umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2389
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Andersson, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Betydelsen av alternativa verktyg i ett skolpedagogiskt sammamhang: Specialpedagogers, speciallärares och Skoldatatekets arbete med alternativa verktyg, samt upplevelser av samarbetet dem emellan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen är inriktad mot arbetsmetoder och upplevelser av it och alternativa verktyg i klassrumspedagogiska sammanhang. Elever med dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter ligger till grund. Denna studie utgår från två övergripande syften. Dels handlar det om att undersöka hur specialpedagoger och speciallärare i skolan använder sig av it och alternativa verktyg. Dels handlar det om att undersöka hur samarbetet mellan dessa aktörer och Skoldatateket ser ut. I studiens bakgrund nämns bland annat olika begreppsdefinitioner och förklaring av kommunövergripande Skoldatatek. I studiens kapitel om tidigare forskning berörs it-användning i skolan och undersökningen vilar på sociokulturell teori. Studien utgår från kvalitativ och hermeneutisk metod. Undersökningens resultat visar bland annat att grunduppfattningen är att man ställer sig positiv till it-området, men att det finns krav på goda it-kompetenser hos både specialpedagoger och speciallärare. Tidsbrist är vanligt förekommande hos dessa, vilket medför begränsade möjligheter att utveckla it-kompetenser. It och alternativa verktyg ses som en nödvändighet för att bland annat nå kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Samtliga uttrycker en önskan att alla elever på skolorna skall få egna bärbara datorer för att verktygen skall uppfattas mer naturliga av elever. På sikt efterfrågas smidigare tekniska lösningar såsom läsplattor.

 • 52.
  Andersson, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Teacher Education in Swedish and Social Sciences.
  Lundström, Emmalo
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Teacher Education in Swedish and Social Sciences.
  Teater i Undervisningen: fyra TIU-program ur ett sociokulturellt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  De sociokulturella teorierna försöker ge en förklaring till hur lärande går till. TIU är en metod som syftar till lärande och därför tittar vi i denna undersökning på vad de sociokulturella teorierna säger om fyra valda TIU-program. Materialet till denna studie är hämtat från eget material, litteratur samt studenter i Oslo. De olika ursprungskällorna medförde att materialet ursprungligen såg ut på olika sätt, men det har bearbetats för att få en enhetlig form. Det bearbetade materialet analyseras utifrån Olga Dysthes sex centrala aspekter i sociokulturell teori om lärande, samt Vygotskijs teori om ”den närmaste utvecklingszonen”. Dysthes punkter är:

  1. Lärande är situerat.

  2. Lärande är huvudsakligen socialt.

  3. Lärande är distribuerat.

  4. Lärande är medierat.

  5. Språket är grundläggande i läroprocesserna.

  6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap.

  De slutsatser vi drar är att de fyra TIU-programmen harmonierar rätt väl med de sociokulturella teorierna om lärande. Den starkaste länken är punkten om att lärande är distribuerat. TIU-programmen ger eleverna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter om ämnet som behandlas. Den svagaste länken är att TIU-programmen kan ha svårt att anpassa sig efter elevernas olikheter och individuella behov.

 • 53.
  Andersson, Ewa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Who is a successful student from the perspective of university teachers in two departments?2003In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, ISSN 0031-3831, Vol. 47, no 5, p. 543-559Article in journal (Refereed)
 • 54.
  Andersson, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Grysell, Tomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nöjd, klar och duktig: Studenter på fem utbildningar om studieframgång2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis addresses the significance of the concept of study success in higher education from the perspective of students at five university programs; Business Administration and Economics, Engineering Physics, Medical Education, Social Work and Teacher Education for Upper Secondary Level. The thesis is based on data from three studies conducted between, spring 1993 and autumn 1996. A questionnaire was distributed to all the students enrolled in autumn 1992 to the five programs, regarding students' paths to the university, how they perceived their university studies, and their plans for the future. Fifty-nine of the students were then selected from the five university programs and interviewed on two different occasions. The first interview, conducted mainly during the autumn term of 1993, focused on the respondent's path to the university studies and on different aspects of their lives as students. For a majority of the students, the second interview was conducted about one year later. This interview focused on how the students perceived study success: what was considered to be a good study result, and the characteristics of successful and unsuccessful students. The students were also asked to describe an occasion when they felt successful and unsuccessful, respectively. The results indicate that there is little congruence between the students' perception of study success and that expressed in many public reforms and policies in Sweden. Furthermore, there are both similarities and differences in students' views across the programs. The students at the five programs seemed to relate study success mainly to aspects of Achievement, Process/Strategy, and Comprehension, while aspects related to Personal Growth or Future/Occupation were rarely mentioned. When comparing students' views in the five university programs, the results indicate that an Achievement oriented view dominated among the students in Business Administration and Economics, and Engineering Physics. The students in Engineering Physics and Social Work were more oriented towards Process or Strategy aspects of study success than the students in the other programs. Personal Growth was emphasised as an important aspect only by the Social Work students. Furthermore, students in Social Work and Medical Education were more oriented towards Comprehension than the others. The students in Medical Education and Teacher Education related study success to Future/Occupation to a higher degree that the others. The views on study success seem mainly to be related to aspects in the learning environment, in particular the way the university studies are organised, the examination and grading system, and the contact with the profession. Different recruitment patterns, and the impact of upper secondary education may also be of importance. Influences from the students' prior experiences and their life outside their studies cannot be excluded. Furthermore, the results indicate gender differences. The women seem to view study success in terms of Comprehension, while the men are more oriented towards Achievement. An additional analysis within the categories indicated that the male students seemed to be more self-confident and self-reliant while the female students expressed a more pessimistic view. Furthermore, while the male students view an unsuccessful student only in relation to the individual in question, the female students' view involved the negative consequences of the student's behaviour for other people.

 • 55.
  Andersson Fernold, Lena
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Reggio Emilias filosofi: en inspirationskälla2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag om Reggio Emilia filosofin utgör en inspirationskälla bland pedagoger på svenska traditionella förskolor. I en jämförande textanalys mellan förskolans läroplan och Reggio Emilias filosofi framkom att förskolans läroplan är inspirerad av denna filosofi, bland annat genom införandet av pedagogisk dokumentation. Jag har intervjuat fyra pedagoger från fyra olika förskolor där inspirationen av denna filosofi har varit av olika grad. Intervjuerna är gjorda i två mellanstora städer, de tre första i Norrland och den fjärde i östra Mellansverige. Samtliga förskolor står i kontakt med ett utvecklingscenter för förskola som i sig inspireras av filosofin från Reggio Emilia. Dessa center erbjuder bland annat fortbildningskurser till kommunens pedagoger. I intervjuerna berättar pedagogerna om sitt förhållningssätt och sin syn på förskolans läroplan utifrån verksamheten och/eller Reggio Emilias filosofi. Min slutsatts är att oavsett hur uttalad inspirationen av filosofin var, hade förskollärarna i stort samma förhållningssätt och barnsyn. Samtliga hade sett över förskolans miljö och anpassat den efter barnens förmågor samt såg pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i arbetet med barnens läroprocess och för verksamhetens utveckling. Läroplanens inspiration av filosofin kan vara en av anledningarna till att pedagogernas förhållnings- och arbetssätt är likartade oavsett hur mycket de ansåg sig inspireras av filosofin och vilken kommun verksamheten låg i.

 • 56.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  De relativa betygens uppgång och fall: en beskrivning och tematisk analys av framväxten och avvecklingen av det relativa betygssystemet1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to describe the important steps for the development and phase-out of group-referenced marks. The study focuses on the following questions: Why were group-referenced marks introduced? Why are they now being abandoned? The main part of the description deals with official committees, by committees set up by the National Board of Education and with reports published by government bills resulting from these committee reports. The study also refers to existing laws and regulations, newspaper articles, official parliamentary publications and comments on reports from various organizations representing pupils, parents, teachers, employees and employers. The study extends over a period from Frits Wigforss' first report (1938) up to 1990. The development of group-referenced marks is described as a reorganization of the marks given in elementary school via comprehensive school to nine-year compulsory school with a concluding phase when group-referenced marks were also introduced into upp» secondary school. The development extends over the years 1938-1971.The phase-out of group-referenced marks, which is now in progress, starts with the committees set up by the National Board of Education in the early 70' s. From 1970 to 1990, various committees tried to replace group-referenced marks with various forms of criterion-referenced marks. In spite of the fact that various committees during this period tried to tone down the selection function of group-referenced marks they are still, albeit to a lesser extent, used for selection to upper secondary school but, above all, for selection to higher education. The study points out that Wigforss' version of group-referenced marks was firmly integrated with the prevailing approach to science and with the ideas of democratic selection. The confidence in democracy of selection as opposed to selection based on power, birth and privileges supported the ideas underlying group-referenced marks aiming at objectivity and comparability in the selection to grammar school. If marks could be made reliable selection instruments, this would benefit poor boys and girls with a gift for studies who could now, thanks to their marks, be admitted to grammar school. The main reasons why group-referenced marks according to Wigforss' intentions could not be implemented were socio-psychological mechanisms, information problems and measurement difficulties. The unwillingness to give marks below the pass standard as long as a pass is required for progress to the next stage, the gliding of the marks as motivation for the pupils (according to the teachers), the wish to help the pupils become admitted to grammar school, the teachers' fear of being controlled, the information problems of the National Board of Education and the conflicts between the traditions of elementary school and grammar school all contributed to the fact that the ideas of the application of group-referenced maries did not become generally accepted.

 • 57.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Relativa betyg: några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv1991Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation, which is mainly the result of a project financed by the National Board of Education, consists of five substudies (I-V) carried out between 1977 and 1991, and a summary analysis (VI). The aim of the dissertation is to study group-referenced marks which are unique for Sweden. In the 1940s they were introduced on trial into elementary school, where they were later permanent, and they were also introduced into comprehensive school, nine-year compulsory school and finally also into upper secondary school. The description of group-referenced marks is divided into the following substudies: development and phase-out (V), functions (I), effects and side-effects (III), and use and requirements (II and IV). In the empirical studies, students, teachers, employers and employees have been asked to give their opinions of group-referenced marks. Substudy V analyses the development of group-referenced marks through official reports, through reactions to these reports from student, teacher, employers' and employees' organizations, and also through official parliamentary publications.Group-referenced marks are described as closely connected with the selection to higher education and as an attempt to construct an instrument of selection offering possibilities of comparability and greater justice. Marks have proved to be of little consequence for employment. They function as a "driving licence" by indicating direction and course programme. Marks reflect, above all, the ability to assimilate theoretical subject-matter. The selection to various employments manifests a development from formal to informal merits in the form of certain qualities, e. g. the ability to co-operate, flexibility and extrovert behaviour. Work experience, references and personal qualities are more important than marks for employmentThe dissertation indicates measurement technological, information technological and socio-psychological explanations of withdrawing group-referenced marks. The dissertation also expresses apprehensions about the potential introduction of criterion-referenced marks owing to the steering effects for pupils and teachers, as well as about the risks of increasing control and dependence on potential employers. Differences between practical and theoretical course programmes regarding attitudes to marks can also be observed. These differences can perhaps be explained by the use and needs of marks as well as by the nearness and connection to industry and commerce. The importance of the official functions of marks as information, motivation and selection instruments has gradually been reduced. Problems of steering and control used to be subordinate to the official functions. If criterion-referenced marks are introduced and if marks lose their selection function, the steering and control functions of marks should be discussed and the motives for preserving marks in school should be presented.

 • 58.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skriftliga omdömen2011In: Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? / [ed] Agneta Hult & Anders Olofsson, Stockholm: Natur och kultur, 2011, 1, p. 191-211Chapter in book (Other academic)
 • 59.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skriftliga omdömen - klara besked?2010Report (Other academic)
 • 60.
  Andersson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Läsning och skrivning: En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-19821986Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this work is to elucidate changes in the function and position attributed to the general reading and writing instruction. The studies focus on the description and the analysis of the content and form of this instruction as they are expressed in texts for the educational practice during the period 1842-1982. It is also the aim of this historical study to try to contribute

  a greater understanding of the inadequate skills in reading and writing observed among Swedish pupils.

  Theoretically, the work is based on a structural point of view and on a materialistic outlook on history. Education is regarded as a matter of social and cultural reproduction. Reading and writing are regarded as social and cultural phenomena. The function and position that, explicitly or implicitly, are attributed to the general reading and writing instruction are also regarded as important factors.

  The empiric material includes, inter alia, Riksdag documents, official curricula, readers, teacher's manuals and school inspector reports. These texts are analyzed in the light of educational and societal conditions and changes.

  The study presents a survey of the general reading and writing instruction during the aforesaid period. The report provides many examples of how economic, political and ideological conditions in society are expressed in texts for the educational practice. It also shows the influence of the dominating class of society on the prescribed content and form of this instruction. The study shows that the function and position attributed to reading and writing instruction have varied over time. A qualifying and an ideological function can be discerned and a subordinate and a dominant position can be observed. The report shows the changes in the emphasis on function and position and in the prescribed content and form of the instruction. The problem of the pupils' inadequate reading and writing abilities has recurrently been brought up during this period. One aspect of this problem concerns the skills that the pupils are supposed to learn. The second aspect concerns the demands that can be made on their ability.

 • 61.
  Andersson, Isabelle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wännman, Angelica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Föreningsidrotten - En arena öppen för alla?: En kvalitativ intervjustudie om idrottsföreningars uppfattningar och erfarenheter kring inkluderingsbidrag i samband med inkludering av funktionsnedsatta individer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is stated that sports should be an open arena for every individual in the society, despite this statement inclusion of people with disabilities in organized sport have not been prioritized. The municipality of Umeå offers an inclusion funding for this matter, however there has been a low number of applications from the organizations. The purpose of this study was to enlighten the opinions and experiences on the inclusion funding and inclusion, both from the sport organizations who had applied for the funding and those who had not applied. The result is based on nine semistructured interviews with different sport organizations in Umeå and demonstrates that all organizations report positive attitudes to inclusion and the funding. The organizations who had applied and received the funding informed that it was profitable in order to enable development within the organizations. Furthermore the organizations mentioned that a number of preconditions is necessary in the startup of a work with inclusion such as dedicated leaders, right way of recruitment, attitudes and education.

 • 62.
  Andersson, Jakob
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ögren, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Den roliga idrotten: Vad gör barnidrott kul - enligt barnen själva?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A common reason for engaging in sport activities is because it’s fun and enjoyable. But what is it that makes a certain activity fun and enjoyable? The answer isn’t so obvious and may be different depending on who is answering it. This study aimed to increase the knowledge regarding what is fun about sports. More specifically, to examine youth sports and children engaging in youth sports. Therefore, a questionnaire containing 20 different statements were distributed to children who were asked to estimate in which degree these statements contributed to making their sport fun. Furthermore, this study wanted to compare the ratings of these statements between teams and individual sports. The study included 39 children who were active in teams and 32 children who participated in individual sport activities with a total mean age of 11,72. The results showed that intrinsic factors were most important and that trying your best was the highest rated statement. On the other hand, winning had the lowest overall rating. The tests also showed that children who engage in team sports values being with friends in a higher extent than those who are active in individual sports. The conclusion of this study was that children found intrinsic factors to be most important when it comes to having fun. Some of the most important factors were trying your best and learning new things. Extrinsic factors such as winning and competing against others didn’t contribute as much to having fun. Significant differences were found between the groups when it comes to being with friends, winning and having a crowd cheering for you

 • 63.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bodén, Jessica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Pedagogers upplevelser och arbete kring tillgängliga lärmiljöer: Faktorer som bidrar, med tillgänglighetsmodellen som analysverktyg2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Grundtanken till att vi valt detta specifika ämnesområde, tillgängliga lärmiljöer, är att vi i vår kommande yrkesroll som specialpedagoger kommer arbeta med att förebygga hinder och problem för att eleverna ska känna trygghet i skolan. Dessa två delar är av stor betydelse i vårt uppdrag som specialpedagoger. Syftet med studien är att få en djupare förståelse samt kunskap om pedagogers upplevelser och arbete kring tillgängliga lärmiljöer. Studiens frågeställningar är: Vilken innebörd har begreppet tillgänglig lärmiljö för pedagogerna? Vad är, enligt pedagogerna, grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö? Hur arbetar pedagogerna för att tillgängliggöra lärmiljön för alla elever? Som metod används kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 14 informanter från tre kommunala grundskolor. Informanterna som deltog i studien fördelas på 10 pedagoger och 4 specialpedagoger. Vid analys av resultatet används tillgänglighetsmodellen i SPMS:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem. Den teoretiska utgångspunkten har sin inriktning utifrån det relationella perspektivet. Med ett relationellt perspektiv ses elevens svårigheter utifrån att det är i konfrontation mellan skolans kultur och elevens förutsättningar och behov som problem uppstår. Specialpedagogik som område söker svar i elevens sociala-, pedagogiska- och fysiska lärmiljö vad som behöver tillrättaläggas eller förändras i undervisningen för att hjälpa eleven. Resultatet från våra intervjuer visar att informanterna har ett välförankrat synsätt som utgår från ett relationellt perspektiv om faktorer som gynnar en tillgänglig lärmiljö. Utifrån analysmodellens tre miljöer, social-, pedagogisk – och fysisk miljö och informanternas svar har det skapats en uppfattning om vilka grundläggande faktorer som är av betydelse för att tillgängliggöra lärmiljön. Faktorer som i mångt och mycket stämmer in på vad studiens litteratur säger.

 • 64.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Westermark, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ämnesintegrering: Ämneslärares och yrkeslärares syn på ett ämnesintegrerat arbetssätt gällande matematik och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka ämnes- och yrkeslärare syn på ämnesintegrering gällande RL-programmet och det gymnesiegemensamma ämnet matematik. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer, där urvalet består av åtta lärare från två norrländska gymnasieskolor. En tidigare undersökning visar att yrkeselever i överlag har låg motivation och en dålig förståelse för matematiken. Aktuella styrdokument påpekar vikten av samverkan mellan ämnena till fördel för elevens kunskapsutveckling. Dock visar en del forskning kring området att det sällan förekommer någon samverkan med matematikämnet. Resultatet visar att de flesta av lärarna har en positiv syn på ämnesintegrerad undervisning, men att det förekommer i olika utsträckning på de berörda skolorna. De flesta av lärarna är överens om att deras yrkeselever har låg motivation och förståelse för matematikämnet. Lärarna upplever att tidsbristen och ämneslagskonstellationerna bidrar till svårigheter för ett fungerande ämnesintegrerat arbetssätt.

 • 65.
  Andersson, John
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lundgren, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Upplevelse som selekterad fotbollsspelare: En enkätstudie om avhopp och fortsatt deltagande efter Halmstadlägret2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was made in collaboration with the Sport Association of Norrbotten and the purpose of this study were to further explore the consequenses of the talent development programmes taking place in Sweden. We analyzed the opinions of those who had experience of development programes and subsequently what this provides for their future interest in football. It is well known that a lot of people drop out of organized sport during their youth and one of the objectives of this study was to investigate the extent to which those who participated in talent development programs continues or drop out of football. The data in this study was recovered through a web-based survey with representatives from both sexes. 86 people answered all of whom had participated in the Swedish Football Association camp called Halmstadlägret. The birth date among the participants were examined and this study illuminates that relative age effect had a strong connection among the boys and to some degree among the girls. The result of this study showed that there are several different reasons why people choose to continue or to quit playing football, though a common reason for quit playing football were resettling in a different town for studies. There were some difference between the genders regarding how long they stayed in football and at what level they played organized football. In general, the participants of Halmstadlägret and distriktslaget felt invigorative with their experience which was one of the main goals for the talent development program. There are still room for improvement regarding keeping the participants involved in football.

 • 66.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Christoffersson, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Flickor med svårigheter inom essence: Vilka signaler sänder de ut och hur tolkar vi dem?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flickor med svårigheter inom området Essence kan vara svåra att upptäcka då deras signaler kan misstolkas och förringas med konsekvenser som psykisk ohälsa, skolfrånvaro och utanförskap i förlängningen. Studiens syfte var att synliggöra och analysera fyra pedagogers och fyra vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser omkring de signaler som flickor uppvisar, kopplat till konstaterade eller misstänkta svårigheter inom Essenceområdet. Förhoppningen var att kunna bidra till ökad kunskap om vikten av tidig identifikation och därigenom ökad möjlighet till lämplig stöttning av dessa flickor på deras väg genom livet. Med intervju som metod genomfördes en kvalitativ studie där resultatet bland annat visade att återkommande signaler hos flera flickor visat sig som stora svårigheter i relationsskapande, samt att behärska många av de vardagliga moment som livet och skolan innebär. Resultatet visar också att vårdnadshavarna ofta tidigt identifierar svårigheter medan pedagoger i de flesta fall avvaktar, kompenserar och i vissa fall fördröjer utredningar.

 • 67.
  Andersson, Karoline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Alla har väl en personlig bild av hur man fostrar ett barn": En kvalitativ studie om förskollärares utmaningar i fostransarbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Majoriteten av barnen i Sverige fostras idag av både sina föräldrar och av förskolan. Gränsen där förälderns roll slutar och förskollärarens roll tar vid i fostransarbetet är inte alltid tillräckligt tydlig. Forskning har visat att förskollärare upplever denna gränssättning som problematisk, samt att de saknar metoder för fostransarbetet och verktyg från utbildningen. Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares egen syn på fostransuppdraget. Syftet var även att belysa de utmaningar som förskollärare tycks uppleva i fostransarbetet i förskolan. Studiens frågeställningar undersöktes med hjälp av intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex semistrukturerade intervjuer enligt den kvalitativa forskningstraditionen genomfördes med verksamma förskollärare. Resultaten visade att förskollärarna beskrev fostransuppdraget som en samhällsnytta, som ett komplement till hemmet samt att deras uppdrag går ut på att stötta barnen i processen av det sociala lärandet. Resultaten visade även att förskollärarnas bild av begreppet fostran varierade. En utmaning som förskollärarna i studien upplevde i det fostransarbete de utför var brist på resurser. Att personal-eller tidsbrist begränsar dem från att utföra deras fostransarbete på önskat sätt. Samarbetet i personalgruppen var en annan utmaning i fostransarbetet då metoder och syn på fostran varierar inom personalgruppen. I resultatet visades en tredje utmaning som förskollärarna var enhetligt överens om vilket handlade om samverkan med föräldrarna. Detta upplevdes som en utmaning i fostransarbetet mycket på grund av att förskollärarna och föräldrarna har olika uppfattningar om hur ett barn bör fostras.

 • 68.
  Andersson, Lina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Engblom, Erika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nack- och rygghälsa i arbetslivet: En fallstudie av arbetsmiljö och friskvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study deals with the complex phenomenon of occupational health. There is knowledge of how a good work environment should look like, but despite this, many employees experiences ill health in the workplace mainly in the form of neck and back pain. This study is a case study conducted in a high-risk workplace. The overall purpose was to describe and analyze the health situation of a specific company with neck and back problems. Mainly, eight interviews had been used as the data collection method, but additional observations had also been implemented. The sources used in this study are mainly reports of health, work environment, health promotion activities and neck and back pain. The results of this study showed that there are shortcomings in the work environment and they often experiences high levels of stress, but despite this, the employees thrived at work. The employees had a relatively good health despite the fact that all the interviewees indicated that they had some form of neck and back pain. The results also showed that the most important conditions to promote health were motivation, time, and healthcare in the workplace.

 • 69.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gardeström, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Equity and equality in HR-work in South Africa.: HR professionals’ perspective.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we have studied equality and equity from an HR perspective in South Africa. The study is partly made from an inductive approach and an analytical interpretation in line with hermeneutic has been used. The data is mainly contracted from interviews with HR professionals within various South African organizations. A mix of snowball and convenience sample has been used and among our respondents there are a variety and mix of the following variables: gender, position (manager/practitioner), race (blacks/white) and organization sector(public/parastatal/private). Our main findings are that equality and equity are highly debated topics and that the laws regulating them have a major effect on the HR professionals’ dailywork. The study gives us various perspectives of employment equity but a majority of our respondents do believe that the regulation of employment equity is needed. We find that there are obstacles for achieving equality in South African workplaces and our respondents have given us examples of different ways of how to tackle them. Many of our respondents are also of the opinion that there is a lack of implementation of the regulations and that it is time to rewrite several Acts.

 • 70.
  Andersson Lundberg, Malin
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Hur finner vi elever i behov av särskilt stöd i matematik i årskurs 1-3?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En betydelsefull faktor för att kunna förebygga eller minska elevers svårigheter i matematik är att de upptäcks tidigt. Det är viktigt att ha kunskap om vilka signaler som ska betraktas som avvikande och kräver en särskild utredning (Butterworth, 2011; Malmer, 2006).

  Syftet med denna rapport är att undersöka och analysera lärares,speciallärares och specialpedagogers strategier att identifiera SUM-elever, årskurs 1-3 via deras beskrivningar. Studien har en kvalitativ ansats med vissa kvantitativa delar. Metoderna har varit dels semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger och speciallärare och dels enkäter med många öppna frågor till lärarna.

  Undersökningen visar bland annat att pedagogerna ofta använder sig av olika kartläggningsmaterial för att upptäcka SUM-elever. De upptäcker även SUM-eleverna i det dagliga arbetet och i olika former av dialoger med andra pedagoger, elever och vårdnadshavare. Kartläggningsmaterial används olika, på vissa skolor genomförs kartläggning regelbundet efter en viss plan och på andra skolor används kartläggning vid behov. Vidare varierar det hur specialpedagogen och specialläraren använder sin tid för att hitta SUM-elever. Vissa bedömer det som betydelsefullt att observera och vara i klassen, andra bedömer det som mer verkningsfullt att handleda personal och jobba enskilt med elever för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd i matematik.

  I undersökningen framkom att pedagogerna inte är konsekventa i sina åsikter när det gäller hur de är grundade de specialpedagogiska perspektiven. De olika tankar som pedagogerna ger uttryck för kan sägas spegla hela skalan av specialpedagogiska perspektiv.

  Avslutningsvis kan man säga att pedagogerna anser att lärarnas behörighet och kompetens är det mest avgörande för om SUM-eleverna ska upptäckas. Även klasstorleken har viss betydelse för möjligheter att upptäcka SUM-elever. Speciallärarna och specialpedagogerna anser utöver detta att ett bra kartläggningsmaterial och att erfarenhet har betydelse då det gäller att upptäcka SUM-elever. Det framkom även att pedagogerna tyckte att det saknades tydlig ledning och engagemang från rektor i arbetet att upptäcka SUM-elever.

  Nyckelord: dialog, kartläggning, specialpedagogiska perspektiv, SUM-elev, särskilt undervisningsbehov i matematik.

   

 • 71.
  Andersson, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Swärdsudd, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Det sitter i väggarna på nått sätt i ishockey": En kvalitativ studie om ishockeyns kultur och dess påverkan på aktiva inom svensk ishockey2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has examined the culture in Swedish ice hockey and the visibility, construction,impact and consequences that comes from it. Opportunities for change and improvement hasalso been an important part of the chosen subject. Sweden is considered to be one of thefrontrunners of ice hockey, both in the execution of the game, but also in the growth anddevelopment of the sport. Historically, ice hockey is a physically tough and masculine sport, whythe aim of this study was to research how this reflects on the cultural environment and thepeople in it. The study was based on qualitative data that was gathered from interviews withpeople currently active in ice hockey. These people all have different roles in the field, such as,for example, players, coaches, consultants or other types of organizational leaders. The resultsshowed that there is a distinct norm and idea on how players and other people in the sportshould act, talk and present themselves. This creates homogeneous groups where you easilystand out if you are slightly different. The result also implicates that society’s depiction of icehockey in many ways are different from what people working with the sport believes it to be,something that can obstruct the growth of the sport of ice hockey. This study will hopefully serveas a base in continued research about sports culture and more specific the culture of ice hockey.

 • 72.
  Andersson, Marika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sjögren, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Samverkan mellan fritidslärare och klasslärare2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och analysera hur fritidslärare och klasslärare samverkar i skolverksamheten. Hur de ansåg att samverka fungerade dem emellan och om de upplevde några svårigheter eller möjligheter. Även hur de uppfattade hur deras kompetenser nyttjades i samverkan. Studien tog sin utgångspunkt i hur samverkan uppkom, vad samverkan är, men även fritidslärarens kompetenser och roller. För att finna svar på vårt syfte valde vi att göra kvalitativa intervjuer på fyra skolor i Umeå Kommun. Dessa intervjuer genomfördes med fyra klasslärare och fyra fritidslärare som arbetade i samma arbetslag och klass. Vår studie visade på att samverkan oftast sker under skoltid i blandade former. Den sammantagna bilden visade på att både klasslärarna och fritidslärarna i vår studie är positiva till samverkansarbetet. Dock utryckte de flesta fritidslärarna i vår studie att det skulle vilja se en annan form av samverkan, där fritidslärarnas kompetenser används på ett mer tillfredställande sätt. Slutsatsen vi dragit av vår studie är att samverkan är viktig, men även att fritidslärarna och klasslärarna nyttjar varandras kompetenser för att gynna elevernas utveckling och lärande.

 • 73.
  Andersson, Monika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärande i digital förändring: En studie av medarbetares lärande i arbetslivets digitalisering2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att förstå hur medarbetare har påverkats av en digitalisering i en verksamhetoch att öka förståelsen för vad medarbetarna har lärt sig av förändringen. Två forskningsfrågor formulerades; hur har digitaliseringen påverkat medarbetarna? och vad har medarbetarna lärt sig av förändringen? Med en abduktiv ansats studerades två olika organisationer som har gjort olika digitala förändringar. Ett logistikföretag som har uppgraderat ett affärssystem och en kommun som har infört integrerade e-tjänster. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer och analyserades med en kvalitativ analys med en hermeneutisk tolkningsansats. Det teoretiska perspektivet var Schöns lärandeteori om reflektion i praktiken och den tidigare forskningen berörde digitaliseringens organisatoriska förändringar, påverkande faktorer vid förändring och lärande i förändring. Resultatet visade att digitaliseringen påverkade medarbetarna och det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter och rutiner standardiserades och anpassades utifrån systemets funktionalitet och externa samarbetspartners. Tidig delaktighet främjade lärande om systemet och förändringen vilket skapade en trygghet inför förändringen och att hantera den. Att ha nytänkande medarbetare som såg möjligheter och behov, med viljan att lära om och lära nytt, underlättade den digitala förändringen.

 • 74.
  Andersson, Natalia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Searching For Success.: An overview of factors relating to academic achievement.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this three-part study is to acquire greater knowledge of success in school and the factors that affects it, in order to better understand the school-related reality that students face every day. It is made up of a document study of some of the currently leading literature on academic and other types of success and of the Swedish steering documents that regulate the Swedish school system and a questionnaire based survey on what Swedish high school students believe it takes to succeed in school. Largely, the study finds that both inner factors, like personality traits and soft skills, and outer factors like school organization and good teachers, have a massive impact on academic outcome and therefore also adult outcome. The study largely finds that there are much empirical evidence suggesting that certain things affect achievement both positively and negatively. Nothing is left up to chance.

 • 75.
  Andersson, Niklas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Holm, Anton
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Motiv till att fortsätta föreningsidrotta: En enkätstudie om 13 till 18-åriga föreningsidrottande flickor2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pupils, and most of all girls, drop out of organized sports in the ages 13-18. The purpose of this survey was to study which motives girls had to proceed in sports together with differences between certain groups. This study was based on a survey which included 86 responses from girls active in sports in 10 different compounds. The results showed that the most frequent motives to do sports were to have fun and to feel well. Differences showed were that the ones who trained more often and the ones who practiced more than one sport found that to work hard was an important motive, compared to the other groups. The ones that trained more often also found that to have fun was an important motive in difference to the group which trained in less extent. The organizational factors that could influence on the girls’ exercise were the coaches’ motivational techniques and the athletes’ experiences of competition in a negative way.

 • 76.
  Andersson, Oliva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ottosson, Kajsa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Chefskap och ledarskap.: Vilka förutsättningar behöver chefer i sitt ledarskap?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Balansgången mellan chefskap och ledarskap kan vara en utmaning för många chefer. Organisationer klarar sig inte utan chefskapet och dess tillhörande arbetsuppgifter, men det kan samtidigt vara avgörande att kunna inspirera och skapa engagemang. Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar chefer behöver i sitt ledarskap. Frågeställningar som användes för att besvara syftet gällde chefers behov av ledarutveckling, chefers behov av stöd i ledarskapet, samt vilka förbättringar chefer upplever att de behöver för att få bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Kvantitativ och kvalitativ metod användes. En enkät sammanställd av Region Västerbotten analyserades vilket var den kvantitativa delen i studien. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med avdelningschefer vilket var den kvalitativa delen i studien. Centrala resultat i studien är att stöd, tydlighet och tidsbrist bör tas hänsyn till vid organisationers arbete med chefers behov i ledarutveckling för att kunna ge chefer rätt förutsättningar i ledarskapet. Chefers erfarenhet kan påverka behovet av coach, mentor och handledning. Resultatet visar också att en ökad grad av återkoppling, planering av kompetensutveckling och uppföljning kan minska behovet av coach, mentor och handledning. Det är nödvändigt att se över system, orsaker till tidsbrist,lönesättning samt hur man skapar en attraktiv arbetsplats för chefer. Det är svårt att arbeta enbart med chefskap eller enbart med ledarskap då dessa två delar är beroende av varandra. Det är därför av vikt att se över stödet både i vardagliga arbetsuppgifter men också gällande chefers egna utveckling, något som författarna hoppas denna studie har gett insyn i.

 • 77.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hiekkanen, William
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Är lågutbildade föräldrar mer engagerade inom ishockey än högutbildade?: Bakgrund, engagemang och intresse hos ishockeyföräldrar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This quantitative study was done within the research field of sports pedagogy, and in cooperation with the Swedish Ice Hockey Association (SIHA). The study was about the parents of young hockey players, and it focused on the parents' sporting backgrounds as well as their commitment to and interest in ice hockey. Data was collected with the help of a questionnaire (n=134) among 5 ice hockey clubs in the north of Sweden. The results show that the majority of the parents did not have a background in ice hockey themselves, and those who had such a background were all male. The results also show other differences between female and male parents in terms of commitment to and interest in ice hockey. There were also results that showed a relationship between the parents’ educational background and their levels of commitment to ice hockey. The study also contains a discussion about its possible contribution regarding knowledge about the parents of young hockey players and suggestions for future research.

 • 78.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Martinez, Adam
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrottskonsulenter som sektoriella pionjärer: Implementeringen av strategi 2025 och dess utmaningar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska föreningsidrotten hade stött på problem i takt med samhällets hastiga utveckling och tillsammans med de fem utvecklingsresorna; en ny syn på träning och tävling, den moderna föreningen, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en framgångsrik idrott och ett stärkt ledarskap så syftade strategi 2025 till att utveckla den svenska föreningsidrotten. Studien bidrog med kunskap utifrån att identifiera konsekvenserna av vad den interna idrottspolitikens policy förespråkade, de strategier som användes för att acceptera en viss politik och utmaningarna med en sådan legitimering. Studien utfördes med skuggning som metod och kompletterades sedan med semistrukturerade intervjuer för att försöka skapa en bredare bild inom forskningsfrågan. Idrottskonsulenterna ställdes inför utmaningar beträffande deras relationer till föreningarna. Dessa utmaningar handlade bland annat om bristen på kommunikation som gjorde den redan svåra implementeringen av strategi 2025 till en ännu svårare uppgift. Den skapta arbetsmodellen för den svenska idrotten överensstämde inte med medlemmarnas syn på hur beslut inom den svenska idrotten tas. Den svenska idrotten styrs av medlemmarna vilket resulterar i att alla beslut som fattas i själv verket grundades i medlemmarnas egna föreningar. Idrottskonsulenterna använde sig av olika implementeringsstrategier när de jobbade med föreningarna och studien identifierade ett antal strategier som var gemensamma för alla idrottskonsulenter inom denna region. Dessa strategier hade tillsammans skapat ett slags ramverk för hur implementeringen av strategi 2025 implementerades hos föreningarna och ett antal påverkansfaktorer identifierades, vilka senare fastställde vilken implementeringsstrategi som idrottskonsulenterna förespråkade

 • 79.
  Andersson, Per
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Digital portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter2014Conference paper (Other academic)
 • 80.
  Andersson, Per
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Lärare vid Umeå universitets användning av Adobe Connect2013In: Universitetspedgogisk konferens Umeå univeristet 2013, Umeå: Umeå universitet , 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  En central fråga inom all utbildning är kvalitetsfrågan och gäller i hög grad även IKT-stödd utbildning. Olika former av IKT-stöd används men det finns igen generell lösning på vilken teknik som ska användas. Det är upp till varje lärosäte att välja den teknik lärosätet anser bäst. (Rathsman et al., 2003). Umeå universitet anger att IKT-stödet ska förbättra och effektivisera utbildningen samt ge bättre förutsättningar till studenternas lärande.

  Kommunikation är en central del i all undervisning. Många lärare och studenter har behov av direktkommunikation, så kallad synkron kommunikation, vid både campus- och nätbaserade utbildningar. SUNET (Svenska universitetsnätverket) utsåg 2008 e-mötessystemet Adobe Connect som ny standard och ersättare för det tidigare systemet Marratech. Lärarna vid Umeå universitet fick då även tillgång till systemet. I SUNET:s beslut att ersätta tidigare e-mötessystemet Marratech med Adobe Connect anges:

  ”En viktig egenskap hos systemet Adobe Connect Pro är att det inte kräver speciell programvara hos användarna utan körs i webbläsaren. Adobe Connect Pro:s användaradministration kan integreras med identitetshanteringssystem som utvecklats inom högskolesektorn. Sammantaget bedöms Adobe Connect Pro vara en e-mötes­produkt som tillgodoser de viktigaste behoven av e-möten vid SUNET-anslutna organisationer.” (SUNET, 2009).

  Det är ofta tekniska och organisatoriska aspekter som lyfts fram vid val av nya system, de pedagogiska frågorna hamnar i bakgrunden. Tekniken är viktig men om system ska användas i undervisning bör även pedagogiska perspektiv synliggöras.

  2011 genomfördes en enkätstudie vars syfte var att kartlägga användningen av Adobe Connect vid Umeå universitet ur ett pedagogiskt perspektiv. För att för analysera svaren ur ett pedagogiskt perspektiv har Diana Laurillards modell ”Conversational Framework” använts (Laurillard, 2002). Resultatet av studien visar att lärarnas syfte med att använda Adobe Connect var att öka kommunikationen i kurserna och att lärarnas faktiska användning låg i linje med detta syfte. De pedagogiska fördelar lärarna lyfte fram var möjligheterna till förbättrad kommunikation och interaktion i kurserna. I enkätsvaren har flera lärare gjort kopplingar till studenternas lärande och att Adobe Connect skapade pedagogiska möjligheter utifrån en sociokulturell syn på lärande. Citat frän lärare:

  ”Verktyget i sig skapar möjligheter för en interaktion som är viktig vid nätundervisning för att skapa gemenskap, ett i sig viktigt inslag i lärandet. Multifunktioner bidrar även till ett brett användningsområde.”

  ”Diskussionsseminarium, stimulera till diskussioner och kunskapsutbyte”

  Ytterligare en pedagogisk möjlighet lärarna angav var att Adobe Connect kunde överbrygga avstånd, både det geografiska och sociala, och öka gruppkänslan i kursen. Denna bild stämmer överens med tidigare forskning inom området där studenter fört fram liknade synpunkter (Fallon, 2011, Hratsinski, 2008).

  De pedagogiska problem lärarna angav var till stor del kopplade till tekniska problem. När  ekniken krånglade fick man inte igång någon fungerande kommunikation och på detta sätt drabbades undervisningen. Krånglar tekniken blir det ingen kommunikation och därmed kan man säga att en icke fungerande teknik är ett pedagogiskt problem. Ytterligare ett pedagogiskt problem lärarna angav var en ovana att använda Adobe Connect. Lärarna kunde inte använda alla funktioner och en lärare sammanfattade det med att bristande kunskap blir ett pedagogiskt problem. Citat från lärare:

  ”Just nu tycker jag att de pedagogiska problemen är att jag inte lärt mig att använda de redskap som finns för att använda A.C. på ett bra och pedagogiskt sätt. Min okunskap blir därför ett pedagogiskt problem.”

  ”Arbetsgivaren måste ansvara för att vi lärare får tid och möjlighet att lära oss nya arbetsredskap!! Viktig arbetsmiljöfråga för oss och kvalitetsfråga för våra studenter.”

  Detta stämmer in med tidigare forskning där studier visat att trots tekniken ger möjligheter är det inte säkert att lärarna har kunskap att utnyttja dessa fördelar (Carmichael, 2001).

  Ser man slutligen på lärarnas användning av Adobe Connect kopplat till studiens analysmodell ”Conversational framework” visar det att den största delen av användningen ryms under konstruktionistisk och sociokulturell syn på lärande. En annan intressant del är att Laurillards modell ”Conversational framework” mycket väl kan fungera som modell för att pedagogiskt studera och analysera ett system för IKT-stöd.

 • 81.
  Andersson, Per
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nätkommunikation i högre utbildning: En studie av användning av synkron kommunikation och Adobe Connect vid Umeå universitet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag bedrivs en stor del av högre utbildning med olika former av IKT-stöd och nya system

  införs allt eftersom tekniken utvecklas. System för direktkommunikation, synkron

  kommunikation används allt oftare i högre utbildning och ett sådant system är Adobe Connect

  som är infört på bl.a. Umeå universitet. Syftet med denna studie har varit att kartlägga

  användningen av synkron kommunikation och Adobe Connect (A.C.) vid Umeå universitet ur

  ett pedagogiskt perspektiv. Studien genomfördes med två enkätundersökningar 2005 och 2011

  och är analyser och jämförelser mellan dessa enkäter. Störst fokus i studien har lagts på

  användningen av A.C. 2011. Som teoretisk utgångspunkt har Diana Laurillards modell

  Conversational Framework använts för att analysera respondenternas enkätsvar. Studien visar

  att det skett en förändring av lärarnas användning av synkron kommunikation från mer

  förmedlande 2005 till mer kommunikativt 2011. Resultatet av studien 2011 visar att lärarnas

  syfte med att använda A.C. var att öka kommunikationen i kurserna och att lärarnas

  användning låg i linje med detta syfte. De pedagogiska fördelar lärarna lyfte fram var

  möjligheterna till förbättrad kommunikation och interaktion i kurserna. De pedagogiska

  problem lärarna angav var till stor del kopplade till tekniska problem och bristande kunskap

  om de pedagogiska möjligheter som fanns med synkron kommunikation och A.C..

 • 82.
  Andersson, Per
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Virtuella case: Stimuleras reflektion?2004In: Netlearning Ronneby 2004, 2004Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Virtuella case: Stimuleras reflektion?

  Presentatörer: Tor Söderström, Per Andersson, Johan Lundberg, Jonas Mikaels och Conny Tärneklev

  SyfteProjektets huvudsyfte är att tydligare förena teori och praktik. Genom att använda verkliga situationer får studenterna möjligheter till reflektion och diskussion kring praktiska situationer och på sätt möjligheter att fördjupa lärandet.

  MetodProjektet handlar om att idrottslärarstudenter filmar varandra i olika lärar/ undervisningssituationer. Varje student producerar filmsekvenser som illustrerar olika lärar/ undervisningssituationer som att starta upp en lektion, tillhandahålla feedback, förmedla instruktioner, etc. De färdiga filmerna läggs in i den virtuella miljön och studenterna kan sedan via den virtuella miljön analysera och reflektera kring egna och andra studenters filmer. Dessa korta video “case” är basen för uppföljande reflekterande seminarier som kan genomföras i klassrum och via distansöverbryggande teknik. De virtuella casen kan också användas av andra studerandegrupper för olika ändamål. Under projekttiden har två grupper av studenter utvärderats fem gånger.

  ResultatResultaten från utvärderingarna visar att möjligheten att se sig själv och andra studenter agera bidrar till att studenterna reflekterar kring deras egen undervisning och roll som lärare.

  SlutsatsEn slutsats vi drar från projektet är att filmuppgifter kan bidra till och stimulera ett reflekterat lärande men att det finns ett behov av kontinuerlig teknisk support och klara och distinkta instruktioner för att bibehålla fokus på kursuppgifter och lärande.

 • 83.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Dafgård, Lena
  Webbaserad pedagogisk portfölj: För- och nackdelar?2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetet med införandet av modeller av pedagogisk portfölj för dokumentation av pedagogisk skicklighet pågår vid flera lärosäten i Sverige. Vid bl.a Umeå och Göteborgs universitet finns idag möjlighet att lämna in en webbaserad pedagogisk portfölj. Fördelarna med webbaserad portfölj kan vara; att skapa mer överskådlig portfölj, att enkelt tillgängliggöra portföljen, att göra portföljen estetiskt tilltalande och möjliggöra andra medier än text (Winka & Ryegård, 2013). Vid universiteten i Umeå, UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) och Göteborg, PIL (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) har ett samarbete påbörjats för att studera för- och nackdelar med införandet av nätbaserad portfölj med syfte att underlätta för lärare att skapa sin portfölj och för sakkunniga att bedöma portföljerna. Vid respektive lärosäte skapades pilotprojekt där verktyg för webbaserad pedagogisk portfölj valdes och ett pedagogiskt upplägg utformades för att introducera lärare i att skapa sin pedagogiska portfölj i webbformat. Samarbetet var inriktat mot både tekniska och pedagogiska aspekter; såsom val av verktyg, modeller hur lärare kunde skapa struktur i verktyget och hur lärares meriter kan tydliggöras genom olika medier. Vid båda lärosätena valdes verktyget Mahara, som fått goda utvärderingar i ett antal studier (Himpsl & Baumgartner, 2009; Balaban & Bubas, 2010). Vid Umeå och Göteborgs universitet har en studie genomförts med syfte att undersöka för- och nackdelar med webbbaserad portfölj. Problemställning: Vilka för- och nackdelar ser lärare och sakkunnigbedömare med webbaserad pedagogisk portfölj? Resultat: De första preliminära resultaten från en enkätutvärdering från hösten 2015 visar ett antal lärare intresse för att använda Mahara. Mahara motsvarar deras förväntningar och är ett system de kan tänka sig att använda. Men tidsbrist hindrade många lärare från att komma igång med skapandet av sina pedagogiska portföljer. Totalt fyra webbaserade pedagogiska portföljer vid Umeå och Göteborgs universitet lämnades in för bedömning. Dessa fyra webbportföljer kommer utvärderas under våren 2016 ur lärar- och bedömarperspektiv. Under pilotprojektet är känslan att en webbaserad pedagogisk portfölj ligger rätt i tiden. Många lärare arbetar idag mer eller mindre nätbaserat och är vana vid s.k. molntjänster. I projektet tycker vi oss se att införandet av webbaserad pedagogisk

  portfölj är fullt möjligt att genomföra inom ramarna för lärosätens befintliga upplägg för pedagogisk portfölj med smärre modifieringar. De problem som uppstått tycks mer bero på tidsbrist hos lärarna och är inte kopplade till tekniken och den webbaserade portföljen. Vi räknar också med att utvärderingarna av de inlämnande webbaserade portföljerna som kommer analyseras under våren kommer bidra med mer underlag.

  Ett tydligt resultat av pilotprojekten är att samarbetet mellan UPL och PIL har varit givande och bidragit till att nya perspektiv och lösningar har synliggjorts. 

 • 84.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Käck, Annika
  Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
  E-portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter?2014Conference paper (Refereed)
 • 85.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Byholm, Maria
  Vasa universitet, Finland.
  KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)2014Conference paper (Refereed)
 • 86.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi. En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering. Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen. Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK.

 • 87.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi.

  En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering.

  Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen.

  Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.

  Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK. 

 • 88.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Stödberg, Ulf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Söderström, Tor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Virtuell utbildning på distans: erfarenheter från ledarskaps- och coachingprogrammet2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Pedagogik betraktas som en nyckelfaktor för hur kommunikation utvecklas i online utbildning. Det är emellertid inte bara pedagogik som är av betydelse för interaktions- och kommunikationsmönster. IT-systemen, t.ex. lärplattformar, strukturerar informationen på olika sätt (se t.ex. Kear 2001; Lövheim, 2002) och flera kommunikationskanaler kan också upprätthålla och öka kommunikationen bland studenter (Haythornthwaite et al., 2000). Utgångspunkt för pedagogiska institutionens utveckling av IT-stöd i utbildning bygger på en kombination av ett pedagogiskt förhållningssätt och nya moderna tekniska lösningar. Utifrån den utgångspunkten utvecklas modeller för IT-stöd, som kombinerar och pedagogiska och tekniska aspekter, i både campus- och distansutbildning.

  Institutionens senaste projekt är ledarskaps- och coachingprogrammet som är en 80-poängs distansutbildning under 3,5 år. Programmet sker i samarbete med flera idrottsförbund. En av ambitionerna med programmet är att försöka utveckla former för IKT-stödd undervisning mot idrottsområdet. T.ex. inom områden som av tradition starkt varit knutna till campus som t.ex. metodikundervisning. En viktig del i projektet är att skapa modeller och riktlinjer för utveckling av flexibla studentanpassade IKT-baserade lärmiljöer, där t.ex teknik som streaming, podcasting, synkrona möten, nätbaserad examination mm. byggs in som, naturliga kursverktyg. Utgångspunkten för den IT-pedagogiska basen i programmet bygger vidare på resultat från tidigare projekt inom pedagogiska institutionen. Dessa projekt är videoanvändning inom VFU för reflektion och diskussion (se t.ex. Söderström et al, 2004) och United Network for Educational Technology (UniNet). I samband med att utbildningen genomförs pågår ett forskningsprojekt om det IT-stödda lärandet inom ledarskaps- och coachingprogrammet.

  Utgångspunkten för ledarskaps och coachingprogrammet har handlat om att (se t.ex. Davies, 2002; Tolmie & Boyle, 2000):

  • Ge stöd och support (guider, webbaserade instruktioner mm)

  • Skapa meningsfulla och stimulerande uppgifter

  • Som lärare vara synlig

  • Stimulera samarbete och kollaboration

  Utbildningens virtuella lärmiljö (Open Source plattform) underlättar för att praktiskt, reflektivt och i interaktion med lärare och andra studenter förena teori och praktik. Miljön stödjer olika typer av digitalt material. T.ex. via synkrona (direkta) möten streamade föreläsningar, ljudfiler, forum för återkoppling och diskussion. Lärmiljön som används bygger på forskning runt lärgemenskaper där ljud och video har stor betydelse och textkommunikationen medvetet tonats ner. Utbildningen är åtkomlig via olika teknologier som mobiltelefoni (wap) och via www och stödjer ljud, bild och text. Programmets ca 60 studenter är för närvarande inne på sitt tredje moment. Vi kan konstatera att vi haft minimala teknikproblem vilket borgar för att vi kan fokusera resurserna mot pedagogiska och innehållsliga frågor. De data som samlats in inom ramen för forskningen om gemenskaper kommer att analyseras under 2006.

 • 89.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  “One day, one problem”: applying SOTL on a course about teaching in higher education2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  At the Centre for Teaching and Learning at Umeå University, we are responsible for the development of university teachers’ pedagogical competence. One of the main purposes of our courses is to help teachers develop an array of teaching methods – including a sound basis for their decisions about which method to use. We work with teaching methods for student active learning that develop sustainable knowledge (Hattie, 2009), for example Problem Based Learning, PBL. Our problem is that this usually takes a lot of time on our short courses. So we asked ourselves: How can we use SoTL to describe, develop and evaluate a method that gives key transitions in the university teachers’ journey towards pedagogical competence, both theoretically and practically (Dietz-Uhler and Bishop-Clark, 2012)? We wanted a group of teachers on one of our courses to learn more about PBL and to be active while doing this. We also wanted a meta-didactic discussion about it afterwards. We found a method called “One day, one problem” (O’Grady, 2012) that we wanted to try. We had to redesign the method slightly to fit our context, by writing a relevant scenario in line with our expected learning outcomes. Apart from this we followed the suggested process in the article. We carried out formative and summative evaluations, and we as teachers documented the activity. Our preliminary analysis shows that this method gave us what we wanted since the learners were positive towards working this way, and the self- evaluated learning process and product was given high grades. Our preliminary results and conclusion is that this method is a useful way to both teach about the PBL process and to work with course content. We also saw that SoTL, systematically searching, finding, developing and evaluating a new teaching method is a good way to develop both our own and our students’ pedagogical competence. 

 • 90.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  “One day, one problem”: endags PBL-undervisning2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 10-11Conference paper (Other academic)
 • 91.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods

  P. Andersson and M. Wester, Umeå University, Sweden

  ABSTRACT

  The theme of the presentation is teaching methods and how the educational developer’s choice of teaching methods can affect the development of teaching and learning in higher education. The starting point is a study and survey of the teaching methods used at one university teaching development unit, and how and why these methods were chosen. The survey consisted of a systematic review of teaching methods used on fourteen courses, in various fields and levels in teacher professional development  in higher education. Both a description of how the survey was conducted and the results will be presented.

  The survey also included information on the background and reasons why these methods were chosen. Another aim  of the study was to find ways for systematic method development and two concrete examples will be presented. We will also discuss the role and importance the choice of teaching methods has for university teaching development, both at the individual and unit level.[1] Another aspect addresses the role of the educational developer as a role model with a wide range of teaching methods and an ambition for constant development.[2]

  In the study we also address responses to the development initiative. We proposed to our colleagues that the whole unit should work systematically with the development of teaching methods. In general, the responses were positive, but we do not yet know what the result of this will be for the unit as a whole.[3]

  References

  Arnold-Garza, Sara (2014), The Flipped Classroom Teaching Model and Its Use for Information Literacy Instruction, in Communications in Information Literacy

  Baume, David & Popovic, Celia (red) (2016), Advancing Practice in Academic Development. Routledge, New York

  Entwistle, Noel (2009), Teaching for understanding at university, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan

  Timmermans, Julie A. (2014), Identifying threshold concepts in the careers of educational Developers, International Journal for Academic Development, Vol 19, No 4, pp 305-317

  [1] Arnold-Garza, 2014; Entwistle, 2009

  [2] Timmermans, 2014

  [3] Baume et al (red), 2016

   

 • 92.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Wester, Lotten
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Stimulerande undervisning av högpresterande och särbegåvade elever i matematik: En intervjustudie av engagerade matematiklärares aktiviteter2019Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur engagerade matematiklärare anser att de möjliggör undervisning som stimulerar högpresterande och särbegåvade elever i matematikklassrummet. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade intervjuer där tio lärare beskrev sin undervisning samt eventuella hinder för att genomföra den undervisning de ansåg eftersträvansvärd. När intervjuerna analyserades utifrån begreppen berikning och acceleration framkom det att fördjupning och breddning av lärostoffet förekom i hög grad, såväl i aktiviteter riktade till enskilda elever som i helklassaktiviteter. Lärarna möjliggjorde även att eleverna kunde gå snabbare fram genom kursinnehållet, och tiden de tjänade användes huvudsakligen till fördjupning. Alltså förekom både acceleration och berikning. Utöver acceleration och berikning betonade även lärarna vikten av att skapa en god relation med eleven samt att de strävade mot att främja ett lustfyllt lärande snarare än ett prestationsinriktat. De hinder som framkom indikerar att det till stor del är upp till den enskilda läraren att stimulera dessa elever.

 • 93.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kalered, Lisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Måste man vara bra på allt?!: En kvalitativ studie som visar på förändringen mellan lpo 94 och lgr 11 i ämnet idrott och hälsa2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftade till att utreda hur lärare upplever att de har påverkats av läroplansbytet. Uppsatsens metod har varit en kvalitativ undersökning som genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Sju högstadielärare inom idrott och hälsa har intervjuats och gett sina syner på hur de och eleverna har påverkats av läroplansbytet. Alla intervjuer spelades in och har sedan transkriberats samt analyserats. Analysen har skett utifrån Ekbergs modell kring stoffurval och arenor för produktion, formulering, transformering och realisering. Det tydligaste resultatet med denna undersökning var att samtliga respondenter ansåg att bytet av läroplan har medfört många förändringar för både elever och lärare. Vidare visade resultatet på att lärarna upplevde att det i lgr 11 har blivit svårare för eleverna att nå det högsta betyget på grund av att betygen bygger på elevens svagaste förmåga. Något som lärarna inte uppskattat.

 • 94.
  Andersson, Tina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Svensson, Linnea
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mobbing på grundskolan: - En studie om hur pedagoger kan förebygga och motverka mobbing2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This study treats the topic of bullying. The purpose of the report was to create a deeper knowledge about the prevention and counteracting efforts against bullying in schools. The issues, which were the basis for the work, were about how the teachers prevented and combated bullying, how diffeent models and methods looked like and how pupils could be involved in the efforts to prevent and combat bullying in schools. In order to answer those questions, interviews were carried out with educators who were active in various schools and had different teacher roles as youth worker, preschool teachers, primary school teachers and principals. The result of the study showed that schools used different equality plans which they constructed themselves and audited every year. How the pupils were involved in the work of prevention varied from school to school. Some schools used different methods such as peers whose assignment was to create a safer environment of the school. Other teachers interviewed the students to see how they were thriving in the school environment and some schools had discussions in class where they divided the pupils into groups.

 • 95.
  Andersson, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Musik som verktyg för lärande: Inom grund- och gymnasiesärskolans undervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate teachers ' experience and approach to using music as a tool for learning in special school activities. Qualitative interviews were conducted with five teachers who work in special school activities and that somehow makes use of music in their teaching. The descriptions of the interviewed indicated that the music is primarily used to create and develop communication, motivating students for development and learning, and promote their health and well-being. It involved both on-the-shelf music, singing and instrumental playing, to initiate the movement, arousing emotions and create moods, make a structure of the content during the school day, training coordination, and more. Conclusions to be drawn is that the music is used in a general learning plan. Another conclusion is that music learning tools have different functions depending on whether the focus is on the musical process or on the result (product). This requires different skills of the teacher and also a vision that every person's musical ability is worth taking advantage of. A further conclusion is that when music is used for health and well-being and to justify the development and learning, the consequence might be that music is used to process experiences of the institutional school environment and to make it more manageable. This instead of being a tool for learning.

 • 96.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Göransdotter, Maria
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Vårt ämne handlar om så mycket mer än bara genus: om motstånd mot genusvetenskap i Grundutbildningen2007In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2007, p. 11-23Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2005 genomfördes vid Institutionen för Historiska studier ett projekt med syfte att prova nya sätt att implementera genusperspektiv i grundutbildningen i historia/idéhistoria. På institutionen fanns en önskan att vidareutveckla didaktiska arbetsformer som både integrerar genusperspektivet och samtidigt genererar studerandeaktivitet. Projektet finansierades av medel för pedagogiskt utvecklingsarbete från Humanistiska fakulteten och bedrevs inom ramen för en programutbildning där tidigare års studenter hade efterlyst mer och tydligare genusperspektiv i undervisningen. I fyra workshops fick studenterna lösa olika arbetsuppgifter med olika arbetssätt, och olika typer av material. Projektet utvärderades kontinuerligt genom regelbundna träffar med en fokusgrupp, men även naturligtvis i en avslutande utvärdering där alla deltog. Under projektets gång upptäckte vi ganska snart att det i gruppen fanns en skeptisk inställning eller till och med ett motstånd mot projektets arbetsformer i allmänhet och mot genusperspektiv i synnerhet. Detta motstånd uttrycktes dock på ett annorlunda sätt än vi tidigare stött på i andra undervisningssammanhang. Erfarenheterna av studenternas motstånd under genomförandet av detta projekt, väckte många frågor hos oss. Det är dessa frågor vi diskuterar och reflekterar kring i artikeln.

 • 97.
  Anderzén, Sölve
  Umeå University.
  Eleverna vid Jukkasjärvi lappskola 1744-1820: en första analys1990Report (Other academic)
 • 98.
  Angervall, Petra
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Jan
  Göteborgs universitet.
  Silfver, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Academic Career: On institutions, social capital and gender2018In: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 37, no 6, p. 1095-1108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During decades of change in the Western higher education sector, new ways of understanding academic work have reinforced notions of the impact of social capital. The present study investigates researchers’ experiences of their own career making within two areas of Education Sciences in Swedish higher education: Childhood Studies (CS) and Science Education (SE). The structure at the CS departments is collaborative and integrated; teaching and research are seen as an entity. This structure creates a coherent career path where members of the collective group jointly produce and accumulate social capital; it also appears to be related to discourses of femininity. In the SE departments, the career structure is strategic and differentiated; the two career paths work in parallel through a differentiation between teaching and research. This appears to be related to discourses of masculinity. In conclusion, our analysis shows how social capital and gender mutually create different ways of doing an academic career.

 • 99.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, and University of Borås, Borås, Sweden.
  Silfver, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Assembling lines in research education: Challenges, choices and resistance among Swedish doctoral students2019In: Studies in Graduate and Postdoctoral Education, ISSN 2398-4686, Vol. 10, no 2, p. 142-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The higher education sector in Sweden has, over decades, faced increasing demands in terms of efficiency rates in research, as well as increasing demands in the international competition for external revenue. These demands have influenced academic career trajectories and postdoctoral tracks as well as the everyday work of doctoral students. The purpose of this paper is to investigate how doctoral students express and challenge subjectivity in the present context of research education.

  Design/methodology/approach – The authors depart from the overall understanding that doctoral students’ lines of actions in research education depend on and form assemblages and, thus, define an academic institution. By re-analysing eight in-depth interviews, they illustrate how doctoral students from different milieus not only comply but also challenge, use border-crossings and change directions in research education.

  Findings – The results show that some of these doctoral students try to act as loyal and satisfied, especially in regard to their supervisors, whereas others use coping strategies and resistance. It is illustrated that when some of the students use “unsecure” molecular lines, they appear more open to redefining possibilities and change, in comparison with those on more stable molar lines. Those acting on molar lines sometimes express a lack of emotional (productive) engagement, even though this particular group tend to more often get access to rewarded assemblages. These patterns are partly gender-related.

  Social implications – The tension between finding more stable lines and spaces for change is apparent in doctoral students’ subjectivity, but also how this tension is related to gender. The women doctoral students appear not only more mobile but also in a sense more alert than their men peers. This offers insights in how actions define and redefine not only academic institutions but also different subjectivities.

  Originality/value – In the present, given the manifold demands on academic institutions, new insights and methodological approaches are necessary to illustrate how contemporary changes affect research education and the everyday life of doctoral students.

 • 100.
  Anna-Katarina, Öjefors-Stark
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Universitetslärare, universitetsstudenter och lärgemenskap: Social närvaro vid nätstudier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av tre universitetsstudenter läser idag via nätbaserade kurser. Nätbaserat lärande är flexibelt och baseras på asynkron kommunikation, men studentgenomströmningen är lägre än på campuskurser. Forskning har visat att nätbaserade lärgemenskaper byggs upp av tre delar; kognitiv närvaro, lärarnärvaro och social närvaro. Forskning rörande universitetslärares och distansstudenters egen upplevelse av betydelsen av beståndsdelen social närvaro för nätbaserade lärgemenskaper sker via enkät-eller intervjustudier. Syfte: Studien syftar till att genom en kvalitativ ansats beskriva universitetslärares och distanssstudenters upplevelse av möjligheter och utmaningar med nätbaserat lärande och betydelsen av lärgemenskaper, med fokus på social närvaro, inom och vid sidan om nätbaserade kurser. Metod: Kvalitativa intervjuer med fyra universitetslärare och fyra distansstudenter samt enkätundersökning med distansstudenter (n=29). Resultat: Distansstudenterna upplevde flexibiliteten inom nätkurser som både positiv (eftersom kurserna var tids- och ortsoberoende) och negativ (eftersom det fanns en risk för isolering och nätverksbyggandet var begränsat). Både distansstudenter och universitetslärare upplevde oro för att vara osynliga på nätkurser. Kunskapsvinst var den viktigaste faktorn bakom studenternas deltagande i en lärgemenskap. Vid en jämförelse av universitetslärares och distansstudenters beskrivningar av fenomenet lärgemenskap identifierades fyra teman; gruppkänsla, samarbetslärande, motivation och kommunikation. Dessa teman överlappar delvis med de fyra teman som utsagorna om social närvaro kunde delas in i: att vara synlig, deltagande, att upplevas verklig och gruppkänsla. Medan universitetslärarna beskrev vad social närvaro innebar var distansstudenternas utsagor inriktade på deras upplevelse. Universitetslärarna sökte genom lärarnärvaro och kursupplägg initiera samarbetslärande. Studentinitierade lärgemenskaper upplevdes dock mer betydelsefulla av distansstudenterna. Diskussion: Den sociala närvarons betydelse för att främja lärandet inom en lärgemenskap lyfts av informanter från båda grupperna. Kunskap om universitetslärare och distansstudenters upplevelse av lärgemenskaper generellt och specifikt social närvaro kan i förlängningen ha betydelse för framtida kursutvecklingsarbete och motivera utveckling av nya pedagogiska verktyg inom nätbaserade kurser.

1234567 51 - 100 of 2389
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf