umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678 301 - 350 of 388
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Pettersson, Cecilia
  et al.
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Slaug, Björn
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Granbom, Marianne
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Kylberg, Marianne
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Iwarsson, Susanne
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Housing accessibility for senior citizens in Sweden: estimation of the effects of targeted elimination of environmental barriers2018Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 25, nr 6, s. 407-418Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To estimate the effects of targeted elimination of environmental barriers (EB) in the ordinary housing stock in Sweden, and to explore the estimated effects on accessibility at a population level in relation to (a) residents with different functional profiles, (b) different housing types and (c) building periods.

  Method: Data on dwellings from existing Swedish research databases were utilized. EB and accessibility were assessed by means of the Housing Enabler instrument. In simulations of EB removal, five items that correspond to the most common housing adaptations were selected. The simulations were applied to four functional profiles of different complexity.

  Result: EB known to be commonly removed by housing adaptations exist in large proportions of the existing ordinary housing stock. Estimated targeted elimination of selected barriers would have the largest accessibility effects for the more complex functional profiles. The effects would be consistently larger for one-family houses, and for all types of dwellings built before 1960.

  Conclusions: The elimination of the EB most commonly addressed by housing adaptations could result in a reduction of the housing accessibility problems that community-living older people are facing. For society to solve the housing situation for the ageing population well-informed and efficient upgrading of ordinary housing is imperative.

 • 302.
  Pooremamali, Parvin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Eklund, Mona
  Well-being and perceptions of everyday activities among those who attend community-based day centres for people with mental illness in Sweden: Does an immigrant background make a difference?2017Inngår i: International Journal of Social Psychiatry, ISSN 0020-7640, E-ISSN 1741-2854, Vol. 63, nr 6, s. 539-549Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Community-based day centres (CBDCs) for people with mental illness are a common service for both people with an immigrant background and native Swedes.

  Aim: The aim was to compare CBDC attendees with an immigrant background with attendees who were native Swedes in terms of well-being and perceptions of everyday activities and investigate whether ethnic background could predict these factors.

  Methods: Attendees at nine CBDCs were invited to participate. In all, 56 with an immigrant background and 69 native Swedes completed self-report questionnaires that addressed various aspects of well-being and everyday activities.

  Results: Attendees with an immigrant background had a worse situation regarding perceived self-esteem, empowerment and satisfaction with everyday activities. In multivariate logistic regression analyses, ethnic background only became a significant predictor in regard to empowerment. Quality of life and activity level were of importance for satisfaction with everyday activities. Empowerment and self-esteem mutually influenced each other.

  Conclusion: Having a mental illness and an immigrant background may infer a particular risk for low empowerment. The mental health services and society at large should consider measures for adjusting the support to this group, including an analysis of how environments and contexts may act as barriers to activity enrichment and culturally congruent support.

 • 303.
  Quirynen, Frida
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Natur och trädgård som arbetsterapeutisk intervention.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 80 poäng / 120 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom trädgårdsterapin finns både aktivitet, sinnesstimulans och reflektion representerade. Naturens positiva effekter på människor kan fungera som ett verktyg för arbetsterapeuter. Syftet var att beskriva trädgårdens terapeutiska kvaliteter och hur arbetsterapeuter i Sverige använder trädgårdsaktivitet som intervention samt beskriva arbetsterapeuternas uppfattning om hur dessa interventioner påverkar deras klienters hälsa. För studien användes en kvalitativ metod med intervjuer för datainsamling. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och kategoriserades därefter. Resultatet visar att trädgården har terapeutiska kvaliteter som kan användas för aktivitet, vila och sinnesstimulans där specifika utformningar och anpassningar utgöra ett viktigt inslag. Vidare beskrivs trädgårdens kliniska värde och vilka möjligheter och hinder som finns kring att använda trädgården i behandlingssyfte. Slutsatserna av studien är att trädgården fungerar som ett mångfacetterat verktyg men att vidare forskning behövs för att utveckla ett specifikt instrument för utvärdering av arbetsterapeutiska interventioner i trädgården.

 • 304.
  Rachid, Hanane
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Svensson, Daniel
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Arbetsterapeutens professionella erfarenheter inom ämnet sex och samlevnad: En kvantitativ enkätstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvårdens insatser för att främja hälsa inom sex och samlevnad riktas främst till sexualitetens reproduktiva sida. Individer som upplever sexuella svårigheter kan ha svårt att finna professionell hjälp. En aktör inom hälso- och sjukvården är arbetsterapeuten. Syftet med denna studie var att beskriva kliniskt verksamma arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med frågor kring sex och samlevnad. Metoden som användes var en kvantitativ ansats med en deskriptiv design. Resultatet visade att sex och samlevnad är en del av arbetsterapi och viktigt att ta hänsyn till inom rehabilitering, men att endast ett fåtal arbetar med det kliniskt. Detta kan bero på en osäkerhet hos arbetsterapeuten, bland annat på grund av bristande kunskap inom området sex- och samlevnad. En slutsats var att arbetsterapeuten är i behov av ökad kunskap för att tillämpa området praktiskt.Nyckelord: Arbetsterapi, sex och samlevnad, sexualitet, sexu-ella frågeställningar

 • 305.
  Racho, Sandy
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Mustafa, Mohammed
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  En kvalitativ studie om upplevelser av delaktighet i skolan hos unga vuxna med cerebral pares2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att individer med cerebral pares är mindre delaktiga i skolan. Alla elever med eller utan funktionsnedsättning ska kunna delta i samma utsträckning. Att uppleva sig delaktig är individuellt och är en viktig aspekt för individuella utvecklingen. Syftet med studien är att belysa upplevelser av delaktighet i skolan hos unga vuxna med spastisk cerebral pares. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med fem deltagare som sedan analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det fem kategorier ”Upplevelser av hinder på grund av funktionsnedsättning”, ”Upplevelser av svårigheter i det sociala samspelet”, ”Upplevelser av att kunna vara aktiv utifrån sina egna förutsättningar”, Upplevelsen av att inte ligga i fas med klasskamraterna” och ”Upplevelser av mobbning i skolan”. Resultatet visade att deltagarna i studien var mindre delaktiga och hade inte samma förutsättningar som andra elever i skolan. Deltagarna upplevde hinder i skolan, exempelvis under idrottslektionerna krävdes det fysisk förmåga och detta begränsade deltagarnas möjligheter till att vara delaktiga. Anpassas miljön minskar glappet mellan individer med och individer utan funktionsnedsättning. Arbetsterapi i skolan handlar om att individen ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i skolan.

 • 306.
  Rapo Atthammar, Emil
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hedström, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Att leva med psykisk ohälsa: Självskattad arbetsförmåga, symptom, livskvalitet och känsla av att kunna påverka sin livssituation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i samhället. För de som lever med psykisk ohälsa finns det en påtaglig risk att drabbas av hinder och inskränkningar i det vardagliga li­ vet. Dessa personer står exempelvis ofta  utanför arbets­ marknaden och upplever generellt en försämrad livskvali­ tet och utanförskap. Syftet var att undersöka självskattade symtom, arbetsförmåga, egenmakt och livskvalitet bland personer med psykisk ohälsa som deltar i daglig verksam­ het. En kvantitativ ansats användes och standardiserade in­ strument administrerades via tre kommunala dagverksam­ heter i norra Sverige. De vanligaste symtomen som delta­ garna angav var svårighet att få saker och ting gjorda, en­ samhetskänslor och att komma ihåg saker och ting. Delta­ garna uppskattade sin arbetsförmåga till 6,4 i medeltal ut­ ifrån en skala på 0-10. Den uppskattade arbetsförmågan varierade dock starkt inom gruppen. Ekonomisk situation och psykisk hälsa skattades lågt och majoriteten av delta­ garna uppfattade sig själva som maktlösa och ensamma. Deltagarna hade däremot en positiv inställning till sig själ­ va och var för det mesta nöjda med sina liv i allmänhet. Psykisk ohälsa förefaller, utifrån resultaten i denna studie, inte vara synonymt med låg generell livskvalitet, trots att deltagarna kände sig ensamma, maktlösa och hade många symtom.

 • 307.
  Ringqvist, Marie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bildterapi och traumarelaterade psykiska besvär hos vuxna flyktingar: – i ljuset av gällande riktlinjer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Under 2015 kom 163 000 människor till Sverige för att söka skydd undan krig och förföljelse. Nittiotre tusen av dessa var vuxna. Ungefär 30 procent av dessa led av PTSD och ännu fler av stressrelaterade störningar och ångest. Bildterapeuter kommer med stor sannolikhet att möta traumatiserade människor med flyktingbakgrund i arbetet och det är viktigt att erbjudna bildterapeutiska behandlingar överensstämmer med de rekommendationer som ges för traumabehandling.

   

  Syfte: Att identifiera om bildterapeutiska interventioner i behandling av vuxna flyktingar med traumarelaterade psykiska besvär följer rekommenderade internationella riktlinjer.

   

  Metod: En litteraturöversikt/scoping review bestående av 13 artiklar genomfördes. Artiklarna innehöll studier utförda med kvalitativ och kvasiexperimentell metod.

  Resultat: Sammanfattningsvis visade resultatet att följsamheten till den teoretiska referensramen var låg. Kunskapen om psykotraumatologi hos behandlarna i studierna inte gick att bedöma i den här litteraturöversikten. Icke-riktade bildterapeutiska strategier var vanligare än riktade. Det neurobiologiska perspektivet var vanligare hos behandlaren och/eller forskaren samtidigt som det icke riktade förhållningssättet förekom oftare.

  Slutsats: Det är vanligt att bildterapibehandlingen ges till traumatiserade flyktingar utan att man beskriver symtom och diagnos hos den enskilda individen. Riktade bildterapeutiska strategier förenklar utvärdering och är därför viktigare än att behandlaren har ett neurobiologiskt perspektiv. Centrala begrepp i sammanhanget bör definieras för att undvika missförståelse angående vad som behandlas. Framtida studier bör fokusera på vilka symtom som behandlas, vilka interventioner som görs samt förväntat resultat.

 • 308.
  Risberg, Christine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bilder av ätstörning: En litteraturöversikt av bildterapeutisk behandling för personer med ätstörning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att genom litteraturöversikt få kunskap om tidigare forskning som beskriver bildterapeutisk behandling för vuxna personer med ätstörningar vilket omfattar Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt Ätstörning utan närmare specifikation. Följande frågeställningar har ställts till det analyserade materialet: Hur beskrivs utformningen av den bildterapeutiska behandlingen som riktar sig till personer med ätstörning? Vilka erfarenheter framkommer gällande bildterapeutens förhållningssätt i bildterapeutisk behandling för personer med ätstörning? Hur beskrivs bilden och bildskapandet som terapeutiskt medel för personer med ätstörning? På vilket sätt beskrivs bildterapi som verksamt för personer med ätstörning?

  Metod: Att via litteraturöversikt besvara frågeställningarna genom att analysera och sammanställa dessa utifrån likheter och skillnader.

  Resultat: Litteraturöversikten består av åtta artiklar som analyserats och presenterats i fyra teman: Tydlighet och struktur ger utrymme för flexibilitet, Stödjande förhållningssätt vid bildterapi, Bilden som terapeutiskt medel samt Terapeutiska resultat av bildterapi. Resultatet visade att bildterapi kan vara betydelsefullt och verksamt för personer med ätstörning. Vid bildterapeutisk behandling av personer med ätstörning är det av vikt att vara medveten om ramar och struktur som trygghetsskapande. Att som bildterapeut vara tydlig och trygg som ledare samt att se individens och gruppens behov är av vikt. Bildterapi har terapeutiska fördelar jämfört med andra verbala behandlingsmetoder.

  Slutsats: Resultatet i den här studien visar att bildterapi kan vara verksamt när det gäller att få kontakt med känslor och tankar, stöd att släppa kontroll, finna insikt i sin situation vilket i förlängningen också kan minska ätstörningssymtom, bättre självkänsla, och möjliggöra förändringar i det vardagliga livet.

 • 309.
  Rosén, Janice
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Nilsson, Julia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Lasarettsanknuten hemrehabilitering för patienter med stroke: - Arbetsterapeuters erfarenheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Behov av hemrehabilitering är önskvärt och har visat sig medföra positiva effekter för individens hälsa och välmående. Rehabilitering i hemmet ger arbetsterapeuten en ökad förståelse för vilka behov patienten har och vilka insatser som behöver göras. Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta inom lasarettsanknuten hemrehabilitering för patienter med stroke. En kvalitativ metod valdes och sex legitimerade arbetsterapeuter intervjuades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar bland annat i kategorin ADL-träning med rätt förutsättning, att hemmiljön spelar en viktig roll för att patienten ska kunna utföra aktiviteter. Resurser och samarbete ger både för- och nackdelar för rehabiliteringen som möjliggör och begränsar respondenternas yrkesutövande. Arbetssättet medför individuellt utformad rehabilitering handlar om att utgå ifrån patientens förutsättningar och förmågor för att kunna ge så bra vård som möjligt. Diskussionen beskriver vikten av patientens stöd i den fysiska och sociala miljön, samt arbetsterapeutens strategier för att stödja patienten i rehabiliteringen.

 • 310.
  Ruotimaa, Cecilia
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Huss, Katharina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med deprimerade unga och vuxna: -En kvalitativ studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med deprimerade unga och vuxna. En kvalitativ metod användes och semistrukturerade frågor ställdes till sex arbetsterapeuter inom psykiatrin. Studien resulterade i de fyra kategorierna: Att vara ung och ha en depression, Skillnader på män och kvinnor, Behandling och interventioner för deprimerade samt Modeller och instrument som används i behandling. Resultatet visade att arbetsterapeuterna inte ofta arbetade med renodlad depression, att det finns skillnader mellan könen hos deprimerade och att den vanligaste svårigheten som de upplever är passivitet. En slutsats som kan dras är, bland annat, att det behövs fler arbetsterapeuter inom primärvård, psykiatri och skola för att upptäcka och förebygga depression hos unga och vuxna.

 • 311.
  Rödén, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Sehlin, Elin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Arbetsterapeutiska interventioner med digital teknik: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utbudet av digital teknik som vi använder i det dagliga livet har ökat och utvecklats de senaste åren. Utveckling innebär möjligheter men också utmaningar för personer med svårigheter eller begränsad tillgång att hantera digital teknik. Arbetsterapeutiska insatser i form av stöd och anpassning av och med teknik kan göra skillnad för att tillgodose personers aktivitetsbehov. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som gjorts med stöd av digital teknik. En litteraturöversikt valdes och sökningar gjordes i databaserna Cinahl, MedLine, PsycINFO och PubMed. Tolv artiklar varav elva kvantitativa samt en kvalitativ kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Resultatet presenteras i fyra kategorier utifrån Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Resultatet visar att arbetsterapeuter bidragit med sin kompetens och tillämpat digital teknik i interventioner för personer med och utan funktionsvariation. Då digital teknik kan modifieras att tillgodose klienters aktivitetsbehov har fortsatt implementering av insatser med digital teknik stor potential i arbetsterapeuters arbete att främja aktivitet och delaktighet.

 • 312.
  Rönnqvist, Karl
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Lidman, David
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Från ung till vuxen med Spina Bifida: Behov vid transition till vuxenhabilitering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under senare år har överlevnaden hos individer med Spina Bifida (SB) ökat och idag är det många av dem som når vuxen ålder. SB är ett komplext tillstånd som varierar mellan individer och beroende på vart skadan är lokaliserad. Det finns idag nationella riktlinjer utformade av arbetsterapeuter verksamma i en arbetsgrupp som ingår i Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA), riktade mot att främja aktivitetsutförande, delaktighet och autonomi hos individer med SB. Dessa riktlinjer inkluderar dock inte transitionen från barn- och ungdomshabilitering till vuxenhabilitering hos personer med SB. Denna studie syftar till att identifiera centrala behov som inverkar på transitionsprocessen hos dessa individer. Litteraturstudie användes som metod och nio kvalitativa studier inkluderades efter litteratursökning i databaserna PubMed, CINAHL och Medline. Analysen av studierna resulterade i sex teman som lyfter, Behov av; kommunikation mellan involverade, kunskap om behandling och SB, stöd vid transition, förberedelser inför transitionen, tillgänglighet till anpassad habilitering och information om transitionsprocessen. Varje tema inkluderar data om upplevelser vid transition till vuxenvården utifrån olika perspektiv. Då det finns ett begränsat antal studier som undersökt denna målgrupps upplevelser och det saknas studier genomförda i Sverige, finns behov av fortsatt forskning för att undersöka transitionsprocessen i syfte att förbättra målgruppens förutsättningar till en välfungerande transition från ung till vuxen. Samtidigt bör riktlinjer utvecklas och inkludera transitionen för att optimera ett klientcentrerat arbete för individer med SB.

   

  Sökord: Kommunikation , kunskap,  stöd, förberedelser, tillgänglighet, information

 • 313.
  Salander, Carin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Betydelser och effekter av bildarbete i skolan ur föräldrars och skolpersonals perspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte var att beskriva betydelser och effekter av bildarbete med barn i skolan ur föräldrars och skolpersonals perspektiv. Barnen var i åldrarna 5-15 år, de flesta 8-10 år. Ett intervjuformulär med öppna frågor besvarades av 32 föräldrar och 31 skolpersonal. Svaren bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att bildarbetet hade positiv betydelse för barnet enligt respondenterna. Positiva effekter beskrevs som ökad emotionell hälsa (stärkt självkänsla, kan bättre uttrycka och hantera känslor), som ökad social kompetens (bättre kamratrelationer), och som ökade skolfärdigheter (koncentration, verbal och skriftlig kommunikation). Föräldrar uttryckte tacksamhet över att deras barn fått möjlighet till bildarbete. Den internationella forskning som refereras i denna rapport, visar på liknande effekter av bildterapi och betonar samarbete mellan bildterapeut, skolpersonal och föräldrar för ett gott resultat.

 • 314. Sandberg, Linda
  et al.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Faculty of Health, Care and Nursing, Norwegian University of Science and Technology, Gjøvik, Norway.
  Rosenberg, Lena
  Borell, Lena
  Boström, Anne-Marie
  Home care services for older clients with and without cognitive impairment in Sweden2019Inngår i: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 27, nr 1, s. 139-150Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Little is known about the types of home care services granted to older clients in Sweden. The objectives of this study were to: (a) identify and describe the range of granted home care services and service hours; (b) compare services granted for clients with and without documented cognitive impairment; and (c) examine associations between the range of granted home care services and factors related to cognitive impairment and demographical characteristics. The study design was descriptive and cross‐sectional. The data, included records of granted home care services for clients age 65+ with (n = 43) and without (n = 88) cognitive impairment documented by the local municipality assessors, collected from one agency in Sweden during a 2‐month period in 2015. Data analyses resulted in an overview of the range of home care services divided into two categories: personal care and service. In the personal care category, the median was 3 for types of services (range 0–12), and shower (n = 69; 52.7%) was the most common service. In the service category, the median was 5 for types of services (range 0–10), and cleaning the household (n = 103; 78.6%) was the most common service. The median for service hours was 27 hr per month (range 2.5–127.5). Logistic regression models revealed that cognitive impairment was associated with a higher number of services in the personal care category and a higher number of hours per month. Living alone was associated with a higher number of services in the service category. In conclusion, a wide range of home care services were provided for clients who have complex needs in daily life. Home care services were granted to clients with cognitive impairment and to a greater extent with clients who were living alone.

 • 315.
  Sandström, Linnea
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Jönsson, Matilda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Betydelsen av att blogga som senior2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att blogga är en internetbaserad aktivitet som framför allt yngre personer engagerat sig i. Äldre personer använder internet i mindre omfattning och användandet av sociala medier så som bloggar har varit mycket lågt. Att blogga innebär att vara social på internet och är något som studier har belyst när det gäller yngre personer. Hur äldre personer uppfattar och erfar aktiviteten att blogga är dock inte studerat. Denna studie avsåg därför att belysa betydelsen av att blogga som senior. En kvalitativ studie utfördes genom intervjuer med fem seniora bloggare två män och tre kvinnor. Insamlade data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att bloggen gav möjlighet för seniorerna att vara socialt aktiva och hålla kontakt med andra, dela med sig av sig själva och sitt liv, det upplevdes som en engagerande aktivitet som kunde bidra till andra aktiviteter samt gav möjlighet till att uttrycka åsikter och vara kreativa. Att förstå betydelsen av att blogga är ny kunskap om en aktivitet som är aktuell i det samhälle vi lever i idag och därför användbar information för arbetsterapeuter i deras arbete med seniorer.

 • 316.
  Sandvik, Susanne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bildterapi utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv: En litteraturstudie om bildterapeutisk bedömning och behandling kopplat till anknytning och anknytningsskador2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, både bedömning och behandling, beskrivs utifrån anknytning och anknytningsskador för att ge en översikt om kunskapsläget kring detta område.

  Metod

  En allmän litteraturstudie som bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av ett urval artiklar som beskriver bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete kopplat till anknytning och anknytningsskador.

  Resultat

  Anknytningen mellan barnet och dess förälder kan utvidgas till att omfatta andra anknytningsrelationer som till exempel terapeut-klient och mellan individer i parrelationer. Beroende på om anknytningen är trygg eller otrygg leder detta till olika förhållningssätt hos individerna i de olika konstellationerna. Bird´s Nest Drawing – BND och Bird´s Nest Sculpture – BNS har visat sig vara användbara bildterapeutiska bedömningsredskap för att urskilja anknytning och anknytningsmönster hos olika klientgrupper tillsammans med familjeteckning, Person Picking an Apple from a Tree – PPAT, samt en gemensam teckningsuppgift. Då det gäller bildterapeutiska behandlingsmetoder som är inriktade på anknytning och anknytningsskador så visar inte forskningen på några tydliga exempel på praktisk tillämpning.

  Slutsats

  Uppsatsens resultat visar vikten av att bedöma anknytning och anknytningsmönster hos klienter innan den terapeutiska behandlingen påbörjas för att få en uppfattning och prognos om klientens förhållningssätt och fortsatta utvecklingsmöjligheter samt då det gäller det terapeutiska bemötandet för att på bästa möjliga sätt skapa en trygg allians. Hur det fortsatta behandlingsarbetet sedan ska genomföras för att möjliggöra läkning av anknytningsskador är dock oklart.

 • 317.
  Sellin, Stina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Ingelsson, Madelène
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Tillgänglighet till lokaler med kulturutbud i Umeå för rullstolsburna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 318.
  Sellin, Susanne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Påverkan av tidshantering efter gruppinterventionen Ha Koll! för personer med autism: En pilotstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Personer med autism har ofta svårt att planera och hantera sin tid. De använder sig av få strategier för vardagslivets utmaningar vilket leder till höga nivåer av stress. I dag finns få studier som fokuserar på utvärdering av arbetsterapeutiska interventioner för tidshanteringsproblem hos vuxna med autism.

  Syfte: Att undersöka om gruppinterventionen Ha Koll! påverkar självskattad tidshantering och upplevelse av egeneffektivitet samt om det finns samband mellan dessa.

   

  Metod: En interventionsstudie med före-efter design. Sju deltagare mellan 22 – 41 år med autism och tidshanteringsproblem deltog i Ha Koll! Jämförelse mellan tidshantering skattad med Aktivitet i tid med struktur – självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S), Time Organization and Participation Scale (TOPs) och Tidshantering-Självskattning (Tid-S) samt egeneffektivitet skattad med General Self Efficacy Scale (S-GSE) gjordes. Jämförelse av skillnader i självskattad tidshantering, organisationsförmåga och känsloreglering skattad före och efter Ha Koll! med de olika tidshanteringsinstrumenten samt sambandsanalyser genomfördes.

   

  Resulat: Skattningarna med ATMS-S visade signifikant förbättring av deltagarnas tidshantering. Upplevelsen av egeneffektivitet förbättrades men var inte signifikant. Deltagarna skattade sin tidshantering med Tid-S på låg och medelnivå. Samtliga deltagare skattade sig över cut off  på TOPs delskala III  såväl före som efter interventionen.

   

  Slutsats: Resultatet indikerar att personer med autism kan träna upp sin  tidshantering genom interventionen Ha Koll!. Upplevelsen av egeneffektivitet förbättrades men var inte signifikant. Skattningarna med Tid-S gav indikationer om att deltagarna behöver ytterligare arbetsterapeutiska insatser. TOPs visade sig vara svår att använda för personer med autism.

 • 319.
  Sernheim, Åsa-Sara
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bildterapi vid afasi och post-stroke depression: En litteraturgranskning2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vad litteraturen anger att bildterapi kan ge vuxna som insjuknat i stroke, främst avseende afasi och post-stroke depression. En litteraturgranskning genomfördes. Frågeställningarna rörde vilka patienter som erbjöds bildterapi vid vilken tidpunkt i rehabiliteringen, hur bildterapin utformades, med vilka syften och mål, samt vilka effekterna var och hur de utvärderades. Resultatet visade att bildterapi efter stroke kan ge ökad självkännedom, sjukdomsinsikt och upplevelse av kontroll. Patienten kan genom bildterapi få kontakt med sig själv och med sin omgivning. Urvalskriterier som angavs var från den som vill och orkar till att hänsyn tagits till skadelokalisation och språkbegränsning. Bildterapi förekom både individuellt och i grupp. En slutsats som drogs var att effekter av bildterapi efter stroke behöver utforskas mer. Litteraturgranskningen visar på vikten av att ange tydliga urvalskriterier för bildterapi. Syfte och förväntade effekter bör formuleras i utvärderingsbara mål.

 • 320.
  Sikström, Amanda
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Wiklund, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Smartphone som kognitivt stöd för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: -        Behov och erfarenheter hos Habiliteringscentrums brukare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användandet av smartphone ökar i takt med att teknisk utveckling går framåt. Personer som till följd av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar drabbats av kognitiva nedsättningar kan med hjälp av en smartphone få stöd för minnet och hjälp med tidsuppfattningen. Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter och behov av att använda smartphone som kognitivt stöd i vardagen, bland vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom Habilitering. Studien genomfördes med kvalitativ metod där deltagarna rekryterades genom snöbollsurval. Fyra män med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar intervjuades, varefter data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Följande sex huvudkategorier framkom av resultatet: En ”extra hjärna” med effektiva funktioner, Användarvänlig produkt med applikationer för olika ändamål, Känsla av trygghet - på gott och ont, En bra produkt som kan bli ännu bättre, Information på egen hand – bästa strategin samt Traditionella kognitiva hjälpmedel som ett komplement till smartphone. Slutsatsen är att smartphone fungerat som ett betydelsefullt stöd i vardagen hos deltagarna eftersom den bidragit med förstärkt känsla av trygghet och självständighet. Rekommendationer från arbetsterapeuter angående smartphone och tillhörande applikationer gavs i liten utsträckning och därmed dras slutsatsen att arbetsterpeuter behöver mer kunskap inom detta område.

  Sökord: arbetsterapi, kognition, tekniska hjälpmedel, struktur i vardag.

 • 321.
  Sjöberg, Evelina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Nordling, Emmelie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Skogens effekt på personer med arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällets utveckling går ständigt framåt vilket har lett till ökade valmöjligheter och ständig anpassning för människor. Att leva upp till kraven som ställs orsakar en viss utsatthet och ökar risken för stressrelaterad ohälsa. Syftet med studien var att belysa tidigare forskning om skogens betydelse i samband med arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom, samt belysa vikten av naturen som en del utav rehabiliteringen. För att uppnå syftet gjordes en litteraturstudie. Sökningar gjordes i åtta databaser för att finna artiklar efter samtliga kriterier. Efter urval inkluderades tio vetenskapliga artiklar som sedan analyserades. Resultatet av studien visade att skogen kan ha restorativ effekt på personer som lider av arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom. Lägre nivåer av stress uppvisades och pulsen var lägre i skogen än i stadsmiljö. Att delta i naturbaserad rehabilitering kan underlätta för personer att återgå till arbete och finna balans i dagliga rutiner med skogen som en del av vardagen. För att kunna utföra fler evidensbaserade förebyggande åtgärder med skogen som verktyg rekommenderas dock vidare forskning inom detta område.

 • 322.
  Skoglund, Linda
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Andersson, Amanda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Vad är det som driver dig?: Arbetsterapeuters uppfattning om strokepatienters motivation i rehabilitering.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år drabbas ungefär 26 500 personer i Sverige av stroke, vilket för många innebär en negativ påverkan på kroppens funktioner samt begränsar möjligheten till aktivitet och delaktighet. Motivation och patientens egen drivkraft är av betydelse för utfallet av strokerehabiliteringen. Syftet med denna studie var att belysa hur arbetsterapeuter inom strokerehabiliteringen uppfattar betydelsen av patientens egen motivation för rehabiliteringsförloppet samt vilka faktorer som påverkar patientens motivation till rehabilitering. Fem verksamma arbetsterapeuter inom strokerehabilitering intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom följande kategorier; Patientens motivation som förutsättning i rehabiliteringen, Patientens förmågor och miljöns påverkan på motivationen samt Arbetsterapi som tillvägagångssätt för motivation till rehabilitering, vilka sammanfattades i följande tema: Motivation, en grundsten för patientens självbestämmande. Resultatet visar att patientens egen motivation samt vilja till handling och förändringspotential, har stor betydelse för utfallet av strokerehabiliteringen och för ett självbestämmande liv. Eftersom skadans lokalisation i hjärnan och patientents egen motivationen i kombination är unik för varje patient blir slutsatsen att arbetsterapeuten måste vara lyhörd och uppmärksam på varje enskild patients utgångsläge och behov. Att vara lyhörd och uppmärksam är avgörande för att patienten ska få en individanpassad rehabilitering och att själv få bestämma.

 • 323.
  Sperens, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Att leva med Parkinsons sjukdom: med fokus på konsekvenser i dagligt liv för kvinnor och män2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Parkinson’s disease (PD) is a common, progressive neurodegenerative disorder. It is characterized by motor symptoms, such as stiff muscles, slowness of movements, tremor, gait and balance difficulties, and also by non-motor symptoms such as depression, sleeping disorders, fatigue, sexual dysfunction, cognitive decline and pain. In an advanced stage of the disease, dementia can be developed. The disease occurs in all ethnic groups and affects both women and men. In 2016, the world wide prevalence of PD was estimated to 6.1 million people (2.9 million women, 3.1 men). In Sweden there are currently about 20 000 persons diagnosed with PD. There is no cure for PD. The main goal of treatment is for the patient to achieve best possible quality of life. The basic treatment for PD is oral medication, but for some, with a more advanced disease, alternative ways to distribute medicine, and/or neurosurgery (deep brain stimulation, DBS) may be an alternative. Today, there is an increasing awareness of the need of medical research, based on sex/gender. Among those living with PD, more men than women undergo highly specialised treatment with neurosurgery, even though women after surgery experienced greater benefit in ADL, in emotions and in social life. In a progressive disease as PD, changes in ADL can appear both suddenly and gradually. Earlier studies have shown that PD affects ADL already in an early stage of the disease, and also that maintenance of activities is important for well-being in daily life.

  The overall aim of this thesis was to gain knowledge of daily life among women and men with Parkinson’s disease and to explore how they relate to and manage aspects of consequences of the disease. The specific aims were to investigate how persons with moderately advanced Parkinson’s disease manage consequences of the disease in their daily life, how they reason about DBS as a treatment alternative, to evaluate the development of ADL over time in persons living with PD, from the time of diagnosis up to eight years, and finally, to explore similarities and differences among women and men.

  Method: Qualitative interviews were conducted with 24 persons with PD (PwPD), 14 men and 10 women. The interviews were analysed according to Grounded Theory (GT). Comparisons between patterns in men and women were made. The quantitative study included 129 PwPD from the NYPUM project (Ny Parkinsonism in UMeå). Data from baseline assessment, and then from follow-ups at one, three, five and eight years have been used. Participants estimated their ability to perform daily activities based on the ADL-taxonomy. Data have been analysed statistically with respect to development over time, as well as differences between men and women. Linear Mixed Model was chosen for analyses.

  Results: To achieve the best possible everyday life, in spite of the difficulties PD caused, it was important for the participants to adapt to their medication regime and also to ongoing changes in their abilities. The interviewees tried to think in a positive way, prioritize among social relations and activities, to take advantage of positive environments and to exercise physically. Participants had a good knowledge of DBS as an alternative treatment method although it was not their choice at the actual time point. They worried about the neurosurgical procedure and were hesitant about the outcome of DBS. The treatment was seen as a step-way process, and DBS was seen as the last option. In the quantitative study, nine out of 12 activity domains showed a statistically significant change over time. Seven of these were basic, needed to be performed almost every day. The two remaining ADL-domains (Shopping and Cleaning) also showed a statistically significant difference between women and men, showing that women experienced a higher degree of detoriation. Those 32 remaining at eight years, still fulfilling the ADL-taxonomy, did not seem to experience that PD had a big impact on their ADL-ability. Overall, in these studies, there were more similarities than differences between women and men.

  Discussion: Our results support the importance of PwPD maintain routines regarding food, medicine and daily activities, adapt their way to perform tasks, and engage in meaningful and values activities as a way to achieve a good, daily life. Occupational therapists with good knowledge in PD could contribute in facilitating to use this strategies. Concerning DBS, the participants had comparatively low expectations on the outcome. This might be explained by a high level of education and a high percentage being member in a PD-society. Of the nine ADL domains showing change over time, seven were likely to be needed to be performed every day (e.g. Mobility and Dressing). The two remaining, (Shopping and Cleaning) are activities that are challenging for PwPD. They are also such activities where it is generally known that there are differences between women and men.

  Conclusion: Various aspects of activity appear to be important factors in the assessment, treatment and follow-up of PwPD. Meaningful activities, adapting the way of performing various tasks, as well as a functioning schedule based on food, medicines and activity are important elements in the strive for a good daily life. Deep brain stimulation (DBS) seems to be considered as the last step in a step-by-step approach to treatment options. Those who still perform self-assessment according to the ADL taxonomy at eight years follow-up, do not seem to experience that PD have a major impact on their perceived ability. The results also implies that men and women have a similar development over time regarding ADL ability and that they reason in a similar way with regard to strategies for achieving good daily life and about deep DBS as a treatment option.

 • 324.
  Sperens, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hamberg, Katarina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.
  Hariz, Gun-Marie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Klinisk neurovetenskap.
  Challenges and strategies among women and men with Parkinson's disease: striving toward joie de vivre in daily life2018Inngår i: British Journal of Occupational Therapy, ISSN 0308-0226, E-ISSN 1477-6006, Vol. 81, nr 12, s. 700-708Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: To offer people with Parkinson's disease optimal occupational therapy, it is important to have a detailed understanding of how they manage everyday life. The aims of this study were to explore how people with Parkinson's disease manage the effect of the disease on everyday life and to investigate gender similarities and differences concerning this issue.

  Method: We interviewed 24 people with Parkinson's disease (14 men), at a mean of 8 years after diagnosis. The interviews were analysed according to Grounded Theory.

  Findings: 'Striving to maintain a good everyday life' was established as a core category. To overcome obstacles caused by the disease, the interviewees struggled with perpetual adaptation to the medication regime and ongoing changes in their abilities. To achieve best possible everyday life, it was essential to keep their own spirit up; for example, by prioritising valued occupations. Women and men contributed to all categories and used the same strategies.

  Conclusion: Men and women with Parkinson's disease used the same strategies to manage daily life challenges. Our findings support the relevance of disease-specific occupational therapy interventions focusing on the individual fit between person, environment and occupation, and highlight the need for joyful occupations to attain a satisfactory daily life.

 • 325.
  Sperens, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Munkholm, Michaela
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fisher, Anne G
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Gender differences in quality of schoolwork task performance among typically developing students and students at risk for or with mild disabilities2012Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 19, nr 1, s. 9-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: As no studies have examined for gender differences in quality of schoolwork task performance, the purpose of this study was to examine whether there is a gender difference in quality of schoolwork task performance among students at risk of or with mild disabilities, and to compare any identified differences to those that might exist among their typically developing peers.

  Methods: The participants were 2510 students (typically developing = 412 girls, 422 boys; at risk = 147 girls, 379 boys; mild = 242 girls, 901 boys), 4-10 years of age. Schoolwork task performance was measured using the School Version of the Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS).

  Results: Regression analyses revealed no significant gender or age-by-gender interaction effects for any of the three groups (typically developing, at risk, mild).

  Interpretation: The results, focused on occupational performance, complement prior research that has focused on examining for gender differences in behaviour, academic achievement, and coordination among students with mild disabilities. These results also suggest that current School AMPS normative values, based on combined gender means, are valid.

 • 326.
  Späth, Almut
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hjelm, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Morin, Johanna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fischl, Caroline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  PREPARING OCCUPATIONAL THERAPY STUDENTS FOR FUTURE ROLES2016Inngår i: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 327.
  Stenman, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Olsson, Linnea
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Att förstå vad som verkligen möjliggör: Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete eller sysselsättning för personer med psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens Sverige. Många av de som är drabbade av psykisk ohälsa saknar arbete och har vanligtvis svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Att kunna utföra någon form av arbete eller sysselsättning är betydelsefullt för de flesta människors hälsa och välmående. Syftet var att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av att möjliggöra arbete eller sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Sex arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård intervjuades, de var verksamma inom Västerbottens läns landsting. En kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera intervjumaterialet. Resultatet bildade sex kategorier nämligen Förstå och utreda patientens livssituation, Samverka med andra, Samhällets positiva och negativa inverkan på möjligheten till arbete, Betydelsen av en fungerande vardag, Faktorer på en arbetsplats som påverkar arbetsförmåga och Motivera och stötta inför ett kommande arbetsliv. Denna studie visade bland annat att en fungerande vardag ofta gör det möjligt att kunna utföra ett arbete eller en sysselsättning. Arbetsterapeutens roll kan vara att motivera och stötta patienten på olika sätt, genom att exempelvis öka patientens tilltro till sina förmågor, optimera dennes hemmiljö och samverka med andra instanser. Slutsatsen är att arbetsterapeuter inom den psykiatriska öppenvården har många erfarenheter av att möjliggöra arbete eller sysselsättning för sina patienter. Arbetsterapeuter tar hänsyn till hela patientens livssituation och vidtar åtgärder som kan möjliggöra arbete eller sysselsättning. De bör därför ha en given roll inom arbetsrehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

 • 328.
  Strömberg, Ann-Christina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Arnström Johannessen, Christina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Kroppens rörelse i bilduttrycket: - Ett bildterapeutiskt arbetssätt förankrat i affektteori2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa och teoretiskt förankra ett bildterapeutiskt arbetssätt där kroppens rörelse medieras och registreras i bilduttrycket. Forskningsintervjuer genomfördes med fem bildterapeuter som arbetar med kropp, rörelse och bild. I den kvalitativa innehållsanalysen framträdde tre huvudkategorier; ”Upplevelsen av att stå och måla”, ”Kropp, rörelse, affekt och känsla är oskiljaktiga” samt ”Beskrivning av arbetssättet”. Resultatet visade att kroppens rörelse i olika riktningar förlöser affekter och frigör inre bilder vilket synliggörs i bilduttrycket. Bilden blir ett avtryck av känslan i det nuvarande ögonblicket, där egna associationer utforskas och vidareutvecklas. De olika momenten i bildskapandet berör olika nivåer i hjärnan, där delar i människans komplexa system samspelar och integreras till en helhet.  Med förankring i affektteorin bidrar det belysta bildterapeutiska arbetssättet till ökad medvetenhet om affekter och personliga skript. När affekter aktiveras finns utifrån affekternas motiverande funktion och drivkraft möjlighet till inlärning och förändring.

 • 329.
  Sturesson, Marine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The ability to work can be reduced if a person has health problems which may lead to periods of sick leave. In Sweden sickness certification is issued by physicians. Many general practitioners (GPs) find sickness certification to be problematic. Some studies indicate that collaboration with other health care professions could be beneficial. The aim of the thesis was to provide knowledge on how the work with the sick leave process in primary health care can be improved and how occupational therapists’ (OT) assessment could be used prior to the decision on sick leave and rehabilitation. Initially seven focus groups were held, four with OTs and three with physicians. The discussions in the focus gropes were analysed by qualitative content analysis. An intervention project was initiated, where four health care centres in northern Sweden tested a working approach where sick listed patients were offered a supplementary assessment of activity and work-related problems by an OT. Data on sick leave, sickness certificates and patient questionnaires were collected from intervention health care centres (IHCC) and other health care centres (OHCC). Interviews were conducted with patients, GPs and OTs. The quality of the information in the collected sickness certificates was evaluated. Average values of sick leave were compared between the IHCCs and the OHCCs in the county. The interviews with sick listed patients were analysed by qualitative content analysis. In order to analyse the implementation of the intervention the Consolidated Framework for Implementation Research, CFIR, was used. An overall theme and four categories emerged from the focus groups. The theme expressed work ability as an obscure, complex and unique concept. The four categories illustrate the affecting factors and confirmed the complex structure of work ability: the person, the context of life, the work, and the society. No significant differences between IHCCs and OHCCs in data on sick leave or the mandatory information in the certificates were found. Thirty-four percent of the collected sickness certificates did not contain all requested information. More certificates issued for women than certificates issued for men lacked the required information. Full-time sick leave was significantly more often prescribed for male patients than for female. Two themes revealed that highlight important areas for persons on sick leave in their healthcare encounters. The theme ‘Trust in the relationship’ contains categories describing the patients’ feelings of participation, being believed, confirmed, and listened to. The second theme ‘Structure and balance’ contains the participants’ views on important factors that could facilitate the return-to-work process such as a structured plan and support to balance activity. The analysis with CFIR clarified that coaching and education for all the users are crucial to get fidelity when new interventions are tested as well as involvement by the clinical department manager. The work with sick leave issues in primary health care can be improved by developing cooperation with several different professionals. To achieve an increased cooperation new working approaches are required. These working approaches must be anchored in management and requires an applied implementation strategy. More focus on the quality of encounters with healthcare professionals can also improve the sick leave process in primary health care centres. The healthcare encounters must build on a mutual trust and sick-listed persons’ return to work can be facilitated by providing a clear structure in the process and support in occupational balance. For issuing sickness certification further education about the descriptions of functioning and the tasks included in the patient’s work is needed. A better gender awareness in the health care encounters is also necessary.

 • 330.
  Sturesson, Marine
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Edlund, Curt
  Mid Sweden Univ, Dept Hlth Sci, Sundsvall, Sweden.
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
  Falkdal, Annie Hansen
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Work ability as obscure, complex and unique: Views of Swedish occupational therapists and physicians2013Inngår i: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 45, nr 1, s. 117-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The concept of work ability is not clearly defined although it has a central place in vocational rehabilitation. Several health professions are involved in assessing work ability, physicians and occupational therapists are two of these. OBJECTIVE: The purpose of this study was to explore occupational therapist and physician views about work ability and experiences in assessing work ability. PARTICIPANTS: Fourteen physicians and 23 occupational therapists participated in seven focus group discussions that were audio taped and transcribed verbatim. METHODS: Qualitative content analysis was used. Each author performed an individual preliminary analysis. These analyses were later discussed and refined in the research team and a workshop. The final categorization resulted in one theme, four categories and 13 sub-categories. RESULTS: The overall theme expressed work ability as an obscure, complex and unique concept. The four categories illustrate the affecting factors and confirm the complex structure of work ability: the person, the context of life, the work, and the society. Physicians expressed greater difficulty in assessing work ability than occupational therapists did, because they have fewer instruments to access this concept. CONCLUSIONS: Assessment of work ability requires team cooperation with several different professionals. Cooperation could increase accuracy in issuing sickness certification and strengthens the ability of identifying individual requirements for rehabilitation.

 • 331.
  Sturesson, Marine
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hörnqvist Bylund, Sonya
  Edlund, Curt
  Hansen Falkdal, Annie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Collaboration in work ability assessment for sick-listed persons in primary health careManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 332.
  Sturesson, Marine
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hörnqvist Bylund, Sonya
  Edlund, Curt
  Hansen Falkdal, Annie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Quality in sickness certificates in a Swedish social security system perspective2015Inngår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 43, nr 8, s. 841-847Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: In Sweden, the information in the sickness certificate is crucially important for the sick-listed person as well as for the Swedish Social Insurance Agency and the sick-listed person's employer. The certificate is used as the basis for deciding whether a person is entitled to sickness benefits. Further, it communicates information significant for the return-to-work process. The aim of the study was to evaluate the quality of sickness certificates issued in primary health care and examine if the patients' or physicians' gender influences the information in the sickness certificate.

  METHODS: An insurance specialist at the Swedish Social Insurance Agency assessed the quality of the stated information in a sample of 323 certificates issued by 146 different general practitioners at 29 different primary health care centres in northern Sweden.

  RESULTS: Thirty-four percent of the certificates did not contain sufficient information requested. The areas of the certificates in need of supplementary information were mainly the descriptions of impairment of body function and activity limitation. More certificates issued for women than certificates issued for men lacked the required information. Full-time sick leave was more often prescribed for male patients than for female. Significant differences between certificates issued for women and certificates issued for men appeared in the group of musculoskeletal diseases. No differences in quality aspects connected to physicians' gender were found.

  CONCLUSION: Our study indicates a need for increased knowledge about the descriptions of functioning for sick-listed persons; more cooperation between health professionals in primary health care and a better gender awareness in health care encounters.

 • 333.
  Sturesson, Susanne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Användning av kylväst i vardagen för personer med Multipel Skleros2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Värmekänslighet är vanligt vid Multipel Skleros (MS) och det korrelerar med symtom som fatigue, smärta och koncentrationssvårigheter. I tidigare studier har aktiv kylväst studerats men det saknas studier där man undersöker hur passiv kylväst i hemmiljön påverkar personer med MS.

  Syfte: Att öka kunskapen om upplevelsen av att använda passiv kylväst med frysta kylelement i hemmiljö hos personer med MS. 

  Metod: En mixed method design har använts för att utvärdera nyttan av att använda passiv kylväst under en 3 veckors period.  Kvalitativ data kombinerat med kvantitativ data har analyserats. Den kvalitativa delen av studien baseras på en dagbok och på ett frågeformulär med öppna frågor. Den kvantitativa delen av studien baseras på flera utvärderingsinstrument och självskattningsformulär.  

  Resultat: Kylvästen användes i över 90 olika aktiviteter. Med skattningsskalorna kunde ingen förbättring ses men deltagarnas upplevelser var att aktivitetsnivån påverkades positivt, deltagarna orkade delta i aktiviteter längre stunder, de kunde fokusera längre och hade lättare att orka med sociala aktiviteter. Upplevelsen av att använda kylväst varierade, både positiva och negativa känslor beskrevs, fatiguen minskade och tankeförmågan förbättrades.

  Slutsats: Den kvalitativa delen av studien visade att passiv kylväst verkar ha en direkt effekt på aktivitetsförmåga, rörelseförmåga, tankeförmåga och trötthet. Osäkerhet kring hur länge effekten fanns kvar förelog. Det fanns hinder i hanteringen av västen för vissa personer och för alla övervägde inte nyttan hindren.

 • 334.
  Sundberg, Malin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Viberg, Malin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Tillgängligheten på Sollefteå kommuns allmänna lekplatser: för barn och föräldrar med nedsatt rörelseförmåga eller synskada2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lek är en stor del i barns sociala och kognitiva utveckling och leken sker till stor del på lekplatser. Enligt svensk lag ska alla allmänna lekplatser vara tillgängliga för alla, innan utgången av år 2010. Syftet var att undersöka tillgängligheten på allmänna lekplatser i Sollefteå kommun för barn och föräldrar med nedsatt rörelseförmåga eller synskada. Arton allmänna lekplatser bedömdes utifrån instrumentet Housing Enabler. Resultatet visade att ingen av de arton lekplatserna är tillgängliga, då sand, stockar och gropar var vanligt förekommande. Dessutom hade alla lekplatser instabil ytbeläggning i form av sand och ojämn ytbeläggning i form av sprickor och gropar. Endast tre lekplatser hade taktila varningar i form av ett trästaket runt gungställningarna. Arbetsterapeuter kan med sina kunskaper om fysisk miljö bidra till att öka tillgängligheten på lekplatser, vilket samtliga kommuner i Sverige ska sträva efter att uppnå.

   

 • 335.
  Sundell, Johanna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. Autismvänlig lärandemiljö kan beskrivas som elevens möjligheter till delaktighet i skolans akademiska och sociala situationer, det vill säga en tillgänglig skola för elever med autism. Syftet var att identifiera hinder för lärande i grundskolans sociala miljö för barn och ungdomar med högfungerande autism. Genom en allmän litteraturöversikt, med utgångspunkt i den arbetsterapeutiska modellen CMOP-E, undersöktes kvalitativa studier utifrån vilka hinder som förekommer för målgruppen i grundskolan. Undersökningspersonerna var elever med autism, vuxna med autism samt föräldrar, lärare och skolpersonal till elever med autism. Nio studier som berör hinder för lärande i grundskolan för elever med autism analyserades ur ett socialt perspektiv. Resultaten som genererades visade att diagnosen medför att målgruppen blir funktionshindrad i den allmänna grundskolans klassrum och har behov av stödinsatser av varierande art och grad. Antonovskys salutogena modell beskriver att känslan av sammanhang (KASAM) är vad som upprätthåller god hälsa och välbefinnande trots sjukdom eller funktionsnedsättning. Förutsättningarna är att vardagen och de aktiviteter individen är delaktig i upplevs meningsfulla, är begripliga och hanterbara. Att utnyttja arbetsterapeutens olika verktyg och insatser skulle vara en viktig resurs inom grundskolan för att erbjuda en mer meningsfull, begriplig och hanterbar skolmiljö för elever med högfungerande autism.

 • 336.
  Sunlove, Gulli
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Barns beskrivningar av tio olika bilder: En studie av hur barn känner igen symboler2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur barn mellan åldrarna tre och sex år beskriver tio olika bilder. Nitton barn, åtta flickor och elva pojkar intervjuades. Resultatet baseras på en innehållsanalys med kategorier baserade på Peirce beskrivning av olika tecken och Vygotskijs beskrivning av kreativa former. Resultatet visar att barnen främst beskriver det bilderna föreställer d.v.s. de ser ikoner i större utsträckning än symboler. För att tillskriva bilderna mening använder barnen mest den andra kreativa formen som bygger på lånade erfarenheter. Resultatet visar att barn i detta ålderspann behöver fortsätta att utveckla sin symboliseringsförmåga precis som andra förmågor. Med Peirce kategorisering av tecken och Vygotskijs kreativa former kan bildterapeuter få en mer åskådlig bild över bildterapeutiska processen vid utvecklingen av symboler och symboliseringsförmågan.

 • 337.
  Svensson, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Hellqvist, Anton
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Arbetsterapeuters erfarenhet av att implementera Vardagsrevidering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vardagsrevidering är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsmetod som ursprungligen utvecklats för att rehabilitera långtidssjukskrivna kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Tidigare forskning har bland annat studerat deltagares upplevelser av Vardagsrevidering. Någon utvärdering av arbetsterapeuters erfarenheter av att använda metoden har däremot inte gjorts. Syftet med den här studien var därför att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att genomföra metoden Vardagsrevidering och att använda materialet. En enkätstudie skickades till 229 arbetsterapeuter i Sverige som hittills genomgått kursen i Vardagsrevidering. Resultatet visade att även om det inte var många arbetsterapeuter som använde manualen fullt ut så tyckte majoriteten av de som svarade att det hade gått mycket bra att implementera metoden i deras verksamhet. I diskussionen lyftes att detta resultat till viss del är motsägelsefullt då andra studier visar att om en metod inte används fullt ut utifrån anvisningarna kan det inte påstås att den nya metoden har implementerats korrekt. För att metoden Vardagsrevidering ska användas fullt ut och bli implementerad kan antingen metoden eller verksamheterna behöva ändras.

 • 338.
  Svensson, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Linnea, Bergström
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Terapihundens förmåga att främja äldres välmående: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Symptom på depression hos äldre kan yttra sig genom nedstämdhet, oro, ångest, trötthet och nedsatt energi. Detta är även vanliga symptom vid åldrande och kan därför vara svåra att skilja på, vilket i sin tur kan leda till att äldre med depression blir underdiagnostiserade. Djur speciellt hundar, har länge använts som hjälpmedel inom vården och har visat sig höja välmående och lindra symptom på depression. Terapihund är en benämning för utbildad hund och kan ha olika syften inom vården. Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av terapihund hos äldre med symptom på depression, med fokus på välmående och aktivitet. En systematisk litteraturöversikt genomfördes där artiklar hämtades från Academic Search Elite, CINAHL, Psycinfo och PubMed. Studier som stämde mot syftet kvalitetsgranskades och totalt inkluderades åtta studier som publicerats mellan 2011-2016. Alla kategoriserades efter hur de berörde terapihundens effekter på (i) depression och demens, (ii) den äldres välmående och aktivitet och (iii) den äldres livskvalitet. Resultatet visar att terapihundar kan främja välmående och lindra symptom på depression hos äldre. Resultatet visar även att terapihundar kan öka livskvalitet och ha positiv inverkan på fysisk aktivitet. Slutsatsen är att terapihundar har potential att vara en del av arbetsterapeutiska interventioner då de visat positiva effekter hos en målgrupp där depression är vanligt förekommande. Det krävs dock vidare forskning för att säkerställa evidens i klinisk praxis.

 • 339.
  Söderback, Ingrid
  et al.
  Karolinska institute, Department of Rehabilitation.
  Frost, Dan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The transfer of knowledge in occupational therapy: the case of work ability assessment1995Inngår i: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 5, s. 157-165Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The transfer of knowledge within occupational therapy is discussed in terms of marketing. As an example, the authors considers strategies through which occupational therapy teachers and practitioners, and other providers in rehabilitation in Sweden, may improve their knowledge of work ability assessment and of work-related rehabilitation programmes.

 • 340.
  Söderback, Siw-Britt
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bildterapi som en metod att förebygga och lindra vid stressrelaterade tillstånd2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om bildterapiforskning ger stöd för att bildterapi kan förebygga stress och ge lindring vid olika stresstillstånd. Undersökningen utformades som en systematisk litteraturstudie. Sex artiklar jämfördes avseende de bildterapimetoder och undersökningsmetoder som använts. Artiklarna granskades avseende klientgrupper och stressrelaterade symtom. De bildterapimetoder som använts identifierades, liksom de undersökningsmetoder som tillämpats för att utvärdera bildterapin. Vidare granskades vilka stressrelaterade symtom som angivits och vilken effekt bildterapi hade haft på dessa. En beskrivning av de undersökningsmetoder som använts för att utvärdera bildterapi gjordes. Därefter värderades huruvida angivna syften uppfyllts. Granskningen visade att ett flertal olika bildterapimetoder hade använts i de olika undersökningarna. Undersökningsmetodiken varierade, från rent experimentella upplägg, till analys och bedömning av bilder och grupprocesser. Enligt undersökningsresultaten hade ett stort antal stressrelaterade symtom påverkats och positiva förändringar ägt rum. Studien visade att bildterapi är en metod som kan förebygga och ge lindring vid svåra stresstillstånd.

 • 341.
  Söndergaard, Mette
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fisher, Anne G.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Sensitivity of the evaluation of social interaction measures among people with and without neurologic or psychiatric disorders2012Inngår i: American Journal of Occupational Therapy, ISSN 0272-9490, E-ISSN 1943-7676, Vol. 66, nr 3, s. 356-362Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE. To determine whether the Evaluation of Social Interaction (ESI) is sensitive enough to differentiate between people without identified diagnoses and those with neurologic or psychiatric disorders in terms of their observed quality of social interaction. METHOD. Participants were age 16-69 and were without identified diagnoses (n = 304) or had neurologic (n = 77) or psychiatric (n = 104) disorders. They were evaluated using the ESI. RESULTS. Nonparametric Kruskal-Wallis tests and post hoc Mann-Whitney U tests revealed that the group without identified diagnoses had significantly better quality of social interaction than did either group with disabilities (Us = 3,172 and 3,189, respectively; p <= .001). CONCLUSION. The ESI is sensitive with regard to detecting differences in quality of social interaction among groups expected to differ, suggesting that it is valid for use when the desired purpose is to identify people with diminished quality of social interaction.

 • 342.
  Tahhan, Burhan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Health economic evaluation of Occupational Therapy Interventions for Older People. A Literature Study.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Occupational therapists who work within elderly health care need to demonstrate the clinical effectiveness and value for money for occupational therapy intervention in comparison to other interventions or no interventions. In doing so they will help to ensure that, the occupational therapy service users in Sweden can continue to benefit from these interventions. The purpose of this study was to review health economic evaluations of OT interventions for older people to evaluate if they are cost-effective. Eligible studies included articles published in English language from the year 1995 to 2015. The included studies were economic evaluations that considered both costs and end effects in occupational therapy for older people compared with other in-terventions or no interventions. In all, nine articles, all random-ized controlled trials, were analyzed using selected items from the Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Stand-ards (CHEERS) statement. The majority of these studies found that occupational therapy was clinically effective and cost-effective for the older people under study in comparison with other interventions or no interventions. Future studies on the cost-effectiveness and health economics of occupational therapy in older people are strongly required.

 • 343.
  Teka, Thomas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Demir, Berfin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med mental ohälsa: En beskrivande litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mental ohälsa är ett växande problem hos både män och kvinnor, för individen och för samhället i stort. Personer med mental ohälsa kan ha begränsningar i aktivitet och tenderar att stigmatiseras. Syftet med studien var att beskriva effekterna av arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med mental ohälsa. En beskrivande litteraturstudie utfördes där nio kvantitativa artiklar har lästs och kvalitetsgranskats. Sökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl och PsychInfo med sökorden occupational therapy, intervention och mental illness. Sökningen kompletterades med manuell sökning. Resultatet i de nio artiklarna visade att åtta av interventionerna antingen reducerade psykiska symptom och/eller hade goda effekter på deltagarnas aktivitetsutförande. Psykiska symptom som reducerades var bland annat självmordstankar, ångest och depression. Vidare påvisades ökad genomsnittlig tid i aktivitetsutförande, förbättrade sociala färdigheter samt minskad arbetslöshet. Mer forskning behöver bedrivas inom området, detta för att styrka befintliga studier, men även för utveckling av outforskade områden inom mental ohälsa och arbetsterapi. 

 • 344.
  Tham, Kerstin
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Bernspång, Birgitta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Fisher, Anne G.
  Department of Occupational Therapy, College of Applied Human Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.
  Development of the Assessment of Awareness of disabilities1999Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 6, nr 4, s. 184-190Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is common for clients with stroke to lack awareness of their disabilities, which is an obstacle in the rehabilitation process. The aim of this article is to describe how Rasch measurement methods were used to develop a new Assessment of Awareness of Disability (AAD) and to present a preliminary evaluation of the instrument. Awareness of disability was defined as no discrepancy between the client’s actual disability (measured by the Assessment of Motor and Process Skills, AMPS) and the client’s perceived and verbally described disability in a specific ADL task. AAD consists of an interview guide that includes seven questions (items) that are asked directly after the performance of the AMPS task. The AAD was administered to a target sample of 12 clients with stroke. Four clients were each tested 10 times and 8 clients were each tested once. A Rasch measurement model was used to analyse the AAD data from 48 test sessions. The results indicated that AAD measures a single construct and that it discriminates among clients with different levels of awareness of disability. While the results of this pilot study are promising, the validity and reliability of the AAD need to be further examined on a larger and more varied group of clients.

 • 345.
  Thörn, Marika
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Bildarbete för resiliens: - att främja återhämtning och motståndskraft hos anhöriga till personer i missbruk2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen riktar sig till behandlare som är intresserade av arbete med vuxna anhöriga till en person i missbruk och av bildarbete som metod. Genom kvalitativa intervjuer med behandlare beskrivs arbetet med anhöriga och bildarbete. Vinsterna med arbetssättet beskrivs som stora eftersom antalet anhöriga är högt och konsekvenserna av missbruk kan vara påtagliga. Studiens intervjupersoner berättar om anhörigas behov att bearbeta upplevelser och deras svårigheter att identifiera sina egna behov. Vanan av beredskapen, skamkänslor och rädslan för att släppa kontrollen skapar ett motstånd mot bearbetning och förändring. För att förstärka effekten av stödet använder sig behandlarna av sig själva, bildarbete och stödgrupper. Det krävs stor kunskap om anhörigrollen, kreativitet, gruppdynamik, det terapeutiska förhållningssättet och medvetenhet om individuella erfarenheter, egenskaper och behov.

 • 346.
  Tistad, Malin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi. Division of Occupational Therapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Flink, Maria
  Ytterberg, Charlotte
  Eriksson, Gunilla
  Guidetti, Susanne
  Tham, Kerstin
  von Koch, Lena
  Resource use of healthcare services 1 year after stroke: a secondary analysis of a cluster-randomised controlled trial of a client-centred activities of daily living intervention2018Inngår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, nr 8, artikkel-id e022222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective The objective of the study was to compare the total use of healthcare services in the course of the first year after a stroke between participants who, after the acute care, had received occupational therapy as a client-centred activities of daily living (ADL) intervention (CADL) and participants who had received usual ADL intervention (UADL).

  Design A secondary analysis of a multicentre cluster-randomised controlled trial (RCT).

  Setting Primary and secondary care in Sweden.

  Participants Participants were included if they: (1) had received CADL or UADL in the RCT, either as inpatients in geriatric rehabilitation units or in their own homes, and (2) data could be retrieved about their use of healthcare services provided by the county council from computerised registers.

  Interventions CADL or UADL.

  Outcome measures Inpatient and outpatient healthcare in the course of the first year after stroke.

  Results Participants from 7 of the 16 units included in the RCT met the criteria. Participants in the CADL group (n=26) who received geriatric inpatient rehabilitation had a shorter length of hospital stay (p=0.03) than participants in the UADL group (n=46), and the CADL group with home rehabilitation (n=13) had fewer outpatient contacts (p=0.01) compared with the UADL group (n=25). Multiple regression analyses showed that in four of the models, a higher age was associated with a lower use of healthcare services. The use of healthcare services was also associated (some of the models) with dependence in ADL, stroke severity and type of rehabilitation received, CADL or UADL.

  Conclusions The provision of client-centred occupational therapy after stroke did not appear to increase the use of healthcare services during the first year after stroke.

  Trial registration number NCT01417585.

 • 347.
  Tjernqvist, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Boström, Moa
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Att våga vara aktör i sitt eget liv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning upplever ohälsa i större utsträckning än den övriga befolkningen. Det är även vanligt att de upplever diskriminering och brist på inflytande i samhället, som påverkar livskvalitén negativt. Projektet Livsentreprenörens vision är att få ungdomar med funktionsnedsättningar att ta vara på sina resurser, jobba för ett bättre välmående och utvecklas i sig själva. Syftet var att undersöka upplevelsen av utveckling inom områdena hälsa, delaktighet och livsmål hos deltagarna i projektet Livsentreprenören. Fem deltagare i projektet intervjuades och intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på upplevd utveckling bland informanterna och presenteras utifrån kategorierna Användbara egenskaper för problemlösning, Social delaktighet, Jobba mot sin framtid, Välmående, Växa i sig själv och Våga anta utmaningen. Projektet visade sig vara en bra plattform för att ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta till vara på sina resurser och utveckla entreprenörskap.

 • 348.
  Tobiasson, Helena
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Henje, Catharina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Designhögskolan vid Umeå universitet.
  Med rörelse i tankarna: Undersökande och utvecklande av designmetoder för fysisk aktivitet i kontorsmiljö2016Inngår i: Fysisk aktivitet och hälsa: Erfarenheter och Aktuell forskning / [ed] Jens Wahlström, Umeå, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka hur undervisningsmetoder inom ämnet Interaktionsdesign IxD och Människa–Datorinteraktion MDI kan bidra till ökad medvetenhet och design för fysisk aktivitet som prevention inom arbete och fritid? Ur materialet framkom att studenterna välkomnar mer mångfacetterade undervisningsmetoder där design för ”kroppar i rörelse” har en större plats. Det blev även tydligt genom RörelseDagboken att studenterna upplever att den egna arbetsmiljön inte uppmuntrar till fysisk aktivitet i önskvärd utsträckning. Koncept som till stor del handlade om design för påminnelse att vara fysiskt aktiv var ofta förekommande angreppsätt. En av grupperna hade en helt omarbetad arbetsorganisation som koncept. Dessa initiala resultat och studenternas spontana återkoppling, ger grund att fortsätta utforska hur undervisningsmetoder i Interaktionsdesign med ett ökat fokus på människor i rörelse, i förlängningen kan verka för fysisk aktivitet som prevention inom arbete och fritid. Studenternas egna erfarenheter visualiserade i Rörelsedagboken beskrevs som en ögonöppnande och motiverande metod att initiera beteendeförändring – därigenom promotion av fysisk aktivitet.

 • 349.
  Tobiasson, Ulrica
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi.
  Värme och rörelseträning för personer med handartros: - en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Artros är den vanligaste kroniska ledsjukdomen i Sverige. Symptomen bidrar till nedsatt aktivitetsförmåga i vardagen, ökade sjukskrivningar samt stor vårdkonsumtion. Syftet med denna litteraturstudie var att se om aktivitetsförmågan förändrades hos personer med handartros efter behandling med värme och/eller rörelseträning. Sökningen utfördes i två steg med två sökordssträngar. Databaser som användes var PubMed, Cinahl, Amed, PsycInfo samt Academic Search Elite. Sex kvantitativa originalartiklar som publicerats mellan år 2010-2018 har analyserats och sammanställts i fem kategorier: bedömningsinstrument som mäter den upplevda aktivitetsförmågan, behandlingsmetoder, värmebehandling, rörelseträning och kombination av värme och rörelseträning. Sammantaget föreföll kombinationen värme och rörelseträning öka aktivitetsförmågan hos personer med handartros. Bäst långsiktig effekt uppnåddes då värme och rörelseträning kombinerades. Då det finns få studier gjorda om värme och rörelseträning, vore det värdefullt med ytterligare studier för att få större kunskap om behandlingseffekterna.

 • 350.
  Torell, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för arbetsterapi.
  Bildarbete efter en förvärvad hjärnskada2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige insjuknar 70 000 personer/år i en förvärvad hjärnskada på grund av stroke, yttre våld, tumör, infektion, substans- och alkoholmissbruk eller syrebrist. Konsekvenser av en förvärvad hjärnskada kan vara funktionsnedsättningar som påverkar kommunikation, kognition och fysiska förmågor och en rehabiliteringsperiod är oftast aktuell. Besvär som depression och ångest är även vanligt förekommande efter en hjärnskada.

   

  Syfte: Att undersöka om bildarbete kan bidra till att vuxna personer med en förvärvad hjärnskada upplever en förbättrad hälsa.

   

  Metod: En scoping review utfördes. Inklusionskriterier var peer- reviewed vetenskapliga artiklar, på engelska, utgivna mellan åren 1996 och 2018. Vuxna deltagare, 18 år och äldre. 14 forskningsstudier var genomförda enligt kvalitativ metod och en studie beskrev en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod.

   

  Resultat: Bildterapeuter ledde bildarbete i sex av 15 studier. Interventioner i grupp var vanligast förekommande. Tidsram varierade mellan fyra till 10 veckor och mellan fem till 20 bildgrupptillfällen. 13 av de 15 artiklar beskriver att en utvärdering skett genom exempelvis intervjuer.  Social interaktion som kommunikation och samarbete förbättrades. Livskvalitet ökade genom exempelvis förbättrad öga-handkoordination. Bättre hälsa framkom vid självskattning, med minskad ångest och depression. Trots begränsad information i varje enskild studie gällande syfte, mål och bilduppgifter, visar sammanställningen att bildarbete kan bidra till en förbättrad hälsa.

   

  Slutsats: Få studier har beskrivit endast bildarbete, utan att traditionell rehabilitering eller integrativa behandlingar förekommit parallellt. Framtida studier behövs för att kartlägga lämpliga bilduppgifter efter en förvärvad hjärnskada samt beskriva förväntade resultat och utvärdera interventioner av bildarbete med test och självskattning. 

45678 301 - 350 of 388
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf