umu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1982
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Bergström, Emma
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Pool, Benjamin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  A Look into the Toolbox of Entrepreneurs: An exploratory study on entrepreneurs, social media, and other promotional techniques2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 252.
  Bergström, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Nordström, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Skräddarsydda Kundrelationer: En kvalitativ studie om kundrelationer inom private banking2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Banksektorn har genomgått stora förändringar den senaste tiden i den mening att stora delar av bankens tjänsteutbud har digitaliserats. Det har spekulerats kring huruvida detta har lett till mer eller mindre nöjda kunder med tanke på att kundmötena har minskat. Servicekvalitet har bevisats leda till nöjda kunder vilket i sin tur leder till lojalitet. Förmögna kunder har visat sig kräva mer av sin bankman och kan därför antas kräva mer i form av en personlig relation för att uppleva att servicen är av hög kvalitet. Därmed ställs det krav på bankrådgivare som hanterar detta kundsegment att kunna skapa goda kundrelationer. 

  Denna studie undersöker hur rådgivare hanterar sina kunder inom private banking. Syftet med studien är att förstå hur rådgivare inom private banking arbetar för att skapa och upprätthålla goda kundrelationer och därmed skapa hög servicekvalitet. Studien avser att skapa en kartläggning över hur rådgivare hanterar sina kunder samt studera sambandet mellan servicekvalitet och emotionell intelligens. För att kunna besvara syftet har vi gjort en kvalitativ studie där vi genomfört semi-strukturerade intervjuer med sju personer från fyra svenska storbanker. Den empiriska undersökningen har grundat sig i teorier om servicekvalitet och emotionell intelligens. 

  Studiens frågeställning är följande: Hur arbetar svenska storbanker med sina kundrelationer inom private banking? Studien visar att rådgivarna är medvetna om kundernas värde för banken vilket medför att de strävar att leverera hög kvalitet i både relation och service. Rådgivarna har förståelse för att förmögna kunder kräver mer i form av både professionalitet och personlig relation. Resultatet uppvisar att det är fyra dimensioner som respondenterna framförallt fokuserar på; privilegiera, förtroende, förståelse och hantera motgångar och genom att vara emotionellt intelligent i samtliga dimensioner så uppnås hög relationskvalitet. 

 • 253.
  Bergström, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Pull, Annelie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Konsulters identifiering med organisationen: En kvalitativ studie om hur organisationsidentitet kan marknadsföras internt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsultbranschen är en växande marknad där konkurrensen ökar i takt med att personalomsättningen även ökar. Detta innebär ökade krav på konsultorganisationer och hur de hanterar sina anställda med syftet att hålla dem lojala. Vidare så är konsulter särskilt utsatta då de kan spendera mycket tid ute hos sin kund vilket distanserar dem från sin arbetsplats och kan påverka deras tillhörighet och organisatoriska identifiering. Genom intern marknadsföring så kan det interna varumärket stärkas och förmedlas till samtliga medarbetare på så vis att de blir medvetna om och implementerar organisationens interna budskap så som värderingar och stereotypiska beteenden. Utifrån värderingar, mål och stereotypiska drag som finns i organisationen så skapas en identitet. Målet med intern marknadsföring kan ses som att få samtliga medarbetare att förstå och anta denna identitet vilket i sin tur kan påverka deras arbetsprestation, hur de trivs och mycket annat. Denna studie utgår från teorier inom intern marknadsföring och organisationsidentifiering. Den syftar till att öka förståelsen för hur intern marknadsföring kan förmedla organisationens identitet och skapa en kontext där konsulter känner gemenskap, förstår sitt syfte och identifierar sig med organisationen. Studien avseratt besvara forskningsfråga: Hur kan interna marknadsföringsaktiviteter förmedla organisationens identitet och påverka konsulters organisatoriskaidentifiering?För att besvara denna forskningsfråga så har en kvalitativ studie utförts med 6 semistrukturerade telefonintervjuer. Urvalet är taget ur samma konsultorganisation samt består av 2 respondenter med strategiskt ansvar, 1 respondent med visst ledaransvar samt 3 konsulter med olika lång erfarenhet i organisationen. De empiriska fynden är analyserade utifrån teman som sedan har kopplats till tidigare forskning för att finna indikationer på samband. Studiens resultat visar att konsulter upplever konflikterande organisationsidentifiering i sitt yrke då de befinner sig ensam under en lång tid ute hos kund. Detta motverkas genom intern marknadsföring via intern kommunikation, träning och utbildning, interna marknadsundersökningar samt sociala aktiviteter. Konsulterna uttrycker att de interna relationerna till kollegor och chefer är den viktigaste faktorn ideras identifiering till organisationen. Detta indikerar på att konsulterna identifieras sig till sin avdelning eller kontor mer än organisationen i stort. Dock förmedlas en organisatorisk identitet med tillhörande värderingar och visioner uppifrån och ner i hierarkin på ett tydligt och effektivt vis vilket visar sig genom att samtliga respondenter är medvetna och förstår de interna budskapen samt implementerar dem. Med andra ord, interna marknadsföringsaktiviteter utgör en viktig roll i förmedlingen av organisationens identitet vilket påverkar konsulternas externa leverans till kunden medan medarbetarrelationer är det som konsulterna identifierar sig till främst.

 • 254.
  Bergsvik, Mattias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Riby, Oskar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Hotellföretags CSR-kommunikation till företagskunder: En kvantitativ studie om CSR-kommunikationsinnehåll2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska hotellbranschen går mot en utveckling av allt fler och större hotellkedjor. Genom sina stordriftsfördelar pressar hotellkedjorna ner priserna och standardiserar erbjudande vilket lett till att konkurrensmedlen har blivit färre. För att tilltala de viktiga företagskunderna är därför behovet stor av nya konkurrensmedel.

  Kunder ställer idag högre krav på att företag tar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande, CSR, och desto större företaget är desto större är kraven. Dessa krav leder till att företagskunder ställer allt högre krav på sina leverantörer. Ett verktyg för att möta kraven är CSR-kommunikation, där företag informerar om sitt befintliga ansvarstagande. CSR innebär inte bara skyldigheter för att nå legitimitet i kundernas ögon utan även möjligheter att möta och överträffa kunders förväntningar vilket kan ge positiva fördelar såsom konkurrenskraft, ökad lojalitet och stärkt varumärkesimage.

  Med detta som bakgrund avser denna studie titta på hur hotellföretag kan CSR-kommunicera till företagskunder för att möjliggöra att nå de positiva fördelarna. I tidigare studier råder ovisshet och oenighet i hur CSR-kommunikation uppfattas och värderas samt hur den med fördel hanteras. Syftet med vår studie är följaktligen att underlätta svenska hotellföretags arbete med CSR-kommunikation och samtidigt bidra till det unga och ovissa forskningsområdet CSR-kommunikation genom att undersöka beståndsdelar av kommunikationen i vår givna kontext med svenska hotellföretag och stora företagskunder.

  För att nå vårt syfte har vi genom en enkätundersökning undersökt hur stora kundföretag uppfattar och värderar CSR-kommunikation från svenska hotellföretag. CSR-kommunikationen har delats upp i tre huvudkomponenter; vad, hur mycket och vilken kanal? Med dessa tre huvudkomponenter som ram har vi genom tidigare forskning och deras enkäter utvecklat vår enkät. Vi har ringt 155 utvalda företag för att nå en respondent per företag, personen bäst lämpad att svara på frågor angående kommunikation från hotellföretag. Detta gav oss 47 användbara enkäter. De olika frågorna har sedan analyserats mot tidigare studiers resultat, främst genom indelningar och rangordningar av olika alternativ inom de olika frågorna.

  Vår studie indikerar att hotellföretag med fördel kommunicerar sådant CSR-arbete sin egen kontext och verksamhet är förknippad med. För att svara på vad använde vi oss av Carrolls CSR-pyramid (1991) där våra resultat indikerar att den sammanslagna ekonomiska och legala nivån tillsammans med den etiska nivån värderas likvärdigt och betydligt högre än den filantropiska nivån. Kundföretagen uppfattade att de idag får just under önskvärd mängd CSR-kommunikation. De kanaler som föredras är de där kundföretaget själv kan hämta CSR-kommunikation, med hemsida högst rankad. 

 • 255.
  Bern, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Haugen, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM).
  Jansson, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Nordlund, Annika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Olsson, Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Westin, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  ”Det är ju som vilken annan bil som helst”: röster om elbilar2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 256.
  Bern, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM).
  Jansson, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM). RiseB.
  Nordlund, Annika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM).
  Nyman, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography, Transportation Research Unit (TRUM).
  Mobilitet och tillgänglighet – framtidens resande2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har gett TRUM (Transportforskningsenheten vid Umeå Universitet) i uppdrag att utreda framtidens mobilitet innefattande frågor såsom privatpersoners attityder och normer till resande med bil och däribland självkörande bilar, betalningsvilja, syn på ägande inställning till individuellt resande gentemot kollektivt resande, samt intressenters förväntningar på ett framtida tillgängligt transportsystem. Därutöver önskar Trafikverket ökad förståelse kring arbetssätt och metoder för att möta teknikutveckling och framtida mobilitet. Syftet med föreliggande rapport är att svara på dessa frågeställningar utifrån litteraturstudier och intervjuer.

  Det huvudsakliga underlaget för rapporten är en genomgång av litteratur relaterad till transporter, mobilitet och historiska såväl som framtida trender. Fokus har varit på persontransporter kopplat till människors beteende, samt vad privatpersoner, framtidsspanare och företrädare för bil- och teknikbranschen tror kommer att hända med personresande i framtiden. Utöver litteraturstudien genomfördes sex intervjuer under januari och februari 2016. Intervjuerna gjordes med syfte att öka förståelsen för hur människor resonerar kring mobilitet och transporter i dagsläget och hur de tror att vi kommer att resa i framtiden. Utifrån litteraturgenomgången och intervjuerna kan konstateras att attityder till elbilar generellt sett är positiva. Hinder för ett bredare genombrott utgörs av uppfattade prisskillnader, räckviddsångest och uppfattad brist på laddinfrastruktur. Som drivkrafter kan nämnas ökat miljömedvetande och alltmer positiva attityder bland flera olika aktörer, till exempel teknikutvecklare. När det gäller självkörande bilar är attityderna mer varierande. Bland annat lyfts säkerhetsfaktorer, tillgänglighet och det faktum att flera bilmodeller redan idag utrustas med olika typer av autonomifunktioner. Enligt olika bedömningar kommer koncept såsom Mobility as a Service och liknande att leda till förändrade attityder och normer när det gäller både privat och kollektivt resande. Avslutningsvis lämnas förslag på hur dessa och andra förändringar kan följas och förstås utifrån ett planeringsperspektiv. Olika metoder och perspektiv är viktiga för att skapa en bild över framtida utveckling redan idag, framförallt kopplat till de miljöutmaningar samhället står inför.

 • 257.
  Bern, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Persson, Maja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Har företagen dig i ett (h)järngrepp?: En kvantitativ studie om konsumentens attityd mot Neuromarketing2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. Det kan därför vara svårt att genom traditionella marknadsundersökningar producera valida resultat som inte skadas av förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner. Detta nya företagsekonomiska multidisciplinära område neuromarketing väcker både nyfikenhet och intresse men även kritik och ifrågasättanden. Förmågan att tyda konsumentens hjärnaktivitet skulle kunna medföra att neuromarketing öppnar konsumentens svarta låda, vilket innefattar dennes känslor och preferenser. Att öppna den svarta lådan inkluderar både möjligheter och risker, den fascinerar och forskningen reflekterar över till vilken grad det är möjligt att kartlägga hjärnaktiviteter. Neuromarketing har ifrågasatts på grund av den etiska problematik som medföljer vid sammanslagningen av neuroforskning, marknadsföring och kartläggningen av konsumentens köpprocess. I denna studie kommer detta att undersökas ur ett konsumentperspektiv under problemformuleringen: Vad anser konsumenten om neuromarketing och under vilka förutsättningar är denna typ av marknadsundersökning acceptabel? Genom denna studie vill vi undersöka och skapa förståelse för konsumentens uppfattning gällande neuromarketing. Studien visar att kännedomen om neuromarketing är låg och vidare att konsumentens attityd mot området är tämligen negativt. Konsumenten kan identifiera fördelar som disciplinen medför, dock framgår det tydligt att de är under uppfattningen att det är företagen som får en positiv utdelning vid användandet av neuromarketing. 

 • 258.
  Bernardin, Arthur
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Dumoussaud, Camille
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  A case study on the risk-adjusted- financial performance of The Vice Fund: The risk-adjusted-financial performance of this fund will be evaluate through a comparison with an other mutual fund having a different investment strategy and with two benchmarks.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays, there is a debate about the possibility that sin stocks bring higher returns than other ones to the investors. This thesis is a case study on a mutual fund: The Vice Fund. This US fund has a specific investment strategy: it invests in sin stocks. We compared this mutual fund to The Timothy Fund because they have similar characteristics such as – date of inception, total assets, home country and investment universe, expect the investment strategy. Indeed, The Vice Fund invests in sin stocks and The Timothy Fund does not. Two benchmarks are also used in the study: the S&P 500 Index as a domestic benchmark and the MSCI World Index as an international benchmark. This thesis is a case study using a deductive approach on a quantitative ground. The study is done on ten years long from 2003 to 2012. We divided the entire period into three different sub-periods depending of the S&P 500 Index trend. The first and the last sub-periods are bullish and the second one is bearish. In order to analyse both the financial performances and the risks of The Vice Fund we use several tools. We calculated returns and risk-adjusted ratios: the Treynor’s ratio, the Sharpe’s ratio and the Jensen’s ratio. Because these ratios are less accurate in bearish markets, we calculated the normalized Sharpe ratio by doing linear regressions and we also calculated the modified Sharpe ratio. In order to perform these calculations, we used DataStream as a database to obtain prices and dividends for the two mutual funds and the prices for the two benchmarks. We got also the one-month T-bill to have a risk-free rate. We found that The Vice Fund had a better average returns performance whatever the market conditions over the period studied. However the difference between weekly results with The Timothy Plan Fund and the benchmarks is not statistically significant. The risk- adjusted ratios confirmed the superiority of the risk-adjusted financial performance of the sin fund. 

 • 259.
  Bidgood, Sinead
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Meles, Andrea
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  A Hybrid Project Management Approach: Bridging Theory and Practice in ERP Implementation Projects2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of efficient information systems and technology has not only become a source of competitive advantage, but also a threshold criterion for organizational survival. In response, many organizations are utilizing Enterprise Resource Planning (ERP) systems (Baykasoglu and Gölcük, 2017, p. 256). ERP systems are software packages that integrate, centralize and automate a company’s information and commercial operations, regardless of the company’s size, diversity or geographical dispersion (Parr & Shanks, 2000, p. 1). This thesis explores the use of hybrid project management approaches in the context of ERP implementation projects. Hybrid project management approach (PM) involves the blending of traditional and agile project management practices and principles. Although the use of a hybrid PM approach has appeared in research and seems to be utilized in practice, minimal empirical findings have been confirmed due to the infancy of the research topic. Emerging literature emphasizes the importance of context making the point that no single PM approach can be suggested as a “universal best practice” (Highsmith, 2009, p. 23; Leybourne, 2009, p. 524). The ongoing debate between academics and practitioners involves the choice of the PM approach that would lead to maximizing project benefits and achieving project success. Hybrid approaches are becoming increasingly popular as a way of answering the common paradox between flexibility (agile approaches) and structure (traditional approaches). The study was guided by the following research question: How are traditional and agile project management approaches blended in ERP implementation projects and what are the associated impacts?

  There is very limited research investigating the use of a hybrid project management approach for this type of projects. This study aimed to contribute to the research field, providing new insight to drive future research and useful implications for practitioners. Specifically, this study provides insight on how a hybrid approach is employed in practice, which principles and practices are used throughout the project lifecycle, the critical success factors, benefits, and challenges. Additionally, the factors that should be considered when determining the project management approach for ERP implementation projects are investigated. The findings were supported by the development of a framework and suggestions for future research.

   

  Six in-depth semi-structured interviews with industry experts were conducted to gain insight on their opinions and experience in this specific context. Secondary data was collected, utilizing company documents and websites to support the findings. Following the exploratory purpose of this research and the underlying research question, the qualitative data analysis deployed a combination of a template approach and inspired grounded theory as an analytical tool. The data analysis approach utilized the development of themes a priori from the literature review, however the codes were generated directly through analyzing the collected primary data. Answering the research question, the study’s findings were reflected in a model, which also draws conclusions about how the various themes are related. In this framework, the critical success factors, such as the project team, project manager, and project planning, were considered important for using a hybrid project management approach, irrespective if the project management approach is more predominantly traditional, agile or an even combination. An assessment criterion is provided, to determine the best suited project management approach, including client, project manager and team, project specific, and external factors. The most important and used traditional and agile practices were then identified throughout the implementation phases. Finally, the benefits and challenges of using a hybrid PM approach for ERP implementation projects were outlined.

 • 260.
  Biedenbach, Galina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  B2B brand equity: investigating the impact of contextual factors2010In: Contemporary issues in brand research / [ed] Christodoulides, G., Veloutsou, C., Jevons, C., de Chernatony, L., and Papadopoulos, N., Athens, Greece: Athens Institute of Education and Research ,(ATINER) , 2010, p. 233-244Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of the study is to investigate the impact of contextual factors in the organizational decision making process on the formation of B2B brand equity. The study examines the existence of potential differences in the development of brand equity by decision makers involved in the purchasing of professional services. The contextual settings considered in the study include large businesses versus small businesses, and private companies versus public organizations. The results of the MANOVA analysis show differences in the overall brand equity developed by the decisions makers in these three contexts towards their provider of professional services. Across the dimensions of brand equity, no significant differences were found in terms of brand awareness and brand associations. However, significant differences between the three types of contexts were identified in terms of perceived quality and brand loyalty. The structural equation modeling was used to further explore the differences across the brand equity dimensions, which occurred between the decisions makers from various contexts. Marketing managers could use the knowledge about the formation of B2B brand equity to improve efficiency of the brand building process, which takes place between different contextual settings and across various brand equity dimensions.

 • 261.
  Biedenbach, Galina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  B2B brand equity: Investigating the impact of human capital and relational trust.2014In: Book of Abstracts from the 9th Global Brand Conference of Brand, Identity and Corporate Reputation SIG, Academy of Marketing, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to investigate the impact of human capital and relational trust on B2B brand equity. The findings demonstrate positive effects of human capital and relational trust on brand associations, perceived quality, and brand loyalty. Perceived quality and human capital were found to have stronger direct effects than relational trust on the key outcome of brand building efforts that is brand loyalty. The study advances knowledge on B2B brand equity and highlights the relevance of considering customers’ perceptions about service providers for developing successful brand management strategies.

 • 262.
  Biedenbach, Galina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  B2B brand equity: Understanding the effects of switching costs, quality of alternatives, and customer-employee rapport2011In: Book of Abstracts from the 7th Global Brand Conference of Academy of Marketing Brand, Identity and Corporate Reputation SIG: "Brand, Identity and Reputation: Exploring, Creating New Realities and Fresh Perspectives on Multi-Sensory Experiences", 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of the study is to investigate the effects of switching costs, quality of alternatives and customer-employee rapport on the development of B2B brand equity. The process of brand equity development is captured in this study through the hierarchical effects between four dimensions of brand equity. The study contributes to branding research by demonstrating that besides the cognitive factors, as for example switching costs and quality of alternatives, the affective factors such as customer-employee rapport have significant impact on B2B brand equity.

 • 263.
  Biedenbach, Galina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Brand building in the business-to-business context: The brand equity perspective2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose of this doctoral dissertation is to investigate factors affecting B2B brand building by applying the brand equity perspective in the professional services context. Three peer-reviewed and published articles and one book chapter examine different aspects related to the enhancement of brand equity and brand building in the B2B context.

  The first paper entitled “Brand equity in the business-to-business context: Examining the structural composition” (Biedenbach 2012) investigates the structural composition of brand equity and the interrelationships between the dimensions of brand equity in the B2B context. By specifying the multidimensional model, which can be utilized for measuring and managing B2B brand equity, the paper provides initial knowledge on how the companies can build a strong B2B brand across four dimensions of brand equity. The second paper entitled “B2B brand equity: Investigating the impact of contextual factors” (Biedenbach 2010) examines the impact of contextual factors in the organizational decision making process on the formation of B2B brand equity. The book chapter expands knowledge on B2B brand building by portraying how such characteristics of customers as relative size of their company and its industry sector can affect B2B brand building. The third paper entitled “The impact of customer experience on brand equity in a business-to-business services setting” (Biedenbach and Marell 2010) investigates the impact of customer experience on brand equity in the professional services setting. The study clarifies how customer experience can be utilized for building a strong B2B brand. The fourth paper entitled “Brand equity in the professional service context: Analyzing the impact of employee role behavior and customer-employee rapport” (Biedenbach, Bengtsson, and Wincent 2011) examines whether factors related to customers’ perception of employees’ role behavior in terms of customer perceived role ambiguity, role overload, and customer-employee rapport influence the development of brand equity in the professional service context. The paper advances knowledge on B2B brand building by considering the potential role of the company employees and consequences that their behavior can lead to in this process.

  To conclude, the doctoral dissertation demonstrates that the brand equity perspective can serve as a valuable foundation for theoretically understanding and practically managing B2B brand building.

 • 264.
  Biedenbach, Galina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Brand equity in the business-to-business context: Examining the structural composition2012In: Journal of Brand Management, ISSN 1350-231X, E-ISSN 1479-1803, Vol. 19, no 8, p. 688-701Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main aim of the study is to examine the structural composition of brand equity and the interrelationships between the dimensions of brand equity in the business-to-business (B2B) context. A total of 647 customers of one of the Big Four auditing firms in Sweden served as respondents in this study. Structural equation modeling was used to examine a one-dimensional model and a multidimensional model of brand equity. The multidimensional model was based on the hierarchy of effects between brand awareness, brand associations, perceived quality and brand loyalty. The findings indicate that the multidimensional model of brand equity considering the hierarchical effects between the four dimensions of brand equity performs better in the B2B context. The study contributes to branding research by providing empirical evidence about the multidimensionality of B2B brand equity and the existence of hierarchy of effects between the four dimensions of brand equity.

 • 265.
  Biedenbach, Galina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Branding strategies: a stakeholder approach2017In: Brand theories: perspectives on brands and branding / [ed] Veronika Tarnovskaya, Jon Bertilsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 127-142Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of this chapter is to introduce a stakeholder approach for developing branding strategies, and to discuss the importance of considering multiple stakeholders in strategic brand management. The chapter starts with an overview of classical branding theories highlighting both external and internal aspects of branding strategies, which focus on creating strong brands through managing the perceptions of customers and employees. The chapter continues with a presentation of the views adopted in contemporary branding research, applying a stakeholder approach in different contexts. The chapter addresses the theoretical assumptions and empirical evidence in regard to this approach. The discussion is illustrated with practical examples showing how multiple stakeholders can influence the outcome of branding strategies developed for building one strong global brand, which is IKEA.

 • 266.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bengtsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Marell, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Brand equity, satisfaction and switching costs: An examination of effects in the B2B setting2013In: Book of Abstracts from the 8th Global Brand Conference of Brand, Identity and Corporate Reputation SIG, Academy of Marketing, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the effects of satisfaction and switching costs on the development of brand equity in the B2B setting. The study considers the hierarchical effects between brand awareness, brand associations, perceived quality, and brand loyalty. Furthermore, the conceptual model examines the direct effect of switching costs on satisfaction. The structural equation modeling was used to analyze 632 responses from the CEOs and CFOs of organizations buying auditing and business consultancy services from one of the Big Four auditing companies. The findings demonstrate the significant impact of satisfaction and switching costs on B2B brand equity.

 • 267.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bengtsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Marell, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Brand equity, satisfaction, and switching costs: An examination of effects in the business-to-business setting2015In: Marketing Intelligence & Planning, ISSN 0263-4503, E-ISSN 1758-8049, Vol. 33, no 2, p. 164-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate the effects of satisfaction and switching costs on the development of brand equity in the business-to-business setting. Structural equation modeling was used to analyze 632 responses from the CEOs and CFOs of organizations buying auditing and business consultancy services from one of the Big Four auditing companies. The findings demonstrate the significant impact of satisfaction and switching costs on B2B brand equity. Furthermore, the findings show the positive effect of switching costs on satisfaction. The findings provide a strong foundation for further investigation of links between the key marketing concepts: brand equity, satisfaction, and switching costs.

 • 268.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bengtsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Wincent, Joakim
  Luleå University of Technology .
  B2B brand equity: Analyzing the impact of customer-employee rapport and employee role behavior2011In: EMAC 40th Conference, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia, 24-27 May 2011: Conference proceedings, Ljubljana: Faculty of Economics, University of Ljubljana , 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of the study is to investigate the impact of customer-employee rapport and employee role behavior on the development of B2B brand equity. The process of brand equity development is captured in this study through the hierarchical effects between the dimensions of brand equity. The interaction between the customer and the employee is reflected by customer-employee rapport, employee role ambiguity and role overload. The results of the structural equation modeling show the positive effect of customer-employee rapport and the negative effects of role ambiguity and role overload on the development of B2B brand equity.

 • 269.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bengtsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Wincent, Joakim
  Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Innovation och Design, Luleå Tekniska Universitet.
  Brand equity in the professional service context: Analyzing the impact of employee role behavior and customer–employee rapport2011In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 40, no 7, p. 1093-1102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study examines whether factors related to customers' perception of employees' behavior in terms of customer perceived role ambiguity, role overload and customer–employee rapport influence the development of brand equity in the professional service context. 632 customers of one of the Big Four auditing companies participated in the study. The results of structural equation modeling show negative effects of role ambiguity and role overload on brand associations, perceived quality and brand loyalty, which constitute brand equity. The findings indicate a positive effect of customer–employee rapport on the enhancement of B2B brand equity. However, the negative influences of role ambiguity and role overload on customer–employee rapport transfer detrimental indirect effects on brand equity. The study contributes to an understanding of how the real interaction between service providers and customers can influence brand equity in the professional service setting.

 • 270.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bengtsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Wincent, Joakim
  Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Innovation och Design, Luleå Tekniska Universitet.
  Dynamics of B2B brand equity formation: An empirical comparison between uni- and multi-service buyers2009In: Book of Abstracts from the 5th International Conference of Academy of Marketing Brand, Identity and Corporate Reputation SIG: "Branding and Society: The Social, Cultural and Financial Impacts of Brands in the 21st Century", Academy of Marketing - Brand, Identity and Corporate Reputation SIG , 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of the study is to investigate the dynamics of brand equity formation in the business-to-business setting. The study focuses on examining the potential differences in the formation of brand equity between the customers, who have chosen to buy only the core service, versus the customers, who have decided to buy a diverse range of services from their current provider of professional services.

 • 271.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bengtsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Wincent, Joakim
  Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Innovation och Design, Luleå Tekniska Universitet.
  Dynamics of B2B brand equity: the role of interdependencies in buyer-seller relationships2010In: Proceeding of the 39th EMAC Conference / [ed] Beckmann, S.C., Ringberg, T., and Ritter, T., European Marketing Academy , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to investigate the effects of buyer-seller interdependencies on the formation of brand equity in the B2B context. The study demonstrates that a higher level of dependency, experienced by the multi-services buyers compared to the uni-service buyers, affects overall brand equity developed towards the seller. By considering the hierarchy of effects between the brand equity dimensions, the study shows that the factors capturing the interdependencies have a significant impact on brand loyalty of the multi- service buyers. The study contributes to branding research by evaluating the impact of buyer- seller dependency on B2B brand equity.

 • 272.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Biedenbach, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Hultén, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Tarnovskaya, Veronika
  Lund University, School of Economics and Management, Department of Business Administration.
  Internal brand citizenship in omni-channel retailing: Investigating the impact of self-service technologies2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to investigate the impact of internal branding and self-service technologies on work meaningfulness and internal brand commitment in the context of omni-channel retailing. The findings confirm significant positive effects between the factors of internal brand citizenship.The study demonstrates significant effects of employees’ perceptions about self-service technologies and customers on work meaningfulness and internal brand commitment. The study advances the current state of knowledge on internal branding and retailing by investigating the effects of technological innovations on internal brand citizenship. The study contributes to managerial practice by providing practical recommendations on how companies can effectively use self-service technologies to enhance employees’ work meaningfulness and internal brand commitment, as well as to increase the value of the corporate brand and employer attractiveness.

 • 273.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boström, Gert-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  A data-driven lab in the context of open data: opportunities and challenges for a sustainable business model2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report investigates theoretical and practical perspectives on sustainable business models in the context of open data. The main purposes of this report are (1) to investigate the opportunities and challenges for establishing a regional data-driven lab in the context of open data, and (2) to explore the possibility of developing a sustainable business model for a data-driven lab in Umeå (Västerbotten). The report examines conceptualizations of open data that initially emerged in the public sector and highlights the requirements open data are expected to comply with. The report identifies several types and categories of open data, which can be used to provide a variety of benefits for the public and private sectors, stimulate data-driven innovation, and enhance public value. In addition, the report acknowledges the barriers to the publishing and re-use of open data. The review of contextual conditions includes prominent examples of international, regional, and national initiatives for stimulating practical activities and policy-making in the context of open data. Furthermore, the report addresses different theoretical perspectives on how to conceptualize business models, ranging from presenting a company’s organization and its strategic view to emphasizing the elements required for creating, delivering, and capturing value in a specific context. The report elaborates upon the capacities of sustainable business models to achieve long-term success through business model innovation and to address environmental and social challenges while sustaining economic performance. Furthermore, the report emphasizes the importance of considering a complex ecosystem engaging diverse stakeholder groups and the open data lifecycle for developing a successful business model in the context of open data. The report reviews the business models used in the open data industry and discusses the important practical considerations for a data-driven lab. Overall, the report emphasizes the critical importance of creating the conditions that will enable the valuable resource of open data to be exploited and prioritizing the establishment of a regional data-driven lab by considering its potential to stimulate data-driven innovation and increase public value for society.

 • 274.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Hultén, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  B-to-B-Markenwert: ein Ansatz für eine professionelle B-to-B-Markenführung2018In: B-to-B-Markenführung: Grundlagen - Konzepte - Best Practice / [ed] Carsten Baumgarth, Wiesbaden: Springer Gabler, 2018, 2, p. 839-851Chapter in book (Refereed)
  Abstract [de]

  In Wissenschaft und Praxis ist die Notwendigkeit einer expliziten B‐to‐B‐Markenführung zur Steigerung ihres Wertes unstrittig. Allerdings werden konkrete Tools zur Unterstützung einer effektiven Markenführung sowohl in der Forschung als auch der Praxis häufig unterschätzt. Dieser Beitrag diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten den Ansatz des (verhaltenswissenschaftlichen) Markenwertes für die B‐to‐B‐Markenführung als ein solches Tool zu nutzen. Abgeschlossen wird der Beitrag mit Ideen für die zukünftige Forschung sowie konkreten Managementempfehlungen.

 • 275.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Hultén, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Tarnovskaya, Veronika
  Lund University, School of Economics and Management, Department of Business Administration.
  B2B brand equity: investigating the effects of human capital and relational trust2019In: Journal of business & industrial marketing, ISSN 0885-8624, E-ISSN 2052-1189, Vol. 34, no 1, p. 1-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate the effects of human capital and relational trust on business-to-business (B2B) brand equity.

  Design/methodology/approach: Data collection was conducted among the clients of one of the Big Four auditing firms in Sweden. Structural equation modeling was used to test the hypothesized effects.

  Findings: The results demonstrate positive effects of human capital and relational trust on the core dimensions of brand equity. In the context of the professional services, human capital was found to have a stronger direct impact than relational trust on brand associations, perceived quality and brand loyalty.

  Practical implications: The study provides practical recommendations for marketing managers on how to consider the nature of B2B brand equity and its determinants in developing successful branding strategies. The findings indicate that although relational trust has a positive impact on brand equity, it draws on the clients’ positive perceptions of the service providers’ human capital. Thus, investments that generate positive perceptions of a service provider’s human capital will strengthen its competitive position. Leading to the creation of relational trust and having a strong impact on the dimensions of brand equity, human capital is a strategic asset that needs careful management.

  Originality/value: The study advances extant knowledge on B2B brand equity by examining contextual conditions and factors that are critical for building strong brands in industrial markets. The study demonstrates that clients’ perceptions about the knowledge, skills and abilities of service providers are more important than relational trust for enhancing B2B brand equity.

 • 276.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Hultén, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Tarnovskaya, Veronika
  Lund University, School of Economics and Management, Department of Business Administration.
  Dynamic nature of B2B brand equity: Investigating the mediating effects of brand relationships2017In: Conference Proceedings of the 12th Global Brand Conference of the Academy of Marketing, Kalmar: Linnaeus Univeristy , 2017, p. 85-93Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to investigate the mediating effects of brand relationships in the dynamic process of B2B brand equity development. The study considers the mediating effects of relational factors and their significance for enhancing brand equity in industrial settings. The findings of this study confirm the importance of brand relationships established between service providers and their clients in the B2B context. More specifically, the study demonstrates the significant mediating effects of customer perceptions about human capital and established relational trust on B2B brand equity. The existence of significant effects between the dimensions of brand equity, human capital, and relational trust confirms the relevance of considering these factors in the dynamic process of brand equity development.

 • 277.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Manzhynski, Siarhei
  Belarusian State Technological University, Belarus .
  Internal branding and sustainability: investigating perceptions of employees2016In: Journal of Product & Brand Management, ISSN 1061-0421, ISSN 2, Vol. 25, no 3, p. 296-306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate perceptual differences between employees characterized by various levels of internal brand commitment and sustainability importance. The study was conducted among employees of industrial companies operating in Belarus. 238 responses were analyzed by using the K-means cluster analysis. The ANOVA was applied for evaluating differences between the three identified clusters. Based on internal brand commitment and sustainability importance, the study identifies three alternative clusters of employees: (1) uncommitted sustainability laggards, (2) committed sustainability followers, and (3) committed sustainability leaders. The results show that the three clusters differ in regard to the main determinants of internal brand commitment, which are brand orientation, internal brand knowledge, and internal brand involvement. The findings demonstrate significant perceptual differences between the three clusters regarding their evaluations of a company’s sustainability performance. The assessment of sustainability performance focuses on sustainability objectives, sustainability policies, and sustainability decision-making and disclosure. The study makes a theoretical contribution to research on internal branding and sustainability by examining the potential interrelationships between internal branding strategies and sustainability performance.

 • 278.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Manzhynski, Siarhei
  Belarusian State Technological University.
  Sustainability and internal brand commitment: An empirical investigation in a transition economy2015In: EMAC 2015: Collaboration in Research, EMAC , 2015, p. 158-158Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The successful implementation of sustainability initiatives throughout a company can positively influence business performance, especially in complex conditions of transition economies, such as Belarus. Nevertheless, prior studies provide limited evidence regarding the relationships between employees’ perceptions about company’s sustainability performance and the relevant determinants of their behavior. The main purpose of this study is to investigate the impact of company’s sustainability performance on employees’ job satisfaction, work meaningfulness and consequently their internal brand commitment in a transition economy. The findings demonstrate significant causal effects between the four dimensions of sustainability performance, and positive effects of job satisfaction and work meaningfulness on internal brand commitment.

 • 279.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Manzhynski, Siarhei
  Belarusian State Technological University.
  Sustainability and internal branding: investigating perceptions of employees in industrial markets2015In: Book of Abstracts from the 10th Global Brand Conference of Brand, Identity and Corporate Reputation SIG, Academy of Marketing, 2015, 2015, p. 15-18Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to investigate the relationships between employees’ perceptions of sustainability performance and their internal brand commitment in industrial markets. The study was conducted among employees holding top and middle management positions in industrial companies in Belarus. 238 responses were analyzed by using the independent samples t-test, and the K-means cluster analysis. ANOVA was utilized for evaluating the differences between the three identified clusters. The findings of this study indicate the presence of significant differences in perceptions of employees assigning various degrees of importance to sustainability in relation to their evaluations of company’s sustainability performance and the key determinants of internal brand commitment. Furthermore, the study assesses the profiles of three alternative clusters of employees characterized by various degrees of importance assigned to sustainability, and by different levels of internal brand commitment. The study proposes practical recommendations for marketing managers and HR managers on how to utilize internal branding for enhancing awareness of employees about the importance of sustainability, and for facilitating positive perceptions about sustainability performance of their respective companies.

 • 280.
  Biedenbach, Galina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Marell, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The impact of customer experience on brand equity in a business-to-business services setting2010In: Journal of Brand Management, ISSN 1350-231X, E-ISSN 1479-1803, Vol. 17, p. 446-458Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of the study is to investigate the impact of customer experience on brand equity in a business-to-business (B2B) services setting. The conceptual model illustrates the impact of customer experience on the formation of brand equity, which is assessed through a hierarchy of effects between brand awareness, brand associations, perceived quality and brand loyalty. Structural equation modeling is used to test the proposed model in the B2B setting. The findings of the study indicate that customer experience has a positive effect on the four dimensions of brand equity. The study provides marketing managers with a clear understanding of how customer experience affects brand equity in the B2B context. The study portrays the importance of creating a positive customer experience through a direct interaction of customers with the company and its brand. The study advances the current state of knowledge by analyzing the impact of customer experience on all dimensions of brand equity and by including a hierarchy of effects between different dimensions in one conceptual model.

 • 281.
  Biedenbach, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The paradigm as steering mechanism for new research endeavors2015In: Designs, methods and practices for research of project management / [ed] Beverly Pasian, Gower Publishing Ltd., 2015, p. 33-42Chapter in book (Refereed)
 • 282.
  Biedenbach, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Jacobsson, Mattias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The Open Secret of Values: The Roles of Values and Axiology in Project Research2016In: Project Management Journal, ISSN 8756-9728, E-ISSN 1938-9507, Vol. 47, no 3, p. 139-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to explore the roles and potential benefits of axiology and value theory in project research. This is done through (1) an exploration of the essentials of axiology and value theory; (2) a review focused on how values have been used in project research; and (3) a reflection based on the historical–logical development of—and paradigmatic influences on—projects and their management. It is concluded that project research would benefit from a more encompassing philosophical treatment of axiology beyond merely acknowledging values as a thematic concept or as part of a project management methodology.

 • 283.
  Biedenbach, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Marell, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Industry-university collaboration and absorptive capacity: an empirical study in a Swedish context2018In: International Journal of Technology Management, ISSN 0267-5730, E-ISSN 1741-5276, Vol. 76, no 1-2, p. 81-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we examine the role of firms' absorptive capacity in industry-university collaboration and, in particular, whether absorptive capacity moderates the effects of university collaboration on firms' innovativeness. Having defined absorptive capacity as the recognition, assimilation and application of valuable external knowledge for commercial purposes, we formulated three hypotheses pertaining to firm innovativeness and tested them in an original survey comprising a representative multi-industry sample of 1,532 Swedish firms. The results suggest that benefiting from university cooperation is conditional upon the firm's level of absorptive capacity. At low levels of absorptive capacity, engaging with universities does not translate into any noticeable increase in innovative output. In contrast, medium to high levels of absorptive capacity is where a firm benefit most from collaborating with a university. We also show that these effects are more pronounced for firms operating in sectors characterised by lower levels of technology and knowledge intensity.

 • 284.
  Biedenbach, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Müller, Ralf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Absorptive, innovative and adaptive capabilities and their impact on project and project portfolio performance2012In: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 30, no 5, p. 621-635Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores how absorptive, innovative and adaptive capabilities within early project phases affect project and portfolio performances in pharmaceutical and biotechnology R&D organizations. A sequential qualitative–quantitative mixed method was used with 18 interviews and 80 responses to an online survey. The results show effects of absorptive, innovative and adaptive capabilities on short- and long-term project performance and portfolio performance. Absorptive and adaptive capabilities are the primary contributors to the performance outcome, whereas innovative capabilities are a minor contributor. Managerial and theoretical implications are discussed.

 • 285.
  Bindler, Nils
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Kao, Monique Sieng
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Coping with Institutional Voids in Cambodia: A Qualitative Case Study on Institutions2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although emerging economies have received increased attention by both firms and academia in recent decades, there is still more that can be done. Calls have been made by both academic authors and journals to conduct research within institutionally voided environments, a call that was answered by this study. Specifically, this study answers calls related to: examining institutional strategies; examining the relationship between nonmarket and market exchanges. The purpose of this study was to gain a deeper understanding of how the nonmarket-market relationship affects firm strategies and behavior in Cambodia, an especially voided country due to their turbulent recent history. A second layer of the purpose was to compare firms and explore their similarities and differences to understand the isomorphic pressures of Cambodia.

  A qualitative case study approach to the study was undertaken to achieve the study’s purpose. Thirteen semi-structured interviews were conducted with various managers who have the ability to make strategic decisions in their respective firms. All the interviewees were from the private sector but were scattered throughout different industries and were asked about their experiences and perception of the Cambodian business environment, mainly focusing on the institutional context. The data collected were then structured based on three main themes and corresponding subthemes. This thematic division was the basis for the analysis of the study as well as the conclusion.

  Based on the analysis of the data, it can be concluded that the nonmarket is indeed superordinate to the market environment in Cambodia. From a macro perspective, the institutional voids affect all firms in Cambodia, and the firms utilize similar variations of four institutional strategies: internalization, substitution, buffering, and bridging. Because the nonmarket environment in Cambodia is so strong, this results in both voids in the market environment and firms becoming more isomorphic. These four strategies were not the only ones identified, other strategies, namely outsourcing and institutional borrowing, were noted as well because of the institutional voids.

  Theoretically, this study contributes to revising and improving Institutional Theory and reinforcing both Institutional Theory and the Resource-Based View. Social contributions relate to assisting policymakers in Cambodia to understanding their most problematic institutions and developing or improving those institutions. Practical contributions are aimed at practitioners seeking to or doing business in Cambodia, assisting them in understanding the institutional context of Cambodia and knowing how to navigate within its boundaries. This practical contribution can also be considered a social contribution, as more businesses enter Cambodia and as firms grow, the combination of firm entrance and growth creates more jobs and stimulates the economy.

 • 286.
  Birgersson, Marielle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Davidsson, Jessica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Leva livet - Hela livet: En kvalitativ studie om vad som påverkar privatpersoners beslutsfattande gällande det privata pensionssparandet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 287.
  Birgersson, Sophie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Qvarnlöf, Linn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Going concern or going concerned?: En studie om hur revisorns ålder och auktorisationstid påverkar revisionskvalitet i norra Sverige.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns intresse hos ett bolags alla intressenter att kunna förlita sig på ett bolags finansiella rapporter. Därför blir det viktigt att revisorn, vars uppgift är att kvalitetssäkra det som skrivs i rapporterna, utför sitt arbete på ett så bra sätt att revisionen fyller sin funktion. Bristande kvalitet i revisionen kan få konsekvenser inte bara för klienten i fråga, som följaktligen riskerar att presenteraoriktiga siffror. Det slår även mot bolagets olika intressenter som inte längre kan fatta riktiga beslut på basis av årsredovisningen och mot den ansvarige revisionsbyrån som riskerar att hängas ut i media och få sitt varumärke skadat som följd.

  Att revisionskvalitet är viktigt är uppenbart, men hur den ska definieras och mätas är dock inte helt enkelt. Ett sätt att mäta revisionskvalitet är att utgå från revisorsanmärkningar i revisionsberättelsen gällande fortsatt drift och mäta pricksäkerheten mot faktiska konkurser. Detta är så som begreppet revisionskvalitet angripits i denna studie.

  Ämnet har varit en kärnfråga för många tidigare studier där det har lyfts fram olika faktorer som tycks påverka variationen i revisionskvalitet. Bland annat har forskning visat att revisionsbyråns storlek och revisorns ålder har betydelse för revisorers förmåga att korrekt lämna going concern-anmärkningar. I den aktuella studien dyker vi djupare i den påskrivande revisorns personliga egenskaper och eventuell påverkan på revisionskvalitet, avseende mindre bolag i norra delen av Sverige. Detta genom att undersöka betydelsen av den påskrivande revisorns ålder samt betydelsen av hur länge denne varit auktoriserad, alternativt godkänd, revisor.

  Studien har baserats på en deduktiv forskningsansats där data har sammanställts och gett ett urval om 89 bolag i norra Sverige, vilka har revisor samt inledde en konkurs under perioden från 1 januari 2012 till 20 november 2017. Av dessa bolag har vi urskiltvilka som givits going concern-anmärkningar, vilket har utgjort den beroende variabeln i studien. Denna har sedan ställts mot undersökningsvariablerna ålder och auktorisationstid. Klientens storlek, revisionsbyråns storlek och bolagets finansiella ställning har inkluderats som kontrollvariabler i modellen.

  Resultatet av studien visade inget signifikant samband mellan varken revisorns ålder och revisionskvalitet eller auktorisationstid och revisionskvalitet på bolag i norra Sverige. Resultatet utmanar en del befintlig forskning som visat att revisionskvalitet försämras med revisorns ålder. Resultatet utgör dessutom ett tidigt bidrag till forskningsområdet gällande auktorisationstidens betydelse för revisionskvalitet, vilket vi i princip inte funnit några tidigare studier på. Vidare har resultatet analyserats och diskuterats där bland annat urvalsstorleken och den unika populationen anges som potentiella förklaringar till utfallet.

 • 288.
  Birkemalm, Pauline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Jansson, Sandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Entrepreneurs vs. Intrapreneurs: A comparative study about motivation factors of entrepreneurs and intrapreneurs2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Entrepreneurs and the components that motivates them not to give up when facing obstacles have been the focus in many different studies. There have also been some studies which aims at connecting the concepts of intrapreneurs and motivation. However, we found a gap in the research which compares Swedish entrepreneurs and intrapreneurs focusing on their motivational factors. Therefore, this study aims to fulfill the found research gap through looking deeper into the intrinsic and extrinsic motivational factors of both entrepreneurs and intrapreneurs. This led up to the following formulation of the research question:

  What are the main differences in motivation factors between successful entrepreneurs and intrapreneurs in Sweden?

  To answer this question, a qualitative study was conducted with the focus on gaining more understanding on what intrinsic and extrinsic factors motivates entrepreneurs and intrapreneurs. Participants in the study were found based on criteria such as working in Sweden and being considered as successful through nominations or rewards. Data collection was done through using semi-structured interviews with five entrepreneurs and five intrapreneurs with the focus on finding motivational factors and typical personal characteristics related to their line of work. Since we found similar motivational factors in our chosen theories, it was decided that they would be used in the interviews. These factors were; Monetary reward, Challenges, Training, Acknowledgement, Affiliation, Power and Accomplishment. 

  Results show that the entrepreneurs and intrapreneurs have differences in their motivational factors both among the individuals within each title, as well as between the titles. The motivational factors found were paired with definitions of factors from the theories. Personal characteristics of entrepreneurs and intrapreneurs were also found and connected to theories about personal characteristics. The analyzed answers of intrapreneurs’ and entrepreneurs’ motivational factors were compared against each other to see if the motivational factors differ between entrepreneurs and intrapreneurs.

  The conclusion of this study is that for the extrinsic motivational factors, the entrepreneurs are more motivated by monetary rewards than the intrapreneurs and challenges motivates the intrapreneurs more than the entrepreneurs. For the intrinsic factors, power was more motivating for the entrepreneurs and more intrapreneurs saw acknowledgement as motivating. The factors which had no differences were concluded to not being related to being an entrepreneur or intrapreneur.

 • 289.
  Bittencourt, Nayanne
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Runeberg Schultz, Gustav
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Crowdsourcing: hur motiveras deltagande och vad innebär det för innovation?: En kvalitativ studie baserad på Etsy.com2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Innovation är ett väl debatterat ämne inom företagsvärlden liksom för forskningsvärlden och beskrivs oftast som motorn för ett företags tillväxt. Dess betydelse är någonting som har forskats på långt bakåt i historien. Men på senare tid, har en kombination av olika faktorer, för att inte nämna de teknologiska framsteg som gjorts de senare decennierna, haft ett stor inflytande på hur innovation idag har förändrats. De närmaste åren har innovation och dess process blivit allt kortare och den aktiva konkurrens som sker i dagens marknad har lett fram till en ny sorts innovation, så kallad Öppen innovation (Chesbrough H. , 2003a), vilken tillför till dagens innovation nya sätt för företag och organisationer, inte bara att verka inom företagets ramar, utan att även interagera med sin näromgivning för att skapa innovation. Som ett efterspel av detta samt med en allt mer interaktiv och samarbetande roll tillsammans med externa aktörer via Internet, så myntades begreppet Crowdsourcing (Howe, 2006). Crowdsourcing är en relativt ny term som syftar till att förklara förhållandet till när företag outsourcar uppgifter till en större skara människor via internet. För att hitta en djupare förståelse för hur detta har frambringats har vi försökt att kartlägga dess ursprung genom att gå bakåt i forskningen och titta närmare på innovationen i sig. Vår teoretiska referensram bygger på äldre och nya inflytelserika studier (inom innovation, öppen- och sluten innovation, öppen källkod, kollektiv intelligens, användarinnovation samt motivationen bakom deltagande på crowdsourcing plattformar) som speglar hur vi har utformat och genomfört studiens empiriska undersökning.

  Syftet med denna studie var att bidra till en vidare förståelse kring detta område samt tydliggöra för områdena Öppen Innovation och Crowdsourcing genom att koppla ihop fördelarna de ger till innovation. Motivationen är också essensen som driver medverkan i denna typ av innovation och utgör en central del för öppen innovation och crowdsourcing. Därför har vi valt att studera de bakonliggande motiven som bidrar till att ”crowden” väljer och inspireras att delta på crowdsourcing plattformar som Etsy. Studien tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt som bygger på 18 intervjuer baserat på crowdsourcing plattformen Etsy. Vi valde att utgå från användarens perspektiv för att få en djupare förståelse för motivet bakom deltagande på plattformen. Alla intervjuer skedde via ”Instant Messenger” och resultatet utformar vårt empiriska underlag för denna studie.

  Vi har funnit incitament för att crowdsourcing har en stor påverkan för innovation. Det kan användas på flera olika plan bland organisationer och företag. När det används rätt bidrar det till att effektivisera framtagandet av nya produkter, marknadsföring, supportfunktioner samt att det i många industrier däribland Etsy’s även revolutionerar marknaden som de verkar i. En annan intressant faktor som frambringades av studien är att den sociala aspekten av att delta, grupptillhörighet, att träffa nya vänner och att lära sig nya färdigheter har en större betydelse än det monetära motivet.

 • 290.
  Bjerveus, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Emilsson, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Regional Difference in Perceived Internal Benefit of Auditing: A quantitative study on companies from different Swedish municipalities2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem background and problematization: Since the law amendment regarding the statutory audit back in 2010, small companies have given the opportunity to opt-out auditing. The benefits of auditing have been studied and debated before, but there is a lack of knowledge regarding the internal benefits for the company. Especially if there is regional difference in perceived benefit provided by the audit. 

  Research question: Does private limited companies from different regions, which may be affected by a future change in legislation regarding auditing, perceive the benefits of auditing differently?

  Purpose: The focus is to determine whether there is any significant difference between the companies perceived internal benefit of auditing from different Swedish municipalities. This knowledge would contribute to a better understanding of how, and if, changes should be made to improve the audit profession and the contribution it has on the business environment. A sub purpose is to see if the companies perceive a benefit of auditing at all, and if they believe it to exceed the cost of auditing. Another interest aspect is to examine if a company would still have an audit, even if it is voluntary, when they consider the benefit of auditing to exceed the cost. 

  Methodology: A quantitative study with a deductive approach is chosen to perform this study. The practical procedure to apply this is through a questionnaire in which companies, which can be affected by a future law amendment regarding the audit requirements, is investigated. 

  Theory: The study is based on the agency theory. It describes the main reason and the overall benefit of auditing. Previous studies in the same subject are also the basis for this research. The population consists of over 26 000 companies of which 1000 of these are asked to answer the questionnaire. Data from 139 companies was received. Seven internal benefits have been defined through previous studies

   Analysis & Conclusion: The result from the questionnaire is unreliable. The data is analyzed with three statistical methods, Chi-Square, ANOVA and a Regression Analyze. Of the seven internal benefits, only one could reveal a regional difference. The analysis of the study concludes that it is still unclear if private limited companies from different regions, which may be affected by a future change in legislation regarding auditing, perceive the benefits of auditing differently.

 • 291.
  Bjuhr, Beatrice
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Pham, My Tra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The impact of ad, personal, and situational characteristics on positive affect and felt urge to buy impulsively.  A quantitative study in the Facebook context2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media has grown in importance as an advertising communication tool, and companies take advantages of this by using social media marketing to meet their marketing objectives. The research context in this study is chosen to be the social media Facebook, mainly since it is the biggest and most used social media in Sweden but also since Facebook offers companies many different commercial options.

  We detected a research gap, since there is a lack of theory on Facebook’s customized advertisements on a more specific context that is felt urge to buy impulsively. We could also identify a research gap since there is no study investigating how positive affect and felt urge to buy impulsively are affected by different characteristics in Umeå, Sweden or in the Facebook context among Umeå members.

  The purpose with this study is to investigate the effects of ad characteristics, personal consumption characteristics, and situational characteristics on positive affect and felt urge to buy impulsively. The characteristics consist of nine constructs; felt urge to buy impulsively, positive affect, promotional effect, atmospheric effect, impulse buying tendency, hedonic consumption, customized advertisement, time availability and money availability.

  To fulfill the purpose of this thesis, we conducted a quantitative study. In the quantitative study we conducted a web-based self-selected survey. The link to the survey was posted in four different Facebook groups and on our own Facebook pages. The link the survey was also distributed by flyers to randomly targeted people at Umeå University and Umeå center. By conducting a survey we were able to detect effects between the variables.

  When analyzing the results using regression analysis we concluded there are eight supported hypothesizes. The first multiple regression analysis showed that promotional effect, atmospheric effect, hedonic consumption tendency, customized advertisement and time availability had a significant positive effect on positive affect. In the second multiple regression analysis we concluded that hedonic consumption tendency and customized advertisement had a significant positive effect on felt urge to buy impulsively. The last regression analysis showed that positive affect had a significant positive effect on felt urge to buy impulsively.

  From the result we could confirm some of previous study’s findings and also contribute with new findings. We also suggest practical recommendations for companies using Facebook as an advertising channel, and how they can improve the advertising to make a good impression on the consumers.

 • 292.
  Bjurman, Albin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Rahman, Afroza
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Who is winning the earnings game?: A study about earnings management and subsequent stock returns in the U.S equities market.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The earnings game and myopic performance focus induce managers to use judgment and influence to alter the reported earnings. Earnings management is the umbrella term for such manipulative actions, by accruals management or real activates management. The implicit market reactions by the stock returns indicate the effect of EM and if the behaviors are opportunistic or informative for the stakeholders. Accounting variables explain less of the stock return variation and speculative short-term news drives the variation of stock return.

  Research Question: Can earnings management indicators improve the forecasting of stock returns?

  The main purpose of the study is to investigate whether EM can be utilized to forecast returns from improving the forecasting of earnings. The authors will include both AM and RAM measures to investigate the different inherent forecasting abilities, adding to the asset pricing research and valuation area. The authors aim to enhance the explanation of cross-sectional variation of stock returns from accounting variables. The authors aim to develop a model more specified to explain the future stock returns from the accounting relationships. An additional purpose is to include transactions with the firm (stock repurchases) to potentially increase the signaling value of the manipulation behaviors.

  The theoretical framework consists of a discussion of theories and empirical findings regarding the accounting characteristic and relationship with stock returns. Earnings management is explained in-depth along with the empirical findings related to the concept. The capital market perspective is explained by the efficient market and behavioral finance. The chapter is concluded by concepts explaining the relationship and explanations for earnings management and the impact of information.

  The sample consists of 3545 firms from NASDAQ and NYSE for the years 1992-2012, which equates to around 40 000 observations. We utilize 11 different EM indicators, constructed to capture abnormal components which indicate manipulative actions. The EM indicators’ association with future stock returns is tested by yearly and industry-yearly firm characteristics framework regressions. The firm characteristic framework is developed to control for firm characteristics and evaluate the standalone effect of EM. The result is expanded by investigating earnings persistence, correlations, robust regression and portfolio sorts.

  The results suggest that total accruals, discretionary accruals, unexpected core earnings, production cost and stock returns are associated with subsequent stock returns. Abnormal SG&A expenses, Abnormal R&D expenses and abnormal cash flows from operations are not associated with stock returns. Earnings are downward manipulated prior and during stock repurchases. The change in ATO and PM diagnostic captures AM but not RAM. The concluding remarks are that EM indicators are associated with future stock returns and improve the forecasting of stock returns via a more accurate forecast of earnings.

 • 293.
  Bjurman, Albin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Weihagen, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  How reliable are earnings?: A study about real activities manipulation and accrual-based management in Europe2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background & Subject discussion: Financial reporting and earnings affect stakeholders’ decisions and is a vital component in firm’s information disclosure. Management possesses considerable influence over financial reports. Earnings consist of a cash-flow and accrual component. Earnings can be affected by managers’ judgment and decision either by accrual-based earnings management or real activities manipulation. Earnings management affects the relevance and reliability of financial reporting and is widely researched.

  Europe is consolidating and accounting and audit standards are harmonizing. Real activities manipulation is unobserved in Europe. Increased attention and regulations of earnings management are inducing more creative methods to alter earnings, such as stock repurchases.

  Purpose: The main purpose of this study is to investigate if real activities manipulation can be observed in Europe and to what extent in relationship to accrual-based activities to avoid reporting small losses. An underlying purpose is to study different methods of RAM, including some newer approaches to detect hypothesized RAM by stock repurchases. An additional purpose is to evaluate the different utilized detection methods to clarify effectiveness. The final purpose is to consider possible effects of EM on reliability and relevance of financial reporting.

  Conclusion: The result concludes that earnings management are performed by real activities manipulation. Stock repurchases, decreased discretionary expenses and production cost all indicate earnings management to avoid reporting earnings below a specific benchmark. The result questions the reliability and relevance of reported earnings.

 • 294.
  Björklund, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Dahlström, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Why have an Active Board of Directors?: A Quantitative Study of SMEs2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden all limited liability companies are required to have a board of directors. The board of directors’ task is to manage the business of the firm, but in recent years boards have been subjected to critical review in the media, questioning the tasks and structure of the board. Further, there are differences in the regulations regarding limited liability companies, depending on whether they are private or public companies. Moreover, a majority of the research within the area of corporate governance has been conducted on public companies.

  However, corporate governance in small and medium sized enterprises (SME) has in the last 30 years become a field of interest. Several scholars and doctorates have used different board roles to explain e.g. the tasks, demographics, and financial performance. The board roles are mainly derived from the agency-, resource dependence-, and stewardship theory. Many papers have come to the conclusion that a board of directors who performs their task, and/or have a certain board demography is beneficial to the firm. Hence, the board and its activity is of importance, however, a general image is conveyed that boards in SMEs rarely are active, but rather are seen as a necessary mean in order to have a firm. Due to this, the research question in this thesis is:

  What motivates small and medium sized firms to have an active board and are boards in Norr- and Västerbotten active?

  The criteria for having an active board has been derived from antecedent research and are further recommendations from StyrelseAkademien. Three different board roles have been used with the purpose of explaining the motivation behind having an active board. Further, this thesis has had a quantitative method, and in order to gather data a survey was sent out to board members in Norr- and Västerbotten.

  The results show that the motivation behind having an active board cannot be explained through the roles network and service of the board. The control role could partly explain the motivation behind having an active board of directors in SMEs in Norr- and Västerbotten, having a negative relationship to board activity. Moreover, due to the opposing results in terms of whether or not boards are active, an unambiguous answer could not be found. However, 49.1 percent of the sample is considered to be active. Lastly, the finding support that in order to have an active board, the firm must recognize a need to include outside directors. 

 • 295.
  Björklund, Olle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Sharafuddin, Sepehr
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Outside Influences: How Moody's Credit Ratings Impact the Swedish Stock Market2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The credit rating industry is a global industry with only three major actors, Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch Ratings. The “big three” control the majority of the credit rating market and have powers, in the form of credit rating issuances, which they use to influence financial markets worldwide. Ever since their involvement in the fall of corporate giants in early 2000 and the financial crisis of 2008, the power and influence of the credit rating agencies, as well as questions regarding conflict of interest and transparency, have been a hot topic of debate.

   

  The impact of credit ratings can be seen across multiple markets; however the focus of this study is on the stock market where every day investors can be affected. As Moody’s is one of the three largest CRAs in the world and is present worldwide, we apply their credit ratings when investigating the impact. Due to different characteristics of large and small markets, and since the US market is well studied; this study is conducted on the Swedish market. Thus, the aim of our study is to investigate the impact credit ratings from Moody’s have on the Swedish stock market and also, give a perspective on how the financial crisis of 2008 influences the potential impact.

   

  We apply an event study method to isolate the events and measure the abnormal returns. To estimate the expected market return we use the market model on estimation periods of 60 to 120 days. The sample contains 71 individual credit rating changes from 17 firms listed on the Stockholm Stock Exchange and considers all uncontaminated credit rating changes issued by Moody’s on the Swedish market during the time period of 1990 to 2012.

   

  Empirical evidence showed that the Swedish stock market is susceptible to Moody’s negative credit ratings but almost unaffected by the positive credit ratings. These findings are in line with previous research of Holthausen & Leftwich (1986) amongst others. Still, the effects discovered were not prolonged and no clear difference in impact was found after 2008. 

 • 296.
  Björkén, Cecilia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Jonsson, Denice
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Faktorer som påverkar attityden när det gäller accepterandet av ny teknologi: En empirisk undersökning om mobila banktjänster2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internet har fått en stor betydelse i Sverige under de senaste årtiondena. Detta har medfört att samhället har förändrats och blivit mer digitalt och likaså bankerna. Fler och fler människor köper mobiltelefoner, vilket har resulterat i att det har utvecklats smarta telefoner där man kan använda internet för att utföra många ärenden. Detta har påverkat bankernas tjänsteutbud som i dag i hög grad är internetbaserad. Alla storbanker i Sverige erbjuder i dag mobila banktjänster, där kunderna kan utföra ärenden på egen hand. I en branschmätning som Svenskt Kvalitetsindex gjort visade det sig att kunderna har fått ett lägre förtroende för bankerna. En av orsakerna till det försämrade förtroendet visade sig vara att vissa bankkunder kände sig tvingade att använda mer tekniska tjänster, så som de mobila banktjänsterna är och som de inte upplevde som användarvänliga och användbara.

   

  Denna problematisering banade väg för våra frågeställningar:

   

  Vilka faktorer påverkar attityden till att använda mobila banktjänster?

  Påverkar attityden och självtilliten till mobila banktjänster den beteendemässiga intentionen till att använda dessa tjänster?

  Huvudsyftet med studien har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar attityden till mobila banktjänster. Vi har även haft avsikt att studera om attityden påverkar själva intentionen till att använda dessa tjänster. Ett delsyfte har varit att jämföra hur attityderna skiljer sig åt beroende på kön, ålder och utbildningsgrad.

   

  Den teori som ligger till grund för denna studie är tidigare forskning inom ämnet internet- och mobila banktjänster. Utifrån teorierna har vi utformat hypoteser som vi har sammanställt i en undersökningsmodell.

   

  I studien har vi genomfört en enkätundersökning på invånare i Umeå kommun i åldrarna 18-80 + år. Vi använde oss av ett kvoturval vilket bestod av fem olika ålderskvoter: 18-24, 25-44, 45-64, 65-79, 80 + år. Vi sammanställde datamaterialet vilket totalt bestod av 144 enkäter i SPSS, där utförde vi ett antal linjära regressioner.

   

  Resultatet från studien visar att användbarhet är den faktor som i högst grad påverkar attityden till att använda mobila banktjänster. Andra faktorer som också påverkade attityden var upplevd nytta och teknologisk beredskap. De faktorer som inte visade på något samband var upplevd risk, självtillit och upplevd användarvänlighet, då ingen av dessa var statistiskt signifikanta.

   

  Studien har även visat att ålder och utbildningsnivå till skillnad från kön påverkar attityden till mobila banktjänster.

   

  Nyckelord: Mobila banktjänster, teknologiacceptansmodellen, självtillit, upplevd risk, upplevd nytta, teknologisk beredskap.

   

 • 297.
  Björn, Lundgren
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration. UL.
  Eriksson Lantz, Christofer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Ownership structure's effect on dividend policy: Evidence from publicly listed Swedish firms2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the effect of ownership structure on dividend policy of 284 firms listed on the OMX Stockholm Exchange in Swedenfrom 2010-2015. Specifically, the purpose of the study is to investigate therelationship betweendifferentinvestor types and dividend policies of firms, measured as dividend yield and dividend payout ratio.Also, the study aims to predict dividend behaviours based on ownership structure which may be useful inthe future since ownership structures of listed Swedish firms havebeen changing over time, with an increased consolidation of ownership and a sharpincrease in institutional ownership. The sample consistsof 1046 observations and was gathered from Thomson Reuters’ Datastream and Eikon databases. This is the first study to examine the relationship between ownership structure and dividend policy in Sweden.The dividend policy is measured using two dependent variables; dividend payout ratio anddividend yield and a multiple regression has been used in orderto test the hypotheses whether any relationships exist between 17 different types of ownership structure used as independent variables, four additional control variables and dividend policy.The findings indicated significant positive relationships between institutional ownership and dividend yield and dividend payout, with one exception being private equity which exhibited a negative relationship with dividend yield. Furthermore, market capitalization, return on assets and price to book value are positively related to dividend payout while debt/equity ratio showed a negative relationship with dividend yield. The results contradict those of the most recent research conducted in Turkey (Al-Najjar & Kilincarsla, 2016) but adds supportin the debateto existing theories of dividends’ relevance to the value of firms developed by Gordon (1963), Lintner (1962) and Walter (1963). Limitations of the study include the geographical delimitation to Sweden which creates some constraints to wider generalization ofthe results to other geographical settings. Furthermore, the datacollected from Thomson Reuters Eikon hadmissing values, showed signs of heteroscedasticity and relevant investor variables such as family ownership were unavailable.

 • 298.
  Björnerhag, Terese
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Nordén, Josephine
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Möjligheter med omnikanaler för små företag i Sverige: En studie ur ett företagsperspektiv på möjligheter med omnikanaler och hur dessa kan främja hållbarhetsarbete2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hållbarhet är ett ämne som blir allt mer uppmärksammat i denna tid. Förutom nya lagstiftningar om hållbarhetsarbete urskiljs även en ökad medvetenhet hos konsumenterna som ställer allt fler krav på transparens hos företagen. Tillsammans med detta bidrar en accelererande teknologisk utveckling till möjlighet för förändring inom detaljhandeln. Större företag har beskådats integrera sina försäljningskanaler i allt större utsträckning för att svara på denna förändring. Då majoriteten av detaljhandeln inom Sverige idag består av små företag, som saknar likställda resurser med vad större företag har, skapar det ett intresse för att se hur dessa anpassar sig till det nya teknologiska samhället samt de ökade kraven på hållbarhetsarbete. I denna uppsats undersöks därmed den potential och de möjligheter som små företag kan se med fullt integrerade kanaler och vilken fördel detta kan innebära för hållbarhetsarbete. Det valda området som denna uppsats fokuserar på är omnikanaler som anses vara nästa steg i utvecklingen för företag med flera försäljningskanaler. För att svara på problemformuleringen användes en teoretisk grund baserad på tidigare forskning om supply chain management, distribution inom e-handel, omnikanaler, arbeten med olika försäljningskanaler och sustainable supply chain management. Denna studie har två delsyften; att bidra med en praktiskt orienterad undersökning samt att bidra med forskning inriktad på små företag för att testa den nuvarande forskningens översättbarhet.

   

  Syftena uppfylldes med hjälp av en multimetod. Detta utfördes med att kvalitativt undersöka fyra fallföretags syn på omnikanaler och hållbarhet genom djupintervjuer. Ytterligare utfördes kvantitativt en undersökning av nuläget för små företags användning av integrerade kanaler på den svenska marknaden genom 30 stycken strukturerade observationer.

   

  Vår studies resultat visar att omnikanaler kräver alltför stora investeringar för små företag idag för att kunna anses fördelaktigt. Däremot kan flera möjligheter identifieras i att arbeta med delvis integrering av de använda kanalerna. Även möjligheter att vara mer transparent i sitt hållbarhetsarbete identifierades samt hur små företag kan utöka sitt hållbarhetsarbete med begränsade medel. Begränsningar hos studien är att den är fokuserad på och genomförd på den svenska marknaden. Detta gör att resultaten möjligen kan vara irrelevanta för andra marknader. Vidare innebär den teknologiska utvecklingen att resultaten kan vara tidskänsliga då marknadens anpassning till den nya teknologin förändras i takt med utvecklingen.

 • 299.
  Björnfot, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Wright, Kim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Sportsligt pris - ekonomisk kris?: En kvalitativ studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  TitleAthletic achievement - Economic crisis? A study about the economic state of Swedish sports clubs.ProblemSport has gone from being a game to be a huge economic market where there are huge possibilities. Swedish sports clubs has in recent years shown poor financial results and almost all sports clubs who have chosen to form a sports company has shown incredibly poor economic performances in recent years. This study examines the actions Swedish idrottsAB can take to reverse their negative results to positive and create a sustainable economy.Theoretical framework and methodWe have through change management, strategic management, sports management and stakeholder theory analyzed sports companies in Sweden, we have also researched articles, books and internet sources about the Swedish sports companies and we interviewed people in the different sports companies to get there point of view. Through all of this we found the problems with managing a sports company in Sweden today. The mayor areas we found were:The legal structure of sports companies in Sweden, Conflicts of interest and the enormous pressures leading individuals within a sports company has to endure, and a lack of competence within the board.AnalysisWe have, by analyzing our interviews found that the main problems in those different areas are: The pressure from fans who wants the sports companies to make decisions that doesn’t reflect economic reality, lack of competence within the corporation, which means that difficulties arise when a sports company will conduct complementary activities that would make the company get access to more capital then the capital they get from the sport. One other problem is when people in the sports companies make decisions that benefit the sports but disadvantage the economy of the company. We have also discovered other problems such as high labor costs, laws and regulations that make it difficult for a sports company and a huge economic gap between thedivisions, which means that if a sports club is going down a division, they will face a huge economic decrease in income.ConclusionTo solve the problems we have found we have created a model that has a very strong distinction between sporting activity and economic activity within a sports company. If we part the financial part and business part from the sports part of the company and let a professional corporate governance control the business part of the company, most of the problems we have detected will decrease. The economy will be handled much well because of more competent governance and activities outside of sports will be better handled and the sports companies will get richer.We would also like the sports companies create more activities outside of their sport, if they do that the companies wouldn't be as dependent on sports performances as they are today to get the economy to work. Examples of those activities could be a restaurant, a gym or other investments that gives the company an income outside of the sports department.

 • 300.
  Björnström, Marina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Grahn, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Keeping up with Sustainability: A Qualitative Study of Business Models and Sustainable Product Design in Design companies2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is an increasing awareness of the impact of sustainability in the world, and to encourage organizations to engage in sustainable behavior across their processes and consider the whole product lifecycle, The European Commission (European Commission, 2017) has created an action plan for this. There are many ways for companies to engage in sustainability, whether it is through the business model where they can add demands on, for example the suppliers, or if it is through choosing a material for their product that leaves less of a footprint for the future. It seems that by including sustainability in the business model and the product design, a company has a great opportunity to stay sustainable and profitable. The design is the first thing a customer encounters when it comes to a product, and therefore it is an important aspect to consider sustainability when creating one.

  This is an empirical study where we are investigating the relation between three main topics: sustainability, business models, and product design where we held semi-structured interviews with five design companies working with sustainability and further on used a thematic analysis to find patterns and to answer our two research questions “How are design companies integrating sustainability into their business model?” and “How are design companies integrating sustainable product design into their business model?”. The companies we interviewed were NC Nordic Care, Transformwood AB, reCreate Design Company, Design Nation, and Green Furniture Concept and when identifying how the design companies are incorporating sustainability into their business model, we will contribute to the design industry by finding out how they can be sustainable and where there is still room for improvement.

  The understanding that we gained throughout this study and the conclusions we made from answering our first research question “How are design companies integrating sustainability into their business model?” is that the design companies we have interviewed does not give high priority to the social and economic aspects of sustainability in their business model, and are focusing more on incorporating environmental sustainability. The companies are using other concepts than “business model” and are therefore not completely sure where they are integrating it. They are however using sustainability as a key driver for decision making, and the block value proposition capture the way they are designing products. The companies are using sustainability in their business model to extend the lifecycle of the products they are making. Answering our second research question “How are design companies integrating sustainable product design into their business model?” we have been able to understand that the design companies are capturing environmental sustainable product design in their business model by continuously working towards extending the lifecycle of a product. The design companies value proposition is where they are incorporating sustainable product design, and are also the block of the business model that they use to ensure a timeless design, making the product modular, recyclable through material selection, reusable, and are using tools to ensure a sustainable product. 

3456789 251 - 300 of 1982
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf