umu.sePublications
Change search
Refine search result
52535455 2701 - 2729 of 2729
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2701.
  Öberg, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Inkluderande undervisning i matematik: En kvalitativ studie av elevers och lärares uppfattning av inkluderande matematikundervisning i skolår 7 och 82014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to both national and international political regulations, the school should as far as it is possible include students with special needs in regular education. However, when implementing these political intentions regarding an including school environment, problems often arise. The aim of this studie has been to investigate the opinions of teachers and students when it comes to inclusive education in mathematics. The study has partly been based on interviews with students with special needs in mathematics. These students were included in regular mathematics groups. It has also partly been based on interviews with the teachers of these groups. To analyze the results, a phenomenographic approach has been used. By using this approach, it is the students and teachers’opinions that have been studied and the result is being presented in different categories of opinions.The result was many varying opinions regarding inclusive education and it thus showed how complex the work with students with special needs is. The teachers in the study had for example different opinions about what an inclusive approach to education is. The result showed various opinions among students and teachers about what possibilities and obstacles an inclusive approach to education has when it comes to how the students’ learning process.

 • 2702.
  Öberg, Nina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ung och anställningsbar?: En fråga om kommunala insatser gällande arbetslösa ungdomars identifikation, ohälsa och lärandeprocess2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar på samband mellan ohälsa och arbetslöshet, samtidigt som just ungdomsarbetslöshet sägs vara den mest kritiska då detta i högre utsträckning ger allvarligare konsekvenser. Det finns samtidigt ett uttalat ansvar hos kommunerna att avhjälpa detta och denna studie har därför avsett undersöka huruvida kommunala projekt lyckas förändra arbetslösa ungdomars situation. Pedagogikens område rör lärande och påverkansprocesser och i koppling till arbetslöshet och arbetsliv växer förmågan att utveckla sin identitet och anställningsbarhet fram som centrala aspekter. Frågeställningarna har därför berört de inblandades upplevelser kring deltagarnas utveckling under och efter ett sådant projekts genomförande. För att tillgodose behovet av en djupgående förståelse för ungdomarnas upplevelser har en kvalitativ studie genomförts där tre deltagande ungdomar och tre ansvariga för ett projekt intervjuats. Det insamlade intervjumaterialet har analyserats med hjälp av narrativ metod och resultaten visar på en komplex påverkan på ungdomarnas identitetsskapande. Detta ger i sin tur en ökad anställningsbarhet vilket således understryker vikten av att ha fokus på den identitetsskapande processen i liknande projekt.

 • 2703.
  Öberg, Sebastian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”Jag tror det skulle vara bättre för dig om du satt här framme.": En studie om hur gymnasielärare anpassar sin undervisning till elever med ADHD2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur lärare på gymnasiet anpassade sin undervisning till elever med ADHD. Genom intervjuer med fyra lärare och analys av dessa intervjuer, har studien kommit fram till att dessa lärare anpassade sin undervisning på olika sätt, beroende på hur lärarna själva var och hur deras elever var. Allmänna strategier som användes var struktur och tydlighet i instruktioner, vilket applicerades på hela klassen då det gynnade alla elever. Strukturen skapade en trygghet som de tyckte delvis motverkade den oro som de identifierade hos flera av sina elever med ADHD. En av lärarna använde sig av fasta placeringar i hela klassen, då hon såg förbättrade resultat från alla sina elever genom detta. De flesta andra lärare brukade endast erbjuda eleven med ADHD som hade svårt att koncentrera sig att byta plats. Lärarna upplevde att många elever med ADHD hade svårt att komma igång med sina uppgifter, samt fortsätta och avsluta dessa uppgifter, vilket ledde till att lärarna ofta var tvungna att ge ett konstant stöd till dessa elever. Motivation var något som alla lärarna fann utmanande att jobba med, och även om det var individuellt vad som fungerade för olika elever så nämndes intressanta ämnesval och uppmuntran som framgångsrikt motiverande funktioner. Lärarnas förståelse av respektive elev blev en viktig faktor i att veta hur undervisningen kunde individualiseras.

 • 2704.
  Ögren, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Två tre fyra eller fem: Effekter av förändringar av antalet uppgifter och antalet svarsförslag i ett av högskoleprovets delprov2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 2705.
  Öhman, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Anställdas upplevelser av hälsoprofilbedömning: Kan metoden påverka individers hälsofrämjande beteende?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The workplace is an important arena to improve the health of the population in Sweden. Some workplaces are using a method called health profile evaluation to evaluate the employee’s health and to motivate them to a healthy behavior. The aim of this study was to analyze employee’s view of the method and to study if it could affect their health promoting behavior. Eight people from a workplace that recently have done a health profile evaluation took part in this qualitative interview study. The result showed that it’s a method that promotes a healthy lifestyle and a method that can motivate people to a healthier behavior. There was no specific section in the health profile evaluation that affected most people, it differed among the respondents. The method affected the employees in different ways and it also affected individuals that already had a healthy lifestyle. The employees were positive about the health profile besides one thing, it was hard to estimate the borg-scale.

 • 2706.
  Öhman, Helena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur möter förskolan barn som inte följer mallen?: En studie om beteendeproblematik i förskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien hade som syfte att beskriva och analysera hur pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan upplever och arbetar med beteendeproblematik. Frågeställningar som skulle besvaras var hur pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan definierar beteendeproblematik i förskolan, vad de anser kan vara möjliga orsaker till beteendet, vilka grundförutsättningar i verksamheten som är gynnsamma i det praktiska arbetet med beteendeproblematik samt hur det arbetet går till. Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod, intervju. Data till studien insamlades genom semistrukturerade telefonintervjuer med pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan i norra Sverige. Studien visade att det är komplext att definiera vad beteendeproblematik i förskolan är. Vad som orsakar beteendeproblematik är även svårbedömt. Både informanterna och forskare anser att beteendeproblematik kan bero på flera olika faktorer men att det är hur den blir bemött som avgör om barnet får möjlighet att utvecklas positivt eller negativt. Det informanterna lyfte som mest betydande vid arbetet med beteendeproblematik var relationer och kunskap. Genom bärande relationer och en ökad kunskap hos pedagogerna ansåg informanterna att beteendeproblematik inte behövde uppstå i förskolan. Har pedagogerna en förståelse för barnets beteende och inte lägger ansvaret för beteendet på barnet skapas en miljö som är tillåtande och positiv som låter barnet utvecklas.

 • 2707.
  Öhman, Jonatan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Omklädningsrummet en (o)trygg arena: En undersökning av lärares uppfattningar och arbete med den (o)trygga arenan omklädningsrummet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar trygghetsarbete i skolan. En av de arenor på skolan som har ökad utsatthet är omklädningsrummet, där elever mer eller mindre tvingas att visa sina kroppar inför andra elever. Eftersom omklädningsrummet saknar insyn av lärare och har en utsatt karaktär har den här studien undersökt hur lärare arbetar med omklädningsrummet för att skapa trygghet åt elever, samt hur de uppfattar tryggheten i omklädningsrummet. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex lärare varav tre kvinnliga och tre manliga från skolor i en större stad i norra Sverige. Resultatet visade att lärarna i undersökningen inte upplevde omklädningsrummet som ett stort problem, men att de ändå mer eller mindre medvetet arbetade för att göra miljön och klimatet i omklädningsrummen tryggare. Lärarna sade sig ha svårt att ”hålla koll” på vad som skedde i omklädningsrummen, särskild då de manliga lärarna inte ville vistas i eller i närheten av flickornas omklädningsrum. Eleverna visade sig vara lärarnas största tillgång i arbetet för tryggare omklädningsrum, då lärarnas vetskap av vad som sker bakom de stängda dörrarna kommer från elever.

 • 2708.
  Ökvist, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärares inställningar till inkluderande praktiker för sent anlända elever i gymnasieskolan: Elevers möte med den svenska engelskundervisningen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2709.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att läsa och bli läst: Rosa Luxemburgs brev som performativ protest2019In: Ord & Bild, ISSN 0030-4492, no 3, p. 11-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna essä är en läsning av Rosa Luxemburgs samlade brev med utgångspunkt i Simone Weils distinktion mellan vilja och uppmärksamhet. En viljestyrd läsning reducerar bilden av en människa till vilken funktion hon fyller för mig. En uppmärksamhetsstyrd läsning bygger på erkännandet att en annan människa alltid är mer än vad hon framstår som i mina ögon. 

  I essän diskuterar jag Luxemburgs brev som en performativ protest mot försök att reducera hennes egen person men också vissa av mottagarna av hennes brev till enskilda kategorier som kvinna eller man, som revolutionär kamrat eller vän, som offentlig eller privat person. I förlängningen är denna performativa protest en kritik mot modern kapitalistisk separation där samhället klyvs i motsatser som offentligt/privat, produktivt/reproduktivt arbete eller kvinnligt/manligt. Breven erbjuder en arena där dessa kvävande konstruerade gränser kan utmanas. 

 • 2710.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Högutbildade migranter i Sverige: Recension av forskningsantologi2018In: sosiologen.noArticle, book review (Refereed)
 • 2711.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Konsten att tänka revolutionen: En dialektisk läsning av Hannah Arendts "On Revolution"2018In: Fronesis: Revolution / [ed] Hannah Ohlén Järvinen; Carl Wilén; Johan Örestig, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis , 2018, p. 107-121Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2712.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Observerade könsskillnader har systematiskt överdrivits: Recension av Cordelia Fines "Testosteron Rex: myten om våra könade hjärnor2018In: Tidskriften Respons, no 4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2713.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Sluta spela fin och gå loss": Original Dunder Zubbis som lallande polyfoni2019In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 49, no 1, p. 7-16Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idéer om det sköna och det fula är intimt förknippade med ideologiska praktiker. En högst aktuell arena för sådana praktiker är offentliga diskurser om "utanförskap", "knark" och "förort". Individer som förknippas med dessa samhällsproblem riskerar stigmatiseras, som fula i ordets bredaste bemärkelse. Denna artikel är en analys av hur fulhet tar sig i uttryck i den svenska musikgruppen Original Dunder Zubbis (ODZ), en rap-grupp som förknippas med dessa problem.

  Analysen visar att ODZ gör bruk av teman kopplade till fulhet på sätt som konstituerar en kollektivitet. Denna kollektivitet är i viss utsträckning polyfonisk i den bachtinska bemärkelsen av begreppet. Men ODZ använder verbala, audiella och visuella tekniker på sätt som skapar en kollektivitet utan urskiljbara och avgränsningsbara individuella röster och perspektiv. Denna "lallande polyfoni" fungerar som ett sätt att göra motstånd mot stigmatiserande ideologiska praktiker. När den officiella kulturens auktoriteter interpellerar ODZ som missbrukare, kriminella och exkluderade bjuder musiken inte på något subjekt som kan ställa till svars. 

 • 2714.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bäckström, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Persson, Erik
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå School of Architecture.
  EU-migrantdebatten som ideologi2015In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 52-53, p. 240-252Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2715.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindgren, Simon
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Local moral economies: the space, place, and locality of social media mobilisation2017In: Globalizations, ISSN 1474-7731, E-ISSN 1474-774X, Vol. 14, no 6, p. 884-895Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is a case study of a locally rooted environmental campaign on the Swedish island of Gotland. We aim to enhance the understanding of how locality is manifested in social movements that emerge in today’s networked world. We analyse how the double goals of speaking to, as well as beyond, the local context came into expression in the movement's social media activities. We draw on data from tweets and Facebook posts and include interactions between activists and critics as well as the resources linked to in the posts. Analysis indicate that the conflict must be seen as spanning across local, national and global levels. In line with earlier research, activists used social media to link their struggle with other struggles. Also, it was used to charge the local struggle with symbolic content by framing it as one of many struggles between local communities, authorities and multinational corporations. Beyond this, posts from the island signalled dedication to the history and long-term interests of the community. We argue that future studies should recognise the crucial role that reciprocity norms in the local community can play for outcomes of conflicts and that the notion of a 'local moral economy' can be used to reach a deeper understanding of this.

 • 2716.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ohlén Järvinen, Hannah
  Modernitet, reaktion, revolution: Introduktion till Arendt och Jappe2018In: Fronesis: Revolution / [ed] Hannah Ohlén Järvinen; Johan Örestig, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis , 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2717.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ohlén Järvinen, Hannah
  Wilén, Carl
  Revolutionen mellan det förflutna och framtiden2018In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 60-61, p. 8-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2718.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mentalities and rationalities of rule: governing the sports movement in Sweden - research proposal2011In: People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference / [ed] Tor Söderström, Josef Fahlén and Kim Wickman, Umeå: Department of Education, Umeå University , 2011, p. 104-104Conference paper (Refereed)
 • 2719.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sport policy and evaluation strategies; representation, deliberation and reflexivity – ‘solutions’ to the ‘problem’ of sport and sport participation?2016In: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference, Book of Abstracts, Copenhagen, 2016, p. 16-16Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sport and sport participation has become important in welfare policy and is seen to contribute positively to society and the individual. Simultaneously there has also been an increased political and academic interest in turning sport and sport policy to a relevant object of study and evaluation. This study draws on the concept of governmentality to examine one such evaluative activity, the new Swedish sport policy evaluation system that emerged in 2010. The purpose is to elucidate the forms of knowledge, and the methods used for generating knowledge, about sport participation and the (non)sport participant. The analysis demonstrate three strategies of evaluation and governing; strategies of representation, deliberation and reflexivity. The argument being proposed in this article is that these three strategies draw on different yet overlapping forms and methods of knowledge about sport participation and thereby also produce different (non)sport participant subject positions.

 • 2720.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sport policy evaluation and governing participation in sport: governmental problematics of democracy and health2016In: International Journal of Sport Policy, ISSN 1940-6940, E-ISSN 1940-6959, Vol. 8, no 3, p. 347-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sport and participation in sport has become an important welfare policy issue and is regarded as a solution to many of the ‘problems’ that face contemporary societies. Together with the ambition of using sport as a policy tool there has also been an intensification in the use of evaluation measures to judge whether sport delivers services in line with policy objectives. This study draws on the concept of governmentality to examine one such sport policy evaluation, a Swedish state-appointed Commission of Inquiry on sport. The purpose is to elucidate the Commission’s problematisation of the socio-political role and function of sport and participation in contemporary Sweden. The analysis showed that the Commission adopted two main ‘problematics’. The democratic problematic concerned a commitment to issues of democracy and equality of opportunities and specified a particular problem of sport; sport excludes rather than includes. The second, the health problematic concerned a commitment to issues of public health and physical activity and focused upon a particular problem of the population; people are physically inactive and unhealthy. The argument being proposed in this article is that these two problematics construct the ‘problem’ of sport and the sport (non)participant in specific ways, draw on particular forms of knowledges and discourses, with certain implications for the judgements made and the solutions proposed by the Commission.

 • 2721.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Strävan efter samhällsförbättring: idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier för formandet av den nyttiga idrotten och den idrottande individen2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Sport and sport participation is generally believed to positively contribute to society and individuals and have become important to welfare policy in the westernised world. Simultaneously, there has been an increased political and academic interest in turning sport policy, sport and sport participation into a relevant object of study and evaluation. The overall aim of this dissertation is to develop knowledge on contemporary sport policy and evaluation in relation to ideas about the social significance of sport and sport participation. The purpose is to critically examine how sport policy evaluations, their problematisations and solution proposals help to shape particular images of the good society, good sports and the ideal sport participant. Three research questions are posed: (1) Through what ways of thinking, speaking and knowing are societal and sport policy problems, goals and ideals defined? (2) Through what techniques, methods and strategies are solutions proposed to solve the problems and achieve desired goals and ideals? (3) How are different types of individual and collective (non-)soughtafter subjectivities anticipated and shaped? Drawing on the concept of governmentality, the study focuses on the governing of sport's and the sport participant's conduct, the political problematisations and rationalities regarding this conduct, and the strategies proposed to enhance this conduct. The governmental role of evaluation, knowledge production and scientific expertise is given specific attention. The gradual shifts in governmental rationalities and technologies, from a social form of governing to an advanced liberal form of governing, in the Swedish welfare state provide an overall framework of the study. Two kinds of empirical materials are analysed. First, final reports of sport political government Commissions of inquiries, published in the Swedish Government Official Reports (SOU) from 1922-2008, are analysed. Second, reports of sport political evaluations, published by the Swedish Research Council for Sport Science (CIF) from 2011-2015, are analysed. The analysis reported on in article 1 shows that citizens' 'good' and 'healthy' behaviour and bodies are a focus of problematisation throughout the studied period. In relation to this, sport is seen as an important tool and solution. Parallel to the increased critique of sport in contemporary times, a neo-liberal governmentality is embraced which in turn affects how 'problems' and 'solutions' are thought of in individualistic and rational ways. The analysis reported on in article 2 shows that the 2008 government Commission adopted two main 'problematics'. The democratic problematic concerned a commitment to issues of democracy and equality of opportunities and specified a particular problem of sport; sport excludes rather than includes. The health problematic concerned a commitment to issues of public health and physical activity and focused on a particular problem of the population: people are physically inactive and unhealthy. The argument being proposed in article 2 is that these two problematics construct the ‘problem’ of sport and the sport (non)participant in specific ways, drawing on particular forms of knowledge and discourse, with certain implications for the judgements made and the solutions proposed by the Commission. The analysis reported on in article 3 demonstrates three strategies of evaluation and governing: strategies of representation; deliberation; and reflexivity. The argument being proposed in article 3 is that these three strategies draw on different yet overlapping forms and methods of knowledge about sport participation and thereby also produce different (non-)sport participant subject positions. The analysis reported on in article 4 offers an alternative theoretical conceptualisation, based on governmentality, of the Swedish sports model and shows how sport policy, governing and power can be seen in the light of shifting forms of governmental rationality (i.e. governing from a social point of view to an advanced liberal way of governing). In conclusion, the analyses provided in the thesis as a whole suggest that processes of societal and political improvement in contemporary political governing of sport and sport participation, involves particular images of the good society, good sports and the ideal sport participant.

 • 2722.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fahlén, Josef
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Reconsidering the epistemology of the Swedish sports model through the lens of governmentality: notes on the state-civil society relationship, government, power and social change2015In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 148-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det förs för närvarande en diskussion om nya former av styrning av idrotten och om en svensk idrottsmodell i förändring, då idrotten alltmer har blivit inkluderad i välfärdsprojektet. Den här artikeln bygger vidare på denna diskussion och erbjuder ett alternativt sätt att förstå den svenska idrottsmodellen och dess förändring. Artikeln undersöker framförallt epistemologin om modellen och finner en konceptualisering som handlar om formella strukturer, socialaordningar och sektorer, idrottspolitiska mål och syften, och en särskild förståelse för styrning, makt och social förändring. Artikeln argumenterar föratt dessa konceptualiseringar är otillfredsställande och använder istället ett governmentalityperspektiv för att visa hur styrning och makt kan ses i ljuset av olika former av liberala styrningsrationaliteter så som social ingenjörskonst ochavancerad liberalism. En sådan konceptualisering kan bidra med ett nytt sätt att förstå förändring av styrning och förändring av den svenska idrottsmodellen.

 • 2723.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ‘Doing’ and ‘undoing’ gender and sexuality within the Swedish police2010In: Nordic Police Research Seminar in Umeå 17-19 November 2010, Umeå, 2010Conference paper (Refereed)
 • 2724.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  The leadership discourse amongst female police leaders in Sweden2010In: Advancing Women in Leadership Journal. The first online professional, refereed journal for women in leadership, ISSN 1093-7099, Vol. 30, no 16, p. 1-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   Female leaders within the police force in Sweden are in a minority. Although their numbers are increasing, little is known about their experiences. By using interviews and discourse analysis, this article aims to analyse and construct the leadership discourse articulated by female leaders within the Swedish Police. It is argued here, as in previous research, that female leaders experience a range of different aspects in their roles as leaders. The female leadership discourse within the police is constructed around five themes of discussion: (a) the leadership style of good leaders is generally a transformational one; (b) a transactional approach to leadership is visible in relation to crisis situations; (c) extensive experience as a police officer is of importance; (d) leaders need support in different ways, and (e) experiences of being a ‘token’ female in a male-dominated organisation is common. Above all, this article challenges the notion that a ‘feminine leadership style’ exists. It is also argued that an intersectional perspective on police leadership is preferable, and that co-workers have an impact on leadership processes.

 • 2725.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wright, Jan
  Faculty of Education, University of Wollongong, Australia.
  If sport's the solution then what's the problem? The social significance of sport in the moral governing of ‘good’ and ‘healthy’ citizens in Sweden, 1922–19982014In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 19, no 8, p. 973-990Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  All over the westernised world, sport has been promoted as a ‘solution’ to many of the social ‘problems’ and challenges that face modern societies. This study draw on Foucault’s concept of governmentality to examine the ways in which Swedish Government Official Reports on sport, from 1922 to 1998, define social problems and legitimate governing, and sport as a solution, in the name of benefiting Swedish society. The analysis shows that citizens’ ‘good’ and ‘healthy’ behaviour and bodies are in focus of problematisation throughout the studied period. In relation to this, sport is seen as an important tool and solution. Parallel with increased critique of sport in contemporary times, a neo-liberal governmentality is embraced which in turn affect how ‘problems’ and ‘solutions’ are thought of in individualistic and rational ways.

 • 2726.
  Östlund, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Könskodade jobbannonser,snarare en regel änett undantag: - En studie av jobbannonser i den svenska mediebranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt om jobbannonser i den svenska mediebranschen är könskodade, och i så fall hur denna könskodning kommer till uttryck. Anledningen till att jag valde att studera mediebranschen är för att media är idag en stor del av mångas liv och har stor påverkan på oss och det samhälle vi lever i. Statistik visar på att mediebranschen är, likt den övriga svenska arbetsmarknaden segregerad både horisontellt och vertikalt, kvinnor och män arbetar inom olika områden och männen sitter oftare på ledande positioner. Jämställdhet är bland de största samhällsfrågorna vi har idag, därför är det intressant att undersöka hur en bransch som media arbetar med denna fråga. Tidigare forskning visar på att könskodade jobbannonser är vanligt förekommande vilket i sin tur påverkar vilka kandidater som söker tjänsterna, och har därmed effekt på könsfördelningen inom branscher. Studien består av en diskursanalys av 40 jobbannonser från kvinnodominerande och mansdominerade tjänster. Resultatet från studien visar på att könskodning är vanligt förekommande i jobbannonserna, och att när det kommer till tekniska tjänster är det mer vanligt med kvinnligt könskodade jobbannonser än manligt. Anledningen till detta kan vara att företag strävar efter att jämna ut könsfördelningen inom detta område. Resultatet visade också att vissa könskodade ord används betydligt mer frekvent än andra.

 • 2727.
  Östman, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Är skolämnet Idrott och hälsa för alla?: En undersökning om varför eleven inte deltar i Idrott och hälsaundervisningen samt hur lärare i Idrott och hälsa kan arbeta för att motivera eleven till att delta.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte var att söka förståelse om varför somliga elever väljer att inte delta i Idrott och hälsaundervisningen. Undersökningens syfte var också att söka kunskap om lärares strategier för att motivera inaktiva elever till att delta i undervisningen. För att uppnå syftet genomfördes sex stycken intervjuer, tre intervjuer med lärare och tre intervjuer med elever. Av resultatet framkom att bakomliggande problem som osäkerhet, rädsla och otrygghet i klassen ofta var anledningar till varför eleverna inte deltog i ämnet Idrott och hälsa. Det framkom också att eleverna betraktade ämnet som oförändrat under skolgången och de hade svårt att se relevansen i ämnet. I undersökningen framkom också några av elevernas egna förslag till förbättring till exempel vikten av elevinflytande, feedback och uppmuntran från läraren och att lärare och elev ska kunna kommunicera. I resultatet framkom också lärarnas strategier för att få med alla elever i undervisningen. Lärarna lyfte framför allt vikten av kommunikationen med eleven. De motiverade det med att kommunikation leder till flera positiva aspekter som bland annat elevens trygghet i klassrummet. De betonade också vikten av att kunna tala om problem för att tillsammans med eleven hitta lösningar som fungera för alla. Lärarna lyfte också problemet med att alla elever är unika och att det därför är vikigt att jobba med att anpassa lektionerna för att alla ska kunna utvecklas utifrån sin egen nivå.

 • 2728.
  Östman, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  När barn utmanar: En undersökning av hur förskolepedagoger bemöter barn som utmanar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to increase the understanding of how preschool teachers act in risk situations that arise in the meeting with children who challenges them. The study was based on eight observation occasions by three preschool teachers working with children aged two to five years.Three of these children are more challenging than others. The results show that they have an idea of the child is not the owner of its problems. They adapt responses in hazardous situations for what the kids need.

 • 2729.
  Öyen, Monika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Jonny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Som att svänga på hatten i undervisningen.: En studie om hur lärare undervisar elever med kombinationen synnedsättning och utvecklingsstörning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien beskriver hur en väl anpassad undervisning kan skapas för elever med kombinationen synnedsättning och utvecklingsstörning. Forskningsfrågorna handlar om fungerande strategier, anpassningar och hjälpmedel som gör att undervisningen tillgängliggörs för elever med synnedsättning och utvecklingsstörning. Studien tar stöd i det sociokulturella perspektivet eftersom vi anser att människan lär i samspel med andra. Studien utgår även från ett lösningsinriktat perspektiv där lärare bör anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och utgå från det positiva som fungerar och hitta lösningar utifrån detta. Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjuer som har spelats in, transkriberats och analyserats. Resultatet visar att lärare som undervisar elever med både synnedsättning och utvecklingsstörning tar till vara elevens andra sinnen, i inlärningsprocessen. I den mån det går stimulerar lärare även de synrester som finns för att tydliggöra undervisningen. De pedagogiska material och hjälpmedel som används är främst olika tekniska hjälpmedel och konkreta material som eleven får känna på. Resultaten visar även att den sociala relationen mellan lärare och elev är av största vikt för att eleven ska känna sig trygg och lärandet ska bli optimalt. Slutsatsen av studien är att lärare behöver anpassa undervisningen för att kompensera den information som synen annars ger för att möjliggöra lärande.

52535455 2701 - 2729 of 2729
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf