umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 2611
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Baugus, Ann
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det man inte vet om att man inte vet om, det vet man inte om.: En studie av omvärldsbevakning på Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Omvärldsbevakning anses som en angelägen aktivitet, som syftar till att förse organisationer med information för deras fortsatta överlevnad på en föränderlig marknad. Detta berör även biblioteksvärlden, men det kunde konstateras att det tycks finnas få akademiska avhandlingar som granskar omvärldsbevakning som en strategi på folk- eller forskningsbibliotek. Därför har syftet med denna uppsats varit att konstatera på vilket sätt begreppet omvärldsbevakning tolkas inom två biblioteksorganisationer i Västerbottens län, nämligen Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek. I studien har en kvalitativ metod använts, vilket innebär att semistrukturerade intervjuer har genomförts med totalt åtta informanter; fyra informanter med skilda roller inom varje nämnd organisation. I syfte att finna ingångar till ämnet samt att organisera intervjuer och intervjuresultat tillämpades Chun Wei Choos process för informationshantering, Information Management Cycle. Som referensram till det insamlade resultatet applicerades ett urval generella teorier kring omvärldsbevakning sammanställda av Choo.    

   

  Resultatet visade att omvärldsbevakning är en viktig och relativt organiserad företeelse, som utövas någorlunda metodiskt av medarbetarna och ses som tämligen betydelsefull av avdelningsledningarna, på de bägge undersökta biblioteken. Resultatet visade även att omvärldsbevakningen på de undersökta biblioteken på en del punkter avviker från Choos generella riktlinjer för omvärldsbevakning. En slutsats var att medarbetare med skilda roller hade olika tolkningar om vad omvärldsbevakning innebär på en viss bevakningsnivå. Ett annat rön var att omvärldsbevakningen inom de undersökta organisationerna i endast två fall kopplades till respektive avdelnings strategi, vilket innebär att organisationen kan få problem att utvecklas i takt med förändringarna i omvärlden. Ytterligare ett resultat rörde lagring av den inhämtade informationen. Lagringsytorna som användes fick inte i alla fall en karaktär av minnesbank för organisationen, vilket kan innebära svårigheter för informations- och utvecklingsarbetet inom respektive organisation.

 • 202. Bechert, Insa
  et al.
  Edlund, Jonas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Observing unexpected patterns in cross-national research: blame data, theory, or both? Attitudes towards redistributive taxation in thirty-three countries2015Ingår i: International Journal of Sociology, ISSN 0020-7659, E-ISSN 1557-9336, Vol. 45, nr 4, s. 327-347Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the relationships between socioeconomic status and attitudes toward redistributive taxation across 33 countries using the complete International Social Survey Programme (ISSP) 2006 data set. We apply a simple rational-choice-inspired homo-economicus hypothesis proposing that those better off in the socioeconomic hierarchy should have less reason to support state-organized economic redistribution compared to those situated at lower levels in the socioeconomic hierarchy. The empirical results demonstrate substantial cross-country variation regarding the correspondence between empirical observations and theoretical expectations. When faced with such tremendous cross-national variation in response patterns, a common strategy among researchers is to question the quality of the data collection procedures for those countries deviating strongly from theoretical expectations. The strategy chosen in this study is, however, different. The main argument is that an observed lack of fit between theory and empirical observations may be rooted in problems related to theory rather than the quality of data collection procedures. Building on previous research, two "cultural distance" hypotheses are formulated, both of which argue that the correspondence between the homo-economicus theory and empirics should indeed vary systematically across countries. The first focuses on the role of the welfare state and the second on the level of economic affluence and associated scientific dominance. Both hypotheses receive considerable empirical support. The relationship between socioeconomic status and support for redistributive taxation is substantially stronger in the wealthy Western welfare states—particularly among those of Northern Europe—than in the poor non-Western countries lacking any institutional design reminiscent of a welfare state.

 • 203.
  Bejerstrand, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  När kreativiteten blommar och sinnena är med: En kvalitativ utvärdering av projektet Give me five/Sagostafetten i Skellefteå kommun2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Västerbotten pågår ett bok- och berättarprojekt som heter Give me five. Det är initierat av biblioteken och vänder sig till alla femåringar och deras vuxna, framförallt i förskolorna. I Skellefteå kommun pågår sedan 2007 ett projekt som heter Sagostafetten, och det har varit inspirationgivande för det länsövergripande projektet Give me five som startade 2011. Den här utvärderingen har tittat på projektets verksamhet i Skellefteå kommun.Syftet med utvärderingen var att undersöka hur projektets mål uppnås men även ta reda på hur bibliotekarierna upplever att projektet fungerar och genom dem även se vad barnen upplever och får för erfarenheter. Utvärderingen har gjorts med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra bibliotekarier som arbetat med projektet sedan start. Intervjuerna har analyserats med hjälp av Open code, ett dataprogram utformat för att analysera kvalitativa intervjuer.Ur intervjuerna har jag kunnat se och tolkat att målen med projektet uppfylls i hög grad både hos bibliotekarierna och genom dem också hos barnen. Några av de största behållningarna av projektet för bibliotekarierna är samarbetet med dramapedagogerna och mötet med barnen i sagostafettpassen. För barnen innebär Sagostafetten en rolig stund på biblioteket där kreativitet och fantasi får utrymme och tas tillvara på genom ett väl organiserat program.Slutsatserna i min utvärdering är att det är ett positivt och väl fungerande projekt med hög måluppfyllelse och bra organisation som ger en positiv upplevelse för både barn och bibliotekarier. Ett förbättringsområde enligt den här utvärderingen är samarbetet mellan bibliotekarier och förskolelärare som inte är så utvecklat som det skulle kunna vara samt att förskolelärarna ibland blir passiva under sagostafettpassen.

 • 204.
  Bell, Andrew
  et al.
  Sheffield Methods Institute, University of Sheffield.
  Jones, Kelvyn
  School of Geographical Sciences, University of Bristol.
  Fairbrother, Malcolm
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Understanding and misunderstanding group mean centering: a commentary on Kelley et al.'s dangerous practice2018Ingår i: Quality and quantity, ISSN 0033-5177, E-ISSN 1573-7845, Vol. 52, nr 5, s. 2031-2036Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Kelley et al. argue that group-mean-centering covariates in multilevel models is dangerous, since—they claim—it generates results that are biased and misleading. We argue instead that what is dangerous is Kelley et al.’s unjustified assault on a simple statistical procedure that is enormously helpful, if not vital, in analyses of multilevel data. Kelley et al.’s arguments appear to be based on a faulty algebraic operation, and on a simplistic argument that parameter estimates from models with mean-centered covariates must be wrong merely because they are different than those from models with uncentered covariates. They also fail to explain why researchers should dispense with mean-centering when it is central to the estimation of fixed effects models—a common alternative approach to the analysis of clustered data, albeit one increasingly incorporated within a random effects framework. Group-mean-centering is, in short, no more dangerous than any other statistical procedure, and should remain a normal part of multilevel data analyses where it can be judiciously employed to good effect.

 • 205.
  Bell, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En mångfaldsfrämjande rekryteringsprocess: En kvalitativ fallstudie som ur ett mångfaldsperspektiv kartlägger hur Luleå kommuns rekryteringsprocess ser ut2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår befolkning blir allt äldre. För Luleå kommun har det resulterat i skyhöga rekryteringssiffror – i och med stora, annuella pensionsavgångar och att de befinner sig i en ekonomisk tillväxtfas. För att kommunen inte ska få bemanningsproblem framöver behöver de se över sin rekryteringsprocess, något följande arbete avser att göra. Syftet var att ur ett mångfaldsperspektiv kartlägga kommunens rekryteringsprocess – detta, med hjälp av kommunanställdas bild av och teori om detsamma. Detta för att kommunen – i slutändan, ska kunna genomföra de åtgärder som rekommenderas. Syftet besvarades av en kvalitativ fallstudie, där åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med - inom problemfältet, kompetent personal. Datamaterialet – som utgör stora delar av arbetets resultat- och analysavsnitt består av respondenternas svar, Luleå kommuns rekryteringsriktlinjer och en tolkning och analys av dem. Som tolkningsmetod valdes den hermeneutiska spiralen och som analysmetod – innehållsanalys. Resultat- och analysavsnittet vittnar om att kommunen är mångfaldsfrämjande – om än, endast till viss del. Som förbättringsåtgärd bör kommunen fundera över att formulera om sina riktlinjer för att – som respondenterna efterfrågar, skapa ett gemensamt, mångfaldsfrämjande tanke- och arbetssätt.

 • 206.
  Bengs, Carita
  Umeå universitet.
  "Like a normal girl": Performance of body, functionality and femininity2015Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, nr 4, s. 395-397Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 207.
  Bengs, Carita
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Looking good: a study of gendered body ideals among young people2000Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main objective of this thesis is to study how social and cultural norms regarding body and appearance are perceived and interpreted by young people. This is done by studying both how these perceptions affect young people and how the body is controlled and altered through practices such as dieting, exercise, plastic surgery and the use of steroids. Another question raised in the study concerns important sources of influence for how one's own body is perceived. The study is based on a questionnaire distributed to 167 young girls and boys aged 13,15 and 17.The theoretical framework includes both general theories of the body and gender perspectives. Four themes have been applied in order to capture central and important aspects of the ideal body. These are; the problematic body, the controlled body, the commodified body and the social body. These themes are all related both to gender and to the portrayal of bodies in mass media.The main conclusion is that the body matters very much to many young people today, both their own perceptions of it and what others think of it. The perceptions of one's own body is also very much gendered. Many girls have internalised a fragmented and problematised way of looking at their bodies. They report a greater dissatisfaction with their bodies than do boys. Size and shape are regarded as particularly problematic and a small and slim body is preferred. Girls are also frequently engaged in practices to alter and control their bodies and are more concerned with the state of their own bodies and how others' view them. Boys expressed a greater satisfaction with their bodies. Their dissatisfaction is primarily focused on height and weight and indicates a desire to become bigger and taller. Exercise is the prime way for boys to alter their bodies. However, their own bodies are not as problematic as for girls; instead they seem to be more concerned with others' bodies. Friends, together with mass media (particularly visual media and magazines), are regarded as the strongest source of influence on how the respondents (both girls and boys) perceive their bodies.Age differences are also found. Girls display a tendency to be more dissatisfied with and be more involved in practices to alter the body the older they are. Boys display the reverse situation. The largest differences can therefore be found among the oldest. The influence of friends and media tend also to be perceived as more important among the oldest.

 • 208.
  Bengs, Carita
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Stattin, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Pensionspreferenser och motiv till arbete efter 65 bland personal inom hälso- och sjukvården: kvalitativa analyser av arbetsrelaterade faktorers påverkan på pensionspreferenser samt motiv till och erfarenheter av ett förlängt arbetsliv2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet ”Nycklar till ett längre arbetsliv. Individuella och organisatoriska perspektiv” är ett av FORTE finansierat forskningsprojekt som startade hösten 2014 som ett samverkansprojekt med personalenheten vid Västerbottens läns landsting (VLL). Projektet, som baseras på olika enkätundersökningar, studerar medarbetares syn på pensionsålder (pensionspreferenser) och hur olika arbetsrelaterade faktorer påverkar pensionspreferenser och motivationen att arbeta längre. Projektet har bestått av tre olika delstudier. Delstudie ett baseras på kvantitativa analyser av en enkät riktad till samtliga medarbetare från 55 år och uppåt kring önskad tidpunkt för pension. Studien utgår från teoretiska bestämningar av arbetsvillkor och arbetsmiljö och dess effekt på pensionspreferensen. Delstudie två baseras på kvalitativa analyser av fritextsvar från samma enkät kring de arbetsrelaterade motiv som medarbetare angett i relation till sin pensionspreferens. De kvalitativa analyserna kompletterar de kvantitativa fynden genom att medarbetarna själva definierar motiven till sin pensionspreferens. Delstudie tre studerar erfarenheter av och motiv till att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Studien baseras på kvalitativa analyser av fritextsvar från en enkät riktade till medarbetare som arbetar efter 65 års ålder. I föreliggande rapport redovisas resultaten från de två kvalitativt orienterade studierna. Rapporten inleds med en kort bakgrund till forskningsprojektet därefter presenteras de övergripande resultaten från de två fristående delstudierna tillsammans med återkopplingar till tidigare forskning på området. Rapporten avslutas med ett kort diskussionsavsnitt där de två studiernas resultat relateras till varandra och till de implikationer resultaten kan ha för organisationen.

 • 209.
  Bengtsson, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation: En kvalitativ studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stereotyper om våld har genom historien inneburit att mannen ofta förknippats som utövare och kvinnan som ett offer, vilket innebär svårigheter då det är motsatta roller. Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation. Frågeställningarna som jag förhållit mig till har varit hur män hanterar att utsättas för våld i nära relation samt hur de påverkas av normer om offerskap och maskulinitet. Jag har haft tre semistrukturerade intervjuer samt en uppföljande intervju med en av de våldsutsatta männen. Mina teoretiska utgångspunkter har varit normaliseringsprocessen samt normer om maskulinitet och har därmed analyserat hur männen hanterat och påverkats av att vara utsatt för våld. I min teori har även våldet och offerskap tagits upp. Männen hade olika tillvägagångssätt för att acceptera våldet. Överlag berättade männen att de inte hade reflekterat över det psykiska våldet som våld, även då det i ett av männens fall var det som primärt användes. Fysiskt våld var lättare för männen att ta, samtidigt som det även var det våld som främst hotade deras manlighet. Det var viktigt för männen att visa att deras manlighet fortfarande var intakt vilket de gjorde då de menade på att de fortfarande var fysiskt starkare. Slutsatsen som jag drar utifrån männens berättelser är att normer om maskulinitet spelar in, både då det kommer till hur männen själva reagerar på våldet, men även då det kommer till hur våldsutövaren samt omgivningen hanterar våld i nära relation då rollerna är ombytta.

 • 210.
  Bennhage, Axel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den effektiva ledarens kännetecken – är vi alla överens?: En studie om implicita bilder och preferenser för ledaregenskaper utifrån sociala skiljelinjer2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker implicita (underförstådda) bilder av ledare och syftar till att, utifrån ett svenskt följarperspektiv, ta reda på vilka egenskaper som kännetecknar ”en effektiv ledare i en tänkt arbetssituation”, samt undersöka huruvida bilden av denna varierar utifrån ett antal sociala skiljelinjer. Utgångspunkten är att de egenskaper som anses vara kännetecknande för en effektiv ledare också är egenskaper som studiedeltagarna prefererar (föredrar) och därför helst ser hos en sådan ledare. Studien omfattar 198 deltagare och använder sig av ett särskilt ILT-verktyg (implicit leadership theory) för att fånga de underförstådda bilderna. Skiljelinjerna består i kön, ålder, social bakgrund, socioekonomisk position samt ett antal attityder kopplat till bland annat arbete och ideologi. Resultaten visar att huvuddelen av skiljelinjerna kan förutsäga preferenser för vissa ledaregenskaper, men att de flesta i grund och botten är överens om vilka egenskaper som kännetecknar, respektive inte kännetecknar, en effektiv ledare. Störst enighet råder kring de egenskaper som ses som mest kännetecknande, medan uppfattningarna kring de minst kännetecknande egenskaperna skiljer sig desto mer. Män, lågutbildade och de som har arbetaryrken anser i högre utsträckning att ”negativa” egenskaper är kännetecknande för en effektiv ledare medan högutbildade och de som arbetar med professionella yrken i genomsnitt skattar flera av de ”positiva” egenskaperna högre. Ytterligare ett antal noterbara resultat framträder också. Studien bekräftar därigenom flera tidigare fynd inom ILT- och preferensforskningen, men tillför också nya tänkbara förklaringsvariabler. Inte minst bidrar studien till att ge en dagsaktuell bild av det svenska följarperspektivet och de skillnader som det rymmer. Kopplat till det läggs också stor vikt vid att diskutera det mätverktyg samt den ledardefinition som används.

 • 211.
  Bennhage, Axel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Från soldatyrket till det civila mörkret: En kvalitativ studie om övergången mellan två världar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att analysera ett antal svenska soldaters övergångar från det militära livet till det civila livet, vilka faktorer som kan underlätta respektive försvåra dessa övergångar samt vilka konsekvenser det får att ha ett yrke som säger sig erbjuda en livsstil. En gruppintervju och fem enskilda intervjuer med sammanlagt sex individer som är eller har varit anställda som soldater vid K3 i Karlsborg har genomförts för att kunna besvara studiens syfte. Resultaten visar att soldaternas identiteter i regel påverkas starkt av den militära institutionen, där en militär livsstil följer av tjänstgöringen. Identiteterna formas tidigt under tjänstgöringen och blir dessutom bestående efter att soldatlivet har lämnats. En konsekvens av detta blir att många upplever en känsla av identitetskris-/förvirring när de lämnar yrket vilket i sin tur resulterar i att flera kommer tillbaka till Försvarsmakten ganska snart efter att de sagt upp sig, eller söker sig till yrken som liknar det militära. Slutsatsen är att Försvarsmakten bör fortsätta arbetet med karriärväxlingsstöd för soldater och se till att detta sätts in i ett tidigt skede, även om målsättningen är att soldaterna ska vilja vara kvar så länge som möjligt på sina kontrakt

 • 212.
  Berg, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Holmström, Victor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  De valde mig sist: Hur idrottslärarna förebygger mobbning i och anknytning till idrottslektionerna idag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 213.
  Berg, Linda
  et al.
  Department of Political Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hjerm, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  National identity and political trust2010Ingår i: Perspectives on European Politics and Society, ISSN 1570-5854, E-ISSN 1568-0258, Vol. 11, nr 4, s. 390-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article set out to test the almost taken for granted assumption that a minimum form of cohesion amongst the members of society is needed in order for political institutions to exist over time. The problem is that it is rare to find any specifications of the content of the national cohesion to be effective. The debate goes from thin to thick forms of cohesion. We aim to test this idea by examining how two forms of collective national identity (ethnic and civic) affect individual political trust in 18 European countries. We conclude that a strong civic national identity has a positive impact on political trust whereas a strong ethnic national identity has a negative impact on political trust. Individual data comes from the European Social Survey 2004 (ESSII).

 • 214. Berg, Linda
  et al.
  Hjerm, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Who should decide?: A comparative analysis of multilevel governance in Europe2008Ingår i: Nordic Social Attitudes in a European Perspective, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham , 2008, s. 86-109Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 215.
  Berg, Sanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Mårshagen, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Har jag gjort tillräckligt?: En kvalitativ studie om socialarbetarnas upplevelser av sitt arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett kollektivt utövat våld som främst drabbar unga flickor. Fenomenet har uppmärksammats nyligen och regeringen har under tidigt 2000-tal gjort stora satsningar i hopp om att kunna förse individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med rätt hjälp. De som sedan bär det yttersta ansvaret för de våldsutsatta är socialarbetare på socialtjänsten. Socialtjänsten ansvarar för kommunens invånare och för att förse dem med rätt skydd och hjälp. Det finns många utmaningar som socialarbetarna står inför i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck då problematiken är komplex och svårfångad. Syftet med den här studien var att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten arbetar med problematiken hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på socialarbetarnas egna upplevelser i arbetsprocessen. För att samla in material till studien intervjuade vi åtta socialarbetare på socialtjänster i Västerbotten, Västernorrland och i Jämtlands län. Resultatet visade att det som var avgörande i socialarbetarens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck är utbildning och styrning, samverkan mellan olika myndigheter och aktörer samt stöd från kollegor. Utifrån de intervjuade socialarbetarnas berättelser framkom det att de kände en osäkerhet i sitt arbete med ärenden som involverade hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjupersonerna beskrev möjligheter som att arbeta förebyggande och långsiktigt med familjer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer.

 • 216.
  Bergdahl, Joakim
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Ulfsparre, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kan man tänka på ett annat sätt?: En kvalitativ studie om patienters upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har under de senaste åren fått stor genomslagskraft i Sverige och flera MBT-behandlingar har upprättats i landet. Mentalisering innebär förmågan att förstå sig själv utifrån känslor, intentioner och tankar. Behandlingen inriktar sig främst på personer med borderline personlighetsstörning eftersom de ofta har en bristande mentaliseringsförmåga. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi hos patienter som genomgått MBT-behandling. Peter Fonagy och Anthony Bateman är de som har utarbetat terapiformen och därför lades stor vikt vid deras forskning kring ämnet. Den första svenska boken om MBT är skriven av Göran Rydén och Per Wallroth, och även de hade en stor del i det material som användes för att skapa en förståelse i ämnet. Studien har en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt tolkningssätt eftersom syftet var att tolka och förstå upplevelser. De viktigaste slutsatserna som framkom var att patienterna upplevde att behandlingen hjälpt dem att mentalisera, både kring sig själv och kring andra, att deras mående blivit bättre efter avslutad behandling och att tre av fyra intervjupersoner upplevt både individual- och gruppterapin som enbart positiva.

 • 217.
  Bergdahl, Karoline
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Tornéus, Evelina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  En uppdaterad föräldraroll 3.0: En studie om föräldrarollen i ljuset av barnens IT-användning2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föräldrarollen är i omvandling och i takt med den ökade IT-användningen i samhället stöter föräldrar på nya prövningar. Syftet med denna studie var att undersöka föräldrar till barn i åldern 6-12 år och deras attityder och förhållningssätt gällande barnens internet-och medieaktiviteter. Hur föräldrarna kontrollerar, styr samt skyddar sina barn har undersökts närmare. Metoden i studien var kvalitativ och två stycken fokusgruppsintervjuer användes för att inhämta det empiriska materialet. Datan analyserades med hjälp av innehållsanalys. Teorin som användes var Baumrinds (1966) teori om föräldraskapsstilar där tre olika föräldraroller är i fokus. Resultatet visade att föräldrar saknar en kommunikation gällande barnens internet- och medieaktiviteter med personal inom skola- och barnomsorg. Föräldrar såg även prövningar i sin föräldraroll på grund av IT-samhällets omfattning och dess följder.

 • 218.
  Bergfeldt, Beatrice
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  MOBBNING. KÖN. OHÄLSA.: EN KVANTITATIV STUDIE OM SAMBANDET MELLAN MOBBNING, KÖN OCH OHÄLSA I ÅRSKURS 7-9 OCH GYMNASIET.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine if bullying affects health differently among boys and girls and if bullying has more negative effects on the health of girls than of boys. The study will examine Swedish schoolchildren in elementary school and upper secondary school who has been victims of bullying. In relation to the aim of the study, the hypothesises is that bullying has negative effects on the health of girls and boys and that bullying affects girls health more than boys. The quantitative data material and analysis is based on a survey which was created by the Swedish authority Ungdomsstyrelsen. The findings in this study shows in accordance with previous research that bullying has a negative effect on the health of young girls and boys, that there are differences between the genders when it comes to being a victim of bullying (girls tend to be more bullied than boys) and that being a victim of bullying has a negative impact on the health of an individual. This indicates that being a victim of bullying is having a harmful effect on the health of young girls and boys. The first hypothesis was that bullying has negative effects on the health of girls and boys and it seemed to be correct. The second hypothesis was that bullying affects girls health more than boys but it seemed not be correct. Bullying is a problem which harms the individual, it is relevant and important to examine since it harms the individual and its surroundings. It is also important to examine since bullying can lead to health issues or at worst, successful or unsuccessful suicide attempts.

 • 219.
  Bergfelt, Kristoffer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Silversurfare: Tillgänglighetsanpassa webbplatser eller utbilda äldre användare av Internet?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att fler och fler informationskanaler flyttas från traditionella, människa-till-människa interaktioner till digitala kanaler ändras också de erfarenheter, färdigheter, kompetenser och tekniska utrustningar som krävs för att ta del av, och deltaga i, informationsflöden. Detta skapar grupper i samhället i form av de som har dessa erfarenhter, färdigheter, kompetenser och utrustningar, och de som inte har något av dessa, detta kallas för den digitala klyftan. Som visas i den här uppsatsen kan den digitala klyftan bestå av en eller flera mindre klyftor. En av den största gruppen människor som står på fel sida av klyftorna är äldre. Det finns olika sätt, metoder och teorier som har postulerats för hur den digitala klyftan kan överbryggas, i den här uppsatsen undersöks hur två olika standarder (WCAG 2.0 och E-delegationens riktlinjer) för tillgängliga webbplatser, och en standard med kompetenser för webbanvändning (The Web Literacy Standard, från The Mozilla Foundation) förhåller sig till gruppen äldre människor. Syftet var att utvärdera hur de problem, erfarenheter och åsikter respondenterna anger förhåller sig till två tillgänglighetsstandarder och en kompetensstandard, och hur förändringar i de här förhållandena skulle kunna få positiva effekter. De självselekterade deltagarna, som rekryterades genom medlemsskap i PRO, besvarade en kortare enkät för att grovt placera dem i förhållande till åldersgruppens nationella snitt när det gäller tillgång till utrustning och användande av Internet; efter enkäten genomfördes ett fokusgruppssamtal. Enkätresultaten visar att deltagarna ligger över det nationella snittet när det gäller tillgång och användande av Internet. Resultaten från fokusgruppssamtalet visar att deltagarnas största problem är storleken på text, följt av bl.a. problem med terminologi och problem med navigation i menyer. Resultaten visar också att vissa av deltagarnas problem skulle kunna lösas med tillgänglighetsstandarder som antingen definieras striktare eller att producenter av webbplatser analyserar användarnas behov bättre; andra problem kan nog lösas med bättre informationsdesign. Deltagarna skulle också troligtvis ha nytta av fler, och ökade kompetenser, men hur detta skulle ske på ett långsiktigt hållbart sätt är något oklart. Överlag har deltagarna tagit sig över vissa delar av den digitala klyftan, men om de stöter på problem så upplever de ofta tröskeln som för hög och vänder sig då fort till någon för hjälp.

 • 220.
  Berggren, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Brännström, Karolin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Samverkan kring unga lagöverträdare: Socialsekreterare och polisers upplevelser av samverkansarbete2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att se hur polis och socialtjänst som arbetar specifikt kring unga lagöverträdare i en mellanstor kommun upplever att samverkan fungerar. De frågeställningar som skapades för att besvara syftet var; Hur samverkar polis och socialtjänst kring unga lagöverträdare? Vilka hinder upplever man kan uppstå i samverkan mellan de två myndigheterna? Vilka upplevelser och erfarenheter har intervjupersonerna om samverkan? Fem personer intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Två stycken socialsekreterare, två poliser och en person med god insikt i samverkansarbetet i den aktuella staden. Teorin som användes för att analysera resultatet var Goffmans teori om interaktion ur ett dramaturgiskt perspektiv. Det resultat som framkom av studien är att samverkan som sker i den aktuella staden upplevs fungera bra, men är känslig för yttre faktorer då samverkansarbetet är personbundet. Den främsta anledningen till att samverkan fungerar bra är den personliga relationen mellan intervjupersonerna. Det framkommer att intervjupersonerna upplever att det kan uppstå problem då samverkan sker i större gruppkonstellationer eller då samverkan ska ske med personer som inte är vana vid detta.

 • 221.
  Berggren, Magdalena
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Hallner, Josefine
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Mjuka kvinnor och hårda män: Socialsekreterares konstruerande av kön2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av ett ökat medvetande och ett större fokus på jämställdhetsfrågor i Piteå kommun de senaste åren, syftar denna kandidatuppsats till att se huruvida socialsekreterare som arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd konstruerar och formulerar könsstereotypa och könsnormativa förställningar om, och framställningar av, klienter. Undersökningen genomförs genom att, med utgångspunkt i socialkonstruktivismen, studera heltidsanställda socialsekreterares avslutade klientjournaler. Journalerna analyseras med hjälp av kvalitativ textanalys, med inslag av textanalys med fokus på kön och kvantitativ textanalys. Genom riktade frågor samt ett öppet studerande av datamaterialet framkommer att det råder vissa skillnader mellan manliga och kvinnliga klienters journaler. Det skrivs totalt sett mer i kvinnliga klienters journaler, särskilt kring områdena Familj/Boende och Hälsa, medan det skrivs något mer kring Arbete/Sysselsättning och Ekonomi i de manliga klienternas journaler. Fler uttryck för känslor, beskrivande och värdeladdade ord återfinns dessutom i kvinnornas journaler. Att språket på detta sätt är mer utbroderande i kvinnornas journaler kan ses som ett förmjukande av kvinnor, vilket per automatik också innebär ett förhårdande av män. Detta kan i sin tur förstås som ett konstruerande av kön.

 • 222.
  Bergh, Joy
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. 198307060429.
  Matilda, Svedberg
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Socionomers syn på yrkesprofessionen: En kvalitativ studie om socionomers resonemang kring validering gällande yrkesprofessionen.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är inte en självklarhet att samhällets och allmänhetens uppfattning om vad validering innebär stämmer överens med verkligheten. I denna uppsats går vi djupare in på ämnet och undersöker socionomers resonemang kring validering gällande yrkesprofessionen, samt vad validering kan ge för konsekvenser gällande kompetens och kvalitet på socialt arbete. Med hjälp av en enkätundersökning bland personer med socionom som yrkesprofession undersöks erfarenheter och resonemang kring områden som, yrkesprofession, legitimation, utbildning, kompetens, kvalité på arbetet, vilket är områden som berörs vid granskning av ämnet validering. Det här är en kvantitativ enkätundersökning med en kvalitativ ansats då det getts utrymme för att utveckla sina svar i enkätformuläret. I studien framställs bland annat respondenternas resonemang kring möjligheten för andra yrkesprofessioner att validera sin yrkeskompetens till yrkestiteln socionom samt vad det kan ge för påverkan på socialt arbete.

 • 223.
  Berglund, Amanda
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Windt, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  FÖRÄNDRING MOT ENHETLIGHET.: En kvalitativ studie om en stab i förändring.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationsförändring är ett väl beforskat ämne och det är en komplex process att genomföra förändring. I detta fall har vi undersökt förändringar inom en stabsfunktion,bestående av experter inom olika områden vilket kan vara en komplicerande faktor. Denna studie syftar till att undersöka en förändringsprocess på Organisation X som har sin grund i ett uttryckt behov av ökat samarbete med ambitionen att resultera i en mer enhetlig stab.Förändringen har delvis genomförts i och med sammanslagningen av två avdelningar,Planering och Ekonomi. Genom intervjuer har vi undersökt vilka risker och möjligheter som chefer och medarbetare ser med sammanslagningen. Vi har även studerat chefer och medarbetares inställning till att få staben att arbeta mer enhetligt. Både medarbetare och chefer anser sammanslagningen som positiv då den förväntas leda till ökat informationsflöde och samarbete. Det finns en oro för ökad arbetsbelastning och hur framställningen av ett misslyckat förändringsarbete mottas av resten av organisationen. En ökad enhetlighet är önskvärd från cheferna medan medarbetarna motsätter sig en sådan förändring. Utifrån tidigare forskning och de ståndpunkter som finns inom organisationsforskning bekräftas delvis vårt resultat men att förändringsprocesser kan vara än mer komplexa än vad som ofta framställs i litteraturen. Avslutningsvis diskuterar vi hur denna studie kan utvecklas med vidare forskning.

 • 224.
  Berglund, Annie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Löfstedt, Martina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Strategisk planering eller brandkårsutryckningar?: En studie om strategisk samverkan mellan förvaltningar i en offentlig organisation.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under början av 2000-talet uppdagades att den offentliga sektorn hade stora förändringar att vänta i framtiden. Sveriges alltmer åldrande befolkning samt stora pensionsavgångar skvallrade om utmaningar. Dessa utmaningar ställde nya krav på hur den offentliga sektorn skulle organisera sin verksamhet för att öka både effektivitet och produktivitet i verksamheten. Sveriges ekonomiska kris har idag stabiliserats men utmaningarna för offentlig sektor kvarstår. Offentliga verksamheter arbetar idag etablerat med strategiarbete, visioner och mål. Trots detta vet forskare fortfarande lite om hur interaktionen mellan olika förvaltningar inom offentliga organisationer samverkar och interagerar på det strategiska planet. Denna studie genomfördes på uppdrag av Lycksele kommun. Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur ledande tjänstemän inom en kommunal organisation arbetar med strategisk samverkan över förvaltningsgränserna för att bidra till kommunens måluppfyllelse och effektivitet. För att besvara studiens syfte har tre frågeställningar ställs. Hur är strategiska arbetsuppgifter prioriterade i kommunen? Vilka förutsättningar finns idag för att kommunen skall kunna bedriva samverkan med strategiskt arbete? Vilket värde anses ett övergripande strategiskt arbete bidra med till kommunen? Studien har ett kvalitativt angreppsätt där åtta informanter intervjuades i en semistrukturerad intervjuform. Studiens empiriska material visar på att strategisk samverkan bedrivs i mindre eller ingen utsträckning. De ledande strategiska aktörerna får prioritera att släcka bränder framför att tänka långsiktigt. Vidare kan konstateras att kommunikationen mellan de olika förvaltningarna är svag och detta påverkar hur förvaltningarna arbetar tillsammans med övergripande strategiska frågor.

 • 225.
  Berglund, Annika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  GDPR – HUR STORT KAN DET VARA?: En studie om hur HR-medarbetare upplever att de påverkas av och förbereder sig inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tjugofemte maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft vars syfte är att stärka individers skydd av personuppgifter, vilket kan innebära förändringar för hur organisationer hanterar personuppgifter. I Sverige ersätter GDPR den nu gällande Personuppgiftslagen, PuL, och innebär skärpta krav exempelvis genom att personuppgifter som samlas in, sparas och behandlas ska med ett tydligt syfte ha förankring i en av de sex rättsliga grunderna för att vara lagliga att behandla. Inom HR-funktioner behandlas personuppgifter i hög grad och studien syftar därför till att undersöka hur HR-medarbetare upplever att deras arbete kommer påverkas och hur de förbereder sig. Resultaten har studerats i förhållande till Kotters (1998) åttastegsprocess för att genomföra en större förändring, Löfgrens (2012) tankar om implementering av EU-lagar samt implementeringens faser beskrivna av Bertram, Blase och Fixsen (2015). Studien bygger på sex intervjuer med individer som aktivt arbetar med HR inom respektive organisation. Studien visar att HR-medarbetarna i studien upplever att de kommer påverkas i hög grad av GDPR, men att de nått olika långt i förberedelsearbetet på grund av skillnader i organisationerna och bristande information från officiellt håll. Deltagarna i studien är alla överens om att GDPR påverkar HR i allra högsta grad och att den stora skillnaden mot andra införda lagar är att GDPR går in i alla HR-processer. Då studien fokuserat på hur HR-medarbetares upplevelser inför GDPR föreslås en framtida studie om GDPR:s faktiska påverkan när den trätt ikraft.

 • 226.
  Berglund, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Jonsson, Sandra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Öhlund, Jennie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Synen på BBIC: Socialsekreterares syn på utredningsmetoden BBIC - Barns behov i centrum2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar börjar se barnen alltmer som egna individer och tar del av barnens berättelser och åsikter. Socialstyrelsen har utarbetat modellen BBIC som står för “Barns behov i Centrum”. Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS). Vår kandidatuppsats handlar om att undersöka socialsekreterarens uppfattningar och syn på BBIC under utredning av barn inom individ- och familjeomsorgen. Även hur socialsekretare beskriver hur det är att arbeta med BBIC som dokumentationssystem för att lyfta fram barnets röst och göra barn delaktiga i barnavårdsutredningar. Vår uppsats gjordes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre socialsekreterare som hade erfarenhet att handlägga utredningar som rör barn.

  Urvalsmetoden som använts är bekvämlighetsurval. Större delen av de resultat som framkommit i denna undersökning har bekräftats av tidigare forskning. Undersökningen visade att socialsekreterarna överlag anser att BBIC lyfter fram ett tydligare barnperspektiv. Däremot visar det även att det förekommer en del nackdelar och svårigheter med systemet, bland annat ansågs datasystemet otympligt samt dokumentationssystemet alltför omfattande.

 • 227.
  Berglund, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Jonsson, Evelina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Arbetet som inte syns: En kvalitativ studie om psykosocial arbetsmiljö på HVBhem för ensamkommande flyktingbarn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för arbetsmiljön på två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i en mindre kommun i norra Sverige och vilka faktorer som präglar den psykosociala arbetsmiljön. Syftet är även att lyfta det viktiga arbete personal och enhetschefer utför gentemot de ensamkommande flyktingbarnen, och det känslomässiga engagemang som uppstår på arbetsplatsen. Studiens resultat baseras på tre semistrukturerande intervjutillfällen, två gruppintervjuer med personal och en parintervju med enhetschefer. Resultatet analyserades utifrån arbetets betydelse, psykosocial arbetsmiljö, krav-kontroll-stöd modellen, gräsrotsbyråkrati och osynligt arbete. I resultatet framkommer det att den psykosociala arbetsmiljön präglas av olika faktorer, som identifieras som dilemman respondenterna måste förhålla sig till; diffusa regelverk, att vara känslomänniska på arbetsplatsen och vad som är den enskilda individens faktiska behov. Dessa dilemman analyseras i relation till krav-kontroll-stöd modellen och osynligt arbete. Slutsatsen visar att genom att uppmärksamma det osynliga arbete som respondenterna utför genereras en större förståelse av vad som utgör en god psykosocial arbetsmiljö

 • 228.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sjögren, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En delad ledningsstruktur.: Utvärdering av en ledningsstruktur på Umeå kommun och enhetschefers uppfattningar om den psykosoicala arbetsmiljön.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen bygger på ett uppdrag från Umeå kommun och utvärderar verksamhetsområdet Intellektuell funktionsnedsättning utifrån två kriterier. Första kriteriet behandlar den aktuella ledningsstrukturen och andra kriteriet berör den psykosociala arbetsmiljön bland enhetscheferna. Metoden som använts är kvantitativ. Med utgångspunkt i Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell och forskning kring delat ledarskap har enkät använts för att samla in enhetschefernas uppfattningar. Vissa likheter mellan Intellektuell funktionsnedsättnings ledningsstruktur och en variant av delat ledarskap har påträffats. Resultaten visar att det finns många delar i den aktuella ledningsstrukturen som fungerar mindre bra med utgångspunkt i det delade ledarskapet har vi kommit fram till betydelsen av tydlighet, förtroende och förutsättningar. Dessa beståndsdelar kan både hindra och främja en god psykosocial arbetsmiljö och förlängningen hälsan. Den psykosociala arbetsmiljön på Intellektuell funktionsnedsättning ser i dagsläget relativt bra ut, det vill säga många enhetschefer tycks uppleva en god hälsa. Dock finns det en betydande andel som ligger i riskzonen för att utveckla stressrelaterad ohälsa. Här visar resultaten att stöd har betydelse men att dimensionerna krav och kontroll är ännu viktigare för att dessa enhetschefer ska uppleva en god hälsa

 • 229.
  Berglund, Jonny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Stenmark, Daniel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Man måste alltid vara steget före: En systemteoretisk analys av tre mödrars upplevelse av deras funktion som mamma till ett vuxet barn med högfungerande autism2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är genomförd i samarbete med en stödverksamhet som erbjuder insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) med syfte att beskriva mödrars upplevelse av deras egen funktion som mamma till ett barn med högfungerade autism. Datainsamlingen har skett med tre stycken mödrar genom kvalitativa djupintervjuer med narrativa inslag. Vi har utgått från ett systemteoretiskt perspektiv med inslag av Grounded theory som analysmetod för att undersöka systemiska samband. Resultatet visar att mödrarna tar ett stort ansvar i att hjälpa sitt barn att hantera sin vardag. Deras situation medför stora påfrestningar på mödrarnas hälsa där de tvingas offra sina karriärer, sitt sociala umgänge och sjukskriver sig på grund av den stressfyllda situationen. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan hon ses som en kontroll och vårdkatalysator i hennes strävan efter ett gott liv för sitt barn där hon reglerar in och utflödet av nödvändig information och interaktion mellan det informella och professionella stödsystemen samt familjesystemet. Slutsatsen är att mödrarna behöver en tydlig och förtroendeingivande aktör att lämna över rollen som kontrollerande katalysator till för att minska hennes sammanlagda påfrestningar. De professionella måste jobba holistiskt samt så bör det informella stödsystemet av det professionella stödsystemet stärkas genom information, coachning och utbildning.

 • 230.
  Berglund, Mats
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier. Stockholms universitet.
  Food riots in nineteenth-century Sweden2014Ingår i: Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900 / [ed] Krista Cowman, Nina Javette Koefoed, Åsa Karlsson Sjögren, Routledge, 2014, Vol. 19, s. 93-107Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 231.
  Berglund, Sanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Rönnbäck, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Fallstudie om förändring till heltider inom äldreomsorgen i Norrköpings Kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mellan 2002 och 2003 efter ett politiskt beslut genomför Norrköpings kommun önskad sysselsättningsgrad till sina medarbetare inom kommunens vårdenheter. I den här studien beskrivs och analyseras strukturförändringen och dess konsekvenser samt ifall hypotesen om komplexiteten kring att genomföra organisationsförändringar är sann. Vid genomförandet ställde kommunen kravet att förändringen till önskad sysselsättningsgrad inte fick kosta något utöver enheternas ordinarie budget. För att få en förståelse av strategin och förändringen samt hur det påverkar medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö genomfördes en fallstudie. Sammanlagt genomfördes 5 intervjuer med både personalansvarig, enhetschefer och medarbetare för att få perspektiv från olika delar av organisationen. Följande frågor studerades: Vilken eller vilka strategier har kommunen använt sig av i förändringsarbetet och varför? Hur såg arbetsprocessen ut under förändringen och hur har det påverkat medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö? Hur har resultatet av förändringen påverkat medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Det framkom att Norrköping skapat ett poolsystem där den extratid som skapats när medarbetare väljer att gå upp i arbetstid kunde fördelas ut på flera enheter. Den lösningen uppfyllde organisationens krav på ekonomi och flexibilitet men var inte populär bland personalen. Resultatet visade att den strategiska lösningen till önskad sysselsättningsgrad påverkade hur villig personalen var att öka sin arbetstid.

 • 232.
  Berglund, Sofia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Lindblad, Joanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kvinnors utsatthet i beroendeproblematik: En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning gällande behovet av könsspecifik behandling2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie baserad på intervjuer som riktade sig mot socialsekreterare i en medelstor kommun. Syftet var att fånga deras upplevelse av kvinnor i missbruksproblematik. Genom fem intervjuer ämnade studien att undersöka socialsekreterarnas upplevelse av kvinnor i missbruks utsatthet, behov och vilka insatser som finns att erbjuda kvinnor i missbruk. Ytterligare syfte med studien var att urskilja skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet i missbruksproblematik. Respondenterna upplever att kvinnor och mäns utsatthet uttrycker sig på olika vis. I intervjuerna framkom även att kvinnor i missbruk ofta har en multiproblematik Vidare menade respondenterna att mäns utsatthet är kopplad till kriminalitet och drogskulder medan kvinnors utsatthet består av olika former av våld. Fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Våld som män i kvinnans närhet utsätter henne för. Resultat från studien visar att kvinnor är längre gångna i sitt missbruk när de får kontakt med socialtjänsten än vad män är. Detta upplevs kunna vara kopplat till mer skuld och skam hos kvinnor med beroendeproblematik än hos män. Denna skam upplevs av intervjupersonerna vara i särskilt stor utsträckning hos missbrukande kvinnor med barn. Slutsatser författarna kunnat dra genom studien är att missbrukande kvinnors problematik skiljer sig från männens problematik och kan därför antas behöva en behandling utformad efter deras behov. Vidare slutsats är att missbrukande kvinnor är dubbelt utsatta, både på grund av att de är kvinna i dagens samhälle, med rådande maktstruktur. De är även i numerärt underläge under missbruksbehandling som dessutom oftast utformas efter män.

 • 233.
  Berglund, Staffan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Resisting poverty: perspectives on participation and social development. The case of CRIC and the eastern rural region of Cauca in Colombia1982Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  With the reproduction of severe deprivation among the campesinado in Latin America as a starting-point,the report explores the mechanisms of impoverishment in the eastern rural region of the department of Cauca in Colombia and the forms of resistance initiated by the Regional Indigenous Council of Cauca (CRIC). It is postulated that the continued existence of poverty derives its root-causes not from lacking integration of the traditional sector of the national economy into the modern sector, but from the processes through which the poor indigenous staple-food producer and agricultural worker by way of his actual participation within the capitalistic system is continously deprived of his energy and capacity by the power elite as he himself lacks the means to realize his own developmental power* Sham-participation, refering to the dysfunctionality of systemic participation performed by the poor who lack access to the bases for accumulating social power, is a concept applied to understand these mechanisms. Participation per se does not necessarily correspond to influence and power. Rather, systemic political participation can give legitimacy to the very system and to those structural conditions oppressing the indigenous small-holders and workers and consequently contributes to the consolidation of the transfer-process of power and thereby the reproduction of deprivation. Thus the poor indigenous population in Cauca cannot expect to be given access to the fundaments of social power. Thus the elements of real participation and the conditions for resisting deprivation are less likely to be obtained only through the creation of new institutions and channels for popular participation# In the case of the indigenous movement in Colombia, the problem is rather to revoke the repression of the indigenous organizations which have emerged from below and instead promote their spontaneous mobilization.

 • 234.
  Berglund, Stig-Arne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Det välgörande med att uttrycka sig: social pedagogik och narrativ metod i det moderna2004Ingår i: Socialpedagogik och samhällsförståelse: Teori och praktik i socialpedagogisk forskning / [ed] Lisbeth Eriksson, Hans-Erik Hermansson, Ann-Charlotte Münger, Eslöv: Brutus Östlings Bokföralg Symposion , 2004, s. 135-172Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 235.
  Berglund, Stig-Arne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Val av livsstil: problemungdomars sätt att hantera verklighet och konstruera identitet1998Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main aim of my dissertation is to understand the different ways problem youngsters cope with reality, construct identity and make choices of lifestyles. From a common starting point, the assessment home, I have by means of continual interviews followed fourteen youngsters, six girls and eight boys, for almost three years in the boundary zone between "the normal life" and "the deviating behaviour". In the assessment home they where defined as socially vulnerable and problematical. I was able to establish co-operation, got close and through narratives, gain insight into the "order" they gave themselves for experiences, thoughts and identity in choices of lifestyles. My interest was focused on life historical narratives and their own version of events. Even if different choices and lifestyles are experienced as individual they are not only a personal construction. Choosing is also the obvious way of doing gender, making a place for one's own thread, weaving it into the collective warp. Gender and reality differences leads to gender specific choices. Females gave priority to Intimacy before Identity and the males gave priority to Identity before Intimacy. I also found two types of social inheritance and life history scenarios that gave structure to choices and orientations. Choices of lifestyles were related to social action, ways of doing gender, dealing with social inheritance in situational ways. In an individual way actions had much to do with "a play around self-esteem" in which habits and routinized practice provided security and self-confidence. The power of habit gave security to create and recreate known figures even if the figures generated fear and respect in others' eyes. Social choices are decisions not only about how to act but who to be and the main theme for all the youngsters was to be somebody and to fit in somewhere.

 • 236.
  Berglund, Victor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Entrepreneurs subjective well-being and job satisfaction: does personality matter?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Previous research has suggested that there is a strong and positive relationship between being an entrepreneur and possessing a high degree of subjective well-being as well as job satisfaction. The big five personality traits have also been argued to be significantly related to both subjective well-being and job satisfaction. Little is however known if personality affects entrepreneurs and regular employees differently. In this paper the impact of personality traits on the cognitive part of subjective well-being as well as job satisfaction are investigated separately among entrepreneurs and regular employees. This is done through OLS-regressions using a Swedish nationally representative survey Employment, Material Resources, and Political Preferences (EMRAPP), where entrepreneurs were oversampled in order to be able to compare entrepreneurs (N = 2483) and regular employees (N = 2642). The findings suggest that there is no substantial difference between entrepreneurs and regular employees when looking at the relationship between personality traits and subjective well-being. Findings on job satisfaction on the other hand showed that the personality trait openness to experience had no impact on job satisfaction, and that the personality trait emotional stability (neuroticism reversed) was equally beneficial for both entrepreneurs and regular employees. Extraversion had a positive relationship with job satisfaction among both entrepreneurs and regular employees, although the relationship was twice as strong among entrepreneurs. The personality traits agreeableness and conscientiousness on the other hand were only related to job satisfaction among entrepreneurs. Personality traits are thus much more important for job satisfaction among entrepreneurs.

 • 237.
  Berglund, Victor
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Johansson Sevä, Ingemar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Strandh, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Centre for Research on Child and Adolescent Mental Health, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Subjective well-being and job satisfaction among self-employed and regular employees: does personality matter differently?2016Ingår i: Journal of Small Business and Entrepreneurship, ISSN 0827-6331, E-ISSN 2169-2610, Vol. 28, nr 1, s. 55-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Little is known about the importance of personality traits for subjective well-being (SWB) and job satisfaction among self-employed. The aim of this article is to investigate if the Big-Five personality traits (extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and openness to experience) have different relationships with SWB and job satisfaction among self-employed compared with regular employees. Data come from a Swedish survey comprising representative samples of self-employed (n = 2483) and regular employees (n = 2642). Personality traits are measured using a 10-item personality measure. Our findings show that there are only small differences, between self-employed and regular employees, in the associations between personality traits and SWB. For job satisfaction, on the other hand, we find much stronger relationships for self-employed than the regularly employed. For self-employed, every personality trait except ‘openness to experience’ have a significant positive relationship with job satisfaction. In comparison, only ‘extraversion’ and ‘emotional stability’ are significantly correlated to job satisfaction among regular employees. The relationship between ‘extraversion’ and job satisfaction was furthermore substantially weaker among regular employees. Therefore, being self-employed seems to be particularly beneficial for individuals scoring high on ‘extraversion,’ ‘agreeableness,’ and ‘conscientiousness.’

 • 238.
  Bergman, Jonny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Seeking empowerment: asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to the understanding of how asylum-seeking refugees manage their lives in the situation they are in, a situation in which they are dependent and have to wait for decisions on whether or not they will get to stay in the country in which they have made their application for asylum. 

  The elaboration upon these questions and the purpose of the study is approached through a field study of asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden. The thesis presents a background of international migration, refugee migration, refugee migration from Afghanistan and the reception of asylum seekers and refugees in the EU and Sweden, which tells us both that asylum seekers and refugees are not welcome in the countries of the ‘North’, where policies of containment and repatriation are the most common features of treating the refugee ‘problem’ and that the long period of waiting and uncertainty creates a situation of passivity and ill-health among the asylum seekers.

  Employing grounded theory methodology in different forms based in data from fieldwork, including participant observations and informal conversations, the study applies a constructionist grounded theory approach in the analyses of the situation and the management thereof.

  Steered by this constructionist grounded theory approach, strengthened by a situational analysis, the thesis presents a situational frame pointing to the situation for the asylum-seeking refugees as temporal and dependent on Swedish national discourse, racism and paternalism.

  With this background and frame and generated by data from the field study, the thesis goes on to present the situation as disempowering. The disempowering processes are illustrated through looking at dependence and inhospitality, and are characterised by the asylum-seeking refugees’ oscillation between feelings of hope and despair.

  It becomes, however, also evident that the asylum-seeking refugees take action and that they are supported by latent empowering processes. The actions taken are categorised as actions of empowering in opposition to the processes presented as disempowering. The actions of empowering are connected to keeping oneself occupied, searching for and maintaining social contacts and in the asylum-seeking refugees’ representations of themselves.

  From the presentation of the situation as disempowering and the actions taken by the asylum-seeking refugees in response to this situation as actions of empowering, a process characterised as seeking empowerment is presented. In this process empowerment is discussed as the establishment of power to resist. During the discussion of the concept of seeking empowerment it is shown how the asylum-seeking refugees in this study, through their actions of empowering, try to resist the disempowering situation. By seeking to establish power to resist, they are seeking empowerment.

 • 239.
  Bergman, Mats
  et al.
  ECON, Centre for Economic Analysis, Stockholm.
  Lundberg, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.
  Auctioned and re-auctioned children in 19th century Sweden2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  During the 19th century, poor and orphan Swedish children were boarded out. The foster-parents, compensation was determined in English auctions. Some children were re-auctioned. We use historical data from such auctions to study whether informational asymmetry and possibly adverse selection affected the outcome in the market for re-auctioned children. The empirical findings are consistent with some informational asymmetry.

 • 240.
  Bergman, Torbjörn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red): Det norske paradoks. Om Norges forhold til Den europeiske uninon.: Anmeldt av Torbjörn Bergman2014Ingår i: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 44, nr 2, s. 86-90Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 241.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Integrerade psykosociala insatser: Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Alltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. Vidare förutsätts insatserna baseras på kunskap och evidens, samt bygga på brukarens delaktighet och stödja dennes återhämtning. En annan målsättning är att vissa insatser ges i form av integrerade modeller, så att personer ur målgruppen får tillgång till sammanhållet stöd från inblandade myndigheter. Även om Sverige räknas som ett resursstarkt land som har kommit långt på området, så förekommer kritik mot utvecklingen. Kritiken har berört både planering och styrning på politisk nivå, men även utförandet av de insatser som erbjuds till brukarna. Kritiken har bland annat handlat om bristande samverkan mellan landsting och kommuner, och om stora lokala variationer i den erbjudna servicens kvalitet. I den här avhandlingen studeras dels utformningen av policy på området, dels implementering av specifika insatser. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur svenska policymakare på nationell nivå har hanterat utvecklingen av psykosociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt att analysera möjligheter och svårigheter för organisationer och personal när det gäller att implementera de insatser som förespråkas av beslutsfattare. De frågeställningar som avhandlingen söker besvara är följande:

  • Hur formuleras policy som syftar till att införa samhällsbaserade psykosociala insatser, och vad kan policyns egenskaper innebära för genomförandet av den?
  • Vilka styrstrategier uttrycks i statliga policydokument?
  • Vad hämmar respektive underlättar implementeringen av föreslagna integrerade psykosociala insatser?
  • Hur kan vi förstå vad som påverkar möjligheten att erbjuda integrerade psykosociala insatser, i termer av lokala förutsättningar och strategier för implementering?

  Metod

  Policy på området studerades genom en studie av tre av de övergripande dokument som beslutats på regeringsnivå de senaste 20 åren. Riktade kvalitativa innehållsanalyser baserade på relevant litteratur genomfördes. Implementering av insatser studerades genom att 15 program följdes under 3 års tid. 14 av dessa arbetade med att implementera arbetsrehabiliteringsprogram utifrån modellen Individual Placement and Support (IPS). Under samma tidsperiod följdes ett team som implementerade den intensiva samordnings-, vård- och stödmodellen Assertive Community Treatment (ACT). För att bedöma verksamheternas följsamhet till modellerna genomfördes programtrohetsskattningar av samtliga program. Data avseende programmens målgrupp samlades också in. Tre IPS-program deltog i en fördjupningsstudie där kvalitativa intervjuer genomfördes med ledare, personal och samverkanspartners. Implementeringen av dessa program analyserades utifrån implementeringsramverket the Consolidated Framework for Implementation Research. Implementeringen av samtliga 14 IPS-program studerades med hjälp av skattningsskalan the Sustainable Implementation Scale (SIS). När det gäller ACT-teamet genomfördes dels kvalitativa innehållsanalyser av djupintervjuer, och dels skattningar av implementeringskomponenter med hjälp av SIS.

  Resultat

  Policy på området har innehållit stora mått av otydlighet och konflikt, både gällande de mål och medel som har formulerats. Regeringen har främst förespråkat så kallade mjuka styrstrategier, vanligen i form av statliga stimulansbidrag. Vissa förtydliganden och konkretioner har skett under tid, vilka ibland går i linje med de internationella rörelserna New Public Management och evidensbaserad praktik. Exempel på försök att strama upp styrningen är målformuleringar som förespråkar riktade och prestationsbaserade stimulansbidrag, samt nationella riktlinjer för att styra utvecklingen mot utvalda specificerade insatser. Trots detta är det fortfarande de berörda myndigheterna som är ansvariga för att välja ut, utforma och implementera psykosociala insatser. På verksamhetsnivå leder detta till att många otydligheter består, vilka ibland är relaterade till svårigheter att avgränsa ansvarsområden och att förändra hindrande regelverk och traditioner. Dessutom förekommer konflikter, exempelvis i form av konkurrerande målsättningar och ojämn resurstilldelning.

  Studierna av de integrerade modellerna IPS och ACT visar att implementering av dessa är möjlig, även i en sektoriserad välfärdskontext som den svenska. Det finns dock en rad faktorer på såväl organisationsnivå som teamnivå, som försvårar implementeringen. Exempel på dessa är de involverade organisationernas varierande målsättningar och traditioner, regelverkens utformning, samt svårigheter att erhålla långsiktig finansiering. I en del fall beskrivs de arbetssätt som modellerna förespråkar som försvårande, då de upplevs som annorlunda och utmanande för existerande rutiner och uppfattningar om stöd till målgruppen. Ett stort hinder för effektiv implementering är svårigheter att samverka, främst mellan, men även inom inblandade organisationer. De flesta program som lyckades genomföra en hållbar implementering hade personal som var duktiga på att navigera förbi de hinder som orsakades av ogynnsamma regler, och de lyckades även hitta vägar för att etablera samverkan, både horisontellt (med samarbetspartners på samma hierarkiska nivå) och vertikalt (mellan ledning och personal). En verksamhetsledare som har möjlighet att påverka samverkansrelationer i både horisontell och vertikal riktning är gynnande för implementeringen. Andra betydelsefulla komponenter som underlättar implementering är en noggrann planering innan ett program startas, medveten rekrytering av personal, formering av ändamålsenliga styrgrupper, samt att tidigt i processen arbeta strategiskt för att lösa finansieringsfrågan. Även programtrohetsskattningar var betydelsefulla, då de både fungerade som instrument för att identifiera förbättringsområden för programmen, men också hade en legitimerande funktion vid återkoppling till ledningen.

  Slutsatser

  Det råder en samstämmighet i övergripande målsättningar som syftar till att utveckla området integrerade psykosociala insatser. På en mer konkret nivå är läget betydligt oklarare, både gällande målsättningar i policy och av vem och hur insatserna ska implementeras. Även om vissa förändringar skett, står regeringen fortsatt för en mjuk styrning vilken lämnar ett stort ansvar till de myndigheter som ska implementera valda insatser. Detta innebär en rad svårigheter för frontlinjepersonalen, vilket leder till att de ofta behöver lägga mycket tid och energi på att hitta vägar för att överkomma dessa svårigheter.

  I många fall har ledare och personal goda möjligheter att uppnå en hög programtrohet på teamnivå, men för en hållbar implementering krävs det att ett program är väl förankrat både vertikalt och horisontellt. Därför finns ett behov av att forskare och beslutsfattare tar ett tydligare helhetsgrepp, både på området policy och implementering av specifika insatser. Skattningar av programtrohet och implementering kan vara ett stöd i att identifiera vad som fungerar samt vad som behöver förändras i och mellan organisationer. Men för att programmen ska lyckas med en effektiv implementering på organisationsnivå behöver deras legitimitet stärkas vertikalt, och planering för långsiktig lokal finansiering behöver göras i ett tidigt skede.

 • 242.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Critical Components in Implementing Evidence-based Practice: A Multiple Case Study of Individual Placement and Support for People with Psychiatric Disabilities2018Ingår i: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 52, nr 3, s. 790-808Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When developing Community Mental Health Services to support people with psychiatric disabilities, European countries are advocating evidence-based practice (EBP). Individual Placement and Support (IPS) is an evidence-based model designed to support people in acquiring and maintaining competitive employment. Implementation science is a growing research field, with a focus on components that impact the process of implementing EBP programmes. In this multiple case study, we have followed three IPS demonstration sites for two years, in order to describe and analyze barriers and facilitators for implementation, according to constructs described in the Consolidated Framework for Implementation Research (Damschroder et al. 2009). The results highlight the importance of strategic networking, as well as the need for planning and preparations carried out before the start of an EBP programme, since deficiencies related to these constructs are difficult to compensate for.

 • 243.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Implementation of evidence-based interventions: analyzing critical components for sustainability in community mental health services2019Ingår i: Social Work in Mental Health, ISSN 1533-2985, E-ISSN 1533-2993, Vol. 17, nr 2, s. 129-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study analyses the implementation and sustainability of evidence-based community mental health services in the form of publicly financed Individual Placement and Support programs. Critical implementation components and program fidelity were assessed after one year. After two years, program fidelity was assessed once again. After three years, the programs’ sustainability was assessed and semi-structured interviews performed, in order to deepen the understanding of implementation. Interviews and documents provided the quantitative and qualitative data, which were analyzed by the use of the Supported Employment Fidelity Scale, the Sustainable Implementation Scale (which was developed in a connecting study), and qualitative content analysis. Despite promising fidelity results after one year, eight out of 14 programs were terminated within three years. Implementation of integrated evidence-based programs in community-based settings is a delicate undertaking. Implementing agencies can benefit from rigorous preparation before program start, especially concerning the circumstances at the organizational level, such as making plans for collaboration, financing and assessments of program fidelity.

 • 244.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svensson, Bengt
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Incorporation of evidence-based programs in local contexts: Components of importance for implementation, fidelity and sustainability.2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The trend toward evidence-based practice has lead to an increased use of internationally tested programs. This development has been questioned because of translation problems, including the lack of fit with national welfare systems and local organizations. This study has followed the implementation process of 14 Individual Placement and Support (IPS) programs that have received national stimulus startup grants.

   

  The overarching aim was to explore whether a high fidelity implementation of IPS in a real life Swedish context is possible. The study’s focus was directed towards implementation components at different organizational levels, program fidelity, and the sustainability of the initiatives.

   

  Fourteen IPS programs that started during 2012 were selected. Based on research findings that described essential implementation components, an interview protocol and an analysis scale were developed and used. The Sustainable Implementation Scale (SIS) includes components at organizational level, team level, and continuous support. Representatives from the IPS programs were interviewed at baseline, after 12 and 24 months. The 24-month follow-up was conducted 6 months after the disbursement of stimulus grants had ended; therefore questions about the programs sustainability were included. The Supported Employment Fidelity Scale (SEFS) was used to monitor program fidelity after 12 and 24 months.

   

  Five of the municipalities with IPS programs had shut them down, while 3 municipalities had partly integrated IPS in regular programs.

  Six of the programs were fully integrated in the organizations’ regular activities. These 6 programs were characterized by high scores in SIS, primarily on the components concerning recruitment of staff, management, education and access to support structures. There was a significant correlation between the scores on SEFS, SIS, and the sustainability of the program. Collaboration between authorities was a challenge for the programs. An engaged, joint steering group and strategies for local financing were important for the survival of the initiatives.

   

  A high fidelity, real-life implementation of IPS in Sweden is possible, but requires a strong focus on essential implementation components and strategies that address contextual barriers. The SIS is a promising tool for monitoring implementation.

 • 245.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Svensson, Bengt
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Complex Interventions and Interorganisational Relationships: Examining Core Implementation Components of Assertive Community Treatment2018Ingår i: International Journal of Integrated Care, ISSN 1568-4156, E-ISSN 1568-4156, Vol. 18, nr 4, s. 1-11Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: There is increasing interest in implementing evidence-based integrated models of care in community-based mental health service systems. Assertive Community Treatment (ACT) is seen as an attractive, and at the same time challenging, model to implement in sectored service settings. This study investigates the implementation process of such an initiative.

  Methods: Interviews were conducted with ACT team members, the process leader, steering group members, and collaboration partners. The “Sustainable Implementation Scale” helped to identify critical implementation components, and these were further explored using the qualitative interview data. The “Tool for Measuring Assertive Community Treatment” addressed programme fidelity, and the initiative’s sustainability was assessed.

  Results: High-fidelity implementation of ACT in a sectored service setting is possible. Prominent components that facilitated implementation were careful preparations, team members’ characteristics, and efforts by the process leader and the steering group to improve networking. Implementation was hampered by conflicting goals among the involved authorities and a mismatch between the ACT model’s characteristics and existing organisational traditions and regulations.

  Discussion and Conclusions: Reducing the uncertainty caused by conflicting goals is an important step in improving the implementation of ACT. In order to facilitate implementation, the goals, regulations, and availability of resources should be aligned horizontally and vertically through the involved organisations.

 • 246.
  Bergqvist, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Tillman Karlsson, Fanny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Att placera barn inom nätverket - möjligheter, svårigheter och skillnader: En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter kring nätverksplaceringar i jämförelse med ”främmande” familjehem.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 247.
  Bergstedt Lindgren, Alida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Medias skildring av socialtjänsten: En studie kring dagstidningars framställning av socialtjänsten i Sverige2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur dagspressen framställer socialtjänsten och analysera hur denna bild kan förstås i relation till grundförutsättningarna för det sociala arbetet i Sverige. För att besvara detta syfte har jag undersökt hur socialtjänsten beskrevs, i vilket sammanhang det beskrevs samt vilka aktörer det var som beskrev myndigheten i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan åren 2006-2016. Material för uppsatsens bakgrund och tidigare forskning utgjordes av böcker, rapporter och artiklar. Resultatet av uppsatsen utgjordes av 87 tidningsartiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Materialet från tidningarna analyserades utifrån en summerande och konventionell innehållsanalys, med inspiration från diskursanalys. De huvudresultat som jag kom fram till var att de flesta av tidningsartiklarna beskrev socialtjänsten negativt samt att majoriteten av artiklarna fokuserade på socialtjänstens arbete med barn och unga. Mycket av kritiken som riktades mot socialtjänsten hade att göra med resurser, riktlinjer och rutiner. Dessa tre områden ansågs begränsa socialtjänsten i sitt arbete. Utöver detta visade resultatet på att nyckelpersoner ifrån myndigheter, politiker, personal från socialtjänsten eller socialnämnden samt representanter från organisationer och förbund var de vanligaste aktörerna som fick plats i nyheterna.

 • 248.
  Bergstedt Lindgren, Alida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Mäki, Magdalena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Att vara framgångsrik när det gäller vräkningsproblematik: En kvalitativ studie om hur Umeå Kommun arbetar mot vräkningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur Umeå kommun arbetar mot vräkningar samt identifiera framgångsfaktorer mot detta. För att besvara detta syfte har vi undersökt vilka de viktigaste aktörerna är som arbetar mot vräkningar och hur deras samarbete ser ut, de bakomliggande orsakerna till varför personer blir vräkta samt vilket stöd som kan ges till de som riskerar att bli vräkta och som blivit vräkta. Litteratur i form av böcker, rapporter och artiklar utgjorde materialet för uppsatsen bakgrund och tidigare forskning. Vi utförde tre kvalitativa intervjuer med fyra intervjupersoner. De som intervjuades var en områdeschef från ett bostadsföretag, två tjänstemän från Kronofogden som arbetar med förebyggande insatser och en tjänsteman från socialtjänsten på försörjningsstöd. Materialet från intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. De huvudresultat vi kom fram till var att förebyggande arbete och samverkan var de viktigaste framgångsfaktorerna för att förhindra vräkningar. Aktörerna i denna uppsats arbetade för att i ett tidigt skedde uppmärksamma riskfaktorer för att kunna sätta in rätt stöd till de som riskerade att bli vräkta. För att kunna göra detta på bästa sätt krävdes det ett gott samarbete eftersom alla aktörer kommer in i ett vräkningsärende under olika tillfällen. Ett annat resultat vi kom fram till var att bristande kunskap, svag ekonomi och psykisk ohälsa var de främsta orsakerna som ökade risken för vräkningar.

 • 249.
  Bergström, Helén
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Frivilligarbetare: varför då?2007Ingår i: Social omsorg i socialt arbete / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007, s. 240-262Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 250.
  Bergström, magdalena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Ageing with Alcohol Problems - Approaching Death and the Need for Life Reviews2014Ingår i: 8th International Conference on Cultural Gerontology 10 - 12 April 2014 / [ed] Thomas Scharf and Ricca Edmondson, 2014, s. 115-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Approaching one´s death evokes a need to retrospectively look back on the lived life in order to construct meaning and understanding (Koestenbaum 1984). Age is significant for how a life review is done. When we are near the close of our life´s journey the paths we have been taken become more visible (Andrews 2008) at the same time as life experiences contribute to understanding since the past is constructed and reconstructed in the light of new experiences in the present (Riessman 2002; Mishler 1995).

  In qualitative intreviews with 19 women and men aged between 55 - 70 who have ongoing long term alcohol problems, recurring themes of life reviews were present in narratives about ageing with alcohol problems. The aim of this presentation is to present these themes which are examples of how middle aged and elderly people retrospectively look back on the past and find that life hasn´t become what they hoped for since alcohol and drinking have taken a too big part. The themes can be described as mouring of the past, acceptance of the past and gratitude to the past. Understanding how the past and present are linked together is necessary in order to fing guidance for the future (Howards 2006). Constructing past experiences from alcohol problems as meaningful can be a future path to reduced alcohol consumption and abstinence.

2345678 201 - 250 av 2611
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf