umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Blondeau, Mathieu
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Tran, Amélie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Scent Marketing: What is the impact on stores in Umeå?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The way of consumption has changed. Now, consumers are not only rational when purchasing. They do not buy just for the functionality of the good or service they are looking for. The consumption is more affective and consumers are considered now as poly-sensorial entities that are looking for more emotional and sensorial stimulation during their purchase process. This evolution of consumption is part of the trend that is called “retailtainnment”, a mixed of “Retail” and “Entertainment”. It is a concept of distribution that combines both of those two activities. Earlier studies have shown the success of using the Sensory Marketing, a concept based on stimulating the five senses in a strategy view. But, if certain senses are heavily used by companies/brands, as the sight and hearing, some are still underused, as the touch, the taste and particularly the smell. Wherefore a study on scent marketing is considered relevant to measure the potential of it. Even if several studies have already explained the important role of smell in a company’s strategy, only few of them are using it. Our paper aims to go further on this subject by understanding the scent marketing in stores through the aims, the obstacles, the techniques used, in Umeå, Sweden.

  For our research, we first had to collect knowledge from scientific articles and previous studies on odours, on smells or perfumes and on scent marketing. Then, we constructed three hypothesises that helped us to conduct our research and made conclusions. Those hypotheses will be discussed by conducting a mixed-method, that is to say by combining two types of researches: a quantitative one, mainly to measure how many stores are using smell as a marketing tool, and then a qualitative one to go deeper into the reasons and how those stores are applying it. The quantitative research, based on a deductive approach, was conducted by using questionnaires. The qualitative research, based on an inductive approach was conducted by making semi-constructed interview. Both types of data collected and analyzed enable us to draw conclusions about scent marketing in Umeå. In this paper we identify the stores in Umeå that have odours or perfumes, those that are using smell as a marketing tool and their reasons to use it or not.

 • 202.
  Bodin, Jan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Isberg, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Customer involvement in a technical product development process: time to implement a service-dominant logic perspective?2011Ingår i: The customer is NOT always right?: marketing orientations in a dynamic business world / [ed] Colin Campbell, 2011, s. 331-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In mainstream marketing the full potential of customer involvement is still largely over-looked. Value is mainly seen as created by the firm, built into products and delivered or marketed to customers. Many product development processes reflect this by emphasizing in-house centered processes possible to monitor and control by management. Today, customers are to a higher extent involved throughout the development process and companies are starting to explore the benefits of opening up the in-house process and involve customers in a more dynamic way. However, it could be argued that the customer is still seen as yet another resource that should be utilized in an optimal way.

  In contrast to this in-house product development process is the service-dominant logic (S-D logic), which views customers as co-creators of value with the firm. This paper examines the mainstream logic of customer involvement in the product development process through the lens of S-D logic. A comparison between the two logics is made by highlighting the differences regarding: the role of the firm, opportunity instigator, drivers of development, knowledge & skills, role of customers, and role of management.

  Via a case from the automotive industry focusing on innovation diffusion problems, issues relating to immaterial rights, what happens when the client under-value the partner’s know-how, and therefore is incorrect in their assessment and decisions are highlighted. The paper concludes by discussing both benefits and problems with implementing S-D logic in the product development process.

 • 203.
  Bohm, Josefine
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Massart, Catherine
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Etiskt beteende inom försäkringsbolag och banker: En jämförelse mellan kunduppfattning och företagsmaterial2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Etiskt beteende inom företag är ett ämne som har kommit att få stor fokus. Det finns parter som anser att det inte är företagens uppgift att arbeta för ett bättre samhälle samtidigt som andra anser att företagen bör använda sin makt i samhället på ett sådant sätt att de har en positiv inverkan på samhällets välfärd såväl som på miljön. Efter skandaler inom organisationer har de flesta företag insett att etiskt beteende är viktigt för företagets rykte och framgång. Syftet med denna studie är att undersöka försäkringsbolags och bankers etiska beteende samt hur väl de når ut med detta budskap till sina kunder.

  Studien består av en enkätstudie kring konsumentbeteende, företagsinformation från försäkringsbolagens samt bankernas hemsidor och slutligen intervjuer med anställda inom denna typ av företag. Studien består av både kvantitativ såväl som kvalitativ forskning. Detta för att stärka studiens generaliserbarhet samt för att få en djupare förståelse för ämnet.

  Från studien framkom att en stor del av respondenterna anser att försäkringsbolags och bankers etiska beteende är ett ämne som är viktigt. Då vi bad respondenterna att definiera etik kunde vi konstatera att de var relativt överens om att det handlar till stor del om att handla i linje med samhällets riktlinjer angående faktorer som uppfattas som rätt eller fel. Genom studien framkom att även om respondenterna ser etiskt beteende som något viktigt hade de flesta respondenterna inte tagit del av denna typ av information mer än till en viss del. Slutligen kan vi genom studien konstatera att försäkringsbolag och banker oftast inte ändrar sitt beteende förrän de blir tvingade, exempelvis genom lagar och förordningar samt genom påverkan från konsumenter.

  Från studien kan vi dra slutsatsen att även om etiskt beteende inte är den mest inflytelserika faktorn vid val av försäkringsbolag och banker kan vi ändå konstatera att etiskt beteende har en signifikant effekt på konsumenters köpbeteende. Studien visar även att respondenterna inte anser att företag har det yttersta ansvaret för samhällets välfärd och för miljön. De ansåg dock att företagen har en viktig del i detta och de kan tänka sig att genom sina köpbeteenden belöna försäkringsbolag och banker som arbetar etiskt.

 • 204.
  Bohman, Henrik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Falck, Sebastian
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Hur upplever vårdtagare servicekvaliteten?: En studie om hälsocentralers styrform och dess inverkan på vårdtagares upplevda servicekvalitet2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Kraven på att landstingen ska erbjuda hög servicekvalitet inom vården ökar ständigt och det finns för närvarande områden, som bemötande och tillgänglighet, att förbättra. Samtidigt är en ny trend inom denna bransch att tilldela enheter inom den större organisationen mer inflytande över dess egen arbetssituation och styrsätt. En styrform som blivit allt vanligare i Västerbotten är intraprenad, vilken medger större befogenheter för personalen och ska främja intraprenöriellt arbete inom organisationen. Ökat intraprenörskap inom organisationer har visat sig ha en positiv effekt på bland annat servicekvalitet, vilket är centralt för hur vårdtagare upplever besök vid hälsocentraler. Med denna bakgrund och ett intresse för entreprenörskap samt servicekvalitet utgick studien från följande problemformulering.

  Hur påverkar hälsocentralers styrform vårdtagarens upplevda servicekvalitet?

  Studiens syfte var att skapa förståelse för hur olika styrformer påverkar den upplevda servicekvaliteten genom att undersöka skillnader och likheter mellan en intraprenad och en traditionellt driven hälsocentral ur ett servicekvalitetsperspektiv.

  Ett delsyfte var att visa vilka åldersgrupper och vilken könstillhörighet som inverkar mest på resultatet samt ge vissa rekommendationer för hur hälsocentralerna kan förbättra servicekvaliteten.

  Studiens ansats är deduktiv och baseras på den teoretiska referensramen innefattande teoretiska resonemang vilka bland annat behandlar entreprenörskap, intraprenörskap och servicekvalitet. Urvalet bestod av två hälsocentraler i Västerbotten, en på Ålidhem och en i Burträsk. Hälsocentralen på Ålidhem drivs på traditionellt vis av Landstinget och hälsocentralen i Burträsk drivs som intraprenad inom Landstinget. Totalt medverkade 96 respondenter, 51 vid Ålidhems Hälsocentral och 45 vid Burträsk Hälsocentral. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäter, vilket gav studien en kvantitativ karaktär. Resultatet av undersökningen tolkades med hjälp av författarnas förförståelse samt teoretiska resonemang, varvid en positivistisk kunskapssyn användes.

  Det empiriska materialet jämfördes och kommenterades för att därefter medge analys och diskussion. Figurer och diagram utgör huvuddelen av resultatredovisningen. Analysen fokuserar på differensen mellan upplevd servicekvalitet och dess viktighet, benämnt som differens. De servicekvalitetsrelaterade aspekter som erhållit störst differens vid hälsocentralerna var således i fokus. Det empiriska materialet visade att servicekvaliteten vid Burträsk Hälsocentral upplevdes något bättre av vårdtagarna, vilket även medförde att differensen för de flesta aspekterna var lägre än motsvarande värden vid Ålidhems Hälsocentral. Båda hälsocentralerna har dock tilldelats höga värden för servicekvalitet och har generellt mycket nöjda vårdtagare.

  Då de rådande omständigheterna vid hälsocentralerna inte är lika är det problematiskt att härleda resultatet enbart till styrsätt. Andra faktorer som möjligtvis påverkade utfallet är hälsocentralernas storlek, upptagningsområde, geografiska placering samt rådande demografi. Då resultatet var något bättre i Burträsk verkar styrformen intraprenad medge bättre förutsättningar för skapandet av servicekvalitet för vårdtagarna. I vilken utsträckning det enbart är styrsättet som ger upphov till de positiva effekterna kvarstår att besvara. Därmed rekommenderas vidare studier med ett annat urval för att tydligare visa vilka faktorer som utgör grunden för hög servicekvalitet, vilka skulle kunna tyda på att intraprenad ger upphov till bättre servicekvalitet.

 • 205.
  Bohman, Henrik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Landgren, Martin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Det Handlar om Strategisk Drift: En kvalitativ Studie om Strategiskt Arbete i Små Företag.2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Slutet av 1990-talet var början till slutet för många IT-företag när den så kallade IT-bubblan började spricka. Gemensam nämnare för de företag som överlevde var att de hade en genomtänkt strategi med en stabil ägarstruktur, god ledning, trogna kunder och stabil omsättning. Sedan december 2007 har tendenser visats att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur som kommer att hålla i sig under 2008 och 2009. Med lågkonjunkturen följer även en minskad vilja att konsumera vilket leder till svårare tider för företag. Mot denna bakgrund, samt ett befintligt intresse för strategiarbete i små företag, inleddes studien med följande problemformulering: Hur bör små företag i en tillväxt arbeta för att förebygga strategisk drift? Syftet för studien var att förstå hur små företag i tillväxt arbetar med kontinuerliga strategifrågor samt att presentera rekommendationer för att motverka strategisk drift till de undersökta företagen. Studien är huvudsakligen genomförd med en retroduktiv ansats där det empiriska materialet sammanställdes, analyserades samt utformades till rekommendationer vilka presenterades för respondenterna. Urvalet av respondenter utgörs av tre små företag med god tillväxt. Det material som erhölls ur den empiriska undersökningen tolkades utifrån förförståelsen och den teoretiska referensramen varvid en delvis hermeneutisk och delvis realistisk kunskapssyn användes. Studien är av kvalitativ karaktär och datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer. Genom en sammanställning av vedertagna teoretiska resonemang skapades en referensram på vilken en matris baserades. Avsikten med matrisen var att skapa ett verktyg vilket innefattar de interna och externa aspekter som påverkar den strategiska positionen för företag. Matrisen kan även tydliggöra för hur olika strategiska beslut påverkar företaget i relation till de långsiktiga strategiska målen. Med stöd av den empiriska undersökningen positionerades företagen i matrisen utifrån deras nuvarande arbetssätt. Positionen motiverades för respondenterna som också presenterades ett möjligt framtida scenario rörande hur framtiden skulle kunna se ut om med den utveckling företaget hade för närvarande. Därefter presenterades ett alternativt scenario vilket, utifrån undersökningen och analysen, representerade en önskvärd utveckling för företagen. Rekommendationerna mottogs positivt av respondenterna vilket tolkades som att matrisen fyllt sitt syfte och befäste tanken att använda matrisen för scenarioskapande.

 • 206.
  Bohman, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Intrapreneurial opportunities: exploring corporate ventures in the public sector2004Ingår i: Research in Entrepreneurship and Small Business - RENT XVIII, Copenhagen: Copenhagen Business School , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 207.
  Bohman, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Intrapreneurship in the public sector: the role of transparency, creativity, and collective action2004Ingår i: EFMD 34th EISB (Entrepreneurship, Innovation and Small Business), Turku: Turku School of Economics and Business Administration , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 208.
  Bohman, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Long-term competence building via SME cooperation: contrasting tightly and loosely coupled networks2003Ingår i: Research in Entrepreneurship and Small Business: RENT XVII, Lodz, 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 209.
  Bohman, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Tesar, George
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Beyond networking: a case study of rigorous cooperation among SMEs2003Ingår i: Industrial Marketing & Purchasing Group (IMP) Conference, Lugano, 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 210.
  Bohman, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Johansson Lindfors, Maj-Britt
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Management for change: on strategic change during recession1998Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, Vol. 41, nr 1, s. 57-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In many studies of strategic management and change, the importance of the strategic structures of the organization and the cognitive structures of the strategic actors, and the interaction between them, are neglected. The study presented in this article attends to both these dimensions. On a basis of longitudinal studies of strategic change in 10 groups of companies carried out between 1990 and 1995, two driving forces of particular importance to the strategic-change process are identified. These forces are the nature of the strategic situation at a certain point in time and the interaction between the objective and subjective spaces for action. The article looks at these two forces in strategic change and presents two examples illustrating the driving forces in operation. The contribution to the theory of strategic management and change, and the conclusions drawn from the study, are discussed and summarized.

 • 211.
  Bohman, Mathias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Rosander, Jacob
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Born Globals: Den nya vägen till ett internationellt företagande2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företagsvärlden, med avseende på företagets mognad och om de väljer hemmamarknaden eller den internationella marknaden som den primära, tidigare var indelad i tre större områden. Dock har det under de senaste åren skapats en fjärde typ av företag, Born Globals. Dessa företag utnyttjar det faktum att världen virtuellt sett har blivit mindre, exempelvis genom användandet av Internet. Dessa verkar skilja sig från de traditionella företagen i både struktur och tillvägagångssätt. Vi analyserar därför i denna studie möjligheten att applicera traditionella affärsmodellsteorier på de nya Born Global företagen. Studien avser även delvis att identifiera potentiella faktorer för teoretiskt skapande av nya affärsmodellsteorier, men också till att identifiera en grund till en modell som Born Global företagen praktiskt kan använda i uppstartsfasen.

  Hur kan dagens traditionella affärsmodellsteorier appliceras på de moderna Born Global företagen, vilken är den eventuella diskrepansen och varför?

  För att besvara problemformuleringen på bästa sätt genomförde vi fyra djupintervjuer med nystartade företag som avser operera på den internationella marknaden redan i uppstartsfasen. Vid intervjuerna ställdes frågor kring det faktiska tillvägagångssättet företagen haft, men också frågor kring incitament till uppstarten. För att på bästa sätt analysera resultatet av den empiriska studien har vi tagit stöd i olika teorier. Dessa utgörs exempelvis av nätverkande, Flamholtz sexstegspyramid men också Uppsalamodellen. Denna modell har legat till grund för i stort sätt all övrig forskning kring internationaliserande företag. Vi identifierar en del tydliga kopplingar till att dessa modeller och teorier är applicerbara även på Born Globals, men vi ser också att de på flera signifikanta punkter skiljer sig. Detta ledde till att vi skapade en egen modell, baserad på det empiriska resultatet intervjuerna gav oss. Vi sammanlänkade dessa med de befintliga modellerna och teorierna för att sedan skapa den modell vi kallar I-STAND-modellen.

 • 212.
  Boman, Jan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Helg, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Belöningssystem som motivationsfaktor: - En studie om lågkonjunkturens inverkan på belöningssystem och dess effekter på bankpersonal i Umeå.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur påverkas och anpassas bankernas belöningsstrategi till deutmaningar och svårigheter som uppstår i samband med enlågkonjunktur, och vilka effekter har bankernasbelöningsstrategi på medarbetarnas motivation och prestation?

  Teoretisk referensram: Studiens teoriavsnitt innehåller teorier inom områdena; Ledning, Strategi och Personal. Kapitlet inleds med teorierinom Human resource management (HRM), vilket kandefinieras som ett strategiskt synsätt för att hanteraarbetsrelationer, inom vilket belöningssystemen spelar en roll.Vidare behandlar vi teorier kring motivation och olikamotivationsfaktorer, ledarskap i en kris och internkommunikation och knyter an dessa till den insamladeempirin.

  Metod: Denna studie bygger på en kvalitativ metod med kvantitativainslag, vilket beror på att vi i denna undersökning valt attinkludera både ledning och medarbetarnas uppfattning ombelöningssystemet och dess effekter i en lågkonjunktur. Vi hargenomfört intervjuer med personalchefer på tre olika banker i Umeå, vilka representerar ledarskapssidan. Dessa intervjuerkompletteras av enkäter till medarbetarna på de olikabankerna, vilka alltså representerar medarbetarsidan.

  Slutsatser: De slutsatser vi kunnat dra med hjälp av denna studie är att detinte är belöningarna och motivationsfaktorerna i sig som varitden avgörande faktorn för medarbetarnas motivation ochbankernas förmåga att hantera och ta sig genom krisen på ettbra sätt. Det har snarare varit vilken typ av bank, vilken gradav risktagande banken har och långsiktigt tänkande som tycksvara de framstående faktorerna i hur framgångsrikt manlyckas ta sig igenom svåra tider. De generella ochövergripande strategierna tycks ha påverkat mer än justbelöningsstrategierna i sig.

 • 213.
  Boman, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Fallström, Camilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Värdet av revision: En kvalitativ studie om dess inverkan vid kreditgivning till små och medelstora företag2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I dagsläget är Sverige tillsammans med Malta det enda landet inom EU som tillämpar lagstadgad revision för alla aktiebolag oavsett storlek. I syfte att tillämpa undantaget enligt EG-rättens fjärde bolagsdirektiv tillsattes en utredning av den svenska regeringen. Denna utredning syftade till att utreda vilka åtgärder som krävs för ett avskaffande av revisionsplikten för de små aktiebolagen. Det före detta justitierådet Bo Svensson bland andra genomförde och presenterade denna utredning i mars 2008, vilken stödjer ett avskaffande av revisionsplikten. Majoriteten av de små och medelstora företagens finansiering sker idag genom banklån. Då de fyra storbankerna, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB, står för majoriteten av utlåningen till allmänheten innebär detta indirekt att dessa även står för majoriteten av utlåningen till de svenska företagen. Det viktigaste vid kreditgivningen är att fastställa den återbetalningsförmåga företaget har. För att kunna fastställa denna begär kreditgivarna in olika beslutsunderlag såsom årsredovisningar vilka ligger till grund för beräkningar av bland annat olika typer av finansiella nyckeltal. Dessa årsredovisningar måste, för aktiebolagen, ha granskats av en kvalificerad revisor enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att bankerna kan sätta en stor tillit till dessa siffror vid en kreditansökan. Vår problemformulering lyder som följande; hur påverkar revisionen och revisionsberättelsen kreditbeslutet till små och medelstora företag? Syftet med studien är att undersöka värdet av reviderade räkenskaper vid kreditbeslutet till små och medelstora företag. Uppsatsen är av kvalitativ undersökningsdesign och intervjuer har därför genomförts med alla fyra storbanker utifrån den hermeneutiska kunskapssynen. De empiriska resultaten visar att bankerna använder sig av olika modeller vid kreditbedömningen. Alla syftar dock till att i slutändan kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga för att på så sätt minska respektive banks risk vid utlåning. De beslutsunderlag som bankerna begär in är liknande. Alla kräver årsredovisning/bokslut som är granskad av en revisor. Ett par av bankerna ser även att ägaren/-arna lämnar in någon typ av likviditetsbudget över lånets syfte. En revisionsberättelse som inte är utformad enligt standardutformningen gör att bankerna genast blir vaksamma. De tar dock oftast kontakt med företaget för att utreda skälen till de anmärkningar revisorn har haft. De slutsatser vi drar från studien är att det råder oenighet kring vilken information bankerna kommer att begära vid en kreditansökan då revisionsplikten kan komma att avskaffas. En bank kommer självfallet att bevilja lån utan reviderad information eftersom detta redan görs idag medan två andra banker kommer att kräva reviderade årsredovisningar. Hur dessa kommer att se ut är däremot oklart. Det som kan konstateras är att ingen av bankerna har kommit ut med några klara direktiv som kommer gälla då revisionsplikten eventuellt avskaffas.

 • 214.
  Bonde, Mats
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Transparency in corporations and the Sarbanes-Oxley Act: A qualitative study of leaders' perceptions2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Transparency is known to be an important factor when fighting corruption in governments, companies and organizations. When the scandals in the USA came true in the beginning of 2000, there was a need for more transparency and regulation. Phoenix did not arise, but instead the Sarbanes-Oxley Act and more transparency from the corporations. This led me to the need to find out more what leaders think about transparency and SOX. My research question became:

  - How do leaders perceive transparency and do they believe SOX to be an important support in achieving more transparent corporations?

   

  To answer this question, I conducted this thesis in the USA, gathering both theory and empirical data there. This thesis is based on a qualitative method, making interviews to gather empirical data. The results of this thesis are that the leaders' perception of transparency is similar to each other even though they differ in some ways. They also believe that SOX has helped in many ways, but that there are certain aspects of it that are undesirable.

 • 215.
  Bonnedahl, Karl Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Från ekonomiskt till hållbart från exploatering till samexistens: en bok om att tänka om2012Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 216.
  Bonnedahl, Karl Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Jensen, Tommy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Internationalization of the Organizational Field: Swedish Grocery Retailers in the European Integration Process2007Ingår i: The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, ISSN 0959-3969, Vol. 17, nr 3, s. 283-302Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article describes how import of ideas and practices influence an industry that is in an early stage of internationalization, as well as part of European integration. By using institutional theory, such a situation is depicted as an expansion of the organizational field, in which international isomorphism between organizations has commenced. Studying Swedish grocery retailing, a new set of ideas was found regarding what constitutes an efficient organization. This included centralization, vertical integration and brand management, and it was strongly influenced by foreign actors and markets. We conclude that isomorphism occurs in a decreasingly national field, although not entirely pan-European in character, and that international diffusion of ideas and practices reshape markets, partly independent of goods and capital flows.

 • 217.
  Bonnedahl, Karl Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Jensen, Tommy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sandström, Johan
  Ekonomi och moral: vägar mot ökat ansvarstagande2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 218.
  Bonnefond, Julie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lounkokobi, Karell
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sarbanes-Oxley Section 404: Impact on European companies2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  With the advent of corporate scandals in North America most notably the Enron case, the US congress passed the Sarbanes-Oxley Act to redress the situation. This act aims to restore confidence of investors in financial markets, and to improve the management of companies. The three main principles of the Act are: exactitude and availability of information, responsibility of managers, and independence of auditors. The section 404,which is one of the main sections of the act, deals with internal control and requires that management undertake an assessment of internal control over financial reporting. This section can be considered to be the focal point of the Sarbanes-Oxley law and is the main focus of our study. The Sarbanes-Oxley act is an American law but European companies who seek funds in the US markets also have to comply with the act. This led us to formulate the following question:

  How does the section 404 of Sarbanes-Oxley Act impact on European companies in terms of Internal Control over Financial Reporting?

  To answer the research question, we have chosen to undertake an exploratory study,concentrating on Sweden.

  We have conducted our study using a qualitative method, making interviews to gather primary data. The companies we interviewed all had their headquarters located in Sweden and had to comply with SOX. We conducted four interviews with companies of different sizes, different industries and which most importantly, had implemented Sarbanes-Oxley for different reasons.

  Basing our research on the following theory:

  Risks when realizing the financial statements.

  Material misstatements (errors) in financial reports.

  The Sarbanes-Oxley act,

  And more precisely the section 404 of the act,

  We built up an interview guide that we used for the interviews. Our theory and the interview guide helped us to focus on key points during our research. We looked for the consequences of the implementation of Sarbanes-Oxley, the impact of section 404 on material errors, the European perspective following Sarbanes-Oxley and the general point of view of the interviewees.

  The result of our studies is that the implementation of the section 404 of the Sarbanes-Oxley Act had a positive impact on the companies. Indeed many improvements have been noticed after the implementation of Sarbanes-Oxley, such as the improvement of the organization of the company, the level of competence of the employees (especially of the management and the employees of the financial department), better communication, and improved IT systems. Companies are more able to focus on internal control and they recognize that it’s an important and useful tool for the company. Companies also agreed on the benefits of the COSO framework for developing internal control within the company.

 • 219.
  Boström, Conny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Jonsson, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Bonus efter prestation?: En studie av sambandet mellan VDs bonus och företagets prestation2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bland dagens stora företag och internationella koncerner har inte ägarna alltid möjligheten eller viljan att leda bolaget. Eftersom VD är utsedd att leda företaget är det viktigt att motivera denne att göra ett bra arbete som gynnar ägarna. Vanligt förekommande är därför att utforma en ersättning med både fasta och rörliga delar.

  Ersättningar till VD som forskningsområde har utvecklats starkt sedan 1980-talet då företagens användande av bonus ökade kraftigt. Många forskare har sedan dess undersökt olika former av samband mellan bonus och prestation, men det råder delade meningar om hur dessa samband ser ut. Det står dock klart det finns många olika variabler att undersöka och att valet av variabler har en avgörande effekt på studiens resultat. Detta leder till problemformuleringen Hur påverkas VDs bonus av förändringar i företagets prestation i de stora svenska börsbolagen? Syftet med studien är att förklara hur sambandet ser ut mellan VDs bonus och företagets prestation.

  I den teoretiska referensramen belyser vi de problem som kan uppstå mellan ägare och VD och hur deras relation kan se ut.  Agentteorin fokuserar på ekonomiska incitament till skillnad från stewardshipteorin som lägger fokus på icke-ekonomiska incitament. Vidare visar vi på anledningar till varför bonus används och vad denna syftar att uppnå. Samt vilka olika former som bonusersättningen kan anta. Kortsiktiga incitament är främst den årligt förekommande rörliga ersättningen, medan optioner i olika former är vanligt förekommande som långsiktiga incitament. Slutligen presenterar vi det viktiga avsnittet om tidigare forskning inom bonusområdet och visar att meningarna är delade såväl om bonusens nytta som om dess effekter. Dock verkar många forskare anse att någon form av samband finns mellan VDs bonus och företagets prestation. Genom att belysa andra forskningsresultat sätter vi vår egen undersökning i ett större perspektiv, tidigare forskning blir en grundsten, samt att detta hjälper oss att motivera valet av undersökningsmetod och variabler.

  Då vi utgår från en positivistisk kunskapssyn angriper vi problemet med ett deduktivt angreppssätt. Genom en kvantitativ metod undersöker vi en population på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Genom regressionsanalys testas fem olika hypoteser angående sambandet mellan ersättning och prestation.

  Resultaten visar att det finns svaga positiva samband mellan VDs rörliga ersättning och företagets prestation, samt att dessa samband blir något tydligare när optionsprogrammen tas med som dummyvariabel. Däremot varierar graden av samband mycket mellan olika år varför det inte går att se någon trend över hur detta samband utvecklas över tiden.

 • 220.
  Boström, Daniel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Environmental information: A study of environmental disclosure in financial analyst reports, annual reports, CSR reports and environmental risk profiles2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The awareness of environmental issues has increased among the public the last decades. An environmental movement is occurring and companies are beginning to adapt themselves and their business activities to the changing view of environmental issues. Greater attention are turning to companies around the world due to the view that they have a responsibility concerning environmental and sustainability matters in their business operations. The development of environmental guidelines such as the Global Reporting Initiative and the presenting of separate Corporate Social Responsibility (CSR) reports illustrate the emerged demand of an environmental awareness from various stakeholders. Government regulations and inter-continental agreements of carbon taxes, emission trade rights and various environmental targets are influencing the operations and the environmental approach for the companies.

  An important link in the information chain is the financial analysts and their role as information intermediaries. The characteristics of their profession combined with their expertise knowledge of evaluating companies are reasons behind their function in the investment value chain. Traditionally, the valuation of companies has been based on financial figures and the models derive from typical tangible assets such growth numbers, estimated future earnings and cash flow. Environmental issues have throughout the years been considered of secondary importance due to the specific kind of information it represents.

  This study examines factors influencing the amount of environmental information presented in financial analyst reports. The amount of environmental information presented in annual reports, CSR reports and an environmental risk profile developed by GES Investment Services have been selected as predictor variables to determine the amount of environmental information in the financial analysts’ reports.

  40 companies from the industrial sector have been included in the study and the results reveal that no or very little environmental information can be found in the financial analyst reports. The financial analysts’ seem to prioritize other kinds of information when evaluating companies and creating analyst reports. The study also reveals that companies with separate CSR reports seem to have a higher amount of environmental information presented in annual reports as well as a better environmental risk profile.

 • 221.
  Boström, Gert-Olof
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Client Qualities Varies due to Changes in Business Cycles2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 222.
  Boström, Gert-Olof
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Successful Cooperation in Professional Services: What Characteristics Should the Customer Have?1995Ingår i: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 24, nr 3, s. 151-165Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The service sector is a growing part of the economy in many countries. To be able to survive in this sector, it is necessary to offer the market services that are perceived as having quality. Interviews with both providers and customer stated the importance of cooperation between the two parties. The perspective on cooperation in this article was from the providers' side. The question was, “What characteristics should a customer have?” An aggregation of the different answers to this question by Swedish architects suggested a customer that has good knowledge and relates well with the professional service provider was the best.

 • 223.
  Boström, Gert-Olof
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Isberg, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Mediating a Repositioned Corporate Brand at the Service Encounter: Brand Building in a Swedish Insurance Company2010Ingår i: Contemporary Issues in Brand Research / [ed] G. Christidoulides, Athens Institute for Education and Research (ATINER), 2010Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 224.
  Boström, Gert-Olof
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Increased competition in the Swedish banking industry: A transition to customer values2004Ingår i: Competition Forum, Vol. 2, nr 2, s. 415-424Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 225.
  Boström, Gert-Olof
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Swedish banking: A competitive update2008Ingår i: Competitive Forum, Vol. 6, nr 1, s. 15-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 226.
  Boström, Gert-Olof
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Swedish retail banking: A competitive update2009Ingår i: Competitiveness Review, ISSN 1059-5422, Vol. 19, nr 5, s. 379-390Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The present paper aims to extend an ongoing study of Swedish trade journal's, PrivataAffärer, recognition of the “bank of the year.”

  Design/methodology/approach – The information used in this paper came from Privata Affärer, which annually recognizes a “best” bank in Sweden. Each issue containing the annual recognition provides the rationale for selecting the specific bank as well as interviews with their CEOs. The data base is robust – every bank in Sweden is surveyed, so results come not from a sample, but a census of banks and banking practice; 17 year's selections are now available.

  Findings – Results are interpreted in terms of Porter's five forces model and Stabell-Fjeldstaad value model. For eight of the last 11 years, new entrants have dominated the award; in fact, in the last five years one winner was a virtual bank and another was a subsidiary of a retail grocery chain.

  Research limitations/implications – It is tempting to extend results to the USA and elsewhere in the industrialized world, but of course results relate only to Sweden. Nevertheless, it is suggested that competitors who enter with significantly new services can, and do, become popular leaders in this industry.

  Practical implications – Sweden tends to be a leader in service theory and development. Consequently, a model exists for developing a competitive edge in other countries.

  Originality/value – This paper provides an independent confirmation of service models of competition, which generally are lacking in the literature.

 • 227.
  Boström, Gert-Olof
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Zackariasson, Peter
  Gothenburg Research Institute.
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  CAD and Consequences in the Swedish Architectural Industry2003Ingår i: Services Marketing Quarterly, ISSN 1533-2969, E-ISSN 1533-2977, Vol. 25, nr 2, s. 25-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As an example of technology shaping the marketing environment, this paper reports on the impact of the introduction of computer assisted design (CAD) capabilities into the architectural industry in Sweden. Change is addressed at three levels-in the process of producing output, in the output itself, and in the industry as an apparent consequence of the technological introduction. It is observed that there has been a division in the industry-one segment representing a rather traditional approach to architectural services, the other a more business-oriented, adopter segment. Results are interpreted in terms of a structurational theory of technology. Understanding is discussed both in terms of technology adoption as well as the nature of professional services.

 • 228.
  Boström, Gert-Olof
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Zackariasson, Peter
  Gothenburg Research Institute.
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Technology and Change in a Professional Service Industry2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 229.
  Boström, Gert-Olof
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Zackariasson, Peter
  Gothenburg Research Institute.
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Technology and Change in the Swedish Architectural Industry2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 230.
  Boström-Salomonsson, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Kesti, Ilkka
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Miljöhändelser - sälja av eller sitta kvar?: miljöhändelser och påverkan på aktiekursen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Miljömedvetenheten bland allmänheten har den senaste tiden ökat i takt med att fler och fler varningstecken kommer fram om att allt inte står rätt till. Företag har ett stort ansvar då de orsakar stora mängder utsläpp, och även med tanke på det faktum att de är den ledande kraften att skapa mer miljövänliga produkter och lösningar på diverse miljörelaterade problem. Ur ett investerarperspektiv utgör miljörelaterade nyheter en speciell typ av information att ta ställning till. Den mest tydliga problematiken är hur miljörelaterade händelser ska tolkas och värderas, och kanske framförallt hur den övriga marknaden kommer att reagera på detta. Ur denna synvinkel har studiens problemformulering växt fram: Hur påverkar offentliggörande av miljöhändelser aktiekursen för noterade företag? Som en följd av detta har syftet varit att beskriva eventuella samband mellan företags aktiekurser och offentliggörande av miljöhändelser.

  Metoden som vi använt oss av är en så kallad eventstudie, vars mål är at mäta effekter av en ekonomisk händelse på ett företags värde. För att djupare kunna studera detta har vi valt att undersöka eventuella samband på kort sikt (tre dagar närmast händelsedagen) och på lite längre sikt (en tidsperiod om 30 börsdagar efter händelsedagen). Den förväntade avkastningen har baserats på historisk utveckling för varje enskilt företag. Denna avkastning har sedan jämförts med den faktiska avkastningen under mätperioden varvid en avvikande avkastning har kunnat urskiljas. Det undersökta materialet är indelat i två dimensioner; dels undersöker vi om omfattningen, i form av allvarlighetsgrad på de aktuella händelserna, har betydelse för den avvikande avkastningen, och dels har vi även valt att gruppera in händelserna i en grupp som omfattar industriföretag och en grupp där samtliga händelser ingår.

  Den teoretiska referensram som ligger till grund för denna studie är till stor del baserad på Eugene F. Famas teorier kring olika marknaders effektivitet och hur de reagerar på ny information. När det gäller aktiemarknaden finns även en del teorier som tar sin utgångspunkt i mer sociologiska och psykologiska faktorer för att förklara rörelser i aktiepriser. Gällande tidigare forskning inom området har vi valt att presentera fyra studier som på ett eller annat sätt ansetts relevanta i förhållande till den studie vi avsett att utföra.

  Det uppkomna resultatet visar att inga noterbara samband förefaller existera på längre sikt eller för den minsta allvarlighetsgraden. Däremot finns det tecken på samband mellan en negativt avvikande avkastning på händelsedagen och dagen efter för de mer allvarliga händelserna, främst inom gruppen industriföretag, men att den negativt avvikande avkastningen till största del återhämtar eller ligger på samma nivå vid 30 börsdagar efter händelsedagen. De slutsatser som framkommit av undersökningen visar att det inte förefaller finnas någon anledning att gripas av ”panik” när en miljöhändelse inträffar likt den omfattning av dem som ingått i denna studie, och att en eventuell negativ avvikande avkastning under de två första dagarna förmodligen återhämtar sig eller håller sig på samma nivå under en tidsperiod efter händelsen. Däremot finns det skäl att hålla dessa företag under uppsikt då de avvikande avkastningarna varierar avsevärt från fall till fall.

 • 231.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Management Perspectives as Catalysts for Exporting: A Study of Nordic SMEs2003Ingår i: Journal of Global Marketing, ISSN 0891-1762, Vol. 16, nr 3, s. 31-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Past research suggests that internationalization is a sequential process and that both the external environment and individual factors influence the development. Managers' attitudes and values have also been focused and the results indicate links between management perceptions and export behavior. Further, new types of SMEs, high tech-companies and “born-globals,” show that internationalization can be a very fast process and the role of the manager will for that reason be of increasing importance. In this article a panel of 335 Nordic SMEs, followed over a five-year period, are classified in three groups: new exporters-permanent exporters -permanent non-exporters. Via a factor analysis of a set of attitude questions a profile exhibits that the permanent exporters have more positive attitudes concerning four out of six areas, which underlines earlier findings that internationalization is a long-term learning process. These findings are also verified when comparing the profile of permanent and new exporters -similar profiles but new exporters have more discouraging perceptions. However, management perceptions about relations to customers and suppliers as well as attitudes related to macro-economic issues are more negative among exporting companies.

 • 232.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Structure for commercialisation of rural innovation2005Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 233.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  The small firm: The catalyst and mediator in a transitionary economy1994Ingår i: Management education and training: Understanding Eastern European perspectives / [ed] George Tesar, Malibar Florida U.S.: Krieger Publishing Company , 1994, s. 41-51Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The command economy that ruled in Eastern Europe for many decades resulted there in a strong belief in economies of scale with large and specialized production units. Small organizations and enterprises were only marginal phenomena. In transition to a market economy, small firms are expected to play a central role. Small firms are the base of the business population pyramid; they serve as examples for people trying to learn the core of entrepreneurship. The flexibility of small firms will be the effective variable needed to confront the turbulent future of Eastern Europe. Small firms will have an important role in building the necessary business infrastructure in the transition from a command economy to a free market economy.

 • 234.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Hjalmarsson, Dan
  Lundström, Anders
  Outline of a contemporary small business policy1999 (uppl. Ny utg.)Bok (Refereegranskat)
 • 235.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Holmquist, Carin
  European manufacturing SMEs 1991-19952006Ingår i: Dynamics and Diversity: Discoveries in Internationalisation of European Small and Medium Enterprises, University of Lapland, Rovaniemi , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Holmquist, Carin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Industry characteristics and internationalization processes in small firms1996Ingår i: Journal of Business Venturing, ISSN 0883-9026, E-ISSN 1873-2003, Vol. 11, nr 6, s. 471-487Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study of small firms is to compare the process of internationalization in traditional manufacturing companies with corresponding processes in companies oriented toward innovation. Case studies were conducted in six small Nordic companies: three conventional and three innovative. The underlying concept of the conventional companies is strictly production oriented. Investment in engineering workshops and an effective organization for production constitute their most important strategy. In the innovative companies the production equipment is relatively easy to move, and over the years these companies have changed the location of production plants a number of times. The basic meaning of technology also differs in the two categories of industries. The conventional companies are based on an established technology that can be purchased through well-known market channels. In the innovative companies the process of developing new products or serving as intermediary between research organizations and end users demands close contact with people and organizations close to the technological core of the industry. The conventional companies are incorporated into a multidimensional industrial system of suppliers, competitors, and other companies, and the individual companies within these industries are constrained by the rules dictated by these networks. The innovative companies all have a concentrated product scope, which implies that it is relatively easy to achieve efficiency in various functions such as R&D, production, and marketing activities. This clear distinction between functions has been advantageous to the process of internationalization. The conventional companies have characteristics typical of family-controlled companies, i.e., the management team consists of a handful of people often closely associated with the owner family. The observation on the industry level that the game is governed by some very rigid rules is also evident on the management level, where the significant people are always kept within narrow limits. The individuals in the innovative companies have a very high level of education; they work in teams together with partners from other companies and/or organizations and they adhere to high professional demands. The results from these six case studies indicate that the internationalization process must be understood in the context of the industry, company, and people involved. International trade and cooperation will most certainly increase. Therefore it is important to observe that the conditions for industries and single companies are different. Conventional companies have a natural local concentration that ultimately implies different strategies from the innovative companies who have a global focus.

 • 237.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Holmquist, Carin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Internationalisierungsprozesse und die bedeutung der branchen2002Ingår i: IGA Zeitschrift fur Klein- und Mittelunternehmen. Internationales Gewerbearchiv. Sonderheft 5: 72-83Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 238.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Holmquist, Carin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomi.
  Swedish management style: European or American heritage?1996Ingår i: Perspectives of Scandinavian management / [ed] Jönsson Sten, Kungälv: A. Francke Verlag, 1996, 1, s. 73-95Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 239.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Holmquist, Carin
  Handelshögskolan i Stockholm.
  The basis of culture: towards a multifaceted concept for organizational contexts2002Ingår i: Identifying culture-workshop, Stockholm: Stockholm School of Economics , 2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 240.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lundström, Anders
  SME perspectives on business support services: The role of company size, industry and location2005Ingår i: Journal of Small Business and Enterprise Development, ISSN 1462-6004, Vol. 12, nr 2, s. 244-258Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – From a literature review and a comprehensive survey aims to analyze how small to medium-sized enterprises (SMEs) use existing support systems. The analysis is specifically on focusing different size groups within the SME category, the role of industrial sector, and regional location.

  Design/methodology/approach – The combination of macro-economic theory and entrepreneurial perspectives constitutes the theoretical framework for this study. Empirical data are collected via a survey to over 1,000 Swedish SMEs with one to 49 employees, from both manufacturing and service industries, and from three different regions. Descriptive as well as multivariate statistical techniques are used in the analysis.

  Findings – The results indicate low participation rates of available support services and the largest manufacturing companies with a location in sparsely populated areas are the most frequent users. Vague arguments from neo-classical theory and lack of clarity in definitions of small firms pose an obstacle to the production of empirical results as well as theoretical development. Support users are mainly positive to the services and, although the “take-up rate” has increased in recent years, a better match between demand and supply of support services must be undertaken.

  Originality/value – This paper gives understanding of how the business support programs are received among small companies. The results generated via a large sample size, 1,022 companies, combined with theoretical considerations, give a solid platform for research and policy conclusions.

 • 241.
  Boter, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Tesar, George
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Experts on exports: export promotion among small and medium-sized enterprises by Swedish Agencies2002Ingår i: Current Eiurpean Research in International Business / [ed] Larimo, J., Vaasa: University of Vaasa , 2002, s. 64-80Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 242.
  Bovinder Ylitalo, Linnéa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Peter, Gerdin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  No Plastic Bags: The Influence of Different Factors on Consumer Attitudes towards an Environmental Initiative2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Environmental issues have within the recent years become a frequently debated matter and corporate social responsibility (CSR) has become a new determinant for consumers purchase decisions. As a consequence of this, ever more companies have begun to implement different CSR initiatives in order to take responsibility for the environment. The arguments differ among researchers whether it is actually profitable for companies to invest in CSR initiatives.

  In this study we have based upon the functional theory of attitudes and identified different factors that are likely to affect consumer attitudes towards an environmental CSR initiative and formed a model for this. The model postulates four main factors that are likely to affect consumers attitudes towards an environmental initiative; which attitude a consumer holds towards the actual product (in this case the paper bags) in question, the extent to which a consumer considers environmental responsibility to be important, the extent to which a consumer considers environmental issues to be a threat to her-/himself and the amount of information a consumer receives about the initiative. To test our model we used a quantitative approach and investigated the consumer attitudes towards the initiative no plastic bags at the shopping centre Strömpilen, Umeå.

  We found that consumers in general are very positive towards the initiative. We then looked closer into what parts of our model that had significant impact on consumer attitudes towards the concept. The Chi-Square tests showed that three of four parts in the model could be verified. These parts were; the consumer’s attitude towards the actual product (in this case the paper bag), how important environmental responsibility is to a consumer and to what extent a consumer sees environmental issues as a threat to her-/himself. The fourth part of the model; the amount of information a consumer has received could not be verified. Thus the model was modified and was in the end constituted by the three parts that had been statistically verified.

 • 243.
  Braganca, Paulo
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Fouth-Party Logistics: A study on modern logistics2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The business environment has changed tremendously in the last two decades. Corporations have been forced to realign their global strategies and in order to cut costs, they started to transfer activities which were previously performed in-house to the market (e.g. IT, manufacturing or logistics) focusing instead on their core competencies. Nowadays companies outsource several of their logistics activities to so-called third-party logistics (3PL) companies and thus from being centralized, vertically integrated and with single-sited manufacturing facilities, enterprises have their network of resources globally dispersed.

  As a result corporate management has realized that the competitive vehicle is no longer the individual firm, with its own resources and competencies. Instead, in order to cope with shorter product life cycles and ever more demanding customers, both on industrial and consumer markets, individual firms need to strategically become part of ‘extended enterprises’; that is, networks of specialist providers of resources and competencies.

  However, because the capabilities to manage the entire network do not exist in any one organization, a new business organization was needed to provide the strategic knowledge and competence that will enable the complete integration of the supply chain. This new sort of firm, with core competencies on logistics processes and supply chain IT integration, besides offering consulting services on implementation and development of logistics and supply chain solutions, manages through the use of logistics control towers “the best of breed” 3PL specialists, integrating the end-to-end supply chain so that superior customer value is delivered in the most cost effective way. But how does the use of a supply chain integrator help the supply chain as a whole to achieve competitive advantages that enhance end-customer service? This paper aims to answer the above question. I felt that in order to be able to do that the most appropriate research strategy would be a qualitative study. Hence, a multi-case study was performed on three Swedish companies which differentiate themselves from the more traditional third-party logistics providers. The study was conducted by performing a set of semi-structured interviews with these companies. In order to give the study some sort of structure, I used an interview guide which was divided into three different themes; a) Organizational Design, b) Enterprise Logistics Integration and c) Logistics and Competitive advantages.

  Once the interviews were transcribed and summarized, the empirical findings were then analyzed in light of a theoretical framework chosen previously. These theories, which in general terms relate to organizational design, supply chain management and finance, were also divided in the same themes as above. Finally, conclusions were drawn by linking the results of the interviews with the theoretical framework. It became evident that the supply chain integrator can help the supply chain as a whole not only to reduce costs related to inventory holding but also to help its client to improve end-customer service.

   

   

   

   

 • 244.
  Brasch, Markus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Carlström, Ellen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Revision, en sak för revisorn?: En studie om hur revisorer använder sig av experter och bedömningen av deras arbete2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Introduktion/Problembakgrund/Syfte: I januari 2011 byttes FAR’s revisionsstandarder (RS) ut mot de nya internationella standarderna, International Standards on Auditing (ISA). RS har tidigare varit baserade på ISA men med anpassade paragrafer för den svenska lagstiftningen. Numer är ISA den standarden som används i revisionsprocessen för att få en internationell samstämmighet i revisionen. Revisorns uppgift är att oberoende, med hög kompetens och till låg risk uttala sig om företags finansiella rapportering. Revisionsprocessen kan ibland vara komplex och full av svårbedömda värderingar och frågeställningar. Denna problematik leder till att revisorn måste använda sig av experter inom olika områden. Tillgrund för att använda sig av en expert inom revisionen ligger ISA-regelverket med standard 620 som grund. Vi har valt att undersöka hur revisorer arbetar med specialister inom revisionsprocessen. Studiens syfte är således att undersöka hur revisorer fastställer att informationen från experten är tillförlitlig. Samt att skapa en bredare förståelse för hur revisorer arbetar för att säkra bevis från tredjepart.          

   

  Teori: De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i tidigare forskning inom revision och företagsekonomi. Vi har valt att tillämpa teorier såsom intressentmodellen, revisionsprocessen, kompetens, oberoende och revisionsbevis. De valda teorierna har vi använt i syfte att för läsaren beskriva vilken forskning som i dagsläget behandlar ämnet.

   

  Metod: För att på bästa undersöka studiens problemformulering och syfte, har vi valt att utgå från en kvalitativ metod enligt den hermeneutiska skolan. Vi har genomfört djupintervjuer med revisorer för att utröna hur dessa arbetar med specialister i revisionsprocessen. Eftersom det inte finns någon tidigare forskningen inom området, blir vår ansats deduktiv explorativ. Vi som skribenter vill med denna studie därför skapa en diskussion om hur revisorer arbetar med specialister i sin vardag, varpå vår förhoppning ligger i att vi kan bidraga med en pusselbit till den företagsekonomiska forskningen inom revision.     

   

  Empiri/Analys: De empiriska resultat vi presenterar är insamlad från våra intervjuer med revisorer, presentationen sker sedan genom en sammanställning av svaren. De empiriska resultaten ligger sedan till grund för den analys vi som skribenter utarbetat. I analys delen belyser vi att revisorer helt är beroende av specialister för att kunna utföra sitt arbete i komplexa frågor. Vidare kan vi påvisa att revisorer ofta använder sig av interna specialister för att säkerställa revisionsprocessen, det är mycket ovanligt att externa experter används i processen.

   

  Slutsatser: Revisorn måste ta tre huvudkategorier i revisionen i beaktning när denne skall bedöma ett revisionsbevis från en expert. Revisorn är generalist och måste ha hand om hela revisionsprocessen varvid det är omöjligt för denne att besitta tillräcklig expertis inom alla områden. Däremot måste revisorn försäkra sig om att den expert han anlitar besitter en mycket hög kompetens inom det område som råd efterfrågas inom, annars kan materiella fel uppstå i revisionen. Revisorn måste också försäkra sig om att den expert man anlitar är oberoende likt revisorerna själva. Detta har lösts på revisionsbyråerna genom att man anställt egen expertis inom de vanligast förekommande områdena som man själv inte behärskar som revisor. Är experten man anlitar inte oberoende så kan man inte använda sig av revisionsbeviset då detta kan vara fel. Revisorn skiljer sin bedömning av revisionsbevis från ”in house” experter mot utomstående experter där de utomstående experternas jobb övervägs mer noggrant då det är svårare för revisorn att kontrollera dessas oberoende.

 • 245.
  Bratt, Karl-Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sundqvist, Daniel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Hedgefonders derivatstrategier: Hur används futures och CFDs?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien ämnar ge en beskrivande bild av hur hedgefonder använder futures och CFDs och till vilket syfte. Författarna avser även att genomföra en jämförelse mellan instrumenten för att ge en ökad förståelse för hur CFDs kan användas som instrument och vilka strategier som är mest lämpade beroende på mål och riskpreferenser.

  Studien är byggd på det deduktiva synsättet. För insamling av det empiriska materialet har en kvalitativ metod används varvid fyra telefonintervjuer genomfördes. Teorin har hämtats från flertalet källor där både artiklar, böcker och Internet har använts.

  De strategier som användes av hedgefonderna i studien var Förvaltade terminer, Global makro samt Marknadsneutral. Ingen av hedgefonderna använde sig av CFDs, detta berodde enligt hedgefonderna på lågt utbud av underliggande varor samt bristande likviditet. Anledningen till varför de använde futures var de låga transaktionskostnaderna, stora utbudet av underliggande varor samt den höga likviditeten.

 • 246.
  Brattfeldt, Oskar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Edman, Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Private Banking: En lönsam kostnad?2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Hur skiljer sig Swedbanks Private Banking-tjänst ifrån dess Privatrådgivningstjänst i termer av kundkaraktäristika, relationsmässigt mervärde samt finansiell avkastning? Hur skiljer sig bankens fokusering ifrån kundens efterfrågan baserat på dessa variabler? Vad beror dessa eventuella skillnader på?

  Hur ser en modell som förklarar sambandet mellan avkastning och kontaktintensitet ut och är en exklusivare rådgivningstjänst så som PrivateBanking-tjänsten nödvändig att tillhandahålla för kundens räkning baserat på dessa variabler?

  Syfte: Definiera det mervärde Swedbanks AB:s PrivateBanking-tjänst medför i form av avkastning och relationsmässiga sådana, och vad som driver kunden att betala för denna tjänst jämfört med ordinär Privatrådgivning. Detta kommer generera en slutsats huruvida Private Banking-tjänsten medförnågon överavkastning, samtidigt som en modell kommer kunna skapas som visar ett eventuellt samband mellan avkastning och kontaktintensitet, vilket visar nödvändigheten med exklusivare sådana. Detta för att finna de eventuella gap som finns mellan kundens uppfattning och bankens tyngdpunkter.

  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med Private Banking- och Privatrådgivare på Swedbank AB. Därefter har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter till kunder som innehar Swedbanks rådgivningstjänster. Uppsatsen har en deduktiv utgångspunkt som därefter övergår till en något mer induktiv inriktning då teorier och en modell skall skapas.

  Resultat/slutsatser: Private Banking-tjänsten medför ett relationsmässigt och finansiellt mervärde för kunden, oavsett storlek på det placeringsbara kapitalet. Med en högre kontaktintensitet, en högre kundkännedom, bättre kunskap, finansiella instrument som passar riskprofilen samt skräddarsydda lösningar skapar denna tjänst en avkastning som vida överstiger den avkastning mer ordinära rådgivningstjänster medför. Vi har här funnit en tydlig korrelation mellan kontaktintensitet och finansiell avkastning, samt vissa skillnader mellan bankens inriktning och kundens uppfattning. Detta har även medfört skillnader mellan det empiriska materialet och befintliga teorier inom området, som banken kan ha användning av vid fokus av tjänsterna. Private Banking-tjänsten skapar med andra ord ett mervärde, som medför en win-win-situation för banken och dess kunder.

 • 247.
  Brodin, Fanny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  En flödesbaserad kostnadsberäkningsmodell som underlag för förändringsarbete.: Value Stream Map Cost Calculation.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då producerande företag ska göra genomgripande verksamhetsförändringar såsom implementera produktionssystemet lean, kan det vara svårt att på förhand veta förändringarnas effekter.  Lean innebär att ledtider kortas men nya arbetssätt och verktyg bidrar till att kostnaderna initialt ofta ökar i förändringsarbete, vilket kan utmynna i en skepticism mot det nya systemet hos de anställda. Med hjälp av verktyg som mäter effekterna av förändringarna skulle denna skepticism kunna mötas. För att erhålla ett helhetsperspektiv ses produktion helst ur ett flödesperspektiv och idag finns inget bra verktyg som analyserar produktionsflöden ur både ledtids- och kostnadsperspektiv. Därför syftar detta arbete till att ta fram en modell för beräkning av ledtider och kostnader i ett produktionsflöde på ett sätt som möjliggör förståelse från flera olika intressentgrupper. Detta uppnås dels genom att den som använder modellen (1) erhåller en övergripande förståelse för flödets uppbyggnad och allokalisering av dess ledtider och kostnader samt (2) kan använda modellen för att analysera olika framtida scenarier vilka ligger till grund för förändringsarbetet. Arbetet är skrivet på uppdrag av Volvo Lastvagnar i Umeå, VLU eftersom de implementerar Volvos version av lean och saknar denna typ av modell.

   

  Modellen kallad Value Stream Map Cost Calculation-modellen, VSMCC-modellen är gjord ur ett flödesperspektiv vilket innebär att alla aktiviteter som behövs för att producera en artikel kartläggs så att en övergripande syn på flödet kan erhållas istället för att aktiviteterna analyseras och effektiviseras var för sig. Lean, flödesperspektivet och de kostnadsberäkningsmodeller som funnits i litteraturen har bidragit till utformandet av modellen. Dock består modellens innehåll till största del på VLU:s behov, det vill säga studiens syfte. Analyser har gjorts av 5 stycken detaljer på detaljavdelningen på VLU och modellen har byggts utifrån dessa. Modellen samt dess applicering på en av detaljerna kallad A-stolpe, utgör arbetets empiri och resultat. Efter en diskussion kan följande slutsatser dras:

   

  • Analysen av ett produktionsflöde visar en mer trovärdig och komplex bild av verkligheten om den både tar hänsyn till analys av ledtid och kostnader än om den bara innehåller ledtid.
  • Flödesbaserade kostnadsberäkningar kan hjälpa Volvo och andra företag att sänka sina kostnader.
  • Modellens funktioner gör att det är enkelt att analysera flödet, se var de ”lågt hängande frukterna” finns och därmed kunna prioritera förbättringsinsatserna.
  • I och med att kostnaderna i modellen beräknas per artikel, utgör modellen ett utmärkt underlag för avvägning mellan batchstorlek och transportfrekvens.

   

  Bland rekommendationerna som ges till användaren av modellen återfinns att välja ut och analysera huvudflöden hellre än mindre flöden, att förändringsgruppen är tvärfunktionell samt att man säkrar ordentligt mandat för förbättringsarbetet om det inte redan finns.

 • 248.
  Bronell, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Andras framgång - Egen vinning: -En studie om hur volontär tillfredsställelse formas2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 249.
  Bronell, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Blom, Carl-Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  There will always be another Monday: A cross cultural study of Swedish and Chinese business perspectives2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  If you look out the window today you can observe influences from all over the world. It seems like the world has shrunken and accessibility has gotten a bigger impact. We are talking about globalization and it can be said to diminish the boarders and unite people all over and contribute to more interactions between different countries and cultures, which in turn will lead to new challenges for companies. More companies can therefore meet in different contexts and for instance a company from Sweden where production costs are comparatively high will be attracted to markets like the Chinese because of their comparatively low production costs. The culture differences between these two nations are wide and will therefore cause implications like cultural clashes or misunderstandings. This is where our interest of the subject grew and hence our research question is:

  “How can Swedes avoid incidents of a cultural descent when developing business relations with Chinese corporations?”

  The main purpose of this study is to get a better comprehension on how businessmen perceive cultural differences in situations where business relationships are essential and how they avoid such incidents. In addition we have in this study divided the main purpose into three sub-purposes. These are: to gain a better understanding on how both Swedes and Chinese build relationships in business-to-business situations, to gain a better understanding of the differences in the Swedish and Chinese business culture, and to provide suggestions for Swedish entrepreneurs in becoming more aware of cultural gaps when entering the Chinese market.

  Our study is based on an hermeneutic approach. We have used an qualitative research strategy where our empirics are based upon seven semi-structured interviews with businessmen today resided in Sweden but have experience from Chinese business interaction. In addition both Swedish and Chinese businessmen have been interviewed to obtain a more balanced data. The contextualization we have made is aligned towards an individual perspective.

  Our theoretical frameworks consist of a wide range of theories such as: business relationships theories, relationship marketing theories, Guanxi theories, cultural theories, and culture clash theories. Based on our empirics we have been able to interlink many aspects to conclusions. These have mainly been differences in the two cultures, such as; difference in hierarchy level and how this has caused implications for Swedish businessmen. It was also showed that there are differences in approaching potential business proposals, where the Swedes tended to be direct in contrast to the Chinese who preferred a slower paste. In addition this study showed that what is referred to as Guanxi is far more linked to the Chinese culture than networking is in Sweden.

  For a Swedish business man these findings can help prevent incident of diversifying range but raise awareness of other cultural aspects that needs to be considered before going to China in business purposes.

 • 250.
  Brorsson, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Mattsson, Niklas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Revisorns dubbla roll, ett hot mot revisionskvalitén?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningRevisionsbyråer har sedan urminnes tider utöver revisionen erbjudit rådgivningstjänster tillsina revisionsklienter. Diskussionen om revisorns dubbla roll som både revisor och rådgivareär något som diskuterats bland forskare och lagstiftare runt hela världen. Enligt tidigareforskning föreslås fördelarna med att revisionsbyrån erbjuder både revision och rådgivning tillklienterna vara kunskapsöverföring och kostnadsfördelar.En förutsättning för att revisionen ska fylla sin funktion är att revisorn är oberoende i singranskning och rapportering av företagets verksamhet och räkenskaper. Med anledning av attföretag i större utsträckning efterfrågar rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå har fråganom revisorernas oberoende intensifierats. Lagstiftare är oroliga för att rådgivningstjänsternautgör ett hot för revisorns oberoende. I forskning har det föreslagits att faktorer somexempelvis ekonomsikt beroende och relationen mellan företaget och revisorn kan hotarevisorns oberoende.Med utgångspunkt från att en oberoende revisor förväntas upptäcka och rapportera de fel ochbrister som identifieras under revisionen har flera forskare tillämpat revisorns benägenhet attanmärka i revisionsberättelsen som mått på revisionskvalité. Dock är resultaten från dessastudier blandade, vilket betyder att det varit svårt att fastställa huruvida revisionsbyråernastillhandahållande av rådgivningstjänster påverkar revisionskvalitén. På grund av forskningkring revisionskvalité nästan uteslutande skett på stora publika bolag har vi i denna studiestuderat hur rådgivningstjänster kan påverka revisionskvalitén i små privata företag.Totalt baseras vår studie på 1000 slumpmässigt utvalda svenska aktiebolag med 1-9 anställda.I likhet med tidigare studier har vi genom data från företagens årsredovisningar genomförtlogistiska regressioner. Syftet var att få en uppfattning om huruvida kombinationen av attrevisionsbyråerna tillhandahåller rådgivning utöver revision till sina revisionsklienterpåverkar revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen.Sammantaget visar resultaten att det inte förekommer något negativt samband mellanföretagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå och revisionskvalitén, mättutifrån revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Resultaten är i linje medtidigare studier och förklaringen till att revisorerna väljer att inte rubba sitt oberoende kan ihuvudsak kopplas till att revisorerna värnar om sitt rykte och förtroende i näringslivet.Således ger resultaten inget stöd för lagstiftarnas oro om att revisorns dubbla roller skulleförsämra revisionskvalitén i små privata företag.

2345678 201 - 250 av 1612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf