umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
40414243 2101 - 2146 of 2146
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2101.
  Wolming, Simon
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Beteendevetenskapliga mätningar.
  Bergström, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Interaktiva medier och lärande (IML).
  A web-based university course on computer-based assessment: Descriptions and reflections2005Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 2102.
  Wolming, Simon
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Henriksson, Widar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Beteendevetenskapliga mätningar - erfarenheter och visioner2007Inngår i: Utsikter, insikter, avsikter.: Universitetspedagogisk konferens i Umeå, 27-28 februari 2007 : konferensrapport / [ed] Fazlhashemi, M., & Fritz, T, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet , 2007, s. 269-282Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 2103.
  Wolming, Simon
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Beteendevetenskapliga mätningar.
  Lyrén, Per-Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Admission to university engineering programs: A multipurpose approach2004Inngår i: Psychological Reports, ISSN 0033-2941, E-ISSN 1558-691X, Vol. 94, s. 1125-1126Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2104.
  Wolming, Simon
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Wikström, Christina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  The concept of validity in theory and practice2010Inngår i: Assessment in education: Principles, Policy & Practice, ISSN 0969-594X, E-ISSN 1465-329X, Vol. 17, nr 2, s. 117-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2105.
  Wright, Richard
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Hur får man igång projektorn?: Bildlärares uppfattningar om digitalisering och hur den tolkas i högstadiets bildsal2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bilda kunskap om bildlärares erfarenheter av bildämnets digitalisering på högstadiet (årskurserna 7-9). Ämnet är relevant eftersom hela samhället digitaliseras och att läroplanen reviderats med anledning av just detta. Däremot har just kursplanen för bildämnet inte reviderats gällande digitalisering. För att belysa bildlärarens uppfattning om digitalisering i bildämnet har sju bildlärare intervjuats. Hur tolkar bildlärare styrdokumentens förväntningar på undervisning och lärande i relation till digitalisering? Vilka möjligheter och utmaningar ser bildlärarna med digitala verktyg inom sitt ämne? Hur beskriver bildlärare sitt eget arbete med att integrera digital verktyg i linje med styrdokumentens förväntningar? Får de tillräcklig vidareutbildning? Studien är kvalitativ och metoden som används för insamling av material är semistrukturerade intervjuer med bildlärare i grundskolans senare år. Deltagarna som medverkat i studien är sju högstadielärare i bild som arbetar i Stockholmsregionen.

  Resultatet visar att bildlärarna är positiva till digitalisering i ämnet i stor utsträckning och ytterligare vill förbättra sina digitala färdigheter för att hjälpa eleverna förstå kunskapskraven och hur de ska nå målen. Hur lärarna tolkar kunskapskraven varierar, flera hävdar att kursplanen är för öppen för egen tolkning. Lärarnas syfte var att tillfredsställa behovet av grundläggande kunskaper i digitalisering i hopp om att väcka intresse för elever som skulle studera vidare på gymnasiet. Bildlärarna hade inte samma tillgång till resurser när det gäller digitala verktyg, och det skiljer sig från skola till skola. De diskuterade att detta kan bero på ekonomi, tid och beslut av ledningen. Lärarna kände att de saknade vidareutbildning i digitala verktyg som flera ansåg att skolan skulle ha kunnat bidra med. De lärare som senast gått lärarutbildningen hade fått mest utbildning i digitalisering i bildämnet. Mer forskning skulle kunna komma att leda till en mer positiv effekt på hur digitalisering implementeras i skolor och bättre riktlinjer för genomförande i bildämnet.

 • 2106.
  Yeom, Kee Yoon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Idrott och hälsa i gymnasiet med fokus ur ett hälsoperspektiv och idrottspraktiker2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En djupare insikt i elevernas förkunskaper inom hälsa och träningspraktiker bör kunna underlätta för lärare att planera och genomföra undervisningen, samt att genom denna kunskap enklare kunna motivera sina elever att utvecklas i ämnet idrott och hälsa. Syftet var att undersöka och analysera idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet med fokus ur elevers hälsoperspektiv och vilken idrottspraktik de inriktat sig på. För att undersöka detta användes både en kvantitativ och en kvalitativ metoddel i form av en enkät, samt en portfoliouppgift som delades ut till elever i årskurs tre på gymnasiet. Urvalet utgjordes av 100 elever i den kvantitativa delen, och 20 elever fördelat på 10 tjejer och 10 killar i den kvalitativa delen. Utifrån denna studie så har det tydligt uppkommit ett kvantifierbart underlag, där tre av de sju idrottspraktikerna fanns representerade. En hel del skillnader fanns mellan tjejerna och killarna men överlag var de samstämmiga i sina reflektioner i den kvalitativa delen. Där de flesta ansåg att det fria valet ökade motivationen till att prestera under lektionerna i ämnet idrott och hälsa. För att nå detta krävdes det enligt eleverna att lärarna var mer lyhörda till elevernas önskemål. Därmed bör man med hjälp av en djupare insikt i de idrottspraktiker som finns representerade hos eleverna kunna bygga upp en mer varierad och anpassad studieplan, som direkt går att knyta till läroplanen för idrott och hälsa.

 • 2107.
  Yousef, Fadia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Nasser, Mirna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Att utveckla nyanlända elevers språk och ämneskunskaper2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få mer kunskap om hur några utvalda lärare arbetar i sina ämnen för att utveckla nyanlända elevers språk- och kunskaper. Nya krav ställs på läraren för att möta elever som är nya i Sverige. Våra vägledande frågor var hur läraren arbetar för att utveckla elevernas språk och kunskaper samt vilka möjligheter och svårigheter de finner i undervisningen av nyanlända elever. Studien genomfördes med hjälp av observationer och intervjuer med sex behöriga lärare i tre grundskolor både i förberedelseklasser och i reguljära klasser. I resultaten kom det fram att lärarna såg på elevernas modersmål som resurs i undervisningen och stöttade eleverna på olika sätt för att utveckla deras språk- och kunskaper. Lärarna uttryckte att det fanns andra faktorer som de inte kunde styra över och som möjligtvis skulle kunna underlätta för lärare och för eleverna, bland annat antal elever i klassen. Vår slutsats är att det är viktigt med stöttning och dialogrika klassrum när man arbetar med nyanlända elever. 

 • 2108.
  Zakrisson, Linn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Konflikthantering ur pedagogers perspektiv: En intervjustudie med pedagoger i förskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport undersöktes hur pedagoger i en privat samt två kommunala förskolor beskriver att de ser på och arbetar för att förebygga och hantera konflikter bland barnen, samt hur de ser på barnens roll och möjlighet till lärande och utveckling i dessa situationer. Fyra verksamma pedagoger fick beskriva hur de anser att konflikter kan förebyggas och hanteras, vad barnen har för roll i konflikthantering samt vilket lärande som kan ske hos barnen i samband med konflikter och konflikthantering. I bakgrunden tas upp vad styrdokument och tidigare forskning säger om ämnet konflikter och konflikthantering, med fokus på förskolan. I denna fenomenografiska studie används intervjuer som metod, vilket är en kvalitativ metod. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades sedan för att ta fram ett resultat som sedan analyserats med koppling till bakgrunden. Resultatet av studien visar bland annat på vikten av att arbeta medvetet med konflikthantering genom att stötta barnen genom vägledande samtal. I resultatet framgick även att pedagoger upplever att hemmet har en betydande inverkan på barns beteende under konfliktsituationer och att detta innebär att förskolan måste anpassa sitt arbete utifrån barnens olikheter. Samtliga pedagoger i undersökningen såg möjliga lärotillfällen i samband med konflikter och konflikthantering. Slutligen är tanken att den färdiga studien ska hjälpa pedagoger till fördjupade insikter angående sitt förhållningssätt, samt reflektera kring hur de kan utveckla sitt arbete gällande konflikthantering i barngruppen.

 • 2109.
  Zell, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Att vägleda i digitala rum2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap gällande vad som sker när vägledningen digitaliseras och flyttar ut från det traditionella rummet till digitala kontexter. Dessa digitala kontexter är i undersökningen benämnda som digitala vägledningsrum. Undersökningen efterfrågade vägledares insikter gällande det digitala rummets möjligheter och begränsningar, hur rummet förbereds för vägledning samt på vilket sätt metod och teori används i denna digitala kontext. Sammanlagt elva vägledare intervjuades, varav åtta svenska vägledare och tre danska eVejledare.

  Resultatet visar bland annat att vägledare/eVejledare använder ett flertal olika digitala vägledningsrum och att ett traditionellt face-to-face i hög grad tar formen av ett digitalt one- to-one, dvs en vägledare och (oftast) en sökande möts i ett traditionellt eller ett digitalt rum. Resultatet visar även att avsaknad av kroppsspråk är en av vägledare/eVejledare ofta upplevd begränsning i det digitala rummet, samtidigt som anonymitet möjliggörs med digitaliserad vägledning. En möjlighet som flera vägledare lyfter fram som positivt och som uppskattas av sökande. Erbjuden anonymitet har visat sig öppna dörrar som tidigare varit stängda. Avslutningsvis används metod och teori i olika utsträckning beroende på vilket digitalt rum som nyttjas. eVejledarna är dock mycket samstämmiga i sina metod- och teorival eftersom eVejledning Danmark har valt att strukturera upp hela sin digitala vägledning utifrån gemensamma principer.

 • 2110.
  Zetterberg, Per-Arne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Att våga äga scenen: Ungdomars val att uppträda i musikaliska sammanhang under grundskolans senare del2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie studeras orsaker till varför elever i åk 7-9 väljer att uppträda i större musikaliska sammanhang. De forskningsfrågor som ställs är:     

  • Hur beskriver pojkar respektive flickor sin upplevelse av att stå på scen och varför väljer de att delta i ett scenframträdande?
  • Hur menar pojkar respektive flickor att massmedias bild av att uppträda har inverkat på elevens vilja att uppträda?
  • På vilka sätt kan ett scenframträdande få betydelse för pojkar och flickor senare i livet? 


  Som undersökningsmetod i studien valdes kvalitativa intervjuer, detta för att få ett djup i undersökningen då metoden ger utrymme för informativa svar på intervjufrågorna. Tre flickor och två pojkar intervjuades. I resultatet framkommer behovet för elever i åk 7-9 att synas och uttrycka sin identitet, likaså behovet av gemenskap. Valet att uppträda har däremot lite eller ingenting att göra med att eleverna får betyg i ämnet musik. Studien visade på vissa skillnader mellan pojkarnas och flickornas svar men generellt i studien är att svaren är mer kopplade till individen än om det är en pojke eller flicka som svarat på frågan. I informanternas berättelser framkommer att den glädje som att delta i musikframträdanden skapar är starkare än t.ex. den nervositet som att medverka i sådana arrangemang medför. 


 • 2111.
  Zetterlund, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Skadliga leksaker i förskolan?: En studie om miljömedvetenhet bland förskolans personal i en kommun i norra Sverige2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn inom förskolans verksamhet utsätts dagligen för kemikalier och detta har tidigare inte talats om eller uppmärksammats inom den omfattning som det faktiskt görs idag. Denna studie undersöker därmed vilken medvetenhet som finns kring miljökrav framför allt gällande leksaker och material inom förskolans verksamhet. Syftet är mot den bakgrunden att synliggöra vilken medvetenhet det finns kring miljökrav inom två av förskolans verksamhetsnivåer –förskolechef och förskollärare inom en kommundel i en kommun i norra Sverige. För att kunna synliggöra denna medvetenhet har det i studien varit fokus på den kvalitativa intervjun som metod.Resultatet visar bland annat på hur medvetenheten ser ut bland respondenterna, var de anser att en stor del av bekymret ligger samt hur de önskar att arbeta vidare med miljökrav inom förskolans verksamhet.

 • 2112.
  Árnadóttir, Anna Kolbrún
  et al.
  University of Iceland.
  Sigurdardóttir, Anna Kristín
  University of Iceland.
  Rosvall, Per-Åke
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  How social capital is invitable part of inclusion2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 2113.
  Älvebrant, Marie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Förebygga omval till gymnasiet: En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att erhålla fördjupad kunskap beträffande betydelsen av studie- och yrkesvägledning i förebyggandet av omval till gymnasiet. Studien utgår från ett elevperspektiv och syftar till att ge en fördjupad förståelse av elevernas upplevelser, erfarenheter samt vilket behov av hjälp och stöd de önskar. Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har valts som dataininsamlingsmetod. Fem gymnasieelever som alla bytt gymnasieprogram nära i tiden har deltagit i studien. Resultatet visar att eleverna kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledning sent i grundskolan och kontakten med studie- och yrkesvägledaren har varit mycket liten. Vidare visar studien att bristande information är en av de viktigaste anledningarna till byte av gymnasieprogram. Eleverna önskar fördjupad information och djupare vägledningssamtal där de får diskutera och fundera över sig själva och framtida studie- och yrkesval. Eleverna saknar också koppling till arbetslivet vilket också visat sig ha negativ påverkan inför deras gymnasieval.

 • 2114.
  Åberg, Jannike
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Vallgren, Isabell
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Religion och kultur i förskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att skriva om religion och kultur i förskolan därför att vi är intresserade av begreppens utrymme i förskolan. Under vår utbildning så uppmärksammas dessa ämnen väldigt lite, trots det så finns de formulerade i läroplanen upprepade gånger, vilket vi som förskollärare ska utgå från i vårt arbete. Syfte och frågeställningar är därför utformade efter detta och för att få en inblick i hur arbetet går till. Vi undersökte detta genom intervjuer med sju förskollärare som arbetar på förskolor med olika upptagningsområden och profil. Kulturbegreppet är ett svårdefinierat begrepp som verkar försvåra arbetet med det i förskolan. Av sju förskolor med varierande barngrupper så visar vår empiri på att synliggörandet av olika kulturer inte får något utrymme i någon av utbildningarna. Vad detta beror på ser vi till största del är osäkerhet om huruvida religion ska få belysas men också okunskap både gällande kultur och religion.

 • 2115.
  Åkerlund, Pontus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  MOTIVATIONSARBETE PÅ FRITIDSHEMMET: Fritidslärares uppfattningar om barns motivation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa undersökning var att öka kunskapen om hur fritidslärare arbetar med barns motivation i fritidsverksamheten. Detta genom att ta del av fyra fritidslärares arbete med barns motivation på sina arbetsplatser. Forskningsfrågan handlar om vilken/vilka typer av motivation det är som får företräde i fritidsverksamheten enligt intervjuade fritidslärare. Med utgångspunkt i medbestämmandeteorin och begreppen inre och yttre motivation, så utfördes fyra stycken semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma fritidslärare. Intervjufrågor skapades utifrån tre psykologiska behov som är av vikt för teorin, men också för andra företeelser som anses vara gynnsamma för den inre motivationen. Rubriker skapades efter de psykologiska behoven och av en företeelse som den inre motivationen anses gynnas av. Datamaterialet sorterades därefter under dessa rubriker. Resultatet och analysen visade att det var den inre typen av motivation som framförallt fått företräde på fritidshemmet, med enbart en blygsam andel datamaterial som talat för att den yttre haft företräde framför den inre. Det var också framförallt den inre motivationen som fritidslärarna arbetat med i fritidsverksamheten.

 • 2116.
  Åkesson, Evalena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  "Du får diska för du är tjej": Könsroller och jämställhetsarbete i Hem- och konsumentkunskapsundervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan är en verksamhet som bidrar till att skapa ett framtida samhälle genom att fostra och forma de människor som ska leva i det. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder visar undersökningar att traditionella könsmönster lever kvar, både i samhället och i skolan och dess undervisning. Mot bakgrund av detta är syftet med examensarbetet att öka kunskapen om uttryck för könsroller och jämställdhetsarbetet i Hem- och konsumentkunskaps- undervisningen. Studien är en kvalitativ intervjuundersökning, där resultatet analyserats med tematisk innehållsanalys. Resultatet visar att lärare i Hem- och konsumentkunskap uppfattar uttryck av traditionella könsroller bland eleverna, om än i mindre omfattning än för 20-30 år sedan. Pojkar tar mer plats i klassrummet medan flickor tar mer ansvar för helheten i klassrummet och har högre betyg. Alla de intervjuade lärarna arbetar med att motverka traditionella könsroller och undervisar om arbetsfördelning i hemmet och jämställdhet. Flera lärare betonar risken med det faktum att det är flickorna som höjer blicken och tar det övergripande ansvaret för att arbetet i köket ska bli färdigt. De är rädda att de ska fortsätta med det senare i livet, både i hemmet och på arbetsplatsen, vilket leder till att könsmönstret i samhället underbyggs. Det skulle vara av intresse att fortsätta studien genom att göra observationer och enkäter med elever i samma klasser, vilket skulle ge en bredare och djupare kunskap om könsroller och jämställdhet i Hem- och konsumentkunskapsundervisningen.

 • 2117.
  Åman, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  FLER SPRÅK I FÖRSKOLAN: Hur kan flerspråkigheten stimuleras?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att studera hur förskollärare kan uppmuntra och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, både angående svenskan som barnets andraspråk, och barnets modersmål. Syftet var att ta reda på hur pedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan kan främja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet innefattade även ta reda på hur man kan tillvara på olika språk som finns i förskolans verksamhet. För att få svar på hur förskollärare arbetar med detta arbete i sina verksamheter valde jag att använt mig av fem kvalitativa intervjuer, med tre aktiva förskollärare och två språkstödjare i två olika kommuner. Resultatet visade på att förskolor arbetar på olika sätt för att bidra till flerspråkiga barns språkutveckling. En slutsats som kan dras är att förskollärare arbetar mer eller mindre medvetet med flerspråkiga barns språkutveckling, där förskollärarens bemötande och förhållningsätt har stor betydelse för barnets språkutveckling. En annan slutsats är att flerspråkiga barn får mer stöd i att utveckla det svenska språket medan stöd i modersmålet är mer sällsynt.

 • 2118.
  Ångerud, Nicklas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Barn som far illa: Hur kan och ska förskolan arbeta med det?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det syfte jag haft i denna studie har varit att fördjupa mina kunskaper om pedagogers förståelser om arbetet kring barn som far illa och samverkan kring barn som far illa. De frågor jag sökt svar på har varit: Hur kan pedagoger stödja barn som far illa i förskolans verksamhet? Vad är pedagogers uppfattning om samverkan med andra instanser när det gäller barn som far illa? Och hur vet pedagogerna att barn far illa? Min undersökning har vart en kvalitativ undersökning och min data har jag fått genom kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger i förskolan som har minst 2-3 års erfarenhet av arbetete i förskolans verksamhet, upp till 20 års erfarenhet av arbete i verksamheten. I mitt resultat syns det att det inte alltid är så lätt att upptäcka barn som far illa och att det inte alltid är självklart vad pedagoger kan göra utöver en anmälan till Socialtjänsten. Det pedagogerna i min undersökning svarade, när frågan om vilka orsaker som kan finnas till att barn far illa ställdes, var det de mer kända anledningarna som pedagogerna först kom på. Dessa orsaker är t.ex. misshandel, brister i omsorg och övergrepp. Men andra orsaker, som människor ofta inte tänker på enligt min erfarenhet, uttryckte de knappt. Dock ansåg pedagogerna att det kunde finnas fler anledningar, men dekunde inte nämna så många. De uttryckte dock att vissa saker, som exempelvis att anmäla till Socialtjänsten vid misstanke att barn far illa, var självklara.

 • 2119.
  Årebrand, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Samhällskunskap och digitalteknik: Om undervisning i tre gymnasieklasser och dessanvändning av digital teknik2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse om samhällskunskapsundervisningens innehåll, genomförande och utformning på gymnasiet där digital teknik används.

  Fokus i uppsatsen har legat på att genom observationer och intervjuer i tre klasser och med de två lärare som undervisar klasserna få inblickar i hur lärare designar undervisning och hur elevrollen kan förstås när digital teknik används i ämnet samhällskunskap. Till hjälp för att analysera resultatet har analysmodellen Learning Design Sequence och i synnerhet  begreppen lärsekvenser och iscensättning använts. Det senare begreppet syftar på faktorer såsom lärarnas arbetssätt och tillgängliga resurser som präglar en lärsekvens, vilket kan vara elevernas arbete med en uppgift för att nämna ett exempel.

  Resultatet visar att datorer och Internet ofta i någon form ingår i lärarnas design av undervisningen. Exempelvis har lärarna genomfört genomgångar med hjälp av Powerpointpresentationer samt utformat uppgifter där elever ska använda sig av sina datorer. I elevrollen ingår bland annat att vara dator- och Internetanvändare men också av att anteckna och lyssna. Dessutom hände det att elever antog en roll som exempelvis Facebookanvändare och bloggläsare, vilket väckt tankar om att kommande forskning exempelvis bör undersöka vilka kunskaper och färdigheter detta genererar för elever.

  Nyckelord: En-till-En, design, samhällskunskapsundervisning, digital teknik, didaktisk design

 • 2120.
  Åström, Ann-Sofie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Musikens möjligheter och begränsningar: En kvalitativ studie om musikens roll i förskolan ur förskollärares perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en kvalitativ studie vars syfte är att beskriva och förstå musikens roll i förskolan utifrån fyra förskollärares perspektiv. Studien eftersöker hur musik används samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för förskollärare att arbeta med musik. Bakgrundsavsnittet som är baserad på tidigare forskning i form av avhandlingar, förskolans läroplan, FN:s barnkonvention samt annan litteratur, framkommer det att musik kan gynna bl.a. barns motorik, kulturella erfarenhet såväl som språkliga utveckling men det lyfts även fram forskning som problematiserar just användandet av musik som metod enbart. Bakgrunden tar även upp ramfaktorer och andra faktorer som påverkar förskollärares arbete med musik men även att det finns en oklarhet i vilka kunskaper och kompetenser förskollärare behöver för att undervisa i respektive med musik. I metodavsnittet presenteras det att studiens resultat är baserat på kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare som analyserats med kvalitativ innehållsanalys som metod. Studiens resultat visar att förskollärarna använder musik i förskolan spontant, planerat, med hjälp av instrument och tekniska hjälpmedel för att främja barns utveckling och de kunskapsmål som lyfts av förskolans läroplan. Vidare visar resultatet vilka ramfaktorer i förskolan som påverkar förskollärarnas arbete med musik samt att förskollärarnas kunskaper och kompetenser varierar, vilket därmed skapar olika förutsättningar och påverkar deras förhållningssätt till musikarbetet i förskolan, som i sin tur påverkar musikens roll i förskolan. Slutsatser som dragits är att musik faktiskt har en viktig roll i dagens förskola men vilken roll den faktiskt får är tätt sammankopplat med de faktorer som finns inom förskolans verksamhet. Musik i sig skapar möjligheter i förskolan men utmaningen ligger i att förskollärare har eller får möjlighet till det rätta förutsättningarna för att kunna använda sig av dem.

 • 2121.
  Åström, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Nyberg, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Matematiken som ständigt omger oss: Förskollärarens tankar om arbetet med matematik och läroplanens påverkan på arbetet.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka förskollärares syn på matematik och hur de väljer att arbeta med matematiken i vardagen. Syftet är även att undersöka ifall den nya läroplanen för förskolan har påverkat lärarnas arbete med matematik. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ metod i form av riktat öppna intervjuer eftersom vi ville att lärarna skulle kunna uttrycka sig fritt samt för att få ta del av deras egna tankar och åsikter. Vi har valt att intervjua nio verksamma förskollärare. Vår studie visar att förskollärarna anser att det finns oändliga möjligheter för att arbeta med matematik i vardagen, speciellt vid rutinsituationer som återkommer varje dag. De flesta lärarna lyfter fram miljön på förskolan som en viktig del i arbetet med matematik men alla har inte valt att utforma en miljö med matematiken som en av grundpelarna. Den nya läroplanen har inte bidragit till någon större förändring av arbetet med matematik anser de flesta av lärarna. Alla uttrycker att de känner sig trygga i arbetet med matematik i vardagen men flera skulle vilja utöka sin kunskap. Vi finner att förskollärarna är medvetna om att matematiken finns omkring barn i deras vardag och har idéer kring hur de kan tillvarata den för barns lärande. Vi har dragit slutsatsen att utformningen av miljön inte sker utifrån ett matematiskt lärande trots att lärarna uppger att de anser att miljön är en viktig del. Vi har även kommit fram till att arbetet med matematiken inte har förändrats i och med den reviderade läroplanen för förskolan.

 • 2122.
  Åström, Frida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  IT verktygens roll i förskolan: Föräldrars inställning till användandet av dator och surfplatta i verksamheten med barnen2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilken inställning föräldrarna har till användandet av dator och surfplatta som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet med barnen 1-5 år. Frågeställningarna är: Hur upplever föräldrarna det nuvarande användandet av dator och surfplatta i förskolans verksamhet med barnen? Hur önskar föräldrarna att dator och surfplatta ska användas i förskolans verksamhet med barnen? Hur motiverar föräldrarna att dator och surfplatta bör/inte bör användas som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet med barnen? För att få svar på frågeställningarna så fick en grupp föräldrar delta i en enkätundersökning. Resultatet visar att majoriteten av föräldrarna är positiva gällande det nuvarande användandet på förskolan. Däremot uttrycker de önskemål/krav såsom att, det ska finnas en pedagogisk motivering, det ska finnas begränsningar och barnen ska inte använda verktygen ensamma. Användandet ska inte heller ersätta annat utan ses som ett komplement. Motiveringar för, är att IT finns överallt i samhället och kunskaper om IT behövs för framtiden. Det ses som ett komplement till hemmet och verktygen erbjuder variation. Motiveringarna mot, är främst att det tar tid av annat som är viktigare. IT bör inte introduceras så tidigt utan pedagogernas kunskap bör användas till annat. Verktygen motverkar social interaktion och kommunikation.

 • 2123.
  Åström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Betygsättning och bedömning i NO2012Inngår i: Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium / [ed] Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina och Samuelsson, Johan, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, 2, s. 131-140Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 2124.
  Åström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Comparison of student positive attitudes towards science (PATS) with students’ results in Australia, England, Norway and Sweden.2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   This study investigates the relationship between student achievement in science and students positive attitude towards science according to the results collected in TIMSS 2007. Four countries with some similarities and differences in the school system and science education were selected. The students’ results have a strong correlation to the index PATS in all four countries, but there are some differences between Sweden in particular to the other three countries. In Sweden the students have answered questions particularly to Biology, Chemistry, Physics and Geography and the other countries questions to science as one subject. The conclusions from the study is that the differences in TIMSS points when students’ PATS is regresses against students results as plausible values in science compared to the countries mean is that this measure in Sweden is approximate half a standard deviation in TIMSS points. Differences in students’ PATS regresses against students results as plausible values in science compared to the countries mean for the three other countries in this study are approximate half of the same measure of Swedish students, and even lower for Norway. Some tentative explanations for this difference are discussed in this paper, with focus of countries difference of curriculum structure, assessment habits and school culture.

 • 2125.
  Åström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Computer-based try-out for assessing communication goals in physics2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Swedish science curriculum in compulsory school got a new component in the reform 2011 (Skolverket, 2011a). The new component consists of required communications skills that students should show in classroom discussions. In the work with national tests we did a try-out of a possible test item that could be aiming at those skills. The item consisted of two parts, the first was that students should use a number of recommended internet links to find information of the main topic in the item, namely if Sweden should continue to use nuclear energy. The second part consisted of a chat discussion between small groups of students that were done in a database environment where students should argue pros and cons the question. This pilot-test found that students were capable to use computers to search information and to discuss arguments with each other in a chat room. However, the number of students in the pilot test was small and the test item needed strongly development to fit the test frames to adjust to 35 000 students taking a written paper-and-pen test.

 • 2126.
  Åström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  En Delphi-studie av initierade brukares uppfattningar om karaktärer av integrerad naturvetenskap i senare delen av svensk grundskola2010Inngår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, ISSN ISSN 1101-7686, Vol. 19, nr 3, s. 113-132Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här tentativa studien undersöker hur experter, väl insatta i den svenska debatten om integrerad NO uppfattar vad integrerad NO är, hur den tillämpas och vilka skäl som finns för att undervisa NO integrerat istället för att undervisa ämnesuppdelat. Diskussionen om integrerad eller ämnesuppdelad NO hade en kulmen på 1980-talet i Sverige som gav upphov till två varianter att undervisa NO på i grundskolan, antingen som ett ämne eller som tre ämnen, biologi, kemi och fysik. Dessa varianter finns för närvarande som två likvärdiga sätt att gradera betyg på. Nu är det aktuellt att ta bort möjligheten att sätta NO-betyg och i stället endast biologi-, fysik- och kemibetyg, vilket gör det intressant att undersöka hur idén om vad integrerad och ämnesuppdelad NO-undervisning har för likheter och skillnader. Undersökningen är genomförd som en Delphistudie, där informanterna har värderat 30 påståenden om integrerad och ämnesuppdelad undervisning. Svaren sammanställdes med medelvärden och medianer och presenterades för informanterna i en andra enkätomgång. Informanterna erbjöds möjlighet att ändra sina svar efter att ha tagit del av centralmått på värderingar av påståendena beräknat från samtliga svaranden. Resultatet av den första undersökningsomgången redovisas i tabell där centralmått på informanternas sammanlagda värdering redovisas. Informanternas svar jämförs med den teori som ursprungligen använts för att konstruera frågorna och diskuteras. Även metodiska frågor i samband med undersökningen diskuteras.

 • 2127.
  Åström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Integrerat eller ämnesuppdelat?2012Inngår i: Skola och naturvetenskap: politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning / [ed] Strömdahl, Helge och Tibell, Lena, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, s. 61-74Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2128.
  Åström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  What Do Teachers Find Problematic With Non-traditional Scientific Test Content?2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper deals with teachers’ statements about assessing students’ results from items with non-traditional science content in the national science assessments in Sweden. Non-traditional science content in this case is items that concerns social and scientific issues (SSI). The content deals with use of science in society. This content has emerged in the curriculum in several countries in an effort to improve students’ interest for science, to implement meaningfulness in learning and train students to learn science for adults use (Sadler, Barab, & Scott, 2007; Sadler & Zeidler, 2009; Dana L.  Zeidler, Sadler, Applebaum, & Callahan, 2009; Dana L. Zeidler, Sadler, Simmons, & Howes, 2005). Sweden has shown descending results in international studies, particularly PISA (Skolverket, 2013) so voices are raised how to improve teaching. Curriculum reform is a common way to change premises in school (Fensham, 2008). Swedish students get accurate results from PISA on items concerning traditional curriculum content, but items with non-traditional curriculum content show lower students’ results (Skolverket, 2010). When looking into teachers’ statements of test items with unfamiliar content that mirrors the curriculum content the question raises; what do teachers think of SSI content? In teacher surveys attached to the tests more than half of answering teachers state that they use SSI in their own tests (Åström, 2013). This study focuses on what teacher write in own words about test items.

  1) what do teachers find troublesome concerning social and scientific issuescontent in national tests?

  2) what expectations and apprehensions do teachers have to SSI items?

  3) do teachers comments concerning SSI content in tests develop between years?

 • 2129.
  Åström, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  What need teachers learn more about when assessing students?: Teachers’ comments to Socioscientific issues in national tests in Sweden2013Inngår i: Den fjärde nordiska ämnesdidaktiska konferensen, NoFa4: Faglig kunnskap i skole og Laererutdanning, 2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Socio-scientific issues are part of the Swedish curriculum since 1994. Revisions of the science syllabi 2000 and 2011 stress this part of the science curriculum. Starting with national science tests in year 2009 this was considered as one crucial part in constructing items. This presentation considers collected statements from teachers giving feed-back on the tests in a web based formula during the years 2009, 2010, 2011. Socio-scientific issues are one of two most commented areas of test items from the teachers. The research question was to find what teachers’ state they have different challenges when assessing students’ answers on socio-scientific issues on the national tests in biology, chemistry and physics in year 9 in compulsory school. Teachers were requested to answer a survey with questions about the test after scoring students answers. Questions dealt with for instant if they found the standard settings sufficiently and if they found the test aligned to the syllabus. The most common survey item form was multiple choice questions but there were also some possibilities to personal statements were teachers could write succeeding text to their own choice. There are approximately 800 biology, physics and chemistry teachers that answered the surveys each spring. Between 2 and 11 percent of teachers in the years 2009, 2010 and 2011 had some comment on the socio-scientific issues, depending on what test (biology, physics or chemistry) they had assessed students’ answers on the different years. A majority of teachers state that they use socio-scientific issues in teaching and in teacher constructed tests. However teachers are insecure in how to judge students’ answers in the national tests. Possible problems found in teachers statements about items are presented and discussed.

 • 2130.
  Åström, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Abrahamsson, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Almarlind, Pia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Bengtsson, Jerker
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesproven 2010 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 102011Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 2131.
  Åström, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Beteendevetenskapliga mätningar.
  Eklöf, Hanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Elevers syn på nationella prov: Resultat från elevenkät vid genomförandet av nationella ämnesprov i biologi, fysik och kemi i grundskolans årskurs 9 våren 20092010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In 2009, national tests in biology, chemistry and physics were administered for the first time to Grade 9 pupils in Swedish compulsory school. This report presents descriptive results from a questionnaire that was administered to a sample of students taking these national tests. The main purpose of the questionnaire study was to investigate how these tests were perceived by the pupils: how they experienced the test and the test situation, whether they found the test important and whether they felt motivated to do their best on the test. The questionnaire also contained items asking for pupil attitudes towards the subject tested, as well as items asking for how pupils work with the respective subjects in the classroom. Results show that pupils in general seemed positive towards the national test although many pupils found the national test different from tests they usually have in school. A majority of the pupils further reported that they perceived the test as an important test and that they were rather motivated to do their best on the test. Still, a fair amount of pupils reported that they could have tried harder on the test. The students also reported rather positive attitudes towards the subjects tested, particularly Biology seems well liked by the students. The chemistry subject, however, seem less well-liked than the other subjects and the pupils taking the chemistry test to a higher degree reported that the test did not feel important, that test items were difficult to understand, and that the test items were different from their regular test. Pupils also report that they do not have chemistry tests very frequently, but this is true also for Biology and Physics. Last, the ways the pupils report that they work with the subjects on a daily basis are in agreement with reports obtained from international comparative studies in these subjects.

 • 2132.
  Åström, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Eklöf, Hanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Elevers syn på nationella prov: Resultat från elevenkät vid genomförandet av nationella ämnesprov i biologi, fysik och kemi i grundskolans årskurs 9 våren 20102011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how a sample of Grade 9 pupils experienced the first high-stakes national tests in the science subjects that were administered in Swedish schools in 2010. A sample of students completed a questionnaire which asked for test perceptions in terms of perceived importance, motivation, effort and anxiety. The questionnaire also contained items asking for how the pupils prepared for the test, how often they have tests in school and if they are familiar with the learning targets. A corresponding questionnaire was used in the national test context in 2009 and where applicable, results are compared.

  The results show that, in general, the pupils perceived the national test as difficult but important. A majority of the pupils further reported that they were motivated to do their best on the test and that they invested a fair amount of effort when completing test items. However, many pupils also reported test anxiety. Almost all pupils report having enough time to complete the test, and approximately half of the sampled students reported that items in the national test were easy to understand and fairly interesting, however not similar to the questions they usually have in school tests. The students at the national test in 2010 perceived the test more important and reported a higher level of motivation and effort –and test anxiety - than the students taking the national test in 2009. The stakes of the test also was higher in 2010. In their answers to a free response questionnaire item, many pupils commented on that the test was difficult, many pupils also perceived the test as “different”. A fair amount of pupils also reported that they found the test “fun”. Even if the pupils perceived the test as important, as the result had consequences, a fair number of pupils found national tests in the science subject unnecessary. Pupils taking the chemistry test were a bit more skeptical than pupils taking the physics test or the biology test but overall, the differences between the subjects were small.

 • 2133.
  Åström, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Nyström, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesproven i biologi, fysik och kemi i årskurs 9: En redovisning av utprövningsomgången 20092010Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 2134.
  Ögren, Gunilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Högskoleprovet våren och hösten 2013: provdeltagargruppens sammansättning och resultat2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Högskoleprovet har sedan 1977 fungerat som urvalsinstrument för antagning till universitets- och högskolestudier. Provet genomförs en gång på hösten och en gång på våren och det är tillåtet att göra provet hur många gånger man önskar. Vid mer än ett provresultat är det alltid det bästa resultatet som gäller vid urval till en studieplats. Provresultaten är giltiga i fem år och efter varje provtillfälle överförs råpoängen (antal rätt besvarade uppgifter) till en normerad poäng, på en skala från 0.0 till 2.0, där 2.0 är det högsta resultatet. Denna normering görs för att säkerställa att det är lika lätt eller svårt att erhålla en viss normerad poäng oavsett prov och provgrupp. Avsikten med föreliggande rapport är att beskriva provdeltagargruppernavåren och hösten 2013 med avseende på sammansättning och resultat. Resultaten presenteras för provdeltagare med olika kön, ålder och utbildning. Vidare beskrivs hur normeringen av provresultaten genomförs och utfallet av normeringen. Slutligen presenteras några resultat avseende effekterna av att genomföra provet flera gånger. Resultaten i rapporten grundas på databearbetningar gjorda av Luis Cobian, systemansvarig för högskoleprovet.

 • 2135.
  Ögren, Gunilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Högskoleprovet våren och hösten 2014: provdeltagargruppens sammansättning och resultat2014Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 2136.
  Öhgren, Ellenore
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Nyberg, Jenny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Pedagogers erfarenheter av barn som uppvisar stress i skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress kan bero på flera faktorer, det kan visa sig olika beroende på ålder. Vuxnas förhållningssätt kan påverka barns stress. Syftet med föreliggande studie är att undersöka och skapa kunskap om pedagogers erfarenheter av arbetet med barn som uppvisar stress. Vi ville få kunskaper om hur skolor behandlar detta ständigt aktuella ämne. Följande forskningsfrågor besvaras: Vilken erfarenhet har pedagogerna av elever som uppvisar stress i skolan? Hur arbetar pedagoger och skola med barn som uppvisar stress? Via en kvalitativ intervjustudie har kunskaper inhämtats om pedagogers erfarenheter i arbetet med barn som uppvisar stress. Resultatet visar att stress kan vara likt en NPF samt bero på flera bakomliggande faktorer. Pedagogers agerande kan påverka barns stress.

 • 2137.
  Öhgren, Sanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Dörröppnare eller grindvakt?: Studie- och yrkesvägledarens betydelse för nyanlända elevers övergång från språkintroduktion till andra studier eller arbete2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språkintroduktion är det största av gymnasieskolans introduktionsprogram. Programmet riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige där undervisningens tyngdpunkt ligger i det svenska språket. Syftet med Språkintroduktion är att ge elverna behörigheten till att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Enligt Skolverket kan nyanlända elever vara i större behov av information angående det svenska skolsystemet och arbetsmarknaden. Skolinspektionen redovisar dock att studie- och yrkesvägledningen uppfyller dock inte många av de nyanlända elevernas behov av vägledning, dels av information men även behovet av stöd och motiverande insatser. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera studie och yrkesvägledares arbete med vägledning med nyanlända elever på språkintroduktion, dels av deras egen uppfattning av sin roll i elevernas övergång från språkintroduktion till andra studier eller arbete men även undersöka hur organiseringen av studie och yrkesvägledningen ser ut på de skolor informanterna är verksamma inom. Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod där jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med studie- och yrkesvägledare verksamma inom språkintroduktion på kommunala gymnasieskolor. Resultatet visar att informanternas arbete med studie- och yrkesvägledning med nyanlända elever som målgrupp sker i kombination av enskilda samtal, samtal och information i grupp samt i samarbete med andra aktörer. Informanterna arbetar med att vidga elevernas perspektiv gällande olika yrkens inkomst och yrkens olika krav på utbildning. Studie- och yrkesvägledarnas roll i arbetet med vägledning med nyanlända elever på språkintroduktion kan ses som både en dörröppnare och en grindvakt. Dörröppnare eftersom studie- och yrkesvägledarna vidgar elevernas perspektiv gällande karriärmöjligheter dels genom information om valalternativ gällande studie och yrkesval men även för att vägleda eleverna till att bli handlingskraftiga individer. Förutsättningarna för informanternas arbete med vägledning är försvårade på grund av gymnasieprogrammens behörighetskrav. Informanterna intygar det faktum att nyanlända elever har svårt att hinna nå gymnasieprogrammens behörighetskrav innan de blir för gamla för att få påbörja ett nationellt gymnasieprogram och därmed måste hänvisa elverna till alternativa studie- och yrkesvägar som som inte motsvarade elevens förväntningar. På så vis kan även studie- och yrkesvägledarnas roll ses som en grindvakt. 

 • 2138.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Avslutande diskussion2013Inngår i: Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet / [ed] Elisabeth Öhrn & Lisbeth Lundahl, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2013, s. 165-176Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2139.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Lundahl, LisbethUmeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Kön och karriär i akademin: En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet2013Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2140.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Lundahl, LisbethUmeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.Beach, DennisGöteborg.
  Young people's influence and democratic education: ethnographic studies in upper secondary schools2011Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2141.
  Öhrn, Elisabeth
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Angervall, Petra
  Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Jan
  Göteborgs universitet.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV). Umeå universitet, Umeå School of Education (USE).
  Nyström Silfver, Eva
  Umeå universitet, Umeå School of Education (USE).
  Gender and Career in Academia2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2142.
  Östensson, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Dokumentation eller pedagogisk dokumentation?: 18 förskollärares uppfattning av och arbete med pedagogisk dokumentation2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar och arbetar med pedagogisk dokumentation. För att göra detta ombads 18 förskollärare i en mellanstor norrländsk stad att besvara en enkät bestående av två öppna frågor; samtliga tillfrågade deltog i undersökningen. En fråga behandlade förskollärares förståelse av begreppet pedagogisk dokumentation, den andra frågan avsåg hur förskollärare arbetade med det verktyg som används i förskolans verksamhet. De allra flesta uttryckte att det var skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation. Enligt undersökningens förskollärare innefattar pedagogisk dokumentation reflektion bland pedagoger och barn i olika gruppkonstellationer samt delaktighet från barnen vilket sammantaget leder till vidareutvärdering och utveckling av verksamheten. Åtta förskollärare uppgav att de hade etablerade rutinerför pedagogisk dokumentation; nio hade påbörjat att utveckla pedagogisk dokumentation medan en varken jobbade med verktyget eller uttryckte några ambitioner att göra så i framtiden. De slutsatser som kan dras är att de flesta av studiens förskollärare har en god förståelse för innebörden av pedagogisk dokumentation även om mycket arbete generellt krävs för att arbetet med detsamma ska bli etablerat i fler verksamheter.

 • 2143.
  Österholm, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM). Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Mittuniversitetet.
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Liljekvist, Yvonne
  Karlstads universitet & Uppsala universitet.
  van Bommel, Jorryt
  Karlstads universitet.
  Utvärdering av Matematiklyftets resultat: slutrapport2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 2144. Östling, Mats
  et al.
  Paulsson, Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Interaktiva medier och lärande (IML).
  Girgersson, Palle
  Taawo, Alma
  Utbildningsresurser på Internet: vägledning för enklare tillgång till digitala lärresurser2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  ”En effektiv skolutveckling med digitala verktyg förutsätter en ökad tillgång och användning av nätbaserade resurser för lärande.” Den snabba utveckling som just nu sker på skolområdet med ökad tillgång till datorer, surfplattor och trådlösa nät gör det möjligt att på allvar kunna använda digitala resurser i undervisningen. Det innebär ökade krav på digitala och nätbaserade resurser avsedda och användbara för skolan. I syfte att underlätta för leverantörer att erbjuda nätbaserade resurser och för beställare att efterfråga digitala resurser startade SIS TK 450 våren 2011 arbetet med denna vägledning. Utgångspunkten är följande fyra perspektiv:

  ● Att det ska bli enklare att hitta resurser och att de ska kunna presenteras för pedagoger och elever på ett funktionellt sätt

  ● Att det ska vara enkelt att länka in digitala resurser i de plattformar och planeringsverktyg som skolorna använder

  ● Att det ska var enkelt att komma åt resurserna på nätet med en nationell struktur för identifiering och inloggning

  ● Att resurser och plattformar ska vara tillgängliga för alla användare

  I Sverige betonas ofta behovet av kompetens bland pedagoger och skolledare, och initiativ som PIM har på många håll lyft kompetensnivån, men behovet av stöd för det dagliga IT-användandet kopplat till kursplaner och annan planering är fortfarande stort. Här har skolledare och arenor för erfarenhetsutbyte en viktig roll. Den tekniska utbyggnaden av trådlösa nät och en omfattande ökning av antalet personliga datorer ger en bra grund för en utveckling av skolan, men bristerna när det gäller tillgången till digitala resurser och digitalt innehåll hämmar arbetet. Trenderna i vår omvärld pekar tydligt ut just digitalt innehåll som centralt, antingen genom att som i Danmark ställa upp långtgående mål för att öka tillgång och användning, eller som andra länder betona arbetssätt och arbetsformer som förutsätter tillgång till ett rikt och varierat utbud av resurser. Individuell anpassning, flexibilitet och föräldrars delaktighet bygger på att det finns ett bra innehåll att arbeta med.

 • 2145.
  Östlund, Gustav
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Trä- och metallslöjd i backspegeln: En kvalitativ studie av tidigare slöjdelevers åsikter om trä- och metallslöjden i skolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagsläget finns det en stor mängd undersökningar och enkäter som frågar och kategoriserar nuvarande elevers uppfattning om trä- och metallslöjd och deras skolgång. Däremot finns det begränsat med forskning om före detta slöjdelevers uppfattning om deras skolgång och deras tankar om trä- och metallslöjd. Syftet med denna undersökning har varit att studera hur före detta elever ser på nyttan av den trä- och metallslöjdsundervisning de har erhållits i grundskolan. Jag har utfört halvstrukturerade intervjuer med fem före detta elever från en skola i norra Sverige. Det jag kom fram till är att majoriteten av de som intervjuades är positivt inställda till trä- och metallslöjd och att samtliga kan finna en nytta med ämnet trots skilda åsikter om ämnet. Det finns dock faktorer som försvårar användningen av trä- och metallslöjdens kunskaper efter att skolan tagit slut, ett exempel är svårigheten att införskaffa alla verktyg och material. Det finns även hindret att de intervjuade kan i vissa lägen inte själva förklara med egna ord varför trä- och metallslöjden har ett värde. Det kan vara värt att notera att omfattningen av denna undersökning är för liten för att kunna dra generella slutsatser, och avses endast agera som en utgångspunkt för att se om denna undersökningsgrupp har potential att ge oss lärare en större förståelse och ett bredare perspektiv. Baserat på resultaten som erhållits från undersökningen bedöms det finnas potential till vidare undersökningar. Det finns möjligheter att undersöka vidare med olika inriktningar och andra åldersgrupper.

 • 2146.
  Östman, Michaela
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Jonsson, Gabriella
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  BARNS INFLYTANDE PÅ INOMHUSMILJÖN I FÖRSKOLAN: En kvalitativ studie ur förskollärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att fördjupa kunskapen om hur förskollärare främjar barns inflytande på inomhusmiljön i förskolan. Vi undersökte hur begreppet barns inflytande tolkas, hur förskollärare arbetar med barns inflytande på inomhusmiljön samt möjligheter och hinder med arbetet kring inflytande i förskolans verksamhet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare som vi därefter har analyserat med tidigare forskning inom ämnet. Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån våra forskningsfrågor. Studien resulterade i att informanterna anser att alla barn har rätt att bli hörda och respekterade, samt att de har rätt till inflytande på förskolan. Det är viktigt att barnen får vara med och påverka sin egen vardag och skapa en gemenskap genom att uttrycka sina tankar och åsikter. En slutsats vi har dragit är att det är viktigt att förskollärare är lyhörda och närvarande för barns åsikter, intressen, behov och anpassa verksamheten utifrån barngruppen.

40414243 2101 - 2146 of 2146
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf