umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2776
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Backman, Jarl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Understrykningar som dubbelprocessande vid textläsning1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fyrtioåtta elever ur årskurs 6 på grundskolans mellanstadium fördelades på tre textläsningsbetingelser. En grupp läste texten (ca200 ord) en gång, en annan läste två gånger och en tredje lästetexten med samtidiga understrykningar av vad man ansåg vara viktigt. Det predicerades med hänvisning till en hypotes om dubbelprocessande, att understrykningsgruppen skulle prester alika bra vid reproduktion av textinnehållet i form av sammanfattningar, som den grupp som läste texten två gånger. Hypotesen bekräftades i det att man inte kunde påvisa någon signifikant skillnad mellan de två grupperna i vare sig mikro- eller makroreproduktioner. De båda grupperna presterade vidare signifikant bättre (större antal korrekta reproduktioner) på mikronivå, än den grupp som läste texten en enda gång. Avslutningsvis diskuteras dubbelprocessandets teoretiska bas.

 • 152.
  Backman, Jarl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Utformning av vetenskapliga rapporter1981Report (Other academic)
 • 153.
  Backman, Jarl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Är den nya bibelöversättningen mera "begriplig"?1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tre olika texter bestående av 450-700 ord från den nya bibelöversättningen jämfördes med motsvarande från den gamla i tid föregående översättningen. Texterna prövades med avseende på läsförståelse, som mättes via skriftliga reproduktioner i form av sammanfattningar efter tidigare genomläsning. Sex grupper drogs slumpmässigt från 102 elever utvalda ur årskurs 9 i grundskolans högstadium, fördelade på två grupper för varje text; en på den gamla översättningen och en på den nya. Grupperna som läste den nya versionen reproducerade signifikant bättre ände som läst den gamla. Nyöversättningen befanns således mera"begriplig". Förståelsemätningen var dock inte relaterad till differentiellt processande med avseende på betyg i religionskunskap eller konfirmationskunskaper. Däremot befanns en språklig kompetens vara signifikant positivt relaterad till prestationer i förståelsemätningen.

 • 154.
  Backström, Charlotta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kompetens som strategi: En studie av strategiska kompetensförsörjningsprocesser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats är utgångspunkten att strategiska kompetensförsörjningsprocesser blir allt viktigare som områden för organisationsutveckling. Trots detta saknas forskning avseende fenomenets frekvens och omfattning ur ett pedagogiskt perspektiv. Syftet med arbetet är således att undersöka definitioner av begreppet kompetens ur ett reellt perspektiv samt användandet av kompetensförsörjningsprocesser inom organisationer. Detta har gjorts i form utav kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 6 representanter från företag inom energibranschen vars organisationer består utav allt från kärnkraftsverksamhet till servicefunktioner. Resultatet från dessa intervjuer har sedan kategoriserats och analyserats med hjälp av teoretiska referensramar från det pedagogiska området. Slutsatsen är att kompetens definieras med tyngdpunkten på attitydmässiga attribut samt att strategisk kompetensförsörjning används inom organisationerna, men i varierande omfattning och med varierande syfte.

 • 155.
  Backéus, Martin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Löfgren, Petter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Praktik och teori i Idrott och hälsa: - En studie om lärares kursplansimplementering2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 156.
  Baena, Karolina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ung, tarmsjuk, relationer och skolgång, går det ihop?: En kvalitativ undersökning om hur elever med en tarmsjukdom bemöts i skolanIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers dolda handikapp, i detta fall en tarmsjukdom, påverkar deras skolgång. Studiens fokus är att undersöka vilka kunskaper och vilken förståelse det finns inom skolväsendet om situationen för elever med dolda handikapp. Utgångspunkten för undersökningen är de egna uppfattningar som några elever med denna problematik kommunicerar, samt att undersöka hur skolan tillgodoser det behov som elever med detta handikapp har.

  Den metod som används är av kvalitativ form med semistrukturerad intervju. Det är totalt sex informanter intervjuade i åldrarna 15 till 25 år. Resultatet visar att denna grupp elever har speciella behov på grund av det dolda handikappet samt att skolan inte lyckas tillgodose dessa behov. Resultaten visar också att pedagoger inte har tillräcklig kunskap om dessa elevers problematik. Den del av studien som undersökte huruvida den aktuella elevgruppen känner den tillit gentemot skolpersonalen som krävs för att våga tala om sin problematik, är svårtolkad. Informanterna uppger att denna tillit till att tala om problematiken finns men ändå sker detta inte.

 • 157.
  Bagger, Anette
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Nyroos, Mikaela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC).
  Performance, anxiety and the mathematical self image2014In: Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities / [ed] Anne Berit Fuglestad, Kristiansand: Portal forlag, 2014, p. 86-91Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In present pilot study the relation between mathematical performance, test anxiety and mathematical self image is being examined in two Swedish grade 3 pupils. A difference between the high achieving and the low achieving pupils is possible to discern. A negative or uncertain mathematical self image seems to be connected to test anxiety, but not to performance when we look at these two young pupils. The experience of taking the test is affecting the high and low achiever differently. There are indications that the context and the kind of information given about the tests and the pupil's abilities affect both the level of test anxiety and the pupil’s evolving mathematical self image. Educational implications are being discussed.

 • 158.
  Barsk, Ulla-Maija
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Objektorienterad programmering på teknikprogrammet.: Vad lär sig gymnasieelever av programmering vidC-sharplektioner?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien problematiserade gymnasieelevers lärande i perspektivet: Lär sig elever förmågan att programmera eller lär de sig enbart programmeringsspråket? Syftet var att undersöka och analysera hur elever lär sig att programmera och om de lär sig tankesättet för att praktiskt tillämpa sina kunskaper av ett objektorienterat språk. Frågeställningar var: Hur uppfattar elever programmeringen och på vilket sätt lär de sig att programmera,dvs. kan de ta till sig programmeringsspråket för att lösa problem samt hur bibehåller elever sin motivation för lärande? Studien omfattade ett tjugotal elevers uppfattningar av programmering under ett tjugotal lektioner i C-sharp, som analyserades enligt en fenomenografisk ansats. Resultatet visade en variation från att eleven inte ens behärskade det logiska tankesättet som krävs för att tillämpa syntaxen i något programmeringsspråk till att eleven har tankesättet för att tillämpa ett objektorienterat språk vid praktiskt problemlösning. De flesta eleverna tillämpade ett sekventiellt tankesätt för programmering och var ovana att ta till sig objektorienteringen. Eleverna uppfattade programmeringslärandet som språkinlärning och koncentrerade sig på att lära sig syntaxen i C-sharp snarare än att lösa problem med ett objektorienterat tankesätt. Därför efterlyses mer lösningsinriktat lärande som liknar den praktiska programmeringen, där programmeringsprocessen och koncepten i objektorientering visualiseras i undervisningen.

 • 159.
  Baunsgaard, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hen - det könsneutrala pronomens inträde i barnbokens värld: En kvalitativ analys av bilderböcker skrivna med pronomen hen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hen är ett relativt nytt ord som sedan år 2012 har börjat användas i bilderböcker för barn. Barn påverkas av det de läser och skapar sig bilder av hur verkligheten ser ut. I denna studie analyseras fyra bilderböcker skrivna med det könsneutrala pronomen hen. Syftet är att undersöka vad användandet av hen förmedlar till läsaren, hur hen skildras, vilka pedagogiska budskap böckerna lär ut och även hur genuskonstruktionen i böckerna ser ut. För att ge svar på frågorna användes en bildanalys och en innehållsanalys med en hermeneutisk tolkning. Resultatet av studien visar att hen används på olika vis, det används antingen för att skapa könsneutralitet genom en hel bok eller för att enbart göra icke-mänskliga varelser könsneutrala. Huvudkaraktären hen är inte alltid fri från könsstereotyper och det fanns genuskonstruktioner i tre av de fyra böckerna. Det var enbart en av de analyserade böckerna som hade ett tydligt pedagogiskt syfte, de andra kan ses utifrån ett underhållningsvärde.

 • 160.
  Baxter, Jacqueline
  et al.
  Oxford University.
  Hult, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Different systems, different identities: the work of inspectors in Sweden and England2017In: School inspectors: policy implementers, policy shapers in national policy contexts / [ed] Jacqueline Baxter, Cham: Springer, 2017, p. 45-69Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  School inspection has formed part of both English and Swedish approaches to governing education for some time now. But latterly due to the neo liberal drive for educational excellence, both countries have remodelled their inspector workforce. Using Jacobsson's theory of governance as a regulative, meditative and inquisitive activity, this chapter investigates the effects that these shifts have had on the operational work of inspectors. Drawing upon interview data with inspectors and head teachers from both systems combined with documentary analysis we examine how the remodelling of the workforce in both countries has impacted on the ways in which inspectors carry out their work. The chapter concludes that inspection operating within a neo liberal framework of regulation must constantly shift and evolve in order to remain credible. It also points out that these shifts in themselves create tensions around the role and operational work of inspectors in both countries.

 • 161.
  Baxter, Jacqueline-Aundree
  et al.
  The Open University UK, United Kingdom.
  Hult, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Different systems, different identities: school inspectors in England and Sweden a comparative study2013In: European Conference for Educational Research, Istanbul, September 9-13, 2013.: Educational Improvement and Quality Assurance, Network 11, 2013, p. 1-30Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  School inspection has formed part of both English and Swedish approaches to governing education for some time now (Maclure, 2000; Segerholm, 2009) But latterly both countries have begun to adopt different approaches to the process, reflected in in the recruitment, training and development of their inspectors. In Sweden the inception of a new inspectorate in 2008 introduced an intensified scheme and a sharper mission, but also a departure from the recruitment of teachers and those with an educational background in a move to recruit individuals with backgrounds in either law or investigation. In England the inception of a New Inspection Framework early in 2012 (Ofsted, 2012a, 2012b) was accompanied by a drive to re-model the inspectorate workforce in aiming to recruit in-service school leaders as part time inspectors (Baxter and Clarke, 2013;Baxter, 2012) Using Jacobsson's theory of governance as a regulative, meditative and inquisitive activity, this paper investigates the effects that these shifts have had on the recruitment and training of inspectors and the shifts have had on the inspection experience .(Hult & Segerholm, 2012; Lindgren et.al., 2012).  The research questions within the study are :  -Which competencies are required for school inspectors within both systems, and why? -How do changes in the both systems affect school leader perceptions of inspection as a governing tool? The paper concludes that in spite of the concerted efforts of both inspectorates to ensure that their systems combine regulatory rigour with developmental impact,  the changes are causing substantial tensions in the recruitment, training and operating capacity of inspectors

 • 162.
  Bayne, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fackförbunden och livslångt lärande: Kritisk analys av livslångt lärande ur ett fackligt perspektiv2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lifelong learning (LLL), a concept dating back to the 1920s, is much used both by the OECD, UNESCO and the EU. But while intergovernmental think-tanks and supranational organisations often use the term in a positive sense, many (not least scholars) are critical of the term. The critique either deals with the lack of a universal definition, that the implicit responsibility for LLL has shifted onto the individual, or that the meaning of the term has shifted from a humanistic one linked to the personal development and a better society to a neoliberal one that involves growth, competition, globalisation and human capital theory. This study is based on interviews with nine trade union representatives on their understandings of lifelong learning. The results showed that while LLL was positively viewed by most, there was virtually no communication vis-à-vis members on the topic, most trade unions have no policy regarding LLL, and responses from representatives were sometimes self-conflicting.

 • 163.
  Bayne, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gymnasielärare, kön och skolprestationer: Gymnasielärares attityder till kön och skolprestationer, deras kunskaper om genus och deras bemötande av elever2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har under flera år påtalats att pojkar presterar sämre än flickor i skolan, både i Sverige och i utlandet. Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en enkät och några intervjuer ta reda några svenska gymnasielärares uppfattning om könsskillnader i skolprestationer. Syftet var också att ta reda på om lärarna har någon utbildning i frågor som rör genus och jämställdhet, samt att ta reda på om lärarna uppfattar att de bemöter elever lika, oavsett kön. Resultatet visade att det finns kunskaper om orsaker till könsskillnader i skolprestationer bland lärarna. Dock visade även resultatet att det finns brister i kunskaperna hos lärare, samt att en del lärare saknar utbildning i frågor om genus och jämställdhet, vilket riskerar att bidra till att könsstereotyper reproduceras och att könsskillnaderna i skolprestationer kvarstår.

 • 164.
  Beckman, Caroline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att arbeta inom en myndighet och möta individer: En kvalitativ studie angående fem arbetsförmedlares upplevelser av lärande i arbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsförmedlarna i studien upplever förutsättningarna lärandet på Arbetsförmedlingen som arbetsplats, vad de beskrev vara drivkraften för sitt individuella lärande och hur deras upplevelser kunde förstås som en balans mellan det reproduktiva respektive utvecklingsinriktade lärandet och utförandets respektive utvecklingens logik. Tanken var att resultatet av studien skulle kunna användas i fortsatta diskussioner kring lärandestrategier i ett föränderligt arbetsliv. Denna kvalitativa studie genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fem arbetsförmedlare och visade att kärnan för lärandet kretsar kring viljan att göra ett bra jobb gentemot kunderna. En hög förändringstakt och en hög arbetsbelastning beskrevs som påtaglig i arbetsmiljön men hanteras med hjälp av lärande och är en källa till lärande. Dubbelheten att vara del av en myndighet med dess ramar och krav på enhetlighet och samtidigt möta unika individer, beskrevs vara en väsentlig faktor i lärandemiljön, där utförandets respektive utvecklingens logik existerar i ett spänningsförhållande. Vissa arbetsmoment beskrevs präglas av ett reproduktivt lärande, för att skapa utrymme åt utvecklingsinriktat lärande, som möjliggör ett utvecklingstänk som gagnar kunderna. Arbetsförmedlarna beskrev tydligt lösningsfokus där arbetssätt och verktyg att göra ett bra jobb hittas i verksamhetens lärandemiljö, som övervägande byggde på informella lärandenätverk.

 • 165.
  Behrens, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Det är ju okej att vara smart på olika sätt: Om svenska och tyska lärlingselevers syn på yrkesutbildning och allmänutbildning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärlingsutbildningarna har länge varit en del av det tyska utbildningssystemet och är djupt integrerade i det tyska samhället. I Sverige har intresset för lärlingsutbildningar ökat under de senaste åren. Lärlingsutbildningarna ses som en möjlighet att överlätta övergången från skola till arbetsliv och därmed som en utväg ur ungdomsarbetslösheten. I den här uppsatsen undersöktes hur lärlingselever i Sverige och Tyskland ser på sin utbildningssituation. Bakgrund till studien var de diskussioner som har ägt rum i både Sverige och Tyskland angående integrationen av allmänutbildande och yrkesinriktande ämnen i utbildningen. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärlingseleverna själva ser på frågan om allmänutbildning och yrkesutbildning. Frågeställningarna fokuserade på varför lärlingseleverna valde just en lärlingsutbildning, hur de såg på praktiska och teoretiska kunskaper, vilken status de uppfattade att deras utbildning hade i samhället samt hur de såg på framtida jobbmöjligheter och vidare studier. Kvalitativa intervjuer användes som undersökningsmetod och i både Sverige och Tyskland genomfördes semistrukturerade fokusgruppintervjuer. Resultaten visade att det både fanns likheter och skillnader mellan de svenska och tyska lärlingselevernas uppfattningar. Gemensamt för de svenska och tyska lärlingseleverna var att de hade valt en lärlingsutbildning eftersom de ville arbeta mer praktiskt samt att de var optimistiska när det gällde deras yrkesframtid. Skilda uppfattningar hade eleverna när det gällde skoltrötthet och värderingen av lärlingsutbildningen. Avslutningsvis diskuterades resultaten mot bakgrund av de diskussioner som har ägt rum i samband med skolutvecklingen i allmänhet och lärlingsutbildningarna i synnerhet.

 • 166.
  Behrens, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Learning by doing eller learning by reflective experience?: Tyska lärlingselevers syn på kunskap och status i utbildningen2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den tyska lärlingsutbildningen är ett dualt utbildningssystem där praktiska och teoretiska kunskaper lärs ut, både i skolan och på en arbetsplats. Utbildningsformen har en lång tradition och är väl etablerad i det tyska samhället. Diskussioner kring utbildningens utformning präglas av de föreställningar som finns kring praktisk och teoretisk kunskap. Detta gäller generellt för utbildningssystem i olika länder. Redan i antiken lade Platon och Aristoteles grunderna till den kunskapssyn som lever kvar i vårt samhälle än i dag. Praktisk kunskap värderas ofta lägre än teoretisk kunskap. Det finns även en föreställning om att det är den teoretiska kunskapen som ska eftersträvas i högsta möjliga mån. I den här kvalitativa studien undersöktes hur tyska lärlingselever ser på praktisk och teoretisk kunskap, hur de upplever att praktisk och teoretisk kunskap hänger samman samt hur de ser på status i samband med praktisk och teoretisk kunskap. I undersökningen användes fokusgruppintervjuer som undersökningsmetod. Lärlingselever med olika utbildningsinriktningar intervjuades och därefter analyserades elevernas utsagor. Resultaten visade att lärlingseleverna definierar praktisk och teoretisk kunskap utifrån de föreställningar som länge har funnits kring de olika kunskapsformerna. De upplevde att praktisk och teoretisk kunskap bildar en enhet och att båda kunskapsformerna behövs. Lärlingseleverna framhävde att de lär sig bäst när de själva får utföra en handling samt att fel och feedback främjar lärprocessen. När det gäller status upplevde lärlingseleverna att deras utbildning har en låg status samt att deras arbete inte uppskattas i samhället. Resultaten analyserades utifrån tidigare forskning på området samt John Deweys teorier om praktisk och teoretisk kunskap: intelligent action, learning by doing samt status i förhållande till praktisk och teoretisk kunskap.

 • 167.
  Beijar, Per
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrottsvanor bland ungdomar: En kartläggning över föreningsidrott och spontanidrott2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis examines sport habits among young people and a view of their future in sports. Research has shown that the majority of youth leave sport clubs during adolescence. The thesis questions were: How physically active are young people? Which sports do they practice? Regarding their future in sports, what kind of aspirations do the young people have? Are there any barriers that could complicate their involvement in these activities? These questions were examined by analyzing if there were any differences between boys and girls, youth in different grades and youth with Swedish or foreign backgrounds. Pierre Bourdieu´s theoretical framework about sports and economic capital has been used as a research framework. 248 students (6th to 9th grade) in Umeå answered a survey about their sport habits. The results showed that many adolescents participate in sports activities. Participation in sport clubs decreased with age, which lead to the fact that many young people do not meet the recommendation from WHO (2010) of one hour of physical exercise each day. Sport capital was an important factor for physical practice, while economic capital was important within sport clubs but not outside. Half of the studied population wanted to exercise more frequently but there were several factors that prevented them. The different groups that were analyzed showed varying results, especially about their habits within sport clubs. This study confirms research about drop-out during adolescence which could lead to large challenges for sport clubs and decision makers within sports in the future.

   

 • 168.
  Bek, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Undervisning och reflektion: Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. Lessons were documented using field notes and video camera. The teachers were interviewed about their views on teaching, and a group of students were interviewed about how they perceived the teaching. Based on Kolb’s experiential learning model (Kolb 1984), a new model for analyzing and describing teaching, named MABU, was developed and used as an analytical tool. MABU describes teaching by identifying and naming four new types of teaching, each of which is a combination of a type of content and a way of processing it: Formulation, Discussion, Application and Exercise. The main tendency is that teaching predominantly consisted of Formulation and Discussion, with an emphasis on theoretical content, processed through verbal activities such as group discussions. However, the studied teaching also included practical content and activities. Instances of student reflection were graded using Moon’s model for grading reflection (Moon2004:214ff). The results show that in most cases, concrete content is processed through organized reflective activities such as discussions, while theoretical content is frequently presented without any subsequent processing activities. In 20 % of the observed lessons, articulated student reflection on deeper levels took place. The teaching during these lessons was subject to further analysis, focusing on four aspects: the presence of interactive activities and a “problem” to stimulate reflection (cf. Dewey 1998/1933); how students’ previous experiences are treated, and whether lesson content is related to the students, their experiences and future, thereby facilitating the creation of what Dewey calls“interest” (Dewey 1975/1913); how emotions are evoked, used and dealt with; and teacher performance, in terms of communicative techniques and how the teacher gives a sense of “personhood” (Brookfield 2006:71). The results show that content is consistently related to the students, their views, values and future profession. However, although the teachers stress the importance of students reflecting critically on previous experiences, these were seldom addressed during the lessons. Based on detailed analysis and rich description of teaching, the study suggests a number of teacher actions and behaviors that stimulate and deepen student reflection, and others that seem to inhibit reflective activity.

 • 169.
  Benckert, Sylvia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Physics.
  Pettersson, Sune
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Physics.
  Aasa, Sverker
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Johansson, Ove
  Norman, Robert
  Gruppdiskussioner runt kontextrika problem i fysik – Hur ska problemen utformas?2005In: NorDiNa: Nordisk Didaktikk i Naturfag / Naturorienterende ämnen, no 2, p. 36-50Article in journal (Refereed)
 • 170.
  Bengtsson, Joakim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Granlund, Zakarias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att anpassa sig som attraktiv arbetsgivare: En kvalitativ studie gjord på uppdrag av en mindre kommun hur de arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years it has become way more important for organizations to use their brand to market themselves as an employer. In a market where organizations are competing for labor it has been known that the brand can make it possible for organizations to differentiate themselves as unique and attractive place of work. The concept is called Employer Branding and if an organization wants to suceed they have to have a clear and defined structure. The concept is well known among private organizations and not as common with the public sector. The purpose of this study was to examine how a small municipality in northern Sweden is working to be an attractive employer. The following questions were aimed to be answered: How do the municipality get their staff to work towards common goals and values? How is the municipality working to create a good management that promotes a friendly workforce? How is the municipality working to enhance their image? Semi-structured interviews were conducted to get the purpose of the study answered. Six employees were interviewed. The results showed what the municipality needs to focus on if they want to become an attractive employer. Evidence in the results showed that weak goals and values exists, there is a need for a clearer management, and that competence is neglected because of the municipality economy. The results are discussed and analyzed in relation to previous research and finally proposals is conducted for the studied municipality.

 • 171.
  Bengtsson, Patrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tränarutbildningar hos nationella idrottsförbund: Om innehåll, upplägg och ledarskap i en kontext driven av olika syften2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska idrottsrörelsen är en stor del av samhället med långa anor som en ideell institution med traditionellt betingade uppdrag härrörande till fostran för ungdomen i såväl tävling som demokrati och föreningsliv. Samtidigt, som en del av samhället, är idrottsrörelsen utsatt för förändringsprocesser drivna av samhället, exempelvis professionalisering och individualisering, som kan försvåra ledarskapet och uppdraget inom rörelsen. En strategi för att motverka eller hantera dessa effekter är utbildning och ledarskap. Denna studie belyste åtta nationella idrottsförbunds, fyra individuellt inriktade idrotter och fyra lagidrotter, grundläggande tränarutbildningar med särskilt fokus på innehåll, struktur, upplägg och mål med utbildningen relaterat till ledarskap. Särskilt fokus lades på innehåll, säkerställande av inlärning samt syn på och utmaningar med ledarskap som de olika förbunden tog upp. Detta analyserades sedan med hjälp av institutionell teori. Genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentanalys konstaterades att innehållet på utbildningar inte varierade nämnvärt mellan olika förbund och att fördelningen mellan idrottsspecifika kunskaper och mer generella ämnen numera är relativt lika. Dessutom var strukturerna på utbildningarna och förmedlingsmetoderna även det liknande mellan idrotterna. En tydlig förändring i utbildningarna under senare år belystes från informanternas sida, med ett tydligare fokus på ledarskap. Detta ökade fokus härrörde både från det organisatoriska fältet, dess uppdrag, och dess aktörer men även från förbunden själva. Detta relaterades sedan till olika utmaningar som idrotten ställts inför såsom ökade krav på resultat, utbildade tränare och en mer professionellt inriktad verksamhet och problematik relaterad till att behålla individer inom idrotten men även till att det ideella ledarskapet blivit mer ifrågasatt. Samtidigt identifierades en förändring i själva tränarna, med en annan typ av ledarskap och ett generationsskifte inom idrotten som kan komma att påverka ledarskapet inom idrotten. Idrottsrörelsen står inför många utmaningar och har börjat förändra sina utbildningssystem därefter.

 • 172.
  Bengtsson, Patrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Unga ledares ledarskap - en kulturell fråga: Ett exempel från en handbollsförening2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Culture is seen as an abstract phenomenon, not easily defined. It is cathegorized as something that affects every person, though it is seldom described how. This study adress how culture, in the form of basic assumptions and accepted behaviors and ways to think affected how young coaches formed their leadership under the influence of their organization. The possible implications for the importance of knowing about ones culture in an organization affect both the recruitment process in organizations and what the organization stands for and what is conveyed through values and ways to act in the organization. The purpose of this study was, through the use of semi-structured interviews with young coaches and organizational leaders and a review of policys, to get the perspective and experiences of young coaches regarding cultural influence on their leadership. Organizational leaders were interviewed to get a perspective view of the organization and see what they thought about culture and leadership in young coaches. The study aims to find the answer to questions regarding the basic assumptions in an organization, which kind of behaviour is accepted in the organization, how is leadership shaped in young coaches and what tools are used by the organization to apply their culture to their young coaches. Results showed that basic assumptions and accepted behaviours create values and examples of behaviour that becomes the foundation for a leadership specific for the organization. This specific leadership style is internalized in young coaches mainly through background in the organization, via recruitment, recognition of work, expectations of behaviour, other leaders as rolemodels and education. Young coaches were therefore socialized into a leadership formed by what is important in the organization. Culture therefore played a big role in the forming of a leadership in young coaches.

 • 173.
  Berg, Christina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ny läroplan för förskolan - Vad tycker förskollärare och förskolechefer?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan fick 2010 en ny reviderad läroplan. Den reviderade läroplanen hade flera tillägg vad gäller målområden samt förskollärare och förskolechefens ansvar i verksamheten. Förskolan började 1 juli 2011 lyda under den nya skollagen SFS 2010:800, därmed blev förskolan en egen skolform och första ledet i samhällets samlade utbildningssystem. Syftet med studien var att undersöka och analysera hur förskollärare samt förskolechefer tänker och resonerar kring den reviderade läroplan som gäller för förskola, LpFö, 98/rev 2010 samt den nya skollag som förskolan nu lyder under och ifall dessa båda dokument påverkar/påverkat verksamheten, och på vilket sätt i så fall. En annan viktig aspekt i studien var att försöka skapa förståelse för hur förskollärare/förskolechefer resonerar kring kvalitéts begreppet i förhållande till dessa båda dokument. Studien var en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer som metod. Analysen skedde med hjälp av en innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet av studien visade att både förskollärare och förskolechefer var positivt inställda till både den reviderade läroplanen samt skollagen. De menade att läroplanen ökade deras medvetenhet kring deras roll som pedagogiska ledare. Reflektion ansågs som ett verktyg för att höja kvalitén inom förskolan. Resultatet visade också en önskan om att höja statusen inom förskolläraryrket, då flera menade att den reviderade läroplanen var ett steg i rätt riktning då den betonar vikten av att förskollärarna har det pedagogiska ansvaret för verksamheten i förskolan.

 • 174.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Action research for gender equity in a late modern society2001In: International Journal of Inclusive Education, ISSN 1464-5173, Vol. 5, no 2-3, p. 281-292Article in journal (Refereed)
 • 175.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Action Research for Social Justice in a late Modern Society2001In: The International conference New Directions in Research: Education, Teacher Education and Social Justice, Umeå, Sweden, 2001Conference paper (Other academic)
 • 176.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Att forska för förändring: Några teoretiska och metodiska reflektioner2000In: Didaktisk tidskrift för praktiker och forskare, ISSN 1101-7686, Vol. 10, no 2-3, p. 201-214Article in journal (Refereed)
 • 177.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gå i lära till lärare: En grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket1992Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Craft education has been regarded as an important instrument in the efforts to achieve equality which, ever since the end of World War II, have permeated the reforms of Swedish education. In spite of all efforts to the contrary, class- and sex-typed educational programmes are still reconstructed within the reformed education. This study examines the role of craft teacher training in the social and cultural reproduction. Socialization into a profession is a continuous process throughout a person's life. The time spent in craft teacher training is regarded as a meeting between future craft teachers in the light of their life stories and the school subject craft as it is transmitted by teacher trainers. Thus, the data collection includes information on both the future teachers and on the school subject craft. Two groups, one of females and one of males (including one woman), were followed through their teacher training with the help of questionnaires, essays and evaluation documents written by the future teachers. The school subject craft was studied through classroom observations and through taped interviews with teacher trainers.

  Although these trainee teachers, as fully qualified craft teachers, will have to co­operate within the same subject, and although they will have the same qualifications and equal pay, these educations have different admission rules. Textile craft teachers also have a longer education than wood&metalwork teachers. Besides belonging to different sexes, these two groups turned out to be very different in other respects as well. The future female craft teachers in this study have a middle-class background with well- educated mothers and they also have positive experiences of school. In their future occupation they wish to develop the art of textile craft. The future male craft teachers in this study have a working-class background where studies were something out of the ordinary and they also have negative experiences of school. In their future occupation they want to work together with children within a practical subject.

  The gender and class patterns developed during the trainee teachers' childhood and adolescence are reinforced by these teacher trainings. Moreover, the trainee teachers seem to reconstruct these patterns in their teaching styles in their future occupations. Both groups want to transmit "preparedness for everyday life" and "creative ability" to the pupils. However, deeper analyses reveal that this agreement is only illusory. The females expect the pupils to be moulded into docile, economical and quality-conscious persons. The males expect the pupils to be moulded into active, ingenious and dexterous persons. Both groups agree that it is easier for girls to become docile, careful and aware of the teacher's demands and that it is easier for boys to become active and ingenious in compulsory school. The gender symbolism -the passive woman and the active man - is reconstructed.

  Besides uncovering the complex reconstruction of the gender system at the sym­bolic, structural and individual level, this study also illuminates the reconstruction of the asymmetric relations between theoretical and practical activities within craft teacher training. The study ends with a discussion of how teacher training can contribute to the work for equality by educating the trainee teachers to act as spearheads for an equal society.

 • 178.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Jämställdhetspedagogik på Storsjöskolan i Holmsund: Ett aktionsforskningsprojekt1996Report (Other academic)
 • 179.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Kunskap bryter könsmönster - Aktionsforskning är verktyget: Rapport från projektet Vidgade Vyer i Jämtlands län 1999-20012001Report (Other academic)
 • 180.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Recension av Karin Rönnerman (red). (2004) "Aktionsforskning i praktiken - Erfarenheter och och reflektioner"2005In: Pedagogiska magasinet, ISSN 1401-3320, no 3, p. 94-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 181.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Schoolteachers cannot become 'Mädchen für alles' in our society": social justice and gender equality in the Swedish class teachers union post-19452013In: Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden / [ed] Åsa Gunnarsson, Göteborg: Makadam Förlag, 2013, 1, p. 147-169Chapter in book (Other academic)
 • 182.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Slöjdlärarna som spjutspetsar för ett jämlikt samhälle?: 1, Vem är slöjdläraren?1990Report (Other academic)
 • 183.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Stories of resistance: contextual gender choreography analysis in local educational settings2011In: 'It is difficult to work without it': Action research at work in countering hegemonic education policies / [ed] Ruth Balogh, Didsbury: Manchester Metropolitan University , 2011, p. 52-60Conference paper (Refereed)
 • 184.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  The teacher profession in a state of crisis – a question of gender? – “good” primary school teachers as stat constructions (1945-2000)2003In: NERA’s 31 th Congress, March 6-9, Copenhagen, Denmark, 2003Conference paper (Other academic)
 • 185.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Whatever happened to the male teacher?: Gendered discourses and progressive education in Sweden 1945-20002004In: History of education review, ISSN 0819-8691, Vol. 33, no 2, p. 15-29Article in journal (Refereed)
 • 186.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Whatever happened to the male teacher?: Recruitment to teaching in Sweden 1945-20002003In: ECER Annual Meeting, September 17-20, Hamburg, Germany, 2003Conference paper (Other academic)
 • 187.
  Berge, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Whatever happened to the male teacher?: Recruitment to teaching in Sweden 1945-20002003In: Pedagog historiska forskningskonferensen, September 2003, Stockholm, Sweden, 2003Conference paper (Other academic)
 • 188.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Bohlin, Maj-Lise
  Wall, Ulla
  Pedagogikläraren på u-sektorn: Ett diskussionsunderlag om förutsättningar, ämnesprofilering och forskningsanknytning1988Report (Other academic)
 • 189.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bounyasone, Keophothong
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Chounlamany, Kongsy
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Keosada, Ngouay
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Khounphilaphanh, Bounchanch
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Embracing East and West: Cross-cultural action research for change in Laos: A contextual analysis on gender, ethnicity, education and social status2005In: The 9th Women’s Worlds International Interdisciplinary Congress, Seoul, Korea, 2005Conference paper (Other academic)
 • 190.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Chounlamany, Kongsy
  National University of Laos, Faculty of Education .
  Khounphilaphanh, Bounchanch
  National University of Laos, Faculty of Education.
  Silfver, Ann-Louise
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Reforming Lao teacher education to include females and ethnic minorities: exploring possibilities and constraints2017In: Asia Pacific Journal of Education, ISSN 1742-6855, Vol. 37, no 1, p. 103-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores possibilities and constraints for the inclusion of femaleand ethnic minority students in Lao education in order to provide educationfor all. Females and ethnic minorities have traditionally been disadvantagedin Lao education and reforms for the inclusion of these groups are therefore welcome. The article provides rich information about how teachers and students in four teacher training institutions in Lao PDR experience inclusionary reform. The results show that inclusion strategies benefit both female and ethnic minority students, but in different ways. Female students from the majority ethnic group generally benefitted from the allowance for individual learning, since this provided space for them to act outside of gendered expectations. Ethnic minority students, however, benefitted more from the opportunity to work in smaller group settings, since they could receive support from other students, especially in language, which often proved to be a constraint for students with a different first language from the language of instruction. Although there are positive developments regarding the inclusion of females and ethnic minorities, there is still need to further develop and strengthen these efforts in order to support the continued inclusion of disadvantaged groups in Lao society.

 • 191.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Forsberg, Ulla
  Maskuliniteter på spel: Är konstruktion av kön kontraproduktivt i relation till statens skolpolitiska mål?2006Report (Other academic)
 • 192.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Hult, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten1999Report (Other academic)
 • 193.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Johansson, Ulla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  I framtidens tjänst: Den Goda läraren i statliga utredningstexter2002In: Framtider, no 3, p. 16-20Article in journal (Other academic)
 • 194.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Johansson, Ulla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Olofsson, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Student’s Construction of Swedish Model Teachers of Today2006In: The 2006 AERA Annual Meeting, San Francisco,USA, 2006Conference paper (Other academic)
 • 195.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Johansson, Ulla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Olofsson, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  The teacher in the transformation of society 1940-2003: The discursive construction of the “good teacher” on different arenas2001In: Genusperspektiv i forskning och undervisning, Umeå, Sweden, 2001Conference paper (Other academic)
 • 196.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Ve, Hildur
  Action Research for Gender Equity2000Book (Other academic)
 • 197.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Widding, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker: Underlagsrapport till Skolverkets rapport "I enlighet med skolans värdegrund?"2006Report (Other academic)
 • 198.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Widding, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  I enlighet med skolans värdegrund?2006Report (Other academic)
 • 199.
  Berge, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Widding, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Resultat av forskarnas läroboksgranskning / Kön2006In: I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice. Tryck Edita, Västerås , 2006, p. 28-33Chapter in book (Other academic)
 • 200.
  Berge, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Ingerman, Åke
  Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Danielsson, Anna
  King's College London, London, United Kingdom.
  Silfver, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Searching for a viable approach to project work in engineering education2017In: Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017: Education Excellence for Sustainability / [ed] Bernardino J.,Rocha J.,Quadrado J.C., European Society for Engineering Education (SEFI) , 2017, p. 1393-1400Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many engineering departments across the world are moving towards implementing project-organised courses. In this paper we make the claim that there is a need for quality criteria for project work, given that research provides a mixed picture of what students can potentially learn in project work. The empirical data in this case study consists of ethnography, video-recordings, video-diaries and interviews, from one project work with four students taking a six weeks long course on machine elements. Our analysis shows that the students spend substantial amounts of time on activities with little or no value to their education, but that this is interspersed with very productive moments. In addition, our analysis showed that two of the students worked considerably less than the other two, but the assessment structure made this more or less invisible to the teacher. The analysis also illustrates the uneven nature of implementations of group work and we argue that as engineering educators we must implement approaches to project work that bring out and utilise the valuable parts, while actively suppressing less productive parts, thereby producing a shift towards being more 'effective.

1234567 151 - 200 of 2776
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf