umu.sePublications
Change search
Refine search result
5253545556 2701 - 2750 of 2752
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2701.
  Åberg, Rune
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tjugohundratalets arbetsmarknad: fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering?2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 2, p. 6-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln redovisar en analys av jobbstrukturens förändring baserad på registerdata hämtade från lönestrukturstatistiken. Huvudresultatet från studien är att utvecklingen i Sverige, sett över hela perioden efter millennieskiftet, har gått i polariserande riktning, dvs att både låg- och höglönejobben har vuxit relativt mer än jobb i lönenivåerna däremellan. Det stöder den teoririktning som menar att såväl ny teknik som globalisering får sådana effekter. Men även politik och konjunktur har sannolikt påverkat utvecklingen, som efter regeringsskifte och lågkonjunktur inneburit en fortsatt tillväxt av låglönejobb men små förändringar av antalet jobb med höga löner och höga kvalifikationskrav.

 • 2702.
  Ågren Högvall, Sarah
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Ja men ni sitter ju bara i kassan, hur svårt kan det vara?": En studie om personalens känsloarbete i två livsmedelsbutiker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera hur känslor kommer till uttryck i det vardagliga arbetet hos anställda på två olika livsmedelsbutiker. Studien utgår från följande fyra frågor: (1) Vilka känslor upplever personalen i mötet med kunder och kollegor? (2) Vilka strategier har personalen för att hantera sina känslor? (3) Vilka förväntningar upplever personalen att ledningen och kunder har på dem vad gäller uppvisande av känslor? (4) Hur påverkas personalens känslor på arbetet av det aktuella förändringsarbete som pågår? Teoretiskt är studien inspirerad av Hochschilds begrepp kring känsloarbete och Goffmans dramaturgiska perspektiv. Intervjuerna genomfördes med sex informanter från två olika livsmedelsbutiker. Datamaterialet har analyserats utifrån tematisk analys vilket resulterade i fyra teman: Det pågående förändringsarbetet, Känslouttryck, Förväntningar & krav samt Känslostrategier. Resultatet visar att informanterna utför ett känsloarbete på arbetet som är kopplat till de förväntningar som ställs från chefer och kunder. De beskrev många negativa känslor såsom stress, frustration och maktlöshet både i mötet med kunden men även som en direkt följd av det förändringsarbete som pågår i butikerna. För att ändå orka vara glada och positiva på arbetet användes olika strategier., De två vanligaste var att upprätthålla en fasad samt att försöka ändra sin känsla vilka kan liknas vid Hochschild begrepp surface acting och deep acting.

 • 2703. Åhlén, Susanne
  et al.
  Sandelin, Hulda
  Nyroos, Mikaela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En granskning av ett särskilt boende med stödverksamhet inom Umeå kommun2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våren 2015 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i uppdrag från socialpsykiatrin i Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid en av kommunens särskilda boende med stödverksamhet. FoU-panelen består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och därigenom unik erfarenhet av från vård- och stödsystemen ur ett brukarperspektiv. Panelenmedarbetarna har en stor bredd i utbildning och yrkeserfarenhet med ett särskilt intresse för forsknings och utvecklingsfrågor. Panelens medlemmar har genomgått en brukarrevisionsutbildning och utgör även stöd för forskare inom det socialpsykiatriska fältet. Under april-maj 2015 genomfördes revisionen med ett team av tre brukarrevisorer från FoU-panelen. Intervjuer med boende och personal genomfördes på boendeområdet vid tre tillfällen, boende informerades även om att det gick bra att intervjuas på telefon eller via e-post. En av de boende föredrog att svara på frågorna i en enkät. Analys av materialet ligger till grund för denna rapports innehåll. Sammanfattningsvis visar revisionen att det särskilda boendet är uppskattat bland de boende och har varit viktig för den egna utvecklingen och måendet. Boendet ligger i ett lugnt och centralt område med naturen nära inpå. Lägenheterna är oftast placerade högt upp i husen och är ljusa och luftiga. Stämningen är god mellan de boende och personalen. De boende har stort inflytande i den individuella planen som alla har och en enkät skickas ut ett par gånger om året med syfte att öka delaktigheten kring aktiviteter. Dock finns det områden som bör ses över och förbättras. Verksamhetens gemensamma lokal är för liten för att kunna rymma alla boenden och begränsar vilka aktiviteter som kan genomföras. Lokalens lilla utrymme medför också mindre plats för att kunna samtala ostört med varandra eller personal. Hög ljudnivå och trängsel uppstår också lätt. Möjligheten för de boende att påverka verksamheten kan utvecklas. Att återinföra husmöten men i en annan form kan öka boendes delaktighet. Till sist bör samverkansformer kring samordningen av LSS och SoL insatser i en och samma verksamhet utvecklas.

 • 2704.
  Åkerman, Josefine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wänstedt, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Arbetsmarknaden för tidigare kriminella personer: En kvalitativ studie om hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna till ett arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i vår kvalitativa studie var att studera hur arbetsmarknaden, för tidigare kriminella personer, upplevs och hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna för arbete. Våra tre frågeställningar berör upplevelser och erfarenheter hos våra fem intervjupersoner men besvaras också av relevant statistik. Vi har undersökt hur ett belastningsregister påverkar möjligheten att få ett arbete eller utbildning, hur tidigare kriminella försörjer sig om de inte återintegreras i arbetsmarknaden samt hur två organisationer har hjälpt våra intervjupersoner för att få en yrkesmässig återanpassning i samhället.

   

  Intervjuerna har genomförts på organisationerna Krami och KRIS som båda syftar till att hjälpa tidigare kriminella och/eller missbrukare. Krami är en statlig verksamhet där kommunen, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården samarbetar vad gäller arbetsmarknad. KRIS är en kamratorganisation driven av tidigare kriminella/tidigare missbrukare och fungerar som en stöttepelare för att avstå från kriminalitet och missbruk.

   

  Resultatet av vår studie visade att belastningsregistret påverkar möjligheterna för att efter avtjänat straff/rehabilitering få ett arbete. Det påverkade också välmående och självkänslan hos våra intervjupersoner och resultatet visade också att båda organisationerna bistod med hjälp på ett tillfredsställande sätt.

 • 2705.
  Ålund, Aleksandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Del 1. Efterkrigsintereuropeisk arbetsmigration: Jugoslavien ; Del 2. Emigration och förändringar i ett lokalt samhälle : Vrlika1977Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This is the first report from a research project entitled "Migration and Social Change". The problem discussed in the report concerns the causes and effects of migration from Yugoslavia after World War II. I look upon problems of migration as a process covering sequences in time and space, and as the process that in its internal dynamics connects history with the present events, small countryside community with the European metropols, Dalmatian peasant with the World economy.The report consists of three parts. The first part deals with selected aspects of the intereuropean migration especially with the questions of winners and losers in the flows of migration.The second part deals with the Yugoslavian emigration, its structural causes and its historical background. The focus is on the Reform of 1965, its socio-economic implications and effects.The third part deals with Yugoslavian emigration and its effects on the small countryside community of Vrlika. The local cuiturai-historical heritage and present events mix in a complicated manner in the local area as i.e. when the outside forces are impacting on the traditional modes of living, and in this process new problems and opportunities are developing.

 • 2706.
  Ålund, Aleksandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Ekot från gårdagen": de jugoslaviska invandrarnas bakgrund och dess betydelse för deras nuvarande erfarenheter1978Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Today, there are some 14* millioh migrant wörkérs in Ëurope. They are people whose position as "gastarbeiter" - with all the complex sociokul» turai problems it implies - stimulates ä lot of scientific research*The following pages are yet another contribution to the literature conoer4 nilig the enormous problems associated with thië ekodùs, The problems I discussed here concern Yugoslav thigrahtâ arid theif experiences in the p£öcess óf social changeiMore than one million Yugoslavs li\e and work in Western Europe« In looking for appropriate methods to explore the complex of social change involving Yugoslav migrants, I have reached the standpoint that an understanding of this process presupposes a knowledge of their cultural heritage. The difficulties in the transformations they have to undergo in the process of social change can only be understood by connecting the "culture of yesterday" with the "conditions of today".Migration research often lacks a dynamic perspective, i.e. it is seldom possible to find systematic studies in this field that include the socio-cultural origin of migrants. Such studies as there are overemphasize information on the present experiences of immigrants in their adopted contries or, which is equally unsatisfactory, they deal with mechanical dichotomies such as "before" and "after" experiences. In both cases, the process of social change is left out.This report is an attempt towards a more complete understanding of the connection between yesterday, today and tomorrow in the life of migrants. The report contains a collection of articles from a research project entitled: "Migration and Social Change". Other reports in the project areiNo 42 Intereuropean Migration (after World War II):Part 1. YugoslaviaPart 2. Emigration and structural change in the local community: VrlikaNo 44 Migration and the process of social change.

 • 2707.
  Ålund, Aleksandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Migration och sociala förändringsprocesser: om samtida jugoslaviska arbetsemigranter1978Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2708.
  Ålund, Paul
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hillström, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Identitet i en digital tidsålder: Hur bilden skapar en identitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När vi ser en annan människa börjar vi redan där kategorisera henne eller honom. Anledningen är att förenkla och att lättare kunna orientera oss i den sociala verkligheten. I vår studie har vi undersökt hur en sådan kategorisering eller identifikationsprocess ser ut när det första mötet sker via en bild.

  Studiens utgångspunkt var en kvalitativintervju med bilder som diskussionsunderlag fyra stycken personer deltog och fick försöka tillskriva en identitet till ett objekt i en bild. Totalt användes sex stycken bilder föreställandes olika typer av människor och händelser.

  Resultatet visar att identifikationsprocessen går igenom fyra faser med tillhörande underprocesser. Den första fasen ämnar till att ringa in vad som sker och hitta ett underlag för vidare personbeskrivning. I fas två börjar man tillskriva attribut på objektet baserat utifrån de erfarenheter man bär med sig. Fas tre är intressant för där formas objektet till att passa in i den beskrivning man valt och till det sammanhang som porträtteras i bilden. Fas fyra används inte alltid utan kan ses som en sista utväg om man inte känner sig bekväm med den identitet som vuxit fram.

 • 2709.
  Åman, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Åhman, Julia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rätt till kommunikation: En kvalitativ studie om Alternativ & Kompletterande Kommunikation med fokus på omsorgspersonalens erfarenheter2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor med kommunikationssvårigheter kan ges möjligheter till kommunikation med hjälp av Alternativ och kompletterande kommunikation, även kallad AKK. Att ha förmåga att kommunicera med sin omgivning, att göra sin röst hörd och att kunna uttrycka sina behov eller önskemål borde vara en självklarhet, men tyvärr är detta inte självklart för alla människor.Syftet med denna studie är att undersöka hur personal inom Stöd och Omsorg upplever metoder inom AKK samt dess inverkan på personer med kommunikationssvårigheter. Studien är kvalitativ och bygger på innehållsanalys med en induktiv ansats. Halvstrukturerade intervjuer är genomförda med fem intervjupersoner som har erfarenhet av personer med kommunikationssvårigheter. De som medverkat i studien arbetar som handledare, enhetschef och projektledare i stöd- och omsorg, inom lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Resultatet visar att personal inom stöd- och omsorg tidigare inte haft kontakt med begreppet AKK och för vissa var det relativt nytt samt att många verksamheter använder sociala berättelser och tecken som stöd som hjälpmedel. Brukare som är i behov av AKK har utvecklats sedan man började arbeta kontinuerligt med det. Det som påpekats av handledare är att uppföljning och handledning är viktigt för att underhålla sin kunskap om AKK.

 • 2710.
  Åström, Monica
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  Adolfsson, Rolf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  Asplund, Kjell
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Medicine.
  Åström, T.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Life before and after Stroke: Living Conditions and Life Satisfaction in Relation to a General Elderly Population1992In: Cerebrovascular Diseases, ISSN 1015-9770, E-ISSN 1421-9786, Vol. 2, no 1, p. 28-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Living conditions and life satisfaction before and after stroke were assessed in 80 patients with acute stroke (mean age 73 years). The results were compared with a general elderly population. Already prior to their stroke the patients had more health problems, lower functional ability, more passive leisure time and lower global life satisfaction. Low life satisfaction was associated with dependence in the activities of daily living (ADL). Economic resources, social network and psychiatric morbidity before stroke did not differ from the general elderly population. At 3 months of follow-up, almost half of the patients reported low life satisfaction, compared to only 2% in the national sample. Major depression and ADL dependence were associated with low life satisfaction after stroke. We conclude that much of the disability and handicap seen in stroke patients is present already before the stroke. Stroke-related deterioration of ADL performance, major depression and social disintegration after stroke interact to further reduce life satisfaction for the stroke victims and their families.

 • 2711.
  Åström, Tomas
  et al.
  Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group.
  Håkansson, Anders
  Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group.
  Bergmark, Martin
  Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group.
  Johansson, Eva M.
  Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group.
  Terrell, Miriam
  Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group.
  Danell, Rickard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hårdare, lättare & snabbare: effektanalys av ett urval av Vinnovas materialrelaterade satsningar2017Report (Other academic)
 • 2712. Åström, Tomas
  et al.
  Melin, Göran
  Fridholm, Tobias
  Terrell, Miriam
  Stålfors, Sebastian
  Ärenman, Emma
  Henningsson, Karolina
  Jondell Assbring, Malin
  Danell, Rickard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arnold, Erik
  Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser2015Book (Other academic)
 • 2713.
  Öberg, Felicia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lön efter kompetens?: En kritisk diskursanalytisk studie av sjuksköterskeupproret 20122013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att studera artiklar som publicerats om sjuksköterskeupproret 2012 genom ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt för att se vad det råder kamp om och hur sjuksköterskans yrkesroll- och identitet konstrueras, reproduceras och transformeras genom diskurser.De frågeställningar som uppsatsen bygger på är: Hur ser diskursen ut? Vilka objekt/subjekt som finns och återkommer i artiklarna och som det råder kamp om? Vilka grupper kan identifieras och hur beskrivs grupperna/vilken karaktär har de och vilka egenskaper tillskrivs det (direkt och indirekt)? Hur förs argumentationen? Vad är innebörden av det som skrivs?Vilken språklig karaktär har artiklarna? Vilka säger vad – vilken auktoritet tillskrivs dem? Vilka maktrelationer kan urskiljas?Uppsatsen vilar på Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska teoretiska och metodologiska ramverk för att svara på frågeställningarna. Det empiriska material som utgör grunden för analysen är nio utvalda tidningsartiklar från nationella, lokala och vårdpraktiska tidningar. Resultaten pekar på att det råder kamp om att sjuksköterskeyrket värderas som ett ”kall”, en föreställning de genom att kräva högre ingångslön vill bryta. De vill med upproret få betalt efter den utbildning och kompetens de besitter.

 • 2714.
  Öberg, Niclas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nutti, Maria-Teresia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Paula, Mönnig
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kulturell Kompetens: Unga vuxna samers upplevelser av kulturell kompetens bland aktörer inom vården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka betydelse av samisk kulturell kompetens hos ungavuxna samer i mötet med aktörer inom primärvård, specialistvård och socialtjänst.Tidigare studier visar att det förekommer ohälsa och bristande förtroende för vårdenbland samer. Den tidigare forskningen visar även att bristen på kulturell kunskap är ettproblem med hänsyn till den ständiga globaliseringen. Totalt genomfördes 5semistrukturerade intervjuer med unga vuxna samer som fick svara på frågor om kulturellkunskap i mötet med vården. Materialet analyserades därefter med hjälp av tematiskanalys. Studien visade att kulturell kompetens hos vårdpersonal var av stor betydelse förinformanterna. Majoriteten ansåg att de aldrig eller nästan aldrig hade fått mötavårdpersonal inom Sverige som hade kompetens eller kunskap om den samiska kulturen.Våra slutsatser är att konsekvenserna av detta visade sig vara ett lägre förtroende förvården, en känsla av exotifiering och att informanterna gärna undvek att berätta om sittsamiska påbrå.

 • 2715.
  Ögren, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergner, Lovisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Relationsbyggande under asylprocessen: En allians mellan boendepersonal och ensamkommande barn?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av den rådande flyktingkrisen har antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökat dramatiskt under de senaste åren. Syftet med denna studie var att undersöka hur boendepersonal upplevde relationen till ensamkommande barn utifrån ett alliansperspektiv. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie där fyra semi-strukturerade intervjuer genomfördes med boendepersonal från två olika HVB för asylsökande ensamkommande barn. Empirin analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultatet för studien visade att boendepersonalen upplevde att relationen till barnen var komplex då ett flertal faktorer inverkade på relationsbyggandet. Allians visade sig vara ett användbart begrepp utifrån vissa aspekter men kunde inte beskriva relationen i sin helhet.

 • 2716.
  Ögren, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Arts, Culture and Media. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  The surgical offensives against mental disorder: psychosurgery in Sweden 1944-19582005Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2717.
  Ögren, Kenneth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Sjöström, Stefan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bengtsson, Nils-Olof
  Lobotomins okända historia: kvinnor, barn och idioter opererades2000In: Läkartidningen, Vol. 97, no 30-31, p. 3395-3398Article in journal (Other academic)
 • 2718.
  Öhgren, Evelina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Iassu, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Unga kvinnor inom mansdominerade yrken: En kvalitativ studie om sex stycken kvinnors upplevelser, erfarenheter och känslor i deras nuvarande eller blivande arbete inom ett mansdominerat yrke efter avslutande studier.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker sex stycken kvinnors upplevelser, erfarenheter och känslor i deras nuvarande eller blivande arbete inom mansdominerade yrken efter avslutande studier. Syftet i denna studie är att få fördjupad kunskap om vilka faktorer som avgjorde valet av yrke, vilka reaktioner det fanns från närstående, vilka upplevelser de har av att ha arbetat inom ett mansdominerat yrke, samt hur deras framtidsplaner inom yrket ser ut. Denna studie är kvalitativ då vi intervjuade sex kvinnor i åldrarna 20–29 år. I intervjuerna framgick det att hälften av informanterna inte ser sig arbeta inom samma yrke om några år, detta kanske på grund utav det nuvarande individualistiska samhället som präglar människan med flertalet valmöjligheter. Med utgångspunkt i denna uppsats så bör framtida forskning undersöka fler och andra mansdominerade yrken än måleri, el, och lantbruk som undersöktes i denna studie. Det skulle vara intressant att få en djupare kunskap om varför de vill byta yrke samt om deras förväntningar de hade om yrket överensstämde med hur verkligheten faktiskt såg ut. För att kunna dra generella slutsatser bör en större studie genomföras med fler informanter för att uppnå högre reliabilitet dock så styrker andra studier resultatet.

 • 2719.
  Öhlund, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Holmér, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  När familjehemssekreterare talar om umgänge: en diskursanalys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När barn av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar hamnar de flesta inom samhällets vård under heldygnsinsats. Den vanligaste formen av heldygnsinsats är i dagsläget vård i familjehem. När barn placeras i familjehem får barnet en egen socialsekreterare och familjehemmet får en annan, denne kallas för familjehemssekreterare. Familjehemssekreteraren deltar vid överväganden av familjehemsvården och har ett visst inflytande i umgängesfrågor. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn placerade i familjehem enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utifrån principen om barnets bästa. Genom intervjuer baserade på vinjetter med fem familjehemssekreterare och en familjehemsgruppschef verksamma på två olika socialkontor ämnade denna studie att finna diskurser om umgänge. Resultaten visar två diskurser rörande umgänge: diskursen om umgänge som en självklarhet och diskursen om umgänge utifrån barnets behov. Empirin analyserades med stöd av anknytningsteorin och teorin om handlingsutrymme.

 • 2720.
  Öhlund, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Alkoholen - Drogen -Mäktigare än livet: Enstudie för en ökad förståelse av missbruksprocessen utav alkohol eller droger2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2721.
  Öhman, Adam
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Enbom, Jesper
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Sjöström, Stefan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The development of news management in the public sector: A survey of social services, schools and the police2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, organizations within the public sector have become increasingly attentive to how they are perceived by the public. Professional news management is primarily associated with the private sector, where the rationale has been to maximize profit and market value. For organizations under democratic authority, the ultimate goals are different. The aim of this paper is to describe and compare news management in three types of public sector organizations: schools, the police and social services. The three types of organizations are chosen because of differences in that might potentially affect news management. The paper draws on data from a national survey of all 21 Swedish county police authorities and a stratified randomized sample of municipal school and social service administrations, which represents all 290 Swedish municipalities. Data are analyzed in terms of personnel and activities. With the exception of a couple of small municipalities, all organizations do have a an organizational foundation for media relations, often as a distinct organizational unit with specialized staff. The police authorities stand out in having implemented more developed strategies. The school administrations tend to be somewhat more active in their media relations than social services. Differences between the types of organizations are discussed in terms of variation in organizational conditions for news management. The reason why the police stands out as more strategic can be attributed to a higher newsworthiness, higher public visibility, less strict secrecy rules and a more distinct mission that is easier to asses. We conclude that conditions relating to public interests have the most impact on the formation of news management.

 • 2722.
  Öhman, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Magnusson, Ulrika
  Med sin kompetens som möjlighet och begränsning: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbetssituation inom första linjens insats personligt stöd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen ser på sitt handlingsutrymme i insatsen personligt stöd. För att titta närmare på detta har sex semistrukturerade intervjuer hållits med socialsekreterare inom första linjen. En förutsättning för samtliga informanter har varit att de ska ha erfarenhet av att bevilja sig själva som personligt stöd. Intervjuerna har därefter transkriberats och kodats för att slutligen utmynna i tre övergripande teman som tillsammans besvarar studiens syfte. Det insamlade datamaterialet analyseras och diskuteras med stöd i tidigare forskning. Resultatet visar att socialsekreterarna upplever ett stort handlingsutrymme i insatsen personligt stöd gällande vad insatsen kan innehålla. Handlingsutrymmet upplevs som nödvändigt för att kunna tillgodose och skräddarsy insatser efter individers enskilda behov. Handlingsutrymmet anses också nödvändigt på grund av att socialsekreterarna är olika individer. Vilket innebär att utrymmet begränsas av enskilda socialsekreterare och deras kompetens på olika områden. Resultatet visar på önskemål om tydligare riktlinjer främst gällande i vilka typer av ärenden som personligt stöd kan beviljas. Empirin visar att bristen på riktlinjer leder till att socialsekreterarna kan uppleva osäkerhet kring insatsen och deras befogenheter samt bidra till slitningar i arbetsgruppen. Tydligare riktlinjer skulle kunna bidra till att socialsekreterarna som kollegor får en större samsyn kring insatsen personligt stöd.

 • 2723.
  Öhman, Isabelle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandström Holst, Lina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Vi vänder ut och in på oss själva för att eleven ska komma till skolan": En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av arbetet med hemmasittande elever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns ett stort antal barn och unga som av olika anledningar inte i går skolan. Det är oroväckande både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Denna studie ämnar att beskriva och analysera hur de professionella på en högstadieskola i en mindre norrländsk kommun arbetar med hemmasittande elever samt att undersöka vilka förklaringar till hemmasittande som framförs av dessa professionella. Studiens empiriska material härrör från kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex personer som är yrkesverksamma inom en högstadieskola i Norrland. Det empiriska datamaterialet har analyserats genom kvalitativ konventionell innehållsanalys. Resultaten visar att de professionella har erfarenheter av att det ofta är en sammansättning av olika orsaker som gör att en elev blir hemmasittande, vilket också bekräftar tidigare forskning på fältet. Hemmasittande är ett komplext och mångfacetterat problem. De professionella tillämpar ett individanpassat arbetssätt i vilket de utgår ifrån eleven och dennes önskemål. Det är viktigt att skapa och bibehålla en allians med eleven och dennes föräldrar för att lyckas få eleven tillbaka till skolan. En stor del av forskningen på området är producerad i USA eller Storbritannien. Det svenska välfärdssamhället med tillhörande samhällsstrukturer och skolsystem ser annorlunda ut i jämförelse. Det finns således möjligheter till och ett behov av vidare och fördjupad forskning i Sverige.

 • 2724.
  Öhman Mägi, Daniel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Jag tycker alla människor ska prova spela rollspel”: - En intervjustudie om hur rollspelare ser på sina erfarenheter och den utveckling som har skett gällande rollspel från 1990-talet fram till 2016.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how individuals that have been playing pen and paper role-playing games since the 1990s to 2016 view their own experiences and the development of role-playing games. Six informants were interviewed in-depth about their experiences and how they view the change of roleplaying games and how society sees it. All the informants had been playing roleplaying games since the 1990s and are still playing. In the thematic analysis, five themes were identified: negative experiences, relationships, fantasy, development and normative change. This study exemplifies the complexity of belonging to a stigmatized group and also how a cultural phenomenon can grow, change and become accepted. It also highlights the role the informants themselves played in that change. Interestingly, it was found that the informants kept playing, despite the stigma around their hobby, because they found role-playing to be meaningful and stimulating and not for the reason that they identified themselves as role-players. Furthermore, all informants mention that thanks to role-playing they have developed a skill-set (e.g. creativity, problem-solving, understanding of group dynamics), which has become valuable to them later in life. The informants always believed that role-playing was something positive and meaningful, which also was confirmed once enough research had been done.

 • 2725.
  Öncü Schenström, Deniz
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Från Folkbildning till Kulturförmedling: En diskursanalytisk studie av bibliotekspolitisk debatt i Sverigekring årtalen 1912 och 19742014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats syfte är att analysera svensk bibliotekspolitisk debatt kring årtalen 1912 och 1974. Teori och metod som används vid analysen utgår från diskursteori och diskursanalys. Materialet består i artiklar från tidskrifterna Folkbiblioteksbladet och Biblioteksbladet.

  Uppsatsen arbetar utifrån antagandet att det kring tiderna vid årtalen 1912 och 1974, inom bibliotekssfären, skett förändringar i föreställningar kring folkbibliotekets roll i samhället. Analysen visar att folkbiblioteksdiskursen vid tiderna kan delas in i två övergripande diskurser: en folkbildningsdiskurs och en kulturförmedlingsdiskurs. Inom dessa två diskurser har det kring tiderna som legat under analys, pågått diskursiva kamper mellan olika läger för att få definiera diskursernas innehåll. Utgångspunkterna för dessa läger ses i ljuset av större samhällskontexter som präglat sin tid även i övrigt.

 • 2726.
  Öquist, Gunnar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Plant Physiology. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Benner, M.
  Why are some nations more successful than others in research impact?: a comparison between Denmark and Sweden2015In: Incentives and Performance: Governance of Research Organizations / [ed] Isabell M. Welpe, Jutta Wollersheim, Stefanie Ringelhan, Margit Osterloh, Springer, 2015, p. 241-257Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Bibliometric impact analyses show that Swedish research has less international visibility than Danish research. When taking a global view on all subject fields and selecting publications cited higher than the 90th percentile, i.e., the Top 10 %—publications, the Swedish Research Council shows that although Sweden ranks 15 % above world average, Denmark, the Netherlands and Switzerland rank 35–40 % above. To explain these different performances, The Royal Swedish Academy of Sciences asked us to compare the national research systems on three levels: priority setting at national level, governance of universities and direction and funding of research. There are of course many similarities between the Danish and Swedish research systems but there are still subtle differences that have developed over time, which may explain the different international visibility. First of all, it does not depend on different levels of public spending on research and development. However, the core funding of universities relative external funding is higher in Denmark than in Sweden. The academic leadership of Danish universities in terms of board, vice-chancellor, faculty dean and department chair is also more coherent and focused on priority setting, recruitment, organization and deployment of resources to establish research environments that operate at the forefront of international research. On all these points we see a weaker leadership in Sweden. Furthermore, over the last 20 years, public funding of research in Sweden has become more and more unpredictable and program oriented with many new actors, while the Danish funding system, although it also has developed over time, shows more consistency with strong actors to fund individuals with novel ideas. The research policy in Sweden has also developed multiple, sometimes even conflicting goals, which have undermined conditions for high-impact research, while in Denmark a policy to support excellence in research has been more coherent.

 • 2727.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ageing towards meaningful work?: Age, labour market change and attitudes to work in the Swedish work force, 1979–20032014In: Nordic Journal of Social Research, ISSN 1892-2783, E-ISSN 1892-2783, Vol. 5, no 1, p. 161-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A central finding in earlier research is that attitudes to work generally are more positive among older workers than among younger workers. This result has been interpreted in two different ways, by the cultural and the structural hypotheses. The cultural hypothesis sees age differences as outcomes of generational differences. We would expect that different cohorts should hold different work attitudes and that the work values of an age group at an earlier point in time should be different from the work values of the same age group at a later point in time. The structural hypothesis sees age differences as expressions of labour market inequality between older and younger workers. This point of view leads us to expect that age differences in work attitudes will follow changes in the job structure and in working conditions.

  Drawing on data from the Swedish survey of living conditions (ULF), attitude change within the Swedish work force during the period 1979–2003 was examined. Three sub-periods, 1986/1987, 1994 through 1996 and 2001 through 2003 were compared to 1979, the year of reference. The main results showed that a consistently lower share of the work force held extrinsic work values in the subsequent periods and this applied to all age groups. The results did not support the assumption that broader cultural differences between generations are central explanations of differences in work values. Older workers held extrinsic work values to a lesser degree than younger workers regardless of period. Most strikingly the gap between the youngest group on the labour market (aged 16

  –29) and the older ones widened during the period. Furthermore, class differences in the distribution of the extrinsic attitude were intact throughout the study period; manual employees were consistently more likely to hold an extrinsic attitude than were service class employees. This implies that differences in the probability of extrinsic work attitudes have been identifiable regardless of period, but that their prevalence has decreased since jobs involving features related to extrinsic work values have decreased since 1979.

 • 2728.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ... och krisen väller fram ur djupet: introduktion till Maksakovskij, Fleischer och O'Connor2014In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 46-47, p. 44-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2729.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The long and winding road: A life course approach to retirement behaviour2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: This thesis explores the retirement behaviour of older people approaching retirement decisions. The research questions in focus deal with the attitudes toward work, the retirement preferences and the subjective well-being of the "youngest old", i.e. people aged 55–64. The included studies analyse the social determinants of these subjective evaluations and how they predict the timing of retirement and post-retirement well-being.

  Methods: In the included studies, methods are used that allow us to follow developments over time. Repeated cross-sectional analyses are employed to examine general developments pertaining to the older work force. These include OLS and logistic regression analysis. Longitudinal analyses are used to follow individual developments over time. These include Structural equation modelling and Cox regression analysis.

  Results: The results indicate that subjective evaluations such as attitudes to work and retirement preferences, as well as subjective well-being, are closely related to the structural conditions to which individuals are exposed, i.e. class position and work environment. The results also indicate that subjective evaluations such as preferred exit age and subjective well-being reported while in the work force are determinants of both the timing of retirement (in the case of preferred exit age and pre-retirement subjective well-being) and post-retirement subjective well-being (in the case of pre-retirement subjective well-being).

  Also, results indicate that recent policy changes in the Swedish pension systems are reflected in the retirement preferences of the older work force. A comparison of two time-points representing the incentive structure of the old and the new pension systems indicates that preferences were delayed with pension reform.

  Conclusion: The thesis contributes a temporal perspective to a research field that is dominated by research studying retirement behaviour at a single point of in time. The included studies underline the value of understanding retirement behaviour as a process rather than an isolated event. The way people evaluate their work, their well-being and their retirement prospects is intimately intertwined with their earlier experience. These subjective evaluations affect future retirement outcomes. Life course approaches offer illuminating tools for examining and explaining the significance of the biographies behind retirement behaviour.

 • 2730.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Larsson, Daniel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stattin, Mikael
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Retirement preferences before and after pension reform: Evidence from a Swedish natural experimentManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This study examines the change of retirement preferences in the Swedish work force between 2002/2003 (t0) and 2010/2011 (t1). In 2003 a new pension system was introduced in Sweden. A central aim was to postpone retirement. Work incentives were strengthened by linking benefits more closely to the individual’s labour market participation. Also, older workers were given the right to work until age 67 which meant that age 65 was abandoned as the statutory age of retirement.

  Drawing on cross-sectional data from the PSAE surveys in t0 and t1, the aim of the paper is to examine how retirement preferences developed between the time when the new system was about to be introduced and a time when it had been set in place. The study design has the character of a natural experiment. The main results show that there was substantial change in how retirement preferences were distributed in the two time-points.

  In general, the 55–64 year-olds in t1 preferred to retire later than the same age group did in t0. The share of the older workforce which preferred to retire beyond 65 doubled and the increase was clustered around age 67. Most strikingly, this pattern applies to most sub-categories. Even those who reported poor health and poor work environment preferred to retire later in t1 than the corresponding category did in the preceding time-point. The results indicate that the strengthened work incentives and public campaigns to raise awareness of them have had a general impact on the older workforce in Sweden. The strong increase in age 67 as a preferred exit age indicates that the norm of suitable exit age is being delayed from 65 to 67.

 • 2731.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindgren, Simon
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Local moral economies: the space, place, and locality of social media mobilisation2017In: Globalizations, ISSN 1474-7731, E-ISSN 1474-774X, Vol. 14, no 6, p. 884-895Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is a case study of a locally rooted environmental campaign on the Swedish island of Gotland. We aim to enhance the understanding of how locality is manifested in social movements that emerge in today’s networked world. We analyse how the double goals of speaking to, as well as beyond, the local context came into expression in the movement's social media activities. We draw on data from tweets and Facebook posts and include interactions between activists and critics as well as the resources linked to in the posts. Analysis indicate that the conflict must be seen as spanning across local, national and global levels. In line with earlier research, activists used social media to link their struggle with other struggles. Also, it was used to charge the local struggle with symbolic content by framing it as one of many struggles between local communities, authorities and multinational corporations. Beyond this, posts from the island signalled dedication to the history and long-term interests of the community. We argue that future studies should recognise the crucial role that reciprocity norms in the local community can play for outcomes of conflicts and that the notion of a 'local moral economy' can be used to reach a deeper understanding of this.

 • 2732.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ohlén Järvinen, Hannah
  Wilén, Carl
  Revolutionen mellan det förflutna och framtiden2018In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 60-61, p. 8-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2733.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Strandh, Mattias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stattin, Mikael
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A wish come true?: A Longitudinal Analysis of the Relationship between Retirement Preferences and the Timing of Retirement2013In: Journal of Population Ageing, ISSN 1874-7884, E-ISSN 1874-7876, ISSN 1874-7884, Vol. 6, no 1-2, p. 99-118Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the relationship between retirement preferences, expressed as preferred retirement age, and actual retirement age in Sweden. The data were drawn from the Swedish Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE). The PSAE was fielded in 2002 and 2003 with the aim of mapping living conditions of older people in Sweden. The data, which have a powerful longitudinal component, cover a broad spectrum of welfare indicators such as health, daily activities, social interactions, labour market and working conditions, and attitudes towards and experiences of retirement. Cox regression analysis was employed to explore whether and to what extent retirement preferences had any impact on actual retirement age. The results imply that retirement preferences do represent, in relation to other known key factors, an isolated influence on retirement patterns. The introduction of time-dependent variables strengthened this argument by showing how the “hazard” for the timing of retirement varied during the study period: those who preferred to retire close the end point of the study period were more likely to retire at this time than those who preferred to retire after the end of the study period and those who preferred to retire at the beginning of the study period. The results also indicated that the categories that wished to retire close to the beginning of the study period were more likely to retire at this point of time. The study thus provides empirical support for those researchers, debaters and policymakers who have addressed the importance of changing preferences towards later retirement in order to prolong working life.

 • 2734.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Svensson, Erik
  Samarbetets och jämlikhetens evolution2011In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 35, p. 16-?Article in journal (Other academic)
 • 2735.
  Östberg, Frida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Virtuella team - interaktioner, engagemang och emotioner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens företagskultur finns förväntningar och krav på att kunna kommunicera med virtuella verktyg. Organisationer kan vara fysiskt belägna över ett flertal städer, kommuner, länder eller kontinenter, vilket skapar andra förväntningar på företagen internt och externt än när alla finns på samma plats. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individer som arbetar i virtuella team upplever att tekniska verktyg påverkar interaktionen mellan kollegor och i slutändan deras engagemang för arbetet. En innehållsanalys har genomförts med fem informanter som alla arbetar på svenskägda, internationella företag med daglig kommunikation via tekniska verktyg. Analysen gav tre teman: Organisation, Interaktion samt Engagemang och emotioner. Resultaten från undersökningen visar att de intervjuade upplever att kontakt ansikte mot ansikte är mest givande, varför detta bör ha en central roll för de företag som arbetar över geografiskt spridda områden.

 • 2736.
  Östensson, Amanda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brännström, Virginia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svensk äldrepolitik: En kvalitativ studie av hur nationella mål för hemtjänsten tar sig uttryck på lokal nivå2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att få djupare förståelse för hur de av riksdagen satta äldrepolitiska målen kommer till uttryck på en lokal nivå. De mål som åsyftas är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande över sin vardag samt åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Studien genomfördes inom två hemtjänstområden i en mellanstor kommun i norra Sverige våren 2018. Genom en kvalitativ insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med tre enhetschefer inom hemtjänstverksamheter i kommunen, samt gruppintervjuer med vårdpersonal, framkom det en medvetenhet kring de äldrepolitiska målen. Äldreomsorgens övergripande vision tillsammans med servicegarantier ska tillförsäkra samhällsmedborgarna att mötas med respekt och att brukarnas önskemål vid behov av hemtjänstinsatser även respekteras. Den huvudsakliga begränsningen för att nå de politiska målen och garantierna som verksamheterna arbetar utifrån är höga personalomsättningar och de tilldelade ekonomiska resurserna. I studien uttryckte vårdpersonalen en vilja att öka brukarnas inflytande över sin vardag. Begränsningar för ökat brukarinflytande handlade om verksamhetens förutsättningar att kunna planera de dagliga insatserna efter personalens olika kompetenser. När inte all vårdpersonal har fullgod kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter uppstår det begränsningar i förutsättningarna att utföra insatserna efter brukarnas önskemål. Till skillnad från enhetschefernas goda kunskaper om de äldrepolitiska målen som de har fått via ett antal utbildningsmöjligheter, så fick vårdpersonalen sina kunskaper inom ämnet via arbetsplatsträffar där även andra aktuella ämnen tas upp under samma träff. Sammanfattningsvis så uttrycktes en övergripande vilja från samtliga i studien att uppfylla de äldrepolitiska målen. Från båda grupperna med vårdpersonal och enhetscheferna uppgavs ekonomin vara största begränsningsfaktorn för äldreomsorgens och de undersökta verksamheternas måluppfyllelse.

 • 2737.
  Östensson, Emil
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vestergren, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Schönbeck, Anton
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Om det rappas om det, så är det nog så: En verklighetsbeskrivning av hiphopartisters egna upplevelser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2738.
  Östensson, Sandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Young people on the move: A study about young Europeans who participate in European Voluntary Service.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The primary aim of this study is to investigate young people´s motives and expectations for participating in the action two “European Voluntary Service” (EVS) under the Youth In Action programme supported by the European Commission at the youth center Villa Elba in Finland. The study also aims to identify which competences the young people think they have developed through EVS. The study consists of one group interview and one focus group interview with ten EVS volunteers in total who accomplish short-term EVS and long term EVS during one month respectively nine months. The methodology is based upon a qualitative research approach and in order to reach a better understanding of the respondents’ motives for participating in EVS, the theories modernity, reflexive project of the self and the individualized society were chosen. The study is also based upon background information about EVS and earlier research. The results indicate that the EVS volunteers’ main motives for participating in EVS were: acquiring new skills, meet new people, and experience an adventure in another country. The most common competence developments turned out to be in the areas of language, social and initiative skills. Moreover, the study demonstrates that many young people in Europe face difficulties in getting into the labour market and becoming independent. The main reason is the economic recession which has severely affected the situation for young people in Europe and this is also confirmed by earlier research. Even though the respondents had positive opinions about their EVS project, criticism was raised towards the European Union´s ideas of creating a feeling of European Citizenship through programmes such as EVS.

 • 2739.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sport policy and evaluation strategies; representation, deliberation and reflexivity – ‘solutions’ to the ‘problem’ of sport and sport participation?2016In: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference, Book of Abstracts, Copenhagen, 2016, p. 16-16Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sport and sport participation has become important in welfare policy and is seen to contribute positively to society and the individual. Simultaneously there has also been an increased political and academic interest in turning sport and sport policy to a relevant object of study and evaluation. This study draws on the concept of governmentality to examine one such evaluative activity, the new Swedish sport policy evaluation system that emerged in 2010. The purpose is to elucidate the forms of knowledge, and the methods used for generating knowledge, about sport participation and the (non)sport participant. The analysis demonstrate three strategies of evaluation and governing; strategies of representation, deliberation and reflexivity. The argument being proposed in this article is that these three strategies draw on different yet overlapping forms and methods of knowledge about sport participation and thereby also produce different (non)sport participant subject positions.

 • 2740.
  Österman Solborg, Amanda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Librarians are vicious monsters, but canalso recommend a good read: En analys av alternativa bibliotekarieframställningar iscience fiction-litteratur2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera framställningar av manliga bibliotekarier i science fiction-litteratur, analysera vad dessa framställningar förmedlar för föreställningar om bibliotek och biblioteksverksamhet, samt att analysera de manliga bibliotekariernas koppling till maskuliniteter. Titlarna som analyseras är fyra romaner; Audrey Niffeneggers Tidsresenärens hustru, Dmitrij Gluchovskijs Metro 2033, Jules Vernes Paris i tjugonde seklet, och Jasper Ffordes Uppslukad – En fängslande historia om Torsdag Nesta, samt en podcast; Welcome to Night Vale och en tv-serie; Buffy – the vampire slayer. Resultatet av analysen är att ett flertal av de valda titlarna ger enövervägande negativ bild av biblioteket som en exkluderande samhällsinstitution samt är vidarerelaterat till de sätt på vilka bibliotekarierna i de olika titlarna konstrueras som maskulina. Tre olika kategorier framkom särskilt tydligt under analysen; bibliotekarien som monster/mutant, bibliotekarien som sexuellt avvikande, och bibliotekarien som lärdomsgigant och väktare av kunskapen. Dessa ger tillsammans en bild av biblioteksinstitutionen som odemokratisk gentemot användaren och elitistisk. Befinner sig besökaren inom den skara med legitimerad tillgång till biblioteket så kan bibliotekarierna vara till stor nytta och hjälp.

 • 2741.
  Österåker, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mer arbete med meröppet?: En utvärdering av meröppets påverkan på bibliotekarieyrket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en utvärdering av konceptet meröppets praktiska gestaltning och dess inverkan på bibliotekarieyrket. Meröppet används för att omtala de folkbibliotek eller kombinerade folk-och skolbibliotek som valt att öka tillgängligheten genom att erbjuda låntagare möjlighet att besöka biblioteket även under tider, om än något begränsat, när bibliotekspersonalen inte bemannar biblioteket. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bibliotekarierna vid de meröppna biblioteken ser på införandet av meröppet och om och i så fall hur de upplever att deras yrkesroll och arbetsuppgifter har förändrats i och med införandet av meröppet. På grund av den geografiska placeringen av de meröppna bibliotek som finns idag genomfördes nio intervjuer via telefon med bibliotekspersonalen vid biblioteken i fråga. Utöver dessa gjordes ett platsbesök på Sävarbiblioteket, ett folk-och skolbibliotek i Västerbotten som planerar att bli meröppet. Resultatet från intervjuerna ger vid handen att bibliotekspersonalen inte upplever att arbetsuppgifterna har ändrats i och med meröppet. Dock visar närmare analys att meröppet i de flesta fall har inneburit mer arbete.Bland annat fler låntagare, fler besök och fler utlån skapar mer jobb för bibliotekspersonalen. Något som även framkommer under flera av intervjuerna är att ”den inre tiden” påverkas av meröppet. Detta visar sig bland annat i ett jämnare arbetstempo enligt en respondent, medan i andra fall lyfts utmaningen med att förhålla sig till låntagare under meröppettiden fram. De rekommendationer som presenteras i uppsatsen är: 1. Skapa arbetsgrupper, gärna med all personal om det finns fler filialer. Håll gärna kvar arbetsgrupperna efter införandet av meröppet och låt dessa jobba aktivt med meröppet för att utveckla konceptet (till exempel skyltning, uppställning, arbets-och öppettider) så att det passar det egna biblioteket. 2. Gör en tydlig plan med en tydlig indelning av ansvarsområden. Gör även en plan som gäller efter införandet, till exempel vem ska låntagare kontakta om det blir något tekniskt strul under meröppettiden. 3. Låt förberedelserna ta tid. 4. Redan innan man inför meröppet kan det vara en god idé att fundera kring hur man ska hantera låntagare under den tid biblioteket är meröppet, men personal finns på plats. 5. Gå med i Svensk Biblioteksförenings nätverk för meröppet för att hålla kontakt med andra meröppna bibliotek och dra nytta av deras erfarenheter samt för att ta del av de ämnen som diskuteras i nätverket. 6. Skapa och upprätthåll ett samarbete med relevanta beslutsfattare för att kunna utvärdera meröppet och arbetsbördan för bibliotekspersonalen.

 • 2742.
  Östfalk, Madelene
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Söderlund Sundling, Sandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Har du gjort det kommer du aldrig vara oskuld mer": En kvalitativ studie om hur ungdomar definierar och tänker kring begreppet oskuld2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och analysera betydelser och föreställningar av oskuld bland unga på ett nätforum för att försöka förstå hur dessa ter sig. Materialet, vilket består av utvalda foruminlägg, inhämtas genom dolda observationer och bearbetas med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsen behandlar ämnet oskuld i relation till ungdomar, sexualitet, normer och Internet. Studien begränsas till ett nätforum för unga och det är endast de åsikter och tankar som cirkulerar i det virtuella rummet som behandlas i uppsatsen. Inom det ungdomsfokuserade sociala arbetet upplever många socialarbetare en osäkerhet i att bemöta funderingar kring sexualitet och vår förhoppning med denna uppsats är att försöka bredda synen på oskuld och sexualitet bland ungdomar. Vår intention är inte att hitta ett ”rätt svar” eller en entydig innebörd utan vi vill belysa begreppets komplexitet. Det studien kommer fram till är att oskuld är ett svårdefinierat och mångtydigt begrepp som kan tänkas ha lika många betydelser som det finns människor på jorden.

 • 2743.
  Östlind, Rebecca
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Varför vill man bli företagare?: En studie om skillnaderna och orsakerna bakom kvinnor och mäns olika motivation för att vilja starta och driva företag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet företagare är manligt förknippat enligt tidigare studier och majoriteten idag är män. Tidigare forskning visarförutom att det är en färre andel kvinnliga företagare, attkvinnor som väljer att bli företagare har enannan motivation till att vilja bli företagare än männen. Syftet med studienär därmed att undersöka skillnadernamellan kvinnor och mäns motivation till att vilja bli företagare, samt vid de påträffade skillnader se vad det berorpå. För att förståskillnaderna användstvå perspektiv, ett instrumentellt och ett subjektivt perspektiv. Materialet till studien Employment, material resources, and political preferences (EMRAPP) är specifikt framtaget för analyserav företagare. Steg för steg undersöks de två perspektivens påverkan på skillnadernamellan kvinnor och mäns motivation till att vilja bli företagare. Resultatet och slutsatsen av studien är att det finns omständigheter som påverkar skillnaderna i motivation mellan kvinnor och män,såsom inom vilka branscher företaget drivs,hur många anställda företagethar samt om företagaren är född i ett annat land. Men den yttersta påverkan på skillnaderna är dock genussocialisation och där förväntningar på företagandet som något manligt påverkar kvinnor och mäns olika motivationer.

 • 2744.
  Östman, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Öberg, Frida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hoppas på det bästa och förvänta sig det värsta: Studenters upplevelser av en underkänd salstentamen på Umeå Universitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie använder ett “coping” perspektiv för att undersöka studenters upplevelser av en underkänd salstentamen och hur de hanterat denna händelse. Studien är kvalitativ och baseras på sex semistrukturerade intervjuer med programstudenter vid Umeå universitet som någon gång under sin studietid fått underkänt på en salstentamen. Hanteringen av den underkända salstentamen presenteras som en process som sker över tid. Resultatet visade att studenternas copingprocess var både emotionsfokuserad och problemfokuserad. Den emotionsfokuserade copingen innebar strategier i form av sociala jämförelser, sökande av stöd, normalisering och externa attributioner. Den problemfokuserade copingen kom senare i processen och handlade om interna attributioner, inställningar och lärdomar av den underkända examinationen.

 • 2745.
  Öström, Renee
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kontaktfamiljsordningen som förhandlingsstrategi: En djupstudie av relationen mellan kontaktfamiljer och socialtjänsten2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of this study is to examine how the Swedish contact familysystem works in practice. The main focus of the study is on the relationship between the contactfamilies and the social services. What kind of help can the contact families expect to get from the social services and what do they feel could be added to that information? I also focus on the perspective of the social services and ask what kind of support they usually try to give contact families both before and during an assignment.

  Theory: The theoretical framework draws on ideas about which kind of families are connected to the ideal family, who the contact family system should support, role of the contact family, problems surrounding the system and the teamwork between social services and the contact families.

   Methods: The study is based on four semi-structured interviews with one social secretary and three contact families selected througha targeted selection.

  Results: I found that the contact families are dependent on the social services and their support in order to complete their assignment. Good relations between the social services and contact families is an essential part of this since confidentiality agreements make it difficult for the contact families to confide in other parties. There are a variety of things that could help contact families, such as education, one specific contact at the social services among other things. However these actions need to be led by the social services since a part of their job is to protect the children. As it is today the contact families feel that the support is lacking a bit, due to the difficulties connected with reaching the right parties in the social services, among other things. The respondents had a variety of suggestions connected to strengthening the system.

  Conclusions: The results show that the social services do not have any kind of official support to offer the contact families, however the social secretaries usually take it upon themselves to support the contact families even though they don't have any official time set out for it, since it is needed in order to enable the contact families to carry out their assignments. In order to strengthen the system it could be helpful for the contact families to have their own social secretary who is theirs regardless of their assignment.

 • 2746.
  Öun, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Conflict and concord in work and family: Family policies and individuals' subjective experiences2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background This thesis explores the relationship between individuals’ subjective experiences and the welfare state setting. The research questions in focus deal with the outcomes of women’s and men’s increasing dual roles in work and family in contemporary welfare states. The studies analyse women’s and men’s subjective experiences of combining work and family, and their perceptions of fairness in the division of household work.

  Methods The thesis applies a comparative perspective where the unit of analysis is country and/or family policy model. A broad perspective with the aim to capture general patterns across a broad range of welfare states is combined with a narrower case-oriented approach. Multilevel analysis is used to analyse patterns at national as well as individual levels in the same model. Latent Class Analysis is used to capture patterns of latent dimensions with regard to the central concept of subject experiences.

  Results The results indicate that the introduction of policies aiming to promote dual roles among women and men and the articulation of gender equality can matter for individuals’ subjective experiences of work-family conflict. In dual-earner countries, the probability that a high level of conflict is counterbalanced by feelings of life satisfaction is higher than in other policy models. A class asymmetry is found when it comes to effects of policy on men’s and women’s levels of work-family conflict and work-family satisfaction; women in the working class and the salaried class are more similar when it comes to experiences of work-family conflict and satisfaction in Sweden than in Germany and the UK. The analysis also shows that perceptions of fairness in the division of housework are moderated by the institutional and normative context. The politicisation of gender equality increases the correspondence between actual share of housework performed and the perceptions of fairness in the division of housework. The effect of politicisation is more important for men’s perceptions than for women’s.

  Conclusion The thesis contributes to a deepened understanding of the relationship between policy and work-family conflict and the integration of the perspectives of role conflict and role expansion; knowledge about the ways in which both class and gender relations are structured concerning the patterns of work-family conflict and satisfaction in different policy contexts; and new knowledge about the relationship between policy and men’s – and not only women’s – perceptions of fairness in the division of household work.

 • 2747.
  Öun, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Interactions of class, gender and policy: Implications for work-family conflict and satisfactionManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to explore theinteractive effects of gender, social class and public policy on men’s andwomen’s subjective experiences of work-family conflict and work-familysatisfaction. The central idea is that effects of gender and class covariatebetween different types of family policy models. Most previous comparativeresearch on the experiences of work-family conflict among women and men indifferent social contexts has assumed that class effects are similar acrosspolicy models. However, the results in this paper point to a class asymmetrywhen it comes to effects of policy on men’s and women’s levels of work-familyconflict and work-family satisfaction in three countries representing typicalcases with regard to family policy model (Germany, the UK, and Sweden). Theanalysis draws on data from the 2002 round of the International Social SurveyProgramme concerning family and changing gender roles, and shows that patternsof work-family conflict and work-family satisfaction differ among welfarestates. In Sweden women both in the working class and the salaried classexperience higher work-family conflict than men. However, these feelings ofconflict go hand in hand with correspondingly higher levels of work-familysatisfaction. In Germany class cleavages are more prominent than gender withregard to experiences of work-family conflict, while in the UK, women in thesalaried classes stand out with the highest level of work-family conflict ofall groups. In both Germany and the UK, experiences of work-family satisfactiondo not differ significantly between men and women in different classes. 

 • 2748.
  Öun, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Is it fair to share? Perceptions of fairness in the division of housework among couples in 22 countries.2013In: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 26, no 4, p. 400-421Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the relationship between the actual division of housework and men’s and women’s perceived fairness in this regard. The central question is how the actual sharing of housework influences the perceptions of fairness in the division of housework. It is hypothesized that the perceptions of fairness differ between policy models. In countries where gender equality has been more present on the political agenda and dual-earner policies have been introduced, people are expected to be more sensitive to an unfair sharing or division of housework. By analysing the relationship between actual division of housework and perceptions of fairness in household work for 22 countries representing different family policy models, the study takes on a comparative perspective with the purpose of analysing the normative impact of policy. The analysis draws on data from the 2002 round of the International Social Survey Programme on family and changing gender roles. The results show that in countries that have promoted gender equality through the introduction of policies with an aim to promote dual roles in work and family, both women and men are more sensitive to an unfair division of household labour. The difference between perceptions in the different policy models is greater among men than among women, indicating that a politicization of the dual-earner family is more important for men’s equity perceptions than women’s.

 • 2749.
  Öun, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Konflikten arbete-familj: Sverige i ett jämförande perspektiv2014In: Lönsamt arbete: familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsantologi till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet / [ed] Boye, K. och Nermo, M., Stockholm: Fritzes , 2014, p. 257-280Chapter in book (Other academic)
 • 2750.
  Öun, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Män med blick för orättvisor2014In: Glimtar av jämställdhet / [ed] Anne Grönlund, Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1, p. 85-101Chapter in book (Other academic)
5253545556 2701 - 2750 of 2752
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf