umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1072
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Berglund-Lake, Håkan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Rädda sig från intet2013In: Millennium: Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-triologi / [ed] Siv Fahlgren, Anders Johansson, Eva Söderberg, Sundsvall: Mittuniversitetet, Forum för genusvetenskap , 2013, p. 37-48Chapter in book (Refereed)
 • 152.
  Berglund-Lake, Håkan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Sågverkssamhället och arbetarbefolkningen: möjligheter och begränsningar att vidga livsutrymmet2015In: Sågad skog för välstånd: Den svenska sågverksindustrins historia 1850‑2010 / [ed] Ronny Svensson, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2015, p. 453-481Chapter in book (Refereed)
 • 153.
  Berglund-Lake, Håkan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Åtskillnad eller samhörighet: jag och naturen2014In: Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv / [ed] Lina Midholm, Katarina Saltzman, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, 2014, p. 37-45Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Under min gymnasietid hade jag som sommarjobb att röja skog. Det blev en daglig tävlan med mig själv riktad mot björksly och taniga granar. Det var ett stycke natur som skulle slås ned och besegras med syfte att öka ackordstillägget. Efter ett par timmars arbete brukade jag ta en matpaus. Lätt lutad mot ett träd och med blicken mot skogsbeklädda åsar i fjärran minns jag hur jag, särskilt under soliga dagar, kunde liksom insupa hela omgivningen, ljuset, dofterna, värmen, och utlämna mig till den natur som jag befann mig mitt i. Detta illustrerar ett tudelat och motsägelsefullt förhållande till naturen som jag tror alla människor har, att i vissa stunder uppleva sig vara ett med den, i andra stunder uppleva sig vara separerad från den, med möjlighet att bemästra, omvandla eller förstöra den. Artikeln reflekterar kring denna kluvenhet och motsägelse i vår relation till naturen.

 • 154.
  Bergman, Emma
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Blattar, Svennar och Kommunalråd: En kulturanalytisk studie för Södertälje kommun om Offer, Förövare och situationella identiteter2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats diskuterar jag identiteter som situationella. Specifikt problematiserar jag användandet av kategoriseringar som grundar sig på etnicitet. Jag diskuterar även de Offer- och Förövaridentiteter jag kunnat finna i mina informanters berättelser om deras liv och livssituation.

  Först kommer det inledande kapitel där jag presenterar mitt syfte med uppsatsen och beskriver mina teoretiska utgångspunkter, vilka är; etnicitet, Vi och De andra, maktperspektiv, kategoriseringars konsekvenser, ”hen”, Förövar- och Offeridentitet och subjektskonstruktioner. I det första kapitlet beskriver jag även mina metodiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Här presenterar och beskriver jag också mina informanter och stadsdelarna jag fältarbetat i.

  Under Den situationella identiteten problematiseras och diskuteras den situationella identiteten genom att visa på citat från mina informanter och hur de har talat om sig själva. Under detta kapitel visar jag hur informanternas etniska identitet skiftar beroende på vilka De andra i talet är, och att detta påverkar sin gruppidentitet, det vill säga Vi.

  Efter det kommer jag in på diskussionen om Offer- och Förövaridentiteter. Här diskuterar jag Offrets vara eller icke vara, hur informanterna via sitt tal och min tillskrivning kan definieras som Offer under den rådande samhällsdiskursen. Jag problematiserar även Förövaridentiteten, vem som har rätt till definition och hur ambivalent Offret är i denna relation. Dessutom problematiserar jag Förövarens yrkesroll och densammas Offeridentitet.

  I det fjärde och avslutande kapitlet samlar jag ihop trådarna, diskuterar, sammanför och problematiserar det jag i de tidigare kapitlen tagit upp. Jag kommer in på integration, alienation och vad Södertälje kommun bör arbeta med och fundera över. Denna del i uppsatsen är fristående från ett specifikt ämne och hanterar snarare både den situationella identiteten samt Offer- och Förövaridentiteten under samma diskussion.

 • 155.
  Bergvall, Clas
  Umeå University, Faculty of Arts, Culture and Media.
  Liv, lust och mening: om krukväxters kulturella betydelser2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is about the way people describe thoughts and feelings in connection with indoor plants. Adopting a broader perspective it could be said that it is a study of the relation between people and their material surroundings. The objective is to analyse how relations to things, in this case potted plants, affect the way people look at their place, life and own identity. In this respect indoor plants are a challenging basis for such a study. They belong to those common things that may seem to be far away from what really matters. Having no necessary and instrumental purpose they are in principle open to ascription of almost any kind. In fact the rationale for having them is often the mere feeling that they ought to be there.

  And today indoor plants are really a very obvious part of Swedish homes. This was not always so but as the 20th century went on they were to be found in most homes. On average one can expect to see about thirty different plants when entering a typical Swedish home. In order to investigate the impact of these on people’s lives I use a variety of different sources ranging from archives to interviews.

  The overall structure of discourses about pot plants tend to overlap, to some extent regardless of time and place. The way feelings concerning indoor plants were described in the beginning of the last century coincides with how people today express their opinions when thinking of pot plants in their own homes. Further on this is echoed more publicly in connection with the marketing of flowers. The kind of meaning and themes associated with indoor plants thus appear natural.

  But in spite of this there is a strong personal component in the actual content of each individual story and this makes them unique. This also allows for a possibility to express individuality within a common framework. In this way pot plants make a contribution to the process of shaping individuals. The importance of this is even more obvious as people in describing their indoor plants simultaneously are describing their own lives in a kaleidoscopic way. In a seemingly effortless way a continuous and unifying self seems be present. Even though the cultural study of pot plants might be justified in itself these implications of an existential perspective makes it even more exciting.

 • 156.
  Berntsdotter Vallgren, Diana
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Könet bakom konsten: en förstudie om Örnsköldsviks offentliga konst ur ettqueerperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Berntsson, Rebecka
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Slöjd - ett gemensamt ämne?: En studie av ramfaktorers inverkan på slöjdens organisation.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet slöjd skrivs fram som ett gemensamt ämne enligt den nu gällande läroplan, men som i praktiken är uppdelad i två slöjdinriktningar. Traditionens makt är stor över hur slöjdundervisningen skall mötas och bearbetas. Syftet med studien har varit att undersöka hur slöjdlärare arbetar vid högstadieskolor som i organisationen av slöjdämnet suddat ut gränserna mellan materialinriktningarna textilslöjd och trä- och metallslöjd. Syftet har studerats genom frågeställningarna: Hur beskriver lärare att det kollegiala samarbetet fungerar i det gemensamma slöjdämnet i relation till planering, undervisning och bedömning? Vilka ramfaktorer styr detta samarbete och hur inverkar det organisatoriskt på utformandet av det gemensamma slöjdämnet? Studiens empiri har sin grund i kvalitativa intervjuer av sex slöjdlärare som arbetar med slöjd som ett ämne. Det kollegiala samarbetet och slöjdundervisningen påverkas organisatoriskt av olika ramfaktorer, påverkas både positivt och negativt. Slöjdlärarna har beskrivit olika faktorer och situationer i sitt samarbete som har gjort att de befinner sig där de är med sitt kollegiala samarbete. Resultatet i studien har visat att ramfaktorer som tid har en stor inverkan på samarbete mellan slöjdlärarna, påverkan på hur lärarnas schemapositioner och gemensamma planeringstid ser ut. Samt påverkan på faktorer som hur stora elevgrupper man möter och slöjdsalarnas placering i förhållande till varandra.  

 • 158.
  Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Hennes egen tid: Internet som en arena för sexuell frigörelse2012In: Tanten, vem är hon?: En (t)antologi / [ed] Marianne Liliequist & Karin Lövgren, Umeå: Boréa Bokförlag, 2012, p. 165-181Chapter in book (Other academic)
 • 159. Bevelander, Pieter
  et al.
  Hjerm, Mikael
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The religious affiliation and anti-Semitism of secondary school-age Swedish youths: an analysis of survey data from 2003 and 20092015In: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 38, no 15, p. 2705-2721Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Not only Swedish studies, but also several international studies, claim an increase in anti-Semitic attitudes in recent decades. As prejudice is acquired in the early years of socialization, and/or is innate and fairly stable over the life cycle, examining adolescents’ attitudes is vitally important. Hence, by controlling for individual demographic and socio-economic background factors, we study two interrelated questions: Has anti-Semitism among Swedish secondary school-age youths changed between 2003 and 2009? Are changes equal across groups, with a specific focus on religious groups? Using two unique cross-section surveys of secondary school-age students in Sweden for the years 2003 and 2009, we try to address the above questions. Our analysis shows, in contrast to the views of the general public and other related studies, that anti-Semitism has decreased slightly during the examined period. Moreover, the study finds a variation in anti-Semitism by religious affiliation: it has increased among Muslim youth, but remains stable in other groups.

 • 160.
  Bhatt, Robert
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Ge mig ett kök och du ska få tillbaks en avhandling!: Informella utrymmens metodologiska betydelse vid etnografiska studier av arbetsplatser2012In: Mitt i metoden: kulturvetenskapliga reflektioner / [ed] Bo Nilsson & Anna Sofia Lundgren, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet , 2012, p. 27-36Chapter in book (Other academic)
 • 161.
  Bjelkedal, Elsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Kaféets roll med museet som arena: Med Västerbottens museum som utgångspunkt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162. Björklund, Maria
  et al.
  Silow Kallenberg, Kim
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Institutionsetnologi: en inledning2019In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 28, no 3-4, p. 2-12Article in journal (Other academic)
 • 163.
  Boekraad, Maria Doeke
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Reflections on ethic for ethnically non-indigenous researchers2016In: Agon Pohjoinen Tiede- ja Kulturuurilehti, ISSN 1799-1900, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What constitutes ethical behaviour within and among research related to First Nations? This text was born out of an urge to explore the challenges faced by ethnically non-indigenous researchers who wish to study a living indigenous culture in a way that contributes not only to increasing knowledge but also to improving indigenous communities' living conditions. The present article does not to seek to provide conclusive answers. Instead, it aspires to discuss some issues raised in relevant decolonizing literature and reflect on the challenges they raise.  The texts provides an overview over past and present critical discussions on research ethics in projects related to the indigenous Sami people in Scandinavia. It gives special attention to the perspectives of ethnically non- indigenous master- and doctoral students.

 • 164.
  Bojkowska, Malgorzata
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Att synliggöra Bildämnet för elever inom autismspektrum: Om att tillämpa estetiska läroprocesser och visuella hjälpmedel vid undervisning i ämnet Bild2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur de estetiska läroprocesserna tillämpas av bildlärare i bildundervisningen för elever inom autismspektrum. Centrala frågor för studien har varit vilka metoder/strategier bildlärare använder för att hjälpa elever inom autismspektrum med att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Men även frågor om vilka lärandesituationer som främjar kunskapsinhämtning och på vilket sätt som bildlärare återkopplar till eleverna inom autismspektrum har tagits upp i denna studie. Studiens viktigaste resultat är att lärarna använder estetiska läroprocesser för att förtydliga och skapa struktur i undervisningen samt att lärarna använder olika visuella hjälpmedel för att hjälpa elever inom autismspektrum vid undervisning av ämnet Bild. Det har också framkommit i studien att lärarna återkopplar muntligt, instruerande, textbaserat och bildbaserat. Återkoppling till elever inom autismspektrum sker på samma sätt som till elever utan diagnos men den bildbaserade och textbaserade återkopplingen ansågs vara mer tydlig. I studien framkommer det att lärandesituationer som främjar kunskapsinhämtning i ämnet Bild för målgruppen bygger på tydlighet, begränsad valmöjlighet, visuellt stöd samt att utgå från elevernas specialintressen. Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer och empirin har analyserats utifrån Lars Lindströms modell för estetiska lärprocesser OM, I, GENOM och MED-konst.

 • 165.
  Brännlund, Isabelle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Påtvingade omställningar och det minskade utrymmet för anpassning: om rennäring, anpassning och kolonialism2012In: Bårjås, ISSN 1502-0002, p. 16-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 166.
  Brännström, Christin
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Fredagsmys - Varför det?En undersökning om upplevelsen av meningsfullhet och påverkan.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 167.
  Bränström Öhman, Annelie
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Paradigmskiftets primat2008In: Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. årg 17, no 2Article in journal (Other academic)
 • 168. Buckland, Paul C.
  et al.
  Buckland, Philip I.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies, Environmental Archaeology Lab.
  Panagiotakopulu, Eva
  Department of Geography, School of Geosciences, University of Edinburgh.
  Caught in a trap: landscape and climate implications of the insect fauna from a Roman well in Sherwood Forest2018In: Archaeological and Anthropological Sciences, ISSN 1866-9557, E-ISSN 1866-9565, Vol. 10, no 1, p. 125-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sherwood Forest in Nottinghamshire is often considered a well preserved ancient landscape, subsequently having survived by way of centuries of management as a hunting preserve. Archaeological evidence suggests otherwise, with an enclosed landscape beginning in the pre-Roman Iron Age and continuing through the Romanperiod. Due to the nature of the region's soils, however, there is little empirical, palaeoecological evidence on its environmental history prior to the medieval period. This paper presents an insect fauna from a Roman well in a small enclosure in north Nottinghamshire, on the edge of Sherwood Forest, and its interpretation in terms of contemporary land use. Wells and small pools act as large pitfall traps and mayeffectively sample aspects of the local and regional insect fauna. The Wild Goose Cottage fauna and its environmental implications are also compared with a number of archaeologically and geographically similar contexts.

 • 169.
  Buckland, Philip I.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies, Environmental Archaeology Lab. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  The Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP) database: 1000 sites and half a million fossils later2014In: Quaternary International, ISSN 1040-6182, E-ISSN 1873-4553, Vol. 341, p. 272-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Bugs database project started in the late 1980s as what would now be considered a relatively simple system, albeit advanced for its time, linking fossil beetle species lists to modern habitat and distribution information. Since then, Bugs has grown into a complex database of fossils records, habitat and distribution data, dating and climate reference data wrapped into an advanced software analysis package. At the time of writing, the database contains raw data and metadata for 1124 sites, and Russell Coope directly contributed to the analysis of over 154 (14%) of them, some 98790 identifications published in 231 publications. Such quantifications are infeasible without databases, and the analytical power of combining a database of modern and fossil insects with analysis tools is potentially immense for numerous areas of science ranging from conservation to Quaternary geology.

  BugsCEP, The Bugs Coleopteran Ecology Package, is the latest incarnation of the Bugs database project. Released in 2007, the database is continually added too and is available for free download from http://www.bugscep.com. The software tools include quantitative habitat reconstruction and visualisation, correlation matrices, MCR climate reconstruction, searching by habitat and retrieving, among other things, a list of taxa known from the selected habitat types. It also provides a system for entering, storing and managing palaeoentomological data as well as a number of expert system like reporting facilities.

  Work is underway to create an online version of BugsCEP, implemented through the Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD) project (http://www.sead.se). The aim is to provide more direct access to the latest data, a community orientated updating system, and integration with other proxy data. Eventually, the tools available in the offline BugsCEP will be duplicated and Bugs will be entirely in the web.

  This paper summarises aspects of the current scope, capabilities and applications of the BugsCEP database and software, with special reference to and quantifications of the contributions of Russell Coope to the field of palaeoentomology as represented in the database. The paper also serves to illustrate the potential for the use of BugsCEP in biographical studies, and discusses some of the issues relating to the use of large scale sources of quantitative data.

  All datasets used in this article are available through the current version of BugsCEP available at http://www.bugscep.com.

 • 170.
  Buckland, Philip I.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies, Environmental Archaeology Lab.
  Eriksson, Erik J.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies, Environmental Archaeology Lab.
  Palm, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database: Progress Report Spring 20142014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report provides an overview of the progress and results of the VR:KFI infrastructure projects 2007-7494 and (825-)2010-5976. It should be considered as a status report in an on-going long-term research infrastructure development project.

 • 171. Bulgakova, Tatiana
  et al.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies. Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Repression of shamans and shamanism in Khabarovsk Krai: 1920s to the early 1950s2017In: Ethnic and Religious Minorities in Stalin's Soviet Union: New Dimensions of Research / [ed] Andrej Kotljarchuk & Olle Sundström, Huddinge: Södertörns högskola, 2017, p. 225-262Chapter in book (Refereed)
 • 172.
  Burman, Christo
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages. Drama-Teater-Film.
  Osynligheten tar vid där ruinerna slutar2005In: À Derrida x 13, Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet: Umeå , 2005, p. S. 59-63Chapter in book (Other academic)
 • 173.
  Burström, Thomas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Att skapa rum: Om ljud i utställningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 174.
  Bäckström, Sara
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Allt kött är hö: En kulturanalytisk studie om hur produktion och konsumtion av animalier legitimiteras i samtal om klimat och hållbarhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera hur aktörer inom animalieindustrin legitimerar sin verksamhet, detta med utgångspunkt i de logiker som uttrycks och verkar i aktörers utsagor i samtal om hållbarhet och klimat. Analysen sker genom ett logikperspektiv som fokuserar på hur fortsatta investeringar i animalieproduktion som idé motiveras och ges legitimitet i en samtid där konsumtion och produktion av animalier sägs vara oförenligt med ett hållbart klimat. Vidare studeras gränsdragningar och positioner aktörerna skapar i samtal om kött och klimat och hur hållbarhet som kulturellt begrepp konstrueras. Studien baseras huvudsakligen på #Köttpodden av Svenskt Kött och digitala utsagor från LRF:s och Svenskt Kötts hemsidor. Resultatet av studien är att aktörerna använder olika logiker för att legitimera fortsatt produktion och konsumtion av animalier. Hållbarhet kulturaliseras i aktörernas utsagor för att överensstämma med egna befintliga sammanhang, vilket legitimerar fortsatta investeringar i animalieproduktion vilken föreställs vara en hållbar praktik.

 • 175.
  Cadriani, Nouvell
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Fantomminne2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cera Sköld kan inte känna. Känselsinnet är en förmån och inte en förutsättning

  och det har format världen till vad den nu är. Precis som Cera så föds nära hälften av

  befolkningen utan känselsinnet och dessa kallas för de Kalla, i motsats till de Fulländade som

  har alla sina sinnen intakta.

  Cera skiljer sig från mängden för hon lever mellan klasserna. Hon har aldrig fullständigt känt

  sig hemma någonstans. Hon ses som en Kall av resterande världen, men hon har också ett

  Fantomminne som flammar upp som gör att hon inte fullt ut kan relatera till de Kalla.

  För att under dessa få tillfällen kan hon känna. Hon har aldrig förstått denna åkomma och

  lever ett liv i limbo. Hon har som många andra lärt sig att acceptera livet hon har givits, men

  hon har en gnista inom sig som gör att hon fortfarande hoppas på något bättre.

  Cera lever ett ensam liv där hon tagit avstånd från sin familj. Hennes liv består av att jobba

  natt på ett sjukhus och vara ensam i sin lägenhet på dagarna. Hon har lite kontakt med

  människor runt omkring och Fantomminnet har svalnat rejält sen hon var liten.

  Men så hittar hon en skadad främling i ett medicinvalv som hon hjälper. Främlingen avslöjar

  att hon tillhör Fåglarna, en motståndsgrupp som räddar barn som kidnappats för

  experimentella syften. Fåglarnas slutliga mål är att avsätta den nuvarande ledaren Dr. Aubert

  som ligger bakom detta. Han är en karismatisk ledare som är älskad av sitt folk och han

  utnyttjar sin makt för nå ett mål som han håller dold.

  Fåglarna erbjuder Cera en plats hos dem, hon nekar det först men när hon med egna ögon

  bevittnar ett mord på ett barn så ansluter hon sig till Fåglarna. Cera stöter på många

  motgångar och hemligheter. Med hjälp av hennes nya vänner utvecklar hon ett mål och får en

  förstahands inblick på orättvisorna. Samtidigt gör hon en inre resa som får henne att utvecklas

  och hon får reda på att det ligger mer bakom Fantomminnet än hon från början trott. Ceras

  personliga problem hänger tätt ihop med de yttre problemen de försöker bekämpa. Och efter

  mycket kamp och förluster så lyckas Cera och Fåglarna avsätta Dr. Aubert och experimenten

  på barnen når ett slut.

  Cera är inte längre ett offer för förutsättningar hon fått utan hon skapar sina egna. I slutet

  beger hon sig ut på en resa för att hitta sin familj och efterforska deras största hemlighet,

  vilket är hur mutationen som gjorde att hälften av mänskligheten föddes utan sitt känselsinne

  egentligen uppkom.

 • 176.
  Carbin, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Det problematiska systerskapet: Purpurfärgen och postkolonial feminism2014In: Feminism i rörliga bilder / [ed] Katharina Tollin och Maria Törnqvist, Stockholm: Liber, 2014, 2, p. 116-143Chapter in book (Other academic)
 • 177.
  Carbin, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Postcolonialism: theoretical and critical perspectives on2016In: The Wiley Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies / [ed] Nancy A. Naples, New York: Wiley-Blackwell, 2016, 1, p. 1-6Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The term postcolonialism has been applied to signal a historical condition, an era, and also, perhaps most commonly, to describe critical perspectives or theories. When postcolonialism signals a critical theory, or perspective, it has come to mean interrogations of the knowledge production of the West. At the center of the analysis is a critique of how the Western self has been constructed, and how Western institutions have been producing knowledge about what they perceive to be other places, and other peoples, thereby constructing the center and the margins. In his groundbreaking work Orientalism, literary theorist Edward Said explores how the Western project of civilization, modernization, progress, and enlightenment is built upon the premise that there is some other (the Oriental) that is seen as the opposite. Orientalism can be characterized as a hegemonic discourse that builds upon the idea that European culture and identity are superior to all others. Postcolonial scholars scrutinize colonial discourses and decolonizing projects all over the world. Scholars like Homi Bhabha and Gayatri Chakravorty Spivak have developed the work of Orientalism in various ways, by deconstructing identity and introducing class, gender, and global capitalism into the analysis of colonial discourse.

 • 178.
  Carlquist, Jonas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  The Use of Emotions in St Bridget's and St Catherine's Revelations2009In: On Editing Old Scandinavian Texts: Problems and Perspectives / [ed] Fulvio Ferrari & Massimiliano Bampi, Trenti: Università degli Studi di Trento , 2009, p. 97-122Chapter in book (Other academic)
 • 179.
  Carlsson, Eric
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå universitet.
  Alla kan bli bättre: om självpresentationer på sociala medier och Jantelagens skendöd2017In: Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet / [ed] Anders Johansson och Maria Jönsson, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017, 1, p. 38-58Chapter in book (Refereed)
 • 180.
  Carlsson, Eric
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Att återta territoriet: En studie av Sveriges Televisions samhällsprogram Fittja Paradiso2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 181.
  Carlsson, Eric
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Innan döden inträffar: övervakningsbilder och brottsjournalistik2013In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 2, p. 8-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the construction of death in popular media's use of surveillance footage, and more specifically images depicting the time before death occurs. There are many explanations why these kinds of images of death seem to fit the media format: They are assumed to be authentic; they potentially produces a point of identification for spectators; and finally they represent the time before it is all too late – before death occurs. Hence, they paradoxically represent also hope.

 • 182.
  Carlsson, Eric
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Medierad övervakning: En studie av övervakningens betydelser i svensk dagspress2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This doctoral thesis explores the use of surveillance images and discourses of surveillance in the Swedish press. Questions concerning surveillance appear frequently in the news today. The ongoing »War on Terror« has generated numerous news reports informing their audiences how surveillance technologies will protect society, prevent terrorist attacks, and ensure security. The purpose of the study is to examine representations of surveillance in Swedish newspapers, more specifically, how they use surveillance- and amateur images in their reporting. In order to carry this out, the thesis sets up two areas of concern: news on terrorism and news on police violence. The questions that produce the field of inquiry relate to how discourses of surveillance are articulated in text and image. They also concern construction of social identities related to reproduction of power relations, normality, and deviance. Research material used in this study consists of journalistic texts and visual images published in mainly four major Swedish newspapers; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. A qualitative research strategy was undertaken inspired by discourse analysis. The analysis focuses on four major issues: representations of terrorists, intensified surveillance, victims, and representations of police violence. The analysis concentrates on surveillance images that were used by news media to visually represent the terrorists involved in the so called »London bombings« in 2005. The thesis also highlights how politicians and other experts become the predominant subjects who proclaim the need for a more modern, efficient, and enhanced surveillance technology. A further issue ofinterest concerns media representations of victims and especially how the construction of victims reproduces normality, and further, how victimisation is related to surveillance. The newspapers used amateur footage from ‘the bomb scene’ in ways that represent the victims, not as objects, but as active agents participating in an act of surveillance. How the public become represented as victims of the surveillance society is examined. Dystopic stories about negative aspects of surveillance including islamophobia and fear of intrusion of privacy emerge as major themes. Finally, the study seeks to connect surveillance to resistance. Different media events on police violence are discussed in the light of events that have been filmed by amateur video or surveillance cameras. Surveillance in a mediated context is a complex field with many different and contradicting meanings and connotations. However, it is clear that surveillance links up with security, resistance, power and control, intrusion of privacy, and above all, to the reproduction of social differences between Us and Them. The news media seems to promote a public discourse of fear, which may contribute to legitimisation of both present and future demands for intensified surveillance. Nonetheless, mediated surveillance may also help to resist and challenge power hierarchies in society and promote social change.

 • 183.
  Carlsson, Eric
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Carbin, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Nilsson, Bo
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Från realism till post-sanning och tillbaka igen?: Nyhetsbransch, museer och högre utbildning mot fejkade nyheter och faktaresistens2018In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 1-2, p. 39-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From realism to post truth? News, museums and higher education against fake news and fact resistance

  Recently, the problem with fake news, fact resistance and the growing digital, global circulation of disinformation have caused debates and worries, and posed a challenge for several institutions of knowledge in society. In this article, we discuss how the news industry, museums and higher education confront the challenges of the ‘post truth’ era. We can see a mobilization by these institutions in Sweden: The news industry has initiated so-called fact checking sites, the major museums create exhibitions about false news and educate youth in digital literacy and many universities have launched initiatives to legitimize scientific knowledge production, thereby safeguarding professional authority. However, these initiatives are faced with dilemmas concerning how concepts of knowledge, truth and facts are negotiated and understood. This article discusses such epistemological issues in general, and focuses in particular on the risk of falling into the trap of so called neorigorism.

 • 184.
  Carlsson, Eric
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Nilsson, Bo
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Ligister här, demokratikämpar där2011In: Glänta, ISSN 1104-5205, no 3-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Medan sociala medier sägs utlösa demokratiska revolutioner utanför Europas gränser utformas lagar som inskränker elektronisk kommunikation på hemmaplan. Eric Carlsson och Bo Nilsson blottlägger en paradoxal logik i den mediala retoriken och efterfrågar andra lösningar på demokratins problem än den tekniska.

 • 185.
  Carneiro, Camila
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Institute of Design.
  ACCESSIBILITY FOR ILLITERATES IN THE CURRENT BRAZILIAN SOCIETY: INTRODUCING FUNCTIONAL ILLITERATES TO MOBILE BANKING SERVICE2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this project is to approximate the functional illiterates population to the society within the Brazilian banking service in a more accessible way: through their personal mobile phones. It aims to enhance the social integration of the illiterate people by experiencing this service developed through a process focusing on their feedback, wishes and expectations augmented with the designer’s background.The mobile phone it is quite accessible in developing countries, like Brazil, and counts on technology that enhances the user's interaction; the banking service is a facilitator concerning the economic life of any citizen. Both aspects were the starting point of this project due their importance in the everyday life and relevance for a person’s autonomy.My personal goal is also to use this project to alert the society about the issues regarding the social life of an illiterate – their difficulties and fears towards daily situations – through a consistent project that can be used as a reference to develop products and services towards this group of potential users.

 • 186. Castro, Alfredo
  et al.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Skolan suddar i bilden1992In: Västerbottens-Kuriren, no 6/11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 187.
  Castro, Alfredo
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Skolan suddar i bilden1992In: Västerbottens-Kuriren, no 6/11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 188.
  Chapman, Adam
  et al.
  University of Gothenburg.
  Foka, Anna
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab. Centre for gender studies, University of Oslo.
  Westin, Jonathan
  What is historical game studies?2017In: Rethinking history, ISSN 1364-2529, E-ISSN 1470-1154, Vol. 21, no 3, p. 358-371Article in journal (Refereed)
 • 189. Cheong, Pauline Hope
  et al.
  Fischer-Nielsen, PeterGelfgren, StefanUmeå University, Faculty of Arts, Humlab.Ess, Charles
  Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures2012Collection (editor) (Refereed)
 • 190.
  Ciesielska, Malgorzata
  et al.
  University of Teesside, Newcastle upon Tyne, United Kingdom.
  Wolanik Boström, Katarzyna
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Öhlander, Magnus
  Södertörns högskola.
  Obserwacja2012In: Badania jakościowe: metody i narzędzia / [ed] Dariusz Jemielniak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 2012, p. 42-68Chapter in book (Other academic)
 • 191.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Anthropological places, digital spaces, and imaginary scapes: packaging a digital Sámiland2013In: Folklore: the journal of the Folklore Society, ISSN 0015-587X, E-ISSN 1469-8315, Vol. 124, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article, which focuses on the Sámi, the indigenous people of Fenno-Scandinavia, investigates the production of place in digital environments. Place-making practices are approached through the study of expressive culture. This article also discusses the consequences of these practices for linguistic and cultural revitalization and for the articulation of Sámi identity.

 • 192.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Att berätta och återberätta: intervjuer, narrativ interaktion och berättigande2014In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 23, no 4, p. 22-29Article in journal (Refereed)
 • 193.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Att omdefiniera expertis: de samiska språken i digitala miljöer2017In: Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse / [ed] Marianne Liliequist och Coppélie Cocq, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017, p. 280-298Chapter in book (Refereed)
 • 194.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Danish Folktales, Legends, & Other Stories. 2015In: Arv. Scandinavian Yearbook of Folklore, ISSN 0066-8176, Vol. 71, p. 209-210Article, book review (Other academic)
 • 195.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Exploitation or Preservation? Your Choice! Digital Modes of Expressing Perceptions of Nature and the Land: Digital Modes of Expressing Perceptions of Nature and the Land2016In: The Environment in the Age of the Internet: Activists, Communication, and the Digital Landscape / [ed] Heike Graf, Open Book Publishers, 2016, p. 53-74Chapter in book (Refereed)
 • 196.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Forskningshistoriskt perspektiv på insamlingen av samiskt arkivmateria 2010In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 133Article in journal (Refereed)
 • 197.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  From the Árran to the Internet: Sami Storytelling in Digital Environments2013In: Oral Tradition, ISSN 0883-5365, E-ISSN 1542-4308, Vol. 28, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By examining instances of adaptation of Sami tales and legends to digital environments, this essay investigates new premises and challenges for the emergence of traditional narratives. The Internet is approached as a place of creation and negotiation for traditional storytelling, and this study illustrates how the potential of the Internet must be nuanced and interpreted in relation to offline practices regarding such materials and traditions.

 • 198.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Indigenous voices on the web: folksonomies and endangered languages2015In: Journal of American Folklore, ISSN 0021-8715, E-ISSN 1535-1882, Vol. 128, no 509, p. 273-285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Examining categories created by Sami users on Twitter, this article investigates the advantages and limits of global social media for a small localized group. Folksonomies illustrate the empowering potential of Twitter as a site of performance for continuity of cultural practices, vernacular expressions, and "artistic communication in small groups" (Ben-Amos 1971).

 • 199.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Kampen om Gállok: Platsskapande och synliggörande2014In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 23, no 1, p. 5-12Article in journal (Refereed)
 • 200.
  Cocq, Coppélie
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Mobile technology in indigenous landscapes2016In: Indigenous people and mobile technologies / [ed] Laurel Evelyn Dyson, Stephen Grant and Max Hendriks, New York: Routledge, 2016, p. 147-159Chapter in book (Refereed)
1234567 151 - 200 of 1072
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf