umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Aslan, Pinar
  et al.
  Department of Social Work and Psychology, University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Sjöberg, Stefan
  Wikström, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ahmadi, Nader
  Door Openers?: Public officials as supportive actors in the labour market participation of descendants of immigrants in Sweden2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how employed descendants of immigrants in Sweden perceive that interactions with public officials have benefitted their occupational aspirations and attainments. We conducted qualitative semi-structured interviews with twelve female and nine male descendants of immigrants, followed by an abductive thematic analysis. Applying a theoretical framework of social capital, we found three main influences of public officials from respondents’ perspectives: 1) connectedness, 2) supporting personal goals and focusing on possibilities, and 3) mediation of knowledge and information. We discuss and analyse the symbolic resources deriving from these influences, e.g. increased motivation and self-belief, and conceptualize these resources as social capital contributing to the occupational aspirations and attainments of immigrants’ descendants.

 • 152. Aslan, Pinar
  et al.
  Wikström, Eva
  Ahmadi, Nader
  Sjöberg, Stefan
  'Kids in Between?' Views on work, gender, and family arrangements among men and women of migrant descent in SwedenManuscript (preprint) (Other academic)
 • 153.
  Aspholm, Emelie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att förstå lokal samverkan vid en asylmottagningsprocess: En kvalitativ fallstudie om samverkan mellan lokala-och kommunala aktörer inom Örnsköldsviks kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en kvalitativ fallstudie baserad på fyra intervjuer med aktörer engagerade i Mellansels asylmottagning i Örnsköldsviks kommun. Syftet med studien är att undersöka Örnsköldsviks kommuns samarbetsprocess med lokalsamhället vid etablering av asylmottagning. Detta innebär att studien berör lokalsamhällets inflytande i kommunens arbete samt kommunens insatser till ett samarbete. Initiativet till samarbetet sker utifrån ett projektarbete beslutat av Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag har genomfört semi-strukturerade intervjuer med aktörer från både kommunen och lokalsamhället. Den teoretiska referensramen består av Danermarks teori om att förstå organisatoriskt samverkan. Det huvudsakliga resultatet i studien visade att samverkan kring människor är komplext. En samverkansprocess att etablera en asylmottagning är beroende av att involvera asylsökarna för god asylmottagningsprocess och god integration. Ideella aktörer arbetar mot målsättningar som är politiskt viktiga för Örnsköldsviks kommunprojektarbete. Samverkansprocessen innebar att aktörer möts i ett sammanhang utanför sin yrkesmässiga. I det kommunala projektet fanns avsaknad hur ideellt engagemang ska ta hand om.

 • 154.
  Aspholm, Emelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jansson, Jennie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att organisera flyktingmottagning i Västerbottens inlandskommuner: En kvalitativ studie om hur fyra inlandskommuner organiserar och samarbetar kring mottagandet av nyanlända2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie baserad på tio semi-strukturerade intervjuer med statliga och kommunala aktörer från fyra inlandskommuner i Västerbottens län. Syftet är att ur ett kommunperspektiv analysera hur fyra inlandskommuner i Västerbottens län organiserar sitt flyktingmottagande inom ramen för de statligaoch kommunala krav och resurser som finns tillgängliga. Vi vill med vår studie förstå hur kommunerna uppfattar sin kontext vad gäller flyktingmottagning av vuxna med permanent uppehållstillstånd och undersöka hur de organiserar och samarbetar med andra aktörer, exempelvis statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen. De teoretiska utgångspunkter vi använt oss av är organisering, nyinstitutionell teori och social kategorisering. De huvudsakliga resultaten i studien är att det både finns fördelar och nackdelar med att vara en liten kommun vid organisering av flyktingmottagning, detta då det är en oregelbunden verksamhet på grund av att mottagandet av nyanlända varierar från år till år. Vi har även identifierat samarbeten inom och mellan kommunerna men att det inte finns någon tydlig strategi om samarbetsprocesserna mellan kommunerna. Att kommuner förväntas anpassa sin verksamhet utifrån statliga myndigheters krav är också något vi har identifierat.

 • 155.
  Asplund, Louise
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svenska tidningars bild av socialt arbete: En kvalitativ studie2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka faktorer som kantänkas ligga bakom medias sätt att skriva om socialt arbete, på vilket sätt media skriver om socialt arbete utifrån hur tre svenska tidningsgenrer speglade det sociala arbetets profession åren 2002 och 2012 och vad detta kan tänkas ha för påverkan på läsarna och det sociala arbetets profession. Metoderna som används i undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys och en diskursanalys. Materialet begränsas till artiklar publicerade i Sverige åren 2002 och 2012, från en national-, en regional- och åtta landsortstidningar. Faktorer som kan tänkas ligga bakom tidningars sätt att skriva om socialt arbete kan kopplas till att media använder sig av ett stiliserat berättande med bestämda roller. Socialt arbete får rollen som den starka myndigheten med makt över de svaga. En annan påverkansfaktor är att en positiv artikel inte har ett lika högt nyhetsvärde som en negativ artikel. Undersökningen visar att medias sätt att skriva om socialt arbete i dessa artiklar präglas av kritik och brister. Socialarbetarna får endast komma till tals i fyra av artiklarna och då handlar det om mycket korta uttalanden, vilket kan kopplas till den sekretess som socialarbetare arbetar under. Människor tar till sig medias sätt att framställa socialt arbete då media verkar för en successiv förändring av normer.

 • 156.
  Assarsson, Olivia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lindström, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandqvist, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Medföljande barn till frihetsberövade mödrar i anstalt: En kvalitativ studie med syfte att undersöka kriminalvårdens syn på barnperspektivet inom kriminalvården samt samverkan med socialtjänsten gällande medföljande barn i anstalt.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien avser att belysa kriminalvårdens syn på barnperspektivet gällande medföljande barn med sin frihetsberövade mamma i anstalt. Vidare avser studien att belysa samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten i dessa ärenden, utifrån barnets bästa. Studien är baserad på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma från fyra av kriminalvårdens kvinnoanstalter som kommit i kontakt med medföljande barn i anstalt. Författarnas teoretiska utgångspunkt har varit att analysera resultatet av intervjuerna utifrån ett anknytningsteoretiskt förhållningssätt. Resultatet visar att kriminalvården har en god kännedom om och kan tillgodose barns grundläggande behov i spädbarnsålder, men saknar i dagsläget resurser att tillgodose behoven hos äldre barn. Vidare visar resultatet att en god samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten är en förutsättning för att vistelsen på anstalt ska bli så bra som möjligt för barnet, och att det finns mer att önska av nuvarande samarbete mellan myndigheterna.

 • 157. Augustis, Marika
  et al.
  Rosenberg, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hillborg, Helene
  The meaning of work: Perceptions among persons with maintenance treatment for opioid addiction who are employed2015In: Drug And Alcohol Dependence, ISSN 0376-8716, E-ISSN 1879-0046, Vol. 146, p. e212-e212Article in journal (Refereed)
 • 158.
  Augustsson, Gunnar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Etniska relationer i arbetslivet: teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri1996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The goal of this study is to understanding ethnic discrimination by employing a complex theoretical approach which allows for an understanding of ethnic relations and ethnic discrimination as a social process. The study includes a case study at Volvo Torslandaverken in Gothenburg, and focuses on ethnic discrimination against the background of both structural conditions and situational factors. The analysis results from studying personnel statistics and interviews with salaried employees, union elected representatives, and workers.

  The study includes two technical and organizational environments. The first environment, manual systems, demands loyalty of individuals to the technical and organizational system. The other environment, integrated mechanization, has a decentralized group organizational structure. Both environments are studied with consideration taken to recruiting, leadership, and solidarity among workers.

  The results show that ethnic discrimination appears to be a very complicated phenomena, the expression of which is a consequence of dynamic interplay between structure and action. New forms of work have meant that workers' professional skills are now organized to compliment one another and they work more in groups. This has resulted in an increased need for familiar cultural and social skills within the groups. Such a development risks encouraging varying degrees of negligence, aversion, and exclusion of ethnic views.

 • 159.
  Augustsson, Åsa-Maja
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Family Medicine.
  Harryson, Lisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det oändliga moderskapet: föräldrars upplevelser av föräldraledighet och hälsa i en könad kontext2015In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 36, no 1-2, p. 121-141Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ojämlikt uttag av föräldraledigheten inte bara cementerar föräldraskap och könsroller, det har även negativa konsekvenser för föräldrars möjligheter att uppnå välmående och hälsa. Åsa-Maja Augustsson och Lisa Harryson visar hur framförallt "det oändliga moderskapet" har förödande konsekvenser för såväl mödrar som fäder i heterosexuella parrelationer.

 • 160. Augutis, Marika
  et al.
  Rosenberg, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hillborg, Helene
  The Meaning of Work: Perceptions of Employed Persons Attending Maintenance Treatment for Opiate Addiction2016In: Journal of Social Work Practice in The Addictions, ISSN 1533-256X, Vol. 16, no 4, p. 385-402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For most people, work is important and a normal part of everyday life. However, research studies focusing on the significance of employment for successful outcomes in maintenance treatment for opiate addiction from the users' perspective are scarce. The aim of this study was to explore the experiences of individuals who were employed while undergoing opiate treatment, with regard to the perceived meaning of work. Semistructured interviews were conducted with 32 individuals in Sweden and analyzed using content analysis. In addition to the importance of receiving maintenance treatment, all regarded work as an indispensable tool for staying drug-free and for personal development. Further studies are needed regarding the potential for integrating vocational support models into maintenance treatment programs.

 • 161.
  Awino Adongo, Dorcus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Life in Child/Adolescent Headed Households: Aqualitative study on everyday life experience of children living in child/adolescent headed households in Western Kenya region2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the everyday life experience of children living in household headed by a child or an adolescent after the loss of both parents in the rural communities in Western Kenya Region. Child/Adolescent headed household is a rapidly growing form of family in Sub-Saharan Africa mainly due to increased deaths rates of parents caused by HIV/AIDS, civil wars and the weakened state of traditional family safety nets in taking up care and raising responsibilities of orphaned children. Majority of these households are often headed by the eldest child/adolescent left in the family who takes up huge responsibility of heading and fending for the younger siblings. The family as an institution has over the years been changing in its structure and function that have brought both negative and positive impact on society.

  In this study I investigate how children in child headed households make meaning of their lives by engaging them in giving short narrations of their everyday life experiences with the guide of open-ended interviews. Using purposive sampling method, I sampled nine household heads that were identified and interviewed, but only responses from six household are used in the analysis. Those who participated were between ages 15 and 23 years old. Later qualitative content analysis method was used to code the data, establish themes and patterns describing the children‟s life experience. And final social ecological systems theory, resilience theory and symbolic interaction theoretical frameworks were used to interpret the results.

  The results show that the interactions and relations in the children‟s lives changed a great deal after the loss of both parents which led to social isolation and loneliness, changed childhood experiences, burdening parenting roles and responsibilities, difficult economic situation, and limited support systems. Despite all the obstacles the children/adolescents were still optimistic about their future and those of their siblings. This led to the conclusion that children in child/adolescent headed families even though were living in a disrupted and broken down immediate nurturing environment, if provided with all the support they needed within and outside the home environment were still capable of building resilience and achieving positive development. Therefore strategies and interventions initiated towards ensuring that all children experience positive growth and development should be based on a joint effort from all stakeholders; the children, communities, organizations and the government.

  Keywords

   

  ;

  Child headed household, everyday life experience, HIV/AIDS, ecological systems, resilience, symbolic interaction, development, environment.

 • 162.
  Axelsson, Per
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Ethnicity, statistics and health in Sweden - ways forward2016In: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 75, no 33200Article in journal (Refereed)
 • 163.
  Axelsson, Per
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  'In the National Registry, all people are equal': Sami in Swedish statistical sources2011In: Indigenous peoples and demography: the complex relation between identity and statistics / [ed] Per Axelsson and Peter Sköld, Oxford and New York: Berghahn Books, 2011, 1, p. 117-133Chapter in book (Refereed)
 • 164.
  Axelsson, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Kukutai, Tahu
  National Institute of Demographic and Economic Analysis, University of Waikato.
  Kippen, Rebecca
  School of Rural Health, Monash University, Bendigo, Australia.
  The field of Indigenous health and the role of colonisation and history2016In: Journal of Population Research, ISSN 1443-2447, Vol. 33, no 1, p. 1-7Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The workshop leading to this special issue is part of an international, interdisciplinary project 'Indigenous health in transition' led by Per Axelsson, Tahu Kukutai and Rebecca Kippen. We thank the Knut and Alice Wallenberg Foundation and the Swedish Research Council for funding this project; and Vaartoe/Centre for Sami Research at Umeå University, the Arctic Research Centre at Umeå University, and the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities for providing additional support for the workshop. We also thank the workshop participants, article authors, article reviewers, and the Journal of Population Research.

 • 165.
  Axelsson, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Sköld, PeterUmeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Indigenous peoples and demography: the complex relation between identity and statistics2011Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  When researchers want to study indigenous populations they are dependent upon the highly variable way in which states or territories enumerate, categorize, and differentiate indigenous people. In this volume, anthropologists, historians, demographers, and sociologists have come together for the first time to examine the historical and contemporary construct of indigenous people in a number of fascinating geographical contexts around the world, including Canada, the United States, Colombia, Russia, Scandinavia, the Balkans, and the United Kingdom. Using historical and demographical evidence, the contributors explore the creation and validity of categories for enumerating indigenous populations; the use and misuse of ethnic markers, micro-demographic investigations, and demographic databases; and thereby show how the situation varies substantially between countries.

 • 166.
  Axelsson, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Sköld, Peter
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Introduction2011In: Indigenous peoples and demography: the complex relation between identity and statistics / [ed] Per Axelsson and Peter Sköld, Oxford and New York: Berghahn Books, 2011, p. 1-14Chapter in book (Refereed)
 • 167.
  Axelsson, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Sköld, Peter
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Samisk forskning – eftersatt och efterfrågad2006In: Tvärsnitt: Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, ISSN 0348-7997, Vol. 1, p. 18-22Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 168.
  Axelsson, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Sköld, Peter
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  Anderson, David, G.
  University of Tromsö.
  Ziker, John
  Boise State University.
  Epilogue: from indigenous demographics to an indigenous demography2011In: Indigenous peoples and demography: the complex relation between identity and statistics / [ed] Per Axelsson and Peter Sköld, Oxford: Berghahn Books, 2011, p. 295-308Chapter in book (Refereed)
 • 169.
  Azarian, Reza
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Imitative behavior among producer Firms: some insights from social psychology2015In: Human Systems Management, ISSN 0167-2533, E-ISSN 1875-8703, Vol. 34, no 4, p. 301-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Focusing on production markets, the article provides a detailed description of the particular conditions that turn rational imitation the most feasible strategy for reducing the uncertainties that firms face when making business decisions. On the basis of this description several features are identified, which in a unique combination induced by the particularities of the production process characterize the imitative behavior of producer firms. First, the existence of a substantial niche overlap is crucial for any individual firm to identify the most relevant significant others to be imitated. Second, rational imitation is a dual process in that the functional similarity that provides the firms in a single market with a ground for imitation also underpins their attempts at individuation through product differentiation. Finally, in its pursuit to stay in the market, any individual firm continuously needs to fit its choices into those of its peers – requiring the firm not only to monitor the business decisions the other firms actually make, but also assuming the choices they are most likely to make.

 • 170.
  Azarian, Reza
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kapitalformer och fält2007In: Social Handling och sociala relationer / [ed] Christofer Edling och Jens Rydgren, Stockholm: Natur och kultur, 2007, p. 253-280Chapter in book (Other academic)
 • 171.
  Azarian, Reza
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Marianne Fredriksson: mötet mellan det traditionella och det moderna samhället2015In: Sociologi genom litteratur: skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar / [ed] Christpfer Edling och Jens Rydgren, Malmö: Arkiv förlag & tidskrift, 2015, p. 123-131Chapter in book (Other academic)
 • 172.
  Azarian, Reza
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Nätverk och relationer mellan företag"2014In: Ekonomisk sociologi: en introduktion / [ed] Reza Azarian, Adel Daoud och Bengt Larsson, Malmö: Liber, 2014, p. 128-149Chapter in book (Other academic)
 • 173.
  Azarian, Reza
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
  The general sociology of Harrison White2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis the main features of Harrison C. White’s general sociology are studied. Since the 1960s White has played a crucial role in the development of the social network approach. He is well known for both the fecundity of the analytical tools he has developed over the years and for the original contributions he has made to several sub­fields of the discipline. White has also developed an unconventional and highly individual approach to social reality that, as the end-result of a sustained synthesizing effort, has grown out of a long and persistent endeavor. Yet, more than a decade after its publication, this general theoretical approach still remains largely unexplored.

  The main argument of this study is that White’s approach represents one of the mast persistent, elaborated and systematic efforts to enrich the analytical rigorous of the social network approach by adding the substantive theoretical insights that have been elaborated mainly within the symbolic interactionist perspective and the tradition of phenomenological sociology. In this study, first the premises of White’s approach are examined. It is demonstrated how White uses social networks as an analytical tool in order to obtain causal explanations of social phenomena. It is also shown how White re- conceptualizes the notions of social relationship and embeddedness. Furthermore, it is also discussed how White, on the basis of these conceptual innovations, develops a novel image of modern social contexts. This study proceeds by presenting the set of new basic concepts that are derived from this image, seeking to locate these concepts within the larger and more familiar context of theoretical sociology.

  It is also demonstrated in this study that White’s particular image of modern social contexts leads him to pose new questions and to develop new modes of analysis to

  answer them. White’s view of modem societies radically alters the very nature and state of the question of social order as well as the premises of its answer. As White dismisses the conventional formulations of the problem of social order, he considers the issue to be a question of identifying the small enclaves of regularity within the social landscape that is dynamic, indeterminate and shifting. In more concrete terms, it becomes a question of identifying the limited, local and stable patterns or configurations of relationships that prove sustainable and thus observable, despite all the dynamics of embeddedness and connectivity.

  Finally, the basic theoretical features of White’s model of production markets are presented and discussed. Production markets is a topic to which White has devoted a great deal of interest. Ever since the mid-1970s he has produced a long series of work with the ambition of developing a sociological account of these markets. This account represents the most extensive application of White’s general sociology, where he fleshes out his abstract ideas and arguments and where one finds a concrete case of his account of the emergence of social structures and local orders out of network ties and flows.

  The main conclusion of this study is that, despite all its shortcomings, the general sociological perspective that White has developed is an important contribution. It provides sociology with a new foundation and shows the direction towards which the discipline should be moving.

 • 174.
  Azarian, Reza
  Stockholms universitet.
  Trade-offs in Choice of Inter-firm Transaction Structure: A Qualitative Study of Perceived Comparative Advantages of Business Relation over Vertical Integration2012In: Journal of Sociology, ISSN 0004-8690, ISSN 0004-8690Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates how a plastic manufacturing firm handles the challenging task of comparing and choosing among the feasible alternative modes of structuring the flow of repeated transaction with one of its key suppliers. Qualitative interviews are used to explore the perceptions of the management of the firm concerning the advantages and disadvantages associated with each alternative, and the main findings suggest that the selection of the transaction structure intended to reduce boundary uncertainty is itself an uncertain choice. Since many of the gains and drawbacks of the alternatives are unknown and even unknowable in advance, the firm is unable to set up a conclusive comparative assessment to underpin its choice. Instead it is inclined to select the alternative that is perceived as the one allowing most flexibility.

 • 175.
  Azarian, Reza
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Uncertainty as a Common Ground for a Dialogue between Economics and Sociology2016In: International Review of Sociology, ISSN 0390-6701, E-ISSN 1469-9273, Vol. 26, no 2, p. 262-275Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article focuses on inter-firm relations, primarily seen as protective devises crafted for keeping at an arm's length various kinds of uncertainties involved in boundary transactions. Taking a holistic view, it proposes the notion of relational habitat, which refers to the relatively durable constellation of relations that connect a given firm to its main business partners. Performing a double-edged protective function, this constellation both stabilizes and simplifies the immediate operational domain of the firm and, thereby, diminishes to manageable levels the complexity of the relevant parts of the environment. By expanding the control of the firm beyond its organizational borders, relational habitat reduces the constraining impact of boundary uncertainty and enhances the action capacity of the firm – facilitating the materialization of its chosen line of action and its desired objectives. The article specifies this notion in detail and highlights some of its implications, both for the theoretical development of economic sociology and for its relation to economics.

 • 176.
  Azarian, Reza
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Alalehto, Tage
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Patterns in Account-Giving among White Collar Criminals2014In: Deviant behavior, ISSN 0163-9625, E-ISSN 1521-0456, Vol. 35, no 2, p. 101-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using Swedish entrepreneurs' own explanations, this article searches for the possible regularities in the accounts offered by white collar offenders and for the underlying factors that produce these regularities, tracing in particular the impact of these offenders' attitudes toward regulation and taxation as well as their perceptions of the functioning of the market in which they operate. The results show that justifications are more common among offenders who have a clearly negative view on both factors. Excuses, on the other hand, are more frequently used by those who hold a positive attitude toward taxation and regulation. The results also show that offenders who offer excuses tend to share the same negative perception of the market as the “justifiers.” This unanticipated finding suggests that the “excusers” commit their offenses because they believe that the unlawful behaviors of the relevant others disturb the functioning of the market mechanism and thereby push them toward criminality.

 • 177.
  Azarian, Reza
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Daoud, Adel
  Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
  Larsson, Bengt
  Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
  Ekonomisk sociologi: en introduktion2014Book (Other academic)
 • 178.
  Backlund, Gisela
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Berg, Lisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  HUR JÄMSTÄLLDA TROR VI ATT VI ÄR?: En kvantiativ studie om HR-anställdas självskattade värderingar och attityder kring jämställdhet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har i jämförelse med andra länder kommit långt i frågan om jämställdhet och jämställdhetsarbete har en lång tradition inom just offentlig sektor. Trots detta är den könsmärkta kulturen svår att bli av med. Region Västerbotten planerar att genomföra en jämställdhetsutbildning för sin HR-stab och för att klargöra utgångsläget innan utbildningsinsatsen så genomfördes denna studie. För att utröna om genusordning och kön har betydelse för upplevelsen av jämställdhet var syftet att utifrån kön beskriva och analysera hur man inom HR-staben skattar jämställdheten och sitt bidrag till jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. Som metod användes en enkät där alla anställda i HR-staben skattade sig själva och sin arbetsplats i förhållande till jämställdhetsrelaterade påståenden. Resultatet sammanställdes genom index och redovisas i förhållande till kön och ålder. De centrala fynden visar att många inte upplever att sexism förekommer, däremot råder tvetydighet kring kränkande behandling som tycks förekomma i större utsträckning. Kvinnor befinner sig i majoritet på arbetsplatsen och upplever sig generellt mer delaktiga, involverade och medvetna än männen. Det visar sig inte minst i fristextsvaren där kvinnor i högre utsträckning valde att lämna synpunkter vilket lämnar oss med frågor kring männens tankar. Denna studie bidrar med en större förståelse för de utmaningar som arbetsgruppen kan arbeta med under sin kommande utbildning. En uppföljande studie skulle kunna ge svar på om utbildningen har gett önskade effekter på organisationskulturens uttryck eller om det lett till återställande resultat.

 • 179.
  Backlund, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Welfare measurement, externalities and Pigouvian taxation in dynamic economies2000Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis consists of five papers.

  Paper [1] analyzes one possible way of replacing dynamic Pigouvian taxes by a static approximation of such taxes from the point of view of social accounting. The idea is to approximate a Pigouvian emission tax by using the instantaneous marginal willingness to pay to reduce the stock of pollution. If this approximation is close enough to the correct Pigouvian tax it will be useful for at least two reasons: (i) it brings the economy close to the socially optimal solution; and (ii) it provides information relevant for social accounting by closely approximating the value of additions to the stock of pollution.

  Paper [2] analyzes the welfare effects of an agreement between countries to slightly increase their emission taxes. The results indicate that such an agreement need not necessarily increase the global welfare level, even if each individual country has set its prereform emission tax to be lower than the marginal social cost of pollution.

  Paper [3] provides an economic framework for analyzing the global warming problem, emphasizing the use of forests as a means of carbon sequestration. We explore the difference between the decentralized economy and the socially optimal resource allocation, and discuss the appropriate tax system required to implement the first best optimum.

  Paper [4] incorporates the uncertainty involved in the production of nuclear energy into a dynamic general equilibrium growth model. We compare the resource allocation in the decentralized economy with the socially optimal resource allocation and design the dynamic Pigouvian taxes that make the decentralized economy reproduce the socially optimal resource allocation.

  Paper [5] treats externalities from nuclear power in a dynamic differential game framework involving two countries, which differ with regard to their nuclear technology. The model is solved numerically, where one country is considered relatively safe and the other relatively less safe.

 • 180.
  Backlund, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Starka tillsammans?: Sociala faktorer och depression. En jämförande studie mellan kvinnor och män2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra och se om olika sociala faktorer kan kopplas till könsskillnaderna i depression bland kvinnor och män. Undersökningen görs med hjälp av regressionsanalys och datamaterialet som använts i denna studie kommer från ESS, European Social Survey. Resultatet som framkommer i studien visar att sociala faktorer till viss del kan förklara könsskillnaderna inom depression. Sociala faktorer visade sig ha en starkare koppling till depression bland kvinnor än bland män.

 • 181.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Institutionen för social arbete, Stockholms universitet.
  Ekberg, Margareta
  Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
  Hugo, Martin
  Högskolan i Jönköping.
  Isaksson, Joakim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Strand, Ann-Sofie
  Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, Högskolan i Jönköping.
  Skolsocialt arbete - en angelägenhet för alla?2012In: Socionomen Facktidsskriften för kvalificerat socialt arbete, ISSN 0283-1929, no 2, p. 26-31Article in journal (Other academic)
 • 182.
  Backteman, Siri
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gauffin, Madeleine
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jag bidrar med en ny dimension: Om hur kuratorer inom psykiatrin upplever sin yrkesroll samt det interprofessionella samarbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur kuratorer beskriver sin yrkesroll samt det interprofessionella arbetet på en psykiatrisk klinik. Mer ingående undersöks hur kuratorerna upplever sin arbetssituation, hur det interprofessionella arbetet fungerar på arbetsplatsen samt vilken inställning de har till en yrkeslegitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Fyra kuratorer som alla arbetare på olika mottagningar inom en och samma psykiatriska klinik medverkade i var sin kvalitativ intervju. Resultatet visar att kunskapen om riktlinjer för kuratorers arbetsuppdrag är vag både hos kuratorerna själva och på ledningsnivå. Trots det finns det en säkerhet i kuratorernas eget arbetsutförande. Kuratorerna upplever sig bidra med en helhetssyn utanför diagnoser och det medicinska arbetet och samtliga kuratorer arbetar dagligen i team med andra yrkesprofessioner. Resultatet visar att för ett gott samarbete krävs tydlighet i professionernas olika ansvarsområden och avgränsning i deras arbetsuppgifter. Kuratorerna har en önskan att förtydliga sina ansvarsområden samt stärka sin yrkesroll, vilket de tror att en legitimation skulle bidra till.

 • 183.
  Baranowska, Anna
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
  Changing patterns of entry into employment and motherhood in Poland: a cross cohort comparison2011In: Youth on globalised labour markets: rising uncertainty and its effects on early employment and family lives in Europe / [ed] Blossfeld H-P, Bertolini S, Hofäcker D, Barbara Budrich Publishers , 2011Chapter in book (Refereed)
 • 184.
  Baranowska, Anna
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
  Decyzje kobiet u progu wejścia w dorosłość: inwestycja w karierę zawodową czy rodzinną? Rola kapitału ludzkiego i uwarunkowań instytucjonalnych2007In: Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w polsce. / [ed] Irena E Kotowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 185.
  Baranowska, Anna
  Warsaw School of Economics.
  Decyzje prokreacyjne: preferencje a realizacja2007In: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych / [ed] Kotowska I. E., Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 186.
  Baranowska, Anna
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
  Does horizontal differentiation make any difference? Heterogeneity of educational degrees and labor market entry in Poland.2011In: Making the transition: education and labor market entry in Central and Eastern Europe / [ed] Irena Kogan, Clemens Noelke, and Michael Gebel, Stanford University Press, 2011, p. 216-239Chapter in book (Refereed)
 • 187.
  Baranowska, Anna
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Poland.
  Family formation and subjective well-being: A literature overview2010In: Studia Demograficzne, ISSN 0039-3134, Vol. 157/158, no 1-2, p. 103-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While most frequently cited economic models of family formation link partnership or parenthood decisions with the concept of maximisation of life-cycle utility, empirical research has so far assumed that life satisfaction represents a factor which cannot be measured directly. Empirical studies have therefore treated the utility derived from partnership and parenthood as universal and assumed that only the direct or opportunity costs of family formation produce variation in the observed fertility behaviour. The emerging literature treats the subjective wellbeing as a measure of utility and hence allows direct tests of hypotheses related to the impact of events in family career on life satisfaction.

  This article provides an overview of the leading theoretical concepts and the recent empirical evidence on the impact of family formation on subjective wellbeing. It surveys the studies which investigate effects of entry into union and entry into parenthood on subjective well-being. The focus is on studies that attempt to estimate the causal effects. Furthermore, the article discusses studies that consider various ways in which institutional and cultural factors can modify the impact of family formation on subjective well-being. Finally, some suggestions are formulated how the research in this field could contribute to the debate on population policy. Consequently, and some topics for further research are proposed.

 • 188.
  Baranowska, Anna
  Warsaw School of Economics.
  From employment guarantee to job competition: flexibilisation of the Polish labour market2011In: Globalized labour markets and social inequality in Europe / [ed] Blossfeld H.-P., Buchholz S., Hofäcker D., Kolb K., Palgrave Macmillan, 2011Chapter in book (Refereed)
 • 189.
  Baranowska, Anna
  Warsaw School of Economics.
  Poglądy i preferencje dotyczące ekonomicznych modeli rodziny2007In: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych / [ed] Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 190.
  Baranowska, Anna
  Warsaw School of Economics.
  Poland2008In: Europe Enlarged: A Handbook of Education, Labour and Welfare Regimes in Central and Eastern Europe. / [ed] Kogan I., Gebel M., Noelke C., Policy Press, 2008Chapter in book (Refereed)
 • 191.
  Baranowska, Anna
  et al.
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Poland.
  Gebel, Michael
  University of Mannheim, Mannheim Centre for European Social Research (MZES), Mannheim, Germany.
  The Determinants Of Youth Temporary Employment In The Enlarged Europe: Do Labour Market Institutions Matter?2010In: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 12, no 3, p. 367-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article uses comparative micro data from the 2004 European Union Labour Force Survey (EULFS) for 23 European countries to study the impact of labour market institutions on the youth relative temporary employment probability. We find relatively high temporary employment rates for young workers in all countries but also a large cross-country variation in this respect. The results of multi-level regression analyses confirm that neither employment protection of regular contracts nor its interaction with the level of employment protection of temporary contracts affects the young people's relative risk. Instead, we find a positive association between collective bargaining coverage as a measure of insider–outsider cleavages and the relative temporary employment risk of young persons. These results remain robust even after controlling for macro-structural conditions, such as unemployment rate and business uncertainty.

 • 192.
  Baranowska, Anna
  et al.
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Poland.
  Gebel, Michael
  University of Mannheim.
  Kotowska, Irena Elzbieta
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
  The role of fixed-term contracts at labour market entry in Poland: Stepping stones, screening devices, traps or search subsidies?2011In: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 25, no 4, p. 777-793Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poland has become an interesting outlier in Europe in terms of employment flexibility, with an extremely high incidence of fixed-term contracts, particularly at labour market entry. In this article, detailed retrospective data from the Polish School Leavers Survey are used to analyse the dynamics of entry and exit from fixed-term contracts. The results show that neither firm-based vocational training nor diplomas from more selective tertiary education institutions provide graduates better access to secure entry positions. Regarding exit dynamics, transition patterns from fixed-term contracts into unemployment suggest that the timing of exits often coincides with the date of becoming eligible to collect unemployment benefits. The results also imply that, in Poland, fixed-term contracts might serve employers by helping them to identify the best workers.

 • 193.
  Baranowska, Anna
  et al.
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Poland.
  Matysiak, Anna
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Poland.
  Does parenthood increase happiness?: Evidence for Poland2011In: Vienna Yearbook of Population Research, ISSN 1728-4414, E-ISSN 1728-5305, Vol. 9, p. 307-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the recent decade demographers turned their attention to investigating the effects of children on self-rated happiness or life satisfaction. The underlying idea of this strand of research is to find out whether it pays off for individuals to become parents in terms of their subjective well-being, given the costs of having children. Following this line of research, this article studies the impacts of childbearing on individual-level happiness in Poland; a country which experienced a rapid decline in fertility despite the particularly strong attachment of young Poles to family values. To this end, we applied methods for panel data analysis which allowed us to control for endogeneity of subjective well-being and parenthood. Our results reveal a significantly positive effect of the first child on the subjective well-being of mothers. For men, this impact is weaker and most likely temporary since it weakens with the child’s increasing age. An important finding is that neither for men nor for women does the positive impact of parenthood rise with an increase in parity. This may explain the persistence of low fertility in this country.

 • 194.
  Baranowska, Anna
  et al.
  Warsaw School of Economics.
  Piętka-Kosińska, Katarzyna
  Center for Social and Economic Research.
  Poland2011In: The Last Safety Net: A Handbook of Minimum Income Protection in Europe / [ed] Thomas Bahle, Vanessa Hubl and Michaela Pfeifer, Policy Press, 2011Chapter in book (Refereed)
 • 195.
  Baranowska-Rataj, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
  Decomposition of Trends in Non-Marital Childbearing in Poland2014In: Population, ISSN 0032-4663, E-ISSN 1957-7966, Vol. 69, no 2, p. 269-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to decompose the increase in the share of out-of-wedlock births in Poland into two components: one attributed to the changing structure of births based on marital status at conception, and one related to the declining propensity for shotgun weddings. Analysis of data from the Birth Register 1985-2009 shows that a decline in the propensity to marry among single pregnant women played an important role in the diffusion of non-marital childbearing, especially in the last decade. In urban areas, the impact of the declining propensity for shotgun weddings was greater than in rural areas. This is consistent with the notion that rural areas are a more traditional context for family formation. It seems that in villages, social pressure still inhibits the diversification of family forms more strongly than in cities.

 • 196.
  Baranowska-Rataj, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
  Jak zachowania w zakresie formowania i rozwoju rodzin wpływają na nasze zadowolenie z życia?2014In: Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce: przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia / [ed] Anna Matysiak, Warsaw: Scholar , 2014, p. 188-209Chapter in book (Refereed)
 • 197.
  Baranowska-Rataj, Anna
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Poland.
  Trash contracts?: The impact of temporary employment on leaving the parental home in Poland2011In: Studia Demograficzne, ISSN 0039-3134, Vol. 159, no 1, p. 57-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poland stands out in international comparisons as a country where leaving the parental home is remarkably delayed. There are many economic and institutional factors which contribute to postponement of residential independence among youth, such as housing shortages, limited availability of rental housing and limited social assistance for young people. However, there is little discussion in public debate about re-designing social policy support for youth or improving the situation on the housing market. What attracts attention instead is the role of flexibilisation of contractual arrangements on the Polish labour market. In media discourse, fixed-term contracts have been labelled as “trash contracts” and all the problems that young people in Poland face when making the transition to adulthood have been attributed to the spread of this specific employment form. This article aims to find out whether fixed-term contracts do indeed hinder residential independence of youth. Models of leaving the parental home are estimated based on panel data from EU-SILC. The results show no significant negative impact of temporary employment on the probability of establishing one’s own household among youth. What matters is whether young people have jobs at all, whereas the type of contract that they receive from employers seems to be of little importance.

 • 198.
  Baranowska-Rataj, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland .
  What would your parents say?: the impact of cohabitation among young people on their relationships with their parents2014In: Journal of Happiness Studies, ISSN 1389-4978, E-ISSN 1573-7780, Vol. 15, no 6, p. 1313-1332Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most European countries have seen a retreat from marriage, which is increasingly preceded or replaced by cohabitation. A question that arises in light of this trend is how the diffusion of non-marital cohabitation may affect the quality of family relations. This article investigates how cohabitation among young people affects their level of satisfaction with their relationship with their parents. We analyse data from the recently released Generation and Gender Survey for Poland, a country with a limited degree of social acceptance of cohabitation, a high degree of attachment to the institution of marriage, and a familialistic culture. Since young adults who choose to cohabit are a rather specific group, we use statistical methods that allow us to control for both the observed and the unobserved characteristics of cohabiters. We find that young people who cohabited in their first union rated their level of satisfaction with their parental relationship lower than their peers who were married. Thus, at least in the context of a country where informal partnerships are not yet fully socially accepted or institutionally supported, the role of cohabitation in intergenerational relations may not be neutral.

 • 199.
  Baranowska-Rataj, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
  Wpływ międzygeneracyjnych transferów norm na ryzyko urodzenia pozamałżeńskiego2014In: Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce: przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia / [ed] Anna Matysiak, Warsaw: Scholar , 2014, p. 133-163Chapter in book (Refereed)
 • 200.
  Baranowska-Rataj, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Abramowska-Kmon, Anita
  Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland.
  Number of Children and Social Contacts among Older People: the Moderating Role of Filial Norms and Social Policies2019In: European Journal of Ageing, ISSN 1613-9372, E-ISSN 1613-9380, Vol. 16, p. 95-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social contacts offer opportunities for provision of emotional and instrumental support that enhance well-being throughout the life course, and the importance of these contacts is especially evident at advanced ages. In this paper, we take a cross-country comparative perspective to examine the association between the number of children and the frequency of social contacts among older people. Using data from the European Quality of Life Survey, we employ multilevel models with cross-level interactions between the number of children and macro-level indicators of filial norms and social policies supporting older people. Our results suggest that older adults with children are more likely than older adults without children to have frequent social interactions, but that the number of children does not affect social contact frequency. The magnitude of the association between having children and social contact frequency varies across European societies. The social contact frequency gap between older adults with children and older adults without children is larger in more familialistic countries with strong filial norms. Our results do not confirm that having children affects social contact frequency less in countries where the state provides more support for older people.

1234567 151 - 200 of 2730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf