umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 852
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Darwén, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Besvärsförekomst och datoranvändning bland gymnasieungdomar: En pilotstudie av besvärsförekomst i rörelse- och  stödjeorganen, datorvanor samt riskbedömning av datorarbete2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Degerstedt, Frida
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Fysioterapeutiska interventioner och fysisk aktivitet för barn med cerebral pares i norra Sverige: en registerstudie ur rättvise- och genusperspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Unga personer med funktionsnedsättning, rörelsehinder i synnerhet, skattar lägre hälsa än andra. Ohälsan kommer dels av funktionsnedsättningen i sig men också av påverkbara orsaker som låg grad av fysisk aktivitet och diskriminering.

  Syfte: Att utifrån ett rättvise- och genusperspektiv kartlägga hur de fysioterapeutiska interventionerna samt fysisk aktivitet fördelas för barn upp till 18 år med Cerebral Pares (CP) i de fem norra landstingen i Sverige 2013 utifrån grovmotorisk funktionsnivå och ålder. Syftet var också att undersöka samband mellan behandlingar som Botulinumtoxin (botox), spasticitetsreducerande medicinering, operationer och ortoser och mängden fysioterapi och fysisk aktivitet.

  Metod: Studien är en registerstudie utifrån ett nationellt kvalitetsregister, CPUP. Data innefattande 313 barn 0-18 år med CP från de fem nordliga länen i Sverige år 2013. Studien behandlar den första mätningen för året i de fall flera gjorts.

  Resultat:  Inom tre landsting fick pojkarna fler eller mer frekventa fysioterapeutiska interventioner. Skillnader mellan landsting sågs gällande om, hur ofta och i vilket syfte fysioterpeutiska interventioner givits (p>0,001). Fysioterapeuten (FT) medverkade oftare för barn med lägre grovmotorisk funktionsnivå och oftare för barn som inte hade fysisk fritidsaktivitet. Barn med lägre funktionsnivå deltog i lägre grad i fritidsaktivitet (p>0,001). Pojkar deltog i högre grad i skolidrott jmf med flickor (p=0,028). Det fanns samband mellan övriga behandlingar och fysioterapeutiska interventioner samt närvaro av FT.

  Slutsats: Förliggande studie tyder på skillnader i fysioterapeutiska insatser avseende på kön och landstingstillhörighet. Det fanns samband mellan grovmotorisk nivå och deltagande i fysisk fritidsaktivitet samt mellan kön deltagandet i skolidrott.

 • 153.
  Degerstedt, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Enberg, Birgit
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Keisu, Britt-Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS). Umeå Universitet.
  Björklund, Martin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Centre for Musculoskeletal Research, Department of Occupational Health Sciences and Psychology, Faculty of Health and Occupational Studies, University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Inequity in physiotherapeutic interventions for children with Cerebral Palsy in Sweden: a national registry study2019In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate the distribution of physiotherapeutic interventions for children with Cerebral Palsy in Sweden from an equity perspective, considering sex, country of birth and geographical region.

  Method: This national cross‐sectional registry study includes children with Cerebral Palsy aged 0‐18 years who participated in 2015 in the Swedish national quality registry, the Cerebral Palsy follow‐up programme, CPUP. Comparisons and associations between physiotherapeutic interventions and sex, country of birth and geographical regions were conducted using chi‐square and logistic regression analysis, controlling for cognitive level, level of motor function, age group and dominating symptom.

  Results: Of the 2855 participants, 2201 (79%) had received physiotherapy. Children born in Sweden had 1.60 times higher odds (95% CI 1.10‐2.33) of receiving physiotherapy compared with children born in foreign countries. Distribution of physiotherapeutic interventions differed significantly between geographical regions. No associations between sex and physiotherapeutic interventions were observed.

  Conclusion: The results of this study indicate inequity in care in Sweden towards children with Cerebral Palsy born in other counties. Further, physiotherapeutic interventions were not equally distributed in different geographical regions of Sweden. Knowledge of inequity is crucial in order to address the problem.

 • 154.
  Degerstedt, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Wiklund, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Enberg, Birgit
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Physiotherapeutic interventions and physical activity for children in Northern Sweden with cerebral palsy: a register study from equity and gender perspectives2017In: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 10, article id 1272236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Young people with disabilities, especially physical disabilities, report worse health than others. This may be because of the disability, lower levels of physical activity, and discrimination. For children with cerebral palsy, access to physiotherapy and physical activity is a crucial prerequisite for good health and function. To date, there is limited knowledge regarding potential gender bias and inequity in habilitation services.

  Objectives: To map how physiotherapeutic interventions (PTI), physical leisure activity, and physical education are allocated for children with cerebral palsy regarding sex, age, level of gross motor function, and county council affiliation. This was done from a gender and equity perspective.

  Methods: A register study using data from the Cerebral Palsy follow-Up Program (CPUP). Data included 313 children ≤18 years with cerebral palsy from the five northern counties in Sweden during 2013. Motor impairment of the children was classified according to the expanded and revised Gross Motor Function Classification System (GMFCS).

  Results: In three county councils, boys received more physiotherapy interventions and received them more frequently than girls did. Differences between county councils were seen for frequency and reasons for physiotherapy interventions (p < 0.001). The physiotherapist was involved more often with children who had lower motor function and with children who had low physical leisure activity. Children with lower motor function level participated in physical leisure activity less often than children with less motor impairment (p < 0.001). Boys participated more frequently in physical education than did girls (p = 0.028).

  Conclusion: Gender and county council affiliation affect the distribution of physiotherapy interventions for children with cerebral palsy, and there are associations between gender and physical activity. Thus, the intervention is not always determined by the needs of the child or the degree of impairment. A gender-bias is indicated. Further studies are needed to ensure fair interventions.

 • 155.
  Denisson, Stina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Israelsson, Matilda
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  "Intelligent rollator, den tar mig dit jag ska": En intervjustudie om hur personer som haft stroke upplever Intelligent rollator2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Stroke medför såväl fysiska som kognitiva konsekvenser för den drabbade vilket kan påverka förmågan till säker förflyttning. Personer med funktionsnedsättning kan erbjudas olika typer av hjälpmedel och rollatorn är det mest använda förflyttningshjälpmedlet. Forskare vid Umeå Universitet utvecklar en Intelligent rollator utrustad med sensorer som kan detektera hinder och automatiska bromsar som kan korrigera körriktningen.

   

  Syfte: Att undersöka hur personer som haft stroke upplever det att gå med Intelligent rollator inomhus samt ta reda på deras åsikter om rollatorns funktion och användbarhet.

   

  Metod: Fem personer (två kvinnor och tre män) som haft stroke fick testa att gå med Intelligent rollator inomhus. För att undersöka deltagarnas upplevelser och åsikter genomfördes semistrukturerade intervjuer som analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsananlys.

   

  Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i de tre kategorierna ”Intelligent rollator väcker många tankar och frågor”, ”En hjälp i många situationer och för många personer” och ”Intelligent rollator ger feedback”. Efterhand växte det övergripande temat ”Intelligent rollator hejdar framfarten men styr i rätt riktning” fram, som beskriver deltagarnas positiva och negativa upplevelser av rollatorn.

   

  Slutsats: Deltagarna i den här studien var positiva till Intelligent rollator men ansåg att sensorerna var för känsliga och reagerade på för långt avstånd till de hinder som fanns.

   

 • 156.
  Djurfors, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Gaasvik, Lovisa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Förekomst av muskuloskeletala besvär och belastningsergonomisk riskbedömning bland bagare och konditorer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har en stor betydelse gällande uppkomst av belastningsbesvär. Var femte yrkesverksam uppskattas ha av besvär till följd av arbetet. Det finns begränsad yrkesspecifik statistik och få studier på yrkena bagare/konditorer gällande den ergonomiska arbetsmiljön eller arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

   

  Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av muskuloskeletala besvär samt genomföra en belastningsergonomisk riskbedömning av vanligt förekommande arbetsmoment bland bagare och konditorer. Studiepopulationen är bagare och konditorer på mindre och medelstora företag.  Totalt svarade 69 stycken (30 män och 39 kvinnor) på enkäten Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) och 15 stycken deltog i den belastningsergonomisk riskbedömning, Quick Exposure Checklist (QEC).

   

  Kartläggningen visar att ungefär tre fjärdedelar av deltagarna har haft smärta i någon kroppsregion de senaste tolv månaderna. Högst andel besvär rapporteras i kroppsregionerna nacke, skuldror och ryggens nedre del. Den belastningsergonomiska riskbedömningen visar att det är högst risk att utveckla besvär i rygg, hand/handled och nacke. Nacke är den kroppsregion där deltagare har bedömts som mycket hög risk. Stress är ett observandum då tolv av femton deltagare har uppgett en mellanexponering. Resultatet indikerar att det finns arbetsuppgifter som bör undersökas vidare. Ytterligare kartläggningar där besvärsförekomst tydligare relateras till arbetet rekommenderas. Även belastningsergonomiska analyser är av vikt för att vidare utreda vilka riskexponeringar som föreligger yrkena i dagsläget.

 • 157.
  Dosenius, Per
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Effekten av gåbands-skrivbord på inaktivitet och lågintensiv fysisk aktivitet vid administrativt arbete: En systematisk litteraturgranskning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig inaktivitet och brist på låggradig fysisk aktivitet är riskfaktorer för ohälsa även för personer som tränar regelbundet. Samtidigt har en stor och ökande del av befolkningen stillasittande jobb, inte minst kontorsarbetare som kan tillbringa mer än 80 % av arbetsdagen stillasittande. Syftet med denna systematiska litteraturgranskning var att utvärdera forskningsläget avseendet användandet av gåbands-skrivbord för att minska inaktivitet och öka den lågintensiva fysiska aktiviteten hos personer med administrativa arbetsuppgifter.

  Metod: PubMed samt PsycINFO genomsöktes efter relavanta artiklar och SBU:s mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier användes för granskning.

  Resultat: Sex studier kunde hittas som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. En studie bedömdes ha låg risk för systematisk bias, fyra studier hade medelhög risk och en studie hade hög risk för systematisk bias. Endast en RCT kunde hittas. Det vetenskapliga underlaget är i dag inte tillräckligt för gradering av evidensnivå enligt GRADE. Samtliga studier uppvisade en signifikant ökning av den fysiska aktivitetsnivån och fem av sex studier visade en signifikant minskning av den inaktiva tiden.

  Slutsats: Gåbands-skrivbord verkar kunna minska inaktiviteten och öka den lågintensiva fysiska aktivitetsnivån hos personer med administrativa arbetsuppgifter, men det behövs fler studier av hög kvalitet för att klargöra detta.

 • 158.
  Dybäck, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Forsberg, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Fysisk aktivitet på Recept (FaR): Vem förskriver, vilka patienter får recept och vad påverkar förskrivnig?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 159.
  edenholm, peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Neuromuskulär funktion hos fotbollsspelare. Jämförelse mellan pojkar och flickor innan och efter träning med ett skadepreventivt träningsprogram2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Introduktion: God neuromuskulär funktion och förmågan att kunna landa ett hopp med symmetri i nedre extremitet anses viktigt för att undvika allvarliga knäskador såsom exempelvis främre korsbandsskada.

  Syfte: Syftet med studien var att jämföra fotbollsspelande pojkar och flickor i åldrarna 13-16 år avseende neuromuskulär funktion samt även undersöka effekten av att träna ett neuromuskulärt träningsprogram (NMT).

  Metod: Studien inkluderade 114 försökspersoner vid baslinjemätning. Försökspersonerna filmades under utförandet av Drop vertical jump (DVJ) och Tuck jumps (TJ). I DVJ analyserades hoppen visuellt med en skala 0-2 och i TJ 0-10 utifrån en checklista (tio kategorier). Analysen genomfördes före och efter en 8-9 veckors interventionsperiod med ett NMT. 80 försökspersoner deltog vid uppföljningsmätning.

  Resultat: Vid baslinjemätning DVJ och TJ hade flickor sämre resultat än pojkar vilket indikerar en sämre neuromuskulär kontroll, skillnaden i TJ var dock inte statistiskt signifikant (p=0,02 respektive 0,078). Vid uppföljningsmätning förekom ingen könsskillnad i något av testerna (p=0,662 respektive 0,971). I DVJ var det ingen skillnad avseende utveckling baslinje-uppföljning för något av könen (p=0,414 respektive 0,509) men förändringen i TJ var statistiskt signifikant för båda könen (p=0,03 respektive 0,018). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könens utveckling i något av testerna (DVJ p=0,327 respektive TJ 0,065).

  Slutsats: Resultaten indikerar att tidigare identifierade riskfaktorer för allvarlig knäskada är mer uttalade för unga flickor än pojkar. 8-9 veckors neuromuskulär träning kan möjligtvis påverka riskfaktorerna, vid uppföljning var det inte någon större skillnad mellan könen, men mer studier behövs för att utreda på vilket sätt träningen påverkar respektive kön.

 • 160.
  Edström, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Kan balansförmågan förbättras och antal fall minskas hos personer över 65 år med en multimodal intervention?: En SSED studie med 3 månaders uppföljning.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Fall bland äldre personer är vanligt förekommande i vårt samhälle.  Höga kostnader och  personligt lidande är en konsekvens av detta. Det är viktigt att identifiera vilka fallrisker som finns och hitta metoder för att kunna förebygga fall och att främja fortsatt aktivitet och delaktighet. Multimodala fallförebyggande program har visat sig minska fallolyckor.

  Syfte: Att undersöka om den fallförebyggande interventionen ”Aktiv livstil hela livet” kan förbättra balansförmågan och minska antal fall hos personer över 65 år med risk för fall.

  Metod: En Single Subject Experimental Design användes, totalt 6 deltagare medverkade i interventionen som var utformad som en studiecirkel med totalt 12 träffar, innehållande olika teoretiska teman och balansträning, som leddes av olika professioner såsom sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. Balansen mättes med Timed up and go, Timed up and go manual och Sit-to-stand, Falls-Efficacy Scale Swedish version användes som mätning av tilltro till egen balans. Antalet fall mättes genom självrapportering. Uppföljning skedde efter 3 månader.

  Resultat: 67% av mätresultaten visade  på signifikant förbättrad balans. 5 av 6 deltagare uppgav en minskning av antal fall. Alla deltagare ökade tilltro till sin egen balans.

  Konklusion: Denna intervention verkar kunna förbättra balans och förebygga fall hos personer över 65 år med fallrisk.

 • 161.
  Ek Malmer, Elin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Tilltro och struktur i vardagen stärker minne och koncentration hos patienter med utmattningssyndrom.: En intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka hur patienter med utmattningssyndrom upplever att deras minnes- och koncentrationsförmåga påverkas under genomförandet av ett fysiskt- och kognitivt inriktat multimodalt rehabiliteringsprogram.

   

  Metod

  Fjorton patienter med utmattningssyndrom intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide efter att ha deltagit i ett multimodalt rehabiliteringsprogram under 24 veckor. Programmet innehöll kognitivt beteendeinriktad rehabilitering i grupp, individuellt motiverande samtal enligt fysisk aktivitet på recept (FaR©), samt arbetslivsinriktade åtgärder. Programmet kompletterades med; 1/endast multimodal rehabilitering, 2/tillägg av datorbaserad kognitiv träning, 3/tillägg av fysisk träning. Studien hade en kvalitativ ansats och analyserades med metoden Grounded theory.

   

  Resultat

  Analysen resulterade i kärnkategorin, ”Tilltro och struktur i vardagen ger lugn och förbättrar minne och koncentration”. Minnes- och koncentrationsförmågan beskrevs påverkas av en fortlöpande process av fyra faktorer under rehabiliteringen. Dessa faktorer refererar till kategorierna ”stöd”, ”kontroll”, ”acceptans” och ”ambivalens” och var alla betydelsefulla för att patienterna skulle uppleva en förbättrad och hanterlig minnes- och koncentrationsförmåga.

   

  Slutsats

  Patienterna upplevde att de multimodala rehabiliteringsinsatserna gav dem stöd till att återfå kontroll och acceptans att få vara den man är, vilket ökade patienternas tilltro och struktur i vardagen. Detta gav patienterna ett lugn, vilket upplevdes gynnsamt för både minnes- och koncentrationsförmågan. Vid utformning av ett multimodalt rehabiliteringsprogram för patienter med utmattningsssyndrom är det viktigt att insatserna tillmötesgår patienternas behov av stöd, kontroll och acceptans för att skapa tilltro och struktur i vardagen. Då har minnes- och koncentrationsförmågan bäst förutsättningar för att utvecklas i positiv riktning.

 • 162.
  Ek, Olivia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Persson, Lisa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Ett bredare perspektiv och ökad förståelse leder till acceptans hos hypermobila smärtpatienter i en intervention bestående av teori och träning: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Hypermobilitetssyndrom är den främst förekommande bindvävssjukdomen i samhället. Patientgruppen uppvisar ett brett spektra av symtom där inga tydliga riktlinjer för behandling finns.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga hypermobila smärtpatienters upplevelser av att delta i en åtta veckors intervention innehållande teori och träning fokuserad på kroppens bindväv.

  Metod: Sex kvinnliga hypermobila smärtpatienter rekryterades från en hälsocentral i Norra Sverige och deltog  i en åtta veckors lång intervention. Efter interventionen genomfördes semistrukturerade intervjuer för att undersöka informanternas upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analysen.

  Resultat: Vid analysen framställdes sex kategorier som sedan mynnade ut i temat ett bredare perspektiv och ökad förståelse leder till acceptans. Kategorierna som skapades var värdefullt med professionell personal, givande gruppgemenskap, positivt med ökad kunskap om sjukdomen, föredelar med individuellt doserad träning, vikten av struktur i vardagen och förändring av hälsa. Resultatet visade positiva upplevelser av såväl teori som träning. Flera informanter upplevde förbättringar i sina besvär av träningen medan några inte upplevde någon positiv förändring, däremot fick alla informanter ökad förståelse kring fördelarna med fysisk aktivitet.

  Konklusion: En intervention bestående av teori och träning kan vara betydelsefull för hypermobila smärtpatienters hälsa och välmående. Interventionen gav ett bredare perspektiv och ökad förståelse om sjukdomen och om varje individs förutsättningar, vilket bidrog till ökad acceptans. För en optimal behandling krävs erfaren vårdpersonal och teambaserat arbete där fysioterapeuten har en betydande roll. Gruppträning samt individuellt doserad träning är att föredra. Det behövs mer forskning om denna form av intervention för att veta om den är applicerbar på patientgruppen i helhet.

 • 163.
  Eklund, Elsine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Svensson, Elisabeth
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Häger-Ross, Charlotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Hand function and disability of the arm, shoulder and hand in Charcot-Marie-Tooth disease2009In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 31, no 23, p. 1955-1962Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of the present study was to examine hand function and disability in persons with Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) and to evaluate the possible correlations between hand function and disability.

  Methods: Nine male, 11 female (24-73 yrs) persons with CMT in northern Sweden and a matched control group of 18 men, 22 women (21-73 yrs) participated in the study. Measurements applied were tests of dexterity (Box and Block Test; Nine-Hole Peg test), grip strength (Grippit®), tactile gnosis (Shape Texture Identification test) and upper-limb disability (Disabilities of the Arm Shoulder and Hand questionnaire, DASH).

  Results: Hand function in CMT was reduced (p<0.001) to about 60% of normal, as indicated by each of the separate outcome measures as well as by a constructed summary index of hand function. DASH score median was 38.8 (range 0-66.7) and was clearly related to hand function (r=0.64-0.83).

  Conclusion: Reduced hand function in CMT was found at different dimensions according to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). We suggest that DASH can be used in persons with CMT though clinicians should be aware that patients might score lower than expected, possibly due to a long process of adaptation when learning to live with a slowly progressive disease.

 • 164.
  Eklund, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Gustafsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Sambander mellan stress och användande av olika copingstrategier hos flickor och poikar: En enkätstudie bland gymnasieungdomar i Umeå2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 165.
  Eklund, Michael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine.
  On vocational rehabilitation in northern Sweden: with focus on life satisfaction and outcome prediction1991Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A consecutive series of 149 subjects with complete or partial vocational disability due to somatic ill-health were investigated at admission for vocational rehabilitation and two years later. Subjects filled in checklists which encompassed 5 socio-demographic, 5 psycho-social and 9 life satisfaction items. Moreover, 5 dimensions of "handicap" were assessed.

  At admission subjects were physically examined. In this diagnostically mixed sample 80 of them had non-specific locomotor dysfunction with pain ("algia"). In this sub-sample 23 symptoms (yes/no alternatives) and 24 signs (present/not present) were registered.

  At the two-year follow-up actual source and level of income were registered and 126 subjects reported their levels of life satisfaction. A reference population including 163 employed subjects was used for comparisons of levels of life satisfaction.At admission satisfaction with life as a whole (level of happiness) and with 6/8 domain specific life satisfaction items were significantly lower for the vocational rehabilitation clients than for the references. Psycho-socio-demographic items formed 5 factors, two were socio-demographic and three psycho-social characteristics. Only few were "handicapped" concerning orientation, mobility and self-care, while the majority were financially and/or occupationally "handicapped".

  At the two-year follow-up 91% of the partly and 67% of those who at admission were completely vocationally disabled were undergoing education or were gainfully employed, giving a success rate of 77%. Moreover, return to work from unemployment resulted in significantly increased income. Successful rehabilitation resulted in normalization of the majority of life satisfaction domains. This was particularly true for overall vocational satisfaction. Level of happiness was increased but not up to the level of the references. At follow-up the level of or change in (admission/follow-up computations) vocational satisfaction were major predictors for level of or change in happiness. Hence, successful vocational rehabilitation led to increased social well-being.

  For the total sample major predictors of outcome were: Level of experienced health and belief in vocational return. It is suggested that these two variables arc useful instruments for vocational rehabilitation decision making. In the algic sub-sample signs and symptoms were - statistically - combined into 8 meaningful entities, characterizing regional, postural and relational syndromes. Whereas these may not necessarily be generalizable they may be of clinical descriptory value. However, only one of them contributed to outcome prediction; the major predictors for those algic subjects being belief in vocational return and sex.

 • 166.
  Ekstedt, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Styrka och flexibilitet i hamstrings efter ACL rekonstruktion med hamstringsgraft2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: It´s crucial to restore hamstring strength after anterior cruciate ligament reconsuction (ACLR) to improve dynamic stability and minimize risk of injuries. High flexibility in hamstrings is a risk for ACL injury and after ACLR muscle stiffness in hamstrings is increased as a defense mechanism which leads to altered flexibility. Women and men have different conditions and results after ACLR. The purpose of this study is to examine research about strength and flexibility in hamstrings after ACLR with hamstring tendon graft between the operated leg and the non-operated leg/control group and examine if there is a difference between the genders.

  Method: Articles published between 2000-2015 was searched in Pubmed, ProQuest, Pedro and SportDiscuss between February and March 2015. Studies in Swedish and English were included which compared the operated leg to the non-opererade leg/control group after ACLR with hamstring tendon graft.

  Result: No studies on hamstring flexibility were found. 63 articles on hamstring strength which of 41 found a strength deficit in hamstring strength after ACLR. No differences between the genders were found.

  Conclusion: Reduced hamstring strength specifically up to 12 months after surgery. Distinct deficit in deep knee flexion angles and tendencies to lack of muscular endurance strength. Contrast between comparison with non-operated leg or a control group.

  Significance: Training of deep knee flexion needs more focus. More research on flexibility and endurance strength in hamstrings is needed.

 • 167. Eliasson, AC
  et al.
  Rösblad, Birgit
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Häger-Ross, Charlotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Control of reaching movements in 6-year-old prematurely born children with motor problems: an intervention study2003In: Advances in Physiotherapy, ISSN 1403-8196, E-ISSN 1651-1948, Vol. 5, no 1, p. 33-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim was to improve the control of reaching movements in prematurely born children with impaired coordination. Fifteen 6-year-old prematurely born children (birth weight < 1500 g) practised mouse-controlled computer games daily for 4 weeks. In addition, as a control condition, each child practised trampoline jumping for an equally long perios. The outcome was measured in terms of: (1) computer game skill, (2) kinematic analysis of planar reaching movements on a digitizing tablet, and (3) motor performance measured with the Movement ABC. After intervention, all the assessments used showed an improvement although only the skill in performing the computer game was clearly related to the type of intervention. Lack of tight correlation between computer game practice and performance on the digitizing tablet might be due to minor but crucial differences in control aspects between the task. The present results indicate that the expectation of transfer even to every similar tasks should be low. The findings thus support a task-specific approach to practice, while corroborating the positive impact of non-specific intervention.

 • 168.
  Eliasson, Martina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Psykometrisk analys av EQ-5D-3L och EQ-5D-5L för personer med rygg- och nackbesvär2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att med Raschanalys undersöka de psykometriska egenskaperna i EQ-5D-3L och EQ-5D-5L för patienter med rygg- och nackbesvär.

  Metod: Studien genomfördes som enkätstudie och bestod av två grupper som hade fyllt i antingen EQ-5D-3L eller EQ-5D-5L, i samband med besök hos fysioterapeut. Totalt inkluderades 164 testpersoner. I båda grupperna var majoriteten kvinnor och det var vanligast med ryggbesvär. Svarsskalans psykometriska egenskaper undersöktes med hjälp av Raschanalys, mätinstrumentens endimensionalitet och reliabiliteten för både frågorna och testpersonerna analyserades också. 

  Resultat: Genomgående visade EQ-5D-5L något bättre resultat än EQ-5D-3L. Svarsskalan för EQ-5D-5L och till viss del även för EQ-5D-3L visade på goda psykometriska egenskaper. Frågorna i de båda versionerna visade acceptabel goodness-of-fit, vilket tyder på att frågorna i båda mätinstrumenten fångar konceptet hälsorelaterad livskvalitet. Alla tespersoner visade på valida svarsmönster. Reliabilitetskoefficienten (0.74 logit) för testpersonerna var acceptabel för EQ-5D-5L. Separationsindex (1.67 logits) innebar att EQ-5D-5L kunde separera mellan två nivåer av besvär medan EQ-­5D-3L endast visade en nivå.

  Slutsats: För EQ-5D är det enkelheten i kombination med informationen den genererar som är dess styrka. Trots brister i att fånga in alla nivåer av besvär fångar EQ-5D-5L ändå in fler nivåer än EQ-5D-3L. Därför bör EQ-5D-5L numera vara förstahandsvalet när hälsorelaterad livskvalitet ska utvärderas med EQ-5D.

 • 169.
  Eljansbo, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Rova, Ellen
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Styrkeförhållandet mellan olika rörelser vid maximal isokinetisk kraftutveckling hos patienter med KOL jämfört med friska vuxna individer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Förhållandet i muskelstyrka mellan olika rörelser har tidigare beskrivits hos män med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), information saknas för att generalisera resultat till båda könen. Tidigare studier saknas även beträffande eventuella skillnader mellan patienter med KOL och friska kontroller, detta är  viktigt för att finna den effektivaste träningsmodaliteten. Syfte:Fastställa styrkeförhållandet hos patienter med KOL mellan olika rörelser vid maximal isokinetisk kraftutveckling. Jämföra skillnader med friska kontroller, avseende styrkeförhållande, andfåddhet och muskeltrötthet. Avsåg även att illustrera hur långt ett elastiskt band behöver sträckas ut för att optimera träning. Metod:Tretton personer med KOL (steg II-IV), samt 14 friska kontroller utförde åtta maximala styrketester i en isokinetisk dynamometer. Försökspersonerna skattade andfåddhet och muskeltrötthet enligt Borgs CR-10 skala. Isokinetiskt  peakvärde, andfåddhet samt muskeltrötthet analyserades. Resultat:Grupperna utvecklade högst kraft i knäextension. Kontrollgruppen hade signifikant högre kraftutveckling i de flesta teströrelserna i övre extremiteten. Styrkeförhållandet hos grupperna såg likadant ut, förutom vid skulderextension. Kontrollgruppen skattade signifikant lägre avseende andfåddhet och muskeltrötthet, samt på andfåddhet i förhållande till muskeltrötthet. Konklusion: Studien visar att personer med KOL och friska kontroller har ett liknande styrkeförhållande. Individer med KOL har en muskulär nedsättning i övre extremiteten och skattar högre på andfåddhet och muskeltrötthet vid ett givet muskelarbete jämfört med friska kontroller

 • 170.
  Elmqvist, Lars-Gunnar
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Orthopaedics. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine.
  Chronic anterior cruciate ligament tear: knee function and knee extensor muscle size, morphology and function before and after surgical reconstruction1988Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Knee function was evaluated by knee score, activity level, clinical findings and performance tests, muscle size by computerized tomography (CT), morphology by light (LM) and electron microscopy (EM), muscle function by electromyography (EMG) and isokinetic performance in 29 patients with chronic anterior cruciate ligament (ACL) tear. Preoperatively CT disclosed a significant mean atrophy of the quadriceps and nonsignificant changes of the other muscle areas of the injured leg. Morphology of m vastus lateralis of the injured leg was normal in more than half of the biopsies preoperatively, the rest showed signs of nonoptimal activation. Significant decreases in all isokinetic parameters were noticed together with significantly decreased EMG of the quadriceps muscle of the injured leg.

  Âfter surgical reconstruction the knees were immobilized in a cast for 6 weeks at either 30° or 70° of knee flexion. After cast removal CT showed significant decreases of all areas which also remained after training. The 30° group showed larger fibres (intracellular oedema) and more frequent morphological abnormalities than the 70° group. Fourteen weeks postoperatively the patients were allocated to either a combination of isometric and progressive resistance training or isokinetic training for 6 weeks. CT showed slightly larger areas at 20 weeks postoperatively than at 6 weeks. Morphological abnormalities were still prominent at 20 weeks postoperatively. Maximum isokinetic knee extensor mechanical output and endurance were markedly decreased at 14 weeks postoperatively but both improved progressively during the one year rehabilitation, mostly during the intensive 6 week training period but irrespective of training programme used. Fatiguability/endurance level improved over the preoperative level. Muscular work/integrated EMG was stable while EMG/t increased indicating neuromuscular relearning.

  The clinical result at 28 months foliowup was excellent or good in 93% of the patients and clinical stability improved in 66%. Independent upon primary knee immobilization angle or training programmes no differences could be demonstrated with respect to stability, range of motion, function or isokinetic mechanical output. Isokinetic performance was still significantly lower in the injured compared to the noninjured leg and not significantly different from the preoperative values. Morphology, only 6 cases, showed abnormalities similar to preoperative findings.

  In conclusion, the reason for the decreased maximum and total knee extensor performance in these patients with ACL tears is suggested to be nonoptimal activation of normal functioning muscle fibres depending on changes in knee joint receptor afferent inflow. No differences concerning the markedly improved postoperative clinical result could be seen between the different treatment modalities used. A nonoptimal muscular activation might explain the still decreased isokinetic performance present at followup.

 • 171.
  Emma, Sjölander
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Eriksson, Rebecka
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Vägen till ett utvecklat förhållningssätt till träning: Upplevelser av ländryggsmärta och dess rehabilitering bland unga kvinnliga alpina elitidrottare - En intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ryggsmärta är ett omfattande hälsoproblem som förekommer i hela världen, inte minst inom idrottsvärlden. Ryggsmärta är vanligare bland elitidrottare jämfört med icke-idrottare, framförallt inom idrotter som utsätter ryggen för hög belastning.

  Syfte: Syftet med vår studie var att belysa upplevelser av ländryggsmärta och dess rehabilitering bland unga kvinnliga elitidrottare.

  Metod: I denna studie användes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Vid analys av intervjuerna utgick vi ifrån kvalitativ innehållsanalys, enligt Granenheim och Lundman. Fyra kvinnliga elitidrottare med ryggsmärta, som gick på ett skidgymnasium i Sverige rekryterades till studien.

  Resultat: Intervjuerna utmynnade i fyra kategorier ordnade under det övergripande temat: Vägen till ett utvecklat förhållningsätt till träning. Kategorierna som växte fram var; Svårigheter  att bryta invant träningsmönster, Lärt sig lyssna på kroppens signaler, Genomtänkt träningsupplägg efter skada samt Betydelsefullt att bli sedd och bekräftad. Resultatet visade att informanterna upplevt att ryggsmärtan medfört en omfattande omställning både i träningen och i vardagen, vilket inneburit en process som varit svår att acceptera. Informanterna uttryckte en stor svårighet och en känsla av förvirring när de i samband med skadan tvingades bryta sitt tidigare invanda träningsmönster.

  Slutsats: Att drabbas av en omfattande ryggskada kan medföra både positiva och negativa konsekvenser. Efter att ha genomgått en långvarig rehabiliteringsperiod hade de unga kvinnorna utvecklat sin syn på vad som är viktigt för att uppnå en bra effekt av träningen. De hade uppmärksammat betydelsen av återhämtning och att lyssna på kroppens signaler om behov av vila. Att få gehör av personer från sin omgivning upplevdes som betydelsefullt.

 • 172. Emtner, M.
  et al.
  Wadell, Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Effects of exercise training in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a narrative review for FYSS (Swedish Physical Activity Exercise Prescription Book)2016In: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 50, no 6, p. 368-371Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The aims of this review were to determine the level of evidence for exercise training in the management of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and provide evidence-based recommendations on exercise training. This review was performed in PubMed and Cochrane Library. Included studies investigated patients with COPD who had been randomised to exercise training or no training. Six systematic reviews were included. The methodological quality was scored using a grading system (GRADE). The analysis showed that aerobic and resistance training in patients in a stable state of COPD results in improved health-related quality of life and decreased dyspnoea, anxiety and depression (moderately strong scientific evidence, grade +++), and increased physical capacity and decreased dyspnoea in daily activities (limited scientific evidence, grade ++). In patients with an acute exacerbation, aerobic and resistance training, performed directly after the exacerbation, results in improved health-related quality of life (moderately strong scientific evidence, grade +++), improved exercise capacity and decreased mortality and hospitalisation (limited scientific evidence, grade ++). Thus, patients with COPD should be recommended to take part in exercise training.

 • 173. Emtner, Margareta
  et al.
  Wadell, Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Sjukgymnastik vid KOL2014In: KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdo / [ed] Kjell Larsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 3, p. 569-587Chapter in book (Other academic)
 • 174.
  Enberg, Birgit
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Work experiences among healthcare professionals in the beginning of their professional careers: a gender perspective2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish healthcare organizations have undergone substantial organizational and economic restructuring during the 1990s due to financial cutbacks. Little is known about recently graduated healthcare professionals´ work experience in healthcare and their future career preferences. The overall aims of this thesis was, to increase knowledge about how recently graduated healthcare professionals in Sweden perceive their work in healthcare organizations. A gender perspective is adopted.

  In this national cross-sectional study, four stratified random samples were separately drawn from the 1999 Swedish university graduates who were nurses (NS), occupational therapists (OT), physical therapists (PT) and (registered) physicians (PN) and who at the time of the sampling procedure were living in Sweden. Stratification was performed by sex. A total of 3989 were eligible and of those, 1434 were selected: 535 NS, 250 OT, 250 PT and 399 PN.

  A questionnaire was constructed containing questions about socio-demographic factors, working conditions, career preferences,  work satisfaction and questions about the responsibility for and actual work with home and family, the so called unpaid household work. The questionnaires also contained questions measuring psychosocial working conditions: the effort-reward imbalance questionnaire (ERI-Q) and the demand-control questionnaire (DCQ). Collection of the data for NS, OT and PT was completed in March 2002 and for PN in May 2003. The response rate was 81% and 76% respectively. The total sample thus consists of 1145 participants; 423 nurses, 212 occupational therapists, 205 physiotherapists and 305 physicians. 

  Most of the respondents were employed in the public sector, but many desired privately employment within the coming five year period, men more often than women. Career preferences for future work differed between women and men. A majority indicated that they did not have the opportunity to pursue knowledge development in the professional field during working hours and nearly one half could not work as independently as they wished. Satisfaction with work in general was high, but many were dissatisfied with management at work and a majority was dissatisfied with the work organization. This dissatisfaction was associated with the opportunity to work as independently as they wished and the opportunity to pursue knowledge development in the professional field. Significantly more women than men had the main responsibility for home and family and did most of the unpaid household work.

  Among the OT and PT working for county councils and municipalities, the results revealed that those working for municipalities, experienced low control at work compared with those working for county councils. No differences were found between OT and PT or between men and women in the two professions regarding the DCQ and the ERI-Q except for the WOC scale. Women had significantly higher scores on the WOC scale compared with men. Logistic regression analyses revealed a significant association between WOC and ERI, effort, reward and sex. One fourth of the OT and PT working for county councils and municipalities was dissatisfied with their job and this dissatisfaction was significantly associated with type of employer, reward and effort-reward imbalance (in the ERI-Q) and control (in the DCQ).

  Differences regarding scoring on the ERI-Q were found between nurses and physicians working in county councils but not between women and men in the same group, with the exception of the scores on overcommitment. Significantly more nurses were defined as having high effort, low reward and effort-reward imbalance compared with the physicians. More women in the NS and PN group were defined as experiencing WOC compared to men.  Logistic regression analyses revealed significant associations between experiences of WOC and ERI, effort and reward. Nearly one fifth in the NS and PN group were dissatisfied with work and this dissatisfaction was particularly high among those with high effort, low reward, those with the greatest imbalance between effort and reward and those who experienced high overcommitment.

  In conclusion, in order to limit future work related problems and to be able to retain well educated professionals in healthcare work, dissatisfaction among the recently graduated must be taken seriously. Healthcare employers should better utilize the knowledge that recently graduated possess, regarding for example how to be a part of the development of the profession and the job. It is also important that healthcare employers address gender (in) equality at work and that work environments allow both women and men to combine careers with family duties.

 • 175.
  Engblom, Rasmus
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Lindroth, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Polisstudenters fysiska förmåga och motionsvanor under studietiden: - En uppföljningsstudie ett år efter antagning.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion:Det är viktigt att poliser testas kontinuerligt för att säkerställa att de är redo för arbetssituationer inom polisyrket.I Sverige genomförs tester endast vid antagning till polisutbildningen och då har polisstudenterna visat sig ha en högre fysisk förmåga jämfört med normalpopulationen.

   Syftet med denna studie var att undersöka om det sker någon förändring i fysisk förmåga och motionsvanor hos polisstudenter under studietiden. Ytterligare ett syfte var att undersöka om polisstudenter efter ett års studier har en högre fysisk förmåga än normalpopulationen för samma ålder.

   Metod:De 74 polisstudenter som genomfört tester i första terminen erbjöds att upprepa testerna i tredje terminen. Deltagarnas kondition, greppstyrka, bålstabilitet och explosivitet mättes och en enkät kring deras motionsvanor samt syn på träning i polisyrket besvarades.

   Resultat: På gruppnivå fanns en signifikant försämrad greppstyrka men i övrigt sågs inga skillnader mellan första och tredje terminens fysiska förmåga. Polisstudenterna hade en bättre fysisk förmåga jämfört med normalpopulationen. Under tredje terminen ansåg gruppen att explosivitetsstyrka blivit en viktigare fysisk egenskap medan koordination blivit oviktigare.

   Slutsats: Det är positivt att polisstudenterna bibehåller en hög fysisk förmåga längre in i utbildningen så att de är redo för en lång karriär inom polisyrket. I tredje terminen anser polisstudenterna att explosivitetsstyrka blivit en viktigare fysisk egenskap medan koordination blivit oviktigare, vilket på sikt kan leda till förändrade testresultat.

 • 176.
  Engdal, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Lidström, Jakob
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Optimized arm muscle activation after stroke: A pilot study evaluating two loading conditions by use of EMG and force recording.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund ändamål - Styrketräning har på senare år vunnit mark i rehabilitering för strokepatienter . Det pågår dock fortfarande debatt om hur man bäst tränar muskler med nedsatt funktion till följd av en stroke. Syftet med denna pilotstudie var att testa om personer med nedsatt muskelfunktion efter stroke kan optimera sin muskelaktivitet och producera mer kraft i en postural bilateral övning, jämfört med en icke postural ensidig övning.

  Metod - I den här pilotstudien mättes kraft och EMG för fyra muskler i övre extremiteten hos personer drabbade av stroke (n=4) som utförde två olika isometriska belastningsövningar, 1)"Dog-to-Cobra" (DOC), en postural bilateral övning och 2) "Overcoming-Isometric-Load" (OIL), en icke postural ensidig övning.Data normaliserades till % av maximum i de två övningarna och jämfördes med resultaten från friska kontroller (n=4). Graden av kokontraktion för triceps/biceps beräknades för båda övningarna för de båda grupperna.Resultat - Alla strokepatienter producerade mer eller samma kraft i DOC jämfört med OIL. Kontrollgruppen producerade samma mängd kraft i DOC som i OIL. Kokontraktioner mellan biceps och triceps var högre i OIL än i DOC för stroke gruppen.

   

   

  Slutsats - Personer med stroke tycks utveckla mer kraft med mindre kokontraktioner i DOC än i OIL. För att bättre förstå dessa två övningar och individuell variation i utförandet behöver framtida studier vara större och standardiseras ytterligare.

 • 177.
  Engström, Ida
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Främre knäsmärta efter främre korsbandsrekonstruktion  med graft från patellar-eller hamstringssenor: en jämförelse mellan ett accelerat- och standard rehabiliteringsprotokoll2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundEndast sparsam kunskap finns idag avseende hur graden av främre knäsmärta samt förmågan att gå pä knä kan påverkas av rehabiliteringsprogrammet som patienten genomgår efter en främre korsbandsrekonstruktion.

   SyfteUndersöka om det föreligger några skillnader avseende främre knäsmärta samt förmåga att gå pä knä mellan patienter som genomgått främre korsbandsrekonstruktion med patellarsenegraft respektive hamstringsgraft; i kombination med rehabilitering efter ett accelererat- respektive standardprotokoll fyra och 24 månader postoperativt.

  StudiedesignProspektiv randomiserad interventionsstudie.

  Material och MetodEtthundrasextioen patienter med främre korsbandsskada som randomiserats till artroskopisk rekonstruktion med graft från patellarsena eller hamstringssenor samt två olika rehabiliteringsprotokoll. Functional Knee Score for Anterior Knee Pain användes för bedömning av främre knäsmärta och Kartus Kneewalking test för bedömning av knägång.

  ResultatIngen signifikant skillnad kunde påvisas avseende främre knäsmärta mellan grupperna oavsett graftval eller rehabiliteringsprotokoll. Avseende knägång fanns en signifikant skillnad (p<o.001) mellan grupperna vid båda uppföljningstillfällena, där de patienter som var opererade med patellarsena hade större besvär jämfört med de som var opererade med senor från hamstrings.

  SlutsatsIngen signifikant skillnad vad gäller främre knäsmärta gick att urskilja varken mellan de olika graften eller de olika rehabiliteringsprotokollen. Avseende knästående bör eventuellt patienter som i sitt arbete eller sin idrott utsätts för många knästående moment avrådas från att genomgå främre korsbandsrekonstruktion med patellarsenegraft.

 • 178. Enthoven, Paul
  et al.
  Molander, Peter
  Oberg, Birgitta
  Stålnacke, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine. Department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet and Department of Rehabilitation Medicine, Danderyd Hospital, Stockholm, Sweden.
  Stenberg, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Gerdle, Bjorn
  DO PAIN CHARACTERISTICS GUIDE SELECTION FOR MULTIMODAL PAIN REHABILITATION?2017In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 49, no 2, p. 161-169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To determine whether self-reported pain measures are associated with selection for multimodal or multidisciplinary rehabilitation (MMR) and whether this selection is influenced by sex. Design: Cross-sectional cohort study. Subjects: A total of 1,226 women and 464 men with chronic pain conditions from 2 university hospitals. Methods: Drawing from the Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation (SQRP), data on pain, psychological symptoms, function, health, and activity/participation were collected. Multiple logistic regression was used to investigate association of pain measures with selection for MMR (no/yes) after multidisciplinary assessment. Covariates were: age, educational level, anxiety, depression, working status, and several pain measures. Results: High pain intensity in the previous week (odds ratio (OR) 0.92; 95% confidence interval (CI) 0.86-0.99) and high pain severity (Multidimensional Pain Inventory) (OR 0.83; 95% CI 0.74-0.95) were negatively associated with selection for MMR, whereas higher number of pain quadrants was positively associated with selection for MMR. Similar results were obtained for women, but none of the measures was predictive for men. Conclusion: This practice-based study showed that higher scores on self-reported pain were not associated with selection for MMR, and in women there was a negative association for higher pain intensity and pain severity. Thus, other factors than pain determine whether patients are selected for MMR.

 • 179.
  Eriksson, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Keep moving to retain the healthy self: A theoretical understanding of physical exercise in the lives of individuals with Parkinson's disease2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 180.
  Eriksson, Britt-Marie
  et al.
  Centralsjukhuset, Karlstad.
  Arne, Mats
  Uppsala University, Uppsala and County Council of Värmland.
  Ahlgren, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Keep moving to retain the healthy self: the meaning of physical exercise in individuals with Parkinson's disease2013In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 35, no 26, p. 2237-2244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study was to explore and generate an understanding of the meaning of physical exercise in the lives of individuals with Parkinson's disease (PD) participating in an exercise program. Method: A qualitative design, using Grounded Theory methodology, was used. Eleven individuals diagnosed with PD were interviewed. Results: The core category "Keep moving to retain the healthy self" identified the continuing process of maintaining functions and activities in the individuals' lives, in which exercise was a major contribution. Two categories, "Having explicit life goals" and "Having confidence in one's own ability", were important prerequisites for adherence to physical exercise. Four categories - "Taking rational position", "Exercising to slow progression", "Exercising to achieve well-being" and "Using exercise as coping strategy" - were generated as important for starting and maintaining exercise habits. Conclusions: Insights into the process of exercising in view of living with PD were generated, which have implications for strategies in promoting physical exercise in older individuals with PD.

 • 181.
  Eriksson, Frida
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Juvenil Idiopatisk Artrit kan begränsa deltagande i skolidrotten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning barn med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) deltar i skolidrotten utifrån tre frågeställningar: Finns det några skillnader mellan dem som helt eller delvis deltar i skolidrotten gällande graden av ledskador, självskattad smärta, funktionsnedsättning hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) samt delkomponenterna psykosocial förmåga och fysisk funktion. Finns det några könsskillnader och finns det några åldersskillnader mellan barnen som helt eller delvis deltar i skolidrotten?

   

  I studien ingick 49 barn med JIA. Graden av ledskador mättes med Juvenile Arthritis Damage Index for Articular Damage (JADI-A), smärta med Visuell Aanalog Skala (VAS), funktionsnedsättning med Childhood Health Assessement Questionnaire (CHAQ) och HRQOL med Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 Generic Core Scales (PedsQL). Jämförelseanalys gjordes med Independent Samples T-test, primära utfallsvariabeln var deltagande i skolidrott, sekundära kön och ålder. Statistisk signifikansnivå var p<0,05

  Resultatet visade att mer än hälften, 28 stycken, delvis deltog i skolidrotten och att de barnen hade högre grad av ledskador (p=0,013), smärta (p=0,000) och funktionsnedsättning (0,000) samt lägre självskattad HRQOL (p=0,000), fysisk funktion (p=0,000) och psykosocial förmåga (p=0,000). Pojkarna som delvis deltog hade högre grad av smärta och skattade lägre HRQOL än flickorna.

 • 182.
  Eriksson, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Sjöstedt, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Jämförelse mellan operativ och konservativ behandling av ACL-ruptur hos idrottare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 183.
  Eriksson, Jonas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Physiotherapy.
  Jonasson, Elias
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Physiotherapy.
  Inter- och intrabedömarreliabilitet vid mätning av armbågsled med den elektroniska goniometern EasyAngle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: God rörlighet i armbågsleden är viktig för att kunna utföra dagliga aktiviteter eller vid idrottsutövande. Det är därför viktigt med reliabla och standardiserade mätmetoder för att kunna utvärdera ledrörligheten.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka inter- och intrabedömarreliabilitet för vinkelmätning av armbågsleden med den elektroniska goniometern EasyAngle.

  Metod: Standardiserade mätmetoder togs fram. Mätningar av aktiv och passiv rörlighet i armbågen utfördes av 3 stycken terapeuter med varierande erfarenhet av ledmätning. Mätningar för flexion, extension, pronation och supination utfördes i armbågsleden. Alla mätningar utfördes 2 gånger med ungefär 15 minuter emellan på 21 stycken testpersoner. Deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval. Exklusionskriterierna var: pågående skada i området, neurologisk sjukdom som kunde påverka rörligheten eller vara yngre än 20 år, och äldre än 69 år.

  Resultat: ICC-värdena för interbedömarreliabilitet varierade mellan 0.72-0.95. Enligt de referensvärden som studien använt så klassas de lägsta resultaten som goda, och de bästa resultaten som utmärkta.

  För intrabedömarreliabiliteten varierade ICC- värdena mellan 0.54-0.94 för terapeut 1, 0.65-0.94 för terapeut 2 och 0.47-0.94 för terapeut 3.

  Detta gör att dom lägsta resultaten gällande intrabedömarreliabiliteten kan anses som godtagbara och dom högsta som utmärkta.

  Konklusion: Inter- och intrabedömarreliabiliteten för mätverktyget EasyAngle vid mätning av armbågsled är enligt resultat i denna studie genomgående godtagbara till utmärkta. Då vår studie är den första i sitt slag för armbågsleden krävs vidare forskning med fler deltagare från olika studiepopulationer. Det krävs också fler studier som undersöker användbarheten av dom standardiserade mätmetoder för armbågen som tagits fram.

 • 184.
  Eriksson, Kerstin Margareta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  A 3-year lifestyle intervention in primary health care: effects on physical activity, cardiovascular risk factors, quality of life and cost-effectiveness2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: A sedentary lifestyle diminishes quality of life (QOL) and contributes to increasing prevalence of obesity, diabetes and cardiovascular diseases (CVD), and thus increases the economic burden on health care and society. Expensive and tightly controlled lifestyle interventions reduce cardiovascular risk and onset of diabetes. Transferring these findings to the primary care setting is of clinical importance. The primary aim of this thesis was to apply a lifestyle intervention program in the primary care setting among individuals with moderate-to-high risk for CVD, and evaluate the effects on physical activity, cardiovascular risk factor levels and QOL. A secondary aim was to investigate the cost-effectiveness.

  Methods: A randomized controlled trial with one intervention group (n=75) and one control group (n=76) with follow-up at 3, 12, 24 and 36 months was used. Patients with the diagnosis obesity, hypertension, dyslipidemia, type 2 diabetes or any combination thereof (mean age 54 yr, 57% female) were recruited from a primary health centre in northern Sweden. The three-month intervention period consisted of group-based supervised exercise sessions and diet counselling, followed by regular, but sparse, group meetings with a behavioural approach during three years. Clinical measurements included anthropometrics, aerobic fitness, blood pressure and metabolic traits. Questionnaires on self-reported physical activity, stages of change for physical activity, and QOL were used. In a cost-utility analysis the costs, gained quality-adjusted life years (QALY), and savings in health care were considered. Probability of cost-effectiveness was described using Net Monetary Benefit Method.

  Results: Overall, the lifestyle intervention generated beneficial improvements in anthropometrics, blood pressure, aerobic fitness and activity level, and QOL, compared to the control group which only received one information meeting.  At 36 months, intention-to-treat analyses showed that lifestyle modification reduced waist circumference (–2.2 cm), waist-hip ratio (–0.02), systolic blood pressure (–5.1 mmHg), and diastolic blood pressure (–1.6 mmHg) and significantly improved aerobic fitness (5%).  BMI, lipid or glucose values did not differ between groups. Progression to active stages of change for physical activity and increases in time spent exercising and total physical activity were reported. Both physical and mental dimensions of QOL were improved during the study period, but after 3 years differences persisted mainly in physical dimensions. Cost per gained QALY was low, 1668-4813 USD (savings not counted). Visits to family physicians significantly decreased and there was a net saving of 47 USD per participant. Probabilities of cost-effectiveness were 89-100% when 50 000 USD was used as threshold of willingness to pay for a gained QALY.

  Conclusions: A group-based lifestyle intervention program in a primary health care setting favourably influences cardiovascular risk-factor profiles, increases physical activity level, and improves several dimensions of QOL in high-risk individuals, at least up to 3 years. The intervention method was highly cost-effective in relation to standard care. The results emphasize the advantage of an intervention that combines supervised exercise with regular follow-ups for reaching long term effects.  The study high-lights the feasibility of lifestyle interventions in the primary care setting and the importance of health care professionals supporting change in lifestyle.

 • 185.
  Eriksson, Kerstin Margareta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Hagberg, Lars
  Departement of Social medicine and Public Health and centre for Health Care Science Örebro County Council.
  Lindholm, Lars
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Malmgren-Olsson, Eva-Britt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Österlind, Jonas
  Department of Medicine Sunderby Hospital Luleå.
  Eliasson, Mats
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Medicine.
  Quality of life and cost-effectiveness of a 3-year trial of lifestyle intervention in primary health care2010In: Archives of Internal Medicine, ISSN 0003-9926, E-ISSN 1538-3679, Vol. 170, no 16, p. 1470-1479Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Lifestyle interventions reduce cardiovascular risk and diabetes but reports on long term effects on quality of life (QOL) and health care utilization are rare. The aim was to investigate the impact of a primary health care based lifestyle intervention program on QOL and cost-effectiveness over 3 years.

  Methods: 151 men and women, age 18-65 yr, at moderate-to-high risk for cardiovascular disease, were randomly assigned to either lifestyle intervention with standard care or standard care alone. Intervention consisted of supervised exercise sessions and diet counseling for 3 months, followed by regular group meetings during 3years. Change in QOL was measured with EuroQol (EQ-5D, EQ VAS), the 36-item Short Form Health Survey (SF-36), and the SF-6D.  The health economic evaluation was performed from a societal view and a treatment perspective. In a cost-utility analysis the costs, gained quality-adjusted life years (QALY) and savings in health care were considered. Cost-effectiveness was also described using the Net Monetary Benefit Method.

  Results: Significant differences between groups over the 3-yr period were shown in EQ VAS, SF-6D and SF-36 physical component summary but not in EQ-5D or SF-36 mental component summary. There was a net saving of 47 USD per participant. Costs per gained QALY, savings not counted, were 1,668 – 4,813 USD. Probabilities of cost-effectiveness were 89 – 100 %, when 50 000 USD was used as stakeholder’s threshold of willingness to pay for a gained QALY.

  Conclusion: Lifestyle intervention in primary care improves QOL and is highly cost-effective in relation to standard care.

 • 186.
  Eriksson, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy. School of Physiotherapy, University of Otago, New Zealand.
  Sjödin, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy. School of Physiotherapy, University of Otago, New Zealand.
  Movement and position of the second cervical vertebra in headache patients: an inter- rater reliability study2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudvärk påverkar världens befolkning med en förekomst varje år som motsvarar 47%. Muskuloskeletala problem i de tre övre segmenten i nacken så som rörelseinskränkning, ömhet och smärta i huvud och nacke kan bidra till Cervikogen huvudvärk. Manuella tester behöver hög reliabilitet och validitet för att kunna användas som ett verktyg i den kliniska verksamheten.  Syftet med den här studien var att försöka fastställa interbedömmarreliabilitet på tre manuella tester genom att undersöka position och rörlighet vid C2 i nacken hos personer med huvudvärk. För att undersöka användbarheten i dessa test jämfördes även resultaten mellan två erfarna fysioterapeuter och mellan en fysioterapeut och en sista års fysioterapeutstudent. 16deltagare med huvudvärk inkluderades i studien och tre deltagare utan sådana problem för blindat syfte. Överensstämmelse i procent och Cohen’s kappa (κ) beräknades för att fastställa interbedömmarreliabiliteten. Det enda testet som nådde acceptabelt κ värde (κ ≥ 0.5) var testet där patienterna rapporterade familjär smärta. Mellan experter visade κ =0.67 och mellan expert/student κ =0.82. De övriga testerna visade på lägre värden från κ =-0.27 till 0.38. Samstämmigheten i bedömningarna mellan student och expert visade inte på betydande avvikelser jämfört med samstämmigheten mellan två experter. Eftersom resultaten från de manuella testerna visade på låga interbedömmar reliabilitet värden bör sådana tester som undersöker rörlighet och positionering av C2 hos huvudvärkspatienter användas med försiktighet. Tester som rapporterar patientens upplevda smärta kan vara pålitliga.

 • 187.
  Eriksson, Margareta K.
  et al.
  Björknäs Primary Health Care Centre, Boden, Sweden.
  Westborg, Carl-Johan
  Björknäs Primary Health Care Centre, Boden, Sweden.
  Eliasson, Mats
  Umeå University, Faculty of Medicine, Public Health and Clinical Medicine.
  A randomized trial of lifestyle intervention in primary health care for the modification of cardiovascular risk factors2006In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 34, no 5, p. 453-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS: To evaluate the effects of a lifestyle intervention programme in primary healthcare, targeted to patients with moderate to high risk of cardiovascular disease in terms of cardiovascular risk factors, physical activity, and quality of life.

  METHOD: Randomized controlled trial with one-year follow-up, carried out in a primary healthcare centre in Northern Sweden. A total of 151 middle-aged men and women, with hypertension, dyslipidemia, type 2 diabetes, or obesity were enrolled. The subjects were randomized to either the intervention (n = 75) or the control group (n = 76). A total of 123 subjects completed the one-year follow-up. Interventions: Exercise: supervised endurance and circuit training in groups three times a week for three months. Diet: five group sessions of diet counselling with a dietitian. Follow- up meetings with a physiotherapist were conducted monthly thereafter. Primary outcomes were changes in anthropometry, maximal oxygen uptake, health-related quality of life, and self-reported physical activity. The secondary outcomes were changes in blood pressure and metabolic variables.

  RESULTS: After one year the intervention group significantly increased maximal oxygen uptake, physical activity, and quality of life and significantly decreased body weight, waist and hip circumference, body mass index, waist-hip ratio, systolic and diastolic blood pressure, triglycerides, and glycosylated haemoglobin. There were significant differences between groups, mean changes (and their 95% confidence intervals, CI) in waist circumference -1.9 cm (-2.80 to -0.90; p<0.001), in waist-hip ratio -0.01 (-.02 to -0.004; p<0.01) and in diastolic blood pressure -2.3 mmHg (-4.04 to -0.51; p<0.05). CONCLUSION: A prevention programme in primary healthcare with a focus on physical activity and diet counselling followed by structured follow-up meetings can favourably influence several risk factors for cardiovascular diseases and quality of life in high-risk subjects for at least one year.

 • 188.
  Eriksson, Mia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Andersson, Carolin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Samband mellan testerna i The Functional Movement Screen och uthållighet hos elitaktiva längdskidåkare och skidorienterare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Testbatteriet The Functional Movement Screen (FMS) anses bedöma kroppens naturliga rörelsemönster. Koppsammansättningsundersökning har visat att bålens sammansättning har betydelse för topphastigheten i klassisk stil hos längdskidåkare.

   

  Syfte: Undersöka om resultaten från FMS-testet har något samband med prestation i avseende uthållighet hos elitaktiva längdskidåkare och skidorienterare. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det finns något samband mellan FMS-testet, delövningen TSPU, bålens fettfria massa, den relativa fettfria massan i bålen och uthållighetstestet.

  Metod: Tjugo elitaktiva längdskidåkare och skidorienterare ingick i studien. Deltagarna genomförde FMS, kroppsammansättningsundersökning och uthållighetstest på rullskidor i klassisk stil.

   

  Resultat: Den totala FMS-poängen samvarierade inte med prestation i uthållighetstestet. Inga signifikanta samband hittades i prestationstestet när deltagarna grupperades efter poängen i delövningarna i FMS-testet. Delövningen TSPU samvarierade med uthållighetstestet hos samtliga deltagare (r=0.461, p=0.041), delövningen Hurdle Step samvarierade med uthållighetstestet hos kvinnor, (r=0.680, p=0.021) och delövningen Deep Squat samvarierade med uthållighetstestetet hos män (r=-0.687, p=0.041). Hos män fanns ett signifikant samband mellan relativ fettfri kroppsmassa och uthållighetstestet (r= 0.689, p=0.045). Delövningen TSPU samvarierade med totala kroppsvikten (r=0.521, p=0.018), relativ fettfri kroppsmassa (r=0.450, p=0.025), total bålmassa (r=0.478, p=0.033) och totala fettfria bålmassan (r=0.562, p=0.010).

  Slutsats: Generellt verkar FMS inte vara av betydelse för uthållighet på rullskidor i klassisk stil hos längdskidåkarna och skidorienternarna vid Umeå Unviersitet.  TSPU skulle kunna vara av betydelse både för prestation och bålens sammansättning.

 • 189.
  Eriksson, Terese
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Nilsson, Josefine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Sittande posturala reaktioner i nack- och bålmuskulatur vid sidledsförskjutningar av understödsytan: En pilotstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Få studier har undersökt posturala reaktioner vid sidledsförskjutningar hos sittande individer. Professionella yrkesförare utsätts frekvent av denna typ av exponering dagligen som skulle kunna utgöra en skademekanism för vävnader i nacke och bål.

  Syfte: Syftet var att analysera reaktivt påslag av aktivitet i postural muskulatur och aktiveringsmönster i nacke och bål efter externa sidledsstörningar i sittande.

  Metod: Via en rörelsesimulator utsattes tre forskningspersoner för kontrollerade sidledesförskjutningar i fyra olika accelerationsnivåer. Genom registrering av elektromyografi samlades data angående muskelaktivering in. Analys utfördes av tidsskillnader för påslag av muskelaktivering bilateralt hos Trapezius och Erector Spinae på lumbal nivå.

  Resultat: Endast de två kraftigaste störningarna genererade muskelaktivitet som var tillräckligt stor för att kunna utläsas, varav bara en forskningspersons data räknades som fullständig. Utifrån denna mätning har det observerats en hastigare aktivering av Trapezius jämfört med Erector spinae. Ingen tydlig riktningspreferens vid påslag av muskelaktivering i relation till störningsriktningen kunde observeras.

  Konklusion: Ingen skillnad i rörelsestrategi kunde bedömas utifrån accelerationsnivå. Utebliven muskelrespons tyder på att annan nackmuskulatur och andra vävnader kan vara till hjälp för postural stabilisation.

 • 190.
  Eriksson, Viktor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Physiotherapy.
  Andersson, Ulf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Physiotherapy.
  Belastningsergonomisk exponering, fysisk aktivitet och muskuloskeletala besvär bland en grupp skogsmaskinförare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Eriksson, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Larsson, Liselott
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Basal kroppskännedom via videokonferens: Hur upplevs det ur patientens och fysioterapeutens perspektiv? -En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Basal kroppskännedom är en fysioterapeutisk metod som bland annat används inom smärtrehabilitering. Som svar på samhällets växande vårdkrav bedrivs idag viss fysioterapeutisk behandling med hjälp av e-hälsa, det vill säga på elektronisk väg. Kombinationen av basal kroppskännedom och e-hälsa är än så länge relativt obeträdd mark.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters och fysioterapeuters upplevelse av basal kroppskännedom, när det utförs på plats samt på distans.

  Metod: I denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Dessa analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Totalt intervjuades tre patienter och två fysioterapeuter.

  Resultat: Analysen av resultaten utmynnade i fyra kategorier: Förlorade en dimension men hittade en annan, Viktigt med en grund att stå på, Från tveksamhet till möjlighet samt Teknikanvändandet innebar ett nytt utgångsläge. Resultaten visade på att basal kroppskännedom via videokonferens upplevdes positivt. Förutsättningar för ett bra videokonferensmöte var dock att patienterna hade träffat övriga medverkande och provat basal kroppskännedom på plats innan.

  Slutsats: Resultatet visade att basal kroppskännedom på distans kan implementeras om hänsyn tas till vissa faktorer.

 • 192.
  Ermling, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Löfgren, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Samband mellan explosivitet och passiv rörlighet i nedre extremitet hos innebandyspelare på elitnivå2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Tidigare studier visar ett positivt samband mellan muskelstyvhet och explosivitet, medanstatisk stretch skulle kunna ha en negativ effekt på densamma. Några studier som undersöker sambandetmellan passiv rörlighet och explosivitet har inte påträffats. Explosivitet anses vara viktigt förelitinnebandyspelare och det är därför värdefullt att undersöka om den kan påverkas av rörlighet.

  Syfte: Undersöka om det finns ett samband mellan explosivitet och passiv rörlighet i nedre extremitet hosmanliga och kvinnliga innebandyspelare på elitnivå samt att se om det fanns några skillnader mellan könen.

  Metod: Sammanlagt 47 elitinnebandyspelare i Umeå, 21 män och 26 kvinnor, deltog i studien. Samtligadeltagare hade genomgått hopp- och sprinttester för explosiv styrka. Rörligheten mättes med goniometergenom standardiserade rörlighetsmätningar.

  Resultat: Hos männen återfanns ett signifikant linjärt samband mellan större passiv rörlighet i hamstringsoch högre hopphöjd i hopptesterna, medan en större passiv rörlighet i gastrocnemius hade ett signifikantsamband med längre sprinttider på 20 meters sprint för kvinnorna.

  Konklusion: En större rörlighet i hamstrings kan ha en positiv effekt på hopprestationen hos de manligadeltagarna medan en större rörlighet i gastrocnemius kan ha en negativ effekt på prestationen vid längresprinter bland kvinnorna. Skillnaden mellan män och kvinnor kan bero på anatomiska och funktionellaorsaker. Träningsupplägget avseende rörlighet för manliga och kvinnliga elitinnebandyspelare kan behövase olika ut, om explosivitet är en del av träningsmålet. Det behövs dock mer forskning inom ämnet.

 • 193.
  Esbjörnsson, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Lindholm, Cecilia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Behov av ökad medvetenhet om genus: Kvinnliga sjukgymnasters upfattningar om genus i primärvården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Kunskap om genus kan ha betydelse när en patient träffar sin vårdgivare för första gången. Detta kan spela en roll för hur mötet kommer att se ut och vilket beslut om behandling som tas, oberoende av besöksorsaken. Faktorer som påverkar mötet kan vara hur patienten presenterar sina besvär och vad vårdgivaren förväntar sig att en man respektive kvinna har för typ av problem. Syfte: Vi ville fånga upp kvinnliga sjukgymnasters upplevelser av genus med fokus på patienternas olika behov och det egna bemötandet.

  Metod: Informationsmaterialet grundades på fem intervjuer med kvinnliga sjukgymnaster. Urvalet var att enbart intervjua kvinnliga sjukgymnaster för att få en homogen informantgrupp där vi kunde söka likheter och skillnader i deras upplevelser. Materialet från intervjuerna har transkriberats och kodats enligt grounded theory.

  Resultat: Kodningen av informationsmaterialet resulterade i huvudkategorin “Behov av ökad medvetenhet om genus” och de tre underkategorier som låg till grund för denna var “Män och kvinnor är olika”, “Sjukgymnasten aktiv i genusskapande” och ”Kvinna eller professionell”.

  Slutsats: Ett genomgående tema i intervjuerna var att kvinnor och män hade olika behov vid mötet med sjukgymnasten och vid behandling för sina besvär, något som bör uppmärksammas. Informanterna som intervjuats var alla övertygade om att genus spelade en stor roll i bemötandet och behandlingen av patienten och att det behövdes större medvetenhet hos sjukgymnaster om hur genus påverkar vården.

 • 194.
  Essbjörn, Hanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Hur förändras fysisk aktivitet vid övergång från arbete till pension2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Pensionen är en livshändelse som bidrar till en stor förändring i människors liv och som kan påverka den fysiska aktiviteten. Fysiskt aktivitet genererar både fysiska och psykiska fördelar, vilket främjar benmassa, muskulatur, balans, koordination, rörlighet och välbefinnande.

   

  Syfte:Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka den befintliga litteraturen angående hur pensionering påverkar förändringar i fysisk aktivitet. De undersökta studierna är samtliga gjorda i västerländska miljöer och deras fokus ligger på övergång från tiden innan pensionering till tiden efter pensionering.

   

  Metod: En sammanställning av artiklarna genomfördes på inkluderade artiklar som funnits genom systematiska litteratursökningar på databaserna Pubmed, Medline och Cinahl.

   

  Resultat: Totalt inkluderades tio stycken artiklar. Sju studiers resultat visade på att deltagande i fysisk aktivitet ökade efter pensioneringen jämfört med innan pensioneringen. Av dessa studierna visade två studier att denna ökning inte kompenserades av den förlorade aktiviteten som relateras till arbete. Två studier visade, trots resultat på ett ökat deltagande i fysisk aktivitet, samtidigt en ökning i stillasittande efter pensionering.   

   

  Slutsats: Mängden deltagande i fysisk aktivitet ökar och tillsammans med ett förhöjt stillasittande beteende kan detta innebära en totalt lägre aktivitetsnivå efter pensioneringen. Vidare forskning på hur den totala mängden fysiska aktivitet förändras vid pensionering är av stor vikt.

 • 195. Essner, Ann
  et al.
  Zetterberg, Lena
  Hellström, Karin
  Gustås, Pia
  Högberg, Hans
  Sjöström, Rita
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Psychometric evaluation of the canine brief pain inventory in a Swedish sample of dogs with pain related to osteoarthritis2017In: Acta Veterinaria Scandinavica, ISSN 1751-0147, E-ISSN 1751-0147, Vol. 59, article id 44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: To evaluate intervention, implement evidence-based practice and enhance the welfare of dogs with naturally occurring osteoarthritis (OA), access to valid, reliable and clinically relevant outcome measures is crucial for researchers, veterinarians and rehabilitation practitioners. The objectives of the present study were to translate and evaluate psychometric properties, in terms of internal consistency and construct validity, of the owner-reported measure canine brief pain inventory (CBPI) in a Swedish sample of dogs with pain related to OA. Results: Twenty-one owners of clinically sound dogs and 58 owners of dogs with pain related to OA were included in this observational and cross-sectional study. After being translated according to the guidelines for patient-reported outcome measures, the CBPI was completed by the canine owners. Construct validity was assessed by confirmatory factor analysis, by repeating the principal component analysis and by assessing for differences between clinically sound dogs and dogs with pain related to OA. Internal consistency was estimated by Cronbach's a. Confirmatory factor analysis was not able to confirm the factor-structure models tested in our sample. Principal component analysis showed a two-component structure, pain severity and pain interference of function. Two components accounted for 76.8% of the total variance, suggesting an acceptable fit of a two-component structure. The ratings from the clinically sound dogs differed from OA dogs and showed significantly lower CBPI total sum. Cronbach's a was 0.94 for the total CBPI, 0.91 for the pain severity and 0.91 for the pain interference of function. Conclusions: The results indicate that the translated version of the CBPI is valid for use in the Swedish language. The findings suggest satisfying psychometric properties in terms of high internal consistencies and ability to discriminate clinically sound dogs from OA dogs. However, based on the confirmatory factor analysis, the original factor structure in the CBPI is not ideally suited to measure pain related to OA in our sample and the hypothesis of the presented two-factor structure was rejected. Further research needs to be conducted to determine whether the original psychometric results from CBPI can be replicated across different target groups and particularly with larger sample size.

 • 196.
  Eurenius, Eva
  et al.
  Rehabcentrum, Skellefteå hospital, Skellefteå, Sweden.
  Biguet, Gabriele
  Physiotherapy Unit, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.
  Opava, Christina H
  Division of Physiotherapy, Neurotec Department, Huddinge, Sweden.
  Attitudes toward physical activity among people with rheumatoid arthritis2003In: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 9, no 1, p. 10-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Physical activity confers health benefits in the general population, and this also seems to apply to people with rheumatoid arthritis (RA). Less explicit barriers than pain need to be explored and overcome to initiate and successfully maintain physical activity in individuals with RA. The present aim was to describe variations in attitudes to physical activity in a group of people with RA. Sixteen people with RA were chosen to represent various ages, genders, disease duration, functioning, and health habits. Semi-structured, in-depth interviews were carried out, transcribed, qualitatively analysed, and categorised on the basis of similarities and differences. The analysis indicated that attitudes toward physical activity could not be understood without inclusion of attitudes toward the disease and sometimes to life in general. Two dimensions of attitude, motivation and satisfaction, were identified. Four categories were revealed: motivated and satisfied, unmotivated and satisfied, motivated and dissatisfied, and unmotivated and dissatisfied, each representing different attitudes to physical activity. Our findings stress the importance of developing different educational interventions that address attitudes to physical activity in order to implement a healthy life style in individuals with RA.

 • 197.
  Falk, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Patient-reported knee-specific function and quality of life after anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon or hamstrings graft: - A five year follow-up2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 198.
  Falk, Jimmy
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  How accurate are physiotherapists’ visual assessments of lumbo-pelvic movements in the squat and deadlift?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction The lower back is one of the most susceptible body parts for injuries during the barbell back squat and the deadlift. Assessment and correction of lifting technique could have an important role in injury prevention and rehabilitation. Aim To investigate the accuracy of the visual assessments of physiotherapists and how many degrees of movement that is required for the movement to be associated with an increased risk of injury. Methods 25 powerlifters and Olympic weightlifters were simultaneously recorded by video and a movement analysis system while performing squats and deadlifts. The videos were visually assessed by six physiotherapists that rated specific movements as positive (there is a movement) or negative (there is not a movement) during the lifts, also if the amplitude of the movements were thought to increase the risk of injuries. The nominal results from the physiotherapists were compared to the numerical results from the movement analysis system with t-tests or Mann-Whitney U test and ROC-curve analysis. Results While visually assessing the squat, physiotherapists can, with a sensitivity of 0.70 and a specificity of 0.69, detect a posterior pelvic tilt of 34° or more. No discrimination between the positive and negative group could be made for the other movements. Conclusion The accuracy of physiotherapists´ visual assessments of lumbo-pelvic movements during the squat and deadlift seems poor. Since the positive and negative group only could be discriminated for one of the investigated movements. The results could be a consequence of the variability of lifting strategies amongst the lifters.

 • 199.
  Falk, Jimmy
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Eliasson, Kim
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Knäböj och marklyft ska utföras med traditionell styrkelyftsteknik enligt svenska instruktörer2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Knäböj och marklyft är två frekvent använda övningar för styrketräning och rehabilitering. På träningsfaciliteter kan man se stora variationer i utförandet av övningarna. Det primära syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns konsensus bland instruktörer gällande vad som är bra respektive mindre bra utföranden för dessa två övningar i avseendena träningseffekt, prestation och skaderisk. Det sekundära syftet var att utvärdera användbarheten av studiens design med användandet av en web-enkät och dess utformning. Studien inkluderade 18 deltagare ur grupperna Fysioterapeuter, Personliga Tränare, Gyminstruktörer, Crossfitinstruktörer, Styrkelyftare och Tyngdlyftare. I en webenkät fick deltagarna rangordna bilder av åtta olika lyfttekniker för knäböj respektive marklyft, de uppmanades också att kommentera varje utförande. Deltagarna ansåg att konventionellt styrkelyftsutförande i både knäböj och marklyft representerade de bästa utförandena, med avseende för maximal kraftutveckling i kombination med låg skaderisk. Djup knäböj föredrogs framför grund knäböj. Om ryggen frångår sin neutrala kurvatur ansågs detta negativt och potentiellt skadlig vid både knäböj och marklyft. Om knäna går inåt i valgusvackling ansågs det skadligt. Mer forskning gällande bedömning av rörelsemönster i knäböj och marklyft samt framtagande av konkreta riktlinjer avseende instruktioner för lyftteknik i knäböj och marklyft är önskvärt.

 • 200.
  Feinbaum, Louise
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Personligheten hos skadefria ochskadedrabbade alpina skidgymnasister - En jämförelse med normalpopulationen2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie var syftet att studera om skillnad föreligger i personlighetsdrag hos alpina skidgymnasister som ej drabbats av någon skada, som drabbats av en allvarlig skada respektive två eller flera allvarliga skador under sina studieår på ett svenskt skidgymnasium.

  I studien har 298 skidåkares personligheter identifierats med Swedish universities Scales of Personality (SSP). Samtliga skidåkare är elever vid något av Sveriges 10 skidgymnasier. Denna studie omfattar de skador som definieras såsom allvarliga skador, det vill säga frånvaro från skidåkning mer än 28 dagar. En jämförelse har gjorts avseende kön mellan alpina skidgymnasister utan skador och med flera allvarliga skador och normalpopulationen.                                                                                              

  Skadefrekvensen var signifikant relaterad till stresskänslighet med högre värden för gruppen som ej hade drabbats av några skador och lägst värden för gruppen med två eller flera skador. För män var de utmärkande personlighetsdragen relaterad till högre nivåer av stresskänslighet, impulsivitet, äventyrslystnad jämfört med normalpopulationen. För kvinnor var de utmärkande personlighetsdragen relaterad till högre nivåer av stresskänslighet, undergivenhet, impulsivitet, äventyrslystnad, interpersonell distans jämfört med en normalpopulationen.

  Slutsatsen till föreliggande studie är att skidåkare på ett svenska alpint skidgymnasium har utmärkande personlighetsdrag jämfört med normalpopulationen.

1234567 151 - 200 of 852
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf