umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 3187
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Aguirre Nunez, William
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Should I stay or Should I go?: –En studie om småföretagares val att göra digitala marknadsföringssatsningar på Internet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en ökad kunskap om varför småföretag väljer att börja medmarknadsföringsinsatser på Internet. Helt enkelt få insikt om vad som drivit småföretag att ta steget till att implementera Internet till sin verksamhet. För att se hur det hör ihop med att valav aktiviteter och verktyg som används i marknadsföringssyfte. Även se om det görs någon form av uppföljning av de olika processerna.

 • 52.
  Agyeman, Stephen Kwaning
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Challenges facing venture capitalists in developing economies: An empirical study about venture capital industry in Ghana2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 53.
  Ahlberg, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Bono, Brittany
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Vad hände och hur gör vi nu?: En fallstudie om hur GDPR har tvingat den enskilda organisationen till interna förändringar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpades under 2018 och har orsakat en hel del förändringar på olika fronter. Främst har de företag och organisationer som hanterar större mängder med personuppgifter blivit påverkade och tvingats till organisationsförändringar för att anpassa sig. Detta dynamiska fenomen har undersökts från flera olika perspektiv under åren, men i och med nya tvingande krafter uppstår ny dynamik. Den externa påverkan som GDPR medför till interna organisationsförändringar är fortfarande ett frågetecken inom forskning och denna ovanliga kontext skapar en utmärkt möjlighet att undersöka samspelet mellan extern påverkan och planerad intern förändring.

   

  Denna studie undersöker vilka interna förändringar GDPR har orsakat inom den enskilda organisationen och vilka effekter detta har medfört. Syftet är därmed att beskriva hur organisationen har påverkats av GDPR med fokus på de olika stadierna i förändringsprocessen. Detta utökas för att få en bredare syn genom att undersöka upplevelserna inom de olika befattningsgraderna inom företaget och därmed få en förståelse för eventuella konsekvenser och utmaningar som har uppstått. Med andra ord ligger övergripande fokus på de organisationsförändringar som uppstår i en tvingad planerad förändring till följd av den externa kraften GDPR.

   

  För att uppnå detta på bästa sätt och kunna skapa en grundläggande förståelse har denna studie använt sig av kvalitativ metod. Med detta i åtanke har en fallstudie gjorts på företaget A3, innehållande en observation samt semi-strukturerade intervjuer inom de olika nivåerna i företaget. Utifrån dessa har den empiriska datan kunnat framställas och gett väga för studiens resultat. Resultatet innehåller bland annat de olika uppfattningarna av GDPR som har getts av ledningen, middle-managers och medarbetarna. I grunden har dessa varit relativt lika men med hänsyn till att olika nivåer uppmärksammar olika synsätt på processen och dess effekter. Vidare har resultaten kunnat analyseras utifrån det teoretiska ramverket, med stort fokus på den sammanfattande modellen som kombinerar externa teorier med interna för att skapa en helhetsbild.

   

  Sammanfattningsvis har analysen funnit att företaget omedvetet har använt sig av flera teorier för en lyckad organisationsförändring, men det har även uppmärksammats en del avvikelser. Exempelvis har företaget använt sig av agilt arbetssätt för att lättare anpassa sig, men inte utnyttjat kommunikationsteorier som vill inkludera alla, utan de har valt att begränsa kommunikationen i olika stadier. I slutändan har författarna funnit att företaget saknar uppföljning på en helhetsnivå för att kontrollera att alla inom företaget förstår och efterlever direktiven. Detta kan även medföra att behövliga förändringar i processen inte upptäcks, utan faller mellan stolarna på grund av den saknade kunskapen av problemen. Utifrån detta har rekommendationer till möjliga anpassningar erbjudits för att skapa uppföljning på en helhetsnivå.

 • 54.
  Ahlgren, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Lundström, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Företagsrekonstruktion ur ett organisationsdesignsperspektiv: Rekonstruktörens beaktande av organisationsdesign2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konkurrensen mellan företag i Sverige är fortsatt hård, samtidigt som världen blir mer globaliserad och multinationella företag söker nya marknader. Mellan åren 2008 och 2013 försattes i snitt 6260 företag i konkurs per år. Konkurser påverkar företagsägare, leverantörer, anställda, staten och samhället negativt.

   

  För företag nära konkurs finns möjlighet att försöka rädda företaget, genom företagsrekonstruktion. Det överordnade målet med företagsrekonstruktion är att rädda värdefulla affärsrörelser, undvika kapitalförstörelse samt att återställa livskraften i företag. Under perioden 2008-2013 genomförde 1045 företag rekonstruktion men endast 18 % överlevde. Därmed uppfattar författarna ett tydligt problem, att inte fler företag överlever efter företagsrekonstruktion. Författarna har funnit ett samband mellan de åtgärder som syftar till att skapa långsiktig överlevnad och organisationsdesign.  Den tidigare forskningen om företagsrekonstruktion har ett juridiskt perspektiv eller studerat det egna ägandet i företag. Utifrån det uppfattade problemet med få överlevande företag och det teoretiska gap författarna sett mellan företagsrekonstruktion och organisationsdesign, grundades en forskningsfråga: Hur har organisationsdesign beaktats av rekonstruktörer i fall med företag som är fortsatt verksamma efter avslutad företagsrekonstruktion?

   

  Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för företagsrekonstruktion ur ett organisationsdesignsperspektiv, samt undersöka hur rekonstruktörer beaktat organisationsdesign för att uppnå långsiktig överlevnad. En kvalitativ studie utformades från en teoretisk referensram med utgångspunk i Star-modellen skapad av Jay R. Galbraith. Star-modellen är en organisationsdesign modell som är uppdelad i fem olika komponenter; strategi, struktur, process, belöning och kompetens, dessa fördjupades i den teoretiska referensramen med annan litteratur. Studien har undersökt rekonstruktörer i åtta rekonstruktionsfall och hur dessa rekonstruktörer beaktat organisationsdesign. Empirin samlades in genom åtta intervjuer med rekonstruktörer för de enskilda rekonstruktionsfallen, samt genom data från tillhörande rekonstruktionsplan.

   

  Resultat av studien visade ett högt beaktande av organisationsdesign under företagsrekonstruktion, där företag är fortsatt verksam efter avslutad rekonstruktion. Komponenterna strategi, struktur, process och kompetens visades ha starkast koppling mot rekonstruktörens beaktande av organisationsdesign. Studien visade också att belöning inte beaktades i lika hög grad av rekonstruktören.

   

  Författarna rekommenderar att rekonstruktörer bör inneha en särskild insikt och erfarenhet av organisationsdesign, samt ett förtydligande av rekonstruktörens roll. Författarna rekommenderar också att rekonstruktörer bör se organisationsdesign ur ett helhetsperspektiv, samt att rekonstruktören om denne genomför förändring i strategi, också bör beakta effekt på andra komponenter. Organisationens representanter rekommenderas att under rekonstruktion vara öppen för förändring, samt att det är fördelaktigt att det finns en bra dialog mellan rekonstruktör och organisationens representanter. 

 • 55.
  Ahlgren, Anton
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Rönnberg, Greta
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  När konkurrensen hårdnar: - En kvantitativ studie om ett detaljhandelsföretag i Umeå2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur detaljhandelsföretaget Expo Stormarknad i Umeå AB kan använda olika komponenterför att stärka sin konkurrenskraft på marknaden i Umeå, i takt med att konkurrensen kommer att öka. Att konkurrensen kommer att öka beror på att Ikeainom en snar framtid slår upp sina dörrar i Umeå. För att ett litet företag som Expo ska kunna konkurrera med möbeljätten är det nödvändigt att Expo utvärderar hur de kan agera och vilka verktyg de kan använda sig av för att stå sig i konkurrensen. Den problemformulering som vi utformat och som ligger till grund för studien är:“Hur uppfattar Expos kunder företagets produkter och tjänster, och hur kan Expo utformafem av oss valda komponenter för att stärka sin konkurrenskraft i Umeå?”.Studiens syfte är därmed att med hjälp av enmarknadsundersökning undersöka den uppfattning om och attityder gentemot Expo företagets kunder har, för att ge Expo en nulägesrapport ochför attidentifiera eventuellaförbättringsområden. Marknadsundersökningen genomförde vi med hjälp av enkäter, vilket innebär att vi genomfört en kvantitativ studie. Vi beskriver hur Expos kunder uppfattar företaget, och vi gör därmed en deskriptiv studie, vilket går i linje med vår positivistiska kunskapssyn som utgår från att vetenskap är objektiv.Det angreppssätt vi har är av deduktiv karaktär, där vi med utgångspunkt i existerande teorier undersökt de data vi samlat in. De data vi samlade in bearbetades och sammanställdes i statistikprogrammet SPSS. Underlaget för vår resultatredovisning utgörs av enkätsvar från 114 respondenter, både kvinnor och män i åldrarna 20 till över 60år. I vår teoretiska referensram lyfter vi fram teorier som är relevanta för studiens ändamål och som dels behandlar allmänna teorier gällande konkurrenskraft och dels de fem komponentervår studie undersöker: Utbud, pris, miljö i butik, personal och annonsering. De teorier som utgör vår teoretiska referensram stödjer vår analys och följaktligen våra slutsatser.Resultaten vi fått fram visar att Exposkunder generellt sett är positivt inställda till fyra av de fem komponentersom studerats, där annonseringutgör den komponent som kunderna har svårast att uttala sig om ochhar en mer negativ inställning till. Vi konstaterar också att alla komponenterär av betydelse för kunderna när de handlar på Expo, men attannonsering är av minst betydelse. Vi anser att Expo bör ta alla fem erbjudanden i beaktning för att stärka sin konkurrenskraft. De slutsatser och rekommendationer vigerExpo är att inte förändra sitt utbud, butikens läge ellermiljön i butiken. Vidare råder vi Expo att behålla sina nuvarande priser och att fortsätta med deras goda kundbemötande. Annonseringen rekommenderar vi däremot Expo att öka, och vi lyfter även fram några aspekter för de övriga komponenternasom Expo måste ha i åtanke när konkurrensenblir tuffare.

 • 56.
  Ahlgren, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Hed, Erika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Vi eller dom?: En fallstudie om anställdas tillhörighet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 57.
  Ahlkvist, Pontus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Lagerlöf, Marcus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Auditor-client Communication: A qualitative study on the effects of auditor tenure, feedback, and dissemination of communication2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Communication between auditors and their clients is a big part of the audit engagement. It is therefore contradictory that communication within audit engagements is an underresearched area. More research is needed to understand how it functions and what affects it. By exploring this area, both auditors and their clients will understand each other better which can improve their relationship. The little research which does exist in the area has focused on audit quality, with communication as one element of audit quality. This thesis expands on this by investigating communication between auditors and audited companies, more specifically we look at the effects of three factors: auditor tenure, feedback from the auditor, and dissemination of communication. These factors have been identified by using a deductive approach. This lead to the formulation of the following research question: How do the factors feedback, dissemination of communication, and auditor tenure affect the communication between external auditors and an audited company’s team? There are rules and guidelines available for the auditor on how to communicate with those in charge of governance of the audited company, such as managers. There are however no rules or guidelines regarding how to communicate with the personnel at lower levels. This lead to the purpose of the thesis being expanded to also investigate the differences in opinions between employees and managers. To answer the research question, a qualitative study has been conducted with the help of semi-structured interviews with staff members of audited companies in various industries located in Umeå, Sweden. An exploratory approach has therefore been utilized. The interviews were transcribed and analyzed using discourse analysis where patterns in the language were identified.The findings from the interviews indicate that auditor tenure and feedback from the auditor have significant effects on the communication between auditors and their clients. The particular effects of these factors were identified as well as differences between managers and employees. Dissemination of communication does not seem to have a very large impact on the communication in an auditing engagement, although the internal dissemination was found to be an issue.

 • 58.
  Ahlman, Oskar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The Sharing Future: A look at the playing field of the Swedish sharing economy2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The way we share is changing. Where we used to knock on a neighbour’s door to borrow a cup of sugar, we are now using apps to share cars with strangers around the world.

  Why do some people share, and why do others not? What is the role of the different players in the sharing economy, and how can sustainable growth be encouraged?

  The purpose of this research was to identify drivers and obstacles of engagement and paths to sustainable growth in the sharing economy. This thesis builds on previous research by expanding it to a Swedish context and by taking a broader look at the stakeholders. Interviews were conducted with five sharing economy experts in order to answer the research questions.

  The findings include the identification of drivers and obstacles of engagement in the sharing economy for the key stakeholder groups of users, firms (divided into established firms and startups) and the State. In total 30 factors were identified. Highlights of the discovered factors include the importance of convenience for driving participation among users, brand positioning for established firms, low barriers to entry for startups, and sustainability agendas for the State. Identified obstacles of engagement included lack of benefits for users, regulation and taxes for established firms, lack of demand for startups, and speed of change for the State.

  A model is developed to answer the questions of reaching critical mass and encouraging sustainability. The model describes the  players and the  playing field of the sharing economy and combines new and established theories for sustainable growth. Two of the highlighted concepts were the need for non-traditional business models and value-based investments, as exemplified by the platform cooperatives, which are user-owned sharing platforms.

 • 59.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Makslahti, Sanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Varumärkesbyggande inom hotellbranschen: En studie av tre hotell i Norrbotten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Resandet i Europa prognostiseras att öka med 2,3 procent varje år fram till år 2030. Den svenska turismnäringen tros ha stora möjligheter att ta del av ökningen. De norrbottniska lokaltidningarna har under det senaste året rapporterat om nyetableringar inom hotell- och restaurangbranschen. Eftersom både konkurrensen och gästnätterna ökar i Norrbotten ligger större vikt vid att erbjuda rätt koncept till rätt pris.

  Vi ser att starka ledare som Steve Jobs hos Apple och Dave Horton hos Hilton Hotels & Resorts har visat på starkt engagemang, gediget arbete och målmedvetenhet. De har också vågat ta risker samtidigt som de varit lyhörda gentemot marknaden. Med anledning av ökad konkurrens och fler valmöjligheter blir det desto viktigare med starka varumärken.

  Utifrån denna bakgrund har vi utformat frågeställningen ”Hur förmedlas ett hotells varumärke till medarbetare samt hur arbetar hotellet med policys och riktlinjer för att stärka sitt varumärke?” med syftet att ta reda på vad som finns bakom företagens policys och implementeringen av dessa. Vi ville även se till medarbetarnas utbildning och vilka instruktioner de erhöll för att arbeta efter företagets värderingar och för varumärkets främjande. Vi hade även förhoppningar om att öka vår förståelse för uppbyggandet av varumärken inom hotellbranschen, samt att fördjupa våra kunskaper både teoretiskt och praktiskt.

  Vår teoretiska referensram skapades utifrån Aakers teori kring ett varumärkes beståndsdelar, Robles och Leyvas studie om kund- och varumärkeslojalitet i hotellbranschen, kommunikation av varumärket genom employer branding, McClellands motivationsteori samt Chen et als. studie om frontpersonals agerande på hotell. Utifrån teorierna har vi skapat ett intervjuunderlag med tre centrala teman; varumärke, kundsegment och kundlojalitet samt varumärket och medarbetarnas motivation.

  Vid intervjutillfället besökte vi tre hotell i Norrbotten där vi höll åtta personliga intervjuer med individer från olika befattningar. Detta resulterade i att vi kunde se både ledarens roll och varumärkesbyggandet från flera olika synvinklar.

  Det visade sig att varumärkesbyggandet hade mindre fokus än väntat och att hotellen indirekt arbetade med det genom frontpersonal och kvalitet samt att ett stort fokus ligger på personalen och deras bemötande mot gäst. Lojalitet visade sig vara av större vikt. Den visades både mot samhälle och gäst via kundservice genom tillgänglighet och lyhördhet för gästens behov. Alla hotellen innehar ett miljötänk, men det är inget som de marknadsför utåt. Det är på uppgång att marknadsföra sig som arbetsgivare via sociala medier. Arbetsgivarna lägger vikt på medarbetare med inre motivation och den övervägande motivatorn visade sig vara mötet med människor.

  Slutligen gav vi rekommendationer om en ökad miljömarknadsföring samt användandet av sociala medier. Vi ansåg också att ett mer utformat arbete kring lojalitetspolicys kan gynna organisationerna samt att det är viktigt att hålla liv i gemenskapen på arbetsplatsen.

 • 60.
  Ahlström, Johannes
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Ficeková, Michaela
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The relationship between current financial slack resources and future CSR performance.: A quantitative study of public companies in the Nordic Markets2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Companies are expected to be good corporate citizens and fulfil expectations of both shareholders and stakeholders. Depending on their corporate objectives, companies undertake different CSR activities using their preferred financial resources. The relationship between these two notions is interesting to investigate in the Nordic context since companies in this geographical area are the global leaders in sustainability. We formulate the following research question as:

  What is the relationship between financial slack and the CSR performance in Nordic countries?

  As such, the purpose of this thesis is to investigate the underpinnings of whether companies choose to allocate their financial slack resources towards improving performance of CSR, or so called value creation. Doing so, we investigate the relationship between financial slack resources and CSR score.

  In adopting a regulatory position on the development of society, we conduct our research in accordance with the functionalist research paradigm, namely through commitment to the objectivist ontic and positivist epistemic research philosophies. We answer the research question using the deductive approach. Our research design is framed with an explanatory purpose relying on archival strategy to perform a quantitative study.

  The theoretical underpinnings for analysis comes in the form of legitimacy theory, the institutional differences hypothesis, Resource-based theory, slack resources theory, stakeholder and shareholder theory. We use multiple linear regressions to analyse cross-sectional data for the period between 2005 and 2015 collected from Thomson Reuters DataStream.

  Our result indicates that the relationship between financial slack and CSR performance in the following year is mixed with both positive and negative relationships being present. Our most important finding is a pattern indicating that during the year 2008 the relationship changed from being positive to negative. This implies that the more funds a company has at its discretion, the less likely it is for them to invest it in developing their CSR performance the following year. This could have severe negative implications on shareholders, stakeholders and society.

 • 61.
  Ahmed, Fathimath
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Nedev, Nikolay
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  How does a Currency Board Reflect on the Economic Development in the Long Run?: A Comparative Approach of Central Banking System and  Currency Board Arrangement2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Currency Board Arrangement (CBA) is one of the exchange rate regimes where domestic currency is 100% backed up by a foreign (anchor) currency. When a country adopts a CBA, it acts as the central bank but only with limited authoritative power. Unlike a central bank, CBA does not lend to the government and does not act as a lender of last resort to the commercial banks. Moreover, CBA was created to solve the problem of lack of transparency of the central bank and government’s relationship. The central bank controls the monetary policy and plays an important role in the economic development of countries. One of the main problems associated with the central banks is adverse selection. To avoid adverse selection, to achieve economic stability, and to support the development, some countries choose conservative policies like a CBA. Hence our goal of this research is to understand if CBA results in a better performance compared to the independent central bank system. Therefore the following research question is developed:

  “Do the countries using a CBA benefit from it in terms of long term macroeconomic performance, financial stability and business environment, compared to other transition economies functioning under an independent central bank?”

  Before proceeding with the research question, a research gap in the literature was identified. The gap exists as there are not that many recent studies done on CBA, especially to evaluate the performance of its adopters. To carry out the research study, researchers adopted the positivism as the epistemological consideration and objectivism as the ontological consideration. This research followed a deductive approach with a quantitative strategy and a comparative design. After declaring these methodological choices, a cross-national comparative research was conducted, using six countries with currency board system and with an independent central bank institution. These countries were chosen carefully by comparing the similarities and differences, in terms of history, geography and size. In order to analyse the performances based on twelve macroeconomic indicators, like the Expat Capital’s model.

  Once the data was collected from online databases, a self-designed scoring model was used to analyze the data. These results are presented clearly using tables and graphs. After analyzing the result, the 5 hypothesises that were developed based on the theories were tested. A couple of them were accepted while the rest (H1, H4, and H5) were rejected. To conclude the paper the research question was answered and the results suggest that under currency board inflation, debt and deficit are substantially lower than under a central bank system. To maintain the credibility of the results, truth criteria were discussed and the paper concludes suggesting what further research one could do on this research topic.

 • 62.
  Ahmed, Kemal
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Auditing Fair Value measurements and Disclosures: A case of the Big 4 Audit Firms2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Problem: In today’s business environment, rising demand in financial reporting and frequent changes in accounting frameworks lead to an increased focus on reliability in Fair Value Measurement (FVM) and disclosures. The frequent changes in accounting frameworks create a challenge for managers in measuring accounting estimates accurately and have been an exceedingly difficult task. The difficult task is that of the auditors. How would auditors endorse and ensure the reliability and relevance of financial statements? Also how could they evaluate the accuracy of the measurement of fair values as presented in the financial statements? (IFAC, 2011, ISA 540).

  Purpose: The purpose of this thesis is to explore the methods and approaches used by auditors while auditing fair values from practical perspectives.

  Method: A multiple case study with pure qualitative methods and an inductive approach has been adopted. The qualitative method used a semi-structured interview to collect data. 

  Result: The result shows that by understanding the challenges and following the phases of auditing, auditors can maintain the quality of financial reporting. Four key audit phases are relevant to audit FVM. These are: understanding the Client-Business environment, Engagement, Internal Control, and Planning phases of auditing. Furthermore, the results revealed key challenges of auditing FVM and disclosures. These challenges are information insufficiency in the market (reliability), competence, auditors’ lack of fair value audit exposure, and the manager's leadership role and style. Moreover, as previous studies on FV have primarily relied on synthesis of academic literature, the thesis contributes knowledge to academia by using an empirical approach.

 • 63.
  Ahnemark, Nathalie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Ranggård, Moa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Lansering av smink med sociala medier som marknadsföringskanal: En kvalitativ studie om hur konsumenter påverkas att sprida marknadsföringsbudskap2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har den globala kosmetikaindustrin genomgått en enorm ekonomisk tillväxt. Sminkföretagen lägger stora summor på marknadsföringsinsatser för att upprätthålla konsumtionsmönstret bland konsumenter. Då människors förtroende för traditionell marknadsföring sinar och alternativa kanaler samt personliga rekommendationer genom Word of Mouth värderas högre, blir detta allt viktigare för företag att beakta i utformningen av marknadsföring. Detta utgör mycket viktiga implikationer för sminkföretag. Då sminkföretag årligen lanserar stora mängder smink och då marknadsföring är avgörande för en ny produkts framgång på marknaden, innebär det att alternativa marknadsföringskanaler måste nyttjas och Word of Mouth måste uppmuntras för att därigenom stimulera köp bland konsumenter och uppnå en marknadsacceptans av nya produkter.

  Historiskt sett har ingen forskning bedrivits som utforskar samband och relationer mellan områdena sminkföretag, sociala medier som marknadsföringskanal samt produktlanseringar. Detta leder oss till vår problemformulering som lyder: ”Hur påverkas konsumenter i Sverige vid en lansering av en ny sminkprodukt att sprida positiv Word of Mouth?” Studien främsta syfte är att agera en brygga mellan samhällsutvecklingen inom de berörda studieområdena och akademisk forskning. Dessutom vill vi skapa en förståelse för konsumenters beteende med avseende på spridning av Word of Mouth på sociala medier för att därigenom formulera praktiska rekommendationer för ledningen i sminkföretag i Sverige.

  I studien har vi valt att anta ett företagsperspektiv och nyttja en kvalitativ insamlingsmetod med en hermeneutisk kunskapssyn och en konstruktionistisk verklighetssyn. De teoretiska utgångspunkterna som utgör grunden i denna studie har delats in i två huvudsakliga sektioner. Den första sektionen består av teorier och forskning kring produktlanseringar och den andra sektionen av teorier och forskning inom fenomen på sociala medier. Vi har med hjälp av tre fokusgrupper motsvarande 13 respondenter insamlat det empiriska materialet. Samtliga respondenter i studien är kvinnliga användare av såväl smink som sociala medier. Valet av dessa respondenter gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval med inslag av en så kallad snöbollseffekt.

  Vid analysen av det empiriska materialet framkom att konsumenter, trots en stark negativitet mot flera av de alternativa marknadsföringskanaler som nyttjas av sminkföretag, påverkas inför köp. Emellertid har vissa kanaler och marknadsföringsinsatser en större positiv inverkan på såväl konsumenters köpbeteende som benägenhet att sprida Word of Mouth. En av de viktigaste slutsatserna utifrån analysen är det samband som återfunnits mellan konsumenters spridningstendens av marknadsföringsbudskap och förtroende, ärlighet, transparens, humor, genuinitet och igenkänningsfaktorer.

   

   

   

 • 64.
  Ahnskog, Martin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Svensson, Paulina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Hållbarhet och prestation: En kvantitativ studie om sambandet mellan Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal och finansiella resultat2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning är ett ämne som har blivit mycket aktuellt under den senaste tiden i såväl den privata sektorn som i den offentliga. Begreppen “hållbar utveckling” och “Corporate Social Responsibility” (CSR), eller hållbart företagande är grunden till hållbarhetsredovisningen och de yttre krav på transparens organisationer har. Den oberoende organisationen Global Reporting Initiative (GRI) har haft stor betydelse för hållbarhetsredovisning då de erbjuder riktlinjer för hur organisationer ska redovisa sin hållbarhetspåverkan. För svenska bolag har hållbarhetsredovisning tidigare skett på frivillig grund men nu har det för vissa företag kommit att bli obligatoriskt. Statligt ägda företag har sedan 2007 varit tvingade att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Dessa regler omfattar dock inte andra offentliga inrättningar såsom myndigheter, regioner, landsting eller kommuner vilket innebär att de inte har några gemensamma regler eller principer kring redovisning av hållbarhet. Det finns många studier som undersökt på sambandet mellan hållbarhet och ekonomisk prestation hos hos vinstdrivande företag, och majoriteten av dessa har funnit ett svagt positivt samband mellan hållbarhet och finansiella värden men måttenheterna som används har varit inkonsekventa. De studier som finns har fokuserat på vinstdrivande företag och det efterfrågas mer forskning kring sambandet inom den offentliga sektorn. Det finns dock en brist på gemensamma riktlinjer och mått inom den offentliga sektorn, men det finns ett antal intresseorganisationer där kommuner gemensamt arbetar mot hållbarhet. En sådan organisation är Sveriges ekokommuner (SEKOM) som samlar in och publicerar tolv “gröna nyckeltal” och denna undersökning kommer med hjälp av dessa nyckeltal undersöka om det finns ett samband mellan kommunernas finansiella prestation och hållbarhet.

  Studiens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrelaterade nyckeltal som Sveriges ekokommuner publicerar och finansiella mått från kommunernas årsredovisningar under åren 2012-2014. De finansiella måtten i undersökningen är årets resultat, avkastning på totala tillgångar samt årets kostnader och av de tolv gröna nyckeltalen kommer vi undersöka sex stycken. Utöver de finansiella måtten kommer vi även att undersöka sambandet mellan de gröna nyckeltalen och befolkningstillväxt, och till sist kommer vi att testa om det finns några skillnader i resultat mellan de kommuner som är medlemmar i SEKOM och de som inte är det. För att undersöka detta formulerades sex hypoteser som sedan testades med hjälp av fem regressionsanalyser och ett t-test. Resultatet visade att det fanns signifikanta variabler i alla utom ett test och vi kunde därmed förkasta fyra av fem hypoteser. De signifikanta resultaten visade främst på positiva resultat gällande sambandet mellan hållbarhet och finansiell prestation.

 • 65.
  Ahokangas, Petri
  et al.
  Oulu Business School, University of Oulu.
  Boter, Håkan
  Umeå School of Business and Economics, Umeå University.
  Iivari, Marika
  Oulu Business School, University of Oulu.
  Ecosystems Perspective on Entrepreneurship2018Inngår i: The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreurship / [ed] Turcan, R.V. and Fraser, N.M., Cham: Palgrave Macmillan, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 66.
  Ahokas, Miska
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Kuikka, Kari
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Motivating Entrepreneurs Towards The "New Industrial Revolution": A Multiple Case Study Of Sustainability-Driven Entrepreneurial And Institutional Motivations In Finland2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sustainability and sustainable development are concerned as major topics in the current business and academic context. Although business entities are seen as a cause of the problem, they are similarly seen as a solution helping the world to survive from this enormous challenge. The current academic literature underlines the role of sustainable entrepreneurship as a decisive force, which helps to transform the profit-oriented paradigm into the “new industrial revolution”. In this context the motivating factors and their interactions behind the sustainable entrepreneurship are further unclear, which has lead to the following research questions:

  (1)  What entrepreneurial motivations in Finland affect entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities?

  (2)  What institutional motivations in Finland affect entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities?

  (3)  What are the interactions between entrepreneurial and institutional motivations affecting entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities in Finland?

  The theoretical framework was constructed with a strong emphasis on entrepreneurial processes and opportunity theories. The main deviation from the conventional entrepreneurship towards the sustainable entrepreneurship was drawn through the wider nature of value creation in terms of triple bottom line approach. In addition the main motivational concepts were mirrored through the entrepreneurial motivations literature and the institutional theory, which provided effective theoretical lenses for the purpose of the empirical study. 

  The empirical study was conducted in Finland as a multiple case study with an exploratory research approach. The data was collected from sustainability-driven entrepreneurs and experts who had personal knowledge related to the phenomenon. More practical data collection methods were semi-structured interviews and questionnaires concerning entrepreneurial motivations. These selected methodological choices enabled accumulation of a rich set of data and provided further possibilities for fruitful data analysis. 

  The study indicated that human motivations related to the conventional entrepreneurship research are feasible in enhancing sustainable entrepreneurship. In the similar vein entrepreneurial motivations concerning self-realization, opportunities, personal values and prior experience have motivational effects on the sustainability-driven entrepreneur. Institutional motivations towards sustainable entrepreneurship are influential for the sustainability-oriented opportunity process. The analysis indicated that for example governmental incentives, consumption norms and social networks are motivating factors for sustainability-driven entrepreneurs. Finally the study indicated that both motivational sources have co-evolutive interactions throughout the process, but the intensity of these interactions similarly varied.

 • 67.
  Aittamaa, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Senning, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Outsourcing & Insourcing: Vad ligger bakom företagens beslut?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Karaktäristiskt för dagens företagsvärld är omvärldsförändringar och ständiga fluktuationer på marknaden. Större krav på företags effektivitet är numera ett faktum i och med den stadigt växande konkurrensen. Innovation, flexibilitet och framförallt att vara snabb i utvecklingen för att kunna bibehålla sin ställning och tillfredställa kundernas behov är alla aspekter som har kommit att bli allt viktigare. För att lyckas med detta har många företag valt att inrikta sig mot det som man inom företag anser vara sin kärnverksamhet, det vill säga den interna kompetens som gör företag unika och som differentierar dem från konkurrenter. Outsourcing har därför kommit att bli ett organisationsfenomen som möjliggör detta.

  Med outsourcing menas; ”den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts internt inom företaget, istället köps från en extern leverantör”.

  Dock visar forskning på att så mycket som 60 procent av alla outsourcingprojekt misslyckas. Detta grundar sig på det faktum att alltför många företag börjat utkontraktera delar av verksamheten med bristande förståelse om vilka negativa effekter som kan uppstå. Detta har medfört att många företag börjat ifrågasätta sin egen outsourcingstrategi vilket i sin tur lett till att tidigare utkontrakterade funktioner återförs till verksamheten, det vill säga att funktionerna insourcas.

  Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med målet att försöka svara på varför företag valt att outsourca delar av verksamheten för att därefter granska vilka motiv som föreligger för att insourca de tidigare utkontrakterade delarna. Vidare har vi även använt oss av en hermeneutisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt.

  Teoriavsnittet innehåller totalt sju delar som behandlar vårt problem. Den första delen tar upp beslutet om köp eller egentillverkning. Den andra handlar om kärnkompetens. De fyra efterföljande delarna behandlar fenomenet outsourcing, eller mer specifikt vad det innebär, motiv, risker och avslutningsvis outsourcingprocessen. Den sjunde och sista delen behandlar innebörden samt risker och fördelar med insourcing.

  I empirikapitlet presenteras sammanställningen av de fyra intervjuer som vi utfört i vår empiriska studie. För att på bästa sätt kunna tydliggöra respondenternas åsikter följer dispositionen i detta avsnitt en likvärdig struktur som dispositionen i teoriavsnittet.

  Det insamlade materialet från empirin sammankopplas i analysavsnittet till teorin. Vi ser att motiven till outsourcing kan delas in i två faktorer, kostnadseffektivisering och fokusering på kärnverksamheten. Vidare väljer företag att återinföra tidigare utkontrakterade funktioner i verksamheten i huvudsak beroende på låg kvalitet från leverantören och att den ekonomiska vinningen av att outsourca verksamheten inte motsvarat förväntningarna. Vår slutsats av detta är att dåligt förarbete och beslutsunderlag vid outsourcing är en anledning till insourcing. En annan är omvärldsförändringar som kan innebära skillnader i de ekonomiska förutsättningarna.

 • 68.
  Ajang, Peter Ebong
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Assessing the role of work Motivation on Employee Performance2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to” assess the role of work motivation on employee performance”. This study in an assessment of this purpose used deductive approach in which a qualitative survey was carried out among students at of Umeå Business School (USBE) who are assumed to be future employees .The survey was intended to get their responses on what they feel is (are) the best factors that could motivate them as future employees among a list of ten motivational factors. In this light the study sets to identify the most ranked factors among the ten motivational factors.

  The analysis from the empirical findings showed that Job satisfaction”was the most ranked factor for both sub groups that made up the sample survey. However a study from previous researches used in this study showed that different results could be obtained from different groups of already working employees. This study therefore can be seen as an introduction to a more detailed study to be carried by future researchers on the field of employee’s motivation.

 • 69.
  Ajang, Peter Ebong
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Njofor, Victorine Numfor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  An Assessment of Market Growth Strategies in a multinational company: The case of Komatsu Forest AB2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Setting strategies for an organisation is full of complexities (which strategy or strategic process to use) and these complexities arise from the ambiguous and non-routine processes. This is so because, strategy development is about the future and this future is unknown, as the paths companies follow are dynamic. Due to these complexities, managers tend to embark on knowledge gain through competencies in the management of companies. In order for future managers who have not had organisational experience to understand how strategic management is in real company situation, a case study on the types of market growth strategies and strategy development process in a multinational company is done in this thesis. How these strategies implemented affects market share is also an elaborate part of this study

  This study was done as a case study in Komatsu Forest AB; a multinational company that manufactures forestry machines. In this light, the study sets to identify the market growth strategies implemented by this company, its strategy development process and how the strategies have affected its market share.

  As basis for an empirical research process, a theoretical framework was compiled from existing literatures on market growth strategies and strategy development process, where the strategies were considered both at the business level and corporate level. A deduction research approach was appropriate for the study whereby qualitative empirical data was collected through semi-structured face-to-face interviews. The interviews were conducted with two employees of the company (Market analyst and the spokesman for the company) who were considered to be knowledgeable in the subject area. This allowed a thorough understanding of particular issues pertaining to the company.

  The analysis of the empirical findings showed that this company implements acquisition, partnership/networks and diversification at the corporate level and high pricing, differentiation at the business level as its market growth strategies. This company develops these strategies through a planned process; meaning that strategies are intended and these strategies have a positive impact on the company as its overall market situation has increased. This study offer some contributions for this company on how some strategic adjustments can be made in order to improve the current market situation and some recommendations for its management in better decision making.

 • 70.
  Akbar, Syed Anil
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Ngoc La, Duyen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Mortgage Lending Institutions in Scandinavia: A study of risk for the period 2000-20132014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the last 14 years there has been a major flux in the Scandinavian financial institutions and real estate markets. The increase in size and openness, in both the markets and the institutions allowed the sector to expand phenomenally, raising concerns about the potential rise of risks. Concerns regarding the health and state of the Scandinavian real estate and mortgage markets increased with the surge in residential housing prices between 2000 and 2013. However, during this period popular sentiments and media outcry was not met with sufficient academic inquiry into the subject.

  Hence, we conducted this study trying to bridge the gap between popular concern and academic inquiry by addressing the question: How are mortgage lending institutions affected by the risk emanating from residential real estate markets in Scandinavia between 2000 and 2013? In attempting to answer this question we developed a two-tiered approach by addressing two questions: What is the effect of selected factors on the delinquency rate of mortgagors in Scandinavia during the period 2000 to 2013? And does the change in institutional business models and mortgage lending businesses affect their distance to default? These questions give us an insight into the composition of the mortgage market and the effects of the market upon the institutional distress; thereby giving us a comprehensive understanding of the markets and institutions in line with our primary research question.

  We employed a deductive approach in line with our epistemological stance of positivism and ontological belief of objectivism. Thereby, we formulated a quantitative explanatory research employing the panel regression analysis tools in order to address our central question.

  The results of the research re-affirmed our earlier intuition as we discovered that interest rates, unemployment, outstanding mortgages and mortgage growth were significant predictors of the delinquency rates. Meanwhile risk weighted assets, mortgage revenue and mortgage share of total assets were significant predictors of distance to default. These findings highlighted that while individual delinquencies are affected by macro and mortgage business changes, the distress in institutions is characterized by capital adequacy and the flux in their mortgage businesses.

  Hence, the results of our two-tiered analysis confirmed that mortgage lending institutions have been affected by the risks emanating from the residential real estate markets between 2000 and 2013 and this effect has been characterized by changing models and rising influence of the real estate market in institutional portfolios. 

 • 71.
  Akhmetova, Amira
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Batomunkueva, Yulia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Board Composition and Financial Distress: An Empirical evidence from Sweden and Denmark2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Recent failure of such companies as Enron, Worldcom and Parmala showed that there are internal reasons contributing to company’s financial distress. Financial distress is a condition when a company fails to meet its debt obligations. Board of directors is liable for long-term decisions and their ineffective work in monitoring and controlling management can influence companies’ performance. With that in mind, in this degree project, we would like to answer the following research question: “What is the relationship between characteristics of Board and probability of financial distress, measured by Altman’s Z-score models in Sweden and Denmark?”

   

  The epistemological and ontological choices for our study were positivism and objectivism with deductive approach. We have calculated Z-scores of Swedish and Danish companies in order to detect distressed and healthy companies. Further on, the information about board composition in each company was collected; mainly we were interested in board independence, board size, board ownership, COB ownership, CEO duality and employee representatives.

   

  In order to examine if there is a relationship between board composition and financial distress, we have done Multiple and Binary Regression analyses. Based on the results we can state that board independence, board ownership and employee representatives and market capitalization (control variable) have significant relationship with probability of financial distress. Our study is interesting since we have looked at employee representatives, as a board characterectic that is specific for Nordic countries and that was not studied before. In addition, we have found that there is no CEO duality in Sweden and Denmark, since all companies in our sample followed the Companies’ Acts. COB ownership, the additional variable we wanted to test and board size have shown no significant relationship.

 • 72.
  Akkam, Nawras
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Andusa Ambele, Bih Norberter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The First Time Assurance on Sustainability Reports and Risk Premiums2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The economic utility of sustainability has been a recent domain under scrutiny by several academicians. More specifically, researchers have investigated the positive effects of sustainability reporting on firms from different angles. One of these angles is sustainability’s effect on firms’ prestige in the market, which is inevitably connected to market indicators, such as, risks and returns. Consequently, this research paper is positioned as a complement to previous researchers’ work within the field of sustainability reporting and its positive effects on firms. This paper’s foremost aspiration is to fill a knowledge gap in research by finding empirical evidence whether the first time assurance on sustainability reports causes a lower subsequent cost of equity capital. For this matter, the researchers’ methodology was deductive in nature, which relied on investigating established theories that are connected to the two dimensions of the research question; cost of equity capital and assurance on sustainability reports. This investigation formed the researchers’ theoretical schemata upon which they both neglected certain theories in favour of others and formed a verifiable theoretical research hypothesis. In this research, Sweden, a country known for its dedication for sustainability, was chosen as a market from which a sample was collected. The researchers conducted their study in a panel format where the same information about 44 different companies was collected on several years. Due to the fact that the number of listed firms that had been reporting their sustainability reports was quite moderate, a census study was convenient and applicable. The researchers ended up with a sample of 44 firms that constituted 352 observations, which formed the basis for the statistical inference. The empirical study employed several regression models of panels to reach the most representative model that fitted the data in hand. Also, to guarantee higher quality results the fitted model, the Two- way Error Component Fixed-effects Model, was tested for heteroskedasticity, cross- sectional correlation, autocorrelation and non-stationarity. This model revealed a relatively low explanatory power that drove the researchers to interpret their statistical findings with great caution. At a specific level of statistical significance, the regression model revealed a significant correlation between assurance on sustainability reports and a subsequent lower cost of equity capital. This result was refuted at higher levels of significance. Thus, the researchers were able to answer the research question affirmatively, to a certain extent, and to demonstrate that the research’s results verify the underpinnings of neo-institutional and signalling theories. 

 • 73.
  Aklil, Bruno
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lalet, Benoit
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  “Nothing is sure in a sea fight”: a study of the improvisational act as a necessary way to answer crisis situations when being a manager2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose

  To study how improvisation allows a crisis manager to answer the crisis when it has occurred, and how the improvisational act and the environment are linked. Methodology/ApproachFirst, we led research on the concepts of crisis, crisis management and improvisation. We were able to distinguish two major characteristics of the crisis situation – uncertainty and time pressure – as well as two moments in crisis response – containment and recovery. In parallel, we studied improvisation. The improvisation act intervenes when one realizes the environment conditions, reduces the gap between thinking the action and executing the action, and increases the speed of his actual action. Also, we identified that improvisation was expressed through the use of creativity, bricolage and intuition. At last, some authors developed levels of improvisation whether based on creativity levels or on the distance between the way one acts and the procedures, the normal ways to act. From this literature review, we were able to highlight two research propositions: Proposition 1: As soon as a situation enters a crisis phase, improvisation is used. Proposition 2: The way and the extent to improvise depend on the extent of time-pressure and uncertainty.Our belief in a mainly subjective conception of reality and of our knowledge and the fact we could use enough existing knowledge to enunciate propositions led us to have a semi-inductive research approach and a qualitative strategy. Our data were collected by using recorded semi-structured interviews. Our sample was constituted of managers specialized in the management of a crisis – surgeons and high mountain rescuers.

  Findings

  Our data analysis allowed us to confirm the research propositions. Crisis managers improvise when responding to a crisis by being creative, aware and adaptable to the environment conditions, and by having quick decision-making processes. Their improvisation levels are dependent on the situation uncertainty/novelty levels. In fact, we could identify a “mirror effect”: the level of improvisation increases as uncertainty increases.

  Limitations

  Some points are factors of the limitation of this research. These limitations are essentially linked to a reduced transdisciplinary approach. The topic of this research deserves a larger sample of interviewees in order to improve the relevance of our findings and their capacity to be generalized.

  Originality/Value

  The value of this study comes from the relevance of the investigated fields – fields with recurrent crisis management – and from the experience of their interviewed members. This research was also led with philosophical considerations materialized by a transdisciplinary approach. Indeed, we interviewed persons from fields outside business management.

 • 74.
  Akopov, Tatiana
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Andersson, Evelina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Influencer Marketings påverkan på millennials etiska klädkonsumtion.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen inom marknadsföring har resulterat i att företagen numera lägger stor vikt vid att synas på sociala medier, vilket gett upphov till en omfattande användning av Influencer Marketing. Detta används särskilt effektivt vid marknadsföring av kläder mot målgruppen millennials, via Instagram. Samtidigt ger klädbranschenupphov till omfattande miljöproblem, vilket tyder på att konsumtionen av kläder i dagens samhälle inte är hållbar, varken miljömässigt eller socialt. Inom området för Influencer Marketing identifierades därmed ett kunskapsgap gällande avsaknaden av ett hållbarhetsperspektiv på konsumtion. Utifrån detta kunskapsgap formulerades innevarande studiens frågeställning till hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials. Därmed fokuseras studien till en generation med hög betydelse både inom Influencer Marketing och hållbarhet. Målsättningen var att ta reda på hur Influencer Marketing av kläder kan bidra till ett mer hållbart samhälle, istället för mindre hållbart, som det gör i nuläget genom överdriven klädkonsumtion med tillhörande konsekvenser för miljö och samhälle.

  Syftet med studien är att skapa djupare förståelse av Influencer Marketings betydelse för hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials. På så sätt ska undersökningen hitta faktorer i influencers offentliga livsstil och i reklamsamarbeten på Instagram, som påverkar millennials attityder till hållbarhet, etisk klädkonsumtion positivt. Genom att studera dessa attityder i en kvalitativ ansats, kan Influencer Marketings påverkan på millennials konsumtionsbeteende undersökas, utifrån den teoretiska ramen för innevarande studie.

  Den teoretiska ramen inkluderar Influencer Marketing, hållbarhet och etisk klädkonsumtion, samt millennials utmärkande konsumentbeteende. Utifrån denna ram genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer med kvinnliga millennials. Trots detta urval är inte målet med studien att begränsa resultatet endast till kvinnliga millennials. Det empiriska resultatet analyserades i förhållande till den teoretiska ramen med en tematisk analys. Denna analys ledde till slutsatser om att Influencer Marketing har hög potential att påverka millennials till hållbarhet och etisk konsumtion, men att det krävs specifika åtgärder hos både företag och influencers. Dessa åtgärder sammanfattas i en ny strategi för Influencer Marketing. Strategin visar på specifika beteenden och egenskaper hos influencers, samt företagens åtgärder och val av influencers, som kan göra att Influencer Marketing bidrar till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials. Studiens praktiska bidrag är således ökade förutsättningar för en utveckling mot ett hållbart samhälle, både bland konsumenter och företag, genom etisk klädkonsumtion. Teoretiskt bidrar studien med en omfattande teoretisk ram för hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet, genom en strategi inom Influencer Marketing med ett hållbarhetsperspektiv som tidigare saknades. 

 • 75. Akpinar, Murat
  et al.
  Vincze, Zsuzsanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The dynamics of coopetition: A stakeholder view of the German automotive industry2016Inngår i: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 57, s. 53-63Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In response to calls for better understanding the dynamics of coopetition, this study aims to develop a framework that explains why the levels of competition and cooperation change over time. The framework adopts the two-continua approach to coopetition and the theoretical concepts of power and stake from the stakeholder literature. Integrating concepts from the coopetition and stakeholder literatures is a promising attempt, which is justified by the fact that stakeholders are in coopetition with the firm. According to our framework the power difference affects the level of competition, and vice versa, whereas common stakes affect the level of cooperation, and vice versa. This was subject to a test with insights from the in-depth analysis of the changing coopetition between the Volkswagen Group and Porsche AG during the period 2001–2012. Our findings explain why an environmental threat on one of the firms shifted the power difference and changed the coopetition first from cooperation-dominant to balanced-strong and then ended it through a full acquisition.

 • 76.
  Akumbu, Nshom Martin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The association of Exchange rates and Stock returns: Linear Regression analysis2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The association of exchange rates with stock returns and performance in major trading markets is widely accepted. The world’s economy has seen unprecedented growth of interdependent; as such the magnitude of the effect of exchange rates on returns will be even stronger. Since the author perceives the importance of exchange rates on stock returns, the author found it interesting to study the effect of exchange rates on some stocks traded on the Stock exchange.

  There has been a renewed interest to investigate the relationship between returns and exchange rates as such; the author has chosen to investigate the present study to focus in the United Kingdom with data from the London Stock exchange .The author carried out his research on 18 companies traded on the London Stock Exchange in the process, using linear regression analysis. Taking into account the fact that the magnitude of exchange rate movements on stock returns is governed by a series of factors, the author did set up a selection criteria which spread across a series of industries ranging from financial services, manufacturing, aviation, mining, tobacco, fashion and food processing. All selected companies are of the FTSE 100 companies.

  The author produced results that to some degree are consistent with predictions in the theoretical framework. The author find significant exposure of stock returns to changes in exchange rates for some companies in the sample of FTSE 100 firms used in the study. The author equally finds out that particular currencies may be of more risk to certain companies than to others by introducing euro values in to his regression equation. This gives the compelling evidence that these companies rely heavily on external sales and revenue.

  The author, further employed lagged values of exchange rates in to his regression and found significant evidence of the possibility of mispricing for certain stocks and the impact of the previous days trading figures on present stock prices. The author believes that the weak responds in certain cases was as a result of hedging strategies put in place by these companies and risk management strategies which tend to minimise the effect of exchange rates movements.

 • 77.
  Alam, Md Didarul
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Factors that Influence the decision when buying second-hand products.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Buying and selling of used goods is something that has been done for centuries. Throughout the last 20 years, rapid growth of second-hand products consumption has got the attention of researchers and raised the question why customers buy second-hand products. The growth of the Internet has developed different applications, and this combined with the introduction of new electronic devices, provides users with buying and selling facilities of goods over the Internet and mobile devices. The uses of social networks and smart-phones have also revolutionized the second-hand product market among all economic classes. The consumption of second-hand products is increasing daily. Therefore it is important to pay attention to the factors that affect the purchase of second-hand products since it is not a simple form of mercantilism. It's a lifestyle, a way to acquire goods that we need and get rid of those that we do not see as useful anymore.

  The purpose of this study is to create new knowledge in the area of second-hand products consumption and customer buying behavior by identifying factors that influence the customer in buying second-hand products.

  In order to fulfill the research purpose, a quantitative research approach and cross sectional research design were adopted. Questionnaires were designed using Google survey tool and through this method 169 questionnaires were collected from respondents. After which, SPSS was used to perform the required tests of descriptive statistics, reliability analysis, bivariate correlation, single item measurement and multiple regression analysis.

  It was observed that price was the most important factor influencing customers when purchasing second-hand products; risk is the second most influencing factor and brand is the third and location come last as most influencing factor. 

  The results show that the factors such as brand, price and purchase intention of second-hand products have no association and influence on each other during the purchase decision. In contrast, risk and location factors have a weak association with each other but both factors lack association with brand, price and intention.

  This study contributes to the existing literature on second-hand products consumption and customer buying behavior as well as touching upon theories of brand, price, risk, and seller location.

 • 78.
  Alami, Tarik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Montier, Cécile
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The use of corporate entrepreneurship by Gefeba Elektro GmbH: The case study of a German medium-sized company in the highly competitive process automation sector2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Corporate entrepreneurship has gained renewed interested in research since global markets are evolving and industries become more and more competitive. Information is transferred across the globe rapidly so that products and processes can be copied quickly. In order to be competitive, companies need to enhance creativity, their technological knowledge and market know-how. This high competitiveness leads to a dilemma where innovation is a key to survive whilst the size and administration may signify barriers to replicate entrepreneurial behavior through the entire business.

   

  Considering the relevance of corporate entrepreneurship in the rapidly changing market of the 21st century, our purpose was to develop a deeper understanding of how corporate entrepreneurship can be used by companies. We then looked deeper into the subject of organizational transformation and decided to do a case study. The aim of the research was to make a theoretical contribution by examining the subject in the context of a medium-sized enterprise in a specific environment where corporate entrepreneurship is vital. Therefore, we chose a medium-sized German company that operates in the increasingly complex and competitive process automation industry. The Gefeba Elektro GmbH was found to be an interesting case for a case study for several reasons. The company was situated in a highly competitive market, in the heart of the industrial ‘Rurhgebiet’, with numerous competitors. However, and despite the lack of resources faced by this SME, Gefeba is an important actor in the automation industry.

   

  Although researchers have examined various factors that promote corporate entrepreneurship, the literature has focused on defining factors in isolation without linking them to architectural factors, especially when it comes to SMEs. These factors are defined in our study as leadership, culture, structure and strategy. Acting within the extremes of small businesses and large corporations, we focus our study on a single medium-sized company that enables us to reach different levels of the organization and grasp a holistic understanding of this specific organization in relation to its use of CE. In accordance to this, the main research question is: How does Gefeba Elektro GmbH use corporate entrepreneurship in the automation sector industry?

   

  The study was conducted using a qualitative research method. One of the major findings is that the Gefeba Elektro GmbH is using a balance between the organizational antecedents of common values and flexibility to build a mechanism that aligns the organizational architecture towards the development of corporate entrepreneurship. Another aspect is the fact that every architectural factor is used for the development of CE, even if some architectural factors such as leadership and culture seem to have more importance in this development. Thereby, the findings about organizational antecedents and architectural factors are relevant for the managerial implications in others SMEs facing the same context as Gefeba Elektro GmbH, which are willing to implement corporate entrepreneurship without knowing exactly how to do it. Indeed, the lack of resources of an SME could however allow developing organizational transformation through a sensitive equilibrium between the common values and beliefs for the control and the flexibility for the innovation. Moreover, another point highlighted in our findings is the crucial role of the individual in the implementation and development of corporate entrepreneurship.

 • 79.
  Alami, Tarik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Tahmasebi Aria, Taymaz
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Sustainable and smart destination management: Opportunities for the DMO to act as an intelligent agent among destination stakeholders2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Increasing mobility facilitated by reduced cost of connecting across distances has made cities become the most attractive and most frequently visited tourist destinations. For many urban destinations, especially in developing countries this increasing inflow of tourists contributes significantly to the local economy. As tourist preferences and expectations change, a sustainable and competitive destination management approach has received increasing importance in order to properly adapt to the changing market conditions. With the increasing importance of including sustainability in developing competitive destinations, Destination Management Organizations (DMOs) have noticed the potential to use smart technologies to enhance tourism experiences and develop the destination for increasing the quality of life for tourists and citizens. However, this requires the DMO to find ways how to deliver a wide range of information, facilitate interaction with stakeholders and gather visitor and management information. DMOs have to fulfil the evolving expectations and needs of an increasing number of tourists and at the same time make sure the destination is developed and managed in such a manner that it does not deteriorate the urban environment and contribute to the benefit of its private-, and public stakeholders as well as its residents.

  This thesis aims to answer the following research question: How can the DMO use stakeholder perceptions on sustainable and smart urban tourism goals in response to the increasingly competitive tourism market? The purpose of this thesis is to map the perceptions of destination stakeholders and the DMO on sustainable and smart urban tourism goals. This aims to support the DMO to manage stakeholders in a more effective way towards balancing economic-, social- and environmental goals of sustainability in the destination.

  This qualitative research was carried out in the context of destination stakeholders to the DMO in Marrakech through semi-structured interviews. Seven different respondents participated that represented the different stakeholder groups relevant in developing sustainable and smart urban tourism goals which are 2 of the private sector-, public sector and the host community respectively as well as the DMO.

  The study revealed that there is generally a common understanding among stakeholders in Marrakech regarding the importance of sustainable and smart urban tourism goals. However a common strategic vision and coordinated destination management approach is lacking as well as clarity about an integrated planning approach to realize sustainable and smart tourism goals. Moreover, having established a participatory approach for information exchange has distinguished the city from other top-down approaches that have made many destinations lose their uniqueness. Stakeholders have already benefited from this approach and developed sustainable and smart projects, but an overall vision requires stronger vision from the DMO. The study findings show that this participatory approach provides a basis for the DMO to potentially act as an intelligent agent that acts as a facilitator for information exchange among stakeholders with smart technologies.

 • 80.
  Aldén, Gustav
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Johansson, Alfred
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The female consumers’ perceptions and expectations of clothing companies’ social media presence: A qualitative study on what perceptions and expectations female students have on clothing companies, on the social media channels Instagram and Facebook2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  In today’s society, clothing companies and their consumers have an increased presence on social media where they interact with each other in different ways. This relatively new kind of interaction can have many advantages for both clothing companies and consumers. It makes it possible for the clothing companies to meet their consumers on the consumers’ home ground, and for the consumers to interact with the clothing companies. How the presence of clothing companies on social media is perceived among the consumers and whether or not this is in line with what the consumers’ expect from companies’ presence on social media, is still not completely developed.

  To help the clothing companies to increase their knowledge about their consumers’ needs and what they expect of the clothing companies while being present on social media, the intention is to answer the following research question: “What are the female consumers’ perceptions and expectations of the Facebook & Instagram usage by clothing companies?”

  The purpose with this degree project is to increase the understanding of how consumers perceive and expect clothing companies to act toward them on the social media channels Facebook and Instagram, in order to satisfy their needs. We aim to specifically explain how clothing companies’ are perceived on the social media channels Facebook and Instagram, based on consumers’ experiences of clothing companies’ activities. Furthermore, we aim to provide insight into what consumers expect from a presence of clothing companies on Facebook and Instagram. With this, we want to help the clothing companies to create a better relationship between them and their consumers on Facebook and Instagram.

  In this explorative study, a qualitative sampling method has been used. The data collection consists of 8 semi structured in-depth interviews of female students at Umeå university. The biggest reasons for why the female consumers perceive that clothing companies have an online presence is to: Act as a source of information, communicate and socialize with their consumers and to create value by being more available. They furthermore expect clothing companies on Facebook to provide their consumers with: To make it more comfortable/easy to shop online, act as a source of information and to communicate and socialize with consumers. On Instagram the female consumers perceived that clothing companies’ want to have a presence to: Be a part of the consumer’s everyday life, reach the consumer in a relaxed way, communicate and socialize with consumers. On Instagram, the consumers expect clothing companies’ presence for: To reach the consumer in a relaxed way, make it more comfortable/easy to shop online, create value by being more available. These activities taken into consideration will increase the understanding for clothing companies’ online presence and lead to a better relationship between the clothing companies and their female consumers.

  The study contributes with new theoretical knowledge about the consumer’s perspective on clothing companies on social media. Our findings show that previous recommendations regarding how companies should try to act on social media is too general, and needs to be applied based on consumer preferences, needs and the specific social media channel. The empirical contribution are the reasons that the consumers expect clothing companies to have for being present on Facebook and Instagram. 

 • 81.
  Alenius, Anna-Ida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Lundberg, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten: Finns det något samband?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines whether there is an association between the length of the client-auditor relationship and audit quality, using absolute unexpected accruals estimated by industry as a measure of audit quality based on a modified Jones model. The study is motivated by the proposal on mandatory audit firm rotation for publicly traded companies from the European Commission, which is based on the notion that longer auditor firm tenure creates a familiarity threat which reduces the audit quality. Both the relation between audit quality and auditor partner tenure and audit firm tenure is examined in this study, using multivariate regression controlling for auditor type (Big 4 versus non-Big 4), signing auditors (one versus two auditors), firm size, profitability, leverage and age. There is a significant negative relationship between audit quality and audit partner tenure when only companies employing Big 4 is tested, which indicate that auditors constrain managements extreme accounting measures with longer tenure. The results provide no significant evidence of an increase in the absolute unexpected accruals with audit firm tenure, when only Big 4 companies are tested. The results also overall suggest that the audit quality is lower for shorter tenure relative to longer tenure, which is consistent with previous studies. The results of this study therefore implies that under the current regime with no obligation of firm rotation, longer audit tenure is on average associated with auditors in greater extent constraining managements extreme accounting choices. The results therefore do not support the call for mandatory rotation. However, the majority of the regression results were not statistically significant, which limits the possibility to apply these results to a population outside the scope of this study. 

 • 82.
  Alenius, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Johansson, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Varför byter företag namn?: En kvalitativ studie om drivkrafterna och beslutsprocessen kring namnbyte2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företagsnamn har visat sig spela en allt viktigare roll på den växande marknaden. Allt fler företag väljer att anta ett annat namn och då detta är så aktuellt har vi ansett det intressant att studera namnbyten och processen kring det. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat representanter för fyra företag, Swedbank, Nordea, Telenor samt E.ON. Vi har antagit ett företagsledningsperspektiv då vi anser att det skulle vara det bästa sättet att finna svar på vår problemformulering: Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna till att företag byter namn och hur ser denna process ut? Syftet med studien är således att skapa förståelse för varför företag byter namn samt beskriva hur beslutsprocessen ser ut. Vidare är vårt delsyfte att analysera de implementeringsstrategier som används vid införandet av beslutet. Vi har använt oss utav Eneroths begreppsligt-induktiva modell vilket innebär att vi utgått från det faktum att allt fler företag byter namn, den tar med andra ord sin start i verkligheten. Vi anser oss också ha en hermeneutisk kunskapssyn, eftersom vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för den problematik som vi presenterat. För att uppnå syftet med studien har vi använt oss av ett flertal teorier och några av dessa kommer vi här att presentera. SWOT- analysen har använts för att finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot som namnbytet innebär. CITE- modellen har använts för att finna förståelse för hur element så som kultur, innebörd, gripbarhet och känslor som företagsnamnet innehåller hanteras. Vidare har vi tittat på olika osäkerheter som ett beslut innebär, om erfarenheten från tidigare beslut beaktas. Vi har läst in oss på implementeringsstrategier för att jämföra med de studerade företagen, och den öppna beslutsprocessen beskriver medarbetarnas involvering i beslutet. Utifrån den genomförda studien har vi kommit fram till att drivkraften till att företag byter namn är att företaget vill ändra sin position. Denna drivkraft kan i sin tur resultera i att företaget genomför en fusion med andra företag, att de låter sig bli uppköpta eller att de driver ett större projekt där namnbytet enbart är ett steg i processen. Slutsatsen rörande beslutsprocessen är att den varierar beroende på resurser och den bakomliggande drivkraften. Vi konstaterar att erfarenheter från tidigare fattade beslut är något som företagen värdesätter. Det har lagts ner stora resurser, arbetsinsatsen har varit omfattande, pengar som spenderats har varierat och tiden har i stor utsträckning varit begränsad. Vidare har vi konstaterat att kulturen inte är en faktor som företag anser måste bevaras, innebörden med namnet har framgått antingen med att namnet redan var etablerat eller att den symboliserade förändringen. Företagen har i beslutsprocessen arbetat med namnets gripbarhet genom deras logotyp. Företagsnamn frambringar känslor, vilket företagen har anpassat sin implementeringsstrategi efter. Medarbetare och kunder har involverats i beslutsprocessen och externhjälp har använts. Implementeringsstrategin som används är ”Phase in/Phase out” samt ”Sudden eradiction strategy”, vilket vi konstaterat beror på faktorer som drivkraften till namnbytet eller vilka känslor företaget anser finns förknippade till namnet som de skall byta ut.

 • 83.
  Alenius, Peter
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Hallgren, Edward
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  P/E-effekten: En utvärdering av en portföljvalsstrategi på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 20122013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  One could argue that the most discussed topic in finance is whether or not it is possible to “beat the market”. Even though many people claim to do this, there is little evidence to support the idea that one can consistently beat the market over a long period of time. There are indeed several examples of investors who have managed to outperform the market consistently for a long time, but the efforts of these individuals or institutions could by many be considered to be pure luck.

  One of the many strategies that have been evaluated by several researchers and is said to generate a risk adjusted return greater than that of the market, is one based on the P/E-effect. This strategy is based on the financial ratio P/E – price divided by earnings – and used by constructing portfolios consisting of stocks with low P/E ratios. Several studies have confirmed the existence of the P/E-effect on various stock markets around the world and over different time periods. On the Swedish market, however, few studies have generated the same results. Most of these studies can be considered to be insufficient with regards to sample sizes and methods, spawning a need for more extensive studies.

  We have examined the P/E strategy on the Swedish Stock Exchange (SSE) between 2004 and 2012. The sample included 358 companies (excluding financial companies) with available necessary data. The stocks were divided into five portfolios based on their yearly P/E ratios (low to high), upon which the monthly returns of the individual stocks were calculated using a logarithmic formula. The returns were also risk adjusted using the Capital Asset Pricing Model (CAPM), followed by a regression analysis to see if possible abnormal returns could be considered to be statistically significant for the examined time period.

  The results of our study indicate that the P/E effect is not present on the Swedish Stock Exchange during the examined time period, and we therefore conclude that it was not possible to utilize a strategy based on the P/E effect between 2004 and 2012 in order to achieve an abnormal return. The results can be used to argue that the Swedish stock market is more efficient than for example the U.S. stock market where the P/E effect has been found to exist.

 • 84.
  Alexandersson, Olle
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sandén, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Fullkontakt eller glappkontakt?: En jämförande studie om regelverket för revisorns oberoende2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The independent audit function plays an important role in our modern society as it strengthens the credibility of information given out by firms. A fundamental condition for the maintenance of confidence towards the audit function is the auditor’s independence. This phenomenon has been acknowledged threw several well-known audit scandals during the last decade, including the classical Enronscandal. In the repercussions of these huge auditing scandals, governments all over the world were now founding more restrictive rules and laws about audit independence. In Sweden, this has meant the creations of the new accounting law, Revisorslagen (RevL). The law however, is very narrow designed and the practical implementation of the regulations regarding audit independence has instead been provided in the hands of Revisorsnämnden (RN). RN is a government agency whose main purpose is to protect, and develop audit practice in Sweden. Thus, RN is the agency which in practice decides the level of audit independence on the Swedish audit market. This study intends to investigate whether Swedish auditors’ perception of auditor independence differs from the one of RN. If the views on the regulatory framework differ between the entity that develops it and the profession who practices it, there should be implications. Therefore, this study aims to approach the issue of auditor independence and gaining a deeper understanding of Swedish auditors’ perception of audit independence and its regulation. We have used a deductive approach, where we started in existing theories concerning auditor independence, which were then examined towards the reality. The theoretical frame of reference is basically focused on current regulation of auditor independence. RN's disciplinary procedures has served as an important theoretical basis as for the practical interpretation of the regulations regarding audit independence. The study was conducted based on a qualitative approach where the compilation of the empirical data was made by using semi-structured interviews with Umeå-based auditors. We have used a self-constructed interview guide, which has partly been comprised of case questions based on RN's assessments in various independence issues. We did this to be able to concretize different issues concerning audit independence with actual cases but also to be able to facilitate the comparison between Swedish auditors and RN. The study provides evidence of a certain difference in the perception of auditor independence, and its regulation, between Swedish auditors RN. The auditors believe that the current regulatory framework of auditor independence in many respects is too restrictive and therefore not accessible for the Swedish market. This is, referring to the auditors, especially true as seen from a small-company perspective.

 • 85.
  Alexandersson, Olle
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sandén, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Tyngdlösa fotbollsklubbar: En studie om Immateriella tillgångar i Fotbolls AB2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: ”Tyngdlösa fotbollsklubbar - En studie om Immateriella tillgångar i Fotbolls AB”

  Seminariedatum: Tisdagen 22 Januari 2008

  Ämne/kurs: Företagsekonomi C-uppsats, 15 p

  Författare: Olle Alexandersson, Peter Sandén

  Handledare: Per Nordström

  Nyckelord: Immateriella tillgångar, Fotboll, IAS 38, RR 15

  Bakgrund: Den moderna fotbollens kommersiella utveckling innebär att fotbollsklubbar idag i allt större utsträckning drivs som företag. Det är i skrivande stund fyra allsvenska fotbollsklubbar som bedriver delar av verksamheten i AB. Utvecklingen i dagens företaga är att de är alltmer kunskapsinriktade. Den finansiella styrkan sitter inte längre nödvändigtvis i fysiska tillgångar, såsom maskiner och inventarier, utan består allt oftare av icke-fysiska tillgångar som patent, kontrakt och andra legala rättigheter. I de svenska fotbollsaktiebolagens balansräkningar är dock förekomsten av Immateriell tillgångar låg. Är den rådande redovisningsnormens definition av Immateriella tillgångar därmed inte applicerbar i fotbollsklubbars verksamhet eller kan det finnas andra orsaker till att de svenska fotbolls aktiebolagen inte väljer att aktiver Immateriella tillgångar i större utsträckning?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur Fotbolls AB resonerar kring Immateriella tillgångar. Vi vill skapa en diskussion kring ämnet och undersöka huruvida det skulle vara möjligt för Fotbolls AB att omvärdera sin syn på aktivering av Immateriella tillgångar.

  Metod: Studien utgår ifrån ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Med utgångspunkt i det tolkande synsättet har vi strävat efter sätta respondenten i fokus, för att därmed försöka se på problemet utifrån deras verklighetsbild.

  Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram utgörs främst av de redovisningsstandarder som styr redovisningen i Sverige. Som komplement till dessa har vi även använt relevant facklitteratur samt vetenskapliga artiklar.

  Empiri: Respondenterna utgörs av revisorer och ekonomichefer som arbetar inom Fotbolls AB samt revisorer med begränsad erfarenhet av fotbollsvärlden. Vi har därmed använt oss av både respondent och informantintervjuer, vilket underlättat möjligheten att belysa problemet ur flera aspekter.

  Slutsatser: Studiens resultat visar att det utifrån konventionella redovisningsregler skulle vara teoretiskt möjligt för Fotbolls AB att aktivera Immateriella tillgångar i större utsträckning än idag, men att Svenska Fotbollsförbundets elitkriterier i dagsläget starkt begränsar dessa möjligheter. Studien pekar på att en ökad aktivering av olika former av Immateriella tillgångar dessutom skulle leda till en mer rättvisande bild av klubbarnas ekonomiska ställning.

 • 86.
  Alexeyeva, Irina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Effect of different economic conditions on audit and non-audit fees: Evidence from Sweden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Extraordinary high fees received by the auditors from their clients during the recent financial crisis have attracted public attention. However, reasons for high fees for audit service are obscure. Many studies have proved the importance of the client size, complexity, risks and the auditor status in determination of audit fees. Another determinant, the non-audit fee, has been intensively debated in the literature. The reason for this is that the audit and non-audit fees are not correlated in the way many researchers have expected. Namely, the vast majority of research has reported a positive association between two services. Many explanations for the phenomenon have been set forward. However, real reasons for such association remain unclear and the consensus between researchers is lacking. The study of the correlation between the two types of expenditures in the Swedish audit environment during a long time period may shed some light on this complex phenomenon. Some evidence suggest that an economic downturn can affect the relationship between audit and non-audit fees and their ratios. Therefore, the recent financial crisis provides an excellent opportunity to examine a possible relationship. Using the data from Middle Cap and Small Cap Swedish companies, this study investigates the relationship between audit and non-audit fees and their ratios during three periods of different economic conditions: favorable 2006 -2007, economic downturn 2008-2009 and post crisis period 2010-2011. In this study I tested a number of hypotheses. Firstly, I investigated the suggestion that the relationship between audit and non-audit fees in Sweden, like in many other countries, is positive. Secondly, I tested the hypothesis that economic fluctuations affect this relationship. Thirdly, I explored my prediction that the economic downturn influences the ratios of audit and non-audit fees. I have shown that the relationship between audit and non-audit services is positive during the whole investigated period. According to these results, the relationship is not affected by different economic conditions. Furthermore, I have found out that the financial crisis affected the audit and non-audit fee ratios. The ratio of the audit fee increased during the crisis and continued to increase during the post-crisis period. The ratio of non-audit fee decreased in the same proportion. 

 • 87.
  Alexeyeva, Irina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Individual auditor competences and the pricing of audit services2019Inngår i: International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, ISSN 1740-8008Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines whether partner special competencies, such as industry expertise, public company expertise and client-specific expertise, are associated with a fee premium. It further investigates whether the association between partner competencies and audit fees is dependent on gender. Using a sample of 225 public Swedish companies audited from 2006-2015 (1461 firm-years) by 182 (33 females and 149 males) partners affiliated to Big 4 audit firms, partner industry expertise and client-specific expertise are found to be associated with higher audit fees. A further finding is that partners with special competencies are predominantly men. However, male public company specialists receive significantly lower audit fees than their female counterparts. Taken together, the results indicate that partner special competence is valued by clients.

 • 88.
  Alexeyeva, Irina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lindkvist, Ylva
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Kvalitet i revisionen: Hur definieras kvalitet och hur den uppnås2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

   

   

  På revisionsmarknaden finns det många små och stora företag som utför samma kärntjänst revision. Konkurrensen är stor och därför är frågan om kvalitet är mycket viktig för revisionsbyråerna. Forskare tar upp frågan då och då under de senaste decennierna men det råder dock oenighet i frågan vad revisionskvalitet är. Problemet kan bero på att revisionen har en mängd olika intressenter, t.ex. företagsledning, aktieägare, och de krav som intressenterna ställer kan skilja sig. En annan anledning till forskarnas oenighet i frågan om revisionskvalitet kan vara att forskarna betraktar fenomenen från olika perspektiv. Francis, Simon, Palmrose och Turpen analyserar kvalitetsdimensioner i relation till prisskillnader mellan byråerna. Andra studerar kvalitet genom att undersöka skillnader mellan olika revisionsbyråer. Skillnader kan t.ex. gälla revisionsbyrå storlek, arbete med personalen o.s.v. Behn, Carcello, Mock och Samet undersöker kvalitet från beteendeperspektiv.

  Vikten av att kunna bilda och upprätthålla goda relationer med kunderna är allmänt accepterat bland revisorerna. Revision är en tjänst som består till en viss del av kontakter med kunderna. Kvalitet av revisionen kan alltså påverkas av dessa kontakter. Därför är det viktigt att rikta mer uppmärksamhet på servicerelaterade aspekter och utforska hur de påverkar kvalitet av revisionsprocessen.

  Syftet med studie är att utforska hur revisionsbyråer definierar begreppet kvalitet och dess beståndsdelar. Genom att få förståelse av begreppet syftar författarna också till att utveckla huvudlinjer för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

  Det teoretiska perspektivet skapades genom att använda teorierna om revision, kvalitet, tjänstekvalitet och revisionskvalitet. Det teoretiska perspektivet byggdes upp på det sättet som skulle öka läsarens förståelse av ämne och skapa en helhet.

  För att uppfylla uppsatsens syfte genomfördes det kvalitativa undersökningen med personliga intervjuer. För undersökningen valdes stora internationella revisionsbyråer. Uppsatsen bygger på fyra intervjuer med kvalificerade revisorer som var genomförda på kontoren i Umeå.

  Studien visar på vissa skillnader i definitionen av kvalitet. De viktigaste bitarna i definitionen som framkommit i undersökningen är dock kunskap om kundernas behov och förväntningar och kompetens hos personalen. Andra viktiga dimensionerna för god kvalitet är oberoende och branscherfarenhet.

  För att åstadkomma hög kvalitet behövs det en grund i form av gemensamma värderingar som påverkar personalen så att de blir tjänstevilliga och kundinriktade. Vidare behövs det kontinuerlig utveckling av personalen. Det kan vara behovsanpassad utbildning och ständig upprätthållning av personalen om alla nyheterna i revisionsprocessen. Korta kommunikationsvägar mellan medarbetarna, som möjliggör snabb kommunikation och feedback, är en tredje nödvändig villkor för ett framgångsrikt arbete med kvalitet. Sist men inte minst vill vi nämna kunskap om kundernas behov och förväntningar som utgör en nödvändig förutsättning för att åstadkomma hög kvalitet av revisionstjänsten.

 • 89.
  Alexeyeva, Irina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Mejia-Likosova, Margarita
  The Impact of Fair Value Measurement on Audit Fees: Evidence from Financial Institutions in 24 European Countries2016Inngår i: International Journal of Auditing, ISSN 1090-6738, E-ISSN 1099-1123, Vol. 20, nr 3, s. 255-266Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate the relationship between fair value measurement and audit fees. Using a sample of 177 banks from 24 European countries over the period 2008–13, we find that high uncertainty fair value assets are positively related to audit fees. The result is consistent with the suggestion that more complex estimates require greater audit effort. To provide more insight into the impact of fair value measurement on audit fees, we examine this relation under institutional settings with different strength of regulations. The results suggest that the strength of a country's institutional setting is positively related to effort spent on evaluation of higher uncertainty fair value inputs. The finding is consistent with the prediction that auditors expend more effort in more strongly regulated settings due to higher potential litigation costs. Finally, we find that the total proportion of fair-valued assets does not affect audit fees. The result can be attributed to the composition of the total proportion of fair-valued assets which is dominated by low uncertainty (Level 1) inputs.

 • 90.
  Alexeyeva, Irina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Svanström, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The impact of the global financial crisis on audit and non-audit fees: evidence from Sweden2015Inngår i: Managerial Auditing Journal, ISSN 0268-6902, E-ISSN 1758-7735, Vol. 30, nr 4-5, s. 302-323Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The paper aims to investigate audit and non-audit fees during the global financial crisis (GFC) in an environment that is relatively sparsely regulated with regard to the provision of non-audit services.

  Design/methodology/approach: Audit and non-audit fees were studied during pre-GFC (2006-2007), GFC (2008-2009) and post-GFC (2010-2011) periods.

  Findings: During the GFC, Swedish companies benefited from an increase in sales and total assets, although return on assets decreased. In this setting, the auditors charged higher audit fees compared with the pre-GFC period, despite the absence of increased audit reporting lags. A significant increase in audit fees continued during the post-crisis periods with auditors paying more attention to companies’ leverage and whether they report losses. At the same time, the companies spent less on non-audit services.

  Research limitations/implications: This study is limited to companies from Sweden, which was less affected by the GFC.

  Practical implications: GFC auditors are able to charge higher audit fees to public companies including those that are well-performing during financial crises, and they are also able to increase the audit fees in the post-crisis period. This implies that auditors put in extra audit effort to compensate for higher risk, or that they are good at negotiating prices with their clients. However, non-audit fees decreased during the same period, implying that the demand for these services drops under financial instability.

  Originality/value: The study highlights auditors’ behavior in the liberal economic environment and it studies both audit fees and non-audit fees before GFC, during GFC and after the GFC. The GFC appears to have provided audit firms the opportunity to extract higher audit fees. Our findings are of interest to managers, auditors and regulators.

 • 91.
  Algers, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Engberg, Alexandra
  Informationsstrukturer: En kvalitativ studie om hinder som kan uppkomma ien offentlig organisations interna informationsflöde2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hinder i den interna informationsstrukturen i offentliga decentraliserade organisationer, och hur dessa kan överbryggas genom strukturförändringar. Syftet med studien var att föreslå förändringar inom informationsstrukturen som kan begränsa riskerna för en felaktig resursstyrning för ledningen och därmed minska eventuella onödiga kostnader för landstinget, samt förbättra arbetsmiljön för systemanvändarna. Uppsatsen utförs på uppdrag från Norrlands Universitetssjukhus.

  Vi menar att genom en god informationsstruktur som ger en djupare överblick över organisationens information, kan ledningen utföra mer effektiva beslut kring resurser. Påverkande faktorer är informationens struktur, organisationens styrning och organisationens kultur. Detta påverkar även hur förändringsarbetet i organisationen ser ut.

  Data samlades in genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med sex personer med ledningsperspektiv samt sex personer som har huvudansvaret att boka lokaler. Ledningsgruppen besvarade frågor kring organisationens styrning och struktur, kultur och förändringsarbete. De bokningsansvarigas frågor behandlade hur informationen var strukturerad i bokningssystemen. Genom dessa intervjuer skapades en bild av den interna informationsstrukturen kring en resurs och dess påverkan på ledningen och personalen. Resursen är systemen kring lokalbokningarna.

  Resultatet av studien visar att ledningen saknar en överblick över systemen och att de bokningsansvariga upplevde en låg användarvänlighet i systemen som påverkade arbetsmiljön negativt. En varierande kunskapsnivå över systemens rutiner och struktur återfanns hos båda grupper.

  Studien identifierar hinder i informationsstrukturen kring NUS lokalbokningssystem och visar hur detta påverkar personalen. En väl genomarbetad informationsstruktur gör att organisationen gynnas då ledningen kan ta mer välinformerade beslut kring sina resurser, och arbetsmiljön förbättras för personalen. Därför är det av stor vikt för alla typer av organisationer att arbeta med sin informationsstruktur.

 • 92.
  Ali Madadi Jani, Siavash
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The Role of Knowledge in Internationalization of Small- and Medium-sized Enterprises2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Internationalization is one of the most complicated elements in Small- and Medium-sized Enterprise (SME) expansion. Researchers seem to agree more and more that none of the theories in this field can solely explain the dynamics of the internationalization of Small and Medium-sized Enterprises particularly small knowledge- and service-intensive firms. There are different theories and approaches toward the SMEs‘ internationalization; however there is one predictor in common among them: Firm‟s knowledge resources (Yli-Renko, Autio, & Tontti, 2002).Since the value-adding processes of firms are increasingly based on the creation and exploitation of knowledge, the natural focus of attention shifts from the control of static, firm-specific resources to the acquisition, assimilation, and exploitation of firm-specific knowledge (Bettis & Hitt, 1995; Grant, 1996; J.Nahapiet & Ghoshal, 1998). In today‘s global competitive landscape, firms succeed not because they have control over scarce resources, but because they have the ability to gain the knowledge, learn and use this learning more efficiently than others. In comparison with big companies SMEs have relatively less resources, which make knowledge very vital for their survival and growth. (Mejri & Umemoto, 2010)There has not been much empirical research on knowledge resources and capabilities although the importance of knowledge-related process is widely acknowledged. There is a notable limitation in SME literature on influence of knowledge that can only offer limited insight into firm‘s foreign market operations. In other words, there is a gap in the literature about the different types of knowledge and their role in the internationalization process and therefor this research has set it goal to answer the aforementioned issues.This research has used qualitative approach and case study research design, and six semistructured interviews were conducted with small Swedish firms that involved in international activities. Since this is an exploratory study, the data from the six cases was quite managable. Analysis was conducted by coding the interviews and categorization of the codes. The codes were interpreted and three types of knowledge were extracted based on both the data and theories; Technological Knowledge, Business Knowledge and Market-specific Knowledge. The main characteristics of each company were put together with regard to the three types of knowledge. The next step in analysis was to find out if there were any differences or similarities between the companies when it came to internationalization process. By using the aforementioned results a farmework was developed. The framework presents the role of each Knowledge in the internationalization process and is the key finding of this research.The results from this study indicate the significant role of different types of knowledge as the main source of competitive advantage for SMEs to go to international markets. However the result of this study also designates that the role of knowledge in the internationalization process must be understood in the context of the industry, the company and the people involved.

 • 93.
  Alici, Elif Nur
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Cengizoglu, Ece
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The Effect of Knowledge Management in Start-ups: Exploring the Transition Process of a Start-up from Temporary to a Permanent Organization2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates the three different stages of start-ups’ life and brings lights into the impacts of knowledge management practices on the transition processes between these stages. Start-ups are described as newly created enterprises which aim to disrupt the current state of play of the industry with their innovative products or services. During their initial stages,they demonstrate similar characteristics with temporary organizations; however, as they are developed and turn into a permanent organization the similarities start to diminish. Effects of knowledge management practices during start-up’s journey from a temporary organization to a permanent organization were explored with the guidance of the following research question:How does knowledge management influence the transition of a start-up from a temporary to a permanent organization?The term start-up and its organizational practices remain a mystery in the academic literature. Moreover, there are a limited amount of academic studies about the implementation of knowledge management model within entrepreneurial enterprises. Therefore, this thesis aims to contribute to academic studies by exploring in what extent knowledge management activities are practiced and how these practices affect the development of a start-up from a temporary organization to a permanent organization. The theoretical findings are supported by the empirical findings, and a theory is built with the accordance.Grounded theory is chosen as a research methodology for this research paper due to the lack of literature and study in this research area. Thus, first eight unstructured and then five semi-structured interviews are conducted with the chosen start-ups which have successfully finalized their initialtwostages. During the data analysis, open, axial and selective coding methods are used as it is recommended for the grounded theory.The research question is investigated and answered with the guidance of the collected data from the interviews. With the empirical study, the life-cycle of start-ups is explored. Overall, the life of an enterprise consists of three stages: existence, survival and success. Start-ups share many similarities with temporary organizations during their existence and survival phases regarding the characteristics of their teams, projects (tasks) and time limitation. However, they aim to transform into a permanent organization since their goal is to grow and assure their position in the industry. Besides, knowledge management activities, including knowledge acquiring, transformation, storage and creation, have been prioritized by various types of organizations in order to improve their practices and gain a competitive advantage over their rivals. Similarly, implementation of knowledge management activities within a start-up provides many benefits to development and improvement of the enterprise. Accordingly, it improves their organizational practices and enhances their transition process from the temporary organization to a permanent organization.

 • 94.
  Alieva, Jamila
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Retail Management: factors influencing profit maximization and customer satisfaction.: A case study of airport operations and concession management.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Airport performance is highly depended on effective retail management and management of airport concession. This thesis is tend to find the answer for two research questions developed, with a purpose to offer optimization of the dependency in a most convenient way:

   

  What are the factors influencing successful retail operations in airports?

  and

  How to increase profit maximization and customers satisfaction through effective concession management?

   

  The purpose of these research questions is to discover what is retail management in airport business sector. How airport operations management planning, implementing and evaluating their strategic decisions to generate revenues. More specifically, the purpose is focused on customers satisfaction and profit maximization approaches discovering airports. What is a correlation between attributes affecting airport revenue generation and operations management approaches, applied in different cases, when building relations with concessionaires. After conducting the survey with thirty international airports around the world, the importance of each attribute creating direct impact on customer satisfaction was measured and evaluated. The correlation between airport concession management types and the profit maximization was also identified and discussed. The research also became a starting point to investigate more factors influencing retail operations in airports.

 • 95.
  Alinvi, Fatima
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Babri, Maira
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Customers' preferences of insurance services: How could insurance companies enhance their ability of meeting the constant changes in customers’ preferences in an increasingly competitive environment?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  With the presumption of change as an inevitable phenomenon, the aim of this study is to explore ways in which insurance companies can enhance their ability of meeting the constant changes in customers’ preferences in an increasingly competitive environment. In order to conduct this study, we have used a qualitative research strategy to gain a better understanding of young customers’ preferences about the services provided by insurance companies. Based on these preferences we provide useful suggestions for insurance companies. Existing theory suggests that customers change their preferences according to their life circumstances and while certain preferences are well-defined others can be inconsistent. In an increasingly competitive environment, where insurance companies fight for the same customers, having a customer-oriented culture is extremely important not only to retain customers, but also to acquire new ones. This study presents various theories on the changes in customers’ preferences as well as theories regarding organizational strategy and change.

  The empirical data has been collected through two focused group interviews with students under 28, in Västerbotten, Sweden and through a group interview with leading representatives of a dominant insurance company in the county. The findings suggest that young consumers’ preferences regarding insurance services are based on their life situation. Price is a decisive factor in the choice of insurance company and their services. The results also showed that many of the respondents are skeptical towards the intentions of and services provided by insurance companies. The complex nature of insurances and the intangibility of services in general, can be possible explanations. Strengthening the evidence in existing studies, we also conclude that there is a vast amount of information insurance-takers would like to have access to before, during, and after purchasing insurance. Additionally, customers would like flexible insurance bundles with the possibility to add and subtract components as life situations change. Finally, based on these results, we suggest how insurance companies could turn these findings into opportunities. We suggest how and when to meet the customers, and how to build long lasting, trust-based relationships which could lead to increased customer loyalty over time.

 • 96.
  Alkelin, Sara
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Österberg, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  A Female Network That Grows on Trees: A Quantitative Case Study Examining Members' Engagement in KVIST2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 97.
  Allergren, Fredrik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Wendelius, Alvin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  CAPM - i tid och otid: En portföljbaserad studie av CAPM på den svenska aktiemarknaden2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Capital Asset Pricing Model (CAPM) är den prissättningsmodell som mest frekvent används av aktörer på den finansiella marknaden samt i litteratur för att förklara sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Teorin grundades under 1960-talet av William Sharpe och tidiga empiriska tester av modellen visade att den med hög förklaringsgrad kunde estimera en framtida förväntad avkastning givet en viss risknivå. På senare år har dock CAPM fått stark kritik eftersom nya empiriska undersökningar demonstrerat att modellen inte längre verkar visa en rättvisande avkastning i förhållande till risk.

  För att undersöka om den över 40 år gamla modellen fortfarande visar någorlunda rättvisande beskrivningar av verkligheten har vi ställt oss frågan: Går det att med hjälp av historiska data förutspå en riskfylld tillgångs avkastning på den svenska aktiemarknaden?

  Vid besvarade av denna fråga har studien syftet Att med hjälp av portföljer studera huruvida sambandet mellan risk och avkastning, vilket postuleras av CAPM, stämmer på den nutida svenska aktiemarknaden.

  Vi har utifrån vår kunskapssyn kritisk rationalism använt oss av en kvantitativ metod för att försöka ge svar på problemställningen, vilken angreps med ett deduktivt tillvägagångssätt. Den teoretiska referensramen behandlar teorier som portföljval, den effektiva marknadshypotesen och CAPM. Det empiriska materialet består av historiska aktiekurser vilka bearbetades och användes till att komponera flertalet portföljer. Dessa portföljer har sedan analyserats genom regressionsanalys och jämförts med ett aktiemarknadsindex i syfte att besvara vår problemställning.

  Det som framkommit genom studien är att det till viss del med hjälp av historiska data går att förutspå en riskfylld tillgångs avkastning på den svenska aktiemarknaden. Även om vi delvis kan ge stöd åt den testade modellen anser vi inte att betavärdet, som ensamt förklarande variabel och mått på risk, bör tillämpas vid beslutsfattande av investeringar, något som CAPM förutsätter att det ska göra. Det linjära samband som CAPM postulerar bedömer vi vara bristande i tillämpbarhet på dagens komplicerade aktiemarknad eftersom fler variabler än historiska data påverkar aktiekurserna.

 • 98.
  Allgaier, Benjamin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Cosson, Guillaume
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  How do small companies generate and select their ideas?: A Multiple Case Study with a design management perspective2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Companies that want to compete in the actual business environment need to be innovative. The shortening of product life cycles and the increasing competition force the companies to successfully come up with new ideas. In previous research some quantitative studies have been done on small companies using design management, notably in Italy and Spain. Sweden is both known for its small companies and its design. The purpose of the study is to explore design management in small Swedish companies. 

  This thesis aims to continue exploring the field of design management especially in small companies. We outline the following research questions: “How do small companies using design management generate their ideas?” and “How do small companies using design management select their ideas?”. To find an answer, we reviewed relevant literature concerning this topic and based on this we developed a theoretical frame including our own research platform. 

  Concerning our methodological approach, we choose the abductive approach since it enables us answering our research questions by extending our theoretical framework for this complex topic. Our research strategy is a qualitative study and our research design is a multiple case study using semi-structured interviews. 

  Our empirical findings consist of four interviews divided in two sets. The interviews were conducted in London, Gothenburg and Skellefteå. The first set of interviews addressed design management consultancies with the aim to have an overview of how small companies generate and select their ideas. The second set of interviews addressed small companies in Northern Sweden. Our findings are a synthesis of the broad view of the consultants and the case specific views of the small companies’ managers. 

  From these interviews, we have concluded that the design management knowledge in Swedish small companies varies and is rather rare. Nevertheless, small companies can follow design management principles without knowing the term design management (what we call silent design management). Also, the small companies we have interviewed do not use always their network to innovate but also sometimes innovate to maintain and develop their network, even ending sometimes with a joint venture with external partners. Relationships between external partners and small companies’ representatives are consequently a very important factor while finding and selecting ideas. We have analyzed design as a strategic tool and design management as a way to have a long-term strategy. We have deduced from our interviews that design management can be considered as a dynamic capability, acquired in our cases by a corporate culture or internal processes. The design process seems to be more iterative in small companies because they seem to guess more and less estimate their expected outcomes. However, a clear vision streamlines the design process, especially in small companies using design management. 

  We gladly recommend further research in this field, to check if the results of our research are generalizable or to look for new research gaps. 

 • 99.
  Alm, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Frykholm, Patrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Den långa vägen: – En resa genom investeringsprocessen2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom åren har många företag inom nya branscher startats med hjälp av riskkapital. Utan riskkapital hade troligen inte företag som Apple Computer, Microsoft, Intel, Federal Express, Sun Microsystems och Compaq Computer sett dagens ljus. Alla dessa företag startades med hjälp av riskkapitalbolag som valt att finansiera dessa företagsidéer för att sedan sälja dessa företag ut på den publika aktiemarknaden.

  För att en entreprenör ska få möjlighet att utveckla en idé och/eller en produkt så är finansieringen från riskkapitalbolagen helt avgörande och har fått allt större betydelse för samhället i termer av fler arbetstillfällen och på marknaden i termer av produkter eller tjänster. Denna betydelse för samhället och marknaden gjorde att vårt intresse för denna studie byggts upp och detta ledde till vår problemformulering:

  Hur ser investeringsprocessen ut när riskkapitalbolag väljer att investera i ett tillväxtföretag och vilka problem uppstår under vägen?

  För att få en förståelse för denna problemformulering tillämpade vi kvalitativ metod. Studien genomfördes genom ett antal intervjuer med personer som arbetar inom riskkapitalbranschen och har stor insyn hur investeringsprocessen och de problem som är kopplade till processen. Svaren från respondenterna har sedan analyserats utifrån den teoretiska referensramen som vi inhämtat från aktuella och respekterade vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet. Den teoretiska referensramen är uppbyggd genom att följa investeringsprocessens olika steg och det problem som uppstå under vägen.

  Utifrån vår analys har vi konstaterat att investeringsprocessen innehåller sex steg; Screening, affärsmöjlighet, due diligence, förhandling, efterinvesteringsaktiviteter och exit. Investeringsprocessen tar generellt sätt mellan 6-18 månader och kan variera beroende på arbetsbelastning och konkurrens. Problemen som kan uppstå under denna process är ofta kopplad till agentproblematiken vilket riskkapitalbolagen hanterar genom att utforma kontrakten på sådant sätt att de får stort inflytande i tillväxtföretaget trots att de är minoritetsägare.

 • 100.
  Alm, Björn
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Alibegovic, Ervin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Riskkapital och exit: Påverkar riskkapitalbolagens ägarstruktur valet av exit?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi vill undersöka huruvida det finns ett samband mellan riskkapitalföretagets ägarstruktur och deras val av exit genom en positivistisk studie med en deduktiv ansats. Målet är att öppna vägen för mer djupgående forskning kring exits i Sverige genom att undersöka ett antal potentiella samband. Riskkapitalisterna delas upp i tre grupper baserat på deras ägarstruktur: privata, koncernbundna samt offentliga riskkapitalister.

  Utifrån befintlig teori på området har vi utformat nio hypoteser som kan delas in i fyra grupper. Den första gruppen testar huruvida sambandet mellan ägarstruktur och val av exit existerar, den andra gruppen testar sambandet mellan portföljbolagets bransch och val av exit, nästa grupp testar huruvida det finns ett samband mellan investeringslängden och val av exit respektive ägarstruktur och slutligen testar vi om det finns ett samband mellan portföljbolagets potential och deras val av exit.

  För att samla in nödvändig data för att testa dessa hypoteser utgick vi ifrån Förvärv och Fusioners data över alla exits i Sverige från 2003 till och med första halvåret 2006. Databasen fick kompletteras med ett antal variabler: omsättningstillväxt, typ av exit, ägarstruktur samt bransch. All databearbetning har skett i Excel och alla statistiska modeller har bearbetats i SPSS. Vår data innehåller 248 exits men eftersom endast tre av dessa var buybacks valde vi att utesluta dessa eftersom det är för lite data för att kunna testas statistiskt. Analysen har utförts med hjälp av korstabeller och ANOVAtabeller.

  Studiens slutsats är att det finns ett samband mellan riskkapitalbolagets ägarstruktur och deras val av exit även om det fanns en avvikelse när det gäller finansiella försäljningar. De portföljbolag som har privata riskkapitalister som investerare hamnar oftare på börsen eller som en industriell försäljning än de som har offentliga riskkapitalister som investerare. Vidare hittade vi stöd för att portföljbolagets branschtillhörighet också har ett samband med valet av exit samt att även portföljbolagets potential har ett samband med valet av exit. Däremot hittar vi inget stöd för att riskkapitalbolagets ägarstruktur har något samband med investeringslängden men vi hittar stöd för att det finns ett samband mellan investeringslängden och valet av exit. Slutligen diskuterar vi vilka studier som skulle behöva göras för att ytterligare utforska mekanismerna bakom exits på den svenska riskkapitalmarknaden.

1234567 51 - 100 of 3187
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf