umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 6597
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ahmadi, Sivita
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Mallkoo, Shireen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Mångkulturell vägledning: En undersökning om mångkulturell vägledning på Komvux2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om mångkulturell vägledning på Komvux i Umeå. Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur vägledarna respektive utlandsfödda studenter upplever mångkulturell vägledning. Vi vill även undersöka vägledarnas arbetssätt i mångkulturell vägledning samt vad dessa vägledare anser om sina mångkulturella kompetenser och hur den kan utvecklas.

  Undersökningen är byggt på den kvalitativa arbetsmetoden som grunder sig på intervjuer med tre verksamma studie- och yrkesvägledare på Viva vägledning samt tre utlandsfödda studenter på Komvux.

  Vi har utgått ifrån de teorier som vi har lärt oss under utbildningens gång. Denna teori kan handla exempelvis om kultur, bakgrund, levnadsberättelser, mångkulturell vägledning, kreativa arbetssätt samt studie- och yrkesval.

  I resultatet har det framkommit av de intervjuade studie- och yrkesvägledare respektive utlandsfödda studenter att begreppet mångkulturell vägledning definieras som ett förhållningssätt. Med menas det hur människor förhåller sig till varandra i ett vägledningssamtal där specifika och kreativa arbetssätt utövas för att kunna underlätta informationsutdelningen. I studiens analys och diskussion kom det fram att vägledarna behöver utveckla sina mångkulturella kompetenser för att kunna öka förståelse av utlandsfödda studenters etniska bakgrund.

 • 52.
  Ahne, Gustaf
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Andersson, Adam
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  EN UTMANING SOM BERÖR ALLA.: n studie om kompetensförsörjning i en inlandsort.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir det allt tuffare för glesbebyggda inlandskommuner att kunna attrahera och rekrytera personal för samhällsviktiga tjänster. Dessa kommuner måste lägga ner mer resurser på att ha en väl grundad kompetensförsörjningsplan. Genom arbetet med kompetensförsörjning kan kommunerna ge en tydligare bild kring möjligheterna för de som arbetar inom kommunerna. Men vad behöver dessa glesbebyggda inlandskommuner göra för att kunna attrahera människor till kommunen? Och vad kan ett samarbete mellan kommun och näringsliv bidra till gällande kompetensförsörjning?Det huvudsakliga syftet med den här studien är att kunna ge ett underlag för kompetensförsörjning för glesbebyggda inlandskommuner. Den här studien har genomförts i Malå kommun med kommunen och näringslivet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer med chefer från både kommun och näringsliv.Studien har visat att marknadsföringen av både Malå kommun och näringslivet som arbetsgivare kan förbättras. Vidare behöver samarbetet mellan kommunen och näringslivet behöver fungera väl för att få en förståelse mellan partnerna. Detta för att tillsammans arbeta ut vad som är bra för Malå kommun.

 • 53.
  Ahnqvist, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Brännström, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”Torktumlarhuvuden” och ”teflonhjärnor”.: En fallstudie om det specialpedagogiska arbetet kring ADHD och dyslexi på tre gymnasieskolor i norra Sverige.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This case study examines how upper secondary schools in a municipality in the northern parts of Sweden structure their special pedagogy with students who have ADHD and dyslexia, students’ and parents’ experiences of this, and what regulates the schools management in this particular aspect. The results show that all the schools have special pedagogues and other support staff employed, though in varied extent. Furthermore, the resources are distributed differently from school to school. The focus, however, is always around communication between the concerned parties. Unfortunately, their good efforts to reach all students have not been successful. Not every special needs student have received the support they are entitled to. Students, as well as parents, have pointed out the shortages that they have experienced in communication, support and information about what rights they have, both as special needs students and as just students in a Swedish upper secondary school. Many of our informants have pointed out the teachers’ ignorance as one reason for the disappointment regarding the support from the schools.

 • 54.
  Airey, John
  et al.
  Department of Physics and Astronomy, Uppsala University.
  Berge, Maria
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Music and physics don't mix!: What the humorous misuse of disciplinary-specific semiotic resources can tell us about disciplinary boundaries2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Becoming part of an academic discipline has been described both in terms of becoming fluent in a disciplinary discourse (Airey 2009; Airey & Linder 2009; Northedge 2002) and achieving disciplinary literacy (Airey 2011, 2013; Geisler 1994). In this paper we investigate disciplinary boundaries by documenting the responses of academics to a semiotic disciplinary hybrid. The hybrid we use is the Physikalisches Lied, a bogus piece of sheet music into which disciplinary-specific semiotic resources from the realm of physics have been incorporated to humorous effect.

  The piece is presented to three distinct disciplinary focus groups: physicists, musicians and a group of academics who have had little contact with either discipline. In order to elicit disciplinary responses that are free from researcher prompts, each focus group is first asked the simple, open-ended question What do you see here? Once discussion of this question is exhausted the focus groups are asked to identify as many puns as they can - essentially all the disciplinary items that they feel have been misappropriated - and to attempt to explain what this means from a disciplinary standpoint. The differences in the responses of the three groups are presented and analysed.

  We argue that the semiotic resources focused on by each of the three groups and the nature of the explanation offered provide evidence of the degree of integration into the disciplines of physics and music. Our findings shed light on the process of becoming a disciplinary insider and the semiotic work involved in this process.

 • 55.
  Airijoki, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Westerdahl, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Engagemang, nytänkande och ansvar?: En studie av anställdas inställning till LKAB:s värdegrundsarbete.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 februari år 2012 genomförde LKAB en organisationsförändring som bland annat innefattade införandet av explicita värderingar. Dessa värderingar är engagemang, nytänkande och ansvar vilket sammanfattas till ENA. Värderingarna är framtagna i en process som involverade medarbetarna. Syftet med denna organisationsförändring är, bland annat, att höja attraktionskraften av det egna varumärket, bygga en gemensam företagskultur samt minska avståndet mellan omvärldens uppfattningar och företagets verksamhet. Vi har i denna studie valt att beskriva och analysera hur LKAB:s anställda upplever företagets nylanserade explicita värderingar. Bland de svarande finns det en omfamnande samt en avståndstagande bild till LKAB:s värderingsarbete. De svarande beskriver främst företaget i termer av produktion och ekonomi. Ingen av de svarande beskriver spontant LKAB med orden engagemang, nytänkande och ansvar vilket delvis kan bero på att ENA är en relativt nyligen genomförd organisationsförändring. De två bilder som framgår när de svarande beskriver syftet med ENA-arbetet är dels att det är ord som inte fyller någon funktion och dels att de är ord som har en betydelse i verksamheten.Alla de svarande kände inte till orden. Men bland de svarande som kände till ENA så relaterades orden till allt ifrån att hålla ordning på arbetsutrustningen till företagets historia samt dess framtid.

 • 56.
  Ajdinovic, Dzejla
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Resonemang och problemlösning i Matematik 1b: En uppgiftsanalys av två läroböcker2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersökte möjligheten att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmåga i svenska läroböcker. Under studiens gång genomfördes en läromedelsanalys av två läroböcker för gymnasiekursen Matematik 1b, Matematik 5000 och Matematik Origo. Analysen tog hänsyn till olika aspekter av förmågorna, olika svårighetsgrader på uppgifterna samt olika centralt innehåll i ämnesplanen. Av 2223 uppgifter i Matematik 5000 kunde problemlösningsförmågan utvecklas i 5% och resonemangsförmågan i 6%. Motsvarande andelar i 1747 uppgifter i Matematik Origo var 7% respektive 10%. Analysen visade också att större andel av uppgifterna på de två högre svårighetsnivåerna gav möjlighet att utveckla förmågorna än de på den lägsta nivån i båda böckerna. Det framkom även att inte alla aspekter av förmågorna fick lika stort utrymme att utvecklas. I båda böckerna var det geometri-kapitlet som fokuserade på dessa förmågor i störst andel av uppgifterna.

 • 57.
  Alaniemi, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wallgren, Markus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärares förhållningssätt till motorisk utveckling och dess betydelse: - Inom ämnesområdet idrott och hälsa2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera studier om motorik tyder på en positiv inverkan på flera olika områden såsom barns inlärningsförmåga, fysiska aktivitet och optimala hälsa. Frågan är därför om motorisk träning får nog utrymme i dagens skola. I studien undersöktes fyra klasslärares och fyra idrottslärares förståelse, erfarenheter och förutsättningar för att erbjuda en undervisning i Idrott och Hälsa som uppfyller kraven gällande styrdokumentens innehåll inom motorik. Detta för att se om arbetsuppgifter, planeringstid och utbildning kan spela in. Frågeställningar studien utgick ifrån var;vilken utbildning och erfarenhet informanterna besitter samt hur de planerar, genomför och utvärderar undervisningen ur motorisk synpunkt. I studien valdes en kvalitativ metod, den empiriska insamlingen har skett genom åtta intervjuer i halvstrukturerad form. Motorisk förståelseför idrottslärare och klasslärare visade sig variera i stor utsträckning. Samband som kunnat uttydas är att utbildning kan spela in för vilken förståelse våra informanter förmedlat vid intervjuerna.Frågor om planering och genomförande av lektioner visade att lärarnas mål skilde sig ifrån varandra och därmed även undervisningens syfte. Vissa informanter arbetade mer ingående med motoriska färdighetsövningar medan andra strävade mer mot att bygga upp en god sammanhållning och få bort tävlingsmomenten i idrottsundervisningen. Majoriteten av informanterna uttryckte en avsaknad av material för att bedöma och utvärdera barns motoriska utveckling. En viss skillnad kunde tydas i utvärderingsmetoder.

 • 58.
  Alatalo, Fanny
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Lusten till matematik och vägen dit: En studie om hur lärare arbetar med matematik och motivation på lågstadiet2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation promotes learning and a lack of motivation is a problem in school. According to research, students easily distance themselves to mathematics if teaching is monotone. Research also shows that teachers possess a great potential to influence the motivation of their pupils. The first aim of my study is to investigate teachers’ opinions about motivation in mathematics and how they plan and implement these thoughts in the classroom. Another is to find out what the teachers think about the physical classroom environment and its design when learning mathematics. To get an as expanded knowledge as possible, I have used interviews, observations and pupil questionnaires. The result of my study showed that the three teachers all used the pupils’ workbooks as a framework when planning, but they used it in various extents in their teaching. Attitudes among the pupils to their mathematic lessons and to the subject differed, but one class was much more positive then the others - this study shows some of the contributing factors regarding to that fact.

 • 59.
  Albertsson, Anneli
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Kan en intensivträning av avkodningsförmåga i åk 3 leda till förbättrad läsförståelse och läsintresse?: En studie av Rydaholmsmetoden2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine whether an intervention with the Rydaholms method leads to better decoding skills, improved reading comprehension and increased interest in reading. The participants were the third grade primary school children. A five-week training with the method was performed and children's results in reading speed, decoding and reading comprehension were compared to the pretest results. The interest in reading was measured with a questionnaire prior and after the invention was done. The results showed that the children had improved their decoding but not their reading comprehension. All the children reported a higher level of reading interest after the intervention. The results are discussed in relation to the research favoring training in spelling and decoding as a primary method to improve both decoding and reading comprehension and methods that combine training in spelling and comprehension. The study could show that improved decoding skills do not automatically lead to better reading comprehension due to a short-term memory advantage but training in comprehension strategies is needed. The finding that improved decoding lead to increased interest in reading gives support for the research that claims that decoding skills are fundamental for children's own view on reading.

 • 60.
  Albertsson, Berit
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Marklund, Ingela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Klassresans drivkrafter och upplevelser: En intervjustudie med sex läkare med arbetarbakgrund2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett tydligt exempel på att Sverige fortfarande är ett klassamhälle är den sociala snedre- kryteringen till högre studier. Störst är den till läkarutbildningen där endast tre av tio som började på läkarutbildningen 2012 kom från en arbetarbakgrund. Syftet med studien var att beskriva och analysera orsaker till varför vissa individer med arbetarbakgrund blir läkare samt upplevelsen av att göra en klassresa. Vi ville titta på vilka faktorer som på- verkar individernas val av vidare studier, vilka hinder de upplevde, varför dessa individer gjorde en klassresa samt vilka upplevelser de hade av att ha gjort denna resa. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex läkare vars föräldrar hade mindre än tre år eftergymnasial utbildning. Resultatet visade på ett antal viktiga sociala relationer som hade betydelse för respondenternas karriärutveckling, bland annat vänner och speci- ella lärare. Viktiga personliga egenskaper under studietiden var att vara målinriktad och strukturerad. Upplevelserna av klasskillnader var tydliga, allt från känslan av att vara mindre värd vilket väckte revanschlystnad till upplevelsen att inte riktigt passa in i den akademiska världen och dess språkbruk. Bristen på överföring av kulturellt kapital från- respondenternas föräldrar var tydlig, lika tydligt var betydelsen av tillförseln av kulturellt kapital från annat håll. Känslan av att inte riktigt höra hemma någonstans var stark, att man inte riktigt hörde hemma i den nya sociala miljön men heller inte längre kunde iden- tifiera sig helt med sitt ursprung. 

 • 61.
  Albertsson, Åsa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gymnasielärares formativa arbetssätt i undervisningen: En kvalitativ studie av gymnasielärares didaktiska ställningstaganden utifrån formativ bedömning och formativ undervisning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt gymnasielärares undervisning, i syfte att se om och hur lärare använder sig av formativ bedömning och formativ undervisning. Två gymnasielärare vid två olika skolor har observerats under nio pågående lektioner, samt intervjuats gällande sitt formativa arbetssätt. Studiens resultat visar på att lärarna tillämpar formativ bedömning men på lite olika sätt och i olika utsträckning. Även lärarnas sätt att utveckla eller förbättra undervisningen under pågående lektion skiljer, och i viss mån förefaller undervisningsämnena påverka om och hur lärarna tillämpar formativ undervisning. Lärarna arbetar däremot på liknande vis gällande relationen till eleverna och menar att en tillitsfull relation, både mellan lärare och elev samt elever emellan, är en grundförutsättning för att kunna arbeta formativt.

 • 62. Aldrin, Viktor
  et al.
  Holmgren, Anders
  Religionskunskap 1 för gymnasiet: ett digitalt läromedel2016Other (Refereed)
 • 63.
  Alenrud, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Specialpedagogisk verksamhet i dagens grundskola.: En studie utifrån kommunikation, förändringsarbete och ledarskap.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 64.
  Alexander, Eriksson
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Samhällskunskapslärares bedömningspraxis: i relation till likvärdighet och utbildningens mål2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka samhällskunskapslärares tankar och upplevelser kring bedömningspraxis. Den undersöker hur lärare tänker kring sin egen bedömning i relation till likvärdighet, samt vad de uppfattar som målet med sin bedömning. Detta undersökningsin-tresse undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem stycken lärare för att undersöka hur de tänker kring bedömning på en djupare nivå.Resultatet visar att lärarna ser bedömning som något bra eller åtminstone nödvändigt. Studien visar att lärare försöker jobba formativt i sin bedömning för att hjälpa eleven utvecklas. Den summativa bedömningen har på så vis mindre plats i bedömningen hos de undersökta lärarna. Den kunskap lärarna söker är både faktakunskap och förmågor där fakta ses som en nödvän-dig grund för att utveckla elevernas förmågor. Målet med bedömningen enligt lärarna är att ge eleverna kunskaper som de har nytta av genom hela livet och inte enbart under sin skolgång. Lärare ser likvärdighet som något som uppnås på deras egen skola mellan dem och deras kol-legor. Likvärdighet ses dock på nationell nivå ouppnåeligt vilket anses problematiskt. För att uppnå likvärdig bedömning mellan elever anser lärarna att beprövad erfarenhet i de flesta fal-len säkerställer detta, metoder som matriser är mindre vanligt. Lärare uppfattar på så vis lik-värdighet som ett problem men skolan och lärarna har få konkreta metoder för att stärka sin likvärdighet.

 • 65.
  Alexandersson, Amelia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Lindström, Anna
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  ”Motivationenes påverkan på läsinlärningen”: En studie om lärares arbete med motivation i läsinlärningen i grundskolans årskurs 1.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Denna studie är fokuserad på hur lärare tänker kring sina elevers och sin egen motivation i samband med läsinlärningen i årskurs 1. I studiens bakgrund definieras motivation samt läsinlärning som är viktiga för studien. Vidare presenteras tidigare forskning om motivation samt motivation kopplat till läsning. Genom kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1 ska en tydligare bild ges av hur motivation används i läsinlärningen. Insamlat material analyseras tematiskt och diskuteras utifrån tidigare forskning och motivationsteorierna “Teorin om förväntningar och värden” och “Tron på sig själv och sin egen kapacitet”. Studiens resultat visar att lärare anser att exempelvis trygghet, nyfikenhet och intressant material är viktiga aspekter för att deras elever ska känna sig motiverade. Vidare visar studien att lärarnas egen motivation kan ha både negativ och positiv påverkan på elevernas motivation.

 • 66.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Equality and education policy in the European Union: an example from the case of Roma2017In: Policy and inequality in education / [ed] Stephen Parker, Kalervo N. Gulson, Trevor Gale, Singapore: Springer, 2017, p. 111-131Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Union represents a transnational level of polity where education policies are constructed in parallel to those of nation states, and where equality is framed both in legal frameworks and in policies around citizenship and inclusion. This chapter focuses attention on the interplay between the legal and the policy landscapes around equality and their relation to education policy, and explores these ideas in relation to the Roma minority, and the efforts of the EU to address their experience of multiple inequalities across the continent. The process of developing an education and social policy, and the refinement of equality and anti-discrimination legislation, contribute to a reframing of equality beyond the borders of national policies, and open up new opportunities for their negotiation. The case of Roma EU policies suggests that a combination of legal and policy processes is necessary to address issues of inequalities in education. But there are political risks with the EU taking over such policy work especially when the equality definitions used are narrow in their remit, and when national governments lack the political will to implement EU policies.

 • 67.
  Alexiadou, Nafsika
  ?.
  Europeanisation and education policy2005In: World Yearbook of Education 2005: Globalisation and nationalism in education / [ed] D. Coulby, C. Jones, and, E. Zambeta, London: Falmer Routledge , 2005, p. 128-146Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Framing education policies and transitions of Roma students in Europe2019In: Comparative Education, ISSN 0305-0068, E-ISSN 1360-0486, Vol. 55, no 3, p. 422-442Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to identify the contexts and conditions that allow for successful education transitions and opportunities for the Roma minority in Europe. Thus far, transnational and national policies have failed to ensure Roma inclusion and education equality, even though some progress is visible. Using a combination of policy analysis and interviews with NGO and European Union actors, University academics and Roma students, the article examines the key contexts that frame education policies and create the necessary conditions for education transitions. It identifies the problems and challenges within the contemporary EU education policy frameworks and highlights the tensions between political rhetoric and policy commitments that are visible at national, transnational, and local levels. In addition, through a focus on individual student experiences, the article captures the lived reality of Roma students who have managed their education transitions with success.

 • 69.
  Alexiadou, Nafsika
  Keele University, United Kingdom.
  Management identities in transition: A case study from Further Education2001In: Sociological Review, ISSN 0038-0261, E-ISSN 1467-954X, Vol. 49, no 3, p. 412-435Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the mid-1980s. Further Education has experienced deep transformations as the result of market driven reforms and the emergence of ‘new managerialism’ in the sector. The changes affected its governance, purpose, organisation and culture, and had deep influence on the relations and identities in the workplace. This paper explores the response of managers in selected Colleges of FE in England, and their discursive construction of new work identities. It is argued that in mediating the reforms, managers adopt a range of responses and position themselves differentially to the discourses of ‘managerialism’ and the ‘market’. From enthusiastically adopting entrepreneurial management, to resisting, or quietly re-constructing vocabularies and practices to fit traditional models of professional practice, the managers in this study illustrate the contested nature of implementing reforms in the public sector, and the complex interplay between agency and institutional practice.

 • 70.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Policy learning and europeanisation in education: the governance of a field and the transfer of knowledge2014In: Transnational policy flows in European education: the making and governing of knowledge in the education policy field / [ed] Andreas Nordin & Daniel Sundberg, Oxford: Symposium Books, 2014, p. 123-140Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter reviews the recent education policy initiatives in the EU through two lenses: (1) policy learning through the open-method of coordination, as a set of mechanisms of education governance, and, (2) what these mechanisms mean for the relationships between national and transnational levels of policy making. It is argued that policy learning acts as a particular mode of control of the direction, nature and content of the desired reforms, while at the same time there are appeals to its political neutrality and operational effectiveness. In the process of implementing and monitoring policy learning, national institutions become important sites for the understanding of reforms in practice. Drawing on a critical approach to policy instrumentation and new sociological institutionalism the chapter examines key debates in the literature of Europeanisation and policy learning and how these manifest themselves in the field of education policy.

 • 71.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Privatising public education across Europe: Shifting boundaries and the politics of (re)claiming schools2013In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 4, no 3, p. 413-422Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The issue of privatisation is not new. It has been debated since the end of the 1970s following a major financial crisis and the subsequent ‘crisis’ of the public sector. The once celebrated welfare state that has been a core institution in many industrialised European countries has been under various forms of pressure: financial, social, managerial, but also of political legitimacy. Ideologically, the welfare state has been challenged by (neo)liberals who have seen it as not only financially unsustainable, but also antithetical to the goals of economic efficiency and the pursuit of personal liberties. Its operations have also been attacked by political pragmatists who have seen its cumbersome bureaucratic nature as increasingly problematic. The answer for this latter group was not (necessarily) privatisation but the increased diversity of providers (often all state providers) competing for resources in order to increase the state’s responsiveness and effectiveness.

 • 72.
  Alexiadou, Nafsika
  Department of Education, Keele University, Staffordshire, UK.
  Researching policy implementation: Interview data analysis in institutional contexts2001In: International Journal of Social Research Methodology, ISSN 1364-5579, E-ISSN 1464-5300, Vol. 4, no 1, p. 51-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I am concerned with the analysis of semi-structured interview data that emerge from an inquiry rooted in institutional environments. The examples of data used to illustrate the procedures of analysis come from research carried out in Further Education Colleges in England, The focus is on individual actors (managers and teachers), mediating change within organizations. This focus provides scope for the exploration of social manifestations of political action, A number of epistemological questions arise with respect to the data and the nature of knowledge that is accessible through their analysis. The paper is practically oriented in that it presents an example of data analysis as part of researching the implementation of policy at the level of institutions, and the enactment of such a policy by individuals. The consideration of different traditions underpinning research and specific methodological techniques for data analysis has resulted in identification of a set of theoretically informed procedures that provide a framework for de-constructing, interpreting, and synthesizing interview data into accounts of policy implementation in the field. These procedures are presented and exemplified, while the theoretical assumptions underlying them and their implications for further research are discussed.

 • 73.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Responding to 'crisis': Education policy research in Europe2016In: Research in education (Manchester), ISSN 0034-5237, E-ISSN 2050-4608, Vol. 96, no 1, p. 23-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the significance of international and transnational developments for education policy research, with a focus on the European Union. The rise of policy projects at the EU level since 2000, has altered the relationships between the state, EU institutions and education policy, in terms of the definition of values, purposes, and mechanisms of education change, in what is often referred to as the europeanisation of education policy and governance. In a time of financial crisis and extensive population migrations to and within the European space, the paper argues for further critical research on the EU institutions and their relationship to national education systems, as well as on the social justice dimensions and implications of considering both national and EU sites of policy for addressing young and vulnerable peoples’ education and social futures.

 • 74.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Schools for the future Europe: values and change beyond Lisbon2014In: Educational research (Windsor. Print), ISSN 0013-1881, E-ISSN 1469-5847, Vol. 56, no 1, p. 111-113Article, book review (Other academic)
 • 75.
  Alexiadou, Nafsika
  School of Public Policy and Professional Practice, University of Keele, UK.
  Situating further education in a changing public sector1999In: Education as a commodity / [ed] Nafsika Alexiadou, Colin Brock, John Catt Education , 1999, p. 61-77Chapter in book (Other academic)
 • 76.
  Alexiadou, Nafsika
  Keele University, UK.
  Social exclusion, and educational opportunity: The case of British education policies within a European Union context2005In: Globalisation, Societies and Education, ISSN 1476-7724, E-ISSN 1476-7732, Vol. 3, no 1, p. 101-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper first examines the New Labour government's redefinition of equality of opportunity in Britain, mainly with regard to education and the ways in which it mediates ‘opportunity’. In doing so, it also draws on wider social policy issues, such as the use of education policies to combat social exclusion. Second, the paper reviews European Union policies and selected documents that address questions of social inclusion, social cohesion and the role of education in achieving those policy goals. The main argument is that both New Labour policies in Britain and the examined EU documents promote rather minimal understandings of the term ‘equality of opportunity’, while, education, in both cases, is given an enormous burden to carry in balancing increasingly liberalised market‐driven economies, with the requirements of a socially just society.

 • 77.
  Alexiadou, Nafsika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Social inclusion and leadership in education: An evolution of roles and values in the English education system over the last 60 years2011In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 2, no 4, p. 581-600Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reviews the changing relationships between education policies and their links to social disadvantage and conceptions of school leadership. The argument is that definitions of leadership evolve as the assumptions underpinning the relationships between society, the economy and education institutions change. The article draws on the case of English education policy developments over the last 60 years, and places debates about school leadership against a set of changing relationships between the state and the institutions of the market. Defining a good school leader very much depends on ideas about the core school functions as well as dominant ideas about how these functions relate the institution of the school to major social and economic structures.

 • 78.
  Alexiadou, Nafsika
  Education Department at Keele University, Staffordshire, UK.
  Social inclusion and social exclusion in England: Tensions in education policy2002In: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 17, no 1, p. 71-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social exclusion is a key policy theme for the New Labour government, and has been closely associated with education policy. The emphasis is on the need to combat social exclusion by creating a globally competitive economy through the education system, and through responsible individual attitudes. However, this dominant discourse is interpreted differently at various levels of policy making that provide alternative conceptualizations of the problem, and suggest different roles for education. This paper draws upon a research project that explored the links between education governance and social exclusion, and seeks to illustrate different approaches to social exclusion and education, as these are articulated by politicians and civil servants involved in policy making, or policy implementation in England.

 • 79.
  Alexiadou, Nafsika
  ?.
  The authority of the customer: Some reflections on relations and identities within Further Education2000In: Education for Social Justice, Vol. 2, no 3, p. 12-18Article in journal (Refereed)
 • 80.
  Alexiadou, Nafsika
  Keele University, United Kingdom.
  The Europeanisation of education policy: Researching changing governance and 'new' modes of coordination2007In: Research in Comparative and International Education, ISSN 1745-4999, E-ISSN 1745-4999, Vol. 2, no 2, p. 102-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores how the European Union coordinates education policy making through the use of a mode of governance called the open method of coordination (OMC). Part One briefly presents and discusses the mechanisms of the education OMC and its key characteristics. Part Two draws on contemporary theories of Europeanisation and discourse analysis to provide a theoretical and methodological framework for researching the response of member states to this policy coordination. Member states of the European Union are not seen as passive recipients of policies from the European Commission and the Council of the European Union. Rather they engage in a complex process of selective adoption of policy measures that suit particular purposes, formulate various aspects of policy often in tension with other member states, and possibly reject those elements of policy that do not fit national priorities or timelines. Finally, the author briefly exemplifies these issues by operationalising key research questions around the issue of domestic response to the education OMC through a suggested research approach for the exploration of the process of Europeanisation of education policy.

 • 81.
  Alexiadou, Nafsika
  Keele University, United Kingdom.
  United in diversity?: The place of religion in state education in Europe and in Greece2006In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 5, no 1, p. 71-76Article in journal (Refereed)
 • 82.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Dovemark, Marianne
  Göteborgs universitet.
  Erixon-Arreman, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Holm, Ann-Sofie
  Göteborgs universitet.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lundström, Ulf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Managing inclusion in competitive school systems: The cases of Sweden and England2016In: Research in Comparative and International Education, ISSN 1745-4999, E-ISSN 1745-4999, Vol. 11, no 1, p. 13-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The last 40 years have seen great political attention paid to issues of inclusion in education, both from international organisations and also individual nations. This flexible concept has been adopted enthusiastically in education reforms concerned with increased standardisation of teaching and learning, decentralisation of education management, reduced teacher autonomy and marketisation of school systems. This paper draws from a research project that explores inclusion as part of the education transformations in England and Sweden. These two countries have been very different in their state governance and welfare regimes, but have been following similar directions of reform in their education systems. The paper evaluates the changing policy assumptions and values in relation to inclusion in the schooling changes of the last few decades, through an analysis of policy contexts and processes, and a presentation of selected empirical material from research in the two countries. We argue that, despite the similar dominant discourses of competition and marketisation, the two education systems draw on significantly different paradigms of operationalising inclusion, with distinct outcomes regarding equality.

 • 83.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Erixon Arreman, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lundström, Ulf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Inclusive and Competitive?: Municipalities and Schools in the Intersection between Social Inclusion and Marketisation2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Outline of research questions and theoretical framework

  The Swedish and English school systems have undergone fundamental transformations since the end of the 1980s. In in the early 1990s, Sweden with long tradition of centralistic, egalitarian, universalistic education shifted into the direction of a decentralised, marketised, individualised project, with significant elements of New Public Management ideas (Bunar 2012). Political decisions introducing student choice and favourable conditions for private actors have resulted in a fast expansion of “free schools” and a more market-like situation than in most other countries. Recent studies indicate that such policies contribute to increased segregation between schools and between students (Skolverket 2012; Östh, Andersson and Malmberg 2012), contradicting central intentions of Swedish education. There is still political consensus regarding the Swedish school system’s socially compensatory task and striving for equity and inclusion. Furthermore, the far-going decentralisation of responsibilities to the local level means that the ways that municipalities and schools try to balance the demands of being competitive and socially inclusive may show large variations.  The United Kingdom, and England in particular, followed a similar trajectory of market driven reforms introduced in the late 1980s, combined with sophisticated systems of data management and central control of academic targets (Ball 2008, Jones 2003). ‘Inclusion’ in English schools, has been a long standing agenda since the 1990s, but it is a concept open to interpretation and defined by the marketised context schools operate in, and the high pressures for academic standards.  

  How municipal and school actors in the two countries understand the concepts of inclusion and competition, how they interpret and practice them, is very much shaped by the institutional histories of their municipality/school, but also what the policy context makes possible.

  This presentation draws on a research project, funded by The Swedish Research Council, that focuses on how competition, performance and inclusion demands on upper secondary school are enacted at the local level, that is how these policies are interpreted and translated and what strategies and practices emerge as responses to new/current policy context.  

  The paper aims to explore and understand similarities and differences in the ways Swedish and English municipal and school actors at the local level respond to the simultaneous demands of being competitive and inclusive.

  The concept policy enactment (Ball, Maguire & Braun 2012) is used as a theoretical framework, a concept which emphasises the importance of multi-faceted contexts and that policies are discursive strategies (e.g. the construction of “an upper secondary school for all” and a school quasi-market). Putting policies into actions is a complex process in which various enactors with various interests and power take part. In a decentralised school system - which applies for the two countries-  local actors, including municipalities and schools are responsible for the realization of the national education policy.

  At the same time, how education is actually constructed local levels is sparsely highlighted in the research literature – not least the issue of how inclusion is maintained in a market-oriented context.

   

  Methodology, methods

  A qualitative research approach, relying on extensive data collection is used: (a) interviews in four Swedish municipal settings including politicians, school leaders, head-teachers and study and guidance officers, (b) interviews in two case schools in England: head-teachers and other senior managers of schools, middle managers, teachers, special needs coordinators, teaching assistants, and groups of pupils. Relevant documents have been studied in both countries. The data have been analysed through traditional thematic coding combined with elements of discourse analysis (Silverman 2010).

  We explore our research questions in two different European countries. Our aim is to understand local interpretations of ‘inclusion’ within schools and municipalities in these countries, and within an increasingly marketised and competitive policy and local context.  But, our research design is not at the outset comparative. We aim to understand each case in its own right, but through a common set of research questions we have possibilities for fruitful comparisons in selected areas of the findings.

  Conclusions, expected outcomes and findings

  In Sweden, differing local strategies are related to a variety of factors including political composition of the municipal councils, the size of population, the geographical site of schools including specific “profiling” of schools to attract particular groups of students. The ideological contexts frame, constrain and enable the enactment of inclusion and school choice policies. Further, the recent upper secondary reform constitutes a special challenge regarding the division of students, eligibility to higher education, the handling of dropouts and students who are not eligible for upper secondary school.

  In England, interviews with school actors reveal the pressures of the inspection process and the operation of local markets not only in the way the schools position themselves in this market, but also in the very core activities of designing the curriculum and assessment. Inclusion is a concept that has been accepted by all as part of normal school terminology. But the adjustments that teachers and school managers have to make in pedagogy and school organisation to meet the external pressures, often works against the ideal of inclusion, or leads to a use of a concept of inclusion that is drawing on neo-liberal understandings of minimal entitlement to equal opportunities.

  References

  Ball, S. (2008) The Education Debate: Policy and Politics in the Twenty-First Century, The Policy Press.

  Ball, S. Maguire, M. & Braun, A. (2012). How schools do policy. Policy enactments in secondary schools. London & New York: Routledge

  Bunar, N. (2012) The Free Schools “Riddle”: Between traditional social democratic, neo-liberal and multicultural tenets. Scandinavian  Journal of Educational Research. 52: 4, 423-438

  Jones, K. (2003) Education in Britain, Polity Press.

  Silverman, D. (2010) Doing Qualitative Research, Third Edition, Sage.

  Skolverket (2012). Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374. Stockholm: Fritzes  

  Östh, John, Andersson, Eva and Malmberg, Bo (2012). School Choice and Increasing Performance Difference: A Counterfactual Approach. Urban Studies published online 26 July 2012. http://usj.sagepub.com/content/early/2012/07/26/0042098012452322

 • 84.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Essex, Jane
  School of Education, Brunel University, UK.
  Teacher education for inclusive practice: Responding to policy2016In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 39, no 1, p. 5-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article draws on research in one teacher education course in England and examines the ways in which the program prepares student teachers for inclusive practice in science teaching. We frame our analysis by drawing on aspects of institutional mediation of official policy in teacher education, as well as theories around inclusion and critical pedagogy. Using data from official sources, lecture material, and interviews, we argue that in order to achieve real inclusion in teacher education programs we need pedagogies of praxis that move beyond (and sometimes against) the official policy definitions of inclusion, and draw instead on a more critical approach to the formation of future professionals.

 • 85.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Findlow, Sally
  School of Public Policy and Professional Practice, Keele University, Staffordshire, ST5 5BG, United Kingdom.
  Developing the educated citizen: changing frameworks for the roles of Universities in Europe and England2014In: Annales, Series Historia et Sociologia, ISSN 1408-5348, Vol. 24, no 3, p. 371-382Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores questions of citizenship and the role of universities in the context of the policy changes in the UK and in Europe over the last two decades. Twenty five years after the political transitions in Eastern Europe, and 70 years since the end of the Second World War, Europe is more united than ever before. New political, social and economic configurations across the continent are bringing expectations and pressures to its citizens and institutions, with universities at the front of many economic and social projects. What do these new conditions mean for citizenship in the context of European universities, and how do member states respond to this changing context? The article will use England as a national case study within the EU to illustrate the tensions between the humanistic visions still carried out by many universities, although interpreted differently across the sector, and the pressures for the creation of the ‘knowledge economy’ that are shared at the national and transnational levels.

 • 86.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Department of Education, University of Keele, United Kingdom.
  Fink-Hafner, Danica
  Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Slovenia.
  Lange, Bettina
  Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford, United Kingdom.
  Education policy convergence through the Open Method of Co-ordination (OMC): Theoretical reflections and implementation in ‘old’ and ‘new’ national contexts2010In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 9, no 3, p. 346-359Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article addresses two key questions about the convergence of education policies in the European Union (EU). How does the open method of coordination (OMC), a new governance instrument for the Europeanisation of education policies, change existing national education policy making and how can the OMC and national responses to it be researched? The authors argue that the OMC brings to national policy making a particular set of ideas about education, such as an emphasis on the contribution of education to building competitive economies and a new public management approach. The authors further suggest that the significance of such policy ideas in national education policy making can be best analysed through a combination of sociological institutionalism and discourse analysis. Hence, ‘implementation’ of EU education measures – which have been developed through policy learning – should be understood as a combination of a ‘bottom-up’ and ‘top-down’ policy-making process that links EU and national levels. Finally, the article suggests – on the basis of a preliminary exploration of the implementation of education OMC measures in the United Kingdom and Slovenia – that education OMC policy ideas resonate to varying degrees in ‘old’ and ‘new’ member states.

 • 87.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Helgøy, Ingrid
  NORCE Norwegian Research Centre.
  Homme, Anne
  NORCE Norwegian Research Centre.
  Lost in transition: Policies to reduce early school leaving and encourage further studying in Europe2019In: Comparative Education, ISSN 0305-0068, E-ISSN 1360-0486, Vol. 55, no 3, p. 297-307Article in journal (Other academic)
 • 88.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Hjelmér, Carina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Pihlaja, Päivi
  Laiho, Anne
  Policy change in ECE in Finland and Sweden2019In: Early years: making it count: abstract book, European Early Childhood Education Research Association , 2019, p. 215-216Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We analyse policy in Finland and Sweden in the post-1970s. Our research questions are: What are the key policies and goals for ECE, and the governance mechanisms in the sector? What are the policy and pedagogical ideas that define policy and change? Finland and Sweden invest substantially on ECE and developed delivery that is regulated by the state (Alila, 2013; Martin-Korpi, 2014). Expansion policies are underpinned by views on children’s' rights, equality and welfare (Vallberg-Roth, 2012). We examine 216 the changing policy ideas and institutional mechanisms for ECE provision and how these are affected by wider policy reforms. We combine two theoretical perspectives: A historical-policy approach on institutional formation (Mahoney & Thelen, 2010); and an examination of the role of ideas in the policy process (Schmidt, 2008). We view policy as dynamic, but also shaped by history, administrative traditions, and policy ideas that can instigate change of policy direction. We employ historical policy analysis. Our methods consist of documentary analysis and compilation of statistics (Alexander, 2000). Ethical consideration is given to a fair and balanced representation of policy documents and literature to avoid bias. Finland and Sweden have followed a similar trajectory of ECE policies, but with: a time-lag in implementation; a distinct approach to quasi-market provision; a different relation towards EU/OECD frameworks. We find that: surface similarities of policy discourses in different countries may hide differences in pedagogical assumptions about practice; and, an understanding of institutional contexts and values is necessary for the successful implementation of ECE reforms.

 • 89.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Jones, Ken
  Goldsmiths University, London.
  Educational policy-making in Europe 1986-2018: towards convergence?2019In: Austerity and the remaking of European education / [ed] Anna Traianou and Ken Jones, London: Bloomsbury Academic, 2019, p. 29-52Chapter in book (Refereed)
 • 90.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Lange, Bettina
  Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford, UK.
  Deflecting European Union Influence on National Education Policy-Making: The Case of the United Kingdom2013In: Journal of European Integration, ISSN 0703-6337, E-ISSN 1477-2280, Vol. 35, no 1, p. 37-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines how education policies developed in the European Union (EU) through the open method of co-ordination (OMC) are received at the member state level of the United Kingdom (UK). We argue that the UK’s response to the education OMC can be understood mainly in terms of deflecting EU influence on the process and in particular content of national education policy-making. We focus on three manifestations of deflecting EU influence on national education policies. On a level of institutional structures, first, few organizational resources are made available for responding to the education OMC. Second, there is limited communication between domestic policy teams and UK civil servants involved in international work. Third, on a level of discourse UK education policy makers have retained a commitment to the continued sovereignty of the UK over education policy and its role as a potential leader of education policy agendas in the EU. Deflecting the education OMC involves here constructing images of ‘fit’ between UK and EU OMC education policies.

 • 91.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Lange, Bettina
  Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University, Oxford, UK.
  Europeanizing the National Education Space?: adjusting to the Open Method of Coordination (OMC) in the UK2015In: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265, Vol. 38, no 3, p. 157-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the reception of the education Open Method of Coordination (OMC) in the UK as an aspect of Europeanization of national administrations. It addresses relationships between political and administrative actors in the process of responding to the education OMC. We argue that despite progress with institutionalization of the education OMC at the EU level, there is limited institutionalization of the education OMC at the national level. Against the backdrop of UK skepticism about engaging with the EU integration project, the interesting finding is the administrative strategies employed for deflecting EU influence on the national education space.

 • 92.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Keele University, United Kingdom.
  Lange, Bettina
  Oxford University.
  The open method of coordination and the governance of education in Europe2010In: Criminology - Searching for Answers: Essays in Honour of Professor Stergios Alexiadis / [ed] A. Pitsela, Thessaloniki, Greece: Sakkoula , 2010, 1, p. 23-48Chapter in book (Other academic)
 • 93.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Université de Keele, UK.
  Lawn, Martin
  Université de Birmingham, Westhill.
  Le nouveau discours educatif sous l’influence entrepreneurial: Les secteurs public et prive dans les Zones d’Action Educative2000In: Revue française de pédagogie, ISSN 0556-7807, E-ISSN 2105-2913, no 133, p. 25-36Article in journal (Refereed)
 • 94.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Reforming Swedish education through New Public Management and quasi-markets2016In: New public management and the reform of education: European lessons for policy and practice / [ed] Helen M. Gunter, Emiliano Grimaldi, David Hall and Roberto Serpieri, Abdingon, Oxon: Routledge, 2016, p. 66-80Chapter in book (Refereed)
 • 95.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science. University of Turku.
  The boundaries of policy learning and the role of ideas: Sweden, as a reluctant policy learner?2019In: Beyond erziehungswissenschaftlicher Grenzen: Diskurse zu Entgrenzungen der Disziplin / [ed] Ulrike Stadler-Altmann & Barbara Gross, Opladen: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2019, p. 63-77Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter aims to bring the study of ideas into the analysis of education policy and governance, and to explore their transfer, dissemination and feedback between the international and national policy making arenas. In a globalised education context, policy ideas about education often reflect changes in the dynamic relations between society and schooling – manifested for example in the pursuit of the knowledge economy as the future paradigm underpinning education reforms. Across Europe and other parts of the world, new policy ideas about education have driven major restructuring projects that dismantled older forms of schooling and welfare provision. Invariably, these have been replaced by new ways of defining education policy problems that draw on the market place as a new social and policy space where knowledge and policy solutions are contextualised and utilised differently to the norms of the past. The shifts in the assumptions about education policy knowledge and policy ideas, raise a number of interesting questions, such as, what produces policy changes in education systems and what is the influence of international actors? And, who are the agents of change in education reforms? Our ambition in this chapter is to connect some of these issues to the restructuring of Swedish education over the last 30 years. Sweden underwent a radical shift in the early 1990s from strong central state governing of education and very few private schools to a highly decentralized system promoting school choice and competition between public as well as private actors. Based on generous vouchers and liberal authorization rules, the private school sector expanded at a high pace, particularly in the 2000s. Allowing profit-making without demands on re-investment in schools, education has increasingly attracted large limited liability companies – something that makes the Swedish case out¬standing in an international comparison (Lundahl et al. 2013; Alexiadou, Lundahl & Rönnberg 2019). In this chapter, we discuss if and to what extent the introduction and continuation of school choice and marketization policies in Sweden were guided by policy learning from external actors, in particular supranational organizations such as the European Union and the OECD.

 • 96.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Rönnberg, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Shifting logics: education and privatisation the Swedish way2019In: Challenges for public education: reconceptualising educational leadership, policy and social justice as resources for hope / [ed] Jane Wilkinson, Richard Niesche and Scott Eacott, Abingdon: Routledge, 2019, p. 116-131Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last 40 years, many countries have launched radical reforms of their public education systems in a neoliberal direction that emphasises a mixed economy of schooling. The reforms have been accompanied by discourses of ‘a crisis’ of the public sector, and shared broadly similar elements of varying degrees of decentralisation and new public management (NPM), choice, competition and the introduction of private actors and interests in public education. Much social policy and education research on marketisation reforms has focused on Anglo-Saxon countries, where institutional changes towards more choice and competition have led to a similar dismantling of the welfare state. This has included turning citizens (students, parents) into customers, with all the resulting implications for ethnically and socio-economically based differentiation (Cahill & Hall, 2014; Campbell et al., 2009; Clarke et al., 2007; Roda & Stuart Wells, 2013). However, despite the numerous similarities in the direction of education reforms, the existing literature on marketisation does not capture the peculiarities of the Nordic education policy settings, where choice and competition coexist with a strong sense of education as a public good.

 • 97.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Norberg, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Roma, Education, and Higher Education policies: The International Context and the Case of Sweden2015Report (Other academic)
 • 98.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Norberg, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Sweden’s Double Decade for Roma Inclusion: An Examination of Education Policy in Context2017In: European Education: Issues and Studies, ISSN 1056-4934, E-ISSN 1944-7086, Vol. 49, no 1, p. 36-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes the Swedish Strategy for Roma Inclusion. Drawing on interviews and documentary materials produced around the Strategy by official sources and Roma organizations, we describe its background, rationale, and evolution, as well as the rifts it has revealed around the issues of minority representation and the framing of inclusion. We describe the Strategy as a framework for education policy, aligned with the European Framework for Roma integration, and discuss it in relation to issues of representation, inclusion, and policy formation. We argue that, at the discursive level, the Strategy has engaged positively with the politics of Roma inclusion and has introduced a number of new issues in the public debate. However, at the same time it has given rise to policy tensions that reflect inadequate representation of and discussions with Roma stakeholders. For policy makers this has presented opportunities to rethink the design of the Strategy and to opt for an open final text that allows for a more versatile and flexible set of policy options to emerge at the local level.

 • 99.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Keele University, England.
  Ozga, Jennifer
  University of Edinburgh, Scotland.
  Modernising education governance in England and Scotland: Devolution and control2002In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 1, no 4, p. 676-691Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article considers the impact of the neo-liberal agenda for modernising the government of education in two of the United Kingdom's education systems: England and Scotland. The article looks at differences between England and Scotland in the context of devolved education governance and concludes that there are significant and possibly ongoing differences in the 'local' interpretation of New Labour's modernisation project.

 • 100.
  Alexiadou, Nafsika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Rönnberg, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Global ideas and their national embeddedness: the case of Swedish education policy2019In: Austerity and the remaking of European education / [ed] Anna Traianou and Ken Jones, London: Bloomsbury Academic, 2019, p. 93-116Chapter in book (Refereed)
1234567 51 - 100 of 6597
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf