kan vara hur förändringen ser ut beträffande specifika aktiviteter och hur individens vardag påverkas. Detta fokus och forskning kring ADL-aktiviteter samt beroende/oberoende kan idag ses som bristfällig. Ytterligare forskning inom dessa områden kan bidra till en ökad förståelse och förbättrade arbetsterapeutiska insatser vid PS.

 • 157.
  Holmberg, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Palmér, Lovisa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  ”Jag är på väg i rätt riktning”: En kvalitativ utvärderingsstudie av Livsentreprenören version II2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan erfara aktivitetsutmaningar som i många fall påverkar den upplevda självständigheten i vardagslivet. Detta kan i sin tur leda till utanförskap, passivitet och isolering, faktorer som visat sig försvåra övergången från ungdom till vuxen. Livsentreprenören version II (LEV II) är en utbildningsinsats där unga vuxna med NPF stöttas i att ta kommando över den egna livssituationen. Syftet med denna studie var att följa upp och beskriva hur deltagare i LEV II tänker och agerar kring fritid, hälsa och livsmål i slutfasen av projektet. Utifrån kvalitativ ansats användes fokusgrupp som datainsamlingsmetod med totalt sex deltagare i åldern 18-26 år. Materialet analyserades därefter utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna i slutet av utbildningen fått en ökad motivation och fler strategier för att påverka den egna livssituationen. Deltagandet i utbildningen beskrevs vara utmanande och kräva engagemang för att nå en personlig utveckling. Gruppträffarna och det individuella stödet utgjorde en viktig del i processen mot självständighet samt bidrog till en utveckling av deltagarnas sociala färdigheter. Vidare studier rekommenderas för att studera utbildningens långsiktiga effekt.

 • 158.
  Holmgren Persson, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lindqvist, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Använda ReDo i kliniskt arbete: En kvalitativ studie från primärvård och smärtrehabilitering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjukskrivning på grund av stressrelaterad problematik har ökat markant i Sverige. Metoder behövs för att möta de ökade behoven. Den arbetsterapeutiska metoden Redesigning Daily Occupation (ReDo) kan användas för sjukskrivna med stressrelaterad problematik. Få studier har gjorts på arbetsterapeuters erfarenheter av att använda metoden i klinisk verksamhet. Därför görs denna studie i syfte att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att använda ReDo i klinisk verksamhet. En kvalitativ metod användes där sex arbetsterapeuter utbildade i metoden ReDo intervjuades. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier, dessa är rfarenheter av metodens uppbyggnad, Faktorer som underlättar och försvårar implementering och Testade och föreslagna anpassningar av metoden. Resultatet visade att arbetsterapeuterna tyckte att metoden var bra och att den gett klienterna en effektiv arbetsterapeutisk rehabilitering. De använde metoden i sin helhet i grupp, delar från metoden med klienter individuellt och några gjorde anpassningar av metoden utifrån sin verksamhet. Arbetsterapeuterna uttryckte behov av anpassning, som att korta ner metoden och anpassa metoden till multidisciplinära team så att andra yrkesgrupper kan ta del av metoden. I diskussionen framgår det att en kortare version av ReDo har utvecklats, vilket eventuellt kan bemöta arbetsterapeuternas beskrivna behov. Arbetsterapeuternas önskan om att öppna användningen av ReDo även för andra yrkesgrupper diskuterats, då det kan underlätta implementeringen men även leda till att arbetsterapeuternas ansvarsområde minskas och att färre arbetsterapeutiska insatser utförs. Användbarhet och effektivitet av dessa anpassningar av metoden bör i framtiden utvärderas.

 • 159.
  Holmqvist, Gärd
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hur gör de, vad gör de och varför?: Några bildterapeuters beskrivningar av hur de introducerar kreativ lek med konstnärligt material i bildterapi med vuxna klienter2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Clinical experience has shown that it is not always easy to introduce creative play with art materials in art therapy with adult clients. The aim of this study was to investigate how some art therapists describe their introduction to creative play with art materials in art therapy with adult clients. The approach was qualitative. Six art therapists, of different basic professions, discussed in a focus group. The discussion was transcribed and analyzed using the method of content analysis. The results were accounted for in a comprehensive part and in three themes: how – to motivate and activate, what – suggests methods of work based on the reactions of the client, why – to encourage and awaken a desire for creating art. The study concludes in a description of the different possible strategies available for this group of art therapists. The reactions of the client were the determining factor in choosing a preferred strategy. The study gives information to those interested and may promote method development.

 • 160.
  Hultqvist, Jenny
  et al.
  Lunds universitet.
  Markström, Urban
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tjörnstrand, Carina
  Lunds universitet.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet.
  Programme characteristics and everyday occupations in day centres and clubhouses in Sweden2017In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 24, no 3, p. 197-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Meaningful everyday occupations are important for mental health and recovery and are provided by both community-based day centres (DCs) and clubhouses. It is unknown, however, if any of the two has more recovery-promoting features. Objective: This nine-month longitudinal study compared DC and clubhouses, concerning the users' perceptions of unit and programme characteristics, and aspects of everyday occupations in terms of engagement and satisfaction. Stability over time in these respects, as well as motivation for participation and relationships with occupational engagement and satisfaction, were explored. Methods: Participants from 10 DCs (n = 128) and 5 clubhouses (n = 57) completed self-report instruments. Results: DC attendees rated lower levels on two organizational factors; choice and ability to influence decisions, and the unit's social network. Motivation showed to be an important factor for perceived occupational engagement, which did not differ between the two groups. DC attendees were more satisfied with their everyday occupations at baseline, but that factor increased more in the clubhouse group and there was no group difference at follow-up. The unit and programme characteristics and occupational engagement showed stability over time. Discussion: Clubhouses seemed more advantageous and DC services may consider developing users' opportunities for choice and decision-making, and peer support.

 • 161.
  Hultqvist, Jenny
  et al.
  Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
  Markström, Urban
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tjörnstrand, Carina
  Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
  Eklund, Mona
  Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
  Quality of life among people with psychiatric disabilities attending community-based day centres or Clubhouses2018In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 32, no 4, p. 418-1427Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: People with psychiatric disability have been found to have a poorer quality of life (QOL) compared to the general population, and QOL is an important outcome from psychosocial rehabilitation.

  Aims: This study aimed at comparing users of two approaches to psychosocial rehabilitation in Sweden, community‐based mental health day centres (DCs) and clubhouses, regarding QOL. A further aim was to investigate predictors of QOL.

  Methods: People regularly attending DCs (n = 128) or clubhouses (n = 57) completed questionnaires at baseline and a 9‐month follow‐up about socio‐demographics, QOL, self‐esteem, social network, satisfaction with daily occupations, satisfaction with services and the unit's organisation.

  Results: Quality of life remained stable over time in both groups. QOL at follow‐up was associated with baseline self‐esteem, social network, satisfaction with daily occupations and QOL at baseline. The strongest indicator of a higher QOL at follow‐up was attending a clubhouse programme followed by having scored high on QOL at baseline.

  Conclusion: Both approaches were suited for supporting their users in maintaining QOL. Visiting clubhouses seems, however, advantageous for QOL in a longer‐term perspective. Although this study contributed some new knowledge, research should further address which circumstances are associated with maintaining stability in QOL.

 • 162.
  Hultqvist, Jenny
  et al.
  Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
  Markström, Urban
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tjörnstrand, Carina
  Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
  Eklund, Mona
  Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
  Social networks and social interaction among people with psychiatric disabilities: comparison of users of day centres and clubhouses2017In: Global Journal of Health Science, ISSN 1916-9736, E-ISSN 1916-9744, Vol. 9, no 6, p. 107-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of the study was to compare users of community-based mental health day centres (DCs) and clubhouses in Sweden regarding reported social networks and social interaction and the stability of these over time. A further aim was to investigate social network predictors both cross-sectionally and longitudinally. METHODS: People regularly attending DCs (n=128) or clubhouses (n=57) completed questionnaires about social network and social interaction (social engagement and social functioning), self-esteem and socio-demographics at baseline and a nine-month follow-up. RESULTS: Perceived social engagement and social functioning did not differ between the groups and remained stable over time. Fewer in the DC reported having a close friend but there was no difference regarding having recently (the past week) seen a friend. When naming "someone with whom you can share your innermost thoughts and feelings", the DC group named more professional contacts, fewer friends and more often "nobody" compared to the clubhouse group. Finally, on both occasions the DC group scored significantly lower on size of the social network compared to the clubhouse users. Self-esteem and having recently seen a friend could predict size of the social network in the cross-sectional perspective. Strong indicators of belonging to the group with a larger social network at follow-up were being a woman, attending a clubhouse programme and having scored high on social network at baseline. CONCLUSION & IMPLICATION FOR PRACTICE: Having friends and strengthening one’s self-esteem may be essential factors for the social network of people with psychiatric disabilities in a short-term perspective. Visiting clubhouses seems advantageous in a longer-term perspective.

 • 163.
  Hultqvist, Jenny
  et al.
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Markström, Urban
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tjörnstrand, Carina
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Users perceptions of programme characteristics and everyday activities in day centres and clubhouses - a longitudinal study.2015Conference paper (Refereed)
 • 164.
  Hägesten, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Högberg, Emilia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Sex och samlevnadsundervisningen på arbetsterapeututbildningarna i Sverige – Kursansvarigas perspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexualitet och sexuella aktiviteter upplevs i allmänhet vara meningsfullt för människan och betydelsefullt för ett tillfredsställande vardagsliv. Sexuella aktiviteter kan ses som en del av aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Syftet med studien var att beskriva omfattningen och innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen på arbetsterapeutprogrammen i Sverige och att undersöka de kursansvarigas perspektiv på ämnets relevans på utbildningen. Studiens deltagare var kursansvariga i arbetsterapikurser eller kurser med arbetsterapiinslag. Metoden som användes i studien var webbenkät. Totalt deltog 19 deltagare från sju universitet där utbildning till arbetsterapeut bedrivs. I resultatet framkom det att majoriteten av universiteten involverade ämnet sex och samlevnad i sin undervisning till arbetsterapeutstudenterna. Däremot skedde detta på olika sätt och inte i samma omfattning på de olika universiteten. Majoriteten av deltagarna anser att sex och samlevnad är ett viktigt ämne inom arbetsterapi och de önskar mer undervisning till arbetsterapeutstudenterna. Eftersom svarsfrekvensen i studien var låg samt att ämnes- och begreppsdefinitioner, frågeställningar och svarsalternativ visade sig vara otillräckliga bör materialet tolkas med försiktighet. Vidare studier inom ämnet kopplat till arbetsterapi rekommenderas.

 • 165.
  Hällgren, Monica
  et al.
  Disability Services, Lycksele, Sweden.
  Kottorp, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Neurotec Department, Division of Occupational Therapy, Karolinska institutet, Stockholm, Sweden.
  Effects of occupational therapy intervention on activities of daily living and awareness of disability in persons with intellectual disabilities2005In: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 52, no 4, p. 350-359Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of this study was to evaluate the effects of an occupational therapy intervention program on activities of daily living (ADL) ability and awareness of disability.

  Methods: Six persons with intellectual disabilities participated in the study, which was based on a single-case design. Assessment of Motor and Process Skills and Assessment of Awareness of Disability were used as evaluation tools.

  Results: Activities of daily living performance improved in five of the six participants after implementation of the program, with improvement across both motor and process skills. However, no clear improvement in awareness of disability was found following implementation of the program.

  Conclusion: It may be concluded from this study that persons with intellectual disabilities can benefit from occupational therapy interventions to improve ADL ability, even in the absence of any change in their awareness of disability.

 • 166.
  Ingman, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Wallinder, Emelie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att drabbas av och leva med utmattningssyndrom: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat både i Sverige och i övriga västvärlden. Stress blir ett hot för hälsan då människan inte kan hantera situationen utan drabbas av alltför hög belastning under en längre tid. Detta kan resultera i utmattningssyndrom som leder till sjukskrivning och till att de drabbade får svårigheter att hantera sin vardag. Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att drabbas och leva med utmattningssyndrom. För att besvara syftet valdes en systematisk litteraturstudie där data insamlades genom sökningar i databaser. Sökningen resulterade i åtta artiklar som författarna kvalitetsgranskade och analyserade. Resultaten visade att omfattande förändringar i miljön, upplevelser av att inte kunna leva upp till sin ideala självbild, svårigheter med att hantera omgivningens krav och balansera mellan olika aktiviteter resulterade i utmattningssyndrom.  Personen försummade primära behov, meningsfulla aktiviteter och svårigheter uppstod vid utförandet av dagliga aktiviteter. Slutsatsen var att återhämtning och stöd i miljön är viktigt för att motverka ohälsa och utmattningssyndrom samt att arbetsterapeuten kan stödja denna klientgrupp till att återfå en balanserad och meningsfull vardag.

 • 167.
  Ingves, Deborah
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Formteckning: Kvalitativ studie av upplevelser av antroposofisk formteckning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how persons, with no previous experience of anthroposophic form drawing, but with interest in art therapy, would experience doing form drawing. The participants were 22 women in the art therapy program at the Umeå University. A questionnaire with both pre-determined and un-specified answers was administrated. The experiences from the drawing exercises were also written down individually during and after the procedure. The content of these were analyzed using qualitative content analysis.According to anthroposophical belief, health is viewed as a matter of balance between body, soul and spirit. Form drawing can be a vehicle into this balance.The results of this study show that form drawing may have both physical and mental effects, such as fatigue, happiness, and inner peace. It may create feelings of focus, acceptance and “flow”, but also of frustration, depending on individual expectations and conditions. A correlation between inner experience and outer movement emerges and is expressed in body language and handling of material and motif.

 • 168.
  Inostroza, Michelle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Nyberg, Patricia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska insatser vid stressrelaterade psykiska sjukdomar: – en kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att hantera sitt vardagliga liv är idag en stor utmaning för många människor i samhället. Krav och långvarig stress där människan inte tillåts återhämtning sliter på kroppen vilket kan resultera i stressrelaterade symtom. Kvarstår de stressrelaterade symtomen kan det utvecklas till både mindre- och mer allvarliga stressrelaterade psykiska sjukdomar såsom depression och utmattningssyndrom. Detta kan i sin tur resultera i sjukskrivning. Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att genomföra insatser inom primärvård för patienter sjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk sjukdom. Studien utgår från en kvalitativ metod där telefonintervjuer genomfördes med sex arbetsterapeuter verksamma inom primärvård och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att arbetsterapeuterna utreder problem och behov med hjälp av olika bedömningsinstrument, förskriver hjälpmedel och vägleder patienten att finna strategier för att klara av vardags- och arbetslivet. Det kan ge stöttning och vägledning för arbetsterapeuter verksamma inom primärvården då många insatser som framkommit inte kunnat hittas i tidigare forskning. Förebyggande arbete mot sjukskrivning är angeläget då psykisk sjukdom ökar. Ytterligare studier behövs för att se effekten av arbetsterapeutiska insatser vid rehabilitering av personer med stressrelaterade psykiska sjukdomar.

 • 169.
  Isaksson, Cristine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Norlén, Ann-Katrin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Changes in self-image as seen in tree paintings2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate whether changes in self-image are reflected in the tree paintings of the participants in an art therapy programme, and, if so, how. A self-rating scale, Structural Analysis of Social Behaviour (SASB), was used in the assessment of changes in self-image, and Content Analysis was used to analyse the tree paintings. This particular combination of quantitative and qualitative measures and analysis has not been reported before in relation to the assessment of change in self-image. The SASB questionnaire and the instruction to paint a tree were presented to six women in an art therapy group programme. Data was collected in the first and final group session. The SASB results and noted changes in the tree paintings were then analysed and compared. All the participants showed changes in self-image according to SASB, but only two participants experienced positive changes that were possible to verify statistically. Certain features of all the participants’ second tree painting showed changes in comparison with the first tree painting. The findings indicate that it is not possible to arrive at a general conclusion concerning how changes in self-image can be related to the tree theme and to the results of the SASB. Further research with a more comprehensive collection of data would be desirable in order to examine whether a hypothesis about unconventional trees (the meaning of the colour, the marked outline and the reduction/extension in the tree paintings) is of any relevance.

 • 170.
  Israelsson, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Lagerhjelm, Alexandra
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska insatser och dess betydelse för intagna på straffrättsliga institutioner: – En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara berövad sin frihet och sina valmöjligheter kan få stora konsekvenser i en individs hälsa och livssituation. Intagna riskerar att, efter avtjänat straff, släppas ut i samhället med begränsad förmåga att fungera självständigt, försämrat hälsotillstånd och med hög återfallsrisk. Ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv är användbart för att förstå och utveckla interventioner som syftar till att upprätthålla och utveckla förmågor i det dagliga livet och utvecklandet av roller för att stödja framgångsrik återgång i samhället. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska insatser och dess betydelse för intagna på straffrättsliga institutioner. En litteraturöversikt valdes och sökningar genomfördes i databaserna Web of Science, Cinahl, PubMed, Amed, Socindex och Academic Search Elite. Sju artiklar inkluderades för kvalitetsgranskning och analys. Resultatet visade en variation av interventioner där fokus låg på den generella livssituation de intagna befann sig i alternativt aktuell målgrupps specifika problematik. Gemensamt, inom samtliga instanser, var behovet av att öva upp sociala och kommunikativa förmågor. Viktiga betydelser som framkom var att intagna hade möjlighet till visst självbestämmande och att aktiviteter hade ett tydligt syfte för att upplevas som meningsfulla och terapeutiska. Studien visade att trots restriktioner till följd av säkerhetsaspekter, är det möjligt att genomföra klientcentrerade interventioner som har en positiv inverkan på intagnas hälsa, beteenden, självkänsla och utförandekapacitet. Arbetsterapeuten har en viktig roll i det rehabiliterande arbetet för att motverka kriminellt beteende och erbjuda redskap som underlättar övergången till samhället och minskar risken för återfall.

 • 171.
  Jamal, Omar
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska åtgärder vid unilateral neglekt till följd av en stroke: En beskrivande litteraturstudie.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Unilateral neglekt är ett symtom som uppstår i samband med stroke, ofta på grund av en högersidig hjärnhemisfärsskada. Personer med unilateral neglekt har en reducerad förmåga att respondera, uppmärksamma och orientera sig till den kontralaterala sidan. Syftet med studien var att beskriva effekten av arbetsterapeutiska åtgärder för personer med unilateral neglekt till följd av en stroke. En beskrivande litteraturstudie valdes som metod, och artiklar hämtades från databaserna Cinahl, Pubmed, PsykInfo samt OT-seeker. Nio kvantitativa originalartiklar som publicerats mellan år 2005-2015 har granskats, analyserats och sammanställts i tre olika kategorier. Arbetsterapeutiska interventioner gav god effekt på att reducera neglekt, förbättra ADL samt uppmärksamhetsförmågan mot den kontralaterala sidan. En interventionsmetod gav utebliven effekt och det var Trunk Rotation behandling. Arbetsterapeutiska interventioner för unilateral neglekt blir effektivast genom att inkorporera multikontextuell behandling.

 • 172.
  Jazaee, Nahal
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bergström, Ellinor
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Erfarenheter före och efter förskrivning av tyngdtäcke vid sömnsvårigheter: En kvalitativ studie med personer som diagnostiserats med Asperger syndrom2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 173.
  Jenny Eriksen, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Häggkvist, Emelie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Tillgänglighet  för rullstolsburna  i lokaler i Örnsköldsviks  stadskärna2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av otillgänglighet möter ofta rullstolsburna problem i offentliga miljöer. Samhället måste planeras på ett sådant sätt att det främjar delaktighet i olika aktiviteter. Syftet med studien var att undersöka tillgängligheten  i den fysiska miljön för rull­ stolsburna i allmänna lokaler på Storgatan i Örnsköldsvik. För att undersöka tillgängligheten användes utvalda delar av in­ strumentet Housing Enabler (2010). Resultatet visade att samt­ liga lokaler hade tillgänglighetsproblem. Det framkom bland annat att alla undersökta lokaler hade otillräckligt manöverut­ rymme vid entredörren och ett flertal lokaler hade höga trösklar och/eller trappsteg. Studien visar att renoveringar som utförs för att förbättra tillgängligheten kan resultera i det motsatta om kunskap och information kring tillgänglighetslösningar saknas. Att ha ett helhetsperspektiv över tillgänglighet är av stor vikt när anpassningar ska utföras.

 • 174.
  Joelsson, Jonas
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska interventioner och effekten av dessa för vuxna med reumatoid artrit: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Reumatoid artrit (RA) är en sjukdom som ger negativa konsekvenser och sämre livskvalité. Aktiviteter i dagliga livet (ADL) är en stor del i människans liv. På grund av sjukdomen, utförandet av ADL tar längre tid, vilket upplevs vara ett stort problem för individer som lider av RA. Syftet var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner och effekten av dessa för vuxna med reumatoid artrit. För att åstadkomma studiens syfte genomfördes en systematisk litteraturstudie. Åtta artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes enligt processmodellen Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Effekterna av de arbetsterapeutiska interventionerna beskrivs under rubriker tagna från OTIPM:s interventionsmodeller. Kategorierna som formades utifrån modellen blev: Interventioner inom kompensation, Interventioner inom förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner, Kombination av interventioner inom kompensation och inom förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner och Pedagogiska gruppinterventioner. Resultatet visade att kompensatoriska interventioner och interventioner för att förbättra personliga faktorer och kroppsfunktioner är arbetsterapeutiska interventioner som visar god effekt, för vuxna med RA. Mer forskning bör bedrivas om enskilda interventioner visar lika god effekt, könsskillnader inom arbetsterapi och om individens fysiska funktion har en påverkan i aktivitetsbegränsningar på ADL.

   

  Sökord: OTIPM, pedagogiska gruppinterventioner, kompensation, kombination, personliga faktorer och kroppsfunktioner, ADL

 • 175.
  Joelsson, Niklas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Melander, Isak
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Fysiska tillgängligheten för rullstolsburna: En kartläggning av tre kommunala sportanläggningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt nuvarande internationell policy och lagstiftning i flertalet länder ska samhället vara tillgängligt för alla invånare. Trots detta finns ett stort antal studier där bristande fysisk tillgänglighet rapporterats i allmänna byggnader. Rullstolsburna stöter ofta på fysiska tillgänglighetsproblem då de färdas i samhället och står därför inför stora hinder. Syftet var att kartlägga den fysiska tillgängligheten för rullstolsburna i tre av Umeå kommuns sportanläggningar. Housing Enabler som kompletterades med Bygg Ikapp användes för att syste-matiskt undersöka miljöhinder i fysisk tillgänglighet. Resultatet i studien visar att det förekommer fysisk tillgänglighetsproblematik. Den mest omfattande problematik som rapporterades var i sektionen inomhusmiljö där hinder förekom i form av bl.a. höga trösklar och smala passager. Fysiska hinder rapporterades även frekvent inom sektionerna toalett och utomhusmiljö. Resultaten innebär att rullstols-burna har sämre aktivitets- och delaktighetsmöjligheter vid besök på dessa anläggningar. En god tillgänglighet inom offentliga byggnader och anläggningar utgör en grund för delaktighet och ökad livskvalitet. En bättre fysisk tillgänglighet i anläggningarna kan leda till att rullstolsburna deltar mer frekvent i sportevenemang. Författarna ser behov av vidare forskning gällande Housing Enabler för att optimera fysisk tillgänglighetskartläggning av allmänna miljöer, då instrumentet i första hand syftar till att kartlägga hemmiljöer.

 • 176.
  Johansson, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lundbäck, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Specialpedagogik och arbetsterapi i samverkan: Specialpedagogstudenters kunskap om arbetsterapeutiska insatser för elever i behov av särskilt stöd2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn har rätt till utbildning utefter sina egna individuella villkor och behov. Alla elever är unika och ska få de förutsättningar som krävs för att kunna utvecklas och nå uppsatta kunskapsmål. Två professioner som skulle kunna samverka för att hjälpa eleven med detta är specialpedagoger och arbetsterapeuter. Syftet med studien var därför att identifiera vad studenter på specialpedagogprogrammet vet om vad en arbetsterapeut kan erbjuda elever i behov av särskilt stöd. Studien genomfördes genom en egen utformad webbenkät som distribuerades via e-mail till specialpedagogstudenter vid tre lärosäten geografiskt spridda i landet. Resultatet visade på begränsad kunskap vad gäller arbetsterapeutiska insatser för elever med behov av särskilt stöd då större delen av respondenterna svarade att de inte har kunskap. Vidare finns ingen märkbar skillnad mellan svaren hos de som uppgett sig ha kunskap och inte. Skolan är en självklar arena för specialpedagoger men också för yrkesverksamma arbetsterapeuter. För att möjliggöra ett samarbete med specialpedagog krävs att arbetsterapeutens kompetens klargörs. Vidare forskning inom samarbete dessa två professioner emellan är av värde i framtiden.

 • 177.
  Johansson, Annica EM
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Centre for Research and Development, Uppsala University, County Council of Gävleborg, Sweden.
  Johansson, Ulla
  Relatives' experiences of family members' eating difficulties2009In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 16, no 1, p. 25-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Patients with stroke or traumatic injury often suffer from eating disorders. This study describes relatives' experiences of their next of kin's eating and swallowing disorders. A strategic sample was obtained, and nine informants were interviewed. Using a constant comparative approach for data analysis, three themes emerged: provider for health and well-being, sensitive attitudes about the next of kin's changed appearance, and adaptation to the new situation. The informants' roles included qualities of caring and concern, Food preparation was crucial, with more time spent on cooking than previously. Combined with circumstantial eating, it dominated the working hours. The informants expressed emotional reactions to eating behaviour. In particular the loss of good, proper eating and affinity during meals left them feeling sad. Strategies such as dinner arrangements and shared responsibility guided the informants in adapting to a new situation. In clinical practice it is important to support informal caregivers, to provide adequate information, and to share responsibility. In occupational therapy one intervention could be to help clients find a balance in activities of work, leisure, and rest.

 • 178.
  Johansson, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lundberg, Nina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Vikten av en strukturerad vardag för personer med psykisk ohälsa: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att det frekvent i klinisk verksamhet visar sig att individer vilka lider av psykisk ohälsa har stora svårigheter att upprätthålla en strukturerad vardag, är detta ett problemområde där forskningen är begränsad. Denna litteraturstudie gjordes för att lyfta betydelsen och behovet av en strukturerad vardag för personer med psykisk ohälsa. Syftet var att belysa vikten av en strukturerad vardag hos personer med psykisk ohälsa. En litteraturstudie baserad på tio kvalitativa studier genomfördes. Resultatet påvisar att vid förlust av rutiner blir betydelsen av struktur påtaglig och återskapande av ändamålsenlig struktur blir viktig. Vikten av en strukturerad vardag för dessa individer blir betydande gällande bland annat livslust, motivation, social delaktighet och återhämning. Resultatet belyser även strukturens nödvändighet och dess positiva inverkan på individernas aktivitetsliv och välmående i stort. Studien belyser strukturens betydelse och att det finns olika aspekter av struktur. Genom de verktyg arbetsterapin erhåller finns det goda förutsättningar att kliniskt arbeta för att främja struktur och utveckla interventioner gällande struktur i vardagen.

 • 179.
  Johansson, Helena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hälsorelaterad livskvalitet hos personer som vårdar en närstående med stroke: En beskrivande litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stroke är en av de största folksjukdomarna i Sverige. Varje år drabbas 30 000 människor. Symtomen efter stroke kan se olika ut beroende på vilket område i hjärnan som drabbas. Den fysiska och psykiska rehabiliteringen kan pågå lång tid efter insjuknandet. I och med detta är det inte bara personen med stroke som drabbas utan även de närstående. Syftet med denna studie var att beskriva hälsorelaterad livskvalitet hos personer som vårdar en närstående med stroke. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats valdes ut från databaserna Cinahl, Medline och Psykinfo. Resultatet visade att vårdgivare hade sämre hälsorelaterad livskvalitet än normvärdet av befolkningen och att det finns en börda av att vårda en närstående samt att till exempel bristen på socialt stöd och aktivitetsförlust hämmar tillfredställelsen i rollen som vårdgivare. Resultatet visar även att kvinnliga vårdgivare upplever större börda i att vårda och forskning visar att kvinnor generellt har en sämre fysisk och psykisk hälsa än män vilket kan vara en bidragande faktor till att kvinnor upplever en större börda i att vårda den närstående.

 • 180.
  Johansson, Lice-Lotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Självskattad smärta och hälsorelaterad livskvalitet hos deltagare i artrosskola med och utan handbesvär. En registerstudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Jämföra självskattad smärta och hälsorelaterad livskvalitet före och efter artrosskola. Finns det någon skillnad mellan deltagare med och utan handbesvär, uppdelat på kön respektive under och över 65 år?

  Metod: En registerstudie med data från det Nationella Kvalitetsregistret, BOA-registret för höft-och knäartros. Studien jämför självskattad smärta enligt VAS och hälsorelaterad livskvalitet enligt EQ-5D före och efter artrosskola hos 16 039 deltagare med och utan handbesvär.

  Resultat: 33 % av deltagarna angav handbesvär, 84 % kvinnor. Gruppen med handbesvär skattade något mer smärta och något sämre hälsorelaterad livskvalitet före och efter artrosskolan. Före artrosskolan angav kvinnor något sämre resultat gällande smärta och hälsorelaterad livskvalitet än män, oavsett om de hade handbesvär eller ej. Deltagare under 65 år angav något mer smärta och något sämre hälsorelaterad livskvalitet än de som är 65 år och äldre före och efter artrosskolan. Resultatet visade statistiskt signifikanta förbättringar (p<0.001) efter artrosskolan i samtliga grupper. Förbättringar och skillnader var små och ej kliniskt relevanta.

  Konklusion: Deltagandet i artrosskolan gav en förbättring både av smärta och hälsorelaterad livskvalitet. Samtliga förbättringar var statistiskt signifikanta, men uppnådde inte det som med säkerhet anses vara kliniskt relevant. Skillnaderna mellan grupperna var små och uppnådde inte klinisk relevans.

 • 181.
  Johansson, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Pettersson, Diana
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Egenmakt hos ugna vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har högre risk att drabbas av ohälsa eftersom utmaningar i vardagen kan vara mer påtagliga för målgruppen. Unga vuxna är i en övergång mellan tonårsliv och vuxenliv vilket innebär att allt större krav ställs på självständighet för att de unga ska klara sin vardag som vuxna samhällsmedborgare. Livsentreprenö­ren version II (LEV II) ger möjlighet att utbilda unga vuxna i att använda strategier för att kunna påverka sitt liv i den riktning de själva önskar. Syftet med studien var att beskriva hur unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever och kan påverka sin hälsa, sina personliga mål och sin fritid. En kvalitativ ansats användes med en semistrukturerad intervjuguide. Fyra deltagare, både män och kvinnor i åldern 19-23 år deltog i studien. Intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i följande fem huvud-kategorier; Individens egenmakt för att nå mål, Fysisk och social miljö påverkar hälsan, Valmöjligheter för en individuell fritid, Svårigheter vid förändring kan skapa obalans, Strategier och stöttning för att påverka sin situation. Den fysiska och sociala miljön upplever deltagarna som både en tillgång och en begränsning i att själva kunna påverka sin hälsa och sin fritid. Genom strategier når deltagarna sina personliga mål. Exempel på strategier är att studera för att få önskat jobb samt söka information och alternativa lösningar för att klara en utmaning. Studien visade att egenmakt är viktigt i unga vuxnas vardag för att uppnå hälsa.

 • 182. Johansson, Sverker
  et al.
  Ytterberg, Charlotte
  Back, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Widen Holmqvist, Lotta
  von Koch, Lena
  The Swedish occupational fatigue inventory in people with multiple sclerosis2008In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 40, no 9, p. 737-743Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To investigate the applicability of the Swedish Occupational Fatigue Inventory and its ability to identify different dimensions of fatigue in people with multiple sclerosis with varying, degrees of disease severity, and the correlation of each of its 5 dimensions with the Fatigue Severity Scale.

  Design: An observational. prospective study.

  Subjects: Two hundred and nineteen outpatients: 59.5% had mild. 170%, moderate and 23.5% severe disease severity; 83%, received immunomodulatory treatment.

  Methods: Both questionnaires were administered at inclusion, and at 12 and 24 months. Analyses of internal consistency. item-total correlation, factor analysis and tests of correlations were performed.

  Results: The instrument was completed by 97% of subjects. Internal consistency was satisfactory in the dimensions Lack of energy, Lack of motivation and Sleepiness, but not in Physical exertion and Physical discomfort. Factor analysis revealed that all but 3 items (2 in Physical exertion, 1 in Physical discomfort) loaded satisfactorily in 5 dimensions. Correlations between the dimensions and the Fatigue Severity Scale were low, except for a moderate correlation found for Lack of energy.

  Conclusion: The dimensions Lack of energy, Lack of motivation and Sleepiness appear applicable for use in people with multiple sclerosis. Further development of the physical dimensions and studies on the instrument's capacity to measure changes are needed.

 • 183.
  Jonasson, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att se och bli sedd: En fallstudie om att bli avporträtterad2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the experiences of being the model for a portrait. This is a descriptive case study, in which a model is interviewed, on two occasions, about the experience of being portrayed. The interviewee also reflected on the sketches and portraits. A qualitative content approach was used to analyze the interviews. The results show that the process of being portrayed includes an exploration of seeing and being seen Looking at sketches and portraits actualized a mirroring process, where the model sees herself in an inter-subjective triangular relationship. Looking at the pictures with the researcher allows a transition from an exterior perspective to an empathic recognition of the picture, and finally to a possible acceptance of a more realistic, and less rigid self-image. This study shows that portrait painting can have a therapeutic effect.

 • 184. Jonasson, Stina B.
  et al.
  Hagell, Peter
  Hariz, Gun-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Iwarsson, Susanne
  Nilsson, Maria H.
  Psychometric Evaluation of the Parkinson's Disease Activities of Daily Living Scale2017In: Parkinson's Disease, ISSN 2090-8083, E-ISSN 2042-0080, article id 4151738Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. To evaluate a set of psychometric properties (i.e., data completeness, targeting, and external construct validity) of the Parkinson's disease Activities of Daily Living Scale (PADLS) in people with Parkinson's disease (PD). Specific attention was paid to the association between PADLS and PD severity, according to the Hoehn & Yahr (H&Y) staging. Methods. The sample included 251 persons with PD (mean age 70 [SD 9] years). Data collection comprised a self-administered postal survey, structured interviews, and clinical assessments at home visits. Results. Data completeness was 99.6% and the mean PADLS score was 2.1. Floor and ceiling effects were 22% and 2%, respectively. PADLS scores were more strongly associated (r(s) > 0.5) with perceived functional independence, ADL dependency, walking difficulties, and self- rated PD severity than with variables such as PD duration and cognitive function (r(s) < 0.5). PADLS scores differed across H& Y stages (Kruskal- Wallis test, p< 0.001). Those in H&Y stages IV-V had more ADL disability than those in stage III (Mann- Whitney U test p < 0.001), whereas there were no significant differences between the other stages. Conclusion. PADLS revealed excellent data completeness, acceptable targeting, and external construct validity. It seems to be well suited as a rough estimate of ADL disability in people with PD.

 • 185.
  Jonsson, Anneli
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Wallin, Elin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Tillgänglighet för rullstolsburna personer i anknytning till hyreshus i Umeå2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En tillgänglig miljö kan främja ett fungerande boende och möjliggöra aktivitet samt delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara tillgäng­ lig och användbar för personer med nedsatt  rörelseförmåga.  Trots detta visar studier att tillgängligheten brister för rullstolsburna perso­ ner. Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra tillgäng­ ligheten för rullstolsburna personer i hyreshus entreer, hissar och ram­ per i olika stadsdelar inom Umeå tätort. En undersökning av tillgäng­ lighet med hjälp av utvalda delar ur Housing Enabler genomfördes i 30 hyreshus belägna i sex olika stadsdelar. Resultatet visade att samt­ liga hyreshus hade hinder i den fysiska miljön för rullstolsburna per­ soner och skillnader förekom i antal tillgänglighetsproblem mellan de olika stadsdelarna, där äldre hyreshus hade fler problem. Vanliga miljöhinder var höga trösklar, avsaknad av hissar, ramper och auto­ matiska dörröppnare. Studien redovisar tillgänglighetsproblem som finns i anknytning till hyreshusen, vilka påverkar tillgängligheten för rullstolsburna personer inom Umeå tätort. Tillgänglighet  kan möjlig­ göras genom arbetsterapeutens kunskap om miljöns betydelse, kart­ läggning av hinder och åtgärder i den fysiska miljön.

   

 • 186.
  Jonsson, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Petersson, Charlotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Idrottande gymnasieungomars alkoholvanor: Betydelse för sociala relationer och aktivitetsutförande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hälsan påverkas negativt av alkohol men även sociala relationer och fritidsaktiviteter kan påverkas. Alkoholkonsumtionen har ökat de senaste åren och u ngdomar ser  också  ut  att  följa  denna  trend.  Syftet  var  att  kartlägga u ngdomars alkoholvanor, deras sociala relationer och aktivitetsutförande för att klargöra om det fanns något samband mellan dessa och jämföra dem mellan unga män och kvinnor. Studien baseras på en enkätundersökning med 58 deltagare som gick idrottsprogrammet på en gymnasieskola i Västerbottens län. Resultatet visade att kvinnorna började dricka tidigare än männen men att männen drack alkohol oftare än vad kvinnorna gjorde. Det som lockade deltagarna till att börja dricka alkohol var nyfikenheten och deltagarnas alkoholkonsumtion stämmer inte överens med annan funnen forskning.

 • 187.
  Josephsson, Staffan
  et al.
  Karolinska institutet.
  Bäckman, Lars
  Karolinska institutet.
  Borell, Lena
  Karolinska institutet.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Nygård, Louise
  Karolinska institutet.
  Rönnberg, Lisa
  Karolinska Institutet.
  Supporting everyday activities in Dementia: an intervention study1993In: International Journal of Geriatric Psychiatry, ISSN 0885-6230, E-ISSN 1099-1166, Vol. 8, no 5, p. 395-400Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The efficacy of an intervention programme designed to support performance in activities of daily living was investigated in four patients with dementia at different levels of severity of impairment. Important features of the programme included that (a) task conditions should be highly supportive, (b) the importance of episodic and semantic memory skills for successful performance should be minimized, (c) an acceptable performance level should be possible to achieve using skills that are relatively well preserved in the disease, and (d) factors related to patients' motivation and habits should be taken into account. Performance gains were evaluated using the Assessment of Motor and Process Skills instrument. Results showed intervention-related gains in three patients. One of these patients maintained performance gains when environmental guidance (eg signs) was withdrawn, whereas the other two required environmental guidance in order to exhibit gains. The overall pattern of results suggests that this form of intervention related to everyday functioning in dementia is worthy of further empirical attention.

 • 188.
  Kadi, F
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Ahlgren, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Waling, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Sundelin, Gunnevi
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Thornell, Lars-Eric
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  The effects of different training programs on the trapezius muscle of women with work-related neck and shoulder myalgia2000In: Acta Neuropathologica, ISSN 0001-6322, E-ISSN 1432-0533, Vol. 100, no 3, p. 253-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the effects of training on the structural characteristics of the trapezius muscle in women with work-related trapezius myalgia. Muscle biopsies were taken before and after 10 weeks of three different training programs (strength, endurance and coordination). Enzyme-immunohistochemical analysis was performed to assess muscle fibre types, fibre area, capillary supply and cytochrome c oxidase (COX) activity. There was an increase in the proportion of type IIA fibres in strength trained group (P < 0.05). Strength training elicited a preferential increase in the area of type II fibres (P < 0.05); both strength and endurance programs induced an increase in the number of capillaries around type I and IIA muscle fibres. Finally, all training programs induced a decrease in the proportion of COX-negative fibres. In conclusion, the trapezius muscle of women with neck and shoulder myalgia is characterised by a great potential of adaptation to physical exercise over a period of 10 weeks. The significant changes in the number of capillaries and the specific changes induced by training at the level of muscle fibres might well explain the improvement of muscle function.

 • 189.
  Kaptain, Rina Juel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Inter-Rater and Intra-Rater Reliability - Danish Version of the Everyday Technology Use Questionnaire2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the inter-rater and intra-rater reliability in the Danish version of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ).

   

  Method: The ETUQ was performed as face-to-face interviews by four occupational therapists who were equally trained in using the questionnaire. The target sample was (N=60) cases, divided in two groups where (n=30) cases were investigated for inter-rater reliability and (n=30) cases for intra-rater reliability. In addition 30 cases had COPD and 30 cases were elderly participants. Svensson´s Method for paired ordinal data was applied to analyses the results.

   

  Results: The Danish version of ETUQ demonstrated an excellent percentage agreement (PA) of the inter-rater reliability and for the intra-rater reliability an excellent PA for the vast majority of items whereas less convincing agreement of nine items supported by the measures of systematic disagreement (relative position and relative concentration) and individual variability (relative rank variation and measure of disorder).

  Conclusion: The overall findings indicate that ETUQ is sufficiently reliable for use in a Danish context.

   

 • 190.
  Karagianni, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Marklund, Sofia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ett stöd för gymnasieelever inom Umeå kommun: En kvalitativ studie om elevkonsulenternas uppdrag på gymnasieskolor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Karlsson, Anna Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Upplevelser av bildterapi, ur ett patientperspektiv2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva vad personer med långvarig smärta, upplevde under skapandet i bildterapi, och den betydelse skapandet i bildterapi tillskrevs, för hur livet såg ut sex månader senare. Fokusgruppsamtal genomfördes med fyra kvinnor som genomgått ett års bildterapi. Innehållsanalys gav tre teman: 1) skapa via känsla och egna val ger flow 2) gruppen och bilden bär och utvecklar processen i skapandet, 3) skapa utvecklar inre resurser och ger styrka till livshantering. Att skapa utifrån känsla med valmöjligheter upplevdes meningsfullt. Färgernas, bildtemats och materialets känslokontaktande egenskaper och lagom utmaning av egna krav, gav flöde i skapandet, uttryck av egna behov och möjlighet att finna mening. Gruppens och bildens processbärande egenskaper ökade tillit, stimulerade till samtal och till utveckling av inre styrka och hanteringsstrategier. Efter sex månader upplevdes livshanteringen förbättrad.

 • 192.
  Karlsson, Emmelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ylitalo, David
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Effekten av teambaserad rehabilitering i öppenvård vid en reumatologisk klinik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns olika former av reumatologisk rehabilitering i Västerbotten. En av dessa är rehabilitering av arbetsterapeut och sjukgymnast (RAS) vid kliniken i Umeå, där patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar rehabiliteras av arbetsterapeut och fysioterapeut. Rehabiliteringen pågår under två veckors tid. Syftet med denna studie var att undersöka om rehabiliteringsformen RAS kan förbättra hälsotillstånd/livskvalité, förmåga att utföra vardagliga aktiviteter, smärta och trötthet för patienter med patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Åttiofyra patienter svarade på bedömningsinstrumenten EQ-5D, HAQ och VAS-skala som användes vid inskrivning och utskrivning. Resultatet visade att patienter efter RAS självskattade en signifikant förbättrad hälsa/livskvalité, förmåga att utföra vardagliga aktiviteter samt minskad smärta och trötthet. Författarna kan inte med säkerhet konstatera att resultaten har en klinisk relevans då förbättringarna var relativt små. Men slutsatsen från denna uppsats är att rehabiliteringsformen RAS vid den reumatologiska kliniken i Umeå ger positiva effekter för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

 • 193.
  Karlsson, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Sundström, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Barn med fysiska funktionsnedsättningar och deras delaktighet i fritidsaktiviteter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fritiden är en viktig del av livet och är betydelsefullt för alla människor. Barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar sägs vara mer begränsade i sitt deltagande i fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter har många positiva effekter på en individs hälsa och välmående och får individen att uppleva stimulans och glädje. Syftet med denna studie var att undersöka vilka fritidsaktiviteter barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar i åldrarna 9-11 år utför och föräldrarnas uppfattning om deras fritidsaktiviteter. Två barn fick i appen Aday, som är en tidsgeografisk metod, registrera sina fritidsaktiviteter under tre dagar och sedan i ett samtal reflektera kring fritidsaktiviteterna. Materialet analyserades med Adays analysprogram som sedan sammanställdes. Intervjuer med en förälder till vardera barn genomfördes också och detta material analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Vid analys av data, som registrerades i Aday, kunde 11 olika fritidsaktiviteter identifieras.  och i intervjuerna framkom följande kategorier: Fritidsaktiviteter är en del av livet och Faktorers påverkan på deltagandet i fritidsaktiviteter. Det framkom att många olika fritidsaktiviteter utfördes och att de var av olika karaktär, där vissa aktiviteter var organiserade och andra icke organiserade. Fritiden visade sig vara betydelsefull då det gav möjlighet till socialisering och gav nya erfarenheter. Det fanns även många olika faktorer som påverkade barn och ungdomars delaktighet i fritidsaktiviteter som exempelvis föräldrars engagemang och miljöns påverkan. Denna studie kan bidra till att ge en inblick i vilka fritidsaktiviteter barn med fysiska funktionsnedsättningar utför samt föräldrars uppfattning om barnens fritidsaktiviteter.

 • 194.
  Karlsson, Josefine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hugo, Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Upplevelsen av föräldraskapet i det dagliga livet med barn som har autismspektrumtillstånd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diagnostiseringen av Autismspektrumtillstånd (AST) har den senaste tiden ökat och det föds cirka hundra barn per år i Sverige med funktionsnedsättningen. Studier visar att föräldrar till barn med AST upplever en högre nivå av stress och ångest. Familjer som har ett barn med AST påverkas kraftigt och ställs inför flertalet krävande utmaningar. Syftet med studien var att belysa upplevelsen av föräldraskapet hos föräldrar till barn med autism. Till denna studie användes en kvalitativ metod för att fånga föräldrarnas upplevelse av deras föräldraskap. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Ur analysen framkom ett tema “Går ständigt på nålar” och fyra huvudkategorier: “Överväldigad av intryck”, “Acceptans av en ny tillvaro”, “Livet anpassas efter barnet” och “Känna sig otillräcklig”. Föräldrarna upplevde höga nivåer av stress kopplat till sin roll som förälder, bristande förståelse från omgivningen och att de inte fick det stöd de behöver. Föräldrarna upplevde samtidigt att de vuxit som människor genom att de fått bättre tålamod, blivit starkare och fått en bättre förståelse för andra människor.

 • 195.
  Karlsson, Moa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ersson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Användning och erfarenheter av tyngdtäcken -: hos vuxna med depression, ångesttillstånd och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att upprätthålla hälsa och välbefinnande behövs balans mellan aktivitet, vila och sömn. Tyngdtäcke räknas till ett kognitivt hjälpmedel som vanligtvis förskrivs för personer som har störd nattsömn och/eller har svårigheter att finna ro under dagen på grund av psykisk eller motorisk oro. Deltagarna i denna studie har diagnoser som vanligtvis bidrar till sömnbesvär och nedsatt aktivitetsförmåga, och är bland annat personer som använder tyngdtäcke. Syftet med studien var att undersöka användning och erfarenheter av tyngdtäcken hos vuxna med depression, ångesttillstånd och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Metod: en enkätstudie genomfördes. Totalt fanns 116 potentiella patienter varav 71 patienter fick enkäten skickad till sin mailadress. Svar inkom från 31 personer mellan 18-65 år som fått ett tyngdtäcke förskrivet. Deltagarna rekryterades via verksamma arbetsterapeuter vid en psykiatrisk klinik. I resultatet framkom att nästan alla deltagare använder tyngdtäcken alla årstider nattetid men att de upplevs varma sommartid och är svåra att transportera. Användning av tyngtäcke under dagtid var inte lika vanligt förekommande. Många deltagare upplevde olika nivåer av förbättrad sömnkvalitet med minskad ångest och oro efter påbörjad användning av tyngdtäcket nattetid. Det framkom även minskat intag av sömnmedicin hos många deltagare i samband med att de började använda tyngdtäcket. Slutsats: Tyngdtäcke är ett hjälpmedel som fungerar för personer med sömnbesvär. Den låga svarsfrekvensen medför dock att resultaten bör tolkas med försiktighet. Vidare studier rekommenderas för att jämföra sömnmedicin mot tyngdtäcke som behandling mot sömnbesvär.  

 • 196.
  Kero, Cornelia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Nordin, Therese
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hur beskrivs och värderas människans aktivitet av gruppen 65 år och äldre?: En analys av hur äldre konstruerar begrepp kring människans aktiviteter i sitt vardagsspråk.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Människans aktivitet är centralt inom arbetsterapi. Det finns dock ingen entydig definition av begreppet, och de indelningar i kategorier som används är ifrågasatta. Eftersom språkets innehåll påverkar hur vi tänker och agerar, kan bristen på valida definitioner och kategorier påverka interventioner, och de rådande kategorierna kan vara särskilt dåligt anpassade för gruppen äldre. Syfte: Syftet med projektet var att utforska hur människans aktiviteter beskrivs och värderas bland en grupp hemmaboende äldre personer över 65 år. Metod: Ljudinspelade samtal användes från projektet Exploring Occupation, där 27 äldre personer deltog i workshoppar där de individuellt skrev exempel på aktiviteter och därefter diskuterade och kategoriserade aktiviteterna först i liten grupp, sedan i större grupp. Varje deltagare medverkade i två workshoppar och totalt genomfördes åtta stycken. Ljudupptagningar från workshopparna transkriberades och en diskursanalys genomfördes. Resultat: Två diskurser identifierades. En definierande diskurs: ”aktivitet är hur mycket som helst” och en värderande diskurs: ”självbestämmande är viktigt och ger glädje”. Dessa visade att omfattningen av människans aktiviteter är bred och flera definitioner finns i dagligt tal. Att en aktivitet var självvald var en viktig värdeskapare, samtidigt som det som skapade värde ansågs individuellt och kontextberoende. Diskussion: Arbetsterapeuter behöver vara medvetna om att äldres aktivitetsbegrepp kan skilja sig från arbetsterapeutisk teori, och att självvaldhet kan vara avgörande för en positiv upplevelse av aktivitet.

 • 197.
  Kontolaimos, Aristaios
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Anasambi, Rachel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bostadsanpassningsåtgärder ur den äldres perspektiv- En materiell förändring eller något mer?: En kvalitativ intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljömässiga åtgärder är vanliga och viktiga arbetsterapeutiska insatser som kan bidra till att äldre kan bo kvar i det egna hemmet trots nedsatta funktioner eller förmågor. Det finns begränsade kunskaper om hur äldre uppfattar miljömässiga åtgärder som bostadsanpassningar i det egna hemmet. Syftet med denna studie var att undersöka äldres erfarenheter runt en bostadsanpassningsåtgärd i det egna hemmet, samt hur de upplevde att deras dagliga aktiviteter påverkas ur ett socialt samt personligt perspektiv. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex kvinnor i åldern 79-97 år. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studien utmynnade i kategorierna miljön och den åldrande kroppens inverkan på aktivitetsutförnade, upplevelser av den arbetsterapeutiska kompensationsåtgärden samt betydelsen av att bo kvar i hemmet. Sammanfattningsvis visar studien att bostadsanpssningar kan öka tillgänglighet, självständighet, effektivitet i äldres aktivitetsutförande samt vidmakthållande av vanor genom att möjliggöra kvarboende i hemmet. Förutsättningen för detta visade sig vara att miljön bör anpassas utifrån individens önskemål.

 • 198.
  Kottorp, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Occupation-based evaluation and intervention: validity of the assessment of motor and process skills when used with persons with mental retardation2003Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The ability to perform everyday life occupations is a critical component in both evaluation and intervention for persons with mental retardation (MR). While the ability to perform personal and instrumental activities of daily living (ADL) has always been important for occupational therapy (OT) practice, there is an absence in OT literature and research with a focus on ADL and persons with MR. The overall aim of this thesis was to evaluate the validity of the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) for evaluation and intervention of ADL ability for persons with MR.

  In order to evaluate the evidence of validity of the AMPS ability measures based on relation to level of MR, two groups of participants with MR were evaluated with the AMPS (,#=22; #= 39). The results indicated expected moderate relationships between ADL motor and ADL process ability measures and level of MR, despite different methods used for evaluating level of MR. The results also indicated that the results of the AMPS evaluation could be used to directly describe and measure the consequences in performance of ADL tasks for persons with different levels of MR.

  The evidence of validity of the AMPS was further examined in a study including participants with different types of developmental disabilities (e.g., MR, cerebral palsy, spina bifida) (#=1724). An application of many-faceted Rasch analysis was used to examine goodness-of-fit of the responses for the tasks, skill items, and participants included in the study. All tasks and all items except one demonstrated acceptable goodness-of-fit to the model on the ADL motor and ADL process scales. An expected proportion of participants demonstrated acceptable goodness-of-fit on the ADL motor scale. On the ADL process scale, a slightly lower proportion of participants than expected demonstrated acceptable goodness-of-fit. The results indicated further that persons with more severe levels of MR and persons with more limited ADL process abilities demonstrated different response patterns across tasks and possibly items.

  The evidence of validity of the internal structure of the AMPS scales was also evaluated between persons with mild and moderate MR (#=178; #=170). Group specific ADL motor and ADL process skill item hierarchies were generated using many-faceted Rasch analyses and compared. The hierarchies of ADL motor and ADL process skill items remained stable across groups, indicating evidence of validity of the AMPS scales when used to evaluate persons with MR. The results also indicated that although participants with moderate MR demonstrated overall lower mean ADL motor and ADL process ability, they did perform some specific ADL motor and ADL process skills at a similar level as persons with mild MR.

  Finally, the utility of the AMPS ability measures for detecting change were examined in an intervention study including three female participants with moderate MR. The study was based on a single case design and evaluated the effectiveness of a structured occupational therapy intervention program. Improvements were found for the participants in relation to the implementation of the program, but the pattern of changes were different between the participants and across the dependent variables. ADL process ability was the only variable that improved across all participants. The results supported the ADL process abilities as sensitive measures for detecting changes in ADL ability of persons with MR.

  In conclusion, the results of these studies contribute to the evidence of validity of the AMPS ability measures and scales, specifically in relation to the evaluation of persons with MR. The finding that an OT program resulted in improved ADL process ability also suggest that the results of the AMPS can be used to plan as well as evaluate outcomes of OT practice. Further research is also suggested in order to improve validity evidence and utility of the AMPS when used with persons with MR.

 • 199.
  Kottorp, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne G.
  Department of Occupational Therapy, Colorado State University, Fort Collins, Colorado.
  Activities of daily living in persons with intellectual disability: Strengths and limitations in specific motor and process skills2003In: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 50, no 4, p. 195-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As there is a wide range of abilities among clients with intellectual disability, occupational therapists should use assessments of activities of daily living that specify clients’ strengths and limitations to guide and target interventions. The aim of the present study was to examine if activities of daily living performance skills differ between adults with mild and moderate intellectual disability. Three hundred and forty-eight participants with either mild intellectual disability (n = 178) or moderate intellectual disability (n = 170) were assessed using the Assessment of Motor and Process Skills to examine the quality of their activities of daily living skills. The overall activities of daily living motor and activities of daily living process hierarchies of skill item difficulties remained stable between groups. Although participants with moderate intellectual disability had more difficulty overall with activities of daily living motor and activities of daily living process skills, they were able to carry out some of these activities equally as well as participants with mild intellectual disability. The findings are discussed in relation to the planning of specific interventions to improve the ability of clients with intellectual disability to carry out activities of daily living.

 • 200.
  Kottorp, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Department of Occupational Therapy, Colorado State University. Fort Collins, Colorado.
  Validity of a performance assessment of activities of daily living for people with developmental disabilities2003In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 47, no 8, p. 597-605Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Since clients with different types of developmental disabilities often experience difficulties in activities of daily living (ADL), it is critical that assessments of ADL are evaluated in order to ensure that one can make valid judgements based on the results of the appraisal. The purpose of the present study was to evaluate the validity of a specific performance assessment instrument, the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), when used by occupational therapists with clients with developmental disabilities. Unlike global ADL assessments, the AMPS is used not only to evaluate the level of ADL dependence, but also to estimate the quality of each specific action performed when a person is performing ADL tasks.

  METHODS: Data were gathered from 1724 participants with different developmental disabilities, including intellectual disability (ID), cerebral palsy and spina bifida. Many-Facet Rasch (MFR) analysis was used to examine person-response validity, and task and item scale validity.

  RESULTS: Goodness-of-fit statistics showed that the tasks and items had acceptable scale validity. The participants had acceptable person-response validity on the ADL motor scale, but had slightly lower than expected levels of person-response validity on the ADL process scale. The results indicate that clients with more severe forms of ID may have a higher proportion of different performance profiles in ADL than is expected by the MFR model of the AMPS. Since the proportion of participants who did not meet the criteria was only 3% lower than expected and in accordance with other studies, the difference may not be clinically meaningful. Otherwise, the results indicated that the AMPS is a valid tool when used with clients with developmental disabilities.

  CONCLUSIONS: Further research is needed to evaluate the use of the AMPS in clinical assessment and intervention planning for this group of clients.

1234567 151 - 200 of 384
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf