umu.sePublications
Change search
Refine search result
53545556 2751 - 2776 of 2776
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2751.
  Öhman, Jonatan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Omklädningsrummet en (o)trygg arena: En undersökning av lärares uppfattningar och arbete med den (o)trygga arenan omklädningsrummet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar trygghetsarbete i skolan. En av de arenor på skolan som har ökad utsatthet är omklädningsrummet, där elever mer eller mindre tvingas att visa sina kroppar inför andra elever. Eftersom omklädningsrummet saknar insyn av lärare och har en utsatt karaktär har den här studien undersökt hur lärare arbetar med omklädningsrummet för att skapa trygghet åt elever, samt hur de uppfattar tryggheten i omklädningsrummet. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex lärare varav tre kvinnliga och tre manliga från skolor i en större stad i norra Sverige. Resultatet visade att lärarna i undersökningen inte upplevde omklädningsrummet som ett stort problem, men att de ändå mer eller mindre medvetet arbetade för att göra miljön och klimatet i omklädningsrummen tryggare. Lärarna sade sig ha svårt att ”hålla koll” på vad som skedde i omklädningsrummen, särskild då de manliga lärarna inte ville vistas i eller i närheten av flickornas omklädningsrum. Eleverna visade sig vara lärarnas största tillgång i arbetet för tryggare omklädningsrum, då lärarnas vetskap av vad som sker bakom de stängda dörrarna kommer från elever.

 • 2752.
  Öjbrant, Linn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”MAN VILL SÅ VÄL, MEN DET ÄR SVÅRT ATT KOMMUNICERA”: - Personer i ledande position beskriver upplevelser och erfarenheter av svåra samtal2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Communication is a large part of the managers everyday life, both as an everyday element but also as a tool for being able to lead. Communication can be influenced by several different filters both when we send out communication and when we receive communication. In the managers everyday life, several different types of conversation a rise in the personal meeting with the employees, the everyday and the more structural conversation, but also the difficult conversation that is mainly affected by the managers feelings, the employee’s feelings but also the subject itself. What in the difficult conversation that is perceived as difficult is complex and individual. The purpose of this study is to describe and analyze feelings and experiences about difficult conversations with people in a leading position. In order to answer the questions of this study, semi-structural interviews have been carried out as data collection where seven interviews have been conducted. The results of the interviews showed that all interviewed managers experience uncertainty before the difficult conversations and feelings that are bubbling up within themselves during the conversation, but above all an uncertainty in the handling of the possible reactions that may come from the employee. The result shows that purely experiential, most managers are preparing for the more difficult conversations by thinking about different situations that can happen and through that mentally preparing for different reactions from the employee. All managers are very keen on their employees and that it is in this regard that some difficulties may a rise. However, they mean that they feel it is important to create a relationship with their employees in order to get to know each other. The result has been analyzed with inspiration from Charmaz theory and Grounded theory.

 • 2753.
  Öjefors Stark, Anna-Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fjärrundervisning: Perspektiv från skola, region och forskning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vid fjärrundervisning, som sker i realtid med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, befinner sig lärare och elev på olika geografisk ort. Skollagen tillåter idag endast begränsad fjärrundervisning i exempelvis modersmål och språk men en begränsad försöksverksamhet i fler ämne pågår. Skolverket ser fjärrundervisning som ett sätt att möta lärarbristen, individanpassa utbildning och utgöra ett komplement till närundervisning. Men idag saknas forskning och utvärderingar rörande fjärrundervisning som undervisningsform. Denna studies syfte är öka kunskapen om möjligheter och utmaningar med fjärrundervisning, och därtill relaterad praktiknära forskning ur tre perspektiv: skola, region och forskning. Metod: Innehållsanalys av kvalitativa intervjuer med informanter från skola (N=5), region (n=3) och forskning (n=3). Resultat: Informanter från skola, region och forskning upplevde alla att fjärrundervisningen hade stora möjligheter. Gemensamma teman för utsagor var likvärdighet, möta lärarbristen och tillgång till behöriga lärare och ökad undervisningskvalitet. Men samtidigt lyfte informanterna fram utmaningar kopplade till tekniken, praktiska och organisatoriska frågor, lärande och lärgemenskap och juridiska frågeställningar. Att fjärrundervisning ännu inte är tillåtet i fler ämnen enligt Skollagen sågs som den största utmaningen från informanter från region och forskning, medan informanter från skola oftare lyfte fram teknik, pedagogik och organisation som utmaningar. En majoritet av informanterna såg praktiknära forsknings både som nödvändigt och viktigt för undervisningsformens utveckling och för förändringar i lagar och riktlinjer. Informanterna förde fram förslag på praktiknära forskningsfrågeställningar kopplade till undervisningsformen (lärgemenskap, gruppkänsla, lärar-elev interaktion, lärar- och elevperspektiv och kvalitet. Slutsats: Fjärrundervisning ses från skola, region och forskning som ett sätt att ge elever i glesbygd rätt till likvärdig undervisning med god kvalitet. Trots många utmaningar med en ny undervisningsform råder en samsyn om fjärrundervisning som en integrerad del av den framtida skolan. Bristen på forskning inom området utgör idag en begränsning och praktiknära forskning efterfrågas, vilket i förlängningen kan utveckla nya pedagogiska verktyg inom fjärrundervisning.

 • 2754.
  Ökvist, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärares inställningar till inkluderande praktiker för sent anlända elever i gymnasieskolan: Elevers möte med den svenska engelskundervisningen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2755.
  Ökvist, Matilda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  VAD BIDRAR MEDARBETARSAMTALET MED?: En studie om medarbetarsamtalet i tillitsbaserad styrning och ledning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anställda inom offentlig sektor upplever arbetssituationen som utmanande och kraven på dokumentation och kontroll flyttar fokus från kärnuppdraget. Tillitsbaserad styrning och ledning är en ledningsfilosofi där organisationer istället ska arbeta för att säkerställa medborgarnas behov genom att beslut ska fattas närmare verksamheten. Det innebär även att bygga tillitsfulla relationer, och stimulera helhetsperspektiv och öppenhet i alla led. För att bygga tillitsfulla relationer är dialogen mellan chef och medarbetare viktig. En av dessa dialoger som både är systematisk och individuell är medarbetarsamtalet. I denna studie har syftet varit att undersöka hur chefer och medarbetare upplever medarbetarsamtalet och vidare undersöka om medarbetarsamtalet understödjer arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. I studien har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med chefer och medarbetare i Skellefteå kommun som är en organisation där de arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning. Resultatet har diskuterats och analyserats utifrån sju principer i tillitsbaserad styrning och ledning som är tillit, medborgarfokus, handlingsutrymme, helhetssyn, stöd, kunskap och öppenhet. Resultatet visar att delar som ett närvarande ledarskap och att deltagarna upplever sig kunna vara öppna med varandra stöttar arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Även att chefer och medarbetare pratar både om verksamheten och individens mål. Delar som skulle kunna utvecklas är att det behöver finnas forum där medarbetare kan kommunicera de förslag på utveckling som dyker upp i medarbetarsamtalet, även när dessa inte berör den egna verksamheten. I medarbetarsamtalet bör deltagarna även diskutera mer kring uppdraget och helhetsperspektivet för att skapa samsyn i alla led.Vidare finns även utvecklingsområden kring förberedelser och syftet med medarbetarsamtalet då medarbetarna inte alltid upplever medarbetarsamtalet som så givande. Både chefer och medarbetare behöver aktivt arbeta för att dialogen i medarbetarsamtalet ska bli så utvecklande som möjligt för både individen, verksamheten och organisationen.

 • 2756.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att läsa och bli läst: Rosa Luxemburgs brev som performativ protest2019In: Ord & Bild, ISSN 0030-4492, no 3-4, p. 11-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna essä är en läsning av Rosa Luxemburgs samlade brev med utgångspunkt i Simone Weils distinktion mellan vilja och uppmärksamhet. En viljestyrd läsning reducerar bilden av en människa till vilken funktion hon fyller för mig. En uppmärksamhetsstyrd läsning bygger på erkännandet att en annan människa alltid är mer än vad hon framstår som i mina ögon. 

  I essän diskuterar jag Luxemburgs brev som en performativ protest mot försök att reducera hennes egen person men också vissa av mottagarna av hennes brev till enskilda kategorier som kvinna eller man, som revolutionär kamrat eller vän, som offentlig eller privat person. I förlängningen är denna performativa protest en kritik mot modern kapitalistisk separation där samhället klyvs i motsatser som offentligt/privat, produktivt/reproduktivt arbete eller kvinnligt/manligt. Breven erbjuder en arena där dessa kvävande konstruerade gränser kan utmanas. 

 • 2757.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Högutbildade migranter i Sverige: Recension av forskningsantologi2018In: sosiologen.noArticle, book review (Refereed)
 • 2758.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Konsten att tänka revolutionen: En dialektisk läsning av Hannah Arendts "On Revolution"2018In: Fronesis: Revolution / [ed] Hannah Ohlén Järvinen; Carl Wilén; Johan Örestig, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis , 2018, p. 107-121Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2759.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Observerade könsskillnader har systematiskt överdrivits: Recension av Cordelia Fines "Testosteron Rex: myten om våra könade hjärnor2018In: Tidskriften Respons, no 4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2760.
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Sluta spela fin och gå loss": Original Dunder Zubbis som lallande polyfoni2019In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 49, no 1, p. 7-16Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idéer om det sköna och det fula är intimt förknippade med ideologiska praktiker. En högst aktuell arena för sådana praktiker är offentliga diskurser om "utanförskap", "knark" och "förort". Individer som förknippas med dessa samhällsproblem riskerar stigmatiseras, som fula i ordets bredaste bemärkelse. Denna artikel är en analys av hur fulhet tar sig i uttryck i den svenska musikgruppen Original Dunder Zubbis (ODZ), en rap-grupp som förknippas med dessa problem.

  Analysen visar att ODZ gör bruk av teman kopplade till fulhet på sätt som konstituerar en kollektivitet. Denna kollektivitet är i viss utsträckning polyfonisk i den bachtinska bemärkelsen av begreppet. Men ODZ använder verbala, audiella och visuella tekniker på sätt som skapar en kollektivitet utan urskiljbara och avgränsningsbara individuella röster och perspektiv. Denna "lallande polyfoni" fungerar som ett sätt att göra motstånd mot stigmatiserande ideologiska praktiker. När den officiella kulturens auktoriteter interpellerar ODZ som missbrukare, kriminella och exkluderade bjuder musiken inte på något subjekt som kan ställa till svars. 

 • 2761.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bäckström, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Persson, Erik
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå School of Architecture.
  EU-migrantdebatten som ideologi2015In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 52-53, p. 240-252Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2762.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindgren, Simon
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Local moral economies: the space, place, and locality of social media mobilisation2017In: Globalizations, ISSN 1474-7731, E-ISSN 1474-774X, Vol. 14, no 6, p. 884-895Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is a case study of a locally rooted environmental campaign on the Swedish island of Gotland. We aim to enhance the understanding of how locality is manifested in social movements that emerge in today’s networked world. We analyse how the double goals of speaking to, as well as beyond, the local context came into expression in the movement's social media activities. We draw on data from tweets and Facebook posts and include interactions between activists and critics as well as the resources linked to in the posts. Analysis indicate that the conflict must be seen as spanning across local, national and global levels. In line with earlier research, activists used social media to link their struggle with other struggles. Also, it was used to charge the local struggle with symbolic content by framing it as one of many struggles between local communities, authorities and multinational corporations. Beyond this, posts from the island signalled dedication to the history and long-term interests of the community. We argue that future studies should recognise the crucial role that reciprocity norms in the local community can play for outcomes of conflicts and that the notion of a 'local moral economy' can be used to reach a deeper understanding of this.

 • 2763.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ohlén Järvinen, Hannah
  Modernitet, reaktion, revolution: Introduktion till Arendt och Jappe2018In: Fronesis: Revolution / [ed] Hannah Ohlén Järvinen; Johan Örestig, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis , 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2764.
  Örestig, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ohlén Järvinen, Hannah
  Wilén, Carl
  Revolutionen mellan det förflutna och framtiden2018In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 60-61, p. 8-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2765.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mentalities and rationalities of rule: governing the sports movement in Sweden - research proposal2011In: People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference / [ed] Tor Söderström, Josef Fahlén and Kim Wickman, Umeå: Department of Education, Umeå University , 2011, p. 104-104Conference paper (Refereed)
 • 2766.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sport policy and evaluation strategies; representation, deliberation and reflexivity – ‘solutions’ to the ‘problem’ of sport and sport participation?2016In: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference, Book of Abstracts, Copenhagen, 2016, p. 16-16Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sport and sport participation has become important in welfare policy and is seen to contribute positively to society and the individual. Simultaneously there has also been an increased political and academic interest in turning sport and sport policy to a relevant object of study and evaluation. This study draws on the concept of governmentality to examine one such evaluative activity, the new Swedish sport policy evaluation system that emerged in 2010. The purpose is to elucidate the forms of knowledge, and the methods used for generating knowledge, about sport participation and the (non)sport participant. The analysis demonstrate three strategies of evaluation and governing; strategies of representation, deliberation and reflexivity. The argument being proposed in this article is that these three strategies draw on different yet overlapping forms and methods of knowledge about sport participation and thereby also produce different (non)sport participant subject positions.

 • 2767.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sport policy evaluation and governing participation in sport: governmental problematics of democracy and health2016In: International Journal of Sport Policy, ISSN 1940-6940, E-ISSN 1940-6959, Vol. 8, no 3, p. 347-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sport and participation in sport has become an important welfare policy issue and is regarded as a solution to many of the ‘problems’ that face contemporary societies. Together with the ambition of using sport as a policy tool there has also been an intensification in the use of evaluation measures to judge whether sport delivers services in line with policy objectives. This study draws on the concept of governmentality to examine one such sport policy evaluation, a Swedish state-appointed Commission of Inquiry on sport. The purpose is to elucidate the Commission’s problematisation of the socio-political role and function of sport and participation in contemporary Sweden. The analysis showed that the Commission adopted two main ‘problematics’. The democratic problematic concerned a commitment to issues of democracy and equality of opportunities and specified a particular problem of sport; sport excludes rather than includes. The second, the health problematic concerned a commitment to issues of public health and physical activity and focused upon a particular problem of the population; people are physically inactive and unhealthy. The argument being proposed in this article is that these two problematics construct the ‘problem’ of sport and the sport (non)participant in specific ways, draw on particular forms of knowledges and discourses, with certain implications for the judgements made and the solutions proposed by the Commission.

 • 2768.
  Österlind, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Strävan efter samhällsförbättring: idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier för formandet av den nyttiga idrotten och den idrottande individen2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Sport and sport participation is generally believed to positively contribute to society and individuals and have become important to welfare policy in the westernised world. Simultaneously, there has been an increased political and academic interest in turning sport policy, sport and sport participation into a relevant object of study and evaluation. The overall aim of this dissertation is to develop knowledge on contemporary sport policy and evaluation in relation to ideas about the social significance of sport and sport participation. The purpose is to critically examine how sport policy evaluations, their problematisations and solution proposals help to shape particular images of the good society, good sports and the ideal sport participant. Three research questions are posed: (1) Through what ways of thinking, speaking and knowing are societal and sport policy problems, goals and ideals defined? (2) Through what techniques, methods and strategies are solutions proposed to solve the problems and achieve desired goals and ideals? (3) How are different types of individual and collective (non-)soughtafter subjectivities anticipated and shaped? Drawing on the concept of governmentality, the study focuses on the governing of sport's and the sport participant's conduct, the political problematisations and rationalities regarding this conduct, and the strategies proposed to enhance this conduct. The governmental role of evaluation, knowledge production and scientific expertise is given specific attention. The gradual shifts in governmental rationalities and technologies, from a social form of governing to an advanced liberal form of governing, in the Swedish welfare state provide an overall framework of the study. Two kinds of empirical materials are analysed. First, final reports of sport political government Commissions of inquiries, published in the Swedish Government Official Reports (SOU) from 1922-2008, are analysed. Second, reports of sport political evaluations, published by the Swedish Research Council for Sport Science (CIF) from 2011-2015, are analysed. The analysis reported on in article 1 shows that citizens' 'good' and 'healthy' behaviour and bodies are a focus of problematisation throughout the studied period. In relation to this, sport is seen as an important tool and solution. Parallel to the increased critique of sport in contemporary times, a neo-liberal governmentality is embraced which in turn affects how 'problems' and 'solutions' are thought of in individualistic and rational ways. The analysis reported on in article 2 shows that the 2008 government Commission adopted two main 'problematics'. The democratic problematic concerned a commitment to issues of democracy and equality of opportunities and specified a particular problem of sport; sport excludes rather than includes. The health problematic concerned a commitment to issues of public health and physical activity and focused on a particular problem of the population: people are physically inactive and unhealthy. The argument being proposed in article 2 is that these two problematics construct the ‘problem’ of sport and the sport (non)participant in specific ways, drawing on particular forms of knowledge and discourse, with certain implications for the judgements made and the solutions proposed by the Commission. The analysis reported on in article 3 demonstrates three strategies of evaluation and governing: strategies of representation; deliberation; and reflexivity. The argument being proposed in article 3 is that these three strategies draw on different yet overlapping forms and methods of knowledge about sport participation and thereby also produce different (non-)sport participant subject positions. The analysis reported on in article 4 offers an alternative theoretical conceptualisation, based on governmentality, of the Swedish sports model and shows how sport policy, governing and power can be seen in the light of shifting forms of governmental rationality (i.e. governing from a social point of view to an advanced liberal way of governing). In conclusion, the analyses provided in the thesis as a whole suggest that processes of societal and political improvement in contemporary political governing of sport and sport participation, involves particular images of the good society, good sports and the ideal sport participant.

 • 2769.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fahlén, Josef
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Reconsidering the epistemology of the Swedish sports model through the lens of governmentality: notes on the state-civil society relationship, government, power and social change2015In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 148-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det förs för närvarande en diskussion om nya former av styrning av idrotten och om en svensk idrottsmodell i förändring, då idrotten alltmer har blivit inkluderad i välfärdsprojektet. Den här artikeln bygger vidare på denna diskussion och erbjuder ett alternativt sätt att förstå den svenska idrottsmodellen och dess förändring. Artikeln undersöker framförallt epistemologin om modellen och finner en konceptualisering som handlar om formella strukturer, socialaordningar och sektorer, idrottspolitiska mål och syften, och en särskild förståelse för styrning, makt och social förändring. Artikeln argumenterar föratt dessa konceptualiseringar är otillfredsställande och använder istället ett governmentalityperspektiv för att visa hur styrning och makt kan ses i ljuset av olika former av liberala styrningsrationaliteter så som social ingenjörskonst ochavancerad liberalism. En sådan konceptualisering kan bidra med ett nytt sätt att förstå förändring av styrning och förändring av den svenska idrottsmodellen.

 • 2770.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ‘Doing’ and ‘undoing’ gender and sexuality within the Swedish police2010In: Nordic Police Research Seminar in Umeå 17-19 November 2010, Umeå, 2010Conference paper (Refereed)
 • 2771.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  The leadership discourse amongst female police leaders in Sweden2010In: Advancing Women in Leadership Journal. The first online professional, refereed journal for women in leadership, ISSN 1093-7099, Vol. 30, no 16, p. 1-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   Female leaders within the police force in Sweden are in a minority. Although their numbers are increasing, little is known about their experiences. By using interviews and discourse analysis, this article aims to analyse and construct the leadership discourse articulated by female leaders within the Swedish Police. It is argued here, as in previous research, that female leaders experience a range of different aspects in their roles as leaders. The female leadership discourse within the police is constructed around five themes of discussion: (a) the leadership style of good leaders is generally a transformational one; (b) a transactional approach to leadership is visible in relation to crisis situations; (c) extensive experience as a police officer is of importance; (d) leaders need support in different ways, and (e) experiences of being a ‘token’ female in a male-dominated organisation is common. Above all, this article challenges the notion that a ‘feminine leadership style’ exists. It is also argued that an intersectional perspective on police leadership is preferable, and that co-workers have an impact on leadership processes.

 • 2772.
  Österlind, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wright, Jan
  Faculty of Education, University of Wollongong, Australia.
  If sport's the solution then what's the problem? The social significance of sport in the moral governing of ‘good’ and ‘healthy’ citizens in Sweden, 1922–19982014In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 19, no 8, p. 973-990Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  All over the westernised world, sport has been promoted as a ‘solution’ to many of the social ‘problems’ and challenges that face modern societies. This study draw on Foucault’s concept of governmentality to examine the ways in which Swedish Government Official Reports on sport, from 1922 to 1998, define social problems and legitimate governing, and sport as a solution, in the name of benefiting Swedish society. The analysis shows that citizens’ ‘good’ and ‘healthy’ behaviour and bodies are in focus of problematisation throughout the studied period. In relation to this, sport is seen as an important tool and solution. Parallel with increased critique of sport in contemporary times, a neo-liberal governmentality is embraced which in turn affect how ‘problems’ and ‘solutions’ are thought of in individualistic and rational ways.

 • 2773.
  Östlund, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Könskodade jobbannonser,snarare en regel änett undantag: - En studie av jobbannonser i den svenska mediebranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt om jobbannonser i den svenska mediebranschen är könskodade, och i så fall hur denna könskodning kommer till uttryck. Anledningen till att jag valde att studera mediebranschen är för att media är idag en stor del av mångas liv och har stor påverkan på oss och det samhälle vi lever i. Statistik visar på att mediebranschen är, likt den övriga svenska arbetsmarknaden segregerad både horisontellt och vertikalt, kvinnor och män arbetar inom olika områden och männen sitter oftare på ledande positioner. Jämställdhet är bland de största samhällsfrågorna vi har idag, därför är det intressant att undersöka hur en bransch som media arbetar med denna fråga. Tidigare forskning visar på att könskodade jobbannonser är vanligt förekommande vilket i sin tur påverkar vilka kandidater som söker tjänsterna, och har därmed effekt på könsfördelningen inom branscher. Studien består av en diskursanalys av 40 jobbannonser från kvinnodominerande och mansdominerade tjänster. Resultatet från studien visar på att könskodning är vanligt förekommande i jobbannonserna, och att när det kommer till tekniska tjänster är det mer vanligt med kvinnligt könskodade jobbannonser än manligt. Anledningen till detta kan vara att företag strävar efter att jämna ut könsfördelningen inom detta område. Resultatet visade också att vissa könskodade ord används betydligt mer frekvent än andra.

 • 2774.
  Östman, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Är skolämnet Idrott och hälsa för alla?: En undersökning om varför eleven inte deltar i Idrott och hälsaundervisningen samt hur lärare i Idrott och hälsa kan arbeta för att motivera eleven till att delta.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte var att söka förståelse om varför somliga elever väljer att inte delta i Idrott och hälsaundervisningen. Undersökningens syfte var också att söka kunskap om lärares strategier för att motivera inaktiva elever till att delta i undervisningen. För att uppnå syftet genomfördes sex stycken intervjuer, tre intervjuer med lärare och tre intervjuer med elever. Av resultatet framkom att bakomliggande problem som osäkerhet, rädsla och otrygghet i klassen ofta var anledningar till varför eleverna inte deltog i ämnet Idrott och hälsa. Det framkom också att eleverna betraktade ämnet som oförändrat under skolgången och de hade svårt att se relevansen i ämnet. I undersökningen framkom också några av elevernas egna förslag till förbättring till exempel vikten av elevinflytande, feedback och uppmuntran från läraren och att lärare och elev ska kunna kommunicera. I resultatet framkom också lärarnas strategier för att få med alla elever i undervisningen. Lärarna lyfte framför allt vikten av kommunikationen med eleven. De motiverade det med att kommunikation leder till flera positiva aspekter som bland annat elevens trygghet i klassrummet. De betonade också vikten av att kunna tala om problem för att tillsammans med eleven hitta lösningar som fungera för alla. Lärarna lyfte också problemet med att alla elever är unika och att det därför är vikigt att jobba med att anpassa lektionerna för att alla ska kunna utvecklas utifrån sin egen nivå.

 • 2775.
  Östman, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  När barn utmanar: En undersökning av hur förskolepedagoger bemöter barn som utmanar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to increase the understanding of how preschool teachers act in risk situations that arise in the meeting with children who challenges them. The study was based on eight observation occasions by three preschool teachers working with children aged two to five years.Three of these children are more challenging than others. The results show that they have an idea of the child is not the owner of its problems. They adapt responses in hazardous situations for what the kids need.

 • 2776.
  Öyen, Monika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Jonny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Som att svänga på hatten i undervisningen.: En studie om hur lärare undervisar elever med kombinationen synnedsättning och utvecklingsstörning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien beskriver hur en väl anpassad undervisning kan skapas för elever med kombinationen synnedsättning och utvecklingsstörning. Forskningsfrågorna handlar om fungerande strategier, anpassningar och hjälpmedel som gör att undervisningen tillgängliggörs för elever med synnedsättning och utvecklingsstörning. Studien tar stöd i det sociokulturella perspektivet eftersom vi anser att människan lär i samspel med andra. Studien utgår även från ett lösningsinriktat perspektiv där lärare bör anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och utgå från det positiva som fungerar och hitta lösningar utifrån detta. Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjuer som har spelats in, transkriberats och analyserats. Resultatet visar att lärare som undervisar elever med både synnedsättning och utvecklingsstörning tar till vara elevens andra sinnen, i inlärningsprocessen. I den mån det går stimulerar lärare även de synrester som finns för att tydliggöra undervisningen. De pedagogiska material och hjälpmedel som används är främst olika tekniska hjälpmedel och konkreta material som eleven får känna på. Resultaten visar även att den sociala relationen mellan lärare och elev är av största vikt för att eleven ska känna sig trygg och lärandet ska bli optimalt. Slutsatsen av studien är att lärare behöver anpassa undervisningen för att kompensera den information som synen annars ger för att möjliggöra lärande.

53545556 2751 - 2776 of 2776
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf