umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 25189
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Johansson, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Utbildning och kompetensfrågor för äldre- och handikappomsorgens personal: En forskningsöversikt2008Ingår i: Tidskriften Socionomens forskningsöversikt, ISSN 0283-1929, nr 6, s. 70-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 252.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Inflytande2016Ingår i: Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra / [ed] Stina Johansson & Annika Taghizadeh Larsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, s. 119-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 253.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Wikström, Eva
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Arbetslinjen i fokus. En analys av flykting- och etableringspolitiken.2015Ingår i: Book of Abstracts FALF 2015 Conference, 10-12 June 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I december 2010 sjösattes en ny reform för flyktingmottagandet i Sverige: Lagen om etableringsinsatser förvissa nyanlända (2009/10:197). Ett övergripande syfte med flyktingpolitiken är att ingen ska hamna i utanförskap,och därför fokuseras i reformen snabb arbetsmarknadsetablering genom betoningen på aktivering. Denna aktiveringspolitik återfinns i stora dela av Europa och inbegriper ’Welfare to work’, ett skifte från enpassiv välfärdslogik till en aktiv sådan för att förhindra beroende och passivitet främst för grupper som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden. Den svenska versionen av en aktiv arbetsmarknadspolitik brukar benämnassom ”arbetslinje” och har ett tydligt fokus på att genom olika strategier stimulera alla med arbetsförmåga till sysselsättning. Dessa strategier kan handla om att öka anställbarhet men kan också innefatta villkorade ersättningar eller olika slags prestationsbelönande system.Syftet med presentationen är att beskriva hur etableringsinsatser för nyanlända legitimerar en arbetslinje i integrationen av flyktingar och deras anhöriga och hur flyktingen som subjekt konstrueras som en aktiv arbetare. Två centrala dokument, SOU 2008:58 och Regeringens proposition 2009/10:60, i vilken den nya lagen ingår, har analyserats med inspiration av kritisk diskursanalys och Bacchis problemdefinition (1999). Genom att ställa frågor om vad som utgör problemet, vilka dess orsaker är och hur lösningar konstrueras, med fokus på flyktingen, framkommer argumenten för flyktingpolitiken och dess inramning. Resultat från diskursanalysen visar bl.a. att lagen vilar på en princip om att snabbt komma till någon form av sysselsättning ses som en överordnat mål för att förebygga ett möjligt utanförskap och bidragsberoende. Det finns idag en tydlig markering i dokumenten att individen måste anpassa sig till arbetsmarknadens krav ochefterfrågan, ta ansvar för sitt deltagande och sin försörjning. Våra analyser visar en tydlig förskjutning från att betrakta ”flyktingen” som kategori grundat i ett humanrättsligt erkännande med ett visst behov av särskildastödinsatser, till att ses som en arbetssökande där arbete är en rättighet såväl som en skyldighet.

 • 254.
  Ahnqvist, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Brännström, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  ”Torktumlarhuvuden” och ”teflonhjärnor”.: En fallstudie om det specialpedagogiska arbetet kring ADHD och dyslexi på tre gymnasieskolor i norra Sverige.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This case study examines how upper secondary schools in a municipality in the northern parts of Sweden structure their special pedagogy with students who have ADHD and dyslexia, students’ and parents’ experiences of this, and what regulates the schools management in this particular aspect. The results show that all the schools have special pedagogues and other support staff employed, though in varied extent. Furthermore, the resources are distributed differently from school to school. The focus, however, is always around communication between the concerned parties. Unfortunately, their good efforts to reach all students have not been successful. Not every special needs student have received the support they are entitled to. Students, as well as parents, have pointed out the shortages that they have experienced in communication, support and information about what rights they have, both as special needs students and as just students in a Swedish upper secondary school. Many of our informants have pointed out the teachers’ ignorance as one reason for the disappointment regarding the support from the schools.

 • 255.
  Ahnqvist, Karin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Ja eller nej till kommunala hälsoförbund2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 256.
  Ahnskog, Martin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Svensson, Paulina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Hållbarhet och prestation: En kvantitativ studie om sambandet mellan Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal och finansiella resultat2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning är ett ämne som har blivit mycket aktuellt under den senaste tiden i såväl den privata sektorn som i den offentliga. Begreppen “hållbar utveckling” och “Corporate Social Responsibility” (CSR), eller hållbart företagande är grunden till hållbarhetsredovisningen och de yttre krav på transparens organisationer har. Den oberoende organisationen Global Reporting Initiative (GRI) har haft stor betydelse för hållbarhetsredovisning då de erbjuder riktlinjer för hur organisationer ska redovisa sin hållbarhetspåverkan. För svenska bolag har hållbarhetsredovisning tidigare skett på frivillig grund men nu har det för vissa företag kommit att bli obligatoriskt. Statligt ägda företag har sedan 2007 varit tvingade att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Dessa regler omfattar dock inte andra offentliga inrättningar såsom myndigheter, regioner, landsting eller kommuner vilket innebär att de inte har några gemensamma regler eller principer kring redovisning av hållbarhet. Det finns många studier som undersökt på sambandet mellan hållbarhet och ekonomisk prestation hos hos vinstdrivande företag, och majoriteten av dessa har funnit ett svagt positivt samband mellan hållbarhet och finansiella värden men måttenheterna som används har varit inkonsekventa. De studier som finns har fokuserat på vinstdrivande företag och det efterfrågas mer forskning kring sambandet inom den offentliga sektorn. Det finns dock en brist på gemensamma riktlinjer och mått inom den offentliga sektorn, men det finns ett antal intresseorganisationer där kommuner gemensamt arbetar mot hållbarhet. En sådan organisation är Sveriges ekokommuner (SEKOM) som samlar in och publicerar tolv “gröna nyckeltal” och denna undersökning kommer med hjälp av dessa nyckeltal undersöka om det finns ett samband mellan kommunernas finansiella prestation och hållbarhet.

  Studiens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrelaterade nyckeltal som Sveriges ekokommuner publicerar och finansiella mått från kommunernas årsredovisningar under åren 2012-2014. De finansiella måtten i undersökningen är årets resultat, avkastning på totala tillgångar samt årets kostnader och av de tolv gröna nyckeltalen kommer vi undersöka sex stycken. Utöver de finansiella måtten kommer vi även att undersöka sambandet mellan de gröna nyckeltalen och befolkningstillväxt, och till sist kommer vi att testa om det finns några skillnader i resultat mellan de kommuner som är medlemmar i SEKOM och de som inte är det. För att undersöka detta formulerades sex hypoteser som sedan testades med hjälp av fem regressionsanalyser och ett t-test. Resultatet visade att det fanns signifikanta variabler i alla utom ett test och vi kunde därmed förkasta fyra av fem hypoteser. De signifikanta resultaten visade främst på positiva resultat gällande sambandet mellan hållbarhet och finansiell prestation.

 • 257.
  Aho, Christina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Massmedier2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 258.
  Ahokangas, Petri
  et al.
  Oulu Business School, University of Oulu.
  Boter, Håkan
  Umeå School of Business and Economics, Umeå University.
  Iivari, Marika
  Oulu Business School, University of Oulu.
  Ecosystems Perspective on Entrepreneurship2018Ingår i: The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreurship / [ed] Turcan, R.V. and Fraser, N.M., Cham: Palgrave Macmillan, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 259.
  Ahokas, Miska
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Kuikka, Kari
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Motivating Entrepreneurs Towards The "New Industrial Revolution": A Multiple Case Study Of Sustainability-Driven Entrepreneurial And Institutional Motivations In Finland2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sustainability and sustainable development are concerned as major topics in the current business and academic context. Although business entities are seen as a cause of the problem, they are similarly seen as a solution helping the world to survive from this enormous challenge. The current academic literature underlines the role of sustainable entrepreneurship as a decisive force, which helps to transform the profit-oriented paradigm into the “new industrial revolution”. In this context the motivating factors and their interactions behind the sustainable entrepreneurship are further unclear, which has lead to the following research questions:

  (1)  What entrepreneurial motivations in Finland affect entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities?

  (2)  What institutional motivations in Finland affect entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities?

  (3)  What are the interactions between entrepreneurial and institutional motivations affecting entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities in Finland?

  The theoretical framework was constructed with a strong emphasis on entrepreneurial processes and opportunity theories. The main deviation from the conventional entrepreneurship towards the sustainable entrepreneurship was drawn through the wider nature of value creation in terms of triple bottom line approach. In addition the main motivational concepts were mirrored through the entrepreneurial motivations literature and the institutional theory, which provided effective theoretical lenses for the purpose of the empirical study. 

  The empirical study was conducted in Finland as a multiple case study with an exploratory research approach. The data was collected from sustainability-driven entrepreneurs and experts who had personal knowledge related to the phenomenon. More practical data collection methods were semi-structured interviews and questionnaires concerning entrepreneurial motivations. These selected methodological choices enabled accumulation of a rich set of data and provided further possibilities for fruitful data analysis. 

  The study indicated that human motivations related to the conventional entrepreneurship research are feasible in enhancing sustainable entrepreneurship. In the similar vein entrepreneurial motivations concerning self-realization, opportunities, personal values and prior experience have motivational effects on the sustainability-driven entrepreneur. Institutional motivations towards sustainable entrepreneurship are influential for the sustainability-oriented opportunity process. The analysis indicated that for example governmental incentives, consumption norms and social networks are motivating factors for sustainability-driven entrepreneurs. Finally the study indicated that both motivational sources have co-evolutive interactions throughout the process, but the intensity of these interactions similarly varied.

 • 260.
  Ahrelid del Rio Leal, Emanuel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Defections In Nonviolent Conflicts: A Theoretical Case Study Based on Nepstad’s Mutiny and Nonviolence Hypotheses2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper takes the hypotheses by Nepstad’s article, Mutiny and Nonviolence, and applies it to three new cases of nonviolence. The analysis explores each hypothesis in each case and the discussion dissects the most interesting pieces of information, mainly regarding the hypotheses’ high characterization of ethnicity/sectarian groups. Via these discussions’ suggestions are made on how the hypotheses could improve to have greater validity over more cases in the future   

 • 261.
  Aimaiti, Nuerrennisahan
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Yan, Xu
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Gestire-based Interaction and Implication for the Future2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Currently there exists an advanced and natural form of interaction, named gesture-based interaction. It has been applied in some fields successfully, especially in the form of game applications. Although people are filled with wonder at the new interaction, it has not replaced the traditional interaction, like keyboard and mouse. From the user experience point of view, gesture-based interaction has advantages which traditional interactive form cannot offer, but also shortcomings which people seem dissatisfied with. This thesis focuses on expressing user experience of gesture-based interaction by conducting interview method. Finally, this paper presents a new design and tries to find implications for its practical usage in the future.

 • 262.
  Airey, John
  et al.
  Department of Physics and Astronomy, Uppsala University.
  Berge, Maria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Music and physics don't mix!: What the humorous misuse of disciplinary-specific semiotic resources can tell us about disciplinary boundaries2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Becoming part of an academic discipline has been described both in terms of becoming fluent in a disciplinary discourse (Airey 2009; Airey & Linder 2009; Northedge 2002) and achieving disciplinary literacy (Airey 2011, 2013; Geisler 1994). In this paper we investigate disciplinary boundaries by documenting the responses of academics to a semiotic disciplinary hybrid. The hybrid we use is the Physikalisches Lied, a bogus piece of sheet music into which disciplinary-specific semiotic resources from the realm of physics have been incorporated to humorous effect.

  The piece is presented to three distinct disciplinary focus groups: physicists, musicians and a group of academics who have had little contact with either discipline. In order to elicit disciplinary responses that are free from researcher prompts, each focus group is first asked the simple, open-ended question What do you see here? Once discussion of this question is exhausted the focus groups are asked to identify as many puns as they can - essentially all the disciplinary items that they feel have been misappropriated - and to attempt to explain what this means from a disciplinary standpoint. The differences in the responses of the three groups are presented and analysed.

  We argue that the semiotic resources focused on by each of the three groups and the nature of the explanation offered provide evidence of the degree of integration into the disciplines of physics and music. Our findings shed light on the process of becoming a disciplinary insider and the semiotic work involved in this process.

 • 263.
  Airijoki, Jenny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Vägledning genom sociala medier: Studie- och yrkesvägledares uppfattning om Internet som vägledningsverktyg2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med undersökningen är att beskriva om Internet och sociala medier kan användas inom studie- och yrkesvägledningens verksamhetsområde, men även om det finns problem och hur framtiden kan se ut. Människan är i behov av vägledning genom livet då flera studie- och yrkesrelaterade val genomförs. Denna studie är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Studiens mål är att besvara frågeställningarna med hjälp av fem studie- och yrkesvägledare som informanter. Deras erfarenheter och kunskaper ger en bild av hur Internet och Facebook används. Tillsammans med Skolverkets styrdokument, Krumboltz (1999) teori om Planned Happenstance och Peavys (2007) konstruktivistiska vägledning kopplas allt ihop. Resultatet visar att Internet och Facebook som socialt medium utvecklas och användningen av dessa forum i yrkesrollen som studie- och yrkesvägledare varierar från person till person. Många av intervjudeltagarna tror att utvecklingen av dessa forum kommer att fortsätta, men ”face to face” kontakten är fortfarande den viktigaste. Intervjudeltagarna ser Facebook som ett komplement till skolornas lärplattformar och klassinformationen. De tillfrågade studie- och yrkesvägledarna påtalar också att man med hjälp av Facebook och Internet kan förmedla information snabbare till eleverna. Slutsatsen är att den snabba utvecklingen av Internet och sociala medier får en större inverkan på studie- och yrkesvägledarrollen.

 • 264.
  Airijoki, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Westerdahl, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Engagemang, nytänkande och ansvar?: En studie av anställdas inställning till LKAB:s värdegrundsarbete.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 1 februari år 2012 genomförde LKAB en organisationsförändring som bland annat innefattade införandet av explicita värderingar. Dessa värderingar är engagemang, nytänkande och ansvar vilket sammanfattas till ENA. Värderingarna är framtagna i en process som involverade medarbetarna. Syftet med denna organisationsförändring är, bland annat, att höja attraktionskraften av det egna varumärket, bygga en gemensam företagskultur samt minska avståndet mellan omvärldens uppfattningar och företagets verksamhet. Vi har i denna studie valt att beskriva och analysera hur LKAB:s anställda upplever företagets nylanserade explicita värderingar. Bland de svarande finns det en omfamnande samt en avståndstagande bild till LKAB:s värderingsarbete. De svarande beskriver främst företaget i termer av produktion och ekonomi. Ingen av de svarande beskriver spontant LKAB med orden engagemang, nytänkande och ansvar vilket delvis kan bero på att ENA är en relativt nyligen genomförd organisationsförändring. De två bilder som framgår när de svarande beskriver syftet med ENA-arbetet är dels att det är ord som inte fyller någon funktion och dels att de är ord som har en betydelse i verksamheten.Alla de svarande kände inte till orden. Men bland de svarande som kände till ENA så relaterades orden till allt ifrån att hålla ordning på arbetsutrustningen till företagets historia samt dess framtid.

 • 265.
  Aittamaa, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Senning, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Outsourcing & Insourcing: Vad ligger bakom företagens beslut?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Karaktäristiskt för dagens företagsvärld är omvärldsförändringar och ständiga fluktuationer på marknaden. Större krav på företags effektivitet är numera ett faktum i och med den stadigt växande konkurrensen. Innovation, flexibilitet och framförallt att vara snabb i utvecklingen för att kunna bibehålla sin ställning och tillfredställa kundernas behov är alla aspekter som har kommit att bli allt viktigare. För att lyckas med detta har många företag valt att inrikta sig mot det som man inom företag anser vara sin kärnverksamhet, det vill säga den interna kompetens som gör företag unika och som differentierar dem från konkurrenter. Outsourcing har därför kommit att bli ett organisationsfenomen som möjliggör detta.

  Med outsourcing menas; ”den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts internt inom företaget, istället köps från en extern leverantör”.

  Dock visar forskning på att så mycket som 60 procent av alla outsourcingprojekt misslyckas. Detta grundar sig på det faktum att alltför många företag börjat utkontraktera delar av verksamheten med bristande förståelse om vilka negativa effekter som kan uppstå. Detta har medfört att många företag börjat ifrågasätta sin egen outsourcingstrategi vilket i sin tur lett till att tidigare utkontrakterade funktioner återförs till verksamheten, det vill säga att funktionerna insourcas.

  Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med målet att försöka svara på varför företag valt att outsourca delar av verksamheten för att därefter granska vilka motiv som föreligger för att insourca de tidigare utkontrakterade delarna. Vidare har vi även använt oss av en hermeneutisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt.

  Teoriavsnittet innehåller totalt sju delar som behandlar vårt problem. Den första delen tar upp beslutet om köp eller egentillverkning. Den andra handlar om kärnkompetens. De fyra efterföljande delarna behandlar fenomenet outsourcing, eller mer specifikt vad det innebär, motiv, risker och avslutningsvis outsourcingprocessen. Den sjunde och sista delen behandlar innebörden samt risker och fördelar med insourcing.

  I empirikapitlet presenteras sammanställningen av de fyra intervjuer som vi utfört i vår empiriska studie. För att på bästa sätt kunna tydliggöra respondenternas åsikter följer dispositionen i detta avsnitt en likvärdig struktur som dispositionen i teoriavsnittet.

  Det insamlade materialet från empirin sammankopplas i analysavsnittet till teorin. Vi ser att motiven till outsourcing kan delas in i två faktorer, kostnadseffektivisering och fokusering på kärnverksamheten. Vidare väljer företag att återinföra tidigare utkontrakterade funktioner i verksamheten i huvudsak beroende på låg kvalitet från leverantören och att den ekonomiska vinningen av att outsourca verksamheten inte motsvarat förväntningarna. Vår slutsats av detta är att dåligt förarbete och beslutsunderlag vid outsourcing är en anledning till insourcing. En annan är omvärldsförändringar som kan innebära skillnader i de ekonomiska förutsättningarna.

 • 266.
  Aittamaa, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Ek, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  "Det är väl mest jag själv som är problemet"Berättelser om nedstämdhet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskare har påpekat vikten av att förstå erfarenheter av att vara deprimerad eller nedstämd. I linje med detta syftade denna studie till att undersöka och belysa upplevelser av och reflektioner kring vardagen som nedstämd. Vidare var syftet att visa på kulturella resurser (diskurser) som finns tillgängliga för att berätta om en vardag som nedstämd. Vi genomförde halvstrukturerade intervjuer med personer som sökt till ett behandlingsprogram för depression, och som därmed definierat sig själva som nedstämda. Vi analyserade 28 intervjuer med hjälp av tematisk analys och diskursanalytiska metoder. Vi fann att informanterna använde sig av åtminstone fem olika typer av förklaringar som kretsade kring tidiga erfarenheter, personlighet, livskris, eget ansvar och biologi. Vidare fann vi att berättelserna kring nedstämdheten på flera sätt kunde beröra hur levnadssituationen hos informanterna såg ut. Ofta var dock levnadssituationen på samma gång helt frånvarande när det kom till att förklara nedstämdheten. Vårt resultat visade att individfokuserade diskurser var dominerande för att berätta om nedstämdhet, medan diskurser med fokus på yttre omständigheter, exempelvis livssituation, var marginaliserade.

 • 267.
  Aizsalnieks, Janis
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Sustainable development strategy in the EU and Latvia-comparative study2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 268.
  Ajang, Peter Ebong
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Assessing the role of work Motivation on Employee Performance2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to” assess the role of work motivation on employee performance”. This study in an assessment of this purpose used deductive approach in which a qualitative survey was carried out among students at of Umeå Business School (USBE) who are assumed to be future employees .The survey was intended to get their responses on what they feel is (are) the best factors that could motivate them as future employees among a list of ten motivational factors. In this light the study sets to identify the most ranked factors among the ten motivational factors.

  The analysis from the empirical findings showed that Job satisfaction”was the most ranked factor for both sub groups that made up the sample survey. However a study from previous researches used in this study showed that different results could be obtained from different groups of already working employees. This study therefore can be seen as an introduction to a more detailed study to be carried by future researchers on the field of employee’s motivation.

 • 269.
  Ajang, Peter Ebong
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Njofor, Victorine Numfor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  An Assessment of Market Growth Strategies in a multinational company: The case of Komatsu Forest AB2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Setting strategies for an organisation is full of complexities (which strategy or strategic process to use) and these complexities arise from the ambiguous and non-routine processes. This is so because, strategy development is about the future and this future is unknown, as the paths companies follow are dynamic. Due to these complexities, managers tend to embark on knowledge gain through competencies in the management of companies. In order for future managers who have not had organisational experience to understand how strategic management is in real company situation, a case study on the types of market growth strategies and strategy development process in a multinational company is done in this thesis. How these strategies implemented affects market share is also an elaborate part of this study

  This study was done as a case study in Komatsu Forest AB; a multinational company that manufactures forestry machines. In this light, the study sets to identify the market growth strategies implemented by this company, its strategy development process and how the strategies have affected its market share.

  As basis for an empirical research process, a theoretical framework was compiled from existing literatures on market growth strategies and strategy development process, where the strategies were considered both at the business level and corporate level. A deduction research approach was appropriate for the study whereby qualitative empirical data was collected through semi-structured face-to-face interviews. The interviews were conducted with two employees of the company (Market analyst and the spokesman for the company) who were considered to be knowledgeable in the subject area. This allowed a thorough understanding of particular issues pertaining to the company.

  The analysis of the empirical findings showed that this company implements acquisition, partnership/networks and diversification at the corporate level and high pricing, differentiation at the business level as its market growth strategies. This company develops these strategies through a planned process; meaning that strategies are intended and these strategies have a positive impact on the company as its overall market situation has increased. This study offer some contributions for this company on how some strategic adjustments can be made in order to improve the current market situation and some recommendations for its management in better decision making.

 • 270.
  Ajdinovic, Dzejla
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Resonemang och problemlösning i Matematik 1b: En uppgiftsanalys av två läroböcker2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersökte möjligheten att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmåga i svenska läroböcker. Under studiens gång genomfördes en läromedelsanalys av två läroböcker för gymnasiekursen Matematik 1b, Matematik 5000 och Matematik Origo. Analysen tog hänsyn till olika aspekter av förmågorna, olika svårighetsgrader på uppgifterna samt olika centralt innehåll i ämnesplanen. Av 2223 uppgifter i Matematik 5000 kunde problemlösningsförmågan utvecklas i 5% och resonemangsförmågan i 6%. Motsvarande andelar i 1747 uppgifter i Matematik Origo var 7% respektive 10%. Analysen visade också att större andel av uppgifterna på de två högre svårighetsnivåerna gav möjlighet att utveckla förmågorna än de på den lägsta nivån i båda böckerna. Det framkom även att inte alla aspekter av förmågorna fick lika stort utrymme att utvecklas. I båda böckerna var det geometri-kapitlet som fokuserade på dessa förmågor i störst andel av uppgifterna.

 • 271.
  Akbar, Syed Anil
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Ngoc La, Duyen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Mortgage Lending Institutions in Scandinavia: A study of risk for the period 2000-20132014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the last 14 years there has been a major flux in the Scandinavian financial institutions and real estate markets. The increase in size and openness, in both the markets and the institutions allowed the sector to expand phenomenally, raising concerns about the potential rise of risks. Concerns regarding the health and state of the Scandinavian real estate and mortgage markets increased with the surge in residential housing prices between 2000 and 2013. However, during this period popular sentiments and media outcry was not met with sufficient academic inquiry into the subject.

  Hence, we conducted this study trying to bridge the gap between popular concern and academic inquiry by addressing the question: How are mortgage lending institutions affected by the risk emanating from residential real estate markets in Scandinavia between 2000 and 2013? In attempting to answer this question we developed a two-tiered approach by addressing two questions: What is the effect of selected factors on the delinquency rate of mortgagors in Scandinavia during the period 2000 to 2013? And does the change in institutional business models and mortgage lending businesses affect their distance to default? These questions give us an insight into the composition of the mortgage market and the effects of the market upon the institutional distress; thereby giving us a comprehensive understanding of the markets and institutions in line with our primary research question.

  We employed a deductive approach in line with our epistemological stance of positivism and ontological belief of objectivism. Thereby, we formulated a quantitative explanatory research employing the panel regression analysis tools in order to address our central question.

  The results of the research re-affirmed our earlier intuition as we discovered that interest rates, unemployment, outstanding mortgages and mortgage growth were significant predictors of the delinquency rates. Meanwhile risk weighted assets, mortgage revenue and mortgage share of total assets were significant predictors of distance to default. These findings highlighted that while individual delinquencies are affected by macro and mortgage business changes, the distress in institutions is characterized by capital adequacy and the flux in their mortgage businesses.

  Hence, the results of our two-tiered analysis confirmed that mortgage lending institutions have been affected by the risks emanating from the residential real estate markets between 2000 and 2013 and this effect has been characterized by changing models and rising influence of the real estate market in institutional portfolios. 

 • 272.
  Akgöz, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  The Migration Cricis: Between Division and Unity2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 273.
  Akhmetova, Amira
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Batomunkueva, Yulia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Board Composition and Financial Distress: An Empirical evidence from Sweden and Denmark2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recent failure of such companies as Enron, Worldcom and Parmala showed that there are internal reasons contributing to company’s financial distress. Financial distress is a condition when a company fails to meet its debt obligations. Board of directors is liable for long-term decisions and their ineffective work in monitoring and controlling management can influence companies’ performance. With that in mind, in this degree project, we would like to answer the following research question: “What is the relationship between characteristics of Board and probability of financial distress, measured by Altman’s Z-score models in Sweden and Denmark?”

   

  The epistemological and ontological choices for our study were positivism and objectivism with deductive approach. We have calculated Z-scores of Swedish and Danish companies in order to detect distressed and healthy companies. Further on, the information about board composition in each company was collected; mainly we were interested in board independence, board size, board ownership, COB ownership, CEO duality and employee representatives.

   

  In order to examine if there is a relationship between board composition and financial distress, we have done Multiple and Binary Regression analyses. Based on the results we can state that board independence, board ownership and employee representatives and market capitalization (control variable) have significant relationship with probability of financial distress. Our study is interesting since we have looked at employee representatives, as a board characterectic that is specific for Nordic countries and that was not studied before. In addition, we have found that there is no CEO duality in Sweden and Denmark, since all companies in our sample followed the Companies’ Acts. COB ownership, the additional variable we wanted to test and board size have shown no significant relationship.

 • 274.
  Akhmetzyanova, Leyla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi.
  Modeling Income-Based Residential Segregation in Moscow, Russian Federation2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis investigates spatial patterns of income-based residential segregation at the neighborhood level in the Russian capital city Moscow within new administrative boundaries, which have received relatively little attention in prior studies. It is argued that Moscow faces high levels of income inequality exacerbated by growing levels of spatial segregation between the affluent and prestigious Center – South-West and poor industrial South – South-East. Applying a whole set of quantitative methods complemented with computer mapping techniques, based on the latest 2013 data by the City of Moscow Territorial Branch of the Federal State Statistics and 2010 Census data, this study provides new insights into spatial differentiation processes and elaborates policy solutions aimed at addressing economic disparities in the city. A key finding of this thesis is that income segregation in the study area has been driven to a larger extent by the isolation of very poor neighborhoods from middle- and upper-income areas.

 • 275.
  Akkam, Nawras
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Andusa Ambele, Bih Norberter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The First Time Assurance on Sustainability Reports and Risk Premiums2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The economic utility of sustainability has been a recent domain under scrutiny by several academicians. More specifically, researchers have investigated the positive effects of sustainability reporting on firms from different angles. One of these angles is sustainability’s effect on firms’ prestige in the market, which is inevitably connected to market indicators, such as, risks and returns. Consequently, this research paper is positioned as a complement to previous researchers’ work within the field of sustainability reporting and its positive effects on firms. This paper’s foremost aspiration is to fill a knowledge gap in research by finding empirical evidence whether the first time assurance on sustainability reports causes a lower subsequent cost of equity capital. For this matter, the researchers’ methodology was deductive in nature, which relied on investigating established theories that are connected to the two dimensions of the research question; cost of equity capital and assurance on sustainability reports. This investigation formed the researchers’ theoretical schemata upon which they both neglected certain theories in favour of others and formed a verifiable theoretical research hypothesis. In this research, Sweden, a country known for its dedication for sustainability, was chosen as a market from which a sample was collected. The researchers conducted their study in a panel format where the same information about 44 different companies was collected on several years. Due to the fact that the number of listed firms that had been reporting their sustainability reports was quite moderate, a census study was convenient and applicable. The researchers ended up with a sample of 44 firms that constituted 352 observations, which formed the basis for the statistical inference. The empirical study employed several regression models of panels to reach the most representative model that fitted the data in hand. Also, to guarantee higher quality results the fitted model, the Two- way Error Component Fixed-effects Model, was tested for heteroskedasticity, cross- sectional correlation, autocorrelation and non-stationarity. This model revealed a relatively low explanatory power that drove the researchers to interpret their statistical findings with great caution. At a specific level of statistical significance, the regression model revealed a significant correlation between assurance on sustainability reports and a subsequent lower cost of equity capital. This result was refuted at higher levels of significance. Thus, the researchers were able to answer the research question affirmatively, to a certain extent, and to demonstrate that the research’s results verify the underpinnings of neo-institutional and signalling theories. 

 • 276.
  Aklil, Bruno
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lalet, Benoit
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  “Nothing is sure in a sea fight”: a study of the improvisational act as a necessary way to answer crisis situations when being a manager2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose

  To study how improvisation allows a crisis manager to answer the crisis when it has occurred, and how the improvisational act and the environment are linked. Methodology/ApproachFirst, we led research on the concepts of crisis, crisis management and improvisation. We were able to distinguish two major characteristics of the crisis situation – uncertainty and time pressure – as well as two moments in crisis response – containment and recovery. In parallel, we studied improvisation. The improvisation act intervenes when one realizes the environment conditions, reduces the gap between thinking the action and executing the action, and increases the speed of his actual action. Also, we identified that improvisation was expressed through the use of creativity, bricolage and intuition. At last, some authors developed levels of improvisation whether based on creativity levels or on the distance between the way one acts and the procedures, the normal ways to act. From this literature review, we were able to highlight two research propositions: Proposition 1: As soon as a situation enters a crisis phase, improvisation is used. Proposition 2: The way and the extent to improvise depend on the extent of time-pressure and uncertainty.Our belief in a mainly subjective conception of reality and of our knowledge and the fact we could use enough existing knowledge to enunciate propositions led us to have a semi-inductive research approach and a qualitative strategy. Our data were collected by using recorded semi-structured interviews. Our sample was constituted of managers specialized in the management of a crisis – surgeons and high mountain rescuers.

  Findings

  Our data analysis allowed us to confirm the research propositions. Crisis managers improvise when responding to a crisis by being creative, aware and adaptable to the environment conditions, and by having quick decision-making processes. Their improvisation levels are dependent on the situation uncertainty/novelty levels. In fact, we could identify a “mirror effect”: the level of improvisation increases as uncertainty increases.

  Limitations

  Some points are factors of the limitation of this research. These limitations are essentially linked to a reduced transdisciplinary approach. The topic of this research deserves a larger sample of interviewees in order to improve the relevance of our findings and their capacity to be generalized.

  Originality/Value

  The value of this study comes from the relevance of the investigated fields – fields with recurrent crisis management – and from the experience of their interviewed members. This research was also led with philosophical considerations materialized by a transdisciplinary approach. Indeed, we interviewed persons from fields outside business management.

 • 277.
  Akopov, Tatiana
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Andersson, Evelina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Influencer Marketings påverkan på millennials etiska klädkonsumtion.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen inom marknadsföring har resulterat i att företagen numera lägger stor vikt vid att synas på sociala medier, vilket gett upphov till en omfattande användning av Influencer Marketing. Detta används särskilt effektivt vid marknadsföring av kläder mot målgruppen millennials, via Instagram. Samtidigt ger klädbranschenupphov till omfattande miljöproblem, vilket tyder på att konsumtionen av kläder i dagens samhälle inte är hållbar, varken miljömässigt eller socialt. Inom området för Influencer Marketing identifierades därmed ett kunskapsgap gällande avsaknaden av ett hållbarhetsperspektiv på konsumtion. Utifrån detta kunskapsgap formulerades innevarande studiens frågeställning till hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials. Därmed fokuseras studien till en generation med hög betydelse både inom Influencer Marketing och hållbarhet. Målsättningen var att ta reda på hur Influencer Marketing av kläder kan bidra till ett mer hållbart samhälle, istället för mindre hållbart, som det gör i nuläget genom överdriven klädkonsumtion med tillhörande konsekvenser för miljö och samhälle.

  Syftet med studien är att skapa djupare förståelse av Influencer Marketings betydelse för hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials. På så sätt ska undersökningen hitta faktorer i influencers offentliga livsstil och i reklamsamarbeten på Instagram, som påverkar millennials attityder till hållbarhet, etisk klädkonsumtion positivt. Genom att studera dessa attityder i en kvalitativ ansats, kan Influencer Marketings påverkan på millennials konsumtionsbeteende undersökas, utifrån den teoretiska ramen för innevarande studie.

  Den teoretiska ramen inkluderar Influencer Marketing, hållbarhet och etisk klädkonsumtion, samt millennials utmärkande konsumentbeteende. Utifrån denna ram genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer med kvinnliga millennials. Trots detta urval är inte målet med studien att begränsa resultatet endast till kvinnliga millennials. Det empiriska resultatet analyserades i förhållande till den teoretiska ramen med en tematisk analys. Denna analys ledde till slutsatser om att Influencer Marketing har hög potential att påverka millennials till hållbarhet och etisk konsumtion, men att det krävs specifika åtgärder hos både företag och influencers. Dessa åtgärder sammanfattas i en ny strategi för Influencer Marketing. Strategin visar på specifika beteenden och egenskaper hos influencers, samt företagens åtgärder och val av influencers, som kan göra att Influencer Marketing bidrar till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials. Studiens praktiska bidrag är således ökade förutsättningar för en utveckling mot ett hållbart samhälle, både bland konsumenter och företag, genom etisk klädkonsumtion. Teoretiskt bidrar studien med en omfattande teoretisk ram för hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet, genom en strategi inom Influencer Marketing med ett hållbarhetsperspektiv som tidigare saknades. 

 • 278. Akpinar, Murat
  et al.
  Vincze, Zsuzsanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The dynamics of coopetition: A stakeholder view of the German automotive industry2016Ingår i: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 57, s. 53-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In response to calls for better understanding the dynamics of coopetition, this study aims to develop a framework that explains why the levels of competition and cooperation change over time. The framework adopts the two-continua approach to coopetition and the theoretical concepts of power and stake from the stakeholder literature. Integrating concepts from the coopetition and stakeholder literatures is a promising attempt, which is justified by the fact that stakeholders are in coopetition with the firm. According to our framework the power difference affects the level of competition, and vice versa, whereas common stakes affect the level of cooperation, and vice versa. This was subject to a test with insights from the in-depth analysis of the changing coopetition between the Volkswagen Group and Porsche AG during the period 2001–2012. Our findings explain why an environmental threat on one of the firms shifted the power difference and changed the coopetition first from cooperation-dominant to balanced-strong and then ended it through a full acquisition.

 • 279.
  Akumbu, Nshom Martin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The association of Exchange rates and Stock returns: Linear Regression analysis2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The association of exchange rates with stock returns and performance in major trading markets is widely accepted. The world’s economy has seen unprecedented growth of interdependent; as such the magnitude of the effect of exchange rates on returns will be even stronger. Since the author perceives the importance of exchange rates on stock returns, the author found it interesting to study the effect of exchange rates on some stocks traded on the Stock exchange.

  There has been a renewed interest to investigate the relationship between returns and exchange rates as such; the author has chosen to investigate the present study to focus in the United Kingdom with data from the London Stock exchange .The author carried out his research on 18 companies traded on the London Stock Exchange in the process, using linear regression analysis. Taking into account the fact that the magnitude of exchange rate movements on stock returns is governed by a series of factors, the author did set up a selection criteria which spread across a series of industries ranging from financial services, manufacturing, aviation, mining, tobacco, fashion and food processing. All selected companies are of the FTSE 100 companies.

  The author produced results that to some degree are consistent with predictions in the theoretical framework. The author find significant exposure of stock returns to changes in exchange rates for some companies in the sample of FTSE 100 firms used in the study. The author equally finds out that particular currencies may be of more risk to certain companies than to others by introducing euro values in to his regression equation. This gives the compelling evidence that these companies rely heavily on external sales and revenue.

  The author, further employed lagged values of exchange rates in to his regression and found significant evidence of the possibility of mispricing for certain stocks and the impact of the previous days trading figures on present stock prices. The author believes that the weak responds in certain cases was as a result of hedging strategies put in place by these companies and risk management strategies which tend to minimise the effect of exchange rates movements.

 • 280.
  Alacevska, Zorica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Ekonomisk historia.
  Pausgympa på arbetstid: För Vårdadministratörer/medicinska sekreterare2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 281.
  Al-Adili, Sheima
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Matval och faktorer som påverkar matval hos personer med bakgrund från Iraq bosatta i Sverige. En kvantitativ studie.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Tidigare studier har visat att diabetes typ två samt fetma är överrepresenterade hos invandrare med Irakisk bakgrund bosatta i Sverige.

  Syfte Syftet med denna studie är att undersöka matvalen hos invandrare med Irakisk bakgrund beträffande; grönsaker, frukt, fett samt socker, i förhållande till Nordiska Närings Rekommendationer samt undersöka huruvida faktorer som kön, ålder, antal år i Sverige samt utbildningsnivå har betydelse för matvanorna.

  Metod En online-enkät framställdes och publicerades via sociala medier. I studien inkluderades 304 deltagare.

  Resultat Resultatet från undersökningen visar att de flesta inte uppnår rekommendationerna gällande intag av fisk, val av nyckelhålsmärkta livsmedel, samt fullkornsprodukter. De flesta äter grönsaker, använder olja till matlagningen, äter inte sötsaker dagligen samt tillsätter inte socker till varma drycker. Den enda signifikanta skillnaden som upptäcktes vid analys av variabler angående kön, ålder, antal år i Sverige samt utbildningsnivå var att personer som levt över tio år i Sveriges inkluderade grönsaker till alla mål till skillnad från de som levt under tio år i Sverige.

  Slutsats Generellt, fanns det ingen skillnad i matval beträffande kön, ålder, utbildningsnivå samt antal år man levt i Sverige. Det finns utrymme för förbättring beträffande matvalen hos personer med Irakisk bakgrund. 

 • 282.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Attacken mot hagamannen inte konsekvens av pöbelmentalitet2015Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 283.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Crime prevention in terms of criminal intent criteria in white-collar crime: a propositional analysis2018Ingår i: Journal of Financial Crime, ISSN 1359-0790, E-ISSN 1758-7239, Vol. 25, nr 3, s. 838-844Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Purpose

  In the field of crime prevention there are several theoretical approaches explaining why crime occurs and how to prevent it. Three of them – routine activity theory, crime pattern theory and the theory of crime-as-choice – are logically tested in this work. The point of departure is to test if the theories are logical consistent and logical valid, irrespective of whether the criterion for criminal intent is changed from direct intention to negligence.

  Design/methodology/approach

  The issues will be explored in a logical structure by a first-order logic propositional analysis.

  Findings

  The analysis shows that all three theories are logical consistent, but only routine activity theory is logical valid. The conclusion is that crime prevention should in general assume that routine activity theory is the legitimate theory and that social prevention as a prevention strategy is logically unnecessary to adopt because it does not matter whether the offender is motivated (direct intention) or not (negligence).

  Practical implications

  It does not really matter if the authors theoretically treat white-collar offenders as motivated, because if they have committed an actus reus, they are an offender according to the objective requisites. This means that the best strategies to prevent a potential white-collar criminal are situational prevention, i.e. complicate their access to money, where it becomes irrelevant if the potential offender has a mens rea or not. What counts is the prevention of actus reus by a potential offender.

  Originality/value

  As far as I know, no one has previously investigated the logical consistency and/or logical validity of routine activity theory, crime pattern theory and the theory of crime-as-choice as theories of crime prevention.

 • 284.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den tornedalska identiteten: en klasslogisk analys2019Ingår i: Tornedalens Årsbok 2018-2019, ISSN 0787-197X, s. 136-142Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 285.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den tornedalska identiteten i Sverige – finns den?2017Ingår i: Tornionlaakson vuosikirja 2015-2017: Tornedalens årsbok 2015-2017 / [ed] Henry Barsk, Tapio Salo, Kyösti Satokangas, Haparanda: Tornionlaakson neuvosto , 2017, s. 12-45Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 286.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Economic Crime: Does Personality Matter2003Ingår i: International journal of offender therapy and comparative criminology, ISSN 0306-624X, E-ISSN 1552-6933, ISSN 0306-624X, Vol. 47, nr 3, s. 335-355Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the publication of Edwin Sutherland's classical study, White Collar Crime, personality has been treated as completely irrelevant as a cause or as a correlating variable in studies of economic crime. This article questions that thesis. In an ongoing Swedish project studying economic crime in the areas of construction, engineering, and the music industry, 128 informants were interviewed regarding the personal character of the economic criminal compared to that of the law-abiding businessperson. Data were collected from five different regions in Sweden using the Big Five model, the personality model most often used within the field of personality research today. This article compares the results from the interviews with the few international studies that exist regarding economic crimes in these areas and common results are emphasized. It also presents nuanced analyses of the significance of personality in economic crime.

 • 287.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Fifflarens personlighet: en studie om personlighetsdragets betydelse vid ekonomisk brottslighet2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 288.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Finns där ett kön bakom ekonomisk brottslighet?1999Ingår i: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, ISSN 0105-1121, Vol. 22, nr 2, s. 53-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 289.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Identitet och identitetspolitik hos tornedalingar2019Ingår i: Tornedalens Årsbok 2018-2019, ISSN 0787-197X, s. 118-127Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 290.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Integrated criminology and biological related criminology facing white collar crime2015Ingår i: Advances in Criminology Research / [ed] Guzman Julia, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015, 1, s. 41-72Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  During the last two decades the rise of integrated approaches and biosocial approaches has given criminology a fresh theoretical and empirical approach. However, a full scale integration of these two approaches has not come to a conclusion over the etiological question of what forms the criminal mind. The aim of this article is to give an argument whereby the agenda of white collar crime research can be developed by a synthesis of integrated and biosocial factors. The argument takes its standpoint in one of the recent theories on white collar crime research today, the crime-as-choice theory by Shover, Hochstetler & Alalehto (2012). The theory proposes an integrated model of factors working on different levels. For example, the linkage between lacks of credible oversight on aggregated level, the existence of a crime-facilitative culture on organizational level, and propensities towards aggressiveness, thrill-seeking, resilience, and entitlement on individual level. However, as a typical social scientific theory the crime-as-choice theory lacks a complete etiological argument behind its proposed proximate causality. I elaborate upon the etiological concepts from the fields of evolutionary theory, biosocial criminology and institutional theory to exemplify how the crime-as-choice theory can get an even more coherent structure between ultimate and proximate causes.

 • 291.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ivar Kreuger: An International Swindler of Magnitude2014Ingår i: Radical Criminology, ISSN 1929-7904, nr 3, s. 47-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This essay discusses the case of Ivar Kreuger, the founder of Kreuger & Toll Inc. (a Swedish match conglomerate), known as the “Match King”. After his death in 1932, Kreuger was accused of falsifying accounts, forging documents and concealing a misappropriation of funds of a massive scale in the USA and Europe during the 1920s. The aim of this study is to explore the case of Ivar Kreuger and the business world of which he belonged, from a perspective of critical criminology, and mainly a left realist viewpoint. Using an integrative approach by combining data on an institutional, organizational and individual level, the essay will explore the case as a rather typical phenomenon within a capitalistic economy, despite its extreme outcome. It was the combination of a culture which bred monopolistic endeavors in business, together with an autocratic style of leadership and an ego which was intent on conquering, which lead to one of the worst known swindles in the history of white collar crime.

 • 292.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kausalitet inom samhällsvetenskapen: en fallstudie av nazistiska partiframgångar i Tärendö kommun2018Ingår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 120, nr 1, s. 33-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet är att diskutera kausalitet inom samhällsvetenskapen. Mer specifikt, kausalitet som relationen mellan nödvändiga och tillräckliga villkor i syfte att härleda varför A, B, C…..n orsakar Z. Artikeln tar sin empiriska utgångspunkt i kommunalvalet i Tärendö 1934 där det nazistiska partiet erhöll hela 30,8 procent av väljarna gentemot de omkringliggande kommunerna där partiet erhöll mindre än 4 procent. Den analytiska utgångspunkten är nödvändiga och tillräckliga villkor bakom en historisk händelse, den så kallade INUS-modellen, härledd genom ett antal formallogiska regler (framför allt regeln om kontraposition). Resultatet är att i Tärendö fanns ett antal samhällsbärande personer (kronojägare, provinsialläkare, präst och några större bönder) som bar upp det nazistiska budskapets trovärdighet till skillnad mot omkringliggande samhällen. Samt att det inte fanns något etablerat socialdemokratiskt alternativ, förutom ett kommunistiskt parti, och försvagade borgerliga partialternativ i Tärendö som bildade ett värn mot nazismen till skillnad mot omkringliggande samhällen.

 • 293.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  När kom kapialismen till Tornedalen?2019Ingår i: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, nr 10, s. 87-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Tage Alalehto undersöker i denna artikel när kapitalismen kom till Tornedalen. Han utgår från lokalhistoriska källor om specifika byar i Tornedalen samt offentlig historisk statistik över hur avsättning, omsättning och vinst har utvecklats inom sektorerna jordbruk, skogsbruk och offentliga tjänster. Den bild som framträder är att en omfattande självhushållningsekonomi var dominerande långt in på 1900-talet. Ett mått av kapitalistisk produktion förekom inom skogsbruket mellan 1950- och 1980-talet, men som en följd av 1950-talets strukturomvandling, rationaliseringarna inom skogsbruket samt en frånvarande industristruktur i övrigt ersattes arbetsmarknaden till viss del av kommunala och statliga tjänster. I det stora hela blev dock Tornedalen en avfolkningsbygd. Arbetskraften sökte sig till andra regioner, så att Tornedalen kom att fungera som en geografisk arbetskraftsreserv.

 • 294.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Reglering som policyfråga: En diskussion om regleringens effekter vid ekonomisk brottslighet2012Ingår i: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 99, nr 3, s. 316-335Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 295.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Teknik och konflikt: LKAB 1946-19871992Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis examines the connection between technological dependence of mankind and its attitudes towards it. The issue is to what extent technological change in the workplace is a generator of conflict or a creator of consensus?

  The subject of the study is the Swedish mining company LKAB during the period 1946-1987. The case study concentrates on the approaches to new technology by the local union leadership and the LKAB company management.

  The analysis is carried out through a classification scheme over job- functions, divided into four functional categories. The classification is ranging from manually inclined work on the end to highly automized work on the other pole. The results show a clear and unquestionable development of mechanization. At the next level of analysis the focus is on approaches and ways of relating mechanization by the two parties took on the question, and how this influenced the relationships between the two parties. The final results show that technological change in general is a creator of consensus. However, at the same time, techno­logical change is an unequeal process because the company commands control over three kinds of power resources; ownership, the legislative right of paragraph 32 and the monopoly of technological expertis. Organized labour can only try to attain technological knowledge and high levels of worker support.

 • 296.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The Act of Economic Crime: The Logic of Dirty Business and Normative Restrictions in the Swedish Restaurant Industry2000Ingår i: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, ISSN 1404-3858, Vol. 1, nr 2, s. 156-177Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Why do respected businessmen get involved in economic crime? This is the classic question posed by researchers of economic crime. In this article both the economic and normative conditions on how it is to run a business are described, exemplified by data from the Swedish restaurant industry. The data were collected through semistructured interviews from 119 restaurateurs and 12 authority representatives. The data are interpreted with three hypotheses as guidelines: the hypothesis of 'differential association', the hypothesis of 'cross-pressure' and the hypothesis of 'the first generation of immigrants', which was formulated as a consequence of Merton's 'strain theory'.

 • 297.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The logic of agency or the logic of structure in the concept of white collar crime: a review2018Ingår i: Crime, law and social change, ISSN 0925-4994, E-ISSN 1573-0751, Vol. 69, nr 3, s. 385-399Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since 60s the white collar crime concept is divided in occupational crime versus corporate crime, exposing two different causal primacy: an agency logic and a structural logic. The logic of agency argues that corporate crime concept and the logic of structure is more or less useless for white collar crime research. The logic of structure argues that corporate crime has a validity in its own and describe a dimension of white collar criminality that the logic of agency doesn’t reach. The validity of this two positions is discussed by four crucial issues: The status of juristic persona, explanatory value, mens rea and suffering by punishment. It ends up in a Soritie paradox to which a three valued formal logic by the Stoicists Chrysippus is applied. The conclusion is that the logic of agency has the primacy, and the concept of occupational crime should be the prime concept for white collar crime.

 • 298.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The Origin of White Collar Criminality?: Exploring a Gene x Environment Interaction Hypothesis2018Ingår i: International Journal of Criminology and Sociology, E-ISSN 1929-4409, E-ISSN EISSN 1929-4409, Vol. 7, s. 196-205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim for this article is the elementary question: why does white collar criminals become white collar criminals? The answer is a hypothetical syllogistic constructed hypothesis for further empirical exploration in the agenda. The hypothesis takes its point of departure in biosocial criminology, especially the gene-environment interplay, focused on white collar criminality. The hypothesis proposes a link between criminal attitudes and criminal behavior based on how biological (e.g. intergenerational heredity, MAO-A), neurological (e.g. executive functioning, cortical thickness) and social-psychological/sociological factors (e.g. peer-group, rationalizations, social stress, loss of class status) correlates to each other as a system of mechanisms.

 • 299.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The Psychology Behind Tax Crime: An Evolutionary And Game Theoretical Scenario2012Ingår i: Competitiveness: Psychology, Production Impact and Global Trends .Business Issues, Competition and Entrepreneurship / [ed] Alexander M. Beckford, Julianne P. Larsen, Nova Science Publishers, Inc., 2012, s. 47-57Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article explores the relation between the willingness of corporate entrepreneurs to pay taxes and the impersonal demand of the tax authority upon corporate owners to fulfil the tax system. The relationship is discussed from a modern evolutionary and game theoretical standpoint including concepts as inclusive fitness, reciprocal altruism, prisoner’s dilemma, tit-for-tat, etc. The application of this theoretical model shows how entrepreneurs are willing to pay unselfish taxes if the taxes are distributed for community expenses such as schools, medical care, etc. and/or if they receive some direct tribute for their corporate activity, such as extra personnel provided by unemployment offices and paid for by the tax system. If entrepreneurs do not trust that the tax system will be used in either of these two forms, they are likely to feel that their resources are being confiscated. They can then logically - from evolutionary and game theoretical standpoints - evade taxes because they view themselves as cheated by an impersonal tax system.

 • 300.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The rate of white collar crime: The hot spot of white collar crime in Sweden during the 2000 decade2012Ingår i: Crime rates, types and hot spots / [ed] Alexander D. Morina, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, s. 145-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
3456789 251 - 300 av 25189
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf