umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 563
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Lundgren Widen, Elin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Levnadsvanor hos individer som åldras med ryggmärgsskada.: En deskriptiv studie.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion och syfte: För personer med ryggmärgsskada (RMS), som redan har en begränsad reservkapacitet, kan åldersrelaterade förändringar få en stor inverkan på hälsa och välbefinnande. Kunskapen om individer som åldras med RMS är otillräcklig och det saknas konsensus kring rehabiliteringsmedicinska insatser för gruppen. Syftet med denna studie var att beskriva livsstilsrelaterade faktorer i denna population, och undersöka relationer mellan dessa variabler och ålder, kön och skaderelaterade faktorer.

  Metod: Data avseende body mass index (BMI), midjemått (MM), livsstilsfaktorer (fysisk aktivitet (FA), kost, alkohol och tobak) och sociodemografiska och skaderelaterade faktorer hämtades från The Swedish Aging with a Spinal Cord Injury Study (SASCIS) (123 deltagare ≥50 år, ≥10 år efter RMS)

  Resultat: Medel-BMI var 27.2 och 92% var överviktiga, enligt BMI-klassificering framtagen för personer med RMS. Medel-MM var 101 cm och 58% var över det generella gränsvärdet för metabola komplikationer. En tredjedel av studiepopulationen var inte fysiskt aktiva.

  Konklusion: Studien visar att individer som åldras med RMS har en hög förekomst av fetma och låg grad av FA, som kan medföra påfrestningar för deras hälsa. Uppföljningsprogram och preventiva åtgärder för den här gruppen bör innehålla rekommendationer kring kost och FA.

 • 302.
  Lundmark, Henrik
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Telg, Måns
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Reglering av träningsintensitet vid supramaximal intervallträning hos äldre: En metodstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion

  Det finns ett växande intresse för high intensity interval training (HIT), men träningsformens effekter har främst studerats hos unga. Det finns skäl att anta att HIT kan vara särskilt effektivt för äldre, men det saknas metoder för att på ett lämpligt sätt styra intensiteten. Tidigare metoder har fokuserat på maximala test, något som kan tänkas vara olämpligt för denna åldersgrupp. Borgs cycle strength test (CST) är ett submaximalt test för estimerad maximal anaerobic power (MAnP) som har fungerat väl för att estimera en lämplig intervallintensitet på en yngre testpopulation. Vidare har effekten baserat på 30 second chair stand-test för denna grupp visat god korrelation med MAnP (CST).

  Syfte

  Undersöka om Borgs CST och 30 second chair stand-test kan användas för att estimera en lämplig intervallintensitet för 30- respektive 6-sekunders högintensiva intervaller för äldre. Ett sekundärt syfte är att, för äldre personer, undersöka korrelationen mellan MAnP (CST) och estimerad effekt från chair stand-test.

  Metod

  Fem män och fem kvinnor (64–75 år) med träningsvana genomförde ett uppresningstest, två submaximala cykeltest, tre 30-sekunders intervaller samt tre 6-sekunders intervaller på cykel. Forskningspersonerna skattade ansträngning, allmänt mående, symtom och uppskattad tid till utmattning. Hjärtfrekvens mättes i slutet av varje intervall. Baserat på resultatet av CST beräknades en lämplig intensitet som intervallerna kunde bedrivas på.

  Resultat

  Resultatet av MAnP (CST) och resultatet på uppresningstestet visade på en moderat korrelation (r=0,633)(p=0,05). Skattningarna, hjärtfrekvens och hjärtfrekvens i procent av ålderspredicerad maximal hjärtfrekvens under 30- och 6-sekunders intervallerna tyder på en relativt lämplig intensitet.

  Konklusion

  Borgs CST och 30 second chair stand-test tycks vara en lämplig metod för att ställa in rätt intensitet för högintensiva cykelintervaller för tränade äldre. 

 • 303.
  Lundqvist, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Eriksson, Joakim
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Normalvariation i kroppshållning och bäckenets position och dess påverkan på ryggradens kurvatur i stående: En genomförbarhetsstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Ryggvärk beskrivs som den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning världen över. En riskfaktor för ryggvärk är dålig kroppshållning. Fysioterapeuter analyserar och korrigerar hållningsavvikelser, men det är osäkert hur mycket det går att påverka.

  Syfte: Att undersöka genomförbarhet av att mäta ryggradskurvaturen i stående och ange normalvariation samt att undersöka hur bäckenets position i stående påverkar hela ryggradskurvatur hos personer utan  ryggvärk.

  Metod: I studien deltog 12 deltagare (medelålder 23år ± 1,8år) utan pågående ryggvärk. Deltagarna filmades från sidan i neutralhållning och vid bäckentippning framåt respektive bakåt. Stillbilder analyserades med hjälp av applikationen Hudl Technique och mätte ryggradskurvaturens vinklar utifrån de mest utstickande strukturerna i nacke, bröst- och ländrygg.

  Resultat: Deskriptiv analys visade stor variation i ryggradskurvatur emellan deltagarna. Statistisk signifikant skillnad mellan framåt- och bakåttippat bäcken och neutralhållning i ländryggen (p<0,001) hittades. Ett signifikant samband hittades mellan rörlighet i ländrygg och i bröstryggen (r=- 0,633 p=0,049).

  Slutsats: Normalvariation i ryggradskurvaturer förefaller stor. En viss förändring av ryggradskurvaturen verkar gå att åstadkomma med hjälp av bäckentippning. För att påverka kurvaturen i ryggradens övre del föreslår resultatet att det inte enbart går att åstadkomma genom bäckentippning. Att med hjälp av applikation analysera och korrigera hållning är något som verkar gå att genomföra. 

 • 304.
  Lundqvist, Petter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Measuring Knee Joint Position Sense: Test-retest reliability of a new designed assessment method using 3D-motion analysis – A pilot study2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att utveckla en ny metod för att mäta knäts ledpositioneringssinne i ett 3D-rörelseanalyssytem och utvärdera metodens test-retest-reliabilitet. 

  Metod: Nitton vuxna försökspersoner (17 kvinnor och 2 män, 18-28år) med varierande aktivitetsgrad rekryterades. Deltagarna utförde ett enbensknäböj med ögonbindel i ett 3D-rörelseanalyssystem. Deltagarna böjde i knät fram till att en ljudsignal hördes som indikerade att de nått till den önskade testvinkeln som var 40° respektive 65°. I replikeringsförsöket tryckte försökspersonerna på en knapp när de trodde att samma vinkel som positioneringsförsöket hade uppnåtts. Försökspersonerna utförde fem försök på vardera ben och vinkel och testades vid två tillfällen med minst en vecka emellan. Intraclasskorrelationen (ICC) med 95% konfidensintervall (CI 95%) räknades utifrån medelvärdet på absoluta felet (AE) i grader för varje försöksperson. Absolut reliabilitet illustrerades genom graden av överensstämmelse i ett Bland-Altman-diagram.

  Resultat: Medelvärdet för AE vid 40° var 3.70°± 1.64° och test-retest-reliabiliteten var bra (ICC=0.62, CI 95%=0.38-0.78). Medelvärdet för AE vid 60° var 2.76°±154° och test-retestreliabiliteten var bra (ICC=0.72, CI 95%=0.52-0.85). Det fanns en signifikant skillnad mellan AE vid 40° jämfört med 60° (p=0.006). 

  Slutsats: De nya utvecklade metoden för knäts ledpositioneringssinne visade på god test-retest-reliabilitet. Det rekommenderas att en större försöksgrupp utvärderas för att säkerställa metodens reliabilitet och identifiera minsta upptäckbara skillnaden. Vidare måste metodens validitet undersökas innan man kan implementera metoden full ut.

 • 305.
  Lundström, Christoffer
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Söderström, Gustav
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Påverkas styrkeprestation av kortvarig smärtande kylbehandling av handflatorna hos personer med multipel skleros samt friska individer?: En pilotstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till denna studie ligger i tidigare kliniska observationer inom styrkelyft, där en utövare använts sig av kraftig handkylning och därigenom upplevt en förbättring i prestationsförmåga. Då personer med multipel skleros (MS) kan få en ökad symptombild vid fysisk ansträngning som leder till en försämrad prestationsförmåga är det viktigt att undersöka inverkan av kyla.

  Syfte: Syftet med denna pilotstudie var att undersöka genomförbarheten för ett protokoll syftande till att studera om smärtande kyla påverkar styrkeprestationen i bröstpress hos personer drabbade av MS samt friska individer.

  Metod: Fyra testdeltagarei åldrarna 22-63 år, två friska och två diagnoserade med MS, fick under två testtillfällen utföra en koncentrisk enarmsbröstpress, 120 °/s, i en isokinetisk dynamometer. Vid varje tillfälle utförde deltagarna åtta set med tio repetitioner varav smärtande handkylning användes vid vartannat  set. Från testerna analyserades max- och medelkraften samt muskelaktiveringen i aktiva muskler mellan kylning och ingen kylning av handflatorna.

  Resultat: Hos de friska deltagarna sågs ingen märkbar skillnad i kraftutveckling i max- och medelkraft samt elektromyografi (EMG) mellan smärtande kylning och ingen kylning. Hos en av testdeltagarna med MS visade resultateten en ökad max- och medelkraft samt EMG vid smärtande kylning i ett av testtillfällena. Den andre MS-deltagaren uppvisade ingen skillnad i kraftutveckling och en nedsatt muskelaktivering sågs.  Konklusion: Genomförbarheten av protokollet bedömdes som god. Liknande studier skulle behövas där antingen den excentriska fasen innefattas, alternativt en studie där samma rörelse utförs men i olika hastigheter eller en studie med isotonisk rörelse och kraftig handkylning för att utreda effekt. Av resultaten som studien visar går det inte att dra några konkreta slutsatser gällande smärtande handkylning och styrkeprestation hos personer med MS och friska.

 • 306.
  Lycksell, Melina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Skarin, Hilma
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Fysioterapeuters syn på och upplevelse av att ge information om fysisk aktivitet samt träning till gravida2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Det förefaller att det finns ett ökat behov av information om fysisk aktivitet och träning till gravida. Tillsammans med barnmorskor har fysioterapeuter goda möjligheter att påverka gravidas levnadsvanor och uppmuntra till en aktiv livsstil. Fysioterapeuters kontakt med gravida verkar dock variera och kan anses vara en underutnyttjad resurs i hälso- och sjukvården.

   

  Syfte: Studiens syfte var att undersöka fysioterapeuters syn på och upplevelse av att ge information om fysisk aktivitet samt träning till gravida på familje- och hälsocentraler i Umeå kommun.

   

  Metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sju fysioterapeuter från sex familje- och hälsocentraler i Umeå kommun rekryterades. Fysioterapeuterna hade en spridning på 2½-30år i arbetslivserfarenhet.

   

  Resultat: Analysen resulterade 13 underkategorier som sammanställdes i fem kategorier; Fysisk aktivitet och smärta är fysioterapeuters arena, En stöttande, individanpassad och rådgivande roll, Ett arbete med många utmaningar, Hälso- och sjukvårdens struktur påverkar Fysioterapeuters arbete och Ambition att med små medel göra stor skillnad.

   

  Slutsats: Fysioterapeuterna upplever att möjligheten att samarbeta med barnmorskor, vid information till gravida om fysisk aktivitet och träning, påverkas av familje- och hälsocentralens storlek samt tidsmässiga-, kollegiala- och ekonomiska resurser. På familje- och hälsocentraler i Umeå kommun finns inget självklart samarbete mellan fysioterapeuter och barnmorskor. Fysioterapeuterna har inte en självklar roll i arbetet med gravida även om de upplever sig vara trygga i att informera om och har goda kunskaper om fysisk aktivitet samt träning under graviditet. Tydligare riktlinjer om fysisk aktivitet och träning under graviditet skulle kunna underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att informera gravida. Fysioterapeutiska insatser i form av träningsgrupper, informationstillfällen, samtalsstöd, uppföljningar och ett samarbete med barnmorskor i föräldragrupper skulle kunna förbättra gravidvården, både under och efter graviditet.

 • 307.
  Malmberg Gavelin, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Boraxbekk, Carl-Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI).
  Stenlund, Therese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Lisbeth, Slunga Järvholm
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Stigsdotter Neely, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. Karlstad University.
  Effects of a process-based cognitive training intervention for patients with stress-related exhaustion2015Inngår i: Stress, ISSN 1025-3890, E-ISSN 1607-8888, Vol. 18, nr 5, s. 578-588Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stress-related exhaustion has been linked to a pattern of selective cognitive impairments, mainly affecting executive functioning, attention and episodic memory. Little is known about potential treatments of these cognitive deficits. The purpose of the present study was to evaluate the effects of a process-based cognitive training intervention, designed to target the specific cognitive impairments associated with stress-related exhaustion. To this end, patients diagnosed with exhaustion disorder (ED) were randomized to either a multimodal stress rehabilitation program with the addition of a process-based cognitive training intervention (training group, n = 27) or a treatment-as-usual control condition, consisting of multimodal stress rehabilitation with no additional training (control group, n = 32). Treatment effects were evaluated through an extensive cognitive test battery, assessing both near- and far transfer effects, as well as self-report forms regarding subjective cognitive complaints and burnout levels. Results showed pronounced training-related improvements on the criterion updating task (p < 0.001). Further, evidence was found of selective near transfer effects to updating (p = 0.01) and episodic memory (p = 0.04). Also, the trained group reported less subjective memory complaints (p = 0.02) and levels of burnout decreased for both groups, but more so for the trained group (p = 0.04), following the intervention. These findings suggest that process-based cognitive training may be a viable method to address the cognitive impairments associated with ED.

 • 308.
  Malmberg Gavelin, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Boraxbekk, Carl-Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för befolkningsstudier (CBS).
  Stenlund, Therese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Slunga Järvholm, Lisbeth
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Stigsdotter Neely, Anna
  Karlstad University.
  Effects of a process-based cognitive training intervention for patients with stress-related exhaustion: a randomized clinical trial2015Inngår i: International Convention of Psychological Science, Amsterdam, 2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The present study evaluated whether a computerized process-based cognitive training program improves cognitive function in patients with stress-related exhaustion (n=59). Results showed training effects that were generalizable beyond the specific training tasks, suggesting that cognitive training may be a viable part of the rehabilitation of stress-related exhaustion.

 • 309.
  Malmberg Gavelin, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Eskilsson, Therese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Boraxbekk, Carl-Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Centre for Functional and Diagnostic Imaging and Research, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Denmark..
  Josefsson, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).
  Stigsdotter Neely, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden..
  Slunga Järvholm, Lisbeth
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Rehabilitation for improved cognition in patients with stress-related exhaustion disorder: RECO – a randomized clinical trial2018Inngår i: Stress, ISSN 1025-3890, E-ISSN 1607-8888, Vol. 21, nr 4, s. 279-291Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stress-related exhaustion has been associated with selective and enduring cognitive impairments. However, little is known about how to address cognitive deficits in stress rehabilitation and how this influences stress recovery over time. The aim of this open-label, parallel randomized controlled trial (ClinicalTrials.gov: NCT03073772) was to investigate the long-term effects of 12 weeks cognitive or aerobic training on cognitive function, psychological health and work ability for patients diagnosed with exhaustion disorder (ED). One-hundred-and-thirty-two patients (111 women) participating in multimodal stress rehabilitation were randomized to receive additional cognitive training (n = 44), additional aerobic training (n = 47) or no additional training (n = 41). Treatment effects were assessed before, immediately after and one-year post intervention. The primary outcome was global cognitive function. Secondary outcomes included domain-specific cognition, self-reported burnout, depression, anxiety, fatigue and work ability, aerobic capacity and sick-leave levels. Intention-to-treat analysis revealed a small but lasting improvement in global cognitive functioning for the cognitive training group, paralleled by a large improvement on a trained updating task. The aerobic training group showed improvements in aerobic capacity and episodic memory immediately after training, but no long-term benefits. General improvements in psychological health and work ability were observed, with no difference between interventional groups. Our findings suggest that cognitive training may be a viable method to address cognitive impairments for patients with ED, whereas the effects of aerobic exercise on cognition may be more limited when performed during a restricted time period. The implications for clinical practice in supporting patients with ED to adhere to treatment are discussed.

 • 310.
  Malmberg Gavelin, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI).
  Stigsdotter Neely, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Andersson, Micael
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Fysiologi.
  Eskilsson, Therese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Slunga Järvholm, Lisbeth
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Boraxbekk, Carl-Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Centre for Functional and Diagnostic Imaging and Research, Copenhagen University Hospital Hvidovre, Denmark.
  Neural activation in stress-related exhaustion: cross-sectional observations and interventional effects2017Inngår i: Psychiatry Research: Neuroimaging, ISSN 0925-4927, E-ISSN 1872-7506, Vol. 269, s. 17-25Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The primary purpose of this study was to investigate the association between burnout and neural activation during working memory processing in patients with stress-related exhaustion. Additionally, we investigated the neural effects of cognitive training as part of stress rehabilitation. Fifty-five patients with clinical diagnosis of exhaustion disorder were administered the n-back task during fMRI scanning at baseline. Ten patients completed a 12-week cognitive training intervention, as an addition to stress rehabilitation. Eleven patients served as a treatment-as-usual control group. At baseline, burnout level was positively associated with neural activation in the rostral prefrontal cortex, the posterior parietal cortex and the striatum, primarily in the 2-back condition. Following stress rehabilitation, the striatal activity decreased as a function of improved levels of burnout. No significant association between burnout level and working memory performance was found, however, our findings indicate that frontostriatal neural responses related to working memory were modulated by burnout severity. We suggest that patients with high levels of burnout need to recruit additional cognitive resources to uphold task performance. Following cognitive training, increased neural activation was observed during 3-back in working memory-related regions, including the striatum, however, low sample size limits any firm conclusions.

 • 311.
  Malmberg Gavelin, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI).
  Stigsdotter Neely, Anna
  Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads Universitet.
  Stenlund, Therese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Slunga Järvholm, Lisbeth
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Boraxbekk, Carl-Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI).
  Effects of a Process-based Cognitive Training Intervention for Patients With Stress-related Exhaustion - an fMRI study2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 312.
  Malmgren-Olsson, Eva-Britt
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Health problems and treatment effects in patients with non-specific musculoskeletal disorders: a comparison between Body awareness therapy, Feldenkrais and individual physiotherapy2002Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 313.
  Markström, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Grip, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Schelin, Lina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Häger, Charlotte
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Elite women athletes with superior knee function present similar dynamic knee stability, although different movement strategies, when compared to controls2018Inngår i: 23rd annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science at the cutting edge, Dublin, July 4-7, 2018, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 314.
  Markström, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Grip, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Schelin, Lina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Häger, Charlotte
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Similar dynamic knee stability but different movement strategies and between-leg asymmetries for hip and knee joints for ACL-reconstructed persons relative to knee-healthy controls2018Inngår i: 8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 315.
  Markström, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Grip, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper.
  Schelin, Lina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
  Häger, Charlotte K.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Dynamic knee control and movement strategies in athletes and non‐athletes in side hops: implications for knee injury2019Inngår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 29, nr 8, s. 1181-1189Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Athletes exposed to rapid maneuvers need a high level of dynamic knee stability and robustness, while also controlling whole body movement, to decrease the risk of non‐contact knee injury. The effects of high‐level athletic training on such measures of movement control have not, however, been thoroughly evaluated. This study investigated whether elite athletes (who regularly perform knee‐specific neuromuscular training) show greater dynamic knee robustness and/or different movement strategies than non‐athletic controls, in relation to overall knee function. Thirty‐nine women (19 athletes, 20 controls) performed standardized rebound side hops (SRSH) while a motion capture system synchronized with two force plates registered three‐dimensional trunk, hip, and knee joint angles and moments. Dynamic knee robustness was evaluated using finite helical axis (FHA) inclination angles extracted from knee rotation intervals of 10°, analyzed with independent t tests. Angle and moment curves were analyzed with inferential methods for functional data. Athletes had superior knee function (less laxity, greater hop performances, and strength) but presented similar FHA inclination angles to controls. Movement strategies during the landing phase differed; athletes presented larger (a) hip flexion angles (during 9%‐29% of the phase), (b) hip adduction moments (59%‐99%), (c) hip internal rotation moments (83%‐89%), and (d) knee flexion moments (79%‐93%). Thus, elite athletes may have a greater ability than non‐athletes to keep the knee robust while performing SRSH more efficiently through increased engagement of the hip. However, dynamic knee robustness associated with lower FHA inclination angles still show room for improvement, thus possibly decreasing knee injury risk.

 • 316.
  Markström, Jonas L.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Grip, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper.
  Schelin, Lina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
  Häger, Charlotte K.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Individuals with anterior cruciate ligament reconstruction adopt different movement strategies but display robust knees during side hop landingsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 317.
  Markström, Jonas L.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Schelin, Lina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
  Häger, Charlotte K.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  A novel standardised side hop test reliably evaluates landing mechanics for anterior cruciate ligament reconstructed persons and controls2018Inngår i: Sports Biomechanics, ISSN 1476-3141, E-ISSN 1752-6116Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We propose a novel one-leg standardised rebound side-hop test (SRSH) specifically designed for detailed analysis of landing mechanics. Anterior cruciate ligament reconstructed persons (ACLR, n = 30) and healthy-knee controls (CTRL, n = 30) were tested for within-session and test-retest (CTRL only, n = 25) reliability and agreement. Trunk, hip and knee angles and moments in sagittal, frontal, and transversal planes during landing, including time to stabilisation (TTS), were evaluated using intra-class correlations (ICCs), average within-person standard deviations (SW) and minimal differences. Excellent within-session reliability were found for angles in both groups (most ICCs > 0.90, SW ≤ 5°), and excellent to good for moments (most ICCs > 0.80, SW ≤ 0.34 Nm/kg). Only knee internal rotation moment showed poor reliability (ICC < 0.4). Test-retest results were excellent to fair for all angles and moments (ICCs 0.47–0.91, SW < 5° and ≤ 0.25 Nm/kg), except for peak trunk lateral bending angle and knee internal rotation moment. TTS showed excellent to fair within-session reliability but poor test-retest results. These results, with a few exceptions, suggest promising potential of evaluating landing mechanics during the SRSH for ACLR and CTRL, and emphasise the importance of joint-specific movement control variables in standardised tasks.

 • 318.
  Markström, Jonas L.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Tengman, Eva
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Grip, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper.
  Schelin, Lina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
  Häger, Charlotte K.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  A comparison of knee joint kinematics and kinetics during landings in three one-leg hop tests (hop for distance, vertical hop and side hop) performed by female elite floorball athletes2016Inngår i: XXI ISEK Congress: Bridges to Innovation, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 319.
  Markström, Jonas L.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Tengman, Eva
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Häger, Charlotte
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  ACL-reconstructed and ACL-deficient individuals show differentiated trunk, hip, and knee kinematics during vertical hops more than 20 years post-injury2018Inngår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347, Vol. 26, nr 2, s. 358-367Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Little is known regarding movement strategies in the long term following injury of the anterior cruciate ligament (ACL), and even less about comparisons of reconstructed and deficient knees in relation to healthy controls. The present purpose was to compare trunk, hip, and knee kinematics during a one-leg vertical hop (VH) ~20 years post-ACL injury between persons treated with surgery and physiotherapy (ACLR), solely physiotherapy (ACLPT), and controls (CTRL). Between-leg kinematic differences within groups were also investigated.

  METHODS: Sixty-six persons who suffered unilateral ACL injury on average 23 ± 2 years ago (32 ACLR, 34 ACLPT) and 33 controls performed the VH. Peak trunk, hip, and knee angles during Take-off and Landing phases recorded with a 3D motion capture system were analysed with multivariate statistics.

  RESULTS: Significant group effects during both Take-off and Landing were found, with ACLPT differing from CTRL in Take-off with a combination of less knee flexion and knee internal rotation, and from both ACLR and CTRL in Landing with less hip and knee flexion, knee internal rotation, and greater hip adduction. ACLR also presented different kinematics to ACLPT and CTRL in Take-off with a combination of greater trunk flexion, hip flexion, hip internal rotation, and less knee abduction, and in Landing with greater trunk flexion and hip internal rotation. Further, different kinematics and hop height were found between legs within groups in both Take-off and Landing for both ACL groups, but not for CTRL.

  CONCLUSION: Different kinematics for the injured leg for both ACL groups compared to CTRL and between treatment groups, as well as between legs within treatment groups, indicate long-term consequences of injury. Compensatory mechanisms for knee protection seem to prevail over time irrespective of initial treatment, possibly increasing the risk of re-injury and triggering the development of osteoarthritis. Detailed investigation of movement strategies during the VH provides important information and a more comprehensive evaluation of knee function than merely hop height. More attention should also be given to the trunk and hip in clinics when evaluating movement strategies after ACL injury.

  LEVEL OF EVIDENCE: Prospective cohort study, Level II.

 • 320.
  Markström, Jonas L.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Tengman, Eva
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Häger, Charlotte
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  One-leg lateral side-hops induce greater demands on knee landing control than hops in other directions as demonstrated in athletic and non-athletic females with or without injury of the anterior cruciate ligamentManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 321.
  Markström, Jonas L.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Tengman, Eva
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Häger, Charlotte K.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  A kinematic analysis of one-leg vertical jump on average 23 years after injury of the anterior cruciate ligament2015Inngår i: Gait & Posture: 24th Annual Meeting of ESMAC 2015 Abstracts, 2015, Vol. 42, s. 1-2, artikkel-id Session OS01 Best-Paper-Session - OutcomesKonferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 322.
  Martin, Björklund
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Hamberg, Jern
  Heiden, Marina
  Barnekow-Bergkvist, Margareta
  The assessment of symptoms and functional limitations in low back pain patients. Validity and reliability of a new questionnaire2007Inngår i: European spine journal, ISSN 0940-6719, E-ISSN 1432-0932, Vol. 16, s. 1799-1811Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 323.
  Martinsson, Frida
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Nilsson, Malin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Upplevelser av integrerad träning: – att personer med och utan funktionsnedsättning tränar tillsammans2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Många personer med funktionsnedsättning avstår från att träna och har en generellt lägre aktivitetsnivå än andra jämnåriga. En strategi för att övervinna de barriärer som personer med funktionsnedsättning upplever för att vara fysiskt aktiva kan vara integrerad träning.

  Syfte: Syftet med studien är att få en bild av vilka upplevelser personer med och utan funktionsnedsättning har av att träna boxning integrerat på en idrottsförening.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex deltagare i åldrarna 17-24 år från en boxningsklubb med ett uttalat integrationstänkande. Tre av deltagarna var utan funktionsnedsättning och tre med, fyra var kvinnor och två män. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyseras genom kvalitativ innehållsanalys, för att sedan utmynna i fyra teman.

  Resultat: Intervjuerna resulterade i fyra teman – "Att få ut något av träningen är viktigt", "Att träna på sin egen nivå men inspireras och motiveras av andra", "Att mötas i varandras olikheter" och "Att anpassa sig eller att omgivningen anpassas" – som berör hur effekter av träningen samt gruppens-, föreningens- respektive samhällets inverkan påverkade individens motivation. Integrerad träning är ett uppskattat träningssätt som kan berika idrottslivet, öka delaktigheten, motivationen för träning samt den sociala integreringen, men träningen måste anpassas utefter situation och alla övningar kan inte utföras integrerat.

  Slutsats: Integrerad träning tycks vara ett uppskattat träningssätt som ökar delaktigheten och motivationen oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

 • 324.
  Matkovic, Ana
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Diehl, Peter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Characteristics of patients with low back pain and the variety of the impacts depending on gender and body weight: A cross-sectional secondary analysis2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ländryggsvärk (LRV) är en av de vanligaste muskuloskeletala problem som påverkar de drabbade på olika sätt. Många studier har beskrivit de vanligaste riskfaktorerna vid LRV, men det finns otillräckligt med evidens för hur faktorer som kön eller övervikt påverkar utvecklingen och effekterna av LRV.

  Syftet med studien var att genomföra en tvärsnittsanalys baserad på data från två randomiserade kontrollerade studier utförda bland människor med LRV. Målet var att beskriva och analysera LRV relaterade egenskaper hos deltagarna, med fokus på kön och kroppsvikt.

  Data från de båda studierna integrerades till en gemensam datauppsättning. Demografiska och kliniska variabler beskrevs och statistiska tester användes för att undersöka skillnader och samband.

  Studiepopulationen utgjordes av 107 personer. Deras medelålder var 46.1 (±SD 14.7) år. Det fanns statistiskt signifikanta skillnader i nivå av fysisk aktivitet och funktionsnedsättning mellan könen och i smärtintensiteten mellan viktkategorierna.

  Resultaten tyder på att kvinnor tenderar att vara mindre fysiskt aktiva och att de upplever sig vara mer funktionsnedsatta än män. De tyder också på att kroppsvikten påverkar smärtintensiteten. Mer forskning behövs för att skapa en bättre förståelse för i vilken utsträckning LRV påverkar de drabbade människornas liv.

 • 325.
  Mattsson, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Petersson, Josefin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Cykling på självvald intensitet vid kontorsarbete – hur påverkas arbetsförmågan?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att undersöka vilken relativ intensitet som väljs av friska individer vid cykling vid en simulerad kontorsarbetsplats och hur det påverkar arbetsförmågan jämfört med stående, samt att få mer information om upplevelsen av en aktiv arbetsstation.

  Metod: Tolv deltagare, samtliga studenter vid Umeå Universitet, utförde två olika testbetingelser i randomiserad ordning med 1-3 dagars mellanrum. Testbetingelserna bestod av stående under 30 minuter och cykling under 60 minuter på självvald intensitet. Under tiden utfördes tre olika kontorstester efter 10, 20 och 50 minuter för att utvärdera tangentbordsarbete, musarbete och kognition. I samband med den stående testbetingelsen utfördes ett submaximalt konditiontest.

  Resultat: Deltagarna valde en intensitet på 17,4% (medelvärde) av maximal aerobic power output (MAP). Deltagarna var långsammare i muspekaruppgiften efter 20 minuter cykling jämfört med efter 20 minuter stående (p=0,02). Det var ingen skillnad mellan cykel och stående vid tangentbordsarbete eller kognitionsuppgiften. Deltagarna presterade bättre i kognitionsuppgiften efter 50 minuters cykling jämfört med efter 20 minuter med avseende på antal avklarade omgångar samt antal rätt (p=0,03 resp. p=0,03). Det fanns inget samband mellan självvald intensitet och prestationen vid utförandet av kontorsuppgifterna.

  Konklusion: Resultaten pekar mot att arbetsprestationen med avseende på tangentbordsarbete och kognition inte påverkas nämnvärt vid cykling på självvald intensitet jämfört med stående. Viss försämring i arbete med datormus observerades vilket tyder på att cykling eventuellt inte är att rekommendera vid den typen av arbetsuppgifter. Låg power gör att resultaten från denna studie bör tolkas med försiktighet.

 • 326. Michaelson, Peter
  et al.
  Holmberg, David
  Aasa, Björn
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.
  Aasa, Ulrika
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  High load lifting exercise and low load motor control exercises as interventions for patients with mechanical low back pain: a randomized controlled trial with 24-month follow-up2016Inngår i: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 48, nr 5, s. 456-463Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this study was to compare the effects of a high load lifting exercise with low load motor control exercises on pain intensity, disability and health-related quality of life for patients with mechanical low back pain. Design: A randomized controlled trial. Subjects: Patients with mechanical low back pain as their dominating pain mechanism. Methods: The intervention programme consisted of a high load lifting exercise, while the control group received low load motor control exercises over 8 weeks (12 sessions) with pain education included in both intervention arms. The primary outcome was pain intensity and disability, and the secondary outcome was health-related quality of life. Results: Each intervention arm included 35 participants, analysed following 2-, 12- and 24-month follow-up. There was no significant difference between the high load lifting and low load motor control interventions for the primary or secondary outcome measures. Between 50% and 80% of participants reported a decrease in perceived pain intensity and disability for both short-and long-term follow-up. Conclusion: No difference was observed between the high low load lifting and low load motor control interventions. Both interventions included retraining of movement patterns and pain education, which might explain the positive results over time.

 • 327.
  Mikko, Sanna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Effekter av neuromuskulär rehabiliteringsträning på knäproprioception hos individer med främre korsbandsskada – en narrativ översikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Neuromuskulär träning kan potentiellt stimulera proprioception hos individer med främre korsbandsskada. Fram till idag finns det ingen litteraturöversikt tillgänglig som summerar effekterna av neuromusculär rehabilitering på proprioceptionen i knät hos individer med främre korsbandsskada.

   

  Syften: 1) att utvärdera effekten av neuromuskulära rehabiliteringsprogram jämfört med en kontrollintervention, utvärderat med knä-specfika proprioceptionstester hos individer med främre korsbandsskada, med eller utan rekonstruktion och 2) att summera neuromuskulära träningsprogram som fokuserar på att förbättra proprioception i knät.

   

  Metod: Sju databaser användes för sökning från dataabasernas start fram till Oktober 2018. Artiklar som nkluderades var: Randomized- eller Controlled clinical trials; utvärderar effekterna av neuromuskulär rehabiliteringsprogram; utvärderat med knä-specifika proprioceptionstester; före och efter interventionsperioden; hos patienter med främre korsbandsskada. 

   

  Resultat: Totalt åtta studier inkluderades. Sex studier använde joint position sense (JPS) och två threshold to detection of passive motion (TTDPM) för att utvärdera proprioception i knät. Två studier visade statistiskt signifikant skillnad på proprioception mellan experiment- och kontrollgrupp. Intervention av träningsövningar i de neuromusculära träningsprogrammen var: whole body vibration therapy (WBVT), övningar på balansbräda, vattenträning, styrketräning och plyometrisk- ”agility drills”- och grenspecifika övningar.

   

  Slutsats: De flesta neuromuskulära rehabiliteringsprogrammen visade ingen statistiskt signifikant skillnad på proprioception, förutom WBVT och övningar på balansbräda som visade sig förbättra proprioception i knät efter främre korsbandsskada. De inkluderade artiklarnas studiedesign, validitet och sensitivitet av de knä-specifika proprioceptionstesterna kan ha bidragit till resultaten. En definitiv konklusion är svårt att ge med tanke på avsaknad av analys för bedömningsbias samt få inkluderade artiklar. Fortsatt forskning inom området behövs.

   

   

   

 • 328.
  Minde, Victor
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Ponseti treatment of children with clubfoot at a Physiotherapy clinic in Tanzania – Evaluation of the casting phase by Pirani scoring analysis2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Inledning: Klumpfot är en av de vanligaste medfödda fotdeformiteterna och förkommer främst bland pojkar. Cirka 80 % av klumpfot förekommer i låg- och medelinkomstländer. Det finns således ett stort behov av specialiserad behandling för att öka barnens livskvalitet senare i livet. Den mest använda behandlingen är Ponseti-metoden med manipulation, gipsning, förlängning av Akillessenan och ortosbehandling. Ponseti-metoden har visat sig vara effektiv vid både idiopatisk och icke-idiopatisk klumpfot. Fysioterapeuter tillsammans med ortopedkirurger har varit i frontlinjen vid användningen av Ponseti metoden.

  Syfte: Syftet med denna studie var att vid en fysioterapiklinik utvärdera Ponseti-metoden (Korrektionsfasen) vid behandling av klumpfot och faktorer som är associerade med behandlingsutfallet.

  Metoder: Studien är en retrospektiv studie av 224 fötter hos 138 barn behandlade med Ponseti-metoden från januari 2008 till september 2018. Utvärderingen av deformiteten gjordes med Pirani-poäng före och under varje veckas behandling. Demografiska data, kliniska mått och behandlingsresultat hämtades från en databas för klumpfot. Det primära utfallsmåttet var antalet gipsningar till slutförandet av behandlingen och de sekundära utfallsmåtten var förändringen i Pirani-poäng, antal gipsningar och andel som genomgick tenotomi.

  Resultat: En majoritet av barnen med klumpfot var pojkar (71,0%) och de flesta var ett år eller yngre när behandlingen startade. En majoritet av barne

  n hade bilateral klumpfot (64,5%). Medelvärdet för Pirani poängen vid behandlingens början var

  4,1 (SD ± 1,7). Det genomsnittliga antalet gipsningar som behövdes för att uppnå totalkorrigering var 4,9 (SD ± 2,8). Den initiala Pisani-poängen predicerade signifikant antalet gipsningar som krävdes till totalkorrigering.

  Slutsats: Ponseti metoden för behandling av klumpfot visade på ett bra behandlingsresultat utförd av fysioterapeuter.

 • 329. Molenaar, Claire E.
  et al.
  Geithner, Christina A.
  Henriksson, Tommy
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicin.
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Gilenstam, Kajsa
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicin.
  The Relative Age Effect in Women's Ice Hockey: International and Positional Comparison2015Inngår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 47, nr 5S, s. 629-630Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A relative age effect (RAE), or chronological age differences among individuals within the same age group, has been observed in 14 sports (Cobley et al., 2009). A strong RAE has been reported in men’s ice hockey since 1985 (Barnsley et al., 1985). In contrast, research on RAE in women’s ice hockey is limited (Wattie et al., 2007; Weir et al., 2010) and findings are equivocal.PURPOSE: To determine whether there is a RAE in women’s ice hockey, and if it varies by country or player position.

  METHODS: Participants were 117 female ice hockey players (mean age=19.9±2.3 yr) on 2 Swedish elite-level club teams (n=54) and 4 Canadian university teams (n=63). Players reported birthdate and position (Forward=F, Defenseman=D, Goalie=G). Birthdates were coded by quartiles (Q1: Jan.-March, Q2: April-June, Q3: July-Sept., Q4: Oct.-Dec.) and by half-year. Birthdate data were submitted to chi-square analyses for the sample, by country, and by position. SPSS 17.0 for Windows was used for all analyses (significance level: p<0.05). RESULTS: A significant RAE was observed for the entire sample by quartile (Q1: 28.2%, Q2: 34.2%, Q3: 25.6%, Q4: 12.0%; χ2=12.402, p=0.006). More players were born in the first half of the year than the second (62.4% vs. 37.6%, respectively; χ2=7.188, p=0.007). In contrast, Q4 was underrepresented for the sample and by country (Canada: 12.7%, Sweden: 11.1%). A RAE was present for the Canadian players by quartile (χ2=13.381, p=0.004) and half-year (χ2=9.921, p=0.002); however, no RAE was observed for Swedish players. In addition, a significant RAE was observed for the entire sample by position for G and D by quartiles (G - χ2=10.077, p=0.018; D - χ2=8.444, p=0.038) and half year (G - χ2=6.231, p=0.013; D - χ2=4.000, p=0.046), but not for F.

  CONCLUSIONS: The significant RAE in this sample is consistent with that in men’s ice hockey and the tendency for greater participation by relatively older players in women’s ice hockey. RAE absence in the Swedish players may reflect lower participant number, competitive level, and sociocultural support, as well as greater variation in skill level. The significant RAEs observed in Canadian players and by position support the findings of Weir et al. (2010), but the positional differences found were inconsistent, perhaps due to differences in sample size and competitive level between studies. 

 • 330.
  Moshi, Haleluya
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Traumatic spinal cord injuries in rural Tanzania: occurrences, clinical outcomes and life situations of persons living in the Kilimanjaro region2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Traumatic spinal cord injury (TSCI) is one of the most troubling health condition as it leaves the inflicted individual with irreversible sensorimotor impairment. Rural areas of Tanzania and other low income countries are characterized by inadequate emergency, medical and rehabilitation services and are mostly inaccessible by wheelchair. The studies in this thesis aimed to create an understanding of the epidemiology, clinical outcomes of SCI, as well as living with the condition, in a typical rural area of a low-income country.

  Methods: Four studies were conducted with two being hospital-based and two carried out in the community. A retrospective study assessed the magnitude, etiology and clinical outcomes for past five years (2010-2014) by using patients’ data from archives of the Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC). In the same setting, another study assessed the same variables prospectively for one year (2017) with greater focus being placed on classifying severity of injury and health complications. In the community, a qualitative study was used to conceptualize coping resources for persons with SCI in one study, while in another, the WHOQoL-BREF questionnaire was used to assess the quality of life of these persons quantitatively.

  Results: The retrospective study obtained 213 full patient records in which the leading cause of injury was falls 104(48.8%) followed by road traffic accidents 73(34.3%). The annual incidence for the Kilimanjaro region (population 1,640,087) was estimated at more than 26 persons per million for this period. The most documented complications were pressure ulcers at 19.7%, respiratory complications at 15.0% and multiple complications at 13.1%. The in-hospital mortality rate was 24.4%. The prospective study involved 87 persons who sustained SCI in 2017, of whom 66.7% were due to falls (especially from a position of height), 28.7% to road traffic accidents and 4.6% from other causes. The annual incidence rate based on Kilimanjaro region (population 1,910, 555) was estimated at more than 38 new cases per million. The majority of the injuries occurred at the cervical 56.3% and lumbar 31% levels. Most of the injuries 59.8% were incomplete while 40.2% were complete. The questionnaire study reports that the majority of the participants rated their quality of lives as neither poor nor good 39(48.8%) and poor life 20(25%). The mean score for domains of QoL showed the highest score in social relations and psychological well-being, while the lowest scores were rated for physical health and environment. There was no significant mean difference in the score of domains based on sociodemographic characteristics, except for physical environment in which quadriplegia scored lower than paraplegia (p = 0.038). The qualitative interview study identified acceptance as the core category for identification and utilization of both internal and external coping resources for persons with TSCI in the community. Internal coping resources related to personal factors and external coping resources related to family and community were found to be important.

  Conclusion: Most of the traumatic SCI in Kilimanjaro rural area are due to falls, followed by road traffic accidents. SCI-related complications are common and hospital mortality is still high. Persons with SCI faces various challenges pertaining to health and accessibility that affect them physically, socially and environmentally. Establishment of emergency and critical care services, trauma registries, community-based rehabilitation and population-based surveys would address major issues pertaining to TSCI in these areas.

 • 331.
  Moshi, Haleluya
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi. Faculty of Rehabilitation Medicine, Physiotherapy Department, Kilimanjaro Christian Medical University College, Moshi, Tanzania.
  Sundelin, Gunnevi
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Sahlen, Klas-Göran
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Sörlin, Ann
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Traumatic spinal cord injury in the north-east Tanzania: describing incidence, etiology and clinical outcomes retrospectively2017Inngår i: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 10, nr 1, artikkel-id 1355604Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Causes, magnitude and consequences of traumatic spinal cord injury depend largely on geography, infrastructure, socioeconomic and cultural activities of a given region. There is a scarcity of literature on profile of traumatic spinal cord injury to inform prevention and rehabilitation of this health condition in African rural settings, particularly Tanzania. Objective: To describe the incidence, etiology and clinical outcomes of traumatic spinal cord injury and issues related to retrospective study in underdeveloped setting.

  Methods: Records for patients with traumatic spinal cord injury for five consecutive years (2010–2014) were obtained retrospectively from the admission wards and health records archives of the Kilimanjaro Christian Medical Center. Sociodemographic, cause, complications and patients’ condition on discharge were recorded and analyzed descriptively.

  Results: The admission books in the wards registered 288 new traumatic spinal cord injury cases from January 2010 to December 2014. Of the 288 cases registered in the books, 224 were males and 64 females with mean age 39.1(39.1 ± 16.3) years and the majority of individuals 196(68.1%) were aged between 16 and 45 years. A search of the hospital archives provided 213 full patient records in which the leading cause of injury was falls 104(48.8%) followed by road traffic accidents 73(34.3%). Cervical 81(39.9%) and lumbar 71(34.74%) spinal levels were the most affected. The annual incidence for the Kilimanjaro region (population 1,640,087) was estimated at more than 26 persons per million population. The most docu- mented complications were pressure ulcers 42(19.7%), respiratory complications 32(15.0%) and multiple complications 28(13.1%). The mean length of hospital stay was 64.2 ± 54.3 days and the mortality rate was 24.4%.

  Conclusion: Prevention of traumatic spinal cord injury in North-east Tanzania should consider falls (particularly from height) as the leading cause, targeting male teenagers and young adults. Pressure ulcers, respiratory complications, in-hospital mortality and availability of wheelchairs should be addressed. 

 • 332.
  Moshi, Haleluya
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi. Kilimanjaro Cristian Medical University College, Moshi, Tanzania.
  Sundelin, Gunnevi
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Sahlén, Klas-Göran
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Anthea, Rhoda
  Sörlin, Ann
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Coping Resources for Persons With Traumatic Spinal Cord Injury in A Tanzania Rural Area2018Inngår i: Global Journal of Health Science, ISSN 1916-9736, E-ISSN 1916-9744, Vol. 10, nr 5, s. 138-153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Persons with traumatic spinal cord injury (TSCI) in Tanzanian rural settings face a variety of geographical and socioeconomic challenges that make life almost impossible for them. However, some have managed to live relatively long lives despite these difficult conditions. This study aimed at exploring secrets behind successful lives of persons with TSCI in typical resource-constrained rural Tanzanian settings.

  METHODS: A modified constructivist grounded theory was employed for the analysis of data from 10 individuals who have lived between 7 and 28 years with TSCI in typical Tanzanian rural area. The 10 were purposively selected from 15 interviews that were conducted in 2011. The analysis followed the constructivist approach in which data was first open and axial coded, prior to categories being constructed. The categories were frequently reviewed in light of the available literature to determine the over-arching core category that described or connected the rest.

  RESULTS: Nine categories (identified as internal and external coping resources) were constructed. The internal coping resources were: secured in God, increase in awareness on health risk, problem-solving skills and social skills. External coping resources were: having a reliable family, varying support from the community, a matter of possession and left without means for mobility. Acceptance was later identified as a core category that determines identification and utilization of the rest of the coping resources.

  CONCLUSION: Persons with traumatic spinal cord injury can survive for a relatively long time despite the hostile environment. Coping with these environments requires the employment of various coping resources, acceptance being the most important.

 • 333.
  Moshi, Haleluya
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Sundelin, Gunnevi
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Sahlén, Klas-Göran
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Sörlin, Ann
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Incidence of traumatic spinal cord injury and prevalence of medical complications among hospitalized patients at Kilimanjaro: a one year prospective studyManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 334.
  Moshi, Haleluya
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Sundelin, Gunnevi
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Sahlén, Klas-Göran
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Sörlin, Ann
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Quality of life of persons with traumatic spinal cord injury in rural Kilimanjaro, Tanzania: a community surveyManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 335.
  Mtavangu, Grace
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Barriers and possibilities of physical exercises in pregnant Tanzanian women attending antenatal care2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Fysisk träning under graviditeten kan förbättra kvinnors mentala hälsa, begränsa viktuppgång, minska ryggsmärta, underlätta värkarbete, begränsa antalet kejsarsnitt och underlätta återhämtning efter graviditet.

   

  Syfte: Syftet med studien var att utforska den upplevda kunskapen om och praktiken av fysisk träning under graviditeten, hos gravida kvinnor i förlossningsvård, i Tanzania.

   

  Metod: Genom ändamålsenligt urval rekryterades 25 kvinnor till studien, i åldern 19-41 år (median 24 år), med 1-5 graviditeter. Vid intervjutillfället var sex kvinnor i första trimestern, tolv var i andra trimestern och sju i den tredje trimestern. Data samlades in med fokusgruppsdiskussioner och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Resultatet sammanfattas i temat ”en resa mot en säker och bekväm graviditet” med de fyra kategorierna; ”begränsad kunskap om fysisk träning”, ”bemästra bäckensmärta”, ”lågt stöd för fysisk träning från andra i samhället”, och ”förstärkt smärtsam sexuell relation”.

   

  Slutsats: Studie visar att det finns en kunskapslucka om vikten av fysisk träning under en graviditet. De gravida kvinnorna kämpade för att hantera utmaningar under graviditeten. De fick lite stöd och uppmuntran till fysisk träning. Bäckensmärta medförde att de inte tränade eller att de tränade i lägre grad. De hade inte tillgång till fysioterapeutiskt stöd i förlossningsvården, i frågor om fysisk träning.

 • 336.
  Mårell, Lena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Lindgren, Monica
  Ternulf Nyhlin, Kerstin
  Ahlgren, Christina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Berglund, Anders
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  "Struggle to obtain redress": women's experiences of living with symptoms attributed to dental restorative materials and/or electromagnetic fields2016Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, nr 1, artikkel-id 32820Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore the experiences of illness and the encounters with health care professionals among women who attributed their symptoms and illness to either dental restorative materials and/or electromagnetic fields, despite the fact that research on health effects from dental fillings or electricity has failed to substantiate the reported symptoms. Thirteen women (aged 37-63 years) were invited to the study and a qualitative approach was chosen as the study design, and data were collected using semi-structured interviews. The analysis was conducted with a constant comparative method, according to Grounded Theory. The analysis of the results can be described with the core category, "Struggle to obtain redress," the two categories, "Stricken with illness" and "A blot in the protocol," and five subcategories. The core category represents the women's fight for approval and arose in the conflict between their experience of developing a severe illness and the doctors' or dentists' rejection of the symptoms as a disease, which made the women feel like malingerers. The informants experienced better support and confirmation from alternative medicine practitioners. However, sick-leave certificates from alternative medicine practitioners were not approved and this led to a continuous cycle of visits in the health care system. To avoid conflicting encounters, it is important for caregivers to listen to the patient's explanatory models and experience of illness, even if a medical answer cannot be given.

 • 337. Naili, J. E.
  et al.
  Iversen, M. D.
  Esbjörnsson, A. -C
  Hedström, M.
  Schwartz, M. H.
  Häger, Charlotte K.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Broström, E. W.
  Challenging the effect of hip and knee replacement for osteoarthritis: a prospective one year follow-up study of 64 patients evaluating function and gait dynamics2016Inngår i: Osteoarthritis and Cartilage, ISSN 1063-4584, E-ISSN 1522-9653, Vol. 24, s. S111-S111Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 338. Naili, Josefine E
  et al.
  Iversen, Maura D.
  Esbjörnsson, Anna-Clara
  Hedström, Margareta
  Schwartz, Michael H.
  Häger, Charlotte
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Broström, Eva W.
  Deficits in functional performance and gait one year after total knee arthroplasty despite improved self-reported function2017Inngår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347, Vol. 25, nr 11, s. 3378-3386Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The current literature lacks sufficient information about improvements in gait patterns and function after total knee arthroplasty (TKA) and whether patients return to full function. This study evaluated change in gait, performance-based function, and self-reported function 1 year after TKA in patients with symptomatic knee osteoarthritis and how these aspects interrelate.

  METHODS: A total of 28 patients (64 % female) with knee osteoarthritis, with a mean age of 66 (±7) years, and 25 age- and gender-matched controls participated in this prospective cohort study. Three-dimensional gait analysis generated comprehensive measures of kinematic and kinetic gait deviations, respectively. Participants completed the Five Times Sit-to-Stand (5STS) test, and the self-reported questionnaire Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), at baseline prior to surgery and 1 year after TKA.

  RESULTS: Kinetic gait deviations of both the operated and non-operated limb persisted in patients with knee osteoarthritis at 1 year after surgery, while kinematic gait patterns were comparable to controls. Performance on the 5STS and KOOS scores in patients with knee osteoarthritis improved significantly 1 year after surgery (effect size 0.5-1.5), but did not reach the level of controls. Ten patients with knee osteoarthritis (36 %) exceeded the minimally detectable change on the 5STS.

  CONCLUSION: Measures of overall gait patterns and the 5STS revealed improvements in function 1 year after TKA, but were not restored to the level of healthy controls. Based on change in 5STS performance, we identified patients with substantial improvements in gait patterns. Self-reported measures of function could not detect differences between patients improving in 5STS performance and those who did not. These findings highlight the use of the 5STS in clinical practice since improvement on this test seems to follow the reduction in gait pattern deviations.

  LEVEL OF EVIDENCE: II.

 • 339. Naili, Josefine
  et al.
  Esbjörnsson, Anna-Clara
  Iversen, Maura
  Schwarz, Michael
  Hedström, Margareta
  Häger, Charlotte
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Broström, Eva
  The impact of symptomatic knee osteoarthritis on gait pattern and its association with performance-based measures and patient-reported outcomes2017Inngår i: Knee (Oxford), ISSN 0968-0160, E-ISSN 1873-5800, Vol. 24, nr 3, s. 536-546Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Limited knowledge exists regarding the impact of symptomatic knee osteoarthritis (OA) on the overall gait pattern; and whether gait deviations are associated with performance based measures (PBMs) and patient-reported outcomes (PROs). This cross-sectional study evaluated overall gait patterns in patients with knee OA using the Gait Deviation Index for kinematics (GDI) and kinetics (GDI-kinetic), and explored associations between gait deviations, PBMs, and PROs. Methods: Forty patients with knee OA and 25 age and gender-matched controls underwent three-dimensional gait analysis. Participants performed the Timed Up and Go (TUG), Five Times Sit-to-Stand (5STS), and Single Limb Mini Squat (SLMS) tests and completed a disease specific PRO. Associations between gait deviations, PBMs, and PROs were assessed by Pearson's correlation and multiple linear regression. Results: Patients with OA demonstrated significantly lower GDI and GDI-kinetic scores of the OA and contralateral limbs compared to controls; with GDI-kinetic scores on the contralateral limb more impacted than the OA limb. On the contralateral limb, GDI-kinetic score significantly correlated with TUG (r = -0.42) and 5STS (r = -033), while on the OA limb with TUG (r = -0.68), 5STS (r = -0.38), SLMS (r = -0.38), activities of daily living (r = -0.35) and Knee-related Quality of Life (r = -035). No significant associations existed between kinematic GDI scores, PBMs and PROs. Conclusion: The overall gait pattern, as represented by GDI and GDI-kinetic scores, in patients with symptomatic knee OA is affected both on the painful OA limb and the contralateral limb. The GDI and GDI-kinetic scores provide different information regarding function that is not revealed by PBMs or PROs.

 • 340.
  Nilsson, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Lewin, Elin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Gymnasieelevers förståelse för ergonomi och informationsteknologi: - En intervjustudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Informationsteknologiska produkter (ITP) såsom datorer tar en allt större plats i undervisningen i svenska skolor. Forskning har visat samband mellan intensivt datoranvändande och besvär i bland annat rörelseapparaten och skolan kan således vara en ergonomisk riskmiljö.

  Syfte: Granska gymnasieelevers förståelse om ergonomi och ITP, samt beskriva hur de vill utforma framtida ergonomikunskap. Dessutom tillvarata deras åsikter och idéer kring ett fiktivt datorteknologiskt verktyg vars mål är att öka ergonomisk medvetenhet vid arbete med ITP.

  Metod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med fyra fokusgrupper med totalt 25 personer, varav 14 flickor och 11 pojkar i åldrarna 16-17 år. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman.

  Resultat: Analysen mynnade ut i fem kategorier, Begränsad ergonomisk medvetenhet, Informationsteknologins negativa följder, Upplevelse av skolmiljö och undervisningsstruktur, Elevers vilja att lära sig mer om ergonomi samt Elevstyrd utformning av applikation för förbättrad ergonomi.

 • 341.
  Nilsson, Helena
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Håkansson, Magnus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Hälsokonsekvenser av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer: En kombinerad tvärsnitt- och longitudinell studie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljön präglas av fysiska och psykosociala komponenter, så som fysisk arbetsposition, upplevda krav, kontroll och stöd. Arbetsförhållanden, individuella förhållanden eller okända faktorer kan påverka hälsan och medföra stressrelaterade symtom, som huvudvärk, oro och sömnbesvär.

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa vid 34 och 52 års ålder hos kohorten i ”The Swedish Physical Activity and Fitness Cohort study” (n=292). År 1992 och 2010 besvarades frågeformulär om fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hälsa och stressrelaterade symtom. Genom kombinerad tvärsnitts- och longitudinell design analyserades insamlat material.

  Resultatet visade att kvinnornas arbetsposition försämrades mellan 1992 och 2010. Andelen kvinnor och män som upplevde sömnbesvär ökade. Såväl kvinnor som män upplevde minskad kontroll och högre krav. Dessutom upplevde männen minskat socialt stöd. Den univariata logistiska regressionsanalysen visade inga longitudinella samband. Dock framkom att män som upplever låg kontroll 2010 löpte en ökad risk att drabbas av huvudvärk  (OR 0.323, CI 95 % 0.124-0.840). Kvinnor som upplevde höga krav 2010 löpte en ökad risk att drabbas av ängslan/oro/ångest (OR 0.413, CI 95 % 0.191-0.893).

  Hälsa, fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer försämras över tid, samverkar i olika utsträckning och varierar mellan kön. Ett ytterligare behov av forskning som hanterar orsakssamband föreligger. 

 • 342.
  Nilsson, Stina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Muskuloskeletala besvär bland arbetstagare med repetitivt arbete och betydelsen av maximal syreupptagningsförmåga2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Muskuloskeletala besvär vid repetitivt arbete är vanligt förekommande och en god arbetshälsa kräver viss fysisk funktionsförmåga hos anställda. Hög maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) kan öka effektiviteten och minska sjukfrånvaro. Det saknas dock studier kring betydelse av VO2max och upplevda besvär vid repetitivt arbete.

  Syfte: Undersöka upplevda muskuloskeletala besvär bland arbetstagare med repetitivt arbete samt om dessa besvär skiljer sig mellan arbetstagare med hög- respektive låg nivå av VO2max.

  Metod: I studien deltog totalt 23 personer, 4 män och 19 kvinnor (medelålder 48, SD 9,2) med repetitiva arbetsuppgifter (laboratoriearbetare och lokalvårdare). Muskuloskeletala besvär mättes med frågeformulär kring upplevda besvär, besvärsområde enligt smärtteckning och grad av besvär enligt visuell analog skala (VAS). VO2max bedömdes med Åstrands konditionstest på cykel.

  Resultat: Muskuloskeletala besvär rapporterades hos 65 % av deltagarna. Inga skillnader påvisades mellan arbetstagare med hög- respektive låg VO2max gällande upplevda besvär eller smärtskattning med VAS. De med låg VO2max var äldre och rapporterade signifikant mer besvär från nedre extremitet som knä och höft än de med hög VO2max.

  Diskussion: Muskuloskeletala besvär är vanligt förekommande vid repetitivt arbete bland laboratoriepersonal och lokalvårdare. Låg VO2max ger mer besvär i höft- och knäled, men kan troligtvis vara relaterat till högre BMI och ålder. Fler studier med större population behövs för att undersöka betydelse av VO2max för förekomst av muskuloskeletala besvär.

 • 343.
  Nissemark, Catarina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Can training of non-affected leg with eccentric overload technique improve muscle function, balance, walking ability and perceived participation in chronic stroke subjects?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract:

  Aim: The purpose of this study was to investigate effects of training of the non-affected leg with coupled concentric and eccentric contractions including brief episodes of eccentric overload on strength in the non-affected and affected leg as well as on balance, walking ability and perceived participation in chronic stroke subjects.

  Methods: The design was an explorative experimental pilot study. Nine chronic stroke subjects (> 4 years post-stroke) performed eccentric overload training with non- affected leg, 2 times per week during 8 weeks. Peak power, isometric leg press force and training data were measured during all training session. Aspects of balance, gait and movement performance were assessed before and after the training period using Timed-up-and-go test, Bergs Balance scale, 30 sec chair-stand-test, 6-min walk test and Modified Ashworth scale. Stroke Impact Scale instrument was administered in order to assess some aspects of perceived participation.

  Result: Peak power measured during training increased between session 1 and 16 for both concentric (12.7% p<0.001) and eccentric action (13.4% p<0.001) for the trained non-affected leg. Peak power in the affected leg increased for both concentric (22 % p=0.028) and eccentric action (38 % p=0.015). No significant changes were seen for isometric leg press force. Timed-up-and-go (14 % p=0.021), Berg balance test (3% p=0.026), 30 CST (24% p=0.020) all improved. No changes were seen on Modified Ashworth Scale, 6 minutes walk test or Stroke Impact Scale.

  Conclusion: Training of the non-affected leg with eccentric overload technique in the flywheel leg press apparatus in chronic stroke subjects was safe and it improved concentric and eccentric peak power in both the affected and the non-affected leg, as well as balance, short-distance gait and functional leg strength. 

 • 344.
  Nordin, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Shi, Jesse
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  The Frequency of Behaviour Change Techniques in Exercise Applications2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Applikationer för smarta telefoner kan påverka våra beteenden gällande fysisk aktivitet.

  Användningen av beteendeförändringstekniker i dessa applikationer är relativt outforskade.

  Syfte: Syftet var att identifiera och kategorisera förekomsten av specifika beteende förändrings tekniker i de 20 vanligaste träningsapplikationer för Apple iOS i Sverige. Även om det fanns specifika Behaviour Change Techniques anpassade för äldre.

  Metod: 20 applikationer valdes ut från 15o toplistan av hälsa och fitness applikationer, tio gratis och tio betal applikationer. Behaviour Change Techniques-taxonomin användes för att identifiera och koda. Även tre spel applikationer studerades.

  Resultat: Det fanns  ingen skillnad i antal specifika Behaviour Change Techniques mellan gratis och betal applikationer p=0,760 och det fanns inte heller något samband mellan pris och antal specifika Behaviour Change Techniques p=0,333 r=0,306. Fem av de 16 Behaviour Change Techniques  kategorierna förekom mer frekvent i applikationerna i en jämn fördelning mellan gratis och betal p=0,211-1,0. Vanligaste använda specifika Behaviour Change Techniques var: body changes, feedback on behaviour, social support (unspecified), demonstration of the behaviour och instruction on how to perform the behaviour. 60,8% av alla applikationer innehöll specifika Behaviour Change Techniques för ökad fysisk aktivitet och 30% tekniker för ökad self-efficacy i träning för äldre.

  Konklusion: Gratis applikationer kan vara likvärdiga som betal applikationer när det gäller presentation av specika Behaviour Change Techniques och Behaviour Change Technique grupper. De studerade applikationerna innehöll specifika Behaviour Change Techniques som kan främja fysisk aktivitet bland populationen. Detta öppnar upp nya möjligheter för fysioterapeuter att använda sig av tränings applikationer i smarta telefoner som ett instrument för att främja fysisk aktivitet.  

 • 345.
  Nordin, Fredrik
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Validitet för fixerad handhållen dynamoteter vid mätning av isometrisk knäextension styrka hos vuxna med medfött hjärtfel2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Medfödd hjärtsjukdom definieras som en strukturell eller funktionell anomali i hjärtat eller de stora kärlen som förekommer vid födseln. Individer med medfött hjärtfel har lägre muskeluthållighet i extremiteter och möjligen lägre muskelstyrka i extremiteterna jämfört med friska individer. Ett lättanvänt, kliniskt tillämpligt sätt att mäta styrka är handhållen dynamometer. Handhållen dynamometer har inte tidigare validerats i en population med medfött hjärtfel. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka den samtidiga validiteten av fixerad handhållen dynamometer för att mäta maximal isometrisk knäextension styrka hos personer med medfött hjärtfel och friska vuxna. Metod: Fjorton individer med medfött hjärtfel och fjorton friska individer inkluderades. Varje person testades tre gånger med varje metod och medelvärdet av de två bästa resultaten för varje individ och metod användes för analys. Resultat: Korrelationen mellan de två metoderna var utmärkt i båda grupperna (0,98 i gruppen med medfött hjärtfel och 0,99 i den friska gruppen). Handhållen dynamometer visade högre värde än lastcellen i gruppen med medfött hjärtfel (p-värde: 0,03) som inte sågs i den friska gruppen (p-värde: 0,37). Slutsats: Den fixerade handhållna dynamometern och lastcellen har utmärkt korrelation i båda grupperna. I en frisk population är metoderna utbytbara men en liten skillnad ses mellan metoderna i en population med medfött hjärtfel.

 • 346.
  Nordin, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Stenlund, Kristoffer
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Högintensiv intervallträning för äldre och dess påverkan på hjärtrytmvariabilitet och affektion över tid: Ett pilotprojekt med supramaximala cykelsprintintervaller2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  IntroduktionHögintensiv intervallträning, HIT, är en tidseffektiv träningsform med påvisade positiva hälsoeffekter för äldre. Det autonoma nervsystemets funktion, ANS, som mäts genom hjärtrytmvariabiliteten kan förbättras genom HIT-träning. HIT-träning kan även främja gynnsamma affektiva tillstånd. För att en individ ska ha motivation att fortsätta med sin träning är det viktigt att den kan främja både fysiologiska och affektiva markörer. Detta gör HIT till en särskilt intressant träningsform.

   

  SyfteAtt undersöka om en sex veckor lång träningsintervention med HIT-intervaller påverkar HRV och affektion på äldre över tid.

   

  Metod

  Sex friska personer mellan 65-75 år och fysiskt aktiva inkluderades. Aerob kondition estimerades genom ett modifierat Åstrands cykelergometertest och anaerob förmåga genom Borgs Cycle Strength Test. HRV- mätningar genomfördes självständigt i hemmen med en pulsklocka fyra ggr/veckan under 7 veckor. I samband med dessa mätningar skattade deltagarna även affektion efter Feeling Scale, FS. Efter en veckas baslinjefas genomfördes 6-sekunders HIT-intervaller i sex veckor. Dessa analyserades genom att dela upp träningsperioden i 3 tvåveckors perioder och en baslinje-fas. Individerna analyserades enskilt och sen som grupp för att se om det förelåg förändringar över tid genom Wilcoxon tecken-rangtest.

   

  Resultat För gruppen som helhet så har en liten förbättring i HRV skett över tid sett till medianen. Denna skillnaden blev ej signifikant enligt Wilcoxon tecken-rangtest. Utvecklingen av affektion mätt genom FS-skalan visar inte på några signifikanta förändringar över tid. Då datan för de olika perioderna ställdes upp i ett linjediagram så syntes en ökad spridning över tid gällande HRV medan spridningen i affektion minskade.

 • 347.
  Nordström, Peter
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik.
  Toots, Annika
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Gustafson, Yngve
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik.
  Thorngren, Karl-Göran
  Hommel, Ami
  Nordström, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Bisphosphonate Use After Hip Fracture in Older Adults: A Nationwide Retrospective Cohort Study2017Inngår i: Journal of the American Medical Directors Association, ISSN 1525-8610, E-ISSN 1538-9375, Vol. 18, nr 6, s. 515-521Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the association between bisphosphonate use and the risk of new fracture in a nationwide cohort of individuals with previous hip fractures, with emphasis on individuals above 80 years of age.

  DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: From a nationwide cohort with hip fracture (2006-2012) (n = 93, 601), each individual prescribed bisphosphonates after hip fracture (n = 5845) was matched with up to three individuals not prescribed bisphosphonates, resulting in a cohort of 21,363 individuals.

  MAIN OUTCOME MEASURE: A new hip fracture.

  RESULTS: During a mean follow-up period of 2.98 (range, 0.02-8) years, 4581 fractures occurred in the cohort. Before the initiation of bisphosphonate therapy, individuals later prescribed bisphosphonates had an increased risk of hip fracture (multivariable adjusted odds ratio [OR], 2.63; 95% confidence interval [CI], 2.23-3.24) compared with controls. In the period after bisphosphonate therapy initiation, individuals prescribed bisphosphonates had a lower risk of hip fracture (multivariable adjusted hazard ratio [HR], 0.76; 95% CI, 0.65-0.90) compared with controls. Similar effects were seen after the initiation of bisphosphonates in individuals aged more than 80 years (HR, 0.79; 95% CI, 0.62-0.99). In contrast, the initiation of bisphosphonate therapy did not influence the risk of injurious falls not resulting in fracture (HR, 0.95; 95% CI, 0.86-1.05).

  CONCLUSION: Bisphosphonate use was associated with a decreased risk of hip fracture in this nationwide cohort of older men and women, with similar risk reductions in individuals older than 80 years.

 • 348.
  Nordvall Strömberg, Petronella
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Wadell, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Enhanced information regarding exercise training as treatment is needed. An interview study in patients with chronic obstructive pulmonary disease2015Inngår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 37, nr 16, s. 1424-1430Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The purpose of this study is to describe thoughts and attitudes of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) when talking about exercise training as treatment.

  METHODS: Semi-structured interviews were performed and analyzed with the grounded theory method. Four men and six women were interviewed (ages 66-84 years), with moderate to severe COPD, and no experience of organized exercise training as treatment for COPD.

  RESULTS: The analysis resulted in one core category, unknown territory, and three categories, good for those who can, but not for me; fear of future; and mastering. Exercise training as treatment was perceived by the participants as something unknown. It was also described as important for others but not for them. Their perceptions were that they could not perform exercise training, and did not have the knowledge of what or how to perform exercise that was good for them.

  CONCLUSIONS: Patients with COPD, with no previous experience of exercise training as treatment for their disease, describe exercise training as something unknown and unimportant for them. The results provide important knowledge for healthcare professionals regarding how to educate patients with COPD about the content and benefits of exercise training as treatment. Implications for Rehabilitation Exercise training is effective for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with regard to dyspnea, physical capacity, health-related quality of life, and health care use. Patients with COPD perceive a lack of information regarding exercise training as treatment. The information and the presentation of exercise training as treatment might be of importance to get better adherence to this treatment.

 • 349.
  Norrbohm, Elin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Juvenil Idiopatisk Artrit kan påverka den hälsorelaterade livskvalitén2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barnreumatism även kallad Juvenil idiopatisk artrit (JIA) består av sju undergrupper. Gemensamt för sjukdomen är inflammationer i leder och muskler. Den hälsorelaterade livskvalitén (HRQOL) har rapporterats lägre hos barn och ungdomar med JIA jämfört med friska i motsvarande ålder.

  Syftet med den här studien var att, hos barn och ungdomar med JIA, undersöka vilken påverkan graden av ledskador, självskattad ledsvullnad, självskattad smärta, sjukdomsaktivitet och funktionsnedsättning hade på HRQOL genom att undersöka skillnader mellan pojkar/flickor, yngre/äldre barn avseende dessa variabler samt undersöka samband mellan HRQOL och testade variabler.

  Totalt ingick 56 personer med JIA. HRQOL mättes med Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 Generic Core Scales, ledskador med Juvenile Arthritis Damage Index for Articular Damage, smärta med Visuell Analog Skala, funktionsnedsättning med Childhood Health Assessement Questionnaire, självskattad ledsmärta/ledsvullnad genom "smärtgubbar" och sjukdomsaktivitet genom Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) och läkare. Jämförelseanalys gjordes med Mann Whitney U test och sambandsanalys gjordes med Spearmans rho. Statistisk signifikansnivå var p<0,05.

  Enda signifikanta skillnaden mellan pojkar/flickor och äldre/yngre barn var ESR. Signifikanta negativa samband fanns mellan en större grad av funktionsnedsättning, högre självskattad smärta, högre sjukdomsaktivitet, större ledskador och ett lägre HRQOL. Pojkarna visade på starkare samband mellan funktionsnedsättning, smärta och HRQOL än flickorna. Den yngre åldersgruppen hade inga signifikanta samband medan de äldre barnen visade på signifikanta negativa samband mellan alla testade variabler och HRQOL förutom självskattad ledsvullnad och ESR .

 • 350.
  Nyberg, Andre
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Single limb exercises in patients with chronic obstructive pulmonary disease: feasibility, methodology, effects and evidence2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. COPD is a slowly progressive, inflammatory disease in the airways and lungs, caused mainly by smoking. The inflammation leads to a narrowing of the small airways (airway obstruction) and a destruction of tissue in the lungs. This gives a decreased expiratory airflow which leads to dyspnea, the primary symptom of the disease. The chronic airflow limitation also is associated with the development of limb muscle dysfunction. Decreases in both limb muscle strength and endurance have been shown which, in turn, is associated with exercise intolerance, one of the key disabling factors of the disease. Pulmonary rehabilitation including exercise training is the cornerstone of treatment and is strongly recommended. However, it is still unclear how to optimize exercise training for this group of patients. Also how to address the increase in dyspnea which limits the exercise stimulus, and how to assess muscular strength, need further study. Partitioning the exercising muscle mass, known as single limb exercises, is a novel exercise strategy aimed at reducing the negative consequences of chronic airflow limitation in patients with COPD.

  The aim of this thesis was to study the current evidence of single limb approaches in patients with COPD, to examine the feasibility and effects of a high-repetitive single limb exercise (HRSLE) regimen in patients with COPD and to examine whether elastic resistance could be used to evaluate muscular strength.

  This thesis is based on five papers. In order to study the evidence on single limb exercises, a systematic review of randomized controlled trials was performed. The review showed that single limb exercises, performed as one-legged cycling appeared to be more effective than two-legged cycling with regard to exercise capacity but not dyspnea, and might be included in exercise programs for patients with COPD (Paper I). Thirty healthy older women and men participated in a validation study comparing elastic resistance maximal strength with isokinetic dynamometry measurements. Excellent levels of agreement and no differences between the two pieces of equipment were found which indicates that elastic resistance could be used to evaluate muscular strength (Paper II). A study protocol was created for a randomized controlled trial designed to identify the effects of HRSLE in combination with COPD-specific patient training (experimental group) in comparison to patient information alone (control group) (Paper III). HRSLE was performed as resistance training, using a single limb at a time, elastic bands as resistance and a high number of repetitions (25 repetitions in 2 sets) with the aim of increasing limb muscle endurance. After eight weeks of exercise, the differences between the groups were in favor of the experimental group on lower- and upper-extremity functional capacity, upper-extremity endurance capacity and muscular function. No differences were seen between the groups on endurance-cycle capacity or health-related quality of life (Paper IV). In patients with COPD, the HRSLE regimen was considered feasible with a high attendance rate, excellent compliance and high relative exercise intensity. No severe adverse events occurred. The physiotherapists conducting the HRSLE in the clinical setting also found it to be feasible (Paper V).

  This thesis shows that single limb exercises performed as one-legged cycling may be useful and effective for patients with COPD. Eight weeks of HRSLE was feasible and effective with regard to exercise capacity but without effect with regard to health-related quality of life. Elastic resistance could be used as exercise equipment to improve limb muscle function in patients with COPD and to evaluate muscular strength in healthy older adults.

45678910 301 - 350 of 563
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf