umu.sePublications
Change search
Refine search result
12 51 - 73 of 73
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Cato Christensen. 2013. Religion som samisk identitetsmarkør: fire studier av film2014In: DIN: tidsskrift for religion og kultur, ISSN 1501-9934, E-ISSN 2387-6735, no 2, p. 109-119Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Cato Christensen diskuterar i sin doktorsavhandling Religion som samisk identitetsmarkør: fire studier av film förhållandet mellan populärkulturell film, religion och samisk identitet. Detta görs med utgångspunkt främst i två filmer regisserade av den samiske filmskaparen Nils Gaup, OfelaÅ¡/Veiviseren (1987) och Kautokeino-opprøret (2008). För analyserna används ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i anslutning till de i avhandlingen bärande begreppen "religion", "(samisk) identitet" och "etnicitet". Christensens huvudargument är att de två filmerna både är en avspegling av och en konstruktiv bidragsgivare till den revitaliseringsprocess av samisk identitet som ägt rum under de senaste årtiondena. Enligt författaren främjar filmerna just religion som samisk identitetsmarkör, eller annorlunda uttryckt: det som i filmerna presenteras som samisk religion blir en viktig resurs i revitaliseringsprocessen av samisk identitet. I första hand avser Christensen en särskilt typ av religion som han kallar "urfolksspiritualitet", en spiritualitet som hämtar inspiration både från den forna samiska religionen och från senmoderna urfolksdiskurser. De sistnämnda diskurserna bygger, menar författaren, på primitivistiska ideologier med rätter i västerländsk idéhistoria och koloniala föreställningar. Med avhandlingen vill han framhäva religionens roll i den samiska revitaliseringsprocessen och peka på de globala trender som detta förhållande ansluter till. Med sitt val av film som studieobjekt vill han också ansluta sig till en pågående trend, i nutida religionsvetenskap, som innebär en utvidgning av religionsvetenskapens typiska empiriska fält till att inkludera även samtida populärkulturella uttryck.

 • 52.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Håkan Rydving, Tracing Sami Traditions. In Search of the Indigenous Religion among the Western Sami during the 17th and 18th Centuries (Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B, Skrifter 135), Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture, Novus forlag 20102011In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 5, no 2, p. 112-116Article, book review (Other academic)
 • 53.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  "I haven't fully understood - is shamanism religion or not?": Some reflections on the concepts of shamanism and religion in Soviet discourse2018In: Temenos, ISSN 0497-1817, E-ISSN 2342-7256, Vol. 54, no 1, p. 9-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this essay the Marxist-Leninist understanding of the concept ‘religion’ is analysed in relation to how it was applied to the so-called shamanism of the indigenous peoples of the Soviet North. The point of departure is the correspondence between the head of the Council for the Affairs of Religious Cults in the Soviet Far East and his superior in Moscow. Further, the legal consequences of the somewhat varying Soviet understandings of ‘religion’ for people adhering to indigenous worldviews and ritual traditions in the Far East is presented.The essay aims to exemplify how definitions of ‘religion’, as well as the categorising of something as ‘religion’ or not, rely on social and political circumstances, and whether one finds ‘religion’, as well as the entities classified as such, to be positive or negative for the individual and society.

 • 54.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  ”Jag har inte fått tillräckligt klart för mig – är schamanism religion eller inte?”2013In: Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, ISSN 0280-8692, p. 65-82Article in journal (Other academic)
 • 55.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Religious Studies.
  Kampen mot "schamanismen": sovjetisk religionspolitik gentemot inhemska religioner i Sibirien och norra Ryssland2007Book (Other academic)
 • 56.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Nenets religion2016In: Encyclopedia of the Barents region: Volume II (N-Z) / [ed] Mats-Olov Olsson, Fredrik Backman, Alexey Golubev, Björn Norlin, & Lars Olsson, Oslo: Pax Forlag, 2016, p. 53-55Chapter in book (Refereed)
 • 57.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Nga eller schaman?: Till frågan om beteckningen för den främsta religiösa specialisten hos nganasanerna2000In: Schamaner: Essäer om religiösa mästare / [ed] Thomas P. Larsson, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2000, p. 97-121Chapter in book (Other academic)
 • 58.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Review of Cato Christensen, Religion som samisk identitetsmarkør. Fire studier av film, diss.,Tromsø: University of Tromsø 20132013In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 7, no 2, p. 117-121Article, book review (Other academic)
 • 59.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Review of Takashi Irimoto, The Ainu Bear Festival, Sapporo: Hokkaido University Press 2014, ISBN 9784832903685, 291 pp2015In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 9, no 1, p. 133-136Article, book review (Other academic)
 • 60.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Shamanism, politics and ethnos-building in Russia2015In: Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries / [ed] Greg Simons & David Westerlund, Farnham: Ashgate, 2015, p. 75-98Chapter in book (Refereed)
 • 61.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk världsåskådning: en historisk översikt2016In: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 2 / [ed] Daniel Lindmark & Olle Sundström, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016, p. 531-588Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln undersöks på vilket sätt förståelsen av inhemsk samisk religion har förändrats bland företrädare för den svenska kyrkan genom seklerna – en grundläggande fråga för att klarlägga kyrkans relation till samerna genom historien. Som exempel återges hur några enskilda, men framträdande, företrädare för kyrkan har uttryckt sig i denna fråga: hur de har resonerat teologiskt kring samisk religion; hur de har sett på förhållandet mellan kyrkans lära och den samiska världsåskådningen; i vilken utsträckning de har ansett att kristendomen och den samiska religionen är oförenliga med, eller relaterade till, varandra.

  Genomgången visar att den dominerande inställningen inom kyrkan under 1600-talet var att samisk religion var "hedendom", inspirerad av djävulen, och därmed helt oförenlig med kristendomen. Under 1700- och 1800-talen kom denna attityd att förändras något när kyrkliga företrädare menade att det fanns likheter mellan kristen tro och inhemsk samisk, och att samerna även innan mötet med kristendomen hade haft föreställningar som motsvarade kristna. Samisk religion kom under 1800-talet att beskrivas som försvunnen och uppfattades därför inte längre som en konkurrent till kyrkan. I det tidiga 1900-talet tolkades den forna samiska religionen som "primitiv" och underlägsen kristendomen. Under början av 2000-talet kan en långt mer omhuldande och inkluderande attityd till företeelser förknippade med inhemsk samisk religion skönjas i uttalanden från somliga kyrkliga företrädare.

 • 62.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Vad sorts storhet är en "gud"?: Missionärer, religionsvetare och samiska föreställningar2012In: DIN: tidsskrift for religion og kultur, ISSN 1501-9934, E-ISSN 2387-6735, no 2, p. 9-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the article the use of the category ”gods” in relation to certain beings in indigenous Sami worldview and ritual practices is discussed. The category is traced back to the theological considerations of Lutheran missionaries in the 17th and 18th centuries and their notion of ”other gods” in view of the first commandment in the decalogue. It is concluded that part of these considerations still influences the use of the category in the modern, non-theological, study of Sami religion. Even if the category ”gods” can be theoretically and methodologically motivated, despite its Judeo-christian bias, it still impedes full understanding of indigenous Sami conceptions.

 • 63.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  "Vildrenen är själv detsamma som en gud": "gudar" och "andar" i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis examines strategies and practices, in Soviet ethnographic research, concerning terminologies for and classifications of what in research texts are conventionally called “supernatural beings” in the world views of the Samoyedic peoples. The question is put whether there are any general rules for the terminology used by scholars for these kinds of beings. The thesis also explores claims that a conventional ethnographic terminology, consisting of technical terms such as gods, goddesses, spirits, owners etc., leads to misinterpretations of the indigenous conceptions under study. By presenting, analysing and discussing Soviet scholars’ strategies and practices in this regard, the thesis is a contribution to the ongoing debate among historians of religions on the use of scientific terminology for beings in different world views. It is also, to a limited extent, a source critical investigation of Soviet research on the religions of the Samoyedic peoples. In chapter 2 the international scholarly debate on terminology for so called supernatural beings is summarized and discussed. The principles for constructing concepts in general are also delineated, using prototype theory and a model for polythetic definition. In chapter 3 a survey over the purposes, main fields of interest, and theoretical and methodological development of Soviet ethnography is presented as an essential background to the investigation of individual ethnographic texts. Chapter 4 and 5 constitute the empirical part of the thesis, with a presentation and analysis of Soviet ethnographic descriptions of beings in the world views of the Samoyedic speaking Nenets, Enets, Sel’kup and Nganasan. Since findings on Nganasan world view in Soviet ethnography was seen as particularly viable for reconstructions of proposed primitive communist thought, matriarchal society, the origin of religion, and mankind’s development of beliefs in “spirits” and “gods”, chapter 5 is solely dedicated to the research on the Nganasan. In chapter 6 the result of the empirical part of the study is confronted with the questions put in chapter 1, as well as the theoretical and methodological conclusions of chapter 2. It is concluded that there is no typical Marxist-Leninist terminology for “supernatural beings”, but that certain developments regarding terminology and classifications in Soviet ethnography on the Samoyeds can be detected. These developments consists of (1) a growing awareness among ethnographers of the distinction between indigenous, emic and etic terminology – an awareness which makes their descriptions become more detailed and closer to the Samoyedic sources. (2) From the 1960s one can trace an ever deepening reliance on Marxist-Leninist theory in Soviet Samoyedology. In accordance with Marxist ideas about primeval society as matriarchal and non-religious, ethnographers focused more and more on (and discovered more) female beings in Samoyedic world views. They also interpreted the “beings” under study as remnants of a primeval materialistic world view and proposed explanations of their development from “natural” to “supernatural beings”. It is also concluded that there are no general rules for scientific terminology. Technical terms are chosen in accordance with the varying aims and theoretical standpoints of different scholars. Whether the terms are appropriate or not, depends on their transparency.

 • 64.
  Sundström, Olle
  Umeå University, Faculty of Arts, Religious Studies.
  Är schamanen i sanning uppstånden i dagens Sibirien?2012In: Religion och politik i Ryssland / [ed] Elena Namli & Ingvar Svanberg, Uppsala: Swedish Science Press, 2012, p. 101-138Chapter in book (Other academic)
 • 65.
  Sundström, Olle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  A great inspiration to us all: Special issue in honour of professor Håkan Rydving's 65th birthday2018In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 12, no 1, p. 7-10Article in journal (Other academic)
 • 66.
  Svalastog, Anna-Lydia
  Umeå University, Faculty of Arts, Religious Studies.
  Sápmi år 1000 - tiden som försvann2006In: Sápmi Y1K - Livet i samernas bosättningsområde för ett tusen år sedan, 2006Conference paper (Refereed)
 • 67.
  Söderlind, Ulrica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå University School of Restaurant and Culinary Arts.
  Haoma-en religiös rusdryck2009In: Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, ISSN 0349-456X, Vol. 1, p. 35-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 68. Tarkovskij, Andrej
  et al.
  Burman, Christo
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Apokalypsen som vision2010 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The aim of this book is to discuss and exemplify the phenomenon of the Apocalypse in the works and thoughts of Andrei Tarkovsky (1932-1986).

  After an introduction in the first chapter, the first of the analytical chapters presents the life and works of Andrei Tarkovsky and looks at the apocalyptic motif in his oeuvre, as well as his thoughts and film aesthetics. The chapter also examines the term Apocalypse, which has accumulated a variety of meanings through the centuries, and the history of apocalyptic and post-apocalyptic fiction, mainly literature and film.

  The second analytical chapter focuses on Tarkovsky's film "Andrei Rublev" (1966), its historical context and narrative, and presents a substantially new reading of key scenes - especially the epilogue which shows details of several icons by S:t Andrei Rublev. The chapter also includes an introduction to icons and a short biography of S:t Andrei Rublev, in order to be able to relate the film to traditions in Russian art, aesthetics and intellectual history.

  Apart from the analytical chapters by Christo Burman mentioned above, the book contains Tarkovsky's essay on the Apocalypse from the 1984 lecture in St James's Church, London, an interview with the director on the subject of religion and belief (previously published in "Nytt Liv" 1985), a detailed filmography and the largest Swedish bibliography to date of material on Andrei Tarkovsky.

 • 69. Toplak, Matthias
  Matthias Egeler (ed.), Germanische Kultorte. Vergleichende, historische und rezeptionsgeschichtliche Zugänge (Münchener Nordistische Studien 24), Munich: Herbert Utz Verlag 2016, ISBN 978-3-8316-4529-9, 376 pp.2017In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 11, no 2, p. 72-74Article, book review (Refereed)
 • 70.
  Wangefelt Ström, Helena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Barbierato, Federico
  Università di Verona.
  Omne malum ab Aquilone: images of the evil North in early modern Italy and their impact on cross-religious encounters2018In: Visions of North in premodern Europe / [ed] Dolly Jørgensen and Virginia Langum, Turnhout: Brepols, 2018, p. 265-286Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Destructive, infertile, intellectually inferior, and the home of witches and werewolves. A northern visitor to southern Europe in the early modern period travelled — willingly or not — into a world imbued with forceful associations related to the North that were well estab- lished, historically rooted, and alive in the minds of the people in the South. These concepts, mythological images, and archetypes were well known also by the northerners themselves, and were, contrary to what one might expect, not merely a yoke of negative expectations but also in some cases cleverly used to enhance certain aspects of a constructed image or a desired reputation. This article wishes to bring forth some of these images, and give examples of how they were used and affected in particular the religious relations between North and South in the post-Reformation period.

 • 71.
  Westman Kuhmunen, Anna
  Stockholm University.
  A Female Perspective on Sami Bear Ceremonies2015In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 9, no 2, p. 73-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Researchers have often seen Sami bear ceremonies as exclusive male activities since the hunting was performed by men. This asymmetrical outlook on men’s and women’s participation in rituals is partly due to the old source material, which generally has a male point of departure. This view has also been reinforced by later researchers. By introducing Anna Tomasdotter and her account of the Sami bear ritual, a source not frequently used, the author of the article brings to the fore a female perspective on the ceremony. The complementary gender roles in Sami religion are thus put in focus.

 • 72.
  Winninge, Mikael
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Betydelsen av Dödahavsrullarna för studiet och tolkningen av Nya testamentetManuscript (Other academic)
 • 73.
  Winninge, Mikael
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Klostergaard Petersen, AndersAarhus universitet.
  Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003–20062009Collection (editor) (Other academic)
12 51 - 73 of 73
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf