umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 3520
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Berglund, Louise
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Blomstrand, Erika
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Kartläggning och effektivisering av ljuddämparflöde2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 2013 infördes ett nytt utsläppskrav för lastbilar, vilket bidrog till att flertalet nya artiklar introducerades på Scania CV AB. Introduktionen av artiklar medförde att förändringar i ljuddämparflödet behövde genomföras. Flödet har en hög komplexitet på grund av att flera leverantörer, avropsmetoder och modeller används. Syftet med projektet är att förbättra det befintliga flödet för ljuddämpare. I projektet har därför ljuddämparflödet för lastbilstillverkningen från leverantör till montering kartlagts. En utförlig nulägesanalys har genomförts där olika slöserier identifierats. Nulägesanalysen har utformats genom intervjuer och observationer av flödets arbetsmoment. Detta har kompletterats med interna dokument som positionsstandarder och layouter. Utifrån slöserierna har tre förbättringsförslag utformats med stöd i vetenskapliga teorier. Målet har varit att ta fram förbättringsförslag som effektiviserar flödet samtidigt som en god ergonomi och noll fel eftersträvas. Förbättringsförslag 1 kräver en förändring i dagens förutsättningar på grund av en avtalsändring för lastningsordningen. Större ansvar för ordningen på ankomna ljuddämpare läggs därför på leverantören för att möjliggöra reduktion av arbetsprocesser. Detta resulterar i att två positioner kan elimineras samt att förrådsytor och handpåläggning minskas. Förbättringsförslag 2 har utformats utifrån dagens förutsättningar. Det innefattar en effektivisering av dagens arbetsprocesser där en god kvalitet prioriteras framför kostnadsbesparingar. Förslaget eliminerar en position. I förbättringsförslag 3 förändras fördelningen mellan avropsmetoderna för den modell som bidrar till mest problematik för flödet. Förändringen innebär att modellen avropas med endast en metod, vilket minskar komplexiteten på flödet. Förslaget bidrar till att två positioner elimineras. Besparingen blir störst i förbättringsförslag 3 och resulterar i en halverad årskostnad motsvarande 838 827 kronor.

 • 302.
  Berglund, Martin
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Drewes, Frank
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  On the complexity of variants of the k Best strings problem2010Ingår i: Proceedings of the Prague stringology conference 2010, dblp , 2010, s. 76-88Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigate the problem of extracting the k best strings from a nondeterministic weighted automaton over a semiring S. This problem, which has been considered earlier in the literature, is more difficult than extracting the k best runs, since distinct runs may not correspond to distinct strings. Unsurprisingly, the computational complexity of the problem depends on the semiring S used. We study three different cases, namely the tropical and complex tropical semirings, and the semiring of positive real numbers. For the first case, we establish a polynomial algorithm. For the second and third cases, NP-completeness and undecidability results are shown.

 • 303.
  Berglund, Tomas
  et al.
  Algoryx Simulation AB.
  Mickelsson, Kjell-Ove
  LKAB.
  Servin, Martin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik. Algoryx Simulation AB.
  Virtual commissioning of a mobile ore chute2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper describes the virtual commissioning of a mobile ore chute for sequential loading of trucks from a conveyor system with a continuous material flow. The design and control were tested in simulation environment and improved prior to its installation in an underground mine in full production. The altered design met the performance goal and the amount of rock spill and wear on surrounding equipment could be reduced significantly. The simulations were based on a novel combination of discrete element and multibody simulation using a nonsmooth dynamics formulation, integrated in a 3D modeling software. This enable both fast simulation, based on original CAD drawings, and high flexibility in modifying the design and control.

 • 304.
  Bergman, Johan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Energikartläggning av en kontorsfastighet samt analys av energibesparande åtgärder.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt utfördes på uppdrag av Balticgruppen Fastigheter. Energikartläggningen omfattar kontorsbyggnaderna Pinnen och Struten som ligger på adresserna Kylgränd 4-6 i Umeå, Sverige. Syftet med projektet var att genom en energikartläggning och energibalans finna och utvärdera ekonomiskt hållbara energibesparande åtgärder som kan minska energianvändningen. I projektet ingick också att undersöka de olika abonnemangen för fjärrvärme och el och undersöka hur kostnaderna för dessa påverkas av de energibesparande åtgärderna.

  Arbetet inleddes med att med hjälp av energistatistik och inventeringar kartlägga all energianvändning i fastigheten. Energikartläggningen användes sedan för att definiera byggnaden i IDA ICE och simulera energibalansen. Med hjälp av energikartläggningen, energibalansen och personal från Balticgruppen Fastighet valdes ett antal åtgärdsförlag ut för att titta närmare på. Dessa var:

   ny motorvärmarstyrning

   ny utebelysning

   byte av lysrörsarmaturer i kontor

   ljus- och aktivitetsstyrning av kontorsbelysning

   byte av luftbehandlingsaggregat

   byte av fläktar i aggregaten

   byte till fläktar med styrning efter temperatur och CO2-halt

  I nästa steg beräknades lönsamheten för de olika åtgärdsförslagen med internräntemetoden. Utifrån de ekonomiska beräkningarna valdes ett åtgärdspaket ut som bestod av ny motorvärmarstyrning, ny utebelysning, byte av luftbehandlingsaggregat och ljus- och aktivitetsstyrning av kontorsbelysningen.

  Energibesparingen för styrning av motorvärme och byte av utebelysning påverkar inte uppvärmningen av fastigheten men uppskattades ge en elbesparing på 108 MWh/år. Byte av luftbehandlingsaggregat och styrning av kontorsbelysning beräknades minska fjärrvärmen med 495 MWh/år, elanvändningen med 100 MWh/år och fjärrkylan med 20 MWh/år. Investeringskostnaden för åtgärdspaketet uppskattades till 6 370 000 kr och den årliga besparingen till 620 000 kr/år. Detta resulterade i en internränta på strax över 8 % vilket betyder att investeringen är ekonomiskt lönsam. Resultaten visade även att två av elabonnemangen bör dimensioneras ned.

 • 305.
  Bergman, Jonathan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Technical Solutions in Dimensioning an Industrial Torrefaction Facility2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2022-05-31 15:55
 • 306.
  Bergman, Åsa
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Lövström, Cecilia
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Usability Improvement and Re-Design of SIMAIR - an Air Quality Assessment Tool2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis propose a new design solution of the web application and air assessment tool: SIMAIR, a product of The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). The current solution of SIMAIR is outdated regarding the interaction and visual apperance, as a result it is in need of a user adaption. No user study has been perform earlier and for that reason SMHI needs an increased knowledge about the users. The objectives of this thesis are therefore to perform a user study, develop a more user-friendly design and implementan interactive prototype of the new design solution.

  By using the design method Goal-Directed Design, a design target of the wide spread user group was found and personas of the user archetypes were developed. By narrowing down the target audience, the new design was more well defined and the chances to create a product that satisfied the users' needs increased.

  The design target and the personas was used to find goals and motivations, as well as aptitudes and attitudes, of the users. "Seriousness", "Professionalism" and "Reliability" were the objectives for the new design. They formed the basis for the creation and development of a modernized and user-friendly graphical user interface of SIMAIR. The prototypeto visualize the new interface, was developed by using HTML5, CSS3 and the JavaScript libraryJQuery. These technologies are also, well suited for further development and usability improvement of SIMAIR.

 • 307.
  Bergner, Lukas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Utredning av påbyggnad för befintligt sjukhus tillhörande NUS2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  VLL (Västerbottens läns landsting) genomför just nu en process där de ser över sina fastigheter på NUS (Norrlands Universitets Sjukhus) med fokus på dess framtida utveckling och behov. Ett steg i den processen är att undersöka sitt nuvarande fastighetsbestånd och se om det redan där finns utvecklingsmöjligheter innan det kan bli behov av att expandera området. Detta projekt ingår som en del i denna undersökning och innefattar en utredning av en eventuell påbyggnad av en byggnad med två parallella huskroppar 10A och 10B, som idag består av tre verksamma plan med en gemensam källare. Studien förutsätter att det är statiskt möjligt att bygga på de aktuella byggnadsdelarna. Därför är syftet med detta projekt främst att se om det är praktiskt möjligt att genomföra en påbyggnad med avseende på en intilliggande helikopterplatta, den pågående verksamheten och en fungerande APD-plan där fokus ligger på kranplacering. Samt att utforma en etappindelning med tillhörande produktionsmetod. Allt detta i syfte till att utveckla det nuvarande fastighetsbeståndet på NUS utan att i första hand behöva expandera till obebyggt markområde. Den metod som i huvudsak använts för att nå fram till projektmålet var att gå igenom en upprättad aktivitetslista och formulera specifika frågeställningar kring varje aktivitet. Därefter letades en anställd på VLL upp för att under enkla mötesformer ge svar på frågor alternativt hänvisa vidare till en annan person eller till material som var av betydelse. I andra situationer har information hämtats direkt från hemsidor. Efter varje del har en konklusion och en rekommendation gjorts för att välja en lösning så att nästa del i projektet kan baseras på tidigare val. Projektet har resulterat i att en påbyggnad av byggnaderna 10A/B visats varit möjlig att utföra mot de undersökta områdena. En påbyggnad med stomme av trä medför att 10A bör kunna utökas med fyra våningar och 10B med två våningar. Detta med en tillkommande extra bruttoarea på totalt 9 140 m2.

 • 308.
  Bergsten, Daniel
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Modellering och analys av sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Iggesund Paperboard AB är ett företag inom Holmenkoncernen med verksamhet i Iggesund och årligen produceras över 300 000 ton kartong. För att minska användningen av fossila bränslen har företaget investerat i en ny sodapanna vilket har skapat nya förutsättningar i fabrikens sekundärvärmesystem som tar hand om fabrikens spillvärme.

  I detta projekt har möjligheterna att minska vatten- och energianvändningen i fabriken analyserats genom att studera fabrikens sekundärvärmesystem. Utifrån ritningar samt information från fabrikens loggsystem skapades en simuleringsmodell med modellverktyget Extendsim. Detta för att analysera hur hetvattenbehovet i sekundärvärmesystemet kan täckas när hetvattenproduktionen minskar från stripperkolonnen. I modellen undersöktes även den ökade fjärrvärmepotentialen i filtratvatten från blekerier och hetvattenöverskott då blekerierna moderniseras i fabriken. Projektet är ett examensarbete i civilingenjörsprogrammet i energiteknik på Umeå universitet, och har utförts under hösten 2014.

  Resultatet visar att den minskade hetvattenproduktionen från kondensorer vid stripperkolonn kan kompenseras med ökad hetvattenproduktion från kokerikylare samt varmvatten från rökgasskrubber då ånga från stripperkolonn istället används till lutförvärmning.

  Det primära ångbehovet minskar med 23 900 ton per år då ånga från stripperkolonn används till lutförvärmning. Detta leder till 5,17 MSEK i minskade kostnader för företaget med ett ångpris på 216 SEK/ton, och gör en investering i regleringsutrustning lönsam med en återbetalningstid på 0,9 månader.

  Investeringarna i och med modernisering av blekerierna har en liten påverkan på den totala råvattenanvändningen i sekundärvärmesystemet, dock minskar vattenanvändningen i blekerierna vilket ökar möjligheterna att använda sekundärvärme till andra områden. När samtliga åtgärder i blekeriet är genomförda är fjärrvärmepotentialen i filtratvatten och hetvattenöverskott 21 MW och kan värma en fjärrvärmeprimär upp till 68 °C.

 • 309.
  Bergsten, Mathias
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Behovsstyrdventilation för en befintlig kontorsfastighet: )  En LCC-jämförelse mellan DCV och CAV2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Demand controlled ventilation has in this study been investigated in a life cycle cost (LCC) - perspective for an existing office property. The goal was to examine whether a complementary of the existing constant air volume (CAV)-system to a demand controlled ventilation (DCV) -system is profitable.

  This project has been executed on behalf of Fastpartner AB. The studied property is an office building of floor area 6000                          in Stockholm, Sweden.

  Two different types of DCV systems were analyzed: C controlled ventilation and C with temperature controlled ventilation. The software IDA ICE was used in order to examine the energy consumption for district heating, district cooling and electricity for the air handling unit.

  The building has been modelled as accuracy as possible in order to represent the real building. In order to see the effect of various loading rate, simulations with three different occupancy levels for CAV and the DCV-systems was made. The occupancy levels represented organizations with high, low and medium occupancy. In the end nine simulations was made.

  The net present value method was used for each system in the LCC analyses. Costs for installation, purchase and maintenance have been taken into account. The results from the study showed that both of the DCV-systems gives a lower LCC than the existing CAV- system. The most profitable DCV-system is C with temperature- controlled ventilation, that presents a theoretical cost saving up to 250 000 kr.

  The variation of occupancy levels didn’t affect the outcome of LCC for C and temperature controlled ventilation, however C controlled ventilation showed a significant difference depending on low versus high occupancy level. Low occupancy level results in a higher cost saving.

  The fans for the air handling unit had the largest energy saving based on energy sector. Where a reduction up to 75 % can be achieved for C controlled ventilation at low occupancy level.

 • 310. Bergström, Dan
  et al.
  Israelsson, Samuel
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Energiteknik och termisk processkemi.
  Öhman, Marcus
  Dahlqvist, Sten-Axel
  Gref, Rolf
  Boman, Christoffer
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Energiteknik och termisk processkemi.
  Wästerlund, Iwan
  Effects of raw material particle size distribution on the characteristics of Scots pine sawdust fuel pellets2008Ingår i: Fuel processing technology, ISSN 0378-3820, E-ISSN 1873-7188, Vol. 89, nr 12, s. 1324-1329Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to study the influence of raw material particle size distribution on the pelletizing process and the physical and thermomechanical characteristics of typical fuel pellets, saw dust of Scots pine was used as raw material for producing pellets in a semi industrial scaled mill (similar to 300 kg h(-1)). The raw materials were screened to a narrow particle size distribution and mixed into four different batches and then pelletized under controlled conditions. Physical pellet characteristics like compression strength, densities, moisture content, moisture absorption and abrasion resistance were determined. In addition, the thermochemical characteristics, i.e. drying and initial pyrolysis, flaming pyrolysis, char combustion and char yield were determined at different experimental conditions by using a laboratory-scaled furnace. The results indicate that the particle size distribution had some effect on current consumption and compression strength but no evident effect on single pellet and bulk density, moisture content, moisture absorption during storage and abrasion resistance. Differences in average total conversion time determined for pellet batches tested under the same combustion conditions was less than 5% and not significant. The results are of practical importance suggesting that grinding of saw dust particle sizes below 8 mm is probably needless when producing softwood pellets. Thus it seem that less energy could be used if only over sized particles are grinded before pelletizing.

 • 311. Bergström, Dan
  et al.
  Israelsson, Samuel
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Energiteknik och termisk processkemi.
  Öhman, Marcus
  Dahlqvist, Sten-Axel
  Gref, Rolf
  Boman, Christoffer
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Energiteknik och termisk processkemi.
  Wästerlund, Iwan
  Effects of raw material particle size distribution on the characteristics of Scots pine sawdust fuel pellets2008Ingår i: Fuel processing technology, ISSN 0378-3820, E-ISSN 1873-7188, Vol. 89, nr 12, s. 1324-1329Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to study the influence of raw material particle size distribution on the pelletizing process and the physical and thermomechanical characteristics of typical fuel pellets, saw dust of Scots pine was used as raw material for producing pellets in a semi industrial scaled mill (similar to 300 kg h(-1)). The raw materials were screened to a narrow particle size distribution and mixed into four different batches and then pelletized under controlled conditions. Physical pellet characteristics like compression strength, densities, moisture content, moisture absorption and abrasion resistance were determined. In addition, the thermochemical characteristics, i.e. drying and initial pyrolysis, flaming pyrolysis, char combustion and char yield were determined at different experimental conditions by using a laboratory-scaled furnace. The results indicate that the particle size distribution had some effect on current consumption and compression strength but no evident effect on single pellet and bulk density, moisture content, moisture absorption during storage and abrasion resistance. Differences in average total conversion time determined for pellet batches tested under the same combustion conditions was less than 5% and not significant. The results are of practical importance suggesting that grinding of saw dust particle sizes below 8 mm is probably needless when producing softwood pellets. Thus it seem that less energy could be used if only over sized particles are grinded before pelletizing.

 • 312.
  Bergström, Mattias
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Designing Touch Interaction for a 3D Game2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The marketshare of touch devices is increasing, and so is the number of games on that platform. As touch devices have become almost as powerful as game consoles, games from the PC and console platforms are being adapted to these touch devices. Console and PC games often feature quite complex controls which can be difficult to implement on touch devices.

  This thesis details the design, implementation, and evaluation of methods of interacting with a 3D game on touch devices. The project was performed at Dohi Sweden on the game MilMo, which is a 3D game currently available on the web.

  The results of this projects was two prototypes that were evaluated using both user tests as well as heuristic evaluation. The evaluation show that one of the prototypes was preferred because it was more similar to other existing solutions.

 • 313.
  Bergvall, Michael
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Utformning av databasdriven webbapplikation i ASP.NET C# och Microsoft SQL Server2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 314.
  Bergvik, David
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Designing experiences for virtual reality, in virtual reality: A design process evaluation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Creating immersive experiences for virtual reality (VR) presents new design opportunities and challenges that do not appear when creating experiences on a screen. Creating prototypes and exploring concepts in VR is today limited to professionals with previous knowledge in 3D application development, and testing 3D experiences requires the usage of an Head-Mounted Display (HMD), which forces professionals to switch medium from the computer to an HMD. With new advances in this field, there have to be new solutions to these challenges. The goal of this thesis is to explore how VR technology can be utilized in the experience design process for VR. This is achieved through a literature study and conducting expert interviews, followed by a hardware evaluation of different HMDs and concept creation using rapid prototyping. From the interviews, a number of issues could be identified that correlates with the research from the literature study. Based on these findings, two phases were identified as suitable for further improvements; Concept prototyping and testing/tweaking of a created experience. Lo-fi and hi-fi prototypes of a virtual design tool were developed for HTC Vive and Google Daydream, which were selected based on the hardware evaluation. The prototypes are designed and developed, then tested using a Wizard of Oz approach. The purpose of the prototypes is to solve some of the issues when designing immersive experiences for HMDs in the suitable experience design phases that were identified by analyzing the interview results. An interactive testing suite for HTC Vive was developed for testing and evaluation of the final prototype, to verify the validity of the concept. Using Virtual Reality as a medium for designing virtual experiences is a promising way of solving current issues within this technological field that are identified in this thesis. Tools for object creation and manipulation will aid professionals when exploring new concepts as well as editing and testing existing immersive experiences. Furthermore, using a Wizard of Oz approach to test VR prototypes significantly improves the prototype quality without compromising the user experience in this medium. 

 • 315.
  Bergwaahl, Johannes
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Orsaker till differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för flerbostadshus2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The European parliament has, during recent years, continuously updated their energy efficient requirements and directives underlining how much energy a building may use. Since the building sector accounts for such a large amount of the total energy use in Sweden, it’s important to make it more efficient.

  During a building’s planning phase, the energy use must be calculated in order to see whether the building will meet the building codes set by the Swedish National Board of Housing, Building and Planning. Unfortunately, it is very common that the actual use differs from the calculated, because of uncertainties in the input data.

  In this master thesis, input data that is used in energy calculations for apartment buildings has been studied. This has been performed thoroughly through a literature study and via computer simulations in which an apartment building is simulated using IDA ICE. Lastly, a sensitivity analysis was performed where the effect from variations in the input data was compiled.

  The results show that variations in hot-water use, indoor temperature and hot-water circulation losses also assumptions about thermal bridges and buildings mechanical systems can have significant impact on a building’s energy use. For new smaller apartment buildings the energy loss from hot-water circulation can amount to much higher than what is recommended as input data. Therefore, it is important to use as little standardized input data as possible to reduce the uncertainties.

 • 316.
  Bern, Sofia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi, Transportforskningsenheten (TRUM).
  Jansson, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi, Transportforskningsenheten (TRUM). RiseB.
  Nordlund, Annika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi, Transportforskningsenheten (TRUM).
  Nyman, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi, Transportforskningsenheten (TRUM).
  Mobilitet och tillgänglighet – framtidens resande2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har gett TRUM (Transportforskningsenheten vid Umeå Universitet) i uppdrag att utreda framtidens mobilitet innefattande frågor såsom privatpersoners attityder och normer till resande med bil och däribland självkörande bilar, betalningsvilja, syn på ägande inställning till individuellt resande gentemot kollektivt resande, samt intressenters förväntningar på ett framtida tillgängligt transportsystem. Därutöver önskar Trafikverket ökad förståelse kring arbetssätt och metoder för att möta teknikutveckling och framtida mobilitet. Syftet med föreliggande rapport är att svara på dessa frågeställningar utifrån litteraturstudier och intervjuer.

  Det huvudsakliga underlaget för rapporten är en genomgång av litteratur relaterad till transporter, mobilitet och historiska såväl som framtida trender. Fokus har varit på persontransporter kopplat till människors beteende, samt vad privatpersoner, framtidsspanare och företrädare för bil- och teknikbranschen tror kommer att hända med personresande i framtiden. Utöver litteraturstudien genomfördes sex intervjuer under januari och februari 2016. Intervjuerna gjordes med syfte att öka förståelsen för hur människor resonerar kring mobilitet och transporter i dagsläget och hur de tror att vi kommer att resa i framtiden. Utifrån litteraturgenomgången och intervjuerna kan konstateras att attityder till elbilar generellt sett är positiva. Hinder för ett bredare genombrott utgörs av uppfattade prisskillnader, räckviddsångest och uppfattad brist på laddinfrastruktur. Som drivkrafter kan nämnas ökat miljömedvetande och alltmer positiva attityder bland flera olika aktörer, till exempel teknikutvecklare. När det gäller självkörande bilar är attityderna mer varierande. Bland annat lyfts säkerhetsfaktorer, tillgänglighet och det faktum att flera bilmodeller redan idag utrustas med olika typer av autonomifunktioner. Enligt olika bedömningar kommer koncept såsom Mobility as a Service och liknande att leda till förändrade attityder och normer när det gäller både privat och kollektivt resande. Avslutningsvis lämnas förslag på hur dessa och andra förändringar kan följas och förstås utifrån ett planeringsperspektiv. Olika metoder och perspektiv är viktiga för att skapa en bild över framtida utveckling redan idag, framförallt kopplat till de miljöutmaningar samhället står inför.

 • 317.
  Bertheim, Jane
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Designing Digital Nudges to Encourage Sustainable Decisions: Developing and Testing a Framework2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The awareness of environmental impacts lead to that organizations are starting to work towards UN's global sustainability goals. To influence customers into a more sustainable behaviour, organizations have the potential to look at nudging as a tool. A nudge is a way to alter peoples behaviour into taking a certain decision. However, since many organizations offer their service or product in the digital environment, such as websites or apps, increased knowledge of digital nudging is required. This thesis aims to establish a framework for how nudges should be designed and used on digital platforms to encourage sustainable decisions. The purpose is to enlighten designers of digital environment of the potential of nudges, pitfalls to avoid, and a general design process to follow. The framework is based on a literature study and interviews with people familiar with the concept of nudging. To examine how the framework works a case study is performed, this includes a workshop, performing a user research, developing prototypes and finally, conduct user tests. By testing the framework further methods could be found, this meant that more practical steps could be included in the framework. The result of this thesis shows that the framework proved to be useful and functional to use when designing digital nudges to encourage sustainable decisions.

 • 318.
  Beyer, Klas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Radon och grundläggningsmetoder: Att utforma allmänna föreskrifter2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. Radonets sönderfallsprodukt (radondöttrar) kan fästa sig på damm och andra partiklar som vi människor andas in. De sönderfaller sedan i våra lungor och avger alfastrålning som kan skada DNA-celler och leda till lungcancer. Det är därför viktigt att grundlägga på ett sätt som motverkar att radon tar sig in i byggnaden. När en byggnad projekteras lägger projektören in allmänna föreskrifter på ritningarna, en slags råd och anvisningar som ska följas av inblandade parter på byggarbetsplatsen. På Sweco:s interna nätverk finns ett hjälpmedel som ska underlätta för projektören när denne ska upprätta allmänna föreskrifter. Med några snabba klick kan projektören ta fram allmänna föreskrifter om till exempel värmeisolering eller geo-undersökning men i dagsläget existerar det ej några allmänna föreskrifter gällande radon. Detta arbete syftar till att ta fram föreskrifter som ska gälla för grundläggning med hänsyn till radon. För att kunna genomföra detta arbete har fokus främst legat på att skapa en bred kunskap inom ämnet för att sedan försöka förstå vad som är det mest essentiella att ta med när de allmänna föreskrifterna ska utformas.Det finns inte ett korrekt sätt att grundlägga för att motverka radon eftersom att de radonreducerande åtgärder bör anpassas till det specifika projektet. Detta gör att det har varit väldigt svårt att utforma de allmänna föreskrifterna; då det inte finns allmänna lösningar. Resultatet blev två föreskrifter. En för grundläggning på mark med normal radonhalt och en för grundläggning på mark med högradonhalt; båda med grundläggningsprincipen platta på mark.

  Förslag till föreskrift vid grundläggning på mark med normal radonhalt.Entreprenör ansvarar för att lämpliga radonförebyggande åtgärder vidtas så till den grad att gränsvärdet 200 bq/m3 ej överskrids. Ursparningar och eventuella otätheter tätas med alkalibeständig elastisk fogmassa eller likvärdigt.

  Förslag till föreskrift vid grundläggning på mark med hög radonhalt.Entreprenör ansvarar för att grunden görs luft- och diffusionstät så till den grad att gränsvärdet 200 Bq/m3 ej överskrids. Ursparningar och eventuella otätheter tätas med alkalibeständig elastisk fogmassa eller likvärdigt.

 • 319.
  Bhatti, Tariq M.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för molekylärbiologi (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet).
  Bioleaching of organic carbon rich polymetallic black shale2015Ingår i: Hydrometallurgy, ISSN 0304-386X, E-ISSN 1879-1158, Vol. 157, s. 246-255Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study describes the extraction of metals from organic-carbon rich Kyrk Tasjo (Sweden) polymetallic black shale using mixed cultures of acidophilic iron- and sulfur-oxidizing microorganisms. Quartz, Mite, micro-cline, calcite, dolomite and pyrite minerals were present in shale matrix. Black shale contained 10.77% organic carbon as kerogen and 1.16% inorganic carbon (graphite). The leaching experiments were performed in shake flasks and stirred tank reactors with and without acidophilic Fe- and S-oxidizing psychrotolerant, mesophile and moderate thermophile strains at 6,30 and 45 degrees C. Biological oxidation of pyrite generated sulfuric acid and ferric sulfate in leach solutions during leaching process. Microbial leaching solubilized 80-90% of the total metals (U, Cu, Ni, Mn, Mo, Y and Zn) after 15-20 days of bioleaching at 30 and 45 degrees C; whereas metal solubilization was slower with acidophilic psychrotolerant bacteria at 6 degrees C. The biodegradation of kerogen released tetradecane (CH3(CH2)(12)CH3), a long-chain aliphatic hydrocarbon compound and several other un-identified hydrocarbons in leach solutions during bioleaching of black shale. The addition of PO43- and NH4+ in the growth medium during bioleaching had no effect or decreased the metal solubilization, suggesting that the microorganisms obtained these nutrients from the minerals and kerogen (C100H112O9N2S5), a nitrogenous hydrocarbon compound present in the shale matrix. Metal dissolution from black shale was mainly attributed to the acid concentration in leach solution and temperature. The leaching data demonstrate the feasibility of extracting metals from the black shale without additional nutrient supply that constitute a cost saving for commercial scale application of bioleaching process. The bioleaching approach does not appear warranted to view of the low concentrations, albeit relatively high recoveries of valuable metals from the black shale. The leaching data indicate that exposed black shale occurrences, being subject to ambient weather conditions, constitute a long term environmental challenge.

 • 320.
  Biasi, P.
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen. Åbo Akad Univ, Dept Chem Engn, Lab Ind Chem & React Engn, Johan Gadolin Proc Chem Ctr PCC, Biskopsgatan 8, FI-20500 Turku, Finland.
  Mikkola, Jyri-Pekka
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen. Åbo Akad Univ, Dept Chem Engn, Lab Ind Chem & React Engn, Johan Gadolin Proc Chem Ctr PCC, Biskopsgatan 8, FI-20500 Turku, Finland.
  Sterchele, S.
  Salmi, T.
  Gemo, N.
  Shchukarev, Andrey
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen.
  Centomo, P.
  Zecca, M.
  Canu, P.
  Rautio, A. -R
  Kordàs, K.
  Revealing the role of bromide in the H2O2 direct synthesis with the catalyst wet pretreatment method (CWPM)2017Ingår i: AIChE Journal, ISSN 0001-1541, E-ISSN 1547-5905, Vol. 63, nr 1, s. 32-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A tailor-made Pd0/K2621 catalyst was subjected to post synthesis modification via a wet treatment procedure. The aimwas the understanding of the role of promoters and how—if any—improvements could be qualitatively related to the cat-alyst performance for the H2O2direct synthesis. The Catalyst Wet Pretreatment Method was applied in different metha-nolic solutions containing H2O2, NaBr, and H3PO4, either as single modifiers or as a mixture. The catalyst wascharacterized by Transmission Electron Microscopy and X-ray Photoelectron Spectroscopy. It was concluded that themodified catalysts give rise to higher selectivities compared to the pristi ne reference catalyst thus opening a possibilityto exclude the addit ion of the undesirable selectivity enhancers in the reaction medium. This work provides original evi-dence on the role of promoter s, especially bromide, allowing the formulation of a new reaction mechanism for one ofthe most challenging reactions recognized by the world.

 • 321. Biasi, Pierdomenico
  et al.
  Serna, Juan Garcia
  Salmi, Tapio O.
  Mikkola, Jyri-Pekka
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen. Department of Chemical Engineering, Process Chemistry Centre (PCC), Laboratory of Industrial Chemistry and Reaction Engineering, Åbo Akademi University, ÅBO-TURKU, Finland.
  Hydrogen Peroxide Direct Synthesis: Enhancement of Selectivity and Production with non-Conventional Methods2013Ingår i: ICHEAP-11: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING, PTS 1-4 / [ed] Pierucci, S, Klemes, JJ, AIDIC - associazione italiana di ingegneria chimica, 2013, s. 673-678Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present work is part of a comprehensive study on the direct synthesis of hydrogen peroxide in different fields, from chemistry to chemical engineering. Working on the different fields of the direct synthesis gave the possibility to look at the results and the challenges from different viewpoints. Here was investigated one parameter that enhances the direct synthesis. The H-2/Pd ratio is the key parameter that has to be investigated and optimize to enhance the hydrogen peroxide direct synthesis. Two reactors were built to study deeply the H-2/Pd ratio and to demonstrate how this parameter can affect the direct synthesis both in batch and continuous reactor with non-conventional experiments/methods. 1) A batch reactor was utilized as a "starving reactor" to enhance the productivity of hydrogen peroxide and to try to keep constant the selectivity. The starving method consists in refilling the hydrogen when it is consumed in the reactor. 2) A trickle bed reactor was utilized with a gradient of catalyst along the reactor to maximize both production and selectivity of hydrogen peroxide. The distribution of the catalyst along the bed gave the possibility to significantly improve the selectivity and the production of hydrogen peroxide (up to 0.5% in selected conditions). Higher production rate and selectivity were found when the catalyst concentration decreases along the bed from the top to the bottom compared to the uniformly dispersed catalyst. Selectivity in the batch reactor was enhanced by 5% and in the continuous reactor of 10%. The non-conventional experimental methods have been found to be novelty concepts to enhance the hydrogen peroxide direct synthesis.

 • 322.
  Biasi, Pierdomenico
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen. Industrial Chemistry and Reaction Engineering, Process Chemistry Center (PCC), Department of Chemical Engineering, Åbo Akademi University,Turku/Åbo, Finland.
  Sterchele, Stefano
  Bizzotto, Francesco
  Manzoli, Maela
  Lindholm, Sten
  Ek, Paul
  Bobacka, Johan
  Mikkola, Jyri-Pekka
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen. Industrial Chemistry and Reaction Engineering, Process Chemistry Center (PCC), Department of Chemical Engineering, Åbo Akademi University,Turku/Åbo, Finland.
  Salmi, Tapio
  Application of the Catalyst Wet Pretreatment Method (CWPM) for catalytic direct synthesis of H2O22015Ingår i: Catalysis Today, ISSN 0920-5861, E-ISSN 1873-4308, Vol. 246, nr Special Issue, s. 207-215Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This work concerns a new technique to post-modify the catalytic material intended for use in H2O2 direct synthesis. The catalyst chosen was a commercially available 1 wt.% Pd/C. The catalyst was modified with the so-called Catalyst Wet Pretreatment Method (CWPM) that is used to post-modify prepared catalysts with aqueous solutions of NaBr, in different concentrations. The performance of pristine and the pretreated materials were then compared in the H2O2 direct synthesis and characterized before and after the catalytic tests in order to understand the role of the different concentrations of bromide in the CWPM procedure. The surface features of the different catalysts were analyzed with CO chemisorption (metal dispersion and mean particle size), Transmission Electron Microscopy (TEM, for Pd morphology and Pd particle size distributions), Inductive Coupled Plasma (ICP, for Pd content) and Ion Chromatography (IC, for bromide content). Various features of the materials prepared with the CWPM were correlated with the catalytic performance. It was found that the bromide has an active role in the reconstruction of metal phase and it does not only act as a poison for the most active catalytic sites as often reported in literature. By using this new protocol, the production H2O2 was almost doubled compared to the non-modified material when no direct promoters were added to the reaction environment.

 • 323.
  Bilander, Jesper
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Transferring heterogeneous data from generic databases into a SQL database using HTTPPossibilities and Implementation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis investigates the possibility to create software that can synchronize heterogeneous data from generic databases through the Internet. To further enhance the conclusion, we implement a prototype that fetches data from numerous source system databases, and stores the data in another location, more accessible for processing. To achieve that, previous work with topics related to the area was inspected and analyzed. Based on the investigation, the implemented prototype uses a client-server approach which communicates with a REST-like design using JSON-strings and HTTP. This thesis and the resulting prototype proves that it is fully possible to create such software by combining and using existing protocols and frameworks.i

 • 324.
  Billing, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Hellström, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Janlert, Lars Erik
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Predictive learning from demonstration2011Ingår i: Agents and artificial Intelligence: Second International Conference, ICAART 2010, Valencia, Spain, January 22-24, 2010. Revised Selected Papers / [ed] Filipe, Joaquim, Fred, Ana, Sharp, Bernadette, Berlin: Springer Verlag , 2011, 1, s. 186-200Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A model-free learning algorithm called Predictive Sequence Learning (PSL) is presented and evaluated in a robot Learning from Demonstration (LFD) setting. PSL is inspired by several functional models of the brain. It constructs sequences of predictable sensory-motor patterns, without relying on predefined higher-level concepts. The algorithm is demonstrated on a Khepera II robot in four different tasks. During training, PSL generates a hypothesis library from demonstrated data. The library is then used to control the robot by continually predicting the next action, based on the sequence of passed sensor and motor events. In this way, the robot reproduces the demonstrated behavior. PSL is able to successfully learn and repeat three elementary tasks, but is unable to repeat a fourth, composed behavior. The results indicate that PSL is suitable for learning problems up to a certain complexity, while higher level coordination is required for learning more complex behaviors.

 • 325.
  Billing, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Hellström, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Janlert, Lars Erik
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Simultaneous control and recognition of demonstrated behavior2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A method for Learning from Demonstration (LFD) is presented and evaluated on a simulated Robosoft Kompai robot. The presented algorithm, called Predictive Sequence Learning (PSL), builds fuzzy rules describing temporal relations between sensory-motor events recorded while a human operator is tele-operating the robot. The generated rule base can be used to control the robot and to predict expected sensor events in response to executed actions. The rule base can be trained under different contexts, represented as fuzzy sets. In the present work, contexts are used to represent different behaviors. Several behaviors can in this way be stored in the same rule base and partly share information. The context that best matches present circumstances can be identified using the predictive model and the robot can in this way automatically identify the most suitable behavior for precent circumstances. The performance of PSL as a method for LFD is evaluated with, and without, contextual information. The results indicate that PSL without contexts can learn and reproduce simple behaviors. The system also successfully identifies the most suitable context in almost all test cases. The robot's ability to reproduce more complex behaviors, with partly overlapping and conflicting information, significantly increases with the use of contexts. The results support a further development of PSL as a component of a dynamic hierarchical system performing control and predictions on several levels of abstraction. 

 • 326.
  Billmark, André
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Delreparationer av våtrum ur ett hållbart perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år anmäls det uppskattningsvis 80 000 vattenskador i fastigheter till en kostnad på nära fem miljarder kronor för de svenska försäkringbolagen. Folksam som är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige står för cirka 26 % av de svenska villaförsäkringarna och beställer byggreparationer för uppskattningsvis 800 miljoner kronor årligen till dessa fastigheter. Som beställare av arbeten på 800 miljoner kronor finns det möjligheter att ställa krav på byggbranschen, vilket även görs.Det är inte bara Folksam som ställer krav, försäkringsbolagen sammarbetar ofta för att hjälpa till att effektivisera byggbranschen. I nuläget fokuserar försäkringsbolagen på hållbarhet, de sammarbetar med olika branschorganisationer för att möjliggöra delreparationer i våtutrymmen. Detta är något som tidigare inte varit möjligt då det inte funnits anvisningar till hur detta ska genomgöras och materialtillverkare har inte haft monteringsanvisningar för detta, delreparationer kan därför inte utföras på ett fack-mannamässigt sätt. Då det inte utförs fackmannamässigt följs inte de branschregler som idag finns i Sverige, behöriga företag utför enbart arbeten som följer branschreglerna de är certifierade inom. Exempel kan de vara certifierade inom Byggkeramikrådets branschregeler eller Säkra våtrumAv de 800 miljoner kronor som Folksam betalar ut i byggskador finns det ett mörkertal på en kostnad av skador som egentligen inte ska ersättas. Genom att öka försäkringstagares kunskaper angående fördelarna med delreparationer ska mörkertalet minskas. Det är inte bara utgifterna på 800 miljoner som kan minskas utan även en minskning av den negativa miljöbelastningen och den ohälsa som finns hos fastighetsbrukare. Uppskattningsvis kan upp till 90 % av materialet i ett våtrum sparas genom att utföra en delreparation. Utförandetiden och kostnaden av delreparationer kan minska till 1/5 genom att undvika heltäckande reparationer. Minskad utförandetid minskar perioden som de boende inte kan bruka våtrummet. Skadan åtgärdas i ett tidigt skede vilket bidrar till att motverka de boendes ohälsa som kan uppstå till följd av mögel eller liknande.Fastighetsägaren kan ta till sig denna information och se värdet i att kunna utföra delreparationer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.Genom djupgående studier ska information som ökar fastigetsägarnas vetskap om de framtida möjligheterna med delreparationer, samt för- och nackdelar med dessa metoder.

 • 327.
  Birkelöf, Lena Catharina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.
  Exploring differences in expenditure for the functionally impaired: neighborhood interaction and the federal structure2010Ingår i: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 44, nr 1, s. 185-204Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study the determinants of the differences in expenditure on services for functionally impaired individuals among municipalities in Sweden. Expenditure per capita differs greatly across municipalities, even when accounting for the nature of the service. A spatial autoregressive model is used to test whether the decisions on the expenditure level in a neighboring municipality affect the municipality’s own expenditure. The results show that a positive spatial interaction exists among neighbors. However, when controlling for level differences among counties the spatial interaction coefficient becomes negative although not significantly determined. Therefore, the positive interaction first found can be interpreted either as a result of differences in the way county councils diagnose individuals or due to interaction or mimicking among the neighbors belonging to the same county council.

 • 328.
  Biswas, Amit
  et al.
  Luleå Tekniska Universitet.
  Rudolfsson, Magnus
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Broström, Markus
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Umeki, Kentaro
  Luleå Tekniska Universitet.
  Effect of pelletizing conditions on combustion behaviour of single wood pellet2014Ingår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 119, nr 15, s. 79-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents how pelletizing die temperature and moisture content affect combustion behaviour of single wood pellet. Pine wood particles with two different moisture contents (i.e. 1 wt.% and 12 wt.%) were pelletized in a laboratory-scale single pelletizer (single die pellets) at die temperature of 20, 100, 150 and 200 °C. The pellets were combusted in a laboratory scale furnace at 800 °C. Time required for single pellet combustion generally increased with both increase of pelletizing temperature and moisture content of biomass. In addition, combustion behaviour of single die pellets was significantly different than those produced in a pilot scale pelletizing plant (semi-industrial scale pellet). That difference was due to variation in physical properties of pellets (e.g. density, and morphology).

 • 329.
  Bjarnhagen, Rikard
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Service Enhancer Tool: Design of a new Service Enhance Tool for Metso refiners2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Metso develops (among many other things) refiners. The refiner grinds the wood chips intopulp. The grinding is done by segments that are placed on a rotor inside the refiner hosing.In time this segments wear and needs to be replaced.When changing refiner segments or performing service to the refiner the rotor needs to berotated. To perform the rotating motion today the overhead crane is used. This procedure isboth impractical, dangerous and takes precious time from the overhead crane. Because ofthis Metso wanted to create a new way to rotate the rotor.The aim of this thesis is to create a tool or equipment which can be used to rotate therefiner rotor and can be installed as an upgrade on all Metso refiner models.The proposed design is driven with a 1.1 kW electrical motor and a gearbox with a gear ratioof approximately 1:217. The torque is transferred from the outgoing gearbox shaft to therefiner shaft with the help of gearwheels. To connect the gearbox gearwheel with the refinershaft gearwheel, the gear motor has to be moveable in a radial direction. This is done by themeans of two shafts that glides in four bushings. On the gearbox shaft a gearwheel with 120mm of face width is mounted. The large face width is used to take up the axial movement ofthe refiner shaft.The proposed concept fulfills all of the demands set in the pilot study. The design is goodbecause of the low cost and straight forward design that is easy to build and simple to use.The disadvantage is that the equipment is a bit large and heavy, but as stationary equipmentthis should not be a problem.

 • 330.
  Björ, Linn
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  Björk, Alexander
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Control of Multibody Machines using Rate Gyros and Optronics2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt innefattar design, prototyputveckling, testning, och utvärdering av ettbackande bil- och trailersystem som använder rategyron och opronik för att lokaliseraoch köra till ett bestämt mål. Simulink används för att utveckla och implementerastyrsystemet och det används även för att trådlöst styra fordonet med Man-in-the-Loopindata. Givet en startposition kan användaren styra ett servo som håller en avståndsensoroch laserpekare för att hitta ett lämpligt mål, låsa på målet, och sedan få fordonet atthelt autonomt köra fram till det.

  Det färdiga bil och släpfordonet kan, när det backar rakt bak, nå ett mål inom en närhetav 10 ± 7 cm från en startposition 3 m bort. När fordonet backar med en vinkeloffsetminskar noggrannhet och precision.

  Given den korta tidsramen för ett projekt som involverar design, prototypbygge och testningav slutprodukten, blev roboten experimentellt testad under endast ett fåtal försök.Mer tester är nödvändiga för att visa tillkortakommanden för design och implementation.

  Kombinationen av de experimentella resultat och simuleringar detta projekt har resulterati ger bevis för att denna typ av autonoma fordon fungerar, även om fortsatt utvecklingoch förbättringar är vitala för att öka prestanda och tillförlitlighet.

 • 332.
  Björk, Alexander
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Control of Multibody Machines usingRate Gyros and Optronics2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt innefattar design, prototyputveckling, testning, och utvärdering av ettbackande bil- och trailersystem som använder rategyron och opronik för att lokaliseraoch köra till ett bestämt mål. Simulink används för att utveckla och implementerastyrsystemet och det används även för att trådlöst styra fordonet med Man-in-the-Loopindata. Givet en startposition kan användaren styra ett servo som håller en avståndsensoroch laserpekare för att hitta ett lämpligt mål, låsa på målet, och sedan få fordonet atthelt autonomt köra fram till det.

  Det färdiga bil och släpfordonet kan, när det backar rakt bak, nå ett mål inom en närhetav 10 ± 7 cm från en startposition 3 m bort. När fordonet backar med en vinkeloffsetminskar noggrannhet och precision.

  Given den korta tidsramen för ett projekt som involverar design, prototypbygge och testningav slutprodukten, blev roboten experimentellt testad under endast ett fåtal försök.Mer tester är nödvändiga för att visa tillkortakommanden för design och implementation.

  Kombinationen av de experimentella resultat och simuleringar detta projekt har resulterati ger bevis för att denna typ av autonoma fordon fungerar, även om fortsatt utvecklingoch förbättringar är vitala för att öka prestanda och tillförlitlighet.4

 • 333.
  Björklund, Johannes
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Projektering av träbroar: En undersökning av förbättringsåtgärder för anpassning av Tekla Structures mot träbroprojektering2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här projektet har haft som syfte att studera vilka krav som ställs på projekteringen av träbroar både externt från andra parter och internt inom företaget Martinsons. Utifrån denna studie skulle förslag ges på åtgärder för hur Martinsons Startmodell i programmet Tekla bör anpassas för att projekteringen skulle uppnå dessa krav. Projektet har genomförts genom att använda Trafikverkets krav för digital projekthantering som utgångspunkt för att undersöka vilka externa krav på projektering som ställs på Martinsons. Möten med projektörer som arbetar med träbroar har genomförts med syfte att ta del av deras erfarenheter och åsikter gällande träbroprojektering samt undersöka vilka interna krav som anses relevanta. Utöver detta studerades ett antal utförda träbroprojekt för att hitta möjliga förbättringsområden. Med detta som bakgrund undersöktes sedan vilka åtgärder som var möjliga att genomföra i Tekla. Åtgärder för att anpassa Startmodellen mot gällande kravdokument och förbättra kvalitéten på handlingar rörande träbroar presenterades och förklarades i projektet. Även åtgärder som syftade till att effektivisera modellerandet och ritningsskapandet föreslogs. De åtgärder som föreslogs bedömdes kunna förbättra Martinsons Startmodell på ett betydande sätt men ansågs inte på något sätt vara en slutgiltig lösning i strävan att uppfylla de krav som ställs på handlingar gällande träbroar. Projektet gjorde det dock tydligt att det inte är rimligt att anpassa Startmodellen så att den klarar alla krav, vissa anpassningar kommer att måsta gälla från fall till fall. Det blev även tydligt att det skulle vara bra att starta en dialog med Trafikverket för att säkertställa vad deras krav är så att Martinsons kan uppfylla dem på ett effektivt sätt.

 • 334.
  Björklund, Jonathan Björklund
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  En kartläggning av producentens roll i skapandet av en kortfilm.: A survey of the producer’s role in the making of a short film.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En kortfilm definieras främst av dess längd på max 30 minuter, men även av att kortfilmsprojekt ofta utförs med en synnerligen liten budget samt att konstnärlig ambition värderas högre än kommersiell nytta. Att producera en självständig kortfilm är arbetsamt och sällan speciellt lukrativt, men att driva ett självständig kortfilmsprojekt, följa och fullgör sin egna vision, genererar erfarenheter som kan leda till fantastiska möjligheter. Tydligt är att producentrollen utgör en viktig del i ett kortfilmskapande, desto otydligare är vad rollen exakt består i. Den här studien har som syfte att kartlägga producentens roll och arbetsuppgifter vid skapandet av en självständig kortfilm.

   

  Parallellt med framställandet av rapporten utfördes ett kortfilmsprojekt av rapportens författare tillsammans med två kurskamrater. Målet med kortfilmsprojektet var att genom utförandet av de nödvändiga momenten i ett kortfilmsskapande erhålla viktiga och värdefulla erfarenheter inför framtida kreerande. För att förvärva ytterligare kunskap specifikt gällande producentens roll genomfördes en litteratursökning i ämnet. Denna litteratursökning kom att visa på bristen av tillgänglig information i ämnet vilket mynnade ut i rapportens frågeställning. 

 • 335.
  Björklund, Lina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Utvärdering av byte till energieffektiv belysning i tryckeri2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Resultatet av en energikartläggning på tryckeriet VK - Media visade det sig att en stor del av energin gick till den gamla belysningen. Den gamla belysningen med högtrycksnatriumarmaturer och högtrycksnatriumljuskällor byttes då ut mot en ny energieffektiv belysning med två olika LED-armaturer i packsalen på tryckeriet. Det ska nu utföras en utvärdering av belysningsbytet. Utvärderingen av belysningsbytet kommer att baseras på sänkningen i energianvändning, skillnader i belysningsstyrkor och förändring av arbetsmiljön.

   

  Det främsta syftet med belysningsbytet är att sänka energianvändningen och att förbättra arbetsmiljön. Simuleringar på belysningen med högtrycksnatriumljuskällor och LED-armaturer har gjorts i DIALux evo. I DIALux gjordes beräkningar på belysningsstyrkor och energianvändning. Momentana effektmätningar med en multimeter har genomförts på belysningen före och efter bytet. För att sedan beräkna den årliga energianvändningen utifrån de uppmätta effekterna. Belysningsstyrkorna mättes med en luxmeter på plats i packsalen för att sedan beräkna medelbelysningsstyrkan och jämnheten för belysningen för att se om de står sig mot riktvärdena och jämföra dem med värdena från DIALux. Livscykelkostnaden beräknades för belysningen med högtrycksnatriumljuskällor och för belysningen med LED-armaturer. För den nya belysningen beräknades även paybacktiden.

   

  Resultatet av beräkningar på energianvändningen visar att den årliga energianvändningen kommer att sänkas med 70 procent i och med bytet till LED-armaturer. Vid ett belysningsbyte är målet att den årliga energianvändningen ska sänkas med 50 procent. Medelbelysningsstyrkan för den nya LED-belysningen på cirka 680 lx möter kravet för medelbelysningsstyrkan på 300 lx som gäller för packsalen enligt standarden SS-EN 12464-1:2011. Livscykelkostnaden för den gamla belysningen och den nya LED-belysningen beräknades till ungefär 990 000 kronor respektive 330 000 kronor. Den diskonterade paybacktiden för LED-belysningen beräknades till 1,7 år. Gällande arbetsmiljön så har LED-belysningen monterats på en för låg armaturhöjd och kommer att höjas upp för att uppnå en behagligare arbetsmiljö.

   

  Att investera i en ny energieffektiv belysning innebär en stor sänkning av den årliga energianvändningen samtidigt som investeringen har en relativt kort återbetalningstid. Det finns många fördelar med att byta ut den gamla belysningen som en förbättrad arbetsmiljö och sänkta kostnader. Förhoppningsvis kommer fler industrier att byta ut sin gamla belysning till energieffektiv belysning då de står för en stor del av den totala elanvändningen som går till belysning i Sverige.

 • 336.
  Björklund, Per
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Visualisation of a simulated dispersion cloud based on a stochastic particle modelling and Volume Rendering in OpenGL2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  When visualising a natural phenomena, such as a gas cloud, the constant movement and turbulens can pose a complex problem. With the use of a stochastic particle dispersion model a gas cloud is simulated and stored in a datafile. This thesis report describes some possible methods on how to structure and render such a datafile in an effective and realistic manner. This is achieved by using interpolation, the octree data structure and volume rendering.

  The end product will be used in a larger project at FOI, with the goal to facilitate the training of personal. Three different rendering methods are implemented and compared against each other. The best one will build the foundation for the FOI project. The end result of this report shows that the methods could be used with satisfying results but more development is needed.

 • 337.
  Björklund, Viktor
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Optimering av plocksignal2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet skrivs på Scania CV AB i Södertälje hos gruppen MSLT som arbetar inom logistikutveckling hos alla monteringsavdelningar hos chassimonteringen. Examensarbetet fokuserar på en av dessa monteringsavdelningar med benämningen FFU – Fit For Use och dess logistikgrupp MSLFL.

   

  Chassimonteringen är uppdelad i 14 antal områden längs med monteringslinan där varje område utför olika typer av monteringar och arbeten. I det stora hela fungerar det så att sidobalkar levereras i ena änden av fabriken och i den andra änden kommer en färdig lastbil ut. Under denna resa levereras och monteras det som en standardlastbil behöver.

  FFUs del i denna montering kommer in när en kund har speciella önskemål till sin lastbil, som då alltså frångår det som ingår i en standardlastbil. De olika monteringsarbetena som krävs vid de olika specifika önskemålen kan ej utföras på den ordinarie monteringslinan och utförs därför hos FFU. På FFU finns logistikavdelningen MSLFL vars uppgift är att plocka ihop och leverera materialet till monteringen hos FFU.

   

  Det problem som uppstår idag är att planeringen och tidpunkten för plocksignalen till logistikavdelningen MSLFL på FFU ej är optimal. Detta leder till att artiklar plockas från lager för tidigt och blir sen stående i väntan på montering. Detta ger i sin tur platsbrist hos MSLFL vid leveransytan till monteringen hos FFU. Materialet som behövs för monteringen på FFU plockas i ett för tidigt skede i förhållande till själva monteringen. Det är denna problematik som examensarbetet behandlat och undersökt.

   

  Examensarbetet är uppdelat i tre delar. Från start utförs en två veckor lång praktik hos logistikavdelningar på chassimonteringen. Sedan påbörja en empirisk undersökning som består av intervjuer med anställda på de påverkade avdelningarna, där syftet att hitta någon eventuell lösning. Den empiriska undersökningen utförs under fem veckor. Resterande tid läggs på att skriva rapport och planera redovisning som sker både hos Scania och vid Umeå universitet.

   

  Den empiriska undersökningen har lett fram till tre plausibla lösningar där förslag tre, att sätta ett eget Topp-CU till FFU anses som det bästa och mest relevanta då det skulle ändra förutsättningarna för planeringen hos FFU och MSLFL. Alla lösningsförslagen i denna rapport kräver dock vidare undersökningar i framtida projekt för optimering och eventuellt genomförande.

 • 338.
  Björkstrand, David
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  LEARNING SCENE SPECIFIC RECONSTRUCTION OF MONTE CARLO PATH TRACED IMAGE SEQUENCES WITHOUT ADDITIONAL CLEAN DATA2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  When using deep learning models for reconstruction of one path per pixel Monte Carlo path traced image sequences, reconstruction of unseen features can be a concern. Th‘is can be solved by training the model on the same scene it is supposed to reconstruct images from. Learning to specialize with additional clean targets would be extremely time consuming, instead training with additional noisy targets saves time as additional noisy images is tremendously faster to render. ‘This thesis shows that a model trained without clean targets on the same scene it is reconstructing images from can under certain conditions out performa model trained on clean targets from diff‚erent scenes. It also shows that €first training a model on clean targets followed by noisy targets can help with instability issues one can encounter when only training with noisy targets. Lastly, the thesis shows how there is not much of an improvement going from 400 to 1000 training examples or going from noisy targets rendered with one path per pixel to targets rendered with eight paths per pixel.

 • 339.
  Björnfot, Cecilia
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  Multiband functional magnetic resonance imaging (fMRI) for functional connectivity assessments2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During resting state the brain exhibits synchronized activity within all major brain networks. Using blood oxygen level dependent (BOLD) resting state functional magnetic resonance imaging (fMRI) based detection it is possible to quantify the degree of correlation, connectivity, between regions of interest and assess information regarding the integrity of the inter-regional functional integration. A newly available multiband echo planar imaging (EPI) fMRI sequence allows for faster scan times which possibly allows us to better examine large-scale networks and increase the understanding of brain function/dysfunction. This thesis will assess how the newly developed sequence compares to a conventional EPI sequence for detecting resting state connectivity of canonical brain networks. The data acquisitions were made on a 3 Tesla scanner using a 32 channel head coil. The hypothesis was that the multiband sequence would produce a better result since it has faster sampling rate, thus more data points in its time-series to support the statistical analyses.

  Using Pearson’s linear correlation between the average time-series (approximately 12 minutes long) within a seed-region and all voxels contained in the image volume, correlation maps where created for each of the eight participants using data normalized to Montreal Neurological Institute (MNI) space. The resting state networks (RSN) were then found by performing a one sample T-test on group level. Six seed-coordinates, based on literature, where used revealing the the homotopic connections in anterior Hippocampus, Motor cortex, Dorsal attention, Visual and the Default mode network (DMN) as well for an anterior-posterior connection in the DMN.

  By comparing the maximum T-values within the regions for the RSN no systematic difference could be found between the multiband and conventional fMRI data. Further tests were conducted to evaluate if the sequences would differentiate in their results if the acquisition time was shortened, i.e shortening the time-series in the voxels. However no such difference could be established.Importantly, the results are specific to the 32 channel head coil used in the current study. Presumably recently available and improved coil designs could better exploit the multiband technique.

 • 340.
  Björnfot, Patrik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Kaptelinin, Victor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik. University of Bergen, Norway.
  Focus Group Foci: employing Participants' HCI and Application Domain Expertise in Interaction Design2015Ingår i: New Contributions in Information Systems and Technologies / [ed] Alvaro Rocha, Ana Maria Correia, Sandor Costanzo, Luis Paulo Reis, Springer Publishing Company, 2015, Vol. 353, s. 1057-1063Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper reports a study in which two aspects of interaction design - human interaction with technology and acting through technology were analyzed in the context of participatory sessions having the focus group format. The sessions were conducted as a part of redesigning a novel digital artifact, a web-based project management tool. An initial prototype of the artifact was introduced to two different groups of participants possessing expertise in, respectively, human-computer interaction (HCI) and teaching and learning, a key target application domain for the tool. Re-design suggestions provided by each of the focus groups were found to address issues with both user interface and functionality of the prototype. The main difference between the groups was in whether they primarily focused on interaction efficiency or artifact's integration into a larger social and technological context. Implications of the study for further development of participatory methods in interaction design are discussed.

 • 341. Blevis, Eli
  et al.
  Bødker, Susanne
  Flach, John
  Forlizzi, Jodi
  Young, Heekyoung
  Kaptelinin, Victor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Nardi, Bonnie
  University of California in Irvine, USA.
  Rizzo, Antonio
  Ecological perspectives in HCI: promise, problems, and potential2015Ingår i: CHI EA '15: proceedings of the 33rd annual ACM conference extended abstracts on human factors in computing systems, New York: ACM Press, 2015, s. 2402-2404Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the workshop is to provide a forum for researchers and practitioners to discuss the present and future of ecological perspectives in HCI. The participants will reflect on the current uses and interpretations of “ecology” and related concepts in the field. The workshop will assess the potential of ecological perspectives in HCI for supporting rich and meaningful analysis, as well as innovative design, of interactive technologies in real-life contexts.

 • 342.
  Blomberg, Camilla
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Wordpress som CMS för mindre webbplatser2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla som studerar till Medieproducent på Umeå Universitet ska i slutet av utbildningen genomföra ett examensarbete. Syftet är att visa de kunskaper som utbildningen givit och i samma veva inhämta nya. Detta examensarbete är utfört på beställning av byggföretaget Gottfridsson o Persson Construction AB. Målet var att ta fram en enkel webbplats som skulle vara lätt att underhålla och inbringa nya kunder till företaget. Rapporten tar i första delen upp bakgrunden till detta projekt, dess syfte, förutsättningar det haft samt avgränsningar som gjorts. I den andra delen redogörs bland annat teoretiska delar kring hur en webbplats skapas med Wordpress, vilka för- och nackdelar som finns och ett antal viktiga punkter att tänka på. Den tredje delen  av rapporten beskriver hur arbetet gått till och vilka metoder som användts. Slutligen redovisas resultatet och en diskussion kring hur arbetet gått, samt slutsatser som dragits.

 • 343.
  Blomberg, Hans
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Korta instruktionsvideor inom matlagning2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract  

  This  report  describes  the  production  of  a  number  of  short  instructional  videos  in  cooking.  The  project  was  a  thesis  project  for  Högskoleprogrammet  till  medieproducent,  which  is  a  two-­‐year  program  for  media  production  at  Umeå  University.  

  Video  production  took  place  at  the  request  of  SVT  (Swedish  television)  in  Umeå.  The  videos  are  meant  to  be  used  on  the  cooking  portal  SVT  plans  to  launch  in  the  fall  of  2015.  A  chef  was  hired  to  carry  out  the  procedures  to  be  filmed,  and  the  student  was  assigned  to  shoot  and  edit  everything.  

  Before  production  started,  cooking  instructionals  on  Youtube  were  analyzed,  to  create  an  idea  of  how  such  videos  typically  look  today.  The  results  of  this  analysis  were  then  used  in  the  production,  but  they  were  not  governing  in  the  design,  since  specific  requests  from  others  involved,  and  specific  conditions  of  the  project  existed.  Also  the  student's  own  visions  influenced  the  outcome.  Another  preparation  was  to  set  up  various  options  for  the  design  and  assessing  what  these  different  options  would  mean  for  the  result.  

  Shooting  took  place  in  the  chef's  kitchen,  during  three  days.  Each  video  was  filmed  from  two  angles,  to  facilitate  cutting  therebetween.  The  material  was  edited  with  the  aim  to  convey  both  clarity  and  good  aesthetics.    

  The  experience  resulted  in  recommendations  for  further  work,  in  the  form  of  a  manual  of  how  to  produce  such  cooking  tutorials.  The  manual  describes  what  equipment  is  needed  and  how  to  work  on  set.  Then  the  editing  process,  including  appropriate  lengts  of  the  videos,  is  presented.  The  manual  also  contains  recommendations  for  how  much  time  is  needed  when  producing  a  certain  number  of  short  instructional  videos  of  this  kind. 

 • 344.
  Blomdahl, Pontus
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Utmattningsprovning av kamringar: Framtagning av testutrustning för utmattningsprovning av kamringar2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bosch Rexroth in Mellansel develops and fabricates Hägglunds hydraulic motors among other things. One important component of the motor is the cam ring, which commonly affects the life span of the motor. The aim is to create the basis of a testing equipment where a loose cam ring can be tested. Previously, a complete motor has been used in order to test the fatigue resistance of the cam ring. In order to load the cam ring similar to the real case. FEM-analysis was performed to investigate how the cam ring is affected during loading and how the rig should be built for the strains to be similar to the real case. The result of this simulation was compiled in a Haighdiagram in order to get an indication of the magnitude of the stresses. The solution is a testing equipment which consist of a cylinder block which usually is in the motor. The cylinder block is bolted onto a bottom plate where the cam ring has a given position. The cam ring is fixated using a sloted spring pin and a dowel pin that keeps the cam ring in position and prevents potential torque. All pistons should be pressurised by pulsation at the same time using the same pressure, thus, the torque is expected to be zero. One of the holes which is holding the cam ring is oval, this is to allow deformation of the cam ring. The result of this work is a basic plan for the components included which affects the mechanical function of the testing equipment. A limitation of this work has been that the residual stresses in the clearance holes is unknown. These residual stresses have a great importance for fatigue resistance of the cam rings. As a consequence of this, it has been difficult to estimate which working pressure the test rig has to use in order to achieve the desired life span. Experimental testing when using the rig will indicate this. Task monotoring  The testing equipment will generate 1-10 million loading cycles before failure of the cam ring occurs. Will be achieved through experimental testing  Testing time should be reasonable, result would preferably be achieved within 2-4 weeks. Will be achieved through experimental testing  The testing equipment should be customised for a CA 50-50 cam ring. (CA 50 motor series strongest motor 50 Nm/bar) Achieved  Testing equipment should be usable with the current laboratory equipment of Bosh Rexroths (420 bars maximum preassure). Probably achieved  The crack needs to be detected in an appropriate way, to stop the testing. Achieved  The testing equipment needs to be able to be manufactured by using the developed blueprints. Achieved

 • 345.
  Blomqvist, Benjamin
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Rönntoft, Britta
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Jet flow simulations of Baihetan hydropower station’s discharge surface spillways2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project was performed in order to determine if numerical simulations can be used to predict the spreading of a water jet that exits the discharge surface spillways of Baihetan hydropower station. If the spreading ranges can be predicted correctly using numerical simulations, the pressure distribution in the plunge pool downstream the dam can be determined. By being able to determine the pressure distribution, the spillways’ design can then be modified in order to optimize the pressure distribution and thereby minimize the damage on the plunge pool’s river bed. If the spreading ranges can be predicted correctly using numerical simulations it means that numerical simulations can be used as a tool to design future hydropower stations’ discharge surface spillways as a substitute to scale models which are commonly used to optimize the spillway design today.

  A simulation model of Baihetan Hydropower station’s discharge surface spillways was constructed. The model was constructed as two separate parts using the pre-processing software Gambit and then imported to the computational fluid dynamics software Fluent for numerical simulation of the water flow. The numerical simulations were performed with a transient flow, the k-ε turbulence model and the Volume of Fluid multiphase model. The models were simulated with a water level in the dam corresponding to when a massive flood has occurred which happens approximately once every hundred years. The results from the numerical simulation were then analyzed with the post-processing software Tecplot 360. Results in form of water spreading ranges when the jet stream hits the plunge pool were obtained from the numerical simulation and compared to data from an earlier performed experimental study where a scale model was used. The water spreading ranges were measured using a water volume fraction of 0-5 percent. The comparison was done to be able to determine if the results from the numerical simulations were accurate enough so that numerical simulations could be used as a substitute to expensive scale models when designing hydropower stations’ discharge surface spillways. A sensitivity analysis was performed where different mesh sizes were used and the Fluent setting double precision mode.

  The numerical results were acceptable when checking for convergence, meaning that the equations involved in the simulations were solved properly. The relative difference in water spreading range in the direction of the flow for the Medium mesh size was below 20 percent and thereby considered acceptable while the relative difference in water spreading range perpendicular to the flow was 60 percent for the Medium mesh size and thereby far from acceptable. Possible reasons for these deviations from the experimental results are the approximated uniform velocity profile at the inlet of the spillway and the used k-ε turbulence model. Considering the results obtained in this project, without more detailed study, the numerical simulations using k-ε turbulence model are not advised as a substitute for the experimental methods to determine water flow out of the discharge spill ways of hydropower plants. With more information about the conditions at the inlet and the use of a different turbulence model more accurate results may be obtained. 

 • 346.
  Blomström, Karl
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Benchmarking an artificial neural network tuned by a genetic algorithm2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis starts with a brief introduction to neural networks and the tuning of neural networks using genetic algorithms. An improved genetic algorithm is benchmarked using the technical paper Proben1 as a starting point. The benefits of using a genetic algorithm as well as results of the benchmark tests in comparison to a resilient backpropagation algorithm are discussed. The improved genetic algorithm is not a universal solution to all classification problems. Even though it outperforms  the resilient backpropagation algorithm slightly in these benchmark tests more benchmarking on more vast solution domains must be performed.

 • 347.
  Blum, Johannes
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  DAG Automata - Variants, Languages and Properties2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We study final-state automata that work on directed acyclic graphs (DAGs). We consider ordered and unordered DAGs and show that they can be simulated by each other. Then we show that deterministic DAG automata are weaker then nondeterministic automata. Some properties of recognizable DAG languages are presented and the decidability of the finiteness problem is shown. Finally we compare tree and DAG automata and show that the path language of a DAG language is regular by proving that the tree unfolding of a DAG language preserves recognizability.

 • 348.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Nieves, Juan Carlos
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Feasibility and Acceptability of Smart Augmented Reality Assisting Patients with Medication Pillbox Self-Management2019Ingår i: Studies in Health Technology and Informatics, ISSN 0926-9630, E-ISSN 1879-8365, s. 521-525Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Complex prescribed medicine regimens require extensive self-management. Handling multiple pills can be confusing; using a pillbox organiser is a common strategy. A smart Medication Coach Intelligent Agent (MCIA) can support patients in handling medicine. The aim of this research was to evaluate the feasibility and acceptability of the MCIA. A prototype was tested with 15 participants, age 17-76, filled a pillbox according to prescription assisted by the MCIA implemented in a Microsoft HoloLens. A quantitative method using questionnaires was applied. Results showed that using the MCIA implemented in an AR-headset, to assist people with prescribed polypharmacy regimen in filling a pillbox, was feasible and acceptable. There was a difference related to age regarding people's willingness to use an AR-headset for medication self-management. People older than 65 felt less comfortable using the technology and were also more hesitant to use the technology than those under 65.

 • 349.
  Bodin, Kenneth
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
  Lacoursière, Claude
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
  Nilsson, Martin
  Servin, Martin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  Constraint based particle fluids on GPGPU2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We present a fluid simulation method adapted for stream parallelism on general purpose graphics processingunits (GPGPU). In this method the equations of Navier and Stokes are discretized using particles and kernelfunctions as in Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH), but rather than using penalty methods or solving for a divergence free velocity field, incompressibility is enforced using holonomic kinematic constraints [1]. We useone constraint for each smoothed particle stating that the local density should be kept constant. Other constraintsare used for boundary conditions and multiphysics coupling. We also present a viscosity model in which theshear rate at each pseudo particle is constrained to satisfy a given constitutive law. The computation of theconstraint forces, namely, the pressure and the stresses, requires the solution system of linear equations whichhave a sparse, saddle point structure. These are solved using the Uzawa method of preconditioned conjugate gradients (CG) applied directly to the symmetric indefinite matrix. The overall simulation method has its rootsin a discrete variational principle and the SPOOK time stepping scheme for constrained mechanical systems [2].The SPOOK method is second order accurate on the positions and constraints violations, and is stable at largetime-steps, thus often allowing several orders of magnitude larger timesteps in our method compared to intraditional SPH methods. The numerical implementation on GPGPU that is the main result of this paper consistsof the following components: particle neighbour searches based on spatial decomposition; summation of kernel densities; construction of Jacobians representing the constraints on the density, boundary conditions, viscosityand multiphysics couplings; a Uzawa CG solver for the system of linear equations; and finally, discrete timestepping of velocities and positions. The CG solver is particularly suitable for stream computing since it is basedon matrix-vector multiplications. The sparse system data is stored in a compressed matrix format and the algorithms operating on this data on GPGPU are implemented in CUDA and OpenCL. Our simulation resultsinclude performance measurements, and validation of the method for benchmark problems. We achieve up totwo orders of magnitude speed-up from the GPGPU over traditional processors and together with the increased timestep efficiency of our method we arrive at interactive performance for systems with up to two million fluidparticles representing an incompressible fluid.

 • 350.
  Bodén, Ida
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Nilsson, David
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen.
  Naredi, Peter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Lindholm-Sethson, Britta
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF).
  Characterization of healthy skin using near infrared spectroscopy and skin impedance2008Ingår i: Medical and Biological Engineering and Computing, ISSN 0140-0118, E-ISSN 1741-0444, Vol. 46, nr 10, s. 985-995Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Near infrared spectroscopy (NIR) and skin impedance (IMP) spectroscopy are two methods suggested for diagnoses of diseases inducing adverse effects in skin. The reproducibility of these methods and their potential value in non-invasive diagnostics were investigated. Measurements were performed in vivo on healthy skin at five anatomic body sites on eight young women. partial least squares discriminant analysis showed that both methods were useful for classification of the skin characteristics at the sites. Inter-individually the NIR model gave 100% correct classification while the IMP model provided 92%. Intra-individually the NIR model gave 88% correct classification whereas the IMP model did not provide any useful classification. The correct classification was increased to 93% when both datasets were combined, which demonstrates the value of adding information. Partial least squares discriminant analysis gave 72% correct predictions of skin sites while the combined model slightly improved to 73%.

45678910 301 - 350 av 3520
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf