umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 384
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bernspång, Birgitta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fugl-Meyer, Axel R.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine.
  Viitanen, Matti
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine.
  Perceptual function in the elderly and after stroke1988In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 2, no 2, p. 75-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Perceptual function was assessed in 60 clinically healthy subjects aged about 60 (n=34) and 80 (n=26), and in stroke survivors who were assessed either early (n=109) or four to six years (n=75) after the stroke. Using two indices, one characterising low-order perception and the other higher-order perception, the clinically healthy subjects invariably had no impairment in the low-order index. Slight impairments occurred in 35% of 60-year-old and 77% of 80-year-old healthy subjects. Considerably more pronounced disturbances occurred in the stroke victims, among whom about 60% had impairment or higher-order perceptual function and about 10% had low-order perceptual deficits. Thus as higher-order perception is age dependent, it appears that in rehabilitation of stroke allowance should be made for predictable signs of advancing age.

 • 52.
  Bexing, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Geisor, Daniel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska insatser som kan främja aktivitetsbalans hos unga vuxna med ADHD: En kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har vanligen stora svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Dessa svårigheter orsakar ofta problem i personernas vardagsfungerande och påverkar därmed också hälsa och välbefinnande. Då ADHD är ett relativt vanligt tillstånd, ca 2,5% av alla vuxna i Sverige, är det viktigt att känna till vilka interventioner som främjar aktivitetsbalansen hos dem. Aktivitetsbalans är individspecifik och utgör en egen uppfattning om vilka aktiviteter som en person mår bra av att utföra. Huruvida dessa aktiviteter kan organiseras till ett för personen fungerande och tillfredsställande mönster i vardagen, blir avgörande för den subjektiva upplevelsen av aktivitetsbalans. Syftet med vår studie var att utforska arbetsterapeuters erfarenheter av insatser för unga vuxna med ADHD, med fokus på deras aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. Intervjuer genomfördes med tre arbetsterapeuter som har klinisk erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med ADHD och deras aktivitetsbalans i vardagen.  Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i följande fem kategorier: Att kartlägga personers aktivitetsmönster och prioriterade aktivitetsområden, Medvetenhet om aktivitetsmönster, Hjälpmedel som bidrar till struktur och balans i vardagen, Strategier för att skapa vanor och rutiner och Främja förståelsen och vikten av aktivitetsbalans i tidig ålder. Slutsatsen blir att arbetsterapeuter besitter en värdefull kompetens till att hitta strategier, strukturera upp vardagen, bidra med kompensatoriska insatser och främja aktivitetsbalans för unga vuxna med ADHD. Att tidigt i livet få hjälp att utforma strategier för en fungerande vardag, vore en hälsovinst för personerna med ADHD och en ekonomisk vinst för samhället.

 • 53.
  Biberg, Elisabeth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Falk, Terese
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeuters kliniska resonemang i interventioner i psykiatrisk verksamhet: erfarenheter av att främja delaktighet och social interaktion i rehabilitering2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förmåga till social interaktion är betydande för om en person med psykisk sjukdom kan bygga upp ett socialt liv och delta i samhället. Delaktighet i de dagliga aktiviteterna i livet är också viktigt för människans utveckling och erfarenhet. Arbetsterapeuter kan stödja individer att uppnå optimal hälsa och välbefinnande genom att stärka individens färdigheter i just dessa områden. Kliniskt resonemang, är en naturlig del i arbetsterapeutens arbete som reflekterar hur patientens behov analyseras och hur åtgärder genomförs. Syftet var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang i rehabiliteringsprocessen med klienter inom psykiatrisk verksamhet, med fokus på interventioner som främjar delaktighet och social interaktion. En kvalitativ studie genomfördes. Sex yrkesverksamma arbetsterapeuter intervjuades personligen eller via telefon och data analyserades med innehållsanalys. Resultatet utgjordes av tre kategorier: ”procedurspåret”, ”samspelsspåret” och ”förutsättningsspåret. Procedurspåret beskriver hur arbetsterapeuten tydliggör klientens förmåga och oförmåga för att främja klientens delaktighet i sin rehabilitering. Samspelsspåret reflekterar hur arbetsterapeuterna använder sociala aktivitetsgrupper för att främja klienternas sociala interaktioner. Förutsättningsspåret visar på hur arbetsterapeuten kan vara som ett stöd för att främja rehabiliteringsprocessen. Slutsatsen visar på att arbetsterapeuten växlar mellan olika resonemang för att hjälpa klienten uppnå ett självständigt och tillfredsställande liv.

 • 54.
  Björk, Emma
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeuters resonemang om möjligheter och begränsningar kring barn med cerebral pares - En kvalitativ studie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Rehabilitation include professional work for people with permanent disabilities. Cerebral palsy (CP) is a term used to describe non progressive, but changing disabilities. Children with CP is a large group of patients for occupational therapists in rehabilitation.

  Purpose: The purpose of this study was to examine occupational therapists experiences and perceptions of work on children with CP in rehabilitation.

  Method: A qualitative study was conducted through individual narrative conversations with eight professional occupational therapists who worked in rehabilitation of children with CP. The interviews were processed using qualitative content analysis.

  Results: The result showed how occupational therapists reasoned about children with CP. The results are reported in text and illustrated with quotations in four categories: "Cooperation and share each other's knowledge," "Meeting from different perspectives," "Creating relationships and trust," and "Empowerment".

  Conclusion: Further collaboration between pediatric and adult rehabilitation is needed to plan long-term interventions and prevention for children with CP. Cultural differences between families and healthcare professionals in rehabilitation could affect efforts for children with CP.

 • 55.
  Björklund, Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Johansson, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Rehabiliteringskoordinatorers arbetsprocess i primärvård2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En utsatt grupp i dagens samhälle är de som är långtidssjukskrivna och de personer som riskerar att bli sjukskrivna. Brister inom primärvården har resulterat i långa väntetider för rehabilitering och handläggning av sjukskrivningsärenden. En åtgärd som vidtogs var att införa koordinatorer i primärvården. Syftet med studien var att undersöka hur koordinatorernas arbetsprocess ser ut. För att ta reda på detta, valdes en kvalitativ metod och en semistrukturerad intervju. Sex koordinatorer intervjuades. Studien visar att en central del i koordinatorns uppdrag är att kontakta de patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna, för att vidare kartlägga behovet av rehabilitering och stöd. Koordinatorn fungerar som stödperson för patienten och som samarbetspartner till vårdens interna och externa aktörer, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Studien visar att förutsättningar för koordinatorns arbete är ett välfungerande samarbete med det interna teamet och de externa aktörerna.

 • 56.
  Björkqvist, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Östman, Cecilia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Aktivitetsschema för barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning- ett föräldraperspektiv: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning har ofta svårigheter med att påbörja och slutföra en aktivitet samt att hantera och uppfatta tid. För att dessa barn och ungdomar ska vara mer självständiga och delaktiga i sin egen vardag är de i behov av en tydlig struktur över vardagens aktiviteter. Ett kognitivt stöd som används för att bland annat öka självständighet och delaktighet är ett aktivitetsschema. Aktivitetsscheman kan vara en serie av symboler, bilder, foton eller text som används för att framställa en följd av händelser. Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning upplever aktivitetsscheman som ett kognitivt stöd i vardagen. För att undersöka detta intervjuades fyra föräldrar till barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning som använder eller har använt aktivitetsscheman. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem huvudkategorier: ‘’Aktivitetsscheman får vardagen att fungera’’, ‘’Utformningen av aktivitetsscheman tar mycket energi av föräldrarna’’, ‘’Aktivitetsscheman bidrar till utveckling, självständighet och delaktighet hos användarna’’, ‘’Aktivitetsscheman leder till en bättre relation mellan barn och förälder’’ och ‘’Föräldrarna upplever ett behov av stöd från arbetsterapeuten’’.  Resultatet visar att aktivitetsscheman är ett viktigt stöd i vardagen, det bidrar till ökad självständighet och delaktighet. Aktivitetsscheman ger en trygghet hos både barn och föräldrar men framställning och hantering av aktivitetsscheman innebär ett tidskrävande arbete för föräldrarna. Utifrån studien kan vi dra slutsatsen att arbetsterapeuten har en viktig roll genom att ge stöd till föräldrarna och att en arbetsterapeutisk intervention som aktivitetsscheman kan bidra till hälsa och välbefinnande för en hel familj.

 • 57.
  Blomdahl, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Stationära ramfaktorer inom bildterapi vid depression: – en litteraturstudie –2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Depression innebär ofta ett stort lidande och stora konsekvenser i det dag-liga livet. Bildterapeuter har arbetat med gruppen, men det finns ingen sammanställning över behandling och metoder. Syftet med studien var där-för att undersöka vilka stationära ramfaktorer som anges i studier av bildte-rapi vid depression. En systematisk litteraturstudie användes som metod. Sökningar genomfördes i de fyra databaserna Medline, PsycINFO, AMED och CINAHL och resulterade i 10 artiklar som uppfyllde inklusionskriteri-erna. Studien resulterade i två huvudgrupper dels genomförande av bildte-rapi med fem undergrupper, material, genomförande, målsättning, grupp och verbal genomgång och dels bildterapiteman med sex undergrupper bildte-man med fokus på dialog om klientens livssituation, med fokus på att ut-trycka känslor, med fokus på kroppsupplevelse, med fokus på tydliggö-rande, med fokus på problemlösning och bildteman med fokus på omformu-lering. Förslag till bildterapi för klientgruppen som baseras på resultatet ut-arbetades.

 • 58.
  Blomqvist, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ullsten, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Idrottens betydelse för ungdomars vardag och hälsa: En kvalitativ studie om upplevelsen av att idrotta2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Innehållet i ungdomars vardagsliv har stor inverkan på hur den psykiska och fysiska hälsan senare i livet kommer att utvecklas. Oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk är vanliga symtom som det skett en ökning av bland unga. Idrott kan hjälpa ungdomar att utvecklas fysiskt samt psykiskt och det är en aktivitet som kan resultera i att hälsa och välmående uppnås. Syftet med denna studie var att belysa vilken betydelse idrott har i ungdomars vardag. Fem deltagare i åldrarna 15-19 år intervjuades och materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Följande två huvudkategorier framkom i resultatet: Idrott ger mening och Hur idrotten inverkar på hälsa och välmående. I studien framkom det att idrott har, utifrån många olika aspekter, uttalade effekter för ungdomars vardag och hälsa. Exempelvis ger idrott social samhörighet och glädje, ungdomarna får mer energi och bättre koncentrationsförmåga i skolan. Det kan även ge negativa konsekvenser, såsom nedstämdhet, när ungdomar tvingas avstå från idrott. Denna studie kan bidra till att belysa idrottens betydelse för ungdomar och att inspirera arbetsterapeuter till att uppmärksamma idrott som ett medel inom arbetsterapi.

  Sökord: Ungdomar, tonåringar, idrott, fysisk aktivitet, sport, arbetsterapi

 • 59.
  Boström, Anton
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Rundqvist, Robert
  Virtual Reality - En Meningsfull Fritidsaktivitet För Äldre?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Fritid är en viktig del i varje individs vardag. Pensionärer (vanligast individer över 65) får mer tid över till fritid, trots detta minskar aktivitetsnivån eftersom deras fysiska och mentala tillstånd sakta försämras. Fritidsaktiviteter är väsentligt för att en person ska utveckla och behålla sin hälsa. Deltagande med Virtual Reality-konsoler kan ha positiva effekter för äldres välmående. En meningsfull aktivitet definieras i litteratur som en aktivitet som uppfyller ett mål eller syfte som är personligt eller kulturellt viktigt. Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelse av deltagandet samt deras reflektioner i användandet av Virtual Reality som en potentiell meningsfull fritidsaktivitet samt observera utförandet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. En undersökningsgrupp på fem individer alla över 65 år, observerades när de använde sig av en VR-konsol samt blev intervjuade efter utförd aktivitet. Intervjuformen var semistrukturerad. Undersökningsgruppen upplevde användandet av VR som roligt och positivt, men majoriteten upplevde det inte som en meningsfull aktivitet när de upplevde att de inte fick ut någonting av aktiviteten. Samtliga deltagare hade olika syn på vad en meningsfull aktivitet är för något. En orsak till att deltagarna inte tyckte det var meningsfullt kan vara att de inte fick välja vilken VR aktivitet de skulle göra. Efter att ha granskat resultatet har studiens syfte uppnåtts.

  Sökord: Arbetsterapi, Nintendo Wii, Deltagande

 • 60.
  Boström, Linette
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hästar som arbetstera peutisk i ntervention: Arbetstera peuters syn på hästunderstödd terapi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Djur används allt mer i terapeutiskt  syfte för att förbättra eller bibehålla olika funktioner och kan fungera som ett verktyg i re­ habilitering . Syftet var att belysa hur hästar kan användas som medel  vid arbetsterapeutisk  intervention  samt att beskriva  ar­ betsterapeuters syn på hästens terapeutiska kvaliteter. En kvali­ tativ metod  användes för studien och datainsaml ingen skedde med  intervjuer.  Materialet  analyserades  och  kategoriserades med  hjälp  av  innehållsanalys.  Resultatet  visar  att  hästunder­ stödd terapi inom arbetsterapi  är användbart  för en bred mål­ grupp.  Interventionerna  är  målinriktade  och  utvärdering  förs kontinuerligt.  Hästen  bidrar  med  en  mängd  positiva  effekter och graderi ng och anpassning av aktiviteten, miljön och tera­ peuten är möjlig på många plan. Slutsatserna av studien är att arbetsterapeuter med intresse och kunskap inom hästar kan an­ vända hästunderstödd terapi som arbetsterapeutisk intervention

 • 61.
  Braaf, Lisa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildarbete i utveckling av personalgrupper och organisationer: - en litteraturstudie2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka bildarbete som metod i utveckling av organisationer och personalgrupper i arbetslivet. Elva artiklar erhölls via databas- och Internetsökning. En granskning och sammanfattande analys gjordes utifrån typ av organisation, motiv för bildarbetet, metod, samt resultat och slutsatser. Resultatet visar att bildarbete i personalgrupper och organisationer har gett ökad självkännedomen hos enskilda medarbetare och arbetsgrupper, förbättrad kommunikation och samarbetsförmåga, ökad kreativitet och problemlösningsförmåga, förbättrat arbetsklimat samt varit stressreducerande. En slutsats som dras är att kombinationen av bildarbete med samtal och reflektion har varit verksamt i förändringsarbetet. Bildarbetsmetod, klientgrupp, typ av organisation och vilka behov personalgruppen hade verkade vara av underordnad betydelse. Ledningens stöd framstår dock som en nödvändig förutsättning för framgång. Vidare studier inom detta område behövs.

 • 62.
  Bro, Sofi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Janze, Sofia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  UPPLEVELSER AV MILJÖN I EN ARBETSSITUATION FÖR PERSONER MED ASPERGERS SYNDROM2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk störning som för den drabbade kan innebära speciella utmaningar i arbetslivet. Inom denna målgrupp är arbetslösheten hög och hur arbetsmiljön är utformad kan vara avgörande för hur personer med AS kan använda sin potential.Att ha ett arbete kan bidra till utveckling av identiteten och att känna delaktighet i samhället. Syftet med studien var att belysa miljöns betydelse i en arbetssituation för personer med Aspergers syndrom. En kvalitativ ansats valdes där fyra personer, två kvinnor och två män med Aspergers syndrom i arbetsför ålder som har eller haft ett arbete de senaste fem åren intervjuades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och denna resulterade i fem kategorier; Stimulerande arbetsuppgifter skapar motivation och meningsfullhet, Många sinnesintryck tar energi från arbetet, Social interaktion är ofta utmanande men även stöttande, Anpassad anställningsgrad och anställningsform bidrar till varaktigt arbete, Kulturella förväntningar inom arbetssituationen är utmanande. Få sensoriska intryck och en långvarig och god kontakt bland arbetsgivare och kollegor har bidragit till en fungerande arbetssituation. De flesta utmaningarna finns i den sociala miljön men den ses som en viktig social träning. Deltagarna upplever meningsfullhet och tillfredsställelse när flera miljöfaktorer samspelar på ett stöttande sätt.

 • 63.
  Brogårdh, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine. Department of Rehabilitation, Lund University Hospital, Lund.
  Vestling, Monika
  Sjölund, Bengt H
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine. 3Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, Copenhagen and University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Shortened constraint-induced movement therapy in subacute stroke - no effect of using a restraint: a randomized controlled study with independent observers2009In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 41, no 4, p. 231-236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To examine the effect of using a mitt during shortened constraint-induced movement therapy for patients in the subacute phase after stroke.

  Subjects: Twenty-four patients with stroke (mean age 57.6 (standard deviation 8.5) years; average 7 weeks post-stroke) with mild to moderate impaired hand function.

  Methods: The patients were randomized to mitt use or no mitt use on the less affected hand for 90% of waking hours for 12 days. All patients received 3 h of arm and hand training per day for 2 weeks. Assessments were made by blinded observers using the modified Motor Assessment Scale, the Sollerman hand function test, the 2-Point Discrimination test and Motor Activity Log test.

  Results: Patients in both groups showed significant improvements in arm and hand motor performance and on self-reported motor ability after 2 weeks of therapy and at 3 months follow-up. However, no statistically significant differences between the groups were found in any measures at any point in time.

  Conclusion: In this study, no effect of using a restraint in patients with subacute stroke was found. Thus, this component in the constraint-induced therapy concept seems to be of minor importance for the outcome.

 • 64.
  Brumskine, Darlington
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kanyamuneza, Marlene
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv: Kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk störning som inte går att bota, men med rätt stöd kan symptomen minska och personen få en fungerande vardag. Tidigare forskning visar att det är vanligt att personer som inte har fått hjälp eller behandling senare i livet kan utveckla svårigheter att planera i vardagen, hantera impulser och upprätthålla rutiner. Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheterna av att leva med ADHD utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Denna studie genomfördes utifrån en kvalitativ metod där fyra utvalda självbiografier och en biografi som helt eller delvis skrivits av personer med ADHD analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. I studiens resultat framkom betydelsen av tidiga insatser, stöd med bland annat struktur och även bestämda vanor och rutiner vid utförande av vardagsaktiviteter. Ytterligare forskning kring arbetsterapi och ADHD krävs dock för att utvärdera resultatet av det stöd och den behandling arbetsterapeuter kan erbjuda för personer med ADHD.

   

  Sökord: arbetsterapi, intervention, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

 • 65.
  Brännare, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hedén, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Naturen som intervention vid stressrelaterade tillstånd: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa i form av stress är ett växande problem i dagens samhälle och är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Naturen med dess rehabiliterande inverkan har varit en del av sjukvården vid upprepade tillfällen under människans historia.

  Syftet var att undersöka hur naturen kan användas som intervention vid stressrelaterade tillstånd hos människan. En litteraturstudie utfördes för att identifiera befintlig kunskap inom det valda ämnet. Genom sökning i fem databaser och manuella sökningar kunde 16 artiklar från åtta olika länder inkluderas i studien. Analysen frambringade tre kategorier: Naturens inverkan på stress, Naturens terapeutiska värde och Olika miljöers påverkan. Resultatet visade att naturen har positiv inverkan på såväl den psykiska som fysiska  hälsan, betydelsen av att fä utföra meningsfulla aktiviteter i naturen för ökat välbefinnande, social interaktion, känsla av kompetens och aktivitetsbalans, samt olika miljöers betydelse för avslappning. Resultatet ger indikationer på att naturen kan vara en arbetsterapeutisk metod vid behandling av stressrelaterade symptom . En slutsats av studien är att naturen kan bidra med positiva hälsoeffekter som borde kunna nyttjas i terapeutiska sammanhang. Vidare forskning behövs för att finna renodlade arbetsterapeutiska interventioner och för att stärka evidensen för naturens rehabiliterande inverkan.

 • 66.
  Brömster, Sandra
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Relationen mellan aktivitet eller delaktighet och depression eller depressionssymtom hos ungdomar: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Depression hos ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle vilket kan ha negativ inverkan på dessa personers välmående och utförande av aktiviteter i vardagen. Syftet med denna studie var att undersöka vilken relation som finns mellan aktivitet eller delaktighet och depression eller depressionssymtom hos ungdomar, med specifikt fokus på aktiviteter relaterade till skola och fritid. En litteraturstudie genomfördes och fem kvantitativa artiklar inkluderades. Analysen gjordes enligt en analysmodell för litteraturstudier av Friberg (2012). Resultatet visade att skolrelaterade aktiviteter ökade depressionssymtomen hos ungdomar och att fritidsaktiviteter utan relation till skola antingen minskar depressionssymtomen eller att inget samband finns mellan aktiviteten och depressionssymtomen. Internetspel, fysisk aktivitet och aktiviteter där sociala interaktioner med vänner och familj fanns minskade depressionssymtomen hos ungdomarna.  

 • 67.
  Burström, Lage
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine.
  Järvholm, Bengt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine. Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  Nilsson, Tohr
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine. Department of Occupational and Environmental Medicine, Sundsvall Hospital, Sundsvall, SE-851 86 Sweden.
  Wahlström, Jens
  Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  White fingers, cold environment, and vibration: exposure among Swedish construction workers2010In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, ISSN 1795-990X, Vol. 36, no 6, p. 509-513Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives The aim of this study was to examine the association between white fingers, cold environment, and exposure to hand–arm vibration (HAV). The hypothesis was that working in cold climate increases the risk of white fingers.

  Methods The occurrence of white fingers was investigated as a cross-sectional study in a cohort of Swedish male construction workers (N=134 757). Exposure to HAV was based on a job-exposure matrix. Living in the north or south of Sweden was, in a subgroup of the cohort, used as an indicator of the exposure to cold environment (ie, living in the north meant a higher exposure to cold climate). The analyses were adjusted for age and use of nicotine products (smoking and snuff).

  Results HAV-exposed workers living in a colder climate had a higher risk for white fingers than those living in a warmer climate [odds ratio (OR) 1.71, 95% confidence interval (95% CI) 1.42–2.06]. As expected, we found that HAV-exposed workers had an increased risk compared to controls (OR 2.02, 95% CI 1.75–2.34). The risk for white fingers increased with increased level of exposure to HAV and also age.

  Conclusions Cold environment increases the risk for white fingers in workers occupationally exposed to HAV. The results underscore the need to keep exposure to HAV at workplaces as low as possible especially in cold climate.

 • 68.
  Bäckström, Ann-Charlotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Det är bara när jag använder elrullstolen som jag kan vara mig själv - berättelser om elrullstolens betydelse för aktivitetsidentitet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med medfödda funktionsnedsättningar agerade och berättade om elrullstolens betydelse för utveckling av aktivitetsidentitet.

   

  Metod: Tre personers muntliga berättelser och filmade sekvenser ur deras vardagsliv låg till grund för narrativ analys. För att få en fördjupad förståelse för elrullstolens betydelse ur ett aktivitetsperspektiv speglades personernas narrativ mot teorier om utveckling av aktivitetskompetens och aktivitetsidentitet.

   

  Resultat: Resultatet visar hur personer som använt elrullstol sedan barndomen framställer elrullstolens betydelse för utveckling av aktivitetskompetens och –identitet under olika skeden av livet relaterat till olika livsroller. Framställningarna visar olika kontrasterande aspekter när användningen av elrullstol på olika sätt hindras, vilket begränsar möjligheter att kunna uttrycka sin aktivitetsidentitet. 

   

  Slutsats: Användandet av elrullstol bidrar till ny förmåga och erfarenheter i nya aktiviteter, vilket möjliggör val och att utveckla kompetens som därmed påverkar aktivitetsidentitet. En ökad medvetenhet om konsekvenser av regelverk för hjälpmedel kan bidra till ett förhållningssätt där personernas erfarenheter av elrullstol tillvaratas.

 • 69.
  Bäckström, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ägget som symbol och ikon: - i bild- och textuttryck -2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt människor av båda könen och i olika ålder uttrycker äggets symbolik i bild och text. Hundra kvinnor och 38 män som var elever vid en folkhögskola deltog i en bildövning, ”Rita ett Ägg”. Databearbetning av bild- och textuttryck gjordes genom innehållsanalys med stöd av semiotisk bildmodell och teorier om bildsymbolik. Analysen resulterade i teman, kategorier och underkategorier, som tillsammans med ålder och kön, utgjorde variabler för kvantitativ bearbetning. Bildanalysen gav tre teman, Ägget som Bilduttryck, Dimensioner i rummet och Färg och form. Motsvarande resultat i textanalysen var Symbolik och Mening. Kvantifierat resultat visar att 58% av äggen ritats som symboliskt bilduttryck och 42% med ikoniskt bilduttryck. Den största underkategorin i symboliskt textuttryck utgörs av Jag själv, en människa som gör val. Resultatet visar på att ägget är en mycket kraft-full symbol för mänskligt uttryck och att individers förmåga till symbolisering är ett viktigt forskningsområde för bildterapeuter, inbegripet kön,- genus och ål-dersperspektiv.

 • 70.
  Bäcksund, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Dahlin, Yasmin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  ”Även om man är dement har man samma behov”: Arbetsterapeuters syn på BPSD-teams funktion och sin egen roll i teamet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Demens är ett folkhälsoproblem och 90% av personer med diagnosen får någon gång beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Det saknas kunskap om hur arbetsterapeuter arbetar med BPSD-problematik i team. Syftet med examensarbetet är att belysa yrkesverksamma arbetsterapeuters syn på BPSD-teams funktion och sin egen roll i teamet. En kvalitativ metod där sex telefonintervjuer analyserades med kvalitativ innehållsanalys valdes. Arbetsterapeuterna anser att BPSD-teamets funktion är att forma klientcentrerade vårdinsatser utifrån flera yrkesprofessioners helhetssyn. Arbetsterapeutens roll samt vanligaste åtgärder är icke-farmakologiska och innefattar bemötandestrategier, aktiviteter och hjälpmedel. För att arbetsterapeuter ska bli självklara i BPSD-team och inte marginaliseras krävs att de gör sin röst hörd.

 • 71.
  Calmebring, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Marklund, Emelie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att leva med cancerrelaterad fatigue: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cancer och cancerrelaterad fatigue (CRF) ökar kraftigt i både Sverige och världen. CRF är det vanligaste och mest förekommande symtomet vid cancer men är trots det ett ofta underrapporterat och obehandlat fenomen. Syndromet innebär en multidimensionell problematik och beskrivs vara en subjektiv upplevelse av överväldigande trötthet vilket orsakar begräsningar i vardagen. Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med CRF i sina dagliga aktiviteter. En litteraturstudie valdes och sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, Medline, OT – Seeker, PsycINFO samt PubMed. Åtta artiklar inkluderades, kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visade att CRF inverkade negativt på de drabbades livskvalitet genom stora begräsningar i dagliga aktiviteter. En försämring av fysiska, kognitiva, emotionella och psykiska funktioner skapade ett oönskat beroende av andra, socialt lidande och en förlust av livsglädje. Att acceptera sin situation och att uppleva egenmakt genom att själv hitta strategier för att hantera sin vardag beskrevs vara gynnsamt. Energibesparande strategier och skapandet av aktivitetsbalans kan bidra till mindre begränsningar i det dagliga livet. Detta är något arbetsterapeuter har både kunskap och kompetens inom samtidigt som det finns ett stort omättat behov av rehabiliteringsinsatser för personer med CRF. Arbetsterapeuter bör därför arbeta med denna målgrupp för att främja aktivitetsutförande och öka deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet.

 • 72.
  Carlzén, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Mountrakis, Katerina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Vad är aktivtet?: En beskrivande studie utifrån allmänhetens perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och olika sätt att kategorisera aktivitet används. Dessa kategoriseringssätt har dock kritiserats för att vara otillräckliga och icke passande för flera verksamhetsområden. Denna studie avsåg därför att beskriva vilka aktiviteter representanter från allmänheten anger, hur de organiserar och kategoriserar dessa aktiviteter och hur de benämner kategorierna. En deskriptiv studie med kvalitativ ansats utfördes med material från ett internationellt samarbetsprojekt kallat Exploring Occupation. Genom två fokusgrupper med sammanlagt 17 representanter från allmänheten i åldrarna 30 år och uppåt samlades skriftligt material in. Resultaten påvisade att representanter från allmänheten organiserade och kategoriserade aktiviteter på ett annorlunda sätt och med andra kategorinamn än de vedertagna kategoriseringssätten inom arbetsterapi. Föreliggande studies resultat bidrar till kunskapen om allmänhetens syn på begreppet aktivitet, hur allmänheten kategoriserar aktivitet och hur de benämner kategorierna. Resultaten indikerar att vidare forskning inom området behövs för att överbrygga skillnaderna mellan arbetsterapeutiska kategoriseringar och allmänhetens sätt att kategorisera aktivitet.

   

  Sökord: arbetsterapi, aktivitetsvetenskap, kategorisering, begrepp, destruktiva aktiviteter, deltagande aktionsforskning

 • 73.
  Christman, Rand
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Exploring Occupational Therapy contributions for adults with ADHD and substance use disorder2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Occupational Therapy (OT) models explicitly emphasize client collaboration, empowering them as experts in their own capacity to solve everyday life problems. Adults with Attention Deficit Disorder/Hyperactivity Disorder (ADHD) combined with Substance Use Disorder (ADHD+SUD) are frequent users of health care and institutional services. Their everyday life function is often chronically impaired.

  Aim: To explore how OT assessments are perceived and applied among community service providers working with adults with ADHD + SUD in everyday life activities.

  Method: This is a qualitative study using focus group design and inductive content analysis. An open-ended, three stage interview guide was used that allowed topics to develop while conducting four group discussions, including four to five participants with personal; private and/or professional experience, referred to as service providers (SP’s).

  Results: Three themes evolved: Limitations, such as limited specialist ADL knowledge, time restraints and limited access to OT interventions. Professional isolation, lack of contact with other treatment providing professions to discuss ADL function in teams and network meetings. Good examples for improved cooperation were given, of efficiency and satisfaction when specialized occupational therapists (SOT’s) participate in teams and present results from OT assessments, and introduce ADL strategies including using cognitive assistive technology (CAT’s).

  Implications: SOT assessments are useful in multimodal, cross-organisational teams, e.g. as an aid for determining financial aid and resource needs. Better cooperation between professionals assisting patients with ADHD + SUD, and better inclusion of SOT’s in team discussions, including ADL follow-up assessments would improve care for the service users. 

 • 74.
  Dahlberg, Beatrice
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Karlsson, Linda
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Rehabiliterande åtgärder vid Multipel Skleros-relaterad fatigue: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som drabbar ungefär 1000 personer i Sverige varje år. Fatigue är ett vanligt symtom vid MS och förekommer hos 75-95 %. Fatigue beskrivs som en onormal trötthet som kan yttra sig genom exempelvis fysisk uttröttbarhet eller svårigheter att behålla koncentration. Fatigue påverkar vardagen och utförandet av dagliga aktiviteter och uppfattas av många som det mest funktionsnedsättande symtomet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka effekter av rehabiliterande åtgärder som inriktar sig mot hantering av vardagliga aktiviteter för personer med MS-relaterad fatigue. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes genom sökning av kvantitativa artiklar i fyra databaser. Sökningen resulterade i åtta artiklar som analyserades i resultatet. Resultat: De interventionsstudier som analyserats hade alla i syfte att mäta effekter på fatigue hos personer med MS och åtgärderna var inriktade mot vardagliga aktiviteter. De interventioner som förekom bland studierna fokuserade på beteendeförändringar genom energibesparande kurser, kognitiv beteendeterapi, hanteringsprogram eller självhjälp vid fatigue. Sju studier visade positiv påverkan på fatigue direkt efter intervention. En studie visade ingen skillnad på fatigue hos försökspersoner men däremot påvisades en förbättring i tillfredsställelse och utförande av vardagliga aktiviteter. Slutsats: Interventionerna i studierna fokuserade på att förändra deltagarnas beteende för att enklare kunna hantera sin fatigue i vardagen. Genom att tillägna sig nya strategier och förändra tankesätt kan det minska fatigue och förbättra utförandet av vardagliga aktiviteter.

 • 75.
  Dahlström, Annika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Håkansson, Eva
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att dela vardagen med en familjemedlem som har demens: - En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är ett sjukdomstillstånd som yttrar sig genom bland annat minnesnedsättning, beteende- och personlighetsförändring. I dag beräknas mellan 130 000 - 150 000 personer i Sverige ha demens och antalet beräknas stiga då befolkningsmängd och livslängd ökar. Demens brukar kallas för de anhörigas sjukdom. Tidigare studier har visat att de anhörigas liv påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt när någon närstående har demens. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur vuxna anhöriga till personer som drabbats av demens upplever sin vardag samt att beskriva vilka strategier de använt sig av för att hantera sin vardag. Metod: Litteraturstudie valdes som metod och sökning av artiklar utfördes i databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO och Medline. Sex artiklar inkluderades i urvalet som därefter kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes i tre olika kategorier med fyra underkategorier. Resultat: Resultatet visade att de anhöriga upplevde att det uppstod rollförändringar, att det tillkom nya roller och att många tidigare roller försvann. De anhöriga kunde uppleva förlust av den demente, av relationen och av en framtid tillsammans, en framtid som var osäker och svår. De upplevde att de inte fick tillräckligt mycket stöd och information av vården och att de själva fått hitta egna lösningar för att få vardagen att fungera. Konklusion: Anhöriga behöver stöd och information i större utsträckning. Det behövs fler studier kring detta ämne och även kring arbetsterapins inverkan på de anhöriga för att se vilket sorts stöd de behöver.

 • 76.
  Davidsson, Sofie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lind, Jenny
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Dövas upplevelse av aktivitet och delaktighet i samhället2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Döva personer med teckenspråk som modersmål  är en  m inoritetsgrupp  som lever i ett samhälle utformat  för hörande människor.  Detta förhållande  bidrar till att hinder kan uppstå  gällande  döva  personers  upplevelse  av  delaktighet och möjlighet till aktivitet. För att döva ska  kunna  utföra  aktiviteter  i  sam­ hället på ett  tillfredsställande  sätt  krävs  ett  samspel  mellan  döva  personer och icke-tecknande. Detta är något som  hindras  på  grund  av  den  befintliga kom munikationsbarriären som existerar  mellan  parterna.  Syftet  med  studien var att belysa döva personers upplevelse  av  kommu nikation  med  icke­ tecknande samt att finna förståelse för hur komm unikationen påverkar deras aktivitet och delaktighet i sam hället. För att uppnå studiens syfte utfördes en fokusgruppsintervju med fyra män och två kvinnor, vi lka alla var döva och använde  teckenspråket  som  sitt  första  språk.  Intervjun  analyserades  med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i att tre kategorier framkom. Strategier som möjliggör kommunikation,  Den  sociala  och  kultu­ rella miljöns inverkan på kommunikationen och Konsekvenser relaterat till aktivitet och delaktighet i samhället . Resultatet  visade  att  deltagarna  till  stor del upplevde komm unikationen som tillfredställande men att komm unikat­ ionsbarriären ibland bidrog till begränsningar i aktiviteter som  innefattade sociala möten. De situationer  som  medförde  störst  hinder  för  delaktigheten var inom arbetet och hälso-och sjukvården. Det  som  upplevdes  som  hind­ rande var motpartens negativa attityder, okunskap  om  dövkulturen  och  bris­ tande förståelse för dövas behov av  alternativa  komm unikationsstrategier. Genom  att  ta  till  vara  på  den  tekniska  utvecklingen  kan  nya  hjälpmedel för  kommunikation  framställas,  vilket  kan  leda  till   att  dövas  delaktighet ökar vid situationer där negativt  bemötande  och  bristande  tolksystem  in­ träffar.

 • 77.
  Degerfeldt, Karin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Trogen Hagman, Marianne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  VAD SKER I BILDTERAPI EFTER DEN SKAPANDE PROCESSEN?: ”Ett relationsbygge”2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What is going on in art therapy after the image making process is a not enough explored area. The aim of this study was to investigate what takes place in art therapy, from the art therapist’s point of view, when the patient and the art therapist together look at and work with the created image. The approach was qualitative. Two registered legitimized psychodynamic art psychotherapists were interviewed. They described from their own subjective experience, what took place, during a session, after the creating process. The interviews were transcribed and analysed using the method of content analysis. The result was accounted for in six categories and a model that describes how the categories relate to each other as a whole was constructed. The main result was that art psychotherapy is about constructing relations.

 • 78.
  Deines, Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildterapi i grupp under rehabilitering: Upplevelser av att använda sig av egna och andras bilder2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe people's experience of having participated in the art therapy group. The aim was also to highlight their experiences of using their own and others images, as well as the reflections of the images. The study was conducted using qualitative methodology. Six participants who had undergone art therapy group were interviewed. Data were analyzed using qualitative content analysis. The results was presented in six themes. The first theme was the overall experience of art therapy and reflected the participants' perceptions of a new and largely positive experience. The other five themes were emotional experience, become visible, awareness and understanding, personally and collectively, and the change process. The conclusion of the study is that art therapy was perceived primarily to arouse emotions, promote a feeling of being seen and a sense of awareness and insight. Participants also highlighted the image process as a visualizer of and catalyst for change

 • 79.
  Ebbesson-Fhärm, Anneli
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Zerefu, Eden
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Upplevd aktivitetsbalans i vardagen hos visstidsanställd personal inom kommunala boenden: En kvalitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anställningsformen visstidsanställning ökar idag på svensk arbetsmarknad och möjligheten att etablera sig på lång sikt i fast anställning blir allt svårare. Osäkra arbetsformer har visat sig kunna påverka personers upplevelse av både hälsa och balans i tillvaron. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans i vardagen för visstidsanställd personal inom sociala omsorgs- och omvårdnadsboenden. En kvalitativ studie användes för att få en inblick i de visstidsanställdas unika upplevelse. Sex intervjuer gjordes varefter kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera insamlad data. Inklusionskriterier som ställdes upp för deltagande var att personerna skulle varit visstidsanställda i minst ett år eller som under senaste 3 månader vid intervjutillfället övergått i annan anställningsform. Personer med svårigheter i att förstå och uttrycka sig på svenska exkluderades. Resultatet presenterades under de tre huvudkategorierna och underkategorierna: "Oregelbundenhet och tidsbrist inverkar på vardagslivet" baserat på underkategorierna vardag och hushåll; fritid och socialt liv. "Obalans påverkar möjlighet till sömn och vila" baserat på underkategorierna sömn; vila. "Osäkerhet från egna krav och arbetsgivarens" baserat på underkategorierna egna krav; arbetsgivarens krav. Resultatet visade att informanterna inte upplever tillfredställande nivå av aktivitetsbalans i sin vardag. Denna upplevelse förknippades främst av informanterna med anställningsformens varierande struktur som skapade en obalans mellan de olika livsarenorna arbete och vardagsliv. Denna obalans som orsakade svårigheter i att upprätthålla vardagsaktiviteter regelbundet, låg till grund för upplevd tidsbrist och försvårade möjligheter till både kort- och långsiktig planering vilket kunde ge stora konsekvenser för den enskildes vardagsliv.

 • 80.
  Eberger, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Green-Granström, Carita
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  ”Självbilder med kognitiva ögon”: En granskning av positiva kognitiva scheman i självporträtt och processloggar skrivna i samband med bildskapande2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate if and how, it is possible to identify positive cognitive schemas in self-images. The methods used were qualitative, where models for content analysis was developed freely in relation to the study questions, within a cognitive behavioural therapy (CBT) framework combined with the Expressive Therapies Continuum (the ETC-model). The result showed that it was possible to identify hypothetic constructions of positive cognitive schemas, in six women’s self-portrait with accompanying process logs, with the analytic methods developed for this study. Translated into a clinical context can we imagine us that the models for analysis could be intended to serve as tools for therapeutic conversations with exploration of images and words importance of carrying a message that takes place together with the client within the frame work of art therapy on a cognitive basis.

 • 81.
  Eckeryd-Rehn, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Järnesjö, Linn
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutstudenters  aktivitetsbalans2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Balans är ett nyckelord för att klara av de akademiska studierna och för att ta hand om sin  fysiska  och  mentala hälsa. Syftet med studien var att kartlägga vilka aktiviteter arbetsterapeutstudenter på Umeå universitet utför  och deras åsikter om sin aktivitetsbalans. En kvantitativ  metod användes och data samlades in genom en enkät. Totalt deltog 92 studenter från alla sex terminerna. Data sammanställdes och redovisas deskriptivt. Resultatet tyder på att majoriteten av studenterna har aktivitetsbalans inom aktiviteter som innebär att träffa människor och ägna tid åt sig själv, mellan utmanande och mindre utmanande aktiviteter och sömn. Det är ungefär lika många som har balans respektive obalans vad gäller den tid som läggs på aktiviteter i vardagen, mellan fysiska och mentala aktiviteter och mellan arbete/studier, fritid och sömn. En skillnad finns i vilka aktiviteter studenterna väljer att utföra och flera studenter har fått ett förändrat aktivitetsmönster  sedan  de  börjat  studera. Slutsatsen av studien var att majoriteten av arbetsterapeutstudenter på Umeå universitet  har aktivitetsbalans  men aktivitetsobalans  förekommer.

 • 82. Eklund, Mona
  et al.
  Tjörnstrand, Carina
  Sandlund, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  Argentzell, Elisabeth
  Effectiveness of Balancing Everyday Life (BEL) versus standard occupational therapy for activity engagement and functioning among people with mental illness - a cluster RCT study2017In: BMC Psychiatry, ISSN 1471-244X, E-ISSN 1471-244X, Vol. 17, article id 363Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Many with a mental illness have an impoverished everyday life with few meaningful activities and a sedentary lifestyle. The study aim was to evaluate the effectiveness of the 16-week Balancing Everyday Life (BEL) program, compared to care as usual (CAU), for people with mental illness in specialized and community-based psychiatric services. The main outcomes concerned different aspects of subjectively evaluated everyday activities, in terms of the engagement and satisfaction they bring, balance among activities, and activity level. Secondary outcomes pertained to various facets of well-being and functioning. It was hypothesized that those who received the BEL intervention would improve more than the comparison group regarding activity, well-being and functioning outcomes.

  Methods: BEL is a group and activity-based lifestyle intervention. CAU entailed active support, mainly standard occupational therapy. The BEL group included 133 participants and the CAU group 93. They completed self-report questionnaires targeting activity and well-being on three occasions – at baseline, after completed intervention (at 16 weeks) and at a six-month follow-up. A research assistant rated the participants’ level of functioning and symptom severity on the same occasions. Non-parametric statistics were used since these instruments produced ordinal data.

  Results: The BEL group improved more than the CAU group from baseline to 16 weeks on primary outcomes in terms of activity engagement (p < 0.001), activity level (p = 0.036) and activity balance (p < 0.042). The BEL group also improved more on the secondary outcomes of symptom severity (p < 0.018) and level of functioning (p < 0.046) from baseline to 16 weeks, but not on well-being. High intra-class correlations (0.12–0.22) indicated clustering effects for symptom severity and level of functioning. The group differences on activity engagement (p = 0.001) and activity level (p = 0.007) remained at the follow-up. The BEL group also improved their well-being (quality of life) more than the CAU group from baseline to the follow-up (p = 0.049). No differences were found at that time for activity balance, level of functioning and symptom severity.

  Conclusion: The BEL program was effective compared to CAU in terms of activity engagement. Their improvements were not, however, greater concerning other subjective perceptions, such as satisfaction with daily activities and self-rated health, and clustering effects lowered the dependability regarding findings of improvements on symptoms and functioning. Although the CAU group had “caught up” at the follow-up, the BEL group had improved more on general quality of life. BEL appeared to be important in shortening the time required for participants to develop their engagement in activity and in attaining improved quality of life in a follow-up perspective.

 • 83.
  Eklund, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Tjärnlund, Jannike
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Vad äldre njuter av i livet: En kvalitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fritidsaktiviteter kan bland annat påverka välbefinnandet, självkänslan och livskvalitén för äldre. Fritidsaktiviteter beskrivs också som de aktiviteter som bidrar till njutning i livet. Syftet med studien var att beskriva vad äldre njuter av i livet. Respondenterna valdes utifrån ett strategiskt urval, och de identifierades genom personliga kontakter och på allmänna platser. I studien inkluderades heltidspensionärer över 65 år, men ingen vikt lades vid kön, boendeform, civilstånd, eller samhällelig service. Äldre med uppenbara kommunikations- eller minnesproblem exkluderades. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex respondenter. Kvalitativ innehållsanalys användes, vilket resulterade i tre teman; Att vara engagerad i sociala sammanhang, Att känna valfrihet, trygghet och engagemang i vardagen och Att vara engagerad i fysiska- och intellektuella aktiviteter. Resultatet visade att sociala sammanhang, särskilt familj och vänner var viktigt för att respondenterna skulle må bra. De upplevde, som äldre, att de själva fick styra över livet, vilket bidrog till att de njöt av tillvaron. Respondenterna upplevde även välmående av att utföra fysiska och intellektuella aktiviteter. Slutsatser från studien var att äldre njuter av livet genom en variation av många aktiviteter och sammanhang samt genom känslor av exempelvis trygghet.

 • 84.
  Elgstedt, Camilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildterapi på schematerapeutisk grund för personer med Borderline personlighetssyndrom: - Relation, integration och en tydlig inramning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim for this study has been to investigate how one can apply Art Therapy for people with BPD with the theoretical underpinning of Schema Therapy. Through a systematic litterature review followed by a deductive thematical analysis the author has tried to answer two questions: what methods and approaches are described as sucessful in Art Therapy for BPD and how can these be used to affect important factors in Schema Therapy – attachment, emotional response, cognitive restructuring, behavioural change and Healthy Adult. The result shows a high degree of consistency for successful Art Therapy interventions and factors in Schema Therapy. The study identifies useful Art Therapy methods, two of wich has not before been highlighted– creative activity by the Art Therapist in the therapy room and the use of homework. The research material also stresses the importance of strategic use of art materials and instructions, altering between creating and reflecting, predictability and enough time. The result can be summarized in three themes – relationship, integration and therapeutical frames. The fact that Art Therapy method is beeing related to an underlying theory, in the long run, creates possibilities for a treatment program where specific techniques can be used to affect a chosen area and be part of an overall treatment process that offers guidance as to what strategy to use and for what reason at a given time. There is a still a need for more research though, since there is little evidence regarding the effects of the different methods and approaches identified.

 • 85.
  Eliasson, Amanda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Pettersson, Felicia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Interventioner för skolelever med ADHD och dess betydelse för arbetsterapi: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är den vanligaste kognitiva nedsättningen bland barn och ungdomar och i Sverige uppskattas drygt fem procent i skolåldern ha diagnosen. ADHD innefattar ett brett spektrum av olika typer av svårigheter som ligger till grund för att elever idag inte uppnår skolans lärandemål eller känner sig delaktiga i skolaktiviteter. Arbetsterapeuter kan arbeta inom skolan, både på individ- och gruppnivå och arbetar bland annat för att främja elevens självständighet, produktivitet och delaktighet i aktivitet. Syftet med studien var att identifiera vilka interventioner som används för skolelever mellan 6-18 år med ADHD och beskriva interventionernas effekt. En litteraturstudie genomfördes med litteratursökningar i databaserna Cinahl, OT-seeker, Academic Search Elite, PsycINFO, SwePub och SPORTDiscus. Det resulterade i sex artiklar som inkluderades och kvalitetsgranskades för att utifrån identifierade likheter föras samman i kategorier. De inkluderade artiklarnas resultat visade att alla interventioner hade effekt hos skolelever med ADHD.  Studien redogör för att samtliga interventioner, fokus på bearbetning av sinnesintryck, social färdighetsträning och exekutiv förmåga, visade förbättrad effekt hos skolelever med ADHD. Däremot varierade effektstorleken samt inriktningen på interventionernas område. Fem av sex artiklar visade en signifikant förbättring. I endast en av de sex inkluderade artiklarna utfördes interventionen av en arbetsterapeut. Studien gör en koppling mellan de sex artiklarnas interventioner och arbetsterapi men för att stärka arbetsterapeutens roll inom skolan vore det intressant med ytterligare forskning om arbetsterapeutiska interventioner för skolelever med ADHD.

 • 86.
  Emanuelsson, Emma
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Section of Occupational Therapy.
  Betydelsen av trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad ohälsa: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige ökar både heltids- och deltidssjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa är en vanlig bakomliggande orsak. Tidigare studier talar för att trädgårdsterapi är en användbar metod för återhämtning i denna patientgrupp. Syftet med studien var att beskriva betydelsen av att delta i trädgårdsterapi hos personer med stressrelaterad ohälsa. En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes och sökningarna genomfördes i Pubmed, Cinahl, Greenfile, Amed och Psychinfo. Sju artiklar inkluderades, granskades och analyserades. Resultatet visade att det var av betydelse för deltagarna att känna att trädgården erbjöd en fristad med lagom mängd sensoriska intryck och att finna symbolik i naturen. Även att spegla sig i andra deltagare och personal var av vikt för att känna sig sedd, få stöd och känna igen sig. Deltagarna fick dessutom förbättrad självbild och ett mer hälsofrämjande aktivitetsmönster genom att vistas i naturen. Arbetsterapeuten utgör en viktig roll i att anpassa miljö och aktivitet efter deltagarens behov och bör därför ingå i det professionella teamet inom trädgårdsterapi.

 • 87.
  Emmoth, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Thyni, Helena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Svenska bildterapeuters bildarbete i skolan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to highlight art therapist’s descriptions of their work with art therapy in Swedish schools in relation to other art therapists in Sweden. The method was a questionnaire, constructed by Vassiliki Karkou, a researcher from Great Britain. The questionnaire was sent during 2010 to 152 art therapists, members in SRBt. The result showed that the art therapists in school’s always worked alone. Half of the other art therapists worked in teams with other professions. Winnicott’s theory was an important theoretical influence for both groups. Both groups mainly worked with clients who had social difficulties, emotional and behavioral difficulties. The art therapists in schools all worked towards very specific aims, compared to 2/3 of the other art therapists. The new law for schools matches descriptions of art therapy where the key words are creativity, health promotion and prevention work.

 • 88.
  Enarsson, Filippa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lindgren, Lina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  BETYDELSEN AV DE ICKE-MOTORISKA SYMTOMEN VID PARKINSONS SJUKDOM: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom är en kronisk progredierande neurologisk sjukdom där  icke-motoriska  symtom  är vanligt förekommande. Dessa symtom kan leda till svårigheter i det dagliga livet. Syftet var att  beskriva vilken inverkan de icke-motoriska symtomen kan ha beträffande aktiviteter i dagliga livet och livskvalitet för personer med Parkinsons sjukdom. Litteraturstudien baserades på sökningar i Ebscohost databaser via Umeå universitetsbibliotek. Nio vetenskapliga artiklar valdes ut utifrån   inklusionskriteriema.    Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades sedan utifrån syftet. Resultatet presenteras i sex olika teman, förändrat välbefinnande,  förändrade  aktivitetsmönster,   svårigheter att planera vardagen, minskad socialisering, försämrad kognitiv förmåga försvårar aktivitetsutförande och oro för framtiden och förändrade roller. Slutsatsen är att de icke­ motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom har en betydande inverkan på personernas dagliga aktiviteter och upplevda livskvalitet. Författarna anser  att det är av stor vikt att arbetsterapeuter tar hänsyn till detta i arbetet med personer med Parkinsons sjukdom.

 • 89.
  Engberg, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Pahkala, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD vid skolaktivitet: Litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diagnosen Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) är vanligt bland barn och ungdomar då uppskattningsvis 3-7 % av barn i skolåldern har diagnosen. I Sverige är skolan ett litet verksamhetsområde för arbetsterapeuter. Syftet med studien är att belysa effekten av arbetsterapeutiska interventioner som berör skolaktiviteter för barn med ADHD. Studien gjordes i form av en systematisk litteraturstudie. Åtta kvantitativa artiklar inkluderades och analyserades. Resultatet av studien visar på olika interventioner som fokuserar på de nedsatta förmågor som behövs i skolan. Interventionerna består av träning och kompensation t.ex. förändrade strategier, hjälpmedel, förändrad miljö samt utbildning. Litteraturstudiens resultat styrker att arbetsterapeutiska interventioner kan förbättra och möjliggöra delaktighet för barn med ADHD i aktiviteter som berör skolan.

 • 90.
  Engman, Isabell
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Smit, Elma
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att kommunicera med klienter som kommer från en annan etnisk bakgrund än den svenska: – En kvalitativ studie med fokus på arbetsterapeutens upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla individer oavsett ursprung behöver ekonomisk försörjning samt få känna delaktighet och meningsfullhet i aktivitet. Arbetsterapeutens uppgift är bland annat att stötta individer att återgå till arbete eller introducera individen till en arbetsmarknad. Antalet klienter med annan etnisk bakgrund än svensk ökar kraftigt. Syftet med föreliggande undersökning var att undersöka hur interaktionen upplevs för arbetsterapeuten som möter klienter med annan etnisk bakgrund än den svenska. Studien har en kvalitativ ansats och data samlades genom intervjuer med fyra arbetsterapeuter på Iris Hadar. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och resulterade i följande kategorier: Utanförskap, Verbal kommunikation, Icke verbal kommunikation samt En god kommunikation för alla. Underkategorier användes för ytterligare struktur. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att interaktionen med klientgruppen var problematisk och att det förändrade den arbetsterapeutiska processen om klienten hade problem med svenska språket. Vikten av tolk under processen visade sig utgöra en stor del av processens utgång. Verbal och icke verbal kommunikation samt att bygga arbetsterapeutiska relationer visade sig vara mest angeläget. Mer forskning som undersöker interaktion mellan klientgruppen och arbetsterapeuten behövs.

   

  Sökord: Arbetslöshet, identitet, invandring, kommunikation, kroppsspråk, klientcentrerat synsätt, arbetsterapeutisk process.

 • 91.
  Engström, Lena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  BILDARBETE VID STRESSHOS BARN OCH UNGDOMAR2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress och stressrelaterade sjukdomar är ett växande problem också bland unga människor. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur bildterapi/bildarbete tillämpats med barn och unga som upplever stress, vilka effekter det haft och hur detta kunnat mätas, samt att utforma en modell för bildarbete för att minska upplevd stress hos ungdomar. Fyra randomiserade, kontrollerade studier granskades. Olika tekniker och metoder för bildarbete med varierande grad av struktur tillämpades. I tre studier användes standardiserade frågeformulär och i en tillämpades fysiologiska mätmetoder. En signifikant minskning av stressymtom såsom ångest och nedstämdhet uppmättes i två av studierna och sänkt puls i en. I en studie som mätte posttraumatiska stressymtom påvisades en viss minskning efter bildinterventionen. En modell för individuellt bildarbete under fem sessioner som metod för att minska stress hos gymnasieungdomar presenteras.

 • 92.
  Enström, Emelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ferreira de Melo, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  En hjälpande hand: Ett anhörigperspektiv på Parkinsons sjukdom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som främst utmärker sig i motoriska symtom såsom ofrivilliga skakningar och kroppslig stelhet. En person med Parkinsons sjukdom kan vara i behov av hjälp av en anhörig för att klara av dagliga behov och aktiviteter. En informell vårdgivare kan vara en partner, vän eller familjemedlem som sörjer för dessa dagliga behov när den närstående har fysiska, kognitiva eller emotionella nedsättningar. Informella vårdgivares subjektiva hälsa samt upplevelser blir oftast bortglömda i vårdsammanhang. Syftet var därför att beskriva den upplevda livssituationen för anhöriga som agerar informell vårdgivare till en person med Parkinsons sjukdom. Det utfördes en systematisk litteraturstudie där databaserna Ebsco Host och PubMed nyttjades, varav tio artiklar valdes ut och analyserades. Många vårdgivare upplevde att sömnen var i obalans och att de var känsligare för stress samt hade ångest. Deras egna intressen fick stå tillbaka och kontakten med vänner hade begränsats. Även fördelar framkom av att vårda, då det skapade en djupare relation och gav utrymme för en starkare sammanhållning till vederbörande. Statistiskt har många vårdgivare sämre fysisk samt psykisk hälsa än icke vårdgivare vilket kan påverka kvaliteten på vården som de tillhandahåller den närstående. Informella vårdgivare är essentiella både för sjukvården och vårdtagaren och bör därför uppmärksammas samt erhålla ett professionellt stöd i sitt omsorgsarbete. 

 • 93.
  Erica, Hellström
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Banuja, Sivapalan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Undersköterskors erfarenheter av belastningsergonomi och förflyttningsteknik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes undersköterskors användning av belastningsergonomi och förflyttningsteknik i deras arbetsutförande. Syftet med studien är att undersöka undersköterskors erfarenheter av belastningsergonomi och förflyttningsteknik på äldreboenden. Studien har använt en enkät för att få svar på frågeställningarna och syftet med studien. Femtio undersköterskor från sex olika äldreboenden i en kommun i Västerbotten har deltagit i studien. I resultatet framkom det att 62 % (n=31) av undersköterskorna upplever ganska ofta besvär i sina arbetsställningar. Fyrtiotvå procent (n=21) av undersköterskorna svarade att de någon gång varje vecka slarvade med att använda sig av de lyft-och förflyttningstekniker de har lärt sig. Nittiotvå procent (n=46) av alla undersköterskorna som deltog i studien ansåg att det fanns ett behov av en förflyttningsteknikkurs. För att främja undersköterskors hälsa kan arbetsterapeuters kunskap nyttjas genom anpassningar av miljön och arbetsutförandet En bredare undersökning av undersköterskors erfarenheter kring belastningsergonomi och förflyttningsteknik bör göras för att få ett mer representativt resultat.

 • 94.
  Eriksson, Cornelia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ekman Wärja, Isabelle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Erfarenheter av delaktighet under grundskolans idrottslektioner för personer med autismspektrumtillstånd: - ett inifrånperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier från andra länder har visat att personer med autismspektrumtillstånd upplever fysiska och sociala hinder för delaktighet vid utövande av idrottsaktiviteter. I tidigare studier beskriver lärare, föräldrar eller syskon svårigheter gällande delaktighet i samhället för personer med autismspektrumtillstånd. Trots att det är viktig kunskap finns få studier som fokuserar på personernas egna upplevelser av grundskolans idrottslektioner. Syftet med denna studie var därför att undersöka erfarenheter av att som barn med autismspektrumtillstånd känna sig delaktig i idrott- och hälsalektioner under grundskoletiden. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex personer med autismspektrumtillstånd, både kvinnor och män. Det slutliga materialet transkriberades och analyserades sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna med autismspektrumtillstånd hade erfarenheter av delaktighetsproblematik under idrott- och hälsalektionerna. Detta visade sig genom mindre potential i större grupp, känslor som begränsade eller främjade delaktighet och omgivande personer samt idrottsplatsens påverkan av idrottslektionerna. Resultatet är användbart för arbetsterapeuter och idrottslärare som jobbar med barn med autismspektrumtillstånd vilket kan hjälpa dem i sitt arbete att stödja elever till delaktighet under idrottslektionerna. I fortsatta studier skulle det vara intressant att utföra en studie kring erfarenheter av delaktighet i alla ämnen i grundskolan, men även under gymnasietiden vilket skulle kunna bidra med en jämförelse av erfarenheter mellan grundskolan och gymnasiet.

 • 95.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Markström, Ida
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hur unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sin livssituation: En kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära svåra omfattande begränsningar för en individ och kan or­saka så pass stor problematik att det hämmar individens utveckling och påverkar relationer till andra individer samt möjligheten att vara delaktig i samhället. Projektet Livsentreprenören version II (LEV) vill genom stöd ge förutsättningar för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att hitta strategier för att kunna fo­kusera på sin hälsa, fritid och framtid samt identifiera och ta tillvara på sina resurser och styrkor, samt styra livet i önskad riktning. Därav var syftet med denna studie att be­skriva upplevelser av hälsa, fritid och framtid hos unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i projektet Livsentreprenören version II. Tre deltagare från projektet intervjuades och materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på att infor­manterna upplever fysisk och psykisk ohälsa, att stöd och motivation behövs för att uppnå vardaglig struktur, samt önskade mål med framti­den. För att undvika negativ på­verkan på livskvaliteten hos unga vuxna med neuropsyki­atriska funktionsnedsättningar bör samhället anpassas ef­ter varje individs förutsättningar. De svårigheterna som identi­fierades hos informanterna motsvarar det pro­jektet LEV vill hjälpa unga vuxna att utveckla. Det är angeläget med fler liknande studier för att bekräfta att resultatet överensstämmer med målgruppen.

 • 96.
  Eriksson, Julia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Olsson Törnberg, Sofie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Aktivitetsbaserade interventioner mot sömnbesvär: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömnbesvär är idag ett stort hälsoproblem vilket kan resultera i nedsatt livskvalitet och begränsningar i vardagen. Det råder skilda meningar inom arbetsterapi gällande om sömn bör räknas som en aktivitet eller inte, trots att arbetsterapeuter har den kunskap som krävs. Syftet med studien var att identifiera aktivitetsbaserade interventioner mot sömnbesvär och dess effekter. En litteraturstudie genomfördes och tio artiklar med kvantitativ ansats inkluderades. I resultatet presenteras aktivitetsbaserade interventioner och dess effekter. Interventionerna har utförts av bland annat arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter. De interventioner som framkom var bland annat fysisk aktivitet, musikterapi och sömnhygien. Det framkom hur arbetsterapeuter eller team kan använda olika icke-farmakologiska, aktivitetsbaserade interventioner för att förbättra sömnkvaliteten hos klienter. Aktivitetsbaserade interventioner visade sig ha signifikanta effekter mot sömnbesvär.

 • 97.
  Eriksson, Lina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Öster, Inger
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lindberg, Margareta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  The meaning of occupation for patients in palliative care when in hospital2016In: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 14, no 5, p. 541-552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how patients in palliative care relate to occupation during hospitalization and to define the meaning it has for them. Eight inpatients in palliative care with various cancer diagnoses were interviewed one time. These interviews were transcribed and analyzed using qualitative content analysis. Patients experience occupations as meaningful when in hospital during the last period of their lives. They would like to be able to handle their own needs as much as possible. Staff behavior, the design of the environment, the lack of accessible occupations, and the degree to which patients can decide whether to receive or decline visits affect the possibility to make their wishes a reality. Our results also revealed that patients experience a sense of loss of their role, as well as a lack of control and participation. Our results confirm the importance of occupation and of patients having the option to and being given opportunities to take care of themselves when in palliative care. Further studies are needed to enable us to understand how organized occupations might influence patients' experience of being in a hospital during the final period of life.

 • 98.
  Eriksén, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Faktorer som hindrar personer med Multipel Skleros att vara aktiva på arbetsmarknaden: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Multipel Skleros (MS) är en inflammatorisk och autoimmun sjukdom som drabbar hela centrala nervsystemet. Personer med MS som är aktiva på arbetsmarknaden visar en högre grad av livskvalitet än personer med MS som inte arbetar. Syftet var att beskriva vilka faktorer som för personer med MS inverkar negativt på möjligheten att vara delaktiga på arbetsmarknaden. Genom sökning i databaserna Academic Search Elite, AMED, CINAHL med fulltext samt MEDLINE identifierades tio relevanta artiklar. Vid analysen strukturerades resultatet utifrån ICF:s kategorier. Faktorer som påverkar negativt var Funktionstillstånd och funktionshinder, Omgivningsfaktorer och Personliga faktorer. Vidare analyserades dessa faktorers inverkan på varandra. I diskussionen diskuteras arbetsterapeutens roll för att överbygga hindren för personer med MS på arbetsmarknaden. Det är många olika faktorer att ta hänsyn till och mer forskning behövs för att förstå sambandet mellan de olika faktorerna och vilka arbetsterapeutiska interventioner som kan underlätta. 

 • 99.
  Erlander, Marcus
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Effekter av interventioner för personer med nedsatt funktion i övre extremitet vid hemipares efter stroke: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och är den sjukdom som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. Nära 85 % av de personer som drabbas av stroke har hemipares. Syftet med studien var att identifiera och beskriva effekter av interventioner för personer med hemipares efter stroke avseende övre extremitets rörelsefunktion. Metod: Systematisk litteraturstudie där artiklarna till stuiden  hämtades från databaserna Pubmed, Cinahl och OT-seeker. Åtta kvantitativa artiklar som var publicerade mellan 2005-2016 granskades och deras resultat sammanställdes i kategorier. Resultat: Samtliga interventioner visade positiv effekt vad gäller rörelsefunktion hos deltagarna. Tv-spel, constraint-induced movement therapy och modified constraint-induced therapy visade signifikant bättre resultat efter interventions-perioden avseende rörelsefunktion. Även spegelterapi och mekniskt arm-hjälpmedel i kombination med uppgiftsspecifika övningar visade på förbättring. Diskussion: Arbetsterapi-behandling i kombination med en annan intervention såsom elektrisk stimulans har, i denna studie visat sig ge effekt. Deltagarantalet var lågt i de inkluderade studierna vilket gör resultatet svårt att generalisera. Därför skulle fler studier med större antal deltagare behöva göras.

 • 100.
  Eskilsson, Therese
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Stressrehabilitering, Västerbottens läns landsting.
  Lehti, Arja
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences.
  Sturesson, Marine
  Västerbottens läns landsting.
  Ståhlnacke, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Metodstöd ADA+: ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång : planering, uppföljning och stöd2017Book (Other academic)
1234567 51 - 100 of 384
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf