umu.sePublications
Change search
Refine search result
45678 301 - 350 of 384
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Rachid, Hanane
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Svensson, Daniel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutens professionella erfarenheter inom ämnet sex och samlevnad: En kvantitativ enkätstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvårdens insatser för att främja hälsa inom sex och samlevnad riktas främst till sexualitetens reproduktiva sida. Individer som upplever sexuella svårigheter kan ha svårt att finna professionell hjälp. En aktör inom hälso- och sjukvården är arbetsterapeuten. Syftet med denna studie var att beskriva kliniskt verksamma arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med frågor kring sex och samlevnad. Metoden som användes var en kvantitativ ansats med en deskriptiv design. Resultatet visade att sex och samlevnad är en del av arbetsterapi och viktigt att ta hänsyn till inom rehabilitering, men att endast ett fåtal arbetar med det kliniskt. Detta kan bero på en osäkerhet hos arbetsterapeuten, bland annat på grund av bristande kunskap inom området sex- och samlevnad. En slutsats var att arbetsterapeuten är i behov av ökad kunskap för att tillämpa området praktiskt.Nyckelord: Arbetsterapi, sex och samlevnad, sexualitet, sexu-ella frågeställningar

 • 302.
  Racho, Sandy
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Mustafa, Mohammed
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  En kvalitativ studie om upplevelser av delaktighet i skolan hos unga vuxna med cerebral pares2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att individer med cerebral pares är mindre delaktiga i skolan. Alla elever med eller utan funktionsnedsättning ska kunna delta i samma utsträckning. Att uppleva sig delaktig är individuellt och är en viktig aspekt för individuella utvecklingen. Syftet med studien är att belysa upplevelser av delaktighet i skolan hos unga vuxna med spastisk cerebral pares. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med fem deltagare som sedan analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det fem kategorier ”Upplevelser av hinder på grund av funktionsnedsättning”, ”Upplevelser av svårigheter i det sociala samspelet”, ”Upplevelser av att kunna vara aktiv utifrån sina egna förutsättningar”, Upplevelsen av att inte ligga i fas med klasskamraterna” och ”Upplevelser av mobbning i skolan”. Resultatet visade att deltagarna i studien var mindre delaktiga och hade inte samma förutsättningar som andra elever i skolan. Deltagarna upplevde hinder i skolan, exempelvis under idrottslektionerna krävdes det fysisk förmåga och detta begränsade deltagarnas möjligheter till att vara delaktiga. Anpassas miljön minskar glappet mellan individer med och individer utan funktionsnedsättning. Arbetsterapi i skolan handlar om att individen ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i skolan.

 • 303.
  Rapo Atthammar, Emil
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hedström, Johan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att leva med psykisk ohälsa: Självskattad arbetsförmåga, symptom, livskvalitet och känsla av att kunna påverka sin livssituation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i samhället. För de som lever med psykisk ohälsa finns det en påtaglig risk att drabbas av hinder och inskränkningar i det vardagliga li­ vet. Dessa personer står exempelvis ofta  utanför arbets­ marknaden och upplever generellt en försämrad livskvali­ tet och utanförskap. Syftet var att undersöka självskattade symtom, arbetsförmåga, egenmakt och livskvalitet bland personer med psykisk ohälsa som deltar i daglig verksam­ het. En kvantitativ ansats användes och standardiserade in­ strument administrerades via tre kommunala dagverksam­ heter i norra Sverige. De vanligaste symtomen som delta­ garna angav var svårighet att få saker och ting gjorda, en­ samhetskänslor och att komma ihåg saker och ting. Delta­ garna uppskattade sin arbetsförmåga till 6,4 i medeltal ut­ ifrån en skala på 0-10. Den uppskattade arbetsförmågan varierade dock starkt inom gruppen. Ekonomisk situation och psykisk hälsa skattades lågt och majoriteten av delta­ garna uppfattade sig själva som maktlösa och ensamma. Deltagarna hade däremot en positiv inställning till sig själ­ va och var för det mesta nöjda med sina liv i allmänhet. Psykisk ohälsa förefaller, utifrån resultaten i denna studie, inte vara synonymt med låg generell livskvalitet, trots att deltagarna kände sig ensamma, maktlösa och hade många symtom.

 • 304.
  Ringqvist, Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildterapi och traumarelaterade psykiska besvär hos vuxna flyktingar: – i ljuset av gällande riktlinjer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: In 2015 almost 163 000 thousand people came to Sweden to seek refuge from war and persecution. About 30 percent of these people suffer from PTSD and an even larger number suffer from stressrelated anxiety and depression. Therefore it is pertinent that art therapists offer treatment that is in accordance with existing international guidelines for psychological trauma treatment.

   

  Aim: The aim of this literature review was to study whether art therapy with refugees and asylum seekers is given in accordance with existing guidelines for psychological trauma treatment.

   

  Methods: This study is a literature review/scoping review comprising thirteen articles. Twelve studys were of a qualitative design and one was a quasiexperimental study.

   

  Results: The result of this literature review indicates that there is a low compliance with existing international guidelines for psychological trauma treatment. The result also shows that none-directive art therapy interventions are common and that there is a preference for the neurobiological perspective.

   

  Conclusion: Art therapy treatment is often given to refugees without describing symtoms and diagnosis for each individual. Having a directive approach to art therapy treatment is more important than having a neurobiological perspective. A neurobiological perspective does not equal easy and correct evaluation of art therapy but a directive approach does. It is important to clarify key concepts, such as trauma, within this field, to avoid misunderstanding about what symtoms are treated. It is recommended that future studies on this subject focuses on what symtoms are treated, what kind of art therapeutic interventions should be used and the expected result.

 • 305.
  Risberg, Christine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bilder av ätstörning: En litteraturöversikt av bildterapeutisk behandling för personer med ätstörning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aims: Through literary survey receive knowledge about research describing Art Therapy for adult people with eating disorders, which include Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa and Eating disorder not further specified, according to following questions: How is Art Therapy for people with eating disorders designed? What is the approach of the Art Therapist according to experiences in treating people with eating disorders?  How is the Art and the artmaking described as a therapeutic tool concerning people with eating disorders? In what way is Art Therapy described as efficient in treating people with eating disorders?

  Methods: Through literary survey answer the questions above. To analyze and compile these according to similarities and differences.

  Results: The data collection consists of eight articles. These are analyzed and presented in four themes: Clearness and structure make way for flexibility, Supportive approach in Art therapy, Art as a therapeutic tool, Therapeutic results of Art Therapy.

  Conclusion: The result of this study shows that Art Therapy can be of importance and is efficient in treating people with eating disorders. Frames concerning time and structure are important tools in creating a feeling of being secure. Also of significance is that the Art Therapist him/herself is secure and manifest and has the ability to acknowledge different needs of individuals and of the group. There are advantages in Art Therapy that is exclusive and can`t be found in other verbally based methods. The Therapeutic results in this study shows that Art Therapy can be efficient for people with eating disorders when it comes to connecting to thoughts and feelings, being able to let go of control, make sense of one`s situation, reducing eating disorder symptoms and make changes in everyday life.

 • 306.
  Rosén, Janice
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Nilsson, Julia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lasarettsanknuten hemrehabilitering för patienter med stroke: - Arbetsterapeuters erfarenheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behov av hemrehabilitering är önskvärt och har visat sig medföra positiva effekter för individens hälsa och välmående. Rehabilitering i hemmet ger arbetsterapeuten en ökad förståelse för vilka behov patienten har och vilka insatser som behöver göras. Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta inom lasarettsanknuten hemrehabilitering för patienter med stroke. En kvalitativ metod valdes och sex legitimerade arbetsterapeuter intervjuades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar bland annat i kategorin ADL-träning med rätt förutsättning, att hemmiljön spelar en viktig roll för att patienten ska kunna utföra aktiviteter. Resurser och samarbete ger både för- och nackdelar för rehabiliteringen som möjliggör och begränsar respondenternas yrkesutövande. Arbetssättet medför individuellt utformad rehabilitering handlar om att utgå ifrån patientens förutsättningar och förmågor för att kunna ge så bra vård som möjligt. Diskussionen beskriver vikten av patientens stöd i den fysiska och sociala miljön, samt arbetsterapeutens strategier för att stödja patienten i rehabiliteringen.

 • 307.
  Ruotimaa, Cecilia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Huss, Katharina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med deprimerade unga och vuxna: -En kvalitativ studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med deprimerade unga och vuxna. En kvalitativ metod användes och semistrukturerade frågor ställdes till sex arbetsterapeuter inom psykiatrin. Studien resulterade i de fyra kategorierna: Att vara ung och ha en depression, Skillnader på män och kvinnor, Behandling och interventioner för deprimerade samt Modeller och instrument som används i behandling. Resultatet visade att arbetsterapeuterna inte ofta arbetade med renodlad depression, att det finns skillnader mellan könen hos deprimerade och att den vanligaste svårigheten som de upplever är passivitet. En slutsats som kan dras är, bland annat, att det behövs fler arbetsterapeuter inom primärvård, psykiatri och skola för att upptäcka och förebygga depression hos unga och vuxna.

 • 308.
  Rödén, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Sehlin, Elin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska interventioner med digital teknik: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbudet av digital teknik som vi använder i det dagliga livet har ökat och utvecklats de senaste åren. Utveckling innebär möjligheter men också utmaningar för personer med svårigheter eller begränsad tillgång att hantera digital teknik. Arbetsterapeutiska insatser i form av stöd och anpassning av och med teknik kan göra skillnad för att tillgodose personers aktivitetsbehov. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som gjorts med stöd av digital teknik. En litteraturöversikt valdes och sökningar gjordes i databaserna Cinahl, MedLine, PsycINFO och PubMed. Tolv artiklar varav elva kvantitativa samt en kvalitativ kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Resultatet presenteras i fyra kategorier utifrån Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Resultatet visar att arbetsterapeuter bidragit med sin kompetens och tillämpat digital teknik i interventioner för personer med och utan funktionsvariation. Då digital teknik kan modifieras att tillgodose klienters aktivitetsbehov har fortsatt implementering av insatser med digital teknik stor potential i arbetsterapeuters arbete att främja aktivitet och delaktighet.

 • 309.
  Rönnqvist, Karl
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lidman, David
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Från ung till vuxen med Spina Bifida: Behov vid transition till vuxenhabilitering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under senare år har överlevnaden hos individer med Spina Bifida (SB) ökat och idag är det många av dem som når vuxen ålder. SB är ett komplext tillstånd som varierar mellan individer och beroende på vart skadan är lokaliserad. Det finns idag nationella riktlinjer utformade av arbetsterapeuter verksamma i en arbetsgrupp som ingår i Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA), riktade mot att främja aktivitetsutförande, delaktighet och autonomi hos individer med SB. Dessa riktlinjer inkluderar dock inte transitionen från barn- och ungdomshabilitering till vuxenhabilitering hos personer med SB. Denna studie syftar till att identifiera centrala behov som inverkar på transitionsprocessen hos dessa individer. Litteraturstudie användes som metod och nio kvalitativa studier inkluderades efter litteratursökning i databaserna PubMed, CINAHL och Medline. Analysen av studierna resulterade i sex teman som lyfter, Behov av; kommunikation mellan involverade, kunskap om behandling och SB, stöd vid transition, förberedelser inför transitionen, tillgänglighet till anpassad habilitering och information om transitionsprocessen. Varje tema inkluderar data om upplevelser vid transition till vuxenvården utifrån olika perspektiv. Då det finns ett begränsat antal studier som undersökt denna målgrupps upplevelser och det saknas studier genomförda i Sverige, finns behov av fortsatt forskning för att undersöka transitionsprocessen i syfte att förbättra målgruppens förutsättningar till en välfungerande transition från ung till vuxen. Samtidigt bör riktlinjer utvecklas och inkludera transitionen för att optimera ett klientcentrerat arbete för individer med SB.

   

  Sökord: Kommunikation , kunskap,  stöd, förberedelser, tillgänglighet, information

 • 310.
  Salander, Carin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Betydelser och effekter av bildarbete i skolan ur föräldrars och skolpersonals perspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the meaning and effects of art therapy with children in

  school from the perspective of parents and school staff. The children were in the ages 5-15 years, most of them between 8 and 10 years.  A questionnaire with open-ended questions was answered by 32 parents and 31 school staff. The responses were processed with qualitative content analysis. The result showed that art therapy had a great, positive impact on the children, according to the respondents. Positive effects were described as improved emotional health (enhanced self-esteem, can better express and manage emotions), as increased social skills (better peer relationships), and improved educational skills (concentration, verbal and written communication). Parents expressed gratitude, that their children had been given the opportunity for art therapy. The international research referred to in this study show similar effects of art therapy and emphasizes collaboration between art therapist, school staff and parents is of importance for a good result.

 • 311. Sandberg, Linda
  et al.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Faculty of Health, Care and Nursing, Norwegian University of Science and Technology, Gjøvik, Norway.
  Rosenberg, Lena
  Borell, Lena
  Boström, Anne-Marie
  Home care services for older clients with and without cognitive impairment in Sweden2019In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 27, no 1, p. 139-150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Little is known about the types of home care services granted to older clients in Sweden. The objectives of this study were to: (a) identify and describe the range of granted home care services and service hours; (b) compare services granted for clients with and without documented cognitive impairment; and (c) examine associations between the range of granted home care services and factors related to cognitive impairment and demographical characteristics. The study design was descriptive and cross‐sectional. The data, included records of granted home care services for clients age 65+ with (n = 43) and without (n = 88) cognitive impairment documented by the local municipality assessors, collected from one agency in Sweden during a 2‐month period in 2015. Data analyses resulted in an overview of the range of home care services divided into two categories: personal care and service. In the personal care category, the median was 3 for types of services (range 0–12), and shower (n = 69; 52.7%) was the most common service. In the service category, the median was 5 for types of services (range 0–10), and cleaning the household (n = 103; 78.6%) was the most common service. The median for service hours was 27 hr per month (range 2.5–127.5). Logistic regression models revealed that cognitive impairment was associated with a higher number of services in the personal care category and a higher number of hours per month. Living alone was associated with a higher number of services in the service category. In conclusion, a wide range of home care services were provided for clients who have complex needs in daily life. Home care services were granted to clients with cognitive impairment and to a greater extent with clients who were living alone.

 • 312.
  Sandström, Linnea
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Jönsson, Matilda
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Betydelsen av att blogga som senior2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att blogga är en internetbaserad aktivitet som framför allt yngre personer engagerat sig i. Äldre personer använder internet i mindre omfattning och användandet av sociala medier så som bloggar har varit mycket lågt. Att blogga innebär att vara social på internet och är något som studier har belyst när det gäller yngre personer. Hur äldre personer uppfattar och erfar aktiviteten att blogga är dock inte studerat. Denna studie avsåg därför att belysa betydelsen av att blogga som senior. En kvalitativ studie utfördes genom intervjuer med fem seniora bloggare två män och tre kvinnor. Insamlade data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att bloggen gav möjlighet för seniorerna att vara socialt aktiva och hålla kontakt med andra, dela med sig av sig själva och sitt liv, det upplevdes som en engagerande aktivitet som kunde bidra till andra aktiviteter samt gav möjlighet till att uttrycka åsikter och vara kreativa. Att förstå betydelsen av att blogga är ny kunskap om en aktivitet som är aktuell i det samhälle vi lever i idag och därför användbar information för arbetsterapeuter i deras arbete med seniorer.

 • 313.
  Sandvik, Susanne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildterapi utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv: En litteraturstudie om bildterapeutisk bedömning och behandling kopplat till anknytning och anknytningsskador2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this work is to conduct research about how art therapy, including screening and treatment, is described in relation to attachment and attachment injuries.

  Method

  A general literature study built on a few thematical research questions which describes art therapy screening and treatment linked to attachment and attachment injuries.

  Results

  The attachment between parent-child might be expanded to other relationships, for example therapist-client and romantic partners. Depending on if the attachment is secure or insecure that could result in different individual behavior in the constellations. Bird´s Nest Drawing – BND and Bird´s Nest Sculpture – BNS are shown as valuable art therapeutic screening methods for identifying attachment and attachment patterns in different groups of clients with family drawing, Person Picking an Apple from a tree – PPAT and a joint drawing task. When it comes to art therapy focused on attachment and attachment injuries, contemporary research does not present any clear examples on practical treatment methods.

  Conclusion

  The result of the study illustrates the need for identifying the client’s attachment and attachment patterns before starting the therapeutic treatment in order to form an opinion and prognosis about the client’s behavior and potential for development, and the therapeutical reception to optimize the possibility for a secure alliance. In what way the following therapeutic work should be implemented in order to heal attachment injuries is yet unclear.

 • 314.
  Sellin, Stina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ingelsson, Madelène
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Tillgänglighet till lokaler med kulturutbud i Umeå för rullstolsburna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 315.
  Sellin, Susanne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Påverkan av tidshantering efter gruppinterventionen Ha Koll! för personer med autism: En pilotstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: People with autistic disorder often experience problems with time planning and time management. They use few strategies to everyday challenges, leading to high levels of stress. Today there are few studies that focus on the evaluation  of occupational therapy interventions for time management problems in adults with autism.

   

  Aims: To investigate whether group intervention LGO-S effect self-rated time management and experience of self-efficacy and whether there are correlations between these.

   

  Methods: An intervention study with before-and-after design. Seven participants aged 22 – 41 with autistic disorder and problems with time management participated in LGO-S. Comparisons were made between time management self-rated with Assessment of Time Management Skills (ATMS-S), Time Organization and Participation Scale (TOPs) and The Time-S Scale (Time-S) and self-efficacy self-rated with General Self Efficacy Scale (S-GSE). Comparisons were made concerning differences in self-rated time management, organization and regulation of emotions estimated  before and after LGO-S with the different  instruments for  time management. Analysis of correlations were also made.

   

  Reults: Self-ratings of ATMS-S showed significant improvement of the participants time management. The participants self-rated their time management with Time-S on low or medium  level. All participants self-rated over the cut off on TOPs subscale III both before and after the intervention.

   

  Conclusion: The results indicate that people with autistic disorder can increase their time management through LGO-S. The experience of self-efficacy improved, but not significantly. Self-ratings of Time-S gave indications that the participants needs additional occupational therapy interventions. TOPs proved difficult to use for people with autistic disorder.

 • 316.
  Sernheim, Åsa-Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildterapi vid afasi och post-stroke depression: En litteraturgranskning2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vad litteraturen anger att bildterapi kan ge vuxna som insjuknat i stroke, främst avseende afasi och post-stroke depression. En litteraturgranskning genomfördes. Frågeställningarna rörde vilka patienter som erbjöds bildterapi vid vilken tidpunkt i rehabiliteringen, hur bildterapin utformades, med vilka syften och mål, samt vilka effekterna var och hur de utvärderades. Resultatet visade att bildterapi efter stroke kan ge ökad självkännedom, sjukdomsinsikt och upplevelse av kontroll. Patienten kan genom bildterapi få kontakt med sig själv och med sin omgivning. Urvalskriterier som angavs var från den som vill och orkar till att hänsyn tagits till skadelokalisation och språkbegränsning. Bildterapi förekom både individuellt och i grupp. En slutsats som drogs var att effekter av bildterapi efter stroke behöver utforskas mer. Litteraturgranskningen visar på vikten av att ange tydliga urvalskriterier för bildterapi. Syfte och förväntade effekter bör formuleras i utvärderingsbara mål.

 • 317.
  Sikström, Amanda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Wiklund, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Smartphone som kognitivt stöd för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: -        Behov och erfarenheter hos Habiliteringscentrums brukare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användandet av smartphone ökar i takt med att teknisk utveckling går framåt. Personer som till följd av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar drabbats av kognitiva nedsättningar kan med hjälp av en smartphone få stöd för minnet och hjälp med tidsuppfattningen. Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter och behov av att använda smartphone som kognitivt stöd i vardagen, bland vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom Habilitering. Studien genomfördes med kvalitativ metod där deltagarna rekryterades genom snöbollsurval. Fyra män med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar intervjuades, varefter data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Följande sex huvudkategorier framkom av resultatet: En ”extra hjärna” med effektiva funktioner, Användarvänlig produkt med applikationer för olika ändamål, Känsla av trygghet - på gott och ont, En bra produkt som kan bli ännu bättre, Information på egen hand – bästa strategin samt Traditionella kognitiva hjälpmedel som ett komplement till smartphone. Slutsatsen är att smartphone fungerat som ett betydelsefullt stöd i vardagen hos deltagarna eftersom den bidragit med förstärkt känsla av trygghet och självständighet. Rekommendationer från arbetsterapeuter angående smartphone och tillhörande applikationer gavs i liten utsträckning och därmed dras slutsatsen att arbetsterpeuter behöver mer kunskap inom detta område.

  Sökord: arbetsterapi, kognition, tekniska hjälpmedel, struktur i vardag.

 • 318.
  Sjöberg, Evelina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Nordling, Emmelie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Skogens effekt på personer med arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The society is constantly growing. This puts people in front of an infinite number of choices and requires them to be adaptable. Stress is a risk factor in the community and also at workplaces. The strained condition affects negatively people’s health, wellbeing and achievement. The aim of the study was to illuminate previous researches about nature’s roll in relation to work-related stress and exhaustion disorders, and also to elucidate the importance of nature as part of a rehabilitation program. The work in this paper is presented as a literature review. Eight different databases have been used to identify scholarly articles that corresponded to specific criteria. The assortment included ten scholarly articles that were analyzed. The results showed that the forest has a restorative effect on most people who suffer from work-related stress and burnout. Lower levels of stress and lower heart rate were showed in the forest compared to urban areas. To participate in nature-based rehabilitation can make it easier for people to return to work when they possibly have found balancing/restorative activities within daily occupations. In order to establish evidence based practice, involving the forest as part of rehabilitation for people with stress related disorders, more research are recommended.

 • 319.
  Skoglund, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Andersson, Amanda
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Vad är det som driver dig?: Arbetsterapeuters uppfattning om strokepatienters motivation i rehabilitering.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år drabbas ungefär 26 500 personer i Sverige av stroke, vilket för många innebär en negativ påverkan på kroppens funktioner samt begränsar möjligheten till aktivitet och delaktighet. Motivation och patientens egen drivkraft är av betydelse för utfallet av strokerehabiliteringen. Syftet med denna studie var att belysa hur arbetsterapeuter inom strokerehabiliteringen uppfattar betydelsen av patientens egen motivation för rehabiliteringsförloppet samt vilka faktorer som påverkar patientens motivation till rehabilitering. Fem verksamma arbetsterapeuter inom strokerehabilitering intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom följande kategorier; Patientens motivation som förutsättning i rehabiliteringen, Patientens förmågor och miljöns påverkan på motivationen samt Arbetsterapi som tillvägagångssätt för motivation till rehabilitering, vilka sammanfattades i följande tema: Motivation, en grundsten för patientens självbestämmande. Resultatet visar att patientens egen motivation samt vilja till handling och förändringspotential, har stor betydelse för utfallet av strokerehabiliteringen och för ett självbestämmande liv. Eftersom skadans lokalisation i hjärnan och patientents egen motivationen i kombination är unik för varje patient blir slutsatsen att arbetsterapeuten måste vara lyhörd och uppmärksam på varje enskild patients utgångsläge och behov. Att vara lyhörd och uppmärksam är avgörande för att patienten ska få en individanpassad rehabilitering och att själv få bestämma.

 • 320.
  Sperens, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Att leva med Parkinsons sjukdom: med fokus på konsekvenser i dagligt liv för kvinnor och män2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Parkinson’s disease (PD) is a common, progressive neurodegenerative disorder. It is characterized by motor symptoms, such as stiff muscles, slowness of movements, tremor, gait and balance difficulties, and also by non-motor symptoms such as depression, sleeping disorders, fatigue, sexual dysfunction, cognitive decline and pain. In an advanced stage of the disease, dementia can be developed. The disease occurs in all ethnic groups and affects both women and men. In 2016, the world wide prevalence of PD was estimated to 6.1 million people (2.9 million women, 3.1 men). In Sweden there are currently about 20 000 persons diagnosed with PD. There is no cure for PD. The main goal of treatment is for the patient to achieve best possible quality of life. The basic treatment for PD is oral medication, but for some, with a more advanced disease, alternative ways to distribute medicine, and/or neurosurgery (deep brain stimulation, DBS) may be an alternative. Today, there is an increasing awareness of the need of medical research, based on sex/gender. Among those living with PD, more men than women undergo highly specialised treatment with neurosurgery, even though women after surgery experienced greater benefit in ADL, in emotions and in social life. In a progressive disease as PD, changes in ADL can appear both suddenly and gradually. Earlier studies have shown that PD affects ADL already in an early stage of the disease, and also that maintenance of activities is important for well-being in daily life.

  The overall aim of this thesis was to gain knowledge of daily life among women and men with Parkinson’s disease and to explore how they relate to and manage aspects of consequences of the disease. The specific aims were to investigate how persons with moderately advanced Parkinson’s disease manage consequences of the disease in their daily life, how they reason about DBS as a treatment alternative, to evaluate the development of ADL over time in persons living with PD, from the time of diagnosis up to eight years, and finally, to explore similarities and differences among women and men.

  Method: Qualitative interviews were conducted with 24 persons with PD (PwPD), 14 men and 10 women. The interviews were analysed according to Grounded Theory (GT). Comparisons between patterns in men and women were made. The quantitative study included 129 PwPD from the NYPUM project (Ny Parkinsonism in UMeå). Data from baseline assessment, and then from follow-ups at one, three, five and eight years have been used. Participants estimated their ability to perform daily activities based on the ADL-taxonomy. Data have been analysed statistically with respect to development over time, as well as differences between men and women. Linear Mixed Model was chosen for analyses.

  Results: To achieve the best possible everyday life, in spite of the difficulties PD caused, it was important for the participants to adapt to their medication regime and also to ongoing changes in their abilities. The interviewees tried to think in a positive way, prioritize among social relations and activities, to take advantage of positive environments and to exercise physically. Participants had a good knowledge of DBS as an alternative treatment method although it was not their choice at the actual time point. They worried about the neurosurgical procedure and were hesitant about the outcome of DBS. The treatment was seen as a step-way process, and DBS was seen as the last option. In the quantitative study, nine out of 12 activity domains showed a statistically significant change over time. Seven of these were basic, needed to be performed almost every day. The two remaining ADL-domains (Shopping and Cleaning) also showed a statistically significant difference between women and men, showing that women experienced a higher degree of detoriation. Those 32 remaining at eight years, still fulfilling the ADL-taxonomy, did not seem to experience that PD had a big impact on their ADL-ability. Overall, in these studies, there were more similarities than differences between women and men.

  Discussion: Our results support the importance of PwPD maintain routines regarding food, medicine and daily activities, adapt their way to perform tasks, and engage in meaningful and values activities as a way to achieve a good, daily life. Occupational therapists with good knowledge in PD could contribute in facilitating to use this strategies. Concerning DBS, the participants had comparatively low expectations on the outcome. This might be explained by a high level of education and a high percentage being member in a PD-society. Of the nine ADL domains showing change over time, seven were likely to be needed to be performed every day (e.g. Mobility and Dressing). The two remaining, (Shopping and Cleaning) are activities that are challenging for PwPD. They are also such activities where it is generally known that there are differences between women and men.

  Conclusion: Various aspects of activity appear to be important factors in the assessment, treatment and follow-up of PwPD. Meaningful activities, adapting the way of performing various tasks, as well as a functioning schedule based on food, medicines and activity are important elements in the strive for a good daily life. Deep brain stimulation (DBS) seems to be considered as the last step in a step-by-step approach to treatment options. Those who still perform self-assessment according to the ADL taxonomy at eight years follow-up, do not seem to experience that PD have a major impact on their perceived ability. The results also implies that men and women have a similar development over time regarding ADL ability and that they reason in a similar way with regard to strategies for achieving good daily life and about deep DBS as a treatment option.

 • 321.
  Sperens, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hamberg, Katarina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Family Medicine.
  Hariz, Gun-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Clinical Neuroscience.
  Challenges and strategies among women and men with Parkinson's disease: striving toward joie de vivre in daily life2018In: British Journal of Occupational Therapy, ISSN 0308-0226, E-ISSN 1477-6006, Vol. 81, no 12, p. 700-708Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: To offer people with Parkinson's disease optimal occupational therapy, it is important to have a detailed understanding of how they manage everyday life. The aims of this study were to explore how people with Parkinson's disease manage the effect of the disease on everyday life and to investigate gender similarities and differences concerning this issue.

  Method: We interviewed 24 people with Parkinson's disease (14 men), at a mean of 8 years after diagnosis. The interviews were analysed according to Grounded Theory.

  Findings: 'Striving to maintain a good everyday life' was established as a core category. To overcome obstacles caused by the disease, the interviewees struggled with perpetual adaptation to the medication regime and ongoing changes in their abilities. To achieve best possible everyday life, it was essential to keep their own spirit up; for example, by prioritising valued occupations. Women and men contributed to all categories and used the same strategies.

  Conclusion: Men and women with Parkinson's disease used the same strategies to manage daily life challenges. Our findings support the relevance of disease-specific occupational therapy interventions focusing on the individual fit between person, environment and occupation, and highlight the need for joyful occupations to attain a satisfactory daily life.

 • 322.
  Sperens, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Munkholm, Michaela
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne G
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Gender differences in quality of schoolwork task performance among typically developing students and students at risk for or with mild disabilities2012In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 19, no 1, p. 9-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: As no studies have examined for gender differences in quality of schoolwork task performance, the purpose of this study was to examine whether there is a gender difference in quality of schoolwork task performance among students at risk of or with mild disabilities, and to compare any identified differences to those that might exist among their typically developing peers.

  Methods: The participants were 2510 students (typically developing = 412 girls, 422 boys; at risk = 147 girls, 379 boys; mild = 242 girls, 901 boys), 4-10 years of age. Schoolwork task performance was measured using the School Version of the Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS).

  Results: Regression analyses revealed no significant gender or age-by-gender interaction effects for any of the three groups (typically developing, at risk, mild).

  Interpretation: The results, focused on occupational performance, complement prior research that has focused on examining for gender differences in behaviour, academic achievement, and coordination among students with mild disabilities. These results also suggest that current School AMPS normative values, based on combined gender means, are valid.

 • 323.
  Späth, Almut
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hjelm, Johan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Morin, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  PREPARING OCCUPATIONAL THERAPY STUDENTS FOR FUTURE ROLES2016In: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Conference paper (Other academic)
 • 324.
  Stenman, Emma
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Olsson, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att förstå vad som verkligen möjliggör: Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete eller sysselsättning för personer med psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens Sverige. Många av de som är drabbade av psykisk ohälsa saknar arbete och har vanligtvis svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Att kunna utföra någon form av arbete eller sysselsättning är betydelsefullt för de flesta människors hälsa och välmående. Syftet var att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av att möjliggöra arbete eller sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Sex arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård intervjuades, de var verksamma inom Västerbottens läns landsting. En kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera intervjumaterialet. Resultatet bildade sex kategorier nämligen Förstå och utreda patientens livssituation, Samverka med andra, Samhällets positiva och negativa inverkan på möjligheten till arbete, Betydelsen av en fungerande vardag, Faktorer på en arbetsplats som påverkar arbetsförmåga och Motivera och stötta inför ett kommande arbetsliv. Denna studie visade bland annat att en fungerande vardag ofta gör det möjligt att kunna utföra ett arbete eller en sysselsättning. Arbetsterapeutens roll kan vara att motivera och stötta patienten på olika sätt, genom att exempelvis öka patientens tilltro till sina förmågor, optimera dennes hemmiljö och samverka med andra instanser. Slutsatsen är att arbetsterapeuter inom den psykiatriska öppenvården har många erfarenheter av att möjliggöra arbete eller sysselsättning för sina patienter. Arbetsterapeuter tar hänsyn till hela patientens livssituation och vidtar åtgärder som kan möjliggöra arbete eller sysselsättning. De bör därför ha en given roll inom arbetsrehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

 • 325.
  Strömberg, Ann-Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arnström Johannessen, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kroppens rörelse i bilduttrycket: - Ett bildterapeutiskt arbetssätt förankrat i affektteori2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa och teoretiskt förankra ett bildterapeutiskt arbetssätt där kroppens rörelse medieras och registreras i bilduttrycket. Forskningsintervjuer genomfördes med fem bildterapeuter som arbetar med kropp, rörelse och bild. I den kvalitativa innehållsanalysen framträdde tre huvudkategorier; ”Upplevelsen av att stå och måla”, ”Kropp, rörelse, affekt och känsla är oskiljaktiga” samt ”Beskrivning av arbetssättet”. Resultatet visade att kroppens rörelse i olika riktningar förlöser affekter och frigör inre bilder vilket synliggörs i bilduttrycket. Bilden blir ett avtryck av känslan i det nuvarande ögonblicket, där egna associationer utforskas och vidareutvecklas. De olika momenten i bildskapandet berör olika nivåer i hjärnan, där delar i människans komplexa system samspelar och integreras till en helhet.  Med förankring i affektteorin bidrar det belysta bildterapeutiska arbetssättet till ökad medvetenhet om affekter och personliga skript. När affekter aktiveras finns utifrån affekternas motiverande funktion och drivkraft möjlighet till inlärning och förändring.

 • 326.
  Sturesson, Marine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The ability to work can be reduced if a person has health problems which may lead to periods of sick leave. In Sweden sickness certification is issued by physicians. Many general practitioners (GPs) find sickness certification to be problematic. Some studies indicate that collaboration with other health care professions could be beneficial. The aim of the thesis was to provide knowledge on how the work with the sick leave process in primary health care can be improved and how occupational therapists’ (OT) assessment could be used prior to the decision on sick leave and rehabilitation. Initially seven focus groups were held, four with OTs and three with physicians. The discussions in the focus gropes were analysed by qualitative content analysis. An intervention project was initiated, where four health care centres in northern Sweden tested a working approach where sick listed patients were offered a supplementary assessment of activity and work-related problems by an OT. Data on sick leave, sickness certificates and patient questionnaires were collected from intervention health care centres (IHCC) and other health care centres (OHCC). Interviews were conducted with patients, GPs and OTs. The quality of the information in the collected sickness certificates was evaluated. Average values of sick leave were compared between the IHCCs and the OHCCs in the county. The interviews with sick listed patients were analysed by qualitative content analysis. In order to analyse the implementation of the intervention the Consolidated Framework for Implementation Research, CFIR, was used. An overall theme and four categories emerged from the focus groups. The theme expressed work ability as an obscure, complex and unique concept. The four categories illustrate the affecting factors and confirmed the complex structure of work ability: the person, the context of life, the work, and the society. No significant differences between IHCCs and OHCCs in data on sick leave or the mandatory information in the certificates were found. Thirty-four percent of the collected sickness certificates did not contain all requested information. More certificates issued for women than certificates issued for men lacked the required information. Full-time sick leave was significantly more often prescribed for male patients than for female. Two themes revealed that highlight important areas for persons on sick leave in their healthcare encounters. The theme ‘Trust in the relationship’ contains categories describing the patients’ feelings of participation, being believed, confirmed, and listened to. The second theme ‘Structure and balance’ contains the participants’ views on important factors that could facilitate the return-to-work process such as a structured plan and support to balance activity. The analysis with CFIR clarified that coaching and education for all the users are crucial to get fidelity when new interventions are tested as well as involvement by the clinical department manager. The work with sick leave issues in primary health care can be improved by developing cooperation with several different professionals. To achieve an increased cooperation new working approaches are required. These working approaches must be anchored in management and requires an applied implementation strategy. More focus on the quality of encounters with healthcare professionals can also improve the sick leave process in primary health care centres. The healthcare encounters must build on a mutual trust and sick-listed persons’ return to work can be facilitated by providing a clear structure in the process and support in occupational balance. For issuing sickness certification further education about the descriptions of functioning and the tasks included in the patient’s work is needed. A better gender awareness in the health care encounters is also necessary.

 • 327.
  Sturesson, Marine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Edlund, Curt
  Mid Sweden Univ, Dept Hlth Sci, Sundsvall, Sweden.
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Falkdal, Annie Hansen
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Work ability as obscure, complex and unique: Views of Swedish occupational therapists and physicians2013In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 45, no 1, p. 117-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of work ability is not clearly defined although it has a central place in vocational rehabilitation. Several health professions are involved in assessing work ability, physicians and occupational therapists are two of these. OBJECTIVE: The purpose of this study was to explore occupational therapist and physician views about work ability and experiences in assessing work ability. PARTICIPANTS: Fourteen physicians and 23 occupational therapists participated in seven focus group discussions that were audio taped and transcribed verbatim. METHODS: Qualitative content analysis was used. Each author performed an individual preliminary analysis. These analyses were later discussed and refined in the research team and a workshop. The final categorization resulted in one theme, four categories and 13 sub-categories. RESULTS: The overall theme expressed work ability as an obscure, complex and unique concept. The four categories illustrate the affecting factors and confirm the complex structure of work ability: the person, the context of life, the work, and the society. Physicians expressed greater difficulty in assessing work ability than occupational therapists did, because they have fewer instruments to access this concept. CONCLUSIONS: Assessment of work ability requires team cooperation with several different professionals. Cooperation could increase accuracy in issuing sickness certification and strengthens the ability of identifying individual requirements for rehabilitation.

 • 328.
  Sturesson, Marine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hörnqvist Bylund, Sonya
  Edlund, Curt
  Hansen Falkdal, Annie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Collaboration in work ability assessment for sick-listed persons in primary health careManuscript (preprint) (Other academic)
 • 329.
  Sturesson, Marine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hörnqvist Bylund, Sonya
  Edlund, Curt
  Hansen Falkdal, Annie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Quality in sickness certificates in a Swedish social security system perspective2015In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 43, no 8, p. 841-847Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: In Sweden, the information in the sickness certificate is crucially important for the sick-listed person as well as for the Swedish Social Insurance Agency and the sick-listed person's employer. The certificate is used as the basis for deciding whether a person is entitled to sickness benefits. Further, it communicates information significant for the return-to-work process. The aim of the study was to evaluate the quality of sickness certificates issued in primary health care and examine if the patients' or physicians' gender influences the information in the sickness certificate.

  METHODS: An insurance specialist at the Swedish Social Insurance Agency assessed the quality of the stated information in a sample of 323 certificates issued by 146 different general practitioners at 29 different primary health care centres in northern Sweden.

  RESULTS: Thirty-four percent of the certificates did not contain sufficient information requested. The areas of the certificates in need of supplementary information were mainly the descriptions of impairment of body function and activity limitation. More certificates issued for women than certificates issued for men lacked the required information. Full-time sick leave was more often prescribed for male patients than for female. Significant differences between certificates issued for women and certificates issued for men appeared in the group of musculoskeletal diseases. No differences in quality aspects connected to physicians' gender were found.

  CONCLUSION: Our study indicates a need for increased knowledge about the descriptions of functioning for sick-listed persons; more cooperation between health professionals in primary health care and a better gender awareness in health care encounters.

 • 330.
  Sturesson, Susanne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Användning av kylväst i vardagen för personer med Multipel Skleros2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Heat sensitivity is common in Multiple Sclerosis (MS) and it correlates with symptoms such as fatigue, pain and concentration difficulties. In previous studies, active coolingvests have been studied but there are no studies investigating how passive coolingvest in the home environment affects people with MS. Aims: To increase the knowledge about the experience of using passive coolingvest with frozen elements in home environment for people with MS. Methods: A mixed method design was used to evaluate the benefit of using a passive coolingvest for a 3 week period. Qualitative data was combined with quantitative data. The qualitative part of the study was based on a diary and on an questionnaire with open question. The quantitative part of the study was based on several evaluation tools and self-assessment forms. Results: The cooling vest was used in over 90 different activities. No improvement could be seen with the evaluation tools but the experiences were that the activity level was positively affected, they participated in activities for longer periods, they could focus longer and had easier to cope with social activities. The experience of using coolingvests varied, both positive and negative feelings were described, fatigue decreased and thought capacity improved. Conclusion: The qualitative part of the study showed that the coolingvest seemed to have a direct effect on activity, mobility, thought ability and fatigue. There was uncertainty about how long the effect lasted. Some people had obstacles in the management of the coolingvest and for all, the benefit didn´t overcome the obstacles.

 • 331.
  Sundberg, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Viberg, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Tillgängligheten på Sollefteå kommuns allmänna lekplatser: för barn och föräldrar med nedsatt rörelseförmåga eller synskada2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lek är en stor del i barns sociala och kognitiva utveckling och leken sker till stor del på lekplatser. Enligt svensk lag ska alla allmänna lekplatser vara tillgängliga för alla, innan utgången av år 2010. Syftet var att undersöka tillgängligheten på allmänna lekplatser i Sollefteå kommun för barn och föräldrar med nedsatt rörelseförmåga eller synskada. Arton allmänna lekplatser bedömdes utifrån instrumentet Housing Enabler. Resultatet visade att ingen av de arton lekplatserna är tillgängliga, då sand, stockar och gropar var vanligt förekommande. Dessutom hade alla lekplatser instabil ytbeläggning i form av sand och ojämn ytbeläggning i form av sprickor och gropar. Endast tre lekplatser hade taktila varningar i form av ett trästaket runt gungställningarna. Arbetsterapeuter kan med sina kunskaper om fysisk miljö bidra till att öka tillgängligheten på lekplatser, vilket samtliga kommuner i Sverige ska sträva efter att uppnå.

   

 • 332.
  Sundell, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. Autismvänlig lärandemiljö kan beskrivas som elevens möjligheter till delaktighet i skolans akademiska och sociala situationer, det vill säga en tillgänglig skola för elever med autism. Syftet var att identifiera hinder för lärande i grundskolans sociala miljö för barn och ungdomar med högfungerande autism. Genom en allmän litteraturöversikt, med utgångspunkt i den arbetsterapeutiska modellen CMOP-E, undersöktes kvalitativa studier utifrån vilka hinder som förekommer för målgruppen i grundskolan. Undersökningspersonerna var elever med autism, vuxna med autism samt föräldrar, lärare och skolpersonal till elever med autism. Nio studier som berör hinder för lärande i grundskolan för elever med autism analyserades ur ett socialt perspektiv. Resultaten som genererades visade att diagnosen medför att målgruppen blir funktionshindrad i den allmänna grundskolans klassrum och har behov av stödinsatser av varierande art och grad. Antonovskys salutogena modell beskriver att känslan av sammanhang (KASAM) är vad som upprätthåller god hälsa och välbefinnande trots sjukdom eller funktionsnedsättning. Förutsättningarna är att vardagen och de aktiviteter individen är delaktig i upplevs meningsfulla, är begripliga och hanterbara. Att utnyttja arbetsterapeutens olika verktyg och insatser skulle vara en viktig resurs inom grundskolan för att erbjuda en mer meningsfull, begriplig och hanterbar skolmiljö för elever med högfungerande autism.

 • 333.
  Sunlove, Gulli
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Barns beskrivningar av tio olika bilder: En studie av hur barn känner igen symboler2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how children, between the ages of three and six years, describe ten different pictures. Nineteen children, eight girls and eleven boys were interviewed. The results are based on a content analysis with categories based on Peirce description of various characters and Vygotskij's description of creative forms. The results show that children mainly describe what the pictures represent, they see icons more often than symbols. In order to attribute the pictures meaning the children used the second creative form most, which is based on borrowed experience. The results show that children in this age range need to continue to develop their ability to symbolize like they need to develope other abilities. With Peirce categorization of signs and Vygotskij's creative forms, art therapists can obtain access to a more vivid picture of the art therapeutic process concerning the development of symbols and ability to symbolize.

 • 334.
  Svensson, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hellqvist, Anton
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeuters erfarenhet av att implementera Vardagsrevidering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vardagsrevidering är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsmetod som ursprungligen utvecklats för att rehabilitera långtidssjukskrivna kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Tidigare forskning har bland annat studerat deltagares upplevelser av Vardagsrevidering. Någon utvärdering av arbetsterapeuters erfarenheter av att använda metoden har däremot inte gjorts. Syftet med den här studien var därför att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att genomföra metoden Vardagsrevidering och att använda materialet. En enkätstudie skickades till 229 arbetsterapeuter i Sverige som hittills genomgått kursen i Vardagsrevidering. Resultatet visade att även om det inte var många arbetsterapeuter som använde manualen fullt ut så tyckte majoriteten av de som svarade att det hade gått mycket bra att implementera metoden i deras verksamhet. I diskussionen lyftes att detta resultat till viss del är motsägelsefullt då andra studier visar att om en metod inte används fullt ut utifrån anvisningarna kan det inte påstås att den nya metoden har implementerats korrekt. För att metoden Vardagsrevidering ska användas fullt ut och bli implementerad kan antingen metoden eller verksamheterna behöva ändras.

 • 335.
  Svensson, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Linnea, Bergström
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Terapihundens förmåga att främja äldres välmående: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Symptom på depression hos äldre kan yttra sig genom nedstämdhet, oro, ångest, trötthet och nedsatt energi. Detta är även vanliga symptom vid åldrande och kan därför vara svåra att skilja på, vilket i sin tur kan leda till att äldre med depression blir underdiagnostiserade. Djur speciellt hundar, har länge använts som hjälpmedel inom vården och har visat sig höja välmående och lindra symptom på depression. Terapihund är en benämning för utbildad hund och kan ha olika syften inom vården. Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av terapihund hos äldre med symptom på depression, med fokus på välmående och aktivitet. En systematisk litteraturöversikt genomfördes där artiklar hämtades från Academic Search Elite, CINAHL, Psycinfo och PubMed. Studier som stämde mot syftet kvalitetsgranskades och totalt inkluderades åtta studier som publicerats mellan 2011-2016. Alla kategoriserades efter hur de berörde terapihundens effekter på (i) depression och demens, (ii) den äldres välmående och aktivitet och (iii) den äldres livskvalitet. Resultatet visar att terapihundar kan främja välmående och lindra symptom på depression hos äldre. Resultatet visar även att terapihundar kan öka livskvalitet och ha positiv inverkan på fysisk aktivitet. Slutsatsen är att terapihundar har potential att vara en del av arbetsterapeutiska interventioner då de visat positiva effekter hos en målgrupp där depression är vanligt förekommande. Det krävs dock vidare forskning för att säkerställa evidens i klinisk praxis.

 • 336.
  Söderback, Ingrid
  et al.
  Karolinska institute, Department of Rehabilitation.
  Frost, Dan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  The transfer of knowledge in occupational therapy: the case of work ability assessment1995In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 5, p. 157-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The transfer of knowledge within occupational therapy is discussed in terms of marketing. As an example, the authors considers strategies through which occupational therapy teachers and practitioners, and other providers in rehabilitation in Sweden, may improve their knowledge of work ability assessment and of work-related rehabilitation programmes.

 • 337.
  Söderback, Siw-Britt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildterapi som en metod att förebygga och lindra vid stressrelaterade tillstånd2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om bildterapiforskning ger stöd för att bildterapi kan förebygga stress och ge lindring vid olika stresstillstånd. Undersökningen utformades som en systematisk litteraturstudie. Sex artiklar jämfördes avseende de bildterapimetoder och undersökningsmetoder som använts. Artiklarna granskades avseende klientgrupper och stressrelaterade symtom. De bildterapimetoder som använts identifierades, liksom de undersökningsmetoder som tillämpats för att utvärdera bildterapin. Vidare granskades vilka stressrelaterade symtom som angivits och vilken effekt bildterapi hade haft på dessa. En beskrivning av de undersökningsmetoder som använts för att utvärdera bildterapi gjordes. Därefter värderades huruvida angivna syften uppfyllts. Granskningen visade att ett flertal olika bildterapimetoder hade använts i de olika undersökningarna. Undersökningsmetodiken varierade, från rent experimentella upplägg, till analys och bedömning av bilder och grupprocesser. Enligt undersökningsresultaten hade ett stort antal stressrelaterade symtom påverkats och positiva förändringar ägt rum. Studien visade att bildterapi är en metod som kan förebygga och ge lindring vid svåra stresstillstånd.

 • 338.
  Söndergaard, Mette
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Sensitivity of the evaluation of social interaction measures among people with and without neurologic or psychiatric disorders2012In: American Journal of Occupational Therapy, ISSN 0272-9490, E-ISSN 1943-7676, Vol. 66, no 3, p. 356-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE. To determine whether the Evaluation of Social Interaction (ESI) is sensitive enough to differentiate between people without identified diagnoses and those with neurologic or psychiatric disorders in terms of their observed quality of social interaction. METHOD. Participants were age 16-69 and were without identified diagnoses (n = 304) or had neurologic (n = 77) or psychiatric (n = 104) disorders. They were evaluated using the ESI. RESULTS. Nonparametric Kruskal-Wallis tests and post hoc Mann-Whitney U tests revealed that the group without identified diagnoses had significantly better quality of social interaction than did either group with disabilities (Us = 3,172 and 3,189, respectively; p <= .001). CONCLUSION. The ESI is sensitive with regard to detecting differences in quality of social interaction among groups expected to differ, suggesting that it is valid for use when the desired purpose is to identify people with diminished quality of social interaction.

 • 339.
  Tahhan, Burhan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Health economic evaluation of Occupational Therapy Interventions for Older People. A Literature Study.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Occupational therapists who work within elderly health care need to demonstrate the clinical effectiveness and value for money for occupational therapy intervention in comparison to other interventions or no interventions. In doing so they will help to ensure that, the occupational therapy service users in Sweden can continue to benefit from these interventions. The purpose of this study was to review health economic evaluations of OT interventions for older people to evaluate if they are cost-effective. Eligible studies included articles published in English language from the year 1995 to 2015. The included studies were economic evaluations that considered both costs and end effects in occupational therapy for older people compared with other in-terventions or no interventions. In all, nine articles, all random-ized controlled trials, were analyzed using selected items from the Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Stand-ards (CHEERS) statement. The majority of these studies found that occupational therapy was clinically effective and cost-effective for the older people under study in comparison with other interventions or no interventions. Future studies on the cost-effectiveness and health economics of occupational therapy in older people are strongly required.

 • 340.
  Teka, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Demir, Berfin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med mental ohälsa: En beskrivande litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mental ohälsa är ett växande problem hos både män och kvinnor, för individen och för samhället i stort. Personer med mental ohälsa kan ha begränsningar i aktivitet och tenderar att stigmatiseras. Syftet med studien var att beskriva effekterna av arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med mental ohälsa. En beskrivande litteraturstudie utfördes där nio kvantitativa artiklar har lästs och kvalitetsgranskats. Sökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl och PsychInfo med sökorden occupational therapy, intervention och mental illness. Sökningen kompletterades med manuell sökning. Resultatet i de nio artiklarna visade att åtta av interventionerna antingen reducerade psykiska symptom och/eller hade goda effekter på deltagarnas aktivitetsutförande. Psykiska symptom som reducerades var bland annat självmordstankar, ångest och depression. Vidare påvisades ökad genomsnittlig tid i aktivitetsutförande, förbättrade sociala färdigheter samt minskad arbetslöshet. Mer forskning behöver bedrivas inom området, detta för att styrka befintliga studier, men även för utveckling av outforskade områden inom mental ohälsa och arbetsterapi. 

 • 341.
  Tham, Kerstin
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne G.
  Department of Occupational Therapy, College of Applied Human Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.
  Development of the Assessment of Awareness of disabilities1999In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 6, no 4, p. 184-190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is common for clients with stroke to lack awareness of their disabilities, which is an obstacle in the rehabilitation process. The aim of this article is to describe how Rasch measurement methods were used to develop a new Assessment of Awareness of Disability (AAD) and to present a preliminary evaluation of the instrument. Awareness of disability was defined as no discrepancy between the client’s actual disability (measured by the Assessment of Motor and Process Skills, AMPS) and the client’s perceived and verbally described disability in a specific ADL task. AAD consists of an interview guide that includes seven questions (items) that are asked directly after the performance of the AMPS task. The AAD was administered to a target sample of 12 clients with stroke. Four clients were each tested 10 times and 8 clients were each tested once. A Rasch measurement model was used to analyse the AAD data from 48 test sessions. The results indicated that AAD measures a single construct and that it discriminates among clients with different levels of awareness of disability. While the results of this pilot study are promising, the validity and reliability of the AAD need to be further examined on a larger and more varied group of clients.

 • 342.
  Thörn, Marika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildarbete för resiliens: - att främja återhämtning och motståndskraft hos anhöriga till personer i missbruk2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report is written for professionals interested in art therapy as support for adult co-dependents. Through interviews with professionals the work with adult co-dependents is described. Since a large amount of people are affected of a loved ones addiction and since consequences from that addiction can be severe, there can be a gain to support co-dependents. The interviewees describe how co-dependents have a need to process experiences and identify their own needs. The habit of always being on guard for these consequences, feelings of shame and fear of loosing control creates reluctance for processing and change. The interviewees use themselves as a tool but also art therapy and group therapy to intensify the support. This requires knowledge about co-dependency, group dynamics, creativity, therapeutic relationships and an awareness of the individual experiences, characteristics and needs.  

 • 343.
  Tistad, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy. Division of Occupational Therapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Flink, Maria
  Ytterberg, Charlotte
  Eriksson, Gunilla
  Guidetti, Susanne
  Tham, Kerstin
  von Koch, Lena
  Resource use of healthcare services 1 year after stroke: a secondary analysis of a cluster-randomised controlled trial of a client-centred activities of daily living intervention2018In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, no 8, article id e022222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective The objective of the study was to compare the total use of healthcare services in the course of the first year after a stroke between participants who, after the acute care, had received occupational therapy as a client-centred activities of daily living (ADL) intervention (CADL) and participants who had received usual ADL intervention (UADL).

  Design A secondary analysis of a multicentre cluster-randomised controlled trial (RCT).

  Setting Primary and secondary care in Sweden.

  Participants Participants were included if they: (1) had received CADL or UADL in the RCT, either as inpatients in geriatric rehabilitation units or in their own homes, and (2) data could be retrieved about their use of healthcare services provided by the county council from computerised registers.

  Interventions CADL or UADL.

  Outcome measures Inpatient and outpatient healthcare in the course of the first year after stroke.

  Results Participants from 7 of the 16 units included in the RCT met the criteria. Participants in the CADL group (n=26) who received geriatric inpatient rehabilitation had a shorter length of hospital stay (p=0.03) than participants in the UADL group (n=46), and the CADL group with home rehabilitation (n=13) had fewer outpatient contacts (p=0.01) compared with the UADL group (n=25). Multiple regression analyses showed that in four of the models, a higher age was associated with a lower use of healthcare services. The use of healthcare services was also associated (some of the models) with dependence in ADL, stroke severity and type of rehabilitation received, CADL or UADL.

  Conclusions The provision of client-centred occupational therapy after stroke did not appear to increase the use of healthcare services during the first year after stroke.

  Trial registration number NCT01417585.

 • 344.
  Tjernqvist, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Boström, Moa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att våga vara aktör i sitt eget liv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning upplever ohälsa i större utsträckning än den övriga befolkningen. Det är även vanligt att de upplever diskriminering och brist på inflytande i samhället, som påverkar livskvalitén negativt. Projektet Livsentreprenörens vision är att få ungdomar med funktionsnedsättningar att ta vara på sina resurser, jobba för ett bättre välmående och utvecklas i sig själva. Syftet var att undersöka upplevelsen av utveckling inom områdena hälsa, delaktighet och livsmål hos deltagarna i projektet Livsentreprenören. Fem deltagare i projektet intervjuades och intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på upplevd utveckling bland informanterna och presenteras utifrån kategorierna Användbara egenskaper för problemlösning, Social delaktighet, Jobba mot sin framtid, Välmående, Växa i sig själv och Våga anta utmaningen. Projektet visade sig vara en bra plattform för att ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta till vara på sina resurser och utveckla entreprenörskap.

 • 345.
  Tobiasson, Helena
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Henje, Catharina
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Institute of Design.
  Med rörelse i tankarna: Undersökande och utvecklande av designmetoder för fysisk aktivitet i kontorsmiljö2016In: Fysisk aktivitet och hälsa: Erfarenheter och Aktuell forskning / [ed] Jens Wahlström, Umeå, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka hur undervisningsmetoder inom ämnet Interaktionsdesign IxD och Människa–Datorinteraktion MDI kan bidra till ökad medvetenhet och design för fysisk aktivitet som prevention inom arbete och fritid? Ur materialet framkom att studenterna välkomnar mer mångfacetterade undervisningsmetoder där design för ”kroppar i rörelse” har en större plats. Det blev även tydligt genom RörelseDagboken att studenterna upplever att den egna arbetsmiljön inte uppmuntrar till fysisk aktivitet i önskvärd utsträckning. Koncept som till stor del handlade om design för påminnelse att vara fysiskt aktiv var ofta förekommande angreppsätt. En av grupperna hade en helt omarbetad arbetsorganisation som koncept. Dessa initiala resultat och studenternas spontana återkoppling, ger grund att fortsätta utforska hur undervisningsmetoder i Interaktionsdesign med ett ökat fokus på människor i rörelse, i förlängningen kan verka för fysisk aktivitet som prevention inom arbete och fritid. Studenternas egna erfarenheter visualiserade i Rörelsedagboken beskrevs som en ögonöppnande och motiverande metod att initiera beteendeförändring – därigenom promotion av fysisk aktivitet.

 • 346.
  Tobiasson, Ulrica
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Värme och rörelseträning för personer med handartros: - en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Artros är den vanligaste kroniska ledsjukdomen i Sverige. Symptomen bidrar till nedsatt aktivitetsförmåga i vardagen, ökade sjukskrivningar samt stor vårdkonsumtion. Syftet med denna litteraturstudie var att se om aktivitetsförmågan förändrades hos personer med handartros efter behandling med värme och/eller rörelseträning. Sökningen utfördes i två steg med två sökordssträngar. Databaser som användes var PubMed, Cinahl, Amed, PsycInfo samt Academic Search Elite. Sex kvantitativa originalartiklar som publicerats mellan år 2010-2018 har analyserats och sammanställts i fem kategorier: bedömningsinstrument som mäter den upplevda aktivitetsförmågan, behandlingsmetoder, värmebehandling, rörelseträning och kombination av värme och rörelseträning. Sammantaget föreföll kombinationen värme och rörelseträning öka aktivitetsförmågan hos personer med handartros. Bäst långsiktig effekt uppnåddes då värme och rörelseträning kombinerades. Då det finns få studier gjorda om värme och rörelseträning, vore det värdefullt med ytterligare studier för att få större kunskap om behandlingseffekterna.

 • 347.
  Torell, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Bildarbete efter en förvärvad hjärnskada2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: Every year, 70 000 people suffer from acquired brain injury in Sweden, caused by stroke, external violence, tumor, infection, substance abuse or oxygen deficency.  Aquired brain injury can cause decreased cognitive, physical or communicative functions as well as depression and anxiety.

   

  Aims: To examine whether art activities can contribute to an experience of improved health for adults with an acquired brain injury.

  Methods: A scoping review was conducted. Inclusion criteria was peer- reviewed scientific articles, in English, published between 1996 and 2018, with participants 18 and older. 14 studies used a qualitative method and one combined qualitative and quantitative methods.

  Results: Art Therapists led the art activities in 6 out of 15 studies. Group interventions were most common. Timeframe was between 4-10 weeks, between 5-20 art group meetings. 13 of 15 studies conducted assessments such as interviews. Improvements were found in social interactions, such as communication and cooperation. Quality of life improved with improved hand/eye coordination. The assessment of decreased anxiety and depression pointed to improved health. Despite incomplete information in each study of the purpose, goal and tasks of the art activities, the combined results show that creative art therapies can improve physical functioning and contribute to positive experiences of improved health. 

   

  Conclusion: Few studies describe intervention with art therapy without combining it with traditional rehabilitation or integrative programs. Studies are needed to determine which art activities are suited to different symptoms, with descriptions of expected results and an evaluation of interventions with test and self assessment scales.

 • 348.
  Trense, Amanda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kryg, Pia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  ADL-bedömning och intygsskrivning för assistansersättning inom barn- och ungdomshabiliteringen – en enkätstudie utifrån arbetsterapeutens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att beviljas statlig assistansersättning.Arbetsterapeuten är en del av processen vid ansökan av rätten till assistansersättning, och utför ADL-bedömningar till grund för ADL-intyg. Syftet med studien var att kartlägga arbetsterapeuters arbete med ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning för assistansersättning, inom barn- och ungdomshabiliteringen. Kvantitativ metod användes och data samlades in via en webb-enkät samt analyserades i SPSS. Enkäten besvarades av 40 arbetsterapeuter. Alla arbetsterapeuter i studien använde ADL-taxonomin vid bedömning, och det vanligaste sättet att utföra bedömningen var via observation i barnets hemmiljö. Majoriteten av arbetsterapeuterna i studien upplever sig kunna möta det krav som ställs på dem som intygsutfärdare, men mer tid och rutiner efterfrågas till uppdraget.I resultatet syns genomgående att uppdraget kring ADL-bedömningar och tillhörande intygsskrivning utförs olika över landet och beroende av arbetsterapeut. Det finns behov av vidare forskning inom området och studier av kvalitativ karaktär skulle passa, för att gå djupare in på uppdragets komplexitet.

 • 349.
  Tylli, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Chernogorova, Evgenija
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att få möjlighet till en bättre livssituation: Deltagarnas erfarenheter från första och andra året i Livsentreprenörens projekt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomstiden är den förberedande tiden för vuxenlivet då individen står inför utveckling och många förändringar. Projektet Livsentreprenören vill ge unga personer med funktionsnedsättningar möjlighet att utvecklas och följa sina drömmar och intressen. Syftet var att belysa ungdomarnas erfarenheter av deltagande i projektet Livsentreprenörens metod. En kvalitativ metod användes med fokusgruppintervju som datainsamlingsmetod. Sex deltagare, varav tre unga kvinnor och tre unga män, deltog i en timmes lång fokusgruppsintervju. Intervjun spelades in, transkriberades och analyserades därefter utifrån kvalitativ innehållsanalys. Fyra kategorier uppstod efter analysen: Meningsfulla aktiviteter och miljöombyte ger resultat, Lärande tillsammans med andra, Att kunna påverka samt Önskade förändringar i metoden. Kategorin Att kunna påverka resulterade även i två subkategorier: Att hitta nya strategier för att skapa en bättre livssituation och Att stärka sig själv.  Det framkom att utformande av goda villkor och förutsättningar är betydande för utveckling och välbefinnande samt att positiva processer utvecklade och förändrade mot målen med projektet. Det visade sig även att projektet Livsentreprenörens metod är i behov av förbättringar inom vissa områden, bland annat genom att öka antalet gruppträffar, gruppresor och bredda åldersgruppen för deltagare.

 • 350.
  Vagif, Dashdemirov
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Joakim, Olsson
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fysisk tillgänglighet till 10 kaféer i centrala Umeå: Med fokus på personer som använder rullstol2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla människor skall kunna vara delaktiga i samhällslivet. Trots detta möter rullstolsburna dagligen barriärer vid förflyttning i den fysiska miljön på offentliga platser. Syftet med studien var att kartlägga tillgängligheten inom fysisk miljö för rullstolsburna till kaféer i centrala Umeå. För att kartlägga den fysiska miljön användes bedömningsinstrumentet Housing Enabler. Resultatet visar att samtliga kaféer har någon form av tillgänglighetsproblem i den fysiska miljön som försvårar för rullstolsburna. Hygienutrymmet innehåller flest hinder för rullstolsburna. Arbetsterapeuter kan använda instrumentet vid observation och kartläggning av tillgänglighet i den fysiska miljön. Det behövs mer forskning om ämnet eftersom de flesta tidigare studier har hemmiljön i fokus.

45678 301 - 350 of 384
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf