umu.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 2139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Med dagboken som följeslagare: En pigas dagboksskrivande2007In: Västerbotten, ISSN 0346-4938, p. 14-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 352.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Recension av Folkmålsstudier 39: Förhandlingar vid Sjätte nordiska dialektologkonferensen i Karis 12-16 augusti 19982002In: Svenska folkmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 125, no 328, p. 244-251Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  The proceedings of the Sixth Nordic Dialectology Conference, held in Karjaa (Karis), Finland, on 12–16 August 1998, contain 28 of the 32 papers presented at the conference. The contributions span a wide geographical area, including discussions about Scandinavian dialects within the territories of Denmark, Sweden, Norway and Finland. In two of them, Finnish dialects are also examined.

  The three plenary lectures were given by the Dane Inge Lise Pedersen, the Norwegian Helge Sandøy and the Swede Gösta Bruce. They raised important questions of theory and method, arising to a signicifant extent from the speakers' involvement in dialect projects currently under way in the different Nordic countries. Themes addressed in other contributions included dialect in a perspective of change dialect and identity, and dialect and written language.

  Between them, the papers in this volume testify to a scholarly breadth, in terms of both the data studied and the theories and methods applied, a breadth which often confronts dialectologists with new issues and draws them into new partnerships.

 • 353.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Ränner en rännkut och en rant omkring?: Diskussion kring två ord för 'säl'1992In: Language - The Time Machine: Papers in honour of Bengt Odenstedt on the Occasion of his Sixtieth Birthday, Juli 21, 1992, Stockholm: Almqvist & Wiksell , 1992, p. 31-36Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  From the basis of two words for 'seal', rant and rännkut, this article discusses a motive of designation for denoting the semantic fiels rut and ruttish animals in Swedish dialects. The motive refers to the ruttish animals' habit of running around restlessly. The words which are associated with this motive emanate from verbs meaning 'move (swiftly)'. In the article, the productive verbs, ränna, löpa, fara and are discussed. The original meaning of the verbs, 'move (swiftly)', has probably shifted from referring tho the movement of the animals to the cause of the movement, the rut.

 • 354.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Samverkan över vetenskapens gränser: Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog respektive en konstnär2005In: Språk på tvärs: Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, 11-12 november 2004, Uppsala: Uppsala universitet , 2005, p. 71-79Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jag har samverkat med personer utanför språkvetenskapens domäner i två skilda projekt. I mitt avhandlingsarbete studerade jag jaktterminologi ur ett kognitivt semantiskt perspektiv – de bottniska jägarnas begreppssystem för säl. Jag samarbetade då med zooekolog Mikael Sjöberg i projektet ”Gråsälen i Östersjön och Bottniska viken i zooekologisk vetenskap och folklig tradition”. (Projektet finansierades av dåvarande Centrum för miljövetenskaplig forskning vid Umeå universitet.) I ett nu pågående projekt studerar jag norrländska kvinnors dagboksskrivande i agrar miljö under tidigt 1900-tal. Jag intresserar mig här för frågor som rör dagboksskrivandets funktioner: Varför skriver de dagbok? Inom detta projekt har jag sedan två år ett samarbete med bildkonstnär Maria Sundström betitlat ”Mobila tidsrum”. I vårt samarbete vill vi pröva arbetsformer där våra båda kompetenser kombineras i den utforskande processen utifrån våra positioner som språkvetare resp. konstnär.

  I mitt föredrag kommer jag att berätta om hur denna samverkan över vetenskapens gränser har gett nya avgörande impulser för mina två studier och besvara följande två frågor:

  • Vad kan ett zoologiskt perspektiv tillföra en språkvetenskaplig studie av jaktterminologi?

  • Vad kan ett konstnärligt perspektiv tillföra en språkvetenskaplig studie av norrländskt dagboksskrivande?

  Jag kommer att redovisa hur samarbetet har inverkat på mitt val av metod och angreppssätt i båda studierna. Jag kommer även att presentera hur samarbetet med zoologi har inverkat på mina analysresultat. I projektets syftesformulering antog vi att säljägarnas ord för ’gråsäl’ skulle kunna belysa gråsälens vandringar och rörelsemönster, och alltså möjliggöra en zoologisk jämförande studie av gråsälens beteende och ekologi över tid. Men dessa förhoppningar infriades inte av materialet. Samarbetets bestående resultat blev istället en fördjupad insikt om den ekologiska kontextens inverkan på säljägarnas begreppssystem i den språkvetenskapliga analysen.

  I ”Mobila tidsrum” utgör sex bondedagböcker basen för det språkvetenskapliga och konstnärliga utforskandet. Vi har gemensamt kartlagt skribenternas livsmiljöer och besökt och fotodokumenterat delar av dessa. Här har samarbetet med ett konstnärligt perspektiv inneburit att jag kommit att fördjupa en analys av dagboksskrivandets rumsliga dimension. Här kommer jag särskilt att diskutera den process som uppstår när vetenskaplig och konstnärlig metod möts.

 • 355.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Semantik och etymologi: Några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete1997In: Studier i svensk språkhistoria 4: Förhandlingar vid fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. Stockholm 1-3 november 1995., Stockholm: Stockholms universitet , 1997, p. 55-61Conference paper (Other academic)
 • 356.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Sinikka Segerståhl. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner. (rec.)2011In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 205-207Article, book review (Other academic)
 • 357.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies. Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Sjökatt och svarttjäder: Studier över säljägares noaord för säl inom det bottniska området och Östersjöområdet.1989Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This essay is a study of seal-hunters' terms for the seal in the area around the Gulf of Bothnia and around the Baltic Sea. The purpose is to investigate whether there are noa words present among the seal-hunters' many words for the seal. The basic material consists of approximately 200 different terms for seal, collected from the Swedish-speaking areas around the Baltic Sea and the Gulf of Bothnia, areas where the seal has been hunted well into the 20th century. These terms have been collected partly from archives and partly from published litterature.

  From this basic material some twenty or so words have been extracted, which regarding meaning or origin, contain features that are characteristic for noa words in general. Only a few of the terms can with any certainty be said to be noa words. But there are tendencies in the material which point to the existence of linguistic taboos in the world of the seal-hunters.

  The background to the presence of linguistic taboos, which is very complex, is also discussed here. First and foremost these taboos are based on a faith in the power of the language and the word. There is a fixed relationship between the words and the object/s that they represent and consequently the language acquires the power of invocation.

  Tabooing should also be seen as one precautionary measure among the many which the seal-hunters were fored to take during the dangerous hunt.

  Furthermore, the seal-hunters had two different occupations in two completely separate physical environments: they were farmers on land and seal-hunters at sea. The purpose of linguistic tabooing then became to separate the two different environments from each other, to mark the invisible border between the living conditions on land and at sea, with the help of language.

  Finally, the taboos are part of a religious, supernatural context. In folk belief seals have been seen as drowned people. I have here described a legend which is connected with this belief. The legend says that the seals are the soldiers of Pharaoh, who were turned into seals when they drowned in the Red Sea, after pursuing Moses and the children of Israel out of Egypt. A further example of the fact that the seal ha been placed in a supernatural context is that the head of the seal has been seen as carrier of magical power.

   

 • 358.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Språklig tabuering vid säljakt: Kring ord för sälar på svenskspråkigt område1992In: Tabu, verklighet, språk: Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, Stockholm: Carlsson , 1992, p. 54-88Conference paper (Other academic)
 • 359.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Sälen och Jägaren: De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In the North Scandinavian area of investigation, which is in focus in this dissertation, seal-hunting has been an important means of livelihood from prehistoric times up to the present. The Swedish-speaking seal-hunters' conceptual system for seal during the 20th century is analysed here. The analysis is mainly based on oral recorded interviews with hunters from the coastal areas around the Gulf of Bothnia – from Norrbotten and Västerbotten in Sweden, and Österbotten in Finland. A cognitive perspective is applied in the analysis, in which focus is on the hunters' knowledge of the seal with the purpose of investigating the construction of the hunters' conceptual system for seal. The dissertation's theoretical starting-point is taken in cognitive linguistics and cognitive anthropology.

  The investigated vocabulary contains 150 different words for seal. The analysis also includes the cultural and ecological context of the hunt. The hunters' conceptual system for seal is characterised by breadth and variation. There is regional variation in the construction of the conceptual system in the investigated area. In addition to that there is also variation with regard to different hunting seasons, something which is apparent both in the vocabulary and in the structure of the conceptual system.

  The summer and autumn hunt was not particularly complicated and there was consequently no need for categorising the seal. During this season a limited conceptual system with more general terms was used, which included all seals that were hunted at that time. The late winter and early summer hunt, on the other hand, required an immense amount of knowledge, for example with regard to ecology. In that connection the hunters used an extended conceptual system for seal. The analysis of the conceptual system of the late winter and early summer hunt is based on three different scenarios in which the categories for seal direct the actions of the hunters – in locating the seals in the ice environment, in the hunters' actions during the hunt and in the utilisation of the seal as a resource.

  A number of categories for seal which were used during the late winter and early spring hunt are the same in the whole area of investigation and can be said to constitute a cognitive and communicative basic level.

 • 360.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Sälens taxonomi: ur den bottniske jägarens perspektiv2010In: Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet , 2010, p. 223-235Chapter in book (Other academic)
 • 361.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Säljägarnas indelning av sälar: Ett exempel på folklig systematisering1992In: Tabu, verklighet, språk: Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, Stockholm: Carlsson , 1992, p. 164-187-Conference paper (Other academic)
 • 362.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  The song book and the peasant diary: as participants in the construction of the modern self2016In: Reading and writing from below: exploring the margins of modernity / [ed] Ann-Catrine Edlund, T. G. Ashplant & Anna Kuismin, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society , 2016, p. 77-96Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  During the first stage of mass literacy, the written word became an increasingly vital part in everyday life of ordinary people in Sweden, as elsewhere in the Western world. Two literacy practices were commonly used in a Swedish-speaking context: copying texts in songbooks and diary writing. These practices evolved by the mid-1800s and lasted until the mid-1900s. Diary writing and blogging are nowadays considered practices explicitly related to identity construction. The link to identity construction is less apparent in the vernacular literacy practices of the songbook and the diary. In this article I discuss the ways these vernacular literacy practices participated in the discursive con- struction of the modern self for ordinary people. The theoretical basis lies in the New Literacy theory and the Actor-Network theory, in which literacy is seen as a social activity and literacy artefacts, such as the songbook and the diary, as participants in the discursive construction of identity. Discourse is here understood as the mediating mechanism in the social construction of identity. A case study focusing on songbooks and diaries of a young woman from a rural area in Sweden illustrates different aspects of the construction of the modern self within these vernacular literacy practices.

 • 363.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  The Swedish seal-hunters' conceptual system for seal: A cognitive, cultural and ecological approach2004In: Linguagem, cultura e cogniçao: Estudos de linguistíca cognitiva, Coimbra: Almedina , 2004, p. 215-229Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to present a completed study of the Swedish-speaking seal-hunters’ conceptual system for seal in the North Scandinavian area (Edlund 2000). A cognitive perspective is applied in the analysis, in which focus is on the hunters' knowledge of the seal with the purpose of investigating the structure of the hunters' conceptual system for seal. The theoretical starting-point is taken in cognitive linguistics and cognitive anthropology (Lakoff 1987; Johnson 1987; Langacker 1987; Strauss & Quinn 1997; Palmer 1996; Geertz 1993). The investigated vocabulary contains 150 different words for seal, mostly found in oral recorded material. 

  The study emphasises the fact that lexical meaning comprises linguistic as well as cultural knowledge (Langacker 1997). The reconstruction of the conceptual system is therefore based on both a semantic analysis of the vocabulary for seal, and on an analysis of the cultural and ecological context of seal-hunting during the 20th century. 

  Only a few categories for seal are the same in the whole area of investigation and can be said to constitute a cognitive and communicative basic level. The structure of the hunters’ conceptual system in the area is otherwise characterised by breadth and variation. Variation occurs on three different levels: 1. Regional variation, partly explained by differing hunting methods in different areas. 2. Seasonal variation related to different needs of cultural knowledge. The summer and autumn hunt did not require a large amount of knowledge, and consequently there was no need to categorise the seal. The late winter hunt on ice required an immense amount of knowledge with regard to the ecology of the seal and the ice-environment, for that reason an extended conceptual system for seal was used. 3. Variation with regard to different actions during the late winter hunt.

 • 364.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Två vågor av vardagligt skriftbruk 1800–20002012In: Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000 / [ed] Ann-Catrine Edlund, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet , 2012, p. 9-17Chapter in book (Other academic)
 • 365.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Vardagens skrivande: Sex norrländska dagböcker från tidigt 1900-tal2007In: Västerbotten, ISSN 0346-4938, no 1, p. 3-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 366.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Visboken - en deltagare i flera skriftpraktiker2008In: Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker.: Föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008., Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs AkAdemien för svensk folkkultur , 2008, p. 51-68Conference paper (Other academic)
 • 367.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Widbäck, Anders: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 95.) Diss. 184 s. Uppsala universitet 2015. ISSN 0083-4661, ISBN 978-91-506-2482-3.2016In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 26, p. 264-268Article, book review (Other academic)
 • 368.
  Edlund, Ann-Catrine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Är sälar drunknade människor?: En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar.1989In: Bottnisk kontakt IV: Maritimhistorisk konferens 5-7 februari 1988, Skellefteå: Skellefteå museum , 1989, p. 29-31Conference paper (Other academic)
 • 369.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Arlov, Thor Bjørn
  Sealing2016In: Encyclopedia of the Barents Region: Vol. 2 N–Y / [ed] Mats-Olov Olsson, Fredrick Backman & Lars Elenius, Oslo: Pax Forlag, 2016, p. 312-313Chapter in book (Refereed)
 • 370.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Ashplant, T. G.King's College London.Kuismin, AnnaUniversity of Helsinki.
  Reading and writing from below: exploring the margins of modernity2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  The articles in this volume are based on papers given at Reading and Writing from Below: Exploring the Margins of Modernity, a conference held at the Finnish Literature Society and the University of Helsinki from 20 to 22 August, 2014. The main organiser of the conference, which brought together 77 scholars from 15 countries, was the Nordic research project Reading and Writing from Below: Toward a New Social History of Literacy in the Nordic Sphere during the Long Nineteenth Century (NORDCORP, 2011– 2014). The project was steered by Taru Nordlund and Anna Kuismin from the University of Helsinki, M. J. Driscoll from the University of Copenhagen, Ann-Catrine Edlund from Umeå University and Davíð Ólafsson from University of Iceland.

  The conference in Helsinki was the third international conference of the Nordic project. The first one was held at Umeå University in 2012, hosted and organised by the Nordic literacy-network Vernacular Literacies [Vardagligt skriftbruk]. The proceeding were published in Vernacular Literacies – Past, Present and Future (edited by Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund and Susanne Haugen, Umeå University, 2014). The second conference, The Agents and Artefacts of Vernacular Literacy Practices in Late Pre-modern Europe, was organised with Lena Rohrbach at the Nordeuropa-Institut, Humboldt Universität zu Berlin. One of the results of the Nordic project was the collection of articles White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century, edited by Anna Kuismin & M. J. Driscoll (Finnish Literature Society, 2013).

  Reading and Writing from Below: Exploring the Margins of Modernity is also the title of this volume, edited by Ann-Catrine Edlund, Anna Kuismin and T. G. Ashplant. ‘Modernity’ here is understood to have come into being any time from the seventeenth to the twentieth centuries, depending on the context. By ‘literacy’ is meant not just the ability to read and write but rather the totality of the processes and practices involved in the production, dissemination and reception of written texts; while the perspective ‘from below’ indicates that the focus is on non-privileged people, their experiences and points of view. The volume includes sixteen articles in four sections focusing on different aspects of the processes and practices of literacy: Writing Competence – Difficulties, Prejudices and Motives; Genres and Literacy Practices; Orality and Literacy; Literacy and Agency. Disciplines that the authors represent include history, ethnology, linguistics, literature and information studies.

 • 371.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Edlund, Lars-ErikUmeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.Haugen, SusanneUmeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Vernacular Literacies - Past, Present and Future2014Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This anthology is the outcome of a Nordic literacy-conference held at Umeå University in Sweden in June 2012, where the focus was vernacular literacy practices of the past, of the present and of the future. Vernacular literacy practices have become increasingly prominent in everyday life, especially in social media through digital technology. However, vernacular literacy is not a new phenomenon. The written word has been used for everyday purposes throughout history, in various media and using different technologies. Twenty papers from the conference are presented in this volume, with a predominance of articles dealing with the past. The historical section embraces literacy practices through the Viking Age

  to the beginning of the twentieth century in Iceland, Finland, Sweden, Norway and Estonia. The contemporary section includes workplace literacies, digital literacies and literacy practices in the educational domain in a Swedish context.

   

  The volume is multi-lingual with articles in English and in the Scandinavian languages. The articles written in Swedish, Danish or Norwegian are accompanied by abstracts in English. The conference was hosted and organized by the Nordic network Vernacular Literacies, in cooperation with the Nordic project Reading and Writing from Below, and was funded by Riksbankens Jubileumsfond (‘The Swedish foundation for Humanities and Social Sciences’). Letterstedska föreningen and the Department of Language Studies at Umeå University have contributed to the production of the volume.

 • 372.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Erson, Eva
  Milles, Karin
  Frödin, Ulf (Illustrator)
  Språk och kön2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi översköljs dagligen av föreställningar om hur män och kvinnor "är". Vi möter en mängd schablonbilder i massmedia och populärkultur. Dessa konstruerade föreställningar om skillnader mellan könen gäller också vårt språkbruk.

  Författarna diskuterar och problematiserar våra kulturella föreställningar om språkskillnader mellan könen med utgångspunkt i den massmediala verkligheten och våra vardagliga erfarenheter. De visar att många av förställningarna om språkskillnader mellan könen är konstruerade och saknar grund. I stället tydliggörs de många - och svårfångade - sambanden mellan språk och kön.

  Språk och kön är landets första vetenskapligt uppbyggda lärobok i ämnet. Den vänder sig både till studenter och till yrkesverksamma. Boken kan användas på utbildningar i bland annat språkvetenskap, nordiska språk, genusvetenskap och lärarutbildningar.

 • 373.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Haugen, Susanne
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Människor som skriver i vardagen - igår och idag2013In: Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet / [ed] Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet , 2013, p. 9-22Chapter in book (Other academic)
 • 374.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Haugen, SusanneUmeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antologin ”Människor som skriver”är ett resultat av den tvärvetenskapliga och nordiska samverkan som ägt rum inom nätverket ”Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden” som åren 2009–2012 finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

  I antologin problematiseras samband mellan vardagligt skriftbruk och identitet – framför allt ur ett historiskt perspektiv, men även ur ett samtida didaktiskt perspektiv. De flesta artiklarna diskuterar vardagligt skrivande i en svenskspråkig kontext. Två av de skrifthistoriska studierna behandlar dessutom en isländsk respektive en finsk språkkontext. Författarna kommer från skilda ämnen: språkvetenskap, litteraturvetenskap, historia, musiketnologi och didaktik.

 • 375.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Mellenius, IngmarieUmeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Svenskans beskrivning 31: Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20–21 maj 20102011Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.

  Den trettioförsta sammankomsten ägde rum i Umeå den 20-21 maj 201. Konferensens tema var "Perspektiv på skrivande", vilket belystes i plenarföredragen samt i de workshoppar som hölls i samband med konferensen. De olika sektionsföredragen berörde en bredd av ämnen, som samtalsanalys, genreanalys, språkkontaktfenomen och svenskämnet i högskolan. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 29 av sektionsföredragen.

  Som värd för konferensen stod Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

 • 376.
  Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies. Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Sundström, Maria
  Bildkonstnär.
  Sex dagböcker genom två betraktare2007In: Västerbotten, ISSN 0346-4938, no 1, p. 22-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 377.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  66 håndskrifter fra Arne Magnussons samling redigert af Matthew Driscoll & Svanhildur Óskarsdóttir. 237 s. København & Reykjavík 2015. (Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet; Árni Magnússon-instituttet for islandske studier; Museum Tusculanums Forlag, Københavns universitet.) ISBN 978- 87-635-4166-4. 2016In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 131, p. 215-217Article, book review (Other academic)
 • 378.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Akademiens högtidssammankomst 6 november 2016: Hälsningsord av preses2017In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, p. 5-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 379.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Akademiens högtidssammanträde 6 november 2017: Hälsningsord av preses [Om äldre tiders kunskapssamhällen]2017In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, p. 5-14Article in journal (Other academic)
 • 380.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies. Institutionen för språkstudier.
  Aktuell litteratur om svenska dialekter. En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund & Mathias Strandberg i samverkan med Sällskapet för svensk dialektologi [Rut Boström, Gerd Eklund, Agneta Lilja, Jonathan Morén, Lena Wenner och Lovisa Öhlund]2018In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 141, p. 161-170Article, review/survey (Other academic)
 • 381.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Aktuell litteratur om svenska dialekter: en krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund i samverkan med medarbetare vid Dialekt- och folkminnesarkivet i uppsala, Institutet för språk och folkminnen2011In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 179-196Article, review/survey (Other academic)
 • 382.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Aktuell litteratur om svenska dialekter. En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund i samverkan med medarbetare vid Dialektavdelningen, Institutet för språk och folkminnen.2009In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 129-138Article, review/survey (Other academic)
 • 383.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Aktuell litteratur om svenska dialekter. En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund i samverkan med medarbetare vid Dialektavdelningen, Institutet för språk och folkminnen.2010In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 157-171Article, review/survey (Other academic)
 • 384.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies. Institutionen för språkstudier.
  Aktuell litteratur om svenska dialekter: En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund i samverkan med Sällskapet för svensk dialektologi [Birgit Eaker, Gerd Eklund, Kristina Hagren, David Håkansson, Annika Karlholm, Jonathan Morén, Astrid Reinhammar, Maj Reinhammar, Mathias Strandberg, Eva Sundgren & Lena Wenner]2016In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 191-207Article, review/survey (Other academic)
 • 385.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Aktuell litteratur om svenska dialekter: En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund i samverkan med Sällskapet för svensk dialektologi [Gerd Eklund, Kristina Hagren, Astrid Reinhammar, Mathias Strandberg, Eva Sundgren och Lena Wenner]2017In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 140, p. 189-204Article, review/survey (Other academic)
 • 386.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Andreas Nordberg, Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri. Kulturen av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk belysning, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 20132015In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 9, no 2, p. 146-148Article, book review (Other academic)
 • 387.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Anita Schybergson, Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838–1938, Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet 2009 (Nordica Helsingiensia 17), ISSN 1795-4428, ISBN 978-952-10-5691-8, ISBN 978-952-10-5692-5 (PDF), 355 pp.2010In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, no 2, p. 139-140Article, book review (Other academic)
 • 388.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Ann Blückert, Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 79), Uppsala: Uppsala universitet 20102011In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 5, no 2, p. 120-121Article, book review (Other academic)
 • 389.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts. Institutionen för språkstudier.
  Annette Lassen, Islændingesagaernes verden. 165 s. København 2017. 978-87-02-23408-4.2018In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 133, p. 155-156Article, book review (Other academic)
 • 390.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Annette Lassen, Odin på kristent pergament. En teksthistorisk studie. 447 s. København 2011. (Museum Tusculanums Forlag.) ISBN 978-87-635-2616-6.2012In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, p. 186-188Article, book review (Other academic)
 • 391.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts. Institutionen för språkstudier.
  Ann-Marie Ivars, Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går 1:1. 464 s. Helsingfors 2015. (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 798.) ISBN 978-951-583-336-5; ISSN 0039-6842. 2018In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 133, p. 168-170Article, book review (Other academic)
 • 392.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Ann-Marie Ivars, Sydösterbottnisk syntax. 319 s. Helsingfors 2010. (Svenska litteratursällskapet i Finland.) (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 743. Studier i nordisk filologi 84.) ISBN 978-951-583-213-9; ISSN 0039-6842; ISSN 0356-0376.2011In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, p. 225-227Article, book review (Other academic)
 • 393.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Ann-Marie Ivars, Sydösterbottnisk syntax (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 743. Studier i nordisk filologi 84), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2010, ISBN 9789515832139; ISSN 00396842; ISSN 03560376, 319 pp.2012In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 6, no 1, p. 141-142Article, book review (Other academic)
 • 394.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Arnold Dalen, Jan Ragnar Hagland, Stian Hårstad, Håkan Rydving & OlaStemshaug, Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region, Trondheim:Tapir akademisk forlag 2008 (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.Skrifter 2008 nr. 3)2009In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 3, no 2, p. 143-Article, book review (Other academic)
 • 395.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts. Institutionen för språkstudier.
  Bergens kalvskinn utgitt av Ole-Jørgen Johannessen. xli + 456 s. Oslo  2016. (Riksarkivet.) (Kildeutgivelser fra Riksarkivet 3.) ISBN 978-82-548-0134-5; ISSN 1894-2601. 2017In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 132, p. 199-200Article, book review (Other academic)
 • 396.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Berit Sandnes, Skånes ortnamn, Serie A Bebyggelsenamn. Del 6 Gärds härad, Lund: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 2010, ISBN 978-91-7229-069-3; ISSN 0284-2416, 261 pp.2011In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 5, no 2, p. 129-130Article, book review (Other academic)
 • 397.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Bilden av Budde. Studier kring en svensk språkpionjär utg. av Lars Wollin. 121 s. Uppsala 2011. (Svenska Fornskriftsällskapet.) (Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 95.) ISSN 0347-5026; ISBN 978-91-976118-6-2. [Även parallell utgivning från Åbo Akademis förlag, Åbo 2011, ISBN 978-951-765-586-6.]2012In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, p. 197-198Article, book review (Other academic)
 • 398.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Birgit Falck-Kjällquist, Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. XIV. Ortnamnen i Sotenäs härad. 2. Naturnamn, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 2009, ISSN 0284-1908, ISBN 978-91-7229-059-4, 191 pp.2010In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, no 2, p. 128-129Article, book review (Other academic)
 • 399.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts. Institutionen för språkstudier.
  Birkasvenskan/Hedebynordiskan – kring en språkhistorisk konstruktion2018In: Studier i svensk språkhistoria 14 / [ed] Harry Lönnroth, Bodil Haagensen, Maria Kvist & Kim Sandvad West, Vasa: University of Vaasa , 2018, p. 1-51Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This contribution examines Bengt Hesselman's (1936) and Gun Widmark's (1994a, 2001, 2010) thesis about the existence of a so-called Birkasvensk/ Hedebynordisk variety. This assumed Viking Age variety is supposed to have spread from Hedeby in Southern Jutland to the Swedish and Norwegian language areas. From Birka, but also from Kaupang, a further diffusion then took place. Basically, the language features were supposed to emanate  from  the  adjacent  West  Germanic  area. The  features  discussed  are,  e.g., diphthongization of long e 2  to ia/iä, monophthongization  of au to long o and disappearance of initial h. These language features and their distribution in the Scandinavian languages are discussed in great detail in  the contribution,  and  the  result  is  that  a Birkasvensk/ Hedebynordisk variety probably did not exist. The reasons are that the status of the language features in question in the West Germanic area in several cases is very difficult to establish, that the distribution patterns in Scandinavia differ quite markedly if the different features are compared, and that good alternative explanations of the sound developments and the distribution patterns do exist. Nevertheless, the discussion is important, since it has given the language historians opportunities to assume wider geographical perspectives, as in this case the language history is thereby discussed in a historical context. The discussion of a Birkasvensk/ Hedebynordisk variety also causes sociolinguistic perspectives on the Viking Age language to be considered. Hesselman' s thesis has not really been seriously discussed until recent decades and the author also discusses the reasons for this.

 • 400.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts. Institutionen för språkstudier.
  Biskop Brasks måltider. Svensk mat mellan medeltid och renässans. Red.: Madeleine Bonow, Magnus Gröntoft, Sofia Gustafsson & Markus Lindberg. 352 s. Stockholm 2016. (Atlantis.) ISBN 978-91-7353-828-2. 2017In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 132, p. 216-217Article, book review (Other academic)
567891011 351 - 400 of 2139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf