umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Blommendahl, Lena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Skolkuratorers förebyggande arbete: möjligheter och hinder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Bohlin, Emma
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergqvist, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Alla har vi lika värde, förhoppningsvis”: – en genusbetonad studie av klientmötet vid bedömning av försörjningsstöd2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige befinner sig i framkanten vad gäller utvecklingen av sociala system som avser motverka fattigdom. Socialbidraget är en av de skyddsnät som det svenska välfärdssystemet erbjuder befolkningen i just detta ändamål. Individer som nyttjar detta system är beroende av myndighetspersonerna som fattar besluten. Syftet med studien är att undersöka om klientens genus har någon betydelse när socialsekreteraren möter klienten vid prövning av försörjningsstöd och i så fall hur klientens genus har betydelse? Området har inte undersökts i så stor utsträckning men tidigare studier visar att män och kvinnor erbjuds olika typer av hjälp. En kvalitativ studie har genomförts där Individ- och familjeomsorgen i en medelstor kommun i Sverige undersökts. Studien har en abduktiv ansats, ett bekvämlighetsurval och tre datainsamlingsmetoder i form av intervjuer, observationer och case. Empirin visade att socialsekreterarna har olika syn på genus vilket medför att klienterna bemöts och behandlas olika utifrån könstillhörighet. Detta orsakas av outtalade föreställningar om klienten på arbetsplatsen. Respondenterna visar en viss motvillighet till förändring även om man menar att det är prioriterat. Diskussionen berör de könsroller som formas och reproduceras av samhället och i organisationen samt vikten av att skapa medvetenhet om dessa konstruktioner inom socialt arbete.

 • 153.
  Bohman, Erica
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Anmälningsplikten - ett barns yttersta skydd: En kvalitativ studie om lågstadielärares upplevelser av att omfattas av anmälningsskyldighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det här en kvalitativ studie om lågstadielärares uppfattning om att omfattas av anmälningsplikten vid en grundskola i en mindre kommun i mellersta Sverige. Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för barn som far illa. Eftersom myndigheten inte har några naturliga kontaktfält med dessa barn, är en förutsättning för att de ska få sådan kännedom att pedagoger känner till att de som professionella har en skyldighet att anmäla oro. Studiens frågeställningar ville besvara vilka rutiner som fanns för anmälningsplikten på skolan, vilken kännedom lärarna hade om dessa rutiner och den ansvarsfördelning som fanns samt vilken upplevelse lärarna hade av att omfattas av anmälningsplikt. Empirin samlades in via intervjuer med rektor och lärare genom en fallstudie vid en lågstadieskola. Resultatet visade på att det fanns en god kännedom om de rutiner och ansvarsfördelningen kring anmälningsförfarandet på skolan. Som pedagog ville man gärna känna sig säker på sin misstanke, innan man gick vidare med att göra en anmälan, trots att det är socialtjänstens uppgift att utreda detta.

 • 154.
  Bokstrand, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Robé, Nelly
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Hur ska jag tänka? Hur ska jag göra?": En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av handledning och medarbetarstöd.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att arbeta som socialsekreterare anses vara utmanade, krävande och stressigt. Vad är det egentligen socialsekreterarna anser vara påfrestande och vad behöver de för stöd i sitt arbete? Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare i individ- och familjeomsorgen upplever tillgången och/eller bristen på handledning och medarbetarstöd. Men även vad det stödet i form av handledning och medarbetare hade för betydelse för dem i arbetet och om det fanns någon skillnad gällande behovet av stöd beroende på arbetslivserfarenhet. Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där empirin samlades in via semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare från två mindre kommuner i Sverige. Studien visade att arbetsbelastning, tidsbrist och delaktighet i svåraklientprocesser var något som socialsekreterarna periodvis upplevde vara påfrestande i arbetet. Att uppnå de kompetenskrav som behövdes i arbetet var också något som kunde upplevas påfrestande. Att ha tillgång till handledning och medarbetarstöd var något som samtliga socialsekreterare ansåg kunde gynna deras professionella utveckling men även underlätta arbetsutförandet. De socialsekreterarna med kortare arbetslivserfarenhet uttryckte ett större behov av extern handledning för en arbetsmässig vidareutveckling. Medan de som hade längre erfarenhet inom arbetsplatsen uttryckte ett mindre behov, då de ansåg sig komma långt med tidigare erfarenhet och stöd via medarbetare. Det visade sig inte finnas någon skillnad i behovet av stöd via medarbetare.

 • 155.
  Boldis, Beáta Vivien
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  San Sebastian, Miguel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Gustafsson, Per E.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Unsafe and unequal: a decomposition analysis of income inequalities in fear of crime in northern Sweden2018In: International Journal for Equity in Health, ISSN 1475-9276, E-ISSN 1475-9276, Vol. 17, article id 110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Fear of crime is not solely an individual concern, but as a social determinant of health structured by gender it also poses a threat to public health. Social inequalities are thought to represent a breeding ground for fear of crime, which subsequently may contribute to social inequalities in health. However, little research has focused on social inequalities in fear of crime, particularly in Sweden where the level of fear of crime and income and gender inequalities are comparatively low. With a conceptual model as a point of departure, the present study aimed to estimate and decompose income-related inequalities and explore gender differences in fear of crime in northern Sweden.

  METHODS: Participants (N = 22,140; 10,220 men and 11,920 women aged 16 to 84 years) came from the Health on Equal Terms cross-sectional survey with linked register data, carried out in the four northernmost counties of Sweden in 2014. Disposable income was used as the socio-economic indicator, fear of crime as the binary outcome variable, and sociodemographic characteristics, residential context, socio-economic and material conditions and psychosocial conditions as explanatory factors. Concentration curve and concentration index were used to estimate the income inequality in fear of crime, and decomposition analysis to identify the key determinants of the inequalities, in collapsed and gender-stratified analyses.

  RESULTS: Substantial gender differences were found in the prevalence of fear of crime (20.8% in women and 3.5% and men) and among the contributing factors to fear of crime. Additionally, the analyses revealed considerable income inequalities in fear of crime in the northern Swedish context (C = - 0.219). Gender, socio-economic and material, and psychosocial conditions explained the most in income inequalities of fear of crime in the total population.

  CONCLUSIONS: The existing gender and socio-economic inequities need to be approached as a greater structural problem to mitigate inequalities in fear of crime. Further research is needed to reveal more aspects of income inequalities in fear of crime and to develop efforts to create safe environments for all.

 • 156.
  Borgsten, Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Holmgren, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Jag har inte bara mått bra när jag drogat utan jag har mått BÄST": En studie av narkomaners upplevelser av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att låta deltagare i LARO-programmet (Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opiatberoende) berätta om samt ge uttryck för sin syn på den begandlingsform som programmet erbjuder. Bakgrunden till att vi valt att fokusera på LARO-programmet är att användandet av substitutionsbehandling har ökat i Sverige och en statlig utredning föreslår att mer resurser skall satsas denna typ av behandling. Själva ansatsen är deduktiv och innebär att vi utgår ifrån en tidigare etablerad teori, nämlingen Prochaska och DiClementes teori om förändringsprocessen, den så kallade "Stages of Change". Som metod för att samla in den empiriska materialet har vi lämnat ut färdiga frågeformulär som programdeltagarna fått besvara på egen hand och därefter returnerat till oss. Vi har i sin tur valt ut de svar och som vi anser vara av betydelse eftersom vi vill lyfta fram deltagarnas livsberättelser. Uppsatsen kommer fram till att felra av deltagarna i LARO-programmet har en positiv bild av programmet och upplever att det hjälper dem i deras strävan att förändra sitt beteende. Uppsatsen visar också på att flera av LARO-deltagarna befinner si i, eller har befunnit sig i, de förändringsfaser som skildras av Prochaska och DiClemente.

 • 157.
  Bortes, Cristian
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Strandh, Mattias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Centre for Research on Child and Adolescent Mental Health, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Nilsson, Karina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Health problems during childhood and school achievement: Exploring associations between hospitalization exposures, gender, timing, and compulsory school grades2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 12, p. 1-14, article id e0208116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS:

  To investigate while accounting for health at birth 1) associations between health problems during childhood, measured as hospitalizations, and school achievement in the final year of compulsory school, measured as overall grade points and eligibility for upper secondary education, 2) if and how gender moderates the association between health problems and school achievement, 3) if and how the timing of a health problem during childhood is associated with later school achievement.

  METHODS:

  Analyzes were performed on a population-based cohort (n = 115 196) born in 1990 in Sweden (51.3% boys, 48.7% girls) using data from several national registries. Multiple linear regression and logistic regression were used to analyze associations between study variables.

  RESULTS:

  Overall grade points and eligibility for continuation to upper secondary school were lower for individuals exposed to hospitalizations. Only the association between hospitalizations and overall grade points was moderated by gender and only for ages 13-16 years. Exposure close to actual grading had worst outcomes.

  CONCLUSIONS:

  Health problems, measured through hospitalizations, was significantly associated with lower school achievements among Swedish children. Girls exposed to health problems requiring hospitalizations had relatively poorer school achievements as compared to boys. Health problems requiring hospitalization during junior high school had the greatest negative association with final achievement at compulsory school.

 • 158.
  Bortes, Cristian
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Strandh, Mattias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Centre for Research on Child and Adolescent Mental Health, Karlstad University, Sweden.
  Nilsson, Karina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Is the effect of ill health on school achievement among Swedish adolescents gendered?2019In: SSM - Population Health, ISSN 2352-8273, Vol. 8, article id 100408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates why the relationship between health problems requiring hospitalization between the ages of 13 and 16 and school achievement (school grades in 9th grade) in Sweden was stronger for girls than for boys. We reviewed previous research on gender differences in subjective health, health care utilization and medical drug treatment to identify mechanisms responsible for this gendered effect. The relationship was analysed using retrospective observational data from several national full-population registers of individuals born in 1990 in Sweden (n = 115 196), and ordinary least squares techniques were used to test hypotheses. We found that girls had longer stays when hospitalized, which mediated 15% of the interaction effect. Variability in drug treatment between boys and girls did not explain the gendered effect of hospitalization. The main mediator of the gendered effect was instead differences in diagnoses between boys and girls. Girls’ hospitalizations were more commonly related to mental and behavioural diagnoses, which have particularly detrimental effects on school achievement.

 • 159.
  Boström, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Forsmark, Camilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hortell, Zandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Den populära bilderboken ur ett genusperspektiv: Flicka eller pojke. Könets betydelse hos karaktärerna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnlitteraturen är en av barnets första massmediala kontakter. Den tillsammans med annan media påverkar individen i samhället stor som liten. Syftet med denna studie var att undersöka hur barn och vuxna gestaltas i bilderboken, sett ur ett genusperspektiv. Vår ambition var att se hur flickor och pojkar, kvinnor och män presenteras, både med egenskaper och till utseende i bilderboken, då det i resterande samhälle och kultur existerar en könsmaktsordning som bland annat polariserar könen genom att tillskriva dem olika egenskaper, beteenden och utseenden.

  Vi har gjort en kvalitativ studie och använt oss utav bibliotekets topplistor, under augusti och september månad 2012 i Umeå regionen. Dessa böcker granskades för att sen sammanställas med hjälp utav tematisk analys.

  Ur empirin gick det att utläsa att i majoriteten av böckerna finns ett tydligt isärhållande av kön och de traditionella könsrollerna lever på så sätt kvar. I vissa av de nyare böckerna kunde man dock ana ett spår av genusmedvetenhet och viljan att frånskrida tydliga könsmönster.

  Den slutsatsen tillsammans med tidigare kunskap från både teori och forskning, tyder på att bilderboken har en inverkan på barnen i deras beteende, hur de bör se ut och hur de förväntas visa känslor.

 • 160.
  Boström, Jimmi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lindberg, Alexander
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen tillbaka: En kvalitativ innehållsanalys av KRIS-medlemmars upplevelser av kriminalvården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2010 dömdes ungefär 9700 personer runt om i Sverige till att avtjäna ett fängelsestraff, och inom tre år beräknas cirka 40 procent av dessa ha återfallit i någon form av kriminalitet. Under samma år genomgick cirka 60 procent av de intagna olika brottsförebyggande program (BRÅ 2011:11). I genomsnitt beräknas en kriminell person kosta samhället cirka en miljon kronor om året, något som medför stora ekonomiska kostnader för samhället (Riksrevisionen, 2009).

  Undersökningen genomfördes genom att intervjua sex stycken före detta kriminella, detta för att ta reda på deras upplevelser av kriminalvården och vilka faktorer som bidragit till att de inte återfallit i kriminalitet. Utöver de sex intevjuerna med före detta kriminella gjordes en intervju med en högt uppsatt person inom kriminalvården. Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och resultaten av den visar att respondenterna anser att kriminalvårdens återfallsprevention inte fungerar särskilt bra. Dock anser de som genomgått olika program att dessa varit övervägande bra. En stor bidragande orsak till att respondenterna till slut tagit sig ur sin kriminella livsstil visade sig vara motivation.

 • 161.
  Boter, Aster
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Personligt ombud ”Jag har trivts jättebra att få jobba nära människor, att få stå på deras sida eftersom jag tror på människor och inte samhällen”: En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara ett personligt ombud2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det personliga ombudets uppdrag kommer ifrån klienten själv, vilket medför ett större brukarinflytande och delaktighet i beslut som berör individen. Denna studie genomförs med en kvalitativ metodansats och har syftet att undersöka hur personliga ombud upplever sin roll i arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Fenomenologiska analysmetoden används i studien. Resultatet visar på att upplevelsen i rollen som personligt ombud är det viktigt att jobba för klienten, på dennes uppdrag och vilja, vara följsam och lyhörd för önskemål. Att visa för klienten på vilka alternativ och möjligheter till insatser som finns i samhället utan att ta makten ifrån klienterna är viktigt. De personliga ombuden poängterar att klientens behov ska vara det centrala, och dennes syn på sin tillvaro ska stå i fokus och representeras. Det personliga ombudet tar klientens sida, stöttar i detta, och främjar till det goda och leder klienten framåt. Begränsning i arbetet som personligt ombud upplevs komma från klienterna själva utifrån insatser, den komplexa livssituation klienterna befinner sig i och av samhället. Det finns en komplexitet i att som personligt ombud inte verka för någon myndighet. Fördelarna är att det skapar mer handlingsutrymme, nackdel att se problemen för individen men inte vara kapabel att fatta beslut eller bistå med direkta insatser. 

 • 162.
  Branegård, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jag vill inte flytta härifrån: en undersökning av kommuners rätt att flytta tillbaka utplacerade ensamkommande barn till anvisningskommunen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn som placerats ut i andra kommuner än sin anvisningskommun, ska efter beslut i kammarrätten flyttas tillbaka till anvisningskommunen mot sin vilja. Syftet är att förstå de olika parternas sätt att argumentera i sakfrågan och sätta dessa argument i relation tillkommunplacering och mottagandet av ensamkommande barn ur ett övergripande samhällsperspektiv. Undersökningen är gjord med konventionell innehållsanalys av två domslutoch ett interimistiskt beslut från kammarrätt samt en textanalys av fyra dokument som beskriver aktuella politiska åtgärder i frågan om kommunplacering och mottagande av ensamkommandebarn. Resultatet visar att argument som legat till grund för kammarrättens avgörande är av generell karaktär gällande vad som är bäst för ensamkommande barn i relation till kommunplacering och mottagande. Myndighetsutövningen gentemot de enskilda barnen förklaras utifrån generella argument snarare än ur ett individuellt perspektiv. Dessa argumenthärleds till den situation som uppstod kring ökningen av ensamkommande barn som uppstodhösten 2015. Det finns därför ett behov av att fortsätta undersöka området då risken att en normativ förståelse av rättsprincipen barnets bästa när det gäller kommunplacering och mottagande för ensamkommande barn inte tar tillräcklig hänsyn till individuella behov. Dettaskulle försvåra möjligheten till individuella lösningar, samt i längden riskera att påverka rättsäkerheten för ensamkommande barn och därmed även rättens legitimitet när det gäller att flytta tillbaka utplacerade ensamkommande barn.

 • 163.
  Bredberg, Maja
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hedlund, Jenni
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tilltro till sin egen kompetens på en utmanande arbetsplats: -En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares framgångsfaktorer i samtal med barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att identifiera socialsekreterarens framgångsfaktorer i samtal med barn. Studien tar utgångspunkt i socialsekreteraren perspektiv kring vad de tycker är det som får det att fungera isamtal med barn inom socialtjänsten. För att identifiera framgångsfaktorer i samtalet så blir det nödvändigt att även belysa när det fungerar mindre bra i samtal med barn.Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex yrkesverksamma socialsekreterare intervjuats. Samtliga jobbar med barnsamtal på socialtjänsten inom Umeå kommun. Studien har tillämpat en semistrukturerad intervjuform och studiens data har bearbetats enligt konventionell innehållsanalys för att identifiera vad som möjliggör och vad som försvårar samtal med barn. Inledningsvis utgick inte studien från någon vetenskapsteoretisk grund men efter att resultatet bearbetats ansågs utvecklingspsykologisk teori tillämplig för att få en bättre förståelse för studiens resultat. De identifierade framgångsfaktorerna i samtal med barn utmynnade i vikten för socialsekreteraren att kunna känna tilltro för sin kompetens även när det finns organisatoriska utmaningar. Exempel på identifierade framgångsfaktorer är flexibilitet, trygghet i yrkesrollen, kunna skapa allians, nyfikenhet, förförståelse för barnets utveckling, att inte vara dömande i yrkesrollen samt att se till barnets bästa. Studiens slutsats belyser att socialsekreteraren blir det viktigaste verktyget i samtal med barn.

 • 164.
  Broman, Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Halvarsson, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Finns det någon här som känner som jag?: En kvalitativ studie om hur sociala medier används som mötesplats för personer med ångest2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan bland Sveriges befolkning har ökat och i takt med den även internetanvändandet. Den ständiga tillgången till internet har öppnat upp för människor att söka hjälp och publicera egna livsberättelser om sitt mående. På internetbaserade mötesplatser har det skapats en gemenskap och öppnats upp för informella stödgrupper, som vem som helst kan ta del av då behovet uppstår. Internet erbjuder snabba svar på användarnas frågor, och den som använder mötesplatserna kan vara anonym när den kommenterar. Detta har skapat en utmaning för dagens socialarbetare, då klienterna väljer det informella stödet på internet istället för det professionella. För att samla in material till denna studie har den svenska influencern Therese Lindgrens YouTube-kanal använts, där kommentarsfälten till två av hennes filmer använts som empiriskt case. Studiens resultat visar på en kravlös gemenskap vid den digitala mötesplatsen, där användarna själva styr innehållet. Mötesplatsen har visat sig användas som ett ställe dit användarna vänder sig för att ge och ta emot råd, stötta andra och berätta om egna erfarenheter av ångest. Genom att studien synliggör den mediala utvecklingen och de informella stödgrupperna som finns på internet, kan den bidra till en förståelse av den utmaning som socialarbetare står inför. Efter att genomförd studie redogjorts, ges förslag om hur socialarbetare kan anpassa sig till den utveckling som skett. Detta förslag grundar sig i ett samarbete mellan influencers och professionella. Syftet med studien är att ge en inblick i digitala forum och hur dessa nyttjas som informell support av dess användare. 

 • 165.
  Broszkowska, Eliza Olga
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sjövik, Matilda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  BARNPERSPEKTIVET INOM KRIMINALVÅRDEN: Att arbeta som barnombud på anstalter i Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det mellan 8000 och 10 000 barn som växer upp med föräldrar som är frihetsberövade. Det finns lite forskning om vad som händer med dessa barn när deras föräldrar är sitter i fängelse. Därför det är viktigt att utöka kunskap om hur dessa barn bemöts av Kriminalvården. Denna studie har för syfte att undersöka på vilket sätt barnperspektivet används inom Kriminalvården. Kvalitativa metoder har används under insamling av det empiriska underlaget, nämligen har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex barnombud på anstalter i Sverige. Resultatet som har analyserats utifrån utvecklingsekologiskt synsätt visar att lagstiftningen påverkar utformningen av barnombudens riktlinjer, vilket leder till utformning av det praktiska arbetet på anstalten och detta influerar relationer mellan barn och de intagna föräldrarna. Konsekvensen blir att barnen påverkas av alla faktorer som man kan finna utifrån det utvecklingsekologiska synsättet och därför är det viktigt att lyfta barnperspektivet och säkerställa barnens trygghetsupplevelse. De intervjuade barnombuden arbetar utifrån den aktuella lagstiftningen och vill göra sitt bästa utifrån de förutsättningar de arbetar från. De intervjuade barnombuden är väldigt duktiga på att arbeta utifrån barnperspektivet, men de är också medvetna att saker kan förbättras och utvecklas vidare.

 • 166.
  Brownlow, Charlotte
  et al.
  University of Southern Queensland, Australia.
  Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  O’Dell, Lindsay
  Faculty of Health and Social Care, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, UK.
  Editorial: Special edition on work, community and citizenship2014In: The Australian Community Psychologist, ISSN 1835-7393, Vol. 26, no 1, p. 5-7Article in journal (Other academic)
 • 167.
  Brownlow, Charlotte
  et al.
  University of Southern Queensland, Australia.
  Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  O'Dell, Lindsay
  The Open University, UK.
  Exploring the potential for social networking among people with autism: challenging dominant ideas of‘friendship’2015In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 17, no 2, p. 188-193Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within dominant approaches to autism and relationships, people with autism are assumed to be either unable to form relationships or are in need for educational interventions to be better equipped at managing relationships in a social world dominated by non-autistic people (neurotypicals). In this paper, we argue that broader constructions of friendship are needed in order to best account for the desire and abilities of high-functioning people with autism to have satisfying friendships and that the engagement with online social networking may provide a useful tool in achieving this.

 • 168.
  Brännlund, Annica
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Strandh, Mattias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Karina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mental-health and educational achievement: the link between poor mental-health and upper secondary school completion and grades2017In: Journal of Mental Health, ISSN 0963-8237, E-ISSN 1360-0567, Vol. 26, no 4, p. 318-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Education profoundly affects adult socioeconomic status, so it is important to ensure that all children have the capability and opportunity to achieve educational goals.Aims: The study aimed to examine the relationship between mental-health during adolescence and upper secondary school completion and grades, which has received comparatively little research attention to date.Method: Longitudinal administrative and registered data were used to analyse the relationship between school achievement and prescriptions of psycholeptic and psycho-analeptic drugs. The sample consisted of all children born in Sweden in 1990 (n=109223), who were followed from birth to age 20. Logistic and OLS regressions were performed separately for boys and girls, controlling for birth health and family characteristics.Results: A negative relationship between mental-health problems and educational outcomes was found; this result was almost independent of the controls. Only minor differences between the sexes were detected.Conclusions: Poor mental-health during childhood correlated negatively with educational attainment. Given the strong link between educational success and adult life, more resources are needed to support children with mental-health problems.

 • 169.
  Brännlund, Felicia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En studie om unga vuxnas egna upplevelser kring diagnosen ADHD.: A study based on young adults own experience of the diagnoses ADHD.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to increase the knowledge about ADHD from a young adult perspective. The study will examine young adults in age 15 -25 years old. The aim is to get young adults point of view when it comes to living with the diagnoses ADHD in everyday life. A deeper knowledge how these young adults feel they are being treated by others and their own experiences of getting and ADHD diagnoses. The study has a qualitative entry point and is based on semi-structured interviews and blog texts. The result will be analyzed from two different theoretical concepts: coping strategies and stigma,  and the theoretical theory: symbolic interaction. The results show that people with ADHD don´t feel stigmatized by the diagnoses and don´t see it all negatively having an ADHD diagnoses. They describe different strategies to facilitate the struggles that can occur from the diagnoses and try to see the positive aspects of the diagnoses even when it´s hard.  

 • 170.
  Burman, Isak
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ett genomgångsyrke?: En kvalitativ studie av kompetensförsörjningsstrategier i socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter för barn och unga2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka strategier som chefer för myndighetsutövande verksamheter som arbetar med barn och unga har för att rekrytera, utbilda, och behålla personal. I studien intervjuas fyra chefer i fyra olika kommuner. En semistrukturerad intervjuguide användes och varje intervju varade i ca en timme. Kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta det insamlade materialet. Studien visar att tre av kommunerna hade en mellanhög till hög personalomsättning.(hög personalomsättning definieras som 40-50% av personalstyrkan årligen). Studien visar vidare att en hög personalomsättning har haft en negativ inverkan på verksamheternas förmåga att bedriva kompetenshöjande insatser. Då personalomsättningen är hög så läggs resurserna på att inskola ny och oerfaren personal istället för att riktas mot att höja kompetensen för hela personalgruppen. Chefernas handlingsutrymme för att premiera erfaren personal genom exempelvis högre lön eller bättre arbetsvillkor är mycket begränsad och att erfaren personal tenderar att söka sig till arbeten som inte är lika komplicerade eller ansträngande som myndighetsutövande arbete mot barn och unga.

 • 171.
  Burman, Isak
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wikström, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Våldtäkt - misshandel eller mord?: En kvantitativ undersökning om studenters uppfattning av våldtäkt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Byström, Karoline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Larsson, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  I huvudet på svenska militärveteraner: innan, under och efter avslutad mission2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 173.
  Byström, Matilda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Skillryd, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Mötet med depression: En studie om hur socionomer i Umeå tänker kring bemötande av klienter med depression.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete som omfattar en studie om hur socionomer i Umeå med omnejd tänker kring bemötande av klienter som har en depression eller visar tecken på depression. Vi ville undersöka detta utifrån vikten av bemötande inom socialt arbete med personer med psykisk ohälsa då det finns vetenskapligt belägg för att bemötandet kan påverka resultatet av insatser. Umeå kommun har en värdegrund som ska ligga till grund för arbetet och bemötandet, MÖTS. Socialstyrelsen betonar också vikten av ett gott bemötande och god vård. Vi genomförde fyra intervjuer med socionomer inom olika verksamheter och jämförde innehållet i intervjuerna med rådande forskning inom psykisk ohälsa och bemötande. Vi använde oss av ett professionsteoretiskt perspektiv för att få en djupare förståelse för hur socionomernas tankar om bemötande samt jämförelsen med rådande forskning kan kopplas till deras profession som socialarbetare. Resultatet som framkom genom intervjuerna var att bygga en relation, lyssna, känna av, se personen, utgå från individen och främja delaktighet uppgavs vara viktigt oavsett klientens mående. Då klienten är eller kan vara deprimerade uppgavs det vara särskilt viktigt att motivera, våga ställa svåra frågor, ge en extra chans, ta reda på mer om deras sociala nätverk och ha förståelse för särskilda svårigheter. Slutsatsen vi drar i studien är att socionomerna beskrev tankesätt som stämmer överens med rådande forskning kring gott bemötande, och att de tycks ha ett professionellt tankesätt i sitt arbete med deprimerade personer.

 • 174.
  Byström, Tina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Frida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att komma till Sverige: En kvalitativ studie om kvotflyktingars förkunskaper och upplevelser av den första tiden i det nya landet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet bakom föreliggande studie var att undersöka och analysera vilka förkunskaper som fanns hos kvotflyktingar innan de kom till Sverige. Därefter belysa deras upplevelser av det professionella mottagandet och sin första tid i Sverige, utifrån förkunskaperna de hade. Med den kvalitativa forskningsintervjun som utgångspunkt intervjuades sju individer i Örnsköldsviks kommun. Resultaten har sedan förklarats och förankrats med hjälp av etablerade teorier som människans behovshierarki och en känsla av sammanhang. Studiens huvudsakliga resultat är att intervjupersonerna hade väldigt begränsade förkunskaper om Sverige innan ankomst. Bland förkunskaperna återfanns viss kunskap om Sveriges demokrati, geografi, samt lagar och regler. Den begränsade förkunskapen hade enligt dem ingen negativ inverkan på deras upplevelse av det professionella mottagandet eller deras första tid i landet. Av störst betydelse för en positiv upplevelse av första tiden var istället, hur väl man kan ta till sig information om Sverige efter ankomst. Samt att få ett välutformat stöd för att utveckla de verktyg som behövs för att känna sig tillfreds i det nya landet.

 • 175.
  Bäckström, Angelica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Heder och trauma: En kvalitativ studie som belyser socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Fyra socialarbetare som arbetar på skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har fått beskriva sitt arbete med klienterna och hur detta arbete påverkar dem själva. Det insamlade materialet har analyserats genom tematisk analys. Socialarbetarna beskriver ett komplext arbete med traumatiserade klienter, ett arbete som kräver att de arbetar med ett speciellt förhållningssätt. Det komplexa arbetet med klienterna innebär att härbärgera svåra berättelser dagligen vilket i sin tur påverkar socialarbetarna i viss mån negativt. Socialarbetarna beskriver också att arbetet är utmanande och intressant där de får hjälpa andra människor genom att stödja klienterna under en tid i deras liv, på vägen mot ett självständigt liv utan våld.

 • 176.
  Bäckström, Angelica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Heder och trauma: En kvalitativ studie som belyser socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Fyra socialarbetare som arbetar på skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har fått beskriva sitt arbete med klienterna och hur detta arbete påverkar dem själva. Det insamlade materialet har analyserats genom tematisk analys. Socialarbetarna beskriver ett komplext arbete med traumatiserade klienter, ett arbete som kräver att de arbetar med ett speciellt förhållningssätt. Det komplexa arbetet med klienterna innebär att härbärgera svåra berättelser dagligen vilket i sin tur påverkar socialarbetarna i viss mån negativt. Socialarbetarna beskriver också att arbetet är utmanande och intressant där de får hjälpa andra människor genom att stödja klienterna under en tid i deras liv, på vägen mot ett självständigt liv utan våld.

 • 177.
  Bäckström, Ingegärd
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att skilja agnarna från vetet: om arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna kvinnor och män1997Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

   

  The subject of the thesis is work-oriented rehabilitation of people on long-term sick-leave. The overall aim of my thesis is to:

  - analyse work-oriented rehabilitation as a gender theoretical phenomenon.

  - analyse how this phenomenon is expressed, maintained and changed on a societal, authority and individual level.

  The specific aims of the different reports were:

  I) to analyse the collaboration between the different authorities taking part in local rehabilitation groups, the results from these groups, as well as how the clients experienced the groups

  II) to analyse the situation of these clients some years after completed rehabilitation.

  III) to analyse gender related differences in rehabilitation.

  IV) to analyse factors in the rehabilitation process of importance for gender related differences in rehabilitation as well as the attitudes to gender constructions among clients and rehabilitation administrative staff.

  V) to give a broader context to the study of rehabilitation as gender theoretical, in which work rehabilitation as well as gender are constructed.

  Both quantitative and qualitative methods were used in the first and second study. Study number three and four used qualitative methods. The fifth study consisted of a literature review on womens work and gender related to illness. 

  The studies of local rehabilitation groups (I, II) revealed that it was more common for male social services workers to formulate concrete decisions regarding work or training for male clients, which can be interpreted as long-term ill men are the first chosen to be helped. The results of the third investigation. Rehabilitation for men?y highlighted the gender related differences in long-term illness and rehabilitation. The rehabilitation staff seemed to adopt a gender-neutral or equality-based position in relation to themselves, their clients and the world around. In spite of that, women were sometimes considered more difficult to rehabilitate because of their responsibility for unpaid work and care in their homes. In the study, "Women's private burden the conceptions of the clients' and rehabilitation staff of the meaning of gender in relation to long-term illness and rehabilitation were divided into three groups. I chose to call the first group androgynous since the interviewees, only men held the position that gender was meaningless. In the second group the meaning of gender was related to the primary responsibility for paid and unpaid work and the division of labour was according to gender. The third group is represented by rehabilitation staff who held the position that gender had meaning on a structural level, in the labour market and in rehabilitation, and the system worked in such a way that women were unfairly treated. The shaping of social insurance is gender-neutral - there are neither men nor women but rather "the insured". But gender neutrality produces paradoxical results since it overlooks the fact that men and women do not live in an equal society. The lack of conformity between ideals and reality is found in, amongst other contexts, services provided for rehabilitation and long-term illness.

 • 178.
  Bäckström, Ingegärd
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Nils
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rehabiliteringsgrupper;: till vilken nytta? : en studie av fyra lokala rehabiliteringsgrupper och deras klienter1989Report (Other academic)
 • 179.
  Bäckström, Ralf
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hannu, Madeleine
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Ann-Katrin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Boendestöd vid missbruksproblematik: En studie o professioellas erfarenheter av beoendestöd och dess bidrag till personer som lever med missbruk och beroende2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Boendestöd är en viktig insats i arbetet med att stötta utsatta grupper, såsom missbrukare, med att klara ett eget boende. Denna studie syftar till att undersöka vad insatsen boendestöd bidrar med till personer som lever med missbruksproblematik och erhåller insatsen, detta utifrån de professionellas erfarenheter och perspektiv. Studien baseras på fyra intervjuer där intervjuperonerna berättat hur de upplever boendestödets effekter varför boendestödet behövs och hur organiseringen av boendestöd för missbrukare ser ut. Då studien utgår från intervjupersonernas åsikter och uppfattningar, har en kvalitativ intervjustudie använts. I tolkningen av det empiriska materialet användes en Hermeutisk tolkning, dettta för att söka svar på frågeställningarna utifrån intervjupersonernas uppfattningar. Resultatet är analyserat med tidigare forskning om boende och stöd, teorier om KASAM och Kommunikativt handlande. Resultatet visar bland annat att boendestöd behövs för att motverka hemlöshet genom att dels förändra klienten och dels genom att samla ihop samhället. Boendestödet är organiserat genom personburet stöd, en hjälp att klara vardagen, samt genom att tillhandahålla stöd och bostadsresurser. Det framgår av resultaten att insatsen boendestöd leder till minskat missbruk och motverkar hemlöshet.

 • 180.
  Cambrant Steding, Tove
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”VI ÄR JU BARNENS FÖRETRÄDARE, DET VIKTIGASTE ÄR ATT VI GÖR SKILLNAD": En studie om anmälningsbenägenheten hos förskolelärare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är bland dem som ligger lägst i antalet orosanmälningar till socialtjänsten. Bristande återkoppling är en faktor som tidigare nämnts i vilka hinder som finns för förskolelärare att anmäla. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som idag kan påverka förskolelärares benägenhet att göra orosanmälningar.Det material som användsär tidigare nationell och internationell forskning kring anmälningsplikt och anmälningsbenägenhet. Datainsamlingen har gjort via semistrukturerade intervjuer medfyra förskolelärare vidtvå förskolor i Västerbottens län. En kvalitativ konventionell innehållsanalys användes för att komma fram till resultat och slutsatser. De faktorer somvisade sigpåverka de intervjuadesanmälningsbenägenhet är fortfarande bristande återkoppling, deras syn på socialtjänsten, relationen till föräldrarna ochosäkerhet kring regelverket.Studiens slutsatser är att det inom de två förskolorna kan behövas mer information till förskolelärarna kring både regelverk och tillvägagångssätt vid anmälningsskyldighet. Menäven en samverkan på högre nivå, där socialtjänst och förskolelärare genom fysiska möten kan träffas för utbyte av kunskap kring de olika verksamheterna, erfarenheterna och utbildning kring barn som far illa.

 • 181.
  Carlzon, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Berggren, Marie-Louice
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Erfarenheter av att växa upp med familjehemsplacerade syskon2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då föräldrar saknar möjlighet och/eller förmåga att ge sina barn tillräcklig omsorg ärdet socialtjänstens ansvar att barnet får behoven tillgodosedda på annat sätt, vilketibland innebär att barnet får vård i form av placering i familjehem som på uppdrag avsocialnämnden på bästa sätt ska tillgodose barnens behov. Syftet med denna studie äratt undersöka hur vuxna med erfarenhet av att vara familjehemmens egna barnupplevt sin uppväxt med familjehemsplacerade syskon i termer av exempelvisdelaktighet och känslor. I studien har åtta vuxna personer intervjuats om deraserfarenheter av att växa upp med familjehemsplacerade syskon. Slutsatser från studienär att de som vuxit upp som familjehems egna barn har varierande erfarenheter och envarierande bild av hur det är att växa upp med placerade syskon, men de har samtidigten gemensam erfarenhet av att familjehemsuppdraget har påverkat deras uppväxtsåväl som deras liv idag. Även om de i varierande grad har fått information via sinaföräldrar om familjehemsuppdraget menar de flesta att de fått tillräcklig möjlighet attvara delaktiga i uppdraget. Dock efterlystes möjligheten att som barn få bådeinformation från och kontakt med socialsekreterare – såväl för stöd som för ökadmöjlighet att vara delaktig i uppdraget.

 • 182.
  Carlzon, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Domeij, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En studie om socialarbetares syn på engagemang2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som ett resultat av svensk välfärdspolitik och lagstiftning finns socialtjänsten som en viktig myndighet för att hjälpa utsatta individer i samhället. Socialarbetare spelar därför en viktig roll då socialtjänstens insatser kan vara en viktig länk i människors liv. I denna studie undersöks socialarbetares egna erfarenhet av och syn på engagemang. Syftet med denna studie är att lyfta fram socialarbetares erfarenheter och upplevelse av det egna engagemanget, undersöka fenomenet samt berika begreppet engagemang i kontext med det sociala arbetet. För att kunna besvara syfte och frågeställningar har det genomförts fyra intervjuer med socialarbetare inom olika delar av socialtjänsten. Slutsatser som kan dras från studiens material är att engagemanget är individuellt, känsloladdat och att meningsfulla arbetsuppgifter är det mest centrala för engagemanget- I materialet presenterades också svårigheter med engagemang och omgivande faktorer som både kunde gynna och hämma engagemanget. Det framkom även i materialet att socialarbetarna hade strategier för att behålla en balans i engagemang och att det hade skett en förändring i förhållningssätter till engagemang under deras tid som socialarbetare.

 • 183.
  Carpholt, Camilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Påverkar Individ- och familjeomsorgens organisering förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med missbruk och komplexa behov är en utsatt grupp som ofta kräver olika insatser från socialtjänsten parallellt. En sammanhållen vård kan antas utgöra en förutsättning för individens förändringsprocess. Samtidigt blir de människobehandlande verksamheter inom offentlig sektor som möter dessa personer allt mer organisatoriskt specialiserade och fragmentiserade. Det innebär att organisationer har avgränsningar i form av verksamhetsområden, uppdrag och arbetsuppgifter. Individ- och familjeomsorgen (IFO) är inget undantag. Enheternas avgränsningar kan antas försvåra för långsiktiga samordnade insatser från flera olika enheter inom IFO.

  För att få ökad kunskap om och insikt i vad som kan påverka förutsättningarna för en sammanhållen vård inom verksamhetsområdet missbruk genomfördes en studie med utgångspunkt från IFO och dess socialarbetares perspektiv. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur två olika former av organisatoriskt specialiserade IFO påverkar förutsättningar för att skapa en sammanhållen vårdfläta inom verksamhetsområdet missbruk. För att möjliggöra en jämförande analys, och få en djupare kunskap, valdes två olika IFO- organisationer ut för att studeras med hjälp av kvalitativ metod. Studiens syfte har preciserats med två frågeställningar: vilka materiella faktorer (bl.a. organisering, samarbete) påverkar utformningen av den kommunala missbruksvården och vilka immateriella villkor (bl.a. ekonomi, ledning/styrning, kompetens) påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta.

  Studien visar att kommunal missbruksvård kan betraktas som ett intraorganisatoriskt fält med flera olika logiker. Dessa logiker skapar immateriella villkor och materiella faktorer som tillsamman påverkar varandra och genererar en dynamik inom det organisatoriska fältet kommunal missbruksvård. En dynamik som har en inverkan på utformning av och förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta inom den kommunala missbruksvården. För IFO med problem- och funktionsbaserad specialisering (IFO 1), medförde organiseringen hinder när det gällde helhetssynen, vilket inte gynnade samarbetet mellan olika enheter eller medarbetare. När det gäller IFO med problembaserad specialisering (IFO 2) främjade organiseringen helhetssynen och möjliggjorde samarbetet mellan olika enheter.

  Som förslag på vidare forskning inom området vore det intressant att forska vidare på vårdflätan utifrån ett klientperspektiv. Ett annat perspektiv som vore intressant att studera är anhöriga och närståendes uppfattning om IFO:s förutsättningar att utforma en sammanhållen vårdfläta.  Ett tredje område som vore av intresse att studera är hur samordningen av insatser ser ut mellan de båda huvudmännen, socialtjänst och hälso- och sjukvård, när en individ har pågående stödinsatser hos båda.

 • 184.
  Cederberg, Veronica
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bjurman, Amanda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En kvalitativ studie om vuxna barn till missbrukare: Missbrukarbarns egna berättelser om att växa upp i en familj med alkoholmissbruk och dess påverkan i det vuxna livet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många barn växer upp i en hemmiljö med alkoholproblem och med denna studie vill författarna med hjälp av intervjuer undersöka barns påverkan då och i det vuxna livet. Resultatet och analysen visar att dessa barn upplever mycket känslor såsom rädsla, ångest, oro, skuld och skam som även tar sig uttryck i det vuxna livet. Några av dem har under uppväxten utvecklat självskadebeteende och psykisk ohälsa, något som till viss del följer dem även i det vuxna livet. De beskriver hur de haft olika strategier för att hantera sin uppväxt genom att dölja missbruket eller hålla sig borta via fritidssysslor. Skyddsfaktorerna som respondenterna beskriver under uppväxten är trygga relationer och skolan. Relationen mellan barnet och den missbrukande föräldern har i de flesta fall varit dålig under uppväxten. Av de respondenter vars förälder idag är nykter är relationen god. De respondenter vars förälder fortfarande har ett pågående missbruk finns en relation och den upplevs vara bättre än under uppväxten. De flesta respondenter beskriver sig som omhändertagande och omsorgsfulla, egenskaper de kan koppla samman med sin uppväxt. Känslan att vilja ha kontroll, lyhördhet och konflikträdsla är också egenskaper som beskrivs som följd av den missbrukande hemmiljön. 

  En av studiens slutsatser är att alla respondenter klarat sig bra trots att missbruk präglat deras uppväxt, detta tror vi till stor del har att göra med trygga relationer kring respondenterna. Vidare visar studien att de respondenter som talat öppet om missbruket och hur det tar sig uttryck inte skadats i lika stor omfattning som de respondenter där missbruket varit en familjehemlighet och ett tabubelagt område att tala om. 

 • 185.
  Chua, Aniceta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Care workers’ views on social support for older people in Sweden2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study seeks the views of care workers working with older people about what impact social support resources has on the living conditions of older people. Social support was conceptualised in the study as support received from family members or close friends of the older people. Care workers were asked to share their views about social support for older people receiving care support in institutional setting or receiving home-based support services. This qualitative investigation involved eight care workers working with older people in Sweden. It has been argued in the study that care workers proving support for older people could have useful information about the social support of older people because they would have witnessed interactions between older people and their immediate network members. Qualitative interviews were conducted with eight care workers providing care support in institutions and home-based to explore their perspectives on the impact of social support on older people. Data from the interviews were analysed using thematic analysis. It was revealed from the views of care workers that both family and friends were engaged in different ways to provide support for older people, although not at all times. Managing loneliness, satisfaction with life and feeling better about themselves emerged as the ways social support impacted on the living conditions of older people. The care workers highlighted certain activities or areas that could ensure continuity of social support for older people. These included family members having regular contact with older people, older people acknowledging the need for support. Implications of the study for the practice of care for older people were highlighted.

 • 186.
  Claezon, Ingrid
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bättre beslut: en studie av socialsekreterarnas handläggning av omhändertagande av barn1987Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study treats the problems that the social worker (the child welfare worker) is faced with, when deciding to take a child into compulsory care. Empirical data (with particulars of the children and parents involved) covering the public child care at a local authority, was collected from its records and by means of interviews. Data concerning the social workers was obtained through observation, interviews and questionnaires. Out of 166 new child care clients during one year, 77%were teenagers, and nine out of ten children taken into care were adolescents.Taking up a position in child care cases and making decisions about courses of action were mostly difficult or even painful for the social worker. The decision to take a child into care was considered the hardest task in social work.The social worker's dilemma is created by the requirements of the law that any decision to take a child into care should be based on satisfactory predictions of the consequences for the child.The social worker's agony arises out of her attempts to motivate such predictions when in fact she is convinced, through experience,that very few, if any, of the consequences can be safely established.Empirical data showed that motivations of the decisions given in the investigation for the court were often vague and implicit. This may be explained by referring to the emotionally experienced conflict between prediction and subsumption.In other empirical data social workers described their anxiety when handling cases where children are taken into care. This may be analysed as 'the agony of decision-making', caused by their choice between alternative courses of action, and 'the agony of separation' brought about by the social worker's identification either with the child or with its parents.The proposed model for decision-making aims to reduce the social worker's agony, by shifting some of her burden of responsibility over to the society. This is achieved by letting the grounds for a decision to take a child into care rest explicitly on the principia of subsumption. The social worker's task is thereby limited to assessments of the child's present situation. Three criteria of assessment, child abuse, sexual abuse and 'Good-Enough Parenting' are suggested. The study points out the importance of specifying what is counted as 'Good-Enough Parenting'.

 • 187.
  Clark, Jonathan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Heroin Addiction Recovery: A qualitative study on how individuals recovered from habitual heroin addiction2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188.
  Cudjoe, Ebenezer
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Department of Sociology and Social Work, Aalborg University, Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst, Denmark; Department of Social Studies, University of Stavanger, N-4036 Stavanger, Norway.
  Abdullah, Alhassan
  Chiu, Marcus V. L.
  What makes kinship caregivers unprepared for children in their care?: Perspectives and experiences from kinship care alumni in Ghana2019In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 101, p. 270-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Evidence from international literature suggests that children in kinship care have more positive experiences than those receiving care in institutions. Kinship care for children is highly used in Ghana as an alternative care option mostly because of the belief that it is important to keep children within their families to continue family relationships, culture and to cement family bonds. However, research in Ghana shows that kinship caregivers may not be prepared to provide care and protection for children in need of parental care. As a result of this, the safety and wellbeing of these children could be at risk. This study reports on a qualitative investigation involving 15 young kinship care alumni in Ghana to explore what kinship caregivers' unpreparedness means and what causes them to be unprepared. Data from the in-depth interviews were analysed following the constructivist grounded theory approach. The study revealed that kinship caregivers' unpreparedness makes it difficult for children's needs to be met. Poverty, unemployment and cultural and religious beliefs emerged as causing caregivers' unpreparedness. Implications of the findings for improving the safety and wellbeing of children in kinship care are discussed.

 • 189. Cudjoe, Ebenezer
  et al.
  Abdullah, Alhassan
  Chua, Aniceta Aranzanso
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Children's Participation in Child Protection Practice in Ghana: Practitioners' Recommendations for Practice2019In: Journal of social service research, ISSN 0148-8376, E-ISSN 1540-7314Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) includes provisions to ensure that children and young people participate in decisions affecting their lives. Ghana ratified the convention in 1990 making a commitment to review its child protection policies and legislation in compliance with provisions in the UNCRC. Yet, national policies and legislation do not include practical guidelines to promote children's participation in the child protection process. Thus, this qualitative study presents findings from in-depth interviews with 15 child protection practitioners on their views about some practical guidelines to promote children's participation in child protection. Data from the interviews were subjected to constructivist grounded theory analysis. The study findings revealed the age of the child, separate room for children, creating a friendly environment and education as some important factors for practitioners to consider in promoting participatory practices for children. Child protection policies and legislation in Ghana should include these suggestions to ensure that children's views are heard in the child protection process. To realize the overarching goal of achieving active child participation in child protection, further research may focus on the views of parents and children on how to develop culturally relevant strategies to promote child participation.

 • 190.
  Dahlgren, Eric
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Forsgren, Victor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Motiv till motion: En uppsats om sjukvårdspersonals motionsvanor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is an assignment from Västerbottens läns landsting (VLL). The study’s main objective is to examine physical exercise habits and the most common motives for exercise among employees at VLL. It also compares educational status and gender differences to see if there is any significant dissimilarity regarding motives. The study is a quantitative study that used an electronic questionnaire to collect data from the respondents. The conclusion of this survey is that high educated people are more physical active than the other educational statuses and that low educated people are least likely to participate in physical activity. There is also a significant difference between men and women and their physical activity as men in greater extension than women is physical active and exercises more. The study also showed that there is no significant difference in strength training habits between educational status or gender. The most common motives to exercise are: it´s healthy, improve stamina, inner satisfaction, maintain fitness, relaxing and it´s fun. In strength training the most common motives are: get stronger, it´s healthy, inner satisfaction, maintain fitness, get well-trained and that it is nice to strength train.

 • 191.
  Dahlgren, Lena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vilhelmina & MRF Assistance: mötet mellan ungdomar i glesbygd och ett modernt tjänsteföretag speglat i en klassisk tankefigur2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In focus for this thesis is a village in a sparsely populated area in the county of Västerbotten, Vil­helmina, and its encounter with a relatively large, unusual, and modern company within the service sector, MRF Assistance, that established itself in Vilhelmina. This event is interesting because it implies the encroachment of "the informati on-age" on the local labour market of Vilhelmina. Previous negative experiences made many citizens sceptical to the establishment, while others saw it as a solution. The theoretical point of departure in illuminating this encounter is Ferdinand Tönnies' classical concepts "Gemeinschaft und Gesellschaft", and their role when people make decisions and evaluate and reflect upon different perceived choices in their lives. I will describe this encounter from the perspective of the youths who were employed by the company. The aim of the study is to illuminate the modernisation processes in sparsely populated areas. More spe­cifically the research questions are as follows: How do the informants perceive their lives and an­choring in Vilhelmina ("Gemeinschaft")? How do they perceive the establishment of MRF As­sistance ("Gesellschaft")? What are the experiences of the employees regarding the time they were employed by the company, was it possible to combine "Gemeinschaft" and "Ge­sellschaft"?

  Different methods have been used in this thesis in order to triangulate the information and re­ach valid results. Most obvious is the combination of quantitative and qualitative methods. The data used in the quantitative part of the investigation have been collected from a survey administe­red to the employees of the company. The qualitative part is based on qualitative interviews with employees on different occasions. The qualitative interpretations have applied the grounded theo­ry - approach. The discoveries, which were generated with help of codes and categories, were than discussed in relation to relevant research and especially to the theoretical points of departure. Some of the tracers identified as empirically grounded and possible to integrate in a comparative analysis were the following: The norm-system of the company sometimes proved to be in conflict with the one of the village. In spite of this, it proved to be easy for the young employees to deal with the situation. The ambivalence was there but they were able to handle it. The young employ­ees showed trust and confidence in the company as a modern component of their society. Feelings of reliance on what was new were possible to combine with feelings of confidence in the habitual. They could easily live with ambivalence. Their cognitive maps were flexible and more context dependent than rigid. The young employees, in evaluating options and reflecting upon conse­quences of decisions, tend to activate the social representations of "Gemeinschaft" and "Gemein­schaft". The classic ideal-type proved still to be in use. A final remark is that taken together, the results and interpretations indicate at least hypothetically, that young people in rural areas rise to the standards that companies like MRF Assistance demand from its employees. The apprehension of potential contractors seems to be based more on myths than on reality.

 • 192.
  Dahlgren, Lena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sauer, Lennart
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att forska i socialt arbete: Utmaningar, förhållningssätt och metoder2009 (ed. 1.)Book (Other academic)
 • 193.
  Dahlgren, Stefan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johan, Janzén
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  “MAN KAN VÄL ÄNDÅ HA NAGELTRÅNG FAST MAN ÄR ALKOHOLIST”: En kvalitativ studie över hemtjänstpersonals arbete med alholmissbrukande äldre2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen äldre med alkoholproblem, som också är i behov av omsorg, har de senaste decennierna ökat. Forskning visar på att problematiken kommer fortsätta öka eftersom det finns en mer tillåtande syn på alkohol i samhället idag. Syftet med studien är att undersöka de konsekvenser av alkohol som vårdpersonal identifierar hos de äldre och påverkas av i sitt arbete inom hemtjänsten. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer gjorda med vårdpersonal som har skiftande yrkeserfarenhet och ålder. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analysarbetet gjordes under insamlingen av empirin samt under bearbetningen av materialet. Resultatet visar på att det finns en mängd konsekvenser följd av alkoholanvändande som vårdpersonal dagligen identifierar och påverkas av i sitt arbete med äldre inom hemtjänsten. Vad resultatet tydligast visar är att drickandet överlag har ökat, att de äldre missbrukarna ofta har problem i sin kontakt med vården och slutligen den rädsla och oro som vårdpersonal upplever i sitt arbete kring missbrukande vårdtagare.

 • 194.
  Dahlqvist-Jönsson, Patrik
  et al.
  Department of Research, Region of Halland.
  Schön, Ulla-Karin
  Dalarna University.
  Rosenberg, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandlund, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  Svedberg, Petra
  Halmstad University.
  Service users' experiences of participation in decision making in mental health services2015In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 22, no 9, p. 688-697Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Service user participation in decision making is considered an essential component of recovery-oriented mental health services. Despite the potential of shared decision making to impact service users knowledge and positively influence their experience of decisional conflict, there is a lack of qualitative research on how participation in decision making is promoted from the perspective of psychiatric service users. In order to develop concrete methods that facilitate shared decision making, there is a need for increased knowledge regarding the users' own perspective. The aim of this study was to explore users' experiences of participation in decisions in mental health services in Sweden, and the kinds of support that may promote participation. Constructivist Grounded Theory (CGT) was utilized to analyse group and individual interviews with 20 users with experience of serious mental illness. The core category that emerged in the analysis described a 'struggle to be perceived as a competent and equal person' while three related categories including being the underdog, being controlled and being omitted described the difficulties of participating in decisions. The data analysis resulted in a model that describes internal and external conditions that influence the promotion of participation in decision making. The findings offer new insights from a user perspective and these can be utilized to develop and investigate concrete methods in order to promote user's participation in decisions.

 • 195.
  Dalin, Rolf
  et al.
  Mid Sweden University, Department of Information Technology and Media and Kommunförbundet Västernorrland, FoU-enheten.
  Rosenberg, David
  Kommunförbundet Västernorrland, FoU-enheten.
  An Approach to Measurement and Statistical Description of Participation in Community Life for People with Psychiatric Disabilities2010In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 12, no 1, p. 47-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Participation has emerged as a central concept in defining the goals of disability policy in Sweden as well as internationally. Yet it has rarely been operationalized as a foundation for planning services. As part of an attempt to survey the needs of individuals experiencing psychiatric disabilities, the authors have developed a scale for measuring participation in five areas of community life. The scale uses four distinct categories as levels, specific for each area of life, and a set of statistical descriptive techniques designed to illustrate and communicate information regarding levels, capacities, and wishes related to a participatory life in the community. Based on a pilot study, the article illustrates how the collective needs of a population of individuals experiencing psychiatric disability can be described and presented to practitioners as a support for system planning.

 • 196.
  Danielsson, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Israelsson, Daniel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vårdnadstvister – jämställt men ändå orättvist?: En kvalitativ studie om betydelsen av föräldrars kön vid vårdnadstvister2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det svenska samhället idag är jämställdhet ett omdebatterat ämne och det förs en hel del statistik uppdelad efter kön för att uppmärksamma skillnader mellan könen. Ett område där statistiken visar på en stor skillnad är fördelningen av föräldrar med ensam vårdnad, där mammorna dominerar och papporna står för mindre än tio procent. Syftet med denna studie var därför att undersöka om svenska domstolar, vid vårdnadstvister, lägger olika betydelse vid vad som är viktigt för en mamma respektive en pappa i sin roll som förälder. För att besvara syftet har en kvalitativ studie av 14 tingsrättsdomar som behandlar vårdnad genomförts och materialet har analyserats med en konventionell kvalitativ innehållsanalys. Genom innehållsanalysen har tre olika nyckelteman kunnat urskiljas; omsorg, samarbete och maktutövande.

  Resultatet i studien visar att tingsrätterna i de domar som har studerats inte bedömer mammor och pappor olika när de utför likvärdiga handlingar. Resultatet visar att rätten inte heller värderar handlingar eller egenskaper olika beroende på vem som utför dem. Något som dock framkommer är att män och kvinnor verkar handla olika när det kommer till att utöva makt mot den andra parten något som visar sig skapa en fördel för mammorna och en nackdel för papporna. Mammorna använde sig i stor utsträckning av exkludering av den andra föräldern och papporna använde sig i stor utsträckning av fysiskt våld mot den andra föräldern. Detta visar att det verkar finnas ett samband mellan föräldrars kön och hur de använder sig av makt, och att detta i sin tur påverkar utfallet av vårdnadstvister. När mammorna i domarna på något sätt exkluderade papporna, fungerade detta snarast som en fördel för mamman, som då hade spenderat mest tid med barnet och därmed hade större chans att tilldelas ensam vårdnad.

 • 197.
  Davidsson Karlsson, Madelene
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att placera barn med anhöriga: -      hur, när och varför 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid placering av barn i familjehem skall det enligt Socialtjänstlagen i första hand övervägas om placering hos anhörig eller annan närstående är möjlig. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur anhörigplaceringar övervägs och på vilket sätt socialsekreterare inom Skellefteå kommun ser till barnets bästa i dessa bedömningar.

  Kvalitativa intervjuer har genomförts med två socialsekreterare som arbetar med yngre barn och för att analysera materialet har kvalitativ innehållsanalys använts. Resultatet har vidare analyserats utifrån tidigare forskning och med hjälp av bland annat Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Resultatet visar att socialsekreterarna anser att det går bra att tillämpa den aktuella lagparagrafen och att de alltid tar upp frågan kring möjliga anhöriga med föräldrarna inför en placering, men att det finns en hel del faktorer att ta hänsyn när övervägandet görs. Vad som är barnets bästa är inte alltid självklart, men det är socialsekreterarnas uppgift att ta reda på under utredningstiden.

 • 198.
  De Lorenzi, Olivia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Amalia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att arbeta med hjärtat: En kvalitativ studie angående det ideella engagemang som finns för de ensamkommande unga som har blivit uppskrivna till över 18 år.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about volunteer workers and their experiences about having an unaccompanied that has been written up in age to over 18 years by the Swedish Migration Agency. The study focuses on the importance of the volunteering that the network “Blomman” has done for the unaccompanied. The study is based on six semistructured interviews that we had with seven individuals. The informants are volunteers that have opened their homes for the unaccompanied. The result shows the importance of volunteering when it comes to the handling of unaccompanied. The volunteers contribute with human compassion and emotional commitment. However it appeared that theoretical knowledge might be required to handle the challenges that the volunteers will encounter. 

 • 199.
  Dewill, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandblom, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  12-stegsprogrammets frön i gemenskapens trädgård: En kvalitativ studie om programmets avgörande komponenter för behandling av alkohol- och drogmissbruk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This candidate's essay initially describes addiction problems in Sweden. The Swedish National Board of Health and Welfare proposes methods to handle the problem. Standalone self-help groups such as Anonymous Alcoholics and Narcotics Anonymous (u.å.c; 2018) provide the 12-step program as an alternative to government recommendations. This essay aims to study this alternative method using a qualitative and inductive approach in order to interpret determinants which benefits the program as well as formulate a theory that can understand the process. The authors researched the 12-step program’s history and describes the actual places which were observed as well as their pre-understanding of the program. In accordance with studies on human life situations ethical principles have been reported and used recurrently. To increase understanding of the phenomenon, previous studies on the program has been researched; knowledge bases regarding classifications; psychological; sociological approaches and qualitative methods. Thereafter, an explanation of the usage of relevant concepts in the work. Data collection is done exclusively with micro-ethnographic methods, respondents who volunteered have experienced the 12-step program of one of the two selected self-help groups. Furthermore, Grounded theory and Narrative analysis was used to interpret collected data, a detailed description was constructed in order to enhance the study’s transferability. Generated codes resulted in a conceptualization of a triangular effect between the concepts of motivation; spirituality and the group. Trinity was analyzed and two additional determinants, receptiveness and structure, were formulated. This study concludes that introduction of the 12-step program is defined by an initial personal receptiveness and an adequate structure, these phenomena interact recurrently when the individual meets the other determinants of the program. Which are described as an internal process of reflection (spirituality); external physical action (motivation) and collective social development (the group). Together, the five determinants constitute the success of the 12-step program which the authors try to verify theoretically by problematizing the content.

 • 200.
  Diab, Fatima
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ADHD - en diagnos som kan befria: En studie om mammors upplevelse av att leva med barn med diagnosen ADHD.2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige är förekomsten av barn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) i skolåldern ca 5 %, diagnosen är sex gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Huvudsymtomen består av uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. Denna studie handlar om hur mammor till barn med diagnosen upplever sin vardag. Hur de ser på diagnosticeringen och bemötandet från sin omgivning. Studien bygger på intervjuer med fyra mammor som alla har söner med diagnosen ADHD som delar med sig av sina upplevelser av att vara förälder till ett barn med ett neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF).

  Nyckelord:

  ADHD, diagnos, barn, föräldrar, upplevelse, stigmatisering

1234567 151 - 200 of 1207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf